Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar"

Transkript

1 Januar Indrykke annonce i Jobindex over jobopslag i til den kommende sæson Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Opgørelse til Faxe Kommunes administration om lokaleudgifter for følgende år Bogføre de sidste regnskabstal for gammelt år Erklæring om indhentelse af børneattest underskrives og fremsendes til Faxe Kommunes Kulturog Fritidsafdeling Spotte nye trends og mulige kursusaktiviteter for kommende undervisnings år Indstilling af emner til Fritidsprisen i Faxe Kommune Udbetaling af 1. rate i tilskud fra Faxe Kommune Årsafslutning find periodetal udskrives til kasserer Svend Erik Larsen Regnskabet for 2013 udarbejdes og færdiggøres til kasseren Svend Erik Larsen. Der aftales herefter et tidspunkt hvor Svend Erik Larsen kommer og henter det indtastede regnskab og bilag. Start på bookning af lokaler i Faxe Kommune Fællesmøde med skoleledere i Afdelingsfællesskabet om hold Giv 1 og få 6 igen-møde

2 Afdelingsfællesskabets arbejdsgruppemøde vedr. nye hold og initiativer holder afsluttende møde vedr. nyt katalogindhold Dato for revisionsmøde skal aftales. Mødet holdes hos skolelederen Skema til Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning udfyldes og gennemgås med formand Henning Ryberg med henblik på evt. tilbagebetaling til Faxe Kommune. En evt. beløb til tilbagebetaling skal meddeles kasserer Svend Erik Larsen af hensyn til regnskabet for sidste år. Dette skema anvendes: Blanket vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 10%-puljeopgørelse for sidste regnskabsår afstemmes med formand Henning Ryberg Ønsker om lokalebenyttelse til kommende sæson fremsendes til den kommunale administration Deadline for ansøgning til udviklingspuljen til Faxe Kommune Ansøgning udviklingspuljen

3 Februar Idétræf weekend (første weekend i februar) i Svendborg Ansættelsessamtaler holdes på Biblioteket lokale 2 til stillinger i den kommende sæson Kasseren og formanden gennemgår regnskabet for justeringer hos skolelederen og der bogføres de sidste bilag på sidste års regnskab inden dette lukkes Periodiseringer foretages i DOFO med henblik på I-skemaet til LOF s Sekretariat Fællesmøde med Kasserer, Formand og skoleleder samt de 2 revisorer hos på Skolelederens kontor. Regnskabet underskrives. Herudover underskrives I-skemaet og skemaet Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Herudover underskrives I-skemaet og skemaet Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning I-skema skal indberettes til LOF s sekretariat senest med udgangen af måneden sammen med afdelingens regnskab Vinterferie - uge 7 Indlægge kommende års skole-ferieplankalender i DOFO bestyrelsesmøde kl.19:00 - Fagønsker til kommende aftenskolekatalog - Kursusprisfastsættelse (Skoleleder drøfter med kasseren) - Foreløbigt regnskab Endeligt budget 2015 Årsmøde afholdes på Haslev Folkebibliotek kl.19:30 Udsende skemaer til lærerne omkring forhåndstilmelding af kursister til nye hold i kommende sæson

4 Marts Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Lokaletilskud for sidste regnskabsår udbetales fra Faxe Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning Inspiration til at udbyde nye hold. Annoncer efter lærere/undervisere eller hvis de har et kreativt fag de kan undervise i, så høre vi gerne herom Fremsendelse af /brev til undervisere om de ønsker at fortsætte i det kommende år med undervisningen medsendt Forhåndstilmeldinger til kommende hold næste år. (Kursisterne får hermed mulighed for allerede nu at booke en plads. Husk, at betalingen skal ske inden 1.8. ellers mister de deres forhåndsbooking) Afregning vedr. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning fremsendes med bestyrelsens og revisors underskrift til Folkeoplysningsudvalget Regnskab fremsendes med underskrifter til Faxe Kommune Skoleledertræf på Sjælland Årsmøde i LOF Afdelingsfællesskab afholdes på Haslev Bibliotek kl.18:30

5

6 Påskeferie uge 14 April Lokaleleje sendes til René Olsen (Rønnede) for leje af Østparkens Fælleslokale for første kvartal af året hvis vi har lejet lokaler Forslag til nye hold / aftaler indgås med undervisere Nyt katalog forberedes og holdene som skal videreføres kopieres til nyt katalog. (God idé at anvende indeværende års PDF-fil-katalog til at justere i) Bogtrykkeren kontaktes med henblik på pristilbud på kommende katalog Lørdagsavisen kontaktes med henblik på en ordrebekræftelse af distribution af katalog Tilbud fra bogtrykkeren godkendes Lørdagsavisens tilbud underskrives og fremsendes til Lørdagsavisens distributionskoordinator LOF Skoleledertræf (fredag-lørdag)

7 Maj Bededagsferie og 1. mag fridag Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev LOF Lands-årsmøde (weekenden fredag-lørdag)

8 bestyrelsesmøde kl.19:00 Juni Fyraftensmøde omkring FVU om ordblinde status i Vordingborg kl.17:30-19:30 LOF s Sekretariat v/ Jacob Kofoed foretager en IT-mæssig klargøring af kataloget så dette kan videregives til layout- og bogtrykkeren Indsendelse af oversigt til Faxe Kommunes administration over deltagere fra andre kommuner den mellemkommunale refusionsliste for perioden til dette år til Lone Hellsted Olsen

9 Sommerferie Juli programmet sendes til bogtrykkeren senest 15. juli. Korrekturlæsning af kursusprogrammet af 3 forskellige personer

10 August Det nytrykte program leveres af bogtrykkeren til Lørdagsavisen Det nye undervisnings- og kursusprogram omdeles med Lørdagsavisen den 1. lørdag i august måned Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Udbetaling af 2. rate i tilskud fra Faxe Kommune Kursustilmeldinger modtages i stort antal både via hjemmesiden og via tilmeldingskuponer Kursustilmeldinger modtages i stort antal både via hjemmesiden og tilmeldingskuponer bestyrelsesmøde kl.19:00 og (lærermøde kl.18:00) - Fordeling af bemanding på igangsætning af hold (specielt foredragene) Ansættelsesbreve udarbejdes og ligger efterfølgende klar sammen med nøgler til underviserne Deadline for ansøgning til udviklingspuljen t il Faxe Kommune Ansøgning udviklingspuljen

11 September Fastlæggelse af årlig Temadag Strategimøde til afholdelse i oktober. Tjekke deltagerlisterne på de respektive hold for kursister der er under 15 år. I givet fald skal søges om en børneattest Møde i Afdelingsfællesskabet på Haslev Folkebibliotek kl.19:00 Afmelde lokaler til Kultur- og Fritidsforvaltningen i Faxe Kommune som ikke skal anvendes i sæsonen Hensyntagende hold skal tjekkes om alle kursister har underskrevet en handicaperklæring

12 Oktober Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for indeværende år (skema hentes fra Faxe Kommunes hjemmeside) og fremsendes med formandens underskrift til Folkeoplysningsudvalget. (www.faxekommune.dk tilskud til voksenundervisning Husk også at indsende en erklæring om børneattest samtidig med ansøgningen. Denne blanket anvendes Erklæring om børneattest Strategimøde i s bestyrelse Afdelingsfællesskabets arbejdsgruppe vedr. nye hold og initiativer holder møde LOF Skoleledermøde i LOF s Sekretariat (altid en fredag) Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev

13 November Afdelingsfællesskabet holder møde på Haslev Folkebibliotek kl. 19:00 Skoleleder og bestyrelsesformand taler sammen om indhold til dagsordenen til kommende LOFbestyrelsesmøde Annonce om gavekort og nye hold til det kommende år (efter nytår) udarbejdes og sendes til indrykning i medierne Gavekort til brug for gaver trykkes Landsrådsmøde Fremsendelse af oversigt over deltagere fra andre kommuner den Mellemkommunale refusionsliste for perioden til Kultur og fritidsadministrationen i Faxe Kommune

14 December Bestyrelsesmøde med julefrokost kl.18:00 afholder bestyrelsesmøde kl. 18:00 (1 time) med efterfølgende julefrokost kl. 19:00 med ledsagere Julefrokost FVU-møde i Vordingborg kl.18:30. (09.12.) Senest den 09. i måneden skal indberettes løn til Bryndum Revision Lokaleleje sendes til René Olsen (Rønnede) for leje af Østparkens Fælleslokale for sidste kvartal af året. Indsendelse af oversigt til Faxe Kommunes administration over deltagere fra andre kommuner den mellemkommunale refusionsliste for perioden til

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere