Generalforsamling i ADO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i ADO"

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGER Generalforsamling i ADO Omkring 40 var mødt op til Ansatte Dyrlægers Organisations generalforsamling i Svendborg [ Børge Jørgensen ] Torben Kjeldsen blev uden modkandidater valgt til dirigent af de ca. 40 fremmødte medlemmer af ADO. I stedet for at gennemgå beretningen afsnit for afsnit ved beretningsaflæggelsen blev deltagerne spurgt om indlæg gerne inspireret af beretningen. Arbejdsmarkedet Irma Lahrmann ville høre, om der var øgede bevillinger til Fødevarestyrelsen i sigte for Forhandlingsdirektør Lars Holsaae fra DDD fortalte, at der kommer to evalueringsrapporter omkring december, der kortlægger forholdet mellem opgaver og ressourcer. Desuden har Dansk Folkeparti gjort det til en mærkesag, at fødevarekontrollen finansieres tilfredsstillende. Lars Holsaae oplyste videre, at der i forbindelse med universitetsreformen ADO s nyvalgt formand, Rikke Hansson, der har været konstitueret siden Per Henriksen forlod posten for ca. et år siden. sker en indfusionering af sektorforskningsinstitutionerne på universiteterne. Der findes forskellig stillingsstruktur på de to typer institutioner. ADO arbejder i AC for, at der sker en ligestilling af disse, som det oprindeligt var tænkt for at sikre mobilitet. Lars Holsaae oplyste, at der forsat er vanskeligheder med at få nye dyrlæger, ansat på CEU-Kolding ind på en akademiker-overenskomst. Det kan blive nødvendigt at lægge pres på via Den Danske Dyrlægeforenings andre organer eller i værste fald en blokade af området. Arbejdsgrupper Rikke Hansson fortalte om ADO s arbejdsgruppe vedrørende Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside. Arbejdsgruppen har udarbejdet en række forslag, og disse kan ses på DDD s hjemmeside Ledighed Britta Nylin ønskede, at skulle ske en analyse af årsagerne til ledighed blandt dyrlæger. Rikke Hansson svarede, at ledigheden udgør 2,1 % - svarende til 35 medlemmer, hvilket er meget lidt, idet ledigheden primært omfatter personer i jobskifte og orlov. Derfor har ledighed ikke stor prioritet blandt ADO s aktiviteter, men ledighedsberørte medlemmer rådgives enkeltvis via sekretariatet. Lars Holsaae sagde i et svar til John Graversen, at den nye struktur i Arbejdsformidlingen ikke er specielt velegnet til at tage sig af akademikere. Visioner ADO vil være meget mere synlig. Det er foreningens hovedvision for de kommende år. Desuden rummer aktiviteterne områder som: TR og TR-træf, kompetencestrategi og udvikling af kompetenceprofiler. I den kommende tid holder ADO landsdækkende gå-hjem-møder. Der er sendt brev ud til samtlige medlemmer herom. Bureaukrati Anne Wolf advarede mod overbureaukratisering i Fødevarestyrelsen.»Vi sidder i et topstyret system med et brugerfjendsk edb-system. Alt er topstyret, så vi ikke skal bruge vores faglige kompetencer. Det grå guld siger nej hertil, og her mangler jeg en indsats fra ADO«, sagde Anna Wolf. Randi Stub Petersen fra ADO-bestyrelsen sagde, at vi er nødt til at forholde os overordnet til problemstillingen. Vi er på vej ind i et kontrolsamfund, hvor vi bruger meget af vores arbejdstid på at vise, hvad vi laver, og vi er pålagt sekretærarbejde i ca. 30 % af vores tid. 12 Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89

2 Ny ADO-struktur Bent Christensen var godt klar over, at forhandlingerne om en ny ADO-struktur omfattende ADO og de ikke-dyreartsspecifikke sektioner ikke var blevet til noget, men han opfordrede til, at man ikke lagde ideen på hylden, men fortsat arbejde videre med muligheden for en ny ADO-struktur. Vedtægtsændring Generalforsamlingen vedtog en ændring af vedtægternes 4 stk. 1, så foreningen nu udøver forhandlingsretten for indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår samt ophavsretlige vilkår. Årsagen var, at der var skabt tvivl om, hvorvidt akademikerorganisationer kan handle på medlemmernes vegne i ophavsretlige spørgsmål, hvorfor AC har anbefalet, at vedtægterne udtrykkeligt giver hjemmel hertil. Valg til Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse I forbindelse med DDDs generalforsamling lørdag den 7. oktober 2006 blev følgende personer opstillet, idet de siddende bestyrelsesmedlemmer: Anne Marie Lassen Nielsen, Britta Nylin og Nils Jessen er på valg. Anne Marie Lassen Nielsen og Britta Nylin ønsker ikke genvalg. Økonomi Regnskabet blev godkendt, og budget og kontingent for 2007 vedtaget. Kontingentet er uændret. Asger Lundorff Jensen Frederiksværk, kandidat 1986, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Jørgen Lindahl Fakse, kandidat 1982, medejer af Ø-Vet Valg Der var fredsvalg til ADO s formandsog bestyrelsesvalg. formand er Rikke Hansson, Stenløse der har været konstitueret siden Per Henriksens udtræden for ca. et år siden. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Hallur Kristjansson, Susanne Kabell, Mette Hjulmand- Lassen, Kenneth Engelund Lassen, Lene Norman Vad og Carsten Busk Senholt. Sidstnævnte afløser Peter Astrup, der ikke ønskede genvalg. Nils Jessen, Arne Skjoldager Som suppleanter blev valgt Søren Saxmose, Rude, kandidat 1977, Egtved, kandidat 1981, Jens Christian Weidanz og Tho- Rude Dyreklinik Fødevareregion Syd mas Bjerregård. Jesper Valentin Petersen er fortsat ADO s folkevalgte revisor og BDO-Scanrevision fortsætter som statsautoriseret De bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg i år, er: Jens Munk Ebbesen, revisor. Inge Casper og Anne Sørensen. > Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89 13

3 GENERALFORSAMLINGER Valg til Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr Valg til Sekti vedrørende S af formand I forbindelse med generalforsamling i Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr lørdag den 7. oktober 2006 blev nedenstående personer opstillet, idet de siddende bestyrelsesmedlemmer: Christina Jespersen og Anne Torkelund er på valg. Christina Jespersen ønsker ikke genvalg. Derudover blev Jan Ilkjær Birch uden modkandidater valgt som formand. Han afløser Johanne Østerbye, der er udtrådt af bestyrelsen på grund af tiltrædelse af en stilling i sekretariatet for DDD og JA. I forbindelse med generalforsamlingen i Sektion vedrørende Svin lørdag den 7. oktober 2006 blev følgende personer opstillet, idet Bjarne Ellegaard afgår efter vedtægterne og kan ikke genvælges. Lene Elisabeth Buelund Jyderup, kandidat 2003, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Anne Torkelund Kalundborg, kandidat 1986 Sct. Jørgensbjerg Dyreklinik, Kalundborg Lene Thorup Thisted, kandidat 1981 Nordthy Dyrlæger I/S Jens Ole Gjerluf Eslau København SV, kandidat 1992, Københavns Dyrehospital Hans Møller Jensen Grenå, kandidat 1969 LVK De bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg i år, er: Hanne Knude Palshof, Marianne Rom og Charlotte Jenvall. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke var på valg i år, er: Anders Holm og Poul Rathkjen. 14 Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89

4 on vin og valg De nye bestyrelser Generalforsamlingerne i PDA, ADO og sektionerne foregik i weekenden oktober Bortset fra valg til bestyrelsen for Den Danske Dyrlægeforening, Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr og Sektion vedrørende Svin var der fredsvalg til øvrige bestyrelsesposter. På de følgende sider finder du de nye bestyrelser for PDA, ADO og sektionerne med undtagelse af Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr samt Sektion vedrørende Svin. Adresser og telefonnumre på de enkelte personer findes på DDDs hjemmeside men bemærk at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer først tiltræder 1. januar Oversigten over bestyrelsen for Den Danske Dyrlægeforening, Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr og Sektion vedrørende Svin vil blive bragt i DVT, når valgene hertil er overstået. PDA s bestyrelse Anne Mette Strunz Frederiksberg, kandidat 2003 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole VALG AF FORMAND Følgende personer opstillet, idet den siddende bestyrelsesformand Jørgen Lindahl er på valg. Jørgen Lindahl kan ikke genvælges. Anders Høegh Videbæk (formand) Jacob Kjær Larsen Års Lene Thorup Thisted Kandidat 1981 Nordthy Dyrlæger I/S Hans Møller Jensen Grenå, Kandidat 1969 LVK Lars Bloch Melby Suppleanter: Jørgen Jacevicz, Skærbæk, Carsten R. Jensen, Hobro > Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89 15

5 GENERALFORSAMLINGER Ansatte Dyrlægers Organisation Sektion vedrøre Rikke Hansson Stenløse (formand) Lene Norman Vad Brædstrup (suppl.: Randi Stub Petersen, Skørping) Finn Albers Petersen Glamsbjerg (formand) Mette Hjulmand Lassen Charlottenlund (suppl. Marianne de Leon, Kbh.) Hallur Kristjansson Hedensted (suppl.: Jens Chr. Weidanz, Randers) Kaspar Krogh Kolind Kenneth Engelund Lassen Vig St. (suppl.: Christine Fossing, Tjele) Susanne Kabel Blommenslyst (suppl.: Søren Saxmose Nielsen, Valby) Carsten Senholt Hellerup (suppl.: Thomas Bjerregaard Jensen, Ølgod) 16 Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89

6 nde Kvæg Sektion vedrørende Heste Heidi Voss Nibe Steen Bo Larsen Lille Skensved (formand) Thomas Alkjær Kirke Såby Jørgen Kragsig Peschardt Olesen Brande Jesper Møller Nielsen Ansager Martin Thøfner Snekkersten Knud Herby Nielsen Brovst Rikke Munk Andersen Odense Bjarne Rode Ringsted Suppleanter: Troels Løwig Larsen, Svendborg Suppleanter: Susanne Andersen, Rynkeby, Martin Ole Pedersen, Ringe > Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89 17

7 GENERALFORSAMLINGER Sektion vedrørende Veterinær Administration, Forskning og Undervisning Sektion vedrøre Fødevarer og Mi Bente Pedersen St. Heddinge (formand) Kari Elvestad Ans By Finn Thorup Madsen Nykøbing F. (formand) Henriette Strøm Hellerup (formand) Mary-Ann Gerbola Frederiksberg Inge Casper Vestbjerg Peter L. Larsen Nykøbing F. Mette Vaarst Tjele Farid H. Mohamed Give Suppleanter: Ingen Suppleanter: Douglas Scott Henningsen, Rønne, Esben Munch, Gjern 18 Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89

8 nde ljø Sektion vedrørende Forsøgsdyr, Lægemidler og Toksikologi Randi Stub Pedersen Skørping Orm Ishøj (formand) Aage Kristian Olsen Ølgod Lise-lotte Nielsen Vanløse (for 1 år) Grethe Østergaard Bagsværd Thomas Bjerregaard Jensen København N Charlotte Jønsson Ringsted Nils Jessen Rude Kristin Engelhart Humlebæk Suppleanter: Otto Meyer, Holte, Hans Jørgens Skovgaard, Roskilde, Louise Stab Bryndum, Ringsted Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 22 Årgang 89 19

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

God sommer til alle - Vi ses til september

God sommer til alle - Vi ses til september Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 40. årgang nr. 5 Juni 2014 Åbning i forbindelse med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne 2014, Frederiksberg God sommer til alle - Vi ses til september 2 Hjemstavns

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr

Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr SvHKS vil bl.a. gøre en aktiv indsats for at styrke kattens status i Danmark. Sektionen tror og håber på, at obligatorisk mærkning af ejerkatte er vejen frem. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen konstituerede

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere

Referat efter ordinær generalforsamling i KPL den 26. april 2010

Referat efter ordinær generalforsamling i KPL den 26. april 2010 KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGER Referat efter ordinær generalforsamling i KPL den 26. april 2010 i Stockholmsgade 55, 2100 København Ø. Den 26. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Hvidovre den 31. maj 2011 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer

ny lønstatistik -Hvad skal du have i løn? karrieredag 400 studerende i Odense teknologen jid Kom og hør ham! Peter Tanev fortæller om klimaændringer jordbrugs teknologen Fagblad for landbrugsteknikere, jordbrugsteknologer, jordbrugsbachelorer & studerende 31. årgang # 1 januar 2013 Peter Tanev fortæller om klimaændringer Kom og hør ham! ny lønstatistik

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere