Selskabsmeddelelser og finanskalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelser og finanskalender"

Transkript

1 Selskabsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2009 Nr. Dato Indhold 01/ Sydbanks overtagelse af banktrelleborg 02/ Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 03/ Årsregnskabsmeddelelse / Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S samt nyvalg til bankens bestyrelse 05/ Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal / Indberetning om besiddelse af egne aktier 07/ Sydbanks delårsrapport 1. halvår / Sydbank A/S udsteder indtil stk. aktier i en rettet emission til markedskurs 09/ Aktiekapitalforhøjelse på nye aktier gennemføres 10/ Registrering af kapitalforhøjelse på aktier gennemført 11/ Sydbanks samlede antal stemmerettigheder og samlede kapital ved udgangen af september / Sydbanks delårsrapport kvartal / Sydbank takker nej til statslig hybrid kernekapital Finanskalender Sydbanks årsrapport Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S Sydbanks delårsrapport 1. kvartal Sydbanks delårsrapport 1. halvår Sydbanks delårsrapport kvartal

2 Aktionærmøder 2010 Region Dato Tid Sted tirsdag den 16. marts kl Musikhuset Gråsten tirsdag den 9. marts kl Ahlmannsparken mandag den 15. marts kl Forum Hovedstaden torsdag den 11. marts kl Det Kongelige Bibliotek, Dronningesalen (Den sorte Diamant) mandag den 8. marts kl Teater Nordborg torsdag den 18. marts kl Nord-Als Idrætscenter onsdag den 17. marts kl Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Padborg onsdag den 17. marts kl Grænsehal 3, Kruså mandag den 8. marts kl Erhvervsskole onsdag den 10. marts kl Frihedshallen Tønder torsdag den 11. marts kl Tønderhal 2 Varde onsdag den 10. marts kl Hotel Arnbjerg tirsdag den 9. marts kl Musikteatret tirsdag den 16. marts kl Svømme- og Idrætscenter Århus mandag den 15. marts kl Scandinavian Congress Center Å rsrapport

3 Generalforsamling Indkaldelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S Torsdag, den 4. marts 2010 kl holder Sydbank ordinær generalforsamling på Folkehjem, Haderslevvej 7, Dagsorden i henhold til vedtægternes 8: 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af revisor. 6. Forslag om følgende vedtægtsændringer: 3, stk. 1 og stk. 2 og efter samråd med repræsentantskabet slettes. Bemyndigelsen forlænges fra den 1. marts 2011 til den 1. marts Følgende vedtægtsændringer ønskes vedtaget betinget med en pligt til bestyrelsen til at foretage vedtægtsændringerne, når den nye selskabslov er trådt i kraft: 6, stk. 1 Indkaldelsesvarsel for generalforsamling ændres fra mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel. 6, stk. 2 Ændres til I de sidste 3 uger før generalforsamlingen skal der på Bankens hjemmeside være følgende dokumenter tilgængelige: indkaldelse til generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt, dagsorden, de fuldstændige beslutningsforslag og evt. formularer til brug for generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige revideret årsrapport være tilgængelig. 7, stk. 1 ændres.1/10 af aktiekapitalen.. til 5 pct. af aktiekapitalen. 8, stk. 3 Ændres til Forslag fra aktionærer til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, når forslaget fremkommer skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. 84

4 9, stk. 2 Ændres til En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktionærens deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren har ret til på generalforsamlingen at møde ved en fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder, ligesom fuldmagten skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. 16, stk. 3 Ændres til selskabslovens kapitel 8 Konsekvensændringer: Aktiebog ændret til Ejerbog. 7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 9. Eventuelt. Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelige på sydbank.dk/generalforsamling samt fremlagt i Sydbanks afdelinger til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er kroner. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter 10. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks afdelinger eller på sydbank.dk senest mandag den 1. marts 2010., den 12. februar 2010 Bestyrelsen for Sydbank A/S Kresten Philipsen, formand Å rsrapport

5 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Bestyrelsen konstituerede sig efter bankens ordinære generalforsamling den 5. marts 2009 med gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen og direktør Anders Thoustrup som henholdsvis formand og næstformand. Efter generalforsamlingen er direktør Svend Erik Busk nyvalgt til bestyrelsen. Formand Kresten Philipsen Lundtoftbjerg, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Medlem af Revisionsudvalget. Gårdejer, fhv. amtsborgmester, formand for bestyrelsen for Privathospitalet Kollund A/S og SYD Energi Holding A/S. Bestyrelsesmedlem i DONG Energy Power A/S, Dansk-Tysk Landbrugsinvestering A/S, Gråsten, A/S Plantningsselskabet Sønderjylland, Netsam A/S, Dalgasgruppen A/S og DONG Energy A/S. Næstformand Anders Thoustrup Randers Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Medlem af Revisionsudvalget., medlem af bestyrelsen/direktionen for Thoustrup & Overgaard A/S og Danish African Development Company A/S. Formand for bestyrelsen for Randers Investeringsselskab A/S og Maskinfabrikken Fornax A/S. Bestyrelsesmedlem i Hotel Randers A/S, Aktieselskabet af 1. August 1942, Randers Parkering & Service A/S, N. Graversens Metalvarefabrik A/S og Grameta A/S. Svend Erik Busk Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Formand for Revisionsudvalget., formand for bestyrelsen for DUKAS Danmark A/S og Bjergmose A/S. Bestyrelsesmedlem i Duus A/S, ZENI Arkitekter A/S, Heinrich Callesen Holding A/S, Antikvitetshandel, Hans Jørgen Petersen A/S. for Slovakian Farm Invest A/S, Artemis A/S og Staudan A/S. Otto Christensen Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: 2012., adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Good Food Group A/S, Dan Labels A/S, JAN Import A/S, Cico Invest A/S og OC Danmark Holding A/S. Formand for bestyrelsen for Scandic Food A/S og Mammens Emballage A/S. Bestyrelsesmedlem i AC Danmark Holding A/S, TC Danmark Holding A/S, Generationsskifte & Vækst A/S og Emballage Holding A/S. 86

6 Direktion Peder Damgaard Gråsten Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Forstander. Peter Gæmelke Vejen Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Gårdejer, bestyrelsesmedlem i DLR Kredit A/S og Kirkbi A/S. Hanni Toosbuy Kasprzak Haderslev Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Bestyrelsesformand, formand for bestyrelsen for Ecco Sko A/S, Ecco Holding A/S og Hada Holding A/S. Sven Rosenmeyer Paulsen København Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Advokat (H). Næstformand i bestyrelsen for Nordic Tankers A/S. Harry Max Friedrichsen Stubbæk, Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Fuldmægtig, valgt af medarbejderne. Per Olesen Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Områdedirektør, valgt af medarbejderne. Jan Uldahl-Jensen Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Salgskonsulent, valgt af medarbejderne. Margrethe Weber Født Valgt til bestyrelsen Udløb af nuværende valgperiode: Bankassistent, valgt af medarbejderne. Carsten Andersen Født Medlem af direktionen 1978, adm. direktør Formand for bestyrelsen for Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S og Bogføringsforeningen Bankdata. Næstformand for bestyrelsen for Multidata Holding A/S. Bestyrelsesmedlem i PBS Holding A/S, PRAS A/S, Finansrådet og Regionale Bankers Forening. Bankdirektør Preben Lund Hansen Født Medlem af direktionen Næstformand for bestyrelsen for DLR Kredit A/S. Bankdirektør Karen Frøsig Født Medlem af direktionen Formand for bestyrelsen for Sydbank (Schweiz) AG. Bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S og Totalkredit A/S. Bankdirektør Allan Nørholm Født Medlem af direktionen Bestyrelsesmedlem i Value-Call S.A. og BankInvest. Å rsrapport

7 Repræsentantskab Formand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Næstformand Peter Erik Hansen Ragebøl, Værkfører Frank Abrahamsen Brøns, Skærbæk Møbelhandler Finn Alexandersen Torben Bech Århus Elinstallatør Glenn Bernecker Guderup, Nordborg Isenkræmmer Poul Bjerge Ølgod Tandlæge Steen Bjergegaard Bogtrykker Flemming Boisen Grindsted Svend Erik Busk* Bjarne Christensen Høruphav, Sydals Claus Christensen Afdelingsleder Mogens Christensen Nordborg Otto Christensen* Otto Popp Clausen Chr. la Cour Havndal Forstander Peder Damgaard* Gråsten Advokat Knud K. Damsgaard Bent Eegholm Sydals Kim Galsgaard Gårdejer Peter Gæmelke* Vejen Henrik Halberg Tåsinge, Henning Hansen Tømrermester Kjeld Hansen Søgård, Bjarne Hessel Lærer Lene Hinz Rødekro Jørgen Kjær Jacobsen Vodskov Gårdejer Sv. E. Dalsgaard Justesen Brædstrup Statsaut. revisor Paul Adler Juul Sønderskov, Fredericia Peter Jørgensen Øster Snogbæk, 88

8 Bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak* Haderslev Per Nordvig Nielsen Seminarierektor Søren Vang Rasmussen Haderslev Fiskeskipper Kent Kirk Advokat Niels Opstrup Risskov Gårdejer Michael Torp Sangild Rødekro Svend Erik Kriby Rungsted Kyst Advokat Sv. Rosenmeyer Paulsen* København Jørgen Sørensen Erik Steen Kristensen Varde Jørgen Pedersen Hedensted Leon Sørensen Cees Kuypers Sønder Stenderup Lars Gantzel Pedersen Ikast Per Sørensen Michael Kvist Årre Jens Iwer Petersen Peter S. Sørensen Brande Karin Lanng Risskov Gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen* Lundtoftbjerg, Peter S. Sørensen Juelsminde Erik Bank Lauridsen Økonomichef Gitte Poulsen Herning Rektor Hanne Thaysen Gårdejer Kaj Lavrsen Tinglev Martin Rahbek Værløse Anders Thoustrup* Randers, ingeniør Bo Michelsen Tønder Advokat Ole W. Rasmussen Arkitekt Jørgen Witting * Bestyrelsesmedlem Å rsrapport

9 Lokalråd Læge John Bakke Gørding Vagn F. Christensen Cypern Claus Harbo Lektor Anna Lund Jepsen Fiskeskipper Kent Kirk Købmand Peter Kristiansen Erik Bank Lauridsen Statsaut. revisor Iver Leuenhagen Gårdejer Martin Lund Madsen Bramming Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Forstander Atly Sylvestersen Ribe Jørgen Sørensen Advokat Christian Anker Hansen Juelsminde Thomas Iversen Christian Jakobsen Peter Bjerremand Jensen Gårdejer Sv. E. Dalsgaard Justesen Brædstrup Morten Kjærgaard Hedensted Produktionschef Lone Madsen Hornsyld Ingeniør Kaj Møller Skanderborg Gårdejer Jens Jørgen Nielsen Salgsdirektør Allan Møller Rasmussen Advokat Ole W. Rasmussen Herreekviperingshandler Bent Søiberg Tørring Per Sørensen Peter S. Sørensen Juelsminde Hovedstaden Statsaut. revisor Sven Halberg Charlottenlund Torben Stig Hansen Rødovre Svend Erik Kriby Rungsted Kyst Birger Kuntkes Roskilde Advokat Karin Muff Gilleleje Advokat Sven Rosenmeyer Paulsen København Morten Pedersen Holte Hardy Petersen Solrød Strand Martin Rahbek Værløse Anne Kirstine Riemann Hørsholm Proprietær Jens Holger Buch Lunderskov Otto Popp Clausen Gårdejer Peter Gæmelke Vejen Henning Hansen Skibsmægler Jesper Hansson Murermester Paul V. Johansen Optiker Klaus Kjær Cees Kuypers Sønder Stenderup Knud Steen Larsen Vicedirektør Jørgen Sall Midtjylland Torben Bilstrup Brædstrup Per B. Christensen Silkeborg Jens Hedegaard Holstebro 90

10 Orla Dahl Jepsen Holstebro Kjeld Jørgensen Herning Statsaut. ejendomsmægler Niels Kofoed Herning Søren Vesterager Madsen Brande Tina Schmidt Madsen Herning Lars Gantzel Pedersen Ikast Økonomichef Gitte Poulsen Herning Jens Poulsen Ikast Arne Prentow Holstebro Peter S. Sørensen Brande Poul Sand Thomsen Herning Tandlæge Steen Bjergegaard Advokat Knud K. Damsgaard Heine Delbing Anders Juul Eilersen Produktchef Hans Chr. Hempler Ingeniør Steen E. Jacobsen Årslev Erhvervsmægler, direktør Bent S. Jensen Tømrermester Bjarne Jørgensen Lone Nijenkamp John Søgaard Arkitekt Jørgen Witting Padborg Smedemester Erwin Andresen Tinglev Salgskonsulent Thorbjørn Gorrsen Padborg Tømrermester Kjeld Hansen Forretningsindehaver Charlotte P. Johansen Kruså Gårdejer Kaj Lavrsen Tinglev VVS-installatør Børge Nielsen Jens Iwer Petersen Ole Skovlund Kruså Bogtrykker Gregers Skovmand Tinglev Købmand Svend Erik Skødt Kruså Godsejer Michael Ahlefeldt Laurvig Bille Kværndrup Farvehandler Bent Bylov Faaborg Jan Bøttiger Blikkenslagermester Mogens Fentz Faaborg Kim Galsgaard Henrik Halberg Godsejer Claus Koch Faaborg Henrik G. Madsen Tømrermester Bent Nielsen Broby Per Nordvig Nielsen Advokat Jens Bertel Rasmussen Elinstallatør Glenn Bernecker Nordborg Bjarne Christensen Sydals Afdelingsleder Mogens Christensen Nordborg Forstander Peder Damgaard Gråsten Bent Eegholm Sydals Å rsrapport

11 Lokalråd Jesper Fogtmann Vilhelm Hald-Christensen Gårdejer Jens Hansen Nordborg Peter Erik Hansen Provisor Anette Langgård Jacobsen Bygmester Peter Jacobsen Advokat H. Philip Jensen Gråsten Peter Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler Per Kirkegaard Nordborg Bent Kristensen Peter Matzen Gråsten Advokat Hans Lindum Møller Egernsund Malermester Orla Blaske Nielsen Gråsten Henrik Raunkjær Rektor Hanne Thaysen Tønder Værkfører Frank Abrahamsen Skærbæk Advokat Erik Dreyer Tønder Advokat Karen Marie Hansen Tønder Skorstensfejermester Arne Jørgensen Skærbæk Bestyrelsesformand Hanni Toosbuy Kasprzak Haderslev, ingeniør Bo Michelsen Tønder Forretningsfører Peter Nørkjær Tønder Gårdejer Harald Petersen Skærbæk Per Sørensen Tønder Varde Møbelhandler Finn Alexandersen Advokat Poul Winther Andersen Varde Isenkræmmer Poul Bjerge Ølgod Bogtrykker Flemming Boisen Grindsted Jørn Brandt Varde Erik Steen Kristensen Varde Michael Kvist Årre Murermester Michael Mathiesen Varde Lars Møller Larsen Grindsted Skohandler Ib Møller Nielsen Grindsted Regions- og byrådsmedlem Bent Poulsen Nørre Nebel Advokat Christen Storgaard Grindsted Gårdejer Henning Urup Ansager Carlo Weber Andersen Middelfart Otto Christensen Regionsdirektør Knud Fischer Butiksindehaver Henrik Gundtoft Bjarne Hessel Anders Kirk Johansen Stouby Statsaut. revisor Paul Adler Juul Fredericia 92

12 Gårdejer Anders Lage Jørgensen Stouby Preben Kirkeby Hedensted Jørgen Pedersen Hedensted Erhvervschef Mogens Toft Snedkermester Erling Andersen Tandlæge Torben Andersen Rødekro Afdelingsleder Erik T. Boysen Svend Erik Busk John Danielsen Arkitekt Poul Dørflinger Haderslev Peter Engel-Andreasen Haderslev Statsaut. ejendomsmægler og valuar Ivan Filtenborg Haderslev Lærer Lene Hinz Rødekro Statsaut. skibsmægler, konsul William Klinker Michael Madsen Hotel- og kroejer Helle Taulbjerg Martin Gårdejer, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen Seminarierektor Søren Vang Rasmussen Haderslev Gårdejer Michael Torp Sangild Rødekro Revisor Ejler Schütt Tømrermester Arne Frehr Sørensen Rødekro Hans Andersen Lene Bjerre Nibe Godsejer Anders Bundgaard Hals Claus Christensen Advokat Preben Bang Henriksen Jørgen Kjær Jacobsen Vodskov Bo Vammen Larsen Støvring Preben Pedersen Svenstrup J. Bo Lynge Rydahl Niels Saxtoft Leon Sørensen Århus Torben Bech Århus Chr. la Cour Havndal Restauratør Samson Evar Århus Tommy Frank Langå Finn Kjærgaard Tjele Karin Lanng Risskov Autoforhandler Bo Madsen Brabrand Niels Nymark Risskov Advokat Niels Opstrup Risskov Ingeniør Palle B. Thomsen Højbjerg Anders Thoustrup Randers Å rsrapport

13 Afdelinger Region Regionsdirektør Brian Knudsen Kongensgade 62, 6701 Telefon Bramming Storegade 30, 6740 Bramming Telefon Gjesing Gl. Vardevej 183, 6715 N Telefon Gørding Nørregade 90A, 6690 Gørding Telefon Hjerting Hjerting Strandvej 16, 6710 V Telefon Jerne Jagtvej 45, 6705 Ø Telefon Ribe Tømmergangen 7, 6760 Ribe Telefon Region Regionsdirektør Henning Barsøe Søndergade 18-20, 8700 Telefon Brædstrup Bredgade 8, 8740 Brædstrup Telefon Dagnæs Bjerrevej 95, 8700 Telefon Hornsyld Apotekerbakken 20, 8783 Hornsyld Telefon Juelsminde Odelsgade 11A, 7130 Juelsminde Telefon Løsning Vestergade 2, 8723 Løsning Telefon Nørretorv Nørretorv 27, 8700 Telefon Skanderborg Ole Lund Kirkegaards Stræde 3, 8660 Skanderborg Telefon Tørring Bredgade 29, 7160 Tørring Telefon Region Hovedstaden Regionsdirektør Henning Juhl Jessen Kgs. Nytorv 30, 1050 København K Telefon Ballerup Sct. Jacobsvej 5, 2750 Ballerup Telefon Boulevard H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Frederiksberg Gl. Kongevej 64, 1850 Frederiksberg C Telefon Glostrup Hovedvejen 87, 2600 Glostrup Telefon Greve Greve Strandvej 3-5, 2670 Greve Telefon Hellerup Strandvejen 82, 2900 Hellerup Telefon Hillerød Sdr. Jernbanevej 18C, 3400 Hillerød Telefon Lyngby Jernbanevej 4, 2800 Kgs. Lyngby Telefon Roskilde Københavnsvej 9, 4000 Roskilde Telefon Rødovre Damhustorvet 11, 2610 Rødovre Telefon Region Regionsdirektør Finn Boel Pedersen Jernbanegade 14, 6000 Telefon Storcenter Skovvangen 42, 6000 Telefon Lunderskov Storegade 20, 6640 Lunderskov Telefon Sønderport Agtrupvej 2, 6000 Telefon

14 Vamdrup Østergade 14, 6580 Vamdrup Telefon Vejen Søndergade 5, 6600 Vejen Telefon Brørup Nørregade 10, 6650 Brørup Telefon Region Midtjylland Regionsdirektør Niels Vestermark Dalgasgade 22, 7400 Herning Telefon Brande Torvet 1, 7330 Brande Telefon Holstebro Nygade 15, 7500 Holstebro Telefon Silkeborg Søndergade 25, 8600 Silkeborg Telefon Region Regionsdirektør Niels K. Andersen Vestergade 33, 5100 C Telefon Dalum Faaborgvej 106, 5250 SV Telefon Munkeris Hjallesevej 143, 5230 M Telefon Nr. Lyndelse Kærvej 4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev Telefon Skibhus Skibhusvej 65, 5000 C Telefon Tarup Rugårdsvej 176, 5210 NV Telefon Region Padborg Regionsdirektør Kaj Risom Møllegade 3, 6330 Padborg Telefon Kliplev Skolegade 1, Kliplev, 6200 Telefon Kruså Flensborgvej 26, 6340 Kruså Telefon Tinglev Hovedgaden 23, 6360 Tinglev Telefon Region Sjælland Regionsdirektør Hans Iversen Nytorv 11 A, 4200 Slagelse Telefon Korsør Casper Brands Plads 5, 4220 Korsør Telefon Køge Nørregade 54 B, 4600 Køge Telefon Marievang Strandvejen 48, 4200 Slagelse Telefon Næstved Vinhusgade 2, 4700 Næstved Telefon Ringsted Tinggade 8, 4100 Ringsted Telefon Skælskør Algade 9, 4230 Skælskør Telefon Sorø Storgade 28, 4180 Sorø Telefon Vemmelev Stationsvej 1, 4241 Vemmelev Telefon Østby Klosterbanken 1, 4200 Slagelse Telefon Region Regionsdirektør Ole Laugesen Klosterplads 2, 5700 Telefon Faaborg Torvet 1, 5600 Faaborg Telefon Haarby Algade 49, 5683 Haarby Telefon Ollerup Øster Skerningevej 2, 5762 Vester Skerninge Telefon Å rsrapport

15 Afdelinger Tåsinge Bregningevej 43, Tåsinge 5700 Telefon Ærø Kirkestræde 17, 5960 Marstal Telefon Østre Ørbækvej 1, 5700 Telefon Region Regionsdirektør Oskar Tygesen Jernbanegade 35, 6400 Telefon Augustenborg Storegade 49, 6440 Augustenborg Telefon Broager Storegade 12, 6310 Broager Telefon Gråsten Nygade 17, 6300 Gråsten Telefon Guderup Søndergade 1, Guderup, 6430 Nordborg Telefon Høruphav Østerbakken 1A, Høruphav, 6470 Sydals Telefon Nordborg Storegade 11, 6430 Nordborg Telefon Ringgade Ringgade 177, 6400 Telefon Region Tønder Regionsdirektør Arne Jørgensen Storegade 28, 6270 Tønder Telefon Bredebro Storegade 2, 6261 Bredebro Telefon Bylderup-Bov Engvej 8, 6372 Bylderup-Bov Telefon Skærbæk Storegade 38, 6780 Skærbæk Telefon Tønder Vest Plantagevej 40, 6270 Tønder Telefon Region Varde Regionsdirektør Finn Christensen Vestergade 4, 6800 Varde Telefon Blåvand Blåvandvej 24, 6857 Blåvand Telefon Grindsted Jernbanegade 1, 7200 Grindsted Telefon Nørre Nebel Bredgade 32, 6830 Nørre Nebel Telefon Oksbøl Vestergade 5, 6840 Oksbøl Telefon Skjern Bredgade 48, 6900 Skjern Telefon Tistrup Storegade 25, 6862 Tistrup Telefon Ølgod Torvegade 11, 6870 Ølgod Telefon Region Regionsdirektør Tina Kroman Lyngsø Kirketorvet 4, 7100 Telefon Billund Gammelbro 26, 7190 Billund Telefon Egtved Aftensang 4, 6040 Egtved Telefon Fredericia Gothersgade 31-33, 7000 Fredericia Telefon Give Torvet 5, 7323 Give Telefon Hedensted Vesterbrogade 3, 8722 Hedensted Telefon Jelling Stationsvej 8, 7300 Jelling Telefon Region Regionsdirektør Allan Lorentsen Storegade 18, 6200 Telefon

16 Haderslev Storegade 5-7, 6100 Haderslev Telefon Løjt Løjt Storegade 10, 6200 Telefon Rødekro Hærvejen 41, 6230 Rødekro Telefon Rugkobbel Rugkobbelcentret, 6200 Telefon Vojens Vestergade 25, 6500 Vojens Telefon Region Regionsdirektør Laurits Brandt Andersen Vingårdsgade 21, 9000 Telefon Vejgaard Hadsundvej 41, 9000 Telefon Region Århus Regionsdirektør Torben Rosenberg Rasmussen Store Torv 12, 8100 Århus C Telefon Banegårdsplads Banegårdspladsen 9, 8000 Århus C Telefon Hornslet Tingvej 15A, 8543 Hornslet Telefon Højbjerg Rosenvangs Allé 184, 8270 Højbjerg Telefon Randers Kirkegade 1, 8900 Randers C Telefon Vejlby-Risskov Lystrupvej 4, 8240 Risskov Telefon Viborg Jernbanegade 6, 8800 Viborg Telefon Viby Skanderborgvej 213, 8260 Viby J Telefon Storkunder Regionsdirektør Grethe Harmuth Peberlyk 4, 6200 Telefon Tyskland Kim Møller Nielsen Rathausplatz 11, D Flensborg Telefon Hamborg Deichstraße 34, D Hamborg Telefon Kiel Wall 55, D Kiel Telefon PBI Afdelingsdirektør Allan W. Larsen Torvet 2, 6300 Gråsten Telefon Sydbank (Schweiz) AG, Dr. Thomas König (CEO), Jørn Gregersen (COO) Poststrasse 17, CH-9000 St. Gallen Telefon Sydleasing Jette Clausen Storegade 18, 6200 Telefon Sydfactoring Storegade 18, 6200 Telefon Søfinans Storegade 18, 6200 Telefon Å rsrapport

17 Organisation Bestyrelse Intern revision Ole Kirkbak Direktion Carsten Andersen Preben Lund Hansen Karen Frøsig Allan Nørholm Fællesfunktioner Betalingsformidling Niels Skylvad Forretningsprocesser Mogens Kristensen Kommunikation Eva Sand Kredit Per Klitt Jensen Kunder Jess Olsen Jura Karin Sønderbæk Handelsadministration Jørgen Møller Madsen Markets Lars Bolding Kapitalforvaltning Michael Andersen Formue- og Finansrådgivning Per Olesen Merchant Bank Bjarne Larsen Personale/IT Niels Møllegaard Økonomi Mogens Sandbæk Linjefunktioner Region Brian Knudsen Region Henning Barsøe Region Hovedstaden Henning Juhl Jessen Region Finn Boel Pedersen Region Midtjylland Niels Vestermark Region Niels K. Andersen Region Padborg Kaj Risom Region Sjælland Hans Iversen Region Ole Laugesen Region Oskar Tygesen Region Tønder Arne Jørgensen Region Varde Finn Christensen Region Tina Kromann Lyngsø Region Allan Lorentsen Region Laurits Brandt Andersen Region Århus Torben Rosenberg Rasmussen Storkunder Grethe Harmuth Sydbank Tyskland Kim Møller Nielsen PBI Gråsten Allan W. Larsen Sydbank (Schweiz) AG Dr. Thomas König Jørn Gregersen Sydleasing Jette Clausen 98

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2008-2009 Medd. nr. Dato Indhold 01/08 21.01.08 Sydbank overtager banktrelleborg 02/08 24.01.08 Sydbanks overtagelse af banktrelleborg

Læs mere

Selskabsmeddelelser og finanskalender

Selskabsmeddelelser og finanskalender Selskabsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Nasdaq OMX København i 2010 Nr. Dato Indhold 01/10 11.02.10 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S 02/10 16.02.10 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til OMX Den Nordiske Børs København i 2007-2008 Medd. nr. Dato Indhold 01/07 30.01.07 sydbanks årsregnskabsmeddelelse 2006 02/07 19.02.07 Indkaldelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2006-2007 Medd. nr. Dato Indhold 01/06 21.02.06 Årsregnskabsmeddelelse 2005 02/06 22.02.06 ordinær generalforsamling i Sydbank

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005. Medd. nr. Dato Indhold

Fondsbørsmeddelelser. Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005. Medd. nr. Dato Indhold Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2004-2005 Medd. nr. Dato Indhold 01/04 16.02.04 Sydbanks årsrapport 2003 samt bankens ordinære generalforsamling 4. marts 2004 02/04 17.02.04

Læs mere

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg

Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Flemming Haahr Esbjerg. Gårdejer Christen Jessen* Holm, Nordborg R E P R Æ S E N T A N T S K A B Formand Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns, Skærbæk Møbelhandler Finn Alexandersen Erik Skifter

Læs mere

Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl. Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Vagn Jacobsen Haderslev

Borgmester Jens Aage Helmig Holbøl. Direktør Bjarne Hessel Vejle. Lærer Lene Hinz Rødekro. Direktør Vagn Jacobsen Haderslev REPRÆSENTANTSKAB Formand Jørgen A. Houmann Flensborg Næstformand Planteskoleejer Dine Nielsen Holsted Værkfører Frank Abrahamsen Brøns Møbelhandler Finn Alexandersen Erik Skifter Andersen Leif Vilh. Arnesen

Læs mere

København Middelfart Rebild Skagen

København Middelfart Rebild Skagen SKAGENLØBET 16. - 19. 19. MAJ København 2012 Middelfart Rebild Skagen Danmarks Veteran Motorcykleklub Forsiden denne gang er en hyldest til de unge medlemmer af vores klub, der vil være med til at føre

Læs mere

Tlf. nr. Navn Adresse

Tlf. nr. Navn Adresse Tlf. nr. Navn Adresse Postnr./by 33182212 Plaza Kongens Nytorv 13 1095 København K 33141208 Ole Mathiesen Østergade 8 1100 København K 33152422 Stenstrup Østergade 26 1100 København K 33159790 Halberstadts

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER

Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Medlemmer 2010 DANSKE BOLIGADVOKATER Titel Fornavn Efternavn Firmanavn Adresse Postnr. By Telefonnr Email Sjælland Advokat Svend Falk-Rønne Cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 5 1022 København K

Læs mere

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN På den ordinære generalforsamling onsdag den 28. april 2010 kl. 11.00 på adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Stedfortræderliste for Hovedstaden A. Socialdemokratiet Københavns Storkreds Jette Bergenholtz Bautrup, socialrådgiver Mette Reissmann, cand.merc.jur. Jacob Bjerregaard,

Læs mere

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K 33143188 Tandlæge Susanne Dalsgaard Tandplejer Tandplejer Merete Torp Jørgensen Rosenborggade 3 1130 København

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER

Skakhåndbogen - Afsnit 7 KONTAKTOPLYSNINGER 7. 7-2 7.1 Forretningsudvalget... 7-2 7.2 Hovedbestyrelsen... 7-4 7.3 Kontaktpersoner i Dansk Skak Union... 7-4 7.3.1 Skakbladet... 7-7 7.3.2 K-skak afdelingen... 7-8 7.4 Andre foreninger og organisationer...

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 29 03-04-2008 22:22 opdateret 11. november 2002 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Kursus Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Nyhedsbrev Kære medlemmer

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) UPV alm. del Bilag 38 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet

Læs mere

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K

Kliniknavn Titel Navn Adresse Post nr By Telefonnr Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K Tandlæge Elisabeth Probst Tandlæge Tandlæge Elisabeth Probst Rosenborggade 2 1130 København K 33143188 Implantatklinik København Tandlæge Tandlæge Anne Rønager Nr. Farimagsgade 13 1364 København K 33152033

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2005

Vækstvirksomheder i Danmark 2005 100,0 Inwood A/S Aalestrup 7.587 20 99,8 Cidex A/S Måløv 9.856 13 99,8 Bingohallen Holstebro ApS Holstebro 3.145 7 99,8 N.C. Nielsen Hospitalsudstyr A/S Brøndby 16.196 30 99,7 Ibsen El-Anlæg A/S Roskilde

Læs mere

Indsamlingsområde Mødested Adresse Postnr. Mødested_By Fra kl. Til kl. 1000 København City Kulturhuset Indre By Charlotte Ammundsens plads 3 1359

Indsamlingsområde Mødested Adresse Postnr. Mødested_By Fra kl. Til kl. 1000 København City Kulturhuset Indre By Charlotte Ammundsens plads 3 1359 Indsamlingsområde Mødested Adresse Postnr. Mødested_By Fra kl. Til kl. 1000 København City Kulturhuset Indre By Charlotte Ammundsens plads 3 1359 København K 10:00 11:00 1400 Christianshavn Christianshavns

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2007

Vækstvirksomheder i Danmark 2007 1 99,9 Brørup Elektro ApS Brørup 550 1 2 99,9 Atlas Sikkerhedssko ApS Haderslev 2760 3 3 99,8 B.E Installationer A/S Viborg 16905 49 4 99,8 Carre Copenhagen A/S København K 6819 15 5 99,7 Danbolig Aalborg

Læs mere

H.C. Andersen Marathon - Odense - søndag d. 23. september 2012

H.C. Andersen Marathon - Odense - søndag d. 23. september 2012 H.C. Andersen Marathon - Odense - søndag d. 23. september 2012 Plac. Startnr. Deltager Klub/Firma/Sponsor Land By/Nation Nettotid Bruttotid 1 13 Luka Kipkemboi Chelimo KEN Kenya 2.10.37 2.10.37 2 14 Patrick

Læs mere

Oversigt over mødesteder i Jylland

Oversigt over mødesteder i Jylland Oversigt over mødesteder i Jylland Indsamlingsområde Mødestedsnavn Mødestedsadresse1 Mødestedsadresse2 postnr Mødestedsby Mødestedsnote 6000-1 Kolding - Munkevænget til Strandhuse Godset Jens Holmsvej

Læs mere

Vækstvirksomheder i Danmark 2010

Vækstvirksomheder i Danmark 2010 Nr. Vækst Navn By Bruttoresultat Ansatte 1 100,0 Danpor A/S Hornslet 5779 19 2 99,9 Allan Olesen Gulvbelægning Eftf ApS Køge 4992 11 3 99,9 Pigernes Verden Fredericia ApS Fredericia 1507-4 99,8 Karlslunde

Læs mere