Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint."

Transkript

1 Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (201). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 1, 201

2 Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter

3 Introduktion KÆRE LÆSER Hvis du sidder med denne folder i hånden, så er du sikkert en af følgende personer; en iværksætter uden erfaring i virksomhedsdrift, eller en erfaren virksomhedsejer, der har fået en idé til et nyt - eller ønsker at ændre et eksisterende - forretningsområde. Uanset hvem du er, bør det kendetegne dig, at du gerne vil vide hvad en forretningsmodel er, og hvordan du kan bruge forretningsmodeller aktivt til at beskrive og udvikle din forretningsidé. Denne folder om forretningsmodeller bygger på erfaringer fra Internationalt Center for Innovation. I perioden fra 200 til 201 har mere end 100 virksomheder været involveret i 10 netværksbaserede projekter med vidt forskellige udgangspunkter og målsætninger. Iværksættere og etablerede fra små og store virksomheder er repræsenteret i de 10 projekter. Og der sker interessante ting, når virksomheder, på trods af forskellighed og størrelse, sætter sig sammen og udvikler nye produkter, services og forretningsidéer. På trods af den store forskellighed i projekterne er det fælles for dem alle, at der er arbejdet aktivt med at udvikle og forbedre forretningsmodeller, der understøtter forretningsidéerne. På de følgende sider kan du læse om nogle af de mange erfaringer, der er gjort igennem den lange proces virksomhederne har været igennem. Hvis du gerne vil have et dybere indblik i projektet Internationalt Center for Innovation, kan du læse mere i projektrapporten Business Models in Networks, som kan hentes fra: Hæftet her kan hentes fra /2 /

4 De delelementer som beskrives i folderen er: Forretningsmodeller Hvad er en forretningsmodel Kunder og brugere En organisation leverer produkter til både kunder og brugere. 1 2 Side 10. Side 11. Side 1. Produkt og værditilbud Produkterne løser både kundernes og brugernes behov og skaber derigennem værdi. Salgskanaler Produkterne tilbydes og leveres til kunder gennem etablerede salgskanaler og markedsføring. En forretningsmodel beskriver, hvordan en virksomhed skaber værdi for sig selv og sine kunder. Forretningsmodeller kan være besværlige at håndtere, fordi der ofte er flere ting, der påvirker hinanden samtidigt. Prisen på produktet påvirker måden du tjener penge på, som er afhængig af kunderne, som afhænger af produktet osv. osv. Man kan derfor ikke betragte en forretnings model som en fast formel for, hvordan en virksomhed fungerer eller skal sammensættes. 2 1 Derfor giver det god mening at dele en forretningsmodel op i flere delelementer, som man kan håndtere hver for sig, men som man på samme tid kan relatere til hinanden. En kort beskrivelse af delelementerne, og deres indbyrdes relationer, giver et overblik over en forretningsmodel. ( Der tages udgangspunkt i Alexander Osterwalders canvas for forretningsmodeller ) Disse delelementer er illustreret på modstående side og uddybes løbende igennem denne folder. Du vil til slut have en overordnet forståelse af, hvad en forretningsmodel er, og hvordan du kan arbejde med din egen på en enkel måde. Kunderelationer Markedsføringen tager udgangspunkt i de relationer man har til kunder og brugere. Disse skal oprettes og vedligeholdes. aktiviteter For at kunne levere værdi til kunder og brugere, kræves der ressourcer som sættes i spil gennem en række aktiviteter, der gør organisationen i stand til at levere produkter til kunder og brugere. Side 1. Side 1. Side 2. Indtjeningsmodeller På baggrund af produktet og den værdi, det skaber for kunden, findes der én eller flere indtjeningsmodeller, der beskriver, hvordan organisationen tjener penge på sine kunder. Netværk og partnere For at ovenstående kan lade sig gøre har man ofte brug for et netværk til at få adgang til ressourcer, viden og kompetencer som ligger udenfor organisationen. Side 2. Ressourcer For at kunne levere værdi til kunder og brugere, kræves der ressourcer, som sættes i spil gennem en række aktiviteter, der gør organisationen i stand til at levere produkter til kunder og brugere. Side 2. Side 2. Omkostningsstruktur Omkostningsstrukturen beskriver, hvordan omkostningerne fordeler sig på de forskellige delelementer, og er i sidste ende den, der afgør hvilke tal, der står på bundlinjen, når regnestykket er gjort op. /

5 trin fra idé til forretning Trin 1 Idé og koncept Der sættes fokus på de bagvedliggende tanker og dét at forklare og formidle over for andre, hvad idéen i hovedtræk går ud på. Trin 2 Overblik I denne fase skabes et mere samlet billede af produkt og marked i en større kontekst og man begynder at forstå, hvordan markedet fungerer. Trin Forretningssetup Det er her brikkerne begynder at falde på plads. Det handler om at skabe en bevidsthed omkring den samlede forretning. Når man sammensætter en forretningsmodel kan det ikke gøres i et gennemløb. Det kræver at man stopper op, tager ved lære af sine erfaringer og gentænker modellen. Dette kan gøres igen og igen for at styrke sammenhængen i forretningsmodellen. Nogle gange går man 2 skridt frem og tilbage andre gange 2 frem og tilbage. Trin Prototyping Prototyping handler om at teste konceptet af i den rigtige kontekst. Lær af dine fejl, og glæd dig over at du fandt dem i tide, inden det blev alt for dyrt. Trin Tag springet Når de væsentligste usikkerheder er blevet afklaret,og antagelserne om marked og kunder er be- eller afkræftet, og der er styr på setup et, så er det tid til at springe ud i det. Det er vigtigt at huske, at der sjældent er tale om en lineær proces. Dvs. man går sjældent fra 1-. Der vil være processer, der breder sig ud, projekter der afsluttes og ting man skal gøre igen og igen. Derfor henviser de trin mest af alt til, hvilken tilstand man befinder sig i på et givent tidspunkt i processen. Og øvelse gør mester. Jo oftere man har været igennem processen, desto hurtigere går det. Trin og Canvas Her på siden vises de enkelte trins relationer til elementerne på canvas et. / /

6 Trin 1. Idé og koncept På det tidligste stadie arbejes der med idéer og koncepter. Disse vil være løst beskrevne tanker om, hvordan noget skal fungere. Her er det specielt vigtigt at fokusere på at fortælle sin historie på en let og forståelig måde. Specielt overfor potentielle kunder, investorer og andre aktører skal budskabet stå klart. Du skal kunne forklare din forretningsidé, så stort set alle kan forstå den. Det skal du gøre af følgende årsager: Det er nemmere at forholde sig til en idé, der er let at forstå. Det bliver lettere at fokusere sin energi på at skabe værdi, dér hvor det giver mening. Kan du let og enkelt forklare din idé til andre, har du større mulighed for at få andre med på den hvad enten det er investorer, kunder, eller nye medarbejdere. Husk, at det kan tage lang tid at finde ind til kernen i det man laver, men hvis man kan formidle dét, så er man kommet langt. / /

7 Trin 1 - Ide og koncept Trin 1 - Ide og koncept Kunder og brugere Produkt og værditilbud Hvem køber, og hvem anvender dit produkt Kunder og brugere er dem, der hhv. betaler for og anvender det produkt du sælger. Enhver organisation, der sælger et produkt, har én eller flere kundegrupper - hvad enten det er Business-to- Consumer (B2C), altså direkte til slutkunden, eller Business-to- Business (B2B), som er til/gennem en anden virksomhed. Brugerne er ikke nødvendigvis kunder. F.eks. betaler brugerne ikke for at anvende Facebook. Det gør annoncører til gengæld. Dermed er annoncørerne både kunder og brugere, da de på samme tid bruger Facebooks egne værktøjer til at administrere deres annoncer. Ved komplekse produkter og systemer af denne art, kan der være mange forskellige parter, der alle har en holdning til, hvad dit produkt skal kunne, og hvad det skal gøre lige præcis for dém. Når du kender kunderne og brugernes motiver for at købe/ anvende dit produkt, kan du bruge dette til bedre at målrette dit værditilbud, din kommunikation og dine budskaber, så de giver bedre mening for modtageren. Hvad er produktet egentlig Ordet produkt bruges om det, der sælges til kunden. Produktet kan i sig selv findes i tre former. Det kan enten være noget fysisk - f.eks. en vaskebørste til en bil - Det kan være en service, der ydes til kunden - f.eks. bilvask eller forsikring Eller det kan være en kombination af noget fysisk og en service, som udgør en samlet pakke. Hvad enten der er tale om et fysisk produkt, en service eller en kombination, så dækker produktet et behov. Derigennem skabes der værdi for kunden. Dette kaldes også for et værditilbud. Dette værditilbud skal være åbenlyst og tydeligt i al kommunikation med kunder og brugere. Eksemplerne til højre er alle reelle løsninger på kundens behov, men er baseret på forskellige værdier. Så når du taler om produktet, så tænk meget konkret over, hvilke behov du tilfredsstiller og for hvem Eksempel: En mand har en snavset bil - han har behov for en ren bil. Det behov kan løses på flere måder. En tur i vaskehal (Værditilbud: professionel pleje, garanti, bekvemmelighed mv.) Køb en børste og brug en halv time i indkørslen (Værditilbud: forkæl din bil, gør det selv, skånsom mod lakken, billigt mv.) Højttryksrenser (Værditilbud: gør det selv, effektivt, mange anvendelsesmuligheder mv.) Serviceydelse Produkt /10 /11

8 START HER ER DU KLAR OVER HVAD DU VIL SÆLGE OG KAN DU BESKRIVE DET KLART OG TYDELIGT Checkliste DU ER IKKE KLAR TIL AT BESKRIVE DIT PRODUKT ELLER KUNDER. NÅR DU ER KLAR, SÅ PRØV IGEN. VED DU HVEM DU VIL SÆLGE PRODUKTET TIL BESKRIV PRODUKTET Grib en notesblok og en blyant og BESKRIV FØLGENDE TING. NÅR ET PRODUKT el. SERVICE ER EN SUCCES ER DET OFTEST FORDI DET SKABER EN OPLEVET VÆRDI FOR KUNDEN. KAN DU IDENTIFICERE HVILKEN VÆRDI DIT PRODUKT TILBYDER KUNDEN BESKRIV KUNDEN/ KUNDEGRUPPEN BESKRIV VÆRDIEN / VÆRDIERNE DIT PRODUKT SKABER FOR KUNDEN VIDERE /12 /1

9 Trin 2. Overblik Her begynder du at prøve dine antagelser af. Er der et marked Er der andre, der løser de samme problemer Hvad er det egentlig for en værdi jeg skaber Alt efter hvilke ressourcer du har at gøre med, kan denne fase af udviklingen handle om alt fra at få viden fra internettet, til at spørge potentielle brugere og kunder, for at afdække behov og efterspørgsel, lave større markedsundersøgelser og lignende. Når man arbejder med at sætte nye forretningskoncepter i verden eller man bevæger sig ind på ukendte områder, er det altafgørende, at man arbejder ud fra et ordentligt grundlag. Det tager tid og penge at udvikle produkter og systemer, og hvis man arbejder udfra forkerte forudsætninger, kan det koste dyrt på den lange bane. Derfor er det essentielt, at du kommer ud og foretager et faktatjek på dine antagelser. Når du ved, hvad det er for et produkt du sælger og til hvem, så skal du også forstå, hvordan du egentlig kommer i kontakt med dine kunder og brugere og hvordan du sælger til dem - med andre ord skal du arbejde med dine salgskanaler. I samme omgang skal du have bekræftet dine antagelser om, hvilket forhold dine kunder ønsker at have til dig og din virksomhed - dine kunderelationer. Hvis du antager at kunderne kan nøjes med en internetløsning, men det viser sig at kunderne foretrækker personlig betjening, så er det vigtigt at opdage tidligt, så man kan tage højde for det. Dermed ikke sagt, at du ikke kan gøre tingene på nye måder, eller at kunden altid har ret, men du skal vide, hvor skoen trykker. Sidst, men ikke mindst, er det også her, du begynder at definere, hvordan du egentlig skal tjene penge. Det gør du igennem dit valg af indtjeningsmodel (-ler). Også her kan det være relevant at involvere potentielle brugere og kunder. /1 /1

10 Trin 2. - Validering Salgskanaler Trin 2. - Validering Kunderelationer Hvordan når du ud til dine kunder Når du ved, hvem dine kunder er og hvad de sætter pris på, skal du vælge, hvordan du vil nå ud til dine kunder. Hvor befinder kunderne sig rent fysisk Hvilke medier bruger de Er det altid en fordel at have personlige relationer til sine kunder Kunderelationer handler om at træffe valg om, hvilke relationer du ønsker at have til dine kunder. Det handler om at være bevidst om, hvilket produkt du sælger og til hvem men også hvordan du sælger det. Måden, hvorpå du sælger dit produkt, kaldes salgskanalen. Salgskanalerne afhænger meget af, hvilket marked du befinder dig i, og de traditioner der er. Sælger du vaskebørster kommunikerer du måske primært indirekte med dine kunder gennem butikker og trykt salgsmateriale - du har måske endda en webshop. Sælger du produkter henvendt til en mere afgrænset målgruppe, kan du eksempelvis annoncere i fagblade, lave opslag i institutioner eller lignende. Dit produkt kan også have en bredere målgruppe, hvilket også afspejles i dine salgskanaler, eks. tv eller reklamespots. Indenfor nogle brancher er det almindeligt at præsentere produkterne på messer og udstillinger. Hvis du ønsker at anvende denne salgskanal, er det vigtigt, at du som sælger er velforberedt, og kender dit produkt ud og ind. Du skal derfor være forberedt på at kunne svare på spørgsmål fra kunderne, og i øvrigt tænke på førstehåndsindtrykket - du og dit materiale bør fremstå professionelt og troværdigt. Man kan benytte sig af forskellige markedsføringsteknikker, som fx sales promotions, hvor man laver nogle spændende aktiviteter, der har til formål at øge salget nu og her. Fx. facebook-konkurrencer, åbent hus, demonstrationer eller andre tiltag, der øger opmærksomheden på dit produkt. Et andet markedsføringstiltag kunne være at benytte sig af public relations (PR), ved at skabe omtale i medierne omkring din virksomhed. Det kan være svært at få medierne til at interessere sig for netop dit produkt, så her må du tænke kreativt, og være opsøgende. I nogle tilfælde kan der være en fordel i at have personlige relationer til alle kunderne, mens det i andre tilfælde har mindre betydning. Kunderelationer kommer derfor oftest også til at hænge sammen med det produkt du sælger. Nogle produkter inviterer til længerevarende loyalitetsforhold mellem kunde og sælger, mens andre produkter typisk kun sælges til den samme kunde ganske få gange. Nogle brancher har per tradition meget loyale kunder, mens andre brancher er mere præget af kunder, der søger efter den bedste pris fremfor den bedste service. Et eksempel på nogle af de mest illoyale kunder ses inden for mobilbranchen, hvor en mindre minuttakst eller fri SMS kan skaffe store andele af markedet på meget kort tid. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilken gruppe dine kunder befinder sig indenfor, så du ved hvordan du bedst kan konkurrere. /1 /1 Eksempelvis: Hvis du ejer en bilvask kan du have et medlemskort for at styrke relationen til dine kunder og opbygge loyalitet. Sælger du højttryksrensere afholder du måske demodage, og er aktiv i fagrelevante medier. På den måde kan du bruge kunderelationerne til at styrke dit brand. Kunderelationerne og salgskanalerne afhænger meget af, hvilket marked du befinder dig i og de traditioner der er. Hvis du eksempelvis befinder dig i en branche, hvor der er tradition for rabatkort kan der være fordele i at anvende denne metode til at opbygge kunderelationer - men der kan måske også være fordele i at vælge et andet redskab end det traditionelle.

11 Trin 2. - Validering Indtjeningsmodeller Når man sammensætter en forretningsmodel kan det Hvordan tjener du penge Du har et produkt - kunden har et behov. Hvilken værdi skaber du for kunden og hvordan betaler han for den værdi Dette er overvejelser, der relaterer sig til indtjeningsmodellen for dit produkt. ikke gøres i ét gennemløb. Indtjeningsmodellen handler om, hvordan du tjener penge på dine kunder, og hvordan man kan konfigurere sin indtjening. Der findes utroligt mange indtjeningsmodeller, og man kan finde inspiration mange steder til at gentænke, hvordan man selv kan tjene penge i sin egen branche. Nogle af de mest brugte indtjeningsmodeller er f.eks. kontantkøb, abonnement, pay-peruse, licens, timehonorar eller en kombination af disse. Der findes et utal af indtjeningsmuligheder, og der kan være en vis fornuft i at overveje flere på samme tid, som supplerer hinanden. Valget af indtjeningsmodel(-ler) kan være det, der afgør om en virksomhed bliver en succes eller en fiasko. Musiktjenesten Spotify tjener dels penge på reklamer til gratisbrugere og dels på betalende brugere med et abonnement (en freemium model). Søgemaskinegiganten Google tjener penge på reklamer til brugere, baseret på søgeresultater (reklamebaseret indtjeningsmodel). Gillette tjener penge på at kunderne køber en skraber, som man kan beholde længe, og løbende kan købe nye blade til (razor and blades model). Overvej om du kan finde inspiration i andre brancher for at finde de helt rigtige indtjeningsmodeller for dit produkt og din virksomhed. kr. Det kræver, at man stopper op, lærer af sine erfaringer og tænker nye tanker. Dette gøres igen og igen og styrker sammenhængen i forretningsmodellen. /1 /1

12 Hvad har du så været igennem Det trin du nu har taget har givet dig indsigt i, hvordan din indledende forretningsmodel skal beskrives. Så grib pen og papir (igen), og BESKRIV DE FØLGENDE TING. /20 HER VED DU HVORDAN DU SKAL MARKEDSFØRE DIT PRODUKT VED DU HVOR DU SKAL MARKEDSFØRE DIT PRODUKT BESRKIV DE KANALER DU VIL NÅ DIN MÅLGRUPPE GENNEM HVIS DU HAR SVARET TIL ET AF SPØRGSMÅLENE MÅ DU GÅ ET SKRIDT TILBAGE OG GENOVEVEJE DIN MODEL. BESRKIV MÅDEN KUNDEN SKAL BETALE FOR PRODUKTET BESKRIV HVORDAN DIT PRODUKT SKAL BLIVE KENDT VED DU HVOR MEGET DU SKAL TAGE FOR DIT PRODUKT 0.0 REGN PÅ HVAD DIT PRODUKT VIL KOSTE VED DU HVORDAN DU SKAL TAGE DIG BETALT FOR PRODUKTET VIDERE START /21

13 Trin. Forretningssetup Hvilke aktiviteter skal udføres for, at du kan levere det ønskede produkt Hvilke ressourcer skal der til Hvem kan hjælpe dig Kender du nogen i forvejen Partnere, leverandører, sælgere, programmører, designere osv. Der er altid en risiko ved at involvere andre i en idé, men der er en langt større risiko ved ikke at dele det med nogen overhovedet. Trin nummer handler om at få regnestykket til at gå op. Det er aktiviteter, ressourcer, partnere og netværk, der afgør, om der er tale om en rentabel forretning eller ej. Mest af alt fordi det typisk er disse ting, der koster penge, når en virksomhed skal drives. Som en etableret virksomhed har man ofte styr på størstedelen af disse ting. Men hvis man bevæger sig ind på nye forretningsområder, kræves der måske finansiering, ekstra personale, nye partnerskaber eller lignende. Skal du starte en helt ny virksomhed, er det vigtigt, at vide om du har de nødvendige ressourcer til rådighed i form af bl.a. økonomi, personale, lokaler og produktionsfaciliteter mv., og om der er aftaler på plads med leverandører og partnere. Det er i denne fase man stopper op og vurderer, om man har det rigtige setup til rådighed. Ligeledes er det her, man begynder at kunne identificere de reelle omkostninger ved at bringe en ny forretningsidé til verden. Når du ved, hvad der skal leveres og til hvem, og hvad der skal til for at producere, sælge og vedligeholde produktet, så har du også en idé om de omkostninger, der er forbundet med at realisere den pågældende idé. Det betyder, at du får et overblik over omkostningsstrukturen i din virksomhed. /22 /2

14 Trin. - Forretningssetup Trin. - Forretningssetup Ressourcer Aktiviteter Hvordan vil du levere dit produkt Ressourcerne er de midler, der skal anvendes for at levere den ønskede værdi til kunder og brugere. Hvad skal du gøre for at levere dit produkt Aktiviteterne er det konkrete arbejde, der skal til for at være i stand til at levere, og producere. - Disse aktiviteter vil selvfølgelig altid afhænge af virksomhedstype og produkt Ressourcerne kan inddeles i fire forskellige kategorier: Når du har kortlagt dine tilgængelige ressourcer, skal de sættes i spil gennem forskellige aktiviteter, for at produktet kan blive en realitet. Disse aktiviteter omfatter bla. : Materielle ressourcer kan være produktionsfaciliteter, bygninger, materialer, køretøjer, infrastruktur mv. Menneskelige ressourcer kan være videnspersoner, sælgere, designere, ledere eller lignende, der har de kompetencer, der skal til for at udvikle, levere og vedligeholde produktet. Finansielle ressourcer kan være rede kontanter, bankgarantier, kautioner, venture kapital og lignende, som skal til for at holde forretningen i udvikling. Intellektuelle ressourcer kan være rettigheder (IPR), brand, patenter, kunde-kartoteker, hemmelig opskrift, data, viden mv. Produktion: processen hvor produktet tager form og klargøres til salg. Problemløsning er en løbende aktivitet, hvor ressourcerne og processerne evalueres og optimeres. Udvikling er at højne kvaliteten og effektiviteten af sine produkter og processer, så man kan agere fremsynet, og holde sig foran sine konkurrenter. Personalehåndtering er vigtigt fordi det ofte er personalet, der repræsenterer dit produkt og din virksomhed. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de kan arbejde under de rette forhold, så de kan yde bedst muligt. Service og vedligehold er en vigtig aktivitet. Hvis du kan imødekomme dine kunders problemer, skaber du loyale kunder. /2 /2

15 Trin. - Forretningssetup Trin. - Forretningssetup Netværk og partnere Omkostningsstruktur Hvordan fordeles dine udgifter Omkostningsstrukturen beskriver helt overordnet de væsentligste udgifter, der er forbundet med at drive en forretning. Hvem skal du kende Som regel er det umuligt at gøre alt selv, for ikke at tale om, at det er alt for dyrt. Derfor er det essentielt at have et godt netværk af partnere, som kan bidrage med aktiviteter og ressourcer, din virksomhed ikke besidder og som du ikke selv vil stå for. Hvem du skal teame op med handler om, hvilke værdier du ønsker at levere og selvfølgelig de relationer, du ønsker at have. Hvis du f.eks. har som mål at sælge bæredygtige produkter, er det vigtigt at du vælger leverandører med de samme værdier. distributør eller en specialleverandør af komponenter eller materialer, som det ikke er muligt/ønskværdigt, selv at fremstille. Det er forbundet med omkostninger at skabe, levere og vedligeholde produkter. Dette kræver at der anvendes ressourcer i aktiviteter, som finder sted både internt og eksternt. Alt dette koster penge. Når man har styr på hvilke ressourcer, aktiviteter og partnere, der er behov for, for at levere værdi, kan man relativt let begynde at sætte en pris på, hvor meget det koster at levere de ønskede værdier/ produkter til kunderne. storskala-produktion, automatisering af processer, outsourcing af produktion og lignende. En værdidrevet tilgang vil være mere fokuseret på værdibetonede temaer som f.eks. mulighed for personlig betjening, kundetilpasning, følelse af kvalitet osv., som kan gøre omkostningerne højere, men som gør, at der skabes ekstra værdi for kunderne. Virksomhedskulturen præger ofte omkostningsstrukturen og omvendt, alt efter hvilken tilgang den enkelte virksomhed har til dét at drive forretning. Nogle aktiviteter bliver outsourcet. Det kan f.eks. være programmering af software eller design. Omkostningsstrukturen kan være både omkostnings-drevet og værdidrevet. Nogle ressourcer skaffes gennem distributører og producenter. Det kan f.eks. være produktionsfaciliteter, en etableret En omkostningsdrevet tilgang er typisk stærkt fokuseret på minimering af omkostningerne på forskellig vis f.eks. gennem /2 /2

16 HER VED DU HVAD DU SELV SKAL GØRE FOR AT PRODUCERE OG LEVERE DIT PRODUKT BESKRIV PROCESSEN HVORMED DIT PRODUKT BLIVER TIL (produktion el. service) ER DER NOGET DU KAN FÅ ANDRE TIL AT GØRE I DENNE PROCES Hvad har du så været igennem Du skulle nu kunne besvare FØLGENDE SPØRGSMÅL BESKRIV UNDERLEVERANDØRER OG PARTNERE HVIS DU ER HAVNET HER, ER DER UAFKAREDE TING I DIN MODEL. GÅ ET SKRIDT TILBAGE OG GENOVERVEJ! DET KAN NÆSTEN IKKE VÆRE RIGTIGT, ER DU SIKKER VED DU HVOR MEGET DET VIL KOSTE AT PRODUCERE OG LEVERE DIT PRODUKT UDREGN DIN KOSTPRIS NÅR DU SAMMENHOLDER DINE INDTÆGTER OG DINE UDGIFTER GIVER DET SÅ FORTJENESTE /2 VIDERE 0.0 START /2

17 Trin. Prototyping Fungerer produktet efter hensigten, og reagerer markedet som forventet I denne fase afprøves ideen, med det formål at finde styrker og svagheder. Her skal du tænke over, hvem den skal testes på, og hvordan de skal teste det. Det kan gøres på mange måder, eksempelvis kan der bygges en model/prototype, eller du kan sætte en simpel hjemmeside op og teste dit koncept på denne måde. Målet med at teste er at fange fejlene i opløbet. Lær af dine fejl og glæde dig over, at du har fundet dem i tide. Start småt Afprøv i en lille skala, og skaler op derfra. Omformulér Prøv forskellige måder at kommunikere med dine kunder på. Vær fleksibel Vær altid beredt på at ændre den måde du gør tingene på. /0 /1

18 START HER HAR DU PRÆSENTERET EN POTENTIEL KUNDE FOR DIT PRODUKT Checkliste Vis / BESKRIV DIT PRODUKT TIL EN (ny) KUNDE MULIGVIS ER DET DEN FORKERTE MÅLGRUPPE - ELLER OGSÅ SKAL PRODUKTET PRÆSENTERES ANDERLEDES! SYNTES KUNDEN GODT OM PRODUKTET NOTER HVILKE TING DER GAV VÆRDI FOR KUNDEN Du skulle nu have overvejet FØLGENDE TING. KIG PÅ DIN PRISSÆTNING OG PRØV IGEN! Så er det nok for billigt!! SYNTES KUNDEN AT DIT PRODUKT VAR DYRT PRÆSENTER KUNDEN FOR PRISSÆTNINGEN AF DIT PRODUKT ENTEN ER PRISSÆTNINGEN ELLER DINE UDGIFTER FOR HØJE. ELLER OGSÅ HAR DU IKKE PRÆSENTERET DE RIGTIGE VÆRDIER FOR KUNDEN. lidt dyrt GODT SÅ ER DIT PRODUKT FORMENTLIG PRISSAT KORREKT! VIDERE /2 /

19 Trin. Tag springet Nu står du på springbrættet, og hvis du har testet din idé og spurgt dig til råds, så burde du nu kunne vurdere, om du har lyst til at kaste dig ud i anvendelsen af din forretningsmodel. Føler du dig ikke klar, kan du gå et par skridt tilbage og revurdere nogle af elementerne i din model. Kurser Der findes masser af Spørg dig omkring Der er ofte mange lokale initiativer, der støtter op om iværksætteri og kurser, betalte og gratis, der kan hjælpe dig med at højne dit niveau på forskellige områder. Andre input Det kan anbefales, at du tager fat i din bankmand, revisor eller advokat og erhvervslivet. viser dem din model. Det Find dem der er i er altid godt at få gode nærheden af dig. råd og input fra andre Netværk Der findes mange netværk, hvor man ofte kan komme på gæstelisten. fagligheder. / /

20 START HER ER ØKONOMIEN PÅ PLADS OVERVEJ HVORDAN DU KAN FORDELE RISIKOEN OVER EKS: LEVERANDØRER / PARTNERE Checkliste OVERVEJ HVORDAN DU KAN FORDELE RISIKOEN OVER EKS: LEVERANDØRER / PARTNERE INVESTERER DU SELV I IDÉEN ELLER TAGER DU PÅ ANDRE MÅDER STOR RISIKO VED OPSTART Du skulle nu have overvejet FØLGENDE TING. DU SKAL GØRE DIG OVERVEJELSER OM DU ØNSKER AT SKALERE, I TAKT MED SUCCESSEN. HVIS DET ER DINE UNDERLEVERANDØRER DER IKKE KAN FØLGE MED, SKAL DU OVERVEJE OM DE KAN SUPPLERES ELLER SKIFTES UD OVER TID. HVIS DIT PRODUKT (SOM FORVENTET) FÅR STOR SUCCESS, VIL DU ELLER DINE UNDERLEVERANDØRER SÅ KUNNE FØLGE MED EFTERSPØRGSLEN SÅ HAR VI KUN TILBAGE AT ØNSKE DIG HELD OG LYKKE MED DINE BESTRÆBELSER! / /

21 Erfaringer I alle de projekter der er gennemført i Internationalt Center for Innovation, er der arbejdet aktivt med at udvikle og forbedre de forretningsmodeller, der understøtter forretningsidéerne. Medlemmer af ICIs bestyrelse : Formand: Jørgen Kjær Jacobsen ; Bestyrelsesformand hos Gabriel Flemming Larsen, Direktør, Væksthus Nordjylland François Grimal, Direktør, Dolle A/S Jens Otto Størup, Direktør, Nordjyllands Trafikselskab HER har vi samlet et par af de gode råd der blev identificeret undervejs. Tommy Christiansen, Kommunaldirektør, Hjørring Kommune 1. Jo tidligere en forretningsidé kan testes af, jo færre ressourcer bruges der i processen. Fleksibilitet i fht. planlægning og målsætninger er essentielt i den tidlige fase af et projekt. Husk at digital version af hæftet her kan hentes fra: 2. Virksomheder der deler deres idéer og viden kommer hurtigere frem. Projekter der er forklaret enkelt og elegant har større sandsynlighed for at klare sig: Hvis man kan tegne det, kan man tale om det.. Flere partnere om et projekt KAN være en fordel så længe forventningerne er afstemte.. Virksomheder, der parallelt og fokuseret arbejder i flere spor, kommer hurtigere fremad. Projektet Internationalt Center for Innovation er dybere beskrevet og opsummeret i Business Models in Networks som kan hentes fra Hvis du har en smartphone med en QR-app kan du scanne koderne her. / /

22 Fra Idé til Forretningsmodel - på 10 minutter 1. udgave 2. oplag 201 Udarbejdet af : Idé og tekst Christoffer Mørch, Peder Veng Søberg & Thomas Broen Design Casper Maul & Christoffer Mørch På vegne af : Aalborg Universitet - Center for Industriel Produktion Fibigerstræde Aalborg Ø Denmark Att: John Johansen, ISBN /0

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version

Aalborg Universitet. One Way Ticket For garanterne Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Aalborg Universitet "One Way Ticket" For garanterne Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere