I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- ANNONCØR SIG I FREMTIDENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- ANNONCØR SIG I FREMTIDENS"

Transkript

1 AR FÅET HJÆLP TIL AT SKRIVE DENNE REDAKTIONEN HAR FORMULERET FIRE AKTUELLE SPØRGSMÅL, UDVALGT FIRE LAMEDIREKTØRER OG STILLET DEM T SIT. POUL MIKKELSEN LÆGGER UD AT REFLEKTERE OVER, HVORDAN ET ND OPNÅR MENTALT MONOPOL I FREM- N, FREDERIK PREISLER BRINGER STA- EN VIDERE OG FORTÆLLER HISTORIEN HVORDAN HAN VILLE LEDE EN MAR- NGAFDELING, JAN DUCKERT GIVER ET PÅ, HVORDAN MAN LØFTER MÆRKE- RNE I FREMTIDENS DETAILHANDEL OG N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE I REDAKTIONEN : T V 2 R EKL AME : FLEMMING SCHEEL PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- HALBYE, KAAG & THOMPSON : RUNE GITZ-JOHANSEN, KARIN BODELUND TEKST: MICHAEL H ERMANN ER EN ANNONCØR SIG I FREMTIDENS ART DIRECTION : HALBYE, KAAG & THOMPSON, JESPER KELLER IEBILLEDE. UDVALGET O PSÆTNING & FÆRDIGGØRELSE ER : HALBY E, KIKKE A AG & TH O M PSON, BTIL- RIAN DAHL FOTO : NICKY DE SILVA DIGT. DE FIRE HAR FOR VANE AT MAR- TRY K O G INDBINDING : CLICHEFA G R AFISK 1. U D GAVE, 3. ÅRGANG O PL AG STK. SIG I DEN LØBENDE DEBAT. DE KOM- TIDLIGERE U D GIVET: HVER ISÆR FRA BUREAUER, O R D O M LEVENDE BILLEDER D ER ÆNDREDE DER PÅ TALLENE HAR R EKL AMEFILM B LEV SET. VARER B LEV SOLGT. VELKO M M EN TIL EN B O G O M EFFEKTEN AF T V BEMÆRKELSESVÆRDIGE RESULTATER UDGIVER : T V 2 R, BAU N EGÅRDSVEJ 73, 2900 H ELLERUP, TLF S HÅRDE VINDE I REKLAMEBRANCHEN. VARSLER DE IØJNEFALDENDE FORAN- GER, FORDI FORBRUGERE OG DETAIL- DEL OPFØRER SIG PÅFALDENDE ANDER- S I DAG, END DE GJORDE FOR IKKE RET GE SIDEN. I DAG ER DET IKKE GJORT AT VISE SIT PRODUKT OG FREMHÆVE FORDELE. FORBRUGERNE HAR RIGE- AT VÆLGE IMELLEM OG EFTERSPØR- REELLE FORSKELLE. GØR PRODUKTET FORSKEL, MÅ DET INDRETTE SIG PÅ AVERE PRIS. MAN TALER OM, AT PRO- TERNE MÅ KOMME TIL KUNDERNE. VISE FLEMMING RASMUSSEN : VELKOMMEN TIL EN BOG OM HVORDAN REKL AME BLIVER TIL ANDET OG MERE END REKL AME PÅ TV FLEMMING RASMUSSEN... 4 POUL MIKKELSEN... 8 FREDERIK PREISLER JAN DUCKERT STEEN HALBYE FREDERIK PREISLER : " HVO R DAN VIL J EG LEDE EN MARKETINGAFDELING? " P OUL MIKKELSEN : " HVO R DAN O PNÅR ET B R AND M ENTALT M O N O P O L? " STEEN HALBYE : "HVORDAN DIFFERENTIERER EN ANNONCØR SIG I FREMTIDENS MEDIEBILLEDE? " JAN D UCKERT: " HVO R DAN LØ F TER MAN M ÆRKEVARENE I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " DANSK TIPSTJENESTE SUZUKI DE DANSKE SPRITFABRIKKER TOMS ALM. BRAND TDC RÅD & DÅD STRYHN'S... 52

2 HVORDAN REKLAME BLIVER TIL ANDET OG MERE END REKLAME PÅ TV Vi har fået hjælp til at skrive denne bog. Redaktionen har formuleret fire tidsaktuelle spørgsmål, udvalgt fire reklamedirektører og stillet dem hvert sit. Poul Mikkelsen lægger ud med at reflektere over, hvordan et brand opnår mentalt monopol i fremtiden, Frederik Preisler bringer stafetten videre og fortæller historien om, hvordan han ville lede en marketingafdeling, Jan Duckert giver et bud på, hvordan man løfter mærkevarerne i fremtidens detailhandel og Steen Halbye runder af med at svare på spørgsmålet - hvordan differentierer en annoncør sig i fremtidens mediebillede. Udvalget er ikke tilfældigt. De fire har for vane at markere sig i den løbende debat. De kommer hver især fra bureauer, der har vist bemærkelsesværdige resultater trods hårde vinde i reklamebranchen. Alle varsler de iøjnefaldende forandringer, fordi forbrugere og detailhandel opfører sig påfaldende anderledes i dag, end de gjorde for ikke ret længe siden. I dag er det ikke gjort med at vise sit produkt og fremhæve dets fordele. Forbrugerne har rigeligt at vælge imellem og efterspørger reelle forskelle. Gør produktet ikke forskel, må det indrette sig på en lavere pris. Man taler om, at produkterne må komme til kunderne. Vise initiativ, kilde engagementet, udfordre reaktionen. Det gælder også TV 2s sortiment. I årets løb har vi lanceret en stribe produktudviklinger: En ny TV-kanal, nye services på nettet, nye kommercielle produkter. Fra at være en TV-kanal er vi på ganske få år blevet et otte-strenget mediehus. I dag kan vi mønstre otte kommunikationskanaler i alt, som hver kan stå på egne ben, men bliver mest interessante, når de kombineres. Opmærksomheden vækkes i det ene medie, konverteres til engagement i det andet og udmøntes til respons i det tredje. Inde i bogen vil du også møde en række annoncører, som har haft mod til at kombinere flere af vores kommunikationskanaler. Må deres erfaringer inspirere til flere succeshistorier. Flemming Rasmussen Salgs- og marketingdirektør, TV 2/DANMARK 5

3 Konsistens er vejen til mentale monopoler POUL MIKKELSEN, DDB

4 P O U L M I K K E L S E N HVOR VIRKELIGHEDEN SK ABES Vi har i flere år prædiket for vores kunder, at et stærkt brand ikke kun skabes gennem effektiv kommunikation. At et stærkt brand skabes ved, at alle møder med kunderne efterlader den samme ønskede opfattelse. At hele organisationen skal levere ind til den position, virksomheden ønsker at opnå. At konsistens er vejen til mentale monopoler. Budskabet vinder genklang på den anden side af bordet, hvor der efterhånden arbejdes intensivt og tværgående med branding som ledelsesværktøj i de fleste virksomheder. Det synes derfor evident, at fremtidens reklamebureau er et branding bureau, der tilfører værdi på tværs af hele brand oplevelsen - og ikke kun på den kommunikative delmængde. Øjebliksbilledet fanger imidlertid en reklamebranche, der ofte ender med blot at farvelægge strategiplanen frem for eksempelvis at indgå intensivt i produktudviklingen, komme med idéer til markedsekspansion, optimere brand porteføljen, udvikle medrivende butiksoplevelser eller inspirerende interne konferencer. En branche der ikke i tilstrækkelig grad er med, hvor virkeligheden skabes. Der er givetvis en række årsager hertil, alt efter hvilket bureau vi taler om. Men min hidtidige erfaring har påvist tre centrale indsatsområder, der er med til at bringe bureauet tættere på virkeligheden. Øvelsen starter med at kigge indad. Hvis vi vil være med, hvor virkeligheden skabes, skal vi kunne fremvise de nødvendige kompetencer. I vores eget hus har vi opbygget en kompentencestyrke, der arbejder i spændingsfeltet mellem forbrugerindsigt, forretningsindsigt og kreativitet. Styrken rummer blandt andet tidligere management konsulenter, kommunikationseksperter og en sociolog. Endvidere har jeg selv været tæt integreret i denne funktion som garant for kreativiteten og som bindeleddet til den efterfølgende eksekvering, hvilket skal være med til at sikre, at det strategiske arbejde ikke ender på hylderne, men i hovedet på forbrugerne. Denne kompetenceballast er essentiel for at lykkes med det næste og afgørende indsatsområde, en stærk organisatorisk integration mellem bureau og kunde. En bevægelse fra et kunde-leverandør forhold til et partnerskab i medgang og modgang. Et partnerskab, hvor vi åbner op for de hellige graler. Hvor vi har vores daglige gang hos hinanden og en løbende dialog på topledelsesniveau. Et partnerskab, hvor bureauet deltager i de fora, hvor de vigtigste marketingbeslutninger træffes, selvom de måske hidtil har været forbeholdt interne medarbejdere. Den tætte integration vil give det perfekte udgangspunkt for at forstå kundens forretning indgående. Kombineres indsigten med bureauets kompetencer, kan vi skabe værdi i en større del af organisationen og komme med idéer og ændringsforslag flere led før, et egentligt produkt har set dagens lys. Et sådant partnerskab vil ligeledes gøre os i stand til at fungere som daglige brand guardians, som eksempelvis kan stoppe initiativer, der forbryder sig mod den ønskede opfattelse af mærket. Vi kommer med andre ord tæt på de steder, hvor virkeligheden skabes. For at udvikle et effektivt og integreret samarbejde er det imidlertid centralt, at der indledningsvist defineres klare fælles mål, samt at partnerskabet bygger på gensidig tillid. Målsætningerne skal både referere til konkrete salgsmål og eventuelle omsætningsbesparelser, men bør også favne de mere emotionelle dimensioner såsom imageopfattelse og medarbejdertilfredshed, hvor det ofte tager lidt længere tid, før effekten kan ses på bundlinien. Desuden er det min overbevisning, at en samarbejdsaftale bør have et resultatbaseret element, så tanken om et partnerskab i med- og modgang bliver konkret. Mindst ligeså vigtig er den gensidige tillid, der er med til at åbne de nødvendige døre. I sidste ende kommer vi ingen vegne, hvis den ikke er til stede. Naturligvis skal man gøre sig fortjent til sin partners tillid, men et åbent sind og en passioneret tilgang er en nødvendighed. Det er afgørende for mig, at mine kunder opfatter mig som en del af teamet og ikke som en ekstern konsulent, man ikke helt kan betro sig til. I sidste ende medfører et partnerskab funderet i kompetence, tæt samarbejde, fælles mål og gensidig tillid, at marketingindsatsen bliver placeret højt på topledelsens agenda. Til gavn for både virksomheden og bureauet. Den administrerende direktør vil tage del i branding arbejdet og placerer brandet som en af de centrale faktorer, der kan opsummere virksomhedens tilstand. Endvidere vil et stærkt partnerskab ofte medføre en organisatorisk opprioritering af marketingfunktionen samt et mere struktureret organisatorisk samarbejde på tværs af de funktioner, der er med til at opbygge mærket. Opsummerende er det min overbevisning, at fremtiden tilhører de bureauer, der i tæt partnerskab med deres kunder formår at påvirke virkeligheden og derefter præsentere den på skønneste vis. Poul Mikkelsen Direktør, DDB Gruppen 8 9

5 Jeg er til sport og dokumentarudsendelser. Det er sådan en slags erhvervsskade. Og så kan jeg godt lide ånden i Zulu, selvom mine døtre vil sige, at jeg skulle holde mig til Charlie. Reklamer som Ib & Ib over broen er dejlige. Der er højt til loftet. Og så dem, der rammer den dér særlige danske tone som i fiske-filmene og de gamle Squash-film. Nu ville jeg jo gerne sige, at det ikke virker på mig. Men hvis jeg bliver sendt i byen uden indkøbsseddel, så køber jeg højst sandsynligt det, jeg har i frisk erindring. Der står faktisk sådan en lyserød flaske rengøringsmiddel ude under køkkenvasken. S E E R E N MIG D E R F I N D E S R E K L A M E R, H V O R M I N K O N E H A R P Å B U D O M AT K A L D E P Å MICHAEL HEDETOFT CHRISTOFFERSEN 11

6 DA N S K T I P S TJ E N E S T E MARKETINGCHEF KLAUS BYRIALSEN LOHSE DANSK TIPSTJENESTE MARKEDSCHEF SØREN NIELSEN DANSK TIPSTJENESTE ER DER NOGET KVINDER FORSTÅR, ER DET HUMOR Vores første reaktion var, at vi skulle passe gevaldigt på ikke at lægge os ud med halvdelen af landets befolkning. Dansk Tipstjeneste har en natur og synlighed, der gør os vores ansvar ekstremt bevidst. På den ene side går Der er så meget kvinder ikke forstår til kanten. På den anden rammer det klokkerent på strategien og i målgruppen. Vi testede i målgruppen med et næsten forudsigeligt sikkert resultat. Og så tog vi en række dybdeinterviews med kvinder, som gav os mere is i maven. Det smukke er jo, at diskriminationen lige så godt kan vende den anden vej; at det er drengerøvene inde foran kassen, der er langt ude. Oddset er et videnspil for mænd 18-40, og hidtil var vi gået meget taktisk til værks: Husk at spille i aften og i den dur. Her var en sympatisk platform, som rakte ud over inderkredsen af heavy users og skabte afgørende afstand til bookmakerne. Spillets personlighed er et indforstået, maskulint univers, hvor mænd har lov at være lidt irrationelle. Hvor dét at få ret betyder mere end at vinde. Vi bruger TV og lægger os op ad sportsudsendelserne for at understrege det indforståede og sikre både dækning og synlighed. På print kan vi bedre mandsopdække med nuancerede budskaber tæt på købssituationen. Og der tør vi bedre slippe vores kultfigur Janni løs med himmelvendt blik og indforståede vittigheder, der måske havde givet bagslag på TV. Senest har vi udvidet samarbejdet med TV 2 og bredt os til ishockey med Oddset Ligaen via bander, sponsorater og spillerreklamer, samt spots før og efter 40 direkte transmitterede kampe årligt. Vi har også vores eget lille internet univers på med dagens kampe og resultater. Resultatet taler for sig selv: Dobbelt op på tre og et halvt år! At vi oven i hatten har vundet TV 2s Den Glade Seer i juni, en Zulu Award for årets bedste reklamefilm samt publikums Arnold i biografen bekræfter bare, at vores gut feeling fra start var rigtig. Du kan i hvert fald roligt regne med, at du kommer til at høre fra Janni og sportsidioterne også til næste år. ODDSET BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Zulu TV 2 SportsMarketing TV2.DK TV 2 Sponsorater EFFEKTEN: Omsætningsøgning på 88% i 2003 Kendskabsstigning fra 79% til 90% i målgruppen Styrkede værdier Massiv PR TV 2s Den Glade Seer - Juni 2004, Bedste TV reklame - Zulu Awards

7 Man behøver ikke at have gået på Handelshøjskolen for at vide, at kommunikation er den faktor, der har det største potentiale til at påvirke virksomhedens succes eller fiasko FREDERIK PREISLER, PROPAGANDA MCCANN

8 F R E D E R I K P R E I S L E R HVIS JEG VAR MARKETINGDIREKTØR...ville jeg være skræmt fra vid og sans. Tænk, at sidde med ansvaret for virksomhedens isoleret set vigtigste konkurrenceparameter og mere eller mindre være den eneste, der ved det? Vi kan kalde det marketing. Vi kan kalde det mange ting. Men det mest dækkende er at forstå marketingafdelingens arbejde som kommunikation. Og man behøver ikke have gået på Handelshøjskolen for at vide, at kommunikation er den faktor, der har det største potentiale til at påvirke virksomhedens succes eller fiasko. Men i de fleste større virksomheder er det stadig noget, man til sidst strør oven på forretningsplanen. En slags festlige knaldperler, der kan live op på det mildest talt banale ønske man har, om at sælge nogle varer eller ydelser og tjene nogle penge. Men i virkeligheden er kommunikation ikke knaldperler. Det er bomber. Og som marketingdirektør er man en mand med nitroglycerin i lommen, som alle klasker på skulderen og skubber kammeratligt til på gangen. Det er jo ikke ond vilje fra bestyrelsen, resten af direktionen og organisationen der får dem til at tage lidt let på kommunikationen. Det er manglende kommunikation. Ingen har forklaret dem, hvor altafgørende det egentlig er. Så de tror, at det er et spørgsmål om at lave noget sjov reklame, sætte nogle salgsfremmende aktiviteter i søen og overholde sine budgetter nogenlunde. Så kan man gå til fest med reklamebranchen for resten af pengene. Marketingafdelingen er i alt for mange virksomheder reduceret til den sjove afdeling. Der, hvor der brændes penge af, som måske lige så godt kunne være sparet. På den baggrund kan det ikke undre, at marketingplaner og budgetter bliver, som de bliver. Hvis bestyrelsen ikke rigtig tror på, at det virker, vil den selvfølgelig bruge færrest mulige penge på det. Når resten af direktionen opdager det, fokuserer den på andre ting. Med den konsekvens at marketingafdelingen ikke får intern opbakning, og til sidst ender som en frit svævende servicefunktion, der bliver kastebold imellem salg, produktion, HR, logistik og alle mulige andre. Sådan er det i mange virksomheder. Også virksomheder med en vis eller endog betragtelig succes. Men det ændrer ikke ved, at intern og ekstern kommunikation stadig er den mest effektive måde at nå sine mål på. Selv verdens bedste produkt kan ikke sælges uden kommunikation. Og selv verdens dårligste produkt kan sælges med den rette kommunikation. De fleste virksomheders produkter befinder sig midt imellem disse to yderpunkter. Og det gør deres kommunikation for så vidt også. Det er hverken rigtig dårligt eller rigtig godt. Men det er deres resultater heller ikke. Så hvis jeg var marketingdirektør, ville min første prioritet være at få resten af virksomheden til at forstå, hvor vigtig kommunikation egentlig er. Jeg ville kræve af bestyrelse og direktion, at de betragtede investeringer i kommunikation som investeringer i immaterielle aktiver med en tilbagebetalingstid på mindst 3 år. Min anden prioritet ville ligge i forlængelse af den første. Jeg ville gøre kommunikation lig med dokumentation. Der skulle ligge en klokkeklar dokumentation for effekten, eller den manglende effekt af enhver investering i kommunikation. Min langsigtede vision ville være at gøre hele virksomhedens kultur til en kommunikationskultur. Alt for mange virksomheder magter kun den eksterne kommunikation. Men en intern udveksling af ideer, energier og synergier er helt afgørende for, at der overhovedet er noget at kommunikere eksternt. Det kræver også, at man fører tænkekraften tilbage fra eks- terne leverandører til virksomheden selv. Managementrådgivning for eksempel er ofte et symptom på manglende selvtillid og evne til at udnytte interne ressourcer. Og i de fleste større virksomheders marketingafdelinger sidder der højt uddannede og dybt kvalificerede mennesker og køber deres eget speciale af nogle, der pænt sagt er anderledes kvalificerede. Reklame-, analyse- og mediebureauer skal bruges til at udveksle synspunkter med. De skal bibringe marketingafdelingens specifikke kendskab til eget marked en generel dimension. Det betyder for eksempel også, at min marketingafdeling selv skulle lægge sin strategi og opstille overordnede mål. Og først derefter gå i byen og købe gode råd. Marketingafdelingen skal være specialister på eget marked. Samarbejdspartnere skal være specialister på det generelle marked. Som det sidste og sikkert grunden til, at jeg aldrig ville turde tage et job som marketingdirektør ville jeg kræve en hidtil uset sammenhæng i hele virksomhedens kommunikation. Ikke bare som en grafisk spændetrøje. Men en måde at tale og agere på, som forplantede sig fra hyldesvirpere i supermarkedet til udtalelser fra bestyrelsesformanden. Som ganske ung og meget naiv reklamemand udformede jeg en gang en kampagne for et større herværende benzinselskab. Ideen var at demonstrere deres servicestationers helhjertede satsning på service (det var før service blev det eneste, man ikke kunne få på en servicestation). Jeg kan ikke huske det konkrete budskab, men det var noget i stil med, at Vores service er gratis, og hvis du ikke får den, får du benzinen gratis. Der blev brugt TV, dagblade, outdoor og alt muligt andet til at formidle det glade budskab. Forud var gået en stor intern markedsføring og meningen var så, at et antal ledende medarbejdere fra benzinselskabet skulle aflægge servicestationerne besøg med forskellige opdigtede behov for service i stil med knækkede viskerblade og knaldede forlygtepærer for at finde Danmarks bedste servicestation. Reklamebureauet deltog også, og jeg kørte glad ind på en servicestation i Hobro og spurgte om hjælp til at skifte min forlygtepære. Pigen kiggede koldt på mig og sagde det må du altså selv klare. Jeg henviste fornøjet til reklamens budskab og hendes kulde ændrede sig til måben over min naivitet, hvorefter hun meddelte mig, at det der er noget, de har fundet på ovre i reklameafdelingen i København, det bruger vi ikke her og det bliver lige 126 kr. for benzinen, tak. Jeg blev lidt mindre naiv over for virkelighedens samspil med reklamen. Men jeg lærte også, at et enkelt led i kommunikationskæden kan desavouere hele resten af kæden. Alt hvad virksomheden kommunikerer fra breve til reklame, fondsbørsmeddelelser og PR skal hænge sammen. Ikke bare for at opnå synergi, men for at undgå, at millionerne spildes på grund af et enkelt svagt led. Og det kan man jo godt blive helt forskrækket over at have ansvaret for. Så vil jeg trods alt nok hellere være reklamemand og kunne kloge mig på, hvordan det egentlig burde gøres. Frederik Preisler Partner, Propaganda McCann 16 17

9 S E E R E N TOMMY, GITTE, SOFUS OG GUSTAV-EMIL RASMUSSEN Ugens højdepunkt er onsdag kl , når de sender Bataljonen, for Tommy har en lillebror, der er i Irak med den danske brigade. Ellers er vi blevet mere kræsne med, hvad vi ser. Det eneste andet faste program er, når drengene ser Snurre Snups Søndagsklub. De dér fysik-eksperimenter går rent ind. Der er for mange reklamer, men de er nu ikke så slemme, som på visse af de andre kanaler. E N G O D F I L M U D E N A F B R Y D E L S E R D E S I G E R D E T J O

10 S U Z U K I B I L I M P O R T HVORFOR BETALE FOR MEGET, NÅR DU KAN FÅ NOGET, DER ER LIGE SÅ GODT TIL EN FORNUFTIGERE PRIS? SUZUKI BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Regionalt TV2.DK TV 2 Tekst-TV EFFEKTEN: Dobbelt op på markedsandelen, fra 4-8% Nr. 4 i markedet målt på salg hits på Suzuki har i mange år brugt et mix af print og TV og haft en fin udvikling med mærket. Siden 1996 er vi vokset hvert år og var nået op på en markedsandel på 4-5 %, som vi har været godt tilfreds med. Vi havde en drøm om at nå 7-8 % i løbet af de næste 4-5 år, men var klar over, at der skulle andre midler til. Suzuki har lidt huller i modeludbuddet, bl.a. i den større jobklasse, men ligger godt til på små familiebiler og firehjulstrækkere. Det hjalp svært, da vi introducerede Alto til ,- med en benzinøkonomi, de fleste kan kigge i vejviseren efter. Den slags trækker trafik til hele programmet. Vi kunne se en tendens til, at folk var ved at være trætte af at betale ekstra for mærkevarer: Hvis to skjorter kan være lige gode, hvorfor så tage den dyre? Og her kunne folk få en ny bil med 3 års garanti i stedet for at købe en brugt. Briefingen til bureauet var at fange kunden i øjenhøjde og holde fast i noget-fornoget aspektet. Vi var vidt omkring, men idéen med skjult kamera -vinklen blev vi ved at vende tilbage til. I de første film på fodboldbanen og til ishockey vidste folk faktisk ikke, at vi kom masende, så der var lidt øretæver i luften. De umiddelbare kommentarer er ægte nok. Vi har ramt en måde at kommunikere på, som folk tager til sig, selvom de godt ved, at det er reklame. Samtidig får vi lejlighed til at komme rundt om bilen og få sagt de to-tre vigtigste ting ud over prisen. Mediemæssigt valgte vi et miks af TV 2 Nationalt og TV 2 Regionalt for at få budskabet sikkert parkeret ude i stuerne. Vi bakkede så op med tv2.dk og TV 2 Tekst-TV for at samle op på den interesse TV skabte. Og så er det altså lykkedes at realisere vores femårsplan om at fordoble markedsandelen på bare 12 måneder dét vel at mærke uden at øge vores media spendings. MARKETINGCHEF JOHN MOGENSEN SUZUKI BILIMPORT DANMARK A /S 20

11 S E E R E N I gamle dage var det morgen-tv og Brunch og samtlige afsnit af Friends. I dag har ham her vendt op og ned på alt, og jeg tager, hvad der er, hvis jeg over hovedet får tændt. Det er tit med dårlig samvittighed, men man skal jo også have lov til bare at flade ud engang i mellem. Mange reklamer behandler een, som om man ikke kunne tænke selv. Men selvfølgelig virker de, også på mig. Jeg er tit inde på Forbrugerstyrelsens hjemmeside for at se, hvad deres tests siger. Den for Tuborg med aberne og ham med skægget er nu en af de bedre. Det er en skam, at jeg ikke drikker øl. FLEUR OG STORM TANG DE DÅRLIGE ER DESVÆRRE NEMMERE AT HUSKE END DE ODE 22

12 D E DA N S K E S P R I T FA B R I K K E R KENDER DU IKKE BIRTHE TOVE, KOMMER DER INGEN SNAPS PÅ BORDET Akvavit udgør i dag ca. 30 % af det danske spiritusmarked. Fordelt efter alder har det været op ad bakke at sælge akvavit til folk under 40 i næsten to årtier. Ikke desto mindre har vi stædigt forsøgt at uddanne nye generationer efter nærmest rituelle forbilleder. I 2003 åbnede så lovgivningen for at reklamere på nationalt TV, og vi fik lejlighed til at overveje, hvor vi fik mest effekt for pengene. Vi har nok været tilbøjelige til at skyde med spredehagl og hoppe på nye trends, der kunne gavne totalen. I virkeligheden handler det om at løbe med vinden i stedet for mod den. Under mantraet Kun for voksne! går vi med AALBORG Akvavit lige lukt efter +40, der er et segment, som bare vokser og vokser de næste mange år. Scenen er sat i købmandsbutikken, og det er måske hverken nyt eller særlig originalt. Men det virker. Og så skal du ikke glemme effekten, når vore salgsfolk møder handelen: Vi har booket tid på TV 2 rydder stadig hylder, og så ser købmanden jo faktisk sig selv på skærmen. Kjeld Nørgaard udraderede alt og alle i castingen til at spille rollen som købmand. På TV får du folkets dom med det samme, og med TV 2 er det altså høj og lav på engang. TV 2 Nationalt har været hovedlokomotivet i medieplanen, men fremtiden kan godt tænkes at bringe Charlie på planen som et målrettet supplement. Ligesom Tekst- TV og tv2.dk kunne være interessante medier til at drive snapseopskrifter og trafik på vores eget snapseunivers - Resultatmæssigt, så har synligheden på TV 2 i kombination med en velovervejet omlægning af vores strategi og en fokuseret salgsindsats vendt 20 års nedadgående kurve, og vi har svært ved at bevare pessimismen. SPRITFABRIKKERNE BENYTTEDE: TV 2 Nationalt EFFEKTEN: Positiv udvikling i omsætningen for første gang i 20 år Generel stigning i mærkekendskabet, trods ekstremt høje udgangsniveauer Eksempelvis steg mærkekendskabet til Taffel Akvavit fra 86% til 92%, og prøveandelen fra 93% til 99% i målgruppen MARKETINGCHEF MARTIN BJELGAARD DE DANSKE SPRITFABRIKKER 24 25

13 S E E R E N JEG ER IKKE DEN, DER ZAPPER ELLER STORMER UD OG LAVER KAFFE LOT TE TACHAU Hvis det er muligt, ser jeg nyhederne kl. 19 og så Lorry. Søndagsfilmene på TV 2 er som regel også gode, hvis man ikke har nået dem i biografen. Så er der alle de her boligprogrammer og Helt Solgt!, selvom de er ved at tage overhånd. Jeg er ikke så god til serier og faste tidspunkter. Nogle reklamer er gode, og nogle er dårlige, men jeg er ikke den, der zapper eller stormer ud og laver kaffe. Trygs reklamer er flotte og enkle, og DSBs er bare så søde. 26

14 TO M S DA N M A R K FOLK HUSKER TOMS. ADM. DIREKTØ R BO LUNDBERG TOMS DANMARK OGSÅ SELVOM VI IKKE HAR VÆRET PÅ Vi gik fra starten efter en platform, der kunne håndtere en hvilken som helst kombination af media, men med TV 2 som motorvej. Når vi så på vores konkurrenter, fandt vi udelukkende alibi-kampagner, hvis eneste effekt var rygstød til salgsstyrken. Vi ville huskes for noget. Også selvom vi ikke havde været på. Da vi sendte Anton Bergs marcipanbrød på banen i en rolle, som ellers brød med de finere fornemmelser, huskede folk også Skildpadde og Guldbarre, selvom de slet ikke var med i spottet. Hvis vi skulle køre hvert enkelt produkt igennem trædemøllen på traditionel manér, havde vi tømt budgettet længe inden, vi var nået halvvejs. Nu flytter vi i læssevis af Hollybar og Skildpadde, som ellers har solgt stille og støt i generationer. Appellen er alt afgørende. Vi spiller på danskheden og gør arven til en styrke. Danske Originaler betyder både de gode, gamle og dem, der opfører sig lidt tosset. I starten gik vi meget op i slægtskabet i Familien Tomsen, men rummeligheden har jo vist sig genial. Selvfølgelig er dr. Ga-Jol den trivelige familielæge, som kommer på husbesøg, når årstiden er til paraply og kriller i halsen. Anton Berg bor i husets penthouse og er sådan en Roger Moore-type, som den mere modne del af ledelsen nok skulle synke to gange, før han gled ned. Samarbejdet med Partners er ikke noget akademisk skoleridt. Vi briefer på hvert enkelt spot, men bureauet har vide beføjelser. Skildpadde har tiltusket sig lidt af en stjernerolle, og man skal bestemt ikke forklejne godt skuespil. Selvom TV og søde sager går hånd i hånd, er vi meget opmærksomme på wear out-effekten, men også på at vi selv og bureauet er de første, der falder for den. Så længe vi fornyer os hele tiden, skal dynamikken nok holde, med TV 2 fast på medieplanen for at sikre en høj dækning i et kvalitetsunivers, suppleret med Zulu for at ramme de unge, og måske Charlie i fremtiden. Familien Tomsen har støvet Toms godt og grundigt af og har skabt en salgsfremgang på 150 millioner i handelen på to og et halvt år. Købmændene roser os til skyerne, så Familien Tomsen længe leve! Gerne fem år endnu, hvis det står til mig, og seerne ellers stadig synes om den. TOMS BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Zulu EFFEKTEN: Øget omsætning med 149 mio. kr (isoleret kampagneeffekt) Markant stigning på mærkekendskab på hele familien Tomsen TV 2s Den Glade Seer Bedste TV reklame - Zulu Awards 2002 Massiv PR 29

15 Er vi sikre på, at prisen er det eneste saliggørende for kunderne? JAN DUCKERT, WIBROE, DUCKERT & PARTNERS

16 JA N D U C K E R T NYE STRUKTURER ELLERS DØR M ÆRKEVARERNE I HANDLEN Sikke en redelighed. Magten bliver i disse år flyttet fra mærkevarerne til dagligvarekæderne. Det får konsekvenser for mærkevareproducenterne, det får konsekvenser for handelen, det får konsekvenser for forbrugerne - og det får selvfølgelig også konsekvenser for reklamebureauerne. Man må konstatere, at industrien er under pres. To indkøbere fra Coop og DS dækker 2/3 af den samlede afsætning i dansk detailhandel. Magten er koncentreret. Priserne bliver presset. Og det samme bliver industriens finansiering af kædernes ugentlige tilbudsaviser. Når både prisen presses og reklametilskuddene udhuler marketingbudgettet, så bliver mærkevaren ramt på sin logik. Den logik som betyder, at et godt produkt som markedsføres stærkt udløser en god efterspørgsel og dermed en indtjening hos både handelen og industrien. En logik som har været gældende så længe, vi kan huske tilbage. Men sådan er det ikke mere. Handelens tilbudsaviser sluger mellem 1 og 2 milliarder kroner om året i såkaldte kampagnetilbud. Midler som tidligere blev investeret i opbygning af mærker, og som i dag bliver brugt til sikring af distribution. Som følge heraf svækkes mærkerne. Dermed styrkes kædens forhandlingsposition yderligere og så har vi balladen: Mærkevaren er i negativ spiral. Er det en udvikling, som snart stopper? Nej, tværtimod. Der er mange forhold som taler for, at mærkerne bliver yderligere pressede. For det første er discountkædernes andel ved at bevæge sig fra 30% og tager sigte mod 40%. Det presser prisen. For det andet optrappes konkurrencen kæderne imellem: Lidl etablerer sig i Danmark og Netto, Rema 1000, Aldi og Fakta åbner flere butikker. I et marked hvor der i forvejen er for få kunder pr. butik. Det betyder krig. Og dermed krig på mærkevarernes priser, samtidig med at der lanceres et hav af egne mærker til endnu lavere priser. For det tredje vil vi se en alliancering og konsolidering i detailhandelen. Flere kæder køber ind sammen på tværs af grænserne. Det er forlovelsen. Senere bliver de gift. Det giver ny styrke overfor den hårdt ramte mærkevare. ER DER DA INGEN ENDE PÅ ELENDIGHEDEN? Jo, jeg tror det! Prøv at se ræsonnementet og døm selv: Konkurrencen intensiveres på kædeniveau i de kommende år. Lidl, Aldi, Rema 1000, Fakta, Netto m.fl. vil slås om positionerne. Ingen kan acceptere at være dyrere end de andre. Derfor bliver priserne lave - og lavere end i dag. I dag omsætter Netto for små 30 milliarder og har et overskud på 2% af omsætningen. Netto er markedets helt store succes. Vi synes alle, at de er og har været fantastisk dygtige. De tjener 2%! 2% er meget tæt på 0, når man har en bruttoavance i spændet 13-17% til dækning af husleje, lønninger, afskrivninger og meget mere og derefter går i krig. I krig på prisen. Og nu kommer det første spørgsmål: Har de 5 lavpriskæder overhovedet en chance for at differentiere sig i forhold til hinanden, hvis konkurrencen udelukkende foregår på pris og beliggenhed? De sender selvfølgelig også en tilbudsavis ud hver uge, men hvordan differentierer man så dem, når aviserne mere eller mindre har samme indhold? Min første hypotese er, at den eller de kæder, som skal vinde dette slag, er nødt til at bevæge sig væk fra middelmådighedens holdeplads og komme med mere til forbrugerne end lave priser. Begavet tænkning. En holdning. Nye produkter. Nye oplevelser. En position som rækker fremad. En position som tager kunden i ed. En position som rammer kunden i tiden og i fremtiden. Sagt med andre ord: Kæderne vil få stigende problemer med deres egen branding. Deres egen personality. Deres egen differentiering i forhold til de 4-5 konkurrenter. Det er da rigtigt, at nogle af dem har 800 varenumre, og andre har varenumre. Og nogle har 40% egne mærker, og andre snarere 60%. Men er det begrundelse nok til, at der er plads til 5 forskellige lavpriskæder i et lille land som Danmark. Det er det næppe. De kæder, som overlever, må markere sig på andre parametre udover prisen. Kæderne må brandes, hvis de skal blive på markedet. Nu kommer det andet spørgsmål: Er vi sikre på, at prisen er det eneste saliggørende for kunderne? Det er da højst besynderligt med den velstandsstigning, vi har haft igennem de sidste mange år, at en besparelse på 40 øre på en pakke Kærgården kan styre præferencerne. Tænk på den langt mindre rolle budgettet til levnedsmidler spiller i det samlede husstandsbudget. Tænk hvor hamrende ligegyldigt det er, om en Grøn Tuborg koster 2,65 eller 2,85. Tænk hvor hamrende ligegyldigt det er, om man får 5 eller 6 Toms Guldbarrer for en 20 er. I forhold til en skiferie, en bytur, en firehjulstrækker. Nutidens fornøjelser. Alligevel bruger handelen tæt på 100% af marketingbudgettet på tilbudsaviser. Massepsykosen bliver vedligeholdt. Alle bladrer hver weekend. Og det bliver grimmere og grimmere. Papiret bliver tyndere og tyndere. Nogle kødfoto er så uappetitlige, at de ligner opskæringer fra Panum Instituttet. Bunden er snart nået. Min hypotese 2 er, at mange kunder er klar til fornyelse. Er klar til at blive udfordret på nye produkter og nye oplevelser. Er klar til at respondere på nytænkning og nye holdninger. Og så mødes enderne. Industrien ved en masse om produkter og produktudvikling og er helt sikkert klar til udfordringen. Handelen ved en masse om kundernes ønsker og behov og har brug for at rykke tættere på kundernes mere sofistikerede lag i behovspyramiden. Så der er basis for et dynamisk og udfordrende samarbejde industrien og handelen imellem, som kan løfte os videre. Ud af middelmådigheden og ind i en ny og spændende verden. Til glæde for industrien. Til glæde for handelen. Til glæde for forbrugerne. Og til glæde for alle os, som beskæftiger sig med salg og marketing. Jan Duckert Adm. direktør, Wibroe, Duckert & Partners 32 33

17 S E E R E N DET ASKER STORE SPØRGSMÅL ER, OM VANISH IKKE FJERNER GRÆSPLETTER? & MATIAS JUUL AAGREN Vi tænder, når vi kommer hjem fra skole, og så kører fjernsynet, til vi går i seng. Hvis det er for kedeligt, laver vi lektier eller spiller tennis eller rullehockey. Vaskepulver-reklamer er bedst, eller hvis de begynder at synge. Så lærer man, at Vanish fjerner burger-pletter og læbestift, men hvad med græsset? Toms og Die Grünes er o.k. Zulu Bingo er det bedste, men vi har kun den lille pakke, så vi må over til en kammerat for at se det. 34

18 A L M. B R A N D DE FLESTE DANSKERE ER TIL AT VÆKKE, HVIS MAN HAR NOGET AT HANDLE MED Alm. Brand stod med en udfordring: Et stort forsikringsselskab og en væsentligt mindre bank. Kunne vi udvikle en strategi, så forsikringsselskabet blev nøglen til vækst i banken? Nu kan bankkunder være utroligt svære at flytte, mens loyaliteten på forsikringer er væsentligt lavere. Det lå i luften at bruge forsikring som indgangsdøren. Men hvad skal man kalde sådan et kompliceret lavinteresse-produkt? dobbeltkunde gik rent ind både internt og eksternt og vander det dér nogetfor-noget frø i hovedet på folk. De fleste danskere er til at vække, hvis man har noget at handle med. Og her stod vi altså med et konkret tilbud, der ville skæppe i ethvert husholdningsbudget. TV 2 foreslog at kombinere de nationale lancerings-spots med bandereklame til EM i herrehåndbold for at hamre produktnavnet på plads. Det kan lyde som en gimmick, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har været meget værdifuldt for os. Vi har lært, at der er synergi at hente i en cocktail af TV-spots suppleret med taktisk kommunikation i form af programsponsorater, SportsMarketing og bannere. Effekten af vores bannere er tydeligt højere, når vi er på TV 2. Man skal heller ikke forklejne den interne effekt. I et hus som vores er der en tendens til, at man føler sig som enten bank-, forsikrings- eller pensionsmedarbejder. Ved at samle budskabet på TV 2 fik vi kunderne til selv at spørge: Var der ikke noget med rabat, hvis jeg også flytter min konto? Det bedste er selvfølgelig, at det virker: Allerede her ved indgangen til fjerde kvartal er vi 20% over vores temmelig ambitiøse årsmål. ALM. BRAND BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 SportsMarketing TV 2 Sponsorater TV2.DK TV 2 Tekst-TV EFFEKTEN: 20 % over målsætningen i antallet af dobbeltkunde leads Fra nr. 4 til nr. 1 som udbyder af bank og forsikring målt på uhjulpet kendskab MARKETINGCHEF OLAV DØSSING ALM. BRAND 36

19 Tager du udgangspunkt i en passion, bliver du tydeligere i dit sprog og lettere at forstå STEEN HALBYE, HALBYE, KAAG & THOMPSON

20 S T E E N H A L BY E VI SKAL IKKE SKRIVE BOGEN OM MARKEDSFØRING OM, BARE TILFØJE ET PAR KAPITLER Inden for de sidste ti år har et mærke kunne skille sig ud og holde sine konkurrenter fra livet ved at beherske markedsførings-disciplinens grundlæggende teser. Men når mere end én udbyder i en varekategori mestrer de klassiske dyder, så rækker det måske til at undgå fiasko, men ikke til at skabe succes. Og i dag er der flere gode klassiske kampagner i stort set enhver kategori. Opgaven er derfor, at række ud over grundspillet. At tilføre ny og vital dybde i markedsføringen, men uden at gå på kompromis med de learnings, der ligger bag grundspillet. LAD GRUNDSPILLET VÆRE DIN PLATFORM FOR FORNYELSE Grundspillets regler kan kort opsummeres således: Indfør målbare kriterier for investeringens afkast, konsolider mediainvesteringen på mediagrupper med størst afkast, skab langtidsholdbare kampagner med kontinuitet og genkendelse, udbalancer budskabsforståelse med gennemslagskraft, mål reklameerindringen på ugentlig basis og styr mediaindsatsen derefter. Grundspillet eliminerer dårlige investeringer og sikrer fakta baseret planlægning i markedsføringen. Men når alle spillere i en kategori følger dem, så ender det med samme mediavalg, samme antal burst, ja stort set samme adfærd. Og derved bliver kategoriens markedsføring forudsigelig og ingen mærker skiller sig ud. Vi kan ikke skabe ekstra dynamik uden at gå på kompromis med nogle af de grundlæggende regler. Der skal laves tiltag og udvises adfærd, der ikke giver laveste pris pr. TRP eller højeste reklameerindring pr. krone men som til gengæld giver andre værdifulde benefits. Det gælder derfor om at træffe beslutninger, der følger grundspillet og træffe andre bevidste og velovervejede fravalg til grundspillet. DER ER FORSKEL PÅ EN GOD REKLAMEKAMPAGNE OG EN VELTILRETTELAGT AKTIVERINGSPLATFORM Alle mærker har strategi, værdier og positionering. Og det føder så en reklamekampagne. Men positioneringen giver sjældent klar inspiration til alle markedsførings indsatser på tværs af medie, butik, event, sponsorater, begivenheder med mere. Hvad er det helt konkret at mit mærke brænder for? Hvad er mit mærkes passion? Hvad er det for et territorium, jeg vil sætte mig på? Hvordan får jeg forbrugerne til at acceptere den position, jeg gerne vil opnå? Tryg brænder for Tryghed. Og det gennemsyrer alle deres aktiviteter fra reklame, til event, til arrangementer, til sponsorater, ja selv til firmanavn. Det er let at være marketingchef for Tryg, for aktiveringsplatformen er krystalklar, og derfor bliver Trygs løfte til forbrugerne det også. En aktiveringsplatform fordrer, at mærket har noget på hjertet. At man så at sige har en passion, som er let forståelig og uden yderligere fortolkninger lader sig implementere i ens markedsføring. Tager du udgangspunkt i en passion, bliver du tydeligere i dit sprog og lettere at forstå. Du får ejerskab til et territorium. Det gælder uanset om mærket har en passion for økologi, for at børn skal bevæge sig mere, for at have mere overskud i hverdagen, for at børn skal have det sjovt, for en anderledes hverdagsaften, for god kaffe og gode gæster, for at have orden i maven HVORDAN VIL DU VINDE FORBRUGERNES HJERTER, HVIS MÅLET KUN ER EN ACCEPT AF DIN REKLAME? Mange bedre reklamer er kærkomne gensyn i danske hjem. Men flertallet afføder et skuldertræk, fordi der intet er at forholde sig til eller at reagere på. Så længe konkurrenterne gør ligesom dig, går det måske an. Men så snart en udbyder i kategorien evner at række hånden frem og invitere forbrugeren til at møde mærket, deltage i en begivenhed, engagere sig i et emne på hjemmesiden eller give sin mening til kende, så taler sandsynligheden for, at dette mærke vinder den stærke relation til forbrugeren. Ved at reflektere det, som mærket har på hjerte, skaber indbydelsen et nærvær og viser den tilgængelighed, som konkurrenterne har så svært ved at etablere. Sådan blev Carlsbergs Ølvalg en invitation til danskerne om at tage stilling til ikke én ny øl, men fire forskellige, diskutere dem, afgive stemme, promovere sin favorit... Kunsten er i sin yderste konsekvens at planlægge mærkets indbydelser først, og siden at lade reklamen tage afsæt heri. Det er det modsatte af at stable en konventionel reklamekampagne på benene for derefter at se, om der skulle være en smule tilovers til en promotion eller to. PRODUKTDIFFERENTIERING SKAL VÆRE TIL AT TAGE OG FØLE PÅ Det er blevet sagt så tit, at det næsten er blevet en mental barriere: Produkter er i dag så ens, at man kun kan differentiere sig ved at tage afsæt i en emotionel værdi. Jeg vil i dag postulere, at et generisk produkt, som alene forsøger at differentiere sig ved hjælp af en konventionel reklamekampagne, stille og roligt glider ud i glemsel. Et generisk produkt til medium eller høj pris er i et strategisk minefelt. Med intensiv priskonkurrence, ikke mindst fra en evigt voksende discountsektor, flere private label konkurrenter, stadigt kyndigere forbrugere og større gennemsigtighed via blandt andet internettet, vil generiske produkter kun overleve, hvis de udbydes til lavere pris. Enten skal der skabes en reel produktdifferentiering via konstant produktudvikling eller der skal skabes en markedsføring, der i sig selv er så unik, at den kan gøre mærket unikt. Al research dokumenterer, at produktinnovation er en primær skaber for udvikling. Nytænkning er vejen til mental og fysisk hyldeplads i distributionsleddet, til vækst i kategorien, til udvikling for mærket og drive i organisationen. Se bare hvordan et mærke som Maizena har fået kraft og energi, siden det gik fra at være sovsejævner til at omfatte pizzadej, tærtedej, kagemiks og senest og nu også mælkeprodukter. En fordel ved kyndige forbrugere og stor gennemsigtighed er, at de sætter turbo på effekten af reel differentiering. Hvem skulle have troet, at så mange danskere i dag kan tale med om noget så kompliceret som rentetilpasningslån? Og at de oven i købet går og taler med hinanden om det? JEG BRUGER DEN SELV... Et mærkes styrke kan måles på mange måder, men internationalt hælder den seneste forskning til det faktum, at en forbruger vil anbefale et mærke til en anden. Hypotesen er, at loyalitet er fint som udtryk for en kombination af vane, tilgængelighed, antal konkurrenter osv. Men du kan have mange loyale brugere og alligevel være ekstremt sårbar. Den forbruger, der er parat til at satse sin egen troværdighed på en anbefaling af dit produkt, er så overbevist, at du har en anderledes solid position. Ergo: Det er en gammel sandhed, at man ikke kan spare sig til succes. Det kan give en bedre bundlinie, men hvis omsætningen skal i vejret, skal der investering til. På samme vis kan du ikke effektivisere dig til succes i markedsføring. Du kan begrænse dine tab, men et bedre afkast pr. krone er ikke det samme som at vinde. Skal dit mærke være et, man anbefaler til andre, skal det evne at gøre mere end blot at iscenesætte sig selv i en række TV-spots. Forskellen behøver ikke at koste mere, men det kræver noget af organisationen plus modet til at afsætte dele af budgettet til forsøg, hvis effekt ikke nødvendigvis er til at måle. Til gengæld er arbejdet sjovt og potentialet uden ende. Steen Halbye Adm. direktør, Halbye, Kaag & Thompson 40 41

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere