JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.themgf.dk JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt"

Transkript

1 JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt Oktober/November 2010

2 Og andre adresser: Them Hallerne, Tlf Den Lokale Avis, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg Sports- og Sponsor Nyt udgives af Them Gymnastikforening af 1896 Redaktion: PR-Afdelingen, Connie Reifenstein Kontaktpersoner til bladet: Forretningsud. Lissi Johnsen Fodbold: Gitte N. Jensen Håndbold: Kim Egeskov Pedersen Gymnastik: Gitte Bakkær Volleyball: Heidi Wad Sørensen Tennis: Niels B. Thomsen Petanque: Dorte F. Rasmussen Idræt om dagen: Asta Pedersen Aktivitetersudv. : Lissi Johnsen Kroket: Harder Pedersen Bordtennis Niels B. Thomsen Løb Jan Gravesen Annoncer: PR-udvalget Connie Reifenstein Midtjyllands Avis, Syd-Redaktionen. Marie Sørensen. Tlf Trykning af Them GF Nyt: Green Graphic ApS, Industrivej 33, 7430 Ikast Telefon: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Anonyme indlæg vil ikke blive optaget. Redaktionen påtager sig ret til at forkorte eller forkaste indlæg. Them GF er medlem af: DGl Midtjylland, JBU og JHF under DIF. Oplag ca Taxa: Them Taxi v/erlings Busser. Tlf Thrigesvej 12, 8600 Silkeborg 2

3 Forretningsudvalg: Formand Lissi Johnsen, Toftegårdsparken 17, 8653 Them Næstformand Gitte Bakkær, Tjørnevej 5, 8653 Them Kasserer Frode Zachariassen, Rustrupvej 26B, Them Formandens hjørne På nuværende tidspunkt har jeg været formand for Them Gymnastikforening i knap 1 år. Det har været et spændende år med mange opgaver og en del møder. Rom blev ikke bygget på en dag og sådan er det også her. Jeg og øvrige i forretningsudvalget arbejder på diverse opgaver og problemstillinger, og efter bedste evne forsøger vi at løse dem. Jeg har været omkring en del af Them GF s afdelinger og fået indsigt i deres sportsaktivitet. Mangler stadig at besøge nogle men jeg kommer. Det er dejligt at se og vide, at alle trives godt hvor de færdes. Men kan jeg være behjælpelig med de trives endnu bedre, bli r der arbejdet på det. Jeg har i årets løb været medarrangør i Them Turen, Kulturdagene samt Sjov Fredag. Sidstnævnte var i samarbejde med naboforeningerne. Nævnte arrangementer var en succes og de bliver alle gennemført igen i Undersøgelser viser, at danske børn har en dårlig motorik. Men ved tidlig indsats, udvikles motorik og bevægelse, så børnene bliver parate til at være med i sportsaktiviteter på deres alderstrin. Og sikken glæde de udviser, når de har og får styr på kroppen i sport eller leg. Krop og læring hænger sammen. Undersøgelser viser ligeledes, at de børn der får en times fysisk aktivitet hver dag, bliver dygtigere til at læse, skrive og regne samt det øger koncentrationsevnen. Det er fantastisk positivt at se børn spille og lege sammen. Ligeledes at se den ældre generation hygge sig med spil og samvær. Der er plads til flere på alle hold. Jeg er utrolig glad for at se den store indsats, der bliver ydet af trænere, ledere og andre, der giver en hånd med i foreningen. Til diverse arrangementer, stævner mv. er det vigtigt, der er glæde og begejstring og at være i nuet. Det er meget vigtigt da det smitter af på omgivelserne. Og det styrker samtidig den sociale kompetence, som er ligeså vigtig. Kom unge som ældre og få del i fællesskabet vi har altid brug for ekstra hænder og vi modtager gerne nye input. Se og kontakt os. Vi er i nuet, samtidig med vi arbejder med fremtidsvisioner. Them GF har for nylig haft en temadag med overskriften Et skridt ind i fremtiden med afsæt i foreningens nuværende situation/status og værdigrundlag og via forskellige processer skabe et billede af, hvordan vi ønsker Them GF skal se ud i Det var en spændende og interessant dag styret af DGI konsulenter. Vi i forretningsudvalget deltager i et møde som Idrætsrådet Silkeborg Kommune afholder i november med en fremtidsforsker og med overskriften Fremtidens trend er det en trussel mod din forening? Til slut vil jeg gerne takke alle for den store indsat der er og bliver ydet for Them GF. Ligeledes tak til alle vores samarbejdspartnere. Se Them GF s værdier og holdninger! Lissi Johnsen / Formand Them GF 3

4 Silkeborgvej Tlf Tlf.: Them-Centret Them Styrk Them GF. Få et gratis OK Benzinkort til billig benzin og diesel. Der er lækre sportstasker til de første 50, der tegner nyt OK benzinkort Vi mødes ved Super Brugsen den 6. november 2010 kl eller den 22. januar 2011 kl Du kan også kontakte Connie på

5 Betaling af håndboldkontingent I forbindelse med betalingen af håndboldkontingentet er det nu blevet muligt at betale med Visa/Dankort direkte på Them GF s hjemmeside. Klik på Visa/Dankortlogoet og følg anvisningen. For gymnastik og fodbolds vedkommende så kommer de også med. Det er noget nyt, vi har fået oprettet, og det er ikke endeligt sat helt op. Men vi satser på at fra næste år vil det være muligt. Der kan komme fejl ved betalingen, og indtil vi er helt sikker på, at det virker, vil vi sende opkrævninger ud på mail. Dem som ikke har mail, vil få tilsendt et girokort med posten. Dem som ikke har netbank, kan stadig betale kontingent via posthuset på girokort. Vi ser frem til, at det bliver nemmere for især kassereren ved at I tilmelder jer over nettet. Hvis der opstår fejl, så fortvivl ikke men kontakt kassereren på følgende adresse: Med sportslig hilsen Hovedkassereren Frode Zachariassen Næstformanden har ordet: Træner/leder seminar 18. september 2010 Tak til de 20, som var med til at sætte sit præg på dagen. Vi startede ud med morgenkaffe og en god snak på tværs af bordet. Vores 2 folk fra DGI, Peter og Kurt, tog så ordet. Først en kort snak om forskellige relevante ting for vores forening, noget om livsfaser og andre ting. Så var det tid for, at deltagerne skulle i gang med dagens opgaver. I denne del blev vi sat sammen 2 og 2, fra forskellige idrætter. Først en runde spørgsmål om, hvordan vi som trænere forholdte os til vores klub som sådan. 2 til 4 min. pr. spørgsmål, så skulle der skrives stikord og korte sætninger på gule post-its, som efter hvert spørgsmål blev samlet på en plakat til senere brug. Så fik alle en ny makker, og nu handlede spørgsmålene så om, hvordan verden udenfor ser på os som klub. Der blev igen fabrikeret mange gule sedler. Efter veloverstået frokost i cafeen var vi klar til en ny proces. Alle skulle skrive ønsker og tanker for Them GF anno 2015 på A5 papir, 4 min. og der var en ordentlig bunke at kigge på. Nu blev vi delt i grupper med 3 eller 4 personer. Opgaven var nu at vælge et emne, eller nogle stykker der hang sammen. Grupperne blev hver især udstyret med et stort stykke papir og gule sedler. Nu var opgaven så at beskrive, hvordan vi kommer fra 2010 og frem til, at målet er nået i Der blev virkelig snakket og diskuteret på kryds og tværs. Materialet som blev lavet på dagen kan rekvireres fra alle afdelingsbestyrelser samt undertegnede. Håber alle havde en god oplevelse, og forretningsudvalget synes bestemt, der er kommet fokus på mange ting, der skal arbejdes videre med. På forretningsudvalgets vegne Gitte Bakkær 5

6 Them GF s værdier og holdninger: Visionen bygger på fire kerneværdier, som udtrykker det vi ønsker at stå for. Værdierne fungerer som fundament og som en synlig ledestjerne i vore bestræbelser på at udvikle et forpligtende samvirke. Troværdighed: Vi vil være synlige og troværdige. Vi skal bevare vores troværdighed gennem en høj grad af åbenhed og ærlighed overfor alle. Det betyder, at vi skal kunne regne med hinanden i Them GF, og vi skal holde hvad vi lover. Hos os skal den enkelte have plads og frihed til at markere sit ståsted og vi skal sammen tage ansvar for demokratiet i Them GF og i samfundet. Fællesskab: Alle skal opleve et fællesskab der forpligter, især for folkevalgte og ansatte i Them GF. Vi skal have plads til forskellighed og mangfoldighed hvor alle føler ansvar. Fællesskabet bør komme til udtryk gennem fælles værdier og holdninger og skal opleves i aktiviteter, samvær, samtale og gennnem følelsen af, at vi hører til i en større sammenhæng både lokalt og nationalt. Demokrati og samarbejde: Demokrati og samarbejde mellem mennesker baseret på åben dialog, så vi kan styrke og udvikle foreningslivet i Them GF og vores samspil med lokal samfundet. Derfor samarbejder vi på alle niveauer i Them GF fra en fælles grundholdning, men med plads til forskellighed, nytænkning, uenighed og vilje til at bygge bro mellem synspunkter og holdninger. Vores samarbejde bygger på involvering, engagement og gensidig respekt. Vi mener at modsætninger og debat er frugtbare for samarbejdet. Alle poster med ansvar bør konstant opfordre til samarbejde, så vi kan styrke os selv og vores demokrati. Respekt: I Them GF bør vi altid vise respekt for det enkelte menneske og dets synspunkter. Alle bør være ligeværdige deltagere i foreningsarbejdet. De der vil, kan bidrage til at fremme det frivillige foreningsarbejde og idéen bag menneskesynet i den folkelige oplysning, hvor mennesket betyder mere end resultat. Respekten skal komme til udtryk i ord og handlinger og bør baseres på ligeværdighed, ærlighed, åbenhed, gensidig tillid, forståelse og selvværd. Vi bør hele tiden tilstræbe at udvikle vores samvær. Fra forretningsudvalget: Vi vil gerne opfordre vore unge til at tage med DGI ud i verden. Maiken fra gymnastik har været med DGI i GHANA (se under gymnastik). Har du lyst til at være med på næste års GHANA tur, vil Them GF gerne støtte op om dette. Hvis du er interesseret i at høre mere om indhold, økonomi o.lign. kontakt Maiken på eller På forretningsudvalget vegne Gitte Bakkær/ Næstformand 6

7 Gymnastikudvalg: Formand Gitte Bakkær, Tjørnevej 5, 8653 Them Jannie Rhod Bloch-Nielsen, Rustrupvej 4, 8653 Them Status på gymnastikafdelingen efteråret 2010 Vi er godt i gang med gymnastik, men der er stadig plads på alle vore hold. Voksne, så er det tid at komme ind og være aktiv i gymnastiksalen. Husk vi har hold både tirsdag og torsdag. Alle børn, der er også plads til jer. Fodboldbørn, I er velkomne til at være med nu, hvor fodboldstøvlerne er langt på hylden, bare mød op på holdene. Vi glæder os til at se jer i gymnastikken til sjov motion og hyggeligt samvær. SE PROGRAM PÅ På opdagelse i Ghana Gennem DGI har jeg deltaget i en ny international lederuddannelse, der blev afrundet med to uger i det nordlige Ghana. Inden turen mødtes vi nogle gange herhjemme, lærte hinanden at kende, samt blev undervist i foreningsledelse, lederrollen og lavede en masse forskellig idræt. Det var utrolig spændende at finde nye sider af sig selv sammen med 17 unge mennesker med vidt forskellig baggrund. Vi blev alle bragt ud af vores comfort zone, men med idrætten som fællesnævner lærte vi hurtigt hinanden at kende, og nu er Ghana turen endnu en fællesnævner. I Ghana var vi en del af projektet Sport as a tool for development sammen med ca. 20 unge ghanesere. I 7 dage varede seminaret i landsbyen Dalun, hvor vi boede på en højskole sammen med ghaneserne. I løbet af dagene skulle vi samarbejde, snakke om foreningsledelse, idræt og lærte hinanden at kende ved at lave en masse idræt. Det var en kæmpe oplevelse og udfordring at samarbejde med ghaneserne, da vi har forskellige opfattelser af sport, men samtidig lærte vi meget af hinanden. Vi var delt op i grupper, som tog ud i forskellige landsbyer. I landsbyerne blev vi mødt af folk, der spillede på trommer, og fulgte os hen til høvdingen, hvor flere og flere kom til. De dansede lokale traditionelle danse, og bød os op til afrikansk dans. Det var en FED følelse, alle var glade og ubekymrede, og vi lod os rive med af stemningen, selvom vi da bidrog til underholdningen mangel på ghanesiske danserytmer og evner, hvilket de altså mestrer til ug. Herefter fandt vi det, der var deres 7

8 Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg Tlf: Gl. Ryvej 2, Rodelund DK-8653 Them Tlf: Hydro Texaco Silkeborgvej 2 B 8653 Them Tlf.: Tlf

9 idrætsplads og blev mødt af flere hundrede børn, der ville underholdes. Det så vi som en stor opgave, men hvis de blot fik lov at strejfe én, af de mange medbragte bolde var deres dag reddet. Den taknemmelighed og glæde de udstrålede, fik os til at se, hvor lidt der skal til, og jeg forundres stadig over, hvordan livsglæde og taknemmelighed står skrevet i deres ansigter! Efter turen står jeg tilbage med en følelse af taknemmelighed for at have fået muligheden, for at give noget af mig selv og få så utrolig meget igen. Den erfaring og de oplevelser både herhjemme og i Ghana gør, at jeg står mere fast på mine ben, og føler mig bedre rustet som leder. Derudover er jeg taknemmelig for de muligheder, vi har herhjemme, da man mange andre steder må nøjes med langt mindre, og det kan sagtens lade sig gøre. Ghaneserne inspirerede os, og vi lærte noget om, hvordan de lever og laver sport og omvendt. Jeg tog derned uvidende om, hvad der skulle ske, og hvordan det ville blive, men jeg tog hjem fyldt til randen af oplevelser og indtryk, som jeg sent vil glemme. Det var en oplevelse for livet, og det kultur chok man får, giver blot én lyst til at tage tilbage. I december drager jeg endnu engang den lange vej til landsbyen Dalun i det nordlige Ghana for at deltage i deres idrætsfestival, og udveksle erfaringer med nogle af dem, der deltog i seminaret i sommer. Skrevet af Maiken Faarvang DGI - karavanen i Them Hallen Forestil dig Them Hallen fuld af moderne skumredskaber, hvor på glade børn og forældre tonser rundt. Der grines, svedes, springes og der er højt aktivitetsniveau. De tre gymnastikafdelinger i idrætsforeningerne i Gjessø, Them og Bryrup har i samarbejde igen i år lavet et arrangement i Them Hallen med DGI - karavanen.dk DGI - karavanen kører i hele landet og har været rundt på mange skoler og i mange idrætsforeninger. Formålet er at styrke børns sundhed, motorik og lyst til fysisk aktivitet. Lørdag d. 13. november kommer karavanen til Them med lastbilen fuld af moderne skumredskaber og veluddannede instruktører. De vil sørge for at deltagerne får et kvalitetstilbud med fysisk aktivitet så sveden pibler. Først skal karavanens instruktører holde et lille kursus for de tre foreningers egne instruktører, hvorefter de lokale instruktører i samarbejde med karavanens instruktører får mulighed for at prøve det de har lært af på en masse børn. Arrangementet er for alle interesserede og er gratis - for at deltage er det ikke en forudsætning, at du er medlem af en forening. Arrangementet er delt i to moduler. første modul er for børn i alderen 1½ år børnehaveklasse gerne med forældre, andet modul er for børn i klasse. Vi håber at rigtig mange vil benytte vores tilbud Fysisk aktive børn er gladere, sundere og trives bedre Vel mødt til en spændende formiddag På vegne af Them GF, Gjessø UF og Bryrup IF Jannie Bloch-Nielsen 9

10 Budtz Fotografi støtter Gymnastikkaravanen 10

11 KOM OG VÆR MED LØRDAG d får vi besøg af DGI karavanen Karavanen kommer med en lastbil fuld af sjove redskaber. Der vil være dygtige instruktører til at guide os gennem formiddagen. Mød op i Them Hallerne og få en sjov og udfordrende oplevelse Der vil bl.a. være fokus på leg, grin, tons, sved og udfordringer. Der er plads til alle. FRI ENTRE for børn til og med børnehaveklasse. (forældre er velkomne) for børn fra 1.kl-7.kl Venlig hilsen Gymnastikafdelingerne i Them GF, Bryrup IF og Gjessø UF 11

12 Krocketudvalg: Formand Knud Jensen, Kastanieparken 4, Salten Næstformand Harder Pedersen, Toftevænget 47, 8653 Them Medlem Ingrid Reinholdt, Toftegårdsalle 16, 8653 Them Medlem Elis Andersen, Toftegårdsparken 36, 8653 Them Medlem Arne Pedersen, Mølleengen 1, 8653 Them Så er sommeren gået på hæld, og vi har haft en dejlig sæson med gode oplevelser. Lørdag den 8. maj holdt vi vores årlige stævne med godt 200 deltagere, og det blev som sædvanlig et godt stævne med højt humør. Søndag den 6. juni mødte vi næsten alle op om morgenen og drog mod Køge, hvor vi skulle være til tirsdag. Godt humør, dejligt vejr og frokost i det fri ved Storebæltsbroen. Ved ankomst i Køge blev vi indkvarteret på et dejligt vandrehjem. Om aftenen en tur i byen, hvor vi fandt et godt spisested (Guldanden), hvor vi fik en dejlig 3 retters middag for kr. 150,00 uhm det var godt Mandag morgen var der morgenmad på vandrehjemmet, og så til kroket, hvor vi spillede det meste af dagen. Frokost i Køges klubhus og aftenen med grill sammen med Køge-folkene. Tirsdag morgenmad, spil og frokost, og så hjemad efter 3 dejlige dage med værtsfolkene. 10. juni havde vi vores årlige grillaften i klubhuset med det sædvanlige gode humør og den gode mad fra vores piger. 21. august var vi arrangør for landsdelsstævne for hold i DGI. Fint stævne. 26. august var der holdudtagelsesstævne i Snejbjerg for videre deltagelse Til landsmesterskabet. Her måtte vi herrer nøjes med 2. pladser, men vores damer Elis, Rigmor, Ingrid og Ester gik videre. 19. oktober var der landsmesterskab i Vildbjerg, hvor damerne deltog i 2 lange dage med 10 kampe. Det blev til flotte 4. pladser. Så godt gået, piger! Jo, vi har sandelig været til mange stævner i år, men skulle alle nævnes er der vist ikke plads her i bladet. Klubmesterskabet er vi i gang med, men mangler stadig de afsluttende kampe. HUSK: Julefrokost onsdag den 1. december. Kroket ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Hilsen Harder 12

13 Idræt om dagen udvalg: Formand Asta Pedersen Sportsvænget 7, 8653 Them Medlem Bodil Bryndum, Rustrupvej 21, 8653 Them Sekretær Karen Jensen Thorsøvænget 32, 8600 Silkeborg Idræt om Dagen Program 2010 Tæppecurling 2010 Tæppecurling spilles hver onsdag fra kl til i Medborgerhuset i Them. Tæppecurling er et spil alle kan spille. Der spilles på 10 m lange tæpper, og med sten, der vejer 3 kg. Det minder meget om iscurling med de samme regler, som bruges der. Har du lyst til at prøve så kom der er altid nogen til at hjælpe dig i gang. Motion og Bevægelse 2010 Hver mandag formiddag kl i vinterhalvåret har Idræt om Dagen motion og Bevægelse i Medborgerhuset i Them. Motion og Bevægelse er gymnastik på en måde, hvor alle kan være med. Det er ikke hop og spring, men sikkert er det, at når du tager hjem, er hver en muskel i kroppen rørt. Kom og vær med det er også godt for dig. Programmet for resten af 2010: Fredag d. 12 november: Thorsø Bakker, Voldbygårde Fredag d. 19. november: Juleturen Æbleskiver og Glögg Fredag d. 26. november: Juleafslutning Julefrokost Idræt om Dagen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for året, der er gået. Tak til alle, der sponserede os til Pengecykelløbet i august måned. Tak til Cirkeline, Markus og John, der cyklede for os. Hilsen Idræt om Dagen Bodil, Karen og Asta Møllevænget 4, 8653 Them Tlf

14 Fodboldudvalg: Formand/Kontakt: Ungdom piger: Gitte Nygaard Jensen, Dyrehaven Kontakt: Ungdom drenge: Kenneth Bacci, Højagervej Kontakt: DGI/JBU hjemmeside Knud Bjerregaard Ælmholdt, Hjortevej 41: Ungdom piger: Rikke W. Némec, Toftegårdsparken Kontakt: Senior: Steffen Würts, Saltenskovvej 1A Kampfordeler JBU: Mogens Andersen, Toftegårdsparken Kampprogram: Jan Hedegaard, Rugvænget Them GF Old Boys hold blev en suveræn vinder af deres række, med 8 point ned til nummer 2, og rykker dermed op i A-rækken. Bagerst, fra venstre: Finn Egon Jensen, Jesper Würtz, Jimmi Sprogøe, Christian Ågaard, Per Hansen, Morten Kongsted, Karsten Nielsen, Kristian Nielsen, Michael Pedersen, Simon From Forrest fra venstre: Ole Mikkelsen, Karsten Jørgensen, Jess Carøe, Martin Jensen, Michael Overgaard, Henrik Pedersen, Michael Ekerts U10 holdet vandt deres pulje før sommerferien. Holdet består af øverste række fra venstre Træner Brian Gamborg - Rasmus Kiilerich Nielsen - Nickolai Press Hansen - Casper Osmark Jensen - Thomas Hansen- Jamie Haugaard - Philip Jensen nederste række fra venstre Katrine Snedker - Markus Lenz Osterfeldt - Robin Lenz Osterfeldt -Trevor Kunnerup - Michael Hansen Liggende Simon Thomsen 14

15 JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Igen i år havde Them GF s fodbolddrenge i årg kvalificeret sig til Jysk/fynske mesterskaber, som i år foregik i Hobro, via en 2. plads i forårets turnering. Årgangen havde oven i købet 2 hold med derop som deltog i B rækken. Så tidligt lørdag morgen stod 14 håbefulde drenge klar til at drage til Hobro med den ambition at hjemtage mesterskabet hjem til Them GF. I A-rækken stod det allerede klart efter den første kamp, som var mod holdets evige rival Engesvang. De 2 hold har i lang tid haft nogle meget jævnbyrdige kampe, hvor resultatet ofte kan gå begge veje. Men denne lørdag var det Them GF der vandt slaget med 3-1 efter en fejende flot præstation over hele linjen. Så man fornemmede allerede, at der var noget stort i vente denne lørdag i Hobro. De næste 3 kampe blev vundet henholdsvis 3-1, 5-1 og 5-3 efter flot fight, flot fodboldspil og ikke mindst vore målmand Simon, der var helt ustyrlig den dag, når han i ren Thomas Sørensen stil tog brodden af modstandernes spillere via sine flotte redninger. Efter de første 4 kampe med maksimum point var holdet klar til finalen mod Hedensted IF. Da holdet fra Hedensted havde spillet en kamp uafgjort kunne holdet fra Them GF nøjes med uafgjort. Efter en meget nervepirrende men flot og fairspillet fodboldkamp som endte 2-2 kunne Them GF lade sig hylde som DGI- Jysk/fynsk mester for første gang. Så det var forståeligt nok en flok glade men også trætte spillere, der vendte hjem til Them den aften. Det andet hold fra Them GF var ude på en lidt sværere mission, da holdet startede med at tabe den første kamp, men så blev der lavet om på holdets taktik af holdets glimrende træner. Selvom holdet i den anden kamp kom bagud 2-0, fightede holdet sig flot tilbage, og vandt kampen efter en energisk coaching. Så efter denne kamp var alt nu åbent igen, da de 2 øverst placerede hold i hver pulje vil gå videre til finalerunder, men desværre tabte holdet de 2 næste kampe - den sidste kamp dog meget kneben med 1-2. Der skal lyde en stor ros til alle spillere for nogle flotte, velspillede og nervepirrende fodboldkampe. TILLYKKE DRENGE Vinderholdet der har været med hele vejen incl. turneringen i foråret er Bagerst: Gustav, Tobias, Aske, Viktor, Lasse, Lukas Knælende: Simon, Mikkel, Oliver, Casper 15

16 Kammeratskab, humør og talent De tre ord i overskriften, er de første tre ord, man kommer til at tænke på, når man skal beskrive U-10 (2001) drengene fra Them GF. Kammeratskabet kommer til udtryk ved hver eneste træning. Uanset om bølgerne har gået meget højt på banen (der bliver ofte trænet, som om det er VM der spilles om), er drengene i udpræget grad opmærksomme på hinanden. Humøret er - uden undtagelse - noget alle spillerne har til overflod. At man som træner er i bedre humør efter et træningspas, er vel det bedste bevis for, at drengene er fyldt med godt humør. Der er heldigvis også en lille ballademager gemt i hver og en, så der er ingen fare for at det bliver for kedeligt. Talentet, det giver sig selv. Vi er en lille klub, og flere af vores modstandere har mindst dobbelt så mange spillere. Alligevel bliver drengene ved med at kunne drille de store klubber. Vi har i år haft 1 hold tilmeldt i 7-mands og 1 hold i 5-mandsturneringen. I år er det, ligesom de foregående år, blevet til mange sejre og få nederlag. Drengene sikrede sig i foråret en plads ved Jysk/Fynsk mesterskab, der blev spillet i Hobro d. 14/8. Vi har været til JF en gang før, hvor det blev til en 3. plads. Det er altid spændende at måle sig med hold fra andre dele af landet. Alt gik forrygende den dag i Hobro. Vi skulle spille 5 kampe og vandt dem alle med en målscore på Karsten og Max Jysk/fynske mestre 2010 Bagerst fra venstre: Daniel, Mikkel KJ, Palle og Marcus Forrest fra venstre: Alexander, Jonas og Peter Bagagerumsmarked på italiensk U-14 drenge og U-13 piger er allerede nu begyndt at arbejde på at tjene penge til en tur til Limone Cup i Italien. Turen er først planlagt til efterårsferien næste år, men det er en dyr tur, så det kræver at drengene og pigerne virkelig yder en indsats for at få prisen ned, så alle har mulighed for at komme med. Spillerne tjener blandt andet penge ind til turen ved at omdele reklamer. Et andet tiltag er, at de skal på bagagerumsmarked i Erhvervscenter Knudlund, hvor vi har købt en stand i samtlige 10 weekender, der er åbent dernede. Det kræver naturligvis, at der skal rigtigt mange ting til for at have noget at sælge af i hele perioden. Så hvis du har noget du vil af med, og mener at det kan sælges, så tager vi selvfølgelig meget gerne imod.. (Jan ). Alle tiders mulighed for at få ryddet op i kælderen og på loftet, og samtidig hjælpe de 2 hold til at få en uforglemmelig oplevelse. Limone Cup udvalget 16

17 Them U6 drenge Så er sæsonen ved at være slut for U6 drengene her i Them GF, og det har været en god halv-sæson for mine drenge og piger. Jeg har endnu en gang nydt at lege noget fodbold med dem og ikke mindst nydt deres glæde til at spille fodbold sammen, og bare nyde at komme af sted om tirsdagen. Vi har desværre ikke været så mange, og håber da, der vil komme flere, når vi igen starter i 2011 med endnu lidt børnefodbold. Vi har været til stævner i Spjald og Silkeborg KFUM. Det er en stolt træner, der tager med U6 ud til stævner. Jeg elsker simpelthen den glæde og lyst børnene viser, når vi skal af sted. De bliver vildt stolte, når de trækker den blå trøje over hovedet, og viser at her kommer Them GF. Men vi kan godt bruge et sæt nyt tøj til U6 holdet, så hvis der er nogen, der skulle have lyst til at sponsere et sæt tøj, vil både drengene og pigerne blive glade. Kontakt endelig Connie fra PR Afdelingen. Det har igen været en stor fornøjelse med den opbakning, jeg har fået fra søskende og forældre. Det betyder utroligt meget for både mig og børnene, at denne opbakning er tilstede. Jeg vil gerne sige tak for efteråret her i 2010, og ser frem til at se jer igen i det nye år. Hilsen Nicki U6 træner Herunder tager Loke sig til hovedet efter at have skudt ved siden af målet...åhh siger Simon, men drengene prøver bare igen... 17

18 Så er årets Them GF skrabejulekalender på gaden. Den kan købes på udvalgte salgssteder, eller hos fodboldbørnene. Tag godt imod dem, når de kommer og ringer på. Petanqueudvalg: Medlem Dorte Fogtmann, Rasmussen, Præstemarken Medlem Ulrik Rasmussen, Præstemarken 37, 8653 Them Medlem Søren von Mehren, Saltenskovvej 5, 8653 Them Klubmesterskab 2010 Årets klubmesterskab blev afholdt over 2 gange, og årets klubmester blev: Olga Hosbjerg - Som den eneste vandt hun alle 6 kampe. Vi ønsker Olga tillykke! Alle resultaterne fra klubmesterskabet kan ses på under Petanque. Glædelig jul og godt nytår Hilsen Petanque 18

19 Løbeafdelingen: Jan Gravesen Conny Hosbjerg Hanne Rosenberg Ann Hansen Peder Larsen Michael Futtrup Stefan Thordarson (hjemmesiden) I starten af året brugte vi meget energi på at planlægge/afvikle vores første Them løb. Det blev afholdt i juni med ca. 200 deltagere. Ca. 25 af løbeklubbens medlemmer knoklede i forskellige udvalg for at få det hele til at klappe. Tak til alle hjælpere, sponsorer, lodsejere og alle I andre for opbakningen. Datoen for Them løbet 2011 bliver lørdag den 11. juni. I marts havde vi ca. 25 løbere til Berlin Halvmarathon og ca. det samme til Naturstihalvmarathon i maj. Og der var fællestur til Vejle søndag den 24. oktober, hvor der både var 5, 10 og 21 km-ruter. Vi er i år ca. 100 medlemmer, der mødes 2 gange om ugen. Der er grupper, der løber fra 5 km og op til ca. 15 km. Onsdag løber vi fra Them Hallen kl og søndag kl fra p-pladsen mellem Katrinedal og Velling. Der har lige været 15 af klubbens medlemmer på løbeinstruktørkursus, og de er godt i gang med at planlægge forløbet for begynderholdene, der starter op til marts. Se hvad der ellers rør sig i løbeafdelingen på: 19

20 Bordtennis: Formand og Kontaktperson Niels Bjerregaard Sæsonen startede den 31 august. Det var tidligere end sædvane, og derfor var tilstrømningen til bordtennis også begrænset. Sidste år havde vi træning hver tirsdag fra kl for børn og kl for voksne. Det forløb nogenlunde. I år har vi fået tildelt et tidspunkt om tirsdagen fra kl for børn og kl for voksne. Det er ikke et ideelt tidspunkt, desværre, men vi forsøger, og vi håber ikke tidspunktet afskrækker for mange. Vi har desværre ikke kunnet få timer på det for brugerne mest fordelagtige tidspunkt. Jeg håber alligevel, at mange føler sig tiltrukket af spillet. Kommer der medlemmer, planlægger vi træning med kompetente trænere, og der vil også være mulighed for at deltage i stævner i vinterens løb. Hilsen Niels Tennisudvalg: Medlem Niels Bjerregård Thomsen Vi startede som sædvanlig op med standerhejsning den første søndag i maj. Ca. 25 mødte til kaffe og rundstykker. Sæsonen har båret præg af mange regnvejrsdage. Som klimaet er her i landet, er vi meget afhængige af vind og vejr, og der skal helst af hensyn til banernes kvalitet være tørvejr, når der spilles tennis. I sæsonen har en fast skare spillet sammen hver tirsdag aften mellem kl Der har også været medlemmer til forskellige mesterskskaber, og Them GF var været vært for et arrangement under DGI den 19. september. Eksempelvis havde Them GF nogle spillere med til mesterskaber i Kjellerup. Vores doublepar (Trine og Henriette) fik en stor pokal med hjem. Herfra et stort tillykke fra Them GF. Afdelingen søger jo flere medlemmer. Selvom Danmark p.t. har verdens bedste kvidelige tennisspiller, så smitter denne Caroline Wozniacki-effekt ikke af på tilstrømning af nye tennisspillere. Der er på landsplan et fald i antal tennisspillere under DGI, og det er en tendens, der må stoppes. I Them GF mister vi også medlemmer. Nogle nye tiltag må gøres, hvis tennisbanerne ikke skal ligge hen som brak. For 10 år siden var medlemstallet i Them GFs tennisafdeling på over 100, så noget må gøres. Jeg appellerer til, at nye ansigter føler sig tiltrukket af tennissporten. De gode tennisbaner på Pårupvej fortjener at blve brugt meget mere. Tak for sæsonen Hilsen Niels 20

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

www.themgf.dk Karsten Knudsen blev Årets Them Gf er 2010 Sports- og Sponsor Nyt

www.themgf.dk Karsten Knudsen blev Årets Them Gf er 2010 Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk Karsten Knudsen blev Årets Them Gf er 2010 Sports- og Sponsor Nyt Marts/April 2011 Og andre adresser: Them Hallerne, Tlf. 33 15 15 16 Den Lokale Avis, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg Sports-

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

www.themgf.dk U12 Drenge vinder Møgeltønder Cup 2012 Sports- og Sponsor Nyt

www.themgf.dk U12 Drenge vinder Møgeltønder Cup 2012 Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk U12 Drenge vinder Møgeltønder Cup 2012 Sports- og Sponsor Nyt November 2012 Og andre adresser: Them Hallerne, Tlf. 33 15 15 16 Den Lokale Avis, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg Sports- og

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk Idræt om dagen - 40 og fyrig 60 og færdig - hvis ikke du er lidt ihærdig Vi er en meget aktiv afdeling under Them GF som henvender sig til den generation - som kaldes 50 plus og til alle

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

endnu Gør sommerferien sjovere! Find 5 fejl og vind en fed sportstaske Snup ekstra ruter og tjen gode lommepenge Tillykke til de 10 heldige vindere

endnu Gør sommerferien sjovere! Find 5 fejl og vind en fed sportstaske Snup ekstra ruter og tjen gode lommepenge Tillykke til de 10 heldige vindere Tillykke til de 10 heldige vindere af en playstation 3 Nr. 20 - juni 2011 Find 5 fejl og vind en fed sportstaske fra hummel Gør sommerferien sjovere! endnu Snup ekstra ruter og tjen gode lommepenge Alle

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2015

Velkommen til Hedeboturneringen 2015 25.-27. september 2015 Velkommen til Hedeboturneringen 2015 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 42. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere