AFKAST I PROCENT FOR ÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFKAST I PROCENT FOR ÅRET"

Transkript

1 Puljenyt Nr. 1 Februar 216 tættere på pct. AFKAST I PROCENT FOR ÅRET 21 22, pct. 16,6 pct. 8,73 pct. 2,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Endnu et år med høje afkast...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe 2...side 6 Gruppe 3...side 7 Gruppe 4...side 8 Retningslinier for bankens administration af pensionspuljen...side 9 Retningslinier for bankens administration af børneopsparingspuljen...side11 Generelle vilkår for bankens pensionspulje...side13 Generelle vilkår for bankens børneopsparingspulje...side14 Puljeafkast...side1 Endnu et år med høje afkast Af Martin Lundholm, Chefanalytiker, Kapitalforvaltning De seneste år har afkastet i Spar Nords Puljer lignet hinanden på en lidt overraskende måde: De realiserede årsafkast har overgået forventningerne ved årets begyndelse det er med andre ord gået langt bedre end forventet. Faktisk er det samlede afkast over de seneste 3 år i gruppe 1 det højeste, der nogensinde siden er opnået over en 3-årig periode siden puljerne startede i 199. Det samlede afkast i gruppe 1 fra er 76,3 pct. inkl. rentes rente og før administrationsgebyrer. Tilsvarende er afkastet de seneste 3 år i gruppe 2 og 3 henholdsvis 3. og 6. bedste over en 3-årige periode siden puljerne startede i 199. Det er afkastet i aktier, der primært ligger bag de overraskende høje afkast, men også det faktum, at vi har valgt at overvægte andelen af aktier på bekostning af obligationer i flere år. Afkastet i gruppe 4, hvor andelen af aktier er meget lav og andelen af obligationer er meget høj, er også bedre end forventet ved årets start. I 21 har gruppe 4 givet et afkast på 2,8 pct., som det fremgår af tabel 1. Alternativet har været en kontant placering til renter tæt på nul eller korte obligationer med negativ rente. Til sammenligning steg forbrugerpriserne i 21, pct., hvilket er det laveste siden 193. TABEL 1: Historiske puljeafkast i procent. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe ,1 12,1 11,4 1, ,3 1,3 12,2 8, ,7 19,2 16,2 4, , 4,9,4, ,7 13,1 8,3 4,2 2 2,,3 4,3 7,4 21-7,6-6,4-1, 3, , -18, -8, 4, 23 1,3 13,1 1, 4, ,9 1,8 8,4 6,4 2 34, 26,4 16,7 7, ,4 11,4 7,7 4,2 27 -,,3 1, 2, ,4-28,6-1,, 29 2,3 21,3 1,, ,7 18,1 12,4, ,6-6,8-1,8 1, ,1 1,9 8,3 4, ,9 16,8 9,8 2, ,6 14,4 1,3 4, ,1 16,1 8,7 2,8 FIGUR 1: Historiske afkast: Hvad er 1. kr. blevet til pr. 31. december 21? Note: Puljeafkast efter handelsomkostninger og administrationsgebyr. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. tættere på

2 2 2 Investering i Spar Nords Puljer er langsigtet og målrettet pensions- og børneopsparing. Bruges puljerne til pensionsopsparing, anbefaler Spar Nord, at man har højst risiko, når man er ung og gradvist reducerer risikoen, efterhånden som man bliver ældre og nærmer sig pensionsalderen. Dette kan gøres automatisk ved at vælge Bankvalg. Som det fremgår af tabel 1, er udsvingene i gruppe 1 størst, mens de er mindst i gruppe 4. Derfor giver de seneste års høje afkast også en god stødpude til de overraskelser, som finansmarkederne før eller siden vil give. Set over en længere periode viser de historiske erfaringer, at det langsigtede, gennemsnitlige afkast falder i takt med at risikoen falder. Figur 1 viser, at det også gælder for Spar Nords puljer, der har eksisteret siden 199. Ser vi på alle de 21 år, som puljerne har eksisteret, er dette mest tydeligt, men tendensen er også klar, hvis vi ser på de seneste eller 1 år. I tabel 2 fremgår tallene som ligger til grund for figur 1. Havde man for 1 år siden placeret 1. kr. i gruppe 1, ville der i dag stå kr. før skat. Havde man i stedet placeret pengene kontant, ville der have stået kr. før skat. Men vejen til det højere afkast i gruppe 1 var ikke en lige vej. I 27, 28 og 211 var der negative afkast på henholdsvis -, pct., -38, pct. og -1,6 pct. I samme periode var renten på den kontante placering positiv i alle årene. TABEL 2: Historiske afkast: Hvad er 1. kr. blevet til pr ? Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Kontant år tilbage år tilbage Note: Før skat. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast Det er fortsat vores vurdering, at udsvingene i afkast målt over kortere perioder kan blive større, end vi historisk har set. Det er 21 et positivt eksempel på. Det er også fortsat vores vurdering, at de seneste år har været exceptionelle gode og man generelt ikke skal forvente afkast på samme høje niveauer de kommende år. Det er vores anbefaling, når det drejer sig om pensionsopsparing, at man sikrer, at der er overensstemmelse mellem risiko og investeringshorisont. Derved bevares en langsigtet og balanceret investeringsstrategi. Dette gøres nemmest via Bankvalg. Det er vores klare forventning, at afkastet i alle fire puljer set over en årrække også fremadrettet vil være bedre end en passiv placering til en kontantrente. Har du tænkt på børneopsparingen? Det er muligt at placere børneopsparingsmidler i alle fire puljegrupper. Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere om dine muligheder. tættere på

3 3 Markedskommentar 4. kvartal 21 AKTIEBEHOLDNINGEN I GRUPPE 1-4 FORDELT PÅ LANDE. BROGEDE AKTIEAFKAST - DANSKE AKTIER BLANDT DE BEDSTE Af chefanalytiker Martin Lundholm, tlf blev samfundsøkonomisk set et på mange måder både ekstremt og kontrastfyldt år. Negative renter blev hverdag i mange lande. ECB og den amerikanske centralbank (Fed) gik hver sin vej med hhv. yderligere lempelser og den første renteforhøjelse siden 26. Udviklingen på aktiemarkedet blev en broget affære i 21 med store forskelle. Danske aktier toppede med et afkast på 29, pct., mens aktier globalt set kun gav et afkast på 8,6 pct. målt i DKK - alene takket være valutagevinster. Danske statsobligationer gav et nul-afkast, mens danske realkreditobligationer havde det svært og gav et negativt afkast. Afkastet på europæiske virksomhedsobligationer svingede meget i 21, men endte ligeledes tæt på et nul. Danmark 38,3 USA 3,82 Frankrig 11,7 Japan,9 Norge 3,73 Hong Kong 2,33 Tyskland 2,16 Italien 1,81 Holland 1,79 England 1,2 Spanien,77 Sverige,48 I alt 1, Det er vores vurdering, at det igangværende moderate globale opsving gradvist vil tiltage i styrke i 216, og at den politiske risiko forventes at forblive håndterbar. MAKROØKONOMI 21 blev på mange måder et ekstremt og kontrastfyldt år makroøkonomisk set. På den ekstreme side hæfter vi os især ved følgende fem begivenheder: 1. Renten på den 1-årige tyske statsobligation faldt ned i rekordlave, pct. i midten af april. 2. Kaosset omkring den græske økonomi og store statsgæld kulminerede midt i juli og blev foreløbigt løst politisk efter megen tumult. 3. Danmark blev fra midten af januar udsat for en omvendt valutakrise, hvor danske kroner blev stærkt efterspurgt. Nationalbanken intervenerede på valutamarkedet og satte renten ned til rekordlave -,7 pct. for at forsvare fastkurspolitikken. En overgang havde Danmark verdens næstlaveste renter, kun overgået af Schweiz. 4. Olie- og råvarepriserne faldt igen kraftigt i 2. halvår 21. I 214 faldt olieprisen mere end pct. målt i USD, og i 21 faldt prisen yderligere med over 3 pct. målt i USD. Det har presset de lande og virksomheder, der producerer disse produkter yderligere, mens dem, der forbruger produkterne, omvendt har oplevet prisfaldet som en vækstimpuls. Samtidig har de store prisfald på olie og råvarer imidlertid øget risikoen for deflation (faldende priser og lønninger), hvilket potentielt er skadeligt for væksten og udfordrer pengepolitikken yderligere.. Voldsom uro på finansmarkederne i specielt 3. kvartal udløst af overraskende dårlige kinesiske økonomiske nøgletal, punktering af en kinesisk aktieboble og kinesiske devalueringer af valutaen. I vores optik blev de økonomiske kontraster også meget synlige i 21, når man betragter pengepolitikken i Eurozonen og USA, som pegede i hver sin retning. Den Europæiske Centralbank (ECB) lempede yderligere på pengepolitikken på rentemødet i december. Det skete til trods for, at væksten i Eurozonen er begyndt at vise robuste tegn på lav til moderat vækst, som det fremgår af figur 1. Men risikoen fra en meget lav inflation og alvorlige vækstproblemer i Emerging Markets-landene gjorde, at ECB anså det for nødvendigt at understøtte økonomien yderligere med både rentenedsættelse og forlængelse af obligationsopkøbsprogrammet (QE), som var blevet søsat tidligere på året. I USA hævede centralbanken (Fed) renten i december for første gang siden 26. Selv om den amerikanske fremstillingssektor er udfordret, går det samlet set så godt i USA, jf. figur 1, at tiden var kommet til at hæve renten og dermed signalere, at USA nu er ude af finanskrisen. 21 vil også blive husket for året, hvor flygtningestrømmen til Europa blev ganske voldsom, særligt som følge af krigen i Syrien. FIG. 1: AKTIVITETSBAROMETRE, INDUSTRI OG SERVICE EUROZONEN, USA OG KINA Kilde: Datastream og Markit

4 4 AKTIER Udviklingen på aktiemarkedet blev en meget broget affære i 21 med store forskelle. Danske aktier toppede med et afkast på 29, pct. målt på de 2 største selskaber, jf. tabel 1. Alene i 4. kvartal steg værdien af OMXC2 CAP med 9,1 pct. Europæiske aktier gav i 21 et moderat afkast på,7 pct., hvilket primært kan henføres til 4. kvartal, der gav et afkast på,2 pct. Spanien var blandt de dårligste med et afkast i 21 på minus 7,2 pct., mens Italien var blandt de bedste (når der ses bort fra Danmark) med et afkast på 12, pct. De amerikanske aktier gav i 21 et positivt afkast for danske investorer alene på grund af styrkelsen af dollaren. Opgjort i DKK steg S&P 1,8 pct. i 21, men opgjort i USD faldt S&P -,7 pct. Målt i lokal valuta er det stort set kun Europa og Japan, der har kunnet levere positive afkast i 21. Målt i DKK har globale aktier i 21 givet et afkast på 8,6 pct., men renset for valutagevinster var der reelt tale om et nul-resultat (,2 pct.) På det danske aktiemarked var Genmab (+14,6 pct.) og Vestas (+113,6 pct.) de klare vindere, mens AP Møller (-27,4 pct.) og TDC (-27,2 pct.) var taberne i OMXC2-indekset. Globalt set var det sektorerne forbrug og sundhed, der steg mest, mens energi og materialer klarede sig dårligst i 21. OBLIGATIONER I Europa nåede de lange renter ned på nye rekordlave niveauer først på året, men steg efterfølgende markant. Andet halvår var præget af store svingninger, men overordnet blev renteniveauet fastholdt, se figur 3. Danske statsobligationer gav i både 4. kvartal og 21 som helhed et nul-afkast, jf. tabel 1. De danske realkreditobligationer havde det generelt svært i 21, hvor de tabte terræn i forhold til statsobligationerne. Samlet set tabte realkreditobligationerne -, pct. i værdi i 21, men det kunne have gået værre, hvis ikke 4. kvartal havde givet et positivt afkast på, pct. Europæiske statsobligationer gav i 21 et afkast på 2,2 pct. til trods for, at de lange tyske renter endte højere end ved årets start. Det skyldes, at mange europæiske lande oplevede faldende rentespænd til Tyskland i 21 i kølvandet på den foreløbige løsning af den græske statsgældskrise. Til trods for, at europæiske virksomhedsobligationer oplevede stigende kreditspænd i 21, klarede de sig alligevel igennem med skindet på næsen, se tabel 1. De mindst risikofyldte europæiske virksomhedsobligationer (Investment Grade IG) gav et afkast på -,2 pct. i 21, mens de mere risikofyldte europæiske virksomhedsobligationer (High Yield HY) gav et afkast på 1, pct. Begge typer virksomhedsobligationer udviste store udsving i løbet af 21, hvilket også ses af afkastet for 4. kvartal, som blev 1,2 pct. og 1,3 pct. for hhv. IG og HY. FORVENTNINGER Vi forventer, at den amerikanske pengepolitik forbliver ekstremt lempelig i lang tid fremover til trods for, at man er begyndt at hæve renten. Vi forventer således, at Fed kun langsomt vil hæve renten i 216. Vi forventer ikke umiddelbart nye tiltag fra ECB i 216, men kommer der nye tiltag, vil det blive nye stimuli til at understøtte væksten og modgå risikoen for deflation. Det er vores vurdering, at det igangværende globale opsving vil tiltage en smule i styrke i 216, og den politiske risiko forventes at forblive håndterbar. Udsigterne for de lange statsrenter er meget tågede. Langsigtede vækst- og inflationsudsigter tilsiger væsentligt højere lange statsrenter, mens ekstrem lempelig pengepolitik og faldende olie- og råvarepriser trækker ned i de lange statsrenter. Vi forventer store udsving i de lange statsrenter omkring de nuværende niveauer over de kommende 3-6 måneder. Afkastpotentialet i danske stats- og realkreditobligationer er fortsat begrænset. FIG. 2: AKTIEMARKEDERNE I USA, EUROPA OG DANMARK = 1 TABEL 1: UDVALGTE MARKEDSAFKAST I DKK 4. kvt. Land Indeks Aktier Danmark OMXC2 CAP 29, pct. 9,1 pct. Danmark KAXCAP 3,8 pct. 9,3 pct. Europa MSCI Europe,7 pct.,2 pct. USA S&P 1,8 pct. 9,6 pct. Verden MSCI World 8,6 pct. 8,2 pct. Obligationer Danmark Statsobl. (EFFAS 1-1), pct., pct. Danmark Realkredit (Nykredit) -, pct., pct. Europa Statsobl. (EFFAS) 2,2 pct., pct. Europa Investm. Grade (ML) -,2 pct. 1,2 pct. Europa High Yield (ML) 1, pct. 1,3 pct. FIG. 3: RENTEN PÅ 1-ÅRIG STATSOBLIGATION Kilde: Datastream Kilde: Bloomberg og BofA Merrill Lynch Kilde: Datastream Virksomhedsobligationer er efter vores vurdering fair til attraktivt prisfastsat relativt til statsobligationer, og vi forventer uændrede til svagt faldende kreditspænd over de kommende 3-6 måneder. Afkastpotentialet er dog fortsat begrænset. Vi anser aktier som attraktive og ser gode muligheder for en fortsat aktieoptur over de næste 3-6 måneder. Lave statsrenter, en ekstrem lempelig pengepolitik, håndterbar politisk risiko og fortsat moderat global vækst vil understøtte en tiltagende vækst i indtjening i aktieselskaberne i 216. Dertil kommer, at vi anser aktier for meget attraktivt prisfastsat relativt til statsobligationer. Den største risiko til ovenstående forventninger er kraftigt stigende lange statsrenter - fx som følge af overraskende stigninger i inflationen eller kraftige obligationssalg fra Emerging Markets landes valutareserver i tilfælde af fornyet EM uro. En anden væsentlig risiko er fortsat kraftigt faldende råvarepriser, der kan øge usikkerheden om vækstudsigterne, og potentielt kan øge antallet af misligholdelser i specielt amerikanske High Yield obligationer, hvilket kan medføre generelt faldende risikoappetit. Kapitalforvaltning, 4. januar 216

5 GRUPPE 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og 4 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Porteføljen gav i 4. kvartal 21 et afkast på 1,6 pct., og for hele 21 har afkastet været på 22, pct. Både for 4. kvartal og for hele 21 har afkastet været bedre end markedsudviklingen. Porteføljens aktier har bidraget positivt til afkastet, mens obligationerne har bidraget negativt til afkastet gennem 21. Aktierne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast. Neutral investeringsstrategi Aktier Obligationer pct. 8 pct. 1 pct AFKAST I PROCENT, ,39 pct. 2 UDSVING I AFKAST, Bedste årsafkast Gennemsnit 6,74 pct. -,3 pct ,26 pct. -38,4 pct AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL I 21 18,13 pct. 22,72 pct. -1,7 pct.,42 pct. 13,11 pct. 22,9 pct. -7,1 pct. 17,6 pct. 22, pct. 1,6 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk 14,1 Genmab 13,1 Vestas Wind Systems A/S 11,7 Danske Bank 9,9 Pandora A/S 9,8 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab Renault,3 Gilead Sciences 4, Storebrand 4,3 Apple 4,1 Cigna 3,7 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 1% Realkredit Danmark , 2% Nykredit , 2% Nordea Kredit , Dårligste årsafkast kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal AKTIVSAMMENSÆTNING 2,4 pct.,6 pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 1 8,7 pct.,1 pct. 3 29,6 pct. 2 31,6 pct. 2 19,6 pct. 2,44 pct. 1 12,68 pct. 1,6 pct. 1 1,98 pct. Energi 2,7 pct. Materialer Industri Forbrugsgoder,3 pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 7,96 pct. IT Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (11,2) Udenlandske obligationer (11,3) Kontant (173,7) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (1,) Danske aktier (628,7) Udenlandske aktier (1.24,) e i investeringsforeninger (47,6)

6 GRUPPE 2 Har du BankValg og er du mellem 4 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe 6 Porteføljen gav i 4. kvartal 21 et afkast på 8, pct., og for hele 21 har afkastet været på 16,6 pct. Både for 4. kvartal og for hele 21 har afkastet været bedre end markedsudviklingen. Porteføljens aktier har bidraget positivt til afkastet, mens obligationerne har bidraget negativt til afkastet gennem 21. Aktierne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast. Neutral investeringsstrategi Aktier Obligationer pct. 6 pct. 1 pct. AFKAST I PROCENT, ,44 pct. 1,31 pct. - 21,28 pct. 18,8 pct. 1,8 pct. 16,77 pct. 16,6 pct. 14,37 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk 13,9 Genmab 12,9 Vestas Wind Systems A/S 11, Pandora A/S 9,7 Danske Bank 9,7-1 -6,8 pct , pct UDSVING I AFKAST, AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL I ,92 pct Bedste årsafkast Gennemsnit 6,24 pct ,38 pct. -,48 pct. 8, pct. Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab Renault,3 Gilead Sciences 4,6 Storebrand 4,3 Apple 4,2 Cigna 3,7 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 2% Nykredit ,7 1% Realkredit Danmark 218 1,7 1% Nykredit 219 9, Dårligste årsafkast AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal AKTIVSAMMENSÆTNING,2 pct. 8,7 pct.,3 pct. 19,3 pct. 2 2,7 pct. 1, pct ,8 pct. 13,27 pct. 21,66 pct. 4,6 pct. 2,1 pct. 1 2,17 pct. Energi 3, pct. Materialer Industri Forbrugsgoder,1 pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 8,34 pct. IT Kursværdi i mio. kr. Danske obligationer (64,) Udenlandske obligationer (33,8) Kontant (287,8) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (,3) Danske aktier (827,7) Udenlandske aktier (1.34,2) e i investeringsforeninger (174,2)

7 GRUPPE 3 Har du BankValg og er du mellem og 6 år, er din opsparing placeret i denne gruppe 7 Porteføljen gav i 4. kvartal 21 et afkast på 4,91 pct., og for hele 21 har afkastet været på 8,73 pct. Både for 4. kvartal og for hele 21 har afkastet været bedre end markedsudviklingen. Porteføljens aktier har bidraget positivt til afkastet, mens obligationerne har bidraget negativt til afkastet gennem 21. Aktierne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast. Neutral investeringsstrategi Aktier Obligationer pct. 3 pct. 1 pct AFKAST -3 I PROCENT, ,73 pct. 1,1 pct. 1,46 pct. 12,4 pct. 16,74 pct. 8,29 pct. 9,78 pct. 1,3 pct. 8,73 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk 13,4 Genmab 12, Vestas Wind Systems A/S 11,1 Danske Bank 9,4 Pandora A/S 9,3 - -1,79 pct UDSVING I AFKAST, Gruppe Bedste årsafkast Gennemsnit,39 pct. Dårligste årsafkast -1,1 pct AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL I 21 AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER ,79 pct. -1,7 pct. -3,4 pct. 4,91 pct. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab Renault,3 Gilead Sciences 4, Storebrand 4,4 Apple 4,2 Cigna 3,6 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 1% Realkredit Danmark ,7 1% Nykredit ,7 2% Nordea Kredit ,4 AKTIVSAMMENSÆTNING 6, pct.,3 pct. 9,6 pct. 2 26,2 pct. 39,4 pct. 2 2,63 pct. 21,3 pct. 26,6 pct. 1 13,23 pct. 1 8,26 pct. Kursværdi i mio. kr. 16,6 pct. 1, pct. 2,16 pct. 3,2 pct.,1 pct. Danske obligationer (2.8,) Udenlandske obligationer (79,1) Kontant (316,8) Aftaleindlån (,) Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (16,6) Danske aktier (87,2) Udenlandske aktier (1.41,) e i investeringsforeninger (7,)

8 GRUPPE 4 Har du BankValg og er du over 6 år, er din opsparing placeret i denne gruppe 8 Porteføljen gav i 4. kvartal 21 et afkast på 2,2 pct., og for hele 21 har afkastet været på 2,82 pct. Både for 4. kvartal og for hele 21 har afkastet været bedre end markedsudviklingen. Porteføljens aktier har bidraget positivt til afkastet, mens obligationerne har bidraget negativt til afkastet gennem 21. Aktierne har klaret sig bedre end den generelle markedsudvikling. En forholdsvis høj aktieandel har haft en positiv indflydelse på porteføljens afkast. Neutral investeringsstrategi Obligationer pct. Aktier 7, pct. 1 pct AFKAST I PROCENT, ,17 pct. 4 2,92 pct. 3,76 pct.,37 pct. 4,4 pct. 2,71 pct. 4,83 pct. 2,82 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Novo Nordisk 12, Genmab 11,7 Core Bolig A/S 11,2 Vestas Wind Systems A/S 1,4 Danske Bank 9,6 2 1 UDSVING I AFKAST, Bedste årsafkast Gennemsnit 3,42 pct. Dårligste årsafkast pct. AFKAST I PROCENT PR. KVARTAL I 21 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, -, -1, -1, 3,33 pct. 1,71 pct ,31 pct. -1,4 pct. 2,2 pct. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab Renault,4 Storebrand 4, Gilead Sciences 4, Apple 4, Cigna 3,7 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation 3% Nykredit 234 2,2 2% Nykredit , VAR NYK ,3 AKTIVSAMMENSÆTNING, pct. AKTIEBEHOLDNING I PROCENT, FORDELT PÅ BRANCHER 26,8 pct. 7,6 pct. 2 11,6 pct. 2 2, pct. 21,1 pct. 12,1 pct. 8,8 pct. 1 13,7 pct. 7,9 pct. 1 2,6 pct. Energi 2,97 pct. Materialer Industri Forbrugsgoder,82 pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 8,13 pct. IT Kursværdi i mio. kr. 1, pct. Danske obligationer (1.649,2) Udenlandske obligationer (42,3) Kontant (32,3) Aftaleindlån (,) Indeksobligationer (,) Øvrige aktiver (13,8) Danske aktier (22,9) Udenlandske aktier (338,1) e i investeringsforeninger (212,1)

9 9 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af pensionspuljen Godkendt af direktionen for Spar Nord Bank A/S den 22. januar 216. Kunden kan vælge hvilken gruppe pensionsmidlerne skal placeres i, eller kunden kan vælge at deltage i Bankvalg. Spar Nord Bank A/S Bankvalg består af følgende 4 grupper: Gruppe 1: For kunder i alderen op til 4 år Gruppe 2: For kunder i alderen 4 til år Gruppe 3: For kunder i alderen til 6 år Gruppe 4: For kunder over 6 år Deltagelse i Bankvalg forudsætter, at kunden accepterer automatisk og uden særskilt aftale at skifte gruppe efter aldersgrænser. Således skiftes i Bankvalg: - fra gruppe 1 til gruppe 2, når kunden fylder 4 år - fra gruppe 2 til gruppe 3, når kunden fylder år - fra gruppe 3 til gruppe 4, når kunden fylder 6 år. Gruppeskift sker ved udgangen af det år, hvor kunden har passeret aldersgrænsen. Såfremt kunden vælger individuelt gruppevalg, skal gruppeskift ske på kundens eget initiativ. Den enkelte gruppe udgør en selvstændig gruppe med eget VP-depot eller udenlandsk depot. Der er for de enkelte grupper i henhold til Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af Spar Nord Bank A/S direktion fastlagt følgende retningslinier for administrationen. 1) Varighed er et udtryk for den procentvise ændring i beholdningens værdi ved en ændring i renten på 1 procentpoint. En varighed på f.eks. 7 betyder, at beholdningens værdi vil ændres med 7 % ved en renteændring på 1 procentpoint. Ved beregning af varigheden på konverterbare realkreditobligationer, bliver varigheden korrigeret for risikoen for ekstraordinære udtrækninger (benævnt korrigeret varighed). 1 Investeringsstrategi og risikoeksponering GRUPPE 1 Neutral investeringsstrategi: 8% aktier og 2% obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7 1. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel 6% 9% 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel % 3% 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier 6% 9% 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 3% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % 3% 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 3% GRUPPE 2 Neutral investeringsstrategi: 6% aktier og 4% obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7 1. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel 4% 7% 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel 2% % 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier 4% 7% 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 4% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer 1% % 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 3% GRUPPE 3 Neutral investeringsstrategi: 3% aktier og 6% obligationer Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7 1. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel 2% % 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel % 8% 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier 2% % 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 4% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer 2% 8% 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 3% GRUPPE 4 Neutral investeringsstrategi: 1% aktier og 9% obligationer Der investeres primært i danske obligationer. En mindre del kan placeres i udenlandske obligationer med lav risiko. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige 1. Desuden kan en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier. Investeringerne foretages inden for følgende ramme: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % 2% 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel % 1% 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier % 2% 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 3% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % 1% 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 4%

10 1 Risikoeksponering Hver enkelt gruppe opgøres for sig. Opfølgning Spar Nord Bank A/S s direktion påser månedligt, hvordan investeringsrammerne har været udnyttet. Fælles retningslinier for alle fire grupper Puljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. De angivne rammer gælder på anskaffelsestidspunktet. Overskridelse af rammerne som følge af markedsudviklingen kan ske, men skal efterfølgende bringes på plads indenfor 7 bankdage. Investeringerne i danske og udenlandske aktier skal hver især ske med behørig spredning. Maksimalt 1% af den enkelte gruppes puljemidler må placeres i en enkelt emittents aktier. Spar Nord Bank A/S er berettiget til at undlade køb, så der kan forekomme perioder, hvor en del af formuen baseres på kontant indestående, dog med overholdelse af ovennævnte investeringsstrategier. Der beregnes pensionsafkastskat af rente, udbytte og kursreguleringer. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter samt udføres værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal altid overholde bestemmelserne i Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan ske i investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lov om investeringsforeninger mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan tillige ske i andele i andre institutter for kollektiv investering med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 29/6/EF (UCITS-direktivet). Aktieinvesteringer (danske og udenlandske) og udenlandske obligationer kan være placeret som individuel portefølje i en anden finansiel virksomhed, som Spar Nord Bank A/S samarbejder med, og som er anerkendt af myndighederne i et Zone A land. I øvrigt gælder Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. 2 Omkostninger og handelsvilkår For grupperne beregnes følgende omkostninger: Administrationsgebyr Spar Nord Bank A/S opkræver følgende administrationsgebyr: For de første 2. kr. betales,7 % p.a. For de næste 2. kr. betales, % p.a. For beløb over. kr. betales,2 % p.a. Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående på kundens pensionskonto tilknyttet puljepensionsordningen. Gebyret beregnes hver måned og bogføres årligt samtidig med afkastet. Ved opgørelse af puljekontoen samt udtræden af puljen bogføres afkast og administrationsgebyr ved opgørelsen / udtræden. Depotgebyr - Der betales ikke depotgebyr. Afregningskursen Afregningskursen på aktier og obligationer for grupperne vil være identisk med den kurs, som Spar Nord Bank A/S handler til i markedet. Der beregnes ikke kursskæring. Hvis en handelsordre fra grupperne ikke nødvendiggør, at Spar Nord Bank A/S skal handle i markedet, bliver afregningskursen fastsat som markedskursen på det tidspunkt, hvor handlen effektueres. Gebyr for gruppeskift Der betales et gebyr på 2 kr. pr. puljekonto for ethvert gruppeskift med undtagelse af aldersbestemt gruppeskift (Bankvalg). Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljegrupperne: Papirtyper Danske obligationer Udenlandske obligationer Virksomhedsobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Danske indeksobligationer Investeringsforeninger Satser,1% af kursværdien,1% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,2% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,1% af kursværdien,37% af kursværdien,7% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,37% af kursværdien Tilbagesøgning af udenlandsk skat Spar Nord Bank A/S afholder omkostningerne overfor eksterne samarbejdspartnere ved tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat. Disse omkostninger bliver viderefordelt blandt puljedeltagerne. Øvrige: Evt. handel med futures og optioner sker til gældende markedspriser og de gebyrer, Banken betaler til danske handelspartnere eller tilsvarende udenlandske selskaber og betales af den enkelte gruppe. Eventuel valutaomveksling sker til Spar Nord Bank A/S købs- og salgskurser for den pågældende valuta. Rente af kontant indestående Puljens kontantindestående forrentes med den til enhver tid gældende årlige, højeste variable kontantrentesats for pensionsindestående i Spar Nord Bank A/S. 3 Afkasttilskrivning og -beregning Gruppernes regnskabsår følger kalenderåret og afkast tilskrives medio januar det efterfølgende år. Afkastet af gruppernes investeringer beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden. Afkastet tilskrives årligt og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinster/kurstab fra disse samt rente af kontant indestående, fratrukket handelsomkostninger. Beregningen af gruppernes afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt pensionsafkastbeskatningsloven. 4 Ændring af retningslinierne Ændringer i investeringsstrategien og risikoeksponeringen kan ske med minimum 1 måneds varsel med ikrafttræden den 1. i en måned. Ændringer i omkostninger og handelsvilkår kan ske med 1 måneds varsel. Ændringer kræver godkendelse af direktionen for Spar Nord Bank A/S. Ved gennemførelse af ændringer vil puljedeltagerne modtage et tilrettet eksemplar af retningslinierne. Disse retningslinier erstatter tidligere retningslinier og træder i kraft den 1. april 216. Direktionens godkendelse Direktionen for Spar Nord Bank A/S har godkendt nærværende retningslinier for administration af pensionspuljen i Spar Nord Bank A/S. Se iøvrigt Noter til investeringsrammerne på side 14.

11 11 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af børneopsparingspuljen Godkendt af direktionen for Spar Nord Bank A/S, 22. januar 216. Spar Nord Bank A/S pulje til børneopsparing består af 4 grupper, gruppe 1-4, som administrativt indgår i Spar Nord Bank A/S pensionspulje, gruppe 1-4, og har samme investeringsstrategi som disse grupper. Den enkelte gruppe udgør en selvstændig gruppe med eget VP-depot eller udenlandsk depot. Der er for de enkelte grupper i henhold til Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsfor mer mv., af Spar Nord Bank A/S direktion fastlagt følgende retningslinier for administrationen. 1) Varighed er et udtryk for den procentvise ændring i beholdningens værdi ved en ændring i renten på 1 procentpoint. En varighed på f.eks. 7 betyder, at beholdningens værdi vil ændres med 7 % ved en renteændring på 1 procentpoint. Ved beregning af varigheden på konverterbare realkreditobligationer, bliver varigheden korrigeret for risikoen for ekstraordinære udtrækninger (benævnt korrigeret varighed). 1 Investeringsstrategi og risikoeksponering GRUPPE 1 Neutral investeringsstrategi: 8% aktier og 2% obligationer. Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7 1. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel 6% 9% 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel % 3% 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier 6% 9% 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 3% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % 3% 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 3% GRUPPE 2 Neutral investeringsstrategi: 6% aktier og 4% obligationer. Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7 1. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel 4% 7% 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel 2% % 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier 4% 7% 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 4% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer 1% % 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 3% GRUPPE 3 Neutral investeringsstrategi: 3% aktier og 6% obligationer. Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7 1. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel 2% % 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel % 8% 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier 2% % 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 4% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer 2% 8% 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 3% GRUPPE 4 Neutral investeringsstrategi: 1% aktier og 9% obligationer. Der investeres primært i danske obligationer. En mindre del kan placeres i udenlandske obligationer med lav risiko. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige 1. Desuden kan en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Minimum Maksimum Se note Samlet aktieandel % 2% 1, 2, 3, 4, 9 Samlet obligationsandel % 1% 3, 4,, 6, 7, 8, 9 Danske og udenlandske aktier % 2% 1, 2, 3, 4, 9 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 3% 3, 4, 6, 7, 9 Danske stats- og realkreditobligationer % 1% 3, 4,, 9 Indeksobligationer % 2% 4, 8, 9 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 4%

12 12 Risikoeksponering Hver enkelt gruppe opgøres for sig. Opfølgning Spar Nord Bank A/S s direktion påser månedligt, hvordan investeringsrammerne har været udnyttet. Fælles retningslinier for alle fire grupper Puljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. De angivne rammer gælder på anskaffelsestidspunktet. Overskridelse af rammerne som følge af markedsudviklingen kan ske, men skal efterfølgende bringes på plads indenfor 7 bankdage. Investeringerne i danske og udenlandske aktier skal hver især ske med behørig spredning. Maksimalt 1% af den enkelte gruppes puljemidler må placeres i en enkelt emittents aktier. Spar Nord Bank A/S er berettiget til at undlade køb, så der kan forekomme perioder, hvor en del af formuen baseres på kontant indestående, dog med overholdelse af ovennævnte investeringsstrategier. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter samt udføres værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal altid overholde bestemmelserne i Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan ske i investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lov om investeringsforeninger mv. Investeringerne i aktier og obligationer kan tillige ske i andele i andre institutter for kollektiv investering med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er godkendt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 29/6/EF (UCITS-direktivet). Aktieinvesteringer (danske og udenlandske) og udenlandske obligationer kan være placeret som individuel portefølje i en anden finansiel virksomhed, som Spar Nord Bank A/S samarbejder med, og som er anerkendt af myndighederne i et Zone A land. I øvrigt gælder Finanstilsynets gældende bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. 2 Omkostninger og handelsvilkår For puljen beregnes følgende omkostninger: Administrationsgebyr Puljedeltagerne betaler hvert år et puljeadministrationsgebyr på,7% p.a. Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående på kundens børneopsparingskonto tilknyttet puljeordningen. Gebyret beregnes hver måned og bogføres årligt samtidig med afkastet. Ved opgørelse af puljekontoen samt udtræden af puljen bogføres afkast og administrationsgebyr ved opgørelse / udtræden. Depotgebyr Der betales ikke depotgebyr. Afregningskursen Afregningskursen på aktier og obligationer for puljen vil være identisk med den kurs, som Spar Nord Bank A/S handler til i markedet. Der beregnes ingen kursskæring. Hvis en handelsordre fra puljen ikke nødvendiggør, at Spar Nord Bank A/S skal handle i markedet, bliver afregningskursen fastsat som markedskursen på det tidspunkt, hvor handlen effektueres. Gebyr for gruppeskift Det er gratis at skifte gruppe én gang årligt, derefter betales et gebyr på 2 kr. pr. puljekonto for hvert gruppeskift inden for samme kalenderår. Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljen: Papirtyper Danske obligationer Udenlandske obligationer Virksomhedsobligationer Danske aktier Udenlandske aktier Danske indeksobligationer Investeringsforeninger Satser,1% af kursværdien,1% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,2% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,1% af kursværdien,37% af kursværdien,7% af kursværdien og evt. udenlandske omkostninger,37% af kursværdien Tilbagesøgning af udenlandsk skat Spar Nord Bank A/S afholder omkostningerne overfor eksterne samarbejdspartnere ved tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat. Disse omkostninger bliver viderefordelt blandt puljedeltagerne. Øvrige Evt. handel med futures og optioner sker til gældende markedspriser og til de gebyrer, Banken betaler til danske handelspartnere eller tilsvarende udenlandske selskaber, og betales af puljen. Eventuel valutaomveksling sker til Spar Nord Bank A/S købs- og salgskurser for den pågældende valuta. Rente af kontant indestående Puljens kontantindestående forrentes med den til enhver tid gældende årlige, højeste variable kontantrentesats for pensionsindestående i Spar Nord Bank A/S. 3 Afkasttilskrivning og -beregning Gruppernes regnskabsår følger kalenderåret og afkast tilskrives medio januar det efterfølgende år. Afkastet af gruppernes investeringer beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden. Afkastet tilskrives årligt og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinster/kurstab fra disse samt rente af kontant indestående, fratrukket handelsomkostninger. Beregningen af puljens afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 4 Ændring af retningslinierne Ændringer i investeringsstrategien og risikoeksponeringen kan ske med minimum 1 måneds varsel med ikrafttræden den 1. i en måned. Ændringer i omkostninger og handelsvilkår kan ske med 1 måneds varsel. Ændringer kræver godkendelse af direktionen for Spar Nord Bank A/S. Ved gennemførelse af ændringer vil puljedeltagerne modtage et tilrettet eksemplar af retningslinierne. Disse retningslinier erstatter tidligere retningslinier og træder i kraft den 1. april 216. Direktionens godkendelse Direktionen for Spar Nord Bank A/S har godkendt nærværende retningslinier for administration af børneopsparingspulje i Spar Nord Bank A/S. Se iøvrigt Noter til investeringsrammerne på side 14.

13 Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S pensionspulje Tilmelding Tilmelding til Spar Nord Bank A/S pensionspulje - gruppe 1, 2, 3 og 4 - kan ske med med virkning fra førstkommende måned. 2. Indskud En puljekonto er en indlånskonto med en særlig forrentning, tilmeldt en eller flere af bankens puljegrupper. Spar Nord Bank investerer løbende indskuddet/indeståendet på puljekontoen i værdipapirer. Investeringerne i de enkelte grupper foretages efter de retningslinier, som er godkendt af Spar Nord Bank A/S direktion. 3. Depot Der kan ikke tilknyttes et individuelt depot til en puljekonto. Til et pensionsdepot er derfor altid tilknyttet en anden indlånskonto end en puljekonto. 4. Bankvalg Spar Nord Bank A/S Bankvalg består af følgende 4 grupper: Gruppe 1: For kunder i alderen op til 4 år Gruppe 2: For kunder i alderen 4 til år Gruppe 3: For kunder i alderen til 6 år Gruppe 4: For kunder over 6 år Deltagelse i Bankvalg forudsætter, at kunden accepterer - automatisk og uden særskilt aftale - at skifte gruppe efter aldersgrænser.. Individuelt gruppevalg Kunden kan individuelt vælge gruppe uanset alder. 6. Gruppeskift Gruppeskift i Bankvalg: fra gruppe 1 til gruppe 2, når kunden fylder 4 år fra gruppe 2 til gruppe 3, når kunden fylder år fra gruppe 3 til gruppe 4, når kunden fylder 6 år Gruppeskift i Bankvalg sker ved udgangen af det kalenderår, hvor kontohaver har passeret aldersgrænsen. Gruppeskift i individuelt gruppevalg: Gruppeskift i individuelt gruppevalg sker kun på kundens eget initiativ og med virkning fra førstkommende måned. 7. Afkast Pensionspuljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. Afkastet beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinst/kurstab fra værdipapirerne samt rente af indestående, der ikke er placeret i værdipapirer, fratrukket handelsomkostninger. Ved hver måneds slutning udregnes månedens afkast på de enkelte grupper. Det beregnede afkast i de enkelte grupper fordeles ud fra gruppens samlede gennemsnitlige indestående og den enkelte kontos forholdsmæssige andel af det gennemsnitlige indestående i den forløbne måned. Fra tidspunktet for indtræden i den aftalte gruppe til månedens udgang, forrentes puljekontoen med den til enhver tid gældende årlige, laveste kontantrentesats for pensionsindestående i Spar Nord Bank A/S. Pensionspuljens regnskabsår følger kalenderåret og afkastet tilskrives én gang årligt, medio januar det efterfølgende år. Beregningen af gruppernes afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med flere samt pensionsafkastbeskatningsloven. 8. Negativt afkast Hvis en puljegruppes afkast i en måned, på grund af kurstab, bliver negativt, modregnes det negative afkast i årets tidligere måneders positive afkast eller modregnes i førstkommende måned med positivt afkast. Hvis der pr fortsat er negativt afkast, hæves dette på puljekontoen. Negativt afkast konstateret før skal efter lovgivningen fremføres og modregnes i pensionskontoens fremtidige positive afkast. Det negative afkast kan også indbetales med beskattede midler af kunden. 9. Offentliggørelse af puljeafkast Det månedlige puljeafkast offentliggøres på Puljenyt udgives hvert kvartal og offentliggøres på Puljenyt udleveres i enhver af Bankens afdelinger. Årsudgaven af Puljenyt sendes til samtlige puljekunder, når kalenderåret gøres op. De tre øvrige kvartalsudgaver af Puljenyt kan på kundens anmodning udleveres i enhver af Bankens afdelinger. 1. Omkostninger Spar Nord Bank beregner gebyr og omkostninger for administration af pensionspuljen. Gebyrsatsen og evt. omkostninger fremgår af Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af pensionspuljen, godkendt af Spar Nord Banks direktion. Gebyrer og evt. omkostninger fratrækkes ved tilskrivning af afkastet medio januar det efterfølgende år. 11. Udtræden af pensionspuljen Kunder i pensionspuljens gruppe 1, 2, 3 og 4 kan begære ordningen overflyttet til en anden tilsvarende pensionsordning i Spar Nord Bank. Overflytningen sker ultimo i den følgende måned. Ved udtræden af pensionspuljen i kalenderåret bliver afkastet beregnet og tilskrevet sammen med administrationsgebyret pr. udtrædelsesdagen. Fra udtrædelsesmåned og til ekspeditionsdag forrentes midlerne med Bankens årlige, laveste kontantrentesats for pensionsindestående. Hvis afkastet er negativt, se beskrivelse under punkt 8. Negativt afkast. Såfremt puljekontoen skal opgøres midt i en måned på grund af dødsfald, forrentes midlerne med Bankens årlige, laveste kontantrentesats for pensionsindestående fra seneste månedsopgørelse og til udbetalingsdato. 12. Overførsel Kunder i pensionspuljen kan begære puljekontoen overflyttet: til et andet pengeinstitut til et forsikringsselskab til en pensionskasse Overførslen sker ultimo i den følgende måned. Hvis der er optjent negativt afkast på en puljekonto kan overførsel til andet pengeinstitut kun finde sted, hvis: det modtagende pengeinstitut indfrier det negative afkast kunden selv indbetaler det negative afkast kontant beløbet kan hæves på puljekontoen Overførsel af puljepensionskonto skal ske ved iagttagelse af Bankens sædvanlige opsigelsesfrister for pensionsordninger, og der beregnes et overførselsgebyr i henhold til Spar Nord Banks Prisinformation. Overførselsgebyret hæves på puljekontoen. 13. Ophør Spar Nord Bank A/S kan med 3 måneders varsel til udgangen af 1 måned meddele, at pensionspuljen ophører. Kontiene vil da efterfølgende blive forrentet med den til enhver tid værende kontantrente for pensionsindestående. 14. Øvrige forhold Disse generelle vilkår erstatter tidligere generelle vilkår og træder i kraft 9. maj 216. Ændres de generelle vilkår vil et nyt eksemplar blive sendt til puljedeltagerne.

14 Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S' børneopsparingspulje 14 Spar Nord Bank A/S s børneopsparingspulje består af 4 grupper, gruppe 1 4, som indgår administrativt i Spar Nord Banks pensionspulje, gruppe 1-4, og har samme investeringsstrategi som disse grupper. 1. Tilmelding Tilmelding til Spar Nord Bank A/S s børneopsparingspulje kan ske med virkning fra førstkommende måned. Det beløb, som skal deltage i puljen, fortsætter på gældende betingelser og vilkår, herunder rentevilkår for hovedkontoen, indtil det aftalte overførselstidspunkt. 2. Indskud En puljekonto er en indlånskonto med en særlig forrentning, tilmeldt en eller flere af bankens puljegrupper. Spar Nord Bank investerer løbende indskuddet/indeståendet på pul jekontoen i værdipapirer. Investerin gerne i de enkelte gruppe foretages efter de retningslinier, som er godkendt af Spar Nord Bank A/S s direktion. 3. Depot Der kan ikke tilknyttes et individuelt depot til en puljekonto. Til et børneopsparingsdepot er derfor altid tilknyttet en anden indlånskonto end en puljekonto. 4. Indplacering i grupper Ved indtræden i puljen vælges, hvilke(n) puljegruppe(r) børneopsparingen ønskes placeret i. Ændring i valg af puljegruppe sker kun på kundens eget initiativ og med virkning fra førstkommende måned. Som udgangspunkt deltager kunden i puljens gruppe 1-4 indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen. Kunden bliver 3 år før udløb informeret om mulighederne og kan således vælge: - at udtræde af puljens gruppe at forblive i puljens gruppe 1-4 indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen Ved indtrædelse i puljens gruppe 1-4 skal kunden underskrive erklæring om, at placeringen sker i henhold til kundens eget valg og for kundens egen risiko.. Afkast Børneopsparingspuljens aktiver til hører Spar Nord Bank A/S. Afkastet beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursge vinst/kurstab fra disse samt rente af indestående, der ikke er placeret i værdipapirer, fratrukket handelsomkostninger. Ved hver måneds slutning udregnes månedens afkast på de enkelte grupper. Det beregnede afkast i de enkelte grupper fordeles ud fra gruppens samlede gennemsnitlige indestående og den enkelte kontos forholdsmæssige andel af det gennemsnitlige indestående i den forløbne måned. Fra tidspunktet for indtræden i den valgte puljegruppe til månedens udgang forrentes puljekontoen med kontant rente for børneopsparingskonti. Børneopsparingspuljens regnskabsår følger kalenderåret og afkastet tilskri ves én gang årligt, medio januar det efterfølgende år. Beregning af puljens afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørel se om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med flere. Negativt afkast Hvis en puljegruppes afkast i en måned, på grund af kurstab, er negativt, modregnes det negative afkast i årets tidligere måneders positive afkast eller modregnes i førstkom mende måned med positivt afkast. Hvis der pr fortsat er negativt afkast, hæves dette på puljekontoen. 6. Offentliggørelse af puljeafkast Det månedlige puljeafkast offentliggøres på Puljenyt udgives hvert kvartal og offentliggøres på Puljenyt udleveres i enhver af Bankens afdelinger. Årsudgaven af Puljenyt sendes til samtlige puljek under, når kalenderåret gøres op. De tre øvrige kvartalsudgaver af Puljenyt kan på kundens anmodning udleveres i enhver af Bankens afdelinger. 7. Omkostninger Spar Nord Bank beregner gebyr og omkostninger for administration af børneopsparingspuljen. Gebyrsatsen og evt. omkostninger fremgår af Ret ningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af børneopsparingspuljen, godkendt af Spar Nord Banks direktion. Gebyrer og evt. omkostninger fratrækkes ved tilskriv ning af afkastet medio januar det efterfølgende år. 8. Udtræden af børneopsparingspuljen Indskydere i børneopsparingspuljen kan begære, at børneopsparingen ikke længere skal være tilmeldt en eller flere af bankens puljegruppe(r). Udtræden sker ultimo i den følgende måned. Ved udtræden af børneopsparingspul jen i kalenderåret bliver afkastet bereg net og tilskrevet sammen med admi nistrationsgebyret pr. udtrædelsesda gen. Hvis afkastet er negativt, se be skrivelsen under pkt.. Negativt afkast. 9. Overførsel Indskydere i børneopsparingspuljen kan begære børneopspa ringsordningen overflyttet til et andet pengeinstitut. Overførslen sker ultimo i den følgende måned. Hvis der er optjent negativt afkast på en puljekonto kan overførsel til andet pengeinstitut kun finde sted, hvis beløbet kan hæves på puljekontoen. 1. Ophør Spar Nord Bank kan med 3 måneders var sel til udgangen af en måned medde le, at børneopsparingspuljen ophører. Kontiene vil da efterfølgende blive for rentet med Spar Nord Banks kontante rente for børneopsparingskonti. 11. Øvrige forhold Disse generelle vilkår træder i kraft pr. 9. maj 216. Ændres de generelle vilkår vil et nyt eksemplar blive tilsendt puljedeltagerne. Retningslinier for Spar Nord Bank A/S' administration af pensions-/børneopsparingspuljen: Noter til investeringsrammerne 1. Ved danske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer noteret på Københavns Fondsbørs. 2. Ved udenlandske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer, som er noteret på et reguleret marked udenfor Danmark. 3. Alle aktier og obligationer skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i art. 47 i direktiv 24/39/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig ikke i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE). 4. Opsparingen kan anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked (jf. note 3). Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks.. Ved danske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre eller Færøernes landsstyre. 6. Ved udenlandske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af medlemsstater inden for Den Europæiske Union, stater som Unionen har indgået aftale med eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt. 7. Ved investering i erhvervsobligationer er der krav om rating hos enten Standard and Poors, Moody eller Fitch. Ved investering i erhvervsobligationer udstedt af nordiske selskaber (danske, svenske, finske og norske) er der ikke krav om rating. Udenlandske obligationer skal handles på anerkendte børser. 8. Ved indeksobligationer forstås indekserede obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller Danmarks Skibskreditfond og noteret på Københavns Fondsbørs. 9. Der kan investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer via investeringsforeninger uanset reglerne i note 1 til 8, såfremt investeringsforeningerne opfylder betingelserne for handelssted, jf. note 3.

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Markedskommentar... side 3 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe 3... side 8 Gruppe 4... side 9 Puljeresultater...

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 2 Spar Nord puljenyt Jævne afkast i 2016 INDHOLD Jævne afkast 2016... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe

Læs mere

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension PuljeNyt Nr. 1 Februar 21 3 2 2 1 1 Afkast for 29 2,26 pct. 21,28 pct. 1,46 pct.,76 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Interessen for at hæve SP Pension har været overvældende stor. Der er så få

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen? PuljeNyt Nr. 1 Februar 29 - -1-1 -2-2 -3-3 -4 Afkast for 28-2,38 pct. -1,1 pct. -28, pct. -38,4 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?...

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct.

Nr. 4 Oktober 2014 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,67 pct. Puljenyt Nr. Oktober 21 tættere på 3, 2, 2, 1, 1,, 2, AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 21 2,23 1,7,92 INDHOLD Rød oktober på aktiemarkederne - bevar roen...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur

Nr. 4 Oktober 2015 AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 2015. 3,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur Puljenyt Nr. Oktober tættere på Pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR.-. KVARTAL, pct. INDHOLD Overdreven vækstfrygt udløste aktienedtur...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Puljeresultaterne de bedste nogensinde!

Puljeresultaterne de bedste nogensinde! Puljenyt Nr. 1 Januar 26 Indhold Puljeresultaterne 2, de bedste nogensinde... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3...

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 4 Oktober 2016 AFKAST I PROCENT FOR KVARTAL ,75 pct. 1,12 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Oktober 1 tættere på 1, Pct. AFKAST I PROCENT FOR 1.-3. KVARTAL 1 1,,, -, -1, -1, -, -1, pct. -,3 pct.,7 pct. 1,1 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

2,92 pct. krav som en dansk pensionsordning. Herudover skal de udenlandske pensionsudbydere

2,92 pct. krav som en dansk pensionsordning. Herudover skal de udenlandske pensionsudbydere PuljeNyt Nr. 1 Februar 28 3, 2, 2, 1, 1,,, -, -1, Afkast 27 -,3 pct. 2,92 pct. 1,1 pct.,31 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Ny lovgivning på pensionsområdet Ny lovgivning på pensionsområdet...

Læs mere

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2016 AFKAST I PROCENT FOR 2. KVARTAL Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. 3 August 1 tættere på,8,7 Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL 1,,,,3,,1,, pct., pct.,3 pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Brexit - hvad nu?...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP...

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP... Puljenyt Nr. 1 Februar 2 Indhold Nye muligheder med SP... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4...

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. )

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Administration af puljer Kapitel 3 Kundeinformation Kapitel 4 Puljers investering i finansielle

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt MAJ 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt MAJ 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Donald Trump møder den politiske virkelighed i Washington... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2...

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 23.09.2016/SIDE 1 ER INVESTERING Obligationer,, aktier a og samtlige investeringsforeninger registreret

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 09.05.2016/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer, aktier

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Så kom de positive resultater tilbage. Nr. 1. Januar 2004

Puljenyt. Indhold. Så kom de positive resultater tilbage. Nr. 1. Januar 2004 Puljenyt Nr. 1 Januar 24 Indhold Positive resultater...side 1 Puljekommentar, obligationer...side 2 Puljekommentar, aktier...side 3 Gruppe 1...side 4 Gruppe 2...side Gruppe 3...side 6 Gruppe 4...side 7

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.01.2017/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTGEBYRER Obligationer,,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt OKTOBER 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Nye pensionsregler på vej - hvad betyder det for dig?... side 2 Markedskommentar... 3,68 pct. side 3 Gruppe 1... side 8

Læs mere

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Generelt om puljeinvestering hos Jutlander Bank Jutlander Bank (i det følgende benævnt banken) tilbyder at

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af pensionspuljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af pensionspuljer RETNINGSLINJER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. juli 2017 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de pensionspuljer, som Skandinaviska Enskilda

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Surt kvartal på de finansielle markeder

Surt kvartal på de finansielle markeder Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Oktober 2015 Globale vækstbekymringer i fokus Negativ aktiemarkedsstemning i 3. kvartal Surt kvartal på de finansielle markeder Hvor 1. halvår var præget

Læs mere

Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 8. august 2014, fastsættes:

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere