Evaluering Fra sted til sted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Fra sted til sted"

Transkript

1 Evaluering Fra sted til sted Forløb 9 landsbyer, helt fra Voerså i syd til Ålbæk i nord, i sving med 21 forskellige arrangementer, med i alt 570 deltagere. Det er den korte udgave af udførslen af forløbet. Før dette, har der været afholdt en lang række møder med den 6 mand store arbejdsgruppen, som alle har været frivillige repræsentanter fra landsbyerne. Der har været holdt fælles opstartsmøder med alle implicerede, og folkene fra arbejdsgruppen har holdt møder ude lokalt omkring organiseringen af deres egne arrangementer. I denne nedenstående evaluering gengives hvad vi snakkede om til evalueringsmødet den 12. august. Desuden har jeg valgt i slutningen af dokumentet, at indsætte de mere personlige skriftlige evalueringer, der kom ind på mail lige efter arrangementerne. De er uredigerede og kan bare skimmes for at få en ide om, hvad der har rørt sig ude lokalt. Hvad har vi fået ud af det Vi har lært at samarbejde med andre landsbyer. Rigtig god koordinering på tværs af byerne og fint at landsbyer i syd og nord har lært hinanden at kende. Selv deltagerne i nogle af arrangementerne har skabt kontakter på tværs og i nye områder. De fleste steder har de fået en rigtig hyggelig dag ud af arrangementet og også lært nye at kende i deres egne områder/ landsbyer. Masser af hyggeligt samvær. Gode arrangementer for generationerne på tværs. Landsbyerne synes de har fået masser af god Pr og positiv omtale bl.a. i medierne. Det har været en god måde at få reklame på. Budskabet: Vi gør noget lige meget om det er forkert. Så ved vi bare det til næste gang. Hvad har vi lært Ikke at planlægge for meget i detaljer i arbejdsgruppen det trækker tænder ud. Detaljer er op til lokalgrupperne. Ikke for lang tilmeldingsfrist (måske slet ingen?). Folk tjekker vejrudsigten, og beslutter sig måske først på dagen. Vi har lært at bruge Facebook Vi regner ikke med, at effekten i forhold til nye bosættere har været særlig stor. I hvert fald ikke på kort sigt.

2 Et projekt som dette kræver meget markedsføring og omtale. Altså meget benarbejde både fra en koordinator, men absolut også ude lokalt. Det ses tydeligt at deltagerantallet, hvor meget benarbejde der er gjort lokalt. Det har også betydning for deltagerantallet, hvor mange der lokalt har været med til at trække læsset. En hest trækker ikke meget. Er der flere skal de trække samme vej og ikke i hver sin retning. Nogle lokale arrangører troede det hele var planlagt for dem, og måske gik det op for dem for sent, at det faktisk var deres eget ansvar. Her skal arbejdsgruppen måske være bedre til at gøre opmærksom på dette. At selv om man ikke sidder i arbejdsgruppen, skal man selv tage ansvar for sit lokale arrangement. Foregår der flere arrangementer i en landsby, er det vigtigt med et fælles samlingspunkt. Ala de 3 arrangementer der foregik i Gærum, hvor Tumlepladsen var fælles udgangspunkt. Eller samlingen på Jerup Strand mellem de ridende, gående og motorcyklerne. Kaffe og noget spiseligt er et must for, at folk bliver og slår en sludder af. Og en meget vigtig del af hele ideen med arrangementerne. En del af dem der kom til arrangementerne var dem der plejer at komme. Det må vi prøve at løse, hvis vi gør det igen. Der SKAL flere med udefra. Dem der plejer kan selv, uden at vi behøver arrangere det for dem. Gør vi det igen? Umiddelbart var alle enige om, at det havde været godt, og at de var villige til at gøre det igen. Men det kom helt an på, om der kom flere med og om der ligesom var en gulerod. Vi havde en lang snak om det at være frivillig og knokle for en forening. Normalt når man lægger mange arbejdstimer til fordel for en forening, så er det oftest for at tjene penge, der kan komme foreningen til gode. F.eks. til fordel for unge mennesker, eller evt. nyanskaffelser til klubben/foreningen. Fra sted til sted giver ikke andet end reklame og det kan være svært at måle. Og det kan også være svært at engagere foreninger igen, hvis de ikke synes de får noget ud af det. Aftalen blev, at vi nu fremlægger evalueringen på DU-mødet den 28. august. Til dette møde er der også via en mail fra Betty til Formanden for DU lagt op til en diskussion om en evt. overskudsdeling af økonomien fra Fra sted til sted. Til mødet bliver de nye i DU desuden bedt om, at tage med hjem til baglandet om der er nye der har lyst til at være med. Jeg tror vi var enige om, at vi kun gør det igen, hvis der kommer nye med. Til efterfølgende møde i DU må vi så se, hvor mange der har lyst til at fortsætte og om der er nye med. Det bliver om alle omstændigheder nemmere at gøre det igen. Herefter skal der så søges penge til koordinator igen. Hvad gør vi anderledes

3 Vi diskuterede enkelte ting vi evt. kunne gøre anderledes, men gik ikke meget ind i diskussionen, da det ikke giver mening før vi finder ud af, om vi gør det igen. Vi snakkede løst om virkemidler og om vi evt. skulle have bannere til de landsbyer der var med. Desuden snakkede vi om, om det skulle være uge 31. Mange har givet udtryk for, at det var i ferie tiden. Dette havde vi netop gjort pga. turister, men kommer de ikke, er det os jo frit for, at lægge det på et andet tidspunkt. Således opfattet af Projektkoordinator Hanne Lauritsen Yderligere personlige evalueringer Evaluering fra Jerup Jerup havde en fin dag - her er lidt billeder fra stranden hvor der var 46 deltagende ryttere og ca tilskuere. Det var en fin dag. På gåturen i Kalmer Egekrat deltog 29 (sender lige lidt flere billeder - de ligger på Google+ og kan ikke rigtig finde ud af at gemme og sende) På motorcykelturen 6 Til musik om aftenen ca Måling af effekter: 1. internt og 2. eksternt: Der er blevet netværket rigtig meget på kryds og tværs mellem landsbyerne - og det kommer her som små historier: 1. Internt Allerede på rideturen i Vorså deltog en tilflytter til Hørbyområdet fra Jerup - og fik straks 18 nye venner, som til gengæld bad om hun vil arrangere en ridetur i Jerupområdet. Flere af de, der jævnligt går ture i Jerup, deltog i de gåture, der var arrangeret i de andre byer - og oplevede dermed nye gode vandrestier og nye bekendtskaber. Til gangartsdysten deltog flere fra det nordlige Vendsyssel, der aldrig har set Jerup strand Der var et super dommersamarbejde imellem 2 avlere og et stort ridested - folk, der ikke tidligere har været nødt til at samarbejde - folk der driver deres hestelandbrug erhvervsmæssigt. Der var en meget fin stemning omkring arrangementet - der var afslappet og sjovt og alligevel med et konkurrencemoment, der passede til omgivelserne. Der var ingen problemer med at holde rytterne indenfor de lovlige rammer - og vi har ikke hørt en eneste kritik (hvilket jeg nok havde frygtet). Deltagerne fra motorcykelturen og fra gåturen kom ned på stranden og drak kaffe sammen med rytterne - og fik et godt show.

4 gåturen i Kalmer:Alle aldersklasser - primært ældre men også nogle børn fra børnehave og fritidsordningen - der dog beklageligvis havde arrangeret en tur til Bunken samme dag! Der er allerede planer om flere guidede ture i Egekrattet og andre steder i Jerupområdet i løbet af efteråret. Motorcykelturen: få deltagere, men af de, der deltog var nogle, der ikke havde kørt i mange år - og derfor havde brug for en guide - og vil gerne netværke med flere Mojo Hands i idrætsforeningen. Der var for svag lokal opbakning - men hele Jerup kunne også sidde hjemme i haverne og høre det hele gratis. 2. Eksternt - dvs tiltrak vi så nogle udefra? turister eller andre, der kun kom til arrangementerne på grund af "sted til sted? Gangartsdysten tiltrak mange der kom fra langt nede i landet - Randers, Århus mv. Arrangementet var samtidig med Nordiske mesterskaber i Herning - og som en af tilskuerne bemærkede, så var der flere tilskuere på Jerup strand end i Herning. Gåturen var mest lokal - men med deltagere, der er nytilflyttet til Jerup. Turen var ikke blevet lavet, hvis ikke det var for "sted til sted" Motorcykelturens få deltagere kom bl.a. fra Brønderslev - Musik Mojo Hands - flere af gæsterne kom alene for musikken - og kom fra Hjørring og Brønderslev. Arrangementet giver underskud - men ingen fortrydelse. Alle der har været tovholdere vil gerne gøre det igen ( også selvom jeg har lovet min søde mand, at jeg aldrig gør det mere)...men mon ikke jeg kan skaffe nogle yngre kræfter - nu kan de jo se, hvordan man gør. Sammenfatning: Stimulerede det netværksdannelsen? - JA. Gav det øget synlighed af landsbyerne og naturen? - Hvad var alternativet?! Hvis vi skal gøre det igen - så er det en forudsætning, at vi har vores dygtige tovholder Hanne. Hun har holdt os i ørene og på sporet og uden hende, ville det være gledet ud i sandet (eller vandet) Yderligere Forleden skrev jeg om effekter - og de positive oplevelser, vi havde med projektet, og som bl.a. afspejles på Facebooksiden. Nu tænker jeg - også efter at have talt med andre - efter at den første eufori har lagt sig: Vil vi gøre det igen? Hvorfor/hvorfor ikke. Projektet har hængt meget på enkeltpersoner - nogle foreninger har været helt med - andre mere forbeholdne for: "hvad koster det os" Ingen tvivl om, at det har været et sats - der har kostet rigtig mange resurser - timer...kørsel til møder...private kaffe, kaffe, kaffe og kager - kørsel til ophængning af plakater - snak...netværk..og mange,mange udokumenterede udgifter..efter de forhåndenværende søms princip - mange private midler - eller foreningsmidler, der er umulige at huske at få faktura på: ledninger, strøm...rullevis af den dyre gaffatape...osv. Fedtegaver til naboer og andre... Der hvor det er lykkedes - er man ikke kommet sovende til det.

5 Mange af os er vant til at knokle for vores forening - i forventning om at en fest eller lignende giver foreningen et overskud, som man kan købe ønsketing for. Jeg tillader mig derfor at foreslå, at de projektmidler, der bliver tilbage - deles ligeligt mellem de landsbyer, der har været med. - det er demokratisk og praktisk. De store byer har mere robust økonomi - og flere hænder, hvorimod de små ex Ørtoft - ikke har noget befolkningsgrundlag, der giver mulighed for at tære på kræfterne. Det kan også skabe incitament for andre byer - arrangementer, hvis tovholder kan komme retur med en pose penge til fx ungdomsarbejde - eller til en forening, der har ydet en særlig indsats. Ellers kan jeg godt mærke - også på mig selv - at energien ikke er til stede og at jeg ikke vil kunne få andre med en anden gang. Her i Jerup har idrætsforeningen vist sig at være en super samspiller - sammen med Jerup Rytterlaug (der er en ikke-forening af lutter frivillige) og hvis jeg må anbefale et beløb, så skal det gå til idrætsforeningen - hvilket kan give os lyst og kræfter til at iværksætte noget fremadrettet i et sjovt samarbejde. Frivillige arbejder af lyst - og efter et "noget for noget" princip - ellers hører det omgående op. Jeg husker fra ansøgning om LAG-midler, at man anførte timer til frivilligt arbejde - de bør kunne udmøntes - ellers tror jeg at projektet har været en engangsforestilling. Jeg vil ikke sætte noget beløb - men det kunne være fantastisk, hvis hver landsby fik 5000 kr pr kulance hvor landsbyen selv fordeler midlerne fx gennem den forening, der har trukket det største læs. 10 landsbyer har deltaget = tænk på, hvor mange arrangementer man har fået sat i værk for en så forholdsvis beskeden sum - og hvilket boost det vil give til at sætte nye projekter i værk. Midlerne er budgetteret men ikke disponeret - så det burde kunne lade sig gøre. Evaluering Ålbæk Til orienteringsridtet, hvor vi havde håbet på rigtig mange deltagere, kom der kun 12 ryttere udefra. De seks af dem kom fra det nærliggende Farm Fun. Det var meget skuffende set i lyset af det store arbejde med at markere ruterne. Løberne led samme skæbne med under fem deltagere. Men der mødte et par stykker op med mountainebikes kl. 13, for de havde læst i et turistblad, at det var tidspunktet for det. De cyklede så ud på må og få og havde forhåbentlig en god tur hver især. Rytterne var begejstrede. Alle udefra red 15 km ruten på omkring to timer og fandt vej uden problemer. I gruppen fra Farm Fun var der endda et par børn med. Så alle og enhver kan virkelig være med. Hvorfor var der så få med? Dette sammenlignet med gangartsdysten dagen før i Jerup, hvor der deltog 50 ryttere, og man måtte sige nej til flere af praktiske grunde. Det undrede mig faktisk at ikke en eneste af de 50 islænderekvipager, hvoraf mange kom langvejs fra benyttede lejligheden til at tage en overnatning og være med her. Vi havde to islænderryttere med fra Ringkøbing egnen, som jeg selv havde inviteret på et fleredagesophold. De var også nede og se på gangartsdysten, men havde på forhånd

6 tænkt, at når deres heste ikke kunne tølte, så duede det ikke at være med der. De ændrede mening, da de så hvor uhøjtideligt dysten løb af stabelen. Var det ordet orienteringsridt, der fik folk til at blive bange for at blive væk i den store skov? Var det fordi, det var en fredag, og ryttere ellers har stævner m.v. lørdag/søndage? Var det fordi islænderfolket ikke på forhånd havde fået muligheden særskilt meddelt, og derfor var uopmærksomme i timen? Sover rideklubber tornerosesøvn, eller kan de ikke stille med ryttere, som vil ride udenfor baner? Hvis vi i Aalbæk Råbjerg Rideklub næste år skal være med, så skal der gøres noget radikalt for at få rytterne op på hesten, for det tager rigtig mange timer at markere de ruter, foruden at vi er 8 mand i sving på dagen. Mine forslag er som følger: 1)Det skal ikke hedde orienteringsridt, men terrænridt. 2) Det skal være lørdag den 1. august ) Der skal tilbydes islænderfolket en to-dages pakke med gangartsdyst den første dag og terrænridt den følgende dag, med overnatningsmuligheder på høhotel enten hos os, eller i Napstjert 4) Det skal annonceres på Dansk Rideforbunds og Distancerytternes hjemmesider, plus besked til distriktets klubber, foruden i de medier, der omtalte det iår. 5) Der skal være forhåndstilmelding. Håber I andre havde større succes med jeres arrangementer. Jeg synes fortsat ideen med fra sted til sted er rigtig god, og Peter gjorde det godt i DR nyhederne, da han kom til orde der. Et yderligere bud: Jeg var i Ålbæk fredag morgen, hvor løbe-/gåturen vist ikke rigtig fik luft under vingerne. Jeg tror, at de/vi havde begået en fejl i måden, hvorpå arrangementet var annonceret. Det var ikke tydeligt, hvornår præcis arrangementet startede/sluttede, om der ville være en guide mv. Der stod bare Hér ville en tekst i stil med Kl. 9 mødes vi ved XX,, hvor YY vil tage os med rundt i plantagen og fortæller om Der vil være mulighed for at smage skov-hindbær på turen og til dem, der kan lide en snaps, er der mulighed for at plukke For dem, der hellere vil løbe, vil ZZ være klar iført løbsko. det var for svært at afkode, hvad der skulle ske og hvad der var at byde på.

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel Maj 2014 Erfaringsopsamling fra det første stilladskursus i et fængsel med virksomheden FA Stillads og High:five Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel INDHOLD Kort om stilladskurset 3 Før kursusstart

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Her er indlæg fra den gamle gæstebog.

Her er indlæg fra den gamle gæstebog. Her er indlæg fra den gamle gæstebog. Egon 28.11.2013 19:33:08 Hej Niels! Tak for kritikken, som vi vil tage til os. Det er faktisk kun et par uger siden, at vi valgte at slette billederne fra tidligere

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere