Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014-15"

Transkript

1 Årsberetning ! Årets gang... 3! Medieforlig... 4! Filmforlig... 6! Spillefilm... 10! Manusuddannelse... 10! Dokumentarfilm... 11! One Stop Shop... 11! Filmcentralen Kioskmodel... 12! Tv... 12! Masterclass producent i den danske tv-branche... 12! Copenhagen Tv Festival ! Tvprisen ! Reklamefilm, information & corporate... 14! The True Award ! Computerspil... 15! Spilprisen... 16! Nordic Game Institute... 16! Interactive Denmark... 17! Tværgående projekter... 19! Youtube Content ID... 19! Månedlig pirat-overvågning... 20! Metadata-projektet... 20! Danske indholdsproducenter i tal... 21! Branchebarometer... 21! Analyse af sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilm... 22!

2 Digitale Forbrugsvaner... 22! Producenternes Planet... 23! Rådgivning og forhandling... 23! Overenskomst for seriefiktion med FAF/filmarbejdere... 23! DFI støttevilkår på spillefilm... 24! DFI støttevilkår i forlængelse af filmforlig ! Sikkerhed i filmbranchen... 24! Juristgruppemøder... 25! Cafémøder for tv-medlemmernes produktionschefer... 25! Copydan Arkiv DR-Bonanza... 26! Copydan AVU og DFI... 26! Kurser og faglige aktiviteter... 26! Retssager og voldgift... 27! Bestyrelse, medlemmer og sekretariat... 28! Bestyrelse... 28! Faste udvalg... 29! Medlemmer... 30! Sekretariat... 31! Filmret... 32! Indsatsområderne... 32! Støtte til eksterne projekter... 34! Støtte til Producentforeningsinterne projekter... 36! 2

3 Årets gang Producentforeningens årshjul ser lidt forskelligt ud, alt efter hvor man ser det fra. Men i 2014 var fire ud af foreningens fem områder fokuseret på det politiske spil. Producentforeningen er en brancheorganisation, og en af de væsentligste aktiviteter er at forbedre producenternes vilkår og udvide markedet for privatproduceret indhold til store og små skærme, og det politiske arbejde har præget Politikerne skulle i foråret blive enige om et medieforlig og i efteråret om et filmforlig, og for en brancheorganisation, der ikke har nogen direkte indflydelse på forhandlingerne er det en speciel øvelse at argumentere, dokumentere, analysere og demonstrere branchens udfordringer fra sidelinjen. Det kræver bidrag fra medlemmer og især fra udvalgsmedlemmerne. Det er en af Producentforeningens styrker, at vi har medlemmer fra alle produktionsområder spillefilm, dokumentarfilm, tv, spil og reklamefilm. Det betyder, at vi har flere ressourcer end andre tilsvarende producentforeninger rundt omkring i Europa, der måske kun organiserer producenter inden for et enkelt område, og den samlede erfaringsbank bliver større. Det kan vi bruge, når vi rådgiver medlemmerne og når vi arbejder politisk for at sikre bedre vilkår for producenterne. Fem vidt forskellige medlemsgrupper er dog også i nogle tilfælde en udfordring. Fire medlemsgrupper bejler alle til de offentlige midler, som bevilges af Kulturministeriet til public service-tv-stationerne og Det Danske Filminstitut, og i et forligsår som 2014 er der således pres på. Allerede i 2013 begyndte arbejdet med at dokumentere og analysere ja, faktisk er det allerede, når én aftale skrives under, at arbejdet med at forberede den næste forligsrunde begynder. Første halvdel af 2014 var dedikeret til medieforlig, mens det handlede om filmforlig efter sommeren, og Producentforeningen har det seneste års tid fået udarbejdet analyser af spillefilmens og dokumentarfilmens økonomi, af markedet for tv-programmer i en digital virkelighed og af danskernes digitale forbrugsvaner. Samtidig har udvalgene arbejdet på argumentationen, og 3

4 der har været en intensiv kontakt til de relevante politikere. Det har kunnet ses på Producentforeningens aktiviteter i løbet af året. Kun reklamefilmen falder lidt uden for dette meget politiske scenarie. Reklamefilmen er det mest kommercielle område i foreningen, og de politiske rammevilkår er ikke så afgørende på dette område. Det betyder, at i forligsår som 2014, hvor både filmforlig og medieforlig skal forhandles er der knap så meget fokus på de kommercielle vinkler, der ikke reguleres politisk. Resultatet de forlig, som blev indgået i løbet af året var overordnet set tilfredsstillende. Der kom ikke mange flere penge, men dog lidt. Ikke store omvæltninger, men justeringer, der kan bruges til noget, og gode takter i beskrivelsen af, hvordan der igennem forligsperioden skal arbejdes videre med markedspotentiale og digitale forretningsmodeller. Nu forestår så arbejdet med implementeringen, og allerede nu begynder forberedelsen til næste forhandlingsrunde. Medieforlig I 2014 skulle politikerne blive enige om en ny medieaftale for Medieaftalen regulerer rammerne for public service tv-stationerne DR og TV 2 og for public service puljen, og det er også i medieaftalen, at tv-stationernes økonomiske engagement i dansk film fastlægges. Producentforeningen har sædvanligvis fokus på, hvor meget DR forpligtes til at lægge ud til private producenter, og foreningen arbejder desuden for at fastholde og øge tvstationernes bidrag til spille- og dokumentarfilm. Denne gang var der dog en ekstra vinkel. DR var på vej med en ny app, der ville gøre det meget lettere at få adgang til tv-programmer on demand via alle platforme, forlød det hen over vinteren. En positiv nyhed for seerne, og alt tydede på, at det ville blive en yderst attraktiv platform for dansk tv-indhold. Så attraktiv at Producentforeningen frygtede, 4

5 at det ville forvride markedet og underminere muligheden for at generere en indtjening på online tv-indhold. Derfor satte vi i begyndelsen af 2014 en undersøgelse i gang. Konsulentfirmaet Copenhagen Economics fik til opgave at undersøge, hvilke konsekvenser det vil have på det danske tv-marked at introducere denne online streamingtjeneste, og i begyndelsen af april udgav Producentforeningen rapporten Effekten af DRs streaming på dansk tv-produktion. Konklusionerne i rapporten var, at den nye streamingtjeneste ville skabe konkurrenceforvridning i forhold til private tjenester som TV 2 Play, Viasat Play, YouBio, Stofa, Netflix mfl., fordi DRs tjeneste bliver betalt via medielicensen og dermed er uden ekstra betaling for seerne, der skal betale for andre tjenester. Kommercielle TV-operatører som Stofa og YouSee vil tabe abonnementsindtægter, hvis seerne kan få indhold på DR s nye streamingtjeneste uden ekstra betaling. Det vil medføre færre penge til indkøb af dansksproget TV hos private producenter og efter Producentforeningens opfattelse dermed mindre mangfoldighed. Og endelig sætter det den konstante diskussion om omfanget af rettighedsoverdragelse mellem Producentforeningen og de enkelte produktionsselskaber på den ene side og tv-stationerne på den anden side i perspektiv. Med udgangspunkt i denne rapport var det Producentforeningens hovedbudskab frem mod forhandlingerne om ny medieaftale, at DRs streamingtjeneste måtte begrænses, således at det stadig vil være muligt for private producenter at få en indtjening på det kommercielle marked. Streamingtjenester og adgang til indhold på tværs af platforme og devices er en naturlig del af både det nuværende og det fremtidige tv-marked, og netop derfor er det væsentligt, at markedet får mulighed for at finde sin plads på en måde, så det fortsat er muligt for private producenter at tjene penge og dermed bidrage til produktion af nyt indhold. Resultatet af forårets politiske forhandlinger blev en medieaftale, der overordnet set er tilfredsstillende. 5

6 DR forpligtes i den nye medieaftale til at udlægge produktioner for 300 mio. kr. om året til eksterne producenter, og det er en stigning på 50 mio. kr. i forhold til den hidtidige aftale. DRs streamingtjeneste blev begrænset. Ikke så meget som vi havde håbet, men dog med en anerkendelse af, at der er markedskonsekvenser ved at lægge indhold frit ud. Brede udenlandske film må ikke gøres tilgængelige on demand, og udenlandske fiktionsserier må kun ligge på streamingtjenesten i otte dage efter visningen. Også Public service-puljen bliver styrket i den nye aftale med 17,5 mio. kr. mere om året til drama- og dokumentarproduktion på andre tv-stationer end DR, og tvstationerne skal fortsat skal bidrage til produktionen af dansk film. Både DR og TV 2 skal engagere sig i filmproduktion med 65 mio. kr. om året (mod 60 mio. kr. i den foregående aftale) og beløbet skal fremover reguleres med forbrugerprisindekset. Der overføres desuden midler fra licensmidlerne til DFI til filmstøtte, dels et engangsbeløb på 30 mio. kr., dels som hidtil 25 mio. kr. årligt. Spilområdet fik desuden for første gang en plads i medieforliget. I udlægningskravet til DR er der nu indeholdt et krav om, at DR også skal udlægge læringsspil rettet mod børn, og det er en positiv anerkendelse af spilmediets potentiale. Filmforlig Allerede i 2013 var branchen begyndt at snakke om ønsker og drømme for den fremtidige filmstøtte, og på opfordring fra Kulturministeriet havde Det Danske Filminstitut etableret et filmpolitisk forum med repræsentanter fra hele branchen biografer, distributører, producenter, tv-stationer, teleoperatører som gennem hele 2013 mødtes jævnligt, og i november 2013 fremlagde DFI rapporten Digitale udfordringer og muligheder for dansk film. 6

7 Sideløbende undersøgte Deloitte danske spillefilms økonomi, og resultaterne af denne undersøgelse lå også klar i november Den samlede konklusion på analyser og diskussioner var tydelig: Dansk film er i økonomiske problemer, og der mangler minimum 60 mio. kr. om året, hvis der fortsat skal produceres film om året og det er et absolut minimum, hvis talentudviklingen og det kreative niveau skal opretholdes. Det udgangspunkt var branchen enig om, og der var også enighed om, at der ikke var udsigt til markant flere penge fra politisk side. Derfor var udfordringen frem mod et nyt filmforlig at finde flere penge uden for den statslige filmstøtte. En af årsagerne til udfordringerne med at finansiere film er, at markedet har ændret sig markant. Indtægterne fra dvd-vinduet er i frit fald, fordi publikum i stigende grad ser film via nettet, hvor betalingen er langt lavere, og det var derfor oplagt at kigge i retning af vod-tjenesterne og teleoperatørerne, som nu og fremover er centrale i filmvisningen. Det vil fremover være helt afgørende, at de nye aktører ikke alene spiller en rolle i distributionen af filmene og dermed bidrager til indtjeningen, men også bidrager til finansieringen. Det blev kernepunktet i Producentforeningens kommunikation til politikerne frem mod forhandlingerne om nyt filmforlig: at teleoperatørerne skal bidrage til dansk filmproduktion. Men forslaget havde mere vidtgående perspektiver. Vi bliver nødt til at diskutere, hvordan dansksprogede audiovisuelle produkter skal finansieres i fremtiden. Argumentationen for forslaget kan derfor uden videre overføres til tv, computerspil og andre digitale kulturprodukter. Det er et kontroversielt synspunkt at tage, og der har både internt og eksternt været diskussion og kritik af holdningen. For mens der internt i branchen er stor enighed om behovet for ny finansiering, så er der ikke samme enighed om, hvor pengene skal komme fra. Filmbranchen skal komme ind i den digitale tidsalder og finde nye forretningsmodeller, på samme måde som musikbranchen, lyder det, og der er heller ikke nogen tvivl om, at filmbranchen er nødt til at finde ud af, hvordan det digitale marked kan optimeres. Men det gælder hele filmbranchen. Både producenter, distributører, udlejere, biografer og teleoperatører, og ambitionen 7

8 med at bringe et provokerende synspunkt på banen op mod forhandlingerne var netop at åbne for en diskussion af nye forretningsmodeller. Også for dokumentarfilmens vedkommende er filmaftalen helt afgørende. Den danske støtteordning for dokumentarfilm er unik og værdifuld, og samspillet mellem offentlig støtte og private producenter er velfungerende. Men branchen er økonomisk udfordret. Det har været dokumenteret tidligere, og i forlængelse af den undersøgelse, som DFI og Producentforeningen havde bedt Deloitte om at gennemføre på spillefilmområdet, bestilte vi en tilsvarende undersøgelse af dokumentarfilmens situation. Deloitte-rapporten Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion var færdig i maj måned, og rapportens overordnede konklusion er, at danske dokumentarfilmproducenter har en skrøbelig økonomi. Producenterne investerer mere i projekterne end der kan skaffes finansiering til, og den skjulte egeninvestering optræder ingen steder. Denne skyggeøkonomi er uholdbar, og det er afgørende, at støttevilkår og afrapportering kan tilrettes, så der både tegnes et retvisende billede af branchen i de officielle tal og så de administrative byrder lettes. Producentforeningens oplæg til filmforliget på dokumentarområdet fokuserede naturligt nok på den usikre økonomi i branchen og behov for flere midler, men den digitale distribution af filmene har på netop dokumentarområdet et stort potentiale. Markedet for distribution af dokumentarfilm til private har hidtil været vanskeligt at opdyrke og vedligeholde, men med vod på både brede tjenester som Netflix og Yousee og på smallere dokumentarsites er det nu muligt at nå et nyt publikum og generere en indtjening, der kan være med til at styrke udviklingen af en økonomisk ustabil, men kreativt succesfuld branche. Det sidste produktionsområde, hvor filmaftalen er vigtig, er spil, og Producentforeningen kom med et velargumenteret udspil, der tog udgangspunkt i branchens støttebehov på mio. kr. årligt til ordningen. Flere midler til spilstøtteordningen vil øge talentmassen i branchen og være en anerkendelse af, 8

9 at det, som rigtig mange danskere bruger meget tid på, er en ligeværdig kulturel aktivitet. Der er desuden behov for at gøre op med holdningen om, at spil kun er noget for børn, og spilstøtteordningen bør kunne støtte spil til alle aldersgrupper. Der skal desuden kunne gives støtte til produktion, så ordningen bliver relevant også for de etablerede virksomheder i branchen. Resultatet kom i november måned 2014 i form af en ny filmaftale, der dækker På spillefilmområdet er den store nyskabelse, at der i en forsøgsperiode kan gives støtte til lavbudgetfilm ud af den samlede produktionsvolumen på film. Der er desuden et klart fokus på at få reduceret ulovlig download samt en række milepæle, hvor politikerne vil holde øje med, hvordan det går med den digitale udvikling på tværs af hele fødekæden. De ekstra midler som blev afsat under medieforliget til spillefilm skal bruges i starten af forligsperioden for at styrke den digitale indfasning. Det er tydeligt, at politikerne tager udfordringerne med det nye digitale marked for film alvorligt, og politikerne vil således allerede i sommeren 2015 have en status på, hvor branchen er med at udvikle nye initiativer til digitale forretningsmodeller. Der skal desuden sættes stærkere ind mod piratkopiering, og rettighedshavere og telebranchen skal inden sommeren 2015 drøfte indsatsen mod piratkopiering, således at det bliver klart, hvem der har mulighed for at begrænse piratkopiering. Den endelige filmaftale var på dokumentarområdet ikke voldsomt interessant. Den samlede tilskudsramme var stort set uændret; kravene til tv-stationernes engagement var også de samme, og public servicepuljen blev videreført. Det mest interessante i aftalen var, at politikerne stillede krav til DFI om sammen med Producentforeningen at gennemføre en undersøgelse af dokumentarfilmens digitale markedspotentiale. Denne undersøgelse skal være afsluttet inden udgangen af filmaftalen, men Producentforeningen vil allerede nu tage initiativ til at komme i gang, således at vi kan gøre tro til viden og få de rigtige værktøjer til at skabe et marked for dokumentarfilm 9

10 Spilstøtteordningen under DFI fik i den nye filmaftale dobbelt så mange penge som hidtil, nemlig 10 mio. kr. årligt. Det er dog fortsat langt fra tilstrækkeligt, og det var derfor yderst positivt, at DFI kort tid efter filmaftalen blev offentliggjort kunne melde ud, at man havde afsat ekstra 2,5 mio. kr. om året til spilstøtteordningen. DFI skal desuden etablere et decideret spilkontor. Endelig ligger der en tilkendegivelse af, at man skal se på investeringsmidler fra blandt andre vækstfonden. Den overordnede konklusion på spilområdet må være, at spil samlet set med Filmaftale nu er en støtteordning på linje med husets andre støtteordninger, og det betyder blandt andet, at alle de services og aktiviteter, som Det Danske Filminstitut står for, nu også gælder spil. Spillefilm Producentforeningens aktiviteter på spillefilmområdet har været bundet meget op på filmforliget. I august måned inviterede vi således fire folketingspolitikere til Svendborg under Svendborg Filmdage til en filmpolitisk debat på Kammerateriet. Alex Arendsen (DF), Malene Baarst (RV), Troels Ravn (S) og Lars Barfoed (K) tog hul på diskussion om dansk films fremtid, og det var her, debatten om teleoperatørernes bidrag til finansieringen blev indledt. Senere på efteråret udsendte filmbranchens organisationer en fælles pressemeddelelse, der understregede, at der er bred enighed i branchen om de væsentligste synspunkter. Manusuddannelse I efteråret 2014 blev en ny uddannelse sat i gang. I et samarbejde mellem Producentforeningen, FilmFyn og Syddansk Universitet er der udviklet en manusuddannelse, der skal være med til at afhjælpe manglen på manuskriptforfattere. Der er behov for flere dygtige forfattere, hvis dansk film skal fortsætte den kreative vækst. 10

11 Dokumentarfilm På trods af en skrøbelig økonomi står danske dokumentarfilm fortsat stærkt. Ikke færre end 15 danske dokumentarfilm var udtaget til IDFA i november 2014, og der er fortsat stor interesse for at se filmene, hvad enten det er på den årlige dokumentarfilmfestival cphdox, i tv eller på vod-platformene. Producentforeningens aktiviteter på dokumentarfilmområdet handlede i 2014 på samme måde som for spillefilmens vedkommende især om den kommende filmaftale. Der er behov for flere midler til dokumentarfilm, var hovedbudskabet. Økonomisk bæredygtighed er afgørende: bedre finansiering via Det Danske Filminstitut og tv-stationerne, mere fleksibilitet i støttetildelingen samt større pulje til international minor coproduction. Danske dokumentarfilm har et uopdyrket økonomisk potentiale på digital distribution. Hvis det potentiale skal udnyttes, kræver det, at producenten bevarer digitale rettigheder samt at DFI målrettet med vidensindsamling, vidensdeling og konkret støtte styrker mulighederne for, at danske dokumentarfilm får udnyttet det digitale potentiale, nationalt som internationalt. One Stop Shop One Stop Shop samler et katalog af dokumentarfilm og sælger dem samlet til voddistributørerne. Udgangspunktet for projektet er, at aktørerne på VoD-markedet i princippet gerne vil tage dokumentarfilm ind i kataloget, men det er for ressourcekrævende at skulle handle med en lang række individuelle producenter. I 2014 fortsatte driften af One Stop Shop og nye aftaler blev indgået med Blockbuster, Yousee s nye satsning. Aftalen muliggør, at filmene lanceres først på såkaldt Tvod, hvor forbrugeren kan leje filmen per visning, og sidenhen overgår til Youbios abonnementsordning. I takt med, at bagkataloget er ved at være 11

12 støvsuget, er One Stop Shops fokus fremadrettet rettet mod nye titler, som umiddelbart efter tv-premieren kan distribueres digitalt. Filmcentralen Kioskmodel Producentforeningen har i løbet af 2014 etableret et offentligt-privat samarbejde med DFI om driften og administrationen af det modul på Filmcentralen, hvor borgerne henvises til alternative, kommercielle visningsplatforme såsom Youbio, Netflix og/eller en embedded player såsom Distrify. Producentforeningen administrerer links til disse VOD-platforme på titler, der ikke er opkøbt af Filmcentralen. Producentforeningen tager i den forbindelse løbende kontakt til alle producenter, hvis film indgår i Filmcentralen, og assisterer dem i at gøre filmene tilgængelige digitalt. Tv Medieforliget faldt på plads i juni Som en følge af det politiske pres, der på grund af Producentforeningens arbejde blev lagt på DR under medieforligsforhandlingerne, indledte DR en dialog med enkelte producenter om DRs kontraktstandarder på fuldfinansierede produktioner. Dialogen blev ført uden for Producentforeningens regi og medførte, at DR på en række områder imødekom branchens mest basale ønsker om ændringer i kontraktstandarden. Der er dog stadig en del programområder, der ikke er omfattet af den nye standard, ligesom DR ikke har ønsket at drøfte spørgsmålet om sekundære vederlag. Masterclass producent i den danske tv-branche Producentforeningen tog i 2013 initiativ til sammen med DMJX/Mediehøjskolen at udvikle tre specifikke efteruddannelsesforløb: et for producenter, et for redaktionschefer og et for produktionsledere. Det 12

13 første forløb, en masterclass for tv-producenter, blev sat i gang i 2014 og afsluttet februar Der var 9 deltagere på holdet, som på fem moduler af 2 dage kom igennem emner som fx dramaturgi og genreforståelse, ledelsesrollen, konflikthåndtering, situationsbestemt ledelse, organisationsforståelse, aftaleret og ophavsret. I løbet af 2015 igangsættes endnu et producentforløb, ligesom det er aftalt at få sat masterclasses for henholdsvis produktionsledere og redaktionschefer i søen i løbet af året. Copenhagen Tv Festival 2014 Den 15. festival åbnede med et True Detective screeningsarrangement hos den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, i samarbejde med Copenhagen Film Fund. Resten af festivalen blev afholdt d august i Tivoli Congress Center. Festivalprogrammet bød i 2014 på et rekordstort antal sessions. Med overskriften Embrace Change blev der sat fokus på den nye medievirkelighed og fremtidens rolle for tv-mediet i den digitale tidsalder. Festivalens internationale navn, Copenhagen TV Festival, erstattede i 2014 det danske navn, TvFestival, helt. Til at matche det nye navn, fik festivalen nyt logo og en ny visuel identitet. Tilslutningen fra branchen var stor igen dette år, og deltagerantallet nåede nye højder med knap 1200 tilmeldte. Deltagerevalueringen af festivalen og programmet var overvejende positiv. 71 % af deltagerne fik et godt eller meget godt indtryk af festivalen overordnet set, og 61 % svarede godt eller meget godt om programmet. Dette er dog lavere end de foregående tre års evalueringer. SBS Discovery vendte i 2014 tilbage som hovedsponsor pga. tilfredshed med den udvikling Tvprisen undergik i Copenhagen TV Festivals hovedsponsorer og partnere var således igen alle store danske tv-stationer DR, TV 2, TV3 og SBS Discovery. 13

14 Tvprisen 2014 Til ære for tv-branchen blev alt sat ind på at give Tvprisens awardshow de flotteste rammer. Tvprisen blev således afholdt i DRs koncerthus. Knap 1300 tv-folk var samlet, da værterne Camilla Ottesen fra TV3 og Jakob Riising fra DR uddelte de eftertragtede 28 statuetter til aftenens vindere. Kunstneren Huskmitnavn havde udsmykket årets statuetter, og efter prisuddelingen og middagen ramte ikke færre end 1700 gæster baren til Tvprisens After Party. De nominerede blev for andet år i træk fundet af tv-akademiets medlemmer. Knap 500 afgav deres stemmer på de indstillede programmer og personer via en lukket online afstemning. Herefter diskuterede tretten fagjuryer sig frem til årets vindere. Arrangementsmæssigt blev der eksperimenteret med formen i Den traditionelle gallamiddag, hvor produktionsselskaber og tv-stationer sidder samlet og holder en slags firmafest midt i den årets store branchefest, blev afløst af en løsere form med forretten serveret i æsker i koncertsalen efterfulgt af stående middag uden seating i foyeren. Man kan tilsynelandende embrace change for meget. Arrangementet fik en hård medfart i deltagerevalueringen og var overvejende negativ. 26 % af deltagerne syntes godt eller meget godt om Tvprisen overordnet set, og 42 % syntes godt eller meget godt om prisshowet. Dette er lavere end tidligere års evalueringer. Erfaringerne vil blive brugt i tilrettelæggelsen af Tvprisen 2015, således at vi igen kan få en branchefest, som alle bakker op omkring. Reklamefilm, information & corporate Den uafhængige reklamefilmbranche er fortsat trængt af bureauernes inhouse produktionsafdelinger, og antallet af uafhængige reklamefilmproducenter ligger på samme niveau som tidligere år. Reklamemarkedet er dog generelt i fremgang, og alt tyder på, at stigningen i omsætning hvor beskeden den end måtte være fortsætter. I 2013 blev medlemsgrupperne reklamefilm og information & corporate 14

15 slået sammen til én gruppe i producentforenings-regi ud fra en erkendelse af, at de to grupper langt hen ad vejen har sammenfaldende interesser og bevæger sig ud og ind af hinandens forretningsområder. The True Award 2014 Under taglinen Svær at vinde. Værd at vinde satte The True Award for niende år fokus på filmhåndværket i reklamefilmsbranchen. Producentforeningen arrangerer The True Award i samarbejde med Dansk Annoncørforening. I alt 17 priser blev der uddelt på scenen i Lokomotivværkstedet d. 24. oktober 2014 til årets bedst producenter, annoncører, bureauer og filmarbejdere. Værten for aftenens prisshow var en veloplagt Henrik Milling. Han fik hjælp til underholdningen af en dansetrup, orkestret Dansk Fløde og en serie af videoindslag med Adrian Hughes, Jakob Stegelmann og Ane Cortzen. Efter prisuddelingen tømte 477 gæster The True Partys frie bar. I deltagerevalueringen syntes hele 88 % enten godt eller rigtigt godt om The True Award Computerspil Spilbranchen i Danmark er stadig en ung branche, men har allerede fået skrevet sin historie. I slutningen af 2014 udkom bogen Store drømme små mirakler. Historien om den danske spilbranche, af Jesper Krogh Kristiansen, der fortæller om hvordan de første spilvirksomheder etablerede sig, om dengang man skulle udvikle triplea-spil til spilkonsoller, om krisen og lukningerne og om hvordan branchen genopfandt sig selv i en nyere virkelighed, hvor virksomhederne er mindre og mere fleksible, og hvor apps-baserede spil og spil til mobilen fylder mest. Alt sammen hen over en periode på kun 10 år. 15

16 I Producentforeningen har computerspil en særstatus med hele to særskilte projekter ved siden af foreningen, nemlig Interactive Denmark, der har til formål at give de digitale virksomheder et reelt løft og være med til at øge vækstpotentialet i den enkelte forretning, og Nordic Game Institute, der har aktiviteter på tværs af Norden. Det betyder, at der er gode muligheder for for alvor at gøre en forskel for spilbranchen i Danmark. Spilprisen Producentforeningen stod i april for anden gang bag Spilprisen, som blev uddelt til årets bedste danske computerspil. "Forced" blev den helt store vinder med tre priser, bl.a. prisen for "Årets spil". Crossmedia-projektet "Cloud Chamber" vandt Innovationsprisen og det lukningstruede Spilmuseet fik juryens specialpris. Arrangementet satte således fokus på de dansk producerede spil, som ikke fejres behørigt til det distributør-arrangerede Danish Game Award. Spilprisen 2014 blev holdt på Kayakbar i København med Kristian Leth som konferencier og ca. 200 gæster fra spilbranchen som publikum. Nordic Game Institute Nordisk Computerspilprogram er siden 1. januar 2013 blevet administreret af Nordic Game Institute (NGI). NGI er en fond, der blev stiftet i 2012 i et samarbejde mellem de nordiske brancheforeninger for computerspilproducenter. NGI har til huse i Producentforeningen. Aktiviteterne i Nordisk Computerspilprogram er udviklingsstøtte til spilprojekter, eksportaktiviteter, nordisk branchekonference, medieindhold og uddannelse, bredere finansiering samt netværk, information og vidensdeling. NGI arbejder efter en distribueret model, hvor bestyrelsen efter oplæg fra de enkelte brancheorganisationer i de forskellige Nordiske lande tager stilling til igangsættelsen af aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder. NGI har selv varetaget følgende indsatsområder: 16

17 - Eksportaktiviteter til konferencer - Medieindhold- og mapping af spiluddannelser i norden - Arbejde for bredere finansiering. - Netværk og informationsindsamling. Indsatsområdet bredere finansiering har været i fokus i løbet af 2014, eftersom støtten til Nordisk Computerspilprogram udløber i I løbet af det sidste år har formålet været at finde finansiering til at fortsætte programmet på samme rammevilkår som nu. Interactive Denmark 2014 har for Interactive Denmark været et travlt og spændende år med gode resultater for partnerskabet. Producentforeningen har som en af de stiftende partnere en central rolle i at bistå Interactive Denmark med at realisere partnerskabets vision om at skabe 750 nye jobs for danske indholdsproducenter inden udgangen af Partnerskabet er etableret med et sekretariat på 3,5 fuldtidsansatte i Producentforeningen og et samlet budget i perioden på 22,5 mio. kr. Producentforeningen har ingen kontant investering i Interactive Denmark, men har som projektholder påtaget sig udlæg for samlet 3,364 mio kr i Dette er 100% opvejet af offentlige tilskud, der udbetales efter godkendelse af regnskaber fra Interactive Denmark. I 2014 er partnerskabets økonomistyring optimeret, regnskabet er godkendt uden forbehold og tilskud er udbetalt som planlagt. Interactive Denmark har fået en god start på året, da investeringen fra Københavns Kommune i 2013 kunne fastholde Computerspilzonens sekretariat og videreføre de mest værdifulde aktiviteter for spilbranchen såsom virksomhedsdatabase, Growing Games og Spilbars gå-hjem-møder. 17

18 I tillæg til communityaktiviteterne for den danske spilbranche har Interactive Denmark sat som mål at bistå virksomheder med produkter indenfor digitale læremidler, sundhedssektoren og e-publishing / forlagsvirksomhed. Fælles for disse sektorer er, at det interaktive og digitale giver nye vækstmuligheder, men innovationen og markedsadgangen skal støttes, for at virksomhederne bliver økonomisk bæredygtige. Det væsentligste nye initiativer og resultater fra 2014 er: SOLID & SOLID+ programmet er udviklet og gennemført med deltagelse af 26 virksomheder fra hele Danmark. Programmerne har i 2014 tilført mere 2,5 mio. kr. i direkte virksomhedsrettede aktiviteter, der skal bistå etablerede virksomheder med deres forretningsudvikling, test og produktsalg gennem ekstern konsulentbistand og hjælp til at danne nationalt og internationalt netværk. SOLID programmet henvender sig til etablerede kreative digitale virksomheder i Danmark, der udvikler egne IP er. I 2014 har det særligt været spilvirksomheder, der har deltaget, men for det kommende år forventer vi flere virksomheder med fokus på de øvrige interaktive og digitale sektorer. SOLID og SOLID+ er blevet evalueret af et eksternt konsulentfirma, og resultaterne viser bl.a., at de selskaber der har deltaget i programmet samlet set har ansat 27 nye personer, svarende til en offentlig investering på under kr ,- kr. pr ny stilling. Desuden har halvdelen af virksomhederne allerede i 2014 oplevet en stigning i omsætningen. Fra 2013 til 2014 er omsætningen steget mere end 25% for hver af de virksomheder, som har oplevet effekt af SOLID på deres omsætning. Samlet set har virksomhederne i SOLID oplevet en akkumuleret stigning i omsætning på 31%, mens eksporten er steget med 51%. SOLID & SOLID+ er således kommet særdeles flot fra start i 2014 og gennemføres med samme ambitionsniveau i både 2015 & Flere og flere deltager i workshopforløbet Growing Games, SpilBararrangementerne og eksportmissionen til Games Developers Conference i USA. 18

19 Disse aktiviteter er udviklet i regi af Computerspilzonen i samarbejde med Producentforeningen og videreføres i regi af Interactive Denmark. I 2014 har Interactive Denmark gennemført 9 Growing Games workshops, sammen med Shareplay er der gennemført i alt 13 gå hjem møder, og flere end 80 danske spiludviklere deltog i turen til GDC. Disse aktiviteter vil også blive videreført i Et centralt tema i Producentforeningens arbejde for spilmedlemmerne er at sikre mere risikovillig kapital til danske spiludviklere. I tæt samarbejde med Interactive Denmark har Producentforeningen arbejdet for at styrke spilstøtteordningen under Det Danske Filminstitut, og der blev i filmaftalen afsat i alt 40 mio. kr. i perioden fra til spil. Interactive Denmark har desuden gennemført lobbyarbejde der har resulteret i en ny pulje under Undervisningsministeriet på 40 mio. kr i til udvikling af innovative digitale læremidler. Endelig arbejder Interactive Denmark i samarbejde med CAPNOVA på at etablere en investeringsfond på 150 mio. kr. til det interaktive og digitale område, som opfølgende investeringer på innovationsmiljøernes investeringer i danske indholdsproducenter. I 2014 har Interactive Denmark sammen med Producentforeningen gennemført analysen Danske Indholdsproducenter i tal Interactive Denmark leverer data for spilbranchen til Producentforeningens analyse, og gennemfører i eget regi en tilsvarende analyse for interaktive producenter. De to analyser giver nulpunktet for det samlede antal ansatte i de audiovisuelle og interaktive sektorer. I 2013 er dette antal fuldtidsansatte. Dette tal vil Interactive Denmark følge de kommende år for at se, om målsætningen om en samlet tilvækst på 750 nye jobs bliver opfyldt med udgangen af Tværgående projekter Youtube Content ID I 2013 indgik Producentforeningen aftale med Youtube vedr. administration af det intelligente genkendelsesværktøj Youtube Content ID på vegne af foreningens 19

20 medlemmer. Content ID er udviklet af Youtube og giver producenter mulighed for automatisk at identificere ulovlige, brugeruploadede videoer ved at uploade en såkaldt referencefil. I løbet af 2014 har Producentforeningen uploadet 79 titler til Content ID systemet, der finder flest ulovligt uploadede videoer, når det gennemsøger Youtube i første omgang, men der fremsættes også daglige krav på nye uploads. Content ID har for Producentforeningen fremsat 346 krav på ulovlige videoer i alt, og den mest populære titel har næsten 100 krav. Disse videoer er derefter blevet spærret og ofte taget ned af uploaderen, når de har modtaget besked om deres ulovlige upload. Månedlig pirat-overvågning Rettighedsalliancen indledte i marts 2014 på Producentforeningens foranledning abonnementet på tjenesten MarkMonitor. Derfor har producenterne i 2014 modtaget månedlige rapporter om omfanget af ulovlig download på deres nye titler. Overvågningen gælder alle internationale IP-adresser, men er renset for VPNforbindelser. I løbet af 2014 er 8 titler blevet kontinuerligt overvåget inden for kategorierne ny/gammel/dansk marked/internationalt marked/bred/niche/med international stjerne/uden international stjerne Disse 8 titler udgør 0-punktet i en analyse af udvikling og mønstre inden for piratforbruget, som udkommer i løbet af Metadata-projektet Producentforeningen tog i 2011 initiativ til et udviklingsprojekt, der har til formål at optimere registreringen, arkiveringen og distributionen af metadata og filer, som er vigtige på et digitalt marked. I 2014 tog dette projekt for alvor form, og den digitale DAM/DRM-løsning, som går under navnet FRAMe (Film Rights and Asset Management), forventes at kunne tages i brug af producenterne i løbet af foråret Systemet er designet til at 20

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise?

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? 3 3 Spillefilm 4 Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget 4 Dokumentarfilm 5 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget 6

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Flere folkelige film

Flere folkelige film Flere folkelige film Dansk Folkepartis udspil til en filmaftale 2015-2018. August 2014. Billeder leveret af DFI. Forside fra Klassefesten 2 Begravelsen, 2014, Mikkel Serup, Nordisk Film. Foto: Framegrab.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November

Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November Brancheforeningen Danske Biografers kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk Forum, udgivet af Det Danske Filminstitut /November 2013. Kommentarer og korrektioner til Rapporten fra Filmpolitisk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Årsberetning 2003-2004

Årsberetning 2003-2004 Årsberetning 2003-2004 Indledning... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 4 CEPI... 4 Spillefilm... 5 Talentudvikling... 5 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm... 6 Reklamefilm...

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011 Oplæg vedr. en regional filmfond i København Den 3. marts 2011 Indhold 1 Film og tv er en milliardindustri i København...1 1.1 Et stærkt udgangspunkt...1 1.2 Dårlige økonomiske rammevilkår...1 2 Den københavnske

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Fra spilbranche til interaktiv klynge med vækstpotentiale

Fra spilbranche til interaktiv klynge med vækstpotentiale Fra spilbranche til interaktiv klynge med vækstpotentiale Midtvejsevaluering af Interactive Denmark August 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Tel.: +45 3311 0111 www.manto.dk

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Mediebilledet anno 2013

Mediebilledet anno 2013 Mediebilledet anno 2013 FDV Videobranchedag, 2. maj 2013 2013 Side 1 Nedslag i danskernes indholdsadfærd Lidt om hvad der er sket Lidt om forskelle på mennesker Lidt om forskelle på myter og realiteter

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere