Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (2013). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint."

Transkript

1 Aalborg Universitet Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter Mørch, Christoffer; Søberg, Peder Veng; Broen, Thomas Publication date: 201 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Mørch, C., Søberg, P. V., & Broen, T. (201). Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter. Aalborg: akprint. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 1, 201

2 Fra idé til forretningsmodel på 10 minutter

3 Introduktion KÆRE LÆSER Hvis du sidder med denne folder i hånden, så er du sikkert en af følgende personer; en iværksætter uden erfaring i virksomhedsdrift, eller en erfaren virksomhedsejer, der har fået en idé til et nyt - eller ønsker at ændre et eksisterende - forretningsområde. Uanset hvem du er, bør det kendetegne dig, at du gerne vil vide hvad en forretningsmodel er, og hvordan du kan bruge forretningsmodeller aktivt til at beskrive og udvikle din forretningsidé. Denne folder om forretningsmodeller bygger på erfaringer fra Internationalt Center for Innovation. I perioden fra 200 til 201 har mere end 100 virksomheder været involveret i 10 netværksbaserede projekter med vidt forskellige udgangspunkter og målsætninger. Iværksættere og etablerede fra små og store virksomheder er repræsenteret i de 10 projekter. Og der sker interessante ting, når virksomheder, på trods af forskellighed og størrelse, sætter sig sammen og udvikler nye produkter, services og forretningsidéer. På trods af den store forskellighed i projekterne er det fælles for dem alle, at der er arbejdet aktivt med at udvikle og forbedre forretningsmodeller, der understøtter forretningsidéerne. På de følgende sider kan du læse om nogle af de mange erfaringer, der er gjort igennem den lange proces virksomhederne har været igennem. Hvis du gerne vil have et dybere indblik i projektet Internationalt Center for Innovation, kan du læse mere i projektrapporten Business Models in Networks, som kan hentes fra: Hæftet her kan hentes fra /2 /

4 De delelementer som beskrives i folderen er: Forretningsmodeller Hvad er en forretningsmodel Kunder og brugere En organisation leverer produkter til både kunder og brugere. 1 2 Side 10. Side 11. Side 1. Produkt og værditilbud Produkterne løser både kundernes og brugernes behov og skaber derigennem værdi. Salgskanaler Produkterne tilbydes og leveres til kunder gennem etablerede salgskanaler og markedsføring. En forretningsmodel beskriver, hvordan en virksomhed skaber værdi for sig selv og sine kunder. Forretningsmodeller kan være besværlige at håndtere, fordi der ofte er flere ting, der påvirker hinanden samtidigt. Prisen på produktet påvirker måden du tjener penge på, som er afhængig af kunderne, som afhænger af produktet osv. osv. Man kan derfor ikke betragte en forretnings model som en fast formel for, hvordan en virksomhed fungerer eller skal sammensættes. 2 1 Derfor giver det god mening at dele en forretningsmodel op i flere delelementer, som man kan håndtere hver for sig, men som man på samme tid kan relatere til hinanden. En kort beskrivelse af delelementerne, og deres indbyrdes relationer, giver et overblik over en forretningsmodel. ( Der tages udgangspunkt i Alexander Osterwalders canvas for forretningsmodeller ) Disse delelementer er illustreret på modstående side og uddybes løbende igennem denne folder. Du vil til slut have en overordnet forståelse af, hvad en forretningsmodel er, og hvordan du kan arbejde med din egen på en enkel måde. Kunderelationer Markedsføringen tager udgangspunkt i de relationer man har til kunder og brugere. Disse skal oprettes og vedligeholdes. aktiviteter For at kunne levere værdi til kunder og brugere, kræves der ressourcer som sættes i spil gennem en række aktiviteter, der gør organisationen i stand til at levere produkter til kunder og brugere. Side 1. Side 1. Side 2. Indtjeningsmodeller På baggrund af produktet og den værdi, det skaber for kunden, findes der én eller flere indtjeningsmodeller, der beskriver, hvordan organisationen tjener penge på sine kunder. Netværk og partnere For at ovenstående kan lade sig gøre har man ofte brug for et netværk til at få adgang til ressourcer, viden og kompetencer som ligger udenfor organisationen. Side 2. Ressourcer For at kunne levere værdi til kunder og brugere, kræves der ressourcer, som sættes i spil gennem en række aktiviteter, der gør organisationen i stand til at levere produkter til kunder og brugere. Side 2. Side 2. Omkostningsstruktur Omkostningsstrukturen beskriver, hvordan omkostningerne fordeler sig på de forskellige delelementer, og er i sidste ende den, der afgør hvilke tal, der står på bundlinjen, når regnestykket er gjort op. /

5 trin fra idé til forretning Trin 1 Idé og koncept Der sættes fokus på de bagvedliggende tanker og dét at forklare og formidle over for andre, hvad idéen i hovedtræk går ud på. Trin 2 Overblik I denne fase skabes et mere samlet billede af produkt og marked i en større kontekst og man begynder at forstå, hvordan markedet fungerer. Trin Forretningssetup Det er her brikkerne begynder at falde på plads. Det handler om at skabe en bevidsthed omkring den samlede forretning. Når man sammensætter en forretningsmodel kan det ikke gøres i et gennemløb. Det kræver at man stopper op, tager ved lære af sine erfaringer og gentænker modellen. Dette kan gøres igen og igen for at styrke sammenhængen i forretningsmodellen. Nogle gange går man 2 skridt frem og tilbage andre gange 2 frem og tilbage. Trin Prototyping Prototyping handler om at teste konceptet af i den rigtige kontekst. Lær af dine fejl, og glæd dig over at du fandt dem i tide, inden det blev alt for dyrt. Trin Tag springet Når de væsentligste usikkerheder er blevet afklaret,og antagelserne om marked og kunder er be- eller afkræftet, og der er styr på setup et, så er det tid til at springe ud i det. Det er vigtigt at huske, at der sjældent er tale om en lineær proces. Dvs. man går sjældent fra 1-. Der vil være processer, der breder sig ud, projekter der afsluttes og ting man skal gøre igen og igen. Derfor henviser de trin mest af alt til, hvilken tilstand man befinder sig i på et givent tidspunkt i processen. Og øvelse gør mester. Jo oftere man har været igennem processen, desto hurtigere går det. Trin og Canvas Her på siden vises de enkelte trins relationer til elementerne på canvas et. / /

6 Trin 1. Idé og koncept På det tidligste stadie arbejes der med idéer og koncepter. Disse vil være løst beskrevne tanker om, hvordan noget skal fungere. Her er det specielt vigtigt at fokusere på at fortælle sin historie på en let og forståelig måde. Specielt overfor potentielle kunder, investorer og andre aktører skal budskabet stå klart. Du skal kunne forklare din forretningsidé, så stort set alle kan forstå den. Det skal du gøre af følgende årsager: Det er nemmere at forholde sig til en idé, der er let at forstå. Det bliver lettere at fokusere sin energi på at skabe værdi, dér hvor det giver mening. Kan du let og enkelt forklare din idé til andre, har du større mulighed for at få andre med på den hvad enten det er investorer, kunder, eller nye medarbejdere. Husk, at det kan tage lang tid at finde ind til kernen i det man laver, men hvis man kan formidle dét, så er man kommet langt. / /

7 Trin 1 - Ide og koncept Trin 1 - Ide og koncept Kunder og brugere Produkt og værditilbud Hvem køber, og hvem anvender dit produkt Kunder og brugere er dem, der hhv. betaler for og anvender det produkt du sælger. Enhver organisation, der sælger et produkt, har én eller flere kundegrupper - hvad enten det er Business-to- Consumer (B2C), altså direkte til slutkunden, eller Business-to- Business (B2B), som er til/gennem en anden virksomhed. Brugerne er ikke nødvendigvis kunder. F.eks. betaler brugerne ikke for at anvende Facebook. Det gør annoncører til gengæld. Dermed er annoncørerne både kunder og brugere, da de på samme tid bruger Facebooks egne værktøjer til at administrere deres annoncer. Ved komplekse produkter og systemer af denne art, kan der være mange forskellige parter, der alle har en holdning til, hvad dit produkt skal kunne, og hvad det skal gøre lige præcis for dém. Når du kender kunderne og brugernes motiver for at købe/ anvende dit produkt, kan du bruge dette til bedre at målrette dit værditilbud, din kommunikation og dine budskaber, så de giver bedre mening for modtageren. Hvad er produktet egentlig Ordet produkt bruges om det, der sælges til kunden. Produktet kan i sig selv findes i tre former. Det kan enten være noget fysisk - f.eks. en vaskebørste til en bil - Det kan være en service, der ydes til kunden - f.eks. bilvask eller forsikring Eller det kan være en kombination af noget fysisk og en service, som udgør en samlet pakke. Hvad enten der er tale om et fysisk produkt, en service eller en kombination, så dækker produktet et behov. Derigennem skabes der værdi for kunden. Dette kaldes også for et værditilbud. Dette værditilbud skal være åbenlyst og tydeligt i al kommunikation med kunder og brugere. Eksemplerne til højre er alle reelle løsninger på kundens behov, men er baseret på forskellige værdier. Så når du taler om produktet, så tænk meget konkret over, hvilke behov du tilfredsstiller og for hvem Eksempel: En mand har en snavset bil - han har behov for en ren bil. Det behov kan løses på flere måder. En tur i vaskehal (Værditilbud: professionel pleje, garanti, bekvemmelighed mv.) Køb en børste og brug en halv time i indkørslen (Værditilbud: forkæl din bil, gør det selv, skånsom mod lakken, billigt mv.) Højttryksrenser (Værditilbud: gør det selv, effektivt, mange anvendelsesmuligheder mv.) Serviceydelse Produkt /10 /11

8 START HER ER DU KLAR OVER HVAD DU VIL SÆLGE OG KAN DU BESKRIVE DET KLART OG TYDELIGT Checkliste DU ER IKKE KLAR TIL AT BESKRIVE DIT PRODUKT ELLER KUNDER. NÅR DU ER KLAR, SÅ PRØV IGEN. VED DU HVEM DU VIL SÆLGE PRODUKTET TIL BESKRIV PRODUKTET Grib en notesblok og en blyant og BESKRIV FØLGENDE TING. NÅR ET PRODUKT el. SERVICE ER EN SUCCES ER DET OFTEST FORDI DET SKABER EN OPLEVET VÆRDI FOR KUNDEN. KAN DU IDENTIFICERE HVILKEN VÆRDI DIT PRODUKT TILBYDER KUNDEN BESKRIV KUNDEN/ KUNDEGRUPPEN BESKRIV VÆRDIEN / VÆRDIERNE DIT PRODUKT SKABER FOR KUNDEN VIDERE /12 /1

9 Trin 2. Overblik Her begynder du at prøve dine antagelser af. Er der et marked Er der andre, der løser de samme problemer Hvad er det egentlig for en værdi jeg skaber Alt efter hvilke ressourcer du har at gøre med, kan denne fase af udviklingen handle om alt fra at få viden fra internettet, til at spørge potentielle brugere og kunder, for at afdække behov og efterspørgsel, lave større markedsundersøgelser og lignende. Når man arbejder med at sætte nye forretningskoncepter i verden eller man bevæger sig ind på ukendte områder, er det altafgørende, at man arbejder ud fra et ordentligt grundlag. Det tager tid og penge at udvikle produkter og systemer, og hvis man arbejder udfra forkerte forudsætninger, kan det koste dyrt på den lange bane. Derfor er det essentielt, at du kommer ud og foretager et faktatjek på dine antagelser. Når du ved, hvad det er for et produkt du sælger og til hvem, så skal du også forstå, hvordan du egentlig kommer i kontakt med dine kunder og brugere og hvordan du sælger til dem - med andre ord skal du arbejde med dine salgskanaler. I samme omgang skal du have bekræftet dine antagelser om, hvilket forhold dine kunder ønsker at have til dig og din virksomhed - dine kunderelationer. Hvis du antager at kunderne kan nøjes med en internetløsning, men det viser sig at kunderne foretrækker personlig betjening, så er det vigtigt at opdage tidligt, så man kan tage højde for det. Dermed ikke sagt, at du ikke kan gøre tingene på nye måder, eller at kunden altid har ret, men du skal vide, hvor skoen trykker. Sidst, men ikke mindst, er det også her, du begynder at definere, hvordan du egentlig skal tjene penge. Det gør du igennem dit valg af indtjeningsmodel (-ler). Også her kan det være relevant at involvere potentielle brugere og kunder. /1 /1

10 Trin 2. - Validering Salgskanaler Trin 2. - Validering Kunderelationer Hvordan når du ud til dine kunder Når du ved, hvem dine kunder er og hvad de sætter pris på, skal du vælge, hvordan du vil nå ud til dine kunder. Hvor befinder kunderne sig rent fysisk Hvilke medier bruger de Er det altid en fordel at have personlige relationer til sine kunder Kunderelationer handler om at træffe valg om, hvilke relationer du ønsker at have til dine kunder. Det handler om at være bevidst om, hvilket produkt du sælger og til hvem men også hvordan du sælger det. Måden, hvorpå du sælger dit produkt, kaldes salgskanalen. Salgskanalerne afhænger meget af, hvilket marked du befinder dig i, og de traditioner der er. Sælger du vaskebørster kommunikerer du måske primært indirekte med dine kunder gennem butikker og trykt salgsmateriale - du har måske endda en webshop. Sælger du produkter henvendt til en mere afgrænset målgruppe, kan du eksempelvis annoncere i fagblade, lave opslag i institutioner eller lignende. Dit produkt kan også have en bredere målgruppe, hvilket også afspejles i dine salgskanaler, eks. tv eller reklamespots. Indenfor nogle brancher er det almindeligt at præsentere produkterne på messer og udstillinger. Hvis du ønsker at anvende denne salgskanal, er det vigtigt, at du som sælger er velforberedt, og kender dit produkt ud og ind. Du skal derfor være forberedt på at kunne svare på spørgsmål fra kunderne, og i øvrigt tænke på førstehåndsindtrykket - du og dit materiale bør fremstå professionelt og troværdigt. Man kan benytte sig af forskellige markedsføringsteknikker, som fx sales promotions, hvor man laver nogle spændende aktiviteter, der har til formål at øge salget nu og her. Fx. facebook-konkurrencer, åbent hus, demonstrationer eller andre tiltag, der øger opmærksomheden på dit produkt. Et andet markedsføringstiltag kunne være at benytte sig af public relations (PR), ved at skabe omtale i medierne omkring din virksomhed. Det kan være svært at få medierne til at interessere sig for netop dit produkt, så her må du tænke kreativt, og være opsøgende. I nogle tilfælde kan der være en fordel i at have personlige relationer til alle kunderne, mens det i andre tilfælde har mindre betydning. Kunderelationer kommer derfor oftest også til at hænge sammen med det produkt du sælger. Nogle produkter inviterer til længerevarende loyalitetsforhold mellem kunde og sælger, mens andre produkter typisk kun sælges til den samme kunde ganske få gange. Nogle brancher har per tradition meget loyale kunder, mens andre brancher er mere præget af kunder, der søger efter den bedste pris fremfor den bedste service. Et eksempel på nogle af de mest illoyale kunder ses inden for mobilbranchen, hvor en mindre minuttakst eller fri SMS kan skaffe store andele af markedet på meget kort tid. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilken gruppe dine kunder befinder sig indenfor, så du ved hvordan du bedst kan konkurrere. /1 /1 Eksempelvis: Hvis du ejer en bilvask kan du have et medlemskort for at styrke relationen til dine kunder og opbygge loyalitet. Sælger du højttryksrensere afholder du måske demodage, og er aktiv i fagrelevante medier. På den måde kan du bruge kunderelationerne til at styrke dit brand. Kunderelationerne og salgskanalerne afhænger meget af, hvilket marked du befinder dig i og de traditioner der er. Hvis du eksempelvis befinder dig i en branche, hvor der er tradition for rabatkort kan der være fordele i at anvende denne metode til at opbygge kunderelationer - men der kan måske også være fordele i at vælge et andet redskab end det traditionelle.

11 Trin 2. - Validering Indtjeningsmodeller Når man sammensætter en forretningsmodel kan det Hvordan tjener du penge Du har et produkt - kunden har et behov. Hvilken værdi skaber du for kunden og hvordan betaler han for den værdi Dette er overvejelser, der relaterer sig til indtjeningsmodellen for dit produkt. ikke gøres i ét gennemløb. Indtjeningsmodellen handler om, hvordan du tjener penge på dine kunder, og hvordan man kan konfigurere sin indtjening. Der findes utroligt mange indtjeningsmodeller, og man kan finde inspiration mange steder til at gentænke, hvordan man selv kan tjene penge i sin egen branche. Nogle af de mest brugte indtjeningsmodeller er f.eks. kontantkøb, abonnement, pay-peruse, licens, timehonorar eller en kombination af disse. Der findes et utal af indtjeningsmuligheder, og der kan være en vis fornuft i at overveje flere på samme tid, som supplerer hinanden. Valget af indtjeningsmodel(-ler) kan være det, der afgør om en virksomhed bliver en succes eller en fiasko. Musiktjenesten Spotify tjener dels penge på reklamer til gratisbrugere og dels på betalende brugere med et abonnement (en freemium model). Søgemaskinegiganten Google tjener penge på reklamer til brugere, baseret på søgeresultater (reklamebaseret indtjeningsmodel). Gillette tjener penge på at kunderne køber en skraber, som man kan beholde længe, og løbende kan købe nye blade til (razor and blades model). Overvej om du kan finde inspiration i andre brancher for at finde de helt rigtige indtjeningsmodeller for dit produkt og din virksomhed. kr. Det kræver, at man stopper op, lærer af sine erfaringer og tænker nye tanker. Dette gøres igen og igen og styrker sammenhængen i forretningsmodellen. /1 /1

12 Hvad har du så været igennem Det trin du nu har taget har givet dig indsigt i, hvordan din indledende forretningsmodel skal beskrives. Så grib pen og papir (igen), og BESKRIV DE FØLGENDE TING. /20 HER VED DU HVORDAN DU SKAL MARKEDSFØRE DIT PRODUKT VED DU HVOR DU SKAL MARKEDSFØRE DIT PRODUKT BESRKIV DE KANALER DU VIL NÅ DIN MÅLGRUPPE GENNEM HVIS DU HAR SVARET TIL ET AF SPØRGSMÅLENE MÅ DU GÅ ET SKRIDT TILBAGE OG GENOVEVEJE DIN MODEL. BESRKIV MÅDEN KUNDEN SKAL BETALE FOR PRODUKTET BESKRIV HVORDAN DIT PRODUKT SKAL BLIVE KENDT VED DU HVOR MEGET DU SKAL TAGE FOR DIT PRODUKT 0.0 REGN PÅ HVAD DIT PRODUKT VIL KOSTE VED DU HVORDAN DU SKAL TAGE DIG BETALT FOR PRODUKTET VIDERE START /21

13 Trin. Forretningssetup Hvilke aktiviteter skal udføres for, at du kan levere det ønskede produkt Hvilke ressourcer skal der til Hvem kan hjælpe dig Kender du nogen i forvejen Partnere, leverandører, sælgere, programmører, designere osv. Der er altid en risiko ved at involvere andre i en idé, men der er en langt større risiko ved ikke at dele det med nogen overhovedet. Trin nummer handler om at få regnestykket til at gå op. Det er aktiviteter, ressourcer, partnere og netværk, der afgør, om der er tale om en rentabel forretning eller ej. Mest af alt fordi det typisk er disse ting, der koster penge, når en virksomhed skal drives. Som en etableret virksomhed har man ofte styr på størstedelen af disse ting. Men hvis man bevæger sig ind på nye forretningsområder, kræves der måske finansiering, ekstra personale, nye partnerskaber eller lignende. Skal du starte en helt ny virksomhed, er det vigtigt, at vide om du har de nødvendige ressourcer til rådighed i form af bl.a. økonomi, personale, lokaler og produktionsfaciliteter mv., og om der er aftaler på plads med leverandører og partnere. Det er i denne fase man stopper op og vurderer, om man har det rigtige setup til rådighed. Ligeledes er det her, man begynder at kunne identificere de reelle omkostninger ved at bringe en ny forretningsidé til verden. Når du ved, hvad der skal leveres og til hvem, og hvad der skal til for at producere, sælge og vedligeholde produktet, så har du også en idé om de omkostninger, der er forbundet med at realisere den pågældende idé. Det betyder, at du får et overblik over omkostningsstrukturen i din virksomhed. /22 /2

14 Trin. - Forretningssetup Trin. - Forretningssetup Ressourcer Aktiviteter Hvordan vil du levere dit produkt Ressourcerne er de midler, der skal anvendes for at levere den ønskede værdi til kunder og brugere. Hvad skal du gøre for at levere dit produkt Aktiviteterne er det konkrete arbejde, der skal til for at være i stand til at levere, og producere. - Disse aktiviteter vil selvfølgelig altid afhænge af virksomhedstype og produkt Ressourcerne kan inddeles i fire forskellige kategorier: Når du har kortlagt dine tilgængelige ressourcer, skal de sættes i spil gennem forskellige aktiviteter, for at produktet kan blive en realitet. Disse aktiviteter omfatter bla. : Materielle ressourcer kan være produktionsfaciliteter, bygninger, materialer, køretøjer, infrastruktur mv. Menneskelige ressourcer kan være videnspersoner, sælgere, designere, ledere eller lignende, der har de kompetencer, der skal til for at udvikle, levere og vedligeholde produktet. Finansielle ressourcer kan være rede kontanter, bankgarantier, kautioner, venture kapital og lignende, som skal til for at holde forretningen i udvikling. Intellektuelle ressourcer kan være rettigheder (IPR), brand, patenter, kunde-kartoteker, hemmelig opskrift, data, viden mv. Produktion: processen hvor produktet tager form og klargøres til salg. Problemløsning er en løbende aktivitet, hvor ressourcerne og processerne evalueres og optimeres. Udvikling er at højne kvaliteten og effektiviteten af sine produkter og processer, så man kan agere fremsynet, og holde sig foran sine konkurrenter. Personalehåndtering er vigtigt fordi det ofte er personalet, der repræsenterer dit produkt og din virksomhed. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de kan arbejde under de rette forhold, så de kan yde bedst muligt. Service og vedligehold er en vigtig aktivitet. Hvis du kan imødekomme dine kunders problemer, skaber du loyale kunder. /2 /2

15 Trin. - Forretningssetup Trin. - Forretningssetup Netværk og partnere Omkostningsstruktur Hvordan fordeles dine udgifter Omkostningsstrukturen beskriver helt overordnet de væsentligste udgifter, der er forbundet med at drive en forretning. Hvem skal du kende Som regel er det umuligt at gøre alt selv, for ikke at tale om, at det er alt for dyrt. Derfor er det essentielt at have et godt netværk af partnere, som kan bidrage med aktiviteter og ressourcer, din virksomhed ikke besidder og som du ikke selv vil stå for. Hvem du skal teame op med handler om, hvilke værdier du ønsker at levere og selvfølgelig de relationer, du ønsker at have. Hvis du f.eks. har som mål at sælge bæredygtige produkter, er det vigtigt at du vælger leverandører med de samme værdier. distributør eller en specialleverandør af komponenter eller materialer, som det ikke er muligt/ønskværdigt, selv at fremstille. Det er forbundet med omkostninger at skabe, levere og vedligeholde produkter. Dette kræver at der anvendes ressourcer i aktiviteter, som finder sted både internt og eksternt. Alt dette koster penge. Når man har styr på hvilke ressourcer, aktiviteter og partnere, der er behov for, for at levere værdi, kan man relativt let begynde at sætte en pris på, hvor meget det koster at levere de ønskede værdier/ produkter til kunderne. storskala-produktion, automatisering af processer, outsourcing af produktion og lignende. En værdidrevet tilgang vil være mere fokuseret på værdibetonede temaer som f.eks. mulighed for personlig betjening, kundetilpasning, følelse af kvalitet osv., som kan gøre omkostningerne højere, men som gør, at der skabes ekstra værdi for kunderne. Virksomhedskulturen præger ofte omkostningsstrukturen og omvendt, alt efter hvilken tilgang den enkelte virksomhed har til dét at drive forretning. Nogle aktiviteter bliver outsourcet. Det kan f.eks. være programmering af software eller design. Omkostningsstrukturen kan være både omkostnings-drevet og værdidrevet. Nogle ressourcer skaffes gennem distributører og producenter. Det kan f.eks. være produktionsfaciliteter, en etableret En omkostningsdrevet tilgang er typisk stærkt fokuseret på minimering af omkostningerne på forskellig vis f.eks. gennem /2 /2

16 HER VED DU HVAD DU SELV SKAL GØRE FOR AT PRODUCERE OG LEVERE DIT PRODUKT BESKRIV PROCESSEN HVORMED DIT PRODUKT BLIVER TIL (produktion el. service) ER DER NOGET DU KAN FÅ ANDRE TIL AT GØRE I DENNE PROCES Hvad har du så været igennem Du skulle nu kunne besvare FØLGENDE SPØRGSMÅL BESKRIV UNDERLEVERANDØRER OG PARTNERE HVIS DU ER HAVNET HER, ER DER UAFKAREDE TING I DIN MODEL. GÅ ET SKRIDT TILBAGE OG GENOVERVEJ! DET KAN NÆSTEN IKKE VÆRE RIGTIGT, ER DU SIKKER VED DU HVOR MEGET DET VIL KOSTE AT PRODUCERE OG LEVERE DIT PRODUKT UDREGN DIN KOSTPRIS NÅR DU SAMMENHOLDER DINE INDTÆGTER OG DINE UDGIFTER GIVER DET SÅ FORTJENESTE /2 VIDERE 0.0 START /2

17 Trin. Prototyping Fungerer produktet efter hensigten, og reagerer markedet som forventet I denne fase afprøves ideen, med det formål at finde styrker og svagheder. Her skal du tænke over, hvem den skal testes på, og hvordan de skal teste det. Det kan gøres på mange måder, eksempelvis kan der bygges en model/prototype, eller du kan sætte en simpel hjemmeside op og teste dit koncept på denne måde. Målet med at teste er at fange fejlene i opløbet. Lær af dine fejl og glæde dig over, at du har fundet dem i tide. Start småt Afprøv i en lille skala, og skaler op derfra. Omformulér Prøv forskellige måder at kommunikere med dine kunder på. Vær fleksibel Vær altid beredt på at ændre den måde du gør tingene på. /0 /1

18 START HER HAR DU PRÆSENTERET EN POTENTIEL KUNDE FOR DIT PRODUKT Checkliste Vis / BESKRIV DIT PRODUKT TIL EN (ny) KUNDE MULIGVIS ER DET DEN FORKERTE MÅLGRUPPE - ELLER OGSÅ SKAL PRODUKTET PRÆSENTERES ANDERLEDES! SYNTES KUNDEN GODT OM PRODUKTET NOTER HVILKE TING DER GAV VÆRDI FOR KUNDEN Du skulle nu have overvejet FØLGENDE TING. KIG PÅ DIN PRISSÆTNING OG PRØV IGEN! Så er det nok for billigt!! SYNTES KUNDEN AT DIT PRODUKT VAR DYRT PRÆSENTER KUNDEN FOR PRISSÆTNINGEN AF DIT PRODUKT ENTEN ER PRISSÆTNINGEN ELLER DINE UDGIFTER FOR HØJE. ELLER OGSÅ HAR DU IKKE PRÆSENTERET DE RIGTIGE VÆRDIER FOR KUNDEN. lidt dyrt GODT SÅ ER DIT PRODUKT FORMENTLIG PRISSAT KORREKT! VIDERE /2 /

19 Trin. Tag springet Nu står du på springbrættet, og hvis du har testet din idé og spurgt dig til råds, så burde du nu kunne vurdere, om du har lyst til at kaste dig ud i anvendelsen af din forretningsmodel. Føler du dig ikke klar, kan du gå et par skridt tilbage og revurdere nogle af elementerne i din model. Kurser Der findes masser af Spørg dig omkring Der er ofte mange lokale initiativer, der støtter op om iværksætteri og kurser, betalte og gratis, der kan hjælpe dig med at højne dit niveau på forskellige områder. Andre input Det kan anbefales, at du tager fat i din bankmand, revisor eller advokat og erhvervslivet. viser dem din model. Det Find dem der er i er altid godt at få gode nærheden af dig. råd og input fra andre Netværk Der findes mange netværk, hvor man ofte kan komme på gæstelisten. fagligheder. / /

20 START HER ER ØKONOMIEN PÅ PLADS OVERVEJ HVORDAN DU KAN FORDELE RISIKOEN OVER EKS: LEVERANDØRER / PARTNERE Checkliste OVERVEJ HVORDAN DU KAN FORDELE RISIKOEN OVER EKS: LEVERANDØRER / PARTNERE INVESTERER DU SELV I IDÉEN ELLER TAGER DU PÅ ANDRE MÅDER STOR RISIKO VED OPSTART Du skulle nu have overvejet FØLGENDE TING. DU SKAL GØRE DIG OVERVEJELSER OM DU ØNSKER AT SKALERE, I TAKT MED SUCCESSEN. HVIS DET ER DINE UNDERLEVERANDØRER DER IKKE KAN FØLGE MED, SKAL DU OVERVEJE OM DE KAN SUPPLERES ELLER SKIFTES UD OVER TID. HVIS DIT PRODUKT (SOM FORVENTET) FÅR STOR SUCCESS, VIL DU ELLER DINE UNDERLEVERANDØRER SÅ KUNNE FØLGE MED EFTERSPØRGSLEN SÅ HAR VI KUN TILBAGE AT ØNSKE DIG HELD OG LYKKE MED DINE BESTRÆBELSER! / /

21 Erfaringer I alle de projekter der er gennemført i Internationalt Center for Innovation, er der arbejdet aktivt med at udvikle og forbedre de forretningsmodeller, der understøtter forretningsidéerne. Medlemmer af ICIs bestyrelse : Formand: Jørgen Kjær Jacobsen ; Bestyrelsesformand hos Gabriel Flemming Larsen, Direktør, Væksthus Nordjylland François Grimal, Direktør, Dolle A/S Jens Otto Størup, Direktør, Nordjyllands Trafikselskab HER har vi samlet et par af de gode råd der blev identificeret undervejs. Tommy Christiansen, Kommunaldirektør, Hjørring Kommune 1. Jo tidligere en forretningsidé kan testes af, jo færre ressourcer bruges der i processen. Fleksibilitet i fht. planlægning og målsætninger er essentielt i den tidlige fase af et projekt. Husk at digital version af hæftet her kan hentes fra: 2. Virksomheder der deler deres idéer og viden kommer hurtigere frem. Projekter der er forklaret enkelt og elegant har større sandsynlighed for at klare sig: Hvis man kan tegne det, kan man tale om det.. Flere partnere om et projekt KAN være en fordel så længe forventningerne er afstemte.. Virksomheder, der parallelt og fokuseret arbejder i flere spor, kommer hurtigere fremad. Projektet Internationalt Center for Innovation er dybere beskrevet og opsummeret i Business Models in Networks som kan hentes fra Hvis du har en smartphone med en QR-app kan du scanne koderne her. / /

22 Fra Idé til Forretningsmodel - på 10 minutter 1. udgave 2. oplag 201 Udarbejdet af : Idé og tekst Christoffer Mørch, Peder Veng Søberg & Thomas Broen Design Casper Maul & Christoffer Mørch På vegne af : Aalborg Universitet - Center for Industriel Produktion Fibigerstræde Aalborg Ø Denmark Att: John Johansen, ISBN /0

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1.

Citation for pulished version (APA): Brink, T. (2012). Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011: Tænker din virksomhed nyt?. Innovation, 1. Syddansk Universitet Innovation - Nykredit Ejerlederanalyse 2011 Brink, Tove Published in: Innovation Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud

Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Ringmærkning og miljøundersøgelser af Vandrefalk i Danmark Feltrapport 2014 Møller, Søren; Falk, Knud Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for pulished version

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder -en introduktion til elementerne i Osterwalders Business Model Canvas Udarbejdet for Væksthus Midtjylland i forbindelse

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Værktøj 2. Klassifikation af bygningsdele Davidsen, Henrik; Bertelsen, Niels Haldor; Jørgensen, Olaf Brun; Kjær, Rolf; Alrø, Erik; Bertelsen, Niels Haldor; Kragh, Andreas Publication

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk!

Øksnehallen, 14-15/9. Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! Øksnehallen, 14-15/9 Udstillerinvitation FYR OP UNDER DIN FORRETNING og udvid dit netværk! IVÆRK&VÆKST2012 Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab resultater for både din egen

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Industrielle forretningsmodeller

Industrielle forretningsmodeller Industrielle forretningsmodeller Erfaringer som privat konsulent på FIF v. partner Karsten Vind, Pluss Leadership A/S 1 Pluss ydelser over for vækstvirksomheder 25 konsulenter Århus og København Private

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb

MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb MasterClass intro til køb af virksomhed - proces og forløb Kl. 13.00: Intro v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 13.15: Overvejelser og proces v. advokat Bo Vilsgaard Kl. 14.00: Værdiansættelse og finansiering

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere