Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint."

Transkript

1 Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (201). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 1, 201

2 Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter

3 Introduktion KÆRE LÆSER Hvis du sidder med denne folder i hånden, så er du sikkert en af følgende personer; en iværksætter uden erfaring i virksomhedsdrift, eller en erfaren virksomhedsejer, der har fået en idé til et nyt - eller ønsker at ændre et eksisterende - forretningsområde. Uanset hvem du er, bør det kendetegne dig, at du gerne vil vide hvad en forretningsmodel er, og hvordan du kan bruge forretningsmodeller aktivt til at beskrive og udvikle din forretningsidé. Denne folder om forretningsmodeller bygger på erfaringer fra Internationalt Center for Innovation. I perioden fra 200 til 201 har mere end 100 virksomheder været involveret i 10 netværksbaserede projekter med vidt forskellige udgangspunkter og målsætninger. Iværksættere og etablerede fra små og store virksomheder er repræsenteret i de 10 projekter. Og der sker interessante ting, når virksomheder, på trods af forskellighed og størrelse, sætter sig sammen og udvikler nye produkter, services og forretningsidéer. På trods af den store forskellighed i projekterne er det fælles for dem alle, at der er arbejdet aktivt med at udvikle og forbedre forretningsmodeller, der understøtter forretningsidéerne. På de følgende sider kan du læse om nogle af de mange erfaringer, der er gjort igennem den lange proces virksomhederne har været igennem. Hvis du gerne vil have et dybere indblik i projektet Internationalt Center for Innovation, kan du læse mere i projektrapporten Business Models in Networks, som kan hentes fra: Hæftet her kan hentes fra /2 /

4 De delelementer som beskrives i folderen er: Forretningsmodeller Hvad er en forretningsmodel Kunder og brugere En organisation leverer produkter til både kunder og brugere. 1 2 Side 10. Side 11. Side 1. Produkt og værditilbud Produkterne løser både kundernes og brugernes behov og skaber derigennem værdi. Salgskanaler Produkterne tilbydes og leveres til kunder gennem etablerede salgskanaler og markedsføring. En forretningsmodel beskriver, hvordan en virksomhed skaber værdi for sig selv og sine kunder. Forretningsmodeller kan være besværlige at håndtere, fordi der ofte er flere ting, der påvirker hinanden samtidigt. Prisen på produktet påvirker måden du tjener penge på, som er afhængig af kunderne, som afhænger af produktet osv. osv. Man kan derfor ikke betragte en forretnings model som en fast formel for, hvordan en virksomhed fungerer eller skal sammensættes. 2 1 Derfor giver det god mening at dele en forretningsmodel op i flere delelementer, som man kan håndtere hver for sig, men som man på samme tid kan relatere til hinanden. En kort beskrivelse af delelementerne, og deres indbyrdes relationer, giver et overblik over en forretningsmodel. ( Der tages udgangspunkt i Alexander Osterwalders canvas for forretningsmodeller ) Disse delelementer er illustreret på modstående side og uddybes løbende igennem denne folder. Du vil til slut have en overordnet forståelse af, hvad en forretningsmodel er, og hvordan du kan arbejde med din egen på en enkel måde. Kunderelationer Markedsføringen tager udgangspunkt i de relationer man har til kunder og brugere. Disse skal oprettes og vedligeholdes. aktiviteter For at kunne levere værdi til kunder og brugere, kræves der ressourcer som sættes i spil gennem en række aktiviteter, der gør organisationen i stand til at levere produkter til kunder og brugere. Side 1. Side 1. Side 2. Indtjeningsmodeller På baggrund af produktet og den værdi, det skaber for kunden, findes der én eller flere indtjeningsmodeller, der beskriver, hvordan organisationen tjener penge på sine kunder. Netværk og partnere For at ovenstående kan lade sig gøre har man ofte brug for et netværk til at få adgang til ressourcer, viden og kompetencer som ligger udenfor organisationen. Side 2. Ressourcer For at kunne levere værdi til kunder og brugere, kræves der ressourcer, som sættes i spil gennem en række aktiviteter, der gør organisationen i stand til at levere produkter til kunder og brugere. Side 2. Side 2. Omkostningsstruktur Omkostningsstrukturen beskriver, hvordan omkostningerne fordeler sig på de forskellige delelementer, og er i sidste ende den, der afgør hvilke tal, der står på bundlinjen, når regnestykket er gjort op. /

5 trin fra idé til forretning Trin 1 Idé og koncept Der sættes fokus på de bagvedliggende tanker og dét at forklare og formidle over for andre, hvad idéen i hovedtræk går ud på. Trin 2 Overblik I denne fase skabes et mere samlet billede af produkt og marked i en større kontekst og man begynder at forstå, hvordan markedet fungerer. Trin Forretningssetup Det er her brikkerne begynder at falde på plads. Det handler om at skabe en bevidsthed omkring den samlede forretning. Når man sammensætter en forretningsmodel kan det ikke gøres i et gennemløb. Det kræver at man stopper op, tager ved lære af sine erfaringer og gentænker modellen. Dette kan gøres igen og igen for at styrke sammenhængen i forretningsmodellen. Nogle gange går man 2 skridt frem og tilbage andre gange 2 frem og tilbage. Trin Prototyping Prototyping handler om at teste konceptet af i den rigtige kontekst. Lær af dine fejl, og glæd dig over at du fandt dem i tide, inden det blev alt for dyrt. Trin Tag springet Når de væsentligste usikkerheder er blevet afklaret,og antagelserne om marked og kunder er be- eller afkræftet, og der er styr på setup et, så er det tid til at springe ud i det. Det er vigtigt at huske, at der sjældent er tale om en lineær proces. Dvs. man går sjældent fra 1-. Der vil være processer, der breder sig ud, projekter der afsluttes og ting man skal gøre igen og igen. Derfor henviser de trin mest af alt til, hvilken tilstand man befinder sig i på et givent tidspunkt i processen. Og øvelse gør mester. Jo oftere man har været igennem processen, desto hurtigere går det. Trin og Canvas Her på siden vises de enkelte trins relationer til elementerne på canvas et. / /

6 Trin 1. Idé og koncept På det tidligste stadie arbejes der med idéer og koncepter. Disse vil være løst beskrevne tanker om, hvordan noget skal fungere. Her er det specielt vigtigt at fokusere på at fortælle sin historie på en let og forståelig måde. Specielt overfor potentielle kunder, investorer og andre aktører skal budskabet stå klart. Du skal kunne forklare din forretningsidé, så stort set alle kan forstå den. Det skal du gøre af følgende årsager: Det er nemmere at forholde sig til en idé, der er let at forstå. Det bliver lettere at fokusere sin energi på at skabe værdi, dér hvor det giver mening. Kan du let og enkelt forklare din idé til andre, har du større mulighed for at få andre med på den hvad enten det er investorer, kunder, eller nye medarbejdere. Husk, at det kan tage lang tid at finde ind til kernen i det man laver, men hvis man kan formidle dét, så er man kommet langt. / /

7 Trin 1 - Ide og koncept Trin 1 - Ide og koncept Kunder og brugere Produkt og værditilbud Hvem køber, og hvem anvender dit produkt Kunder og brugere er dem, der hhv. betaler for og anvender det produkt du sælger. Enhver organisation, der sælger et produkt, har én eller flere kundegrupper - hvad enten det er Business-to- Consumer (B2C), altså direkte til slutkunden, eller Business-to- Business (B2B), som er til/gennem en anden virksomhed. Brugerne er ikke nødvendigvis kunder. F.eks. betaler brugerne ikke for at anvende Facebook. Det gør annoncører til gengæld. Dermed er annoncørerne både kunder og brugere, da de på samme tid bruger Facebooks egne værktøjer til at administrere deres annoncer. Ved komplekse produkter og systemer af denne art, kan der være mange forskellige parter, der alle har en holdning til, hvad dit produkt skal kunne, og hvad det skal gøre lige præcis for dém. Når du kender kunderne og brugernes motiver for at købe/ anvende dit produkt, kan du bruge dette til bedre at målrette dit værditilbud, din kommunikation og dine budskaber, så de giver bedre mening for modtageren. Hvad er produktet egentlig Ordet produkt bruges om det, der sælges til kunden. Produktet kan i sig selv findes i tre former. Det kan enten være noget fysisk - f.eks. en vaskebørste til en bil - Det kan være en service, der ydes til kunden - f.eks. bilvask eller forsikring Eller det kan være en kombination af noget fysisk og en service, som udgør en samlet pakke. Hvad enten der er tale om et fysisk produkt, en service eller en kombination, så dækker produktet et behov. Derigennem skabes der værdi for kunden. Dette kaldes også for et værditilbud. Dette værditilbud skal være åbenlyst og tydeligt i al kommunikation med kunder og brugere. Eksemplerne til højre er alle reelle løsninger på kundens behov, men er baseret på forskellige værdier. Så når du taler om produktet, så tænk meget konkret over, hvilke behov du tilfredsstiller og for hvem Eksempel: En mand har en snavset bil - han har behov for en ren bil. Det behov kan løses på flere måder. En tur i vaskehal (Værditilbud: professionel pleje, garanti, bekvemmelighed mv.) Køb en børste og brug en halv time i indkørslen (Værditilbud: forkæl din bil, gør det selv, skånsom mod lakken, billigt mv.) Højttryksrenser (Værditilbud: gør det selv, effektivt, mange anvendelsesmuligheder mv.) Serviceydelse Produkt /10 /11

8 START HER ER DU KLAR OVER HVAD DU VIL SÆLGE OG KAN DU BESKRIVE DET KLART OG TYDELIGT Checkliste DU ER IKKE KLAR TIL AT BESKRIVE DIT PRODUKT ELLER KUNDER. NÅR DU ER KLAR, SÅ PRØV IGEN. VED DU HVEM DU VIL SÆLGE PRODUKTET TIL BESKRIV PRODUKTET Grib en notesblok og en blyant og BESKRIV FØLGENDE TING. NÅR ET PRODUKT el. SERVICE ER EN SUCCES ER DET OFTEST FORDI DET SKABER EN OPLEVET VÆRDI FOR KUNDEN. KAN DU IDENTIFICERE HVILKEN VÆRDI DIT PRODUKT TILBYDER KUNDEN BESKRIV KUNDEN/ KUNDEGRUPPEN BESKRIV VÆRDIEN / VÆRDIERNE DIT PRODUKT SKABER FOR KUNDEN VIDERE /12 /1

9 Trin 2. Overblik Her begynder du at prøve dine antagelser af. Er der et marked Er der andre, der løser de samme problemer Hvad er det egentlig for en værdi jeg skaber Alt efter hvilke ressourcer du har at gøre med, kan denne fase af udviklingen handle om alt fra at få viden fra internettet, til at spørge potentielle brugere og kunder, for at afdække behov og efterspørgsel, lave større markedsundersøgelser og lignende. Når man arbejder med at sætte nye forretningskoncepter i verden eller man bevæger sig ind på ukendte områder, er det altafgørende, at man arbejder ud fra et ordentligt grundlag. Det tager tid og penge at udvikle produkter og systemer, og hvis man arbejder udfra forkerte forudsætninger, kan det koste dyrt på den lange bane. Derfor er det essentielt, at du kommer ud og foretager et faktatjek på dine antagelser. Når du ved, hvad det er for et produkt du sælger og til hvem, så skal du også forstå, hvordan du egentlig kommer i kontakt med dine kunder og brugere og hvordan du sælger til dem - med andre ord skal du arbejde med dine salgskanaler. I samme omgang skal du have bekræftet dine antagelser om, hvilket forhold dine kunder ønsker at have til dig og din virksomhed - dine kunderelationer. Hvis du antager at kunderne kan nøjes med en internetløsning, men det viser sig at kunderne foretrækker personlig betjening, så er det vigtigt at opdage tidligt, så man kan tage højde for det. Dermed ikke sagt, at du ikke kan gøre tingene på nye måder, eller at kunden altid har ret, men du skal vide, hvor skoen trykker. Sidst, men ikke mindst, er det også her, du begynder at definere, hvordan du egentlig skal tjene penge. Det gør du igennem dit valg af indtjeningsmodel (-ler). Også her kan det være relevant at involvere potentielle brugere og kunder. /1 /1

10 Trin 2. - Validering Salgskanaler Trin 2. - Validering Kunderelationer Hvordan når du ud til dine kunder Når du ved, hvem dine kunder er og hvad de sætter pris på, skal du vælge, hvordan du vil nå ud til dine kunder. Hvor befinder kunderne sig rent fysisk Hvilke medier bruger de Er det altid en fordel at have personlige relationer til sine kunder Kunderelationer handler om at træffe valg om, hvilke relationer du ønsker at have til dine kunder. Det handler om at være bevidst om, hvilket produkt du sælger og til hvem men også hvordan du sælger det. Måden, hvorpå du sælger dit produkt, kaldes salgskanalen. Salgskanalerne afhænger meget af, hvilket marked du befinder dig i, og de traditioner der er. Sælger du vaskebørster kommunikerer du måske primært indirekte med dine kunder gennem butikker og trykt salgsmateriale - du har måske endda en webshop. Sælger du produkter henvendt til en mere afgrænset målgruppe, kan du eksempelvis annoncere i fagblade, lave opslag i institutioner eller lignende. Dit produkt kan også have en bredere målgruppe, hvilket også afspejles i dine salgskanaler, eks. tv eller reklamespots. Indenfor nogle brancher er det almindeligt at præsentere produkterne på messer og udstillinger. Hvis du ønsker at anvende denne salgskanal, er det vigtigt, at du som sælger er velforberedt, og kender dit produkt ud og ind. Du skal derfor være forberedt på at kunne svare på spørgsmål fra kunderne, og i øvrigt tænke på førstehåndsindtrykket - du og dit materiale bør fremstå professionelt og troværdigt. Man kan benytte sig af forskellige markedsføringsteknikker, som fx sales promotions, hvor man laver nogle spændende aktiviteter, der har til formål at øge salget nu og her. Fx. facebook-konkurrencer, åbent hus, demonstrationer eller andre tiltag, der øger opmærksomheden på dit produkt. Et andet markedsføringstiltag kunne være at benytte sig af public relations (PR), ved at skabe omtale i medierne omkring din virksomhed. Det kan være svært at få medierne til at interessere sig for netop dit produkt, så her må du tænke kreativt, og være opsøgende. I nogle tilfælde kan der være en fordel i at have personlige relationer til alle kunderne, mens det i andre tilfælde har mindre betydning. Kunderelationer kommer derfor oftest også til at hænge sammen med det produkt du sælger. Nogle produkter inviterer til længerevarende loyalitetsforhold mellem kunde og sælger, mens andre produkter typisk kun sælges til den samme kunde ganske få gange. Nogle brancher har per tradition meget loyale kunder, mens andre brancher er mere præget af kunder, der søger efter den bedste pris fremfor den bedste service. Et eksempel på nogle af de mest illoyale kunder ses inden for mobilbranchen, hvor en mindre minuttakst eller fri SMS kan skaffe store andele af markedet på meget kort tid. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilken gruppe dine kunder befinder sig indenfor, så du ved hvordan du bedst kan konkurrere. /1 /1 Eksempelvis: Hvis du ejer en bilvask kan du have et medlemskort for at styrke relationen til dine kunder og opbygge loyalitet. Sælger du højttryksrensere afholder du måske demodage, og er aktiv i fagrelevante medier. På den måde kan du bruge kunderelationerne til at styrke dit brand. Kunderelationerne og salgskanalerne afhænger meget af, hvilket marked du befinder dig i og de traditioner der er. Hvis du eksempelvis befinder dig i en branche, hvor der er tradition for rabatkort kan der være fordele i at anvende denne metode til at opbygge kunderelationer - men der kan måske også være fordele i at vælge et andet redskab end det traditionelle.

11 Trin 2. - Validering Indtjeningsmodeller Når man sammensætter en forretningsmodel kan det Hvordan tjener du penge Du har et produkt - kunden har et behov. Hvilken værdi skaber du for kunden og hvordan betaler han for den værdi Dette er overvejelser, der relaterer sig til indtjeningsmodellen for dit produkt. ikke gøres i ét gennemløb. Indtjeningsmodellen handler om, hvordan du tjener penge på dine kunder, og hvordan man kan konfigurere sin indtjening. Der findes utroligt mange indtjeningsmodeller, og man kan finde inspiration mange steder til at gentænke, hvordan man selv kan tjene penge i sin egen branche. Nogle af de mest brugte indtjeningsmodeller er f.eks. kontantkøb, abonnement, pay-peruse, licens, timehonorar eller en kombination af disse. Der findes et utal af indtjeningsmuligheder, og der kan være en vis fornuft i at overveje flere på samme tid, som supplerer hinanden. Valget af indtjeningsmodel(-ler) kan være det, der afgør om en virksomhed bliver en succes eller en fiasko. Musiktjenesten Spotify tjener dels penge på reklamer til gratisbrugere og dels på betalende brugere med et abonnement (en freemium model). Søgemaskinegiganten Google tjener penge på reklamer til brugere, baseret på søgeresultater (reklamebaseret indtjeningsmodel). Gillette tjener penge på at kunderne køber en skraber, som man kan beholde længe, og løbende kan købe nye blade til (razor and blades model). Overvej om du kan finde inspiration i andre brancher for at finde de helt rigtige indtjeningsmodeller for dit produkt og din virksomhed. kr. Det kræver, at man stopper op, lærer af sine erfaringer og tænker nye tanker. Dette gøres igen og igen og styrker sammenhængen i forretningsmodellen. /1 /1

12 Hvad har du så været igennem Det trin du nu har taget har givet dig indsigt i, hvordan din indledende forretningsmodel skal beskrives. Så grib pen og papir (igen), og BESKRIV DE FØLGENDE TING. /20 HER VED DU HVORDAN DU SKAL MARKEDSFØRE DIT PRODUKT VED DU HVOR DU SKAL MARKEDSFØRE DIT PRODUKT BESRKIV DE KANALER DU VIL NÅ DIN MÅLGRUPPE GENNEM HVIS DU HAR SVARET TIL ET AF SPØRGSMÅLENE MÅ DU GÅ ET SKRIDT TILBAGE OG GENOVEVEJE DIN MODEL. BESRKIV MÅDEN KUNDEN SKAL BETALE FOR PRODUKTET BESKRIV HVORDAN DIT PRODUKT SKAL BLIVE KENDT VED DU HVOR MEGET DU SKAL TAGE FOR DIT PRODUKT 0.0 REGN PÅ HVAD DIT PRODUKT VIL KOSTE VED DU HVORDAN DU SKAL TAGE DIG BETALT FOR PRODUKTET VIDERE START /21

13 Trin. Forretningssetup Hvilke aktiviteter skal udføres for, at du kan levere det ønskede produkt Hvilke ressourcer skal der til Hvem kan hjælpe dig Kender du nogen i forvejen Partnere, leverandører, sælgere, programmører, designere osv. Der er altid en risiko ved at involvere andre i en idé, men der er en langt større risiko ved ikke at dele det med nogen overhovedet. Trin nummer handler om at få regnestykket til at gå op. Det er aktiviteter, ressourcer, partnere og netværk, der afgør, om der er tale om en rentabel forretning eller ej. Mest af alt fordi det typisk er disse ting, der koster penge, når en virksomhed skal drives. Som en etableret virksomhed har man ofte styr på størstedelen af disse ting. Men hvis man bevæger sig ind på nye forretningsområder, kræves der måske finansiering, ekstra personale, nye partnerskaber eller lignende. Skal du starte en helt ny virksomhed, er det vigtigt, at vide om du har de nødvendige ressourcer til rådighed i form af bl.a. økonomi, personale, lokaler og produktionsfaciliteter mv., og om der er aftaler på plads med leverandører og partnere. Det er i denne fase man stopper op og vurderer, om man har det rigtige setup til rådighed. Ligeledes er det her, man begynder at kunne identificere de reelle omkostninger ved at bringe en ny forretningsidé til verden. Når du ved, hvad der skal leveres og til hvem, og hvad der skal til for at producere, sælge og vedligeholde produktet, så har du også en idé om de omkostninger, der er forbundet med at realisere den pågældende idé. Det betyder, at du får et overblik over omkostningsstrukturen i din virksomhed. /22 /2

14 Trin. - Forretningssetup Trin. - Forretningssetup Ressourcer Aktiviteter Hvordan vil du levere dit produkt Ressourcerne er de midler, der skal anvendes for at levere den ønskede værdi til kunder og brugere. Hvad skal du gøre for at levere dit produkt Aktiviteterne er det konkrete arbejde, der skal til for at være i stand til at levere, og producere. - Disse aktiviteter vil selvfølgelig altid afhænge af virksomhedstype og produkt Ressourcerne kan inddeles i fire forskellige kategorier: Når du har kortlagt dine tilgængelige ressourcer, skal de sættes i spil gennem forskellige aktiviteter, for at produktet kan blive en realitet. Disse aktiviteter omfatter bla. : Materielle ressourcer kan være produktionsfaciliteter, bygninger, materialer, køretøjer, infrastruktur mv. Menneskelige ressourcer kan være videnspersoner, sælgere, designere, ledere eller lignende, der har de kompetencer, der skal til for at udvikle, levere og vedligeholde produktet. Finansielle ressourcer kan være rede kontanter, bankgarantier, kautioner, venture kapital og lignende, som skal til for at holde forretningen i udvikling. Intellektuelle ressourcer kan være rettigheder (IPR), brand, patenter, kunde-kartoteker, hemmelig opskrift, data, viden mv. Produktion: processen hvor produktet tager form og klargøres til salg. Problemløsning er en løbende aktivitet, hvor ressourcerne og processerne evalueres og optimeres. Udvikling er at højne kvaliteten og effektiviteten af sine produkter og processer, så man kan agere fremsynet, og holde sig foran sine konkurrenter. Personalehåndtering er vigtigt fordi det ofte er personalet, der repræsenterer dit produkt og din virksomhed. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de kan arbejde under de rette forhold, så de kan yde bedst muligt. Service og vedligehold er en vigtig aktivitet. Hvis du kan imødekomme dine kunders problemer, skaber du loyale kunder. /2 /2

15 Trin. - Forretningssetup Trin. - Forretningssetup Netværk og partnere Omkostningsstruktur Hvordan fordeles dine udgifter Omkostningsstrukturen beskriver helt overordnet de væsentligste udgifter, der er forbundet med at drive en forretning. Hvem skal du kende Som regel er det umuligt at gøre alt selv, for ikke at tale om, at det er alt for dyrt. Derfor er det essentielt at have et godt netværk af partnere, som kan bidrage med aktiviteter og ressourcer, din virksomhed ikke besidder og som du ikke selv vil stå for. Hvem du skal teame op med handler om, hvilke værdier du ønsker at levere og selvfølgelig de relationer, du ønsker at have. Hvis du f.eks. har som mål at sælge bæredygtige produkter, er det vigtigt at du vælger leverandører med de samme værdier. distributør eller en specialleverandør af komponenter eller materialer, som det ikke er muligt/ønskværdigt, selv at fremstille. Det er forbundet med omkostninger at skabe, levere og vedligeholde produkter. Dette kræver at der anvendes ressourcer i aktiviteter, som finder sted både internt og eksternt. Alt dette koster penge. Når man har styr på hvilke ressourcer, aktiviteter og partnere, der er behov for, for at levere værdi, kan man relativt let begynde at sætte en pris på, hvor meget det koster at levere de ønskede værdier/ produkter til kunderne. storskala-produktion, automatisering af processer, outsourcing af produktion og lignende. En værdidrevet tilgang vil være mere fokuseret på værdibetonede temaer som f.eks. mulighed for personlig betjening, kundetilpasning, følelse af kvalitet osv., som kan gøre omkostningerne højere, men som gør, at der skabes ekstra værdi for kunderne. Virksomhedskulturen præger ofte omkostningsstrukturen og omvendt, alt efter hvilken tilgang den enkelte virksomhed har til dét at drive forretning. Nogle aktiviteter bliver outsourcet. Det kan f.eks. være programmering af software eller design. Omkostningsstrukturen kan være både omkostnings-drevet og værdidrevet. Nogle ressourcer skaffes gennem distributører og producenter. Det kan f.eks. være produktionsfaciliteter, en etableret En omkostningsdrevet tilgang er typisk stærkt fokuseret på minimering af omkostningerne på forskellig vis f.eks. gennem /2 /2

16 HER VED DU HVAD DU SELV SKAL GØRE FOR AT PRODUCERE OG LEVERE DIT PRODUKT BESKRIV PROCESSEN HVORMED DIT PRODUKT BLIVER TIL (produktion el. service) ER DER NOGET DU KAN FÅ ANDRE TIL AT GØRE I DENNE PROCES Hvad har du så været igennem Du skulle nu kunne besvare FØLGENDE SPØRGSMÅL BESKRIV UNDERLEVERANDØRER OG PARTNERE HVIS DU ER HAVNET HER, ER DER UAFKAREDE TING I DIN MODEL. GÅ ET SKRIDT TILBAGE OG GENOVERVEJ! DET KAN NÆSTEN IKKE VÆRE RIGTIGT, ER DU SIKKER VED DU HVOR MEGET DET VIL KOSTE AT PRODUCERE OG LEVERE DIT PRODUKT UDREGN DIN KOSTPRIS NÅR DU SAMMENHOLDER DINE INDTÆGTER OG DINE UDGIFTER GIVER DET SÅ FORTJENESTE /2 VIDERE 0.0 START /2

17 Trin. Prototyping Fungerer produktet efter hensigten, og reagerer markedet som forventet I denne fase afprøves ideen, med det formål at finde styrker og svagheder. Her skal du tænke over, hvem den skal testes på, og hvordan de skal teste det. Det kan gøres på mange måder, eksempelvis kan der bygges en model/prototype, eller du kan sætte en simpel hjemmeside op og teste dit koncept på denne måde. Målet med at teste er at fange fejlene i opløbet. Lær af dine fejl og glæde dig over, at du har fundet dem i tide. Start småt Afprøv i en lille skala, og skaler op derfra. Omformulér Prøv forskellige måder at kommunikere med dine kunder på. Vær fleksibel Vær altid beredt på at ændre den måde du gør tingene på. /0 /1

18 START HER HAR DU PRÆSENTERET EN POTENTIEL KUNDE FOR DIT PRODUKT Checkliste Vis / BESKRIV DIT PRODUKT TIL EN (ny) KUNDE MULIGVIS ER DET DEN FORKERTE MÅLGRUPPE - ELLER OGSÅ SKAL PRODUKTET PRÆSENTERES ANDERLEDES! SYNTES KUNDEN GODT OM PRODUKTET NOTER HVILKE TING DER GAV VÆRDI FOR KUNDEN Du skulle nu have overvejet FØLGENDE TING. KIG PÅ DIN PRISSÆTNING OG PRØV IGEN! Så er det nok for billigt!! SYNTES KUNDEN AT DIT PRODUKT VAR DYRT PRÆSENTER KUNDEN FOR PRISSÆTNINGEN AF DIT PRODUKT ENTEN ER PRISSÆTNINGEN ELLER DINE UDGIFTER FOR HØJE. ELLER OGSÅ HAR DU IKKE PRÆSENTERET DE RIGTIGE VÆRDIER FOR KUNDEN. lidt dyrt GODT SÅ ER DIT PRODUKT FORMENTLIG PRISSAT KORREKT! VIDERE /2 /

19 Trin. Tag springet Nu står du på springbrættet, og hvis du har testet din idé og spurgt dig til råds, så burde du nu kunne vurdere, om du har lyst til at kaste dig ud i anvendelsen af din forretningsmodel. Føler du dig ikke klar, kan du gå et par skridt tilbage og revurdere nogle af elementerne i din model. Kurser Der findes masser af Spørg dig omkring Der er ofte mange lokale initiativer, der støtter op om iværksætteri og kurser, betalte og gratis, der kan hjælpe dig med at højne dit niveau på forskellige områder. Andre input Det kan anbefales, at du tager fat i din bankmand, revisor eller advokat og erhvervslivet. viser dem din model. Det Find dem der er i er altid godt at få gode nærheden af dig. råd og input fra andre Netværk Der findes mange netværk, hvor man ofte kan komme på gæstelisten. fagligheder. / /

20 START HER ER ØKONOMIEN PÅ PLADS OVERVEJ HVORDAN DU KAN FORDELE RISIKOEN OVER EKS: LEVERANDØRER / PARTNERE Checkliste OVERVEJ HVORDAN DU KAN FORDELE RISIKOEN OVER EKS: LEVERANDØRER / PARTNERE INVESTERER DU SELV I IDÉEN ELLER TAGER DU PÅ ANDRE MÅDER STOR RISIKO VED OPSTART Du skulle nu have overvejet FØLGENDE TING. DU SKAL GØRE DIG OVERVEJELSER OM DU ØNSKER AT SKALERE, I TAKT MED SUCCESSEN. HVIS DET ER DINE UNDERLEVERANDØRER DER IKKE KAN FØLGE MED, SKAL DU OVERVEJE OM DE KAN SUPPLERES ELLER SKIFTES UD OVER TID. HVIS DIT PRODUKT (SOM FORVENTET) FÅR STOR SUCCESS, VIL DU ELLER DINE UNDERLEVERANDØRER SÅ KUNNE FØLGE MED EFTERSPØRGSLEN SÅ HAR VI KUN TILBAGE AT ØNSKE DIG HELD OG LYKKE MED DINE BESTRÆBELSER! / /

21 Erfaringer I alle de projekter der er gennemført i Internationalt Center for Innovation, er der arbejdet aktivt med at udvikle og forbedre de forretningsmodeller, der understøtter forretningsidéerne. Medlemmer af ICIs bestyrelse : Formand: Jørgen Kjær Jacobsen ; Bestyrelsesformand hos Gabriel Flemming Larsen, Direktør, Væksthus Nordjylland François Grimal, Direktør, Dolle A/S Jens Otto Størup, Direktør, Nordjyllands Trafikselskab HER har vi samlet et par af de gode råd der blev identificeret undervejs. Tommy Christiansen, Kommunaldirektør, Hjørring Kommune 1. Jo tidligere en forretningsidé kan testes af, jo færre ressourcer bruges der i processen. Fleksibilitet i fht. planlægning og målsætninger er essentielt i den tidlige fase af et projekt. Husk at digital version af hæftet her kan hentes fra: 2. Virksomheder der deler deres idéer og viden kommer hurtigere frem. Projekter der er forklaret enkelt og elegant har større sandsynlighed for at klare sig: Hvis man kan tegne det, kan man tale om det.. Flere partnere om et projekt KAN være en fordel så længe forventningerne er afstemte.. Virksomheder, der parallelt og fokuseret arbejder i flere spor, kommer hurtigere fremad. Projektet Internationalt Center for Innovation er dybere beskrevet og opsummeret i Business Models in Networks som kan hentes fra Hvis du har en smartphone med en QR-app kan du scanne koderne her. / /

22 Fra Idé til Forretningsmodel - på 10 minutter 1. udgave 2. oplag 201 Udarbejdet af : Idé og tekst Christoffer Mørch, Peder Veng Søberg & Thomas Broen Design Casper Maul & Christoffer Mørch På vegne af : Aalborg Universitet - Center for Industriel Produktion Fibigerstræde Aalborg Ø Denmark Att: John Johansen, ISBN /0

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20.

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20. Aalborg Universitet Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012 Dirckinck-Holmfeld, Kasper Publication date: 2013 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Aalborg Universitet. Fleksibilitet i strategiske processer Larsen, Mette Vinther. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Fleksibilitet i strategiske processer Larsen, Mette Vinther. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Fleksibilitet i strategiske processer Larsen, Mette Vinther Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Den Kreative Platform Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Byrge,

Læs mere

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Analyse og design af produktionssystemer Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2007. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Teknologiløft Wickmann, Jane; Fertin, Claus; Hansen, Hans Nørgaard; Jørgensen, Ole; Jørgensen, Werner; Knudsen, Heine; Munch-Andersen, Jørgen; Rygaard, Lars; Stoustrup, Jakob; van Wonterghem,

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Oplevelser i den ejerledede virksomhed

Oplevelser i den ejerledede virksomhed Oplevelser i den ejerledede virksomhed Det er i virksomhedens kultur, at brands lever og udvikles. Forståelsen af en kulturs parathed er altafgørende for implementering af en succesfuld brandingproces.

Læs mere

Aalborg Universitet. Bruger innovation og strategisk ledelse i den offentlige sektor Hansen, Morten Balle. Published in: Ledelse & Erhvervsøkonomi

Aalborg Universitet. Bruger innovation og strategisk ledelse i den offentlige sektor Hansen, Morten Balle. Published in: Ledelse & Erhvervsøkonomi Aalborg Universitet Bruger innovation og strategisk ledelse i den offentlige sektor Hansen, Morten Balle Published in: Ledelse & Erhvervsøkonomi Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter

Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Kvalitativ undersøgelse af små og mellemstore fødevareproducenters oplevelse med at øge afsætningen af deres produkter Udformet af: MAPP ved Aarhus Universitet, FINe ved Aalborg Universitet og CAPNOVA

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere