Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Sundby friskole tirsdag den 28. april 2015"

Transkript

1 Generalfrsamling i Sundby friskle tirsdag den 28. april 2015 Ref.: Helle Nielsen Ca. 18 hjem repræsenteret 31 persner tilstede 1. Valg af dirigent: Bestyrelsens frslag vedtaget - Henrik Jensen Generalfrsamlingen er indkaldt rettidigt. Sundby Friskle Beretning fra bestyrelsen Fremlagt ved generalfrsamlingen d. 28. april 2015 Efter generalfrsamlingen sidste år m estyrelsen il t eståa : T nat nghus,h nriette P dersen, Lars Bunk, Jens Bruun, Pia Smakic, Klaus Sørensen g undertegnede. Klaus blev valgt til kasserer, Pia sekretær, Henriette blev næstfrmand g jeg fik æren af at blive til valgt til frmand. Vi har alle frskellige ad hc pgaver bl.a. i frbindelse med planlægning arbejdsdage, udarbejdelse af rengøringsplan g plan fr græsslån ing sv I år ar i 2 ørn klen, g fter m merferien r i å6 b rn.v h rj i genb rn d rg ru d efter smmerferien, da vi ingen 7. klasse har i år. 0 le ver r t igtig in t ntal. År et ar udt åm nge s ændendeu frdringer gaver.b.a.h rv b skæ ftiget m d genetablering samt frnyelse af legepladsen, efter vi har bygget Frejas hus. Vi har haft en mand fra et legepladsfirma ude fr at se på ventuelle ulig heder g m me ed rslag deer. esu den ar i lige haft en sikkerhedsgennemgang af det hele, g sm frventeligt var der en del ting, der står il nedrivning/udskiftning. Vi vil frtsat gerne have gynger, sandkasse + vippe, redegynge g klatrenet, g det ville være skønt med ngle ting, der styrker g udfrdrer mtrikken. At renvere/udskifte legeplads er en rigtig dyr pst, så i åt ge d t l dti e aper, h ldigvis h r v gde muligheder fr hulebyggeri g bldspil på ulti g dbldbanen. I år ets øb ar i æret n de t e å m ligheden a a k be e b st l s len,s m s sk lle b r ges ti at hente g bringe elever fra bl.a. Thy, kørsel til svømmeundervisning, deltagelse i idrætsdage, teaterfrestillinger m.m. rundt på ens r iskler.m.

2 Mange muligheder er blevet undersøgt, men pt. er beslutningen, at vi ikke skal have ngen bus, da vi med skelen til andre friskler med bus kan se, at det kan blive en vldsm øknmisk pst, eftersm der er så ange sik kerh eder rb undet ed ventu elle e asin gaftaler, ik kerh edsregle r am t vedligehldelse g reparatiner af bussen. Vi har i samarbejde med Børnehuset arbejdet på t in de n ø sn in g åd nu frdrin g,a d r i ke e plads til flere børn i børnehaven g vuggestuen. Vi arbejder stadig på t in de n ø sn in g m r d r alle, g vi er sikre på, t et k kal ykkes. Sm I har kunnet læse i bestyrelsens nyhedsbrev på klens jem mesid e ebruar, ar i iskuteret hvr vres 7. klasses rejse skulle gå en rem tiden, g vrdan en ku le in ansie res. et ar t ønske fra lærerne, at vi i bestyrelsen blev enige m en frm, g at vi valgte en destinatin, sm kan bruges i flere år, åda n a s len k n s abe n gle k ntakter f n lee r a r in g e r,s ka br ges i undervisningen båd e ør g fter u re n. le re estin atiner ar ppe t ende, en i esluttede, t. klasses tur de næste år rem kal å t l I land,d d r e r gtig m nge t n g a s, m nge m ligheder fr undervisning båd e ør g fter u re n. et etyder, t lle kal pare p ra e tarte r børnehaveklassen, dvs. man skal indbetale minimum 75 kr. i mdr. (12 mdr. m år et), å m nn r p på et slutbeløb der hedder ca kr. Så il et ære egræ nset, vad er eru dver kal øre s e enkelte klasser fr at tjene penge til turen. Da det ikke er muligt, fr dem der går. la ss e u, t å a spare ret meget p inden deres tur i 7. klasse, har vi bestemt at lave en jernindsamling. Lars kmmer nærmere ind på ette nder ventu elt. Vi plejer at have en lille stigning på kle pengene vert r, m ni å h a vi be lu tt et,at sk lepengene stiger med de penge i skal sætte ind på nt il. la ss e s e jrture n. Ift. vedligehldelse af sklen, er vi hele tiden nødt til at skele til øknmien. Tingene bliver gjrt i en såd an ækkefølg e, t et er ræ nger est liv er a vet, gså e d r n gle t n g d r m ve te.si ste smmer fik vi nyt eternit på a get f stlæ ngen g t yt in due avlen. er r estilt ye in duer il den anden gavl. Med hensyn til øknmien kan vi se på egnskabet, t et ar æret dt, t i ik udskiftet fyret.

3 Nget af det vi i bestyrelsen gså ar æret eget pta ged e f r ra n din g vn en il t rtæ le m s selv g vres prdukt. Hvrdan får i rta lt, vr d n k le undby riskle r, g vad r et i kan tilbyde sm gør, at vi har såd an n d kle. Vi har sm mange andre fåe t a vet ld ere m klen, m r le vet ddelt. i ar aft bigrafreklamer, vi har deltaget i Dyrskue i Thisted sv., men den bedste reklame fr sklen, er den i frældre, elever g ansatte (nuværende + tidligere) på klen aver. et, t år u f rtæ lle r jeres gde plevelser g erfaringer med sklen g kmmer med eksempler på, vad i a ver, g vad i tilbyder, det er uden tvivl den allerbedste reklame, vi kan få. I nvember havde vi sammen med Børnehuset en fælles juletræstur i Vandet Plantage. Det var en rigtig hyggelig gåt u r n dla gt pgaver u ndt kven g fslu tn in g ed øls e sp is n in g ed åletp naturlegepladsen. Sammen med Børnehuset har vi gså aft vedrengørin g, m enne ang gså b std a malerarbejde samt arbejdsdag. Det er så ejlig t t e å m nge f rældre, d r m der y er e fantastisk indsats. Uden jeres indsats var det ikke muligt at hlde sklen, det være sig båd e ygnin ge r g udearealer. En str tak skal gså y de il lle e r er ar ju lp et ed ræ sslå n ing en, a le j rs m hr m ld ts g t l at tage en tørn med dette henver frår et g m meren. I kan gså dt la p pe e r e lv å s u ldr en e m t.d n i d sats i l g ger f r d gen v dr n g ørin g en i weekenderne. I gør det super gdt, g det er så ejlig t t le ver g æ rere an ød e p il n i n rengjrt skle m mandagen. Der skal gså y de n t r a k il ette bæ k dsen r t ty re egnin gsb eta li n ge n l gfø rin g. et er guld værd, at du rdner dette. Sm afslutning vil jeg sige tak til alle jer, der kmmer her på undby riskle g r ed il t akke p m sklen. En str tak til bestyrelsen fr en kæmpe indsats g et gdt g knstruktivt samarbejde. En str tak til alle ansatte her på undby riskle r dt am arbejd e g d ia l g. ak il e r r n meget engageret indsats, fr jeres idée r g de nergi. usin d a k il str id r t am le le råde ne g fr hele tiden at bevare verblikket g styre skibet sikkert i havn. Jeg ved, hvr mange timer du bruger g hvr str en indsats du lægger fr dagen fr Sundby Friskle.

4 Frmand fr bestyrelsen Mnica Feldbrg Nielsen 2. Frmandens beretning Der er ingen spørgsmål til beretningen Lederens beretning Når jeg til generalfrsamlingen skal skrive min beretning m de ting, der har rørt sig i årets løb, g hvad vi har lavet, bliver jeg faktisk altid verrasket ver, hvr meget vi har nået, fr min umiddelbare tanke er altid: der er da vist ikke sket det helt stre i år, men på frunderlig vis fremkmmer stre g små begivenheder, sm har sat sig til erindringer. Siden sidste års generalfrsamling har vi haft musikfestival, g lige rundt m hjørnet venter en ny festival, sm får et andet twist i år, da det ikke kun bliver musikken, der kmmer i fkus. Vi vil genplive cykel spnsr løbet, g vi hlder et lppemarked, g så vi vil i år lave det lidt anderledes, da Lisbeth er sygemeldt. Vi havde i første mgang egentligt tænkt at aflyse musikken, men vi er blevet enige m at gennemføre musikfestivalen, dg med et mindre repertire end de fregående år. Meget mere m det i den kmmende tid. Vi har i det frgangne år haft ngle lejrskle phld. Vi har været med daværende 7. klasse på Island, g det var en fantastisk g strslået plevelse med ngle skønne unge mennesker, der sugede indtrykkene til sig g lavede de fltteste fremlæggelser, da vi km hjem. Jeg trr, at mange af s har et strt ønske m at pleve den strslåede natur igen. Vi var sat tilbage i jernalderen sammen med 1. til 5. klasse. Rigtig gd g lærerig plevelse, hvr vi i et døgn bare havde lv at være. Det, det handlede m, var at være sammen, hlde gang i bålet g lave mad, sm man gjrde det i jernalderen, g det tg rigtig lang tid. I fik lv at smage grubbestegen med kgt krn, da i afhentede børnene. Umiddelbart efter smmerferien havde klasse vernatning på sklen i Frejas hus, hvilket var en rigtig gd dag g aften, hvr de legede, spiste g hyggede i str stil, g klasse havde en uge i Købehavn. Det er altid lidt sjvt at se en flk børn kmme ind med 4 tget m søndagen. De er bestemt ikke trygge ved den hjemløse mand uden tænder på hvedbanegården eller alle bilerne g cyklerne g de fremmede lugte g indtrykkene på Vesterbrgade i halvmørke. De bliver rusket lidt, gså selv m at mange af dem har været i Kbh før, bare ikke på den her måde. Men sm ugen frløber, bliver de mere trygge. De færdes

5 hjemmevant i KBHs gader, sm var det deres egen bukselmme. På vej hjem gennem hvedbanen sidder han der stadig, ham den hjemløse, men nu er han ikke farlig mere blt en del af bybilledet. Et par stykker af børnene henvender sig til ham g køber hus frbi, før vi haster til tget. De vkser i den uge på rigtig mange måder, både med sig selv g med hinanden. Det giver gd mening at tage på lejr, både de lejr ture, der fregår i nærmiljøet, g ture, hvr vi vver s lidt længere væk g ture, hvr vi tager langt væk i mange dage. Ud ver lejrturene har vi hen ver året haft mange arrangementer af frskellig slags. Jeg nævner i flæng: Thy master class, sklekncert sm blev til en temadag m Carl Nielsen i anledning af hans 150års fødselsdag, 4 gange åben mrgensang. Alle klasser har været til prfessinelt teater, idrætsdag af frskellig slags sammen med øens andre friskler. Vi er selv vært fr øens klasser den 7.maj, hvr vi bliver ca. 200 børn fra klasse. Vi har hen ver året gså fået gdt gang i ipaden i de frskellige klasser g fag, g vi lærer nget nyt hver uge, sådan at det ikke bare er en skrive eller spillemaskine, men en et værktøj, sm muliggør, at undervisning g kmmunikatin, sm ikke ville være muligt i en alm. bg eller i et kladdehæfte. Vi havde åben skle den 1. trsdag i nvember. Det bliver en tilbagevendende begivenhed på landsplan, g den er tænkt sm en hyldest til det frie sklevalg, så derfr er der et fælles prjekt med de andre friskler på tegnebrættet. Sm nget nyt har vi haft alm. mrgen sang g frtælling i kirken. Vi havde en i efteråret g en i vinter, g vi har aftalt med Luise, at det vil vi gerne gøre igen i det kmmende år. Det har været rigtig hyggeligt g super dejligt, at både frældre g bedstefrældre finder tid til at kmme både til kirke g til åbne mrgensange. Men husk, at alle altid er velkmne til mrgensang, g her på det sidste er der igen tit frældre med, g det er rigtig dejligt. I de første år af sklens levetid var der altid frældre med til mrgensang, men i årenes løb er det blevet mindre, men det ser ud til, at det måske er ved at vende tilbage. Det er at håbe, da det giver gd mening at deltage i mrgensangen, da det er det tidspunkt på dagen, hvr vi mærker g ser hinanden sammen i fællesskabet. Traditinen tr havde vi juleafslutning i kirken, hvr kret g klasserne sang efterfulgt af kaffe g æbleskiver på sklen. Vi har lige pført det årlige teaterstykke, sm i år var Søren Sørøver g hans skrækkelige mr.

6 Snart er det igen musik festival, lejrture fr klasse, sm skal til Førby sø, g klasse skal på cykeltur. Vi vil i år igen hlde en fælles grillaften trsdagen før sidste skledag, g lige m hjørnet venter et nyt skleår. Dan Turrel har skrevet et digt jeg hlder af hverdagen, g det km jeg sådan til at tænke på, fr det er i vekselvirkningen mellem hverdagen, al den almindelige undervisning g samværet med børnene, g festen eller flødeskummen (lejrture teater mm.) Det giver gd mening at have en hverdag, der er genkendelig. Vi ved alle sammen, hvad vi skal, g så bryde p engang imellem, så vi kan få ngle anderledes plevelser g lære s selv g hinanden at kende på en ny måde. Derfr er vi gså rigtig heldige at have et fantastisk persnale, g her tænker jeg både SFO, lærerne g pedellerne, sm altid er med på nye idéer, er pligtpfyldende g engagerede g medansvarlige fr jeres børns trivsel i strt g småt. Og derfr er det gså muligt at bryde i hverdagen g finde på nye måder at gøre kendte aktiviteter g traditiner, så det giver menig i nye sammenhænge. Mening har været min tråd i beretningen. Det vi går g laver, det skal gå p i en højere enhed, g engang i mellem bliver man sådan i tvivl. I en tid, hvr man bare kan spørge Ggle g finde svar i en vide på Yutube. Tvivlen hører menneskelivet til. Er det gdt nk, er det rigtigt, det jeg / vi gør, når vi nu synes, at det giver mening med mrgensang, udeskle g lejr, g ja fr søren, hvr giver det mening at lave skle. Jeg bliver så glad, når jeg i Kbh sidder med 20 børn til fredrag sammen med 40 mennesker, der er 60+. De lytter pmærksmt, de synger med på sange g viser fra højsklesangbgen, de ved, hvrdan man er i sådan et fællesskab. Det giver mening, når vi på udedagen bruger det, vi har lært i andre sammenhænge på en ny måde g lærer nye ting, sm kun kan læres ude i virkeligheden, det giver mening med et gdt g stærkt fællesskab, hvr vi tilpasser g rummer hinanden. Fr uden fællesskabet er vi blt satellitter i vres egen kredsløb, derfr skal det kunne mærkes, vi skal røres, røre g gøre med alle vres sanser, g vi skal mødes i et fælles, hvr vi er i den samme bane g t g t bliver til 5. Vi skal blive ved med at bruge vres frihed til at gøre det, der giver mening her i Sundby Friskle. Astrid mulvad Lederens beretning ingen kmmentarer dertil

7 3. Gennemgang af regnskabet der er ingen spørgsmål dertil 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Pia er trådt ud af bestyrelsen af persnlige årsager, så derfr mangler vi 4 persner. Mnica ønsker ikke genvalg. Det gør Henriette g Tina. Valgt af skle-kredsen er Maria Nederby g Jhnni Brggaard Valgt af frældre-kredsen er Tina Valgt sm suppleant fr Pia (vedkmmende er på valg næste år) valgt af skle-kredsen er Karin Valgt sm suppleant fr skle-kredsen er Steen Sønnichsen Valgt sm suppleant fr frældre-kredsen er Henriette 5. Ingen indkmne frslag 6. Fremlægning af tilsyn: Anni Thrdahl er blevet taget rigtig gdt imd på sklen af alle, g børnene er åbenhjertige g rare. Alt ser rigtig gdt ud. 7. Valg af tilsynsførende Anni er genvalgt 8. Evt. Lisbeth er sygemeldt på ubestemt tid. Kirsten Fldager, sm er pensinist, er vikar fr Lisbeth. Hun tager blk-timerne i 1.- g 2. kl, g har 5.- g 6. klasse til musik. Astrid takker Mnica g Henriette fr deres indsats i bestyrelsen. Lars Bunk rienterer m jernindsamlingen. Cntaineren står bag Håndværkervinduet til benyttelse allerede nu blt man husker at srtere. Henriette rienterer m legeplads-planen. Bestyrelsen håber at kmme i gang efter smmerferien. Man bedes vælge sig ind på frskellige hld. Der er frespørgsel m kagen til teater-frestillingen kan erstattes af bller. Det vil være dejligt med en frmand på de frskellige arbejdshld i.f.m. arbejdsdage, sm rienterer, vejleder g tager ansvar fr grupperne g deres arbejde g dets afslutning. Pedellerne kan ikke frventes at være invlveret i.f.t. de ufærdige arbejdspgaver.

8 Et frslag kan være, at der færdiggøres flere prjekter i stedet fr at sætte flere prjekter i gang, sm ender halvfærdige.

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til

Unge piger zted højskolestenen ud mod landeaejen i det tidlige forår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen og til Unge piger zted højsklestenen ud md landeaejen i det tidlige frår 1956. Stenen blea rejst i 1950. Pigern er til højre EIse Marie Larsen g til aenstre Bente Hlmberg. De aar henhldsais datter af g pige i

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling

Dyndved. Lokal Udviklingsplan 2014 2020. Historie Analyse Vision Strategi Handling Dyndved Lkal Udviklingsplan 2014 2020 Histrie Analyse Visin Strategi Handling Lkal udviklingsplan 2014-2020 Dyndved byen fr tryghed, rummelighed g fællesskab Indledning Dyndved bylaug vil gerne sikre en

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Min begrundelse for Billund Bad - Grafisk design

Min begrundelse for Billund Bad - Grafisk design Min begrundelse fr - Grafisk design Jeg skulle lave en hjemmeside til. Jeg havde lavet jubilæums magasin plakater g indstil til deres jubilæum. De var så glade fr det at de gerne vil have en ny hjemmeside

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere