I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- ANNONCØR SIG I FREMTIDENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- ANNONCØR SIG I FREMTIDENS"

Transkript

1 AR FÅET HJÆLP TIL AT SKRIVE DENNE REDAKTIONEN HAR FORMULERET FIRE AKTUELLE SPØRGSMÅL, UDVALGT FIRE LAMEDIREKTØRER OG STILLET DEM T SIT. POUL MIKKELSEN LÆGGER UD AT REFLEKTERE OVER, HVORDAN ET ND OPNÅR MENTALT MONOPOL I FREM- N, FREDERIK PREISLER BRINGER STA- EN VIDERE OG FORTÆLLER HISTORIEN HVORDAN HAN VILLE LEDE EN MAR- NGAFDELING, JAN DUCKERT GIVER ET PÅ, HVORDAN MAN LØFTER MÆRKE- RNE I FREMTIDENS DETAILHANDEL OG N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE I REDAKTIONEN : T V 2 R EKL AME : FLEMMING SCHEEL PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- HALBYE, KAAG & THOMPSON : RUNE GITZ-JOHANSEN, KARIN BODELUND TEKST: MICHAEL H ERMANN ER EN ANNONCØR SIG I FREMTIDENS ART DIRECTION : HALBYE, KAAG & THOMPSON, JESPER KELLER IEBILLEDE. UDVALGET O PSÆTNING & FÆRDIGGØRELSE ER : HALBY E, KIKKE A AG & TH O M PSON, BTIL- RIAN DAHL FOTO : NICKY DE SILVA DIGT. DE FIRE HAR FOR VANE AT MAR- TRY K O G INDBINDING : CLICHEFA G R AFISK 1. U D GAVE, 3. ÅRGANG O PL AG STK. SIG I DEN LØBENDE DEBAT. DE KOM- TIDLIGERE U D GIVET: HVER ISÆR FRA BUREAUER, O R D O M LEVENDE BILLEDER D ER ÆNDREDE DER PÅ TALLENE HAR R EKL AMEFILM B LEV SET. VARER B LEV SOLGT. VELKO M M EN TIL EN B O G O M EFFEKTEN AF T V BEMÆRKELSESVÆRDIGE RESULTATER UDGIVER : T V 2 R, BAU N EGÅRDSVEJ 73, 2900 H ELLERUP, TLF S HÅRDE VINDE I REKLAMEBRANCHEN. VARSLER DE IØJNEFALDENDE FORAN- GER, FORDI FORBRUGERE OG DETAIL- DEL OPFØRER SIG PÅFALDENDE ANDER- S I DAG, END DE GJORDE FOR IKKE RET GE SIDEN. I DAG ER DET IKKE GJORT AT VISE SIT PRODUKT OG FREMHÆVE FORDELE. FORBRUGERNE HAR RIGE- AT VÆLGE IMELLEM OG EFTERSPØR- REELLE FORSKELLE. GØR PRODUKTET FORSKEL, MÅ DET INDRETTE SIG PÅ AVERE PRIS. MAN TALER OM, AT PRO- TERNE MÅ KOMME TIL KUNDERNE. VISE FLEMMING RASMUSSEN : VELKOMMEN TIL EN BOG OM HVORDAN REKL AME BLIVER TIL ANDET OG MERE END REKL AME PÅ TV FLEMMING RASMUSSEN... 4 POUL MIKKELSEN... 8 FREDERIK PREISLER JAN DUCKERT STEEN HALBYE FREDERIK PREISLER : " HVO R DAN VIL J EG LEDE EN MARKETINGAFDELING? " P OUL MIKKELSEN : " HVO R DAN O PNÅR ET B R AND M ENTALT M O N O P O L? " STEEN HALBYE : "HVORDAN DIFFERENTIERER EN ANNONCØR SIG I FREMTIDENS MEDIEBILLEDE? " JAN D UCKERT: " HVO R DAN LØ F TER MAN M ÆRKEVARENE I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " DANSK TIPSTJENESTE SUZUKI DE DANSKE SPRITFABRIKKER TOMS ALM. BRAND TDC RÅD & DÅD STRYHN'S... 52

2 HVORDAN REKLAME BLIVER TIL ANDET OG MERE END REKLAME PÅ TV Vi har fået hjælp til at skrive denne bog. Redaktionen har formuleret fire tidsaktuelle spørgsmål, udvalgt fire reklamedirektører og stillet dem hvert sit. Poul Mikkelsen lægger ud med at reflektere over, hvordan et brand opnår mentalt monopol i fremtiden, Frederik Preisler bringer stafetten videre og fortæller historien om, hvordan han ville lede en marketingafdeling, Jan Duckert giver et bud på, hvordan man løfter mærkevarerne i fremtidens detailhandel og Steen Halbye runder af med at svare på spørgsmålet - hvordan differentierer en annoncør sig i fremtidens mediebillede. Udvalget er ikke tilfældigt. De fire har for vane at markere sig i den løbende debat. De kommer hver især fra bureauer, der har vist bemærkelsesværdige resultater trods hårde vinde i reklamebranchen. Alle varsler de iøjnefaldende forandringer, fordi forbrugere og detailhandel opfører sig påfaldende anderledes i dag, end de gjorde for ikke ret længe siden. I dag er det ikke gjort med at vise sit produkt og fremhæve dets fordele. Forbrugerne har rigeligt at vælge imellem og efterspørger reelle forskelle. Gør produktet ikke forskel, må det indrette sig på en lavere pris. Man taler om, at produkterne må komme til kunderne. Vise initiativ, kilde engagementet, udfordre reaktionen. Det gælder også TV 2s sortiment. I årets løb har vi lanceret en stribe produktudviklinger: En ny TV-kanal, nye services på nettet, nye kommercielle produkter. Fra at være en TV-kanal er vi på ganske få år blevet et otte-strenget mediehus. I dag kan vi mønstre otte kommunikationskanaler i alt, som hver kan stå på egne ben, men bliver mest interessante, når de kombineres. Opmærksomheden vækkes i det ene medie, konverteres til engagement i det andet og udmøntes til respons i det tredje. Inde i bogen vil du også møde en række annoncører, som har haft mod til at kombinere flere af vores kommunikationskanaler. Må deres erfaringer inspirere til flere succeshistorier. Flemming Rasmussen Salgs- og marketingdirektør, TV 2/DANMARK 5

3 Konsistens er vejen til mentale monopoler POUL MIKKELSEN, DDB

4 P O U L M I K K E L S E N HVOR VIRKELIGHEDEN SK ABES Vi har i flere år prædiket for vores kunder, at et stærkt brand ikke kun skabes gennem effektiv kommunikation. At et stærkt brand skabes ved, at alle møder med kunderne efterlader den samme ønskede opfattelse. At hele organisationen skal levere ind til den position, virksomheden ønsker at opnå. At konsistens er vejen til mentale monopoler. Budskabet vinder genklang på den anden side af bordet, hvor der efterhånden arbejdes intensivt og tværgående med branding som ledelsesværktøj i de fleste virksomheder. Det synes derfor evident, at fremtidens reklamebureau er et branding bureau, der tilfører værdi på tværs af hele brand oplevelsen - og ikke kun på den kommunikative delmængde. Øjebliksbilledet fanger imidlertid en reklamebranche, der ofte ender med blot at farvelægge strategiplanen frem for eksempelvis at indgå intensivt i produktudviklingen, komme med idéer til markedsekspansion, optimere brand porteføljen, udvikle medrivende butiksoplevelser eller inspirerende interne konferencer. En branche der ikke i tilstrækkelig grad er med, hvor virkeligheden skabes. Der er givetvis en række årsager hertil, alt efter hvilket bureau vi taler om. Men min hidtidige erfaring har påvist tre centrale indsatsområder, der er med til at bringe bureauet tættere på virkeligheden. Øvelsen starter med at kigge indad. Hvis vi vil være med, hvor virkeligheden skabes, skal vi kunne fremvise de nødvendige kompetencer. I vores eget hus har vi opbygget en kompentencestyrke, der arbejder i spændingsfeltet mellem forbrugerindsigt, forretningsindsigt og kreativitet. Styrken rummer blandt andet tidligere management konsulenter, kommunikationseksperter og en sociolog. Endvidere har jeg selv været tæt integreret i denne funktion som garant for kreativiteten og som bindeleddet til den efterfølgende eksekvering, hvilket skal være med til at sikre, at det strategiske arbejde ikke ender på hylderne, men i hovedet på forbrugerne. Denne kompetenceballast er essentiel for at lykkes med det næste og afgørende indsatsområde, en stærk organisatorisk integration mellem bureau og kunde. En bevægelse fra et kunde-leverandør forhold til et partnerskab i medgang og modgang. Et partnerskab, hvor vi åbner op for de hellige graler. Hvor vi har vores daglige gang hos hinanden og en løbende dialog på topledelsesniveau. Et partnerskab, hvor bureauet deltager i de fora, hvor de vigtigste marketingbeslutninger træffes, selvom de måske hidtil har været forbeholdt interne medarbejdere. Den tætte integration vil give det perfekte udgangspunkt for at forstå kundens forretning indgående. Kombineres indsigten med bureauets kompetencer, kan vi skabe værdi i en større del af organisationen og komme med idéer og ændringsforslag flere led før, et egentligt produkt har set dagens lys. Et sådant partnerskab vil ligeledes gøre os i stand til at fungere som daglige brand guardians, som eksempelvis kan stoppe initiativer, der forbryder sig mod den ønskede opfattelse af mærket. Vi kommer med andre ord tæt på de steder, hvor virkeligheden skabes. For at udvikle et effektivt og integreret samarbejde er det imidlertid centralt, at der indledningsvist defineres klare fælles mål, samt at partnerskabet bygger på gensidig tillid. Målsætningerne skal både referere til konkrete salgsmål og eventuelle omsætningsbesparelser, men bør også favne de mere emotionelle dimensioner såsom imageopfattelse og medarbejdertilfredshed, hvor det ofte tager lidt længere tid, før effekten kan ses på bundlinien. Desuden er det min overbevisning, at en samarbejdsaftale bør have et resultatbaseret element, så tanken om et partnerskab i med- og modgang bliver konkret. Mindst ligeså vigtig er den gensidige tillid, der er med til at åbne de nødvendige døre. I sidste ende kommer vi ingen vegne, hvis den ikke er til stede. Naturligvis skal man gøre sig fortjent til sin partners tillid, men et åbent sind og en passioneret tilgang er en nødvendighed. Det er afgørende for mig, at mine kunder opfatter mig som en del af teamet og ikke som en ekstern konsulent, man ikke helt kan betro sig til. I sidste ende medfører et partnerskab funderet i kompetence, tæt samarbejde, fælles mål og gensidig tillid, at marketingindsatsen bliver placeret højt på topledelsens agenda. Til gavn for både virksomheden og bureauet. Den administrerende direktør vil tage del i branding arbejdet og placerer brandet som en af de centrale faktorer, der kan opsummere virksomhedens tilstand. Endvidere vil et stærkt partnerskab ofte medføre en organisatorisk opprioritering af marketingfunktionen samt et mere struktureret organisatorisk samarbejde på tværs af de funktioner, der er med til at opbygge mærket. Opsummerende er det min overbevisning, at fremtiden tilhører de bureauer, der i tæt partnerskab med deres kunder formår at påvirke virkeligheden og derefter præsentere den på skønneste vis. Poul Mikkelsen Direktør, DDB Gruppen 8 9

5 Jeg er til sport og dokumentarudsendelser. Det er sådan en slags erhvervsskade. Og så kan jeg godt lide ånden i Zulu, selvom mine døtre vil sige, at jeg skulle holde mig til Charlie. Reklamer som Ib & Ib over broen er dejlige. Der er højt til loftet. Og så dem, der rammer den dér særlige danske tone som i fiske-filmene og de gamle Squash-film. Nu ville jeg jo gerne sige, at det ikke virker på mig. Men hvis jeg bliver sendt i byen uden indkøbsseddel, så køber jeg højst sandsynligt det, jeg har i frisk erindring. Der står faktisk sådan en lyserød flaske rengøringsmiddel ude under køkkenvasken. S E E R E N MIG D E R F I N D E S R E K L A M E R, H V O R M I N K O N E H A R P Å B U D O M AT K A L D E P Å MICHAEL HEDETOFT CHRISTOFFERSEN 11

6 DA N S K T I P S TJ E N E S T E MARKETINGCHEF KLAUS BYRIALSEN LOHSE DANSK TIPSTJENESTE MARKEDSCHEF SØREN NIELSEN DANSK TIPSTJENESTE ER DER NOGET KVINDER FORSTÅR, ER DET HUMOR Vores første reaktion var, at vi skulle passe gevaldigt på ikke at lægge os ud med halvdelen af landets befolkning. Dansk Tipstjeneste har en natur og synlighed, der gør os vores ansvar ekstremt bevidst. På den ene side går Der er så meget kvinder ikke forstår til kanten. På den anden rammer det klokkerent på strategien og i målgruppen. Vi testede i målgruppen med et næsten forudsigeligt sikkert resultat. Og så tog vi en række dybdeinterviews med kvinder, som gav os mere is i maven. Det smukke er jo, at diskriminationen lige så godt kan vende den anden vej; at det er drengerøvene inde foran kassen, der er langt ude. Oddset er et videnspil for mænd 18-40, og hidtil var vi gået meget taktisk til værks: Husk at spille i aften og i den dur. Her var en sympatisk platform, som rakte ud over inderkredsen af heavy users og skabte afgørende afstand til bookmakerne. Spillets personlighed er et indforstået, maskulint univers, hvor mænd har lov at være lidt irrationelle. Hvor dét at få ret betyder mere end at vinde. Vi bruger TV og lægger os op ad sportsudsendelserne for at understrege det indforståede og sikre både dækning og synlighed. På print kan vi bedre mandsopdække med nuancerede budskaber tæt på købssituationen. Og der tør vi bedre slippe vores kultfigur Janni løs med himmelvendt blik og indforståede vittigheder, der måske havde givet bagslag på TV. Senest har vi udvidet samarbejdet med TV 2 og bredt os til ishockey med Oddset Ligaen via bander, sponsorater og spillerreklamer, samt spots før og efter 40 direkte transmitterede kampe årligt. Vi har også vores eget lille internet univers på med dagens kampe og resultater. Resultatet taler for sig selv: Dobbelt op på tre og et halvt år! At vi oven i hatten har vundet TV 2s Den Glade Seer i juni, en Zulu Award for årets bedste reklamefilm samt publikums Arnold i biografen bekræfter bare, at vores gut feeling fra start var rigtig. Du kan i hvert fald roligt regne med, at du kommer til at høre fra Janni og sportsidioterne også til næste år. ODDSET BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Zulu TV 2 SportsMarketing TV2.DK TV 2 Sponsorater EFFEKTEN: Omsætningsøgning på 88% i 2003 Kendskabsstigning fra 79% til 90% i målgruppen Styrkede værdier Massiv PR TV 2s Den Glade Seer - Juni 2004, Bedste TV reklame - Zulu Awards

7 Man behøver ikke at have gået på Handelshøjskolen for at vide, at kommunikation er den faktor, der har det største potentiale til at påvirke virksomhedens succes eller fiasko FREDERIK PREISLER, PROPAGANDA MCCANN

8 F R E D E R I K P R E I S L E R HVIS JEG VAR MARKETINGDIREKTØR...ville jeg være skræmt fra vid og sans. Tænk, at sidde med ansvaret for virksomhedens isoleret set vigtigste konkurrenceparameter og mere eller mindre være den eneste, der ved det? Vi kan kalde det marketing. Vi kan kalde det mange ting. Men det mest dækkende er at forstå marketingafdelingens arbejde som kommunikation. Og man behøver ikke have gået på Handelshøjskolen for at vide, at kommunikation er den faktor, der har det største potentiale til at påvirke virksomhedens succes eller fiasko. Men i de fleste større virksomheder er det stadig noget, man til sidst strør oven på forretningsplanen. En slags festlige knaldperler, der kan live op på det mildest talt banale ønske man har, om at sælge nogle varer eller ydelser og tjene nogle penge. Men i virkeligheden er kommunikation ikke knaldperler. Det er bomber. Og som marketingdirektør er man en mand med nitroglycerin i lommen, som alle klasker på skulderen og skubber kammeratligt til på gangen. Det er jo ikke ond vilje fra bestyrelsen, resten af direktionen og organisationen der får dem til at tage lidt let på kommunikationen. Det er manglende kommunikation. Ingen har forklaret dem, hvor altafgørende det egentlig er. Så de tror, at det er et spørgsmål om at lave noget sjov reklame, sætte nogle salgsfremmende aktiviteter i søen og overholde sine budgetter nogenlunde. Så kan man gå til fest med reklamebranchen for resten af pengene. Marketingafdelingen er i alt for mange virksomheder reduceret til den sjove afdeling. Der, hvor der brændes penge af, som måske lige så godt kunne være sparet. På den baggrund kan det ikke undre, at marketingplaner og budgetter bliver, som de bliver. Hvis bestyrelsen ikke rigtig tror på, at det virker, vil den selvfølgelig bruge færrest mulige penge på det. Når resten af direktionen opdager det, fokuserer den på andre ting. Med den konsekvens at marketingafdelingen ikke får intern opbakning, og til sidst ender som en frit svævende servicefunktion, der bliver kastebold imellem salg, produktion, HR, logistik og alle mulige andre. Sådan er det i mange virksomheder. Også virksomheder med en vis eller endog betragtelig succes. Men det ændrer ikke ved, at intern og ekstern kommunikation stadig er den mest effektive måde at nå sine mål på. Selv verdens bedste produkt kan ikke sælges uden kommunikation. Og selv verdens dårligste produkt kan sælges med den rette kommunikation. De fleste virksomheders produkter befinder sig midt imellem disse to yderpunkter. Og det gør deres kommunikation for så vidt også. Det er hverken rigtig dårligt eller rigtig godt. Men det er deres resultater heller ikke. Så hvis jeg var marketingdirektør, ville min første prioritet være at få resten af virksomheden til at forstå, hvor vigtig kommunikation egentlig er. Jeg ville kræve af bestyrelse og direktion, at de betragtede investeringer i kommunikation som investeringer i immaterielle aktiver med en tilbagebetalingstid på mindst 3 år. Min anden prioritet ville ligge i forlængelse af den første. Jeg ville gøre kommunikation lig med dokumentation. Der skulle ligge en klokkeklar dokumentation for effekten, eller den manglende effekt af enhver investering i kommunikation. Min langsigtede vision ville være at gøre hele virksomhedens kultur til en kommunikationskultur. Alt for mange virksomheder magter kun den eksterne kommunikation. Men en intern udveksling af ideer, energier og synergier er helt afgørende for, at der overhovedet er noget at kommunikere eksternt. Det kræver også, at man fører tænkekraften tilbage fra eks- terne leverandører til virksomheden selv. Managementrådgivning for eksempel er ofte et symptom på manglende selvtillid og evne til at udnytte interne ressourcer. Og i de fleste større virksomheders marketingafdelinger sidder der højt uddannede og dybt kvalificerede mennesker og køber deres eget speciale af nogle, der pænt sagt er anderledes kvalificerede. Reklame-, analyse- og mediebureauer skal bruges til at udveksle synspunkter med. De skal bibringe marketingafdelingens specifikke kendskab til eget marked en generel dimension. Det betyder for eksempel også, at min marketingafdeling selv skulle lægge sin strategi og opstille overordnede mål. Og først derefter gå i byen og købe gode råd. Marketingafdelingen skal være specialister på eget marked. Samarbejdspartnere skal være specialister på det generelle marked. Som det sidste og sikkert grunden til, at jeg aldrig ville turde tage et job som marketingdirektør ville jeg kræve en hidtil uset sammenhæng i hele virksomhedens kommunikation. Ikke bare som en grafisk spændetrøje. Men en måde at tale og agere på, som forplantede sig fra hyldesvirpere i supermarkedet til udtalelser fra bestyrelsesformanden. Som ganske ung og meget naiv reklamemand udformede jeg en gang en kampagne for et større herværende benzinselskab. Ideen var at demonstrere deres servicestationers helhjertede satsning på service (det var før service blev det eneste, man ikke kunne få på en servicestation). Jeg kan ikke huske det konkrete budskab, men det var noget i stil med, at Vores service er gratis, og hvis du ikke får den, får du benzinen gratis. Der blev brugt TV, dagblade, outdoor og alt muligt andet til at formidle det glade budskab. Forud var gået en stor intern markedsføring og meningen var så, at et antal ledende medarbejdere fra benzinselskabet skulle aflægge servicestationerne besøg med forskellige opdigtede behov for service i stil med knækkede viskerblade og knaldede forlygtepærer for at finde Danmarks bedste servicestation. Reklamebureauet deltog også, og jeg kørte glad ind på en servicestation i Hobro og spurgte om hjælp til at skifte min forlygtepære. Pigen kiggede koldt på mig og sagde det må du altså selv klare. Jeg henviste fornøjet til reklamens budskab og hendes kulde ændrede sig til måben over min naivitet, hvorefter hun meddelte mig, at det der er noget, de har fundet på ovre i reklameafdelingen i København, det bruger vi ikke her og det bliver lige 126 kr. for benzinen, tak. Jeg blev lidt mindre naiv over for virkelighedens samspil med reklamen. Men jeg lærte også, at et enkelt led i kommunikationskæden kan desavouere hele resten af kæden. Alt hvad virksomheden kommunikerer fra breve til reklame, fondsbørsmeddelelser og PR skal hænge sammen. Ikke bare for at opnå synergi, men for at undgå, at millionerne spildes på grund af et enkelt svagt led. Og det kan man jo godt blive helt forskrækket over at have ansvaret for. Så vil jeg trods alt nok hellere være reklamemand og kunne kloge mig på, hvordan det egentlig burde gøres. Frederik Preisler Partner, Propaganda McCann 16 17

9 S E E R E N TOMMY, GITTE, SOFUS OG GUSTAV-EMIL RASMUSSEN Ugens højdepunkt er onsdag kl , når de sender Bataljonen, for Tommy har en lillebror, der er i Irak med den danske brigade. Ellers er vi blevet mere kræsne med, hvad vi ser. Det eneste andet faste program er, når drengene ser Snurre Snups Søndagsklub. De dér fysik-eksperimenter går rent ind. Der er for mange reklamer, men de er nu ikke så slemme, som på visse af de andre kanaler. E N G O D F I L M U D E N A F B R Y D E L S E R D E S I G E R D E T J O

10 S U Z U K I B I L I M P O R T HVORFOR BETALE FOR MEGET, NÅR DU KAN FÅ NOGET, DER ER LIGE SÅ GODT TIL EN FORNUFTIGERE PRIS? SUZUKI BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Regionalt TV2.DK TV 2 Tekst-TV EFFEKTEN: Dobbelt op på markedsandelen, fra 4-8% Nr. 4 i markedet målt på salg hits på Suzuki har i mange år brugt et mix af print og TV og haft en fin udvikling med mærket. Siden 1996 er vi vokset hvert år og var nået op på en markedsandel på 4-5 %, som vi har været godt tilfreds med. Vi havde en drøm om at nå 7-8 % i løbet af de næste 4-5 år, men var klar over, at der skulle andre midler til. Suzuki har lidt huller i modeludbuddet, bl.a. i den større jobklasse, men ligger godt til på små familiebiler og firehjulstrækkere. Det hjalp svært, da vi introducerede Alto til ,- med en benzinøkonomi, de fleste kan kigge i vejviseren efter. Den slags trækker trafik til hele programmet. Vi kunne se en tendens til, at folk var ved at være trætte af at betale ekstra for mærkevarer: Hvis to skjorter kan være lige gode, hvorfor så tage den dyre? Og her kunne folk få en ny bil med 3 års garanti i stedet for at købe en brugt. Briefingen til bureauet var at fange kunden i øjenhøjde og holde fast i noget-fornoget aspektet. Vi var vidt omkring, men idéen med skjult kamera -vinklen blev vi ved at vende tilbage til. I de første film på fodboldbanen og til ishockey vidste folk faktisk ikke, at vi kom masende, så der var lidt øretæver i luften. De umiddelbare kommentarer er ægte nok. Vi har ramt en måde at kommunikere på, som folk tager til sig, selvom de godt ved, at det er reklame. Samtidig får vi lejlighed til at komme rundt om bilen og få sagt de to-tre vigtigste ting ud over prisen. Mediemæssigt valgte vi et miks af TV 2 Nationalt og TV 2 Regionalt for at få budskabet sikkert parkeret ude i stuerne. Vi bakkede så op med tv2.dk og TV 2 Tekst-TV for at samle op på den interesse TV skabte. Og så er det altså lykkedes at realisere vores femårsplan om at fordoble markedsandelen på bare 12 måneder dét vel at mærke uden at øge vores media spendings. MARKETINGCHEF JOHN MOGENSEN SUZUKI BILIMPORT DANMARK A /S 20

11 S E E R E N I gamle dage var det morgen-tv og Brunch og samtlige afsnit af Friends. I dag har ham her vendt op og ned på alt, og jeg tager, hvad der er, hvis jeg over hovedet får tændt. Det er tit med dårlig samvittighed, men man skal jo også have lov til bare at flade ud engang i mellem. Mange reklamer behandler een, som om man ikke kunne tænke selv. Men selvfølgelig virker de, også på mig. Jeg er tit inde på Forbrugerstyrelsens hjemmeside for at se, hvad deres tests siger. Den for Tuborg med aberne og ham med skægget er nu en af de bedre. Det er en skam, at jeg ikke drikker øl. FLEUR OG STORM TANG DE DÅRLIGE ER DESVÆRRE NEMMERE AT HUSKE END DE ODE 22

12 D E DA N S K E S P R I T FA B R I K K E R KENDER DU IKKE BIRTHE TOVE, KOMMER DER INGEN SNAPS PÅ BORDET Akvavit udgør i dag ca. 30 % af det danske spiritusmarked. Fordelt efter alder har det været op ad bakke at sælge akvavit til folk under 40 i næsten to årtier. Ikke desto mindre har vi stædigt forsøgt at uddanne nye generationer efter nærmest rituelle forbilleder. I 2003 åbnede så lovgivningen for at reklamere på nationalt TV, og vi fik lejlighed til at overveje, hvor vi fik mest effekt for pengene. Vi har nok været tilbøjelige til at skyde med spredehagl og hoppe på nye trends, der kunne gavne totalen. I virkeligheden handler det om at løbe med vinden i stedet for mod den. Under mantraet Kun for voksne! går vi med AALBORG Akvavit lige lukt efter +40, der er et segment, som bare vokser og vokser de næste mange år. Scenen er sat i købmandsbutikken, og det er måske hverken nyt eller særlig originalt. Men det virker. Og så skal du ikke glemme effekten, når vore salgsfolk møder handelen: Vi har booket tid på TV 2 rydder stadig hylder, og så ser købmanden jo faktisk sig selv på skærmen. Kjeld Nørgaard udraderede alt og alle i castingen til at spille rollen som købmand. På TV får du folkets dom med det samme, og med TV 2 er det altså høj og lav på engang. TV 2 Nationalt har været hovedlokomotivet i medieplanen, men fremtiden kan godt tænkes at bringe Charlie på planen som et målrettet supplement. Ligesom Tekst- TV og tv2.dk kunne være interessante medier til at drive snapseopskrifter og trafik på vores eget snapseunivers - Resultatmæssigt, så har synligheden på TV 2 i kombination med en velovervejet omlægning af vores strategi og en fokuseret salgsindsats vendt 20 års nedadgående kurve, og vi har svært ved at bevare pessimismen. SPRITFABRIKKERNE BENYTTEDE: TV 2 Nationalt EFFEKTEN: Positiv udvikling i omsætningen for første gang i 20 år Generel stigning i mærkekendskabet, trods ekstremt høje udgangsniveauer Eksempelvis steg mærkekendskabet til Taffel Akvavit fra 86% til 92%, og prøveandelen fra 93% til 99% i målgruppen MARKETINGCHEF MARTIN BJELGAARD DE DANSKE SPRITFABRIKKER 24 25

13 S E E R E N JEG ER IKKE DEN, DER ZAPPER ELLER STORMER UD OG LAVER KAFFE LOT TE TACHAU Hvis det er muligt, ser jeg nyhederne kl. 19 og så Lorry. Søndagsfilmene på TV 2 er som regel også gode, hvis man ikke har nået dem i biografen. Så er der alle de her boligprogrammer og Helt Solgt!, selvom de er ved at tage overhånd. Jeg er ikke så god til serier og faste tidspunkter. Nogle reklamer er gode, og nogle er dårlige, men jeg er ikke den, der zapper eller stormer ud og laver kaffe. Trygs reklamer er flotte og enkle, og DSBs er bare så søde. 26

14 TO M S DA N M A R K FOLK HUSKER TOMS. ADM. DIREKTØ R BO LUNDBERG TOMS DANMARK OGSÅ SELVOM VI IKKE HAR VÆRET PÅ Vi gik fra starten efter en platform, der kunne håndtere en hvilken som helst kombination af media, men med TV 2 som motorvej. Når vi så på vores konkurrenter, fandt vi udelukkende alibi-kampagner, hvis eneste effekt var rygstød til salgsstyrken. Vi ville huskes for noget. Også selvom vi ikke havde været på. Da vi sendte Anton Bergs marcipanbrød på banen i en rolle, som ellers brød med de finere fornemmelser, huskede folk også Skildpadde og Guldbarre, selvom de slet ikke var med i spottet. Hvis vi skulle køre hvert enkelt produkt igennem trædemøllen på traditionel manér, havde vi tømt budgettet længe inden, vi var nået halvvejs. Nu flytter vi i læssevis af Hollybar og Skildpadde, som ellers har solgt stille og støt i generationer. Appellen er alt afgørende. Vi spiller på danskheden og gør arven til en styrke. Danske Originaler betyder både de gode, gamle og dem, der opfører sig lidt tosset. I starten gik vi meget op i slægtskabet i Familien Tomsen, men rummeligheden har jo vist sig genial. Selvfølgelig er dr. Ga-Jol den trivelige familielæge, som kommer på husbesøg, når årstiden er til paraply og kriller i halsen. Anton Berg bor i husets penthouse og er sådan en Roger Moore-type, som den mere modne del af ledelsen nok skulle synke to gange, før han gled ned. Samarbejdet med Partners er ikke noget akademisk skoleridt. Vi briefer på hvert enkelt spot, men bureauet har vide beføjelser. Skildpadde har tiltusket sig lidt af en stjernerolle, og man skal bestemt ikke forklejne godt skuespil. Selvom TV og søde sager går hånd i hånd, er vi meget opmærksomme på wear out-effekten, men også på at vi selv og bureauet er de første, der falder for den. Så længe vi fornyer os hele tiden, skal dynamikken nok holde, med TV 2 fast på medieplanen for at sikre en høj dækning i et kvalitetsunivers, suppleret med Zulu for at ramme de unge, og måske Charlie i fremtiden. Familien Tomsen har støvet Toms godt og grundigt af og har skabt en salgsfremgang på 150 millioner i handelen på to og et halvt år. Købmændene roser os til skyerne, så Familien Tomsen længe leve! Gerne fem år endnu, hvis det står til mig, og seerne ellers stadig synes om den. TOMS BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Zulu EFFEKTEN: Øget omsætning med 149 mio. kr (isoleret kampagneeffekt) Markant stigning på mærkekendskab på hele familien Tomsen TV 2s Den Glade Seer Bedste TV reklame - Zulu Awards 2002 Massiv PR 29

15 Er vi sikre på, at prisen er det eneste saliggørende for kunderne? JAN DUCKERT, WIBROE, DUCKERT & PARTNERS

16 JA N D U C K E R T NYE STRUKTURER ELLERS DØR M ÆRKEVARERNE I HANDLEN Sikke en redelighed. Magten bliver i disse år flyttet fra mærkevarerne til dagligvarekæderne. Det får konsekvenser for mærkevareproducenterne, det får konsekvenser for handelen, det får konsekvenser for forbrugerne - og det får selvfølgelig også konsekvenser for reklamebureauerne. Man må konstatere, at industrien er under pres. To indkøbere fra Coop og DS dækker 2/3 af den samlede afsætning i dansk detailhandel. Magten er koncentreret. Priserne bliver presset. Og det samme bliver industriens finansiering af kædernes ugentlige tilbudsaviser. Når både prisen presses og reklametilskuddene udhuler marketingbudgettet, så bliver mærkevaren ramt på sin logik. Den logik som betyder, at et godt produkt som markedsføres stærkt udløser en god efterspørgsel og dermed en indtjening hos både handelen og industrien. En logik som har været gældende så længe, vi kan huske tilbage. Men sådan er det ikke mere. Handelens tilbudsaviser sluger mellem 1 og 2 milliarder kroner om året i såkaldte kampagnetilbud. Midler som tidligere blev investeret i opbygning af mærker, og som i dag bliver brugt til sikring af distribution. Som følge heraf svækkes mærkerne. Dermed styrkes kædens forhandlingsposition yderligere og så har vi balladen: Mærkevaren er i negativ spiral. Er det en udvikling, som snart stopper? Nej, tværtimod. Der er mange forhold som taler for, at mærkerne bliver yderligere pressede. For det første er discountkædernes andel ved at bevæge sig fra 30% og tager sigte mod 40%. Det presser prisen. For det andet optrappes konkurrencen kæderne imellem: Lidl etablerer sig i Danmark og Netto, Rema 1000, Aldi og Fakta åbner flere butikker. I et marked hvor der i forvejen er for få kunder pr. butik. Det betyder krig. Og dermed krig på mærkevarernes priser, samtidig med at der lanceres et hav af egne mærker til endnu lavere priser. For det tredje vil vi se en alliancering og konsolidering i detailhandelen. Flere kæder køber ind sammen på tværs af grænserne. Det er forlovelsen. Senere bliver de gift. Det giver ny styrke overfor den hårdt ramte mærkevare. ER DER DA INGEN ENDE PÅ ELENDIGHEDEN? Jo, jeg tror det! Prøv at se ræsonnementet og døm selv: Konkurrencen intensiveres på kædeniveau i de kommende år. Lidl, Aldi, Rema 1000, Fakta, Netto m.fl. vil slås om positionerne. Ingen kan acceptere at være dyrere end de andre. Derfor bliver priserne lave - og lavere end i dag. I dag omsætter Netto for små 30 milliarder og har et overskud på 2% af omsætningen. Netto er markedets helt store succes. Vi synes alle, at de er og har været fantastisk dygtige. De tjener 2%! 2% er meget tæt på 0, når man har en bruttoavance i spændet 13-17% til dækning af husleje, lønninger, afskrivninger og meget mere og derefter går i krig. I krig på prisen. Og nu kommer det første spørgsmål: Har de 5 lavpriskæder overhovedet en chance for at differentiere sig i forhold til hinanden, hvis konkurrencen udelukkende foregår på pris og beliggenhed? De sender selvfølgelig også en tilbudsavis ud hver uge, men hvordan differentierer man så dem, når aviserne mere eller mindre har samme indhold? Min første hypotese er, at den eller de kæder, som skal vinde dette slag, er nødt til at bevæge sig væk fra middelmådighedens holdeplads og komme med mere til forbrugerne end lave priser. Begavet tænkning. En holdning. Nye produkter. Nye oplevelser. En position som rækker fremad. En position som tager kunden i ed. En position som rammer kunden i tiden og i fremtiden. Sagt med andre ord: Kæderne vil få stigende problemer med deres egen branding. Deres egen personality. Deres egen differentiering i forhold til de 4-5 konkurrenter. Det er da rigtigt, at nogle af dem har 800 varenumre, og andre har varenumre. Og nogle har 40% egne mærker, og andre snarere 60%. Men er det begrundelse nok til, at der er plads til 5 forskellige lavpriskæder i et lille land som Danmark. Det er det næppe. De kæder, som overlever, må markere sig på andre parametre udover prisen. Kæderne må brandes, hvis de skal blive på markedet. Nu kommer det andet spørgsmål: Er vi sikre på, at prisen er det eneste saliggørende for kunderne? Det er da højst besynderligt med den velstandsstigning, vi har haft igennem de sidste mange år, at en besparelse på 40 øre på en pakke Kærgården kan styre præferencerne. Tænk på den langt mindre rolle budgettet til levnedsmidler spiller i det samlede husstandsbudget. Tænk hvor hamrende ligegyldigt det er, om en Grøn Tuborg koster 2,65 eller 2,85. Tænk hvor hamrende ligegyldigt det er, om man får 5 eller 6 Toms Guldbarrer for en 20 er. I forhold til en skiferie, en bytur, en firehjulstrækker. Nutidens fornøjelser. Alligevel bruger handelen tæt på 100% af marketingbudgettet på tilbudsaviser. Massepsykosen bliver vedligeholdt. Alle bladrer hver weekend. Og det bliver grimmere og grimmere. Papiret bliver tyndere og tyndere. Nogle kødfoto er så uappetitlige, at de ligner opskæringer fra Panum Instituttet. Bunden er snart nået. Min hypotese 2 er, at mange kunder er klar til fornyelse. Er klar til at blive udfordret på nye produkter og nye oplevelser. Er klar til at respondere på nytænkning og nye holdninger. Og så mødes enderne. Industrien ved en masse om produkter og produktudvikling og er helt sikkert klar til udfordringen. Handelen ved en masse om kundernes ønsker og behov og har brug for at rykke tættere på kundernes mere sofistikerede lag i behovspyramiden. Så der er basis for et dynamisk og udfordrende samarbejde industrien og handelen imellem, som kan løfte os videre. Ud af middelmådigheden og ind i en ny og spændende verden. Til glæde for industrien. Til glæde for handelen. Til glæde for forbrugerne. Og til glæde for alle os, som beskæftiger sig med salg og marketing. Jan Duckert Adm. direktør, Wibroe, Duckert & Partners 32 33

Whitepaper Salg via nyhedsbreve

Whitepaper Salg via nyhedsbreve Whitepaper Salg via nyhedsbreve potentiale for milliarder Salg via nyhedsbreve potentiale for milliarder Nærværende whitepaper bygger på en survey foretaget af Userneeds, hvor 2.436 personer mellem 18

Læs mere

Bureau-branchen bliver dummere og dummere. Poul Mikkelsen og Jørn Duus drøfter bureauernes tilstand. reklame, markedsføring, medier & kommunikation

Bureau-branchen bliver dummere og dummere. Poul Mikkelsen og Jørn Duus drøfter bureauernes tilstand. reklame, markedsføring, medier & kommunikation reklame, markedsføring, medier & kommunikation NR. 4 15.04.14 www.markedsforing.dk Bureau-branchen bliver dummere og dummere Poul Mikkelsen og Jørn Duus drøfter bureauernes tilstand. side 6-7 Siden 1927

Læs mere

FORORD MARKETINGFUNKTIONEN TIL DEBAT

FORORD MARKETINGFUNKTIONEN TIL DEBAT FORORD Tilbage i 2004 offentliggjorde ChangeMarketing resultaterne af den hidtil største undersøgelse, der er gennemført vedrørende marketingfunktionen i Business-to-Business virksomheder. Undersøgelsen

Læs mere

Noter fra en gryende dagsorden

Noter fra en gryende dagsorden Noter fra en gryende dagsorden 2001-2008 Patrick Damsted Noter fra en gryende dagsorden 2001-2008 Patrick Damsted og Soulfish Publishing ISBN: 978-87-991633-2-8 1. november 2008 Jeg skrev mit første blogindlæg

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration

Food in Later Life. Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Food in Later Life Seniorer som målgruppe for fødevarebranchen: Værktøjer, viden og inspiration Udgivet af

Læs mere

CA nyt. Homo conexus. vinder frem 4. Proaktiv jobsøgning 2 Strategiudvikling 18 Din ferie 22 MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR.

CA nyt. Homo conexus. vinder frem 4. Proaktiv jobsøgning 2 Strategiudvikling 18 Din ferie 22 MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 2 JUNI 2010 Homo conexus vinder frem 4 Proaktiv jobsøgning 2 Strategiudvikling 18 Din ferie 22 Jobsøgning, der kan ses Lars Christiansen er ledig og han søger job.

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

En bog om intelligent sponsering. Morten Østergaard og Tomas Olesen

En bog om intelligent sponsering. Morten Østergaard og Tomas Olesen En bog om intelligent sponsering Morten Østergaard og Tomas Olesen ISBN 978-87-986404-2-4 Trykt 2009 Copyright envision Gengivelse af indhold kun med kildeangivelse Karmarks Legat 5 Intro: Dit sponsorat

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage 3:2008:September Tema: Anerkendende kultur: I gang

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje ledig på grund af nedskæringer, 10 Efterårets gå-hjem-møder, 11

Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje ledig på grund af nedskæringer, 10 Efterårets gå-hjem-møder, 11 MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #3 AUGUST 20 IVÆRKSÆTTERE I CA CA og iværksætterne, 2 Online-kalender i stor skala, 3 Gode råd for iværksættere, 4 Succes med funky ål, 6 Nødbremse på netbutikken, 9 Hver tredje

Læs mere

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen S E P T E M B E R 2 0 0 9 K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden Det er vigtigere end nogensinde med en stærk brand story til at samle virksomheden Antallet af kanaler, medier, kundesegmenter og interessenter er eksploderet En stærk brand story har aldrig været vigtigere

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere