F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. Direkte:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51"

Transkript

1 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P ,1% Nikkei + 1,6% C20cap -0,3% S30-0,7% FTSE -1,3% DAX -4,1% Euro 50-3,3% BRIC + 1,3% 306 VIX -1,0% 13 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD +1,0% 1,0729 EUR/DKK - 0,1% 7,4612 USD/DKK - 1,1% 6,9545 SEK/DKK - 0,6% 0,7967 NOK/DKK - 1,6% 0,8771 GBP/DKK +0,3% 10,4334 CHF/DKK - 0,7% 7,1955 JPY/DKK - 1,8% 5,7967 Erhvervstilliden i eurozonen løjer af Den seneste salve af positive nøgletal for eurozonen blev brudt af faldende erhvervstillid i april. Erhvervstilliden ligger dog stadigvæk på et niveau forenelig med fremgang i beskæftigelse og vækst. Meget tyder på, at væksten i 1. kvartal for eurozonen var stærk. I det lys er det ikke overraskende, at erhvervstilliden i F I N A N S U G E N starten af 2. kvartal tager lidt af. Opsvinget er dog svagt, og der er stadigvæk store strukturelle udfordringer i store økonomier som Italien og Frankrig. I dag mødes eurozonelandenes finansministre, hvor forhandlinger om lån til Grækenland atter er øverst på dagsordenen. Der er stor risiko for, at mødet ender resultatløst, idet parterne står langt fra hinanden. Dermed er en euroexit for Grækenlands vedkommende stadig sandsynligt. Usikkerheden omkring Grækenland synes dog ikke længere at give de store rystelser på finansmarkedet. Næste uge: Stemningsbarometre og BNP- tal for 1. kvartal i USA For eurozonen kommer der i næste uge arbejdsløshedstal for marts, hvor vi forventer en nedgang i arbejdsløsheden. Desuden kommer der forbrugerpriser for eurozonen i april. I marts faldt forbrugerpriserne med 0,1 pct. målt årligt. Vi forventer, at forbrugerpriserne er omtrent uændret. Sluttelig kommer der økonomiske forventninger for april, vi forventer en lille tilbagegang her. Fra Tyskland kommer der detailsalg for marts. Her forventer vi en mindre fremgang i forhold til februar. Et meget centralt tal for USA i næste uge er BNP-væksten i 1. kvartal. Tal for det seneste kvartal viste en årlig fremgang på 2,2 pct. Vi forventer ikke, at væksten i 1. kvartal topper dette på grund af en hård vinter og strejker i øst-usa. Vores forventning er en årlig BNP vækst i 1. kvartal på ca. 1 pct. Desuden kommer der erhvervsbarometre fra USA i form af PMI-Markit og ISM april. Her forventer vi, at se en mindre fremgang. Der kommer også tal for den amerikanske forbrugertillid for april. Her forventer vi, at forbrugertilliden holder sit høje niveau og endda stiger en smule. Endelig er der rentemøde i FED, hvor vi ikke forventer nogen ændring i pengepolitikken. Renter 7 dage Niveau US 2Y +0,04 0,54% US 10Y +0,07 1,96% Tysk 10Y +0,04 0,15% Dansk 10Y +0,05 0,25% Råvarer 7 dage Niveau Guld - 1,2% Olie (WTI) +3,3% 55 Metaller - 0,3% Opdateret per: 23. april Side 1 af 6

2 Indhold Erhvervsbarometre for eurozonen skuffede - men fremgang i sigte... 2 Måske sidste chance for Grækenland... 4 Det samlede PMIindeks for eurozonen faldt i april Aftagende fremgang indenfor både industri og service Erhvervsbarometre for eurozonen skuffede - men fremgang i sigte PMI-erhvervstillidsbarometer for euroområdet var i april lavere end forventet. Det samlede PMI-indeks faldt til 53,5 fra 54,0 i marts. Forventningen var ellers en stigning til 54,4. Tallet skuffede dermed. Indekset falder efter fire måneder med stigning. Faldet skyldes primært lavere forventninger både indenfor service- og fremstillingssektoren. PMI-indekset for service faldt til 53,7 fra 54,2 i marts, hvor forventningen var en stigning til 54,5. Og PMI-indekset for industri faldt til 51,9 fra 52,2 i marts, hvor forventningen var en stigning til 52,6. Det er især skuffende PMI-tal for eurozonens to største økonomier Frankrig og Tyskland, som trækker det samlede PMI-indeks for hele eurozonen ned. Selvom erhvervstilliden falder tilbage for eurozonen under et, sker det efter fire måneder med stigende tillid blandt indkøbscheferne i eurozonen. Derudover ligger tilliden over 50, som er tærskelværdien mellem økonomisk fremgang og tilbagegang. Så fremgangen fortsætter. Uden Tyskland og Frankrig er fremgangen på det højeste i eurozonen Tyskland og Frankrig dækker over stigende fremgang i resten af eurozonen Ser vi bort fra Tyskland og Frankrig ligger det samlede PMI-indeks for eurozonen faktisk på det højeste niveau siden Så mens det stilner af i Tyskland og Frankrig, accelererer det yderligere op i resten af eurozonen. Her er det især nye ordrer og fremgang i beskæftigelsen, som trækker op. Tallene bekræfter dermed, at arbejdsmarkedet er begyndt at oppe sig i de af eurozonens økonomier, som er og har været hårdest ramt. Det vil formentlig være med til at udjævne styrkeforholdet mellem de stærkeste og svageste økonomier i eurozonen, hvilket betyder, at det vækstpotentiale, der er i eurozonen, udnyttes bedre. Side 2 af 6

3 Beskæftigelsen går frem, mens fremgangen i nye ordrer tager af Fremgang i beskæftigelsen Underindeksene for hele eurozonen viser, at der ansættes flere til trods for vigende ordrer. Det er især nye ordrer som trækker det samlede PMI-indeks for hele eurozonen ned i april. Niveauet er dog stadigvæk højt nok til, at det tilskynder virksomhederne til at ansætte flere. Det bekræfter underindekset for beskæftigelsen, som går frem i april. Her skal vi tilbage til august 2011 for at finde et højere underindeks. Et andet underindeks, som vidner om at det går bedre, er underindekset for salgspriser på varer og tjenester, som falder med mindre fart end tidligere. Væksten løjer af Der er på det seneste kommet en savle af stærke nøgletal for eurozonen. Det gælder tal for forbruget og beskæftigelsen. Men også tal for bankernes kreditgivning, som er begyndt at røre på sig, er tegn på opsving og bedring. Denne generelle bedring for eurozonens økonomi skal ses i lyset af stærke stimuli i form af den meget lave rente, lave olipriser og en svag euro. Derudover er arbejdsmarkedet og boligmarkedet kommet sig, og de europæiske husholdninger og virksomheder har undergået forandringer, som stiller dem bedre. Væksten i eurozonen løjer formentlig af i 2. kvartal ovenpå stærk vækst i 1. kvartal Alt tyder på, at væksten i 1. kvartal for eurozonen var stærk. I det lys er det ikke overraskende, at erhvervstilliden i starten af 2. kvartal tager lidt af. Det går støt fremad for europæisk økonomi. Opsvinget er dog svagt, og der er stadigvæk store strukturelle udfordringer i visse europæiske lande bl.a. store økonomier som Italien og Frankrig. Side 3 af 6

4 Dagens møde i EU kan være afgørende for Grækenland Måske sidste chance for Grækenland Dagens møde i eurogruppen bestående af EU s finansministre er afgørende og kan vise sig som sidste chance for Grækenland. På mødet forhandles der om en ny sammensætning af reformpakken for Grækenland. Baggrunden for mødet er, at den nye græske regering i februar lavede en aftale med Eurogruppen om, at landets hjælpeprogram blev forlænget med fire måneder, frem til udgangen af juni. Grækenland har derfor stadigvæk en mulighed for at få udbetalt de sidste 7,2 mia. euro af hjælpelånet på i alt 240 mia. euro. Pengene blev tilbageholdt, da Grækenland ikke havde gennemført alle de aftalte reformer. Ingen af parterne ønsker, at Grækenland træder ud af EU På den ene side vil EU, at Grækenland overholder aftalerne om økonomiske reformer til gengæld for økonomisk støtte. På den anden side vil den Syriza-ledede koalition fra Grækenland have lempet reformkravene og eftergivet gæld. Hvis Grækenland forlader eurozonen, vil det skabe stor ustabilitet i Grækenland og Europa. Det er derfor både i Grækenlands og eurozonens umiddelbare interesse at undgå dette. Derfor forventer vi heller ikke, at Grækenland forlader euroen. EU vil af politiske grunde højst sandsynligt ikke eftergive mere gæld til Grækenland. Derimod kan EU imødekomme Grækenland ved at slække på reformkravene. De igangsatte reformer har trods alt ført til budgetforbedringer på det statslige budget. Grækenland kan stadigvæk vælge at forlade euroen. Det vil dog med stor sandsynlighed føre til et stort negativ tilbageslag for den græske økonomi, som i forvejen lige holder hovedet over vandet. Grækenland har brug for en løsning, idet kassen er tom Tiden arbejder mod Grækenland Grækenland har ikke tiden med sig. For hver dag, der går, får landet sværere og sværere ved at leve op til kreditorernes krav for at få forlænget en potentiel lånepakke til sommer. Der er månedlige tilbagebetalinger på gælden, og der mangler at blive indført reformer - som lovet. Side 4 af 6

5 Grækenland ser i krogene efter penge Et konkret eksempel på Grækenlands økonomiske tilstand og mangel på penge er, at den græske regering i starten af ugen anmodede de lokale græske myndigheder og fonde om at sende deres beholdninger af kontanter og andre likvider til den græske centralbank. Årsagen var at få penge nok til, at Grækenland stadig kan opfylde sine finansielle forpligtelser. Desuden har forhandlingerne mellem Grækenland og det øvrige EU medført en stigende forventning om, at Grækenland forlader Eurozonen. Dette har afholdt mange fra at investere i Grækenland, og dermed forværre situationen til fordel for, at landet forlader eurosamarbejdet. ECB tilfører de græske banker flere penge Bankerne får hjælpende hånd Den Europæiske Centralbank (ECB) har efter forlydender forhøjet de græske bankers nødlån. Bankerne får tilført 1,5 milliarder euro, og har dermed vundet lidt tid, mens politikkerne forhandler om nye nødlån til den græske statskasse. Udover den tomme statskasse i Grækenland er situationen for de græske banker meget kritisk. Hvis ECB stopper med at låne til de græske banker, vil den græske regering være nødsaget til at indgå en politisk aftale, så den græske stat kan låne penge af de andre eurolande eller alternativt forlade euroen. ECB har stillet i udsigt, at de græske banker kan få forlænget nødlånene, så længe bankerne er solvente og kan stille sikkerhed for lånene. Bankernes nødlån beløber sig i dag til 75,5 mia. euro. Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land A rt o g o ffentliggø relsestidspunkt P erio de Enhed F o rventet i markedet F o rrige perio de M andag DEU detailomsætning (en af dagene, 08.00) marts % m/m og år/år -0,5 / 3, USD M arkit service PM I (15.45) april indeks 59,2 USD M arkit Composite PM I (15.45) april indeks 59,2 Tirsdag FRA Forbrugertillid (08.45) april indeks UK BNP (10:30) 1.kvt.2015 % kvt/kvt og år/år 0,6 / 3,0 ITA Sælger skatkammerbeviser (11:00) USD huspriser (Case/Shiller, 15.00) februar % m/m og år/år 0,9 / 4,6 USD Forbrugertillid Conf. Board (16.00) april indeks 101,3 SPA månedstal for statsfinanserne (19.00) jan-marts mia.eur Onsdag DEU CPI (09:00) april % m/m år/år 0,5 / 0, SPA Detailsalg (09:00) marts % år/år 2,7 SEK Rentemøde i Riksbanken (09.30) april reporenten, % -0,25 EUR pengemængdetal (M 3, 10.00) marts % år/år 4,0 EUR economic sentiment indicator (11:00) april indeks 103,9 EUR business and consumer survey (11.00) april nettotal -2,9 / -3,7 DEU foreløbig inflation (14.00) april %m/m og år/år 0,5 / 0,3 USD GDP (Foreløbige 14.30) 1.kvt.2015 % kvt/kvt ann. 2,2 Belgien BNP-tal (15.00) 1.kvt.2015 % kvt/kvt og år/år 0,2 / 1,0 USD pending home sales (16.00) marts % m/m og år/år 3,1 / 12,0 USD pengepolitisk møde - rentebeslutning (20.15) ledende rente, % 0,00-0,25 0,00-0,25 Torsdag UK GfK forbrugertillid (01.01) april indeks JPY Industriproduktion (01:50) marts % m/m og år/år -3,1/ -2,0 Taiwan BNP-tal (02.30) 1.kvt.2015 % år/år 3,4 JPY Rentemøde (05.00) ledende rente, % 0,10 FRA PPI (08.45) marts % m/m og år/år 0,7 / -2,6 FRA Privatforbrug (08.45) marts % m/m og år/år 0,1 / 3,0 DKK Arbejdsløshed-netto (9.00) marts %/ ændring 1000 DKK Arbejdsløshed-brutto (9.00) marts %/ ændring ,9 SPA BNP-tal (09.00) 1.kvt.2015 % kvt/kvt og år/år 0,7 / 2,0 SPA inflation (09.00) april % år/år 0,6 DEU arbejdsløshed (10.00) april %/ ændring ,4 / -15k ITA arbejdsløshed (10.00) marts % 12,7 SPA betalingsbalance (11.00) februar mia.eur -0,4 EUR inflation (flash estimate, 11.00) april % år/år EUR arbejdsløshed (11.00) marts % 11,3 GRE detailomsætning (11:00) februar % år/år -2,6 OECD OECD Global Economic Outlook (11.00) en af dagene ITA inflation (11.00) april % m/m og år/år ITA PPI (12.00) marts % m/m og år/år 0,5 / -3,3 USD employment cost index (14.30) 1.kvt.2015 % kvt/kvt 0,6 USD personal income and spending (14.30) marts % m/m 0,4 / 0,1 USD PCE-prisindeks (i alt/kerne, 14.30) marts % m/m 0,2 / 0,1 USD opsparingskvote (14.30) marts % USD Chicago PM I (15.45) april indeks 46,3 Fredag JPY inflation (i alt/kerne, 01.30) marts % år/år 2,2 / 2, Kina PM I-industri (03.00) april indeks 50,1 JPY PM I-industri (endelige tal, 03.35) april indeks prelim: USD M arkit PM I (endelige tal, 15.45) april indeks prelim: USD Forbrugertillid (M ichigan, 15.55) april indeks USD construction spending (16.00) marts % m/m -0,1 USD ISM -industri (16.00) april indeks 51,5 USD bilsalget (23.00) april mill. annualiseret 17,05 Udarbejdet af senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. februar 2014, uge 9 28. februar 2014, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,8%

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere