Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fægteklubben Niels Juel - Svendborg"

Transkript

1 Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende øer. Dette søges opnået ved at foreningen arrangerer træning, medlemsmøder og sociale arrangementer for sine medlemmer og konkurrencer med andre klubber samt ved at foreningen synliggør fægtesporten på anden måde, i lokalområdet. Endvidere fremmes interessen ved at foreningens midler skal bidraget til indkøb af materiel, fægtepåklædning etc. til brug for foreningens medlemmer. Derudover kan foreningen yde bidrag til medlemmernes udenbys rejser i forbindelse med konkurrencer, træningsophold m.v. såfremt foreningens økonomiske tilstand tillader dette. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 3. Foreningen er medlem af Dansk Fægte-Forbund og underkastet dennes vedtægter og bestemmelser 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 1/6

2 Valgbarhed til kassererposten opnås ved myndighedsalderen. Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden 4. Det reviderede regnskab v/ kassereren 5. Behandling af indkomne forslag 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen a) formand b) kasserer c) op til to bestyrelsesmedlemmer d) 2 suppleanter. Begge suppleanter er på valg hvert år e) 1 revisorer. Revisor er på valg hvert år f) 1 revisorsuppleant. Vælges for et år ad gangen. 8. Eventuelt 5. Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 21 dages varsel med brev til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i dagspressen. Godkendt regnskab og årsberetning tilsendes sponsorer, relevante myndigheder og øvrige samarbejdspartnere. Beslutningen på en generalforsamling tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Undtagen medlemmer under 18 år, der ikke kan indvælges i bestyrelsen. Forældre til medlemmer under 18 år er valgbare til bestyrelsen. Personvalg sker ved hemmelig skriftlig afstemning, såfremt et medlem anmoder om det. 6. 2/6

3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det eller hvis ønske herom, fremsættes skriftligt af mindst 1/3 af foreningens medlemmer. 7. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som er gældende for ordinære generalforsamlinger. 8. Forslag, som ønskes behandlet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, skal indsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 7 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. 9. Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg alle ulige år og kassereren og et bestyrelsesmedlemmer på alle lige år. Alle der tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem. Foreningen bygger på aktivt medlemskab og skal have mindst 5 betalende medlemmer. Bestyrelsen træffer sine afgørelser efter simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2, såfremt bestyrelsen har 4 medlemmer. Bestyrelsen i fællesskab virker som idrætsudvalg, som i samråd med træner udtager de fægtere der skal repræsentere klubben i konkurrencer. I formelle sammenhænge tegnes foreningen af enten formanden eller kassereren /6

4 11. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Formanden er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved førstkommende møde. Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 12. Foreningens kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab. 13. Kassereren har fuldmagt til foreningens bankkonto, hvorpå der kan foretages sædvanlige foreningsmæssige dispositioner. Formanden skal også have fuldmagt, i tilfælde af, at kassereren er indisponeret. Udbetalinger større end kr anses for usædvanlige, og kræver derfor formandens godkendelse. I så fald, skal formandens underskrift indhentes evt. via mail - så kassereren kan dokumentere opbakning til den pågældende disposition. Såfremt der skal optages lån eller kredit, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Klubbens revisor kan til enhver tid kræve at få regnskabsbilag og kassebeholdningen forevist. 14. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de eventuelle tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningslovens eller tilsvarende bestemmelser, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. 4/6

5 Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud modtaget efter folkeoplysningslovens bestemmelser. 15. Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen. Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingent er betalt. Kontingentrestance i mere end et kvartal medfører tab af medlemskab. 16. Bestyrelsen skal aktivt bekæmpe brug af doping blandt medlemmerne. Brug af doping vil uden varsel medføre eksklusion fra foreningen. Ved evt. dopingkontrol kan ingen medlemmer nægte at lade sig teste. Bestyrelsen kan foranledige dopingtest på enhver af foreningens medlemmer. Enhver som beskæftige sig direkte med træning af medlemmer under 15 år skal aflevere oplysninger til brug ved indhentning af børneattest hos Rigspolitichefens afd. d. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til relevante myndigheder, såfremt foreningen modtager tilskud herfra /6

6 Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Vedtagelsen om ophør skal godkendes med min. 2/3 af de afgivne stemmer. Opløses foreningen tilfalder dens midler og udstyr Dansk Fægte-Forbund. Vedtaget på den stiftende generalforsamling : Tåsinge, den 19. april og stk. 2 tydeligjort / revideret d. 2. juli /6

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere