I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- ANNONCØR SIG I FREMTIDENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- ANNONCØR SIG I FREMTIDENS"

Transkript

1 AR FÅET HJÆLP TIL AT SKRIVE DENNE REDAKTIONEN HAR FORMULERET FIRE AKTUELLE SPØRGSMÅL, UDVALGT FIRE LAMEDIREKTØRER OG STILLET DEM T SIT. POUL MIKKELSEN LÆGGER UD AT REFLEKTERE OVER, HVORDAN ET ND OPNÅR MENTALT MONOPOL I FREM- N, FREDERIK PREISLER BRINGER STA- EN VIDERE OG FORTÆLLER HISTORIEN HVORDAN HAN VILLE LEDE EN MAR- NGAFDELING, JAN DUCKERT GIVER ET PÅ, HVORDAN MAN LØFTER MÆRKE- RNE I FREMTIDENS DETAILHANDEL OG N HALBYE RUNDER AF MED AT SVARE I REDAKTIONEN : T V 2 R EKL AME : FLEMMING SCHEEL PØRGSMÅLET - HVORDAN DIFFEREN- HALBYE, KAAG & THOMPSON : RUNE GITZ-JOHANSEN, KARIN BODELUND TEKST: MICHAEL H ERMANN ER EN ANNONCØR SIG I FREMTIDENS ART DIRECTION : HALBYE, KAAG & THOMPSON, JESPER KELLER IEBILLEDE. UDVALGET O PSÆTNING & FÆRDIGGØRELSE ER : HALBY E, KIKKE A AG & TH O M PSON, BTIL- RIAN DAHL FOTO : NICKY DE SILVA DIGT. DE FIRE HAR FOR VANE AT MAR- TRY K O G INDBINDING : CLICHEFA G R AFISK 1. U D GAVE, 3. ÅRGANG O PL AG STK. SIG I DEN LØBENDE DEBAT. DE KOM- TIDLIGERE U D GIVET: HVER ISÆR FRA BUREAUER, O R D O M LEVENDE BILLEDER D ER ÆNDREDE DER PÅ TALLENE HAR R EKL AMEFILM B LEV SET. VARER B LEV SOLGT. VELKO M M EN TIL EN B O G O M EFFEKTEN AF T V BEMÆRKELSESVÆRDIGE RESULTATER UDGIVER : T V 2 R, BAU N EGÅRDSVEJ 73, 2900 H ELLERUP, TLF S HÅRDE VINDE I REKLAMEBRANCHEN. VARSLER DE IØJNEFALDENDE FORAN- GER, FORDI FORBRUGERE OG DETAIL- DEL OPFØRER SIG PÅFALDENDE ANDER- S I DAG, END DE GJORDE FOR IKKE RET GE SIDEN. I DAG ER DET IKKE GJORT AT VISE SIT PRODUKT OG FREMHÆVE FORDELE. FORBRUGERNE HAR RIGE- AT VÆLGE IMELLEM OG EFTERSPØR- REELLE FORSKELLE. GØR PRODUKTET FORSKEL, MÅ DET INDRETTE SIG PÅ AVERE PRIS. MAN TALER OM, AT PRO- TERNE MÅ KOMME TIL KUNDERNE. VISE FLEMMING RASMUSSEN : VELKOMMEN TIL EN BOG OM HVORDAN REKL AME BLIVER TIL ANDET OG MERE END REKL AME PÅ TV FLEMMING RASMUSSEN... 4 POUL MIKKELSEN... 8 FREDERIK PREISLER JAN DUCKERT STEEN HALBYE FREDERIK PREISLER : " HVO R DAN VIL J EG LEDE EN MARKETINGAFDELING? " P OUL MIKKELSEN : " HVO R DAN O PNÅR ET B R AND M ENTALT M O N O P O L? " STEEN HALBYE : "HVORDAN DIFFERENTIERER EN ANNONCØR SIG I FREMTIDENS MEDIEBILLEDE? " JAN D UCKERT: " HVO R DAN LØ F TER MAN M ÆRKEVARENE I FREMTIDENS D ETAILHANDEL? " DANSK TIPSTJENESTE SUZUKI DE DANSKE SPRITFABRIKKER TOMS ALM. BRAND TDC RÅD & DÅD STRYHN'S... 52

2 HVORDAN REKLAME BLIVER TIL ANDET OG MERE END REKLAME PÅ TV Vi har fået hjælp til at skrive denne bog. Redaktionen har formuleret fire tidsaktuelle spørgsmål, udvalgt fire reklamedirektører og stillet dem hvert sit. Poul Mikkelsen lægger ud med at reflektere over, hvordan et brand opnår mentalt monopol i fremtiden, Frederik Preisler bringer stafetten videre og fortæller historien om, hvordan han ville lede en marketingafdeling, Jan Duckert giver et bud på, hvordan man løfter mærkevarerne i fremtidens detailhandel og Steen Halbye runder af med at svare på spørgsmålet - hvordan differentierer en annoncør sig i fremtidens mediebillede. Udvalget er ikke tilfældigt. De fire har for vane at markere sig i den løbende debat. De kommer hver især fra bureauer, der har vist bemærkelsesværdige resultater trods hårde vinde i reklamebranchen. Alle varsler de iøjnefaldende forandringer, fordi forbrugere og detailhandel opfører sig påfaldende anderledes i dag, end de gjorde for ikke ret længe siden. I dag er det ikke gjort med at vise sit produkt og fremhæve dets fordele. Forbrugerne har rigeligt at vælge imellem og efterspørger reelle forskelle. Gør produktet ikke forskel, må det indrette sig på en lavere pris. Man taler om, at produkterne må komme til kunderne. Vise initiativ, kilde engagementet, udfordre reaktionen. Det gælder også TV 2s sortiment. I årets løb har vi lanceret en stribe produktudviklinger: En ny TV-kanal, nye services på nettet, nye kommercielle produkter. Fra at være en TV-kanal er vi på ganske få år blevet et otte-strenget mediehus. I dag kan vi mønstre otte kommunikationskanaler i alt, som hver kan stå på egne ben, men bliver mest interessante, når de kombineres. Opmærksomheden vækkes i det ene medie, konverteres til engagement i det andet og udmøntes til respons i det tredje. Inde i bogen vil du også møde en række annoncører, som har haft mod til at kombinere flere af vores kommunikationskanaler. Må deres erfaringer inspirere til flere succeshistorier. Flemming Rasmussen Salgs- og marketingdirektør, TV 2/DANMARK 5

3 Konsistens er vejen til mentale monopoler POUL MIKKELSEN, DDB

4 P O U L M I K K E L S E N HVOR VIRKELIGHEDEN SK ABES Vi har i flere år prædiket for vores kunder, at et stærkt brand ikke kun skabes gennem effektiv kommunikation. At et stærkt brand skabes ved, at alle møder med kunderne efterlader den samme ønskede opfattelse. At hele organisationen skal levere ind til den position, virksomheden ønsker at opnå. At konsistens er vejen til mentale monopoler. Budskabet vinder genklang på den anden side af bordet, hvor der efterhånden arbejdes intensivt og tværgående med branding som ledelsesværktøj i de fleste virksomheder. Det synes derfor evident, at fremtidens reklamebureau er et branding bureau, der tilfører værdi på tværs af hele brand oplevelsen - og ikke kun på den kommunikative delmængde. Øjebliksbilledet fanger imidlertid en reklamebranche, der ofte ender med blot at farvelægge strategiplanen frem for eksempelvis at indgå intensivt i produktudviklingen, komme med idéer til markedsekspansion, optimere brand porteføljen, udvikle medrivende butiksoplevelser eller inspirerende interne konferencer. En branche der ikke i tilstrækkelig grad er med, hvor virkeligheden skabes. Der er givetvis en række årsager hertil, alt efter hvilket bureau vi taler om. Men min hidtidige erfaring har påvist tre centrale indsatsområder, der er med til at bringe bureauet tættere på virkeligheden. Øvelsen starter med at kigge indad. Hvis vi vil være med, hvor virkeligheden skabes, skal vi kunne fremvise de nødvendige kompetencer. I vores eget hus har vi opbygget en kompentencestyrke, der arbejder i spændingsfeltet mellem forbrugerindsigt, forretningsindsigt og kreativitet. Styrken rummer blandt andet tidligere management konsulenter, kommunikationseksperter og en sociolog. Endvidere har jeg selv været tæt integreret i denne funktion som garant for kreativiteten og som bindeleddet til den efterfølgende eksekvering, hvilket skal være med til at sikre, at det strategiske arbejde ikke ender på hylderne, men i hovedet på forbrugerne. Denne kompetenceballast er essentiel for at lykkes med det næste og afgørende indsatsområde, en stærk organisatorisk integration mellem bureau og kunde. En bevægelse fra et kunde-leverandør forhold til et partnerskab i medgang og modgang. Et partnerskab, hvor vi åbner op for de hellige graler. Hvor vi har vores daglige gang hos hinanden og en løbende dialog på topledelsesniveau. Et partnerskab, hvor bureauet deltager i de fora, hvor de vigtigste marketingbeslutninger træffes, selvom de måske hidtil har været forbeholdt interne medarbejdere. Den tætte integration vil give det perfekte udgangspunkt for at forstå kundens forretning indgående. Kombineres indsigten med bureauets kompetencer, kan vi skabe værdi i en større del af organisationen og komme med idéer og ændringsforslag flere led før, et egentligt produkt har set dagens lys. Et sådant partnerskab vil ligeledes gøre os i stand til at fungere som daglige brand guardians, som eksempelvis kan stoppe initiativer, der forbryder sig mod den ønskede opfattelse af mærket. Vi kommer med andre ord tæt på de steder, hvor virkeligheden skabes. For at udvikle et effektivt og integreret samarbejde er det imidlertid centralt, at der indledningsvist defineres klare fælles mål, samt at partnerskabet bygger på gensidig tillid. Målsætningerne skal både referere til konkrete salgsmål og eventuelle omsætningsbesparelser, men bør også favne de mere emotionelle dimensioner såsom imageopfattelse og medarbejdertilfredshed, hvor det ofte tager lidt længere tid, før effekten kan ses på bundlinien. Desuden er det min overbevisning, at en samarbejdsaftale bør have et resultatbaseret element, så tanken om et partnerskab i med- og modgang bliver konkret. Mindst ligeså vigtig er den gensidige tillid, der er med til at åbne de nødvendige døre. I sidste ende kommer vi ingen vegne, hvis den ikke er til stede. Naturligvis skal man gøre sig fortjent til sin partners tillid, men et åbent sind og en passioneret tilgang er en nødvendighed. Det er afgørende for mig, at mine kunder opfatter mig som en del af teamet og ikke som en ekstern konsulent, man ikke helt kan betro sig til. I sidste ende medfører et partnerskab funderet i kompetence, tæt samarbejde, fælles mål og gensidig tillid, at marketingindsatsen bliver placeret højt på topledelsens agenda. Til gavn for både virksomheden og bureauet. Den administrerende direktør vil tage del i branding arbejdet og placerer brandet som en af de centrale faktorer, der kan opsummere virksomhedens tilstand. Endvidere vil et stærkt partnerskab ofte medføre en organisatorisk opprioritering af marketingfunktionen samt et mere struktureret organisatorisk samarbejde på tværs af de funktioner, der er med til at opbygge mærket. Opsummerende er det min overbevisning, at fremtiden tilhører de bureauer, der i tæt partnerskab med deres kunder formår at påvirke virkeligheden og derefter præsentere den på skønneste vis. Poul Mikkelsen Direktør, DDB Gruppen 8 9

5 Jeg er til sport og dokumentarudsendelser. Det er sådan en slags erhvervsskade. Og så kan jeg godt lide ånden i Zulu, selvom mine døtre vil sige, at jeg skulle holde mig til Charlie. Reklamer som Ib & Ib over broen er dejlige. Der er højt til loftet. Og så dem, der rammer den dér særlige danske tone som i fiske-filmene og de gamle Squash-film. Nu ville jeg jo gerne sige, at det ikke virker på mig. Men hvis jeg bliver sendt i byen uden indkøbsseddel, så køber jeg højst sandsynligt det, jeg har i frisk erindring. Der står faktisk sådan en lyserød flaske rengøringsmiddel ude under køkkenvasken. S E E R E N MIG D E R F I N D E S R E K L A M E R, H V O R M I N K O N E H A R P Å B U D O M AT K A L D E P Å MICHAEL HEDETOFT CHRISTOFFERSEN 11

6 DA N S K T I P S TJ E N E S T E MARKETINGCHEF KLAUS BYRIALSEN LOHSE DANSK TIPSTJENESTE MARKEDSCHEF SØREN NIELSEN DANSK TIPSTJENESTE ER DER NOGET KVINDER FORSTÅR, ER DET HUMOR Vores første reaktion var, at vi skulle passe gevaldigt på ikke at lægge os ud med halvdelen af landets befolkning. Dansk Tipstjeneste har en natur og synlighed, der gør os vores ansvar ekstremt bevidst. På den ene side går Der er så meget kvinder ikke forstår til kanten. På den anden rammer det klokkerent på strategien og i målgruppen. Vi testede i målgruppen med et næsten forudsigeligt sikkert resultat. Og så tog vi en række dybdeinterviews med kvinder, som gav os mere is i maven. Det smukke er jo, at diskriminationen lige så godt kan vende den anden vej; at det er drengerøvene inde foran kassen, der er langt ude. Oddset er et videnspil for mænd 18-40, og hidtil var vi gået meget taktisk til værks: Husk at spille i aften og i den dur. Her var en sympatisk platform, som rakte ud over inderkredsen af heavy users og skabte afgørende afstand til bookmakerne. Spillets personlighed er et indforstået, maskulint univers, hvor mænd har lov at være lidt irrationelle. Hvor dét at få ret betyder mere end at vinde. Vi bruger TV og lægger os op ad sportsudsendelserne for at understrege det indforståede og sikre både dækning og synlighed. På print kan vi bedre mandsopdække med nuancerede budskaber tæt på købssituationen. Og der tør vi bedre slippe vores kultfigur Janni løs med himmelvendt blik og indforståede vittigheder, der måske havde givet bagslag på TV. Senest har vi udvidet samarbejdet med TV 2 og bredt os til ishockey med Oddset Ligaen via bander, sponsorater og spillerreklamer, samt spots før og efter 40 direkte transmitterede kampe årligt. Vi har også vores eget lille internet univers på med dagens kampe og resultater. Resultatet taler for sig selv: Dobbelt op på tre og et halvt år! At vi oven i hatten har vundet TV 2s Den Glade Seer i juni, en Zulu Award for årets bedste reklamefilm samt publikums Arnold i biografen bekræfter bare, at vores gut feeling fra start var rigtig. Du kan i hvert fald roligt regne med, at du kommer til at høre fra Janni og sportsidioterne også til næste år. ODDSET BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Zulu TV 2 SportsMarketing TV2.DK TV 2 Sponsorater EFFEKTEN: Omsætningsøgning på 88% i 2003 Kendskabsstigning fra 79% til 90% i målgruppen Styrkede værdier Massiv PR TV 2s Den Glade Seer - Juni 2004, Bedste TV reklame - Zulu Awards

7 Man behøver ikke at have gået på Handelshøjskolen for at vide, at kommunikation er den faktor, der har det største potentiale til at påvirke virksomhedens succes eller fiasko FREDERIK PREISLER, PROPAGANDA MCCANN

8 F R E D E R I K P R E I S L E R HVIS JEG VAR MARKETINGDIREKTØR...ville jeg være skræmt fra vid og sans. Tænk, at sidde med ansvaret for virksomhedens isoleret set vigtigste konkurrenceparameter og mere eller mindre være den eneste, der ved det? Vi kan kalde det marketing. Vi kan kalde det mange ting. Men det mest dækkende er at forstå marketingafdelingens arbejde som kommunikation. Og man behøver ikke have gået på Handelshøjskolen for at vide, at kommunikation er den faktor, der har det største potentiale til at påvirke virksomhedens succes eller fiasko. Men i de fleste større virksomheder er det stadig noget, man til sidst strør oven på forretningsplanen. En slags festlige knaldperler, der kan live op på det mildest talt banale ønske man har, om at sælge nogle varer eller ydelser og tjene nogle penge. Men i virkeligheden er kommunikation ikke knaldperler. Det er bomber. Og som marketingdirektør er man en mand med nitroglycerin i lommen, som alle klasker på skulderen og skubber kammeratligt til på gangen. Det er jo ikke ond vilje fra bestyrelsen, resten af direktionen og organisationen der får dem til at tage lidt let på kommunikationen. Det er manglende kommunikation. Ingen har forklaret dem, hvor altafgørende det egentlig er. Så de tror, at det er et spørgsmål om at lave noget sjov reklame, sætte nogle salgsfremmende aktiviteter i søen og overholde sine budgetter nogenlunde. Så kan man gå til fest med reklamebranchen for resten af pengene. Marketingafdelingen er i alt for mange virksomheder reduceret til den sjove afdeling. Der, hvor der brændes penge af, som måske lige så godt kunne være sparet. På den baggrund kan det ikke undre, at marketingplaner og budgetter bliver, som de bliver. Hvis bestyrelsen ikke rigtig tror på, at det virker, vil den selvfølgelig bruge færrest mulige penge på det. Når resten af direktionen opdager det, fokuserer den på andre ting. Med den konsekvens at marketingafdelingen ikke får intern opbakning, og til sidst ender som en frit svævende servicefunktion, der bliver kastebold imellem salg, produktion, HR, logistik og alle mulige andre. Sådan er det i mange virksomheder. Også virksomheder med en vis eller endog betragtelig succes. Men det ændrer ikke ved, at intern og ekstern kommunikation stadig er den mest effektive måde at nå sine mål på. Selv verdens bedste produkt kan ikke sælges uden kommunikation. Og selv verdens dårligste produkt kan sælges med den rette kommunikation. De fleste virksomheders produkter befinder sig midt imellem disse to yderpunkter. Og det gør deres kommunikation for så vidt også. Det er hverken rigtig dårligt eller rigtig godt. Men det er deres resultater heller ikke. Så hvis jeg var marketingdirektør, ville min første prioritet være at få resten af virksomheden til at forstå, hvor vigtig kommunikation egentlig er. Jeg ville kræve af bestyrelse og direktion, at de betragtede investeringer i kommunikation som investeringer i immaterielle aktiver med en tilbagebetalingstid på mindst 3 år. Min anden prioritet ville ligge i forlængelse af den første. Jeg ville gøre kommunikation lig med dokumentation. Der skulle ligge en klokkeklar dokumentation for effekten, eller den manglende effekt af enhver investering i kommunikation. Min langsigtede vision ville være at gøre hele virksomhedens kultur til en kommunikationskultur. Alt for mange virksomheder magter kun den eksterne kommunikation. Men en intern udveksling af ideer, energier og synergier er helt afgørende for, at der overhovedet er noget at kommunikere eksternt. Det kræver også, at man fører tænkekraften tilbage fra eks- terne leverandører til virksomheden selv. Managementrådgivning for eksempel er ofte et symptom på manglende selvtillid og evne til at udnytte interne ressourcer. Og i de fleste større virksomheders marketingafdelinger sidder der højt uddannede og dybt kvalificerede mennesker og køber deres eget speciale af nogle, der pænt sagt er anderledes kvalificerede. Reklame-, analyse- og mediebureauer skal bruges til at udveksle synspunkter med. De skal bibringe marketingafdelingens specifikke kendskab til eget marked en generel dimension. Det betyder for eksempel også, at min marketingafdeling selv skulle lægge sin strategi og opstille overordnede mål. Og først derefter gå i byen og købe gode råd. Marketingafdelingen skal være specialister på eget marked. Samarbejdspartnere skal være specialister på det generelle marked. Som det sidste og sikkert grunden til, at jeg aldrig ville turde tage et job som marketingdirektør ville jeg kræve en hidtil uset sammenhæng i hele virksomhedens kommunikation. Ikke bare som en grafisk spændetrøje. Men en måde at tale og agere på, som forplantede sig fra hyldesvirpere i supermarkedet til udtalelser fra bestyrelsesformanden. Som ganske ung og meget naiv reklamemand udformede jeg en gang en kampagne for et større herværende benzinselskab. Ideen var at demonstrere deres servicestationers helhjertede satsning på service (det var før service blev det eneste, man ikke kunne få på en servicestation). Jeg kan ikke huske det konkrete budskab, men det var noget i stil med, at Vores service er gratis, og hvis du ikke får den, får du benzinen gratis. Der blev brugt TV, dagblade, outdoor og alt muligt andet til at formidle det glade budskab. Forud var gået en stor intern markedsføring og meningen var så, at et antal ledende medarbejdere fra benzinselskabet skulle aflægge servicestationerne besøg med forskellige opdigtede behov for service i stil med knækkede viskerblade og knaldede forlygtepærer for at finde Danmarks bedste servicestation. Reklamebureauet deltog også, og jeg kørte glad ind på en servicestation i Hobro og spurgte om hjælp til at skifte min forlygtepære. Pigen kiggede koldt på mig og sagde det må du altså selv klare. Jeg henviste fornøjet til reklamens budskab og hendes kulde ændrede sig til måben over min naivitet, hvorefter hun meddelte mig, at det der er noget, de har fundet på ovre i reklameafdelingen i København, det bruger vi ikke her og det bliver lige 126 kr. for benzinen, tak. Jeg blev lidt mindre naiv over for virkelighedens samspil med reklamen. Men jeg lærte også, at et enkelt led i kommunikationskæden kan desavouere hele resten af kæden. Alt hvad virksomheden kommunikerer fra breve til reklame, fondsbørsmeddelelser og PR skal hænge sammen. Ikke bare for at opnå synergi, men for at undgå, at millionerne spildes på grund af et enkelt svagt led. Og det kan man jo godt blive helt forskrækket over at have ansvaret for. Så vil jeg trods alt nok hellere være reklamemand og kunne kloge mig på, hvordan det egentlig burde gøres. Frederik Preisler Partner, Propaganda McCann 16 17

9 S E E R E N TOMMY, GITTE, SOFUS OG GUSTAV-EMIL RASMUSSEN Ugens højdepunkt er onsdag kl , når de sender Bataljonen, for Tommy har en lillebror, der er i Irak med den danske brigade. Ellers er vi blevet mere kræsne med, hvad vi ser. Det eneste andet faste program er, når drengene ser Snurre Snups Søndagsklub. De dér fysik-eksperimenter går rent ind. Der er for mange reklamer, men de er nu ikke så slemme, som på visse af de andre kanaler. E N G O D F I L M U D E N A F B R Y D E L S E R D E S I G E R D E T J O

10 S U Z U K I B I L I M P O R T HVORFOR BETALE FOR MEGET, NÅR DU KAN FÅ NOGET, DER ER LIGE SÅ GODT TIL EN FORNUFTIGERE PRIS? SUZUKI BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Regionalt TV2.DK TV 2 Tekst-TV EFFEKTEN: Dobbelt op på markedsandelen, fra 4-8% Nr. 4 i markedet målt på salg hits på Suzuki har i mange år brugt et mix af print og TV og haft en fin udvikling med mærket. Siden 1996 er vi vokset hvert år og var nået op på en markedsandel på 4-5 %, som vi har været godt tilfreds med. Vi havde en drøm om at nå 7-8 % i løbet af de næste 4-5 år, men var klar over, at der skulle andre midler til. Suzuki har lidt huller i modeludbuddet, bl.a. i den større jobklasse, men ligger godt til på små familiebiler og firehjulstrækkere. Det hjalp svært, da vi introducerede Alto til ,- med en benzinøkonomi, de fleste kan kigge i vejviseren efter. Den slags trækker trafik til hele programmet. Vi kunne se en tendens til, at folk var ved at være trætte af at betale ekstra for mærkevarer: Hvis to skjorter kan være lige gode, hvorfor så tage den dyre? Og her kunne folk få en ny bil med 3 års garanti i stedet for at købe en brugt. Briefingen til bureauet var at fange kunden i øjenhøjde og holde fast i noget-fornoget aspektet. Vi var vidt omkring, men idéen med skjult kamera -vinklen blev vi ved at vende tilbage til. I de første film på fodboldbanen og til ishockey vidste folk faktisk ikke, at vi kom masende, så der var lidt øretæver i luften. De umiddelbare kommentarer er ægte nok. Vi har ramt en måde at kommunikere på, som folk tager til sig, selvom de godt ved, at det er reklame. Samtidig får vi lejlighed til at komme rundt om bilen og få sagt de to-tre vigtigste ting ud over prisen. Mediemæssigt valgte vi et miks af TV 2 Nationalt og TV 2 Regionalt for at få budskabet sikkert parkeret ude i stuerne. Vi bakkede så op med tv2.dk og TV 2 Tekst-TV for at samle op på den interesse TV skabte. Og så er det altså lykkedes at realisere vores femårsplan om at fordoble markedsandelen på bare 12 måneder dét vel at mærke uden at øge vores media spendings. MARKETINGCHEF JOHN MOGENSEN SUZUKI BILIMPORT DANMARK A /S 20

11 S E E R E N I gamle dage var det morgen-tv og Brunch og samtlige afsnit af Friends. I dag har ham her vendt op og ned på alt, og jeg tager, hvad der er, hvis jeg over hovedet får tændt. Det er tit med dårlig samvittighed, men man skal jo også have lov til bare at flade ud engang i mellem. Mange reklamer behandler een, som om man ikke kunne tænke selv. Men selvfølgelig virker de, også på mig. Jeg er tit inde på Forbrugerstyrelsens hjemmeside for at se, hvad deres tests siger. Den for Tuborg med aberne og ham med skægget er nu en af de bedre. Det er en skam, at jeg ikke drikker øl. FLEUR OG STORM TANG DE DÅRLIGE ER DESVÆRRE NEMMERE AT HUSKE END DE ODE 22

12 D E DA N S K E S P R I T FA B R I K K E R KENDER DU IKKE BIRTHE TOVE, KOMMER DER INGEN SNAPS PÅ BORDET Akvavit udgør i dag ca. 30 % af det danske spiritusmarked. Fordelt efter alder har det været op ad bakke at sælge akvavit til folk under 40 i næsten to årtier. Ikke desto mindre har vi stædigt forsøgt at uddanne nye generationer efter nærmest rituelle forbilleder. I 2003 åbnede så lovgivningen for at reklamere på nationalt TV, og vi fik lejlighed til at overveje, hvor vi fik mest effekt for pengene. Vi har nok været tilbøjelige til at skyde med spredehagl og hoppe på nye trends, der kunne gavne totalen. I virkeligheden handler det om at løbe med vinden i stedet for mod den. Under mantraet Kun for voksne! går vi med AALBORG Akvavit lige lukt efter +40, der er et segment, som bare vokser og vokser de næste mange år. Scenen er sat i købmandsbutikken, og det er måske hverken nyt eller særlig originalt. Men det virker. Og så skal du ikke glemme effekten, når vore salgsfolk møder handelen: Vi har booket tid på TV 2 rydder stadig hylder, og så ser købmanden jo faktisk sig selv på skærmen. Kjeld Nørgaard udraderede alt og alle i castingen til at spille rollen som købmand. På TV får du folkets dom med det samme, og med TV 2 er det altså høj og lav på engang. TV 2 Nationalt har været hovedlokomotivet i medieplanen, men fremtiden kan godt tænkes at bringe Charlie på planen som et målrettet supplement. Ligesom Tekst- TV og tv2.dk kunne være interessante medier til at drive snapseopskrifter og trafik på vores eget snapseunivers - Resultatmæssigt, så har synligheden på TV 2 i kombination med en velovervejet omlægning af vores strategi og en fokuseret salgsindsats vendt 20 års nedadgående kurve, og vi har svært ved at bevare pessimismen. SPRITFABRIKKERNE BENYTTEDE: TV 2 Nationalt EFFEKTEN: Positiv udvikling i omsætningen for første gang i 20 år Generel stigning i mærkekendskabet, trods ekstremt høje udgangsniveauer Eksempelvis steg mærkekendskabet til Taffel Akvavit fra 86% til 92%, og prøveandelen fra 93% til 99% i målgruppen MARKETINGCHEF MARTIN BJELGAARD DE DANSKE SPRITFABRIKKER 24 25

13 S E E R E N JEG ER IKKE DEN, DER ZAPPER ELLER STORMER UD OG LAVER KAFFE LOT TE TACHAU Hvis det er muligt, ser jeg nyhederne kl. 19 og så Lorry. Søndagsfilmene på TV 2 er som regel også gode, hvis man ikke har nået dem i biografen. Så er der alle de her boligprogrammer og Helt Solgt!, selvom de er ved at tage overhånd. Jeg er ikke så god til serier og faste tidspunkter. Nogle reklamer er gode, og nogle er dårlige, men jeg er ikke den, der zapper eller stormer ud og laver kaffe. Trygs reklamer er flotte og enkle, og DSBs er bare så søde. 26

14 TO M S DA N M A R K FOLK HUSKER TOMS. ADM. DIREKTØ R BO LUNDBERG TOMS DANMARK OGSÅ SELVOM VI IKKE HAR VÆRET PÅ Vi gik fra starten efter en platform, der kunne håndtere en hvilken som helst kombination af media, men med TV 2 som motorvej. Når vi så på vores konkurrenter, fandt vi udelukkende alibi-kampagner, hvis eneste effekt var rygstød til salgsstyrken. Vi ville huskes for noget. Også selvom vi ikke havde været på. Da vi sendte Anton Bergs marcipanbrød på banen i en rolle, som ellers brød med de finere fornemmelser, huskede folk også Skildpadde og Guldbarre, selvom de slet ikke var med i spottet. Hvis vi skulle køre hvert enkelt produkt igennem trædemøllen på traditionel manér, havde vi tømt budgettet længe inden, vi var nået halvvejs. Nu flytter vi i læssevis af Hollybar og Skildpadde, som ellers har solgt stille og støt i generationer. Appellen er alt afgørende. Vi spiller på danskheden og gør arven til en styrke. Danske Originaler betyder både de gode, gamle og dem, der opfører sig lidt tosset. I starten gik vi meget op i slægtskabet i Familien Tomsen, men rummeligheden har jo vist sig genial. Selvfølgelig er dr. Ga-Jol den trivelige familielæge, som kommer på husbesøg, når årstiden er til paraply og kriller i halsen. Anton Berg bor i husets penthouse og er sådan en Roger Moore-type, som den mere modne del af ledelsen nok skulle synke to gange, før han gled ned. Samarbejdet med Partners er ikke noget akademisk skoleridt. Vi briefer på hvert enkelt spot, men bureauet har vide beføjelser. Skildpadde har tiltusket sig lidt af en stjernerolle, og man skal bestemt ikke forklejne godt skuespil. Selvom TV og søde sager går hånd i hånd, er vi meget opmærksomme på wear out-effekten, men også på at vi selv og bureauet er de første, der falder for den. Så længe vi fornyer os hele tiden, skal dynamikken nok holde, med TV 2 fast på medieplanen for at sikre en høj dækning i et kvalitetsunivers, suppleret med Zulu for at ramme de unge, og måske Charlie i fremtiden. Familien Tomsen har støvet Toms godt og grundigt af og har skabt en salgsfremgang på 150 millioner i handelen på to og et halvt år. Købmændene roser os til skyerne, så Familien Tomsen længe leve! Gerne fem år endnu, hvis det står til mig, og seerne ellers stadig synes om den. TOMS BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 Zulu EFFEKTEN: Øget omsætning med 149 mio. kr (isoleret kampagneeffekt) Markant stigning på mærkekendskab på hele familien Tomsen TV 2s Den Glade Seer Bedste TV reklame - Zulu Awards 2002 Massiv PR 29

15 Er vi sikre på, at prisen er det eneste saliggørende for kunderne? JAN DUCKERT, WIBROE, DUCKERT & PARTNERS

16 JA N D U C K E R T NYE STRUKTURER ELLERS DØR M ÆRKEVARERNE I HANDLEN Sikke en redelighed. Magten bliver i disse år flyttet fra mærkevarerne til dagligvarekæderne. Det får konsekvenser for mærkevareproducenterne, det får konsekvenser for handelen, det får konsekvenser for forbrugerne - og det får selvfølgelig også konsekvenser for reklamebureauerne. Man må konstatere, at industrien er under pres. To indkøbere fra Coop og DS dækker 2/3 af den samlede afsætning i dansk detailhandel. Magten er koncentreret. Priserne bliver presset. Og det samme bliver industriens finansiering af kædernes ugentlige tilbudsaviser. Når både prisen presses og reklametilskuddene udhuler marketingbudgettet, så bliver mærkevaren ramt på sin logik. Den logik som betyder, at et godt produkt som markedsføres stærkt udløser en god efterspørgsel og dermed en indtjening hos både handelen og industrien. En logik som har været gældende så længe, vi kan huske tilbage. Men sådan er det ikke mere. Handelens tilbudsaviser sluger mellem 1 og 2 milliarder kroner om året i såkaldte kampagnetilbud. Midler som tidligere blev investeret i opbygning af mærker, og som i dag bliver brugt til sikring af distribution. Som følge heraf svækkes mærkerne. Dermed styrkes kædens forhandlingsposition yderligere og så har vi balladen: Mærkevaren er i negativ spiral. Er det en udvikling, som snart stopper? Nej, tværtimod. Der er mange forhold som taler for, at mærkerne bliver yderligere pressede. For det første er discountkædernes andel ved at bevæge sig fra 30% og tager sigte mod 40%. Det presser prisen. For det andet optrappes konkurrencen kæderne imellem: Lidl etablerer sig i Danmark og Netto, Rema 1000, Aldi og Fakta åbner flere butikker. I et marked hvor der i forvejen er for få kunder pr. butik. Det betyder krig. Og dermed krig på mærkevarernes priser, samtidig med at der lanceres et hav af egne mærker til endnu lavere priser. For det tredje vil vi se en alliancering og konsolidering i detailhandelen. Flere kæder køber ind sammen på tværs af grænserne. Det er forlovelsen. Senere bliver de gift. Det giver ny styrke overfor den hårdt ramte mærkevare. ER DER DA INGEN ENDE PÅ ELENDIGHEDEN? Jo, jeg tror det! Prøv at se ræsonnementet og døm selv: Konkurrencen intensiveres på kædeniveau i de kommende år. Lidl, Aldi, Rema 1000, Fakta, Netto m.fl. vil slås om positionerne. Ingen kan acceptere at være dyrere end de andre. Derfor bliver priserne lave - og lavere end i dag. I dag omsætter Netto for små 30 milliarder og har et overskud på 2% af omsætningen. Netto er markedets helt store succes. Vi synes alle, at de er og har været fantastisk dygtige. De tjener 2%! 2% er meget tæt på 0, når man har en bruttoavance i spændet 13-17% til dækning af husleje, lønninger, afskrivninger og meget mere og derefter går i krig. I krig på prisen. Og nu kommer det første spørgsmål: Har de 5 lavpriskæder overhovedet en chance for at differentiere sig i forhold til hinanden, hvis konkurrencen udelukkende foregår på pris og beliggenhed? De sender selvfølgelig også en tilbudsavis ud hver uge, men hvordan differentierer man så dem, når aviserne mere eller mindre har samme indhold? Min første hypotese er, at den eller de kæder, som skal vinde dette slag, er nødt til at bevæge sig væk fra middelmådighedens holdeplads og komme med mere til forbrugerne end lave priser. Begavet tænkning. En holdning. Nye produkter. Nye oplevelser. En position som rækker fremad. En position som tager kunden i ed. En position som rammer kunden i tiden og i fremtiden. Sagt med andre ord: Kæderne vil få stigende problemer med deres egen branding. Deres egen personality. Deres egen differentiering i forhold til de 4-5 konkurrenter. Det er da rigtigt, at nogle af dem har 800 varenumre, og andre har varenumre. Og nogle har 40% egne mærker, og andre snarere 60%. Men er det begrundelse nok til, at der er plads til 5 forskellige lavpriskæder i et lille land som Danmark. Det er det næppe. De kæder, som overlever, må markere sig på andre parametre udover prisen. Kæderne må brandes, hvis de skal blive på markedet. Nu kommer det andet spørgsmål: Er vi sikre på, at prisen er det eneste saliggørende for kunderne? Det er da højst besynderligt med den velstandsstigning, vi har haft igennem de sidste mange år, at en besparelse på 40 øre på en pakke Kærgården kan styre præferencerne. Tænk på den langt mindre rolle budgettet til levnedsmidler spiller i det samlede husstandsbudget. Tænk hvor hamrende ligegyldigt det er, om en Grøn Tuborg koster 2,65 eller 2,85. Tænk hvor hamrende ligegyldigt det er, om man får 5 eller 6 Toms Guldbarrer for en 20 er. I forhold til en skiferie, en bytur, en firehjulstrækker. Nutidens fornøjelser. Alligevel bruger handelen tæt på 100% af marketingbudgettet på tilbudsaviser. Massepsykosen bliver vedligeholdt. Alle bladrer hver weekend. Og det bliver grimmere og grimmere. Papiret bliver tyndere og tyndere. Nogle kødfoto er så uappetitlige, at de ligner opskæringer fra Panum Instituttet. Bunden er snart nået. Min hypotese 2 er, at mange kunder er klar til fornyelse. Er klar til at blive udfordret på nye produkter og nye oplevelser. Er klar til at respondere på nytænkning og nye holdninger. Og så mødes enderne. Industrien ved en masse om produkter og produktudvikling og er helt sikkert klar til udfordringen. Handelen ved en masse om kundernes ønsker og behov og har brug for at rykke tættere på kundernes mere sofistikerede lag i behovspyramiden. Så der er basis for et dynamisk og udfordrende samarbejde industrien og handelen imellem, som kan løfte os videre. Ud af middelmådigheden og ind i en ny og spændende verden. Til glæde for industrien. Til glæde for handelen. Til glæde for forbrugerne. Og til glæde for alle os, som beskæftiger sig med salg og marketing. Jan Duckert Adm. direktør, Wibroe, Duckert & Partners 32 33

17 S E E R E N DET ASKER STORE SPØRGSMÅL ER, OM VANISH IKKE FJERNER GRÆSPLETTER? & MATIAS JUUL AAGREN Vi tænder, når vi kommer hjem fra skole, og så kører fjernsynet, til vi går i seng. Hvis det er for kedeligt, laver vi lektier eller spiller tennis eller rullehockey. Vaskepulver-reklamer er bedst, eller hvis de begynder at synge. Så lærer man, at Vanish fjerner burger-pletter og læbestift, men hvad med græsset? Toms og Die Grünes er o.k. Zulu Bingo er det bedste, men vi har kun den lille pakke, så vi må over til en kammerat for at se det. 34

18 A L M. B R A N D DE FLESTE DANSKERE ER TIL AT VÆKKE, HVIS MAN HAR NOGET AT HANDLE MED Alm. Brand stod med en udfordring: Et stort forsikringsselskab og en væsentligt mindre bank. Kunne vi udvikle en strategi, så forsikringsselskabet blev nøglen til vækst i banken? Nu kan bankkunder være utroligt svære at flytte, mens loyaliteten på forsikringer er væsentligt lavere. Det lå i luften at bruge forsikring som indgangsdøren. Men hvad skal man kalde sådan et kompliceret lavinteresse-produkt? dobbeltkunde gik rent ind både internt og eksternt og vander det dér nogetfor-noget frø i hovedet på folk. De fleste danskere er til at vække, hvis man har noget at handle med. Og her stod vi altså med et konkret tilbud, der ville skæppe i ethvert husholdningsbudget. TV 2 foreslog at kombinere de nationale lancerings-spots med bandereklame til EM i herrehåndbold for at hamre produktnavnet på plads. Det kan lyde som en gimmick, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har været meget værdifuldt for os. Vi har lært, at der er synergi at hente i en cocktail af TV-spots suppleret med taktisk kommunikation i form af programsponsorater, SportsMarketing og bannere. Effekten af vores bannere er tydeligt højere, når vi er på TV 2. Man skal heller ikke forklejne den interne effekt. I et hus som vores er der en tendens til, at man føler sig som enten bank-, forsikrings- eller pensionsmedarbejder. Ved at samle budskabet på TV 2 fik vi kunderne til selv at spørge: Var der ikke noget med rabat, hvis jeg også flytter min konto? Det bedste er selvfølgelig, at det virker: Allerede her ved indgangen til fjerde kvartal er vi 20% over vores temmelig ambitiøse årsmål. ALM. BRAND BENYTTEDE: TV 2 Nationalt TV 2 SportsMarketing TV 2 Sponsorater TV2.DK TV 2 Tekst-TV EFFEKTEN: 20 % over målsætningen i antallet af dobbeltkunde leads Fra nr. 4 til nr. 1 som udbyder af bank og forsikring målt på uhjulpet kendskab MARKETINGCHEF OLAV DØSSING ALM. BRAND 36

19 Tager du udgangspunkt i en passion, bliver du tydeligere i dit sprog og lettere at forstå STEEN HALBYE, HALBYE, KAAG & THOMPSON

20 S T E E N H A L BY E VI SKAL IKKE SKRIVE BOGEN OM MARKEDSFØRING OM, BARE TILFØJE ET PAR KAPITLER Inden for de sidste ti år har et mærke kunne skille sig ud og holde sine konkurrenter fra livet ved at beherske markedsførings-disciplinens grundlæggende teser. Men når mere end én udbyder i en varekategori mestrer de klassiske dyder, så rækker det måske til at undgå fiasko, men ikke til at skabe succes. Og i dag er der flere gode klassiske kampagner i stort set enhver kategori. Opgaven er derfor, at række ud over grundspillet. At tilføre ny og vital dybde i markedsføringen, men uden at gå på kompromis med de learnings, der ligger bag grundspillet. LAD GRUNDSPILLET VÆRE DIN PLATFORM FOR FORNYELSE Grundspillets regler kan kort opsummeres således: Indfør målbare kriterier for investeringens afkast, konsolider mediainvesteringen på mediagrupper med størst afkast, skab langtidsholdbare kampagner med kontinuitet og genkendelse, udbalancer budskabsforståelse med gennemslagskraft, mål reklameerindringen på ugentlig basis og styr mediaindsatsen derefter. Grundspillet eliminerer dårlige investeringer og sikrer fakta baseret planlægning i markedsføringen. Men når alle spillere i en kategori følger dem, så ender det med samme mediavalg, samme antal burst, ja stort set samme adfærd. Og derved bliver kategoriens markedsføring forudsigelig og ingen mærker skiller sig ud. Vi kan ikke skabe ekstra dynamik uden at gå på kompromis med nogle af de grundlæggende regler. Der skal laves tiltag og udvises adfærd, der ikke giver laveste pris pr. TRP eller højeste reklameerindring pr. krone men som til gengæld giver andre værdifulde benefits. Det gælder derfor om at træffe beslutninger, der følger grundspillet og træffe andre bevidste og velovervejede fravalg til grundspillet. DER ER FORSKEL PÅ EN GOD REKLAMEKAMPAGNE OG EN VELTILRETTELAGT AKTIVERINGSPLATFORM Alle mærker har strategi, værdier og positionering. Og det føder så en reklamekampagne. Men positioneringen giver sjældent klar inspiration til alle markedsførings indsatser på tværs af medie, butik, event, sponsorater, begivenheder med mere. Hvad er det helt konkret at mit mærke brænder for? Hvad er mit mærkes passion? Hvad er det for et territorium, jeg vil sætte mig på? Hvordan får jeg forbrugerne til at acceptere den position, jeg gerne vil opnå? Tryg brænder for Tryghed. Og det gennemsyrer alle deres aktiviteter fra reklame, til event, til arrangementer, til sponsorater, ja selv til firmanavn. Det er let at være marketingchef for Tryg, for aktiveringsplatformen er krystalklar, og derfor bliver Trygs løfte til forbrugerne det også. En aktiveringsplatform fordrer, at mærket har noget på hjertet. At man så at sige har en passion, som er let forståelig og uden yderligere fortolkninger lader sig implementere i ens markedsføring. Tager du udgangspunkt i en passion, bliver du tydeligere i dit sprog og lettere at forstå. Du får ejerskab til et territorium. Det gælder uanset om mærket har en passion for økologi, for at børn skal bevæge sig mere, for at have mere overskud i hverdagen, for at børn skal have det sjovt, for en anderledes hverdagsaften, for god kaffe og gode gæster, for at have orden i maven HVORDAN VIL DU VINDE FORBRUGERNES HJERTER, HVIS MÅLET KUN ER EN ACCEPT AF DIN REKLAME? Mange bedre reklamer er kærkomne gensyn i danske hjem. Men flertallet afføder et skuldertræk, fordi der intet er at forholde sig til eller at reagere på. Så længe konkurrenterne gør ligesom dig, går det måske an. Men så snart en udbyder i kategorien evner at række hånden frem og invitere forbrugeren til at møde mærket, deltage i en begivenhed, engagere sig i et emne på hjemmesiden eller give sin mening til kende, så taler sandsynligheden for, at dette mærke vinder den stærke relation til forbrugeren. Ved at reflektere det, som mærket har på hjerte, skaber indbydelsen et nærvær og viser den tilgængelighed, som konkurrenterne har så svært ved at etablere. Sådan blev Carlsbergs Ølvalg en invitation til danskerne om at tage stilling til ikke én ny øl, men fire forskellige, diskutere dem, afgive stemme, promovere sin favorit... Kunsten er i sin yderste konsekvens at planlægge mærkets indbydelser først, og siden at lade reklamen tage afsæt heri. Det er det modsatte af at stable en konventionel reklamekampagne på benene for derefter at se, om der skulle være en smule tilovers til en promotion eller to. PRODUKTDIFFERENTIERING SKAL VÆRE TIL AT TAGE OG FØLE PÅ Det er blevet sagt så tit, at det næsten er blevet en mental barriere: Produkter er i dag så ens, at man kun kan differentiere sig ved at tage afsæt i en emotionel værdi. Jeg vil i dag postulere, at et generisk produkt, som alene forsøger at differentiere sig ved hjælp af en konventionel reklamekampagne, stille og roligt glider ud i glemsel. Et generisk produkt til medium eller høj pris er i et strategisk minefelt. Med intensiv priskonkurrence, ikke mindst fra en evigt voksende discountsektor, flere private label konkurrenter, stadigt kyndigere forbrugere og større gennemsigtighed via blandt andet internettet, vil generiske produkter kun overleve, hvis de udbydes til lavere pris. Enten skal der skabes en reel produktdifferentiering via konstant produktudvikling eller der skal skabes en markedsføring, der i sig selv er så unik, at den kan gøre mærket unikt. Al research dokumenterer, at produktinnovation er en primær skaber for udvikling. Nytænkning er vejen til mental og fysisk hyldeplads i distributionsleddet, til vækst i kategorien, til udvikling for mærket og drive i organisationen. Se bare hvordan et mærke som Maizena har fået kraft og energi, siden det gik fra at være sovsejævner til at omfatte pizzadej, tærtedej, kagemiks og senest og nu også mælkeprodukter. En fordel ved kyndige forbrugere og stor gennemsigtighed er, at de sætter turbo på effekten af reel differentiering. Hvem skulle have troet, at så mange danskere i dag kan tale med om noget så kompliceret som rentetilpasningslån? Og at de oven i købet går og taler med hinanden om det? JEG BRUGER DEN SELV... Et mærkes styrke kan måles på mange måder, men internationalt hælder den seneste forskning til det faktum, at en forbruger vil anbefale et mærke til en anden. Hypotesen er, at loyalitet er fint som udtryk for en kombination af vane, tilgængelighed, antal konkurrenter osv. Men du kan have mange loyale brugere og alligevel være ekstremt sårbar. Den forbruger, der er parat til at satse sin egen troværdighed på en anbefaling af dit produkt, er så overbevist, at du har en anderledes solid position. Ergo: Det er en gammel sandhed, at man ikke kan spare sig til succes. Det kan give en bedre bundlinie, men hvis omsætningen skal i vejret, skal der investering til. På samme vis kan du ikke effektivisere dig til succes i markedsføring. Du kan begrænse dine tab, men et bedre afkast pr. krone er ikke det samme som at vinde. Skal dit mærke være et, man anbefaler til andre, skal det evne at gøre mere end blot at iscenesætte sig selv i en række TV-spots. Forskellen behøver ikke at koste mere, men det kræver noget af organisationen plus modet til at afsætte dele af budgettet til forsøg, hvis effekt ikke nødvendigvis er til at måle. Til gengæld er arbejdet sjovt og potentialet uden ende. Steen Halbye Adm. direktør, Halbye, Kaag & Thompson 40 41

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen

REMA 1000 Marketing og CSR strategi. Anders Jensen REMA 1000 Marketing og CSR strategi Anders Jensen Scenen 2005 3,6 mia. kr. i omsætning en af de mindste dagligvarekæde 136 butikker Markedsandel 3,2% Blandt de laveste image-scorer i dagligvaresektoren

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt.

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Velkommen til Sats & Tegn Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Med mere end 20 års erfaring, engagement og god service står vi klar til

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

GÆSTER. Kæreste skatter

GÆSTER. Kæreste skatter GÆSTER Rene & Christina Mattias & Julie Sander & Cecilie Peter & Agnethe André & Tenna Oscar & Amalie Jannie & Svend Valde & Søs Bengt & Sheila Andreas & Saraline Kæreste skatter Det er ikke til at tro

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 -

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det leteste at sætte gode initiativer i gang

Læs mere

Lavet af Lene, Nanna og Emma

Lavet af Lene, Nanna og Emma Møller Lavet af Lene, Nanna og Emma 1 Indhold Indledning... 3 Projektorginisation... 3 Målgruppe:... 4 Bruger interview/ bruger innovation:... 5 Parameter mix... 5 Brain storm på cafe møller... 8 Konklusion...

Læs mere