RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL"

Transkript

1 RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER ÅRIGE ALLE BØRN TOSPROGEDE PIGER DRENGE 15 4 INDEN SKOLESTART ALLE BØRN TOSPROGEDE PIGER DRENGE 27 5 RESULTATER OPGJORT EFTER ENHEDER ÅRIGE INDEN SKOLESTART 32 6 LOVGIVNING

3 1 INDLEDNING Denne rapport viser aggregerede resultater af sprogvurderinger gennemført i kommunen. Formålet med rapporten er at give kommunale beslutningstagere et godt overblik over den kommunale sprogvurdering og resultaterne af denne. 1.1 OM SPROGVURDERING Rambøll Sprog er et redskab til vurdering af et- og tosprogede børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen. Materialet er tilpasset børnenes alder, så der er forskel på nogle af de test, der anvendes til de forskellige aldersgrupper. Sprogvurderingsmaterialet fra Rambøll kan anvendes til de lovpligtige sprogvurderinger i dagtilbud og i starten af børnehaveklassen, da testen indholdsmæssigt er identisk med Socialministeriets sprogvurderingsmateriale. Det nationale sprogvurderingsmateriale tester børnenes kompetencer inden for firesproglige dimensioner: - Produktivt talesprog - Receptivt talesprog - Lydlige kompetencer - Kommunikative kompetencer På baggrund af sprogvurderingen beregnes en samlet score med en værdi mellem 0 og 100 for barnets samlede sprogformåen. På baggrund af den samlede scoreberegning indplaceres de sprogvurderede børn i følgende tre kategorier: Generel indsats - omfatter børn, som har en alderssvarende sproglig udvikling. Fælles for børnene er, at de bruger et varieret sprog, og har en god forståelse for sproget. Fokuseret indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét sprogområde. Fælles for børnene er, at de bruger sproget og viser, at de forstår talt sprog, men begge dele kun i et vist omfang. Disse børn kan have sproglige vanskeligheder. Særlig indsats - omfatter børn, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. Denne særlige indsats medfører ofte en indstilling til PPR. Figur viser at 5% af landets børn falder i gruppen med behov for en særlig omfattende sproglig indsats. 10% falder i gruppen, hvor der er behov for en mindre, men dog stadig fokuseret indsats. 85% af børnene, falder i gruppen, som blot har behov for en generel normal sproglig indsats. Figur 1.1.2: Normscore for alle børn i Danmark Norm 5% 10% 85% Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats - 3 -

4 2 SAMLEDE RESULTATER Kapitel 2 viser de overordnede nationale normtal og de samlede resultater af den kommunale sprogvurdering opdelt på de to alderskategorier. Tabel 2.1.1: Antal sprogvurderinger i Rødovre Kommune Antal sprogvurderinger årige Inden skolestart Total Figur og siger noget om, hvor stor en andel af de sprogvurderinger, der er lavet i kommunen, der for hvert af de angivne år falder i de tre sproglige indsatsgrupper. Figur 2.1.2: Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for alle 3-årige børn i kommunen Figur 2.1.3: Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for alle 5-årige børn i kommunen Figur og viser den gennemsnitlige score for sprogvurderingen for 3-årige og børn inden skolestart for Rødovre Kommune. Figurerne viser samtidig udviklingen i børnenes resultater for årene 2015, og 2013 opdelt på de fire sproglige dimensioner

5 Figur 2.1.4: Samlet sprogvurderingsscore opdelt på de fire sproglige dimensioner for 3-årige børn Samlet score Produktivt talesprog Receptivt talesprog Lydlige kompetencer Kommunikative kompetencer 49,0 44,1 40,6 47,3 43,5 39,5 46,7 41,2 41,3 56,4 54,7 53,3 60,5 57,1 57, Figur 2.1.5: Samlet sprogvurderingsscore opdelt på de fire sproglige dimensioner for 5-årige børn Samlet score Produktivt talesprog Receptivt talesprog Lydlige kompetencer Kommunikative kompetencer 39,6 42,6 44,2 36,5 42,2 35,1 34,1 33,0 38,8 38,9 46,3 49,8 51,3 43,8 48,

6 3 3-ÅRIGE I dette kapitel vises resultater for alle 3-årige børn i kommunen. 3.1 ALLE BØRN Tabel 3.1.1: Antal sprogvurderinger Antal sprogvurderinger Tosprogede Piger Drenge Total Alle børn i Rambøll Sprog Tabel 3.1.2: Fordeling på indsatsgrupper Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 49 12,0 % 51 16,9 % 28 17,4 % Fokuseret indsats 36 8,8 % 29 9,6 % 18 11,2 % Generel indsats ,3 % ,2 % ,6 % Ikke placeret 0 0,0 % 4 1,3 % 3 1,9 % Total % % % Figur viser udviklingen i den samlede gennemsnitlige score for 3-årige i Rødovre Kommune opdelt på tosprogede, piger, drenge og alle børn i kommunen. Figuren fortæller noget om hvordan hhv. gruppen af drenge, piger og tosprogede klarer sig i forhold til det gennemsnitlige barn i kommunen på tre år

7 Figur 3.1.3: Bevægelser i den samlede sprogvurderingsscore årige i kommunen Tosprogede Drenge Piger Figur 3.1.4: Resultater for produktivt talesprog Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 13% 12% 73% - 7 -

8 Figur 3.1.5: Resultater for receptivt talesprog Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 15% 13% 70% Figur 3.1.6: Resultater for lydlige kompetencer Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 9% 11% 79% Figur 3.1.7: Resultater for kommunikative kompetencer Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 6% 8% 84% - 8 -

9 Figur 3.1.8: Gennemsnitlige sprogvurderingsresultater opgjort for de enkelte test Samlet score Historiefortælling Ords endelser Sproglig kompleksitet Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Udtale af sproglyde Kommunikative strategier Ordforråd 49,0 44,1 40,6 49,7 45,1 47,0 44,2 41,1 56,4 53,6 51,8 49,8 48,6 44,5 46,0 43,5 42,0 39,0 64,3 58,0 57,7 62,9 59,4 59,2 67,5 65,7 67,6 70,2 69,0 66, Samlet score, alle 3-årige i Rambøll Sprog 42,7-9 -

10 3.2 TOSPROGEDE I dagtilbudsloven og folkeskoleloven defineres tosprogede børn som følgende: 'Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.' I Rambøll Sprog betyder dette, at betegnelsen "tosprogede" inderholder børn, hvor der til daglig bliver talt et andet sprog end dansk i barnets hjem og/eller barnets modersmål er et andet/andre sprog end dansk. Tabel 3.2.1: Fordeling på indsatsgrupper, tosprogede Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 16 80,0% 16 57,1% 16 42,1% Fokuseret indsats 1 5,0% 4 14,3% 6 15,8% Generel indsats 3 15,0% 6 21,4% 16 42,1% Ikke placeret 0 0,0% 2 7,1% 0 0% Total % % % Figur 3.2.2: Tosprogede børns gennemsnitlige sprogvurderingsresultater

11 Samlet score Historiefortælling Ords endelser Sproglig kompleksitet Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Udtale af sproglyde Kommunikative strategier Ordforråd 5,7 11,4 8,6 5,6 8,5 5,6 13,7 21,9 21,5 20,6 26,2 25,9 24,4 25,4 17,2 23,8 30,0 33,6 34,1 33,7 39,7 42,8 32,9 30,2 30,2 44,4 57,8 59,4 60,4 60, Samlet score, alle tosprogede børn i Rambøll Sprog 17,9-11 -

12 Figur 3.2.3: Tosprogedes gennemsnitlige sprogvurderingsresultater i 2015 sammenlignet med alle børn Samlet score 5,7 49,0 Historiefortælling 26,2 56,4 Ords endelser 13,7 53,6 Sproglig kompleksitet Sprogforståelse - Del A 5,6 8,6 47,0 48,6 Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde 33,7 32,9 64,3 67,5 Udtale af sproglyde 59,4 70,2 Kommunikative strategier 20,6 62,9 Ordforråd 5,6 43,5 Tosprogede Alle børn i kommunen Samlet score, alle tosprogede børn i Rambøll Sprog 17,9 Samlet score, alle 3-årige i Rambøll Sprog 42,7 Tabel 3.2.4: Barnets sproglige baggrund Tosprogede Dansk Ikke oplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 16 80,0% 32 8,3% 1 33,3% Fokuseret indsats 1 5,0% 35 9,0% 0 0,0% Generel indsats 3 15,0% ,7% 2 66,7% Ikke placeret 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Total % % 3 100%

13 3.3 PIGER Tabel 3.3.1: Fordeling på indsatsgrupper, piger Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 27 13,8% 19 13,3% 12 16,4% Fokuseret indsats 14 7,2% 16 11,2% 7 9,6% Generel indsats ,0% ,8% 54 74,0% Ikke placeret 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% Total % % % Figur 3.3.2: Pigers gennemsnitlige sprogvurderingsresultater Samlet score Historiefortælling Ords endelser Sproglig kompleksitet Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Udtale af sproglyde Kommunikative strategier Ordforråd 48,8 46,9 44,7 55,1 49,4 45,6 46,2 49,0 45,6 53,0 52,5 52,8 49,9 46,1 49,5 43,2 45,8 39,3 63,0 59,3 64,4 69,9 67,7 67,6 73,4 70,3 65,1 64,8 63,2 60, Samlet score, alle piger i Rambøll Sprog 43,9-13 -

14 Figur 3.3.3: Pigers gennemsnitlige sprogvurderingsresultater i 2015 sammenlignet med alle børn Samlet score 48,8 49,0 Historiefortælling Ords endelser 55,1 56,4 53,0 53,6 Sproglig kompleksitet Sprogforståelse - Del A 46,2 47,0 49,9 48,6 Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Udtale af sproglyde Kommunikative strategier 63,0 64,3 69,9 67,5 73,4 70,2 64,8 62,9 Ordforråd 43,2 43,5 Piger Alle børn i kommunen Samlet score, alle piger i Rambøll Sprog Samlet score, alle 3-årige i Rambøll Sprog 43,9 42,7-14 -

15 3.4 DRENGE Tabel 3.4.1: Fordeling på indsatsgrupper, drenge Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 22 10,2% 32 20,5% 16 18,4% Fokuseret indsats 22 10,2% 13 8,3% 11 12,6% Generel indsats ,5% ,2% 58 66,7% Ikke placeret 0 0,0% 0 0% 2 2,3% Total % % % Figur 3.4.2: Drenges gennemsnitlige sprogvurderingsresultater Samlet score Historiefortælling Ords endelser Sproglig kompleksitet Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Udtale af sproglyde Kommunikative strategier Ordforråd 41,6 37,1 40,1 37,3 49,1 50,0 44,7 54,1 51,3 47,1 47,7 47,3 43,1 43,0 43,8 38,6 38,7 57,6 56,8 52,0 61,1 56,0 57,9 65,4 65,4 63,8 67,5 67,2 67,9 67, Samlet score, alle drenge i Rambøll Sprog 41,5-15 -

16 Figur 3.4.3: Drenges gennemsnitlige sprogvurderingsresultater i 2015 sammenlignet med alle børn Samlet score 49,1 49,0 Historiefortælling Ords endelser 57,6 56,4 54,1 53,6 Sproglig kompleksitet Sprogforståelse - Del A 47,7 47,0 47,3 48,6 Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Udtale af sproglyde Kommunikative strategier 65,4 64,3 65,4 67,5 67,2 70,2 61,1 62,9 Ordforråd 43,8 43,5 Drenge Alle børn i kommunen Samlet score, alle drenge i Rambøll Sprog Samlet score, alle 3-årige i Rambøll Sprog 41,5 42,7-16 -

17 4 INDEN SKOLESTART I dette kapitel vises resultater for alle 5-årige børn i kommunen. 4.1 ALLE BØRN Tabel 4.1.1: Antal sprogvurderinger Antal sprogvurderede Tosprogede Piger Drenge Total Alle børn i Rambøll Sprog Tabel 4.1.2: Fordeling på indsatsgrupper, alle børn Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 20 9,9 % 10 12,8 % 14 17,7 % Fokuseret indsats 20 9,9 % 15 19,2 % 11 13,9 % Generel indsats ,7 % 52 66,7 % 52 65,8 % Ikke placeret 1 0,5 % 1 1,3 % 2 2,5 % Total % % % Figur viser udviklingen i den samlede gennemsnitlige score for 5-årige i Rødovre Kommune opdelt på tosprogede, piger, drenge og alle børn i kommunen. Figuren fortæller noget om hvordan hhv. gruppen af drenge, piger og tosprogede klarer sig i forhold til det gennemsnitlige barn i kommunen på fem år

18 Figur 4.1.3: Bevægelser i den samlede sprogvurderingsscore årige i kommunen Tosprogede Drenge Piger Figur 4.1.4: Resultater for produktivt talesprog Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 11% 11% 77%

19 Figur 4.1.5: Resultater for receptivt talesprog Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 12% 9% 78% Figur 4.1.6: Resultater for lydlige kompetencer Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 8% 11% 71% 10% Figur 4.1.7: Resultater for kommunikative kompetencer Gns. alle børn i Rambøll Sprog, 98%

20 Figur 4.1.8: Gennemsnitlige sprogvurderingsresultater opgjort for de enkelte test Samlet score Rim Historiefortælling Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Bogstavkendskab Hurtig navngivning Kommunikative strategier Ordforråd Ords endelser 39,6 42,6 43,6 39,5 40,2 38,2 33,9 39,1 32,9 37,4 38,2 45,5 46,1 49,8 51,9 57,4 57,8 55,3 55,0 55,8 51,2 49,9 59,1 48,6 55,4 55,4 48,5 53,1 47,1 62,3 56,4 50,8 48, Samlet score, alle 5-årige i Rambøll Sprog 46,5-20 -

21 4.2 TOSPROGEDE I dagtilbudsloven og folkeskoleloven defineres tosprogede børn som følgende: 'Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.' I Rambøll Sprog betyder dette, at betegnelsen "tosprogede" inderholder børn, hvor der til daglig bliver talt et andet sprog end dansk i barnets hjem og/eller barnets modersmål er et andet/andre sprog end dansk. Tabel 4.2.1: Fordeling på indsatsgrupper, tosprogede Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 4 23,5% 1 9,1% 5 17,9% Fokuseret indsats 3 17,6% 4 36,4% 7 25,0% Generel indsats 10 58,8% 6 54,5% 15 53,6% Ikke placeret 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6% Total % % %

22 Figur 4.2.2: Tosprogede børns gennemsnitlige sprogvurderingsresultater Samlet score Rim Historiefortælling Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Bogstavkendskab Hurtig navngivning Kommunikative strategier Ordforråd Ords endelser 18,9 24,0 22,5 34,5 35,3 29,1 31,9 30,7 34,5 25,6 23,2 31,0 25,2 32,5 34,1 40,7 40,0 39,6 42,5 41,6 47,8 52,0 58,7 58,8 53,4 53,7 47,9 45,6 54,3 49,2 61,2 64,2 58, Samlet score, alle tosprogede børn i Rambøll Sprog 27,4-22 -

23 Figur 4.2.3: Tosprogedes gennemsnitlige sprogvurderingsresultater i 2015 sammenlignet med alle børn Samlet score Rim Historiefortælling Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B 34,5 34,5 40,0 49,8 52,0 51,9 58,7 57,4 55,0 55,8 Skelnen af sproglyde 25,6 40,2 Bogstavkendskab Hurtig navngivning Kommunikative strategier Ordforråd Ords endelser 39,6 42,5 32,5 39,1 45,6 47,1 61,2 59,1 55,4 62,3 Tosprogede Alle børn i kommunen Samlet score, alle tosprogede børn i Rambøll Sprog 27,4 Samlet score, alle 5-årige i Rambøll Sprog 46,5 Tabel 4.2.4: Barnets sproglige baggrund Tosprogede Dansk Ikke oplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 4 23,5% 16 8,6% 0 0,0% Fokuseret indsats 3 17,6% 17 9,2% 0 0,0% Generel indsats 10 58,8% ,6% 0 0,0% Ikke placeret 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0% Total % % 0 0%

24 4.3 PIGER Tabel 4.3.1: Fordeling på indsatsgrupper, piger Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 9 10,6% 7 18,9% 7 22,6% Fokuseret indsats 5 5,9% 3 8,1% 6 19,4% Generel indsats 71 83,5% 27 73,0% 18 58,1% Ikke placeret 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Total % % %

25 Figur 4.3.2: Pigers gennemsnitlige sprogvurderingsresultater Samlet score Rim Historiefortælling Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Bogstavkendskab Hurtig navngivning Kommunikative strategier Ordforråd Ords endelser 32,3 49,5 43,2 41,0 44,1 42,8 46,3 41,2 39,4 41,3 39,2 35,9 36,5 35,3 44,8 52,9 58,1 59,0 55,6 57,0 55,2 54,8 51,4 52,6 50,2 48,5 46,1 47,5 46,8 56,5 62,6 60,9 57, Samlet score, alle piger i Rambøll Sprog 48,1-25 -

26 Figur 4.3.3: Pigers gennemsnitlige sprogvurderingsresultater i 2015 sammenlignet med alle børn Samlet score Rim Historiefortælling Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B 49,5 49,8 52,9 51,9 58,1 57,4 57,0 55,0 55,2 55,8 Skelnen af sproglyde 39,4 40,2 Bogstavkendskab Hurtig navngivning Kommunikative strategier 62,6 59,1 52,6 55,4 60,9 62,3 Ordforråd 39,2 39,1 Ords endelser 47,5 47,1 Piger Alle børn i kommunen Samlet score, alle piger i Rambøll Sprog Samlet score, alle 5-årige i Rambøll Sprog 48,1 46,5-26 -

27 4.4 DRENGE Tabel 4.4.1: Fordeling på indsatsgrupper, drenge Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats 11 9,4% 3 7,5% 7 14,9% Fokuseret indsats 15 12,8% 12 30,0% 5 10,6% Generel indsats 90 76,9% 25 62,5% 34 72,3% Ikke placeret 1 0,9% 0 0,0% 1 2,1% Total % % %

28 Figur 4.4.2: Drenges gennemsnitlige sprogvurderingsresultater Samlet score Rim Historiefortælling Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B Skelnen af sproglyde Bogstavkendskab Hurtig navngivning Kommunikative strategier Ordforråd Ords endelser 29,8 36,3 43,6 43,2 37,4 40,8 35,1 35,1 39,0 38,0 49,9 51,1 56,9 56,8 55,0 53,6 44,7 49,3 47,7 48,9 46,8 46,8 41,2 48,9 56,2 56,5 52,1 54,6 57,5 56,2 55,7 54,0 63, Samlet score, alle drenge i Rambøll Sprog 45,1-28 -

29 Figur 4.4.3: Drenges gennemsnitlige sprogvurderingsresultater i 2015 sammenlignet med alle børn Samlet score Rim Historiefortælling Sprogforståelse - Del A Sprogforståelse - Del B 49,9 49,8 51,1 51,9 56,9 57,4 53,6 55,0 56,2 55,8 Skelnen af sproglyde 40,8 40,2 Bogstavkendskab Hurtig navngivning Kommunikative strategier 56,5 59,1 57,5 55,4 63,3 62,3 Ordforråd 39,0 39,1 Ords endelser 46,8 47,1 Drenge Alle børn i kommunen Samlet score, alle drenge i Rambøll Sprog Samlet score, alle 5-årige i Rambøll Sprog 45,1 46,5-29 -

30 5 RESULTATER OPGJORT EFTER ENHEDER ÅRIGE Tabel 5.1.1: Antal sprogvurderede 3-årige i Rødovre Kommune Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats % % % Fokuseret indsats 36 9 % % % Generel indsats % % % Ikke placeret 0 0 % 4 1 % 3 2 % Total % % % Tabel 5.1.2: Sprogvurderede 3-årige efter område Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Total Broparken Bybjerget Børnehuset Carlsro Egegården Elvergården Græshoppen Islemark Kompasset Mælkevejen Nyager Regnbuen Rønneholm Skanderup Slottet Solen Solsikken Søtorp Tjørneparken Vårfluen Æblehaven Total

31 Tabel 5.1.3: Sprogvurderede 3-årige efter institutioner Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Total Børnehaven Bybjerget Børnehaven Nyager Børnehuset Carlsro Børnehuset Elvergården Børnehuset Islemark Børnehuset Solsikken Børneinstitution Tjørneparken Børneinstitutionen Broparken Børneinstitutionen Egegården Børneinstitutionen Græshoppen Børneinstitutionen Mælkevejen Børneinstitutionen Regnbuen Børneinstitutionen Rønneholm Børneinstitutionen Skanderup Børneinstitutionen Skibet Børneinstitutionen Slottet Børneinstitutionen Solen Børneinstitutionen Søtorp Børneinstitutionen Æblehaven Friluftsbørnehaven Valhøj Kompasset vest Kompasset øst Skovbørnehaven Søtorp Skovbørnehaven skanderup Total

32 5.2 INDEN SKOLESTART Tabel 5.2.1: Antal sprogvurderede 5-årige i Rødovre Kommune Antal Procent Antal Procent Antal Procent Særlig indsats % % % Fokuseret indsats % % % Generel indsats % % % Ikke placeret 1 0 % 1 1 % 2 3 % Total % % % Tabel 5.2.2: Sprogvurderede 5-årige efter område Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Total Broparken Bybjerget Børnehuset Carlsro Egegården Elvergården Græshoppen Islemark Kompasset Mælkevejen Nyager Regnbuen Rønneholm Skanderup Solen Solsikken Vårfluen Æblehaven Total

33 Tabel 5.2.3: Sprogvurderede 5-årige efter dagtilbud Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret Total Børnehaven Bybjerget Børnehaven Nyager Børnehuset Carlsro Børnehuset Elvergården Børnehuset Islemark Børnehuset Solsikken Børneinstitutionen Broparken Børneinstitutionen Egegården Børneinstitutionen Græshoppen Børneinstitutionen Mælkevejen Børneinstitutionen Regnbuen Børneinstitutionen Rønneholm Børneinstitutionen Skanderup Børneinstitutionen Skibet Børneinstitutionen Solen Børneinstitutionen Æblehaven Friluftsbørnehaven Valhøj Kompasset øst Total

34 6 LOVGIVNING Sprogvurderingen er reguleret af Dagtilbudsloven og Bekendtgørelse om undervisning i Børnehaveklassen. Det siger lovgivningen om sprogvurdering i dagtilbud 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvur-dering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprog-vurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har endvidere ansvaret for, at forældre i forbindelse med sprogvurderingen gøres opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for opfølgning, skal modtage sprogstimulering af en varighed på 15 timer ugentligt. Stk. 4. Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 samt sprogstimulering efter stk. 3. Stk. 5. Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre ind-drages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-3, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering. LBK nr 668 af 17/06/ Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) - Socialministeriet

35 RAMBØLLSPROG Læs om Rambøll Sprog på: Du kan læse mere om Rambøll Sprog på hjemmesiden

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet?

1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? 0% 0% 100% 1 af 21. I hvilken institution er dit barn indskrevet? Dagplejen Bagperronen Dagplejen Myretuen Dagplejen Nordstjernen Børnehaven Bybjerget Børneinstitutionen Broparken Vuggestuen Bybjerget

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet Baggrund Afledt af behandlingen af Sprog og integrationssagen

Læs mere

BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009

BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 + : mindreforbrug i 2009 - :merforbrug i 2009 BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009 Udvalg Kr. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET VEJ- OG TRAFIKAFDELINGEN 4.305.980 MILJØKONTORET 416.651 TEKNIK-

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

3-årige 5-årige Børnehaveklasse

3-årige 5-årige Børnehaveklasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om sprogvurderinger På BUUs møde den 6.2.2013 under Eventuelt bad Cecilia Lonning- Skovgaard

Læs mere

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart 1 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Praktisk information... 2 Hvilke kommuner skal indberette?... 2 Hvor finder

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse

Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud. Indholdsfortegnelse e Faglige kvalitetsoplysninger> Vejledning > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med sprogvurderingsmaterialet...3 Sprogvurderingsmaterialet hvad er det?...6 Hvad kan sprogvurderingsmaterialet

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6

Indhold Praktisk information Indberetningen Forklaringer af begreber... 6 Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering

Læs mere

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 14-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 Sprogvurdering & Sprogindsatser Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 1 Intentioner Ændring af Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven Al lovgivning om sprogvurdering og sprogindsatser er samlet i Dagtilbudsloven

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen STEAM Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Dorthe Bleses Jarrad Lum Anders Højen Ivan Iashin

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver. Oversigt

Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver. Oversigt Sprog og læseforudsætninger hos et- og tosprogede børn i danske børnehaver Syddansk Universitets Børnesprogskonference, 214 Anders Højen & Dorthe Bleses Center for Børnesprog Syddansk Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team

skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team skal i skole Overgangsmateriale Fra børnehaven til skolen Svendborg Kommunes Dagtilbud og Interkulturelt Team Faktuelle oplysninger: Barnets navn: Barnets Cpr.nr.: Dagtilbud: Skoledistrikt: Ved indskrivning

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL SPROG SVENDBORG KOMMUNE 29. APRIL 2015

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL SPROG SVENDBORG KOMMUNE 29. APRIL 2015 HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL SPROG SVENDBORG KOMMUNE 29. APRIL 2015 RAMBØLL SPROG Sprogvurderinger i dagtilbud og skole Med Rambøll Sprog kan fagpersonalet: Vurdere børnene ud fra det nyeste

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema.

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. HJØRRING KOMMUNE Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: v/ Carl-Hermann Hansen I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. I er der i læreplanen beskrevet ønskede tilstande for udvikling

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Den overordnede proces. Familieministeriets sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet. Sprogvurdering: Konceptet

Den overordnede proces. Familieministeriets sprogvurderingsmateriale. Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet. Sprogvurdering: Konceptet Den overordnede proces Familieministeriets sprogvurderingsmateriale Rune Nørgaard Jørgensen Fuldmægtig, Center for Børnesprog rune@sdu.dk Sprogvurderingsdag, Køge Sprogvurderingsprocessen i dagtilbuddet

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Sprogets milepæle Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?

Sprogets milepæle Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling? Helle Iben Bylander Trine Kjær Krogh Sprogets milepæle Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling? Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymrede

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Sprogvurderinger på dagtilbudsområdet og børnenes resultater

Sprogvurderinger på dagtilbudsområdet og børnenes resultater Sprogvurderinger på dagtilbudsområdet og børnenes resultater Sprogvurderinger på dagtilbudsområdet og børnenes resultater 2009 Sprogvurderinger på dagtilbudsområdet og børnenes resultater 2009 Danmarks

Læs mere

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige

Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Børn & Sprogs Kurser Sprogvurdering af 3-årige Introduktion til Sprogvurderingsmateriale til 3-årige Svendborg Kommune 4. juni 2008 v. Kasper Østerholdt Jensen oesterholdt@sdu.dk Center for Børnesprog

Læs mere

Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater

Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag - fortsat. Det ny sprogvurderingsmateriale 3 år og inden skolestart

Lovgrundlag. Lovgrundlag - fortsat. Det ny sprogvurderingsmateriale 3 år og inden skolestart Lovgrundlag Greve Kommune - dagtilbud Sprogvurdering Før, under og efter? 2004 Sprogvurdering af alle tosprogede ( 4a i folkeskoleloven 2007 sprogvurdering af alle 3 årige 2010 ophævelse af 4a og kravet

Læs mere

Fokus i præsentation. Politisk fokus på danske børns læsning

Fokus i præsentation. Politisk fokus på danske børns læsning Fokus i præsentation Baggrund Sprogtilegnelse og læsning Sprogvurderinger som kilde til ny viden om et- og tosprogede børns tilegnelse af dansk Kan Sprogvurderingsmateriale til 3-årige tillempes så det

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-04-2008 Dato: 31-03-2008 Sag nr.: BSU 53 Sagsbehandler: Lise Nørnberg Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Børn & Sprog. og erfaringer

Børn & Sprog. og erfaringer Børn & Sprog Udvikling, foreløbige forskningsresultater og erfaringer V/Dorthe Bleses Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Børn og Sprog fra

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Tillægsmateriale til tosprogede

Tillægsmateriale til tosprogede Tillægsmateriale til tosprogede Vejledning Børn og Sprog Center for Børnesprog, Syddansk Universitet i samarbejde med Mikro Værkstedet A/S Indhold Generelt... 2 Tosprogethed og 4A... 3 Tillægsmateriale

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen

Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Socialstyrelsens IT- understøttelse af Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen Martin Terkelsen, Socialstyrelsen Nyborg, d. 12. november 2014 Socialstyrelsens IT-

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

3. Sprogvurdering af 3 årige og 5 årige... 9 3.1. Handleplaner... 9

3. Sprogvurdering af 3 årige og 5 årige... 9 3.1. Handleplaner... 9 Sprogindsats for 0-6 årige Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015 1 2 Sprogindsats for 0-6 årige - Ramme for sprogarbejdet i Vallensbæk Kommune 2015 Indhold 1. Indledning... 5 2. Lovgivning...

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 212 Leder: Hanne Fallesen Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 121

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Center for Dagtilbud 2008 Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn - Børn i daginstitution Indhold Kære Forældre... 3 Hvorfor nu sprogvurdering?... 5 Sprogvurdering hvordan foregår det?... 6 Sprogunderstøttende

Læs mere

Sprogvurdering i Gladsaxe kommune Afprøvning indtræden,. indtræden Kort fortalt.. Henrik Boman Henrik Boman

Sprogvurdering i Gladsaxe kommune Afprøvning indtræden,. indtræden Kort fortalt.. Henrik Boman Henrik Boman Sprogvurdering i Gladsaxe kommune Afprøvning, indtræden. Kort fortalt.. Henrik Boman Henrik Boman Orientering i om sprogvurderingsmateriale i Folketinget har den 24. maj 2007 vedtaget lov nr. 501 om dag-,

Læs mere

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune Plan for sprogvurdering af 3-årige i Struer kommune Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber imellem mennesker. Sproget giver barnet adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper med at forstå

Læs mere

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune 2012 Center for Dagtilbud Nordbycentret Indhold Mål for sprogstimulering i Slagelse

Læs mere

Velkommen til Klynge VE1 s. Sprogarbejde

Velkommen til Klynge VE1 s. Sprogarbejde Et af vores store ønsker i klyngen er at få indrettet et legetek. Et legetek er et rum/ lokale, hvor man kan komme med en lille gruppe børn og lege forskellige sproglege, eller man kan låne sprogmateriale

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013/2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013/2014 KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013/2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 2.1 Ny struktur og ledelsesmæssig organisering... 4 2.2 Børns trivsel, læring og udvikling...

Læs mere

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse Hvornår? Greve Kommune Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart Ulla Flye Andersen Tale-sprogkonsulent ufa@sprogogleg.dk www.sprogogleg.dk Sprogvurderingsmaterialet = ét materiale 3 år

Læs mere

Center for Child Language

Center for Child Language Center for Child Language e-prints WORKING PAPERS IN LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark No 13-2011 Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, Inden skolestart

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 Formålet med kvalitetsrapporten...5 1.3

Læs mere

Vejledning til Sprogvurdering 3-6 VEJLEDNING TIL SPROGVURDERING 3-6

Vejledning til Sprogvurdering 3-6 VEJLEDNING TIL SPROGVURDERING 3-6 VEJLEDNING TIL SPROGVURDERING 3-6 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Introduktion og overblik... 4 Materialer til Sprogvurdering 3-6... 6 Principperne bag Sprogvurdering 3-6...

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Regnbuen 212 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 14 14 212 Børnenes

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering

FKO Quick Guide. Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering FKO Quick Guide Kom godt i gang med FKO Sprogvurdering Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet 04-07-2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakken. Risikofaktorer. Dagtilbudslovens 11, fortsat

13-09-2011. Sprogpakken. Risikofaktorer. Dagtilbudslovens 11, fortsat Sprogpakken Risikofaktorerik kt Risikofaktorer Dagtilbudslovens 11: kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, som er optaget i et dagtilbud,

Læs mere

Ti gode råd om dit barns sprog

Ti gode råd om dit barns sprog Ti gode råd om dit barns sprog Ishøj Kommune 1 2 Ti gode råd om dit barns sprog Barnets sprog er et fælles ansvar for både forældre og de voksne i daginstitutionerne. Har du talt med dit barn i dag? Sådan

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Detaljeret gennemgang af. vægt på den praktiske gennemførelse

Detaljeret gennemgang af. vægt på den praktiske gennemførelse Detaljeret gennemgang af Sprogvurderingsmateriale til 3-årige med vægt på den praktiske gennemførelse V/Kasper Østerholdt Jensen Center for Børnesprog oesterholdt@sdu.dk http://www.sdu.dk/cfb Lejre Kommune

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), lov om en børne- og ungeydelse og bekendtgørelse

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere