Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010"

Transkript

1 Ringsted Festivalen Vurdering af Ringsted Festivalen som samarbejdspartner for Ringsted Kommune Februar 2010

2 Formålet med rapporten Formålet med denne rapport, der er udarbejdet af Promovator A/S for Ringsted Kommune, er at give et indblik i sponseringens muligheder (på både kultur- og offentlig sponsering) samt undersøge hvilke muligheder, der er for Ringsted Kommune i et muligt fremadrettet samarbejde med Ringsted Festivalen. Udover at kigge på potentialet i samarbejdet med Ringsted Kommune vil rapporten også inkludere f.eks. vurdering af Ringsted Kommunes/bys image samt indblik i det private/offentlige samarbejde omkring Skanderborg Festivalen. Vurderingerne og anbefalingerne beror på erfaringer på sponserings- og eventområdet indsamlet over 11 år, hvor Promovator både har arbejdet med alle sponseringsområder (sport, kultur, social, offentlig, klima osv.) og på begge sider af bordet både på sponsorsiden og på udbydersiden (udbydere af sponsorater). Udover vores erfaringer trækker vi i rapporten på en mindre imageanalyse omkring Ringsted Kommune samt på tal og analyser fra Promovators årlige SponsorTrend analyse. Formålet med SponsorTrend analysen er én gang årligt at tage pulsen på det danske sponsormarked. Det gøres ved at spørge 1500 forbrugere/borgere, hvad deres holdning er til sponsering som markedsføringsform, samt hvilket kendskab de har til de forskellige sponsoraktører. Analysen foretages af analysebureauet Webpol. Indhold af rapporten bliver således: 1. Mini image-analyse af Ringsted 2. Hvad er forbrugernes holdning til sponsering 3. Hvad er forbrugernes holdning til kultur sponsering 4. Hvad er forbrugernes holdning til offentlig sponsering 5. Skanderborg Casen: Hvad har Skanderborg Kommune fået ud af Skanderborg Festivalen 6. Hvad kan Ringsted Festivalen konkret tilbyde Ringsted Kommune Vurdering af Ringsted Festivalen

3 Ringsted Festivalen 2010 Image analyse af Ringsted Kommune

4 Hvad forbindes Ringsted med? For at få et indtryk af Ringsteds image som by/kommune i målgruppen årige med fast job, der er bosiddende i eller omkring København, og derfor er mulige tilflyttere til byen/kommunen, har vi foretaget en mini-analyse af byens image i ovenstående målgruppe. 100 personer (både kvinder og mænd og både alle respondenter og de som har været i/har kendskab til Ringsted) er blevet spurgt, og de overordnede konklusioner er: 1. Ringsted betragtes hovedsageligt som værende profilløs og kedelig og måske endnu værre så tager respondenterne ikke stilling, da de ikke har et grundlag for at have en mening 2. For respondenter der har været i/har kendskab til Ringsted (nederste tabel) stiger værdier som kant, nytænkende og spændende en anelse, men modsat stiger procentdelen på værdierne kedelig, profilløs og gammeldags 3. Såfremt Ringsted ønsker at kommunikere andre værdier fremadrettet, vil vi anbefale, at Ringsted Kommune arbejder med branding af kommunen. For nedenstående er ikke nødvendigvis sandheden om Ringsted, men mere et udtryk for manglende profilering og kommunikation af byen/kommunen udenfor Ringsted Hvilke af nedenstående ord forbinder du med byen Ringsted? (Alle) Ungdommelig Gammeldags Kant Profilløs Stillestående Nytænkende Kedelig Spændende 0% 1% 1% 1% 30% 3 37% Hvilke af nedenstående ord forbinder du med byen Ringsted? (respondenter der har været i Ringsted) 4 4 Ungdommelig Gammeldags Kant Profilløs Stillestående Nytænkende Kedelig Spændende 0% 4% 4% 4% 8% 21% 46% 50% 54% Vurdering af Ringsted Festivalen

5 Ringsted Festivalen 2010 Analyse af hvad forbrugernes holdning er til sponsering (udgangspunkt i SponsorTrends 2009)

6 Forbrugernes holdning til markedsføring For 8 år i træk kan Promovator dokumentere, at sponsering er den markedsføringsform, som forbrugerne helst ser, at virksomhederne benytter sig af. Og for andet år i træk indtager de tre store sponsorområder alle tre podiepladser. Som i 2008 topper social sponsering foran sports- og kultursponsering. Alle markedsføringsområder har deres unikke styrker, men det der giver sponsering forbrugernes stemme er sponseringens involvering i forbrugernes dagligdag. Hvorfor? Fordi sponsering er det eneste marketingparameter, der giver forbrugerne mulighed for at udleve deres passioner. Derfor vil man hellere opleve virksomheder, der involverer og engagerer sig i ens passioner/interesser for sport, kultur eller sociale sager, frem for virksomheder der alene kommunikerer via traditionelle kanaler. Kanaler der omvendt er nødvendige og vigtige i sponsorvirksomhedernes aktivering af deres sponsorater. Udover de høje placeringer til uddeling af vareprøver og arrangementer/events, som er en naturlig del af sponsoraktiveringen, er det digitale områdes positive spring relevant og spændende set i forhold til aktiveringen. Forbrugernes holdning til markedsføring 2009 Social sponsering Sport sponsering % 26% Kultur sponsering % 28% 4% Uddeling af vareprøver % Arrangementer / Events % 40% 4% Annoncer i aviser % 49% Annoncer i magasiner % 49% Offentlig sponsering % 38% 14% Husstandsomdelte reklamer % 45% 19% Internet reklamer % 44% 19% Program sponsorater % 51% 14% TV reklamer % 52% 15% Outdoor % 57% 15% Product placement i film % 39% Meget positiv/positiv Neutral Negativ/Meget negativ Vurdering af Ringsted Festivalen

7 Sponsering har et stort imageopbyggende potentiale Ingen organisation kan agere, og på længere sigt overleve (godt), uden at pleje virksomhedens image. Forbrugerne, for ikke at glemme medarbejderne, forventer en åben og ærlig kommunikation fra virksomheden samtidig med, at der stilles krav om, at virksomheden engagerer sig i sin omverden. Derudover kommer der et stigende pres fra aktionærer/ejere/borgere samt fra juridisk hold om at dokumentere den sociale indsats f.eks. i forhold til klimaindsatsen. Sponsering er et stærkt kort, virksomhederne kan spille for at forbedre eller ændre deres image. Og det strækker sig fra engagement i klimadebatten, over sponsorstøtte til moderne kunst (herunder musikevents og festivaler), over involvering i u-landsprojekter til f.eks. sponsering af den lokale breddesport. 82% af forbrugerne mener, at sponsering er med til at forbedre virksomhedernes image i mindre eller højere grad. Dette skyldes netop, at sponsorater er udtryk for engagement, interesse og handling i forhold til den omverden, den enkelte virksomhed befinder sig i. Er sponsering alt i alt med til at give virksomheder et bedre omdømme/image 41% 2 18% 11% 6% Nej Ja, i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Vurdering af Ringsted Festivalen

8 Forbrugerne accepterer endegyldigt virksomhedernes kommercielle dagsorden SponsorTrend analysen viser ligeledes, at forbrugerne/borgerne endegyldigt accepterer, at virksomhederne har en kommerciel dagsorden, når de går ind og sponserer. De ved godt, at virksomhedernes støtte ikke er af filantropisk art, men at sponsering primært sker for at tjene penge, øge kendskabet til brands og produkter og skabe sig et bedre image. Det understreger, at hvis virksomhederne er professionelle og berører forbrugernes passioner, og gør det på en måde, der hjælper forbrugerne til at udleve deres passioner, belønnes virksomhederne eller organisationen. Det spændende er, at forbrugerne er villige til at sænke paraderne for kommercielle budskaber, når bare virksomhederne involverer dem på en måde, de selv betragter, som relevant. Hvorfor tror forbrugerne virksomhederne sponserer Få flere kunder/sælge produkter/tjene penge 76% Få et bedre image/positiv omtale 76% Få eksponering/øge kendskab 65% Få skattefradrag 21% Få stærkere relationer til kunder og andre samarbejdspartnere 19% Gøre noget godt for samfundet/vise social ansvarlighed 15% Tiltrække nye medarbejdere 6% Få gladere medarbejdere/skabe oplevelser for medarbejderne i virksomheden Andet 1% Vurdering af Ringsted Festivalen

9 Ringsted Festivalen 2010 Hvorfor involvere sig i kulturen herunder musikken

10 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen I Som vist i sidste afsnit omkring sponsering fortæller forbrugerne for andet år i træk, at de ikke har berøringsangst i forhold til kultursponsering, så det behøver hverken sponsorvirksomheder eller kulturinstitutionerne at have. I SponsorTrend 09 analysen har Promovator både spurgt til forbrugernes holdning til kultursponseringens forskellige områder og til, hvor forbrugerne synes, det er i orden, at sponsorerne aktiverer deres kultursponsorater (se de følgende 2 sider). Det er, som vist nedenfor, fuldt ud accepteret at sponsorerne er tilstede og aktiverer i moderne kulturområder som musikevents og film, hvor der typisk er en ung/yngre målgruppe, men analysen fortæller også, at områder traditionelt fulgt af en ældre målgruppe, som f.eks. ballet og opera, også bliver modtaget positivt. Forbrugerne ved og accepterer, at kulturen ved sponsorernes hjælp kan blive bedre, og mere tilgængelig, når den støttes og udvikles i samarbejde med sponsorer. Moderne musikevents/koncerter (pop, rock, dj's osv.) 7% Helt acceptabelt 39% Overvejende acceptabelt 34% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt Helt uacceptabelt 4% SponsorTrends 09 10

11 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen II I hvor høj grad accepterer forbrugerne, at virksomhederne/organisationer gør opmærksom på sig selv og sit kultursponsorat ved at Gøre sponsoratet synligt på sit eget markedsføringsmateriale (f.eks. brochurer og plakater) 6% Helt acceptabelt 35% Overvejende acceptabelt 37% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt 2% Være synlige på det sponserede kulturområdes hjemmeside 6% Helt acceptabelt 32% Overvejende acceptabelt 38% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 16% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt SponsorTrends 09 11

12 Sponsorernes tilstedeværelse accepteret i kulturen III I hvor høj grad accepterer forbrugerne, at virksomhederne/organisationer gør opmærksom på sig selv og sit kultursponsorat ved at Gøre sponsoratet synligt i sin egen kommunikation 6% Helt acceptabelt 34% Overvejende acceptabelt 38% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 14% Overvejende uacceptabelt 5% Helt uacceptabelt Være synlige til events (f.eks. teater, koncerter, biograf), via reklame på bygninger, tavler og rum/lokaler 6% Helt acceptabelt 30% Overvejende acceptabelt 35% Hverken acceptabelt eller uacceptabelt 17% Overvejende uacceptabelt 8% Helt uacceptabelt 4% SponsorTrends 09 12

13 Ringsted Festivalen 2010 Hvorfor involvere sig i offentlig sponsering

14 Offentligt engagement giver genlyd I 2008 udgaven af SponsorTrends meldte vi ud, at vi tror på, at offentlig sponsering har et stort uforløst potentiale enten ved at de offentlige aktører indgår samarbejdsaftaler med private aktører som udbydere af sponsorater, eller ved at de offentlige aktører engagerer sig i lokalsamfundet som sponsor for f.eks. musikevents, sundhedsprojekter m.m. Det mener vi stadigvæk, men det kræver, at det offentlige system åbner mere op for en kommerciel og strategisk tilgang til at arbejde med private samarbejdspartnere, for så er vi sikre på, at sponsorvirksomhederne heller ikke har berøringsangst. For forbrugerne/borgerne er åbne for offentligt/privat samarbejde, og kun 14% af respondenterne er deciderede imod offentlig sponsering. Når vi på næste side spørger hvilken effekt det vil have på forbrugernes valg af ny kommune/by, at den f.eks. har et godt kulturliv, og 5 af forbrugerne svarer stor eller meget stor effekt, så konkluderer vi, at der i nærværende tilfælde er muligheder for Ringsted Kommune i at være autentisk tilstede og gøre en forskel i borgernes dagligdag, som forbrugerne samtidig accepterer. I forlængelse af ovenstående viser dette års analyse også, at der i høj grad er noget at vinde ved at brande sin kommune via et aktivt sports-, og musik/kulturliv. Vi har spurgt ind til hvilke byer/kommuner, som forbrugerne forbinder med henholdsvis sport og musik/kultur, og som derved også står topof-mind, når de skal vælge ny by/kommune at bo i. Tallene viser, at Brøndbys og Viborgs fokus på henholdsvis fodbold og håndbold, samt Horsens fokus på kulturlivet fører dem ind på forbrugernes top tre liste sammen med København og Århus. Holdning til offentlig sponsering Meget positiv/positiv 46% 45% Neutral Meget negativ/negativ 14% 14% 38% 39% % 2% SponsorTrends 09 14

15 Kulturliv (f.eks. musik, teater, museer og film) Sportsliv (f.eks. elitehåndbold eller Stor/meget stor effekt Skole- og 36% Lille/nogen effekt 46% Ingen effekt 14% Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt 4 45% Ingen effekt 9% 4% uddannelsessystem Miljøfokus Restaurationsmiljø (f.eks. cafeer og restauranter) Foreningsliv (breddeidræt og andet foreningsliv) Offentligt engagement giver genlyd Hvad er vigtigt for forbrugerne i valg af ny by/kommune Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt 12% 10% 2 40% 44% 6 elitefodbold) Erhvervsliv Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt Stor/meget stor effekt Lille/nogen effekt Ingen effekt 8% 21% 31% 39% 45% 50% Stor/meget stor effekt 5 Lille/nogen effekt 37% Ingen effekt 7% SponsorTrends 09 15

16 Offentligt engagement giver genlyd I hvor høj grad forbinder du nedenstående byer/kommuner med musik og kultur (De tre bedst scorende er vist nedenfor ud fra svarmuligheder for følgende byer: Farum, Herning, Slagelse, Brøndby, Odense, Århus, København, Horsens, Ålborg, Kolding og Viborg) København 64% 22% 1% 1% 7% 5% Forbinder slet Forbinder i Forbinder i Forbinder i høj Forbinder i ikke byen med ringe grad nogen grad grad byen med meget høj grad musik og kultur byen med byen med musik og kultur byen med musik og kulturmusik og kultur musik og kultur Århus 45% 31% 2% 12% 6% Forbinder slet Forbinder i ikke byen med ringe grad byen musik og kultur med musik og kultur Forbinder i nogen grad byen med musik og kultur Forbinder i høj grad byen med musik og kultur Forbinder i meget høj grad byen med musik og kultur Horsens 25% 29% 12% 9% 17% 8% Forbinder slet Forbinder i ikke byen med ringe grad byen musik og kultur med musik og kultur Forbinder i nogen grad byen med musik og kultur Forbinder i høj grad byen med musik og kultur Forbinder i meget høj grad byen med musik og kultur SponsorTrends 09 16

17 Ringsted Festivalen 2010 Skanderborg Casen

18 Skanderborg Casen Skanderborg Festivalen har i 2009 bedt Rambøll Management om en uvildig rapport, der dokumenterer de effekter, festivalen har for Skanderborg Kommune. Som rapporten fortæller, så har oplevelsesøkonomiens fremvækst betydet, at den symbolske og kulturelle økonomi er blevet integreret med den materielle økonomi. Ikke mindst har kommuner og regioner fået øjnene op for, at de lokale kulturelle aktiviteter, i det omfang de er synlige, har en effekt på borgere og udefrakommende. Skanderborg casens konklusioner er taget med i denne rapport, da Ringsted Festivalen har potentialet til at blive Ringsted Kommunes lokale og regionale svar på Skanderborg Festivalen og ikke mindst fordi Ringsted Festivalen har initieret tiltag, som gør festivalen synlig, hvilket er vigtigt at medtage i den overordnede analyse af potentiale som angivet ovenfor. Udvalgte konklusioner i Rambøll Managements rapport er: 1. Værdien af festivalens brand smitter i meget stort omfang af på Skanderborg Kommune, der forbindes med musik, kultur og fest. Festivalens markedsføringsbudget på knap 2,7 mio. kr. fungerer derfor også som markedsføring for kommunen. Hvad vigtigere er, er at festivalen skaber et kulturbrand for byen trods lave udgifter til dette område. Den samlede reducerede omkostning i forhold til brandets værdi er estimeret til mio. kr. pr. år. 2. Rambøll Management dokumenterer i rapporten, at der er en sammenhæng mellem afviklingen af festivalen, en øget omsætning i Skanderborg, en positiv bosætningseffekt og et heraf følgende provenu i kommunen (estimeret til 2 mio. kr.) 3. For de fleste borgere og forretningsdrivende er afviklingen af festivalen forbundet med noget positivt. 4. Skanderborg er mere kendt end andre byer af samme størrelse i deres område. 5. Selve festivalen er et naturligt samlingspunkt, hvor tidligere beboere mødes til gensyn. Her genetableres tilhørsforholdet til byen såvel som festivalen. Mange flere positive og kritiske konklusioner omkring Skanderborg Festivalens effekt på Skanderborg Kommune kan læses på: Vurdering af Ringsted Festivalen

19 Ringsted Festivalen 2010 Hvad kan Ringsted Festivalen konkret tilbyde Ringsted Kommune

20 Ringsted Festivalen Vision Ringsted Festival skal være den foretrukne festivaloplevelse for kvalitetsbevidste, voksne mennesker i målgruppen år primært bosiddende på Sjælland. Mission Vi vil sikre vore kunder den optimale festoplevelse ved at sikre, at hver eneste Ringsted Festival bliver en publikums-involverende, unik begivenhed, som opnår stjernekvalitet via præsentation af tidens største og mest populære danske og udenlandske musik- og underholdningstilbud, men også med masser af skæve og skøre musikalske overraskelser. Ringsted Festival skal have de bedste forudsætninger for at være målgruppens mest skelsættende årlige begivenhed; stedet, hvor man mødes og genopfrisker minder med ungdomsvenner fra skoletiden, studietiden, barn dommen etc. Campingmiljøet skal bidrage positivt til publikums involvering. De unikke og udfordrende miljøer og købsoplevelser i barer, madboder, restauranter og andre salgsboder skal alle være med til at skabe festen, som alle de regionale medier vil flokkes om at rapportere fra, og festivalens sponsorer, samarbejdspartnere og leverandører udvælges med omhu for at bidrage til synergier, som passer overens med festivalens værdigrundlag og strategi. Målsætning Grundlaget for at opnå den ønskede vision, er i første omgang at øge publikumstilstrømningen fra de nuværende ca til partoutgæster i år Dette skal ske, dels for at opnå den kritiske omsætningsvolumen i relation til at sikre de nødvendige underholdningstilbud, og dels for at festivalen opnår en størrelse, som mediemæssigt sikrer eventens iboende selvsvings-potentiale. Den ønskede vækst skal primært ske via øgede investeringer i underholdning, opbygning af specielle miljøer, intensive mediesamarbejder samt samarbejde med sponsorer, andre samarbejdspartnere og leverandører. Vurdering af Ringsted Festivalen

21 Samarbejdsmuligheder med Ringsted Festivalen Udover at have udviklet sidste sides vision, mission og strategi har Ringsted Festivalen besluttet: 1. At indgå samarbejde med PR-bureau, hvilket skal medføre en mere proaktiv og professionel tilgang til PR arbejdet, som både skal komme festivalen og festivalens samarbejdspartnere til gode 2. At (efter nøje overvejelser og dialog med flere kommunikationsrådgivere) beholde navnet Ringsted Festivalen, hvilket skaber et betydeligt bedre link i f.eks. en fælles kampagne mellem Ringsted Festivalen og Ringsted Kommune. 3. At åbne op for et fælles kommunikationsbudskab i samarbejde med Ringsted Kommune, hvilket vil afslutte alle markedsføringskampagner i alle medier. Dette fælles budskab kunne være: Ringsted en god oplevelse. Ved et muligt samarbejde med Ringsted Kommune vil Ringsted Festivalen primært kunne bidrage med at opfylde nedenstående sponsor-/samarbejdsmålsætninger: 1. Ændre og/eller løfte kommunens image: Ved at Co-brande sig med Ringsted Festivalen 2. Øge kendskabet til kommunen: Ved at være medafsender på massiv lokal og regional markedsføringskampagne. Samtidig øges PR indsatsen i Være udgangspunkt for at kommunen kan skabe stærkere relationer til sine interessenter: Ved at give Ringsted Kommune mulighed for at komme i direkte dialog med borgere og potentielle borgere i uformelle og positive rammer. På næste side er listet er konkret samarbejdspakke, som kan være med til at opnå ovenstående målsætninger. Intern motivation Image Relationer Sponsering Kendskab Salg Oplevelser Handling Vurdering af Ringsted Festivalen

22 Samarbejdsmuligheder med Ringsted Festivalen Ringsted Festivalen ser muligheder i en fælles markedsføringskampagne for både Ringsted Kommune og festivalen. Nedenfor er listet de umiddelbare ydelser Ringsted Festivalen kan tilbyde Ringsted Kommune ved et samarbejde. Ydelserne er et udgangspunkt for dialog og skal ikke ses som en samarbejdspakke, der ikke kan ændres ved. Ydelserne er: Medafsender på TV-kampagne til en værdi af med max 1 medsponsor/samarbejdspartner TV-kampagnen er blevet vurderet af Danmarks største mediebureau Carat, hvor følgende vurdering er taget fra: Hvis målgruppen er lidt ældre (dvs.generelt over 30 år) er platformen ideel, og så rammer de nærmest alle i målgruppen ved TV-kampagnen Medafsender på printkampagne til en værdi af Eksponering på 60m2 skærm ved den store scene (frekvens aftales) Annonce i festivalprogram Logo og sponsortekst på festivalens hjemmeside Medafsender på al anden markedsføring besluttet efter d.d. Udover at være medafsender på markedsføringen og dermed få muligheden for at læne sig op ad Ringsted Festivalens positive værdier, brande byen/kommunen som et sted, der kulturelt/musikalsk engagerer sig i lokal/regional samfundet, er Ringsted Festivalen også åben for dialog omkring f.eks.: Etablering af morgenmadstelt på Ringsted Bytorv i samarbejde med Ringsted Festivalen og en mulig tredje samarbejdspartner, hvor festivaldeltagerne til en fordelagtig pris kan købe morgenmad fredag og lørdag. Derved kan byen profilere sig fra sin bedste side, samtidig med at kommunen har mulighed for at tilbyde forretningslivet at deltage dermed øges chancen for øget handel. Etablering af Ringsted Kommune telt på festivalen, hvor kommunen på en engageret måde kan komme i dialog med borgere, nye borgere (kan inviteres af kommunen til festivalen) og potentielle tilflyttere. Temaer kunne være: Info om byggegrunde, Kulturtilbud i kommunen osv. Billetter m.m. Borgmesteren åbner og lukker festivalen fra den store scene Vurdering af Ringsted Festivalen

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Præsentation af FOX WakeTour 2006

Præsentation af FOX WakeTour 2006 Præsentation af FOX WakeTour 2006 FOX WakeTour er et dynamisk event der henvender sig til unge. FOX WakeTour består af en Wakeboard konkurrence med 4 event stops gennem juli og august måned to stops i

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK

B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK B LIV SPO NSO R F O R MUSIKFEST FOR HELE FAMILIEN I KNUTHENBORG SAFARIPARK Savannen kommer til at gynge, når Dansk Folkehjælp i samarbejde med Knuthenborg Safaripark præsenterer Lolland Falsters største

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT ALLER MEDIA EVENTKALENDER E 1 INTRO EVENT I 360 0 SALG Tilgang Aller mediesalg arbejder med 360 0 løsninger. Event spiller typisk den opgave at skabe rammerne for det kreative omdrejningspunkt, som eksponeres

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl wrote:

On 25 Feb 2015, at 15:00, Marianne Qvist Lessèl <MALL@frederikshavn.dk> wrote: From:Johan Nüchel Hesselholt To:Marianne Qvist Lessèl Subject:Re: Frederikshavn & Zulu Sommerbio. Hej Marianne Her er præsentationen, mange tak for hjælpen. Mvh. Johan Nüchel Hesselholt On 25 Feb 2015,

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August

Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Roskilde Airshow 2015 Københavns Lufthavn Roskilde 15-16 August Indholdsfortegnelse Danmarks bedste Airshow Side 3 Sponsor pakke oversigt.. Side 4 GULD Sponsor pakke. Side 5 SØLV Sponsor pakke.. Side 6

Læs mere

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2013. Danmarks bedste sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2013 Danmarks bedste sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2013 Onsdag den 18. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen og Deloitte, endnu engang velkommen til

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Topsportens oversete potentialer

Topsportens oversete potentialer Topsportens oversete potentialer Kompetencer & Koncepter på et vanskeligt (sponsor)marked Aalborg, 18. september 2012 Jagten på THE NEXT BIG THING Post AG København Rammevilkårene er barske og bliver værre

Læs mere

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Dagsorden Velkomst og præsentation Tidsplan Hvordan afholdes stævnet? Sponsoraterne Årets foredragsholder Sponsorerne Hvem får gavn af sponsoraterne? Svømmekonto

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 Boost dit salg med PR Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 1 Without publicity a terrible thing happens: Nothing. P.T. Barnum Phineas Taylor Barnum (5. juli 1810-7. april 1891) var en

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling

ARBEJDS- ARK #99. Oplevelsesbaseret Eventudvikling ARBEJDS- ARK #99 ARBEJDSARK #1: EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS BLIV KLOGERE PÅ EVENTGÆSTENS TOUCH POINTS Her finder du en oversigt over nogle at de berøringspunkter, som eventgæster typisk har. Din event kan

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere