Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014-15"

Transkript

1 Årsberetning ! Årets gang... 3! Medieforlig... 4! Filmforlig... 6! Spillefilm... 10! Manusuddannelse... 10! Dokumentarfilm... 11! One Stop Shop... 11! Filmcentralen Kioskmodel... 12! Tv... 12! Masterclass producent i den danske tv-branche... 12! Copenhagen Tv Festival ! Tvprisen ! Reklamefilm, information & corporate... 14! The True Award ! Computerspil... 15! Spilprisen... 16! Nordic Game Institute... 16! Interactive Denmark... 17! Tværgående projekter... 19! Youtube Content ID... 19! Månedlig pirat-overvågning... 20! Metadata-projektet... 20! Danske indholdsproducenter i tal... 21! Branchebarometer... 21! Analyse af sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilm... 22!

2 Digitale Forbrugsvaner... 22! Producenternes Planet... 23! Rådgivning og forhandling... 23! Overenskomst for seriefiktion med FAF/filmarbejdere... 23! DFI støttevilkår på spillefilm... 24! DFI støttevilkår i forlængelse af filmforlig ! Sikkerhed i filmbranchen... 24! Juristgruppemøder... 25! Cafémøder for tv-medlemmernes produktionschefer... 25! Copydan Arkiv DR-Bonanza... 26! Copydan AVU og DFI... 26! Kurser og faglige aktiviteter... 26! Retssager og voldgift... 27! Bestyrelse, medlemmer og sekretariat... 28! Bestyrelse... 28! Faste udvalg... 29! Medlemmer... 30! Sekretariat... 31! Filmret... 32! Indsatsområderne... 32! Støtte til eksterne projekter... 34! Støtte til Producentforeningsinterne projekter... 36! 2

3 Årets gang Producentforeningens årshjul ser lidt forskelligt ud, alt efter hvor man ser det fra. Men i 2014 var fire ud af foreningens fem områder fokuseret på det politiske spil. Producentforeningen er en brancheorganisation, og en af de væsentligste aktiviteter er at forbedre producenternes vilkår og udvide markedet for privatproduceret indhold til store og små skærme, og det politiske arbejde har præget Politikerne skulle i foråret blive enige om et medieforlig og i efteråret om et filmforlig, og for en brancheorganisation, der ikke har nogen direkte indflydelse på forhandlingerne er det en speciel øvelse at argumentere, dokumentere, analysere og demonstrere branchens udfordringer fra sidelinjen. Det kræver bidrag fra medlemmer og især fra udvalgsmedlemmerne. Det er en af Producentforeningens styrker, at vi har medlemmer fra alle produktionsområder spillefilm, dokumentarfilm, tv, spil og reklamefilm. Det betyder, at vi har flere ressourcer end andre tilsvarende producentforeninger rundt omkring i Europa, der måske kun organiserer producenter inden for et enkelt område, og den samlede erfaringsbank bliver større. Det kan vi bruge, når vi rådgiver medlemmerne og når vi arbejder politisk for at sikre bedre vilkår for producenterne. Fem vidt forskellige medlemsgrupper er dog også i nogle tilfælde en udfordring. Fire medlemsgrupper bejler alle til de offentlige midler, som bevilges af Kulturministeriet til public service-tv-stationerne og Det Danske Filminstitut, og i et forligsår som 2014 er der således pres på. Allerede i 2013 begyndte arbejdet med at dokumentere og analysere ja, faktisk er det allerede, når én aftale skrives under, at arbejdet med at forberede den næste forligsrunde begynder. Første halvdel af 2014 var dedikeret til medieforlig, mens det handlede om filmforlig efter sommeren, og Producentforeningen har det seneste års tid fået udarbejdet analyser af spillefilmens og dokumentarfilmens økonomi, af markedet for tv-programmer i en digital virkelighed og af danskernes digitale forbrugsvaner. Samtidig har udvalgene arbejdet på argumentationen, og 3

4 der har været en intensiv kontakt til de relevante politikere. Det har kunnet ses på Producentforeningens aktiviteter i løbet af året. Kun reklamefilmen falder lidt uden for dette meget politiske scenarie. Reklamefilmen er det mest kommercielle område i foreningen, og de politiske rammevilkår er ikke så afgørende på dette område. Det betyder, at i forligsår som 2014, hvor både filmforlig og medieforlig skal forhandles er der knap så meget fokus på de kommercielle vinkler, der ikke reguleres politisk. Resultatet de forlig, som blev indgået i løbet af året var overordnet set tilfredsstillende. Der kom ikke mange flere penge, men dog lidt. Ikke store omvæltninger, men justeringer, der kan bruges til noget, og gode takter i beskrivelsen af, hvordan der igennem forligsperioden skal arbejdes videre med markedspotentiale og digitale forretningsmodeller. Nu forestår så arbejdet med implementeringen, og allerede nu begynder forberedelsen til næste forhandlingsrunde. Medieforlig I 2014 skulle politikerne blive enige om en ny medieaftale for Medieaftalen regulerer rammerne for public service tv-stationerne DR og TV 2 og for public service puljen, og det er også i medieaftalen, at tv-stationernes økonomiske engagement i dansk film fastlægges. Producentforeningen har sædvanligvis fokus på, hvor meget DR forpligtes til at lægge ud til private producenter, og foreningen arbejder desuden for at fastholde og øge tvstationernes bidrag til spille- og dokumentarfilm. Denne gang var der dog en ekstra vinkel. DR var på vej med en ny app, der ville gøre det meget lettere at få adgang til tv-programmer on demand via alle platforme, forlød det hen over vinteren. En positiv nyhed for seerne, og alt tydede på, at det ville blive en yderst attraktiv platform for dansk tv-indhold. Så attraktiv at Producentforeningen frygtede, 4

5 at det ville forvride markedet og underminere muligheden for at generere en indtjening på online tv-indhold. Derfor satte vi i begyndelsen af 2014 en undersøgelse i gang. Konsulentfirmaet Copenhagen Economics fik til opgave at undersøge, hvilke konsekvenser det vil have på det danske tv-marked at introducere denne online streamingtjeneste, og i begyndelsen af april udgav Producentforeningen rapporten Effekten af DRs streaming på dansk tv-produktion. Konklusionerne i rapporten var, at den nye streamingtjeneste ville skabe konkurrenceforvridning i forhold til private tjenester som TV 2 Play, Viasat Play, YouBio, Stofa, Netflix mfl., fordi DRs tjeneste bliver betalt via medielicensen og dermed er uden ekstra betaling for seerne, der skal betale for andre tjenester. Kommercielle TV-operatører som Stofa og YouSee vil tabe abonnementsindtægter, hvis seerne kan få indhold på DR s nye streamingtjeneste uden ekstra betaling. Det vil medføre færre penge til indkøb af dansksproget TV hos private producenter og efter Producentforeningens opfattelse dermed mindre mangfoldighed. Og endelig sætter det den konstante diskussion om omfanget af rettighedsoverdragelse mellem Producentforeningen og de enkelte produktionsselskaber på den ene side og tv-stationerne på den anden side i perspektiv. Med udgangspunkt i denne rapport var det Producentforeningens hovedbudskab frem mod forhandlingerne om ny medieaftale, at DRs streamingtjeneste måtte begrænses, således at det stadig vil være muligt for private producenter at få en indtjening på det kommercielle marked. Streamingtjenester og adgang til indhold på tværs af platforme og devices er en naturlig del af både det nuværende og det fremtidige tv-marked, og netop derfor er det væsentligt, at markedet får mulighed for at finde sin plads på en måde, så det fortsat er muligt for private producenter at tjene penge og dermed bidrage til produktion af nyt indhold. Resultatet af forårets politiske forhandlinger blev en medieaftale, der overordnet set er tilfredsstillende. 5

6 DR forpligtes i den nye medieaftale til at udlægge produktioner for 300 mio. kr. om året til eksterne producenter, og det er en stigning på 50 mio. kr. i forhold til den hidtidige aftale. DRs streamingtjeneste blev begrænset. Ikke så meget som vi havde håbet, men dog med en anerkendelse af, at der er markedskonsekvenser ved at lægge indhold frit ud. Brede udenlandske film må ikke gøres tilgængelige on demand, og udenlandske fiktionsserier må kun ligge på streamingtjenesten i otte dage efter visningen. Også Public service-puljen bliver styrket i den nye aftale med 17,5 mio. kr. mere om året til drama- og dokumentarproduktion på andre tv-stationer end DR, og tvstationerne skal fortsat skal bidrage til produktionen af dansk film. Både DR og TV 2 skal engagere sig i filmproduktion med 65 mio. kr. om året (mod 60 mio. kr. i den foregående aftale) og beløbet skal fremover reguleres med forbrugerprisindekset. Der overføres desuden midler fra licensmidlerne til DFI til filmstøtte, dels et engangsbeløb på 30 mio. kr., dels som hidtil 25 mio. kr. årligt. Spilområdet fik desuden for første gang en plads i medieforliget. I udlægningskravet til DR er der nu indeholdt et krav om, at DR også skal udlægge læringsspil rettet mod børn, og det er en positiv anerkendelse af spilmediets potentiale. Filmforlig Allerede i 2013 var branchen begyndt at snakke om ønsker og drømme for den fremtidige filmstøtte, og på opfordring fra Kulturministeriet havde Det Danske Filminstitut etableret et filmpolitisk forum med repræsentanter fra hele branchen biografer, distributører, producenter, tv-stationer, teleoperatører som gennem hele 2013 mødtes jævnligt, og i november 2013 fremlagde DFI rapporten Digitale udfordringer og muligheder for dansk film. 6

7 Sideløbende undersøgte Deloitte danske spillefilms økonomi, og resultaterne af denne undersøgelse lå også klar i november Den samlede konklusion på analyser og diskussioner var tydelig: Dansk film er i økonomiske problemer, og der mangler minimum 60 mio. kr. om året, hvis der fortsat skal produceres film om året og det er et absolut minimum, hvis talentudviklingen og det kreative niveau skal opretholdes. Det udgangspunkt var branchen enig om, og der var også enighed om, at der ikke var udsigt til markant flere penge fra politisk side. Derfor var udfordringen frem mod et nyt filmforlig at finde flere penge uden for den statslige filmstøtte. En af årsagerne til udfordringerne med at finansiere film er, at markedet har ændret sig markant. Indtægterne fra dvd-vinduet er i frit fald, fordi publikum i stigende grad ser film via nettet, hvor betalingen er langt lavere, og det var derfor oplagt at kigge i retning af vod-tjenesterne og teleoperatørerne, som nu og fremover er centrale i filmvisningen. Det vil fremover være helt afgørende, at de nye aktører ikke alene spiller en rolle i distributionen af filmene og dermed bidrager til indtjeningen, men også bidrager til finansieringen. Det blev kernepunktet i Producentforeningens kommunikation til politikerne frem mod forhandlingerne om nyt filmforlig: at teleoperatørerne skal bidrage til dansk filmproduktion. Men forslaget havde mere vidtgående perspektiver. Vi bliver nødt til at diskutere, hvordan dansksprogede audiovisuelle produkter skal finansieres i fremtiden. Argumentationen for forslaget kan derfor uden videre overføres til tv, computerspil og andre digitale kulturprodukter. Det er et kontroversielt synspunkt at tage, og der har både internt og eksternt været diskussion og kritik af holdningen. For mens der internt i branchen er stor enighed om behovet for ny finansiering, så er der ikke samme enighed om, hvor pengene skal komme fra. Filmbranchen skal komme ind i den digitale tidsalder og finde nye forretningsmodeller, på samme måde som musikbranchen, lyder det, og der er heller ikke nogen tvivl om, at filmbranchen er nødt til at finde ud af, hvordan det digitale marked kan optimeres. Men det gælder hele filmbranchen. Både producenter, distributører, udlejere, biografer og teleoperatører, og ambitionen 7

8 med at bringe et provokerende synspunkt på banen op mod forhandlingerne var netop at åbne for en diskussion af nye forretningsmodeller. Også for dokumentarfilmens vedkommende er filmaftalen helt afgørende. Den danske støtteordning for dokumentarfilm er unik og værdifuld, og samspillet mellem offentlig støtte og private producenter er velfungerende. Men branchen er økonomisk udfordret. Det har været dokumenteret tidligere, og i forlængelse af den undersøgelse, som DFI og Producentforeningen havde bedt Deloitte om at gennemføre på spillefilmområdet, bestilte vi en tilsvarende undersøgelse af dokumentarfilmens situation. Deloitte-rapporten Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion var færdig i maj måned, og rapportens overordnede konklusion er, at danske dokumentarfilmproducenter har en skrøbelig økonomi. Producenterne investerer mere i projekterne end der kan skaffes finansiering til, og den skjulte egeninvestering optræder ingen steder. Denne skyggeøkonomi er uholdbar, og det er afgørende, at støttevilkår og afrapportering kan tilrettes, så der både tegnes et retvisende billede af branchen i de officielle tal og så de administrative byrder lettes. Producentforeningens oplæg til filmforliget på dokumentarområdet fokuserede naturligt nok på den usikre økonomi i branchen og behov for flere midler, men den digitale distribution af filmene har på netop dokumentarområdet et stort potentiale. Markedet for distribution af dokumentarfilm til private har hidtil været vanskeligt at opdyrke og vedligeholde, men med vod på både brede tjenester som Netflix og Yousee og på smallere dokumentarsites er det nu muligt at nå et nyt publikum og generere en indtjening, der kan være med til at styrke udviklingen af en økonomisk ustabil, men kreativt succesfuld branche. Det sidste produktionsområde, hvor filmaftalen er vigtig, er spil, og Producentforeningen kom med et velargumenteret udspil, der tog udgangspunkt i branchens støttebehov på mio. kr. årligt til ordningen. Flere midler til spilstøtteordningen vil øge talentmassen i branchen og være en anerkendelse af, 8

9 at det, som rigtig mange danskere bruger meget tid på, er en ligeværdig kulturel aktivitet. Der er desuden behov for at gøre op med holdningen om, at spil kun er noget for børn, og spilstøtteordningen bør kunne støtte spil til alle aldersgrupper. Der skal desuden kunne gives støtte til produktion, så ordningen bliver relevant også for de etablerede virksomheder i branchen. Resultatet kom i november måned 2014 i form af en ny filmaftale, der dækker På spillefilmområdet er den store nyskabelse, at der i en forsøgsperiode kan gives støtte til lavbudgetfilm ud af den samlede produktionsvolumen på film. Der er desuden et klart fokus på at få reduceret ulovlig download samt en række milepæle, hvor politikerne vil holde øje med, hvordan det går med den digitale udvikling på tværs af hele fødekæden. De ekstra midler som blev afsat under medieforliget til spillefilm skal bruges i starten af forligsperioden for at styrke den digitale indfasning. Det er tydeligt, at politikerne tager udfordringerne med det nye digitale marked for film alvorligt, og politikerne vil således allerede i sommeren 2015 have en status på, hvor branchen er med at udvikle nye initiativer til digitale forretningsmodeller. Der skal desuden sættes stærkere ind mod piratkopiering, og rettighedshavere og telebranchen skal inden sommeren 2015 drøfte indsatsen mod piratkopiering, således at det bliver klart, hvem der har mulighed for at begrænse piratkopiering. Den endelige filmaftale var på dokumentarområdet ikke voldsomt interessant. Den samlede tilskudsramme var stort set uændret; kravene til tv-stationernes engagement var også de samme, og public servicepuljen blev videreført. Det mest interessante i aftalen var, at politikerne stillede krav til DFI om sammen med Producentforeningen at gennemføre en undersøgelse af dokumentarfilmens digitale markedspotentiale. Denne undersøgelse skal være afsluttet inden udgangen af filmaftalen, men Producentforeningen vil allerede nu tage initiativ til at komme i gang, således at vi kan gøre tro til viden og få de rigtige værktøjer til at skabe et marked for dokumentarfilm 9

10 Spilstøtteordningen under DFI fik i den nye filmaftale dobbelt så mange penge som hidtil, nemlig 10 mio. kr. årligt. Det er dog fortsat langt fra tilstrækkeligt, og det var derfor yderst positivt, at DFI kort tid efter filmaftalen blev offentliggjort kunne melde ud, at man havde afsat ekstra 2,5 mio. kr. om året til spilstøtteordningen. DFI skal desuden etablere et decideret spilkontor. Endelig ligger der en tilkendegivelse af, at man skal se på investeringsmidler fra blandt andre vækstfonden. Den overordnede konklusion på spilområdet må være, at spil samlet set med Filmaftale nu er en støtteordning på linje med husets andre støtteordninger, og det betyder blandt andet, at alle de services og aktiviteter, som Det Danske Filminstitut står for, nu også gælder spil. Spillefilm Producentforeningens aktiviteter på spillefilmområdet har været bundet meget op på filmforliget. I august måned inviterede vi således fire folketingspolitikere til Svendborg under Svendborg Filmdage til en filmpolitisk debat på Kammerateriet. Alex Arendsen (DF), Malene Baarst (RV), Troels Ravn (S) og Lars Barfoed (K) tog hul på diskussion om dansk films fremtid, og det var her, debatten om teleoperatørernes bidrag til finansieringen blev indledt. Senere på efteråret udsendte filmbranchens organisationer en fælles pressemeddelelse, der understregede, at der er bred enighed i branchen om de væsentligste synspunkter. Manusuddannelse I efteråret 2014 blev en ny uddannelse sat i gang. I et samarbejde mellem Producentforeningen, FilmFyn og Syddansk Universitet er der udviklet en manusuddannelse, der skal være med til at afhjælpe manglen på manuskriptforfattere. Der er behov for flere dygtige forfattere, hvis dansk film skal fortsætte den kreative vækst. 10

11 Dokumentarfilm På trods af en skrøbelig økonomi står danske dokumentarfilm fortsat stærkt. Ikke færre end 15 danske dokumentarfilm var udtaget til IDFA i november 2014, og der er fortsat stor interesse for at se filmene, hvad enten det er på den årlige dokumentarfilmfestival cphdox, i tv eller på vod-platformene. Producentforeningens aktiviteter på dokumentarfilmområdet handlede i 2014 på samme måde som for spillefilmens vedkommende især om den kommende filmaftale. Der er behov for flere midler til dokumentarfilm, var hovedbudskabet. Økonomisk bæredygtighed er afgørende: bedre finansiering via Det Danske Filminstitut og tv-stationerne, mere fleksibilitet i støttetildelingen samt større pulje til international minor coproduction. Danske dokumentarfilm har et uopdyrket økonomisk potentiale på digital distribution. Hvis det potentiale skal udnyttes, kræver det, at producenten bevarer digitale rettigheder samt at DFI målrettet med vidensindsamling, vidensdeling og konkret støtte styrker mulighederne for, at danske dokumentarfilm får udnyttet det digitale potentiale, nationalt som internationalt. One Stop Shop One Stop Shop samler et katalog af dokumentarfilm og sælger dem samlet til voddistributørerne. Udgangspunktet for projektet er, at aktørerne på VoD-markedet i princippet gerne vil tage dokumentarfilm ind i kataloget, men det er for ressourcekrævende at skulle handle med en lang række individuelle producenter. I 2014 fortsatte driften af One Stop Shop og nye aftaler blev indgået med Blockbuster, Yousee s nye satsning. Aftalen muliggør, at filmene lanceres først på såkaldt Tvod, hvor forbrugeren kan leje filmen per visning, og sidenhen overgår til Youbios abonnementsordning. I takt med, at bagkataloget er ved at være 11

12 støvsuget, er One Stop Shops fokus fremadrettet rettet mod nye titler, som umiddelbart efter tv-premieren kan distribueres digitalt. Filmcentralen Kioskmodel Producentforeningen har i løbet af 2014 etableret et offentligt-privat samarbejde med DFI om driften og administrationen af det modul på Filmcentralen, hvor borgerne henvises til alternative, kommercielle visningsplatforme såsom Youbio, Netflix og/eller en embedded player såsom Distrify. Producentforeningen administrerer links til disse VOD-platforme på titler, der ikke er opkøbt af Filmcentralen. Producentforeningen tager i den forbindelse løbende kontakt til alle producenter, hvis film indgår i Filmcentralen, og assisterer dem i at gøre filmene tilgængelige digitalt. Tv Medieforliget faldt på plads i juni Som en følge af det politiske pres, der på grund af Producentforeningens arbejde blev lagt på DR under medieforligsforhandlingerne, indledte DR en dialog med enkelte producenter om DRs kontraktstandarder på fuldfinansierede produktioner. Dialogen blev ført uden for Producentforeningens regi og medførte, at DR på en række områder imødekom branchens mest basale ønsker om ændringer i kontraktstandarden. Der er dog stadig en del programområder, der ikke er omfattet af den nye standard, ligesom DR ikke har ønsket at drøfte spørgsmålet om sekundære vederlag. Masterclass producent i den danske tv-branche Producentforeningen tog i 2013 initiativ til sammen med DMJX/Mediehøjskolen at udvikle tre specifikke efteruddannelsesforløb: et for producenter, et for redaktionschefer og et for produktionsledere. Det 12

13 første forløb, en masterclass for tv-producenter, blev sat i gang i 2014 og afsluttet februar Der var 9 deltagere på holdet, som på fem moduler af 2 dage kom igennem emner som fx dramaturgi og genreforståelse, ledelsesrollen, konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse, organisationsforståelse, aftaleret og ophavsret. I løbet af 2015 igangsættes endnu et producentforløb, ligesom det er aftalt at få sat masterclasses for henholdsvis produktionsledere og redaktionschefer i søen i løbet af året. Copenhagen Tv Festival 2014 Den 15. festival åbnede med et True Detective screeningsarrangement hos den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, i samarbejde med Copenhagen Film Fund. Resten af festivalen blev afholdt d august i Tivoli Congress Center. Festivalprogrammet bød i 2014 på et rekordstort antal sessions. Med overskriften Embrace Change blev der sat fokus på den nye medievirkelighed og fremtidens rolle for tv-mediet i den digitale tidsalder. Festivalens internationale navn, Copenhagen TV Festival, erstattede i 2014 det danske navn, TvFestival, helt. Til at matche det nye navn, fik festivalen nyt logo og en ny visuel identitet. Tilslutningen fra branchen var stor igen dette år, og deltagerantallet nåede nye højder med knap 1200 tilmeldte. Deltagerevalueringen af festivalen og programmet var overvejende positiv. 71 % af deltagerne fik et godt eller meget godt indtryk af festivalen overordnet set, og 61 % svarede godt eller meget godt om programmet. Dette er dog lavere end de foregående tre års evalueringer. SBS Discovery vendte i 2014 tilbage som hovedsponsor pga. tilfredshed med den udvikling Tvprisen undergik i Copenhagen TV Festivals hovedsponsorer og partnere var således igen alle store danske tv-stationer DR, TV 2, TV3 og SBS Discovery. 13

14 Tvprisen 2014 Til ære for tv-branchen blev alt sat ind på at give Tvprisens awardshow de flotteste rammer. Tvprisen blev således afholdt i DRs koncerthus. Knap 1300 tv-folk var samlet, da værterne Camilla Ottesen fra TV3 og Jakob Riising fra DR uddelte de eftertragtede 28 statuetter til aftenens vindere. Kunstneren Huskmitnavn havde udsmykket årets statuetter, og efter prisuddelingen og middagen ramte ikke færre end 1700 gæster baren til Tvprisens After Party. De nominerede blev for andet år i træk fundet af tv-akademiets medlemmer. Knap 500 afgav deres stemmer på de indstillede programmer og personer via en lukket online afstemning. Herefter diskuterede tretten fagjuryer sig frem til årets vindere. Arrangementsmæssigt blev der eksperimenteret med formen i Den traditionelle gallamiddag, hvor produktionsselskaber og tv-stationer sidder samlet og holder en slags firmafest midt i den årets store branchefest, blev afløst af en løsere form med forretten serveret i æsker i koncertsalen efterfulgt af stående middag uden seating i foyeren. Man kan tilsynelandende embrace change for meget. Arrangementet fik en hård medfart i deltagerevalueringen og var overvejende negativ. 26 % af deltagerne syntes godt eller meget godt om Tvprisen overordnet set, og 42 % syntes godt eller meget godt om prisshowet. Dette er lavere end tidligere års evalueringer. Erfaringerne vil blive brugt i tilrettelæggelsen af Tvprisen 2015, således at vi igen kan få en branchefest, som alle bakker op omkring. Reklamefilm, information & corporate Den uafhængige reklamefilmbranche er fortsat trængt af bureauernes inhouse produktionsafdelinger, og antallet af uafhængige reklamefilmproducenter ligger på samme niveau som tidligere år. Reklamemarkedet er dog generelt i fremgang, og alt tyder på, at stigningen i omsætning hvor beskeden den end måtte være fortsætter. I 2013 blev medlemsgrupperne reklamefilm og information & corporate 14

15 slået sammen til én gruppe i producentforenings-regi ud fra en erkendelse af, at de to grupper langt hen ad vejen har sammenfaldende interesser og bevæger sig ud og ind af hinandens forretningsområder. The True Award 2014 Under taglinen Svær at vinde. Værd at vinde satte The True Award for niende år fokus på filmhåndværket i reklamefilmsbranchen. Producentforeningen arrangerer The True Award i samarbejde med Dansk Annoncørforening. I alt 17 priser blev der uddelt på scenen i Lokomotivværkstedet d. 24. oktober 2014 til årets bedst producenter, annoncører, bureauer og filmarbejdere. Værten for aftenens prisshow var en veloplagt Henrik Milling. Han fik hjælp til underholdningen af en dansetrup, orkestret Dansk Fløde og en serie af videoindslag med Adrian Hughes, Jakob Stegelmann og Ane Cortzen. Efter prisuddelingen tømte 477 gæster The True Partys frie bar. I deltagerevalueringen syntes hele 88 % enten godt eller rigtigt godt om The True Award Computerspil Spilbranchen i Danmark er stadig en ung branche, men har allerede fået skrevet sin historie. I slutningen af 2014 udkom bogen Store drømme små mirakler. Historien om den danske spilbranche, af Jesper Krogh Kristiansen, der fortæller om hvordan de første spilvirksomheder etablerede sig, om dengang man skulle udvikle triplea-spil til spilkonsoller, om krisen og lukningerne og om hvordan branchen genopfandt sig selv i en nyere virkelighed, hvor virksomhederne er mindre og mere fleksible, og hvor apps-baserede spil og spil til mobilen fylder mest. Alt sammen hen over en periode på kun 10 år. 15

16 I Producentforeningen har computerspil en særstatus med hele to særskilte projekter ved siden af foreningen, nemlig Interactive Denmark, der har til formål at give de digitale virksomheder et reelt løft og være med til at øge vækstpotentialet i den enkelte forretning, og Nordic Game Institute, der har aktiviteter på tværs af Norden. Det betyder, at der er gode muligheder for for alvor at gøre en forskel for spilbranchen i Danmark. Spilprisen Producentforeningen stod i april for anden gang bag Spilprisen, som blev uddelt til årets bedste danske computerspil. "Forced" blev den helt store vinder med tre priser, bl.a. prisen for "Årets spil". Crossmedia-projektet "Cloud Chamber" vandt Innovationsprisen og det lukningstruede Spilmuseet fik juryens specialpris. Arrangementet satte således fokus på de dansk producerede spil, som ikke fejres behørigt til det distributør-arrangerede Danish Game Award. Spilprisen 2014 blev holdt på Kayakbar i København med Kristian Leth som konferencier og ca. 200 gæster fra spilbranchen som publikum. Nordic Game Institute Nordisk Computerspilprogram er siden 1. januar 2013 blevet administreret af Nordic Game Institute (NGI). NGI er en fond, der blev stiftet i 2012 i et samarbejde mellem de nordiske brancheforeninger for computerspilproducenter. NGI har til huse i Producentforeningen. Aktiviteterne i Nordisk Computerspilprogram er udviklingsstøtte til spilprojekter, eksportaktiviteter, nordisk branchekonference, medieindhold og uddannelse, bredere finansiering samt netværk, information og vidensdeling. NGI arbejder efter en distribueret model, hvor bestyrelsen efter oplæg fra de enkelte brancheorganisationer i de forskellige Nordiske lande tager stilling til igangsættelsen af aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder. NGI har selv varetaget følgende indsatsområder: 16

17 - Eksportaktiviteter til konferencer - Medieindhold- og mapping af spiluddannelser i norden - Arbejde for bredere finansiering. - Netværk og informationsindsamling. Indsatsområdet bredere finansiering har været i fokus i løbet af 2014, eftersom støtten til Nordisk Computerspilprogram udløber i I løbet af det sidste år har formålet været at finde finansiering til at fortsætte programmet på samme rammevilkår som nu. Interactive Denmark 2014 har for Interactive Denmark været et travlt og spændende år med gode resultater for partnerskabet. Producentforeningen har som en af de stiftende partnere en central rolle i at bistå Interactive Denmark med at realisere partnerskabets vision om at skabe 750 nye jobs for danske indholdsproducenter inden udgangen af Partnerskabet er etableret med et sekretariat på 3,5 fuldtidsansatte i Producentforeningen og et samlet budget i perioden på 22,5 mio. kr. Producentforeningen har ingen kontant investering i Interactive Denmark, men har som projektholder påtaget sig udlæg for samlet 3,364 mio kr i Dette er 100% opvejet af offentlige tilskud, der udbetales efter godkendelse af regnskaber fra Interactive Denmark. I 2014 er partnerskabets økonomistyring optimeret, regnskabet er godkendt uden forbehold og tilskud er udbetalt som planlagt. Interactive Denmark har fået en god start på året, da investeringen fra Københavns Kommune i 2013 kunne fastholde Computerspilzonens sekretariat og videreføre de mest værdifulde aktiviteter for spilbranchen såsom virksomhedsdatabase, Growing Games og Spilbars gå-hjem-møder. 17

18 I tillæg til communityaktiviteterne for den danske spilbranche har Interactive Denmark sat som mål at bistå virksomheder med produkter indenfor digitale læremidler, sundhedssektoren og e-publishing / forlagsvirksomhed. Fælles for disse sektorer er, at det interaktive og digitale giver nye vækstmuligheder, men innovationen og markedsadgangen skal støttes, for at virksomhederne bliver økonomisk bæredygtige. Det væsentligste nye initiativer og resultater fra 2014 er: SOLID & SOLID+ programmet er udviklet og gennemført med deltagelse af 26 virksomheder fra hele Danmark. Programmerne har i 2014 tilført mere 2,5 mio. kr. i direkte virksomhedsrettede aktiviteter, der skal bistå etablerede virksomheder med deres forretningsudvikling, test og produktsalg gennem ekstern konsulentbistand og hjælp til at danne nationalt og internationalt netværk. SOLID programmet henvender sig til etablerede kreative digitale virksomheder i Danmark, der udvikler egne IP er. I 2014 har det særligt været spilvirksomheder, der har deltaget, men for det kommende år forventer vi flere virksomheder med fokus på de øvrige interaktive og digitale sektorer. SOLID og SOLID+ er blevet evalueret af et eksternt konsulentfirma, og resultaterne viser bl.a., at de selskaber der har deltaget i programmet samlet set har ansat 27 nye personer, svarende til en offentlig investering på under kr ,- kr. pr ny stilling. Desuden har halvdelen af virksomhederne allerede i 2014 oplevet en stigning i omsætningen. Fra 2013 til 2014 er omsætningen steget mere end 25% for hver af de virksomheder, som har oplevet effekt af SOLID på deres omsætning. Samlet set har virksomhederne i SOLID oplevet en akkumuleret stigning i omsætning på 31%, mens eksporten er steget med 51%. SOLID & SOLID+ er således kommet særdeles flot fra start i 2014 og gennemføres med samme ambitionsniveau i både 2015 & Flere og flere deltager i workshopforløbet Growing Games, SpilBararrangementerne og eksportmissionen til Games Developers Conference i USA. 18

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise?

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? 3 3 Spillefilm 4 Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget 4 Dokumentarfilm 5 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget 6

Læs mere

Årsberetning 2003-2004

Årsberetning 2003-2004 Årsberetning 2003-2004 Indledning... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 4 CEPI... 4 Spillefilm... 5 Talentudvikling... 5 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm... 6 Reklamefilm...

Læs mere

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010 Copenhagen Entertainment Computerspilzonen Beretning 2009-2010 2 Indhold 3 Indholdsfortegnelse 04-05 Hvor langt kan vi nå med dansk-produceret indhold? 06 Samling og samarbejde gør stærkere 07-13 BRANCHE

Læs mere

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018

FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 98 Offentligt (01) FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Det Danske Filminstitut FILM FOR FREMTIDEN OPLÆG TIL FILMAFTALE 2015-2018 Resumé Dansk film

Læs mere

SÅDAN KOMMER DANSK FILM UD AF KRISEN

SÅDAN KOMMER DANSK FILM UD AF KRISEN SÅDAN KOMMER DANSK FILM UD AF KRISEN - ET WHITE PAPER OM DANSK FILMS UDFORDRINGER LIGE NU - September 2010 Skrevet af Søren Juul Petersen - Zeitgeist Film Filmforliget går ind i sin sidste fase, mens krisen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DET DANSKE FILMINSTITUT / NOVEMBER 2013 Digitale udfordringer og muligheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Titelblad. Projekttitel: Iværksætteri i den danske spilbranche. Projektperiode: Februar-august 2011. Aalborg Universitet

Titelblad. Projekttitel: Iværksætteri i den danske spilbranche. Projektperiode: Februar-august 2011. Aalborg Universitet Titelblad Projekttitel: Iværksætteri i den danske spilbranche Projektperiode: Februar-august 2011 Aalborg Universitet 10. semester, Interaktive Digitale Medier Vejleder: Peter Kofoed Rapportomfang: 152.000

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

Kunst, Viden og Underholdning. Årsberetning : 2013. Copydan. Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen

Kunst, Viden og Underholdning. Årsberetning : 2013. Copydan. Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen Årsberetning : 2013 Arkiv AVU-medier BilledKunst KulturPlus Verdens TV Tekst & Node Fællesforeningen Indhold Indledning 3 AV-foreningerne Om AV-foreningerne 4 Betalings-tv og den nye medievirkelighed 5

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion

Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion Redaktionen afsluttet medio november 2011 December 2011 Tiltrækning af kapital og optimering af afsætningsmuligheder for spilproduktion 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 UDFORDRINGER FOR BRANCHEN... 2 1.2 NUVÆRENDE

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Evaluering af oplysningsindsatsen

Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care Evaluering af oplysningsindsatsen Share with care ı V.01 ı 03.2014 1 indhold Executive Summary 4 Baggrund & præmis 7 Organisation & økonomi

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Beretning fra DRF s formand

Beretning fra DRF s formand Årsberetning 2013 Beretning fra DRF s formand 2013 var mit første år som formand for DRF Jeg startede med at ringe rundt til en række medlemmer fra de forskellige fraktioner for at stikke fingeren i jorden

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Metadata i dag. - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche. Januar 2012

Metadata i dag. - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche. Januar 2012 Metadata i dag - Undersøgelse af metadata- strømme i den danske filmbranche Januar 2012 UDGIVET AF Producentforeningen & Copenhagen Entertainment med støtte fra Nordisk Film og Det Danske Filminstitut

Læs mere

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE SEND FLERE PENGE Fra stort set alle dele af filmbranchen lyder ønsket om flere penge lige nu, hvor politikerne snart skal forhandle et nyt filmforlig på plads. TEATER IND I STUEN Teater, opera og ballet

Læs mere