"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?"

Transkript

1 Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os, da vi lettere forpustede er nået op af den lange trappe til Rigsantikvarens elegante hjørnekontor. Og efter at have beundret den flotte udsigt til Christiansborg og til Frederiksholms Kanal i nogle minutter, slår vi os ned omkring kontorets store mødebord og samtalen kan begynde. Steen Hvass, - hvad er arkæologiens og arkæologernes rolle i det fremtidige samfund? Foto: Nationalmuseet Rigsantikvar Steen Hvass er født 3. juli 1946 og blev mag.art. i forhistorisk arkæologi fra Kbh.s Universitet Underviser ved Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet Museumsinspektør, leder af Vejle Museum Leder af udgravningen af jernalderlandsbyerne ved Hodde og Vorbasse og Næstformand for Det Arkæologiske Nævn , formand fra Kontorchef for Kulturhistorisk Kontor, Skovog Naturstyrelsen Formand for Kulturhistorisk Råd Rigsantikvar og direktør for Nationalmuseet Præsident for Jysk Arkæologisk Selskab Medlem af Kulturværdiudvalget Tildelt Det Kgl. Nordiske Oldskriftsselskabs Jubilæumspris Tildelt Erik Westerby prisen Jeg tror ikke, at den bliver mindre, end den er i dag. Jeg tror, at man bl.a skal se arkæologiens fremtidige rolle i sammenhæng med det, der fra politisk hold er meldt ud om "kulturmiljøet", og som vil komme til at betyde, at man i den offentlige planlægning i stigende grad også skal tage hensyn til det kulturhistoriske sigte, en kulturhistorisk vurdering af, hvad det er, man skal lave, vejanlæg og lign. Der har længe været fokus på at beskytte planter og dyr ved anlægsarbejder, - altså den miljømæssige vurdering, - og nu har man fundet ud af, at det må være på tide, at også den kulturhistoriske faktor tages ind i denne miljømæssige vurdering. Så ud fra den betragtning vil der være et lige så stort behov for arkæologer i fremtiden, som der er i dag. Det er vigtigt, at vi fremover i stigende grad går ind i det planlægningsmæsssige og fastholder, at der også er et arkæologisk aspekt i miljøvurderingen. Samtidig står vi foran færdiggørelsen af den nye museumslov, som er udsat flere gange. Her har jeg anbefalet, at man bruger Maltakonventionens tekst i stedet for den eksisterende, fordi en del tvivlstilfælde faktisk ikke er dækket af den nuværende lov. Hvis man var en hård jurist, kunne man godt tillade sig at sige, at eksempelvis de store krigsbytteofferfund som Nydam Mose ikke er dækket. 18

2 Men Maltakonventionens tekst omtaler "strukturer", dvs. at f.eks. hele middelalderlige gadeforløb og lign. også vil være omfattet. Så det vil være en forbedring af arkæologien i den eksisterende danske lovgivning at bruge Maltakonventionens tekst. I dag kan vi f.eks. kun sikre enkeltgenstande offentligt, hvis de er fundet i forbindelse med arkæologiske udgravninger eller hvis de erklæres som danefæ. Hvad er din holdning til at en række museer bruger frivillig og ulønnet arbejdskraft på udgravninger? Hvilke konsekvenser har det for at studerende og uddannede arkæologer kan skabe sig faglige erfaringer? Det har jeg det faktisk godt med. Det er jo ikke for at spare penge, det er det faktisk ikke, men der er en meget stor interesse for arkæologi i Danmark. Og meget af denne interesse er samlet i amatørforeninger, som i mange tilfælde samarbejder med et lokalmuseum. Og det er naturligvis forbudt private at udgrave: Det skal være et museum, der står for udgravningen. Men amatørerne vil gerne dyrke arkæologien og vil selvfølgelig også gerne prøve at grave, det er der ikke noget at sige til. Det man gør mange steder er at tilbyde dem at grave gruber, det har det pågældende museum ofte ikke en jordisk chance for selv at kunne nå at grave. Der kan amatørarkæologerne få mulighed for at prøve at grave. Men evt. fundgenstande vil altid tilhøre museet. Sammenfattende kan man sige, at der på landsplan er et meget, meget fint samarbejde med amatørforeningerne. I øvrigt er f.eks. mange arkæologistuderende jo startet i amatørforeninger og har fået interessen der, og er så gået videre med at læse arkæologi. Men hvorfor anvender man amatører ved udgravninger, når der er uddannede arkæologer eller studerende, der lige så godt kunne bruges? Hvis arkæologistuderende vil tage ud og grave f.eks. gruber i deres fritid uden løn... Hvis man ikke brugte amatørerne, så ville de gruber ikke blive undersøgt. Vi er tvunget til at prioritere meget hårdt i valget af arkæologiske udgravninger, og der er ingen udgravninger, der skal graves, som bliver gravet af amatører. Der er eksempler på, at et museum er gået sammen med amatører for at grave en overpløjet høj og lign., men så er det ikke fordi, at højen absolut skal graves ud. Det er på samme måde, som hvis de laver et kursus eller sådan noget i den stil. Men som arkæolog, - mener du så ikke at det er nødvendigt at kræve papir på at være arkæolog? Vi kræver ved alle udgravninger, at det er en faguddannet arkæolog, der er leder. Når vi giver penge fra Rigsantikvaren, - og Rigsantikvaren financierer 98% af alle arkæologiske udgravninger i Danmark, - så forlanger vi at få at vide, hvem der er den ansvarlige, før vi godkender udgravningen. Og vi ville helt klart kontakte det pågældende museum, hvis man til en stor kompliceret dyr udgravning satte én på, som måske nok var færdiguddannet arkæolog, men som ingen erfaring havde. Men derfor er det jo også vigtigt for studenter at komme på udgravning og få den erfaring og kunne lede en udgravning? Hvorfor bruges der så mange amatører på gravninger? Det er jo et undervisningsproblem, et studiemæssigt problem. De fleste museer vil gerne have studenter ud, det er der slet ikke tvivl om. De lader ikke amatørerne lave det arbejde i stedet for. Det er der ikke tale om. Vi kan, - og vil, ikke betale for at få gruber gravet ud, for sige det rent ud. Men hvis der kommer nogen og siger, at de gerne vil grave den grube ud, så er de velkomne. Det er et spørgsmål om prioritering. Man udgraver ikke alt i Danmark. Og Rigsantikvarens prioritering, som bevilgende instans, er som regel således, at nogle steder er det et godt anlæg, - dér kan vi få ny viden, - så dér giver vi pengene. Bopladser fra ældre jernalder kender vi altså ret godt; så hvis vi skal ind og ofre mange penge på det, så skal den minsandten give noget virkeligt nyt. Som sagt graver vi ikke alt, og skal ikke grave alt. 19

3 Hvad vil den nye museumslov medføre for arkæologi og især for arkæologer? Den nye museumslov det er svært at svare på, for man har ikke skreven noget af den endnu. Maltakonventionen vil vi, som jeg tidligere har været inde på, gerne have indarbejdet ind i den nye museumslov. Forholdet mellem "O"- og "Psager", (offentlige og private sager), - det vil vi også have pillet ved. Vi vil gerne have der kommer en anden definition på, hvad der er offentlige betalere. Da man lavede museumsloven var det rimeligt klart, hvad en offentlig myndighed var. Men meget af det, der var en offentlig myndighed i 1984, er i dag en privat virksomhed. Man taler nu f.eks. også om at privatisere anlæggelsen af motorveje. Det skulle minsandten ikke undre mig. Og det gør lige pludselig, at udgifterne til arkæologiske forundersøgelser flyttes over på kontoen for P- sager, den konto Rigsantikvaren har til private undersøgelser. Så derfor er den blevet utroligt udhulet de sidste år. Samtidig er der sket en række landskabs-tiltag, skovrejsning, læplantning, vandmiljø-planen, hvor vi taler om meget store arealer, og hvor det er den private, der skal søge. Her er det så Rigsantikvarens P-konto, der skal betale for de omtalte undersøgelser. Det er sådan at skovrejsning sidste år optog halvdelen af budgettet. Det forhold skal vi også have pillet ved i den nye museumslov. Hvis vi fik defineret lidt anderledes, hvad der er en offentlig betaler, så ville mange problemer være løst. DSB udfører meget store anlægsarbejder, - og dele af DSB er nu et privat selskab. Tele Danmark udfører også anlægsarbejder det er også et privat selskab. Vi kører i øjeblikket en sag mod ATP; de siger de er private, vi siger de er offentlige. Der har vi bedt statens advokat om at se på, om ATP i museumslovens forstand er en offentlig myndighed. Sådanne julelege møder vi mange af. Vi har flere eksempler på, at kommuner udstykker byggegrunde, dvs. de udstykker veje, kloakker og lign. og sælger jorden. Så betaler de for de arkæologiske undersøgelser på vejene, men hævder, at byggegrundene er private, fordi de er blevet solgte. I en aktuel sag har en kommune betalt få at få byggemodnet et kæmpe område, men alle grundene har de ikke betalt for; - og der 20 ligger et stort jernalderanlæg; så det skal vi selv betale. Hvad synes du om det nye boom af kulturperiode-centre som turistfænomen? Risikerer det ikke at give vores fag en Tivoliprofil? Nogen af dem bør man i en museumssammenhæng nok holde sig væk fra. Men de fleste steder har man jo fået noget fornuftigt ud af det. Jeg plejer at sige, at man kan gøre to ting: man kan enten vende det ryggen og sige, det er det rene tivoli, det gider vi ikke røre ved, - eller man kan vælge at prøve at gå ind i et samarbejde: Og jeg er mest tilhænger af det sidste. Kan du nævne nogle eksempler? Joh - der laves jo f.eks. jernalderhuse alle steder. Frederikssundvikingerne har bygget et hus, - som en slags kulisse. Det ser fint ud. Ved Hjemsted, hvor man har fået en ustyrlig masse penge, der har man opført jernalderhuse på den rigtige boplads. Og man har lavet en meget skæg udstilling under jorden, hvor man går hen over gravene. Så kan man tage noget som Lejre Forsøgscenter, som arbejder meget seriøst; og Middelaldercentret nede ved Nykøbing Falster, som også gør det seriøst. Men hvor man begge steder også skaber turistaktiviteter. De skal naturligvis tjene penge for at det kan løbe rundt, men de gør det i en høj standard. Jah, det er jo Middelalderår i år, og der er middelaldermarkeder overalt. En del er på ren kommerciel basis og har ikke nogen særlig høj faglig standard. Mange af dem kører jo også helt uden museer tilknyttet. Men man kan jo ikke, - og skal heller ikke, - forbyde folk at lave marked. Andre markeder kører særdeles godt, som f.eks. ved Vikingeskibshallen. Der er også et kæmpe middelaldermarked i Horsens, det er faktisk museet der har lavet det. Det kører fint. Hvert år bevilger kommunen en sum til markedet, og det er museet, der står 100 % inde for standarden.

4 Det er en kæmpe reklame for museet og for arkæologien. Hvor museerne kan gå ind i et samarbejde og få indflydelse, der synes jeg, at de skal gøre det. Mener du vi har pligt til at gøre opmærksom på, når der er noget vi synes er forkert? Et sted som f.eks. Valhalla i Tivoli slår sig jo ikke op på, at det er vikingetid ell. lign., som man vil formidle, men der hvor man slår sig op på det, finder jeg det i orden, at lokalmuseerne tager afstand og siger: "Sådan ser det altså ikke ud". I Ribe f.eks. finder man både Ribes Vikinger, altså museets egen udstilling, samt Ribes Vikingecenter, med rekonstruktioner og arrangementer, og der var tidligere en konflikt, fordi de lagde sig for tæt op ad museet for at få den popularitet, der ligger i museets udstillinger. Der sagde museet fra. Hvilken strategi bør dansk arkæologi anvende for at gøre opmærksom dens trængsler? Jeg tror, at den sidste tid, hvor vi har måttet sige: "Nu udsætter, - nu lukker vi gravningerne!" har gjort fint opmærksom på arkæologiens trængsler. Det er ikke mig som Rigsantikvar eller vores sekretariat, der er gået ud i pressen og sagt, at vi skal have flere penge, men det er museerne ude omkring, der har sagt at ministerierne må bevilge de penge, der er nødvendige for at grave. Vi vil f.eks. gerne have, at når man afsætter midler til skovrejsning, så skal man også økonomisk tage hensyn til, hvad der er af arkæologi. Og det er ikke Rigsantikvarens kasse, der skal betale det. Det skal man gøre de steder hvor man giver tilskud. Det er et emne, der kører på højeste gear i øjeblikket. Da man planlagde Vandmiljøloven var det meningen, at hektar skulle sættes under vand om året i de næste 5-10 år, - der skulle sættes 200 mio. kr. af om året. Og der sagde man indledningsvis, at hvis der var noget arkæologi i det og det er der jo så var det Rigsantikvarens bord. Det er bl.a. det, som vi skal have pillet ved. Hvis man laver lovgivning om, at man ændrer et areals fysiske tilstand, så bør udgiften til arkæologiske undersøgelser og udgravninger være regnet med i den samlede anlægsbevilling. Sidste års bevillinger til P-sager var 8,3 mio. kr. Hvad er det i år? I år er det oppe på 10,8 mio. kr. Men der graves i Danmark for mio. kr. om året, så når man regner på, hvad der bruges på nødudgravninger i Danmark, så taler vi nærmere om den størrelsesorden. Hvis vi fik del i skovrejsningspengene, havde vi ikke et problem. Og hvis vi kunne nedlægge veto mod nogen anlægsarbejder, - hvor teksten fra Maltakonventionen kunne anvendes, - så havde vi overhovedet ingen problemer. Hvis bevillingerne stiger, vil man så fortsat sortere så stramt i gravningerne? Jeg mener stadig, at man skal sortere meget stramt. Før jeg blev Rigsantikvar sad jeg som næstformand i Det Arkæologiske Nævn i mange år. Der barberede man konsekvent alle sager, - også de gode sager. I dag siger man, at hvis der er gods i en sag, bevilger man hele beløbet; her vil man gerne se en ordentlig undersøgelse. Vi har en sag i øjeblikket af den karakter, det er Ribeundersøgelserne, som prioriteres højt. Den får en særbevilling fra Finansministeriet på 9,5 mio. kr. Og der, såvel som andre steder, vil vi i øvrigt gå ind og påse, at der skrives beretninger - og at de publiceres! Det begynder vi på i stigende grad. Vi er i fuld sving med at lave lister over manglende beretninger! Der arbejder vi virkelig for at stramme op. Hvad har været din bedste og værste oplevelse som Rigsantikvar - og som arkæolog? Det er en god oplevelse når tingene lykkes. Og når får vi penge til et eller andet specielt, så er det knaldgodt. Jeg kan ikke sådan komme på en dårlig oplevelse, det har jeg faktisk tænkt lidt over. Men det kan jo svinge. Jeg kommer jo også ud for at skulle afskedige folk. Det er selvfølgelig aldrig sjovt. Men det er en del af jobbet. 21

5 Min bedste oplevelse som arkæolog, - det ved jeg ikke rigtigt... Det var en meget stor oplevelse at udgrave Hodde i sin tid. Og Vorbasse, som imidlertid ikke er helt publiceret endnu. Men Hodde var jo første gang man herhjemme lavede en total landsbyudgravning, så det var en stor oplevelse. Det er derimod ikke altid sjovt at stå i en brønd og have lavet et superflot snit, - på skrå og det hele, - og ligesom man skal tage billedet, så skrider skidtet sammen det har jeg prøvet et par gange! Hvis man ser mere generelt på det, kan du nogen gange opleve, at du er i klemme mellem arkæologien og din politiske stilling? Jeg sidder jo ikke i en politisk stilling, jeg sidder som embedsmand. Og det jeg måtte gøre her i sommer var at vise, at nu var kassen altså tom, og at det eneste vi kunne gøre, - eller faktisk to ting, - var enten at sige: det her er ingenting, det skal ikke graves, - eller bruge loven og udsætte gravningen indenfor et år. Det var selvfølgelig ikke sjovt. Der generede vi uundgåeligt en masse mennesker. Arkæologien i Danmark har jo netop opbygget et godt omdømme ved oftest at gå ind og undersøge tingene på forhånd, så andres arbejde ikke bliver standset. Du føler ikke, at du nogle gange må give køb på arkæologien? Nej - jeg føler ikke jeg har været i den situation. Jeg har selvfølgelig været i nogle situationer, hvor vi har strammet den og er gået på kompromis det sker jævnligt. Men ikke hvor der er tale om et virkelig vigtigt anlæg eller fund. Hvordan ønsker du at dansk fortidsmindeforvaltning ser ud, når Rigsantikvarembedet engang overlades til din efterfølger? Den mest omdiskuterede lovændring vedrørende fortidsmindeforvaltningen i Danmark var, da man i forbindelse med oprettelsen af Miljøministeriet i 1972 udskilte de fredede 22 fortidsminder fra Nationalmuseet og lagde dem over i Fredningsstyrelsen. De fredede fortidsminder er jo ikke fredet i forhold til en antikvarisk lov, men i forhold til Naturfredningsloven. Derfor ligger hele administrationen også i Miljøministeriet; derved skete delingen. Men der er fordele ved at de fredede fortidsminder ligger i Miljøministeriet, fordi de er en del af den arealmæssige landskabsplanlægning. Den bedste måde de kan varetages på, det er sådan set, når de indgår i en landskabsplanlægning. Jeg tror nok man må sige, at de er varetaget ganske godt i en landskabsplan. Det er det positive. Det negative er, at der er et skel imellem de fredede fortidsminder og alt det der ligger under jorden. Man ser i Miljøministeriet slet ikke på det, der ligger under flad mark. Og hvis man ser på, hvad der de sidste 25 år er kommet af arkæologiske fund i Danmark, så er den største viden ikke kommet fra gravhøje m.m., men derimod fra flad mark. Disse anlæg er ikke beskyttet. Når folk skal bygge eller foretage skovrejsning har vi kun den mulighed, at vi kan stå og se på, og udgrave det, når anlægsarbejdet er besluttet. Her ville det være dejligt, hvis man kunne sige, at de gemte ting også var beskyttet. Det er helt absurd, at f.eks. området ved Gudme, - et af vores bedste jernalderkomplekser, - overhovedet ikke er beskyttet. Der kan man gå ind og lave byggemodninger, bygge fabrikker og lign., og vi kan ikke gøre andet end stå og kigge, og grave omkap med entrepenørmaskinerne hele tiden. Det er meget lidt, der er fredet på flad mark. Når man ser internationalt på det, kan man sige, at i Danmark ligger forvaltningen af vores kulturarv i to ministerier: Kulturministeriet og Miljøministeriet. Den løse kulturarv administreres fra Kulturministeriet og den faste fra Miljøministeriet. Nogle lande følger os i denne administrative opdeling af den løse og den faste kulturarv, men det ligger og flyder internationalt, hvorledes "kulturen" fordeles imellem de to ministerier, og udviklingen må nok gå i retning af, at man smelter det noget mere sammen. Men den vigtigste faktor generelt er landskabsplanlægningen. Så det vi skal hen til er, at når man udarbejder den planlægning, så skal der altså også inddrages en

6 kulturhistorisk vurdering. Og det er man ved at komme efter nu. Tror du vi kan bibeholde den folkelige opbakning og interesse omkring arkæologien, som der har været faktisk lige siden Thomsens dage? Hvordan tror du den vil udvikle sig? Vil vi stadig være en populær videnskab? Nogle siger jo at arkæologien er den eneste nationale folkelige videnskab i Danmark. Man kan tage den presse, der har været på grund af det tidligere omtalte gravestop. Ingen steder har man været sure på museerne over at gravningen blev stoppet. Tværtimod har man sagt, at der skal graves; og at der skal være penge til det. Og omvendt har man heller ingen steder været sure, når der rent faktisk skulle graves. Nogen synes måske ikke i første omgang, at det er så sjovt at få deres jord, som de måske har passet hele deres liv, endevendt af arkæologerne. Når de så får at vide hvad det drejer sig om, så er der stor interesse. Jeg kan ikke mindes at have været ude i en situation, hvor man måtte tvinge sig adgang til at grave. Der er ikke sat spørgsmålstegn ved, at der skal graves. Det er ret vigtigt. Det har måske noget at gøre med folkets identitet. Man kan også se på besøgstallet herinde på museet. Den sektion, der har det største antal besøgende - det er oldtiden. Vil de kommende generationer også have interesse for arkæologien? Det er helt klart. Men det er op til den nuværende generation af arkæologer at holde den vedlige! Hvis man vil læse mere: Rigsantikvar Steen Hvass taler flere steder om Maltakonventionen. Denne kan læses i sin helhed på internetadressen: På Kulturministeriets hjemmeside finder man den nuværende museumslov på adressen: Tankerne omkring kulturmiljøet er nærmere beskrevet i "Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999" og kan findes på adressen: Desuden har både Rigsantikvaren og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (RAS) egne hjemmesider på Nationalmuseets internetadresse: 23

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted. Kaj Schnack Roskildevej 454 4100 Ringsted Sendt pr. mail til: kaischnack@gmail.com Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg

Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg Dato: 13. januar 2015 Sorøvej 89, 4100 Ringsted. Landzonetilladelse til etablering af indendørs autoophug Den 10. september 2013

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken.

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. HØJSKOLEDAGE 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. Gennem et par år har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med idéen om at

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Tørvehuse i Thy Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Charlotte Boje Andersen og Anne-Louise Haack Olsen, Museet for Thy ogvester Hanherred I de senere år er der i ordvestjylland

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Om projektet hjemmesidens opbygning

Om projektet hjemmesidens opbygning Om projektet hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Forklæde til Teknisk Udvalg vedr. Byggesagen Strandhusvej 31, 8250 Egå

Forklæde til Teknisk Udvalg vedr. Byggesagen Strandhusvej 31, 8250 Egå Forklæde til Teknisk Udvalg vedr. Byggesagen Strandhusvej 31, 8250 Egå Inge Kruse Andersen der i dag er 90 år, har boet 65 år på adressen Egå Strandvej 16, der er beliggende lige ovenfor Strandhusvej 31.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Kulturspor i landskabet - arv eller miljø? Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter Mette Kirstine Bjerrum Jensen Kandidatspeciale, april 2003 Forhistorisk

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk

Noget om lån. Lisbeth Lund-Hansen 2010. www.citykirken.dk Noget om lån Der er mange forskellige priser på lån alt efter hvem du er, hvor meget du ejer, hvad pengene skal bruges til og hvem du låner af. Helt generelt afhænger prisen på et lån ofte af, hvor stor

Læs mere