Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010"

Transkript

1 Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010

2 Formålet med rapporten Formålet med denne rapport, der er udarbejdet af Promovator A/S for Ringsted Kommune, er at give et indblik i sponseringens muligheder (på både kultur- og offentlig sponsering) samt undersøge hvilke muligheder, der er for Ringsted Kommune i et muligt fremadrettet samarbejde med Ringsted Festivalen. Udover at kigge på potentialet i samarbejdet med Ringsted Kommune vil rapporten også inkludere f.eks. vurdering af Ringsted Kommunes/bys image samt indblik i det private/offentlige samarbejde omkring Skanderborg Festivalen. Vurderingerne og anbefalingerne beror på erfaringer på sponserings- og eventområdet indsamlet over 11 år, hvor Promovator både har arbejdet med alle sponseringsområder (sport, kultur, social, offentlig, klima osv.) og på begge sider af bordet både på sponsorsiden og på udbydersiden (udbydere af sponsorater). Udover vores erfaringer trækker vi i rapporten på en mindre imageanalyse omkring Ringsted Kommune samt på tal og analyser fra Promovators årlige SponsorTrend analyse. Formålet med SponsorTrend analysen er én gang årligt at tage pulsen på det danske sponsormarked. Det gøres ved at spørge 1500 forbrugere/borgere, hvad deres holdning er til sponsering som markedsføringsform, samt hvilket kendskab de har til de forskellige sponsoraktører. Analysen foretages af analysebureauet Webpol. Indhold af rapporten bliver således: 1. Mini image-analyse af Ringsted 2. Hvad er forbrugernes holdning til sponsering 3. Hvad er forbrugernes holdning til kultur sponsering 4. Hvad er forbrugernes holdning til offentlig sponsering 5. Skanderborg Casen: Hvad har Skanderborg Kommune fået ud af Skanderborg Festivalen 6. Hvad kan Ringsted Festivalen konkret tilbyde Ringsted Kommune Vurdering af Ringsted Festivalen

3 Ringsted Festivalen 2010 Image analyse af Ringsted Kommune

4 Hvad forbindes Ringsted med? For at få et indtryk af Ringsteds image som by/kommune i målgruppen årige med fast job, der er bosiddende i eller omkring København, og derfor er mulige tilflyttere til byen/kommunen, har vi foretaget en mini-analyse af byens image i ovenstående målgruppe. 100 personer (både kvinder og mænd og både alle respondenter og de som har været i/har kendskab til Ringsted) er blevet spurgt, og de overordnede konklusioner er: 1. Ringsted betragtes hovedsageligt som værende profilløs og kedelig og måske endnu værre så tager respondenterne ikke stilling, da de ikke har et grundlag for at have en mening 2. For respondenter der har været i/har kendskab til Ringsted (nederste tabel) stiger værdier som kant, nytænkende og spændende en anelse, men modsat stiger procentdelen på værdierne kedelig, profilløs og gammeldags 3. Såfremt Ringsted ønsker at kommunikere andre værdier fremadrettet, vil vi anbefale, at Ringsted Kommune arbejder med branding af kommunen. For nedenstående er ikke nødvendigvis sandheden om Ringsted, men mere et udtryk for manglende profilering og kommunikation af byen/kommunen udenfor Ringsted Hvilke af nedenstående ord forbinder du med byen Ringsted? (Alle) Ungdommelig Gammeldags Kant Profilløs Stillestående Nytænkende Kedelig Spændende 0% 1% 1% 1% 30% 3 37% Hvilke af nedenstående ord forbinder du med byen Ringsted? (respondenter der har været i Ringsted) 4 4 Ungdommelig Gammeldags Kant Profilløs Stillestående Nytænkende Kedelig Spændende 0% 4% 4% 4% 8% 21% 46% 50% 54% Vurdering af Ringsted Festivalen

5 Ringsted Festivalen 2010 Analyse af hvad forbrugernes holdning er til sponsering (udgangspunkt i SponsorTrends 2009)

6 Forbrugernes holdning til markedsføring For 8 år i træk kan Promovator dokumentere, at sponsering er den markedsføringsform, som forbrugerne helst ser, at virksomhederne benytter sig af. Og for andet år i træk indtager de tre store sponsorområder alle tre podiepladser. Som i 2008 topper social sponsering foran sports- og kultursponsering. Alle markedsføringsområder har deres unikke styrker, men det der giver sponsering forbrugernes stemme er sponseringens involvering i forbrugernes dagligdag. Hvorfor? Fordi sponsering er det eneste marketingparameter, der giver forbrugerne mulighed for at udleve deres passioner. Derfor vil man hellere opleve virksomheder, der involverer og engagerer sig i ens passioner/interesser for sport, kultur eller sociale sager, frem for virksomheder der alene kommunikerer via traditionelle kanaler. Kanaler der omvendt er nødvendige og vigtige i sponsorvirksomhedernes aktivering af deres sponsorater. Udover de høje placeringer til uddeling af vareprøver og arrangementer/events, som er en naturlig del af sponsoraktiveringen, er det digitale områdes positive spring relevant og spændende set i forhold til aktiveringen. Forbrugernes holdning til markedsføring 2009 Social sponsering Sport sponsering % 26% Kultur sponsering % 28% 4% Uddeling af vareprøver % Arrangementer / Events % 40% 4% Annoncer i aviser % 49% Annoncer i magasiner % 49% Offentlig sponsering % 38% 14% Husstandsomdelte reklamer % 45% 19% Internet reklamer % 44% 19% Program sponsorater % 51% 14% TV reklamer % 52% 15% Outdoor % 57% 15% Product placement i film % 39% Meget positiv/positiv Neutral Negativ/Meget negativ Vurdering af Ringsted Festivalen

7 Sponsering har et stort imageopbyggende potentiale Ingen organisation kan agere, og på længere sigt overleve (godt), uden at pleje virksomhedens image. Forbrugerne, for ikke at glemme medarbejderne, forventer en åben og ærlig kommunikation fra virksomheden samtidig med, at der stilles krav om, at virksomheden engagerer sig i sin omverden. Derudover kommer der et stigende pres fra aktionærer/ejere/borgere samt fra juridisk hold om at dokumentere den sociale indsats f.eks. i forhold til klimaindsatsen. Sponsering er et stærkt kort, virksomhederne kan spille for at forbedre eller ændre deres image. Og det strækker sig fra engagement i klimadebatten, over sponsorstøtte til moderne kunst (herunder musikevents og festivaler), over involvering i u-landsprojekter til f.eks. sponsering af den lokale breddesport. 82% af forbrugerne mener, at sponsering er med til at forbedre virksomhedernes image i mindre eller højere grad. Dette skyldes netop, at sponsorater er udtryk for engagement, interesse og handling i forhold til den omverden, den enkelte virksomhed befinder sig i. Er sponsering alt i alt med til at give virksomheder et bedre omdømme/image 41% 2 18% 11% 6% Nej Ja, i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Vurdering af Ringsted Festivalen

8 Forbrugerne accepterer endegyldigt virksomhedernes kommercielle dagsorden SponsorTrend analysen viser ligeledes, at forbrugerne/borgerne endegyldigt accepterer, at virksomhederne har en kommerciel dagsorden, når de går ind og sponserer. De ved godt, at virksomhedernes støtte ikke er af filantropisk art, men at sponsering primært sker for at tjene penge, øge kendskabet til brands og produkter og skabe sig et bedre image. Det understreger, at hvis virksomhederne er professionelle og berører forbrugernes passioner, og gør det på en måde, der hjælper forbrugerne til at udleve deres passioner, belønnes virksomhederne eller organisationen. Det spændende er, at forbrugerne er villige til at sænke paraderne for kommercielle budskaber, når bare virksomhederne involverer dem på en måde, de selv betragter, som relevant. Hvorfor tror forbrugerne virksomhederne sponserer Få flere kunder/sælge produkter/tjene penge 76% Få et bedre image/positiv omtale 76% Få eksponering/øge kendskab 65% Få skattefradrag 21% Få stærkere relationer til kunder og andre samarbejdspartnere 19% Gøre noget godt for samfundet/vise social ansvarlighed 15% Tiltrække nye medarbejdere 6% Få gladere medarbejdere/skabe oplevelser for medarbejderne i virksomheden Andet 1% Vurdering af Ringsted Festivalen

9 Ringsted Festivalen 2010 Hvorfor involvere sig i kulturen herunder musikken

10 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen I Som vist i sidste afsnit omkring sponsering fortæller forbrugerne for andet år i træk, at de ikke har berøringsangst i forhold til kultursponsering, så det behøver hverken sponsorvirksomheder eller kulturinstitutionerne at have. I SponsorTrend 09 analysen har Promovator både spurgt til forbrugernes holdning til kultursponseringens forskellige områder og til, hvor forbrugerne synes, det er i orden, at sponsorerne aktiverer deres kultursponsorater (se de følgende 2 sider). Det er, som vist nedenfor, fuldt ud accepteret at sponsorerne er tilstede og aktiverer i moderne kulturområder som musikevents og film, hvor der typisk er en ung/yngre målgruppe, men analysen fortæller også, at områder traditionelt fulgt af en ældre målgruppe, som f.eks. ballet og opera, også bliver modtaget positivt. Forbrugerne ved og accepterer, at kulturen ved sponsorernes hjælp kan blive bedre, og mere tilgængelig, når den støttes og udvikles i samarbejde med sponsorer. Moderne musikevents/koncerter (pop, rock, dj's osv.) 7% Helt acceptabelt 39% Overvejende acceptabelt 34% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt Helt uacceptabelt 4% SponsorTrends 09 10

11 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen II I hvor høj grad accepterer forbrugerne, at virksomhederne/organisationer gør opmærksom på sig selv og sit kultursponsorat ved at Gøre sponsoratet synligt på sit eget markedsføringsmateriale (f.eks. brochurer og plakater) 6% Helt acceptabelt 35% Overvejende acceptabelt 37% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt 2% Være synlige på det sponserede kulturområdes hjemmeside 6% Helt acceptabelt 32% Overvejende acceptabelt 38% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 16% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt SponsorTrends 09 11

12 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen III I hvor høj grad accepterer forbrugerne, at virksomhederne/organisationer gør opmærksom på sig selv og sit kultursponsorat ved at Gøre sponsoratet synligt i sin egen kommunikation 6% Helt acceptabelt 34% Overvejende acceptabelt 38% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt Være synlige til events (f.eks. teater, koncerter, biograf), via reklame på bygninger, tavler og rum/lokaler 6% Helt acceptabelt 30% Overvejende acceptabelt 35% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 17% Overvejende uacceptabelt 8% Helt uacceptabelt 4% SponsorTrends 09 12

13 Ringsted Festivalen 2010 Hvorfor involvere sig i offentlig sponsering

14 Offentligt engagement giver genlyd I 2008 udgaven af SponsorTrends meldte vi ud, at vi tror på, at offentlig sponsering har et stort uforløst potentiale enten ved at de offentlige aktører indgår samarbejdsaftaler med private aktører som udbydere af sponsorater, eller ved at de offentlige aktører engagerer sig i lokalsamfundet som sponsor for f.eks. musikevents, sundhedsprojekter m.m. Det mener vi stadigvæk, men det kræver, at det offentlige system åbner mere op for en kommerciel og strategisk tilgang til at arbejde med private samarbejdspartnere, for så er vi sikre på, at sponsorvirksomhederne heller ikke har berøringsangst. For forbrugerne/borgerne er åbne for offentligt/privat samarbejde, og kun 14% af respondenterne er deciderede imod offentlig sponsering. Når vi på næste side spørger hvilken effekt det vil have på forbrugernes valg af ny kommune/by, at den f.eks. har et godt kulturliv, og 5 af forbrugerne svarer stor eller meget stor effekt, så konkluderer vi, at der i nærværende tilfælde er muligheder for Ringsted Kommune i at være autentisk tilstede og gøre en forskel i borgernes dagligdag, som forbrugerne samtidig accepterer. I forlængelse af ovenstående viser dette års analyse også, at der i høj grad er noget at vinde ved at brande sin kommune via et aktivt sports-, og musik/kulturliv. Vi har spurgt ind til hvilke byer/kommuner, som forbrugerne forbinder med henholdsvis sport og musik/kultur, og som derved også står topof-mind, når de skal vælge ny by/kommune at bo i. Tallene viser, at Brøndbys og Viborgs fokus på henholdsvis fodbold og håndbold, samt Horsens fokus på kulturlivet fører dem ind på forbrugernes top tre liste sammen med København og Århus. Holdning til offentlig sponsering Meget positiv/positiv 46% 45% Neutral Meget negativ/negativ 14% 14% 38% 39% % 2% SponsorTrends 09 14

15 Kulturliv (f.eks. musik, teater, museer og film) Sportsliv (f.eks. elitehåndbold eller Stor/meget stor effekt Skole- og 36% Lille/nogen effekt 46% Ingen effekt 14% Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt 4 45% Ingen effekt 9% 4% uddannelsessystem Miljøfokus Restaurationsmiljø (f.eks. cafeer og restauranter) Foreningsliv (breddeidræt og andet foreningsliv) Offentligt engagement giver genlyd Hvad er vigtigt for forbrugerne i valg af ny by/kommune Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt 12% 10% 2 40% 44% 6 elitefodbold) Erhvervsliv Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt 8% 21% 31% 39% 45% 50% Stor/meget stor effekt 5 Lille/nogen effekt 37% Ingen effekt 7% SponsorTrends 09 15

16 Offentligt engagement giver genlyd I hvor høj grad forbinder du nedenstående byer/kommuner med musik og kultur (De tre bedst scorende er vist nedenfor ud fra svarmuligheder for følgende byer: Farum, Herning, Slagelse, Brøndby, Odense, Århus, København, Horsens, Ålborg, Kolding og Viborg) København 64% 22% 1% 1% 7% 5% Forbinder slet Forbinder i Forbinder i Forbinder i høj Forbinder i ikke byen med ringe grad nogen grad grad byen med meget høj grad musik og kultur byen med byen med musik og kultur byen med musik og kulturmusik og kultur musik og kultur Århus 45% 31% 2% 12% 6% Forbinder slet Forbinder i ikke byen med ringe grad byen musik og kultur med musik og kultur Forbinder i nogen grad byen med musik og kultur Forbinder i høj grad byen med musik og kultur Forbinder i meget høj grad byen med musik og kultur Horsens 25% 29% 12% 9% 17% 8% Forbinder slet Forbinder i ikke byen med ringe grad byen musik og kultur med musik og kultur Forbinder i nogen grad byen med musik og kultur Forbinder i høj grad byen med musik og kultur Forbinder i meget høj grad byen med musik og kultur SponsorTrends 09 16

17 Ringsted Festivalen 2010 Skanderborg Casen

18 Skanderborg Casen Skanderborg Festivalen har i 2009 bedt Rambøll Management om en uvildig rapport, der dokumenterer de effekter, festivalen har for Skanderborg Kommune. Som rapporten fortæller, så har oplevelsesøkonomiens fremvækst betydet, at den symbolske og kulturelle økonomi er blevet integreret med den materielle økonomi. Ikke mindst har kommuner og regioner fået øjnene op for, at de lokale kulturelle aktiviteter, i det omfang de er synlige, har en effekt på borgere og udefrakommende. Skanderborg casens konklusioner er taget med i denne rapport, da Ringsted Festivalen har potentialet til at blive Ringsted Kommunes lokale og regionale svar på Skanderborg Festivalen og ikke mindst fordi Ringsted Festivalen har initieret tiltag, som gør festivalen synlig, hvilket er vigtigt at medtage i den overordnede analyse af potentiale som angivet ovenfor. Udvalgte konklusioner i Rambøll Managements rapport er: 1. Værdien af festivalens brand smitter i meget stort omfang af på Skanderborg Kommune, der forbindes med musik, kultur og fest. Festivalens markedsføringsbudget på knap 2,7 mio. kr. fungerer derfor også som markedsføring for kommunen. Hvad vigtigere er, er at festivalen skaber et kulturbrand for byen trods lave udgifter til dette område. Den samlede reducerede omkostning i forhold til brandets værdi er estimeret til mio. kr. pr. år. 2. Rambøll Management dokumenterer i rapporten, at der er en sammenhæng mellem afviklingen af festivalen, en øget omsætning i Skanderborg, en positiv bosætningseffekt og et heraf følgende provenu i kommunen (estimeret til 2 mio. kr.) 3. For de fleste borgere og forretningsdrivende er afviklingen af festivalen forbundet med noget positivt. 4. Skanderborg er mere kendt end andre byer af samme størrelse i deres område. 5. Selve festivalen er et naturligt samlingspunkt, hvor tidligere beboere mødes til gensyn. Her genetableres tilhørsforholdet til byen såvel som festivalen. Mange flere positive og kritiske konklusioner omkring Skanderborg Festivalens effekt på Skanderborg Kommune kan læses på: Vurdering af Ringsted Festivalen

19 Ringsted Festivalen 2010 Hvad kan Ringsted Festivalen konkret tilbyde Ringsted Kommune

20 Ringsted Festivalen Vision Ringsted Festival skal være den foretrukne festivaloplevelse for kvalitetsbevidste, voksne mennesker i målgruppen år primært bosiddende på Sjælland. Mission Vi vil sikre vore kunder den optimale festoplevelse ved at sikre, at hver eneste Ringsted Festival bliver en publikums-involverende, unik begivenhed, som opnår stjernekvalitet via præsentation af tidens største og mest populære danske og udenlandske musik- og underholdningstilbud, men også med masser af skæve og skøre musikalske overraskelser. Ringsted Festival skal have de bedste forudsætninger for at være målgruppens mest skelsættende årlige begivenhed; stedet, hvor man mødes og genopfrisker minder med ungdomsvenner fra skoletiden, studietiden, barn dommen etc. Campingmiljøet skal bidrage positivt til publikums involvering. De unikke og udfordrende miljøer og købsoplevelser i barer, madboder, restauranter og andre salgsboder skal alle være med til at skabe festen, som alle de regionale medier vil flokkes om at rapportere fra, og festivalens sponsorer, samarbejdspartnere og leverandører udvælges med omhu for at bidrage til synergier, som passer overens med festivalens værdigrundlag og strategi. Målsætning Grundlaget for at opnå den ønskede vision, er i første omgang at øge publikumstilstrømningen fra de nuværende ca til partoutgæster i år Dette skal ske, dels for at opnå den kritiske omsætningsvolumen i relation til at sikre de nødvendige underholdningstilbud, og dels for at festivalen opnår en størrelse, som mediemæssigt sikrer eventens iboende selvsvings-potentiale. Den ønskede vækst skal primært ske via øgede investeringer i underholdning, opbygning af specielle miljøer, intensive mediesamarbejder samt samarbejde med sponsorer, andre samarbejdspartnere og leverandører. Vurdering af Ringsted Festivalen

21 Samarbejdsmuligheder med Ringsted Festivalen Udover at have udviklet sidste sides vision, mission og strategi har Ringsted Festivalen besluttet: 1. At indgå samarbejde med PR-bureau, hvilket skal medføre en mere proaktiv og professionel tilgang til PR arbejdet, som både skal komme festivalen og festivalens samarbejdspartnere til gode 2. At (efter nøje overvejelser og dialog med flere kommunikationsrådgivere) beholde navnet Ringsted Festivalen, hvilket skaber et betydeligt bedre link i f.eks. en fælles kampagne mellem Ringsted Festivalen og Ringsted Kommune. 3. At åbne op for et fælles kommunikationsbudskab i samarbejde med Ringsted Kommune, hvilket vil afslutte alle markedsføringskampagner i alle medier. Dette fælles budskab kunne være: Ringsted en god oplevelse. Ved et muligt samarbejde med Ringsted Kommune vil Ringsted Festivalen primært kunne bidrage med at opfylde nedenstående sponsor-/samarbejdsmålsætninger: 1. Ændre og/eller løfte kommunens image: Ved at Co-brande sig med Ringsted Festivalen 2. Øge kendskabet til kommunen: Ved at være medafsender på massiv lokal og regional markedsføringskampagne. Samtidig øges PR indsatsen i Være udgangspunkt for at kommunen kan skabe stærkere relationer til sine interessenter: Ved at give Ringsted Kommune mulighed for at komme i direkte dialog med borgere og potentielle borgere i uformelle og positive rammer. På næste side er listet er konkret samarbejdspakke, som kan være med til at opnå ovenstående målsætninger. Intern motivation Image Relationer Sponsering Kendskab Salg Oplevelser Handling Vurdering af Ringsted Festivalen

22 Samarbejdsmuligheder med Ringsted Festivalen Ringsted Festivalen ser muligheder i en fælles markedsføringskampagne for både Ringsted Kommune og festivalen. Nedenfor er listet de umiddelbare ydelser Ringsted Festivalen kan tilbyde Ringsted Kommune ved et samarbejde. Ydelserne er et udgangspunkt for dialog og skal ikke ses som en samarbejdspakke, der ikke kan ændres ved. Ydelserne er: Medafsender på TV-kampagne til en værdi af med max 1 medsponsor/samarbejdspartner TV-kampagnen er blevet vurderet af Danmarks største mediebureau Carat, hvor følgende vurdering er taget fra: Hvis målgruppen er lidt ældre (dvs.generelt over 30 år) er platformen ideel, og så rammer de nærmest alle i målgruppen ved TV-kampagnen Medafsender på printkampagne til en værdi af Eksponering på 60m2 skærm ved den store scene (frekvens aftales) Annonce i festivalprogram Logo og sponsortekst på festivalens hjemmeside Medafsender på al anden markedsføring besluttet efter d.d. Udover at være medafsender på markedsføringen og dermed få muligheden for at læne sig op ad Ringsted Festivalens positive værdier, brande byen/kommunen som et sted, der kulturelt/musikalsk engagerer sig i lokal/regional samfundet, er Ringsted Festivalen også åben for dialog omkring f.eks.: Etablering af morgenmadstelt på Ringsted Bytorv i samarbejde med Ringsted Festivalen og en mulig tredje samarbejdspartner, hvor festivaldeltagerne til en fordelagtig pris kan købe morgenmad fredag og lørdag. Derved kan byen profilere sig fra sin bedste side, samtidig med at kommunen har mulighed for at tilbyde forretningslivet at deltage dermed øges chancen for øget handel. Etablering af Ringsted Kommune telt på festivalen, hvor kommunen på en engageret måde kan komme i dialog med borgere, nye borgere (kan inviteres af kommunen til festivalen) og potentielle tilflyttere. Temaer kunne være: Info om byggegrunde, Kulturtilbud i kommunen osv. Billetter m.m. Borgmesteren åbner og lukker festivalen fra den store scene Vurdering af Ringsted Festivalen

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Sponsering set fra et sponsorperspektiv

Sponsering set fra et sponsorperspektiv 01-12-2016 1 Medieværdier ROI Eksponering TV tid Pakkeløsninger Netværk Effektmåling Aktivering Hospitality Sponsering set fra et sponsorperspektiv Sport Event Danmarks Eventuddannelse Mads Strib Sørensen,

Læs mere

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme

Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Vores hyldevarer SEAS-NVE Superbrand Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Synlighed i jagten på kendskab og omdømme Sponsoraterne er en del af orkestreringen i jagten på resultater via kendskab

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli 2 TV 2 PÅ TOUR evalueringsfilm HEADLINES TV 2 på tour 3. sæson Landsdækkende event Forlængelse af Tour De France Dagens

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). FC Hjørring: Virksomhederne bør sponsore i egen interesse side 2 Vendsyssel Teater: Sponsering betyder mere satsning på kvalitet side 4 Nordjyske

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER HVAD ER COPENHAGEN ART RUN Unik og oplevelsesrig motionsbegivenhed. CPH ART RUN er et nyt løbsformat, der frem for at fokusere på at komme først handler om nogle af

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl wrote:

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl <MALL@frederikshavn.dk> wrote: From:Johan Nüchel Hesselholt To:Marianne Qvist Lessèl Subject:Re: Frederikshavn & Zulu Sommerbio. Hej Marianne Her er præsentationen, mange tak for hjælpen. Mvh. Johan Nüchel Hesselholt On 25 Feb 2015,

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Idrættens Eventmanagement Uddannelse Katja Moesgaard 8. april En Del af Noget Større. Dansk Boldspil-Union

Dansk Boldspil-Union. Idrættens Eventmanagement Uddannelse Katja Moesgaard 8. april En Del af Noget Større. Dansk Boldspil-Union Idrættens Eventmanagement Uddannelse 2015 Katja Moesgaard 8. april 2015 HVOR KOMMER VI FRA Reminder Impact Salgs/responskampagner Involvering Aktiveringsplatform Relation/dialog Top of mind Call to action

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer

Resultatkontrakt. vedrørende samarbejde. mellem Herning Kommune og MCH A/S. Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer Resultatkontrakt vedrørende samarbejde mellem Herning Kommune og MCH A/S Tiltrækning og gennemførelse af kulturarrangementer 1. Parterne Mellem Herning Kommune Adresse: Torvet, 7400 Herning EAN-nr.: 5798005510253

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENT BORNHOLM F.M.B.A STRATEGI 2012-2015 UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED VIBE - VIDENCENTER FOR BEGIVENHEDER & PANKOKE CONSULT DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond

Læs mere

Skal du være Sponsor?

Skal du være Sponsor? COPENHAGEN MELA 2015 Skal du være Sponsor? Vi søger Sponsor i alle størrelser Hvad er Copenhagen Mela 2015? Copenhagen Mela er et Pakistansk Kulturarrangement som bliver afholdt den 14. August 2015 Copenhagen

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Når sporten viser social ansvarlighed

Når sporten viser social ansvarlighed Når sporten viser social ansvarlighed Hvad er GOALSforKIDS? Jo flere mål, jo flere penge. Jo flere sponsorer, jo flere penge. Så simpel er tanken bag GOALSforKIDS. Et lille beløb pr. år kan rykke ekstremt

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål.

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. TEAM ROTARY FAVRSKOV 2018 JOIN THE TEAM Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. Rotary klubberne i Favrskov Kommune er i 2018 for ottende år i træk

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Præsentation af FOX WakeTour 2006

Præsentation af FOX WakeTour 2006 Præsentation af FOX WakeTour 2006 FOX WakeTour er et dynamisk event der henvender sig til unge. FOX WakeTour består af en Wakeboard konkurrence med 4 event stops gennem juli og august måned to stops i

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Odense Sport & Event Sponsorseminar på TRE-FOR Park Tirsdag den 2. november 2010 kl. 08.15-14.00. Optimér dit sponsorat

Odense Sport & Event Sponsorseminar på TRE-FOR Park Tirsdag den 2. november 2010 kl. 08.15-14.00. Optimér dit sponsorat Odense Sport & Event på TRE-FOR Park Tirsdag den 2. november 2010 kl. 08.15-14.00 Optimér dit sponsorat Velkommen! Et godt sponsorat kan gøre en forskel for samarbejdspartnere, for jer og for hele lokalsamfundet,

Læs mere

Sailing Denmark Sponsoroplæg BLÅ, GRØN & UNGDOM

Sailing Denmark Sponsoroplæg BLÅ, GRØN & UNGDOM Sailing Denmark Sponsoroplæg BLÅ, GRØN & UNGDOM Bestyrelsen for Sailing Denmark: Sandeep Sander, Chresten Plinius, Bjarke Frederiksen, Jørgen Lokdam 21-11-2010 Indledning Vision, mission og strategi Organisation

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Invitation Sydfyns Kulturfond er et initiativ med det formål at øge opmærksomheden på det sydfynske kulturområde til gavn for både erhvervsliv

Læs mere