"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?"

Transkript

1 Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os, da vi lettere forpustede er nået op af den lange trappe til Rigsantikvarens elegante hjørnekontor. Og efter at have beundret den flotte udsigt til Christiansborg og til Frederiksholms Kanal i nogle minutter, slår vi os ned omkring kontorets store mødebord og samtalen kan begynde. Steen Hvass, - hvad er arkæologiens og arkæologernes rolle i det fremtidige samfund? Foto: Nationalmuseet Rigsantikvar Steen Hvass er født 3. juli 1946 og blev mag.art. i forhistorisk arkæologi fra Kbh.s Universitet Underviser ved Forhistorisk Arkæologisk Institut, Københavns Universitet Museumsinspektør, leder af Vejle Museum Leder af udgravningen af jernalderlandsbyerne ved Hodde og Vorbasse og Næstformand for Det Arkæologiske Nævn , formand fra Kontorchef for Kulturhistorisk Kontor, Skovog Naturstyrelsen Formand for Kulturhistorisk Råd Rigsantikvar og direktør for Nationalmuseet Præsident for Jysk Arkæologisk Selskab Medlem af Kulturværdiudvalget Tildelt Det Kgl. Nordiske Oldskriftsselskabs Jubilæumspris Tildelt Erik Westerby prisen Jeg tror ikke, at den bliver mindre, end den er i dag. Jeg tror, at man bl.a skal se arkæologiens fremtidige rolle i sammenhæng med det, der fra politisk hold er meldt ud om "kulturmiljøet", og som vil komme til at betyde, at man i den offentlige planlægning i stigende grad også skal tage hensyn til det kulturhistoriske sigte, en kulturhistorisk vurdering af, hvad det er, man skal lave, vejanlæg og lign. Der har længe været fokus på at beskytte planter og dyr ved anlægsarbejder, - altså den miljømæssige vurdering, - og nu har man fundet ud af, at det må være på tide, at også den kulturhistoriske faktor tages ind i denne miljømæssige vurdering. Så ud fra den betragtning vil der være et lige så stort behov for arkæologer i fremtiden, som der er i dag. Det er vigtigt, at vi fremover i stigende grad går ind i det planlægningsmæsssige og fastholder, at der også er et arkæologisk aspekt i miljøvurderingen. Samtidig står vi foran færdiggørelsen af den nye museumslov, som er udsat flere gange. Her har jeg anbefalet, at man bruger Maltakonventionens tekst i stedet for den eksisterende, fordi en del tvivlstilfælde faktisk ikke er dækket af den nuværende lov. Hvis man var en hård jurist, kunne man godt tillade sig at sige, at eksempelvis de store krigsbytteofferfund som Nydam Mose ikke er dækket. 18

2 Men Maltakonventionens tekst omtaler "strukturer", dvs. at f.eks. hele middelalderlige gadeforløb og lign. også vil være omfattet. Så det vil være en forbedring af arkæologien i den eksisterende danske lovgivning at bruge Maltakonventionens tekst. I dag kan vi f.eks. kun sikre enkeltgenstande offentligt, hvis de er fundet i forbindelse med arkæologiske udgravninger eller hvis de erklæres som danefæ. Hvad er din holdning til at en række museer bruger frivillig og ulønnet arbejdskraft på udgravninger? Hvilke konsekvenser har det for at studerende og uddannede arkæologer kan skabe sig faglige erfaringer? Det har jeg det faktisk godt med. Det er jo ikke for at spare penge, det er det faktisk ikke, men der er en meget stor interesse for arkæologi i Danmark. Og meget af denne interesse er samlet i amatørforeninger, som i mange tilfælde samarbejder med et lokalmuseum. Og det er naturligvis forbudt private at udgrave: Det skal være et museum, der står for udgravningen. Men amatørerne vil gerne dyrke arkæologien og vil selvfølgelig også gerne prøve at grave, det er der ikke noget at sige til. Det man gør mange steder er at tilbyde dem at grave gruber, det har det pågældende museum ofte ikke en jordisk chance for selv at kunne nå at grave. Der kan amatørarkæologerne få mulighed for at prøve at grave. Men evt. fundgenstande vil altid tilhøre museet. Sammenfattende kan man sige, at der på landsplan er et meget, meget fint samarbejde med amatørforeningerne. I øvrigt er f.eks. mange arkæologistuderende jo startet i amatørforeninger og har fået interessen der, og er så gået videre med at læse arkæologi. Men hvorfor anvender man amatører ved udgravninger, når der er uddannede arkæologer eller studerende, der lige så godt kunne bruges? Hvis arkæologistuderende vil tage ud og grave f.eks. gruber i deres fritid uden løn... Hvis man ikke brugte amatørerne, så ville de gruber ikke blive undersøgt. Vi er tvunget til at prioritere meget hårdt i valget af arkæologiske udgravninger, og der er ingen udgravninger, der skal graves, som bliver gravet af amatører. Der er eksempler på, at et museum er gået sammen med amatører for at grave en overpløjet høj og lign., men så er det ikke fordi, at højen absolut skal graves ud. Det er på samme måde, som hvis de laver et kursus eller sådan noget i den stil. Men som arkæolog, - mener du så ikke at det er nødvendigt at kræve papir på at være arkæolog? Vi kræver ved alle udgravninger, at det er en faguddannet arkæolog, der er leder. Når vi giver penge fra Rigsantikvaren, - og Rigsantikvaren financierer 98% af alle arkæologiske udgravninger i Danmark, - så forlanger vi at få at vide, hvem der er den ansvarlige, før vi godkender udgravningen. Og vi ville helt klart kontakte det pågældende museum, hvis man til en stor kompliceret dyr udgravning satte én på, som måske nok var færdiguddannet arkæolog, men som ingen erfaring havde. Men derfor er det jo også vigtigt for studenter at komme på udgravning og få den erfaring og kunne lede en udgravning? Hvorfor bruges der så mange amatører på gravninger? Det er jo et undervisningsproblem, et studiemæssigt problem. De fleste museer vil gerne have studenter ud, det er der slet ikke tvivl om. De lader ikke amatørerne lave det arbejde i stedet for. Det er der ikke tale om. Vi kan, - og vil, ikke betale for at få gruber gravet ud, for sige det rent ud. Men hvis der kommer nogen og siger, at de gerne vil grave den grube ud, så er de velkomne. Det er et spørgsmål om prioritering. Man udgraver ikke alt i Danmark. Og Rigsantikvarens prioritering, som bevilgende instans, er som regel således, at nogle steder er det et godt anlæg, - dér kan vi få ny viden, - så dér giver vi pengene. Bopladser fra ældre jernalder kender vi altså ret godt; så hvis vi skal ind og ofre mange penge på det, så skal den minsandten give noget virkeligt nyt. Som sagt graver vi ikke alt, og skal ikke grave alt. 19

3 Hvad vil den nye museumslov medføre for arkæologi og især for arkæologer? Den nye museumslov det er svært at svare på, for man har ikke skreven noget af den endnu. Maltakonventionen vil vi, som jeg tidligere har været inde på, gerne have indarbejdet ind i den nye museumslov. Forholdet mellem "O"- og "Psager", (offentlige og private sager), - det vil vi også have pillet ved. Vi vil gerne have der kommer en anden definition på, hvad der er offentlige betalere. Da man lavede museumsloven var det rimeligt klart, hvad en offentlig myndighed var. Men meget af det, der var en offentlig myndighed i 1984, er i dag en privat virksomhed. Man taler nu f.eks. også om at privatisere anlæggelsen af motorveje. Det skulle minsandten ikke undre mig. Og det gør lige pludselig, at udgifterne til arkæologiske forundersøgelser flyttes over på kontoen for P- sager, den konto Rigsantikvaren har til private undersøgelser. Så derfor er den blevet utroligt udhulet de sidste år. Samtidig er der sket en række landskabs-tiltag, skovrejsning, læplantning, vandmiljø-planen, hvor vi taler om meget store arealer, og hvor det er den private, der skal søge. Her er det så Rigsantikvarens P-konto, der skal betale for de omtalte undersøgelser. Det er sådan at skovrejsning sidste år optog halvdelen af budgettet. Det forhold skal vi også have pillet ved i den nye museumslov. Hvis vi fik defineret lidt anderledes, hvad der er en offentlig betaler, så ville mange problemer være løst. DSB udfører meget store anlægsarbejder, - og dele af DSB er nu et privat selskab. Tele Danmark udfører også anlægsarbejder det er også et privat selskab. Vi kører i øjeblikket en sag mod ATP; de siger de er private, vi siger de er offentlige. Der har vi bedt statens advokat om at se på, om ATP i museumslovens forstand er en offentlig myndighed. Sådanne julelege møder vi mange af. Vi har flere eksempler på, at kommuner udstykker byggegrunde, dvs. de udstykker veje, kloakker og lign. og sælger jorden. Så betaler de for de arkæologiske undersøgelser på vejene, men hævder, at byggegrundene er private, fordi de er blevet solgte. I en aktuel sag har en kommune betalt få at få byggemodnet et kæmpe område, men alle grundene har de ikke betalt for; - og der 20 ligger et stort jernalderanlæg; så det skal vi selv betale. Hvad synes du om det nye boom af kulturperiode-centre som turistfænomen? Risikerer det ikke at give vores fag en Tivoliprofil? Nogen af dem bør man i en museumssammenhæng nok holde sig væk fra. Men de fleste steder har man jo fået noget fornuftigt ud af det. Jeg plejer at sige, at man kan gøre to ting: man kan enten vende det ryggen og sige, det er det rene tivoli, det gider vi ikke røre ved, - eller man kan vælge at prøve at gå ind i et samarbejde: Og jeg er mest tilhænger af det sidste. Kan du nævne nogle eksempler? Joh - der laves jo f.eks. jernalderhuse alle steder. Frederikssundvikingerne har bygget et hus, - som en slags kulisse. Det ser fint ud. Ved Hjemsted, hvor man har fået en ustyrlig masse penge, der har man opført jernalderhuse på den rigtige boplads. Og man har lavet en meget skæg udstilling under jorden, hvor man går hen over gravene. Så kan man tage noget som Lejre Forsøgscenter, som arbejder meget seriøst; og Middelaldercentret nede ved Nykøbing Falster, som også gør det seriøst. Men hvor man begge steder også skaber turistaktiviteter. De skal naturligvis tjene penge for at det kan løbe rundt, men de gør det i en høj standard. Jah, det er jo Middelalderår i år, og der er middelaldermarkeder overalt. En del er på ren kommerciel basis og har ikke nogen særlig høj faglig standard. Mange af dem kører jo også helt uden museer tilknyttet. Men man kan jo ikke, - og skal heller ikke, - forbyde folk at lave marked. Andre markeder kører særdeles godt, som f.eks. ved Vikingeskibshallen. Der er også et kæmpe middelaldermarked i Horsens, det er faktisk museet der har lavet det. Det kører fint. Hvert år bevilger kommunen en sum til markedet, og det er museet, der står 100 % inde for standarden.

4 Det er en kæmpe reklame for museet og for arkæologien. Hvor museerne kan gå ind i et samarbejde og få indflydelse, der synes jeg, at de skal gøre det. Mener du vi har pligt til at gøre opmærksom på, når der er noget vi synes er forkert? Et sted som f.eks. Valhalla i Tivoli slår sig jo ikke op på, at det er vikingetid ell. lign., som man vil formidle, men der hvor man slår sig op på det, finder jeg det i orden, at lokalmuseerne tager afstand og siger: "Sådan ser det altså ikke ud". I Ribe f.eks. finder man både Ribes Vikinger, altså museets egen udstilling, samt Ribes Vikingecenter, med rekonstruktioner og arrangementer, og der var tidligere en konflikt, fordi de lagde sig for tæt op ad museet for at få den popularitet, der ligger i museets udstillinger. Der sagde museet fra. Hvilken strategi bør dansk arkæologi anvende for at gøre opmærksom dens trængsler? Jeg tror, at den sidste tid, hvor vi har måttet sige: "Nu udsætter, - nu lukker vi gravningerne!" har gjort fint opmærksom på arkæologiens trængsler. Det er ikke mig som Rigsantikvar eller vores sekretariat, der er gået ud i pressen og sagt, at vi skal have flere penge, men det er museerne ude omkring, der har sagt at ministerierne må bevilge de penge, der er nødvendige for at grave. Vi vil f.eks. gerne have, at når man afsætter midler til skovrejsning, så skal man også økonomisk tage hensyn til, hvad der er af arkæologi. Og det er ikke Rigsantikvarens kasse, der skal betale det. Det skal man gøre de steder hvor man giver tilskud. Det er et emne, der kører på højeste gear i øjeblikket. Da man planlagde Vandmiljøloven var det meningen, at hektar skulle sættes under vand om året i de næste 5-10 år, - der skulle sættes 200 mio. kr. af om året. Og der sagde man indledningsvis, at hvis der var noget arkæologi i det og det er der jo så var det Rigsantikvarens bord. Det er bl.a. det, som vi skal have pillet ved. Hvis man laver lovgivning om, at man ændrer et areals fysiske tilstand, så bør udgiften til arkæologiske undersøgelser og udgravninger være regnet med i den samlede anlægsbevilling. Sidste års bevillinger til P-sager var 8,3 mio. kr. Hvad er det i år? I år er det oppe på 10,8 mio. kr. Men der graves i Danmark for mio. kr. om året, så når man regner på, hvad der bruges på nødudgravninger i Danmark, så taler vi nærmere om den størrelsesorden. Hvis vi fik del i skovrejsningspengene, havde vi ikke et problem. Og hvis vi kunne nedlægge veto mod nogen anlægsarbejder, - hvor teksten fra Maltakonventionen kunne anvendes, - så havde vi overhovedet ingen problemer. Hvis bevillingerne stiger, vil man så fortsat sortere så stramt i gravningerne? Jeg mener stadig, at man skal sortere meget stramt. Før jeg blev Rigsantikvar sad jeg som næstformand i Det Arkæologiske Nævn i mange år. Der barberede man konsekvent alle sager, - også de gode sager. I dag siger man, at hvis der er gods i en sag, bevilger man hele beløbet; her vil man gerne se en ordentlig undersøgelse. Vi har en sag i øjeblikket af den karakter, det er Ribeundersøgelserne, som prioriteres højt. Den får en særbevilling fra Finansministeriet på 9,5 mio. kr. Og der, såvel som andre steder, vil vi i øvrigt gå ind og påse, at der skrives beretninger - og at de publiceres! Det begynder vi på i stigende grad. Vi er i fuld sving med at lave lister over manglende beretninger! Der arbejder vi virkelig for at stramme op. Hvad har været din bedste og værste oplevelse som Rigsantikvar - og som arkæolog? Det er en god oplevelse når tingene lykkes. Og når får vi penge til et eller andet specielt, så er det knaldgodt. Jeg kan ikke sådan komme på en dårlig oplevelse, det har jeg faktisk tænkt lidt over. Men det kan jo svinge. Jeg kommer jo også ud for at skulle afskedige folk. Det er selvfølgelig aldrig sjovt. Men det er en del af jobbet. 21

5 Min bedste oplevelse som arkæolog, - det ved jeg ikke rigtigt... Det var en meget stor oplevelse at udgrave Hodde i sin tid. Og Vorbasse, som imidlertid ikke er helt publiceret endnu. Men Hodde var jo første gang man herhjemme lavede en total landsbyudgravning, så det var en stor oplevelse. Det er derimod ikke altid sjovt at stå i en brønd og have lavet et superflot snit, - på skrå og det hele, - og ligesom man skal tage billedet, så skrider skidtet sammen det har jeg prøvet et par gange! Hvis man ser mere generelt på det, kan du nogen gange opleve, at du er i klemme mellem arkæologien og din politiske stilling? Jeg sidder jo ikke i en politisk stilling, jeg sidder som embedsmand. Og det jeg måtte gøre her i sommer var at vise, at nu var kassen altså tom, og at det eneste vi kunne gøre, - eller faktisk to ting, - var enten at sige: det her er ingenting, det skal ikke graves, - eller bruge loven og udsætte gravningen indenfor et år. Det var selvfølgelig ikke sjovt. Der generede vi uundgåeligt en masse mennesker. Arkæologien i Danmark har jo netop opbygget et godt omdømme ved oftest at gå ind og undersøge tingene på forhånd, så andres arbejde ikke bliver standset. Du føler ikke, at du nogle gange må give køb på arkæologien? Nej - jeg føler ikke jeg har været i den situation. Jeg har selvfølgelig været i nogle situationer, hvor vi har strammet den og er gået på kompromis det sker jævnligt. Men ikke hvor der er tale om et virkelig vigtigt anlæg eller fund. Hvordan ønsker du at dansk fortidsmindeforvaltning ser ud, når Rigsantikvarembedet engang overlades til din efterfølger? Den mest omdiskuterede lovændring vedrørende fortidsmindeforvaltningen i Danmark var, da man i forbindelse med oprettelsen af Miljøministeriet i 1972 udskilte de fredede 22 fortidsminder fra Nationalmuseet og lagde dem over i Fredningsstyrelsen. De fredede fortidsminder er jo ikke fredet i forhold til en antikvarisk lov, men i forhold til Naturfredningsloven. Derfor ligger hele administrationen også i Miljøministeriet; derved skete delingen. Men der er fordele ved at de fredede fortidsminder ligger i Miljøministeriet, fordi de er en del af den arealmæssige landskabsplanlægning. Den bedste måde de kan varetages på, det er sådan set, når de indgår i en landskabsplanlægning. Jeg tror nok man må sige, at de er varetaget ganske godt i en landskabsplan. Det er det positive. Det negative er, at der er et skel imellem de fredede fortidsminder og alt det der ligger under jorden. Man ser i Miljøministeriet slet ikke på det, der ligger under flad mark. Og hvis man ser på, hvad der de sidste 25 år er kommet af arkæologiske fund i Danmark, så er den største viden ikke kommet fra gravhøje m.m., men derimod fra flad mark. Disse anlæg er ikke beskyttet. Når folk skal bygge eller foretage skovrejsning har vi kun den mulighed, at vi kan stå og se på, og udgrave det, når anlægsarbejdet er besluttet. Her ville det være dejligt, hvis man kunne sige, at de gemte ting også var beskyttet. Det er helt absurd, at f.eks. området ved Gudme, - et af vores bedste jernalderkomplekser, - overhovedet ikke er beskyttet. Der kan man gå ind og lave byggemodninger, bygge fabrikker og lign., og vi kan ikke gøre andet end stå og kigge, og grave omkap med entrepenørmaskinerne hele tiden. Det er meget lidt, der er fredet på flad mark. Når man ser internationalt på det, kan man sige, at i Danmark ligger forvaltningen af vores kulturarv i to ministerier: Kulturministeriet og Miljøministeriet. Den løse kulturarv administreres fra Kulturministeriet og den faste fra Miljøministeriet. Nogle lande følger os i denne administrative opdeling af den løse og den faste kulturarv, men det ligger og flyder internationalt, hvorledes "kulturen" fordeles imellem de to ministerier, og udviklingen må nok gå i retning af, at man smelter det noget mere sammen. Men den vigtigste faktor generelt er landskabsplanlægningen. Så det vi skal hen til er, at når man udarbejder den planlægning, så skal der altså også inddrages en

6 kulturhistorisk vurdering. Og det er man ved at komme efter nu. Tror du vi kan bibeholde den folkelige opbakning og interesse omkring arkæologien, som der har været faktisk lige siden Thomsens dage? Hvordan tror du den vil udvikle sig? Vil vi stadig være en populær videnskab? Nogle siger jo at arkæologien er den eneste nationale folkelige videnskab i Danmark. Man kan tage den presse, der har været på grund af det tidligere omtalte gravestop. Ingen steder har man været sure på museerne over at gravningen blev stoppet. Tværtimod har man sagt, at der skal graves; og at der skal være penge til det. Og omvendt har man heller ingen steder været sure, når der rent faktisk skulle graves. Nogen synes måske ikke i første omgang, at det er så sjovt at få deres jord, som de måske har passet hele deres liv, endevendt af arkæologerne. Når de så får at vide hvad det drejer sig om, så er der stor interesse. Jeg kan ikke mindes at have været ude i en situation, hvor man måtte tvinge sig adgang til at grave. Der er ikke sat spørgsmålstegn ved, at der skal graves. Det er ret vigtigt. Det har måske noget at gøre med folkets identitet. Man kan også se på besøgstallet herinde på museet. Den sektion, der har det største antal besøgende - det er oldtiden. Vil de kommende generationer også have interesse for arkæologien? Det er helt klart. Men det er op til den nuværende generation af arkæologer at holde den vedlige! Hvis man vil læse mere: Rigsantikvar Steen Hvass taler flere steder om Maltakonventionen. Denne kan læses i sin helhed på internetadressen: På Kulturministeriets hjemmeside finder man den nuværende museumslov på adressen: Tankerne omkring kulturmiljøet er nærmere beskrevet i "Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999" og kan findes på adressen: Desuden har både Rigsantikvaren og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (RAS) egne hjemmesider på Nationalmuseets internetadresse: 23

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Udpegning af Kulturarvsarealer

Udpegning af Kulturarvsarealer Udpegning af Kulturarvsarealer Af Mette Bjerrum Jensen, cand.mag. i forhistorisk arkæologi I øjeblikket sidder arkæologer på alle danske museer med arkæologisk ansvarsområde og bryder hovedet med det sidste

Læs mere

Digital på gravning en anden etnografi i felten

Digital på gravning en anden etnografi i felten Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Digital på gravning en anden etnografi i felten Under min etnografiske undersøgelse i forbindelse med den arkæologiske udgravning

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet.

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. Bestyrelsens beretning 2013 Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. 2012 har været lidt af et år m.h.t. udfordringer i

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

Publikationer i lange baner

Publikationer i lange baner af Susanne Klingenberg, Kulturstyrelsen Publikationer i lange baner Det er ved at være en tradition, at der efter større offentlige anlægsarbejder bliver udgivet en publikation, der fortæller om resultaterne

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

Nyt fra Horsens Museum Anders Horsbøl Nielsen

Nyt fra Horsens Museum Anders Horsbøl Nielsen Nyt fra Horsens Museum Anders Horsbøl Nielsen Sjældent har vi haft så koldt efterår og vinter. Det har dog ikke afskrækket vore tapre arkæologer fra at grave. Utrolig nok har der vist været gravet hver

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Besøg på Kroppedal Museum Fyrsten fra Ishøj Temaer i udstillingen Det foreliggende skolemateriale kan bruges som forberedelse til et besøg

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 212 Offentligt DATO 8. december 2014 Til Dansk Folkeparti Igen en urimelig sag, hvor loven om strandbeskyttelseslinjen rammer skævt Vi er pensionister og bosiddende

Læs mere

VHM Vellingshøj Bæk

VHM Vellingshøj Bæk VHM 715 Vellingshøj Bæk Hjørring Bjerge, Hjørring sogn, Vennebjerg herred, Hjørring Kommune Fund og Fortidsminder 165-91 VHM715F6: Arbejdsfoto. Udvidelse omkring tørvegrav. Arkæologisk forundersøgelse

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej?

E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? E-cigaretten: Sundhedsskadelig eller ej? Salget af elektroniske cigaretter går forrygende herhjemme, men de er ikke nær så ufarlige, som producenterne får dem til at lyde, lyder advarslerne Af Heidi Pedersen,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Landzonetilladelse til at etablere ridebane på matr.nr. 10f Valsømagle By, Haraldsted, beliggende Valsømaglevej 19, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til at etablere ridebane på matr.nr. 10f Valsømagle By, Haraldsted, beliggende Valsømaglevej 19, 4100 Ringsted. Majbritt Christensen og Jens Therkildsen Valsømaglevej 19 4100 Ringsted Sendt på mail: mach@soroe.dk Landzonetilladelse til at etablere ridebane på matr.nr. 10f Valsømagle By, Haraldsted, beliggende Valsømaglevej

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sønder Hadsund. En boplads fra bronzealderen ved Mariager Fjord. J.nr. ÅHM 6110 Udgravning Maj - Juli 2011. Telefon: 99 31 74 00 E-mail:

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen Birkedal Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af overløbsbassiner i Allerød vest. Gennemført fra d. 6. til d. 19. maj 2011. NFHA2993 Birkedal, matr. 25b, Lynge By Lynge, 010308-085.

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

Interview: Carina, 48 år

Interview: Carina, 48 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Interview: Carina, 48 år. 12-03-2016 Interviewer: Hvis du sådan prøver at tænke på det her med at gå på museum hvad er så dit primære

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen.

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen. Skanderborg, den 4. juli 2015 Ejvind Hertz Museumsinspektør +45 25 32 54 01 ehz@skanderborgmuseum.dk Til Region Midtjylland Att: Lars Kristiansen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenvej 26 8800

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum Målgruppe: 3.-4. klasse I slægt med Odin handler om jernaldermenneskets liv og død. Hvordan boede de i jernalderen her på egnen? Hvad levede de af? Og

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

50-kr. dyssen ved Stenvad

50-kr. dyssen ved Stenvad 50-kr. dyssen ved Stenvad Stenvad-dyssen - her set fra nordøst - harmonerer med de fleste danskeres romantiske opfattelse af hvordan en dysse ser ud. Den maleriske stendysse ca. 1,5 km nordvest for Stenvad

Læs mere