Kritisk revisionsprotokollat 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritisk revisionsprotokollat 2014"

Transkript

1 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon Kritisk revisionsprotokollat Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet på basis af personlige vurderinger samt tilkendegivelser fra distrikterne og meningstilkendegivelser på diverse debatfora i Danmark. Vi har afsluttet den kritiske revision for regnskabsåret Vi har i henhold til vores kommissorium som overordnet formål at skulle tilse, at hovedbestyrelsen arbejder efter at opfylde målsætningen for DBf som anført i vedtægterne og i overensstemmelse med vedtagelser i DBf s repræsentantskab. Ifølge aftale med generalsekretær og HB skulle vi løbende have været informeret om det vi kunne ønske. Dette har desværre ikke været tilfældet. 2. Hovedkonklusion på den udførte revision Vi har i år desværre haft anledning til alvorlige overvejelser om en påtegning på den officielle årsrapport omkring hovedbestyrelsens åbenhed i forhold til de kritiske revisorer. Vi har fravalgt dette, men vores rapport indeholder ordene særdeles kritisabelt som efter vores mening er den alvorligste kritik, vi kan rette uden en påtegning på årsrapporten. 3. Redegørelse for den kritiske revisions undersøgelser og aktiviteter Vi har som anført i kommissoriet ikke haft fokus på gennemgang af regnskabsmæssige bilag, men mere forholdt os til Hovedbestyrelsen og Sekretariatets indsats og handlinger af økonomisk og anden karakter. 4. Manglende åbenhed over for de kritiske revisorer. HB har desværre ikke overholdt aftalen om, at vi løbende skulle have været informeret om det, vi kunne ønske. HB har desværre ikke villet udlevere oplysninger på et af os stillet spørgsmål. Ved et tilfælde blev vi opmærksomme på, at der af generalsekretæren blev sendt mails udenom det officielle system og direkte ud til HB medlemmer. Mails omhandlende et punkt som skulle behandles på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Vi har igen op til udfærdigelsen af dette protokollat forsøgt, at få disse oplysninger udleveret, men igen uden held. Denne afvisning skete på trods af, at der blev henvist til kommissorium for kritiske revisorer, hvor der bl.a. står at de kritiske revisorer skal på begæring have fri adgang til enhver information af økonomisk og anden karakter, som hovedbestyrelsen måtte være bekendt med. Side 1/5

2 Endvidere står der, at vi selvfølgelig har tavshedspligt omkring oplysninger af konfidentiel karakter. Henrik Friis afsluttende bemærkning i mail til Kim Nielsen efter afvisningen, om at du fortsat trygt kan regne med at have haft adgang til alt, der har relevans i forhold til kritisk revision viser med al tydelighed hovedbestyrelsens holdning til åbenhed. Vi mener ikke, det er op til HB at vurdere, hvilke informationer der er relevante for de kritiske revisorer. Dette er særdeles kritisabelt. 5. Referater fra HB-møder. Disse er meget lang tid undervejs. HB har tidligere besluttet, at de skal være klar inden for en uge. Referaterne fra ordinære HB møder samt de månedlige skype-møder er desværre ikke særlig fyldestgørende, og da der siden juni ikke er blevet udfærdiget interne referater, for bl.a. at hjælpe de kritiske revisorer, har det været særdeles svært for os at udføre vores hverv tilfredsstillende. Vi har to gange spurgt ind til om HB har ændret fremgangsmåde omkring udfærdigelsen af referater uden at få et fyldestgørende svar. Referaterne fra HB møder er besluttet at skulle udføres som rene beslutningsreferater, men det har vist sig at ikke alle beslutninger offentliggøres i disse referater. Dette bør ændres. Punktet budgetopfølgninger på HB møder. På de ordinære HB møder fremlægges der månedsvise budgetopfølgninger af generalsekretæren. Men på grund af beslutningen om alene at lave beslutningsreferater har det ikke været muligt for os, at se om der har været spurgt ind til eventuelle væsentlige ændringer. De sidste to år har alle kommentarer i referatet været, at disse budgetopfølgninger er blevet taget til efterretning. Der burde fra medlemmer af HB været spurgt ind til nogle af budgetopfølgningerne pga. nogle væsentlige ændringer. Eksempelvis kan det i disse opfølgninger ses, at fra juli til august 2014 ændrede to punkter (festival og nationale Side 2/5

3 turneringer) sig alene med et negativ tal på kr. Også her fremgår det af referaterne at budgetopfølgningen er taget til efterretning. Hvis det ikke fremgår af referaterne hvordan eventuelle væsentlige ændringer fremkommer, burde der af generalsekretæren skrives en note til budgetopfølgningen, som oplyser dette. 6. Dispositionspulje. HB skal have ros for, at dispositionspuljen i det nye budget er udførligt beskrevet. 7. Forlaget. HB skal have ros for, at der er sat fokus på forlaget som dog stadig er inde i en vanskelig periode. 8. Bridgefestivalen. Efter festivalflytningen til Svendborg har vi set nærmere på regnskabet for denne. Regnskabet viser, at det er blevet væsentligt dyrere at afholde festivalen i Svendborg end i Vingsted. Ud af regnskabet kan man se, at der er faldende overskud på salg af drikkevarer og mad. Større IT udgifter samt en væsentlig større udgift til overnatninger af hjælpere under festivalen. Alle disse omkostningsforøgelser var kendt da beslutningen omkring flytningen af festivalen blev truffet. Festivalkomiteen lavede et forsøg med shuttlebus. Dette blev desværre ikke en succes. Forsøget kostede ikke mindre end kr, og det burde nok ikke have været afholdt set i lyset af de allerede kendte omkostningsforøgelser. Af aftalen med Svendborg by, fremgår der, at kommunen skal stille projektorer op i de to store haller, der er i aftalen beskrevet hvor mange projekterer kommunen mindst skal stille op i de to store haller. Derfor er det svært at se hvorfor festivalkomiteen har indkøbt monitorer for kr. og planlagt yderligere indkøb til festivalen Det er endvidere svært at se hvorfor DBf alene skal betale denne regning. I aftalen med Svendborg kommune, som gælder tre år, ses det at der fra kommunen ydes et ikke uvæsentlig tilskud til halleje m.m. Der er også et andet mindre tilskud til indkvartering af medhjælpere fra tre foreninger i Svendborg. Hvis festivalen fortsat påregnes at forblive i Svendborg må 1. prioritet for festivalkomiteen være at få afklaret om disse tilskud i fremtiden også forefindes. Bridgefestival kontra Copenhagen Bridge Invitational (CBI). Side 3/5

4 Hvis man ser på hovedbestyrelsens indgang til disse to events kan det ses, at HB gerne vil dække et væsentligt underskud i CBI, mens de mener Bridgefestivalen skal hvile i sig selv. Hvis arbejdstiden fra ansatte i sekretariatet medregnes, er underskuddet ca. det samme for begge. Under CBI opnås der 4 dages bridge for max danske deltagere, nogle få besøgende og en del BBO gæster. Under Bridgefestivalen opnås der 10 dages bridge for ca danske bridgespillere. 9. Kompetencer for udvalg og sekretariatet. DM i mixed par har fået ændret sine propositioner af sekretariatet. Der er sket en udvidelse af antallet af spilledage fra 2 til 3. Da formanden for TUK oplyser ikke at have haft indflydelse på denne ændring, er den foranstaltet alene af sekretariatet og uden om TUK. I kommissorium for TUK står der, at TUK er ansvarlig for udvikling og fastsættelse af regler og rammevilkår for forbundsturneringer. Vi mener ikke at sekretariatet har bemyndigelse til at ændre i propositionerne for afholdelse af DM mesterskaber. Denne bemyndigelse har alene TUK. Festivalkomiteen har på eget initiativ øget betalingen for DM deltagerne og dermed påført distrikterne en større økonomisk udskrivning på kr. Hvis ikke festivalkomiteen kan afholde DM for de tildelte midler må ændringer foregå via TUK og via budgetforslag til godkendelse i HB. Dette er ikke sket da prisstigningen allerede blev oplyst på hjemmesiden d.09 september 2014 og det nye budget først blev fremlagt til godkendelse midt i oktober. TUK har heller ikke været hørt om dette. Vi mener ikke at festivalkomiteen alene har kompetencen til at øge brugerbetalingen for distrikternes DM deltagere. Komiteen har alene kompetence til at fastsætte prisen for deltagelse i åbne turneringer under festivalen. Vi mener at HB bør kikke på og fastlægge hvilke kompetencer diverse udvalg og sekretariatet har og skal have. 10. Kommunikation i DBf. Diverse kommunikationsfora under DBf ser desværre ud til ikke at fungere særligt godt. Der bør udfærdiges en kommunikationsstrategi i DBf. 11. Medlemstal i DBf. Der har i 2014 været en væsentlig mindre tilbagegang af medlemstallet end i Dette dækker dog stadig over en reel tilbagegang da levealderen stadig er stigende. Side 4/5

5 HB skal have ros for, at bl.a. via image projektet, at dette område er et fokusområde for HB i årene der kommer. 12. Ombygning af nyt domicil. Flytning og ikke mindst ombygning af vores nye domicil har været en væsentlig udgiftspost i Alene ombygningen i 2014 har kostet over kr. og der er budgetteret med yderligere kr. i Der er ikke fra generalsekretæren hjemtaget flere tilbud på ombygningen. Det er kritisabelt, at generalsekretæren ikke har hjemtaget flere tilbud på denne store ombygning. 13. Midtvejsmøde. For første gang blev budgettet fremlagt på et midtvejsmøde. Der blev ca. 5 min til dette punkt som det sidste inden spisning. Der bør afsættes bedre tid til gennemgang af budget på næste midtvejsmøde. Niels-Peter Meldgaard & Kim Nielsen Side 5/5

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 B, st. tv. Dagsorden 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab 5. Meddelelser fra DBF v/ Per

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere