6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)"

Transkript

1 Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Beslutning. Godkendt. 3. LUKKET SAG 4. Besøg hos MOVIA Regionaludvalget har været på besøg hos MOVIA for at se deres trafikstyringssystem. Lone orienterer om udbyttet af besøget. Er der på baggrund af besøget spørgsmål vedrørende transport af dialysepatienter, som udvalget vil arbejde videre med? Beslutning. Udvalget havde været på besøg hos MOVIA og besigtiget systemet. Følgende emner skal drøftes på det næste fælles møde med Region Sjælland og Movia den 6. november 2013: Omvejskørsel Afhentningsintervaller 5. LUKKET SAG 6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Sagsfremstilling: Tal fra Dansk Center for Organdonation viser, at intensivafdelingerne på Sjælland ikke skaffer lige så mange afdøde donorer, som intensivafdelingerne i Region Nord- og Midtjylland. 1

2 Overordnet skelnes der mellem neurointensive afdelinger og øvrige intensive afdelinger. Problemet er på de øvrige intensive afdelinger. I perioden 2008 til 2012 har de øvrige intensive afdelinger i Region Nord- og Midtjylland skaffet 6,4 afdøde donorer pr. mio. indb. om året. Det tilsvarende tal for de øvrige intensive afdelinger på Sjælland er 3,1. Den relativt store forskel kan være en medvirkende årsag til, at ventelisten til en nyretransplantation på Rigshospitalet er betydeligt længere end på Skejby. Tallene vil blive drøftet i arbejdsgruppen vedrørende national handlingsplan for organdonation. Beslutning. Forekomsten af forholdsmæssigt få donorer fra intensivafdelingerne i Region Sjælland kan være en af årsagerne til den lange ventetid for nyretransplantation øst for Storebælt. Sagen pågår i arbejdsgruppen vedr. organtransplantation og Nyreforeningens forretningsudvalg har besluttet at afvente udkomme heraf. 7. Status på verserende sager Tal for tidlig henvisning: Intet nyt stadig intet svar fra Roskilde Sygehus på udvalgets 2. brev. Gæstedialyse i Region Sjælland: Intet nyt MF Sophie Løhde (V) besøger dog dialysen på Frederiksberg den 23. september. Dette besøg kan muligvis bruges til at gøre Jens Stenbæk interesseret i fleksibel dialyse og mulighederne for gæstedialyse i Region Sjælland. Patienthensyn ved udskiftning af dialysemaskiner: Sundhedspolitisk udvalg tager initiativ til formulering af en politik på området. Refusion af feriedialyse: Der er sendt mail til Danske Regioner, for at høre om der er formuleret fælles praksis på området. Nyreforeningen har pt. ikke modtaget svar. 8. Nyt fra Region Sjælland Grundet sommerferie har der ikke været afholdt møder i en række af regionens udvalg. Sundhedskoordinationsudvalget: Vigtigste punkt er, at regionen er i gang med udarbejdelse af næste sundhedsaftale. Aftalen lægger rammerne for samarbejdet mellem regionerne, kommunerne og almen praksis. Nyreforeningen har et par emner, der kan sættes på dagsordnen i forhold til den nye sundhedsaftale: 2

3 Brugerinddragelse Nyreskole (og generelt motivering til egenbehandling) Kommunaldialyse Tidlig opsporing af kronisk nyresygdom (henvis til nefrologernes visionsrapport) 9. Nyt fra sygehusbyggeriet i Køge Intet nyt Beslutning. Der planlægges ikke nefrologi i Køge, så udvalget nøjes med at følge byggeriet. 10. Orientering fra Sundhedspolitisk udvalg Sundhedspolitisk udvalg holdt senest møde den 4. juni. De vigtigste punkter på dagsorden var: 1) Madordning på dialyseafdelingerne - Nyreforeningen er ved at undersøge status på alle afdelinger 2) Anerkendelse af kronisk stendannelse som kronisk sygdom 3) Maksimal ventetid på organdonation 4) Plastblødgører (ftalater) i dialyseudstyr Efter henvendelse fra Nyreforeningen har sundhedsministeren taget initiativ til, at brugen af plastblødgørere i medicinsk udstyr udfases i hele EU. 11. Orientering fra regionaludvalgene Der er ikke noget nyt fra regionaludvalg Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland Regionaludvalg Syddanmark har arbejdet på, at få Region Syddanmark til at anskaffe NxStage maskiner. Det er lykkedes! Regionen investerer i 4 NxStage maskiner. Desuden arbejder regionaludvalget hårdt på at få indrettet den nye dialyseafdeling i Kolding, så den kommer til at tilgodese dialysepatienternes ønsker. 12. Eventuelt Lone Haar havde udarbejdet følgende høringssvar til Region Sjælland vedr. "Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling" 3

4 Høringssvar til Region Sjælland vedr. "Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling" Nyreforeningens regionaludvalg i Region Sjælland ønsker hermed at kommentere det udsendte udkast til "Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling". Nyreforeningen lægger stor vægt på, at patienten ses som partner i egen behandling, således at patienten også får mulighed for at få indflydelse på den behandling, som lægen foreslår. I strategien lægges op til, at patientens mulighed for selv at deltage og tage ansvar i behandlingen skal understøttes, bl.a. ved hjælp af målrettede patientuddannelser. Nyreforeningen skal gøre opmærksom på, at der i dag findes såkaldte "nyreskoler" på Roskilde og Holbæk sygehuse, hvor patienter, der står over for at skulle starte i dialyse, bliver tilbudt 3 eftermiddages undervisning i nyresygdomme og behandling mm. Tilbuddet bør udstrækkes, således at der også bliver afholdt nyreskole i Nykøbing Falster og Slagelse, der er satellit-dialysesteder for hhv. Roskilde og Holbæk sygehuse. Transporttiden er meget lang, hvis man f.eks. bor i den vestlige ende af Lolland og skal til Roskilde for at deltage i nyreskole. Man kan frygte, at nyrepatienter med lang transporttid vælger ikke at deltage i nyreskolen, og dermed ikke vil bliver i stand til at være en ligeværdig partner i behandlingen. Endvidere ønsker Nyreforeningen, at nyrepatienter får tilbuddet om deltagelse i nyreskole, allerede når patienten har fået diagnosen "nyresyg" og således ikke skal vente, til dialysen er nært forestående. Dermed kan patienten påvirke behandlingen af sygdommen på et tidligere tidspunkt (f.eks. ved at tage særlige hensyn i kosten), og måske udsætte tidspunktet 4

5 for start af dialyse. Hvis patienten ikke ønsker at deltage i nyreskole på diagnosetidspunktet, skal tilbuddet gentages f.eks. en gang årligt. Også patienter med akut nyresvigt, der kommer i dialyse umiddelbart efter diagnosen, bør tilbydes deltagelse i nyreskole, selv om dialysen er påbegyndt. Nyreforeningen er af den opfattelse, at nyrepatienter i Region Sjælland i dag mangler indflydelse på egen behandling, idet det p.t. ikke er muligt at vælge at komme i dialyse i Slagelse pga. overbelægning. Nyreforeningen har fået oplyst, at man nogle steder ikke tilbyder patienterne hjemme-hæmodialyse. Det er vigtigt, at patienterne får oplysning om alle behandlingsformer, så patienten selv kan træffe valg om behandlingen. Et andet sted, hvor Region Sjælland kunne forbedre patientens rolle, er ved udbud/indkøb af dialysemaskiner. Det må være i alles interesse, at også patienterne inddrages ved udarbejdelse af kravsspecifikationer i forbindelse med udbud af dialysemaskiner. I dag er det udelukkende det sundhedsfaglige personale, der inddrages. Dette har konkret fået betydning for hjemme-hæmodialyse patienter, der ikke har haft nogen indflydelse på valget af maskiner og som derfor oplever problemer ved betjeningen. Det fremgår af udkastets side 8, at der skal tilbydes rådgivning og behandling via , telefonkonsultation eller videomøde i stedet for personligt fremmøde. Dette ser Nyreforeningen som en stor fordel, idet mange nyrepatienter har lang transporttid til lægekontrol. For en del nyrepatienter, der endnu ikke er i dialyse, kan en lægesamtale, hvor man blot skal have oplyst, om ens blodprøvesvar er tilfredsstillende, hurtigere og lettere ske enten pr. telefon eller videomøde. Endelig vil vi henvise til vedlagte oversættelse af de norske retningslinjer for dialysepatienter, som man kunne lade sig inspirere af i Region Sjællands strategi. Med venlig hilsen Nyreforeningens regionaludvalg i Region Sjælland 13. Næste møde Beslutning. 18. december 2013 kl hos Lone i Kalundborg. 5

6 19. marts 2014 kl hos Mogens i Vordingborg. 6

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 26. marts 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Sekretariatet i Vanløse, Herlufsholmvej 37 Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 7. Godkendelse af dagsorden 8. Godkendelse af

Læs mere

3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner

3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner Møde i Politisk udvalg Dato: 26. april 2015 Tid: kl. 13.00 Sted: Vejle Center Hotel Afbud: Nina Olsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. Den perfekte dialysemaskine

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Sundhedsministeriet 20. maj 2013 Center for primær sundhed og forebyggelse

Sundhedsministeriet 20. maj 2013 Center for primær sundhed og forebyggelse Sundhedsministeriet 20. maj 2013 Center for primær sundhed og forebyggelse HØRINGSSVAR Lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Indledning

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 1 Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening 3 bilag Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere