Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010"

Transkript

1 Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010

2 Formålet med rapporten Formålet med denne rapport, der er udarbejdet af Promovator A/S for Ringsted Kommune, er at give et indblik i sponseringens muligheder (på både kultur- og offentlig sponsering) samt undersøge hvilke muligheder, der er for Ringsted Kommune i et muligt fremadrettet samarbejde med Ringsted Festivalen. Udover at kigge på potentialet i samarbejdet med Ringsted Kommune vil rapporten også inkludere f.eks. vurdering af Ringsted Kommunes/bys image samt indblik i det private/offentlige samarbejde omkring Skanderborg Festivalen. Vurderingerne og anbefalingerne beror på erfaringer på sponserings- og eventområdet indsamlet over 11 år, hvor Promovator både har arbejdet med alle sponseringsområder (sport, kultur, social, offentlig, klima osv.) og på begge sider af bordet både på sponsorsiden og på udbydersiden (udbydere af sponsorater). Udover vores erfaringer trækker vi i rapporten på en mindre imageanalyse omkring Ringsted Kommune samt på tal og analyser fra Promovators årlige SponsorTrend analyse. Formålet med SponsorTrend analysen er én gang årligt at tage pulsen på det danske sponsormarked. Det gøres ved at spørge 1500 forbrugere/borgere, hvad deres holdning er til sponsering som markedsføringsform, samt hvilket kendskab de har til de forskellige sponsoraktører. Analysen foretages af analysebureauet Webpol. Indhold af rapporten bliver således: 1. Mini image-analyse af Ringsted 2. Hvad er forbrugernes holdning til sponsering 3. Hvad er forbrugernes holdning til kultur sponsering 4. Hvad er forbrugernes holdning til offentlig sponsering 5. Skanderborg Casen: Hvad har Skanderborg Kommune fået ud af Skanderborg Festivalen 6. Hvad kan Ringsted Festivalen konkret tilbyde Ringsted Kommune Vurdering af Ringsted Festivalen

3 Ringsted Festivalen 2010 Image analyse af Ringsted Kommune

4 Hvad forbindes Ringsted med? For at få et indtryk af Ringsteds image som by/kommune i målgruppen årige med fast job, der er bosiddende i eller omkring København, og derfor er mulige tilflyttere til byen/kommunen, har vi foretaget en mini-analyse af byens image i ovenstående målgruppe. 100 personer (både kvinder og mænd og både alle respondenter og de som har været i/har kendskab til Ringsted) er blevet spurgt, og de overordnede konklusioner er: 1. Ringsted betragtes hovedsageligt som værende profilløs og kedelig og måske endnu værre så tager respondenterne ikke stilling, da de ikke har et grundlag for at have en mening 2. For respondenter der har været i/har kendskab til Ringsted (nederste tabel) stiger værdier som kant, nytænkende og spændende en anelse, men modsat stiger procentdelen på værdierne kedelig, profilløs og gammeldags 3. Såfremt Ringsted ønsker at kommunikere andre værdier fremadrettet, vil vi anbefale, at Ringsted Kommune arbejder med branding af kommunen. For nedenstående er ikke nødvendigvis sandheden om Ringsted, men mere et udtryk for manglende profilering og kommunikation af byen/kommunen udenfor Ringsted Hvilke af nedenstående ord forbinder du med byen Ringsted? (Alle) Ungdommelig Gammeldags Kant Profilløs Stillestående Nytænkende Kedelig Spændende 0% 1% 1% 1% 30% 3 37% Hvilke af nedenstående ord forbinder du med byen Ringsted? (respondenter der har været i Ringsted) 4 4 Ungdommelig Gammeldags Kant Profilløs Stillestående Nytænkende Kedelig Spændende 0% 4% 4% 4% 8% 21% 46% 50% 54% Vurdering af Ringsted Festivalen

5 Ringsted Festivalen 2010 Analyse af hvad forbrugernes holdning er til sponsering (udgangspunkt i SponsorTrends 2009)

6 Forbrugernes holdning til markedsføring For 8 år i træk kan Promovator dokumentere, at sponsering er den markedsføringsform, som forbrugerne helst ser, at virksomhederne benytter sig af. Og for andet år i træk indtager de tre store sponsorområder alle tre podiepladser. Som i 2008 topper social sponsering foran sports- og kultursponsering. Alle markedsføringsområder har deres unikke styrker, men det der giver sponsering forbrugernes stemme er sponseringens involvering i forbrugernes dagligdag. Hvorfor? Fordi sponsering er det eneste marketingparameter, der giver forbrugerne mulighed for at udleve deres passioner. Derfor vil man hellere opleve virksomheder, der involverer og engagerer sig i ens passioner/interesser for sport, kultur eller sociale sager, frem for virksomheder der alene kommunikerer via traditionelle kanaler. Kanaler der omvendt er nødvendige og vigtige i sponsorvirksomhedernes aktivering af deres sponsorater. Udover de høje placeringer til uddeling af vareprøver og arrangementer/events, som er en naturlig del af sponsoraktiveringen, er det digitale områdes positive spring relevant og spændende set i forhold til aktiveringen. Forbrugernes holdning til markedsføring 2009 Social sponsering Sport sponsering % 26% Kultur sponsering % 28% 4% Uddeling af vareprøver % Arrangementer / Events % 40% 4% Annoncer i aviser % 49% Annoncer i magasiner % 49% Offentlig sponsering % 38% 14% Husstandsomdelte reklamer % 45% 19% Internet reklamer % 44% 19% Program sponsorater % 51% 14% TV reklamer % 52% 15% Outdoor % 57% 15% Product placement i film % 39% Meget positiv/positiv Neutral Negativ/Meget negativ Vurdering af Ringsted Festivalen

7 Sponsering har et stort imageopbyggende potentiale Ingen organisation kan agere, og på længere sigt overleve (godt), uden at pleje virksomhedens image. Forbrugerne, for ikke at glemme medarbejderne, forventer en åben og ærlig kommunikation fra virksomheden samtidig med, at der stilles krav om, at virksomheden engagerer sig i sin omverden. Derudover kommer der et stigende pres fra aktionærer/ejere/borgere samt fra juridisk hold om at dokumentere den sociale indsats f.eks. i forhold til klimaindsatsen. Sponsering er et stærkt kort, virksomhederne kan spille for at forbedre eller ændre deres image. Og det strækker sig fra engagement i klimadebatten, over sponsorstøtte til moderne kunst (herunder musikevents og festivaler), over involvering i u-landsprojekter til f.eks. sponsering af den lokale breddesport. 82% af forbrugerne mener, at sponsering er med til at forbedre virksomhedernes image i mindre eller højere grad. Dette skyldes netop, at sponsorater er udtryk for engagement, interesse og handling i forhold til den omverden, den enkelte virksomhed befinder sig i. Er sponsering alt i alt med til at give virksomheder et bedre omdømme/image 41% 2 18% 11% 6% Nej Ja, i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Vurdering af Ringsted Festivalen

8 Forbrugerne accepterer endegyldigt virksomhedernes kommercielle dagsorden SponsorTrend analysen viser ligeledes, at forbrugerne/borgerne endegyldigt accepterer, at virksomhederne har en kommerciel dagsorden, når de går ind og sponserer. De ved godt, at virksomhedernes støtte ikke er af filantropisk art, men at sponsering primært sker for at tjene penge, øge kendskabet til brands og produkter og skabe sig et bedre image. Det understreger, at hvis virksomhederne er professionelle og berører forbrugernes passioner, og gør det på en måde, der hjælper forbrugerne til at udleve deres passioner, belønnes virksomhederne eller organisationen. Det spændende er, at forbrugerne er villige til at sænke paraderne for kommercielle budskaber, når bare virksomhederne involverer dem på en måde, de selv betragter, som relevant. Hvorfor tror forbrugerne virksomhederne sponserer Få flere kunder/sælge produkter/tjene penge 76% Få et bedre image/positiv omtale 76% Få eksponering/øge kendskab 65% Få skattefradrag 21% Få stærkere relationer til kunder og andre samarbejdspartnere 19% Gøre noget godt for samfundet/vise social ansvarlighed 15% Tiltrække nye medarbejdere 6% Få gladere medarbejdere/skabe oplevelser for medarbejderne i virksomheden Andet 1% Vurdering af Ringsted Festivalen

9 Ringsted Festivalen 2010 Hvorfor involvere sig i kulturen herunder musikken

10 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen I Som vist i sidste afsnit omkring sponsering fortæller forbrugerne for andet år i træk, at de ikke har berøringsangst i forhold til kultursponsering, så det behøver hverken sponsorvirksomheder eller kulturinstitutionerne at have. I SponsorTrend 09 analysen har Promovator både spurgt til forbrugernes holdning til kultursponseringens forskellige områder og til, hvor forbrugerne synes, det er i orden, at sponsorerne aktiverer deres kultursponsorater (se de følgende 2 sider). Det er, som vist nedenfor, fuldt ud accepteret at sponsorerne er tilstede og aktiverer i moderne kulturområder som musikevents og film, hvor der typisk er en ung/yngre målgruppe, men analysen fortæller også, at områder traditionelt fulgt af en ældre målgruppe, som f.eks. ballet og opera, også bliver modtaget positivt. Forbrugerne ved og accepterer, at kulturen ved sponsorernes hjælp kan blive bedre, og mere tilgængelig, når den støttes og udvikles i samarbejde med sponsorer. Moderne musikevents/koncerter (pop, rock, dj's osv.) 7% Helt acceptabelt 39% Overvejende acceptabelt 34% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt Helt uacceptabelt 4% SponsorTrends 09 10

11 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen II I hvor høj grad accepterer forbrugerne, at virksomhederne/organisationer gør opmærksom på sig selv og sit kultursponsorat ved at Gøre sponsoratet synligt på sit eget markedsføringsmateriale (f.eks. brochurer og plakater) 6% Helt acceptabelt 35% Overvejende acceptabelt 37% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt 2% Være synlige på det sponserede kulturområdes hjemmeside 6% Helt acceptabelt 32% Overvejende acceptabelt 38% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 16% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt SponsorTrends 09 11

12 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen III I hvor høj grad accepterer forbrugerne, at virksomhederne/organisationer gør opmærksom på sig selv og sit kultursponsorat ved at Gøre sponsoratet synligt i sin egen kommunikation 6% Helt acceptabelt 34% Overvejende acceptabelt 38% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt Være synlige til events (f.eks. teater, koncerter, biograf), via reklame på bygninger, tavler og rum/lokaler 6% Helt acceptabelt 30% Overvejende acceptabelt 35% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 17% Overvejende uacceptabelt 8% Helt uacceptabelt 4% SponsorTrends 09 12

13 Ringsted Festivalen 2010 Hvorfor involvere sig i offentlig sponsering

14 Offentligt engagement giver genlyd I 2008 udgaven af SponsorTrends meldte vi ud, at vi tror på, at offentlig sponsering har et stort uforløst potentiale enten ved at de offentlige aktører indgår samarbejdsaftaler med private aktører som udbydere af sponsorater, eller ved at de offentlige aktører engagerer sig i lokalsamfundet som sponsor for f.eks. musikevents, sundhedsprojekter m.m. Det mener vi stadigvæk, men det kræver, at det offentlige system åbner mere op for en kommerciel og strategisk tilgang til at arbejde med private samarbejdspartnere, for så er vi sikre på, at sponsorvirksomhederne heller ikke har berøringsangst. For forbrugerne/borgerne er åbne for offentligt/privat samarbejde, og kun 14% af respondenterne er deciderede imod offentlig sponsering. Når vi på næste side spørger hvilken effekt det vil have på forbrugernes valg af ny kommune/by, at den f.eks. har et godt kulturliv, og 5 af forbrugerne svarer stor eller meget stor effekt, så konkluderer vi, at der i nærværende tilfælde er muligheder for Ringsted Kommune i at være autentisk tilstede og gøre en forskel i borgernes dagligdag, som forbrugerne samtidig accepterer. I forlængelse af ovenstående viser dette års analyse også, at der i høj grad er noget at vinde ved at brande sin kommune via et aktivt sports-, og musik/kulturliv. Vi har spurgt ind til hvilke byer/kommuner, som forbrugerne forbinder med henholdsvis sport og musik/kultur, og som derved også står topof-mind, når de skal vælge ny by/kommune at bo i. Tallene viser, at Brøndbys og Viborgs fokus på henholdsvis fodbold og håndbold, samt Horsens fokus på kulturlivet fører dem ind på forbrugernes top tre liste sammen med København og Århus. Holdning til offentlig sponsering Meget positiv/positiv 46% 45% Neutral Meget negativ/negativ 14% 14% 38% 39% % 2% SponsorTrends 09 14

15 Kulturliv (f.eks. musik, teater, museer og film) Sportsliv (f.eks. elitehåndbold eller Stor/meget stor effekt Skole- og 36% Lille/nogen effekt 46% Ingen effekt 14% Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt 4 45% Ingen effekt 9% 4% uddannelsessystem Miljøfokus Restaurationsmiljø (f.eks. cafeer og restauranter) Foreningsliv (breddeidræt og andet foreningsliv) Offentligt engagement giver genlyd Hvad er vigtigt for forbrugerne i valg af ny by/kommune Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt 12% 10% 2 40% 44% 6 elitefodbold) Erhvervsliv Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt 8% 21% 31% 39% 45% 50% Stor/meget stor effekt 5 Lille/nogen effekt 37% Ingen effekt 7% SponsorTrends 09 15

16 Offentligt engagement giver genlyd I hvor høj grad forbinder du nedenstående byer/kommuner med musik og kultur (De tre bedst scorende er vist nedenfor ud fra svarmuligheder for følgende byer: Farum, Herning, Slagelse, Brøndby, Odense, Århus, København, Horsens, Ålborg, Kolding og Viborg) København 64% 22% 1% 1% 7% 5% Forbinder slet Forbinder i Forbinder i Forbinder i høj Forbinder i ikke byen med ringe grad nogen grad grad byen med meget høj grad musik og kultur byen med byen med musik og kultur byen med musik og kulturmusik og kultur musik og kultur Århus 45% 31% 2% 12% 6% Forbinder slet Forbinder i ikke byen med ringe grad byen musik og kultur med musik og kultur Forbinder i nogen grad byen med musik og kultur Forbinder i høj grad byen med musik og kultur Forbinder i meget høj grad byen med musik og kultur Horsens 25% 29% 12% 9% 17% 8% Forbinder slet Forbinder i ikke byen med ringe grad byen musik og kultur med musik og kultur Forbinder i nogen grad byen med musik og kultur Forbinder i høj grad byen med musik og kultur Forbinder i meget høj grad byen med musik og kultur SponsorTrends 09 16

17 Ringsted Festivalen 2010 Skanderborg Casen

18 Skanderborg Casen Skanderborg Festivalen har i 2009 bedt Rambøll Management om en uvildig rapport, der dokumenterer de effekter, festivalen har for Skanderborg Kommune. Som rapporten fortæller, så har oplevelsesøkonomiens fremvækst betydet, at den symbolske og kulturelle økonomi er blevet integreret med den materielle økonomi. Ikke mindst har kommuner og regioner fået øjnene op for, at de lokale kulturelle aktiviteter, i det omfang de er synlige, har en effekt på borgere og udefrakommende. Skanderborg casens konklusioner er taget med i denne rapport, da Ringsted Festivalen har potentialet til at blive Ringsted Kommunes lokale og regionale svar på Skanderborg Festivalen og ikke mindst fordi Ringsted Festivalen har initieret tiltag, som gør festivalen synlig, hvilket er vigtigt at medtage i den overordnede analyse af potentiale som angivet ovenfor. Udvalgte konklusioner i Rambøll Managements rapport er: 1. Værdien af festivalens brand smitter i meget stort omfang af på Skanderborg Kommune, der forbindes med musik, kultur og fest. Festivalens markedsføringsbudget på knap 2,7 mio. kr. fungerer derfor også som markedsføring for kommunen. Hvad vigtigere er, er at festivalen skaber et kulturbrand for byen trods lave udgifter til dette område. Den samlede reducerede omkostning i forhold til brandets værdi er estimeret til mio. kr. pr. år. 2. Rambøll Management dokumenterer i rapporten, at der er en sammenhæng mellem afviklingen af festivalen, en øget omsætning i Skanderborg, en positiv bosætningseffekt og et heraf følgende provenu i kommunen (estimeret til 2 mio. kr.) 3. For de fleste borgere og forretningsdrivende er afviklingen af festivalen forbundet med noget positivt. 4. Skanderborg er mere kendt end andre byer af samme størrelse i deres område. 5. Selve festivalen er et naturligt samlingspunkt, hvor tidligere beboere mødes til gensyn. Her genetableres tilhørsforholdet til byen såvel som festivalen. Mange flere positive og kritiske konklusioner omkring Skanderborg Festivalens effekt på Skanderborg Kommune kan læses på: Vurdering af Ringsted Festivalen

19 Ringsted Festivalen 2010 Hvad kan Ringsted Festivalen konkret tilbyde Ringsted Kommune

20 Ringsted Festivalen Vision Ringsted Festival skal være den foretrukne festivaloplevelse for kvalitetsbevidste, voksne mennesker i målgruppen år primært bosiddende på Sjælland. Mission Vi vil sikre vore kunder den optimale festoplevelse ved at sikre, at hver eneste Ringsted Festival bliver en publikums-involverende, unik begivenhed, som opnår stjernekvalitet via præsentation af tidens største og mest populære danske og udenlandske musik- og underholdningstilbud, men også med masser af skæve og skøre musikalske overraskelser. Ringsted Festival skal have de bedste forudsætninger for at være målgruppens mest skelsættende årlige begivenhed; stedet, hvor man mødes og genopfrisker minder med ungdomsvenner fra skoletiden, studietiden, barn dommen etc. Campingmiljøet skal bidrage positivt til publikums involvering. De unikke og udfordrende miljøer og købsoplevelser i barer, madboder, restauranter og andre salgsboder skal alle være med til at skabe festen, som alle de regionale medier vil flokkes om at rapportere fra, og festivalens sponsorer, samarbejdspartnere og leverandører udvælges med omhu for at bidrage til synergier, som passer overens med festivalens værdigrundlag og strategi. Målsætning Grundlaget for at opnå den ønskede vision, er i første omgang at øge publikumstilstrømningen fra de nuværende ca til partoutgæster i år Dette skal ske, dels for at opnå den kritiske omsætningsvolumen i relation til at sikre de nødvendige underholdningstilbud, og dels for at festivalen opnår en størrelse, som mediemæssigt sikrer eventens iboende selvsvings-potentiale. Den ønskede vækst skal primært ske via øgede investeringer i underholdning, opbygning af specielle miljøer, intensive mediesamarbejder samt samarbejde med sponsorer, andre samarbejdspartnere og leverandører. Vurdering af Ringsted Festivalen

21 Samarbejdsmuligheder med Ringsted Festivalen Udover at have udviklet sidste sides vision, mission og strategi har Ringsted Festivalen besluttet: 1. At indgå samarbejde med PR-bureau, hvilket skal medføre en mere proaktiv og professionel tilgang til PR arbejdet, som både skal komme festivalen og festivalens samarbejdspartnere til gode 2. At (efter nøje overvejelser og dialog med flere kommunikationsrådgivere) beholde navnet Ringsted Festivalen, hvilket skaber et betydeligt bedre link i f.eks. en fælles kampagne mellem Ringsted Festivalen og Ringsted Kommune. 3. At åbne op for et fælles kommunikationsbudskab i samarbejde med Ringsted Kommune, hvilket vil afslutte alle markedsføringskampagner i alle medier. Dette fælles budskab kunne være: Ringsted en god oplevelse. Ved et muligt samarbejde med Ringsted Kommune vil Ringsted Festivalen primært kunne bidrage med at opfylde nedenstående sponsor-/samarbejdsmålsætninger: 1. Ændre og/eller løfte kommunens image: Ved at Co-brande sig med Ringsted Festivalen 2. Øge kendskabet til kommunen: Ved at være medafsender på massiv lokal og regional markedsføringskampagne. Samtidig øges PR indsatsen i Være udgangspunkt for at kommunen kan skabe stærkere relationer til sine interessenter: Ved at give Ringsted Kommune mulighed for at komme i direkte dialog med borgere og potentielle borgere i uformelle og positive rammer. På næste side er listet er konkret samarbejdspakke, som kan være med til at opnå ovenstående målsætninger. Intern motivation Image Relationer Sponsering Kendskab Salg Oplevelser Handling Vurdering af Ringsted Festivalen

22 Samarbejdsmuligheder med Ringsted Festivalen Ringsted Festivalen ser muligheder i en fælles markedsføringskampagne for både Ringsted Kommune og festivalen. Nedenfor er listet de umiddelbare ydelser Ringsted Festivalen kan tilbyde Ringsted Kommune ved et samarbejde. Ydelserne er et udgangspunkt for dialog og skal ikke ses som en samarbejdspakke, der ikke kan ændres ved. Ydelserne er: Medafsender på TV-kampagne til en værdi af med max 1 medsponsor/samarbejdspartner TV-kampagnen er blevet vurderet af Danmarks største mediebureau Carat, hvor følgende vurdering er taget fra: Hvis målgruppen er lidt ældre (dvs.generelt over 30 år) er platformen ideel, og så rammer de nærmest alle i målgruppen ved TV-kampagnen Medafsender på printkampagne til en værdi af Eksponering på 60m2 skærm ved den store scene (frekvens aftales) Annonce i festivalprogram Logo og sponsortekst på festivalens hjemmeside Medafsender på al anden markedsføring besluttet efter d.d. Udover at være medafsender på markedsføringen og dermed få muligheden for at læne sig op ad Ringsted Festivalens positive værdier, brande byen/kommunen som et sted, der kulturelt/musikalsk engagerer sig i lokal/regional samfundet, er Ringsted Festivalen også åben for dialog omkring f.eks.: Etablering af morgenmadstelt på Ringsted Bytorv i samarbejde med Ringsted Festivalen og en mulig tredje samarbejdspartner, hvor festivaldeltagerne til en fordelagtig pris kan købe morgenmad fredag og lørdag. Derved kan byen profilere sig fra sin bedste side, samtidig med at kommunen har mulighed for at tilbyde forretningslivet at deltage dermed øges chancen for øget handel. Etablering af Ringsted Kommune telt på festivalen, hvor kommunen på en engageret måde kan komme i dialog med borgere, nye borgere (kan inviteres af kommunen til festivalen) og potentielle tilflyttere. Temaer kunne være: Info om byggegrunde, Kulturtilbud i kommunen osv. Billetter m.m. Borgmesteren åbner og lukker festivalen fra den store scene Vurdering af Ringsted Festivalen

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.

EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59. EJ BLOT TIL LYST - og alligevel... Kommunikation i et moderne perspektiv Louise Kjølseth Kent DT12V Vejleder - Gitte Nørregaard 59.117 Anslag INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Problemformulering s. 4

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

En bog om intelligent sponsering. Morten Østergaard og Tomas Olesen

En bog om intelligent sponsering. Morten Østergaard og Tomas Olesen En bog om intelligent sponsering Morten Østergaard og Tomas Olesen ISBN 978-87-986404-2-4 Trykt 2009 Copyright envision Gengivelse af indhold kun med kildeangivelse Karmarks Legat 5 Intro: Dit sponsorat

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Overblik Nyt fra Idan Nr. 38 Marts 2011 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Colourbox Det med pengene Lad det være sagt med det samme. Jeg er gammel nok til at huske

Læs mere

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten

Læs mere

Flyt til Odder Strategi og plan

Flyt til Odder Strategi og plan Flyt til Odder Strategi og plan Publico Kommunikation November 2014 Side 2 af 52 Indhold 1. Executive Summary... 4 2. Baggrund... 5 3. Analyse... 7 Kendskabsundersøgelse (2011)... 7 Dybdeinterviews...

Læs mere