Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

2 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark Kolding Telefon: Stilling Playmaker (chefkonsulent) Refererer til Direktøren Ansættelsesforhold Ansættelsen sker på kommunalt chefkonsulentniveau med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Tiltrædelse: 1. januar Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: Direktør Morten Rettig, telefon Chefkonsulent Trine Schandorff, MUUSMANN, telefon Der henvises til Trekantområdet Danmarks hjemmesider og hvor der findes en række oplysninger og materialer om organisationen samt om aktiviteter og indsatser. Ansøgning Ansøgning sendes til mrk. Playmaker. Ansøgningsfrist: 10. november 2014 kl

3 Trekantområdet Danmark Trekantområdet Danmark er en forening dannet af de seks kommuner i Trekantområdet: Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Trekantområdet er af staten udpeget som en storbyregion med godt indbyggere. Vores fremtid Trekantområdet Danmark har til formål at fremme væksten i Trekantområdet, og samarbej- det bygger på en fælles vision og en fælles strategi, der sætter fokus på at styrke byregionen som et dansk vækstcentrum. Trekantområdet Danmark blev stiftet i forbindelse med kommunalreformen i 2007 men trækker historiske tråde tilbage til 1960 erne, og et mere formaliseret samarbejde mellem de nuværende seks kommuner har eksisteret siden 1990 erne. Trekantområdet Danmark ledes af en bestyrelse bestående af borgmestrene i de seks kommuner. Det sikrer, at samarbejdet har høj politisk prioritet i alle seks kommuner. Udover be- styrelsen rummer samarbejdet faste møder og koordination mellem kommunaldirektører, erhvervschefer, kulturchefer, planlæggere og mange andre. Trekantområdet Danmarks sekretariat har den klare opgave at understøtte væksten i områ- det ved at fremme sammenhængskraft, samarbejde og synlighed. Udover at betjene bestyrelsen fungerer sekretariatet som en strategisk udviklingsenhed med et særligt ansvar for stra- tegi, analyse og branding samt facilitering af samarbejder. Sekretariatet er beliggende i Kolding og beskæftiger 10 engagerede medarbejdere med for- skellige uddannelser og kompetencer. Vores Fremtid er Trekantområdets fælles vækststrategi og dermed et udtryk for de høje ambitioner, de seks kommuner har for i fællesskab at skabe fornyet vækst og udvikling. Straog byudvikling, uddan- nelse, kultur og infrastruktur og er således et samarbejde, der skal gøre området til en dyna- tegien fokuserer på et tættere samarbejde om ikke mindst erhvervs- misk og innovativ byregion, som står stærkt både nationalt og internationalt. 3

4 Tre principper går som en rød tråd gennem hele strategien: Sammenhæng, samarbejde og synlighed. Disse principper skal sikre, at de konkrete indsatser får den ønskede effekt. Dette foregår bl.a. i samarbejdsfora, der er baseret på et tæt samspil mellem kommuner, erhvervsliv, uddannelse/forskning, organisationer og frivillige. Strategisk handleplan I forlængelse af den fælles vækststrategi har de seks kommuner i 2014 vedtaget en fælles strategisk handlingsplan, der samler de fælles initiativer i tre fortællinger samt en overordnet branding indsats: Danmarks produktionscentrum Trekantområdet er Danmarks stærkeste industriregion med en høj grad af specialisering indenfor en række traditionelle industrierhverv. Denne position som Danmarks produktionscentrum skal fastholdes og styrkes. Trekantområdets kommuner vil derfor arbejde sammen om bedre rammevilkår, aktiv erhvervsudvikling, stærkere kompetencer og større synlighed. Danmarks entreprenante centrum Trekantområdet er Danmarks entreprenante centrumpræget af landets stærkeste iværksætterkultur samt innovative kommuner, uddannelsessteder og virksomheder. Trekantområdets kommuner vil derfor arbejde sammen om at styrke vores position som Danmarks entreprenante centrum ved at fremme en entreprenøriel og innovativ kultur og styrke entreprenørielle og innovative kompetencer fra grundskolen til arbejdsmarkedet. Kulturmetropolen Vi har en fælles ambition om styrke Trekantområdet som en kulturmetropol, hvor hver kommune bidrager med sine særegne styrker og forcer, der udgør metropolens bygninger og højhuse. En kulturmetropol, der aldrig står stille og som er i stadig bevægelse. Hvor kulturlivet samarbejder og udvikler sig henover kommunegrænserne og borgerne deltager aktivt i kulturlivet på kryds og tværs i storbyregionen. En kulturmetropol, der tiltrækker opmærksomhed og kulturelle skabere og deltagere fra ind- og udland og hvor vi dyrker de unikke kulturmiljøer gennem specialisering og arbejdsdeling, så vi rager højere op. Et af de konkrete initiativer er, at Trekantområdet skal fremhæves og markedsføres gennem højprofilerede sportsarrangementer og andre events. Sport, Event og Konferencer Sport, Event og Konferencer er et fælles tiltag, der skal tiltrække og sikre gennemførelse af events og sportsbegivenheder i Trekantområdet af national og international kaliber. Det sker for at skabe vækst, hjælpe med til klyngedannelse af centrale kommunale og private aktører koordineret af den kompetente playmaker, som nu ansættes i Trekantområdet Danmark. Der er tre formål med at tiltrække og udvikle events: 1. Trekantområdet skal synliggøres og brandes. 4

5 2. Omsætningen for mødeturismesektoren, der tæller hoteller, restaurationer, busbranchen og andre beslægtede brancher, skal øges. 3. Der skal skabes klyngedannelse indenfor oplevelseserhvervene. Udgangspunktet er, at Trekantområdets kommuner og flere private aktører allerede i dag tiltrækker og udvikler en række markante events. Det drejer sig især om events, der foregår i og benytter sig af naturen. Som eksempler herpå kan nævnes: Grejsdalen Rundt i Vejle, som er Danmarks største motionscykelløb med op mod5.000 deltagere. Vejle indgår desuden som fast målby i Post Danmark Rundt. Vejle markerer sig også inden for svømning med Vejle Fjord Svøm. Her deltager svømmere fra hele Danmark og udlandet. Matchracing Denmark har de senere år formået at bringe både omtale og omsætning til området ved at tiltrække og arrangere internationale mesterskaber inden for sejlsport. I 2015 arrangerer de igen to internationale mesterskaber i Lillebælt. Lillebælt Halvmaraton sender løbere over den gamle Lillebæltsbro. Fredericia er Danmarks triatlon-by,der blandt andet har arrangeret VM i triatlon. I Tågerup er der skabt tradition for afvikling af DM i ridebanespringning. I Holsted afvikles internationale mesterskaber i speedway, senest EM i Desuden er der andre store events som Jelling Musikfestival med gæster, og som hermed er Danmarks 3.største musikfestival, Rock Under Broen, der er Danmarks største endagsfestival, Danish Entrepreneurship Awards og DM i Skills 2016, de to sidste events er arrangeret på Trekantområdet Danmarks foranledning Trekantområdet står samtidig stærkt inden for konferencer, messer og mødeturisme med en omsætning i 2013 på 2,5 mia. kr. Totalt set er der knap hotelsenge i Trekantområdet, hvilket gør, at der kan huses endog meget store events. Trekantområdet Danmark medfinansierer Inspiring Denmark, og de seks kommuner er centrale aktører i dette regionale initiativ til at tiltrække, udvikle og markedsføre konferencer. Som en del af Inspiring Denmark arbejder kommunerne med Byernes Værtskab for at tune byerne til at afvikle konferencer og kongresser ved at involvere hele byen og ved at udvikle byernes signaturoplevelser og dermed forøge den lokale synlighed og omsætning. Trekantområdet har en række attraktive venues. Det gælder ikke mindst for events, der foregår i og omkring naturen. Og det gælder for messer og konferencer med en række konferencehoteller og et af landets største messecentre MesseC samt mindre kulturelle events. Venues og faciliteter til større sportevents, der kræver særlige anlæg og store tilskuerfaciliteter, er derimod Trekantområdets akilleshæl. Det gælder i særdeleshed de mest populære idrætsgrene som fodbold og håndbold selv om Kolding dog lige er udpeget som værtsby til VM i damehåndbold. Til gengæld findes masser af eksempler på mesterskaber inden for mindre sportsgrene og handicapmesterskaber sted i Trekantområdet. Strategiske principper for Sport, Event og Konferencer Sport, Event og Konferencer Trekantområdet forventes at basere sine indsatser på tre strategiske principper: 5

6 1. Styrkelse af eksisterende aktører og indsatser Initiativet bør som udgangspunkt fokusere på at understøtte eksisterende indsatser i og uden for kommunerne samt tiltrække og udvikle events, der ikke kan løftes af den enkelte aktør selv. 2. Et tæt samspil mellem kommunale og private aktører Events er i sin natur stort set altid et samarbejde mellem offentlige og private aktører. Sport, Event og Konferencer Trekantområdet bliver kun en succes, hvis det involverer og aktiverer de samlede ressourcer og kompetencer blandt private og kommunale aktører. Omdrejningspunktet for initiativet bliver derfor netværket og en koordinationsgruppe bestående af de primære kommunale og private aktører. Ligeledes er det afgørende at tænke privat kapital ind som medfinansiering af events. 3. Fokus på naturlige styrkepositioner Med de nuværende begrænsninger inden for indendørs venues anbefales det, at der fokuseres på de områder, hvor Trekantområdet qua sin natur, kompetencer og sine byer har særlige forudsætninger for at skabe events. For at gennemføre initiativet Sport, Event og Konferencer Trekantområdet er der afsat midler til ansættelse af en playmaker. Beslutningen om at etablere Sport, Event og Konferencer Trekantområdet indebærer ikke en pulje til finansiering af konkrete events. Udgangspunktet er i stedet, at den eller de kommuner, der tildeles værtskabet, selv finansierer nettoudgiften. 6

7 Playmakerens ansvar og opgaver Playmakerens opgave kan opdeles i to hovedaktiviteter: Tiltrækning/opsøgende indsats Playmakeren skal i samarbejde med kommunale og private aktører i Trekantområdet medvirke til eller have ansvaret for at tiltrække events primært indenfor sport. Netværk/klyngedannelse Playmakeren skal skabe et stærkt samarbejde med de relevante kommunale og private aktører med henblik på event- og forretningsudvikling mellem parterne, der kan øge synlighed og de afledte økonomiske effekter. Det vil være afgørende for initiativets succes, at der defineres en grundlæggende opgavedeling mellem fællesskabet, kommunerne og de private aktører. Udgangspunktet er, at Trekantområdet ikke skal blande sig i eksisterende events, der fungerer på kommuneniveau, men derimod finde ud af, hvilke markante events der kan tiltrækkes eller udvikles, hvis der tænkes og ageres som en storbyregion. Playmakerens opgaver omfatter således: Playmakerens første opgaver bliver at etablere en strategi og sikre en forventningsafstemning om denne. Det betyder, at en række indsatsfelter med udgangspunkt i projektbeskrivelsen skal kortlægges, og at der på denne baggrund udarbejdes en konkret handleplan. Dette skal ske på baggrund af en grundig research/møderække, hvor playmakeren sætter sig grundigt ind i foreningslivet, kommunale behov og muligheder. Playmakeren skal, sammen med Trekantområdet Danmarks øvrige ansatte, tage initiativ til tværgående netværk og være i stand til at indgå i og understøtte eksisterende. De rigtige og relevante ressourcer og personer skal bringes sammen i konkrete, resultatskabende aktiviteter. Playmakerens rolle er at skabe fortællingen om mulighederne og styrken i den fælles indsats. Og det er ikke mindst playmakerens opgave at være en synlig og tilgængelig figur, der skaber handling, initiativ og forståelse for områdets muligheder for events. Playmakeren skal kunne repræsentere Trekantområdet udadtil i relevante fora og i forbindelse med events eventuelt også i offentligheden. Der skal skabes opmærksomhed om Trekantområdets interesse i sportsevents, så det bliver kendt af både private og offentlige aktører nationalt såvel som internationalt. Playmakeren skal opfange og tiltrække events til Trekantområdet og sætte de lokale aktører i spil. Der skal skabes handling og resultater i det konkrete arbejde med events. Det er ikke mindst afgørende, at playmakeren i det arbejde fungerer særdeles vedholdende, initiativskabende og som en kompetent facilitator. Samtidig skal playmakeren proaktivt arbejde med finansiering af events i samspil med offentlige og private aktører. Playmakeren refererer til Trekantområdet Danmarks direktør. Playmakeren indgår desuden i en teamstruktur i sekretariatet med en høj grad af tværfaglighed, der skal bruges aktivt til forstærket branding og stærke parløb internt i organisationen. 7

8 Playmakerens baggrund Erfaring med at tiltrække events, med relations- og netværksskabelse, med at kunne navigere i politisk styrede organisationer samt dokumenterede evner for at skabe resultater er vigtigere end playmakerens uddannelsesbaggrund. Playmakeren skal dog være i stand til at begå sig i et akademisk og en politisk styret organisation med en høj grad af skriftlighed. Playmakeren skal være i stand til at identificere de rigtige medspillere. Playmakeren skal i den forbindelse kunne værdsætte og understøtte ildsjæle og skabe synergi mellem aktørerne. Det er vigtigt, at playmakeren er forretningsorienteret og har et skarpt blik for, hvorledes der skabes værdi for alle parter, herunder at kunne være en kompetent sparringspartner. Desuden er playmakeren internationalt orienteret, da det er internationalt, at de store sportsevents forhandles og landes. Den nye playmaker har indgående kendskab til, hvad det kræver at tiltrække og udviklestore events. Playmakeren agerer proaktivt og vedholdende samt er i stand til at tage mulighederne og handle, når det rigtige byder sig. At kunne sætte sig ind i og forstå Trekantområdets DNA er en væsentlig forudsætning. Playmakeren må gerne kunne dokumentere positive resultater med fundraising. Playmakeren skal desuden besidde overblik og økonomisk flair, således at økonomien holdes inden for de fastsatte rammer. Forståelse for og helst erfaring med sportsverdenen er en fordel. Playmakerens personlige profil Playmakeren skal demonstrere selvstændighed og vilje til at omsætte Trekantområdets strategi og mål på eventområdet. De idéer, der skal til for at realisere mål og potentialer, skal til tider være kreative og radikale, og playmakeren skal i den forbindelse være ambitiøs på Trekantområdets vegne. At kunne begå sig internationalt og derfor er det en forudsætning for at kunne beherske jobbet som minimum at beherske engelsk på forhandlingsniveau. Kendskab til andre sprog er en fordel, da der må forventes en del rejseaktivitet. I forlængelse af dette er det helt nødvendigt, at playmakeren er en dygtig kommunikator, skriftligt såvel som mundtligt, der formår at fremstå erfarent og overbevisende. Etablering, vedligeholdelse og udbygning af netværk og relationsskabelse mellem sportsforeninger, virksomheder, kommunale aktører og andre interessenter i Trekantområdet skal være et felt, hvor playmakeren agerer med stor erfaring, initiativ og engagement. Playmakeren er en person, som i alle relevante sammenhænge og situationer formår at være til stede, således at samarbejdsparter oplever, at ting sker, og at det er nemt og skaber værdi at deltage i de etablerede samarbejder. 8

9 Playmakeren skal være samarbejdsorienteret og være i stand til at skabe resultater gennem andre. Stilen er åben og lyttende overfor andres forslag og idéer, samtidig med at playmakeren kan sætte fuld kraft, initiativ og handling bag nye tiltag og aktiviteter. Det er her væsentligt, at playmakeren selv formår at skabe fremdrift i konkrete projekter og altså ikke selv er bange for at tage fat. Det er afgørende, at den nye playmaker formår at navigere i politisk styrede miljøer, kan gennemskue beslutningsprocesserne og problemstillinger i en kommunal foreningssammenhæng, forstår triple helix princippet og i den kontekst kan medvirke til dynamiske samspil præget af tillid og entreprenørskab. Arbejdstiderne vil være flydende og ofte afhænge af andre kalendere og rejseaktiviteter, playmakeren skal derfor være omstillingsparat og fleksibel. Playmakeren skal være en udadvendt, selvsikker, strategisk og taktisk personlighed, der arbejder målrettet med fokus på udvikling af sportsevents. Dette kræver desuden en høj grad af overbevisning i salg, ligesom indsigt i markedsføring, koordination af mange aktiviteter og solidt købmandskab er en forudsætning. Der forventes en robust og beslutningsdygtig playmaker med stor arbejdskapacitet, der behersker handlekraft og evnen til at bevare overblikket i pressede situationer samt som kan balancere både benspænd og en høj grad af frihed i jobbet. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. Ansøgningsfrist er den 10. november 2014 kl Der afholdes samtaler den 13. november og 26. november 2014 i Kolding, og testforløbet afholdes den 21. november 2014 i Palægade i København. 9

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere