Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder"

Transkript

1 Magasinet Nr. 1 januar 2004 Fusion kan give nye job i vindmølleindustri OK-forhandlinger i fuld gang Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Frygt på Lego vendt til lettelse

2 Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 -Magasinet INDHOLD Nr. 1 januar 2004 Fusion kan give nye job i vindmølleindustri Foto: Jens Bach Vikarer og fastansatte har samme rettigheder OK-forhandlingerne nu i fuld gang Råd til forbedringer i overenskomsterne Frygt på Lego vendt til lettelse Vi skal hjælpe kollegerne i de nye EU-lande Rekord-besøg på CO s hjemmeside Lolland-Falster vil have Femern-forbindelse nu Fusionerer job i vindmølleindustrien Flere lærlinge skal uddannes Begejstret for vindmøllefusionen Faglig orientering International fagbevægelse Klip fra fagbladene TR-portræt: Drømmer om ligeløn Noter Annonce: Reklame for Alvor. LEDER Statsministerens nytårstale? Det kan godt være, at statsminister Anders Fogh Rasmussens pressechef Michael Kristiansen har ret, når han kalder balladen om ophavsretten til statsministerens nytårstale for en storm i et glas vand. Det skal han vel, når han vil redde sig selv og sin statsminister ud af en pinlig affære. Men når han kalder oppositionens krav om en undskyldning eller hans afgang for en ren hævnaktion, er han så langt ude, at den sidste rest af troværdighed også her må være forbi. Det er ganske enkelt for groft, at en skatteyderbetalt embedsmand uanset om han har statsministerens udelte opbakning tillader sig at påstå, at afsløringen af fadæsen i Statsministeriet, og de pinlige og løgnagtige forsøg på at sløre den, alene skyldes ønske om hævn. Ifølge pressechefen skulle forklaringen være, at han i sin tid var med til at afsløre regnskabsfusk på kursusejendommen Solhavegård, hvor Pia Gjellerup nu socialdemokratisk gruppeformand i sin tid var bestyrelsesformand. Beskyldningerne førte for mere end 10 år siden til, at Pia Gjellerup øjeblikkeligt nedlagde sin post som justitsminister, selv om hun formelt intet havde at gøre med evt. regnskabsfusk med kursusdeltagere. Må ikke lyve Kendsgerningerne er, at Michael Kristiansen mod bedre vidende har forsøgt at føre offentligheden bag lyset om ophavsretten til statsministerens nytårstale. Og det må han ikke. Efter flere pinlige affærer med VKregeringens pressechefer vedtog Folketinget i foråret 2003 at nedsætte et særligt udvalg, der skal se nærmere på spindoktorernes funktion. Og herfra er meldingen klokkeklar: Pressechefer ansat i statsadministrationen skal tale sandt ligesom alle andre almindelige embedsmænd. Det fastslår udvalgets formand, professor Jens Peter Christensen, ifølge dagbladet Politiken. Naturligvis skal de det. De er nemlig betalt og ansat af skatteyderne og er ikke betalt hverken af partiet Venstre eller af den enkelte minister. En kendsgerning, adskillige pressechefer og deres ministre åbenbart har svært ved at fatte. Selv afviser pressechefen, at han har løjet over for offentligheden om sin rolle omkring tilblivelsen af statsministerens nytårstale. Da Jyllands- Posten nytårsdag afslørede, at Dansk Industris erhvervsjuridiske rådgiver Christopher Arzrouni stod som forfatter til nytårstalen, der fra Statsministeriet var rundsendt til pressen, afviste Michael Kristiansen at kende til talens oprindelse. Senere lød forklaringen, at den var sendt direkte til statsministerens private mail, og der derfor måtte være tale om genbrug af en gammel ! -Magasinet CO-Magasinet udgives af CO-industri Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax og fax red Medlem af Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ). CO-Magasinet udsendes primært til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og andre med tillidshverv inden for CO-industri, som alle modtager bladet via registrering i de enkelte forbund. Adresseændring skal ikke meddeles til CO-industri, men til forbundet. Bladet udkommer 11 gange om året - hver måned, undtagen juli. Udgivelsesdatoen er normalt den tredje torsdag i måneden. Oplag: Papir Gallery Art Silk Nordisk Svanemærke Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: Hafnia Tryk A/S ISSN Forglemmelse Da Jyllands-Posten efter at have krævet aktindsigt i affæren kunne afsløre, at pressechefen personligt havde videresendt en mail med DI-chefens udkast til en nytårstale til statsministeren, hed det sig, at misinformationen alene skyldtes en forglemmelse! Samtidig viste det sig, at statsministeren havde genbrugt flere ordrette passager fra DI-chefens udkast til færdig nytårstale. Det kan undre, at landets statsminister i sin egen og meget personlige henvendelse til hele befolkningen ved årsskiftet benytter et manuskript udarbejdet af en topchef i den store arbejdsgiverorganisation. De erindringer, som statsministeren fik genopfrisket ved årsskiftet, og de billeder, der havde brændt sig fast i statsministerens hukommelse, var åbenbart ikke statsministerens egne. Og måske var statsministerens løfter om et snarligt opsving og nye job lige så luftige og slet ikke statsministerens? CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 2

3 Har de fastansatte på en virksomhed gennem en lokalaftale en gruppelivsordning eller særlige aftaler omkring familiefødselsdage eller tilsvarende ordninger, skal de samme regler gælde for de vikarer, der arbejder på virksomheden. Også selv om de formelt er ansat i et vikarbureau. Det er fastslået i en konkret sag mellem CO-industri på vegne af Dansk Metal, SiD og KAD og Dansk Industri på vegne af Alfa Laval Kolding A/S i Kolding. Her var opstået uenighed om fortolkning af protokollatet om vikarbureauer i Industriens Overenskomst. I den konkrete sag var der uenighed om, hvorvidt de vikaransatte på virksomheden var omfattet af en særlig gruppelivsordning, som alle fastansatte har i kraft af en særlig lokalaftale. Desuden var vikarerne på virksomheden ikke omfattet af en særlig ordning omkring mærkedage, hvor fastansatte dels får en gave fra virksomheden og dels en betalt fridag. Desuden fik vikarerne heller ikke julegave som alle øvrige medarbejdere. Det mente de ansatte var i strid med vikarprotokollatet. På et mæglingsmøde mellem CO-industri og Dansk Industri blev sagen løst. I et referat fra mødet hedder det: Der er mellem parterne enighed om, at vikaransatte har samme rettigheder som de fastansatte i det omfang, disse Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Lokalaftaler og kutymer, der gælder for fastansatte på en virksomhed, gælder også vikaransatte flyder af lokalaftale og kutymer. I tilfælde af manglende overholdelse af lokalaftale/kutymer over for vikaransatte drager virksomheden omsorg for, at der foretages efterregulering. - Alene på gruppelivsordningen/pension haltede vikarerne 0,6 procent efter de fastansatte. Derfor kan en sådan forskelsbehandling godt løbe op i mange penge. F.eks. har to af vikarerne arbejdet på virksomheden i mere end to år. Derfor var det også helt urimeligt, at de skulle være ringere stillet end de øvrige medarbejdere og deres kolleger, der var fastansatte, siger faglig sekretær Aase Dybart, CO-industri. - Heldigvis lykkedes det at blive enige på mæglingsmødet, men sagen kan få betydning mange andre steder, hvor der er vikaransatte, der har ringere løn- og ansættelsesforhold end deres fastansatte kolleger, siger hun. Vikarerne fra Alfa Laval er med aftalen sikret en efterbetaling svarende til det beløb, de har fået mindre end deres fastansatte kolleger. Om det bliver virksomheden eller vikarbureauet, der skal betale, er os uvedkommende. Det er op til dem selv at afgøre, siger hun. Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen I Organisationsaftalerne under Industriens Overenskomst hedder det bl.a. i Protokollat 5 om Vikarbureauer: Vikarbureauer der ikke er medlem af Dansk Industri: 1. Industriens Overenskomst er en områdeoverenskomst, alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er derfor omfattet af overenskomsten. 2. Dansk Industri tilkendegiver derfor, at Industriens Overenskomst er gældende for de medarbejdere, der af et vikarbureau udsendes til at arbejde på en medlemsvirksomhed i den for IO s faglige gyldighedsperiode i den tidsperiode, som vikararbejdet strækker sig over. 3. Begrebet Industriens Overenskomst omfatter også bestående lokalaftaler og kutymer, gældende for de arbejdsfunktioner, vikaren udfører... Vikarbureauer medlem af Dansk Industri: 1. Dansk Industri optager som medlem virksomheder, der er vikarbureauer. Et vikarbureau vil kunne være medlem af forskellige arbejdsgiverorganisationer. Et medlemskab af Dansk Industri kan derfor være begrænset til kun at omfatte de af vikarbureauets kontrakter, der indgås for Dansk Industris overenskomstområder. 2. Når vikarbureauet er medlem af Dansk Industri, vil selve ansættelsesaftalen mellem vikaren og vikarbureauet være omfattet af Industriens Overenskomst. Dette gælder selvfølgelig kun ansættelsesforhold inden for medlemsforholdets område. Foregår vikararbejdet på en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst, omfatter dette også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og kutymer. Hele vikarprotokollatet kan ses på CO-industris hjemmeside under Medlemsservice. Der er kun adgang hertil for medlemmer, der har fået et særligt pasord. Du kan høre mere herom ved henvendelse til dit forbund eller til CO-industri. En del af CO-industris medlemsforbund har direkte via deres Intranet også direkte adgang til Overenskomstdelen på CO s hjemmeside. Pasord til den lukkede del af hjemmesiden kan også bestilles direkte via din pc. Aase Dybart. side 3 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

4 OK-forhandlingerne nu i fuld gang Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen og Mikael Hjuler Forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsterne for flere hundrede tusinde ansatte i de danske industrivirksomheder er nu i fuld gang. Der har allerede været indledende møder i CO-industris og Dansk Industris forhandlingsudvalg og i det såkaldte snævre udvalg (DSU), hvor alene de fire topforhandlere fra CO-industri og Dansk Industri sidder med ved forhandlingsbordet. Samtidig er de tekniske analyseudvalg med repræsentanter for Dansk Industri og CO-industris medlemsforbund blevet omdannet til egentlige forhandlingsudvalg. Udvalgene behandler spørgsmål om arbejdstid, samarbejdet og tillidsrepræsentanternes forhold, ansættelse og afskedigelse, fagretlige regler, uddannelsesforhold, lønforhold og ude- og rejsepenge, øvrige forhold (bl.a. pension, barsel, sygeløn) samt et udvalg for overenskomstens specielle del. Forhandlingerne på industriens område bliver fulgt med stor interesse på alle øvrige områder, hvor der skal forhandles fornyelse af overenskomsterne. Dansk Industri har gjort det 100 procent klart, at det er industrien, der først skal nå frem til et resultat, inden de øvrige områder kan indgå aftaler. OK for CO-industris og Dansk Industris forhandlingsudvalg har holdt de første møder De tekniske analyseudvalg er samtidig blevet egentlige forhandlingsudvalg På industri-området omfatter forhandlingerne Industriens Overenskomst for de timelønnede i industrivirksomhederne og Industriens Funktionæroverenskomst for administrative og tekniske funktionærer i industrien. Tilsammen omfatter det ansatte i af Dansk Industris medlemsvirksomheder. Men indirekte får resultatet betydning for i alt Det er ud over de på DI-medlemsvirksomheder også ansatte, der ikke arbejder på DImedlemsvirksomheder, og de mange, der arbejder på tiltrædelsesoverenskomster o.lign. Desuden får resultatet direkte afsmitning på CO-medlemmer, der af forskellige årsager er ude af arbejdsmarkedet i kortere eller længere perioder, unge under uddannelse osv. Færdig senest 10. februar Ifølge den køreplan, parterne allerede aftalte i efteråret 2003, stiler man efter at nå frem til et resultat inden den 10. februar Man behøver heller ikke at opsige de bestående overenskomster inden da. Men overenskomsterne kan betragtes som rettidigt opsagt fra 1. marts 2004 også efter 10. februar. Ved redaktionens slutning turde ingen give et bud på, hvornår et resultat kan ventes. Ved overenskomstfornyelsen i 1998 strakte forhandlingerne sig nærmest over flere måneder, afbrudt af et folketingsvalg midt i det hele. Efter flere sammenbrud og til slut forhandlinger i forligsmandens regi blev indgået et forlig, men der gik yderligere en rum tid, inden forligsmandens samlede mæglingsforslag blev sendt til afstemning. Det endte som bekendt med et klart nej fra medlemmerne: 41,8 procent stemte ja, mens 57,9 pct. stemte nej. Resultatet blev 11 dages storkonflikt og et regeringsindgreb. I 2000 indledtes forhandlingerne 4. januar, og 22. januar var der forlig om en fireårig overenskomst med blandt andet den 6. ferieuge i form af fem feriefridage. Ved urafstemningen blev der stort flertal. På CO-området stemte 82,87 procent ja og kun 16,72 procent stemte nej. Du kan se mere OK Baggrund med resultaterne ved overenskomstfornyelserne siden 1971, oversigt over ferie og arbejdstid, stemmetal ved urafstemninger m.v. på CO-industris hjemmeside Du finder det ved klik på OK 2004 Nyt nederst på forsiden. Du kan gå direkte ind på OK Baggrund på denne adresse Industriens topforhandlere på pressemødet ved OK-starten. Fra venstre Børge Frederiksen, Thorkild E. Jensen, Hans Skov Christensen og Kim Graugaard. CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 4

5 CO-industris og medlemsforbundenes repræsentanter i de ni OK-udvalg ved starten af overenskomstforhandlingerne. Råd til forbedringer i overenskomsterne Produktivitetsstigninger i Danmark ligger fortsat over udviklingen i det øvrige Europa, siger CO-industris formand Thorkild E. Jensen CO s hovedkrav Blandt CO-industris hovedkrav ved forhandlingerne er: Udbygning af pensionen Forlængelse af perioderne med fuld løn under barsel og sygdom Forhøjelse af lærlinge- og ungarbejderlønningerne Satsforhøjelser Der er råd til forbedringer i overenskomsterne for de ansatte i industrien. Danmark har fortsat en produktivitetsudvikling, der ligger over udviklingen i de øvrige Eurolande. Samtidig har virksomhederne haft en god indtjening og en god forrentning af egenkapitalen i den seneste tid. Det fastslog formanden for CO-industri Thorkild E. Jensen ved starten af overenskomstforhandlingerne i industrien. Det skete på et velbesøgt pressemøde med industriens fire topforhandlere, Thorkild E. Jensen, der også er formand for Dansk Metal, CO-industris næstformand, gruppeformand Børge Frederiksen, SiDs industrigruppe, og adm. dir. Hans Skov Christensen og dir. Kim Graugaard, Dansk Industri. De fire udgør det snævre forhandlingsudvalg (DSU). Bortset fra Hans Skov Christensen er de tre øvrige nye topforhandlere. Thorkild E. Jensen understregede på pressemødet ved OK-starten, at målet med forhandlingerne er at nå et resultat, der kan sendes til afstemning blandt medlemmerne. CO-formanden lagde også vægt på, at virksomhedernes konkurrenceevne skal bevares af hensyn til beskæftigelsen, men sagde også, at det er helt afgørende, at virksomhederne har motiverede og veluddannede medarbejdere. Hans Skov Christensen, DI, lagde vægt på, at en ny overenskomst skal fastholde og udbygge Danmark som produktionsland. Derfor må vi ikke forhøje omkostningerne mere end i landene omkring os, sagde han. Dansk Industri har desuden et krav om øget fleksibilitet, så virksomhederne kan udnytte produktionsapparatet uden ekstra omkostninger. - Vi ønsker, at børneliv, familieliv og arbejdsliv kan hænge sammen. Hvis det står til os, skal den enkelte familie selv kunne bestemme, hvem der arbejder hvor meget, og det skal være muligt for lønmodtagerne at arbejde mere i nogle perioder af livet end i andre, sagde Hans Skov Christensen. side 5 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

6 Frygt på Lego er vendt til lettelse Af Frank Lauridtsen Foto Palle Peter Skov Mange Lego-ansatte holdt jul i frygt og uvished. Deres arbejdsplads gennem mange år kørte tydeligvis igen rigtig skidt, og rygter om masseafskedigelser, gigantiske underskud, udflytning af produktionen eller salg af hele butikken kørte med stigende styrke i Billund-området, hvor de ansatte ikke havde svært ved at se, hvor få varer der forlod fabrikken. Stik mod alle forventninger kom forløsningen allerede 7. januar, hvor ejer Kjeld Kirk Kristiansen håndfast sammenkaldte folkene og gav en klar redegørelse for, hvordan situationen på Lego var. "Underskuddet for 2003 var historisk stort på 1,4 mia. kr., koncernens hidtidige styrmand gennem de sidste 5 år, Poul Plougmann, var fyret med øjeblikkelig virkning, Kjeld Kirk Kristiansen ville selv overtage tøjlerne, organisationen ville blive gennemgået med en tættekam efter overflødigt fedt, men masseafskedigelser ville ikke denne gang komme på tale og i produktionen kunne der ikke skæres yderligere," lød den klokkeklare besked fra Kjeld Kirk Kristiansen. Fællestillidsrepræsentant Berit Flindt Pedersen tror på ny fremgang i beskæftigelsen på Lego. Samtidigt fik de ansatte klar besked om, at virksomheden her og nu skifter strategi. Fokus skal væk fra dyrtkøbte licensprodukter som Starwars og Harry Potter og tilbage til basis klodser til børn i førskolealderen. Navnet nyder tillid Ord er billige, og efter 5 år med konstante fyringsrunder, forandring og usikkerhed kan det være svært at blive troet, når man endnu en gang kommer med en vision. Men i Billund er Kjeld Kirk Kristiansen ikke hr. hvem som helst. Det navn borger for troværdighed, ordentlighed og ledelse med et menneskeligt ansigt, og dagen efter redegørelsen til de ansatte og offentligheden er lettelsen i Billund til at tage og føle på. Man tror fuldt og fast på, at med en Kirk Kristiansen i sadlen og blikket rettet mod legetøjsklodser skal alt nok igen blive godt. God stemning Kjeld Kirk Kristiansen overtager selv tøjlerne og afliver rygte om nye masseafskedigelser men bekræfter historisk underskud - Rygterne var mange forud for 7. januar, og lettelsen var enorm, da vi fandt ud af planerne for fremtiden. Der er endog meget stor lettelse over, at Kjeld Kirk Kristiansen er tilbage ved roret, og at man nu vil rette fokus på den almindelige legoklods i stedet for licensprodukter som Starwars og Harry Potter. Fra at have været rigtig elendig er stemningen nu svinget til at være rigtig god. Dette her drejer sig meget om tillid, og folk her har tillid til Kjeld Kirk Kristiansen. Man tror på, hvad han siger, fortæller formanden for SiD i Billund, Ole Pihl Marcussen, der i dag har ca. 400 medlemmer i beskæftigelse hos legetøjsgiganten. - Lego har de sidste 5 år kørt en slingrekurs, der har skabt evig forandring og usikkerhed. Det er dårlig ledelse. Der har været brug for at få kursen stukket ud og så holde den. Det tror jeg på er sket nu, siger Ole Marcussen. Tror på ny kurs Også hos Legos tillidsfolk, der de seneste 5 år har måttet se mere end hver 4. kollega forsvinde fra fabrikken i Billund, er den klare udmelding fra Kirk Kristiansen blevet godt modtaget. - Lettelsen er stor, og vi er specielt godt tilfredse med, at fokus nu flyttes tilbage til klodserne, at Kjeld selv overtager roret og selvfølgelig med meldingen om, at der ikke denne gang skal ske fyringer i produktionen. Når Kjeld siger det, tror vi på det, siger fællestillidsrepræsentant Berit Flindt Pedersen, der dog erkender, at fyringer vil der formentlig ske i den kommende tid. Man er startet i toppen med at reducere ledelsesgruppen fra 14 til 9 personer, men dermed er det næppe gjort. - Det ligger nok lidt i luften, at man i den kommende tid vil gennemgå organisationen med en tættekam for at finde CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 6

7 eventuelt overflødigt fedt. Det tror jeg er fornuftigt. Vi har ofte i produktionen undret os over, at der var så mange i administrationen set i forhold til antallet i produktionen. Med de seneste års regnskabstal er vi nødt til at have fokus på indtjeningen, og jeg både tror og håber, at vi om et par år er flere end de ansatte, der er i dag her i Billund, siger Berit Flindt Pedersen. Triste tal At Danmarks verdenskendte flagskib har brug for tro på fremtiden og en ny kurs, fortæller de sidste 5 års regnskabstal med al ønskelig tydelighed. Siden starten i 1932 har Lego frem til 1998 vist resultater, der har gjort eneejer Kirk Kristiansen til en af verdens rigeste mænd. I 1998 konstaterede man for første gang i virksomhedens historie et underskud på 194 millioner kroner. Virksomhedsdoktor Poul Plougmann overtog roret, og siden har resultaterne svinget mellem acceptabelt og skidt mest det sidste. SiD-formand Ole Pihl Marcussen tror, udviklingen på Lego nu vender. Ud af en omsætning de seneste 5 år på ca. 50 milliarder kroner står koncernen med et samlet underskud i nærheden af 1,5 mia. kr., og virkeligheden er, at der i perioden er tabt ca arbejdspladser bare i Billund, hvor der i dag er ca ansatte tilbage. Poul Plougmanns svar på de idelige underskud var masseafskedigelser nærmest på samlebånd den nye styrmand søger andre svar på de store udfordringer, koncernen står overfor de kommende år. Medarbejderne på Lego er godt tilfredse med, at fokus nu flyttes tilbage til klodserne og ikke de mere modeprægede og dyre ting som Harry Potter og Starwars. side 7 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

8 Europæiske Samarbejdsudvalg Vi skal hjælpe kolleger i de nye EU-lande Når 10 nye lande bliver medlemmer af EU, skal kollegerne i europæiske virksomheders datterselskaber også deltage i de Europæiske Samarbejdsudvalg Af Ingrid Pedersen Foto Harry Nielsen Der er ingen grund til at tro, at lønmodtagere i de ti nye EUlande ønsker at dumpe prisen på arbejdskraft. - Det er værd at huske, at de har samme ønsker og drømme som vi. De vil også gerne have bedre løn- og arbejdsforhold, og vi skal hjælpe dem med at få det, understregede tillidsrepræsentant Jørgen Bjergskov Nielsen, NKT Cables, på CO-industris konference for medlemmer af Europæiske Samarbejdsudvalg. Når 10 nye lande bliver medlemmer af EU senere på året, skal kollegerne i europæisk ejede multinationale firmaer også deltage i samarbejdsudvalgene. Nogle af dem gør det allerede. Det gælder f.eks. de ansatte på NKT s virksomheder i Tjekkiet og Polen. Jørgen Bjergskov Nielsen nævnte også, at det er lykkedes at få lavet et kursus for tillidsrepræsentanterne der på LOskolen, så de kan lære, hvad deres opgave er i en danskejet virksomhed. Jørgen Bjergskov Nielsen. Arkivfoto Jan Petersen. Lav blokade Folketingsmedlem Jan Petersen, der er Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, fremhævede, at EU-udvidelsen er en stor erhvervspolitisk fordel. - Det er rigtigt, at mange af jeres nye kolleger hader fagforeninger, for i det gamle system har de været styrets lakajer. Det er en stor ændring for dem, at de nu skal lære at kæmpe for kollegerne, men det er nødvendigt, for arbejdsgiverne i de nye lande kan være ganske rå, sagde han. Jan Petersen mener ikke, der er stor risiko for underbetalt, illegal arbejdskraft fra Østeuropa inden for industrien i Danmark. Drejer det sig om folk med arbejdstilladelse, skal forholdene være i orden. - Skulle der være problemer, må I jo bare bruge jeres faglige redskaber. Hvis der er blokade mod en virksomhed, kan der ikke udstedes arbejdstilladelser, understregede han og opfordrede til at holde øje med, om virksomhederne laver datterselskaber, der ligger uden for overenskomsten. Han nævnte også, at multinationale virksomheder er ved at få respekt for det faglige arbejde over grænserne. Engelsk nødvendigt - Det er helt afgørende, at man både taler og skriver engelsk for at kunne være med i et ESU, understregede Jan Goltermann, tillidsrepræsentant og ESUmedlem, Invensys A/S. Han understregede også, at det må være virksomheden, der betaler for sprogkurser for de ansatte, mens kurser i f.eks. kulturforståelse' passende kan holdes af fagforbund eller CO-industri. Og kulturforskellene kan være meget store. Tillidsrepræsentant Karen Christiansen, KAD, fra Danfoss, Silkeborg, nævnte, at hendes udenlandske kolleger er meget overraskede over, at hun har direkte adgang til at tale med ledelsen. - I andre lande banker man forsigtigt på og håber inderst inde, at der ikke er nogen, hvis man har brug for at tale med ledelsen. Vi går bare ind, hvis vi har brug for det, sagde hun. Et andet kulturelt problem er, at mange datterselskaber og udenlandske afdelinger ikke har fattet, at det er folkene fra produktionen, der skal deltage i møderne. Det er et udbredt problem, at CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 8

9 Giv besked Verner Elgaard, daglig leder af CO-industri, beklagede, at nogle ESU-medlemmer ikke er blevet inviteret til konferencen. - Vi har svært ved at holde styr på jer. 120 tillidsrepræsentanter er registreret som ESU-medlemmer, men da vi sendte invitationer ud til denne konference, kom halvdelen retur, fordi virksomheder er solgt, gået konkurs eller fusioneret. - Det er utroligt vigtigt at give besked til både forbund og CO-industri, når der sker ændringer, understregede Verner Elgaard. - Ellers kan vi ikke servicere jer ordentligt, sagde han. - Det gælder især de medlemmer, der ikke har fået invitation. Foruden sit forbund skal man kontakte hvis man er medlem af et Europæisk Samarbejdsudvalg og har mistanke om, at man ikke er registreret eller har kendskab til kolleger andre steder, der ikke er korrekt registreret. de der deltager, er mellemledere udpeget af toppen og ikke tillidsfolk, som er valgt af kollegerne. Flere fremhævede også, at begreber som fagforeninger, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg klinger fælt i ørerne på nogle østeuropæiske kolleger, der fra gammel tid har været vant til, at folk i disse funktioner ikke var demokratisk valgte, men udpeget af partiet. Et af de store problemer er at få de Europæiske Samarbejdsudvalg til at fungere mellem møderne. En enkelt virksomhed stiller oversættelsesservice til rådighed, så s til kollegerne ikke strander på grund af sprogvanskeligheder. Men for mange andre er den uofficielle kommunikation endnu ikke rigtig etableret. - Og det er jo en opgave, vi selv skal løfte, erkendte flere deltagere. Ændring i direktivet Peter Dragsbæk. Direktivet om Europæiske Samarbejdsudvalg er i øjeblikket ved at blive revideret, og det er fagbevægelsens ønske, at f.eks. fortrolighedsbegrebet bliver præciseret, at der bliver adgang til at holde for- og eftermøder, at der bliver adgang til arbejdspladserne og at lønmodtagerrepræsentanterne får bedre adgang til uddannelse og til at bruge eksperter. - Fortrolighedsklausulen bliver brugt på hvad som helst, og det hindrer arbejdet, sagde konsulent Peter Dragsbæk, CO-industri. Han håber også, det bliver skrevet ind i direktivet, at ESU-medlemmerne har ret til at besøge kolleger på de øvrige arbejdspladser. Herman Knudsen, arbejdsmarkedsforsker på Ålborg Universitet, er i gang med en undersøgelse af, hvordan ESU'erne arbejder. - Det største problem i øjeblikket er, at to tredjedele af de virksomheder, der er omfattet af loven, ikke har etableret ESU er. - Det er fint at tale om revision af direktivet. Men reelt er det kun en meget lille del, der deltager i forhandlinger og har reel medbestemmelse. Og indtil nu findes der kun ganske få eksempler på, at ESU erne har haft succes, understregede han. Man kan læse meget mere om østeuropæiske arbejdsmarkedsforhold på (Internationalt/Østnyt) og om ESU Europæiske Samarbejdsudvalg på /etui Styr på arbejdsmiljøet CO-industri, Dansk Industri og Ledernes Hovedorganisation holder i slutningen af januar og begyndelsen af februar en række fyraftensmøder rundt om i Danmark om de nye krav og ændringer til arbejdsmiljøet i Jern- og Metalbranchen. Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udviklet en række værktøjer, som kan anvendes i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Disse materialer bliver præsenteret på møderne. Det drejer sig om værktøjer til bekæmpelse af støj og ulykker samt en pjece om mangan. Desuden bliver præsenteret et værktøj, der beskriver, hvordan man får en virksomhed arbejdsmiljøcertificeret. Fyraftensmøderne er både for arbejdsgivere, ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Alle møderne begynder kl og slutter kl Det er gratis at deltage i fyraftensmøderne. Tilmelding kan ske via til Spørgsmål om møderne kan rettes til bl.a. Michael Jørgensen, CO-industri, tlf , eller Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal, tlf Møderne finder sted således: 26. januar 2004 på Scandic Hotel, Ålborg 27. januar 2004 på Scandic Hotel, Århus 28. januar 2004 på Gæstgivergården, Hotel Vejen, Vejen 29. januar 2004 på Scandic Hotel Regina, Herning 2. februar 2004 på Ledernes Uddannelsescenter, Odense 3. februar 2004 på Menstrup Kro - Resort Hotel, Næstved 4. februar på Scandic Hotel Eremitage, Lyngby. side 9 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

10 Af Bjarne Kjær Rekord-besøg på CO s hjemmeside Starten på overenskomstforhandlinger tidligere i denne måned satte den hidtidige besøgsrekord på Siden CO-industri lancerede sin nye hjemmeside omkring 1. oktober 2003, har stadig flere benyttet sig af til at hente nyttige informationer om CO, få nyheder og ikke mindst været inde på overenskomstdelen med tilknyttede faglige voldgifter, CO- Meddelelser, CO-DI-aftaler, Plusløn og skifteholdsprogram. Efter en meget forsigtig opstart ligger det månedlige antal besøgssessioner nu på perioden fra 13. december januar Den periode omfatter jule- og nytårsperioden, hvor der traditionelt er færre besøg på hjemmesiderne. Men overraskende nok var der også i juledagene ganske pænt med besøg på hjemmesiden. Juleaftensdag den 24. december således 1.470, mens 1. juledag den 25. december satte bundrekord med juledag var tallet oppe på og fredag den 27. december på I alt har der siden starten 1. oktober 2003 været besøgssessioner. Den hidtidige rekord med besøgssessioner blev sat onsdag den 7. januar i år dagen efter starten på overenskomstforhandlingerne i industrien. Det var knapt 400 flere end dagen før og pænt over gennemsnittet på omkring OK-baggrund Ser man på tallene for besøgene på de enkelte sider, er det helt klart, at der har været den helt store interesse for overenskomstforhandlingerne. Det gælder både de daglige nyheder omkring forhandlingerne, men afgjort også det baggrundsmateriale, der ligger på hjemmesiden omkring overenskomstforhandlingerne i 2000 med resultater fra afstemninger, oversigterne over udviklingen i ferie og arbejdstid og informationerne om resultaterne ved samtlige overenskomstforhandlinger siden Der er også stort besøg på den særlige overenskomstdel på hjemmesiden under Medlemsservice. Her ligger alle industriens overenskomster med tilknyttede faglige voldgifter. Det hele er bygget op som en database, hvor der kan søges i overenskomstteksterne og i samtlige faglige voldgifter siden Meldinger fra adskillige tillidsrepræsentanter viser, at der her ligger et ganske godt værktøj, der kan bruges i det daglige arbejde ude på arbejdspladserne, i de faglige klubber og i afdelingerne. Adgangen til denne del af hjemmesiden kræver et særligt brugernavn og pasord. Det kan fås ved henvendelse til CO-industri, dit medlemsforbund eller kan bestilles direkte fra din pc. Alene i den seneste måned har 432 medlemmer herigennem søgt at bestille adgang til denne del af hjemmesiden. Mange andre har direkte adgang hertil via deres medlemsforbunds Intranet. Også bestilling af pjecer og tryksager direkte fra hjemmesiden er ved at tage fart. I den seneste måned har f.eks. mere end 200 medlemmer benyttet sig af denne service. Ved få klik på pc en kan du her bestille samtlige pjecer og tryksager fra CO-industri. Bestillingerne bliver stort set ekspederet fra dag til dag. Du finder pjecebestillingen ved klik på menupunktet CO-industri/Pjecer og tryksager. Nye områder CO s hjemmeside er under fortsat opbygning, og vi prøver til stadighed at udbygge den med nye elementer og forbedringer. En af de nye ting, der er på vej, er blandt andet en særlig service for medlemmerne af de europæiske samarbejdsudvalg (ESU). På samme måde, som der i dag er en særlig service for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Her skal de kunne hente informationer om lovgivning, udveksle erfaringer osv. Også en bedre og endnu mere omfattende søgefunktion er på vej, ligesom vi regner med snart at kunne udsende et løbende nyhedsbrev via med de senest opdaterede nyheder fra CO-industri med link direkte til de relevante sider. Rekord-besøg på CO-industris hjemmeside med mere end besøgssessioner den seneste måned. CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 10

11 Arkivfoto Lolland-Falster vil have Femernforbindelse nu En fast forbindelse på Femern Bælt kan stå klar i Det kan som på Øresund blive en kombination af en tunnel og en høj- og lavbro. Det regionale industripolitiske udvalg i Storstrøms Amt kræver beslutning om den faste forbindelse over Østersøen truffet nu Der ligger helt færdige projekter til en fast forbindelse over Østersøen fra Lolland til Puttgarden, og der er ikke grund til mere snak. Det er nu kun spørgsmål om politisk vilje til at træffe beslutningen. Sådan lød meldingerne, da CO-industris og Dansk Industris fælles regionale industripolitiske udvalg i Storstrøms Amt samlede mere end 100 politikere, erhvervsledere og tillidsrepræsentanter i Maribo for at drøfte Femern-forbindelsen og dens betydning for udviklingsmulighederne på Lolland-Falster. På konferencen var der også enighed om at styrke samarbejdet mellem politikerne i Nordtyskland og Storstrøms Amt, så man i fællesskab kan lægge pres på landspolitikerne i Danmark og Tyskland. En fast forbindelse over Østersøen anslås at ville koste omkring 32 milliarder kroner og vil formentlig skaffe tusindvis af arbejdspladser til landsdelen. Her frygter mange, at man ellers ender som en trafikal blindgyde uden mulighed for at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Lykkes det derimod at få Femern-forbindelsen, vil Lolland-Falster kunne blive et vigtigt strategisk knudepunkt for trafikken mellem Skandinavien og hele det nordtyske område med storbyerne Hamburg og Berlin og for trafikken videre ned over Europa. Den danske regering har allerede reserveret et beløb på godt fire milliarder kroner til de nødvendige vej- og baneanlæg på den danske side, men på den tyske side er langt større problemer med flaskehalse for både vej og bane allerede i dag. Derfor skal der ske betydelige investeringer i vej- og baneanlæg på den tyske side i forbindelse med en fast forbindelse. På CO-DI-konferencen i Maribo var der indlæg af professor Chr. Wickmann Matthiessen, Københavns Universitet, om de miljømæssige fordele ved en fast forbindelse frem for en fortsat færgedrift. Skatteminister Svend Erik Hovmand (V), der selv er valgt i Storstrøms Amt, fortalte om muligheder og udfordringer for den skattemæssige integration, hvor en løsning i Øresundsregionen er på vej. Konferencen behandlede også de regionale følger for en fast forbindelse både på dansk og tysk side. Her var der indlæg af direktør Erik Rosendahl, der er formand for det regionale industripolitiske udvalg i Storstrøms Amt, direktør Martin Stoltz Senior, der er næstformand i UVOH (Unternehmenverband Ostholstein) og dr. Jan Eggers, der er vicedirektør i Økonomi-, beskæftigelses- og transportministeriet i delstaten Schleswig- Holstein. Af Bjarne Kjær Færdig i 2012? Den nye Femern-forbindelse ventes at kunne stå klar i Ifølge den seneste rapport fra Trafikministeriet i Danmark og Trafik-, Bygge- og Boligministeriet i Tyskland fra maj 2003 vil antallet af køretøjer, der forventes at krydse den faste forbindelse over Femern Bælt i 2015, være gennemsnitligt om dagen. Heraf vil være lastbiler svarende til lastbiler om året, der ventes at transportere 6-7 millioner ton gods årligt. Undersøgelse af jernbanesektorens muligheder for at betale for brugen af jernbanen på den faste forbindelse viser, at de mulige indtægter beløber sig til ca. 50 millioner euro eller små 400 millioner kroner om året. Skønnet er foretaget på baggrund af besparelser på infrastrukturafgifter og driftsomkostninger ved brug af den 160 km kortere rute over Østersøen frem for Storebælt-Fyn-Jylland. Ca passagerer forventes at benytte togforbindelsen pr. døgn. Mængden af jernbanegods, der transporteres over den faste forbindelse, vil ifølge rapporten være ca millioner ton om året, hvilket svarer til ca. 75 procent af alt gods transporteret med jernbaner mellem Danmark/Skandinavien og det europæiske kontinent. Det hedder i rapporten, at kun hvis takstforskellen mellem de to faste forbindelser over Storebælt og Femern Bælt er væsentligt i Storebælts favør, vil trafikanterne overveje at benytte den 150 km længere rute via Storebælt. Det vil sige, hvis taksterne på Storebælt bliver markant billigere end på Femern. side 11 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

12 Fusionerer job Vestas opkøber NEG Micon for 2,5 mill vindmøllekoncern med Af Erik Sandager Foto Søren Holm og Jens Bach/Chili Det nye Vestas vil komme til at disponere over ca medarbejdere, skønnes at få en omsætning på ca. 20 milliarder kroner og en markedsandel på ca. 35 procent. Hver tredje vindmølle worldwide vil i fremtiden komme fra Vestas, håber fællestillidsrepræsentant Kim Hvid Thomsen, Vestas Wind Systems A/S, der bliver navnet på det nye selskab. På Vestas og NEG Micons virksomheder i Danmark er der mellem og ansatte. NEG Micon har ansatte i Danmark og i alt ansatte. Hertil kommer et ukendt antal beskæftigede ved underleverandører. Efter planen skal sammenlægningen af Vestas og NEG Micon medføre synergieffekter besparelser på 500 millioner kroner i Pengene skal hentes i produktion, indkøb, materialeforbrug. Om der vil ske afskedigelser og i hvor stort omfang vides ikke. I 2004, hvor fusionen gennemføres, budgetteres med omkostninger. En kapitaludvidelse på 2 milliarder kroner er planlagt ved at udstede nye aktier. NEG Micon beskæftiger 850 medarbejdere i Randers. Halvdelen funktionærer, halvdelen timelønnede. Hovedsædet i Randers fungerer som en samlefabrik. De fleste komponenter er fremstillet ved underleverandører eller datterselskaber. De timelønnede faglærte og ufaglærte har ens lønninger. De tjener ca. 131,50 kr. i timen. Lønførende Vestas Wind Systems er lønførende i forhold til NEG Micon. De faglærte tjener ca. 140 kr. i timen. De ufaglærte ligger på ca. 132,50 kr. Hertil kommer holddriftstillæg. Vestas er i modsætning til NEG Micon selvforsynende med stort set alle komponenter og har vingefabrikker i Lem, Nakskov og Tyskland. Vestas lægger vægt på egen udvikling, knowhow og produktion. NEG Micon kollapsede i 1999, men blev reddet med ny kapital. Virksomheden måtte nedjustere sit resultat tre gange i Fra trecifret millionoverskud til trecifret millionunderskud. Men NEG Micon har en stor ordrebeholdning og en pæn markedsandel. Med en lav aktiekurs var virksomheden meget sårbar over for et fjendtligt opkøb. Begejstring På NEG Micon er 38-årige Jan Preetzmann fra Metal fællestillidsrepræsentant. Han har været ansat på virksomheden i en årrække og har været tillidsvalgt i 8 år. Han er begejstret for sammenlægningen og udsigten til, at virksomheden kommer til at tjene penge. Tillidsfolkene sidder ikke i A/S-bestyrelsen i Randers. I alt er der 10 tillidsrepræsentanter fra SiD, Metal og Dansk El-Forbund. Fusionen i vindmølleindustrien ventes på længere Fællestillidsmændene for de to vindmøllefabrikker Kim Hvid Thomsen, Vestas, (tv.) og Jan Preetzmann, NEG Micon (th.). 52 tillidsfolk På Vestas er 40-årige Kim Hvid Thomsen fra Metal fællestillidsrepræsentant. Han har været ansat i Vestas siden starten i 1987, har været tillidsrepræsentant i alle årene og har oplevet en mangedobling af medarbejderskaren fra 70 mand til ansatte. Kim Thomsen er desuden medarbejdervalgt medlem af A/S-bestyrelsen. I alt er der 52 tillidsrepræsentanter fra SiD, Metal, Dansk El-Forbund, HK og Teknisk Landsforbund. Koordinerende På hver fabrik i Danmark har tillidsfolkene ved Vestas valgt en såkaldt koordi- CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 12

13 i vindmølleindustrien iarder kroner og sikrer stor danskejet arbejdspladser sigt at skabe nye arbejdspladser. nerende tillidsrepræsentant. Det kan bedst sammenlignes med en fællestillidsrepræsentant. Den koordinerende tillidsrepræsentant sidder i hovedsamarbejdsudvalget. På Vestas fabrikker er der desuden et samarbejdsudvalg. Vestas fire produktionsdirektører i Danmark er formænd i en række lokale samarbejdsudvalg. Kim Thomsen er næstformand i alle samarbejdsudvalg i Danmark og også i hovedsamarbejdsudvalget. For tiden har Vestas 9 koordinerende tillidsrepræsentanter fra HK, SiD, Dansk El-Forbund og Dansk Metal. Når NEG Micon bliver til Vestas, indtræder Jan Preetzmann efter planen som den 10. koordinerende tillidsrepræsentant. Foruden de 52 tillidsrepræsentanter har Vestas et ukendt antal sikkerhedsrepræsentanter sandsynligvis flere hundrede. Brud på strategi Ifølge Kim Thomsen er sammenlægningen med NEG Micon A/S et brud på Vestas hidtidige strategi: At vokse ved organisk vækst ikke ved opkøb og fusioner var strategien i de år, Johannes Poulsen var adm. direktør i Vestas. Kim Thomsen går i den aktuelle situation ind for opkøbet af NEG Micon: - Det har meget stor betydning, at NEG Micon, der var meget sårbar over for fjendtlige opkøb, stadig er dansk ejet, siger han. Hvis det havde været General Electric, der havde købt eller fusioneret med NEG Micon, er jeg ikke sikker på, at hovedsædet var blevet placeret i Randers eller i Danmark. Kim Thomsen tør ikke garantere, at fusionen ikke på nogle punkter kan komme til at koste arbejdspladser. Hvorvidt fusionen vil koste arbejdspladser i det nye Vestas eller ved NEG Micons tidligere underleverandører, vides ikke. Bekymring Det nye navn for den fortsatte koncern bliver Vestas Wind Systems, og Vestas beholder bestyrelsesformand og adm. direktør i det nye selskab. Men hovedkontoret skal flyttes fra Ringkøbing til Randers. Flytningen af hovedkontoret bekymrer en del administrative medarbejdere og lokalt i Vestjylland: - Hvor mange arbejdspladser vil blive flyttet til det nye hovedsæde i Randers? Hvad med udviklingsafdelingen? Vil det meste af administrationen efterhånden blive flyttet fra Ringkøbing til NEG Micon i Randers, der ligger klos op ad motorvejen Århus-Aalborg? Kim Thomsen har forståelse for den bekymring. Han mener dog ikke, ledelsen i Vestas vil lade kontorer i den nybyggede administration på havnen i Ringkøbing stå tomme for at flytte hele administrationen til Randers. Han oplyser endvidere, at udviklingsafdelingen netop har fået nye testlokaler i Ringkøbing, og i øvrigt allerede har afdelinger i Århus og Viborg. Flere arbejdspladser Vindmølleindustrien har i mange år været i kraftig vækst med produktion, ansatte og eksport. Kim Thomsen er overbevist om at det stadig vil være en industri i vækst. På lang sigt er han overbevist om at opkøbet af NEG Micon ikke vil koste, men derimod skabe nye arbejdspladser: - Hvis vi gør tingene rigtigt, kan fusionen give fremgang i beskæftigelsen, siger han. På en ekstra ordinær generalforsamling i slutningen af december sagde Vestas aktionærer ja til sammenlægningen. Aktionærerne i NEG Micon får en overpris på 37 procent for at bytte til Vestas-aktier. De skal tage stilling til tilbuddet inden 21. januar. Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S og bestyrelsen for NEG Micon A/S anbefaler begge enstemmigt det, der kaldes for en sammenlægning. Men som reelt er et opkøb til 2,5 milliarder kroner. side 13 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

14 Flere lærlinge skal uddannes Nu skal vi have gang i lærlingeuddannelsen, siger fællestillidsrepræsentant Jan Preetzmann, NEG Micon Af Erik Sandager Foto Søren Holm /Chili Montør Jan Jensen på NEG Micon-fabrikken i Randers. - Mine forventninger er, at vi vil komme til at tjene penge og blive et rentabelt selskab i fremtiden. Det sidste år har ikke været for opmuntrende. Først gik vi fra et budgetteret overskud på 250 mio. til 100 mio. kr. Efter den 3. nedjustering forventer de et underskud på mellem 300 og 500 mio. kr. For os drejer det sig om at sikre arbejdspladser i fremtiden og helst i et dansk selskab. Jeg vidste intet om fusionen på forhånd. Vi tillidsfolk sidder ikke i A/S-bestyrelsen. Så derfor kom meddelelsen som et chok. Sådan siger fællestillidsrepræsentant Jan Preetzmann, NEG Micon, Randers. Han håber, at sammenlægningen med Vestas Wind Systems A/S vil medføre, at der bliver mulighed for at få sat gang i uddannelsen af lærlinge i virksomheden. - Uddannelsen af lærlinge er sat i stå i Randers, og jeg tror kun der er 5 lærlinge i Balle. Det ville være dejligt, hvis vi kunne få sat gang i lærlingeuddannelsen igen, siger han. NEG Micon har hovedsæde i Randers med 850 medarbejdere halvt funktionærer og halvt timelønnede og hertil kommer en række datterselskaber. Det er bl.a. NEG Micon Steel i Skagen, tidligere Wind World. NEG Micon fremstiller mølletårne i det tidligere Svendborg Værft og har produktion i Rudkøbing. - Når det nu skulle være, er jeg glad for, at det er to danske selskaber, der går sammen. For vi har samme kulturbaggrund. Som tillidsvalgt glæder det mig, at den ledelse vi får kender det danske system. Det er godt, det ikke er en underafdeling af en stor amerikansk koncern. Jan Preetzmann siger, at der sandsynligvis vil ske afskedigelser. Om det bliver blandt timelønnede eller funktionærer, ved han ikke. Han håber, det nye Vestas får en ledelse, der kan styre koncernen i en fornuftig retning. NEG Micon og Vestas har begge en stor ordrebeholdning i Produktprogrammet vil blive justeret. Ledelsen CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 14

15 har meddelt, at de møller, der vil forblive i produktsortimentet, vil være de bedste møller og de, der er billigst at producere. Store sæsonudsving På NEG Micon har de timelønnede i Randers i årevis været udsat for kolossale sæsonudsving, hvor der har været arbejdsmangel i årets første 6 måneder og ekstrem travlhed i slutningen af året. Efter opkøbet håber Jan Preetzmann på bedre udnyttelse af produktionskapaciteten, en udjævning af produktionen, mindre overarbejde og større overskud. I det omfang, det er rentabelt, håber han, at der vil blive trukket arbejde hjem fra underleverandører. - Det er dejligt, at hovedsædet kommer til Randers. Vor borgmester er helt vild, fordi det vil skabe øget omsætning og omtale af Randers, siger Jan Preetzmann. Valget af Randers skyldes formentlig vor geografiske placering ved motorvejen mellem Århus og Aalborg og nær lufthavne. Samtidig vil det være nemmere for det nye Vestas at tiltrække ingeniører, specialister og faglærte fra Århus, Randers og Aalborg. Så vidt jeg ved har Vestas støvsuget hele det vestjyske område for kvalificeret arbejdskraft. Nå, så skal vi have nyt arbejdstøj igen Tillidsrepræsentant Kenneth Prip, NEG Micon, Randers, begejstret for fusionen Kenneth Prip, ansat på NEG Micon i Randers i 9 år og tillidsrepræsentant i 7 år, er begejstret ved tanken om, at der nu kommer til at stå Vestas på facaden og på arbejdstøjet: - Nå, så skal vi ha nyt arbejdstøj igen, lød den spontane kommentar fra SiD ernes tillidsrepræsentant på det SUmøde, hvor tillidsfolkene blev orienteret om fusionen med Vestas. Bemærkningen på SU-mødet hentyder til, at der netop er bestilt men endnu ikke leveret nyt arbejdstøj til de ansatte i NEG Micon. Medarbejderne i Randers får nyt arbejdstøj, men sandsynligvis med nyt navn og logo: Vestas. Kenneth Prip har det fint med, at virksomheden skifter navn til Vestas: - Som mine kolleger siger: De er ligeglade med, om der står Vestas på tøjet. Det, der betyder noget, er, hvad der står på lønkontoen. Det gør det ikke ringere, understreger han, at virksomheden stadig er på danske hænder. - Hvis fusionen ikke var blevet til noget, er jeg bange for, vi ville være blevet opkøbt af et udenlandsk selskab. - Reaktionen blandt medarbejderne er, at de er meget positivt indstillet. Jeg har ikke hørt nogen sige, det er noget skidt. Jeg synes ikke, der er skepsis. Holdningen blandt mine kolleger er, at det er bedre at forblive et dansk selskab, end at blive opkøbt af et amerikansk selskab. - Jeg håber, det vil give os et løft, at der kommer til at stå Vestas på facaden. Det vil blive positivt modtaget også blandt borgerne i Randers. Alle er glade og stolte af, at Vestas hovedsæde bliver flyttet hertil. Beliggenheden ved Randers klos op ad motorvejen giver bedre mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra Randers, Århus og Aalborg. Jeg forventer, det vil give flere arbejdspladser i Randers. Kenneth Prip oplyser, at opkøbet medfører, at hans 200 medarbejderaktier i NEG Micon ved ombytningen til Vestas stiger med ca. 40 procent. Kenneth Prip er glad for, at hovedsædet for Vestas/Micon flyttes til Randers. Vi laver de bedste vinger Bjarne Meldgaard er koordinerende tillidsrepræsentant for ca. 550 SiD-medlemmer på Vestas vingefabrikker i Lem ved Ringkøbing. Desuden har Vestas vingefabrikker i Nakskov med mellem 400 og 500 ansatte samt en vingefabrik i Lauchammer i Tyskland. Bjarne Meldgaard frygter ikke, at Vestas kommer til at miste arbejdspladser i konkurrence med LM Glasfiber, der hidtil har produceret vinger til NEG Micon. - Nej, vi frygter ikke konkurrencen med LM Glasfiber. Vi mener, vi er teknologiførende. Jeg vil vove at påstå, at vi laver de bedste vinger. Vi bruger et andet materiale end LM Glasfiber, der Koordinerende tillidsrepræsentant for ca. 550 SiD-medlemmer på Vestas vingefabrikker i Lem frygter ikke at miste job til LM Glasfiber fortsat benytter polyester. Jeg mener, vi er et skridt foran. - Tror du, vingeproduktionen vil blive overført til Vestas fra LM Glasfiber? - Jeg tror på, vi bliver ved at lave vinger som hidtil. Og dermed kunne jeg godt forestille mig, der bliver flere arbejdspladser hos os. Bjarne Meldgaard er tilhænger af sammenlægningen: - Selv om vi bliver store, er vi alligevel små i forhold til General Electric i USA. Hvis de havde opkøbt NEG Micon alene, så tror jeg, vi ville have stået svagere. Jeg tror, det er en strategisk rigtig beslutning set i det store perspektiv. - Reaktioner fra kolleger? De mest negative siger, det er et fornuftsægteskab. Den store flok mener, det er det eneste rigtige, siger Bjarne Meldgaard. Vestas vingefabrikker i Lem beskæftiger hovedsagelig SiD ere, men der er også faglærte plastmagere og smede. Efter 24 måneders anciennitet er timelønnen 132,50 kr. plus holddriftstillæg. side 15 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

16 Faglig orientering På disse sider bringes de seneste informationer om bl.a. CO- Meddelelser, nye pjecer og tryksager, kurser og konferencer, faglige voldgiftskendelser, OK-nyt m.v. Yderligere oplysninger fås på CO-industris hjemmeside Adgangen til faglige voldgiftskendelser, OK-delen med faglige afgørelser, skifteholdsprogram, CO-Meddelelser, CO/DI-aftaler og A/S-Service under Medlemsservice på hjemmesiden kræver dog et særligt pasord. Du kan høre nærmere herom i CO-industri på tlf CO-Meddelelser De senest udsendte meddelelser til medlemsforbundene, anført i den rækkefølge, de er udsendt: 2004/002 Styr på arbejdsmiljøet støj og ulykker. 2004/001 Mødeplan /153 CO-Meddelelsesoversigt nr /152 LO-høring om direktivimplementering. 2003/155 OK 2004 Urafstemningsblanketter. 2003/154 OK 2004 Urafstemningsavis. 2003/140 Dansk Grusindustri/Nymølle Stenindustrier A/S virksomhedsoverdragelse/overenskomstforhold. 2003/151 Radisson SAS Hotels & Ressorts Opsigelse af overenskomstforhold tilpasningsforhandlinger. 2003/150 Agfa-Gevaert A/S, Farverland 4, 2600 Glostrup Opsigelse af overenskomst. 2003/149 Tilkendegivelse i faglig voldgift CO-industri for Specialarbejderforbundet i Danmark og Dansk Metal mod Dansk Industri for P. Nordsten A/S. 2003/143 A/S Nyt Nr. 3 december /148 Konference for ESU-medlemmer den 16. december /138 Brancheanalyse for IT-sektoren. 2003/147 Regeringens fjernelse af midler til Fagbevægelsens Ulandssekretariat. 2003/146 Danske Fragtmænd Fyn A/S i samarbejde med Danske Fragtmænd A.m.b.a. overtager indenlandske transportopgaver fra TDC A/S virksomhedsoverdragelse. 2003/145 Unimerco A/S / Danskær Ikast A/S Aktieoverdragelse. 2003/141 Hewlett-Packard Aps / Carl Bro gruppen, Granskoven 8, 2600 Glostrup virksomhedsoverdragelse / overenskomstforhold. 2003/135 Det sikre autoværksted Idé-katalog til anvendelse af autobranchens arbejdsmiljøværktøjer i undervisningen på de tekniske skoler. International kritik af nedskæring Den internationale sammenslutning af metalarbejderforbund IMF, der omfatter 25 millioner metalarbejdere i 100 lande, har i en henvendelse til statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller beklaget, at den danske regering har nedskåret tilskuddet til Fagbevægelsens Ulandssekretariat. Ulandssekretariatet er en organisation, der et kendt vidt omkring for sit arbejde med udbredelse af demokrati og menneskerettigheder. Fjernelsen af tilskuddet rammer direkte omkring 30 projekter, bl.a. om ligebehandling og en forebyggende indsats mod HIV. Tusinder af arbejdere og deres organisationer rundt om i verden må stoppe deres aktiviteter med at opbygge demokrati og menneskerettigheder. De lande vil nu huske Danmark som det land, der skar bistanden ned, hedder det. I brevet opfordrer IMF regeringen til at genoverveje forslaget om fjernelse af tilskuddet af hensyn til demokrati og menneskerettighederne og af hensyn til Danmark selv, der hidtil har været kendt verden over for sin støtte til udviklingslandene. OK 2004 Urafstemningsblanketter I forventning om, at de igangværende overenskomstforhandlinger resulterer i en aftale, har CO-industri tilbudt medlemsforbundene at fremstille urafstemningsblanketter til brug ved en evt. urafstemning. Blanketterne fremstilles i to versioner med og uden kontrolkupon. Urafstemningsavis Det lykkes formentlig i forhandlingerne om fornyelse af industriens overenskomster at indgå et overenskomstforlig, som kan sendes til urafstemning hos medlemmerne. Derfor vil CO-industri forberede en urafstemningsavis med informationer om en eventuel aftale. Det planlægges, at den kan laves på 8 sider i A 4-format, og at den vil indeholde rent faktuelle informationer samt centralledelsens anbefaling. Medlemsforbundene er derfor blevet bedt om allerede nu at indgive bestillinger med antal, leveringssted, leveringstid og leveringsform. Bestillingerne er naturligvis betinget af, at der indgås et forlig, som sendes til urafstemning. Ved overenskomstfornyelsen i 2000 blev udsendt urafstemningsaviser. CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 16

17 Faglig orientering Pjecer og tryksager Brancheanalyse IT-sektoren CO-industri har udsendt en ny og ajourført brancheanalyse af IT-sektoren. I analysen gennemgås de seneste års udvikling inden for ITsektoren i Danmark både med hensyn til den økonomiske udvikling og beskæftigelsen. De seneste 10 år er beskæftigelsen i branchen steget med næsten personer til i dag tæt ved ansatte trods de mange konkurser og afskedigelser, der fulgte i kølvandet, da den såkaldte IT-boble bristede i Omsætningen i den danske IT-sektor var i 1992 på 115 milliarder kroner og på 188 milliarder kroner i Branchen eksporterede i 2002 IT-varer for knapt 41 milliarder kroner, mens importen til Danmark af IT-varer og udstyr var på godt 50 milliarder kroner. Vi importerer især computere, elektroniske komponenter og kontorudstyr og eksporterer især telekommunikationsudstyr og elektronisk måleudstyr. A/S Nyt nr. 3 CO-industri, GIMK-kartellet, BAT-kartellet og Handelskartellet har udsendt A/S Nyt nr til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Nyhedsbrevet indeholder oplysning og information og meddelelser til brug for de medarbejdervalgte i deres bestyrelsesarbejde. Blandt temaer, der behandles i A/S Nyt nr. 3, er efterårets konferencer for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmernes transportudgifter og Det europæiske selskab. Ekstra eksemplarer af nyhedsbrevet kan bestilles i COindustri eller direkte via CO-industris hjemmeside (CO-industri/Pjecer og tryksager). NB: Alle pjecer og tryksager m.v. kan bestilles i CO-industris pjeceafdeling tlf el. på fax , att.: Jørgen Nielsen. Ved bestilling skal pjecenummer opgives. De kan desuden bestilles direkte via CO-industris hjemmeside under menupunktet CO-industri/Pjecer og tryksager. Her kan en del af pjecerne også ses som pdf-filer. Vejledninger og pjecer m.v. fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan desuden ses og downloades på I-BARs hjemmeside på Møder og konferencer Fortsat pladser på BST-konference Der er fortsat ledige pladser på den konference for BST-bestyrelsesmedlemmer, som CO-industri holder den 11. februar. Konferencen er for de BST-bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af de tilsluttede virksomheders medarbejdere. Den er alene for de valgte medarbejdere, de kommer fra forbund, som er tilsluttet CO-industri. Konferencen onsdag den 11. februar 2004 kl foregår på Odense Congress Center, Ørbækvej 350 i Odense. Der bliver indlæg fra CO-industri, BST og Arbejdstilsynet. Selve konferenceomkostningerne dækkes af CO-industri, mens evt. løntab og transportudgifter skal dækkes af afdeling eller forbund. Tilmelding til konferencen skal ske senest den 30. januar Tilmeldingsblanket Ja, jeg ønsker at deltage i CO-industris BST-konference for virksomhedernes medarbejderrepræsentanter, som finder sted onsdag den 11. februar 2004, kl på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Navn: Virksomhed: Forbund: Tilmeldingen skal være CO-industri i hænde senest den 30. januar Tilmelding kan foregå enten ved at udfylde og returnere denne blanket til CO-industri, Vester Søgade 12, 2., 1790 København V, på fax til tlf og endelig via mail til side 17 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

18 Arkivfoto International fagbevægelse Mystik om fyring På en ekstraordinær kongres i Hvideruslands bil- og landbrugsmaskinarbejderforbund AAM lillejuleaften blev formanden Aleksandr Bukhvostau og næstformanden Evdocimchik afsat under omstændigheder, der synes at være styret af landets omstridte præsident Aleksander Lukashenko. Ifølge rapporter til det internationale metalarbejderforbund IMF blandede arbejdsgiverne sig i arbejdspladsernes valg af delegerede til kongressen og sikrede sig, at der blev udpeget modstandere af den siddende ledelse i fagforbundet. Arbejdsgiverne var tilmed til stede på selve kongressen for at holde øje med, at deres kandidater stemte imod ledelsen. Ved en åben afstemning efter lovene skulle det ellers ske ved en skriftlig hemmelig afstemning stemte 227 af 407 delegerede for afsættelsen af ledelsen. - Kampvalg til lederposterne er normal procedure i enhver demokratisk organisation. Men alle rapporter tyder på, at der kan sættes spørgsmål ved lovligheden i processen, der førte til resultatet på den ekstraordinære kongres, siger IMF s generalsekretær Marcello Malentacchi. Umiddelbart efter kongressen stiftede Bukhvostau der er medlem af IMF s eksekutivkomité og 70 andre delegerede et nyt fagforbund. Det har samme navn, men med Fra en tidligere betegnelsen Uafhængig foran navnet. hviderussiske fag- anholdelse af den Bukhvostau blev valgt foreningsformand til formand for den nye Bukhvostau. uafhængige fagforening. IMF vil indsamle yderligere informationer om forløbet på AAM-kongressen og vil følge udviklingen i det nye fagforbund. Spørgsmålet om evt. udelukkelse eller optagelse af nye medlemmer vil blive drøftet på IMF s næste eksekutivkomitémøde i maj Honda i Brasilien fyrer faglige ledere Den internationale metalarbejderføderation IMF har bedt de japanske metalarbejderforbund IMF-JC om at henvende sig til topledelsen i Honda Motor Co. i Japan og få den til at få et møde i stand mellem Honda i Brasilien og de brasilianske metalarbejderes fagforbund CNM/CUT for at finde en løsning på en ulovlig fyring af to faglige ledere på virksomheden Moto Honda da Amazonia i Brasilien. Her blev to faglige ledere fyret i september 2003 på trods af, at de som faglige ledere efter loven ellers var beskyttet mod opsigelse. Lovgivningen i Brasilien tillader en virksomhed at fyre fagforeningsledere, men kun hvis der er begået alvorlige ulovligheder. Ledelsen på virksomheden anklagede de to ledere for at have været fraværende fra arbejdspladsen. På det pågældende tidspunkt var de lovligt optaget af fagligt arbejde. Herefter hævdede virksomheden, at de to fyrede slet ikke havde faglig beskyttelse, og fyrede dem. Selv om anklagerne ikke er bevist og de to fyrede kan bevise deres uskyld, har ledelsen nægtet at genansætte dem. CNM/CUT og IMF anser fyringerne hos Moto Honda da Amazonia som et angreb på de faglige rettigheder. Masse-protest i Canada Fagforeningerne i den canadiske Quebec-provins stod bag den største og mest omfattende protestaktion i mere end 30 år kort før jul. Det skete i et forsøg på at få Quebecs liberale lokalregering til at tilbagetrække et forslag til ny arbejdsmarkedslovgivning i provinsen. Den nye lovgivning vil gøre det lettere for virksomhederne og offentlige institutioner at lægge deres opgaver ud til underleverandører. Fagforeningerne mener, at ændringerne vil underminere beskyttelsen af arbejderne og de kollektive overenskomster og føre til brug af billigere og underbetalt arbejdskraft. Går lokalregeringen videre med sine planer, kan det ende med en generalstrejke. Quebec har den højeste organisationsgrad i fagforbundene i hele Nordamerika. Sanktioner mod Hviderusland De internationale og de europæiske faglige organisationer hilser Europa-Kommissionens beslutning om at følge opfordringer fra fagbevægelsen om at undersøge de gentagne overgreb på de faglige rettigheder i Hviderusland. Bliver anklagerne bevist, risikerer Hviderusland at miste eksportindtægter til EU-landene på hundreder af millioner Euro, hvis EU ophæver landets særlige præferencestatus. Hvideruslands regering under præsident Aleksandr Lukashenko har i en årrække gennemført et sandt korstog vendt mod fagforeningerne med bl.a. fængslinger af faglige ledere, overgreb og fyringer af arbejdere. EU-Kommissionens beslutning kommer kun to måneder efter, at ILO s regeringskommission besluttede sig for en høring om de fortsatte overgreb på de faglige rettigheder i landet. EU-Kommissionens beslutning kan derfor lægge yderligere pres på myndighederne i Hviderusland. Du kan se mere på ICFTUs hjemmeside: eller på Europæiske aktionsdage Sammenslutningen af fagforbund i Europa ETUC har besluttet at gøre 2. og 3. april 2004 til fælles aktionsdage med krav om et mere socialt Europa. ETUC venter, at flere hundrede tusinde europæiske borgere på aktionsdagene vil deltage i demonstrationer til støtte for et Europa med demokrati, retfærdighed, lighed, tolerance og frihed. ETUC s generalsekretær John Monks siger, at et socialt Europa er truet. Det gælder både de kollektive overenskomstforhandlinger og velfærdssystemerne i en række medlemslande. Der er adskillige forsøg på at undergrave de sociale ordninger i Europa, mener ETUC. Blandt andet ved at svække velfærdsordninger, privatiseringer af offentlig service, ved undergravning af den sociale dialog og optræk til, at flere og flere virksomheder følger den USA-inspirerede holdning, hvor det er aktionærernes og ikke de ansattes interesser, der er afgørende. Derved ødelægges den sociale dialog mellem virksomheder og medarbejdere, der hidtil har været fremherskende i Europa. Det er uacceptabelt, og derfor må fagforbundene blande sig i debatten. ETUC opfordrer de enkelte medlemslandes faglige organisationer og industri-sammenslutninger til at organisere protestaktioner og massedemonstrationer i hovedstæder og andre større byer i hele Europa den 2. og 3. april. Desuden opfordres organisationerne til at holde konferencer om problemstillingen. Protest mod overgreb i Nigeria Frie Faglige Internationale, ICFTU, har i et brev til Nigerias præsident Olusegun Obasanjo protesteret mod politiovergreb og fængslinger af en række faglige ledere. Det er blandt andet gået ud over formanden for de butiksansattes fagforbund (NUSDE), Bright Anokwuru, og Sule Babatunde, generalsekretær for NUSDE, samt 30 andre af organisationens medlemmer. Bright Anokwuru, der også sidder i ledelsen af Nigerias LO, mødte kort før jul for at tale for strejkende arbejdere ved virksomheden Mikado Nigeria Limited i hovedstaden CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 18

19 KLIP FRA FAGBLADENE Lagos, der ikke ville anerkende de ansattes ret til at danne en fagforening. Øjeblikkeligt ankom politiet med mere end 200 folk fra halvmilitære enheder, der startede med at skyde med skarpt og med tåregas mod de strejkende arbejdere. Flere af de arresterede fagforeningsledere, ikke mindst Anokwuru, blev alvorligt slået og mishandlet, før de blev trukket ind i af politiets lastvogne. De anholdte fagforeningsledere er fortsat tilbageholdt trods forsøg på at få dem løsladt mod kaution. I henvendelsen til Nigerias præsident opfordrer ICFTU til øjeblikkelig løsladelse af de anholdte, der udelukkende benyttede sig af deres ret til at deltage i en fredelig faglig aktion. Overgrebet er i strid med ILOkonventionen om retten til at danne fagforeninger, som Nigeria har underskrevet. Protest mod tyrkisk strejkeforbud Arkivfoto Tyrkiske glasindustriarbejdere demonstrerer for bedre løn og arbejdsforhold. Den tyrkiske regering har nu forbundt strejker i glasindustrien i to måneder. Den europæiske sammenslutning af fagforbund for minearbejdere, kemisk industri og energisektoren, EMCEF, protesterer mod den tyrkiske regerings forbud mod strejker i Tyrkiets glasindustri. Forbudet gennemføres i to måneder med henvisning til beskyttelsen af den nationale sikkerhed. På glasværket Pasabache Glass Company, der er medlem af Sesecam Group, har der været konflikt gennem flere måneder. De ansatte har ikke ret til at melde sig ind i fagforening efter deres eget valg, og arbejdere, der er medlemmer af fagforeningen, bliver systematisk udelukket og fyret. Dertil kommer, at statens sikkerhedsstyrker bliver sat ind mod protestaktioner, ligesom enhver dialog mellem virksomhed og ansatte er stoppet. EMCEF mener ikke, regeringens forbud vil sætte gang i forhandlingerne mellem virksomheder og de faglige organisationer. Tværtimod vil det bakke ledelsen op om ledelsens nej til forhandlinger. EMCEF mener, at den tyrkiske regerings og arbejdsgivernes uvilje til at forhandle med de faglige organisationer og dermed acceptere den europæiske model for social dialog kaster en mørk skygge over Tyrkiets ansøgning om tilslutning til EU. EMCEF vil sammen med ETUC den europæiske faglige sammenslutning fortsat arbejde for at sikre, at arbejdernes rettigheder i Tyrkiet respekteres. Lig på bordet, før der sker noget?»hvorfor skal der lig på bordet, før der sker noget? Beskæftigelsesministeren skal ikke nøjes med en vag opfordring. Han skal da igangsætte en undersøgelse og sikre økonomien. Jeg har svært ved at se, hvad der skal kunne stoppe en undersøgelse nu. Især efter, at De Danske Støberiers Branche- Forening nu også siger ja til en arbejdsmiljøundersøgelse. De har ellers i årevis afvist at være med til en ny undersøgelse, der skal kortlægge støberiarbejderens risiko for at få manganforgiftning.«næstformand i SiD Vamdrup Lunderskov Hardy Thorup i Fagbladet (SiD) om beskæftigelsesministerens opfordring til Arbejdsmiljøforskningsfonden om at undersøge problemerne omkring manganforgiftning på støberierne. Tjek lønsedlen»det var nu ikke, fordi det var særlig svært at finde ud af. For på lønsedlerne ud for pension stod der et stort rundt 0. Men jeg er vel som de fleste, når det drejer sig om at kigge på lønsedler. Det er kun beløbet på bundlinjen, der tæller. Det er jo derfor man arbejder. Fremover vil jeg lige tjekke lønsedlen lidt bedre, og det vil jeg også råde andre til at gøre. For det tager jo ikke mange sekunder at løbe den igennem.«blikkenslager Peter Petersen i Blik og Rør (Blik- og Rørarbejderforbundet). Først da han blev ledig, opdagede kredskontoret, at der ikke var indbetalt kr. til pension. Gennemskueligt lønsystem»vi går fra et system, som var mere kollektivt og ensartet. Der var intet nedskrevet, og vi blev ikke målt på kvalifikationer som samarbejdsevner, ansvarsbevidsthed, selvstændighed, kreativitet og så videre. Det gør vi nu, og alle kan læse på et stykke papir, hvad der skal til for at få en god løn. I forhold til før, hvor lønnen nærmest var fordelt af ledelsen på forhånd, har man nu et fælles udgangspunkt, så man kan få en realistisk vurdering af ens kvalifikationer. Og så mener jeg, at materialet er formuleret på en måde, så vi ikke løber ind i problemer med at gøre løngabet mellem mænd og kvinder større. Der er mere tale om en vurdering end om en forhandlingssituation ved lønsamtalen.«tillidsrepræsentant Lisbeth Ryttersgaard, Nordjyske Medier i Aalborg, i hk privat (HK) om Nordjyskes nye lønsystem. Kun for kvinder»de få mænd, der er ansat på Oticon, er forvist til lagerarbejde, hvor de kan få lov til at køre med truck og lave store armbevægelser. Jeg tror, at kvinder har en bedre finmotorik og er bedre til at sidde stille, derfor appellerer det mest til kvinder, så medmindre vi får en ligestillingssag på halsen, har vi ikke tænkt os at gøre det anderledes.«tillidsrepræsentant for de 560 KAD ere på Oticon i Thisted Hanne Stephensen i Kvindernes fagblad (KAD). Afskaf telefonsvareren»det er en dødssynd, hvis medlemmerne møder en telefonsvarer eller en lukket dør, når de har brug for deres fagforening. Når man søger hjælp, skal den bare være der, og svaret må aldrig være afvisende eller henholdende. Et medlem må aldrig føle sig som en klient i fagforeningen her skal man mødes på lige fod. Jeg har det selv sådan, at når jeg skal noget, så skal det være her og nu. Sådan tror jeg også, at mange kolleger har det.«tillidsrepræsentant Erling Andreasen, Erik Jørgensens Møbelfabrik i Tved ved Svendborg, i Fagbladet TIB (Forbundet Træ-Industri-Byg). RBF på vej mod fusion»hvilket af de to forbund (HK el. SiD/KAD-red.), der vil være den bedste interessevaretager i forhold til RBF og vores særlige forhold, undersøges i de kommende måneder. Derefter vil hovedbestyrelsen træffe beslutning om, hvem der indledes forhandlinger med. RBF er et fuldt funktionsdygtigt forbund. Vi står over for overenskomstforhandlinger og er parate til at kæmpe for vore medlemmer. Vores branche er i en rivende udvikling, og vi har et stort medlemspotentiale. Derfor er vi interessante for andre forbund, så der er bestemt ikke tale om, at vi med hovedbestyrelsens beslutning smider håndklædet i ringen.«forbundsformand Preben Rasmussen i well done (RestaurationsBranchens Forbund) om hovedbestyrelsens beslutning om, at der hurtigst muligt skal optages forhandlinger med et af de to forbund eller andre forbund om en fusion. side 19 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

20 Valgt på arbejdspladsen Drømmer om ligeløn Af Erik Sandager Foto Jens Bach Lone Rise er tillidsrepræsentant på Pharmacia i Esbjerg, der dagligt producerer adskillige ton nikotintyggegummi af mærket Nicorette Vi skriver Men på mange arbejdspladser er der stadig store lønforskelle mellem kvinder og mænd. På Pharmacia, en medicinalfabrik i Esbjerg, tjener mændene 137 kr. i timen, kvinderne 125 kr. en lønforskel på 12 kr. pr. time. - Det må være retfærdigt, at vi får ligeløn. Jeg mener, at arbejde og ansvar er fordelt ligeligt. Og dermed mener jeg også, at vi skal have ligeløn. Det kan medvirke til at skabe mere ro og stabilitet på arbejdspladsen. Jeg mener, en lønforskel på 12 kr. pr. time er urimelig stor. Sådan siger Lone Rise, tillidsrepræsentant for 17 kvinder og 5 mænd på medicinalfabrikken Pharmacia i Esbjerg. Virksomheden producerer dagligt adskillige ton nikotintyggegummi af mærket Nicorette, der benyttes til rygeafvænning. Hvert stykke tyggegummi vejer et gram. De mange tons tyggegummi bliver produceret i Esbjerg, grovpakket og sendt til Pharmacia i Helsingborg i Sverige, hvor det bliver kvalitetskontrolleret, pakket og eksporteret til hele verden. Arbejde af samme værdi Tillidsrepræsentant Lone Rise mener, at kvinder og mænd udfører arbejde af samme værdi. Derfor synes hun, det er meget uretfærdigt, at der ikke er indført ligeløn mellem kvinder og mænd. Men hvorfor er der stadig så store lønforskelle? Og hvad siger mændene? - Mændene synes det giver de i hvert fald udtryk for i samlet flok at der er forskelle på deres og vores arbejde, som efter deres mening berettiger lønforskelle. Men på tomandshånd, og når de skal være helt ærlige, kan de godt se, at det ville være rimeligt med samme løn. Kvinderne vil selvfølgelig gerne have ligeløn. Vi føler, vi laver det samme arbejde. Derfor er det meget utilfredsstillende og frustrerende, når vi hver 14. dag får udleveret lønsedlen og bliver mindet om, at vi er mindre værd end mændene, siger hun. Efterlyser sammenhold - Hvad jeg vil gøre for at få indført ligeløn? Nu har vi en kvindelig direktør. Så derfor skulle man synes, at forståelsen ville være bedre. Ved lønforhandlinger vil vi forsøge at presse på og forhandle os til bedre resultater, så det på et tidspunkt ender med ligeløn. - Men uden sammenhold og solidaritet mellem kvinder og mænd kan det blive svært at nå målet. Jeg mener, det er den eneste måde, det kan gøres på. Måske må nogle grupper i en periode nøjes med lidt mindre for at tilgodese de lavest lønnede kvinder, hvor der i øvrigt også indbyrdes er nogle urimelige lønforskelle. - Jeg vil forsøge at have en god dialog med ledelsen og med kollegerne og prøve at fremlægge det så godt som muligt. Jeg tror på, det kan lade sig gøre ellers ville det være spild af energi. Når vi får snakket det igennem, håber jeg, det kan flytte grænser, så vi kan nå målet. Ligeløn, det er det, jeg drømmer om. Stor udskiftning af tillidsfolk Lone Rise har været ansat på Pharmacia i 5 1 / 2 år, men har kun været tillidsrepræsentant i godt et år. Hun er den 4. tillidsrepræsentant i den periode. Og konstaterer: - Det er øretævernes holdeplads. Det kan være noget bøvl, det kan være irriterende, det kan være verdens mest utaknemlige hverv. Men det er også spændende og interessant. Og det faglige har altid interesseret mig. Efter min mening er der ingen, der skal snydes på en arbejdsplads. Tillidshvervet giver mulighed for at lære nyt og komme på spændende kurser. Du er den første, der får tingene at vide, du er hele tiden på forkant det, synes jeg, er tiltrækkende og spændende. - Det er tilfredsstillende, hvis det lykkes at få noget positivt igennem. At være med til at forbedre sin arbejdsplads. At medvirke til at gøre en forskel. Målet er at opnå bedre samarbejde og sammenhold. Det ville være dejligt at kunne gå ud fra en lønforhandling med et så godt resultat, at alle arbejdskammerater ville være tilfredse. Lone Rise mener, det er vigtigt, at en god tillidsrepræsentant kan samarbejde med kolleger og ledelse. Hun synes, opgaven går ud på at forstå de synspunkter, arbejdskammerater har, og formidle det bedste samarbejde mellem medarbejderstab og ledelse. Hun lægger vægt på, at kollegerne kan stole på de oplysninger, hun kommer med troværdigheden skal være i højsædet. Tidskrævende - Det kan være utrolig tidskrævende at CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 20

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R

LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE P Å P R I V A T E A R B E J D S P L A D S E R LOKAL INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger ingeniørernes muligheder for formel lokal indflydelse på

Læs mere

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger,

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger, LØNFORHANDLINGER MIDT I EN FREMGANG De danske industrivirksomheder har haft en markant fremgang i produktivitet og eksport i de seneste år samtidig med, at omkostningerne er bremset op. Og de seneste tal

Læs mere

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4.

DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Onsdag den 4. DANSKERNES ØNSKESEDDEL TIL OK-17 Vi vil sikres mod robotter og udbrændthed Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 4. januar 2017 Del: Seniorårene i jobbet skal være bedre, og det skal være nemmere

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Uddannelse i øjenhøjde

Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Hvis de danske virksomheder skal styrke deres markedsposition og konkurrenceevne, er det et MUST, at virksomhederne i højere grad satser på kompetenceudvikling

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Overenskomster med aftale

Overenskomster med aftale Overenskomster med aftale Bilag 17 Protokollat Vikarbureauer Opmandskendelse i faglig voldgift: Bravida Opsamlingsaftale mellem DA og LO Overenskomster med aftale Tekniq Indklagede Bravida Danmark A/S

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Din tillidsrepræsentant betyder mere for dig, end du tror

Din tillidsrepræsentant betyder mere for dig, end du tror DI og CO-industri har i samarbejde iværksat en kampagne for valg af tillidsrepræsentanter. For mere information se teksam.dk Udgivet af DI og CO-industri. Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7353-794-7 5000.4.09

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere