b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering."

Transkript

1 Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens Lise aflagde beretning se bilag 1. beretning 4. Beretninger i øvrigt a. Børne- og ungdomsarbejdet Beretningen blev godkendt Søster aflagde beretning og startede med at takke alle børn, forældre og bedsteforældre for en god sæson trods startvanskeligheder med skiftende lokaler. Der har været 6-8 par på hold 1 og 8-10 par på hold 2. De er rigtig dygtige. God eftermiddag i december med dans, luciaøvning, julepyntklipning, kaffe mm. God julefest og flot opvisning. På gensyn til september de nye datoer ligger allerede på hjemmesiden ( ). Beretningen blev godkendt b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Regionens arbejde kendes ikke, der har været indkaldt til et par enkelte møder & en generalforsamling med meget korte varsler, men der er ikke kommet referater efterfølgende. Der blev spurgt om regionerne skulle aflægge beretning på årsmødet de plejer at ligge i årsmødematerialet, der kan rekvireres individuelt fra landsforeningens sekretariat. Regionen har så vidt vides kørt på meget lavt blus det sidste års tid c. Landsarbejdet Kjeld aflagde beretning. Vi har ikke deltaget på årsmødet 2008 da det faldt sammen med vores egen opvisningslegestue. Der står lidt i sidste nr. af Trin og Toner, Regnskaber & budget blev godkendt, den tidligere formand er blevet æresmedlem, der mangler en B&U udvalgsformand, der skal stadig sælges julekalendre, tilskuddet til Barnlek ændres ikke, der var et inspirerende indlæg om seniordans under årsmødet. Referat fra årsmødet vil komme i næste nr. af Trin og Toner og ligger allerede nu på Der blev spurgt til hvad der er sket ift. opsigelsen af associeringsaftalen med Danske Sportsdansere og vores videre tilknytning til DIF. Der har været et møde med DIF efter årsmødet, men resultatet af dette kendes ikke endnu. Som nævnt ovenfor kan beretningerne rekvireres på sekretariatet. d. Dragtarbejdet Kjeld: der har ikke været nedsat et aktivt dragtudvalg, men vi har stadig udlejning af børnedragter, i år er det dog sket efter afslutning af regnskabet. Betaling af dragtleje går til vedligehold af dragterne.

2 Den sidste søndag eftermiddag før opvisningen var der stor aktivitet i depotrummet med at finde dragter der kunne passe. e. Øvrige udvalg Kjeld: der har været et selvbestaltet udvalg der har arrangeret Herlev OL med Jette som primus motor. Det blev en rigtig festlig eftermiddag/aften. Det selvbestaltede festudvalg nedlægger sig selv da der ikke længere er overskud til dette arbejde det opfordres til at der bliver nedsat et nyt udvalg / vælges nye medlemmer til festudvalget (under evt.) 5. regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent REGNSKAB: Der har været færre kontingentindbetalinger pga. faldende medlemstal. Mindre tilskud fra kommunen mindre indtægt fra øl og vand, mindre indtægter fra legestuer (excl. lønudgifter), øvrige udgifter = betaling for hjemmeside. 30 voksne 20 børn 26 passive 5 æresmedlemmer= 81 (forrige sæson = 92) 2 legestuer mindre i årets regnskab, da opvisningen 2007 var med i regnskabet 2006/07 mens opvisning 2008 først kommer med i 2008/09 (men er stort set udgiftneutral), derudover er der sløjfet en legestue. Der har ikke været udgifter til årsmøde i år pga. manglende deltagelse BUDGET: Udgift til landsmødedeltagelse mangler i budgettet, er ca. 2000,- det indstilles til at pengene til denne udgift findes andetsteds i budgettet. KONTINGENT: Diskussion vedr. opdeling af kontingent i træning & forening der fastsættes derfor kun ét samlet kontingent for hver medlemstype Forslag (uændret kontingent) Voksne 1000 Unge Familiehold 1 eller for 1 barn 480 for 2 børn Familiehold 1 OG for 1 barn 510 for 2 børn Voksne på familiehold 200 (NY TYPE) Passive 200

3 Begrundelse for betaling for voksne på familiehold: de deltager i festerne den udgift har ellers været dækket af de øvrige medlemmer; beløbet svarer til et passivt medlemskab, men oven i det får man træning ifm. familieholdstræningen. Der blev stillet spørgsmål ved om det skulle være husstandsmedlemskab eller evt. lavere pris da det kan variere hvor mange voksne der er pr. barn i en sæson (forskellige forældre hver gang/bedsteforældreafløsning) Prisen pr. time for børn hhv. voksne blev diskuteret Lønudgiften skal dækkes men af hvor mange? der er flere dansere på voksenholdet end der er børn på familieholdet. Det koster pt. 35,- pr. time for børn (1 barn og 1 voksen) 35,- for to timer for voksne Der var mange argumenter for hvordan betalingen skal fordeles: Hvem skal dække lønudgifterne? de der kommer på holdet eller de der kommer på et andet hold? eller de passive? De voksne er der for børnenes skyld er det der vi skal hente pengene? Medlemstypen voksne på familiehold blev oprettet for at skabe større tilknytning til foreningen. men det er op til generalforamlignen at vedtage om der skal opkræves kontingent for denne medlemstype Forslag: 500,- for det første barn, 250,- for hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab ingen ekstrabetaling for de voksne på familiehold. Hvert barn kan danse på et eller begge familiehold som man har lyst. Voksne 1000,- Unge ,- Familiehold 1 og/eller 2 500,- for det første barn, 250,- for hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab Passive 200,- Det opfordres til at voksne på familiehold der ikke i øvrigt er medlem betaler passivt kontingent. (vedtaget) Peters forslag vedrører kontingent, så bør det ikke behandles under Kontingent?

4 I vedtægterne står der angivet minimums medlemstyper dvs. vi kan godt indføre andre medlemstyper. Peters forslag se nedenfor Resultatet af diskussionen blev: 200,- i 4 rater pr. sæson for medlemmer på SU/lærlingeløn 6. Valg a. Formanden Lise er på valg og modtager genvalg Valgt! b. Kassereren Nina er ikke på valg c. Bestyrelsesmedlem Kjeld er på valg og modtager genvalg Valgt d. Bestyrelsesmedlem Søster er ikke på valg e. Bestyrelsesmedlem Eva er ikke på valg f. Bestyrelsessupplemant Kim er på valg og modtager genvalg Valgt g. Revisor Brian er ikke på valg h. Revisor Lau er på valg og modtager genvalg Lise siger, at Lau gerne vil. Lau valgt! i. Revisorsuppleant Anne-Mette er på valg og modtager genvalg Skriftlig bekræftelse foreligger for at AM vil modtage genvalg Valgt. 7. Indkomne forslag a. Forslag fra Bestyrelsen Oprindeligt forslag: Voksne der danser på familiehold, der ikke på anden måde er medlem af foreningen, betaler kr. 200,- b. Forslag fra Peter Bodin Forslaget trækkes da denne medlemsgruppe allerede er angivet i vedtægterne og kontingentet fastlægges under pkt. 5 Oprindeligt forslag: 1. Nye dansere der ønsker at prøve folkedans kan danse gratis 1 sæson i Herlev Folkedanserforening 2. Studerende, uanset alder, der er på SU, skal som aktive dansere betale hvad der svarer til ½ passivt medlemskab pr. sæson. Der skal forevises studiekort 3. Unge under uddannelse, som er på lærlingeløn, skal som aktive dansere betale hvad der svarer til ½ passivt medlemskab pr. sæson. Der skal forevises optagelsesbevis for uddannelsen 4. Alle kan få lov at deltage ½ sæson og kun betale for ½ sæson 5. For at deltage i opvisningslegestue skal man have fulgt undervisningen til opvisningsprogrammet Begrundelse: Det kan se ud som om vi forærer det hele væk. Hvad så med dem som betaler fuld pris det er jo uretfærdigt? Ovenstående vil tiltrække unge tvivlere og ikke belaste foreningens regnskab her og nu. Sagen er bare, at vi etablerede dansere bliver og der kommer ingen nye til. Vi må åbne døren på vid gab overfor nye det kan give mange nye fremtidige indtægter Der var en lang og livlig debat om dette emne, hovedtrækkene er angivet nedenfor.

5 Ændringsforslag: Ad. 1. Dokumentation for mangel på tidligere medlemskab af DF/DFS indhentes fra DF/DFS der bør betales landsdforeningskontingent Ad.4. Kjeld: godt forslag hvis man ved det på forhånd, men det skal ikke være sådan at man får pengene tilbage hvis man pludselig ikke vil mere. Ad. 5. Kun for at deltage i opvisningen ikke i selve legestuen, og kun som udgangspunkt for ikke at risikere at stå og mangle et par Evt. slet dette punkt. Kommentarer Forslag fra Frederik om hvad der skal til for at få de unge med: opstartskontingent på 200,- og f.eks. 150,- hver 2. måned sv.t. 650 for en sæson (for stud. på SU eller lærlingeløn). Man skal også passe på det ikke bliver for gratis for så gider de unge ikke Maria: synes det er for dyrt fordi hun går til så meget andet, men synes generelt ikke det er dyrt. Kunne man evt. dele op i rater for de unge, så man ikke skal betale så meget på en gang. Evt. Inkl. gratis til legestue inkl. i prisen for (SU/Lærlinge løn) det gør de i gymnastikforeningen. Rater er vigtigere end reduceret pris 100,- om måneden er 2 øl i byen, det har de fleste råd til også på SU. Det at binde sig til 1 gang om ugen er et prioriteringsspørgsmål. 100,- om måneden er 200 billigere end voksenkontingent. Lise har snakket med nogle unge de vil ikke binde sig til en fast aften om ugen. Måske hvis der var en klippekortsordning kunne man komme engang imellem. Christina: ½ sæson det har været praktiseret, da Christina kom tilbage fra Oslo efter jul. Anette: De unge vil gerne betale det er dejligt :o) Vedr. ½ sæson: det skal formuleres tydeligt hvad ½ sæson er er det 4 mdr. eller hver 2. gang? Peter: Forslaget er ikke for at tjene penge det er for at trække unge til, og især de der ikke har så mange penge og måske netop derfor har brug for at komme ud. Kjeld mht. klippekortsordning det kan komme til at give store huller hvis folk kan komme og gå som de har lyst til. Ligeledes med ½ sæson hvis man er ny og starter efter jul når alt det grundlæggende er på plads. Anette: Vi skal lytte efter de unge der siger at rater er vigtige og at det skal være baseret på SU/lærlingeløn studiekort er ikke garanti for det. Hvad reklame er der egentlig gjort for os? åben fredag aften lyder som en god ting vi er for usynlige.

6 Jette vi er ikke i en situation hvor vi kan sige til folk at de skal vente til sæsonstart fordi vi er kommet forbi tringennemgangen Peter: medlemstallene er faldene og vi skal gøre noget for at ændre det. Måske skulle man på regionsplan slå sig sammen om en reklame så man kan se at det er mange der danser mange steder istf. en lille forening et enkelt sted. så kan man dele udgiften, men kontingentsatserne skal stå der. En blanding af Frederiks og Marias forslag kunne være godt -. Ikke for mange rater aht. opkrævning. Turid: Vi skal have de unge ind så de kan finde ud af at de er nødt til at omprioritere 2 øl til dansekontingent. Gratis til legestue mod en modydelse f.eks. kaffebæring, oprydning, borddæknign el. lign. Maria: Herlevfestival kunne vi evt. lave en ung opvisning / workshop / andet? Ratebetaling kunne fremme evnen til at betale og dermed mindske rykkerarbejdet. Opstartsrabat: 1. gang gratis / med til legestue / er en lige så god intro som så meget andet. og så kan man betale 100 pr måned. Noget for noget ifm. legestuer er rigtig god ide : o) men det skal ikke være borddækning - det skal være ifm. legestuen, gerne oprydning. Kjeld: vi har altid praktiseret at september måned er gratis, det er april også, så man kan altid hive folk med i september uden udgift. Det samme vil også kunne lade sig gøre i løbet af sæsonen. Man bliver ikke opkrævet for en prøvegang eller to Mht. Herlevfestivalen har vi tidligere haft uheldige placeringer f.eks. opvisning samtidig med høj rockmusik. en opvisning koster foreningen løn til leder/musik både til træning og opvisning, og det har igennem tiden ikke fået nye medlemmer som følge af Herlev festival deltagelse, så den udgift der har været har ikke modsvaret det vi har fået ud af det især ikke når der er røde tal på regnskabet. Open Friday Night i Herlevhallen en gang om måneden med workshops hvor man kan prøve forskellige idrætsgrene kunne vi deltage der? Det kræver ekstra indsats det andet er noget man kan gøre uden ekstra indsats. Niels: Ballerup har haft reklame i gratisavis opfordring til best. om at undersøge Opsummering: 1) gratismedlemmer 1. år eller 1 måned? 2&3) Lærlinge/SU ordning med rater? skal det være sv.t. unge medlemmer? eller lidt mere? hvordan håndteres ratebetaling uden for meget ekstraarbejde for kassereren

7 4) ½ års medlemskab aftales på forkant. 5) opvisnings-klausul nødvendig? Nyt pkt. 6) gratis til legestue mod hjælp til det praktiske for SU/lærlingeløns modtagere Mange forslag til reklameaktiviteter skoler, ældretilbud, Open Friday Night, Herlev festival, fællesreklame i regionen, men det koster Evt. nedsætte udvalg Peter frafalder forslaget, men opfordrer til at bestyrelsen arbejder videre med sagen. Jette foreslår at der nedsættes to udvalg: 1) ungdomskontingent udvalg 2) reklameaktivitetsudvalg. A) Generalforsamlingen skal fastsætte kontingenterne så evt. indkalde til ekstraordinær generalforsamling der fastsætter kontingenterne snart, efter hurtigt bestyrelsesarbejde. B) Forslag: 200,- i 4 rater pr. sæson for medlemmer på SU/lærlingeløn Forslag B vedtages med overvældende flertal, men bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med kontingent for SU/lærlingeløn hhv. reklameaktiviteter. 8. Eventuelt Fest/aktivitets-udvalg (efterårslegestue, julefest, forårsfest, afslutningslegestue legestuer og julefest klarer bestyrelsen) Christina Møller Maria Møller Morten Lyngholm Preuss. Afsluttende bem. fra formanden Deltagere: 23 pers. & 12 fuldmagter Reklameaktivitetsudvalg Peter Bodin Ungdomskontingentudvalg Maria Møller men med knap tid Christina Møller Øvrige medlemmer opfordres til at melde sig henv. til bestyrelsen eller udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen finder derudover medlemmer blandt sig til disse udvalg Lise takker generalforsamling for en god og saglig diskussion der har givet bestyrelsen noget at arbejde videre med. Tak til Tom for godt ordstyrerskab. Tak til Turid som sidder der og ser så sød ud og skriver løs.

8 Regnskab Herlev Folkedanserforening Budget den BUDGET BUDGET INDTÆGTER: /2007 Kontingent, aktive , , , ,00 Kontingent, passive 6.000, , , ,00 Kontingent, familiehold 5.000, , , ,00 Herlev Kommune, tilskud 6.000, , , ,98 Udlejning af musikanlæg 1.500,00 500, , ,00 Udlejning af dragter 300, ,00 Julekalendere 3.000, , , ,00 Øl og vand 2.500, , , ,40 Renter & gebyrer Andre indtægter Fester og Legestuer ex. Løn , , ,25 INDTÆGTER I ALT: , , , ,63 BUDGET BUDGET UDGIFTER: /2007 Bank gebyrer 300,00 299,00 350,00 328,00 Leder og Musik , , , ,00 Kontingent Landsforeningen DF 6.500, , , ,00 Gaver 1.500, , , ,50 Udstyr ,00 542,75 Øl og vand Kontorartikler 1.000,00 662, , ,75 Annoncer 500,00 307,40 800,00 799,20 Øvrige udgifter - 411,25-140,00 Fester og legestuer inkl. løn 6.000, Arrangementer 2.000, , ,00 Dragtdepositum tilbagebetalt Øreafrunding (0,50) UDGIFTER I ALT: , , , ,70 OVERSKUD / UNDERSKUD - (413,55) 1.350,00 (1.339,07)

9

10 Bilag 1

11 Beretning Da vi sidste år holdt generalforsamling så alt lyst ud. Vi var i Dybet og havde rigtig god plads. Især familieholdene nød godt af den gode plads. Men det gode varede ikke så længe. Allerede før skoleferien var i gang fik vi besked om at flytte fra lokalerne i det Dybet. Ungdomsskolen Elverhøj måtte ikke være i deres lokaler pga. giftudslip fra undergrunden. Ungdomsskolen var i fuld gang med at indrette sig, da vi fik telefonopringning fra handikapperne om at komme ned og se, hvad der var gang i. Efter er møde med Ole Kristensen på Rådhuset blev vi og handikapperne lovet, at kommunen byggede 3 pavilloner til begge foreninger, men vores depotrum fik vi lov at beholde i første omgang. Vores køleskab, borde og stole blev straks flyttet til den gamle lille pavillon. Der havde været skybrud i Herlev i løbet af sommeren, så de ny pavilloner var ikke stillet på endnu, da familieholdene skulle starte, men vi fik lov at begynde at danse i den gamle skydebane under Herlev Hallerne. Voksenholdet dansede som de forrige år i Lindehøjskolens scenesal. Men lige inden efterårsferien ringede Ole Kristensen, at nu skulle vi komme og se hvordan de nye lokaler var blevet. Søster, Ove, Niels og jeg blev meget overraskede over de nye lokaler. Så tirsdag i efterårsferien kom flyttemændene (på Kommunens Regning) og flyttede alle skabe og reoler fra de gamle lokaler. Nu kunne familieholdene begynde at danse om søndagene i de nye fine lokaler. Så var alle glade. Voksenholdet dansede på Lindehøj, men desværre var vi kun 2 allerhøjest 3 kvadriller, og derfor besluttede vi at flytte til Det ny Dybet efter jul. Der er dejlig plads også til lidt hygge efter dans. Men så lige før skolernes påskeferie ringede Ole Kristensen fra Kommunen igen og bad om et møde på Elverhøjen skole. Søster, Niels og jeg troppede op. Ungdomsklubben havde brug for mere plads. Så de skulle bruge vores depotlokale. Vi skulle så flytte vores ting og sager. Skolen stillede en bid af en af gangene til vores rådighed. Der skulle sættes en skillevæg og dør op. Kommunen ville betale for opbygning af nye sokler til skabene der efterhånden ikke tåler flere flytninger og også flytning. Der bliver lidt at gå for at hente ting og sager. Så da vi kom herned forrige mandag var vores ting flyttede. Stolene stod her, men vi kunne ikke komme til vores ting, da låsene ikke var stillet om til vores nøgler, men det er blevet bragt i orden i dag. Så nu går der forhåbentlig igen et stykke tid, før vi igen bliver flyttet. Det var så lidt om flytningerne. Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder + et med Hjemstavnsdanserne, Frederiksberg, der ville spørge om vi kunne holde fælles opvisning hos os. Vi blev enige om fordelingen af opgaver og udgifter og en stor fælles generalprøve den 30. marts på Hammergård. Det blev en meget fin opvisning. Men først blev vi meget forskrækkede, da vi kom lørdag kl. 12 for at dække op. Der var Sjællandsmesterskaber i svømning på skolen. Alle borde var i brug til fortæring og næsten alle stole. Men svømmeklubben var meget samarbejdsvillig, så vi fik dækket de sidste borde da kl. var 18. Det blev en meget god aften. Vi var rigtig mange, både til opvisningen og også til legestuen. Hvis det skulle gå så galt, at vi ikke må være her, eller så godt at vi bliver for mange til at danse her, har jeg sikret at vi har scenesalen på Lindehøj om mandagen.

12 Vi havde en legestue på Hammergård i efteråret. Den var desværre ikke ret godt besøgt, men danselysten var som sædvanlig stor. En del af de voksne mødtes her torsdag aften før og fremstillede de fine juledekorationer til julefesten. Efter endt arbejde hyggede vi os med æbleskiver, gløgg og kaffe. Julefesten blev godt besøgt, og vi havde en rigtig fornøjelig aften. I januar, nærmere på foreningens fødselsdag den 26. havde festudvalget arrangeret Olympiske Lege. Der blev konkurreret på livet løs. Alle gjorde en stor indsats. Vi havde en god aften. Og så blev det tid til afslutningen, som jeg allerede har omtalt. Desværre har voksenholdet haft et stort frafald af dansere, som skyldes mange forskellige ting, sygdom, manglende overskud og mange andre mere eller mindre gode undskyldninger. Vi kan kun ønske og håbe, at vi snart er ved at være helt nede i bunden, med hensyn til hvad der er moderne at gå til om vinteren. Jeg kan tilføje, at os, der har danset i vinter, har haft fornøjelige mandag-aftener. Herlev Kommune har lavet et nyt tiltag, for de små og mindre kendte foreninger. Jeg blev ringet op af Mathilda der står for det. De skulle bruge et indslag med dans og interview. Det blev en mandag aften her. Alle kan gå på nettet og se hvad der kom ud af det. Nu må vi så håbe, at der er mange, der til efteråret går ind på siden og får lyst til at danse sammen med os. Jeg vil så benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år og også tak til alle, der har hjulpet til ved vores arrangementer. Vi er nødt til at kunne regne med jer, når vi skal lave noget ud over det sædvanlige her i foreningen. Så er der kun et sidste, men meget stort ønske for fremtiden: At vi igen bliver så mange dansere, at vi ikke kan være her, hverken mandag eller søndag. Lise

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet.

Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 3. maj 2010 i Det ny Dybet. 1. Valg af Dirigent Best. foreslår Tom valgt Takker for valget 2. Valg af Referent Best. foreslår Turid - valgt Formandens beretning

Læs mere

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling Mandag, d. 2. maj 2011

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling Mandag, d. 2. maj 2011 Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling Mandag, d. 2. maj 2011 1.Valg af dirigent Tom foreslået af bestyrelsen og valgt v/ akklamation 2. Valg af referent Turid foreslået af bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus

Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus Generalforsamling - Valby IF - Den 10. april 2016, Café Mæt, Valby Kulturhus Tilstede: Trine, Søren, Steffen, Line, Jonas, Mona, Mette, Anders, Tina, Pernille A., Søren, Pernille H, Michael, Eva, Morten,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/3-2016 i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent. Jørn Rosborg blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Amager Motocross Klub

Amager Motocross Klub Referat fra Generalforsamling torsdag d. 29. november 2007 kl.19.00, i klubhuset. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg BB-klubbens generalforsamling, den 19.09.2010 i Silkeborg Referat 1. Deltagerregistrering Der er 10 fremmødte til generalforsamlingen, heraf er 9 stemmeberettigede. Der er ingen fuldmagter. 2. Valg af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 1. Valg af dirigent Jytte Rusbjerg blev valgt. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere