JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.themgf.dk JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt"

Transkript

1 JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Sports- og Sponsor Nyt Oktober/November 2010

2 Og andre adresser: Them Hallerne, Tlf Den Lokale Avis, Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg Sports- og Sponsor Nyt udgives af Them Gymnastikforening af 1896 Redaktion: PR-Afdelingen, Connie Reifenstein Kontaktpersoner til bladet: Forretningsud. Lissi Johnsen Fodbold: Gitte N. Jensen Håndbold: Kim Egeskov Pedersen Gymnastik: Gitte Bakkær Volleyball: Heidi Wad Sørensen Tennis: Niels B. Thomsen Petanque: Dorte F. Rasmussen Idræt om dagen: Asta Pedersen Aktivitetersudv. : Lissi Johnsen Kroket: Harder Pedersen Bordtennis Niels B. Thomsen Løb Jan Gravesen Annoncer: PR-udvalget Connie Reifenstein Midtjyllands Avis, Syd-Redaktionen. Marie Sørensen. Tlf Trykning af Them GF Nyt: Green Graphic ApS, Industrivej 33, 7430 Ikast Telefon: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for klubbens officielle standpunkt. Anonyme indlæg vil ikke blive optaget. Redaktionen påtager sig ret til at forkorte eller forkaste indlæg. Them GF er medlem af: DGl Midtjylland, JBU og JHF under DIF. Oplag ca Taxa: Them Taxi v/erlings Busser. Tlf Thrigesvej 12, 8600 Silkeborg 2

3 Forretningsudvalg: Formand Lissi Johnsen, Toftegårdsparken 17, 8653 Them Næstformand Gitte Bakkær, Tjørnevej 5, 8653 Them Kasserer Frode Zachariassen, Rustrupvej 26B, Them Formandens hjørne På nuværende tidspunkt har jeg været formand for Them Gymnastikforening i knap 1 år. Det har været et spændende år med mange opgaver og en del møder. Rom blev ikke bygget på en dag og sådan er det også her. Jeg og øvrige i forretningsudvalget arbejder på diverse opgaver og problemstillinger, og efter bedste evne forsøger vi at løse dem. Jeg har været omkring en del af Them GF s afdelinger og fået indsigt i deres sportsaktivitet. Mangler stadig at besøge nogle men jeg kommer. Det er dejligt at se og vide, at alle trives godt hvor de færdes. Men kan jeg være behjælpelig med de trives endnu bedre, bli r der arbejdet på det. Jeg har i årets løb været medarrangør i Them Turen, Kulturdagene samt Sjov Fredag. Sidstnævnte var i samarbejde med naboforeningerne. Nævnte arrangementer var en succes og de bliver alle gennemført igen i Undersøgelser viser, at danske børn har en dårlig motorik. Men ved tidlig indsats, udvikles motorik og bevægelse, så børnene bliver parate til at være med i sportsaktiviteter på deres alderstrin. Og sikken glæde de udviser, når de har og får styr på kroppen i sport eller leg. Krop og læring hænger sammen. Undersøgelser viser ligeledes, at de børn der får en times fysisk aktivitet hver dag, bliver dygtigere til at læse, skrive og regne samt det øger koncentrationsevnen. Det er fantastisk positivt at se børn spille og lege sammen. Ligeledes at se den ældre generation hygge sig med spil og samvær. Der er plads til flere på alle hold. Jeg er utrolig glad for at se den store indsats, der bliver ydet af trænere, ledere og andre, der giver en hånd med i foreningen. Til diverse arrangementer, stævner mv. er det vigtigt, der er glæde og begejstring og at være i nuet. Det er meget vigtigt da det smitter af på omgivelserne. Og det styrker samtidig den sociale kompetence, som er ligeså vigtig. Kom unge som ældre og få del i fællesskabet vi har altid brug for ekstra hænder og vi modtager gerne nye input. Se og kontakt os. Vi er i nuet, samtidig med vi arbejder med fremtidsvisioner. Them GF har for nylig haft en temadag med overskriften Et skridt ind i fremtiden med afsæt i foreningens nuværende situation/status og værdigrundlag og via forskellige processer skabe et billede af, hvordan vi ønsker Them GF skal se ud i Det var en spændende og interessant dag styret af DGI konsulenter. Vi i forretningsudvalget deltager i et møde som Idrætsrådet Silkeborg Kommune afholder i november med en fremtidsforsker og med overskriften Fremtidens trend er det en trussel mod din forening? Til slut vil jeg gerne takke alle for den store indsat der er og bliver ydet for Them GF. Ligeledes tak til alle vores samarbejdspartnere. Se Them GF s værdier og holdninger! Lissi Johnsen / Formand Them GF 3

4 Silkeborgvej Tlf Tlf.: Them-Centret Them Styrk Them GF. Få et gratis OK Benzinkort til billig benzin og diesel. Der er lækre sportstasker til de første 50, der tegner nyt OK benzinkort Vi mødes ved Super Brugsen den 6. november 2010 kl eller den 22. januar 2011 kl Du kan også kontakte Connie på

5 Betaling af håndboldkontingent I forbindelse med betalingen af håndboldkontingentet er det nu blevet muligt at betale med Visa/Dankort direkte på Them GF s hjemmeside. Klik på Visa/Dankortlogoet og følg anvisningen. For gymnastik og fodbolds vedkommende så kommer de også med. Det er noget nyt, vi har fået oprettet, og det er ikke endeligt sat helt op. Men vi satser på at fra næste år vil det være muligt. Der kan komme fejl ved betalingen, og indtil vi er helt sikker på, at det virker, vil vi sende opkrævninger ud på mail. Dem som ikke har mail, vil få tilsendt et girokort med posten. Dem som ikke har netbank, kan stadig betale kontingent via posthuset på girokort. Vi ser frem til, at det bliver nemmere for især kassereren ved at I tilmelder jer over nettet. Hvis der opstår fejl, så fortvivl ikke men kontakt kassereren på følgende adresse: Med sportslig hilsen Hovedkassereren Frode Zachariassen Næstformanden har ordet: Træner/leder seminar 18. september 2010 Tak til de 20, som var med til at sætte sit præg på dagen. Vi startede ud med morgenkaffe og en god snak på tværs af bordet. Vores 2 folk fra DGI, Peter og Kurt, tog så ordet. Først en kort snak om forskellige relevante ting for vores forening, noget om livsfaser og andre ting. Så var det tid for, at deltagerne skulle i gang med dagens opgaver. I denne del blev vi sat sammen 2 og 2, fra forskellige idrætter. Først en runde spørgsmål om, hvordan vi som trænere forholdte os til vores klub som sådan. 2 til 4 min. pr. spørgsmål, så skulle der skrives stikord og korte sætninger på gule post-its, som efter hvert spørgsmål blev samlet på en plakat til senere brug. Så fik alle en ny makker, og nu handlede spørgsmålene så om, hvordan verden udenfor ser på os som klub. Der blev igen fabrikeret mange gule sedler. Efter veloverstået frokost i cafeen var vi klar til en ny proces. Alle skulle skrive ønsker og tanker for Them GF anno 2015 på A5 papir, 4 min. og der var en ordentlig bunke at kigge på. Nu blev vi delt i grupper med 3 eller 4 personer. Opgaven var nu at vælge et emne, eller nogle stykker der hang sammen. Grupperne blev hver især udstyret med et stort stykke papir og gule sedler. Nu var opgaven så at beskrive, hvordan vi kommer fra 2010 og frem til, at målet er nået i Der blev virkelig snakket og diskuteret på kryds og tværs. Materialet som blev lavet på dagen kan rekvireres fra alle afdelingsbestyrelser samt undertegnede. Håber alle havde en god oplevelse, og forretningsudvalget synes bestemt, der er kommet fokus på mange ting, der skal arbejdes videre med. På forretningsudvalgets vegne Gitte Bakkær 5

6 Them GF s værdier og holdninger: Visionen bygger på fire kerneværdier, som udtrykker det vi ønsker at stå for. Værdierne fungerer som fundament og som en synlig ledestjerne i vore bestræbelser på at udvikle et forpligtende samvirke. Troværdighed: Vi vil være synlige og troværdige. Vi skal bevare vores troværdighed gennem en høj grad af åbenhed og ærlighed overfor alle. Det betyder, at vi skal kunne regne med hinanden i Them GF, og vi skal holde hvad vi lover. Hos os skal den enkelte have plads og frihed til at markere sit ståsted og vi skal sammen tage ansvar for demokratiet i Them GF og i samfundet. Fællesskab: Alle skal opleve et fællesskab der forpligter, især for folkevalgte og ansatte i Them GF. Vi skal have plads til forskellighed og mangfoldighed hvor alle føler ansvar. Fællesskabet bør komme til udtryk gennem fælles værdier og holdninger og skal opleves i aktiviteter, samvær, samtale og gennnem følelsen af, at vi hører til i en større sammenhæng både lokalt og nationalt. Demokrati og samarbejde: Demokrati og samarbejde mellem mennesker baseret på åben dialog, så vi kan styrke og udvikle foreningslivet i Them GF og vores samspil med lokal samfundet. Derfor samarbejder vi på alle niveauer i Them GF fra en fælles grundholdning, men med plads til forskellighed, nytænkning, uenighed og vilje til at bygge bro mellem synspunkter og holdninger. Vores samarbejde bygger på involvering, engagement og gensidig respekt. Vi mener at modsætninger og debat er frugtbare for samarbejdet. Alle poster med ansvar bør konstant opfordre til samarbejde, så vi kan styrke os selv og vores demokrati. Respekt: I Them GF bør vi altid vise respekt for det enkelte menneske og dets synspunkter. Alle bør være ligeværdige deltagere i foreningsarbejdet. De der vil, kan bidrage til at fremme det frivillige foreningsarbejde og idéen bag menneskesynet i den folkelige oplysning, hvor mennesket betyder mere end resultat. Respekten skal komme til udtryk i ord og handlinger og bør baseres på ligeværdighed, ærlighed, åbenhed, gensidig tillid, forståelse og selvværd. Vi bør hele tiden tilstræbe at udvikle vores samvær. Fra forretningsudvalget: Vi vil gerne opfordre vore unge til at tage med DGI ud i verden. Maiken fra gymnastik har været med DGI i GHANA (se under gymnastik). Har du lyst til at være med på næste års GHANA tur, vil Them GF gerne støtte op om dette. Hvis du er interesseret i at høre mere om indhold, økonomi o.lign. kontakt Maiken på eller På forretningsudvalget vegne Gitte Bakkær/ Næstformand 6

7 Gymnastikudvalg: Formand Gitte Bakkær, Tjørnevej 5, 8653 Them Jannie Rhod Bloch-Nielsen, Rustrupvej 4, 8653 Them Status på gymnastikafdelingen efteråret 2010 Vi er godt i gang med gymnastik, men der er stadig plads på alle vore hold. Voksne, så er det tid at komme ind og være aktiv i gymnastiksalen. Husk vi har hold både tirsdag og torsdag. Alle børn, der er også plads til jer. Fodboldbørn, I er velkomne til at være med nu, hvor fodboldstøvlerne er langt på hylden, bare mød op på holdene. Vi glæder os til at se jer i gymnastikken til sjov motion og hyggeligt samvær. SE PROGRAM PÅ På opdagelse i Ghana Gennem DGI har jeg deltaget i en ny international lederuddannelse, der blev afrundet med to uger i det nordlige Ghana. Inden turen mødtes vi nogle gange herhjemme, lærte hinanden at kende, samt blev undervist i foreningsledelse, lederrollen og lavede en masse forskellig idræt. Det var utrolig spændende at finde nye sider af sig selv sammen med 17 unge mennesker med vidt forskellig baggrund. Vi blev alle bragt ud af vores comfort zone, men med idrætten som fællesnævner lærte vi hurtigt hinanden at kende, og nu er Ghana turen endnu en fællesnævner. I Ghana var vi en del af projektet Sport as a tool for development sammen med ca. 20 unge ghanesere. I 7 dage varede seminaret i landsbyen Dalun, hvor vi boede på en højskole sammen med ghaneserne. I løbet af dagene skulle vi samarbejde, snakke om foreningsledelse, idræt og lærte hinanden at kende ved at lave en masse idræt. Det var en kæmpe oplevelse og udfordring at samarbejde med ghaneserne, da vi har forskellige opfattelser af sport, men samtidig lærte vi meget af hinanden. Vi var delt op i grupper, som tog ud i forskellige landsbyer. I landsbyerne blev vi mødt af folk, der spillede på trommer, og fulgte os hen til høvdingen, hvor flere og flere kom til. De dansede lokale traditionelle danse, og bød os op til afrikansk dans. Det var en FED følelse, alle var glade og ubekymrede, og vi lod os rive med af stemningen, selvom vi da bidrog til underholdningen mangel på ghanesiske danserytmer og evner, hvilket de altså mestrer til ug. Herefter fandt vi det, der var deres 7

8 Hostrupsgade 41, 8600 Silkeborg Tlf: Gl. Ryvej 2, Rodelund DK-8653 Them Tlf: Hydro Texaco Silkeborgvej 2 B 8653 Them Tlf.: Tlf

9 idrætsplads og blev mødt af flere hundrede børn, der ville underholdes. Det så vi som en stor opgave, men hvis de blot fik lov at strejfe én, af de mange medbragte bolde var deres dag reddet. Den taknemmelighed og glæde de udstrålede, fik os til at se, hvor lidt der skal til, og jeg forundres stadig over, hvordan livsglæde og taknemmelighed står skrevet i deres ansigter! Efter turen står jeg tilbage med en følelse af taknemmelighed for at have fået muligheden, for at give noget af mig selv og få så utrolig meget igen. Den erfaring og de oplevelser både herhjemme og i Ghana gør, at jeg står mere fast på mine ben, og føler mig bedre rustet som leder. Derudover er jeg taknemmelig for de muligheder, vi har herhjemme, da man mange andre steder må nøjes med langt mindre, og det kan sagtens lade sig gøre. Ghaneserne inspirerede os, og vi lærte noget om, hvordan de lever og laver sport og omvendt. Jeg tog derned uvidende om, hvad der skulle ske, og hvordan det ville blive, men jeg tog hjem fyldt til randen af oplevelser og indtryk, som jeg sent vil glemme. Det var en oplevelse for livet, og det kultur chok man får, giver blot én lyst til at tage tilbage. I december drager jeg endnu engang den lange vej til landsbyen Dalun i det nordlige Ghana for at deltage i deres idrætsfestival, og udveksle erfaringer med nogle af dem, der deltog i seminaret i sommer. Skrevet af Maiken Faarvang DGI - karavanen i Them Hallen Forestil dig Them Hallen fuld af moderne skumredskaber, hvor på glade børn og forældre tonser rundt. Der grines, svedes, springes og der er højt aktivitetsniveau. De tre gymnastikafdelinger i idrætsforeningerne i Gjessø, Them og Bryrup har i samarbejde igen i år lavet et arrangement i Them Hallen med DGI - karavanen.dk DGI - karavanen kører i hele landet og har været rundt på mange skoler og i mange idrætsforeninger. Formålet er at styrke børns sundhed, motorik og lyst til fysisk aktivitet. Lørdag d. 13. november kommer karavanen til Them med lastbilen fuld af moderne skumredskaber og veluddannede instruktører. De vil sørge for at deltagerne får et kvalitetstilbud med fysisk aktivitet så sveden pibler. Først skal karavanens instruktører holde et lille kursus for de tre foreningers egne instruktører, hvorefter de lokale instruktører i samarbejde med karavanens instruktører får mulighed for at prøve det de har lært af på en masse børn. Arrangementet er for alle interesserede og er gratis - for at deltage er det ikke en forudsætning, at du er medlem af en forening. Arrangementet er delt i to moduler. første modul er for børn i alderen 1½ år børnehaveklasse gerne med forældre, andet modul er for børn i klasse. Vi håber at rigtig mange vil benytte vores tilbud Fysisk aktive børn er gladere, sundere og trives bedre Vel mødt til en spændende formiddag På vegne af Them GF, Gjessø UF og Bryrup IF Jannie Bloch-Nielsen 9

10 Budtz Fotografi støtter Gymnastikkaravanen 10

11 KOM OG VÆR MED LØRDAG d får vi besøg af DGI karavanen Karavanen kommer med en lastbil fuld af sjove redskaber. Der vil være dygtige instruktører til at guide os gennem formiddagen. Mød op i Them Hallerne og få en sjov og udfordrende oplevelse Der vil bl.a. være fokus på leg, grin, tons, sved og udfordringer. Der er plads til alle. FRI ENTRE for børn til og med børnehaveklasse. (forældre er velkomne) for børn fra 1.kl-7.kl Venlig hilsen Gymnastikafdelingerne i Them GF, Bryrup IF og Gjessø UF 11

12 Krocketudvalg: Formand Knud Jensen, Kastanieparken 4, Salten Næstformand Harder Pedersen, Toftevænget 47, 8653 Them Medlem Ingrid Reinholdt, Toftegårdsalle 16, 8653 Them Medlem Elis Andersen, Toftegårdsparken 36, 8653 Them Medlem Arne Pedersen, Mølleengen 1, 8653 Them Så er sommeren gået på hæld, og vi har haft en dejlig sæson med gode oplevelser. Lørdag den 8. maj holdt vi vores årlige stævne med godt 200 deltagere, og det blev som sædvanlig et godt stævne med højt humør. Søndag den 6. juni mødte vi næsten alle op om morgenen og drog mod Køge, hvor vi skulle være til tirsdag. Godt humør, dejligt vejr og frokost i det fri ved Storebæltsbroen. Ved ankomst i Køge blev vi indkvarteret på et dejligt vandrehjem. Om aftenen en tur i byen, hvor vi fandt et godt spisested (Guldanden), hvor vi fik en dejlig 3 retters middag for kr. 150,00 uhm det var godt Mandag morgen var der morgenmad på vandrehjemmet, og så til kroket, hvor vi spillede det meste af dagen. Frokost i Køges klubhus og aftenen med grill sammen med Køge-folkene. Tirsdag morgenmad, spil og frokost, og så hjemad efter 3 dejlige dage med værtsfolkene. 10. juni havde vi vores årlige grillaften i klubhuset med det sædvanlige gode humør og den gode mad fra vores piger. 21. august var vi arrangør for landsdelsstævne for hold i DGI. Fint stævne. 26. august var der holdudtagelsesstævne i Snejbjerg for videre deltagelse Til landsmesterskabet. Her måtte vi herrer nøjes med 2. pladser, men vores damer Elis, Rigmor, Ingrid og Ester gik videre. 19. oktober var der landsmesterskab i Vildbjerg, hvor damerne deltog i 2 lange dage med 10 kampe. Det blev til flotte 4. pladser. Så godt gået, piger! Jo, vi har sandelig været til mange stævner i år, men skulle alle nævnes er der vist ikke plads her i bladet. Klubmesterskabet er vi i gang med, men mangler stadig de afsluttende kampe. HUSK: Julefrokost onsdag den 1. december. Kroket ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Hilsen Harder 12

13 Idræt om dagen udvalg: Formand Asta Pedersen Sportsvænget 7, 8653 Them Medlem Bodil Bryndum, Rustrupvej 21, 8653 Them Sekretær Karen Jensen Thorsøvænget 32, 8600 Silkeborg Idræt om Dagen Program 2010 Tæppecurling 2010 Tæppecurling spilles hver onsdag fra kl til i Medborgerhuset i Them. Tæppecurling er et spil alle kan spille. Der spilles på 10 m lange tæpper, og med sten, der vejer 3 kg. Det minder meget om iscurling med de samme regler, som bruges der. Har du lyst til at prøve så kom der er altid nogen til at hjælpe dig i gang. Motion og Bevægelse 2010 Hver mandag formiddag kl i vinterhalvåret har Idræt om Dagen motion og Bevægelse i Medborgerhuset i Them. Motion og Bevægelse er gymnastik på en måde, hvor alle kan være med. Det er ikke hop og spring, men sikkert er det, at når du tager hjem, er hver en muskel i kroppen rørt. Kom og vær med det er også godt for dig. Programmet for resten af 2010: Fredag d. 12 november: Thorsø Bakker, Voldbygårde Fredag d. 19. november: Juleturen Æbleskiver og Glögg Fredag d. 26. november: Juleafslutning Julefrokost Idræt om Dagen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for året, der er gået. Tak til alle, der sponserede os til Pengecykelløbet i august måned. Tak til Cirkeline, Markus og John, der cyklede for os. Hilsen Idræt om Dagen Bodil, Karen og Asta Møllevænget 4, 8653 Them Tlf

14 Fodboldudvalg: Formand/Kontakt: Ungdom piger: Gitte Nygaard Jensen, Dyrehaven Kontakt: Ungdom drenge: Kenneth Bacci, Højagervej Kontakt: DGI/JBU hjemmeside Knud Bjerregaard Ælmholdt, Hjortevej 41: Ungdom piger: Rikke W. Némec, Toftegårdsparken Kontakt: Senior: Steffen Würts, Saltenskovvej 1A Kampfordeler JBU: Mogens Andersen, Toftegårdsparken Kampprogram: Jan Hedegaard, Rugvænget Them GF Old Boys hold blev en suveræn vinder af deres række, med 8 point ned til nummer 2, og rykker dermed op i A-rækken. Bagerst, fra venstre: Finn Egon Jensen, Jesper Würtz, Jimmi Sprogøe, Christian Ågaard, Per Hansen, Morten Kongsted, Karsten Nielsen, Kristian Nielsen, Michael Pedersen, Simon From Forrest fra venstre: Ole Mikkelsen, Karsten Jørgensen, Jess Carøe, Martin Jensen, Michael Overgaard, Henrik Pedersen, Michael Ekerts U10 holdet vandt deres pulje før sommerferien. Holdet består af øverste række fra venstre Træner Brian Gamborg - Rasmus Kiilerich Nielsen - Nickolai Press Hansen - Casper Osmark Jensen - Thomas Hansen- Jamie Haugaard - Philip Jensen nederste række fra venstre Katrine Snedker - Markus Lenz Osterfeldt - Robin Lenz Osterfeldt -Trevor Kunnerup - Michael Hansen Liggende Simon Thomsen 14

15 JYSK/FYNSK MESTERSKAB TIL THEM GF S DYGTIGE U8/9 FODBOLDDRENGE Igen i år havde Them GF s fodbolddrenge i årg kvalificeret sig til Jysk/fynske mesterskaber, som i år foregik i Hobro, via en 2. plads i forårets turnering. Årgangen havde oven i købet 2 hold med derop som deltog i B rækken. Så tidligt lørdag morgen stod 14 håbefulde drenge klar til at drage til Hobro med den ambition at hjemtage mesterskabet hjem til Them GF. I A-rækken stod det allerede klart efter den første kamp, som var mod holdets evige rival Engesvang. De 2 hold har i lang tid haft nogle meget jævnbyrdige kampe, hvor resultatet ofte kan gå begge veje. Men denne lørdag var det Them GF der vandt slaget med 3-1 efter en fejende flot præstation over hele linjen. Så man fornemmede allerede, at der var noget stort i vente denne lørdag i Hobro. De næste 3 kampe blev vundet henholdsvis 3-1, 5-1 og 5-3 efter flot fight, flot fodboldspil og ikke mindst vore målmand Simon, der var helt ustyrlig den dag, når han i ren Thomas Sørensen stil tog brodden af modstandernes spillere via sine flotte redninger. Efter de første 4 kampe med maksimum point var holdet klar til finalen mod Hedensted IF. Da holdet fra Hedensted havde spillet en kamp uafgjort kunne holdet fra Them GF nøjes med uafgjort. Efter en meget nervepirrende men flot og fairspillet fodboldkamp som endte 2-2 kunne Them GF lade sig hylde som DGI- Jysk/fynsk mester for første gang. Så det var forståeligt nok en flok glade men også trætte spillere, der vendte hjem til Them den aften. Det andet hold fra Them GF var ude på en lidt sværere mission, da holdet startede med at tabe den første kamp, men så blev der lavet om på holdets taktik af holdets glimrende træner. Selvom holdet i den anden kamp kom bagud 2-0, fightede holdet sig flot tilbage, og vandt kampen efter en energisk coaching. Så efter denne kamp var alt nu åbent igen, da de 2 øverst placerede hold i hver pulje vil gå videre til finalerunder, men desværre tabte holdet de 2 næste kampe - den sidste kamp dog meget kneben med 1-2. Der skal lyde en stor ros til alle spillere for nogle flotte, velspillede og nervepirrende fodboldkampe. TILLYKKE DRENGE Vinderholdet der har været med hele vejen incl. turneringen i foråret er Bagerst: Gustav, Tobias, Aske, Viktor, Lasse, Lukas Knælende: Simon, Mikkel, Oliver, Casper 15

16 Kammeratskab, humør og talent De tre ord i overskriften, er de første tre ord, man kommer til at tænke på, når man skal beskrive U-10 (2001) drengene fra Them GF. Kammeratskabet kommer til udtryk ved hver eneste træning. Uanset om bølgerne har gået meget højt på banen (der bliver ofte trænet, som om det er VM der spilles om), er drengene i udpræget grad opmærksomme på hinanden. Humøret er - uden undtagelse - noget alle spillerne har til overflod. At man som træner er i bedre humør efter et træningspas, er vel det bedste bevis for, at drengene er fyldt med godt humør. Der er heldigvis også en lille ballademager gemt i hver og en, så der er ingen fare for at det bliver for kedeligt. Talentet, det giver sig selv. Vi er en lille klub, og flere af vores modstandere har mindst dobbelt så mange spillere. Alligevel bliver drengene ved med at kunne drille de store klubber. Vi har i år haft 1 hold tilmeldt i 7-mands og 1 hold i 5-mandsturneringen. I år er det, ligesom de foregående år, blevet til mange sejre og få nederlag. Drengene sikrede sig i foråret en plads ved Jysk/Fynsk mesterskab, der blev spillet i Hobro d. 14/8. Vi har været til JF en gang før, hvor det blev til en 3. plads. Det er altid spændende at måle sig med hold fra andre dele af landet. Alt gik forrygende den dag i Hobro. Vi skulle spille 5 kampe og vandt dem alle med en målscore på Karsten og Max Jysk/fynske mestre 2010 Bagerst fra venstre: Daniel, Mikkel KJ, Palle og Marcus Forrest fra venstre: Alexander, Jonas og Peter Bagagerumsmarked på italiensk U-14 drenge og U-13 piger er allerede nu begyndt at arbejde på at tjene penge til en tur til Limone Cup i Italien. Turen er først planlagt til efterårsferien næste år, men det er en dyr tur, så det kræver at drengene og pigerne virkelig yder en indsats for at få prisen ned, så alle har mulighed for at komme med. Spillerne tjener blandt andet penge ind til turen ved at omdele reklamer. Et andet tiltag er, at de skal på bagagerumsmarked i Erhvervscenter Knudlund, hvor vi har købt en stand i samtlige 10 weekender, der er åbent dernede. Det kræver naturligvis, at der skal rigtigt mange ting til for at have noget at sælge af i hele perioden. Så hvis du har noget du vil af med, og mener at det kan sælges, så tager vi selvfølgelig meget gerne imod.. (Jan ). Alle tiders mulighed for at få ryddet op i kælderen og på loftet, og samtidig hjælpe de 2 hold til at få en uforglemmelig oplevelse. Limone Cup udvalget 16

17 Them U6 drenge Så er sæsonen ved at være slut for U6 drengene her i Them GF, og det har været en god halv-sæson for mine drenge og piger. Jeg har endnu en gang nydt at lege noget fodbold med dem og ikke mindst nydt deres glæde til at spille fodbold sammen, og bare nyde at komme af sted om tirsdagen. Vi har desværre ikke været så mange, og håber da, der vil komme flere, når vi igen starter i 2011 med endnu lidt børnefodbold. Vi har været til stævner i Spjald og Silkeborg KFUM. Det er en stolt træner, der tager med U6 ud til stævner. Jeg elsker simpelthen den glæde og lyst børnene viser, når vi skal af sted. De bliver vildt stolte, når de trækker den blå trøje over hovedet, og viser at her kommer Them GF. Men vi kan godt bruge et sæt nyt tøj til U6 holdet, så hvis der er nogen, der skulle have lyst til at sponsere et sæt tøj, vil både drengene og pigerne blive glade. Kontakt endelig Connie fra PR Afdelingen. Det har igen været en stor fornøjelse med den opbakning, jeg har fået fra søskende og forældre. Det betyder utroligt meget for både mig og børnene, at denne opbakning er tilstede. Jeg vil gerne sige tak for efteråret her i 2010, og ser frem til at se jer igen i det nye år. Hilsen Nicki U6 træner Herunder tager Loke sig til hovedet efter at have skudt ved siden af målet...åhh siger Simon, men drengene prøver bare igen... 17

18 Så er årets Them GF skrabejulekalender på gaden. Den kan købes på udvalgte salgssteder, eller hos fodboldbørnene. Tag godt imod dem, når de kommer og ringer på. Petanqueudvalg: Medlem Dorte Fogtmann, Rasmussen, Præstemarken Medlem Ulrik Rasmussen, Præstemarken 37, 8653 Them Medlem Søren von Mehren, Saltenskovvej 5, 8653 Them Klubmesterskab 2010 Årets klubmesterskab blev afholdt over 2 gange, og årets klubmester blev: Olga Hosbjerg - Som den eneste vandt hun alle 6 kampe. Vi ønsker Olga tillykke! Alle resultaterne fra klubmesterskabet kan ses på under Petanque. Glædelig jul og godt nytår Hilsen Petanque 18

19 Løbeafdelingen: Jan Gravesen Conny Hosbjerg Hanne Rosenberg Ann Hansen Peder Larsen Michael Futtrup Stefan Thordarson (hjemmesiden) I starten af året brugte vi meget energi på at planlægge/afvikle vores første Them løb. Det blev afholdt i juni med ca. 200 deltagere. Ca. 25 af løbeklubbens medlemmer knoklede i forskellige udvalg for at få det hele til at klappe. Tak til alle hjælpere, sponsorer, lodsejere og alle I andre for opbakningen. Datoen for Them løbet 2011 bliver lørdag den 11. juni. I marts havde vi ca. 25 løbere til Berlin Halvmarathon og ca. det samme til Naturstihalvmarathon i maj. Og der var fællestur til Vejle søndag den 24. oktober, hvor der både var 5, 10 og 21 km-ruter. Vi er i år ca. 100 medlemmer, der mødes 2 gange om ugen. Der er grupper, der løber fra 5 km og op til ca. 15 km. Onsdag løber vi fra Them Hallen kl og søndag kl fra p-pladsen mellem Katrinedal og Velling. Der har lige været 15 af klubbens medlemmer på løbeinstruktørkursus, og de er godt i gang med at planlægge forløbet for begynderholdene, der starter op til marts. Se hvad der ellers rør sig i løbeafdelingen på: 19

20 Bordtennis: Formand og Kontaktperson Niels Bjerregaard Sæsonen startede den 31 august. Det var tidligere end sædvane, og derfor var tilstrømningen til bordtennis også begrænset. Sidste år havde vi træning hver tirsdag fra kl for børn og kl for voksne. Det forløb nogenlunde. I år har vi fået tildelt et tidspunkt om tirsdagen fra kl for børn og kl for voksne. Det er ikke et ideelt tidspunkt, desværre, men vi forsøger, og vi håber ikke tidspunktet afskrækker for mange. Vi har desværre ikke kunnet få timer på det for brugerne mest fordelagtige tidspunkt. Jeg håber alligevel, at mange føler sig tiltrukket af spillet. Kommer der medlemmer, planlægger vi træning med kompetente trænere, og der vil også være mulighed for at deltage i stævner i vinterens løb. Hilsen Niels Tennisudvalg: Medlem Niels Bjerregård Thomsen Vi startede som sædvanlig op med standerhejsning den første søndag i maj. Ca. 25 mødte til kaffe og rundstykker. Sæsonen har båret præg af mange regnvejrsdage. Som klimaet er her i landet, er vi meget afhængige af vind og vejr, og der skal helst af hensyn til banernes kvalitet være tørvejr, når der spilles tennis. I sæsonen har en fast skare spillet sammen hver tirsdag aften mellem kl Der har også været medlemmer til forskellige mesterskskaber, og Them GF var været vært for et arrangement under DGI den 19. september. Eksempelvis havde Them GF nogle spillere med til mesterskaber i Kjellerup. Vores doublepar (Trine og Henriette) fik en stor pokal med hjem. Herfra et stort tillykke fra Them GF. Afdelingen søger jo flere medlemmer. Selvom Danmark p.t. har verdens bedste kvidelige tennisspiller, så smitter denne Caroline Wozniacki-effekt ikke af på tilstrømning af nye tennisspillere. Der er på landsplan et fald i antal tennisspillere under DGI, og det er en tendens, der må stoppes. I Them GF mister vi også medlemmer. Nogle nye tiltag må gøres, hvis tennisbanerne ikke skal ligge hen som brak. For 10 år siden var medlemstallet i Them GFs tennisafdeling på over 100, så noget må gøres. Jeg appellerer til, at nye ansigter føler sig tiltrukket af tennissporten. De gode tennisbaner på Pårupvej fortjener at blve brugt meget mere. Tak for sæsonen Hilsen Niels 20

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk Idræt om dagen - 40 og fyrig 60 og færdig - hvis ikke du er lidt ihærdig Vi er en meget aktiv afdeling under Them GF som henvender sig til den generation - som kaldes 50 plus og til alle

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013

riposten Håndbold Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 riposten Klubblad for Stautrup IF nr. 1 36. årgang februar 2013 Håndbold Over 130 børn spiller minihåndbold i Stavtrup. Her er de kommende U10-spillere fra 2004. Læs mere på side 26 2 riposten februar

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvinningdal Aktivitetsforening HAvisen for HA85 - Nr. 91 - November 2014 HA85 når det skal være rigtigt sjovt... LØB God energi ved Almindsø stafet FODBOLD Flot sæson gav pokalregn i HA85 HÅNDBOLD Nyt

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nr. 2 2012. 32. årgang

Nr. 2 2012. 32. årgang Nr. 2 2012 32. årgang Vi sælger også rygeovne, overvågningskameraer og anti-gøhalsbånd, samt meget andet til jagt og fritid. Dansk produceret kvalitetsfoder I flere varianter, feks. PROF-DOG. Super kvalitet,

Læs mere

RINDUM SU JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON

RINDUM SU JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON RINDUM SU S O G N E - O G U N G D O M S F O R E N I N G JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON Bladudvalg: Ansvarshavende redaktør: Torben Nielsen Churchill12@mail.dk

Læs mere

TIF-NYT 32. ÅRGANG OKTOBER 2010 NR. 3

TIF-NYT 32. ÅRGANG OKTOBER 2010 NR. 3 TIF-NYT 32. ÅRGANG OKTOBER 2010 NR. 3 TJØRRING IDRÆTSFORENING 1/4 million kr. er RIGTIG mange penge!!! Tænker du nogensinde på, at det faktisk er SÅ mange penge, vi skraber sammen i kantinen til håndbold-

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang Januar 2014 Nr. 5 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Banko hver søndag kl. 19.30 i allesøhallen starter den 29. august

Banko hver søndag kl. 19.30 i allesøhallen starter den 29. august AGF ALLESØ ALLESØ GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / A u g u s t 2 0 1 0 4 2. Å r g a n g Banko hver søndag kl. 19.30 i allesøhallen starter den 29. august FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang.

SIK - NYT FORMANDEN HAR ORDET. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. SIK - NYT 18. årgang 2015 FODBOLDAFDELINGEN Februar - Nr. 2 FORMANDEN HAR ORDET Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere