BD CHROMagar Orientation Medium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD CHROMagar Orientation Medium"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering, direkte identifikation, differentiering og optælling af patogener i urinvejene. BD CHROMagar Orientation Medium giver mulighed for differentiering og identifikation af Escherichia coli og Enterococcus uden bekræftende testning. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Mikrobiologisk metode. Grupperne Escherichia coli, enterokokker, Klebsiella-Enterobacter-Serratia og Proteus- Morganella-Providencia er de organismer, der hyppigst giver urinvejsinfektioner (urinary tract infections, UTI). 60 til 70 % af UTI er forårsaget af E. coli i ren dyrkning eller sammen med enterokokker. Staphylococcus saprophyticus og Streptococcus agalactiae observeres ved UTI hos kvinder, selvom det er mindre hyppigt. På grund af de involverede stoffers forskellige antimikrobielle følsomheder, er det nødvendigt at identificere deres art med grupper af biokemiske tests af hensyn til den effektive antimikrobielle behandling. Dette er en af de mest tidkrævende opgaver i et laboratorium, der behandler urinprøver. De arter eller organismegrupper, der hyppigst isoleres, producerer karakteristiske enzymer. Det er således muligt at identificere disse organismer til artsniveauet med et begrænset antal af substratfermenterings- eller omsætningstests. 1,2 Nogle af de involverede organismer producerer enzymer enten til metabolisme af laktose eller glukosider eller begge, mens andre organismer ikke producerer nogen af disse enzymer. For eksempel producerer E. coli enzymer af laktosemetabolismen, men er ß-glukosidase- negative. Andre medlemmer af Enterobacteriaceae familier er ß-glukosidase-positive, men indeholder ikke enzymer, der er nødvendige for laktosefermentering, og andre kan indeholde begge typer enzymer eller ingen af dem. Beta-glukosidaser findes også i grampositive kokker som fx Enterococcus arter og Streptococcus agalactiae. Tryptophandeaminase (TDA) er et enzym, som karakteristisk findes i den gruppe organismer, der hedder Proteus-Morganella-Providencia. Evalueringer af funktion har vist, at BD CHROMagar Orientation Medium er bedre end almindeligt anvendte differentialmedier til isolering, differentiering og tælling af UTI patogener, som fx CLED agar eller en kombination af blod- og MacConkey agarer. 3-5 BD CHROMagar Orientation Medium giver mulighed for identifikation af E. coli og enterokokker direkte på isoleringspladen; desuden er den formodede identifikation af de fleste Staphylococcus saprophyticus og S. agalactiae stammer, såvel som af grupperne Klebsiella-Enterobacter- Serratia (=KES) og Proteus-Morganella-Providencia (=PMP) muligt ved hjælp af farvning af koloni og medium. Da BD CHROMagar Orientation Medium er non-selektivt, vil andre UTI patogener vokse, men biokemiske tests er nødvendige til at identificere disse. CHROMagar Orientation Medium blev udviklet af A. Rambach og sælges af BD under licensaftale med CHROMagar, Paris, Frankrig. BD CHROMagar Orientation Medium leverer specielt udvalgte peptoner næringsstofferne. Chromogenblandingen består af kunstige substrater (chromogener), som frigiver forskelligt farvede stoffer efter nedbrydning fra specifikke mikrobielle enzymer, og sikrer således den direkte differentiering af visse arter eller påvisningen af visse organismegrupper med blot et minimum af bekræftende tests. PA

2 REAGENSER BD CHROMagar Orientation Medium Formel* pr. liter renset vand Chromopepton 16,1 g Chromogen blanding 1,3 Agar 15,0 ph 6,9 ± 0,2 * Justeret og/eller suppleret som påkrævet for at leve op til funktionskriterier. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, revnedannelse eller andre tegn på nedbrydning. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biofarer og bortskaffelse af det brugte produkt. OPBEVARING OG HOLDBARHED Pladerne opbevares efter modtagelse i mørke ved 2 8 C i deres originale hylsterindpakning, lige indtil de skal bruges. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres op til udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i en uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C. BRUGERKVALITETSKONTROL Inokulér repræsentative prøver med de følgende stammer (se dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for at få detaljer). Inkubér pladerne i omvendt position ved 35 ± 37 C i 20 til 24 timer. Stammer Vækstresultater Escherichia coli Vækst god til udmærket; kolonier af medium til stor størrelse, ATCC mørk rosa til pink, transparente Enterobacter cloacae Vækst god til udmærket; kolonier af medium størrelse, ATCC Proteus mirabilis ATCC Enterococcus faecalis ATCC Streptococcus agalactiae ATCC Staphylococcus aureus ATCC Staphylococcus saprophyticus ATCC (=NCTC 10516) Ikke-inokuleret mørkeblå med eller uden violette haloer Vækst god til udmærket; kolonier af medium størrelse, blege til beige, omgivet af en gul til brun halo; i områder med tæt vækst kan mediet være fuldstændig gult til brunt. Sværmen er delvist til fuldstændigt hæmmet. Vækst god til udmærket; kolonier små, blågrønne til blå Vækst rimelig til god; kolonier ubetydelige til små, lyseblågrønne til lyseblå, med eller uden haloer Vækst god til udmærket; kolonier af medium til lille størrelse, med deres naturlige farve (hvid til cremefarvet) Vækst rimelig til god; kolonier små, uigennemsigtige, lys pink til rosa Farveløse til meget lysegule, transparente PROCEDURE Vedlagte materialer BD CHROMagar Orientation Medium (90 mm Stacker plader). Mikrobiologisk kontrolleret. Materialer, der ikke er vedlagt Hjælpedyrkningsmedier, reagenser og laboratorieudstyr som påkrævet. Prøvetyper Dette medium bruges udelukkende til optælling og differentiering af bakterier i urin. Midtstråleeller kateterurin eller urin opsamlet ved suprapubisk blærepunktur kan anvendes (se også PA

3 FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER). Overhold aseptisk teknik ved opsamling af urinprøver. Urin skal stryges direkte på mediet (senest 2 timer efter opsamling) eller skal opbevares i køleskab (højst i 24 timer) for at undgå overvækst af de smitsomme stoffer eller kontaminanter inden inokulering af dette medium. Testprocedure Brug af kalibrerede løkker eller andre teknikker, der almindeligvis bruges til udstrygning af urinprøver på plader, er obligatorisk for at opnå isolerede kolonier med deres typiske farver og former. Opsaml en prøve af den ufortyndede, godt blandede urin ved hjælp af en kalibreret løkke (0,01 eller 0,001 ml). Sørg for, at løkken fyldes korrekt med prøven. Inokulér prøven ned i midten af pladen med et enkel stryg, hvorfra yderligere spredning af podestoffet udføres. 6,7 Inkubér de inokulerede plader i omvendt position ved C aerobt i 20 til 24 timer. Undgå udsættelse for lys under inkubation, da dette kan ødelægge chromogenerne. Så snart koloniernes farver har vist sig, er udsættelse for lys tilladeligt. Resultater Efter inkubation bør pladerne vise isolerede kolonier i de områder, hvor podestoffet blev fortyndet korrekt. Anvend Tabel 1 og Plan 1 til identifikation eller differentiering og som en retningslinie til yderligere bekræftende tests. Gramfarvning og mikroskopi kan bruges til at bekræfte resultater. Tabel 1 Retningslinier til identifikation baseret på forskellige farver på kolonier Organisme Udseende på BD CHROMagar Orientation Medium E. coli a Kolonier af medium til stor størrelse, mørk rosa til pink, transparente med eller uden haloer i det omgivende medium Gruppe KES b Kolonier af medium størrelse, blå til mørkeblå med eller uden violette Gruppe PMP c haloer Blege til beige kolonier omgivet af haloer d Enterococcus Små blågrønne kolonier. S. agalactiae Lyseblå-grønne til blå, ubetydelige til små kolonier, med eller uden haloer S. saprophyticus (de fleste Lys pink til rosa små, stammer) uigennemsigtige kolonier med eller uden haloer Andre (inklusiv gærsvampe) Naturlig (cremefarvet) pigmentering For fodnote a-h, se Plan 1 PA Bekræftende tests (Nødvendigt til yderligere differentiering) BBL CRYSTAL E/NF til differentiering inden for slægterne Indol, H 2 S e, ODC f, BBL CRYSTAL E/NF til differentiering inden for slægterne PYR g 5 µg novobiocin disc h (novobiocin plade) Relevante biokemiske eller serologiske identifikationstests Bekræftende tests Udfør de bekræftende tests som påkrævet (Tabel 1, Plan 1). Der må ikke påføres noget påvisningsreagens direkte på kolonierne på BD CHROMagar Orientation Medium. Tests bør i stedet udføres på filterpapir med vækst fra de respektive kolonier. Ved E. coli kolonier, som er mørk rosa til pink, men ubetydelige til små i størrelse, må der ikke anvendes Kovacs indolreagens, da deres farve på kolonien kan interferere med den røde farve i en positiv indoltest; brug i stedet dimethylaminocinnamaldehyd (DMACA) indolreagens (grøn = positiv). Hvis der anvendes andre bekræftende tests eller biokemiske identifikationssystemer, skal instruktionerne, der er vedlagt disse tests eller systemer, følges. Udfør kun bekræftende testning for Enterococcus, hvis artsdannelse ud over slægtsniveau er påkrævet.

4 Plan 1: Retningslinier til udførelse af identifikationstests på udvalgte organismer Koloniens udseende Lille, rosa, gennemsigtig Farveløse til beige kolonier, orangebrunt medium 5 µg novobiocin disc Gruppe PMP følsom resistent DMACA i Indoltest PA S. intermedius, S. simulans BBL CRYSTAL GP til S. sapro- differentiering inden for phyticus, S. xylosus slægterne grøn (positiv) H 2 S positiv e H 2 S negativ e farveløs til rosa (negativ ODC positiv f ODC negativ f P. vulgaris Providencia arter, Morganella arter. P. mirabilis P. penneri a Se Procedurens begrænsninger b KES = gruppen Klebsiella-Enterobacter-Serratia c PMP = gruppen Proteus-Morganella-Providencia d Den gule til brune farve skyldes positiv tryptophandeaminase (TDA) almindeligt hos alle grupper af PMP organismer. Ca.50% af P. vulgaris stammer producerer blå kolonier på et gult til brunt medium. e Konventionel hydrogensulfidetest. f Konventionel ornithindecarboxylasetest. g Pyroglutamattest for pyrrolidonylarylamidase. h Inokulér ved at sprede en Mueller Hinton II agarplade med isolatet. Anbring en novobiocin (5 µg disc) på den inokulerede plade. Inkubér i 18 til 24 timer ved C og bestem størrelsen på hæmningszonen. (resistent: 16 mm, følsom: > 16 mm). i DMACA= Dimethylaminocinnamaldehydreagens til indolproduktion. Påfør reagens på filterpapir og gnid en koloni ind i området indeholdende reagens på filterpapiret. Vent sekunder. En grøn farve antyder indolproduktion (rød eller farveløs = negativ). Beregning og Tolkning af resultater 6,7 Tæl antallet af kolonier (cfu) på pladen. Hvis en 0,01 ml løkke blev anvendt, repræsenterer hver resulterende koloni 100 CFU/mL; hvis en 0,001 ml løkke blev anvendt, svarer hver koloni til 1000 CFU/mL urin. 7 Midtstråle- og kateterurin: Aktuelle retningslinier angiver, at for et enkelt isolat angiver en tæthed på 10 5 cfu/ml infektion, <10 5 cfu/ml angiver urethral- eller vaginal kontaminering, og mellem 10 4 til 10 5 CFU/mL skal reevalueres baseret på kliniske oplysninger. 7 Kontaminerende bakterier forekommer normalt i lave antal, som varierer i koloniens morfologi. Urin opsamlet ved suprapubisk blærepunktur: Da blæren er steril hos ikke-inficerede individer, angiver enhver påvist cfu en infektion. Patogener i urinvejene vil normalt give høje tællinger med ensartet morfologi og farve på kolonien på dette medium. FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BD CHROMagar Orientation Medium er et chromogent medium til direkte identifikation, differentiering og optælling af almindelige patogener i urinvejene. Mediet er egnet til isolering af mange aerobt voksende mikroorganismer, som fx Enterobacteriaceae, Pseudomonas og andre ikke-fermenterende gramnegative stave, enterokokker, staphylokokker og mange andre fra urinprøver. Evalueringer af funktion har vist, at BD CHROMagar Orientation Medium har fordele frem for andre differentialmedier, der anvendes ved isolering, differentiering og optælling af UTI patogener, som fx CLED agar eller en kombination af blod- og MacConkey agarer. 3-5 BD CHROMagar Orientation Medium giver mulighed for differentiering og identifikation af E. coli og enterokokker uden bekræftende testning, baseret på kriterier for identifikation, som er fastlagt af CLSI-standard M35-A, Abbreviated Identification of Bacteria and Yeast; Approved Guideline (Forkortet identifikation af bakterier og gærsvampe: Godkendt retningslinie). 8 Formodet identifikation af grupperne S. saprophyticus, S. agalactiae, Klebsiella-Enterobacter-

5 Serratia (KES) og Proteus-Morganella-Providencia (PMP) er muligt ved hjælp af koloniens morfologi, pigmentering og misfarvning af medium. Da de fleste almindelige urinvejsinfektioner forårsages af E. coli og/eller enterokokker, nedsætter brug af dette medium signifikant arbejdsbyrden og tiden ved inokulering og aflæsning af identifikationssystemer, som er nødvendige, når der anvendes konventionelle medier. Funktionsresultater 4,9,10 Den mikrobiologiske ydelse hos et BD CHROMagar Orientation Medium og et chromogent medium fra en konkurrent blev sammenlignet med den mikrobiologiske funktion hos Columbia agar med 5% fåreblod og MacConkey agar uden krystalviolet til optælling og formodet identifikation af bakterier, som er ansvarlige for urinvejsinfektioner. 4 Af i alt 658 kliniske urinprøver gav 118 prøver ingen vækst, 402 prøver gav vækst med celletællinger på 10 5 CFU/mL, og 138 prøver gav vækst med celletællinger på <10 5 CFU/mL. Ud af prøverne med celletællinger på 10 5 CFU/mL var 163 rene dyrkninger, og 239 var blandede dyrkninger. Der blev opnået i alt 266 Escherichia coli isolater på begge chromogene medier, 260 blev isoleret på blodagar, og 248 blev isoleret på MacConkey agar. En stamme (0,4 %) udviklede ikke den forventede pink farve på BD CHROMagar Orientation Medium, og 23 stammer (8,7 %) udviklede ikke den forventede pink farve på mediet fra en konkurrent. Enterokokker (BD CHROMagar Orientation Medium, n = 266; medium fra konkurrent, n = 265) producerede små blågrønne kolonier på begge chromogene medier. Halvtreds af de blandede dyrkninger indeholdt enterokokker, som kun blev påvist på de chromogene medier. Grupperne Klebsiella- Enterobacter-Serratia (KES) og Proteus-Morganella-Providencia (PMP) kunne identificeres på begge chromogene medier. Ud af 66 isolater i gruppen KES voksede 63 med den forventede farve på BD CHROMagar Orientation Medium, og 58 ud af 64 isolater voksede med den forventede farve på mediet fra en konkurrent. Andre mikroorganismer krævede yderligere identifikationstests. I en anden evaluering af funktion med i alt 421 kliniske urinprøver, hvor 286 gav vækst af bakterier eller gærsvampe, blev BD CHROMagar Orientation Medium sammenlignet med BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood (BD Columbia agar med 5 % fåreblod). 9 På det chromogene medium opnåedes 483 isolater og 447 stammer blev isoleret på blodagarmediet. Stammerne blev identificeret biokemisk. Ud af E. coli stammerne blev 95 % identificeret korrekt ved deres rosa til pink farve på kolonien, mens de resterende E. coli stammer var ikkepigmenterede. Alle isolater af Enterococcus arter viste den typiske blå til blågrønne farve på kolonien. Streptococcus agalactiae isolater producerede bittesmå lyseblå til blågrønne kolonier og blev differentieret fra enterokokker ved en negativ PYR test. Alle Staphylococcus saprophyticus og S. simulans isolater producerede små rosa, gennemsigtige kolonier og blev differentieret med en novobiocin-test og identificeret til artsniveauet med biokemiske tests. I et internt blindforsøg, som indbefattede testning af over 900 bakteriestammer udsået i urin, var følsomheden og specificiteten af BD CHROMagar Orientation Medium s identifikation af E. coli, baseret på koloniens farve og morfologi alene, henholdsvis 97 % og 99 % ; for Enterococcus var følsomheden og specificiteten af identifikation henholdsvis 99 % og 97 % (se tabel). 10 Organisme Følsomhed % (95% konfidensinterval) E. coli 277/286 96,9 % (94,1-98,6 %) Enterococcus 319/324 98,5 % (96,4-99,5 %) Specificitet % (95% konfidensinterval) 638/645 98,9 % (97,8-99,6 %) 603/ % (95,3-98,2 %) Procedurens begrænsninger Da dette medium er non-selektivt, vil andre UTI patogener vokse. Kolonier, som viser deres naturlige farve og ikke reagerer med de chromogene substrater på BD CHROMagar PA

6 Orientation Medium skal differentieres yderligere med relevante biokemiske eller serologiske tests. Se Litteratur. 1,2 E. coli kolonier, som er mørk rosa til pink, men ubetydelige til små i størrelse, kræver yderligere bekræftende tests, som fx plet spot-indol (DMACA indolreagens). Gramnegative stave ud over dem, der hører til gruppen KES, kan producere store, blå kolonier på BD CHROMagar Orientation Medium og således kræve yderligere biokemiske tests, så de kan identificeres. 11 I meget sjældne tilfælde kan Listeria monocytogenes eller andre Listeria arter være til stede i urin (fx efter abort på grund af disse stoffer). Listeria vil producere små blå til blågrønne kolonier, som er PYR-negative, der efterligner Streptococcus agalactiae. Derfor kan det være nyttigt at forberede en gramstamme af alle stammer, som producerer bittesmå til små, blå til blågrønne kolonier på dette medium, som er PYR negative. Tilstedeværelsen af grampositive Stave kan antyde Listeria arter, men yderligere biokemiske tests er nødvendigt for at bekræfte deres identifikation. Isolater af Aeromonas hydrophila kan meget sjældent producere rosa til pink kolonier. De kan differentieres fra E. coli med en oxidasetest (Aeromonas = positiv; E. coli = negativ). En gang imellem producerer koagulasenegative staphylokokker ud over S. saprophyticus, fx S. simulans, S. xylosus og S. intermediu, små rosa, gennemsigtige kolonier. Det er derfor nødvendigt at udføre yderligere tests (se Plan 1) på disse isolater. BD CHROMagar Orientation Medium vil ikke understøtte vækst af kræsne organismer som fx Neisseria, Haemophilus eller Mycoplasma arter. Anvendelse af dette medium til ikke-kliniske eller kliniske prøver ud over urin er ikke dokumenteret. Inden BD CHROMagar Orientation Medium bruges for første gang, anbefaler vi at indøve den typiske kolonis udseende med definerede stammer, fx de stammer, der er nævnt under BRUGERKVALITETSKONTROL. LITTERATUR 1. Isenberg, H.D. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, vol. 1. American Society for Microbiology. Washington, DC. 2. Forbes, B.A., D.F. Sahm, and A.S. Weissfeld Bailey & Scott s diagnostic microbiology, 10 th ed. Mosby, Inc., St. Louis. 3. Merlino, J., S. Siarakas, G. J. Robertson, G. R. Funnell, T. Gottlieb, and R. Bradbury Evaluation of CHROMagar Orientation for differentiation and presumptive identification of gram-negative bacilli and Enterococcus species. J. Clin. Microbiol. 34: Hengstler, K.A., R. Hammann, and A.-M. Fahr Evaluation of BBL CHROMagar Orientation medium for detection and presumptive identification of urinary tract pathogens. J. Clin. Microbiol. 35: Samra, Z., M. Heifetz, J. Talmor, E. Bain, and J. Bahar Evaluation of use of a new chromogenic agar in detection of urinary tract pathogens. J. Clin. Microbiol. 36: Clarridge, J.E., M.T. Pezzlo, and K.L. Vosti Cumitech 2A, Laboratory diagnosis of urinary tract infections. Coordinating ed., A.S. Weissfeld. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 7. Forbes, B.A., and P.A. Granato. Processing specimens for bacteria In: Murray, P. R., E. J. Baron, M. A. Pfaller, F. C. Tenover, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 8. National Committee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M35-A. Abbreviated identification of bacteria and yeast, CLSI, Wayne, PA. 9. Data on file. BD Diagnostic Systems Europe, Heidelberg, Germany. 10. Data on file. BD Diagnostic Systems, Sparks, MD, USA. 11. Abbott, S.L Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Plesiomonas, and other Enterobacteriaceae. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 8 th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. PA

7 EMBALLERING/BESTILLING BD CHROMagar Orientation Medium Kat. nr Plademedier klar til brug, 20 plader Kat. nr Plademedier klar til brug, 120 plader YTTERLIGARE INFORMATION Kontakta närmaste BD-representant för ytterligare information. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD PA

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT DA212115.03 1 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA212115.03 Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 DA-273157.00-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 1 QC-Mikrobiologi Agenda Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 2 Xellia Manufacturing Sites Copenhagen, Denmark Amphotericin B Bacitracin and Bacitracin

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

F22 Bakterier struktur og funktion

F22 Bakterier struktur og funktion F22 Bakterier struktur og funktion Uffe B. Skov Sørensen INSTITUT FOR BIOMEDICIN Dias 1 Disposition Forskelle mellem bakterier og vore egne celler Hvad er en bakterie? Dyrkning, farvning og identifikation

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit USA patent nr. 5,182,082 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2012 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

BD BBL Enterotube II

BD BBL Enterotube II BRUGSANVISNING BBL Enterotube II IA-273176.01 Rev.: Jan. 2007 BD BBL Enterotube II TILSIGTET BRUG BBL Enterotube II er et brugsklart identifikationssystem til identifikation af Enterobacteriaceae samt

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital 1. INDLEDNING Introduktionsuddannelsen i klinisk

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella

BD BBL CHROMagar Salmonella BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254104.08 Rev.: April 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella U.S. patentnr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er et selektivt og differentielt

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Bakterier struktur og funktion

Bakterier struktur og funktion Bakterier struktur og funktion Uffe B. Skov Sørensen Dias 1 Disposition Forskellen mellem en bakterie og vore egne celler Hvad er en bakterie? Dyrkning og farvning af bakterier Inddeling af bakterier (taksonomi)

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter Resistensbestemmelse af Aerococcus arter PhD-studerende, Cand. Scient. Slagelse Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Statens Serum Institut Roskilde Universitet DANMARK Genus Aerococcus 8 arter Aerococcus

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Definition på urinvejsinfektion Positiv urindyrkning med >10 4 kolonier/ml urin med

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

Bakterier Struktur og funktion F25

Bakterier Struktur og funktion F25 Bakterier Struktur og funktion F25 Disposition Forskellen mellem en bakterie og vore egne celler Prokaryote celle Eukaryote celle Hvad er en bakterie? Dyrkning og farvning af bakterier Gram-negativ bakterie

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance.

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Tværsnit af tarmvæggen Hjælper i stressperioder f.eks. ved: - Foderændringer

Læs mere