Storytelling om bæredygtighed i værdikæden: Barrierer, motivationer og muligheder med Fairtrade som case.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storytelling om bæredygtighed i værdikæden: Barrierer, motivationer og muligheder med Fairtrade som case."

Transkript

1 Storytelling om bæredygtighed i værdikæden: Barrierer, motivationer og muligheder med Fairtrade som case. Fokusgruppe-interview med danske forbrugere og NGO repræsentanter Jeppe Trolle Linnet, videnskabelig assistent Dannie Kjeldgaard, professor MSO Institut for Marketing og Management Syddansk Universitet Februar 2011 Side 1 af 29

2 Indhold Introduktion: Formål og flow i denne research Fair trade forbrug: Barrierer, motivationer og mulige tiltag Forbrugerne: To motivationer for at handle fair trade NGOerne: Bekymrede over forbruger-skepsis overfor fair trade Forbrugerne: En balancegang NGOerne: Mere information til forbrugerne om værdikæden Forbrugerne efterspørger ikke information NGOerne: Skal fair trade markedsføres mindre normativt, som oplevelse? Forbrugerne: Mere sanselig fair trade, tak NGOerne: Skal vi øge fokus på butikkerne? Forbrugerne: Ja tak til 100% fair trade butikker! NGOerne: Et øko-fair-trade multimærke? Forbrugerne: Ikke symbol-forvirrede, men ja tak til multimærket Hvad forskningen siger: Motivation, information og sanselighed Skepsis er meget udbredt Mere information om det gode for verden er ikke svaret Troen på fair trade er en etisk fordring, ikke viden At købe er at anerkende Fair trade butikker og branding som en vej ud af tvivlen Moralske og geografiske forskydninger i meningen med fair trade Ud over segment- og informations-tænkningen Andre emner rejst i fokusgrupperne NGO-roller i værdikæden rettet mod andre aspekter end forbrug Er danske forbrugere naive og derfor lavt involverede? Forbrugeres ideer til NGO roller i værdikæden Hvilke ressurcer har NGOerne brug for...23 Sammenfatning muligheder og begrænsninger for storytelling...25 Begrænsninger for storytelling...27 Litteratur...29 Side 2 af 29

3 Introduktion: Formål og flow i denne research Denne rapport analyserer resultaterne af research, som Syddansk Universitet har foretaget for Dansk Netværk for Kaffe, Te og Kakao, med det formål at sidstnævnte kan tilbyde danske NGO er en værdifuld viden angående NGO ernes mulighed for at spille en rolle i værdikæden, som de danske forbrugere vil forstå og værdsætte. Dataindsamlingen i denne research består af to fokusgrupper á 2 timer. Fokusgruppe 1 med 6 NGO repræsentanter blev afholdt hos Ibis i København den 6/ Dens formål var primært at lægge op til den efterfølgende gruppe med fair trade-forbrugere: At afsøge hvilke roller i værdikæden fra jord til bord som NGOerne selv kan se for sig, og som de forestiller sig at forbrugerne vil kunne forstå og opfatte positivt. Formålet var således til en begyndelse meget forbruger-orienteret. Forbrugernes ønsker og globale forestillinger var tænkt som rammen for diskussionen, indenfor hvilken NGOerne skulle komme op med tiltag, der kunne gøre dem mere synlige i forbrugernes øjne, og dermed til attraktive og nødvendige partnere for erhvervslivet. Diskussionen var altså tænkt som en idegenererings-session, hvor deltagerne skulle beskrive hvad de som NGO repræsentanter tror, at forbrugerne ønsker eller kan bringes til at forstå og ønske, og hvordan NGOerne vil addressere disse behov. Med andre ord, hvilke knapper hos forbrugerne ville NGOerne kunne trykke på i fremtiden, og hvordan? En stor del af diskussionerne har fair-trade som omdrejningspunkt. Det skyldes at der i designet af undersøgelsen blev taget højde for at fair-trade er den del af bæredygtighedsdiskussionen der er mest top-of-mind for øjeblikket. Rent metodisk har det været vigtigt at give deltagere i undersøgelsen noget konkret at diskutere snarere end meget abstrakte forestillinger. Ved en undersøgelse af et større omfang ville man kunne have afdækket et bredere sæt af bæredygtighedsbetydninger. Det viste sig i resultaterne også at termen fair-trade ofte bruges som en paraplybetegnelse for bæredygtighed snarere end udelukkende om produkter der bærer Side 3 af 29

4 fairtrade mærket. Fairtrade fungerer dermed som en case og konklusionerne er relevante for et bredere spektrum af bæredygtigt forbrug. Udgangspunktet for denne diskussion var spørgsmålet til NGO deltagerne: Hvad er jeres billede af forbrugerne? Hvilke barrierer eller behov har fair trade-forbrugere, og hvordan kan I addressere dem? Fokusgruppe 2 med 6 forbrugere blev afholdt den 15/ , også hos Ibis. Alle forbrugere i gruppen var på forhånd dedikeret til fair trade konceptet. Gruppens formål var primært at afsøge denne type forbrugeres opfattelse af fair trade fænomenet generelt, af værdikæden, og hvorvidt der foregår positive eller negative udviklinger omkring fair trade fænomenet, som NGO er kan have en rolle i forhold til. Grupperne kan altså tilsammen bruges til at give nogle pejlinger om, hvorvidt allerede engagerede fair trade forbrugere vil tage godt imod nye tiltag indenfor produktion, distribution og salg af fair trade produkter, og mod de roller som NGOerne kunne have i den forbindelse. I flere tilfælde var der ikke tid til en opfølgende diskussion af emnerne. Denne rapport må da stå som et katalog over kortfattede ideer, som kan tjene til inspiration for fremtidig opfølgning, enten i form af research eller i form af konkrete tiltag overfor produktion, distribution og markedsføring. I rapporten gennemgås først resultaterne af de to gruppeinterviews. Det former sig i visse tilfælde nærmest som en spørgsmål-svar dialog mellem NGO-repræsentanternes ønsker, bekymringer og forslag, som efterfølges af forbrugernes input hertil. Herefter sættes resultaterne i forhold til internationale undersøgelser for til sidst at munde ud i identifikation af konkrete muligheder og barrierer for storytelling ifm. Bæredygtighed generelt. Begge grupper og hovedparten af rapportskrivningen blev gennemført af Jeppe Trolle Linnet, cand. scient. anth og videnskabelig assistent, Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet. Side 4 af 29

5 1 Fair trade forbrug: Barrierer, motivationer og mulige tiltag 1.1 Forbrugerne: To motivationer for at handle fair trade Forbrugere i gruppen var udvalgt så de allerede havde en positiv indstilling til fair trade. Som forventeligt er de godt bekendte med fair trade fænomenet. Kaffe er det produkt der dominerer i deres bevidsthed om fair trade. Andre produkter der nævnes er te, tekstiler, chokolade og bananer. Fair trade køb opleves af disse forbrugere blandt andet som en solidarisk handling derved at man støtter gode ting i den 3. verden i forhold til vilkårene for produktion og handel. Men også som en mulighed for at søge en egen sanselig tilfredsstillelse idet fair trade produkter hidrører fra små producenter, hvilket giver sandsynlighed for en højere kvalitet end fx masseproduceret kaffe. Således er der helt overordnet to niveauer i forbrugernes motivation for at handle fair trade: Det etiske og det sanselige. 1.2 NGOerne: Bekymrede over forbruger-skepsis overfor fair trade Selvom nogle forbrugere i høj grad er positivt motiverede overfor fair trade, er præmissen for diskussionen i NGO gruppen, at flere forbrugere skal involveres dybere, med større omsætning til følge. Samt at man skal modarbejde risikoen for et fremtidigt fald i opslutningen. Indenfor denne diskussion søges der en rolle for NGOerne. Flere NGO repræsentanter er bekymrede for, at forbrugerne måske resignerer omkring den positive effekt af at købe fair trade: At forbrugerne mister tillid til at deres handlinger får en effekt, eller til om de firmaer og organisationer som markerer sig som fair trade nu virkelig er drevet af idealisme. De diskuterer hvorvidt de bør fokusere på at skabe en lyst hos forbrugeren til at bidrage til en positiv proces, i stedet for at anspore håbløshed. For eksempel ved at profilere fair trade bevægelsen som en succeshistorie, og lægge en generelt positiv tone af det går faktisk godt, hjælp os til at gøre det endnu bedre Forbrugerne: En balancegang Forbrugerne bekræfter at der række faktorer kan få dem til at fravælge fair trade, hvoraf nogle har med skepsis overfor mainstream fair trade at gøre, og andre er udtryk for en prioritering mellem flere idealistiske og indbyrdes modstridende agendaer, som fx fair trade vs. klima. Side 5 af 29

6 Fair trade overfor andre gode agendaer Da flere af disse forbrugere også er stærke tilhængere af økologi, kan økologi vs. fair trade blive en konkret afvejning for dem. Her blander individuelle økonomiske prioriteringer sig med ønsker om kvalitet og fysisk sundhed. For eksempel på kaffe-området; hvor der findes specifikke produkter i samme kategori, der er markedsført så de repræsenterer enten gourmet, øko eller fair trade. Hvad angår øko vs. fair trade er problemet at en del fair trade ikke er økologisk. Samtidigt er det en dybt principiel afvejning hos individet af, om man skal handle godt med ens egen krop og egen families sundhed i tankerne, eller den større verdensorden for øje. Hvis jeg havde valget mellem noget der var hverken økologisk eller fairtrade, og noget der var ikke-økologisk og fairtrade, ville jeg tage det sidste... og hvis jeg også kunne vælge økologisk men ikke-fair trade, så ville det blive prioriteret højere end fair trade (fair trade forbruger) På området klima vs. fair trade ser forbrugerne en modsætning mellem det at vælge 3. verdens produkter og støtte fair trade, og så det at vælge danske produkter der ikke indebærer miljøfjendtlig transport, og desuden kan være økologiske. Min holdning til fairtrade har ændret sig over de seneste år, efter at vi har fået tudet ørerne mere fulde af klima co2 og transport, så nu er det lige pludselig godt, hvis det er dansk produceret det er blevet meget kompliceret lige pludselig (fair trade forbruger) Forbrugerne registrerer en mainstreaming Disse forbrugere udtrykker ikke, modsat en del andre der beskrives i forskningen, direkte skepsis overfor den ofte omtalte proces; at aktørerne på fair trade området bliver større og får et mere professionelt corporate image. De har bemærket at fair trade som brand spreder sig: At flere aktører tegner en fair trade profil, for eksempel DSB, Roskilde festivalen, og fair trade byer som Århus og Frederiksberg. Altså det startede med ham der Max Havelaar og nu har vi da en dansk organisation med generalsekretær og Ture Lindhart som ambassadør og blad det er jo blevet til mere end blot kaffen nede i supermarkedet og det må da være et udtryk for at det ikke går helt skidt (fair trade forbruger) Side 6 af 29

7 Forbrugerne antyder den forestilling som ofte (men ikke her) udvikler sig til en kritik af ovenstående mainstreaming: At kun de små producenter holder fast i den autentiske sjæl eller tradition som mange forbrugere oplever eller forestiller sig, når de forholder sig til fair trade produkter: Jeg tænker at fair trade kan være en garant for små steder, hvilket er en god ting uanset hvordan kvaliteten er. De små steder prøver at have deres egen tradition (fair trade forbruger) Skepsis: For godt til at være sandt? Forbrugere udtrykker alle en vis grad af mistænksomhed overfor fair trade aktørerne både sandfærdigheden hos forhandlere, samt en skepsis om hvorvidt den øgede fortjeneste i den 3. verden er retfærdigt fordelt, eller om fair trade fænomenet snarere skaber sin egen form for korruption. Jeg tænker at for nogle år siden der var det sådan; hold da op det er fairtrade! Og så synes jeg at jeg har sådan et billede af, at der kom en masse historier om at det var bogus - at der ikke var hold i det og at det bare var noget, de satte på og snød lidt. Det ved jeg ikke om jeg helt har sluppet endnu (fair trade forbruger) Jeg ville nok tro på det, hvis Irma sagde vi har været ude på den her gård og nu køber vi derfra. Men igen et billede er bare et billede, som kan være manipuleret med nok så meget (fair trade forbruger)...så tænker jeg med det samme pamperi, især i mange Afrikalande sidder der en pave og styrer det hele, jeg ville håbe man kunne få en NGO til at styre et eller andet i det pågældende land... Min første tanke er at der er en eller anden der lever helt vildt højt og tager de 1000$ for fair trade-certificeringen (fair trade forbruger) 1.3 NGOerne: Mere information til forbrugerne om værdikæden Den skepsis som forbrugere udtrykker ovenfor er kendt for NGO repræsentanterne, som ser den som en barriere mod et større forbrug af fair trade. Deres primære forslag til hvordan man bearbejder den barriere, og spiller en rolle som NGO, handler om information. De forestiller sig at forbrugere vil bruge flere penge på fair trade, hvis de får mere information om deres køb. Dels vil Side 7 af 29

8 de gerne personliggøre købet, så forbrugeren får en oplevelse af det menneske, som har produceret varen, og hvordan vedkommende specifikt gavnes af købet. Desuden mener de at forbrugerne har brug for en mere enkel og konsistent forståelse af hvad fair trade er, så de kan sammenligne korrektheden af produkter på tværs af forskellige produktkategorier, og herved prioritere fair trade-delen af deres forbrug, så pengene gør mest gavn. Information skal mane skepsis i jorden så forbrugeren bliver mere overbevist og dermed mindre prisfølsom. NGO repræsentanter udtaler således at Jeg tror noget af grunden til forbrugernes prisfokus er, at pris i sig selv er umiddelbart sammenligneligt. Du kan sige den her koster 10 kroner og den her koster 5 kr., jeg vil have den til 5 kr., men du kan ikke sige den her, den er mere bæredygtig og den her den er mindre bæredygtig, fordi det bliver meget hurtigt sådan noget fluffy noget; det er godt for verden det er godt for dig det er godt for alt mulig andet, det er umuligt at sammenligne og det er noget der irriterer mig som forbruger. Fink nok at det er godt, men er det 20 kr. godt eller er det 40 kr. godt? Og det er umuligt at sammenligne. Det er i øvrigt også umuligt at sammenligne konventionelle produkter i forhold til fairtrade, hvor meget bedre er det? (NGO repræsentant) NGO repræsentanterne forestiller sig at skabe en mere klar viden hos forbrugerne om, hvilke centrale parametre fair trade vurderes på, og samtidig skabe et sammenligningsgrundlag på tværs af kategorier af produkter. Eventuelt ved at udvikle en certificering efter den amerikanske Good Guide model, hvor hvert produkt får del-karakterer på forskellige fair trade-parametre. Hvilket bl.a. omfatter en social karakter der beskriver hvordan et firma engagerer sig i det omkringliggende samfund og hvordan det forholder sig til at arbejde i lande med undertrykkende regimer. En arbejds-karakter beskriver hvordan medarbejdersammensætningen er, hvordan arbejdsforholdende er og om arbejds- og menneskerettigheder bliver overholdt. Andre karakterer beskriver firmaets ledelse og dets relation til forbrugerne. Herved får produktet en samlet social karakter, der sammen med karakterer for sundhed og miljø giver produktet den samlede Good Guide-karakter. De tre overordnede karakterer for miljø, sundhed og det sociale fremgår umiddelbart af Good Guide s guide. Good Guide adskiller sig fra mærkningsordninger ved ikke at være et initiativ fra producentens side. Derfor uddeler Good Guide også en del dårlige karakterer Side 8 af 29

9 og derfor er karakteren heller ikke trykt direkte på produktet, men kan findes på nettet. De bruger også mange kræfter på at promovere deres smartphone app. Med Good Guide har du som forbruger mulighed for at sige, det her ikkecertificerede produkt det opnår 3 og det her certificerede produkt det opnår 9 og jeg kan gå ind og se at det er fordi at de har valgt at bruge nogle delelementer i deres produkt som gør at deres menneskerettigheder er helt i top, de betaler gode lønninger og i øvrigt så er der lave klimaproblemer i det (NGO repræsentant) Der burde være en good guide certificering som vi har snakket om, fordi der bliver forbrugeren tvunget, altså man får informationen lige op i hovedet og så ved man det, så kan det godt være man stadig vælger at købe det billige, men så må man jo også have lov til det (NGO repræsentant) NGO repræsentanterne vil have forbrugerne til at føle, at de udøver en reel indflydelse ved at købe fair trade. Dette skal gøres ved gennem konkrete eksempler at understrege den forskel forbrugeren har gjort gennem sit køb, eller de negative konsekvenser det havde haft, hvis dette produkt ikke havde været fair trade. Forbrugere og alle vil gerne høre om effekten af det de har gjort, mange af dem der gør noget ud fra hjertet vil faktisk gerne vide hvad forskel har jeg gjort i denne situation, i stedet for at se alle de negative historier som kommer ud, der til sidst får folk til at føle puha så kan jeg ligeså godt give op, for jeg har fulgt med i det her og der lyder stadigvæk til at gå meget meget negativt. Det er rigtigt vigtigt at sætte tingene i perspektiv, lad os fokusere på de 20% for hvem det er gået godt, vi har stadig et mål om at få alle med, men lad os lige nu kigge på de 20% og se på, hvordan ting kan blive bedre (NGO repræsentant) Jeg tror det handler om at få eksemplificeret; ved at købe fairtrade så kan man rent faktisk.. Man kan give nogle eksempler: Når du køber fairtradekaffe så har du sikret en kaffeplantage familie et eller andet i mange dage. Altså hvad betyder det rent faktisk derude at man tager det valg, hvor er det udslagsgivende, er det i livskvaliteten? Er det at man sikrer nogen, at udover deres rettigheder ikke bliver overtrådt, så lever de ikke længere på fattigdomsgrænsen, men noget over? I sidste Side 9 af 29

10 ende handler det om. At mennesker giver til mennesker, mennesker forholder sig til andre mennesker, mennesker forholder sig ikke til en mærkning eller en stat eller en certificering, i sidste ende så handler det om at jeg kan gøre noget godt for et andet menneske ved at gøre noget herfra. Så jeg tror vi skal have personer på i den anden ende og nogle helt konkrete historier (NGO repræsentant) I det hele taget har NGO repræsentanterne en stærk tro på, at kunne nedbryde barriererne mod et højere fair trade forbrug gennem mere information. Både mere detaljerede certificeringer der inddrager flere faktorer, og personliggjorte historier om de gode konsekvenser. Alle disse informationer om det gode du gør skal gøre forbrugerne mere overbeviste om effekten af deres handlinger Forbrugerne efterspørger ikke information Der lader til at være en vis afstand mellem de løsninger NGOerne ser for sig, og de behov forbrugerne udtrykker. Ganske vist udtrykker en del forbrugere at de kan tvivle på sandfærdigheden og den moralske renhed af fair trade systemet, men ingen af dem eftersprøger nogen løsninger, der kan give dem mere vished. Desuden er tid i hverdagen en kæmpe barriere mod at modtage mere information, og gør at forbrugerne egentlig ikke er interesserede i mere information. I en almindelig handelssituation har man ikke tid til den slags (fair trade forbruger) Da fair trade forbrugerne i fokusgruppen er mere end normalt engagerede i fair trade, vil nogen af dem gerne tage mere information til sig. Men det skal vel at mærke serveres på en let måde: De vil ikke have den normativt ladede alvor ind over deres køb, som informationen kunne bringe med sig. Jeg tror det er et spørgsmål om tid, i stedet for at gide at stå og klikke ind og læse en historie, jeg tror det er bedre hvis der er et morsomt billede af en værdikæde, hvor man kan se, så meget går direkte til bønderne, i stedet for at skulle læse en længere historie (fair trade forbruger) Side 10 af 29

11 1.4 NGOerne: Skal fair trade markedsføres mindre normativt, som oplevelse? NGO repræsentanterne mener at alt for mange forbrugere er uvillige til at betale en merpris for fair trade, og diskuterer hvordan man kan skabe en accept af højere priser på fair trade. Ud over informations-aspektet nævnt ovenfor diskuteres det, om man i højere grad kan profilere de fordele, som fair trade produkter har for forbrugeren selv: Dem der ikke handler om global solidaritet, men er mere funktionelle eller æstetiske. For eksempel holdbarhed, sundhed, eller et unikt design for de enkelte objekter som resultat af, at forarbejdningen ikke sker gennem en industriel masseproduktion Kan folk få en ekstra gevinst ved at købe et eller andet, altså sådan helt personligt? Hvad er den funktionelle fordel ved at købe noget fairtrade, altså det der med at økologi det er faktisk sundere, der gør man det jo ikke for dyrenes skyld nødvendigvis, man gør det for sin egen skyld. Det kan også godt være, at der kan være noget sjovt, som man får ekstra med, når man køber noget der er fairtrade eller et eller andet? Det kan bare være det at man har det godt med sig selv eller at det smager bedre eller at man kan vise over for sine venner at man har gjort et eller andet superlækkert, man kunne også tænke i den bane, altså fordele for forbrugere (NGO repræsentant) Forbrugerne: Mere sanselig fair trade, tak Forbrugere bekræfter implicit at selvom de ser fair trade som et spørgsmål om global retfærdighed, vil de gerne væk fra den normative tone, og over i retning af sanseligheden. Dette bliver diskuteret som en rebranding af fair trade væk fra det frelste og over mod det mere trendy. Nogle forbrugere taler om at tørre støvet af fair trade : De vil gerne se flere trendy fair trade produkter i fx Illums Bolighus. En sådan reorientering af fair trade konceptet kunne evt. illustreres med en opdatering af fair trade logoet, foreslås det. Jeg vil mene at logoet godt kunne genopfriskes lidt på en moderne måde, altså fairtrade-logoet. Jeg synes måske det godt kan virke sådan lidt 80er-agtigt støvet (fair trade forbruger) Side 11 af 29

12 ...for at tørre lidt af det støv af butikkerne (der sælger fairtrade), som jeg synes der er. Der skulle gerne være ting der er så gode, bare en eller to ting, men det kunne være sjovt at se fairtrade i Illums Bolighus for eksempel (fair trade forbruger) 1.5 NGOerne: Skal vi øge fokus på butikkerne? I NGO gruppen diskuteres det hvordan man kan få forhandlerne til at tage flere fair trade produkter ind. Et problem er at butikker vælger ikke at føre fair trade for at undgå en kannibalisering af den del af deres afsætning, som ikke er fair trade. I forlængelse heraf ligger der en mulig rolle for NGOerne i at skabe mere opslutning hos forhandlere omkring at brande sig som 100% fair trade. Så vil det ikke længere være relevant at frygte konsekvenserne for deres ikke-fair trade afsætning. Der findes modstridende interesser, selv inden for den samme virksomhed, forstået på den måde, at der er begrænsninger for hvor meget man kan hive ud af verdensmarkedet på certificeret kakao. Det vil sige, for nu at tage Toms igen, de har ingen interesse i at kannibalisere deres egen forretning ved at bruge en masse krudt på at få folk til at købe mere og mere af deres fairtrade certificerede kakao fordi det kan de ikke levere, selvom de kunne tjene gode penge så kan de ikke levere det. Så de har en interesse i at tjene penge på deres eksisterende kakao, som er nogle rigtigt cash cows for dem, som de så kan investere i de nye fairtrade-produkter, som de jo godt ved at vejene er belagt med fremover... Her tror jeg at NGOerne har en rolle at spille, via vores lokale forankring, partnere, at hjælpe til at øge kapaciteten på verdensmarkedet. For der har vi en adgang via civilsamfundet. (NGO repræsentant) Her diskuteres det at udnytte den store indflydelse som ganske få forbrugere kan udøve på en forhandlers dispositioner Ud af 1000 forbrugere skal du bare have 100, 50 eller 10 til at sende meget insisterende s og breve osv til virksomhederne før end at de begynder at reagere, fordi de er bange for den dårlige presse. Derfor er det dybest set ligegyldigt at 600 af deres forbrugere er ligeglade og godt ville have købt det andet alligevel fordi de oplever frygten, nu snakker jeg virksomheden, der er så stor for at få dårlig Side 12 af 29

13 presse, at de er villige til at få en meromkostning ved at sælge noget andet. Jeg tror i virkeligheden at du kan få en succes med at få virksomheden til at tage en csrbeslutning der hedder, ok 100% det er nemmere vi slipper for alt bøvlet (NGO repræsentant) I det øjeblik, hvor man kan vende folk, så tror jeg at du får en kæmpe gevinst, fordi hvis jeg går ud og jeg ikke har nogen aktie i det personligt, men jeg er bare en forbruger, men fortæller alle at mit sofabord det kommer fra en bæredygtig produktion i Honduras og det er langt det fedeste og så videre, så sælger det meget mere end hvid Nepenthes eller nogle andre går ud og gør det, fordi du bruger jo nogle vennekontakter og så videre. Det er jo også det de store virksomheder går ud og gør, Firefox har fået millioner af mennesker til at skifte browser fordi deres venner siger de skal (NGO repræsentant) Forbrugerne: Ja tak til 100% fair trade butikker! NGO gruppens forslag om at arbejde for, at handlende sælger 100 % fair trade, bliver modtaget med et rungende ja blandt forbrugerne. Et fair trade supermarked i stil med de økologiske supermarkeder synes at have en vis appeal Det er jo klart at jo mere der er, jo mere køber man også, altså hvis jeg går ud og handler så køber jeg så meget jeg kan økologisk eller fairtrade, men der er mange ting jeg ikke kan få eller ikke altid kan få, så hvis der var mere til rådighed så ville jeg købe mere (fair trade forbruger) Omend ikke specifikt fair trade-relateret bliver Irma nævnt som et eksempel på et retailparaplybrand der giver en følelse af sikkerhed for, at alle varer der sælges under det er af høj standard. Jeg tænker at Irma for eksempel... Butikken er ikke så stor og det er allerede ret dyrt og derfor ville det være et naturligt sted, hvor de kunne markere sig med alt er fairtrade. Det synes jeg ville være noget! (fair trade forbruger) Side 13 af 29

14 1.6 NGOerne: Et øko-fair-trade multimærke? NGO repræsentanterne diskuterer om forbrugerne i højere grad har brug for at kunne styre efter et eller få visuelle symboler, der repræsenterer en generel fair trade-certificering, når de handler. Oplever forbrugerne en forvirrende mængde certificeringer? Forbrugerne: Ikke symbol-forvirrede, men ja tak til multimærket Forbrugerne selv fortæller, at de orienterer sig aktivt efter fair trade logoet når de handler. De er ikke forvirrede over betydningen af de logoer der findes på området. En del af forbruger-gruppens formål var at afsøge om forbrugere oplever at der er for meget information på området, og for mange aktører der påberåber sig en idealistisk status. Intet tyder på at dette er et problem. Disse ganske bevidste og idealistiske forbrugere er ikke forvirrede over antallet af certificeringer, eller forskellen på de forskellige former for fødevare godhed. De orienterer sig uden større problemer både mod begreberne økologi, fair trade, bæredygtighed og i nogle tilfælde biodynamik. På trods af at disse forbrugere er vant til at orientere sig i forhold til deres forskellige behov for fx fair trade og økologi, og de logoer der repræsenterer dem, opfattes det som et positivt træk, hvis der kunne opstå et multimærke som certificerede varer der både var garanteret økologiske, bæredygtige og fair trade. Jeg synes det kunne være en positiv udvikling, hvis der var et nyt mærke, som tog alt i betragtning, noget som eksempelvis hed Sustainable. For eksempel for nogle år siden var dansk økologi af højere standard end det var i EU, men måske i stedet for at have så høje krav på alt, så i stedet for have lidt lavere krav på alt og så kunne samle det i et Sustainable mærke (fair trade forbruger) 2. Hvad forskningen siger: Motivation, information og sanselighed 2.1 Skepsis er meget udbredt Det bør understreges at de former for skepsis og mistænksomhed, som forbrugerne her nærer over for fair trade, er meget udbredte. De kan være tilstede hos en forbruger uden at udgøre en barriere sig selv. I artiklen Making a difference: ethical consumption and the everyday (2010) rapporterer Matthew Adams og Jayne Raisborough at selv forbrugere der hyppigt køber fair trade oplever en suspicion of do-gooders : Side 14 af 29

15 a suspicion that supermarkets were overpricing to service some Mr Bigs in creaming off the profits, illustrates concerns about middlemen while others expressed confusion and worry when Fairtrade goods were cheaper than similar products (p. 265) Flere analyser understreger at man nøje skal overveje hvordan man forsøger at nedbringe denne skepsis, og om det overhovedet er der, man skal sætte ind. Flere forskere på feltet understreger at denne skepsis er indbygget i selve fair trade fænomenet og markedsøkonomien, og at man som forbruger dybest set vælger at handle på trods af den. Selvfølgelig kan handelen eller NGOer forsøge at give forbrugere mere information, men hvis den leveres af en part der har interesser i at få dem til at købe fair trade, omfattes informationen blot med samme skepsis som al øvrig reklame. Pris-sænkning er tydeligvis heller ikke vejen frem, det forvirrer blot forbrugerne i forhold til den moralske premium, fair trade produkter forventes at have. Generelt må man sige at problematikken om fair trade, ligesom problematikker om genetik, forurening, klima etc, tvinger moderne mennesker til at forholde sig til store abstrakte sammenhænge, som de aldrig selv kan begribe med deres eget sanseapparat. Derfor er de tvunget til at stole på eksperter, og derfor må de altid tvivle, eller snarere vælge at tro, for så at kunne handle. Denne helt grundlæggende problemstilling er glimrende beskrevet i bogen Risk Society af sociologen Ulrich Beck (1992). Også i købet af fair trade oplever forbrugeren en kompleks blanding af viden, forestilling og skepsis, men mange køber alligevel: our data suggests that shoppers weave complex lay knowledge of global problems; such as perceived bads of supermarket business with unease towards ethical consumption itself. What we find is that this does not deter all consumers from shopping ethically but demonstrates the complexity of their motivations, and understanding of their own ethical actions (Adams og Raisborough 2010: 266) 2.2 Mere information om det gode for verden er ikke svaret Både forskningen og de data vi samlede blandt fair trade forbrugere antyder at mere information om værdikæden og de lokale konsekvenser ikke nødvendigvis vil betyde ret meget. Dels er skepsis en indbygget i selve den markedsøkonomi, som fair trade både reagerer imod og virker igennem, dels køber folk fair trade alligevel. Men desuden vil godheds-diskursen ikke nødvendigvis Side 15 af 29

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv

Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Social ansvarlig mode i et forbrugerperspektiv Jane Schouborg Jensen (JJ62069) Vejleder: Sophie Esmann Andersen Speciale i Virksomhedskommunikation, Sommer 2009 Aarhus School of Business (Handelshøjskolen

Læs mere

Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004

Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004 Dok.: 21281/MHB/TR Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer rapportudkast maj 2004 Indhold: 1. Forord...1 2. Den samlede undersøgelses udgangspunkt...2 2.1 (Social) psykologisk...3 2.2 Socialvidenskabelig

Læs mere

Hvis du skulle finde information om Fairtrade-produkterne, hvor ville du så lede?

Hvis du skulle finde information om Fairtrade-produkterne, hvor ville du så lede? FAIRVEL OG Innovation, Konceptudvikling og Projektstyring, efterår 2009 Gruppe 4: Nina Dam, Lea Letén, Mads Chr. Frederiksen, Jeppe Morgenthaler & Louise Leidersdorff McHenry. Anslag: 81030 ABSTRACT Fairvel

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Mad og sundhed. stor undersøgelse af danskernes syn på det sunde liv SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER

Mad og sundhed. stor undersøgelse af danskernes syn på det sunde liv SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Mad og sundhed stor undersøgelse af danskernes syn på det sunde liv Ny, landsdækkende platform for udvikling af produkter og markeder Læs mere side 14 NR.32 JANUAR 2011 INSTITUT

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

innovation i det glokale (øl)marked side 4 fra forretningsstrategi til kommunikationsstrategi lyd er den stærkeste sans, vi har

innovation i det glokale (øl)marked side 4 fra forretningsstrategi til kommunikationsstrategi lyd er den stærkeste sans, vi har NR. 3 BEEZZ BUSINESS REVIEW 2014 innovation i det glokale (øl)marked Magasinet udgives af Innovation Network Market Communication Consumption, som er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. side

Læs mere

Studerende og Sund Kost

Studerende og Sund Kost Studerende og Sund Kost Et studie af unge, studerendes kost og indkøbsvaner i et sundhedsfremmende perspektiv Udarbejdet af: Katrine Vestergaard Petersen Lasse Vejlebo Hansen Rune Sønder Tim Løye Møller

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

EN BÆREDYGTIG FREMTID

EN BÆREDYGTIG FREMTID EN BÆREDYGTIG FREMTID Tania Ellis Mads Øvlisen Niels Due Jensen Mads Krage Forfatter FN Global Compact Grundfos Max Havelaar Søren Hvilshøj Anne Skare Nielsen Claus Stig Pedersen Henrik Wenzel Grontmij

Læs mere

DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv

DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv DESIGN I BRUG Om designkompetence og værdiforøgelse i det danske erhvervsliv Jylland-Fyn Designnetværk Jylland-Fyn 1 DESIGN I BRUG Udgivet af: Designnetværk Jylland-Fyn Udarbejdet af: Plurafutura Tryk:

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Politisk Forbrug og Brands i samspil med CSR

Politisk Forbrug og Brands i samspil med CSR Politisk Forbrug og Brands i samspil med CSR - Et forbrugerorienteret studie af Den Politiske Forbruger og dagligvarekæders corporate branding af CSR Tine Kjerulf Heidelbach Cand.ling.merc Eng. og Interkulturelle

Læs mere

Fra Ego Til Øko? Et speciale om oplevelsen af et værdibaseret forbrug

Fra Ego Til Øko? Et speciale om oplevelsen af et værdibaseret forbrug Fra Ego Til Øko? Et speciale om oplevelsen af et værdibaseret forbrug Fra Ego Til Øko?? Medieformidlet Kommunikation Aalborg Universitet, 10 semester Specialet er afleveret den 4. juli 2008 Vejleder Mikael

Læs mere

Psst, nu skal du høre..!

Psst, nu skal du høre..! Psst, nu skal du høre..! et speciale om viral markedsføring i en postmoderne verden af Rene Ribberholt Kæseler 10. semester Medieret Kommunikation Aalborg Universitet den 02/08 2010 Titelblad 2 Forord

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Speciale af Betina Kristensen

Speciale af Betina Kristensen 1.0. Indledning: 2 1.2. Problemformulering: 4 2.0. Dream Society: 5 2.1. Drømmesamfundets konsekvenser for en virksomheds kommunikation: 14 2.2. Storytelling og branding: 18 3.0. Fortællingens funktion:

Læs mere