Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet. Fusion kan give nye job i vindmølleindustri. OK-forhandlinger i fuld gang. Vikarer og fastansatte har samme rettigheder"

Transkript

1 Magasinet Nr. 1 januar 2004 Fusion kan give nye job i vindmølleindustri OK-forhandlinger i fuld gang Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Frygt på Lego vendt til lettelse

2 Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 24 -Magasinet INDHOLD Nr. 1 januar 2004 Fusion kan give nye job i vindmølleindustri Foto: Jens Bach Vikarer og fastansatte har samme rettigheder OK-forhandlingerne nu i fuld gang Råd til forbedringer i overenskomsterne Frygt på Lego vendt til lettelse Vi skal hjælpe kollegerne i de nye EU-lande Rekord-besøg på CO s hjemmeside Lolland-Falster vil have Femern-forbindelse nu Fusionerer job i vindmølleindustrien Flere lærlinge skal uddannes Begejstret for vindmøllefusionen Faglig orientering International fagbevægelse Klip fra fagbladene TR-portræt: Drømmer om ligeløn Noter Annonce: Reklame for Alvor. LEDER Statsministerens nytårstale? Det kan godt være, at statsminister Anders Fogh Rasmussens pressechef Michael Kristiansen har ret, når han kalder balladen om ophavsretten til statsministerens nytårstale for en storm i et glas vand. Det skal han vel, når han vil redde sig selv og sin statsminister ud af en pinlig affære. Men når han kalder oppositionens krav om en undskyldning eller hans afgang for en ren hævnaktion, er han så langt ude, at den sidste rest af troværdighed også her må være forbi. Det er ganske enkelt for groft, at en skatteyderbetalt embedsmand uanset om han har statsministerens udelte opbakning tillader sig at påstå, at afsløringen af fadæsen i Statsministeriet, og de pinlige og løgnagtige forsøg på at sløre den, alene skyldes ønske om hævn. Ifølge pressechefen skulle forklaringen være, at han i sin tid var med til at afsløre regnskabsfusk på kursusejendommen Solhavegård, hvor Pia Gjellerup nu socialdemokratisk gruppeformand i sin tid var bestyrelsesformand. Beskyldningerne førte for mere end 10 år siden til, at Pia Gjellerup øjeblikkeligt nedlagde sin post som justitsminister, selv om hun formelt intet havde at gøre med evt. regnskabsfusk med kursusdeltagere. Må ikke lyve Kendsgerningerne er, at Michael Kristiansen mod bedre vidende har forsøgt at føre offentligheden bag lyset om ophavsretten til statsministerens nytårstale. Og det må han ikke. Efter flere pinlige affærer med VKregeringens pressechefer vedtog Folketinget i foråret 2003 at nedsætte et særligt udvalg, der skal se nærmere på spindoktorernes funktion. Og herfra er meldingen klokkeklar: Pressechefer ansat i statsadministrationen skal tale sandt ligesom alle andre almindelige embedsmænd. Det fastslår udvalgets formand, professor Jens Peter Christensen, ifølge dagbladet Politiken. Naturligvis skal de det. De er nemlig betalt og ansat af skatteyderne og er ikke betalt hverken af partiet Venstre eller af den enkelte minister. En kendsgerning, adskillige pressechefer og deres ministre åbenbart har svært ved at fatte. Selv afviser pressechefen, at han har løjet over for offentligheden om sin rolle omkring tilblivelsen af statsministerens nytårstale. Da Jyllands- Posten nytårsdag afslørede, at Dansk Industris erhvervsjuridiske rådgiver Christopher Arzrouni stod som forfatter til nytårstalen, der fra Statsministeriet var rundsendt til pressen, afviste Michael Kristiansen at kende til talens oprindelse. Senere lød forklaringen, at den var sendt direkte til statsministerens private mail, og der derfor måtte være tale om genbrug af en gammel ! -Magasinet CO-Magasinet udgives af CO-industri Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax og fax red Medlem af Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ). CO-Magasinet udsendes primært til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og andre med tillidshverv inden for CO-industri, som alle modtager bladet via registrering i de enkelte forbund. Adresseændring skal ikke meddeles til CO-industri, men til forbundet. Bladet udkommer 11 gange om året - hver måned, undtagen juli. Udgivelsesdatoen er normalt den tredje torsdag i måneden. Oplag: Papir Gallery Art Silk Nordisk Svanemærke Layout: Thomas Olivarius Repro og tryk: Hafnia Tryk A/S ISSN Forglemmelse Da Jyllands-Posten efter at have krævet aktindsigt i affæren kunne afsløre, at pressechefen personligt havde videresendt en mail med DI-chefens udkast til en nytårstale til statsministeren, hed det sig, at misinformationen alene skyldtes en forglemmelse! Samtidig viste det sig, at statsministeren havde genbrugt flere ordrette passager fra DI-chefens udkast til færdig nytårstale. Det kan undre, at landets statsminister i sin egen og meget personlige henvendelse til hele befolkningen ved årsskiftet benytter et manuskript udarbejdet af en topchef i den store arbejdsgiverorganisation. De erindringer, som statsministeren fik genopfrisket ved årsskiftet, og de billeder, der havde brændt sig fast i statsministerens hukommelse, var åbenbart ikke statsministerens egne. Og måske var statsministerens løfter om et snarligt opsving og nye job lige så luftige og slet ikke statsministerens? CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 2

3 Har de fastansatte på en virksomhed gennem en lokalaftale en gruppelivsordning eller særlige aftaler omkring familiefødselsdage eller tilsvarende ordninger, skal de samme regler gælde for de vikarer, der arbejder på virksomheden. Også selv om de formelt er ansat i et vikarbureau. Det er fastslået i en konkret sag mellem CO-industri på vegne af Dansk Metal, SiD og KAD og Dansk Industri på vegne af Alfa Laval Kolding A/S i Kolding. Her var opstået uenighed om fortolkning af protokollatet om vikarbureauer i Industriens Overenskomst. I den konkrete sag var der uenighed om, hvorvidt de vikaransatte på virksomheden var omfattet af en særlig gruppelivsordning, som alle fastansatte har i kraft af en særlig lokalaftale. Desuden var vikarerne på virksomheden ikke omfattet af en særlig ordning omkring mærkedage, hvor fastansatte dels får en gave fra virksomheden og dels en betalt fridag. Desuden fik vikarerne heller ikke julegave som alle øvrige medarbejdere. Det mente de ansatte var i strid med vikarprotokollatet. På et mæglingsmøde mellem CO-industri og Dansk Industri blev sagen løst. I et referat fra mødet hedder det: Der er mellem parterne enighed om, at vikaransatte har samme rettigheder som de fastansatte i det omfang, disse Vikarer og fastansatte har samme rettigheder Lokalaftaler og kutymer, der gælder for fastansatte på en virksomhed, gælder også vikaransatte flyder af lokalaftale og kutymer. I tilfælde af manglende overholdelse af lokalaftale/kutymer over for vikaransatte drager virksomheden omsorg for, at der foretages efterregulering. - Alene på gruppelivsordningen/pension haltede vikarerne 0,6 procent efter de fastansatte. Derfor kan en sådan forskelsbehandling godt løbe op i mange penge. F.eks. har to af vikarerne arbejdet på virksomheden i mere end to år. Derfor var det også helt urimeligt, at de skulle være ringere stillet end de øvrige medarbejdere og deres kolleger, der var fastansatte, siger faglig sekretær Aase Dybart, CO-industri. - Heldigvis lykkedes det at blive enige på mæglingsmødet, men sagen kan få betydning mange andre steder, hvor der er vikaransatte, der har ringere løn- og ansættelsesforhold end deres fastansatte kolleger, siger hun. Vikarerne fra Alfa Laval er med aftalen sikret en efterbetaling svarende til det beløb, de har fået mindre end deres fastansatte kolleger. Om det bliver virksomheden eller vikarbureauet, der skal betale, er os uvedkommende. Det er op til dem selv at afgøre, siger hun. Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen I Organisationsaftalerne under Industriens Overenskomst hedder det bl.a. i Protokollat 5 om Vikarbureauer: Vikarbureauer der ikke er medlem af Dansk Industri: 1. Industriens Overenskomst er en områdeoverenskomst, alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er derfor omfattet af overenskomsten. 2. Dansk Industri tilkendegiver derfor, at Industriens Overenskomst er gældende for de medarbejdere, der af et vikarbureau udsendes til at arbejde på en medlemsvirksomhed i den for IO s faglige gyldighedsperiode i den tidsperiode, som vikararbejdet strækker sig over. 3. Begrebet Industriens Overenskomst omfatter også bestående lokalaftaler og kutymer, gældende for de arbejdsfunktioner, vikaren udfører... Vikarbureauer medlem af Dansk Industri: 1. Dansk Industri optager som medlem virksomheder, der er vikarbureauer. Et vikarbureau vil kunne være medlem af forskellige arbejdsgiverorganisationer. Et medlemskab af Dansk Industri kan derfor være begrænset til kun at omfatte de af vikarbureauets kontrakter, der indgås for Dansk Industris overenskomstområder. 2. Når vikarbureauet er medlem af Dansk Industri, vil selve ansættelsesaftalen mellem vikaren og vikarbureauet være omfattet af Industriens Overenskomst. Dette gælder selvfølgelig kun ansættelsesforhold inden for medlemsforholdets område. Foregår vikararbejdet på en virksomhed, der er omfattet af Industriens Overenskomst, omfatter dette også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og kutymer. Hele vikarprotokollatet kan ses på CO-industris hjemmeside under Medlemsservice. Der er kun adgang hertil for medlemmer, der har fået et særligt pasord. Du kan høre mere herom ved henvendelse til dit forbund eller til CO-industri. En del af CO-industris medlemsforbund har direkte via deres Intranet også direkte adgang til Overenskomstdelen på CO s hjemmeside. Pasord til den lukkede del af hjemmesiden kan også bestilles direkte via din pc. Aase Dybart. side 3 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

4 OK-forhandlingerne nu i fuld gang Af Bjarne Kjær Foto Harry Nielsen og Mikael Hjuler Forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsterne for flere hundrede tusinde ansatte i de danske industrivirksomheder er nu i fuld gang. Der har allerede været indledende møder i CO-industris og Dansk Industris forhandlingsudvalg og i det såkaldte snævre udvalg (DSU), hvor alene de fire topforhandlere fra CO-industri og Dansk Industri sidder med ved forhandlingsbordet. Samtidig er de tekniske analyseudvalg med repræsentanter for Dansk Industri og CO-industris medlemsforbund blevet omdannet til egentlige forhandlingsudvalg. Udvalgene behandler spørgsmål om arbejdstid, samarbejdet og tillidsrepræsentanternes forhold, ansættelse og afskedigelse, fagretlige regler, uddannelsesforhold, lønforhold og ude- og rejsepenge, øvrige forhold (bl.a. pension, barsel, sygeløn) samt et udvalg for overenskomstens specielle del. Forhandlingerne på industriens område bliver fulgt med stor interesse på alle øvrige områder, hvor der skal forhandles fornyelse af overenskomsterne. Dansk Industri har gjort det 100 procent klart, at det er industrien, der først skal nå frem til et resultat, inden de øvrige områder kan indgå aftaler. OK for CO-industris og Dansk Industris forhandlingsudvalg har holdt de første møder De tekniske analyseudvalg er samtidig blevet egentlige forhandlingsudvalg På industri-området omfatter forhandlingerne Industriens Overenskomst for de timelønnede i industrivirksomhederne og Industriens Funktionæroverenskomst for administrative og tekniske funktionærer i industrien. Tilsammen omfatter det ansatte i af Dansk Industris medlemsvirksomheder. Men indirekte får resultatet betydning for i alt Det er ud over de på DI-medlemsvirksomheder også ansatte, der ikke arbejder på DImedlemsvirksomheder, og de mange, der arbejder på tiltrædelsesoverenskomster o.lign. Desuden får resultatet direkte afsmitning på CO-medlemmer, der af forskellige årsager er ude af arbejdsmarkedet i kortere eller længere perioder, unge under uddannelse osv. Færdig senest 10. februar Ifølge den køreplan, parterne allerede aftalte i efteråret 2003, stiler man efter at nå frem til et resultat inden den 10. februar Man behøver heller ikke at opsige de bestående overenskomster inden da. Men overenskomsterne kan betragtes som rettidigt opsagt fra 1. marts 2004 også efter 10. februar. Ved redaktionens slutning turde ingen give et bud på, hvornår et resultat kan ventes. Ved overenskomstfornyelsen i 1998 strakte forhandlingerne sig nærmest over flere måneder, afbrudt af et folketingsvalg midt i det hele. Efter flere sammenbrud og til slut forhandlinger i forligsmandens regi blev indgået et forlig, men der gik yderligere en rum tid, inden forligsmandens samlede mæglingsforslag blev sendt til afstemning. Det endte som bekendt med et klart nej fra medlemmerne: 41,8 procent stemte ja, mens 57,9 pct. stemte nej. Resultatet blev 11 dages storkonflikt og et regeringsindgreb. I 2000 indledtes forhandlingerne 4. januar, og 22. januar var der forlig om en fireårig overenskomst med blandt andet den 6. ferieuge i form af fem feriefridage. Ved urafstemningen blev der stort flertal. På CO-området stemte 82,87 procent ja og kun 16,72 procent stemte nej. Du kan se mere OK Baggrund med resultaterne ved overenskomstfornyelserne siden 1971, oversigt over ferie og arbejdstid, stemmetal ved urafstemninger m.v. på CO-industris hjemmeside Du finder det ved klik på OK 2004 Nyt nederst på forsiden. Du kan gå direkte ind på OK Baggrund på denne adresse Industriens topforhandlere på pressemødet ved OK-starten. Fra venstre Børge Frederiksen, Thorkild E. Jensen, Hans Skov Christensen og Kim Graugaard. CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 4

5 CO-industris og medlemsforbundenes repræsentanter i de ni OK-udvalg ved starten af overenskomstforhandlingerne. Råd til forbedringer i overenskomsterne Produktivitetsstigninger i Danmark ligger fortsat over udviklingen i det øvrige Europa, siger CO-industris formand Thorkild E. Jensen CO s hovedkrav Blandt CO-industris hovedkrav ved forhandlingerne er: Udbygning af pensionen Forlængelse af perioderne med fuld løn under barsel og sygdom Forhøjelse af lærlinge- og ungarbejderlønningerne Satsforhøjelser Der er råd til forbedringer i overenskomsterne for de ansatte i industrien. Danmark har fortsat en produktivitetsudvikling, der ligger over udviklingen i de øvrige Eurolande. Samtidig har virksomhederne haft en god indtjening og en god forrentning af egenkapitalen i den seneste tid. Det fastslog formanden for CO-industri Thorkild E. Jensen ved starten af overenskomstforhandlingerne i industrien. Det skete på et velbesøgt pressemøde med industriens fire topforhandlere, Thorkild E. Jensen, der også er formand for Dansk Metal, CO-industris næstformand, gruppeformand Børge Frederiksen, SiDs industrigruppe, og adm. dir. Hans Skov Christensen og dir. Kim Graugaard, Dansk Industri. De fire udgør det snævre forhandlingsudvalg (DSU). Bortset fra Hans Skov Christensen er de tre øvrige nye topforhandlere. Thorkild E. Jensen understregede på pressemødet ved OK-starten, at målet med forhandlingerne er at nå et resultat, der kan sendes til afstemning blandt medlemmerne. CO-formanden lagde også vægt på, at virksomhedernes konkurrenceevne skal bevares af hensyn til beskæftigelsen, men sagde også, at det er helt afgørende, at virksomhederne har motiverede og veluddannede medarbejdere. Hans Skov Christensen, DI, lagde vægt på, at en ny overenskomst skal fastholde og udbygge Danmark som produktionsland. Derfor må vi ikke forhøje omkostningerne mere end i landene omkring os, sagde han. Dansk Industri har desuden et krav om øget fleksibilitet, så virksomhederne kan udnytte produktionsapparatet uden ekstra omkostninger. - Vi ønsker, at børneliv, familieliv og arbejdsliv kan hænge sammen. Hvis det står til os, skal den enkelte familie selv kunne bestemme, hvem der arbejder hvor meget, og det skal være muligt for lønmodtagerne at arbejde mere i nogle perioder af livet end i andre, sagde Hans Skov Christensen. side 5 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

6 Frygt på Lego er vendt til lettelse Af Frank Lauridtsen Foto Palle Peter Skov Mange Lego-ansatte holdt jul i frygt og uvished. Deres arbejdsplads gennem mange år kørte tydeligvis igen rigtig skidt, og rygter om masseafskedigelser, gigantiske underskud, udflytning af produktionen eller salg af hele butikken kørte med stigende styrke i Billund-området, hvor de ansatte ikke havde svært ved at se, hvor få varer der forlod fabrikken. Stik mod alle forventninger kom forløsningen allerede 7. januar, hvor ejer Kjeld Kirk Kristiansen håndfast sammenkaldte folkene og gav en klar redegørelse for, hvordan situationen på Lego var. "Underskuddet for 2003 var historisk stort på 1,4 mia. kr., koncernens hidtidige styrmand gennem de sidste 5 år, Poul Plougmann, var fyret med øjeblikkelig virkning, Kjeld Kirk Kristiansen ville selv overtage tøjlerne, organisationen ville blive gennemgået med en tættekam efter overflødigt fedt, men masseafskedigelser ville ikke denne gang komme på tale og i produktionen kunne der ikke skæres yderligere," lød den klokkeklare besked fra Kjeld Kirk Kristiansen. Fællestillidsrepræsentant Berit Flindt Pedersen tror på ny fremgang i beskæftigelsen på Lego. Samtidigt fik de ansatte klar besked om, at virksomheden her og nu skifter strategi. Fokus skal væk fra dyrtkøbte licensprodukter som Starwars og Harry Potter og tilbage til basis klodser til børn i førskolealderen. Navnet nyder tillid Ord er billige, og efter 5 år med konstante fyringsrunder, forandring og usikkerhed kan det være svært at blive troet, når man endnu en gang kommer med en vision. Men i Billund er Kjeld Kirk Kristiansen ikke hr. hvem som helst. Det navn borger for troværdighed, ordentlighed og ledelse med et menneskeligt ansigt, og dagen efter redegørelsen til de ansatte og offentligheden er lettelsen i Billund til at tage og føle på. Man tror fuldt og fast på, at med en Kirk Kristiansen i sadlen og blikket rettet mod legetøjsklodser skal alt nok igen blive godt. God stemning Kjeld Kirk Kristiansen overtager selv tøjlerne og afliver rygte om nye masseafskedigelser men bekræfter historisk underskud - Rygterne var mange forud for 7. januar, og lettelsen var enorm, da vi fandt ud af planerne for fremtiden. Der er endog meget stor lettelse over, at Kjeld Kirk Kristiansen er tilbage ved roret, og at man nu vil rette fokus på den almindelige legoklods i stedet for licensprodukter som Starwars og Harry Potter. Fra at have været rigtig elendig er stemningen nu svinget til at være rigtig god. Dette her drejer sig meget om tillid, og folk her har tillid til Kjeld Kirk Kristiansen. Man tror på, hvad han siger, fortæller formanden for SiD i Billund, Ole Pihl Marcussen, der i dag har ca. 400 medlemmer i beskæftigelse hos legetøjsgiganten. - Lego har de sidste 5 år kørt en slingrekurs, der har skabt evig forandring og usikkerhed. Det er dårlig ledelse. Der har været brug for at få kursen stukket ud og så holde den. Det tror jeg på er sket nu, siger Ole Marcussen. Tror på ny kurs Også hos Legos tillidsfolk, der de seneste 5 år har måttet se mere end hver 4. kollega forsvinde fra fabrikken i Billund, er den klare udmelding fra Kirk Kristiansen blevet godt modtaget. - Lettelsen er stor, og vi er specielt godt tilfredse med, at fokus nu flyttes tilbage til klodserne, at Kjeld selv overtager roret og selvfølgelig med meldingen om, at der ikke denne gang skal ske fyringer i produktionen. Når Kjeld siger det, tror vi på det, siger fællestillidsrepræsentant Berit Flindt Pedersen, der dog erkender, at fyringer vil der formentlig ske i den kommende tid. Man er startet i toppen med at reducere ledelsesgruppen fra 14 til 9 personer, men dermed er det næppe gjort. - Det ligger nok lidt i luften, at man i den kommende tid vil gennemgå organisationen med en tættekam for at finde CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 6

7 eventuelt overflødigt fedt. Det tror jeg er fornuftigt. Vi har ofte i produktionen undret os over, at der var så mange i administrationen set i forhold til antallet i produktionen. Med de seneste års regnskabstal er vi nødt til at have fokus på indtjeningen, og jeg både tror og håber, at vi om et par år er flere end de ansatte, der er i dag her i Billund, siger Berit Flindt Pedersen. Triste tal At Danmarks verdenskendte flagskib har brug for tro på fremtiden og en ny kurs, fortæller de sidste 5 års regnskabstal med al ønskelig tydelighed. Siden starten i 1932 har Lego frem til 1998 vist resultater, der har gjort eneejer Kirk Kristiansen til en af verdens rigeste mænd. I 1998 konstaterede man for første gang i virksomhedens historie et underskud på 194 millioner kroner. Virksomhedsdoktor Poul Plougmann overtog roret, og siden har resultaterne svinget mellem acceptabelt og skidt mest det sidste. SiD-formand Ole Pihl Marcussen tror, udviklingen på Lego nu vender. Ud af en omsætning de seneste 5 år på ca. 50 milliarder kroner står koncernen med et samlet underskud i nærheden af 1,5 mia. kr., og virkeligheden er, at der i perioden er tabt ca arbejdspladser bare i Billund, hvor der i dag er ca ansatte tilbage. Poul Plougmanns svar på de idelige underskud var masseafskedigelser nærmest på samlebånd den nye styrmand søger andre svar på de store udfordringer, koncernen står overfor de kommende år. Medarbejderne på Lego er godt tilfredse med, at fokus nu flyttes tilbage til klodserne og ikke de mere modeprægede og dyre ting som Harry Potter og Starwars. side 7 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

8 Europæiske Samarbejdsudvalg Vi skal hjælpe kolleger i de nye EU-lande Når 10 nye lande bliver medlemmer af EU, skal kollegerne i europæiske virksomheders datterselskaber også deltage i de Europæiske Samarbejdsudvalg Af Ingrid Pedersen Foto Harry Nielsen Der er ingen grund til at tro, at lønmodtagere i de ti nye EUlande ønsker at dumpe prisen på arbejdskraft. - Det er værd at huske, at de har samme ønsker og drømme som vi. De vil også gerne have bedre løn- og arbejdsforhold, og vi skal hjælpe dem med at få det, understregede tillidsrepræsentant Jørgen Bjergskov Nielsen, NKT Cables, på CO-industris konference for medlemmer af Europæiske Samarbejdsudvalg. Når 10 nye lande bliver medlemmer af EU senere på året, skal kollegerne i europæisk ejede multinationale firmaer også deltage i samarbejdsudvalgene. Nogle af dem gør det allerede. Det gælder f.eks. de ansatte på NKT s virksomheder i Tjekkiet og Polen. Jørgen Bjergskov Nielsen nævnte også, at det er lykkedes at få lavet et kursus for tillidsrepræsentanterne der på LOskolen, så de kan lære, hvad deres opgave er i en danskejet virksomhed. Jørgen Bjergskov Nielsen. Arkivfoto Jan Petersen. Lav blokade Folketingsmedlem Jan Petersen, der er Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, fremhævede, at EU-udvidelsen er en stor erhvervspolitisk fordel. - Det er rigtigt, at mange af jeres nye kolleger hader fagforeninger, for i det gamle system har de været styrets lakajer. Det er en stor ændring for dem, at de nu skal lære at kæmpe for kollegerne, men det er nødvendigt, for arbejdsgiverne i de nye lande kan være ganske rå, sagde han. Jan Petersen mener ikke, der er stor risiko for underbetalt, illegal arbejdskraft fra Østeuropa inden for industrien i Danmark. Drejer det sig om folk med arbejdstilladelse, skal forholdene være i orden. - Skulle der være problemer, må I jo bare bruge jeres faglige redskaber. Hvis der er blokade mod en virksomhed, kan der ikke udstedes arbejdstilladelser, understregede han og opfordrede til at holde øje med, om virksomhederne laver datterselskaber, der ligger uden for overenskomsten. Han nævnte også, at multinationale virksomheder er ved at få respekt for det faglige arbejde over grænserne. Engelsk nødvendigt - Det er helt afgørende, at man både taler og skriver engelsk for at kunne være med i et ESU, understregede Jan Goltermann, tillidsrepræsentant og ESUmedlem, Invensys A/S. Han understregede også, at det må være virksomheden, der betaler for sprogkurser for de ansatte, mens kurser i f.eks. kulturforståelse' passende kan holdes af fagforbund eller CO-industri. Og kulturforskellene kan være meget store. Tillidsrepræsentant Karen Christiansen, KAD, fra Danfoss, Silkeborg, nævnte, at hendes udenlandske kolleger er meget overraskede over, at hun har direkte adgang til at tale med ledelsen. - I andre lande banker man forsigtigt på og håber inderst inde, at der ikke er nogen, hvis man har brug for at tale med ledelsen. Vi går bare ind, hvis vi har brug for det, sagde hun. Et andet kulturelt problem er, at mange datterselskaber og udenlandske afdelinger ikke har fattet, at det er folkene fra produktionen, der skal deltage i møderne. Det er et udbredt problem, at CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 8

9 Giv besked Verner Elgaard, daglig leder af CO-industri, beklagede, at nogle ESU-medlemmer ikke er blevet inviteret til konferencen. - Vi har svært ved at holde styr på jer. 120 tillidsrepræsentanter er registreret som ESU-medlemmer, men da vi sendte invitationer ud til denne konference, kom halvdelen retur, fordi virksomheder er solgt, gået konkurs eller fusioneret. - Det er utroligt vigtigt at give besked til både forbund og CO-industri, når der sker ændringer, understregede Verner Elgaard. - Ellers kan vi ikke servicere jer ordentligt, sagde han. - Det gælder især de medlemmer, der ikke har fået invitation. Foruden sit forbund skal man kontakte hvis man er medlem af et Europæisk Samarbejdsudvalg og har mistanke om, at man ikke er registreret eller har kendskab til kolleger andre steder, der ikke er korrekt registreret. de der deltager, er mellemledere udpeget af toppen og ikke tillidsfolk, som er valgt af kollegerne. Flere fremhævede også, at begreber som fagforeninger, tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg klinger fælt i ørerne på nogle østeuropæiske kolleger, der fra gammel tid har været vant til, at folk i disse funktioner ikke var demokratisk valgte, men udpeget af partiet. Et af de store problemer er at få de Europæiske Samarbejdsudvalg til at fungere mellem møderne. En enkelt virksomhed stiller oversættelsesservice til rådighed, så s til kollegerne ikke strander på grund af sprogvanskeligheder. Men for mange andre er den uofficielle kommunikation endnu ikke rigtig etableret. - Og det er jo en opgave, vi selv skal løfte, erkendte flere deltagere. Ændring i direktivet Peter Dragsbæk. Direktivet om Europæiske Samarbejdsudvalg er i øjeblikket ved at blive revideret, og det er fagbevægelsens ønske, at f.eks. fortrolighedsbegrebet bliver præciseret, at der bliver adgang til at holde for- og eftermøder, at der bliver adgang til arbejdspladserne og at lønmodtagerrepræsentanterne får bedre adgang til uddannelse og til at bruge eksperter. - Fortrolighedsklausulen bliver brugt på hvad som helst, og det hindrer arbejdet, sagde konsulent Peter Dragsbæk, CO-industri. Han håber også, det bliver skrevet ind i direktivet, at ESU-medlemmerne har ret til at besøge kolleger på de øvrige arbejdspladser. Herman Knudsen, arbejdsmarkedsforsker på Ålborg Universitet, er i gang med en undersøgelse af, hvordan ESU'erne arbejder. - Det største problem i øjeblikket er, at to tredjedele af de virksomheder, der er omfattet af loven, ikke har etableret ESU er. - Det er fint at tale om revision af direktivet. Men reelt er det kun en meget lille del, der deltager i forhandlinger og har reel medbestemmelse. Og indtil nu findes der kun ganske få eksempler på, at ESU erne har haft succes, understregede han. Man kan læse meget mere om østeuropæiske arbejdsmarkedsforhold på (Internationalt/Østnyt) og om ESU Europæiske Samarbejdsudvalg på /etui Styr på arbejdsmiljøet CO-industri, Dansk Industri og Ledernes Hovedorganisation holder i slutningen af januar og begyndelsen af februar en række fyraftensmøder rundt om i Danmark om de nye krav og ændringer til arbejdsmiljøet i Jern- og Metalbranchen. Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udviklet en række værktøjer, som kan anvendes i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Disse materialer bliver præsenteret på møderne. Det drejer sig om værktøjer til bekæmpelse af støj og ulykker samt en pjece om mangan. Desuden bliver præsenteret et værktøj, der beskriver, hvordan man får en virksomhed arbejdsmiljøcertificeret. Fyraftensmøderne er både for arbejdsgivere, ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Alle møderne begynder kl og slutter kl Det er gratis at deltage i fyraftensmøderne. Tilmelding kan ske via til Spørgsmål om møderne kan rettes til bl.a. Michael Jørgensen, CO-industri, tlf , eller Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal, tlf Møderne finder sted således: 26. januar 2004 på Scandic Hotel, Ålborg 27. januar 2004 på Scandic Hotel, Århus 28. januar 2004 på Gæstgivergården, Hotel Vejen, Vejen 29. januar 2004 på Scandic Hotel Regina, Herning 2. februar 2004 på Ledernes Uddannelsescenter, Odense 3. februar 2004 på Menstrup Kro - Resort Hotel, Næstved 4. februar på Scandic Hotel Eremitage, Lyngby. side 9 nr. 1 januar CO-Magasinet 2004

10 Af Bjarne Kjær Rekord-besøg på CO s hjemmeside Starten på overenskomstforhandlinger tidligere i denne måned satte den hidtidige besøgsrekord på Siden CO-industri lancerede sin nye hjemmeside omkring 1. oktober 2003, har stadig flere benyttet sig af til at hente nyttige informationer om CO, få nyheder og ikke mindst været inde på overenskomstdelen med tilknyttede faglige voldgifter, CO- Meddelelser, CO-DI-aftaler, Plusløn og skifteholdsprogram. Efter en meget forsigtig opstart ligger det månedlige antal besøgssessioner nu på perioden fra 13. december januar Den periode omfatter jule- og nytårsperioden, hvor der traditionelt er færre besøg på hjemmesiderne. Men overraskende nok var der også i juledagene ganske pænt med besøg på hjemmesiden. Juleaftensdag den 24. december således 1.470, mens 1. juledag den 25. december satte bundrekord med juledag var tallet oppe på og fredag den 27. december på I alt har der siden starten 1. oktober 2003 været besøgssessioner. Den hidtidige rekord med besøgssessioner blev sat onsdag den 7. januar i år dagen efter starten på overenskomstforhandlingerne i industrien. Det var knapt 400 flere end dagen før og pænt over gennemsnittet på omkring OK-baggrund Ser man på tallene for besøgene på de enkelte sider, er det helt klart, at der har været den helt store interesse for overenskomstforhandlingerne. Det gælder både de daglige nyheder omkring forhandlingerne, men afgjort også det baggrundsmateriale, der ligger på hjemmesiden omkring overenskomstforhandlingerne i 2000 med resultater fra afstemninger, oversigterne over udviklingen i ferie og arbejdstid og informationerne om resultaterne ved samtlige overenskomstforhandlinger siden Der er også stort besøg på den særlige overenskomstdel på hjemmesiden under Medlemsservice. Her ligger alle industriens overenskomster med tilknyttede faglige voldgifter. Det hele er bygget op som en database, hvor der kan søges i overenskomstteksterne og i samtlige faglige voldgifter siden Meldinger fra adskillige tillidsrepræsentanter viser, at der her ligger et ganske godt værktøj, der kan bruges i det daglige arbejde ude på arbejdspladserne, i de faglige klubber og i afdelingerne. Adgangen til denne del af hjemmesiden kræver et særligt brugernavn og pasord. Det kan fås ved henvendelse til CO-industri, dit medlemsforbund eller kan bestilles direkte fra din pc. Alene i den seneste måned har 432 medlemmer herigennem søgt at bestille adgang til denne del af hjemmesiden. Mange andre har direkte adgang hertil via deres medlemsforbunds Intranet. Også bestilling af pjecer og tryksager direkte fra hjemmesiden er ved at tage fart. I den seneste måned har f.eks. mere end 200 medlemmer benyttet sig af denne service. Ved få klik på pc en kan du her bestille samtlige pjecer og tryksager fra CO-industri. Bestillingerne bliver stort set ekspederet fra dag til dag. Du finder pjecebestillingen ved klik på menupunktet CO-industri/Pjecer og tryksager. Nye områder CO s hjemmeside er under fortsat opbygning, og vi prøver til stadighed at udbygge den med nye elementer og forbedringer. En af de nye ting, der er på vej, er blandt andet en særlig service for medlemmerne af de europæiske samarbejdsudvalg (ESU). På samme måde, som der i dag er en særlig service for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Her skal de kunne hente informationer om lovgivning, udveksle erfaringer osv. Også en bedre og endnu mere omfattende søgefunktion er på vej, ligesom vi regner med snart at kunne udsende et løbende nyhedsbrev via med de senest opdaterede nyheder fra CO-industri med link direkte til de relevante sider. Rekord-besøg på CO-industris hjemmeside med mere end besøgssessioner den seneste måned. CO-Magasinet 2004 nr. 1 januar side 10

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera 245770_CO-mag_okt04 10/13/04 10:27 AM Side 1 nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Side 15 Afslører spionkamera Side 24 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere

Magasinet. Fik skub i det faglige arbejde. Værftsarbejdere snydt for bonus. 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Magasinet Nr. 12 december 2003 Fik skub i det faglige arbejde Værftsarbejdere snydt for bonus 186.000 kr. til underbetalte polske arbejdere Overlevende dansk tvangsarbejder fortæller Forside Side 3 Side

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9 nr. nr. 05 05 Maj Maj 2004 2004 LEGO LEGO fyrer fyrer nu nu funktionærer funktionærer side side 3 3 Holdt Holdt for for nar nar side side 5 5 Lukker Lukker og og slukker slukker side side 12-13 12-13 Massefyringer

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Går på grund af kræft

Går på grund af kræft nr. 06 Juni 2004 Fem Fem fyringsrunder fyringsrunder på på 10 10 måneder måneder Rekord-lavt Rekord-lavt antal antal industri-job industri-job side side 8-9 8-9 side side 14-15 14-15 Lønstigninger fra

Læs mere

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Side 16-17 Nye job til nordjyder Side 10-11 Gør arbejdsmiljø til konfliktområde Side 14 Befriende klarhed Leder Den socialdemokratiske

Læs mere

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA CO-Magasinet Nr/År 01/2012 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA SIDE 7 VI HAR DET GODT SIDE 8-9 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr CO-Magasinet Nr/År 09/2009 Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska tackles med rettidig omhu Side 8-9 INDUSTRIEN SKAL VÆRE SPYDSPIDS

Læs mere

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Side 8-9 Slagter lønforskelle Side 12-13 Udflager HK-job til Polen Side 3 Efterløns-vildskud Leder Den radikale

Læs mere

Parat til andre udfordringer

Parat til andre udfordringer nr. 3 marts 2008 Parat til andre udfordringer Side 12-13 De største har flest TR Side 3 Fuld knald på lønforhandlinger Side 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse Side 6-7 Hvor er de kvindelige tillidsrepræsentanter?

Læs mere

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7

CO-Magasinet ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 CO-Magasinet Nr/År 08/2012 ARBEJDSMILJØ OG BUNDLINJE GÅR HÅND I HÅND SIDE 4 KAMPAGNE FOR FLERE PRAKTIKPLADSER SIDE 5 UDDANNELSE LØNNER SIG SIDE 6-7 DU OK? SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 LINAK BLIVER I DANMARK

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5 nr. 10 oktober 2006 Optakt til OK 2007 Side 4-5 skudt i gang Mor til to tvunget på nathold Side 6-7 Vikar-bureau opkræver ublu gebyrer Side 3 Ulovligt at videregive job-oplysninger Side 14 Ballademagerne

Læs mere