Målsætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1."

Transkript

1 sætning for Bovbjerg Fyr vedtaget på strategiseminar med deltagelse af Støtteforeningens og fondens bestyrelser samt udvalgsformænd 1. februar 2014 Vedtaget på strategimøde af: Bjørn Albinus, Heidi Krejberg, Nils-Jørn Krejberg, Tove Lisby, Anette Noe, Marianne Lisbygd, Ane Margrethe Bjerre, Mads Kjærstrup, Anne Marie Nielsen, Karl Erik Pedersen, Inger Bjørn Knudsen, Ellen Damgaard, Lasse Ebbensgaard, Lene Christiansen VÆRDIGRUNDLAG Bovbjerg Fyr er et fyrtårn både i konkret forstand og som symbol på noget fremragende og opragende. Det står alene og er dog en del af et netværk. Landskabet Bovbjerg er krydspunktet mellem to store akser den jyske vestkyst og israndslinien fra sidste istid. I klinten kan man aflæse årtusinders landskabshistorie. Her finder man autentiske oplevelser - og stilhed. Lyskeglen fra Bovbjerg Fyr når hele horisonten rundt. Fra fyrets top kan man se mod alle verdenshjørner. Her er der udsyn og overblik lige til kanten. Bovbjerg Fyrs historiske bygninger danner rammen om et mødested, hvor man deler oplysning og oplevelser på tværs af grænser og skel mellem mennesker. På den måde er Bovbjerg Fyr et fyrtårn for fællesskab. Overordnet målsætning Det basale - At sikre offentlig adgang til fyrtårnet og fyrbygningerne. - At vedligeholde bygningerne med respekt for bevaringsværdige dele og indrette dem som velfungerende rammer om aktiviteterne. - At sikre fyrprojektets egenfinansiering af driften. Indholdet - At være mødested baseret på menneskeligt fællesskab. - Gennem et tværkulturelt samarbejde kultur, natur, kunst, teater, musik, naturvidenskab, litteratur at gennemføre et bredt spektrum af aktiviteter, der rummer 1

2 fyrtårns-inspirerede vinkler, tværgående tænkning, møder mellem mennesker, nye horisonter og perspektiver under mottoet Lige til kanten. - At udvikle og markedsføre stedet som et attraktivt udflugtsmål og herigennem bidrage til at styrke egnens identitet. - At være et udstillingsvindue for kunst og kunsthåndværk. - At lave en bredspektret formidling af historie, landskab og kulturmiljø omkring fyret. Udvikling - At være et fyrtårn for egnens udvikling og evne til at agere i fællesskab. - At samarbejde med andre kultursteder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og turistbranchen. - At samarbejde nationalt og internationalt med andre fyrtårnsprojekter. ARRANGEMENTSUDVALG 1) At lave arrangementer, der understreger og forstærker oplevelsen af at være på Bovbjerg Fyr, og som forandrer og beriger. 2) At fastholde høje krav til bredde, dybde og kvalitet. 3) At styrke tværgående samarbejder lokalt, nationalt og internationalt. 4) At skabe interesse for Bovbjerg Fyr og dermed indtjening (indtægter eller omtale/ nye kontakter). 5) At styrke og fastholde engagement og arbejdslyst hos leder og frivillige. Midler - Ved at udarbejde kriterier for udvælgelse. - Ved at holde øjne og ører åbne for potentielle medvirkende. - Ved at samle vurderingen af alle arrangementsforslag i Arrangementsudvalget. - Ved at sørge for bedre tid til planlægning planlæg en grundstamme for 1 år ad gangen med åbenhed for det uventede. - Ved at evaluere indhold, økonomi og praktiske forhold. - Ved at sætte åbenhed højt. - Ved at tænke på tværs af kategorier. - Ved at holde fast i ejerskabet til eget udspil. - Ved at sikre hurtighed i beslutningsprocessen. 2

3 - Ved at nedsætte ad hoc-udvalg for større projekter. - Ved at respektere, at den daglige leder har den overordnede kompetence. MARKEDSFØRINGSUDVALGET 1) At udbrede kendskabet til Bovbjerg Fyr og området. 2) At lave effektiv, målrettet og troværdig markedsføring i samarbejde med leder og relevante udvalg 3) At tiltrække gæster både fra lokalområdet og længere væk. 4) At medvirke til en solid økonomi. Midler - Ved at udarbejde en markedsføringsstrategi. - Ved at bidrage til udarbejdelse af foldere, postkort, plakater, annoncer, hjemmeside, facebook-profil og andet markedsføringsmateriale. - Ved løbende at evaluere effekten af indsatsen. - Ved at samarbejde med relevante partnere inden for turisme, kultur, foreninger og erhverv, nationalt og internationalt - Ved at holde sig ajour med mest effektive markedsføringsmidler eks. Facebook, Apps etc. - Ved at arbejde for skiltning. - Ved at deltage i eller selv finde på begivenheder, arrangementer og messer, hvor vi kan gøres os synlige. KUNSTUDVALGET 1) At Kunstgruppens aktiviteter stiler efter at gøre Bovbjerg Fyr til et yndet udflugtsmål 2) At Bovbjerg Fyr profilerer sig som fyrtårn for kunst og kultur, primært med grobund i det nordvestjyske 3) At gøre Bovbjerg Fyr til et kreativt og aktivt sted 4) At samarbejde med Arrangementsudvalget under temaet kunst og kultur. 5) At arbejde hen imod et større Landart -projekt 3

4 6) At bidrage til en generel øget økonomisk aktivitet på Fyret Midler - Gennem kunstudstillinger året rundt, debat om kunst og kultur samt profilering af nordvestjysk kunst og kunsthåndværk - Ved at gøre det muligt for kunstnere fra såvel ind- som udland at udstille på samme præmisser - Ved at tilbyde arbejdende kunstnere og kunsthåndværkere plads på Fyret - Gennem fastholdelse af principperne for kunstudstillingsaktiviteter - Ved at henvende sig til grupper der beskæftiger sig med Landart - Ved at udarbejde et udspil til profilering over for erhvervslivet med henblik på øget indtjening - Ved øget indtjening primært gennem kunstudstillinger året rundt, månedlige ferniseringer og inspirerende rammer, sekundært ved lokaleudleje til kunstnere og kommission af kunstsalg. - Ved at søge samarbejde med andre fyrtårne, udstillingssteder, kunstnere etc. om mulige fælles projekter CAFÉEN 1) At drive en café med produkter af høj kvalitet. 2) At tiltrække kunder hele året rundt. 3) At bidrage til Fyrets økonomi. 4) At være egnens mødested og udflugtsmål. 5) At være et fællesskab for frivillige og styrke disses ejerskab til Bovbjerg Fyr. 6) At styrke gæstens oplevelse på fyret ifm. specielle arrangementer Middel - Ved at have gode, gerne lokale produkter til salg gerne økologisk og fairtrade. - Ved at tilbyde hjemmebagt brød. - Ved at samarbejde med leverandører med sans for kvalitet. - Ved at give en personlig betjening gennem bemanding med frivillige. - Ved at ofre tid på anretningen. 4

5 - Ved at have et hyggeligt café-miljø. - Ved at opretholde en glad smiley. - Ved løbende at overveje forskellige tilbud til lokale, turister, grupper, børnefamilier. - Ved at have de rigtige åbningstider iht. årstiderne. - Ved at have et menukort på dansk, tysk og engelsk. - Ved at opnå en fornuftig avance på salget. - Ved at reducere spild, f.eks. gennem gode lagermuligheder og ved at datomærke varer i køleskabet. - Ved at have sikre procedurer omkring håndtering af penge. - Ved at lave personlig lokal reklame for caféen. - Ved at skabe rum for de mange forskellige kompetencer hos de frivillige. - Ved at holde Personalemøder og en årlig frivilligfest. - Ved at holde kurser for de frivillige. - Ved at uddybe de frivilliges viden om stedets historie og baggrunden for projektet. - Ved løbende at informere om økonomien. - Ved løbende at tiltrække nye frivillige. - - Ved at finde på anretninger, der er i tråd med dagens oplevelse BUTIKSUDVALGET 1) At tiltrække kunder til Fyret. 2) At tjene penge til Fyret. 3) At udbyde et varieret varesortiment, der understreger oplevelsen af at besøge Fyret og egnen. 4) At samarbejde med vestjyske leverandører med sans for kvalitet. 5) At give gode oplevelser. Middel - Ved at udbrede kendskabet til butikken bl.a. gøre opmærksom på den i annoncering, og på hjemmesiden samt på facebook. - Ved at gøre butikken til en integreret del af resten af oplevelsen på fyret - Ved så vidt muligt at have betjening/opsyn. - Ved at have en god avance på varerne. - Ved at minimere svind ved tyveri eller forkert opbevaring. 5

6 - Ved at gøre café, fyrgård, have og butik til en forlængelse af hinanden, som får gæsterne til at blive længere og købe mere. - Ved at have en ren, ryddelig og veltrimmet butik. - Ved at udvise imødekommenhed over for gæsterne. FRILUFTSLIV Opdeles i 2 udvalg Første udvalg har til 1) At udvikle og vedligeholde udendørsarealerne. Andet udvalg har til 1) At stå for udendørs fysisk udfoldelse. 2) At udbygge grejbanken. 3) At invitere gæsterne til at bruge naturen. 4) At skabe mulighed og lyst til at lege og opleve i haven og i landskabet omkring fyret. Middel - Ved at lave et katalog over idéer til udendørs aktiviteter og sætte idéerne i værk løbende [fx madlavning over bål, rappelling, fortælling om sten, festival for sandslotbygning for børn, tips-promenade, klatrehåndtag på bunkerne]. - Ved at have kontakt til paraglider-klubben og andre friluftsklubber. - Ved at lave foldere med turforslag i området. Bygningsudvalg Opdeles i 2 udvalg: Pedeludvalg Formål - At sikre bygningernes tilstand. - At sikre de tekniske anlægs tilstand og tilstrækkelighed. - At sikre adgangsforholdene til fyret, primært Fyrvej. 6

7 - At sikre de anlæg, som findes omkring fyret (Hesthøj, mindesten og skulpturer mv.) Middel - Ved at gennemføre et årligt bygningssyn med deltagelse af sagkyndige. - Ved at lave en vedligeholdelsesplan for bygninger og tekniske anlæg samt forslag og tidsplan for forbedringer, i samråd med Søfartsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, Rådvadcentret eller andre sagkyndige. - Ved løbende at overvåge bygningernes og diverse anlægs tilstand. - Ved løbende kontakt til Lemvig Kommunes Vejafdeling. Bygningsudvalg Formål Midler - At varetage spørgsmål vedrørende bygningernes indretning og anvendelse. - At styre processen under ombygning, istandsættelse, nyindretning. - Ved at opsamle forslag og idéer fra leder, bestyrelser, arbejdsudvalg, frivillige, bygningssagkyndige m.v. - Ved at hente inspiration fra andre fyrtårne, kultursteder etc. Fyrforstand Formål - At indhente og formidle viden om natur, landskab, historie og kystkultur med udgangspunkt i Bovbjerg Fyr og Bovbjerg. - At udvikle et oplevelsesrum dvs. en sammenhængende fortælling om stedet. - At styrke fællesskabet omkring Bovbjerg Fyr gennem fælles viden om stedet og dets mangfoldige aspekter og kvaliteter. - At udvikle samarbejde med andre fyrprojekter i Danmark og udlandet. 7

8 Midler - Ved at samarbejde med sagkyndige af alle slags fra tidligere fyrpersonale til forskere inden for relevante områder. - Ved at arbejde med mange slags formidling både i Fyrforstands lokaler, i fyrets bygninger i øvrigt og i landskabet. - Ved at indrette Fyrforstands lokaler som et hyggeligt opholds- og arbejdsrum, hvor frivillige og besøgende kan mødes. - Ved i samarbejde med Bovbjerg Fyrs leder at søge kontakter til og informationer fra andre, der arbejder med fyrprojekter og kystkultur. Lene

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud

Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud version 11-3-14 Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud Formål Denne handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud er en del af Temaplan for Sundhed,

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller Masterplan - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere