BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN"

Transkript

1 PROJEKTUDVIKLING SELSKABSFORMER & AFTALEFORMER 7. SEMESTER SPECIALE BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN LASSE BERG FREDERIKSEN VEJLEDER: ANNE MARIE HERFORTH VIA UNIVERSITY COLLEGE CAMPUS AARHUS AFLEVERERET 26/

2 Anne Marie Herforth Lasse Berg Frederiksen Sider

3 Abstract This report contains considerations, theory and field research about agreement forms and company forms, which is gathered in a conclusion in the end to give an overview of, what to use and how to use it, from a project developer s perspective. In the first part, I investigate, how to secure legally, when project developing properties and grounds, corporately. The conclusion is that the best way to secure the company will be by building up the company as a capital company with a holding construction. This will secure the private assets if the company, or a part of the company should go bankrupt. In the second part, I investigate, how to secure legal, as a project developer, both when purchasing and reselling properties and grounds, contractually. After researching the theory and gathered the field research I can conclude that the best way will be by using an optional agreement. This does not commit to buy, but is basically the right to buy. When using purchasing agreements it is very important to incorporate wellconsidered requirements and conditions. Bygningskonstruktøruddannelsen 2

4 Indholdsfortegnelse 1.0 Billedliste: Indledning: Baggrundsinformation og præsentation af emne: Begrundelse for emne valg: Problemformulerings spørgsmål: Afgrænsning: Valg af teoretisk grundlag og kilder: Valg af metode og empiri: Rapportens struktur og grundlag: Hvad er projektudvikling: Projektidéen: Beliggenhed: Investoren: Brugere: Projektudviklers arbejdsopgaver: Opsummering af risikoforhold ved projektudvikling: Selskabsformer: Personligejet virksomhed Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Holdingselskab Et overskueligt overblik over de forskellige selskabsformer: Opsummering og delkonklusion på teorien af selskabsformer: Empiri, selskabsformer: Analyse, selskabsformer: Delkonklusion, på selskabsformer: Aftaleformer Optionsaftaler købsaftaler:,, Bygningskonstruktøruddannelsen 3

5 5.2.2 Alternativ til optionsaftale Opsummering og delkonklusion på teorien: Empiri, Aftaleformer: saftale/partner aftale: Analyse af aftaleformer: Delkonklusion på aftaleformer: Konklusion: Litteratur liste: Bilag: Bygningskonstruktøruddannelsen 4

6 1.0 Billedliste: Figur 1 Inspiration fra Bog: af fast ejendom, side 29 9 Figur 2 - Inspiration fra bog: af fast ejendom, side Figur Figur 4 - Inspiration fra bogen: Projketudvikling af fast ejendom side Bygningskonstruktøruddannelsen 5

7 2.0 Indledning: Der er flere virksomheder, der begynder, at beskæftige sig med projektudvikling i Danmark, både nystartet virksomheder, men også entreprenørvirksomheder, som opretter en afdeling til projektudvikling. Arbejdet med projektudvikling kan i de fleste tilfælde indebærer store pengesummer, når en ejendom eller grund skal udvikles. Der er mange faktorer, der skal finansieres indtil udviklingsprojektet er solgt. Der er en stor risiko ved, at have mange penge fastsat i et projekt og samtidig er der en risiko når ejendomme og grunde skifter hænder. Derfor er det vigtigt, at benytte den rigtige selskabsform, for at begrænse sin personlige hæftelse bedst muligt. Samtidig skal der benyttes de aftaleformer, som mindsker virksomhedens risiko mest muligt når der udføres et projekt. 2.1 Baggrundsinformation og præsentation af emne: Rapporten er mit afsluttende speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen. Den tager udgangspunkt i en projektudviklers valg af selskabskonstruktion og brugen af optionsaftaler og købsaftaler ved udviklingsprojekter inden for ejendomme. Der vil være fokus på at den økonomiske risiko juridisk set formindskes ved køb og videresalg af ejendomme. 2.2 Begrundelse for emne valg: Begrundelsen bag mit emne valg er, at jeg gennem længere tid har interesseret mig for projektudvikling og køb og videresalg af ejendomme. Min interesse blev styrket i min praktikperiode på 6. semester ved Byggeselskabet Mogens de linde, som beskæftiger sig med udviklingsprojekter på ejendomme til virksomhedens egen portefølje af ejendomme. Jeg syntes det er spændende, at være med i hele projektfasen fra idéens start til slut hvor nøglen bliver afleveret til den kommende bruger/investor. Ligeledes er tanken om, at skabe et byggeri, som både skaber arbejdspladser og udvikler byer, interessant. Efter færdiggørelsen af min uddannelse, som Bygningskonstruktør, håber jeg selv at kunne blive en del af projektudviklingsbranchen. - I starten som medarbejder i et firma for at tilegne mig erfaring og senere hen for selv eventuelt, at starte en projektudviklingsvirksomhed op. Jeg har derfor valgt, at skrive om selskabsformer og aftaleformer inden for projektudvikling. Både for at styrke min viden inden mit potentielt kommende job inden for området, men også for at styrke min viden til min eventuelle egen opstart af en sådan virksomhed. Bygningskonstruktøruddannelsen 6

8 2.3 Problemformulerings spørgsmål: Hvordan sikrer man sig bedst juridisk ved projektudvikling af ejendomme og grunde selskabsmæssigt? Hvordan sikrer man sig bedst juridisk som projektudvikler ved køb og videresalg af ejendomme eller grunde aftalemæssigt? 2.4 Afgrænsning: I Rapporten beskæftiger jeg mig ikke med kommanditselskab, s.m.b.a. og a.m.b.a. selskabsformer, fordi det ikke er relevant inden for mit emne område. Ligesom jeg heller ikke går i detaljer med skattemæssige aspekter i forhold til valg af en selskabskonstruktion. Jeg koncentrerer mig i stedet kun om de udvalgte juridiske områder (Virksomhedsorganisation/brug af aftaler), og hvordan man sikre sin økonomiske risiko bedst muligt. Både for ens personlige og for selskabets formue. 2.5 Valg af teoretisk grundlag og kilder: Til udarbejdelse af min rapport vil jeg benytte mig af følgende fagbøger og love: Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen (2007): Selskabsformerne Lærebog i selskabsret. 5. udgave. Jurist- og økonomforbundets Forlag Anders Vestergaard Buch og Jacob Møller (2005): af fast ejendom En håndbog for praktikere. Lov bekendtgørelsen nr. 322 af 11. april Selskabsloven Lov bekendtgørelsen nr af 28/09/2007 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Lov bekendtgørelse nr. 158 af 09/03/2006 om tinglysning Jeg har valgt dette materiale som min teori, fordi det er de mest relevante love om fagbøger om emnerne. Bygningskonstruktøruddannelsen 7

9 2.6 Valg af metode og empiri: I min undersøgelsesmetode, under dataindsamling, har jeg snakket med fire projektudviklere, som jeg i samarbejde med har udfyldt to spørgeskemaer, som jeg inden mødet har udarbejdet. Det ene spørgeskema skulle give mig information om valget, og begrundelsen bag deres valg, omkring deres selskabsform. Det andet skulle oplyse mig omkring deres brug af aftaleformer ved handel af ejendomme, - om hvor ofte de bliver brugt og hvilke aftaleformer der bliver brugt. Grundlaget for, at netop denne undersøgelsesmetode er brugt er, at finde ud af, hvad de forskellige projektudviklere har valgt og hvorfor de netop har valgt dette og om de har haft nogle juridiske tanker inde over valget af aftaleformer. Denne form for viden tilegnelse giver et godt virkelighedsbillede af hvordan det fungere i praksis. 2.7 Rapportens struktur og grundlag: Rapporten starter med et afsnit om emnet; hvad er projektudvikling (afsnit 3), derefter er der to hovedafsnit, som er selskabsformer (afsnit 4) og aftaleformer (afsnit 5). Afsluttende er der en konklusion omfattende specialets resultater (afsnit 6). Hvert hovedafsnit indeholder underpunkter, hvori der teorien først er beskrevet, som afsluttes med en delkonklusion over teorien, efterfulgt af empiri og en analyse. Herefter afsluttes hver hovedafsnit med en delkonklusion. Bygningskonstruktøruddannelsen 8

10 3.0 Hvad er projektudvikling: I dag er der i stigende grad flere der markedsfører sig som projektudvikler, developer eller lignende. I grove træk er projektudviklingens betydning at få den gode ide, og derved tilføre en grund eller en ejendom en større værdi end udgifterne ved anskaffelsen og bebyggelsen eller en eventuelt ombygning af ejendommen. De typiske faser, som ligger i et udviklingsforløb på en ejendom kan opstilles på følgende måde: Oprindelige ejer Overdragelse Overdragelse Projektudvikler Figur 1 Inspiration fra Bog: af fast ejendom, side 29 Endelige ejer/slutbruger En af måderne hvorpå man kan øge værdien af en ejendom på, kunne være ved at ændre dens anvendelse. Det kunne f.eks. gøres ved, at omdanne en gammel nedlagt fabriksbygnings anvendelse til ejerlejligheder, andelsboliger, butik, kontor eller lign., for derved at skabe en merværdi. Omdannelsen af en ejendom indebærer som regel fysiske indgreb i en eksisterende bebyggelse i form af ombygning. En anden mulighed kan være en eventuel nedrivning af den eksisterende bygning for, at opføre en potentiel ny bebyggelse. Et udviklingsprojekt kan også indebære, at man ændre ejendommens retslige status, det vil sige, at en beboelses ejendom, som bruges til udlejning kan ændres og opdeles i ejerlejligheder til videresalg Rapportens punkter 3.0 til 3.5.1, bogen: af fast ejendom, side Rapportens punkter 3.0 til 3.5.1, Bilag 1: Interview med Søren Pedersen HP projektudvikling Bygningskonstruktøruddannelsen 9

11 For at muliggøre en projektudvikling skal følgende fire faktorer være tilstede: projektidé, beliggenhed, investor og bruger. Disse fire faktorer har hver deres interesse og behov, men kombineret udgør de en mulighed for at skabe en udvikling og merværdi i en ejendom. Projektideen Beliggenhed Investoren Brugeren Figur 2 - Inspiration fra bog: af fast ejendom, side 34 Opskriften på en succesfuld projektudvikling er ikke at starte et bestemt sted i figuren for derefter at følge den slavisk den ene eller anden vej rundt, derimod er det vigtigste, at alle fire faktorer forenes i en større helhed, hvilket der skaber projektudviklingsværdien. 3.1 Projektidéen: Projektidéen er, hvor projektudvikleren skal bevise sin evne til at tænke i nye baner og være innovativ for at skabe et projekt, som skaber en merværdi for en ejendom eller grund. Det er typisk her den største merværdi hentes hjem i et udviklingsprojekt. Ændring af anvendelsesmulighederne for en ejendom eller grund er en af de typiske projektidéer. For at gøre byggeriet så attraktivt som muligt for den kommende bruger eller investor er det vigtigt at man, som projektudvikler, kan se idéen og muligheden i det nye byggeri for sig. For at fremvise og sælge projektidéen optimalt til investorer og brugere af det pågældende projekt, allierer en projektudvikler sig typisk med en arkitekt, som kan udarbejde tegningsmateriale, visualiseringsbilleder og eventuelt en video for at give en bedre forståelse for hvad hele ideen med projektet er. I dag er der mange muligheder for at lave 3D visualiseringer af nye og renoverede ejendomme for, at give et mere levende billede af både den nye indretning og facadens eventuelle nye udtryk til de, som ideen skal sælges til. Bygningskonstruktøruddannelsen 10

12 3.2 Beliggenhed: Beliggenheden kan være en ejendom, hvor bygningsdelen udgør en begrænset værdi eller det kan være et stykke jord eller et grundstykke, som står ubebygget hen. Beliggenheden kan ligeledes være en ejendom, som trænger til at blive renoveret, omdannet eller hvor der er mulighed for en tilbygning. Eksempler på beliggenheder kan være i bymæssige områder, hvor landbrugsjord i udkanten af byen omdannes til byggegrunde, med mulighed for at kunne opføre butikker, kontorer eller boliger. Andre beliggenheder kan også være f.eks. ældre industriområder i byen, hvor beliggenheden for de industrielle virksomheder ikke længere ligger optimalt for deres virksomhed og derfor ændres til bymæssigt bebyggelse. Dette kan enten ske ved ombygning af de eksisterende industribygninger eller ved, at rydde grunden for de, til tider, ubrugelige industribygninger for til gengæld, at opføre nye bygninger. Et eksempel på en ombygning er DSB s gamle Centralværksteder ved Hovedbanegården i Aarhus, som i dag er ombygget til kontorer, butikker, koncertsal og restaurant. Som tidligere nævnt kan en beliggenhed også være en ombygning og en modernisering af eksisterende ejendomme, et eksempel på dette kan være at en ældre udlejningsejendom med beliggenhed inde i byen renoveres og moderniseres for derefter at blive ændret til enten andels- eller ejerboliger. Det er vigtigt at man som projektudvikler sikre sig retten til at projektudvikle på en beliggenhed. Dette kan enten gøres ved at udarbejde en options- eller købsaftale på ejendommen. 3.3 Investoren: Projektudvikleren modtager typisk sit honorar fra investorerne. Når projektudviklingen af ejendommen står færdig og er klar til at blive taget i brug, er det typisk her betalingen sker til projektudvikleren. Enten overtager investoren ejendommen uden lejere, eller også har projektudvikleren indgået lejekontrakter med en eller flere lejere, som så videregives til investoren sammen med ejendommen. Ejendommen har en større salgsværdi, hvis der er en attraktiv lejekontrakt på alle etagemeter ved overdragelsen til investoren. Det vil typisk være i projektudviklerens og investorens interesse, at lejemålet allerede er udlejet inden indgåelse af endelig købsaftale. Ved at hele ejendommen er lejet ud, kan investoren med det samme få et overblik over hans kommende afkast pr. år ved en potentiel investering i den pågældende ejendom. Det er i investorenes interesse, at investere deres kapital til en højere forrentning i Bygningskonstruktøruddannelsen 11

13 forhold til hvad bankerne kan tilbyde. Risikoen, som investoren mener, der ligger i investeringen af ejendommen, matcher den pris eller afkast, som han er villig til at indgå en aftale med projektudvikleren om. F.eks. vurderes en erhvervsejendom i en forstadskommune, som væsentligt mere risikofyldt for investoren, hvorimod en nyere opført ejendom udlejet til beboelse i en storby vurderes mindre risikofyldt. Der findes mange forskellige investorer på ejendomsmarkedet. Private investorer, som i forvejen har en stor kapital, er i højere grad begyndt at få øjnene op for at investerer i ejendomme. Årsagen kan være de stadigt faldende ejendomspriser og de aktuelle lave renter, som tilbydes af bankerne i dag. På grund af den igangværende finanskrise er bankerne meget tilbageholdende med, at udlåne store pengesummer til risikofyldte investeringer og til private, som ikke i forvejen har en sund kapital. Finansieringsinstitutter og flere store internationale investorer har i stigende grad fået interesse for at investere i det ejendomsmarked i Danmark. Efter finanskrisens indtræden i Danmark, er ejendomsmarkedet faldet og mange er gået konkurs. Derfor kan de investorer og finansieringsinstitutter, som har penge til at investerer i ejendomme, lave nogle gode køb ved at ejendomspriserne er faldet markant. 3.4 Brugere: Brugeren er den, som skal benytte bygningen når den står færdig, det kan enten være som privat person eller som virksomhed. Det kan være virksomheder, der ønsker at købe eller leje sig ind, for eksempelvis, at have et kontor eller en butik. Hvis den nyudviklede ejendom i stedet er lavet om til beboelse, vil brugeren være enten de ejere, andelshavere eller lejere, som vælger, at have boplads i den nye ejendom. Det er altid vigtigt, at en ejendom udvikles efter brugernes behov. Det skaber den største interesse for projektet og derfor større værdiskabelse i ejendommen Virksomheder: Virksomhederne er typisk interesseret i at have de mest attraktive fysiske rammer for deres virksomhed, men virksomhederne er sjældent interesseret i, at eje de lokaler de sidder i. De er ikke interesseret i at binde deres økonomiske midler i en fast ejendom, men vil i stedet hellere koncentrere deres økonomiske ressourcer i deres virksomhed. Dette gælder både liberalt erhverv, som omfatter advokater, arkitekter og i det hele taget alle konsulent- og rådgivningsvirksomheder, og detailhandelen, Bygningskonstruktøruddannelsen 12

14 som er en betegnelse for butikker med fysisk salg såsom dagligvareforretninger, internetbutikker og alle andre virksomheder, som producere eller sælger direkte til forbrugeren. Nogle af de primære krav som virksomheder i detailhandelen typisk leder efter er især synlighed og attraktive tilkørsels- og parkeringsfaciliteter. Ved Liberal Erhverv stiller virksomhederne typisk andre krav som de vigtigste. F.eks. skal bygningen give både medarbejder og kunder de mest attraktive forhold, både et godt arbejdsmiljø og gode faciliteter, men udover det, skal bygningerne også udstråle virksomhedens værdigrundlag. I Danmark kan lejeren typisk få en stor indflydelse på hvordan deres kommende byggeri eller lejemål kommer til at udforme sig. Hvis en økonomisk stærk virksomhed har lyst til, at binde sig til en længerevarende lejekontrakt, er udlejeren typisk klar til, at udforme byggeriet eller lejemålet efter deres ønske. Selvom lejeren måske kun har forpligtiget sig til at leje ejendommen de første 10 år ud af en ejendoms levetid på omkring år. Udgifterne til en ombygning af lejemål bliver medregnet i den endelige fastsættelse af huslejen, så udlejeren på sigt for dækket sine udgifter Beboer: En beboer har først og fremmest behov for et tag over hovedet, men alligevel ønsker de fleste, at et lejemål er så attraktivt som muligt indenfor deres økonomiske rammer. En forbruger/beboer ser ofte muligheden for at skabe en opsparing, ved at investerer i en attraktiv ejer- eller andelsbolig i stedet for at leje. De fleste projekter før finanskrisen, var boligprojekter, hvor brugeren på den ene eller anden måde ejede deres egen bolig, f.eks. i form af en ejerlejlighed eller en andelsbolig. I dag er markedet større inden for lejeboliger, dette skyldes tildeles, at brugeren ikke kan låne til købet af en ejerbolig, men også fordi folk føler en hvis usikkerhed ved at købe da ingen ved, hvordan ejendomsmarkedet vil ændre sig i fremtiden. Der bliver stillet store krav til salgsmaterialet, hvis projektidéen bygger på en ejerbolig. Projektideen skal være så godt illustreret og overbevisende, at den pågældende bruger vurderer projektets mulighed attraktivt og tilmed kan overbevise Bygningskonstruktøruddannelsen 13

15 banken om, at gå med til et køb. 3, Projektudviklers arbejdsopgaver: En projektudviklers arbejdsopgaver ligger typisk fra grundideen bliver skabt, indtil den færdige bygning er klar til indflytning. Et udviklingsforløb af en ejendom kan tage mellem et og fire år, og i nogle tilfælde mere, alt efter hvor kompleks projektet/ideen er. Når et udviklingsforløb kan vare flere år, kan det godt være en stor økonomisk udfordring at finansiere projektet, da den merværdi, der skabes i en ejendom, først bliver udbetalt når projektet er afsluttet. I perioden inden gevinsten kommer til udbetaling, skal der blandt andet finansieres løn til medarbejderne. Herudover skal grunden eller ejendommen finansieres i tiden, fra overtagelse, til videreoverdragelse til køber. Typisk regner en projektudvikler med, at en ud af fem opgaver vil lykkes, altså 20 % af opgaver bliver til noget. Nogle projektudviklere køber og udvikler ejendomme udelukkende til deres egen ejendomsportefølje, hvorimod andre projektudviklere køber og udvikler ejendomme, som på forhånd er tilegnet en bestemt bruger eller investor. Det kræver en stor kapital, at kunne producere projekter til sin egen ejendomsportefølje og derfor er det også de færreste der opererer på denne måde. Medvidere stiger risikomomentet ved, at have egen ejendomsportefølje, da der er en risiko for, at ejendommen kan komme til at stå ubeboet hen, hvis der ingen interesserede er for lejemålet. Tilmed stilles der større krav til virksomhedens organisation, da den skal kunne administrere driften og vedligeholdelsen af udlejningsejendomme. Derfor vælger flertallet af projektudviklere, at købe og udvikle ejendomme, som på forhånd er tilegnet en bestemt bruger eller investor, hvor merværdiskabelse med det samme kommer til udbetaling ved et videresalg Eksempel på en projektudviklingsopgave. Et eksempel på en projektudviklingsopgave er, at dagligvarekæden REMA 1000 planlægger, at åbne endnu en dagligvarebutik på Trøjborg i Aarhus N, med et ønske om selveje af ejendom/lokale. Proceduren i denne situation ville være følgende: 3 Rapportens punkter 3.0 til 3.5.1, kommer fra bogen: af fast ejendom, side Rapportens punkter 3.0 til 3.5.1, kilde fra Interview med Søren Pedersen fra HP I Aalborg, Bilag 1 5 Bilag 1 - Interview med Søren Pedersen fra HP I Aalborg. Bygningskonstruktøruddannelsen 14

16 En ansvarlig fra Rema 1000 kontakter en projektudvikler og fremlægger kædens ønske. Projektudvikleren sætter herefter en eftersøgning i gang for at finde den passende location for en dagligvareforretning på Trøjborg. Projektudvikleren undersøger ved kommunen om der er en mulighed for, at opføre en dagligvareforretning på den pågældende grund ud fra lokalplanen. Kommunen vender tilbage med en accept af projektet. Herefter undersøges der om det er muligt, at erhverve sig grunden eller ejendommen, som dagligvareforretningen skal ligge på. Ejeren af den pågældende ejendom er villig til at sælge. Projektudvikleren kontakter REMA 1000, hvor han fremlægger forslaget med den pågældende placering. REMA 1000 viser interesse for et samarbejde. For at sikre sig grunden til en dagligvareforretning, udarbejder projektudvikleren en optionsaftale eller en betinget købsaftale med ejeren af grunden. Herefter udarbejdes og forhandles der en købsaftale mellem projektudvikleren og REMA 1000, om overtagelse af grunden og en færdigudviklet REMA 1000 på Trøjborg på en aftalt dato. (Se forklaring på en optionsaftale og købsaftale pkt. 5.0) Når grunden og køberen til projektet er sikret, har projektudvikleren arbejdsro til at udføre projektet. Projektudvikleren udarbejder det krævede myndighedsmateriale, for at opnå tilladelser, som er påkrævet for, at projektet kan godkendes af myndigheder og uføres. (Hvis projektet kræver ændringer i lokalplanen, skal der ansøges herom. For at en ny/ændret lokalplan kan blive godkendt skal den til høring ved byrådet. Dette kan være en længerevarende proces og kan i nogle tilfælde tage op til 1-2 år, alt efter hvor omfattende en ændring der er tale om.) Når lokalplanen er godkendt af byrådet, skal der søges om en byggetilladelse på grunden. o Mens byggetilladelsen er til godkendelse ved myndighederne, bliver udbudsmaterialet sendt ud til en række entreprenører, som så skal melde tilbage med et tilbud på dette projekt. Byggetilladelsen bliver godkendt ved kommunen. Den rette entreprenør er fundet ved afholdelse af licitation. Byggeriet bliver sat i gang af projektudvikleren. I byggeperioden er det projektudviklerens opgave, at sørge for at arbejdet bliver udført korrekt og at tidsplanen bliver overholdt. Bygningskonstruktøruddannelsen 15

17 Projektudviklerens arbejde er færdigt når byggeriget er afsluttet og nøglen er afleveret til REMA o (En dagligvareforretning vil typisk kun åbne 2 tidspunkter på året, og det er omkring 1. april og omkring 1. oktober, fordi det er de 2 perioder de har det bedste salg, og butikken derfor får den bedste start). 6 sforløbet for REMA 1000 kan illustreres således: Bruger REMA 1000 Projektidé Belligenhed Investor REMA Opsummering af risikoforhold ved projektudvikling: I første del af rapporten (afsnit 3) har jeg undersøgt og redegjort for, hvad projektudvikling er. Jeg har beskrevet, hvordan en værdiskabelse af en ejendom kan starte fra enten brugeren, projektideen, beliggenheden eller investoren, og hvilke krav der typisk bliver stillet. Jeg har udarbejdet et eksempel på et typisk projektudviklingsforløb med udgangspunkt i en nystartet REMA 1000 med beliggenhed på Trøjborg i Aarhus N, for at give et detaljeret overblik over et succesfuldt projektforløb, hvor brugeren er det første led i et projektudviklingsforløb. Det fremgår i afsnit 3, at der er en del risikoforhold ved, at drive en projektudviklingsvirksomhed, i den periode, hvor udviklingsprojektet er i gang, skal der både finansieres løn til medarbejderne, og tilmed i perioden fra køb til videresalg af en grund eller ejendom er der mange udestående finanser. Alle disse forskellige udgifter der ligger i et udviklingsprojekt bliver først dækket når gevinsten fra salget indbetales. Det kræver en del kapital, at kunne håndtere denne finansieringsperiode med så meget udestående kapital. Ifølge Søren Pedersen fra HP regnes der kun med at, omkring 20% af projekterne kommer videre fra idéfasen, derfor er det vigtigt, at der tages højde for dette, når man udregner sit dækningsbidrag/overskud på projekter, for at virksomheden skal kunne løbe rundt på lang sigt. Med videre er det vigtigt, at man sikrer sig godt imod både retslige mangelkrav på en udviklet ejendom, som er videresolgt og risikoen for, at en køber, som der er indgået 6 Bilag 1, Interview med Søren Pedersen HP Aalborg Bygningskonstruktøruddannelsen 16

18 købsaftale med, går konkurs inden projektet står færdig. Bygningskonstruktøruddannelsen 17

19 4.0 Selskabsformer: De fire mest brugte selskabsformer vi har i Danmark er: personligejet selskab, interessentskab, anpartsselskab og aktieselskab. Disse fire er delt ind i to kategorier: personselskaber og kapitalselskaber. Under personselskaber findes der personligejet selskab og interessentskab, for begge disse selskabstyper hæfter man personligt for selskabets aktiviteter. Ved kapitalselskaber findes der anpartsselskab og aktieselskab, hvor man ikke hæfter personligt, men i stedet hæfter selskabet for sine egne aktiviteter. Der er mulighed for at opbygge en selskabskonstruktion med en holdingopbygning. Et holdingselskab kan bruges til at kontrollere både kapitalselskaber og personselskaber og vil typisk blive brugt for, at minimere risikoen for ejerne men også på grund af skattemæssige fordele. Eksempel på en personselskabsopbygning som interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Privat ejer Interessentskab (I/S) Eksempel på en kapitalselskabsopbygning med holdingkonstruktion: Privat Ejer Holding selskab Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Anpartsselskab (ApS) Bygningskonstruktøruddannelsen 18

20 Eksempel på kapitalselskab opbygning uden holdingselskab: Privat Ejer Aktieselskab (A/S) 4.1 Personligejet virksomhed I en personligejet virksomhed, også kaldet en enkeltmandsvirksomhed, kan der kun stå én privatperson, som ejer af virksomheden. Ejeren af en personligejet virksomhed hæfter personligt for virksomheden, det vil sige, at kreditorer kan rette deres økonomiske krav mod både virksomheden og personligt mod indehaveren. Ved opstart af en personligejet virksomhed er der ikke nogle lovkrav om, at der skal indskydes startkapital, hvilket er hovedårsagen til, at det er den mest udbredte virksomhedsform i Danmark. Dog opvejes den manglende startkapital med den personlige hæftelse man har overfor kreditorerne ved en eventuel konkursbegæring. Et eventuelt underskud i en personligejet virksomhed kan udnyttes til, at nedsætte beskatningen af andre personlige indtægter, - eller ens ægtefælles indtægter. Der er tre forskellige beskatningsformer i en personligejet virksomhed, som beskatningen kan opgøres efter: personskatteregler, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Der er ingen lovkrav om, at offentliggøre selskabets regnskab til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. En personligejet virksomhed kan altid konverteres til et anpartsselskab eller aktieselskab, hvis det ønskes. 7, 8 7 Lov nr. 559 af 19/05/2010 om visse erhvervsdrivende virksomheder. 8 Bygningskonstruktøruddannelsen 19

21 4.2 Interessentskab (I/S) Et interessentskab, som har forkortelsen I/S, skal have to eller flere ejere. Det kan både være selskaber og privat personer, der står som ejere. Denne virksomhedsform kan kun anvendes, hvis der er flere, der skal eje virksomheden. Hver ejer af interessentskabet hæfter solidarisk, direkte og personligt for virksomheden. Det vil sige at kreditorer kan ligesom i et personligejet selskab gå direkte efter ejerens personlige formue i modsætning til, hvis det er et selskab som står som indehaver, så er det selskabets formue der rettes krav imod. Kreditorerne kan selv vælge, hvem af ejerne de vil inddrive gælden hos. Ved opstart af et interessantskab er der ligesom ved en personlig ejet virksomhed ingen lovkrav om, at indskyde startkapital i virksomheden. Men også her opvejes den manglende startkapital med den personlige hæftelse man har overfor kreditorerne ved en eventuel konkursbegæring. Ligeså er der heller ikke her lovkrav om, at regnskab og øvrige informationer om virksomheden skal offentliggøres til erhvervs- og selskabsstyrelsen, - med mindre, at ejerne er kapitalselskaber, så skal overskuddet og nøgletallene opgøres i deres offentlige selskabsregnskab. I et interessentskab er der heller ikke nogen lovkrav om, at der skal være en direktion, en bestyrelse eller lignende. Ejerne af selvskabet kan selv beslutte, hvilken ledelsesstruktur interessentskabet skal have. Men i de fleste tilfælde udarbejdes der en interessentskabskontrakt ved indgåelse af selskabet, hvor alle væsentlige beslutninger omkring den indre styring af selskabet er noteret. En god 9, 10 interessentskabskontrakt vil normalt indeholde følgende punkter: Interessenternes arbejdsforpligtelse. Finansieringen af interessentskabet. Tegningsretten. Hvilke beslutninger, der kræver særlig vedtagelse. Eksempelvis et banklån eller en større investering. Udtræden af interessentskabskontrakten ved død, skilsmisse, umyndiggørelse, m.v. Opløsning af interessentskabet Kundeklausul/konkurrenceklausul Misligholdelse 9 Lov nr. 559 af 19/05/2010 om visse erhvervsdrivende virksomheder. 10 Bygningskonstruktøruddannelsen 20

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabsret

Nyhedsbrev. Selskabsret Nyhedsbrev Selskabsret 10.10.2014 FORSLAG TIL LOV OM MEDARBEJDERINVESTERINGS- SELSKABER 13.10.2014 I forlængelse af vores nyhedsbrev af 14. august 2014 har erhvervs- og vækstministeren nu fremsat et forslag

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Fig. 1.1 Virksomheder i byen.

Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Fig. 1.1 Virksomheder i byen. Distributionskæden Produktionsvirksomhed Engroshandelsvirksomhed Detailhandelsvirksomhed Forbruger Fig. 1.2 Distributionskæden. 28/04/09 1 10:22 Side 20 Virksomheder og ejerformer

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN

SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER SAMARBEJDSAFTALEN FORORD Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Advokatsamfundet og Håndværksrådet. For Advokatsamfundet har følgende advokater deltaget i arbejdet

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

overvejelser i forbindelse med etablering af

overvejelser i forbindelse med etablering af PKF Munkebo Vindelev Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Accountants & overvejelser i forbindelse med etablering af udviklingsvirksomhed eller spinoff dine kontaktpersoner hos PKF Munkebo Vindelev Hans

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A.

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. 1 Dagsorden Indledning og baggrund Hvorfor et amerikansk selskab Skatteforhold U.S.A. Dokumenter til etablering af U.S. Corporation Omkostninger

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellen udbydes til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund

Læs mere