KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT"

Transkript

1 KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars Erik Skydsbjerg (LES), Helle Schou (HS), Stig Langsager (SL), Thomas McCulloch, kun den 10/9 (TMC), Manohari Tissera (MT), Helle Lunding-Møller, kun den 11/9 (HLM), og Anette Jensen (ANE). Jesper Hedegaard, KTC, onsdag den 10/9, formiddag. Jane Olsen og Jacob Juhl Harberg. Hans Ole Hede (HOH) DAGSORDEN Punkt 1. Dagsorden og referater... 2 punkt 2. Konstituering af bestyrelsen, kontingent Punkt 3. Ny hjemmeside... 2 Punkt 4. Orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer... 3 Punkt 5. Kommende arrangementer (TEMA-/årsmøde og VEJFORUM)... 3 Punkt 6. KVF s kontaktpersoner 4 Punkt 7. Kommunernes vilkår og udfordringer..4 Punkt 8. Tid afsat til bestyrelsens arbejde 5 Punkt 9. Fastlæggelse af fremtidige møder.5

2 PUNKT 1. DAGSORDEN OG REFERATER Dagsorden for 2-dages mødet blev godkendt. Tilsvarende blev referat fra bestyrelsesmøde den februar 2014 og årsmødet den 15.maj 2014 godkendt. PUNKT 2. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN KONTINGENT 2015 Lars Erik Skydsbjerg blev valgt som kasserer. Bente Rands Mortensen fortsætter som næstformand. Herefter er bestyrelsen komplet, idet Jacob Juhl Harberg er tilbage som suppleant. RR forventer et lille underskud i Enighed om at afvente næste møde, inden stillingtagen til fastlæggelse af kontingent De p.t. ekstraordinære udgifter til it forventes ikke at fortsætte i PUNKT 3. NY HJEMMESIDE Beskrivelse af det enkelte bestyrelsesmedlems arbejdsopgaver mangler i de fleste tilfælde under præsentation af bestyrelsen. Manglende beskrivelser sendes til HOH, der samler og videresender til Mette Veggerby. Jacob Juhl Harberg anmodes om at sende foto (se eksisterende foto på hjemmesiden m.h.p. at matche baggrunden) til HOH, der formidler til Mette Veggerby. KVF-repræsentationer i forskellige fora blev tilrettet. Bringes på hjemmesiden. Herefter deltog Jesper Hedegaard, der foretog en gennemgang af den nye hjemmeside, herunder proceduren for dennes vedligeholdelse, og udfyldelse af formularer i forhold til afholdelse af TEMA-møder, der skal fremsendes til KTC (kontaktperson Mette Veggerby, ) senest 1½ måned før mødets afholdelse. HUSK at notere i invitationerne, at mødedeltagelse er gratis for medlemmer. Spiseseddel for afholdelse af TEMA-møder skal revideres. Formular til indsendelse af nyt indhold til hjemmesiden blev gennemgået, og JH afleverede nye skabeloner til dagsorden, brev, referat m.m.

3 PUNKT 4. ORIENTERING FRA FORMAND OG BESTYRELSESMEDLEMMER Det blev konstateret, at ingen fra bestyrelsen planlægger at deltage i Trafik & Vejes 90 års jubilæum. Kommunal Entreprenør Forum har udtrykt ønske om koordinering af foreningernes aktiviteter. Bestyrelsens modtagelse af Teknik & Miljø og Trafik & Veje blev ajourført (HOH tilretter hos bladudgiverne). Vejregelsekretariatet (Per Antvorskov) efterlyser et antal KVF-medlemmers medvirken til gennemgang og prioritering af nye forslag til vejregler / vejregelændringer (ved mødeafholdelse i Middelfart). Vedtaget, at ANE foranlediger Per Antvorskov til at fremsende en uddybet vejregelforslag-bruttoliste til RR, der efterfølgende fremsender denne til alle kontaktpersoner til kommentering/prioritering. SAMKOM (ANE), arbejder bl.a. med 1. synliggørelse af den kommunale vejvedligeholdelse med fokus på efterslæb, 2. klimaudfordringer. Hvor er der huller for at afsløre, om der er noget, som ingen tager sig af, og 3. strategi for en styrkelse af samarbejdet med kommunerne. Det er nu muligt, at få en besked (notifikation), når der er nyt på Vejnettet.dk. Det gamle KVF logo på forsiden af Vejnettet.dk bør udskiftes med det nye logo. PUNKT 5. KOMMENDE ARRANGEMENTER (TEMA-/ÅRSMØDE OG VEJFORUM) TEMA-møder: a. VVM-screening for vejingeniører (BRM + MT) Den 23.oktober i Silkeborg, og den 30.oktober i Køge. b. Asfalt-vedligeholdelse (RR+ LES) NCC og Grontmij forventes at deltage. Tidspunkt: efteråret Kolding + et sted på Sjælland. c. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) (BRM + HS) Tidspunkt: efteråret Silkeborg (nyt boligområde) +?

4 d. Trafiksikkerhed (HS + JAO). Tidspunkt: efteråret e. Udlicitering (LES). Med baggrund i aktuel sag i Tønder. Tidspunkt: foråret f. Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand. ANE Tidspunkt: Foråret 2015 g. Modulvogntog (HLM + Mads Holm (VD)) Tidspunkt: foråret h. Private byggemodninger (forslag fra VERJFORUM 2013) ÅRSMØDE maj (BRM + HOH) Vedtaget at undersøge Aarhus som en mulig placering. Under mødet kontaktede BRM Aarhus Kommune, hvor afdelingsleder ved Center for Byens Anvendelse under Teknik & Miljø, Trine Buus Karlsen, fra Aarhus Kommune har meldt positivt tilbage. Link til anlægsprojekter p.t.: VEJFORUM 3/4 december ANE, der har foranlediget, at KVF kan stå sammen med SAMKOM, formidler udarbejdelse af oplæg til plancher, herunder reklame for de kommende (gratis) TEMA-møder. HS + ANE samarbejder om plancher. Evt, opdateret kort med KVF-medlemskommuner. HS sørger for bolcheæske med nyt logo, og for tidsplan for bemanding af KVFstand. RR medtager KVF-pc. PUNKT 6. KVF S-KONTAKTPERSONER (HERFRA DEN 11/9-14) Punktet udsat til næste møde. PUNKT 7. KOMMUNERNES VILKÅR OG UDFORDRINGER ANE beskrev VDs arbejde med en strategi for et styrket sektorsamarbejde mellem VD og kommunerne. ANE efterlyste områder, hvor kommunerne ser et potentiale

5 for øget samarbejde med det bredere sigte, at gøre vejsektoren bedre (videndeling udvikling). Bestyrelsen havde følgende bemærkninger hertil: a. VD s koordinerende rolle mangler i dag i mange sammenhænge (trafiksikkerhed + kampagner) og i forbindelse med netværk generelt b. ønske om øgede muligheder for at gennemføre forsøg c. regional vejplanlægning eksisterer ikke efter amternes nedlæggelse Herudover blev følgende emner berørt: fælleskommunalt skilteindkøb, mobilitetsplaner (er der kontakt til nabokommuner, tekniske foranstaltninger til elcykler) og tunge transporter regionalt. ANE anmodede om at melde ind til SAMKOM/ANE med ønsker om nye samarbejdsområder eller potentialer for forbedring af allerede eksisterende samarbejde. PUNKT 8. TID AFSAT TIL BESTYREÆSENS ARBEJDE Oplæg til nyhedsbrev, fastlæggelse af TEMA-møde-indhold, diverse kontakter m.m. blev afklaret. PUNKT 9. FASTLÆGGELSE AF FREMTIDIGE MØDER Den 4. november 2014, kl , videomøde fra Middelfart, Fløng og Skanderborg reserveres (inkl. nødvendig vejledning fra VD). Den februar 2015, 2-dages møde i Ringsted (HOH). Evt. møde den 15.april 2015, kl som video-møde. Samme som ovenfor.

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013. Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald

Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013. Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013 Tilstede: Afbud: Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald Thomas Dethloff, Thomas Kjærgaard Konstituering

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere