Indhold side 2 Direktørens beretning. side 6 Samarbejde bringer kunden tættere på KODA. side Regnskab og noter. side 10 Medlemmer og støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold side 2 Direktørens beretning. side 6 Samarbejde bringer kunden tættere på KODA. side 14-15 Regnskab og noter. side 10 Medlemmer og støtte"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Indhold side 2 Direktørens beretning side Interview med Ivan Pedersen, formand for KODA s råd side 5 Medlemmernes indtjening 2009 side 6 Samarbejde bringer kunden tættere på KODA side 7 KODA samarbejder side 8-9 De mest spillede sange og komponister ude og hjemme side 10 Medlemmer og støtte side 1-15 egnskab og noter side mio. kr. til ny dansk musik side 16 Om KODA s råd side Musikværker, live og branchetal

2 KODA / : "T TILFDSSTILLND Å I N USIKK TID" Trods verdensomspændende finanskrise og usikkerhed på markedet blev 2009 et tilfredsstillende år for KODA. Det betyder glædeligvis, at vi også i år kan gennemføre ganske store udbetalinger til KODA s medlemmer. Samtidig fastholder vi en af de laveste administrationsprocenter blandt verdens forvaltningsselskaber. Årets resultat endte med en samlet indtægt på 579 mio. kr., hvilket er det næsthøjeste resultat nogensinde. Det helt overvejende positive er, at vi trods økonomiske stramninger og nedjusteringer overalt i samfundet har været i stand til at fastholde den positive udvikling i KODA s indtægter og fordelingsbeløb. De øgede indtægter kommer primært fra udlandet og på områderne internet, satellit & kabel og baggrundsmusik i fx butikker og restauranter. På området for radio og tv oplevede vi samlet i 2009 et mindre fald i indtægterne, og på kommerciel radio oplevede KODA et markant fald i indtægterne som følge af den vanskelige markedssituation for landsdækkende radioreklame. Det tilfredsstillende resultat er båret oppe af betydelige finansindtægter på 1 mio. kr., der primært skyldes kursstigninger på værdipapirer som følge af den meget lave rente. De samlede indtægter betyder, at puljen til fordeling blandt komponister, sangskrivere og musikforlag blev på 50 mio. kr. t beløb vi set i lyset af den generelle finansielle situation kun kan være tilfreds med. Administrationsprocenten blev igen i år fastholdt på et tilfredsstillende lavt niveau på 10,2 procent. J A N U A 2 / KODA / DK KODA's indtægter 2009 excl. hensættelser til tab Total (excl. hensættelser) 6% 7% 31% 25% Vi ønsker, at der bliver spillet så meget lovlig musik som overhovedet muligt, og vi ser meget gerne flere nye forretningsmodeller. Men ikke for enhver pris. For at vi i dette lille land også fremover kan få glæde af ny, dansk musik, er det nødvendigt, at dem, der skaber musikken også får en rimelig betaling. Det synes vi er fair, og det synspunkt vil KODA blive ved med at kæmpe for. Penge til ny dansk musik et højt aktivitetsniveau 1% 27% 3% adio og tv Satellit og kabel Internet Båndkopi Anden offentlig fremførelse Modtaget fra udlandet enter t mangfoldigt musikudbud Vores mission er, at vi vil sikre, at et mangfoldigt udbud af musik kan spilles overalt i samfundet. n mission, vi mener er rigtig, og som vi hele tiden søger at leve op til. Men det er også stor udfordring i virkelighedens verden. KODA, oskilde Festival, Spillesteder.dk og Bandakademiet går sammen med D for at udvikle P3 s KarriereKanonen. Projektet er en nyudvikling af det tidligere KarriereKanonen. De deltagende bands får nu støtte via mentorordninger, øget koncerteksponering, coaching og uddannelse. Hvert år uddeler KODA 10 pct. af de samlede indtægter til udvikling af dansk musik - de såkaldte "nationale midler". Det blev til 51 mio. kr. i Størstedelen af de nationale midler går til de tre komponistforeninger: DKF, DJBFA, DPA og til musikforlæggernes organisation DMFF. Herudover fordeler vi penge til projekter, der støtter dansk musik og til støttepuljen til medlemmer, der ikke er medlem af en komponistforening. KODA har et højt aktivitetsniveau og fremmer ny dansk musik. Således satte vi også nye projekter i søen i 2009 med bla.a. regionsprojektet Local Heroes og KarriereKanonen, der sætter fokus på talentudvikling. Det måske mest betydningsfulde enkeltstående projekt for dansk musik kan blive Musikzo- TV2 Danmark A/S og KODA indgår en ny aftale om brug af musik i TV2's helejede tv-kanaler, der rækker flere år frem i tiden. Aftalen, der omfatter TV 2 Danmark, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Film og TV 2 News, medfører en ekstraafregning til KODA's medlemmer i marts 2009 og påvirker desuden afregningen i juni 2009.

3 KODA / Direktør Niels Baks Beretning nen, der så dagens lys i Det lykkedes os at samle mere end 50 virksomheder og organisationer omkring initiativet, og rhvervsministeriet udpegede efterfølgende musikken som zone. KODA er initiativtager og en væsentlig økonomisk del af konsortiet bag Musikzonen. Dansk musiklivs årlige festdag, Spil Dansk Dagen, var også i 2009 en af de helt store musikalske begivenheder. ndnu engang understregede de mange koncerter store som små betydningen af musik som bindeled og samlingspunkt. I år har Spil Dansk Dagen 10 års jubilæum, og i den anledning skruer vi op for aktivitetsniveauet. KODA's administrationsprocent NCB - Nordisk Copyright Bureau I 2009 har vi i KODA arbejdet intenst med at finde en afklaring omkring NCB s fremtid. Først og fremmest har opgaven været at fastholde det nordiske samarbejde efter, at svenske STIM og finske Teosto opsagde deres samarbejdsaftaler med NCB. Heldigvis er det lykkedes at finde et fælles grundlag for et fortsat samlet nordisk samarbejde. t stærkt faldende cd-salg har svækket NCB s økonomi, og en væsentlig opgave har derfor været at søge samarbejde med andre søsterselskaber, hvor NCB kan tilbyde sin ekspertise inden for grænseoverskridende licensering. Samarbejde med TONO Samarbejdet med vores norske søsterselskab TONO omkring fælles udvikling af nye og mere effektive afregningssystemer forløber rigtig godt. Strategien med at udvikle systemer i fællesskab giver både KODA og TONO besparelser samtidig med, at vi kan gennemføre hyppigere og hurtigere afregninger. ffekten af det nye system vil dog først få indflydelse på udlandsafregningen i indeværende år. for kabel, satellit og online, verserer stadig. Usagen har fortsat høj prioritet, og vi forventer, at sagen vil stå på i flere år. Og selvom opgaven er vanskelig, er den ikke umulig. Klar til at møde udfordringerne I musikkens verden bar 2009 stadig præg af de mange udfordringer, der er forbundet med ulovlig download og fildeling. Omvendt kan vi med glæde konstatere, at vi hører musik som aldrig før. Vi er på mange måder midt i en spændende tid, hvor udviklingen udfordrer vores måder at gøre tingene på. De udfordringer er KODA i kraft af et højt aktivitetsniveau og fokus på effektivisering og omkostninger samt ikke mindst KODA s dygtige og kompetente medarbejdere klar til at møde. KODA's indtægter excl. hensættelser til tab kr. Internationalt KODA har gennem de seneste år haft et stigende fokus på det internationale arbejde. Danmark er et lille land og for at sikre, at vi ikke bliver løbet over ende, er det helt nødvendigt, at vi sikrer os indflydelse. Det stiller stadig større krav til vores evne til at begå os internationalt ikke mindst i U-sammenhænge og i forhold til store kommercielle interesser, hvor internationale selskaber opsøger grænseoverskridende licensering. U-sagen, hvor KODA ankede kommissionens afgørelse om at forbyde ensartede gensidighedsaftaler mellem musikforvaltningsselskaberne i U Musikparlamentet, som KODA er med til at støtte, sætter spot på fremtiden for den danske musikbranche. Martin Gormsen, KODA's vicedirektør, indgår i et panel, der bl.a. diskuterer, hvordan musikere i fremtiden tjener penge og gennem hvilke medier, vi i fremtiden får musik. F B U A adio & tv Satellit & kabel Internet Bånd- Anden Modtaget kopi offentlig fra fremførelse udlandet enter 2009: : I et samarbejde mellem KODA og Ungkom afholdes gå-hjem-møde om musikkens værdi. Mødet handler om bevidst lyd-branding og strategisk brug af musik. 3

4 KODA / 2009 Interview med Ivan Pedersen, formand for KODA s råd Vi er nødt til at fastholde, at musik har en værdi, men at den i dag skal komme økonomisk til udtryk gennem mange typer forretningsmodeller. Selv gamle hoveder som mig, der har oplevet de gode analoge tider må og skal indse, at selvom mere og mere musik bruges overalt, og selvom indtjeningen sammenlagt vel er ok, ja så er der på de mange platforme bare mange flere ophavsmænd om KODA-vederlagene end nogensinde før. Det er det, som nogle kalder kulturel diversitet. Ivan Pedersen Verden er helt ændret, og vi ophavsmænd skal prøve at rense knolden helt for vanetænkning, også når vi skal forstå og værdsætte KODA s nye veje til at skaffe medlemmerne indkomst, understreger Ivan Pedersen. Denne omstilling til markedet er KODA nemlig god til. Som ophavsmand bør man se på summen af indkomster fra de mange musikmedier snarere end sammenligne med, hvad afspilning/salg engang gav på et analogt område. Tag fx de ca.150 kr. ophavsmændene får for at få en sang spillet i P i et program med ca. 1 million lyttere. Det bliver jo ikke til mange ører pr. lytter, men sådan skal det vel også være, når vi taler flowradio. On demand-radio, som fx en streamingtjeneste, bør selvfølgelig give større vederlag end flowradio, men en valgt streaming kan ikke erstatte betaling for et klassisk eksemplarsalg. Betalingen bør findes i mellemrummet mellem egentlig radiolytning og download. t andet eksempel er de ca. 30 øre pr. eksemplar, ophavsmanden typisk modtager pr. sang på en opsamlingscd - nogenlunde det samme som, når ens nummer bliver downloadet via TDC Play eller downlånt i Netmusik.dk. Vel egentlig rimeligt nok. Formanden understreger, at der er nok derude, der vil have skabernes penge. KODA s ar- M A T S / KODA / DK KODA s årsberetning 2008 viser et flot resultat, og ekstraordinære indtægter navnlig fra TV2 betyder, at puljen til fordeling blandt komponister, sangskrivere og musikforlag steg med over 30 procent. bejde for stadig at sikre medlemmerne en rimelig betaling fordrer en uhørt omstillingsparathed. Forbrugere, medier og politikere hylder alle rimeligheden i en betaling for musikbrug, men de synes bare, det skal være meget, meget billigere. Det er den slagmark, vi og vores forvaltningsselskab skal agere på - hver eneste dag. Vi er nødt til at fastholde, at musik har en værdi, men at den udtrykkes økonomisk gennem mange typer forretningsmodeller. Selv gamle hoveder som mig, der har oplevet de gode analoge tider må og skal indse, at selvom mere og mere musik bruges overalt, og selvom indtjeningen sammenlagt vel er ok, ja så er der på de mange platforme bare mange flere ophavsmænd om KODA-vederlagene end nogensinde før. Det er det, som nogle kalder kulturel diversitet. Kollektiv forvaltning, ja tak! Verdens musikforbrugsvaner er som sagt grundigt ændret. Netop derfor er den kollektive forvaltning vigtigere end nogensinde før. Havde vi ikke den, ja så vil det ifølge Ivan Pedersen ende med alles kamp mod alle. Paul McCartney og Sting plus advokater vil naturligvis sagtens kunne forvalte deres egen betaling. Mens alle nye, mindre og ukendte måske A P I L ville ende med at skulle betale for overhovedet at være til stede. Stjernerne er nødvendige for medier og brugere, som derfor kan forhåndssikre sig hele kagen. ksistensen af musikalsk mangfoldighed og græsrøddernes fortsatte udvikling kan simpelthen ikke lade sig gøre uden kollektiv forvaltning af musikrettighederne. n ansvarlig kulturpolitisk spiller Ivan Pedersen understreger, at det naturligvis afføder et kulturpolitisk ansvar, at KODA er blevet en væsentligere spiller i musiklivet herhjemme. t kulturpolitisk ansvar, der fx udtrykker sig i at være initierende, nogle gange dagsordensættende, og i at indgå i samarbejder med erhvervsliv og andre kultur- og brancheinstitutioner. Vi skal være en væsentlig, kredibel aktør, en musikalsk videnbank og en synlig forfægter af ophavsretten!, siger Ivan Pedersen. Ivan Pedersen har via sit formandskab i autorforeningen DPA plads i KODA s råd. Han går af som formand i KODA til generalforsamlingen den 26. april, hvorefter DJBFAs formand, Pia aug, overtager hans post i de kommende to år. KODA lancerer Musikzonen, der med 20 mio. kr. i ryggen, samler mere end 50 aktører inden for musik- og erhvervslivet. Målet er at promovere, kortlægge og øge værdien af dansk musikliv. KODA afholder medlemsmøde med en debatserie om, hvordan man kommer ud med sin musik.

5 KODA / Beretning KODA, Gramex og NCB er nonprofit medlemsorganisationer Medlemmernes indtjening i 2009 KODA (KOmponistrettigheder i DAnmark) repræsenterer godt komponister, sangskrivere og musikforlag. Gramex har medlemmer og repræsenterer de udøvende musikere og pladeselskaberne. Alle KODA-medlemmer er automatisk medlem af NCB (Nordisk Copyright Bureau), som varetager medlemmernes rettigheder, når deres musik indspilles på et lydbærende medie (fx på cd eller dvd). Mange af vores medlemmer fortæller, at indtægterne fra KODA bliver en stadig vigtigere del af deres samlede indtægt. Det gennemsnitlige vederlag til komponister, sangskrivere og musikforlag i 2009 var på kr. - lidt højere end vanligt, men ingen formue. I 2009 fik vores medlemmer udbetalt mere samlet set, end de gjorde i 2008 (se forklaring på dette i boks nedenfor). Med en gennemsnitlig indtjening på kr. pr. medlem er det fortsat ikke særligt meget, men i musikkens verden har man som regel en sammensat økonomi med mange forskellige indtægtskilder. Og for mange udgør pengene fra KODA en meget vigtig del af den samlede økonomi. Sangskriver og sanger Lau Højen fra Carpark North understreger, at ophavsretten udgør bandets eksistensgrundlag: Uden KODA-checken ville vi være tvunget til at være amatører. I dag er vi i stand til at arbejde som professionelle musikere og sangskrivere, og det ville være umuligt uden indtægten fra KODA, som udgør ca. halvdelen af vores samlede ind- komst. Den anden halvdel stammer fra livejob, og faktisk ser vi ikke en krone fra pladesalget, da det lille overskud, det giver, går til promotion." Lau Højen har derfor også en opfordring til politikerne om fortsat at lade prisen på musik være op til en forhandling mellem skaberne og brugerne af musik. Det er underligt, når politikere ønsker at blande sig i, hvad musikken skal koste. Det bør være en diskussion mellem musikskaberne, og dem, der bruger musikken, som bestemmer prisen på den. Føtex kan jo heller ikke kontakte Folketinget og få dem til fastsætte priserne på mælk, siger Lau Højen som en kommentar til medieforliget, hvor man diskuterer politisk indblanding i radioernes vederlag for musik. Carpark North Så meget tjente medlemmerne KODA 2009 Beløbsintervaller I alt Autorer Forlag Total Kroner NCB 2009 Beløbsintervaller I alt Autorer Forlag Total Kroner Udbetaling fra KODA og NCB i 2009 Som tabellen Så meget tjente medlemmerne viser, er den samlede udbetaling til komponister, sangskrivere og musikforlag i 2009 en del større end i Forklaringen er primært, at en forhandlingssag, der kørte mellem KODA og TV2 om TV2's betaling i , blev afsluttet og medførte, at de tilbageholdte beløb blev udbetalt til KODA i slutningen af 2008 og derfor fordelt i Man skal altså ikke lade sig forvirre af en sammenligning med, at der i KODA s regnskab for 2009 er et fald i indtægt fra 2008 til 2009 fra 623 mio. kr. til 579 mio. kr. Det var nemlig i 2009, at pengene fra 2008-regnskabet blev fordelt til medlemmerne. De 579 mio. kr. i indtægt for 2009 bliver først fordelt i M A J KODA s Grønlandspriser bliver uddelt. Sisimiut idrætshal danner rammen for overrækkelsen af KODA s Grønlandspriser publikummer mere end en femtedel af byens kun indbyggere - deltager i den store fest for Grønlands musik. KarriereKanonen finder frem til de fire bands, som resten af året får massiv eksponering med airplay på P3 og koncertaktiviteter i hele landet. På SPOT Festival sætter KODA fokus på nye partnerskaber i musikkens verden. Vi møder medlemmer, musikbranche og andre festivalgæster. 5

6 KODA / 2009 Samarbejde skaber nye muligheder og bringer kunden tættere på KODA Med fokus på samarbejde og markedsudvikling har KODA skabt tættere relationer med endnu flere kunder og banet vejen for mere musik. I samarbejde med kerneaktørerne i musiklivet har KODA udvidet udbuddet af online musiktjenester. KODA ligger nu i top-3, når det gælder antallet af digitale tjenester blandt de små- og mellemstore lande i uropa. KODA arbejder målrettet på at få musikken ud gennem alle revner og sprækker. Ved udgangen af 2009 er TDC Play lanceret i en streaming version. Telia Fri musik er en realitet, bibliotekernes digitale udlån via Netmusik.dk satte rekord med downloads, og Waves Out, et site dedikeret den uafhængige elektroniske musik, er på vej. Alt sammen tiltag, der gør forbrugerens adgang til musikken nemmere. Musikzonen, som KODA er initiativtager til, sætter fokus på den kunstneriske arbejdskrafts værdi. I samarbejde med Bandbase, TDC, Spillesteder.dk, Bibliotekerne og Berlingske Tidende har KODA og Musikzonen i 2009 etableret Local Heroes. Projektet styrker de enkelte regioner, sætter øget fokus på de lokale spillesteder og biblioteker, involverer de lokale medier og musikbrugere og giver samtidig lokalområders musikmiljø nye distributionsmuligheder. Med Local Heroes har vi opnået nøjagtig det vi ville et tæt og givende samarbejde med vores kunder, nye distibutionsmuligheder for de lokale og nationale kunstnere og samtidig øget musikbrug, til alles tilfredshed, siger Markedsdirektør i KODA, Trine Nielsen. J U N I I den store juni-udbetaling udbetaler KODA 150 mio. kr. til komponister, sangskrivere og musikforlag. 6 / KODA / DK Fokus på alt det gode som musikken gør Med foredrag arrangeret i samarbejde med lokale handelsstandsforeninger, møder vi vores kunder efter fyraften og formidler viden om musikkens strategiske potentiale som salgsfremmer. Denne viden samler vi nu også i den lettilgængelige guide Musikkens Værdi, som er fyldt med gode råd og konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kan bruge musik som et strategisk værktøj. Guiden udkommer i april KODA's indtægter anden offentlig fremførelse Total Flemming Munch 27% 16% 21% 6% 2% 2% 26% estaurationer, hoteller Biograf Butiksmusik Musik til arbejdet Øvrig Baggrundsmusik Koncerter Underholdning KODA lancerer ny hjemmeside. Hjemmesiden har fået et ansigtsløft, og den ser ikke bare anderledes ud. Den giver også nye muligheder for bl.a. at høre musik og følge bedre med i nyheder fra KODA. I Bibliotekernes Netmusik oplever vi KODA som en moderne og forretningsorienteret samarbejdspartner, der i stigende grad har fokus på at finde realistiske og brugbare løsninger og forretningsmodeller for den digitale musik. Vores samarbejde med KODA om netmusik.dk har været rigtig godt, og jeg ser frem til, at vi fremadrettet fortsat kan forbedre eksisterende og udvikle nye digitale tilbud, til gavn for vores kunder og for dansk musik i det hele taget." Flemming Munch, områdedirektør i Statsbiblioteket og formand for Bibliotekernes Netmusik J U L I I samarbejde med Jazzfestivalen præsenterer KODA danskkomponeret jazz til og med de helt store bands nemlig big bands - på Gråbrødre Torv.

7 KODA / Beretning KODA samabjd KODA og søsterselskaberne verden over varetager musikrettigheder på vegne af hinandens respektive medlemmer. Dette samarbejde sikrer, at en aftale med KODA i Danmark giver adgang til hele verdensrepertoiret af musik. KODA samarbejder med 1 søsterselskaber i 115 lande og med en lang række nationale aktører i kultur- og erhvervslivet. Internationalt Aqua Som KODA-kunde har man adgang til at bruge alverdens musik i én aftale. n af de helt store musikbrugere, D, er et eksempel på en kunde, der spiller oceaner af musik hver eneste dag fra de helt hjemlige toner til musikværker fra verdens yderste afkroge. - Og alle rettigheder er clearet, fordi D har en aftale med os. Adgang til verdensrepertoiret, hvor svært kan det være? Det lyder enkelt, men ophavsret kan være en kompliceret størrelse. På blot ét musikværk er der snildt fem-seks rettighedshavere, som kan være både komponister, tekstforfattere og musikforlag og hvis ikke det var for KODA og de 1 søsterselskaber rundt om i verden, skulle alle egentlig spørges individuelt om lov, når man vil bruge deres musik i radioen eller på nettet. ksempelvis er der ikke mindre end otte rettighedshavere på Aquas megahit Barbie Girl fordelt på komponister, tekstforfattere og musikforlag! Nationalt Også nationalt vægter vi samarbejde højt. Vi mener, at musikbranchen står stærkest, når den står sammen, men i samarbejde med andre dele af erhvervslivet og kulturlivet, står vi endnu bedre. I 2009 lancerede KODA flere nye projekter og partnerskaber. Fx KarriereKanonen, der i 2009 blev udvidet til et fælles projekt i musikbranchen, hvor KODA indgår i samarbejde med D, oskilde Festival, Bandakademiet og Spillesteder dk om at udvikle talentmassen i dansk rytmisk musik. Også Musikzonen blev lanceret i 2009 som resultat af, at KODA søgte og fik rhvervsministeriets globaliseringsmidler til at starte en zone for musikken i Danmark, ligesom der længe har været for fx tøjdesign. Her var KODA med til at samle mere end 50 parter til i fællesskab at stå bag Musikzonen og et konsortium, der ud over KODA, består af IFPI, DMF, Danske rhverv, DI ITK, TDC, CBS, OSA/SPOT og ytmisk Musikkonservatorium. Spil Dansk Dagen, der i 2010 har 10 års jubi- Idéfabrik for musibranchen på oskilde Festival. KODA, Spillesteder dk, Huse i Danmark og MXD indsamler forslag fra musikbranchen til et idékatalog for musik nu og i fremtiden med fokus på eksport, talentudvikling og koncerter. læum, er endnu et eksempel på samarbejde på tværs. Her samles flere end 20 organisationer i musikbranchen om at spille dansk musik hvert år den sidste torsdag i oktober. Vi mener, at ophavsretten er en forudsætning for et mangfoldigt musikliv i verden, og samarbejde på tværs både nationalt og internationalt gør os godt rustet til at møde en nutid og fremtid, hvor ophavsretten er til diskussion, og hvor en stigende fragmentering i forvaltningen af musik gør opbakning til ophavsretten både nationalt og internationalt altafgørende. KODA og Telia har indgår en aftale om Telias nye online musiktjeneste "Fri Musik", der via et abonnement giver adgang til millioner af musiknumre på mobilen og pc'en. 7

8 KODA / 2009 D MST SPILLD sang OG KOMPONIST ude og hjemme Dansk musik bliver stadig mere populær i udlandet, og i det seneste årti har vi også oplevet mere dansk musik i de hjemlige medier og til koncerter. Kort sagt: danske komponister og sangskrivere rykker og er i verdensklasse! Mest spillede i Danmark I Danmark topper Tim Christensens ight Next to the ight One fra 2003 listen som den mest spillede danske sang i det seneste årti. Den melankolske temamelodi til tv-serien Nicolaj og Julie har bidt sig fast op gennem 00 erne og er gået hen og blevet en klassiker. n glad Tim Christensen siger: Du milde, det er jo helt fantastisk. Jeg var klar over, at min sang var nået bredt ud, men slet ikke at det var den mest spillede. Det gør mig utrolig stolt at have skrevet en sang, som så mange mennesker har taget til sig. Tim Christensen Mest spillede danske komponister Aura Traditionen tro topper de langtidsholdbare navne top 10 over de mest spillede komponister i Danmark. Aura er en ud af kun to kvinder og imellem de absolut yngste blandt de mest spillede. Top 10: Mest spillede danske komponister/sangskrivere 1 STFFN BANDT 2 THOMAS HLMIG 3 KIM LASN ANN LINNT 5 THOMAS TOLSN 6 ANDS BØNLØKK 7 PT A G NILSN 8 AUA DION 9 KASP WINDING 10 TU WST Top 5: Mest spillede danske værker i Danmark N. TITL KOMPONIST/SANGSKIV KUNSTN 1 IGHT NXT TO TH IGHT ON TIM CHISTNSN TIM CHISTNSN / CLIN DION 2 TH SCOND YOU SLP SAYBIA, SØN HUUS SAYBIA 3 VNT PÅ MIG MATIN BYGMANN, HLLA JOOF, PT FÖDIN PT FÖDIN, JIMMY JØGNSN NO POMISS JONAS SCHØD, LUCAS SIB BIAN IC 5 BAUTIFUL JON & JULS, NIK & JAY ALX A U G U S T KODA-DAMATIK uddeler årets revypriser. Titlen som Årets evykomponist går til Henrik "Baloo" Andersen for hans musik til Kolding evyen, mens titlen som Årets evyforfatter går til Jannik Fuglsang og ené Vase for deres tekst til Cirkusrevyen. 8 / KODA / DK Tal viser, at Danmark ligger i top med online-tjenester i Norden. Med hele 16 pct. er den digitale andel af musiksalget i Danmark næsten dobbelt så stort som i vores nabolande. Det skyldes bl.a. flere, nye digitale musiktjenester som TDC Play, mange virtuelle pladebutikker, bibliotekernes netmusik, Telias Fri Musik og Touch Diva. Dansk musik rykker i udlandet Den mest spillede danske komposition i udlandet i 2008 hedder One Step at a Time og er skrevet af bl.a. danske Cutfather (alias Mich Hansen) og Jonas Jeberg til American Idol-vinder Jordin Sparks. Og Cutfathers navn går igen i KODA s statistik over de mest spillede sange i det netop forladte årti, for sammen med emee og Joe Belmaati står han bag 00 ernes mest spillede danskkomponerede nummer i udlandet: Superstar. Faktisk har Cutfather længe skrevet og produceret musik for en lang række kendte solister/ grupper som Kylie Minogue og Pussycat Dolls på det seneste mest sammen med Jonas Jeberg. Det er helt fantastisk og ikke helt til at forstå oppe imod så fine konkurrenter, siger en glad Cutfather. Han mener, der er et stort uudnyttet potentiale i Danmark, når det gælder sangskrivning til udenlandske artister. Pladeselskaber, musikforlag og ikke mindst kunstnerne selv skal tage det seriøst at få deres numre ud i et bredt netværk. Netværk er utroligt vigtigt. Og så skal man ikke tro, at man kan det hele selv, men finde sin stærke side og gå sammen med nogle folk, der er gode til det, man ikke selv kan. Jeg skriver fx ikke noder, men har masser af ideer, så jeg laver tracks. Det vil sige instrumentale tracks med trommer, keyboards osv., og så får Jonas (Jeberg, red.), som jeg skriver sammen med for tiden, og jeg andre til at lægge Vinderne af Spil Dansk Dagens sangskriverkonkurrence 09 kåres. I år har Spil Dansk Dagen budt på konkurrencerne Klimasangen og Årets Danske Børnesang. Årets danske børnesang blev "Den lille abe" skrevet af Martin Granum og Klimasangen blev Hør, hun synger livet skrevet af asmus Hansen og Bjarne Jes Hansen.

9 KODA / Beretning Medmindre andet er anført er playlisterne opgjort efter musik spillet i 2008, som er afregnet til vores medlemmer i De fleste playlister for 2009 kan først opgøres i løbet af 2010, når alle musikrapporteringer er i hus. Top 10: Mest spillede danske kompositioner i udlandet Cutfather melodi og tekst ovenpå tracket. Det er vigtigt at få fat i nogle gode toplinere (dem, der skriver melodi og tekst) til at bidrage med det, der skal ovenpå, understreger Cutfather. Ikke helt uventet er både Tango Jalousie, Played Alive og Move Your Feet med på 00 ernes top 5. Alle sange har været jævnlige gengangere i KODA s årsstatistikker. Megahits som Barbie Girl og Sunshine eggae nåede akkurat ikke med på listen, men ligger selvklart lige i hælene på de andre. N. TITL KOMPONIST/SANGSKIV KUNSTN 1 ON STP AT A TIM. NVIL, CUTFATH, J. JBG, L. VANS JODIN SPAKS 2 CALABIA NU, NATASJA NU FATUING NATASJA 3 LT M THINK ABOUT IT IDA CO, MOTACK, BUHAN G IDA CO VS FDD L GAND TH ANTHM NU, A. C. PZ, W. M. MATTOS, C. A. CAMPO PITBULL FAUTUING LIL JON 5 FASCINATION A. BØNLØKK ALPHABAT 6 SUPSTA M, MICH HANSN, JO BLMAATI JAMLIA/CHISTIN MILTON 7 DSTINATION CALABIA NU, A. GAUDINO, S. M. LINN, S. SCAPLLINI ALX GAUDINO FATUING CYSTAL WATS 8 TANGO JALOUSI JACOB GAD DIVS KUNSTN 9 PLAYD ALIV U. SAVY, M. FIIS, M. PASBG SAFI DUO 10 BABI GIL S. ASTD, C. NON,. DIF, L. NYSTØM AQUA Top 5: Mest spillede danske værker i udlandet N. TITL KOMPONIST/SANGSKIV KUNSTN 1 SUPSTA M, MICH HANSN, JO BLMAATI JAMLIA / CHISTIN MILTON 2 TANGO JALOUSI JACOB GAD DIVS KUNSTN 3 PLAYD ALIV UFF SAVY, MOTN FIIS, MICHAL PASBG SAFI DUO MOV YOU FT JSP MOTNSN JUNIO SNIO 5 SHA-LA-LA-LA TOBN LNDAG, POUL DHNHADT TH WALKS, VNGABOYS Mest spillede udenlandske komponister i Danmark De etablerede komponister kravler højt op på listen, hvor både George Michael, Sting, Paul McCartney, John Lennon og Timbaland er gengangere fra sidste år. yan Tedder er ny og står blandt andet for hittet Apologize med sit band One epublic. Herudover skriver han for og med andre kunstnere som Leona Lewis, Backstreet Boys, Chris Cornell, Timbaland, Whitney Houston etc. Michael Jackson er dukket op på listen efter flere års fravær på top 10 nok primært pga. udgivelsen Thriller25 -albummet i 2008, som skabte revival for Michael Jackson året før hans død i George Michael D og TV2 s europæiske brancheorganisation, BU, støtter KODA i ankesag mod U-kommissionen. S P T M B KODA s kollektive båndmidler på 1,9 mio. kr. uddeles. 206 kunstnere inden for alle genrer har modtaget beløb på mellem og kr. De har søgt støtte fra KODA's kollektive båndmidler - penge, der kommer som kompensation for hjemmekopiering. O K T O B Top 10: Mest spillede udenlandske komponister/sangskrivere i Danmark 1 GOG MICHAL 2 YAN TDD 3 BUC SPINGSTN STING 5 PAUL MCCATNY 6 JOHN LNNON 7 MICHAL JACKSON 8 STVI WOND 9 SHAFF SMITH (Ne-Yo) 10 TIMBALAND Musikzonens første projekt, Local Heroes, sættes i søen. Med Local Heroes kan man se, hvilke bands der hitter i Danmarks lokalområder. Projektet giver desuden musikpaneler mulighed for at påvirke, hvem der optræder på netop deres lokale spillested. Projektet lanceres til Musikzonens kickoff konference, hvor der er fuldt hus. 9

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur CVR nr. 30 03 07 53 Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde, den 19. maj

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2011 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere