KURSUS I TILBUDSLOVEN FOR PROJEKTKONSULENTER FOKUS PÅ TILSKUDSORDNINGER OG UNDERHÅNDSBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS I TILBUDSLOVEN FOR PROJEKTKONSULENTER FOKUS PÅ TILSKUDSORDNINGER OG UNDERHÅNDSBUD"

Transkript

1

2 KURSUS I TILBUDSLOVEN FOR PROJEKTKONSULENTER FOKUS PÅ TILSKUDSORDNINGER OG UNDERHÅNDSBUD Kolding Herreds Landbrugsforening/SEGES d. 27. april 2016, Niels Bohrs Vej 2, Kolding,

3 DAGENS PROGRAM 8.45: Ankomst og kaffe 9.15: Hvem er omfattet af tilbudsloven eller udbudsloven? 10.00: Pause 10.15: Er der tale om varekøb, tjenesteydelser eller en bygge- og anlægskontrakt? 11.00: Pause 11.15: Blandede kontrakter gør det let: Kend CPV-koderne 12:00: Frokost 12:30: Hvordan er processen for underhåndsbud? 13:15: Pause 13.30: Ændringshåndtering i udbud undervejs fra ansøgning til tilsagn og udbetaling af støtte 14.15: Pause og kaffe 14.30: Hvad skal dokumenteres ved underhåndsbud? : Hvilke krav stiller Naturerhvervsstyrelsen (eksempler på tilskudsordninger og 3 overholdelse af krav)

4 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Grundlaget for udbudsreglerne: DKs medlemskab af EU: Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) Etablering af det indre marked Forbud mod at forskelsbehandle på grund af nationalitet Forbud mod at hindre den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, arbejdstager, etablering og kapital Forbud mod at private og offentlige virksomheder begrænser konkurrencen Konklusion: Udbudsregler er baseret på erkendelse af, at et frit marked kræver regler om offentlig kontraktindgåelse hindre alle former for usaglig favorisering og dermed hindre misbrug af offentlige midler 4

5 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? De grundlæggende spilleregler: Ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed ved offentlig kontraktindgåelse: Ligebehandling: Samme frister, samme grundlag for at byde, tilbuddene skal måles på samme skala (evalueringsmodel), samme tildelingskriterie Proportionalitet: Ordregiver må ikke stille krav til økonomisk og teknisk formåen, der er større end opgaven giver grundlag for. Formelle fejl må man ikke afvise på grund af Gennemsigtighed: Offentliggørelse og mulighed for indsigt i proces undervejs = ordregiver er forpligtet af sit eget udbudsmateriale, herunder 5 tildelingskriterier og underkriterier

6 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Udbudsloven: De aktuelle tærskelværdier ( 6-9) ekskl. moms: Bygge- og anlæg Varer- og tjenesteydelser (stat) Varer- og tjenesteydelser (andre) Afsnit 3 (Light regimet) Delkontrakt (varer- og tjenesteydelser), dog max 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter kr kr kr kr kr. Delkontrakt (bygge- og anlæg), dog max 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter Afsnit 4 (varer og tjenesteydelser under tærskelværdi med klar grænseoverskridende interesse) Afsnit 5 (varer og tjenesteydelser under tærskelværdi uden klar grænseoverskridende interesse) kr. Ingen Over kr. 6

7 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Forsyningsvirksomhedsdirektivet: De aktuelle tærskelværdier (art. 15) ekskl. moms: Bygge- og anlæg Varer- og tjenesteydelser Art (Light regimet) Delkontrakt (varer- og tjenesteydelser), dog max 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter kr kr kr kr. Delkontrakt (bygge- og anlæg), dog max 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter Afsnit 4 (varer og tjenesteydelser under tærskelværdi med klar grænseoverskridende interesse) hvis ordregivende myndighed, herunder offentligretligt organ Afsnit 5 (varer og tjenesteydelser under tærskelværdi uden klar grænseoverskridende interesse) hvis ordregivende myndighed, herunder offentligretligt organ kr. Ingen Over kr. 7

8 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Tilbudsloven: Ingen tærskelværdi, dvs. fra og med 0 kr. Bygge- og anlæg Under kr. Finder dog kun anvendelse på ordregivende myndigheder, herunder offentligretlige organer. (Private forsyningsselskaber, som er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, er således ikke omfatter af tilbudsloven, når der købes bygge- og anlægsydelser ind under tærskelværdien, med mindre bygge- og anlægsarbejderne evt. modtager offentlig støtte, jf. tilbudslovens 1, stk. 2, nr. 2.) 8

9 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Tilbudslovens anvendelsesområde: Staten Kommuner Regioner Offentligretlige organer (reelt en del af det offentlige gennem kontrol og eller finansiering) Udbydere, der modtager støtte: andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier, Tilbudsgivere, der indhenter tilbud hos underentreprenører for en af loven omfattet bygherre 9

10 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Udbudslovens anvendelsesområde: Udbudsloven gælder dog også for virksomheder, når en konkret bygge- og anlægskontrakt har en værdi over ca. 39 mio. kr. ekskl. moms og virksomheden modtager mere end 50 % støtte til kontrakten. Hvis ikke virksomheden modtager offentlig støtte på mere end 50 % gælder tilbudsloven fortsat, selvom værdien af bygge- og anlægsarbejdet overstiger 39 mio. kr. Udbudsloven gælder også for virksomheder, når en tjenesteydelseskontrakt har en værdi over ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms og virksomheden modtager mere end 50 % støtte til kontrakten og tjenesteydelseskontrakten har forbindelse til et bygge- og anlægsarbejde, der er støttet med mere end 50 % som ovenfor beskrevet. 10

11 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Tilbudslovens forskellige udbudsprocedurer/licitationsformer: Offentlig licitation med evt. fastsættelse af krav til teknisk og økonomisk formåen 1 runde Begrænset licitation med eller uden prækvalifikation (fastsættelse af krav til teknisk og økonomisk formåen) 2. runder Underhåndsbud: Ingen undergrænse, men over kr. ekskl. moms mindst 2 underhåndsbud NB: Der kan forhandles stort frit under underhåndsbud 11

12 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Normale begrænsninger i anvendelsen af underhåndsbud: Kun op til 3 mio. kr., medmindre Delarbejder op til kr. Kan ikke fastlægges i udbudsgrundlaget, hvad der skal købes ind (F&U, sikkerhed, tvingende årsager ikke kan udsættes Ikke bud eller ikke egnede bud Kun en mulig leverandør Uforudsete supplerende arbejder Maksimalt op til 3 tilbud - 4 hvis sidste tilbud indhentes uden for det lokale område 1 bud er kun ok op til kr. 12

13 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Særligt om støttede kontrakter (bkg. 817/2005): Ingen loft på antal tilbud, er kan indhentes Ingen grænse på 3 mio. kr. --> ingen øvre grænse 13

14 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Smitte? andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier, 1. Alt smittes? Projektet -- > ikke rigtigt efter min vurdering 2. Kun en del af bygge- og anlægsarbejdet (delarbejde/underentreprise)? 3. Kommer det an på, om støtten går til et bygge- og anlægsarbejde omfattet af CPV-koderne selvbyg? 4. Kendelse af 17. april 2009: Tilskuddet skal gå til et konkret bygge- og anlægsarbejde 14

15 HVEM ER OMFATTET AF TILBUDSLOVEN ELLER UDBUDSLOVEN? Smitte? Overvejelser: Gør det en forskel at støtten går til miljøformål mere bredt forstået, og at støtten som sådan ikke er til et bygge- og anlægsarbejde? Modernisering af kvægstalde Overimplementering? 15

16 ER DER TALE OM VAREKØB, TJENESTEYDELSER ELLER EN BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKT? En kontrakt er altid enten en varekontrakt, en tjenesteydelseskontrakt eller en kontrakt om et bygge- og anlægsarbejde Mao: Kategoriseringstvang 16

17 ER DER TALE OM VAREKØB, TJENESTEYDELSER ELLER EN BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKT? Eksempler? Rengøring? Hjemmehjælp? Computere? Medaljer? En staldbygning? Hegn? Båse i staldbygning? LAR-projekt hvad nu hvis, du kun køber tagrender og faskine-dele? Solceller hvad så hvis solcellerne skal installeres? 17

18 ER DER TALE OM VAREKØB, TJENESTEYDELSER ELLER EN BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKT? Hvad er B/A?: Som noget nyt i tilbudsloven skal B/A defineres som under udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet, jf. 1, stk. 5, i tilbudsloven: Ved bygge- og anlægsarbejder forstås i overensstemmelse med udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion. Før var der ikke overensstemmelse, herunder blandt andet mht. til opførelse af et nøglefærdigt lejemål, som ikke var et bygge- og anlægsarbejde før, men som er det nu efter tilbudsloven. 18

19 ER DER TALE OM VAREKØB, TJENESTEYDELSER ELLER EN BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKT? EU har harmoniseret en gang for alle, hvad der er hvad navngivet alle børnene i CPV-kodeforordningen tilsidesæt alm. forståelse af de 3 kategorier (delvist) B/A = høj tærskelværdi og omfattet af tilbudsloven Varer/tjenesteydelser = lav tærskelværdi og ikke omfattet af tilbudsloven NB: Varer/tjenesteydelser ingen udbudsforpligtelse 19

20 ER DER TALE OM VAREKØB, TJENESTEYDELSER ELLER EN BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKT? B/A = høj tærskelværdi (ca. 40 mio. kr. ekskl. moms) Varer/tjenesteydelser = lav tærskelværdi (1/1,5/3 mio. kr.) 20

21 ER DER TALE OM VAREKØB, TJENESTEYDELSER ELLER EN BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKT? Generelt om CPV: 1) CPV står for Common Procurement Vocabulary. 2) CPV-koderne er oplistet i forordning (EF) nr. 213/2008 af 28. november ) CPV er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU. 4) Der findes en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse samt bygge- og anlægsopgave. 21

22 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Hvem er forpligtet til at overholde persondatalovgivningen? Nu og sommer 2018, når den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft i hele EU: Private virksomheder, foreninger og organisationer og offentlige myndigheder Kort sagt: Reglerne gælder for alle, der behandler personoplysninger. 22

23 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Udbudslovens 25, stk. 1 vedrørende blandede kontrakttyper: - Hovedformålet er afgørende - NB: Husk vi skal følge udbudsloven ved definitionen af, om der er tale om en vare, tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde - Altså: Kontraktens hovedformål er afgørende 23

24 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Forarbejder til udbudsloven: Når kontrakten f.eks. omfatter bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser (uanset arten af tjenesteydelser), skal ordregiveren foretage en vurdering af, hvad der er kontraktens hovedformål, herunder om tjenesteydelserne må anses for at være accessoriske til bygge- og anlægsarbejderne eller omvendt. Den anslåede værdi af de forskellige ydelser er i disse tilfælde ikke afgørende for, hvad der er kontraktens hovedformål, men kan være en indikator for, hvad der må anses for kontraktens hovedformål. Kontrakter, der omfatter henholdsvis bygge- og anlægsarbejder og varer, eller kontrakter, der vedrører mere end to typer af ydelser, skal også kategoriseres efter kontraktens hovedformål. 24

25 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE men der står intet i forarbejderne om CPV-kodernes betydning i relation til klassifikation af blandede kontrakter... Så vi må spørge Klagenævnet for Udbud: Hvad siger praksis fra Klagenævnet for Udbud i forhold til blandede kontrakter? 25

26 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Pointen: Bygge- og anlæg trumfer varer- og tjenesteydelser Vurdering af blandede kontrakter bør tage udgangspunkt i, om der er tale om en byggeog anlægskontrakt 26

27 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Sagen udsprang af Rebild Kommunes indhentning af tilbud på: 1) omlægning af kommunens gade- og stibelysning til en LED-belysning, 2) drift og vedligeholdelse af det eksisterende anlæg i 2 år og 3) drift og vedligeholdelse af det nyetablerede anlæg i 3 år med mulighed for forlængelse af kontrakten med op til 2 x 1 år. 27

28 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Klagenævnet for Udbud fandt det ikke afgørende, at varedelen udgjorde den væsentligste værdi af den samlede kontrakt (ca. 16 mio. kr. ud af 22 mio. kr.). For at nå til det resultat undersøgte Klagenævnet for Udbud indholdet af de relevante CPV-koder: Det følger af bilag I [som indeholder CPV-koderne for bygge og anlægsarbejder] til udbudsdirektivet, at installation af belysning til veje er en bygge- og anlægsaktivitet [CPV-kode : Installation af belysning og elektriske signalanlæg, : Installation af gadebelysningsudstyr], der omfattes af udbudsdirektivet [...]. 28

29 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Med andre ord kom Klagenævnet for Udbud frem til, at dele af den blandede kontrakt (punkt 1) bestod af en bygge- og anlægskontrakt, da det direkte fremgik af bilag I i udbudsdirektivet, at installation af belysning til veje er et bygge- og anlægsarbejde. MAO: Bygge- og anlægsarbejder kan i sig selv være en blandet kontrakt: At en entreprenør som i det foreliggende tilfælde og på helt sædvanlig måde med henblik på at opfylde en kontrakt om et byggeog anlægsarbejde indgår kontrakt om køb af varer (armaturer m.v.), bevirker [ ] ikke, at kontrakten må anses som en vareindkøbskontrakt [...]. 29

30 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Det vil sige, at hvis et blandet indkøb uanset om det umiddelbart synes at være en blandet kontrakt er beskrevet fuldt ud i en CPV-kode, og dermed allerede klassificeret som enten et bygge- og anlægsarbejde eller vare/tjenesteydelse, spiller kontraktens hovedformål eller værdien af kontraktens enkelte dele ingen rolle. I det tilfælde er der nemlig slet ikke tale om en blandet kontrakt. 30

31 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Den blandede kontrakt kommunen udbød indeholdt også vedligeholdelse af belysningen i kommunen (punkt 2 og 3). Klagenævnet for Udbud afviste på trods heraf, at den blandede kontrakt skulle anses for at være en tjenesteydelseskontrakt, men gav ingen nærmere begrundelse for resultatet. Begrundelsen må logisk set være: Hvis varekøbet på ca. 16 mio. kr. reelt ligger i bygge- og anlægsdelen i kraft af indholdet af den relevante CPV-kode, vil bygge- og anlægsdelen selvsagt veje tungere end tjenesteydelsesdelen, som højest kan udgøre forskellen mellem 16 mio. kr. og 22 mio. kr., i alt 6 mio. kr. 31

32 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE CPV-koderne spiller en afgørende rolle ved Klagenævnet for Udbuds fastlæggelse af, hvad hovedformålet med en blandet kontrakt er, og dermed om det er den høje eller den lave tærskelværdi, der skal iagttages. MAO: Det bør undersøges ved alle indkøb, om de er en byggeog anlægskontrakt efter CPV-kodesystemet. Høj tærskelværdi = B/A Lav tærskelværdi = V/Tj. 32

33 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE 33

34 BLANDEDE KONTRAKTER GØR DET LET: KEND CPV- KODERNE Eksempler fra CPV-forordning Kontraintuitivt? 34

35 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Reglerne om underhåndsbud fremgår af tilbudslovens 12. Ved tilbudsindhentning skal virksomheden oplyse, om kriteriet for tildelingen sker efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller efter laveste pris. Tilbudsgiverne skal samtidig have en passende frist for afgivelse af tilbud. I mange tilfælde vil laveste pris give god mening, men det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor der typisk måles på pris og kvalitet, giver mest frihed ved tildelingen af kontrakten 35

36 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Når der indhentes underhåndsbud, er der ikke krav om at afholde et licitationsmøde, hvor tilbuddene læses op for de bydende. Rammerne for at gennemføre et underhåndsbud er særdeles vide. Der kan forhandles om underhåndsbuddene. Det gælder også ved rene priskonkurrencer (laveste pris), hvilket ikke er tilladt ved licitation. Ligebehandlingsprincippet i tilbudsloven gælder dog også i forhold til underhåndsbud, hvilket indebærer, at virksomheden skal overholde en række spilleregler ved indhentelse af underhåndsbud. 36

37 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Det kan fra starten være klart, hvor mange underhåndsbud, der vil blive indhentet, eksempelvis for at opfylde tilbudslovens konkurrencekrav. I en sådan situation skal tilbudsgiverne have samme frist til at udregne tilbuddene. Underhåndsbud kan dog også indhentes over flere faser, eksempelvis fordi de i første fase indhentede tilbud var utilfredsstillende, og der kan da være grund til at anvende en forskellig tilbudsudregningsfrist. Det er med andre ord tilladt at indhente et eller flere supplerende tilbud på det samme projekt, hvis de oprindelige tilbud ikke var tilfredsstillende. 37

38 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Ligebehandlingsprincippet indebærer heller ikke, at tilbudsgivere skal gives lige adgang til at revidere deres tilbud, lige som det ikke er et formelt krav, at forhandlinger starter med det bedste bud, hvis der eksempelvis ikke kan forventes bevægelighed i forhold til den tilbudte pris. Virksomheden skal dog vælge det bedste bud alt efter om tildelingskriteriet laveste pris eller det økonomisk fordelagtige tilbud er anvendt. Virksomheden skal endelig underrette tilbudsgiverne om, hvilken afgørelse, der er truffet med hensyn til ordretildelingen eller eventuel om annullation af udbuddet. 38

39 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Hvis tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud er anvendt, skal tilbudsgiverne samtidig have en begrundelse for, hvorfor deres tilbud ikke vandt, hvis de ønsker det. Det er principielt ikke tilladt at indbyde de samme leverandører ved hvert underhåndsbud. Virksomheden skal således bestræbe sig på at indhente tilbud fra en varierende kreds af leverandører ved hvert underhåndsbud, hvis dette er praktisk muligt. 39

40 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Der er ingen grænse for, hvor mange underhåndsbud der kan indhentes Der er ingen økonomisk grænse for, hvornår underhåndsbud kan anvendes Over kr. skal der mindst indhentes 2 tilbud Støttetilsagnet kan dog indeholde vilkår, der begrænser adgangen til at anvende underhåndsbud Tildelingskriteriet skal oplyses ved indhentelsen af underhåndsbud 40

41 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Tilbudsgiverne skal som udgangspunkt have samme frist til at beregne tilbud Der kan forhandles om alle dele af kontrakten/bygge- og anlægsarbejdet, uanset hvilket tildelingskriterie, der er valgt 41

42 HVORDAN ER PROCESSEN FOR UNDERHÅNDSBUD? Det er ikke et krav, at der forhandles med alle tilbudsgiverne Det er muligt at ændre omfanget af kontrakten/byggeog anlægsarbejdet undervejs i forhandlingerne Virksomheden skal underrette tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen eller annullation af udbuddet Hvis tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud er anvendt, kan tilbudsgiverne kræve en begrundelse for, hvorfor deres tilbud ikke vandt 42

43 ÆNDRINGSHÅNDTERING I UDBUD UNDERVEJS FRA ANSØGNING TIL TILSAGN OG UDBETALING AF STØTTE Hovedregel: Det er tilladt at ændre i indkøbet undervejs Undtagelse: Grundlæggende ændringer er ikke tilladte (ville andre have budt på opgaven?) 43

44 ÆNDRINGSHÅNDTERING I UDBUD UNDERVEJS FRA ANSØGNING TIL TILSAGN OG UDBETALING AF STØTTE Problemet opstår, fordi der ikke kan dokumenteres overensstemmelse mellem opfordringsskrivelse, tilbud og den endelige faktura Cyklus: Opfordringsskrivelse/indhentning grundlæggende ændringer skal medfører annullation meddel at udbuddet er annulleret ny opfordringsskrivelse 44

45 HVAD SKAL DOKUMENTERES VED UNDERHÅNDSBUD? Udbuddet, det vil sige indhentelse af underhåndsbud eller licitation, skal ske skriftligt, således at udbudsbetingelser, tilbud, kontrakt og mails mv. er gemt på sagen til senere dokumentation. Entreprenørerne skal have den samme beskrivelse af opgaven, tildelingskriterie og frist. Dette kaldes typisk udbudsbetingelserne. Derfor kan virksomheden, landmanden eller konsulenten på landmandens vegne, fint tale med entreprenørerne om, hvordan opgaven løses bedst Markedsdialog NaturErhvervstyrelsen stiller krav om dokumentation 45

46 HVILKE KRAV STILLER NATURERHVERVSSTYRELSEN (EKSEMPLER PÅ TILSKUDSORDNINGER OG OVERHOLDELSE AF KRAV) Ledetråd: En ubrudt udbudscyklus Markedsdialog Beskrivelse af indkøb (kravspecifikation) Opfordringsskrivelse Evt. ændringer (ikke grundlæggende) Tilbud mindst 1 Faktura svarende til tilbud Evt. supplerende information vedr. ændringer, annullation, beslutning, underretning 46

47 JACOB GEORG NAUR Advokat Jacob Georg Naur beskæftiger sig især med udbudsret og persondatabeskyttelse. Mere generelt har Jacob erfaring med forskellige dele af den offentlige ret, herunder miljøret, kommunernes retsforhold og statsstøtte. Jacob har bred undervisningserfaring og har således holdt kurser om udbudsret for både advokater og praktikere. Telefon: Mobil:

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 11.03.2015 DER ER FORTSAT GRÆNSER FOR AKTINDSIGTEN 11.3.2015 Interne arbejdsdokumenter er fortsat undtaget fra krav om aktindsigt, og det ændres ikke, selvom der deltager eksterne eksperter

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER

FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER FÅ STYR PÅ INDKØBENE - UDEN LANGHÅREDE JURIDISKE ORD OG PARAGRAFHENVISNINGER MINE FORUDSÆTNINGER FOR AT MØDE JER I DAG Nørgaard Piening advokater er et mindre advokatfirma, som arbejder specialiseret med

Læs mere

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288882-2010:text:da:html DK-Århus: Vaskemidler 2010/S 189-288882 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE. 21. Juni IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr

INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE. 21. Juni IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE 21. Juni 2016 - IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr INDKØBERTESTEN I SVAR RIGTIGT ELLER MIST TITLEN! Frivillig tilbudsindhentning på kontrakt om flødebolledispensere inkl.

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven

Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Klagenævnet for Udbuds kompetence efter udbudsloven Landsdommer Kirsten Thorup, næstformand Landsdommer, ph.d., Michael Ellehauge, formand Klagenævnet for Udbud Dansk Forening for Udbudsret 27. januar

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

2. Ved bygge- og anlægsopgaver omfattet af denne lov indhentes tilbud ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud.

2. Ved bygge- og anlægsopgaver omfattet af denne lov indhentes tilbud ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 51 Offentlig 0 4. november 2004 Forslag til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for kontrakter om udførelse

Læs mere

Kontrakt om udvikling af dynamiske test mhp. tidlig identifikation af ordblinde elever med dansk som hhv. modersmål og andetsprog.

Kontrakt om udvikling af dynamiske test mhp. tidlig identifikation af ordblinde elever med dansk som hhv. modersmål og andetsprog. Kontrakt om udvikling af dynamiske test mhp. tidlig identifikation af ordblinde elever med dansk som hhv. modersmål og andetsprog. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/33054890.aspx Ekstern

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 12. Januar 2016 UdbudsVagten Page 2 Ny opdeling af tjenesteydelser Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B Udbudsdirektiv

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80882-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S 047-080882 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere