Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8."

Transkript

1 Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Jens Skov Jørgensen, Per Horn, Hemming Rasmussen, Anne Gitte Bang Jensen; Sisse Andersen (gæst) Fraværende uden afbud: Verna Nielsen, Rene Lorentzen (gæst) Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet Enstemmigt accepteret af udvalget. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. december 2011 Referat godkendt af udvalget. Pkt. 95. Forslag om ny sammensætning af Lokal-MED Det foreslås som aftalt på forrige møde, at Lokal-MED udvides med en medarbejderrepræsentant fra det tekniske serviceområde. Enstemmigt vedtaget af udvalget. kt. 96. Orientering fra ungdomsskolens ledelse Personalenyt Ny struktur på SSP-området o Bilag vedhæftet o Udtalelse fra klubkoordinatorerne Status på aktivitetsniveau Økonomi UMF-Tv Juniorklub i Hobro

2 EU-ambassadører besøg i Bruxelles Klubbernes Aktivitetsdag 2012 Festuge maj 2012 Fælles medarbejderarrangement for fagenheden Kultur & Fritid den 8. juni 2012 Personalenyt: Jens Skov Jørgensen har opsagt sin stilling som E-klasselærer skal pr. 1. maj tiltræde som ungdomsskoleinspektør v/rebild Ungdomsskole. Vi ønsker Jens held og lykke og glæder os til samarbejdet med Jens/Rebild Ungdomsskole. Sisse Andersen er ny sekretær i administrationen. Velkommen til Sisse. SSP: jævnfør bilag vil der fremover være ny struktur på SSP-området. istedet for nuværende 3 SSP-områder, vil man etablere et lokalt SSP-skoleudvalg på hver af overbygningsskolerne. Ungdomsskolen vil fortsat være en del af SSP-samarbejdet, idet vi fremover sidder i SSP Styregruppen. Aktivitetsniveau: Ungdomsskolens aktivitetsniveau ligger rigtig højt i denne sæson vi aflyser stort set ingen hold, der er stor tilslutning til vore aktiviteter, hvilket vi tilskriver vore superkontaktlærere (Jens og Martin), der jævnligt besøger overbygningsskolerne og har kontakt til de unge, og derved får sikret, at vi har tilslutning til stort set alle vore aktiviteter. Økonomi: Ungdomsskolen ligger fint i forbrug i forhold til budget. Dog har vi højere udgifter allerede nu på grunde/bygninger, hvilket skyldes nyetablering af Ungdomshuset, hvor der naturligt skal investeres i materiel mm. UMF-Tv: Ungdomsskolens TV-hold holder til i Skolegade 3 i Hobro, i den tidl. Netcafe. UMF-Tv er forpligtet til at sende TV 2 gange/ugen i henhold til den sendeaftale, der er indgået. Vi startede med 14 unge, men da der er et naturligt frafald, skal Ungdomsskolen sikre ny rekruttering løbende. Tradium har kontaktet Ungdomsskolen ang. samarbejde omkring UMF-TV et samarbejde vi glæder os til. På Ungdomsskolens Facebookprofil kan man finde link til vore udsendelser, ligesom de kan downloades via nettet på *Vimeo*. Juniorklub Hobro: inden opstart af ny juniorklub i skolegade 3 i Hobro skal bygningerne renoveres det drejer sig om renovering af vinduer, murværk, oprydning, malerarbejde mm. Derudover skal der etableres et samarbejde med Bymarkskolen, da det er her de unge i vores målgruppe går i skole. Vores målsætning er min. 25 unge i Juniorklubben. VI vi ansætter personale pr. 1. august. Ungdomsskolen har fået et budget på kr til at drive juniorklub for. EU-ambassadør: Ungdomsskolens unge tilknyttet holdet EU-ambassadør har været på besøg i Bruxelles sammen med 4 medarbejdere fra Ungdomsskolen. Det var en rigtig god oplevelse med gode unge, der også har ytret, at det var en positiv oplevelse.

3 KA 2012: Klubbernes aktivitetsdag blev desværre ikke den samme succes som i Der dukkede kun ca. 60 unge op på dagen, mod det dobbelte i Der var lagt et stort stykke arbejde i dagen fra medarbejdernes side og arrangementet var rigtig godt, dog må vi konstatere, at der er for få unge i forhold til udgifterne til arrangementet, derfor vil der ikke blive et lignende arrangement i Festuge: der er åbningsarrangement i Mariager d. 4. maj v/anne Marie Helger, hvor Ungdomsskolen også underholder før arrangementet med div. foranstaltninger.. Derudover er der åbent hus i Ungdomshuset d. 9. maj, hvor klub, kreativ værksted, værksted, admin vil være åben. Der er nedsat et udvalg, der planlægger dagen, bestående af Kasper, Gitte og Per. Ungdomsskolen v/lars og Kasper byder også ind med gratis bådture her benyttes det gratis billetsystem *Himmerlandsbilletten*, hvor alle kan bestille en billet til en gratis tur på vandet.. Lørdag d. 5. maj afholdes der ungdomsfest i hadsund, hvor bl. a Ungdomsskolen stiller med frivillig mandskab. Fælles medarbejderarrangement Kultur og Fritid: Alle medarbejder i K&F vil inden længe modtage en invitation til et fælles arrangement d. 8. juni. Pkt. 97. Orientering fra medarbejderne. Per forespørger på tidl. diskussion ang. brug af Ungdomsskolernes 2 busser. Alle ansatte har fortsat mulighed for at reservere vore busser til arrangementer i Ungdomsskoleregi og det er fortsat efter princippet først til mølle. Busserne kan reserveres via administrationen. Pkt. 98. Orientering / status på arbejdsmiljø/sikkerhed/sundhed. Status på den samlede APV-plan for Plan for udarbejdelse af APV-planer for vores nye lokaliteter o Ungdomshuset o Fabriksvej 6, Hadsund E-klasse o Skolegade 3 Nye regler på vej vedr. sejlads Rygning o Vi er udfordret på vores rygeregler forskellige regler på forskellige tidspunkter af dagen

4 Ungdomshuset: i løbet af april vil brugere af huset få tilsendt en APV, som vi opfordrer til at man besvarer og returnere. Fabriksvej i Hadsund: vore 2 undervisere i E-klassen i Hadsund vil ligeledes få tilsendt en APV. Efterfølgende vil Arbejdsgruppen arbejde på besvarelserne og evt. indkalde til møde/samtale på lokationerne. Skolegade 3: her vil der ved etablering af ny juniorklub bliver udarbejdet APV, når Ungdomsskolen skal i gang med nu APV runde i efterår Søfart: Søfartsstyrelsen har vedtaget nye regler, der betyder at Ungdomsskolen igen kan komme på vandet med vore både. Dette kræver at der udarbejdes grundige sikkerhedsinstrukser ved sejlads, en opgave som ledelsen arbejder på. Rygning: MFKommunes politik er, at der ikke må ryges på kommunal grund. Pkt. 99. Skolekom vores nye interne kommunikations platform Begrundelse for indførsel af Skolekom i organisationen Status på hvor vi er lige nu? Diskussionspunkter: o Hvad forventer udvalget af Skolekom? o Hvordan sikres det, at vi kommer godt fra land og får alle med? o Konferencerne Er de dækkende? Skolekom: skolekom er nu implementeret i Ungdomsskolen for at sikre at alle medarbejder får så højt et informationsniveau som muligt. Det forpligter for vore medarbejdere, idet vi forventer, at man mindst en gang om ugen læser alle relevante mails og indlæg. Ungdomsskolen benytter fremover kun Skolekom til mailkommunikation. Der blev udbudt 2 kurser i Skolekom, men der var ialt kun 3, der tilmeldte sig, derfor forventer vi at de fleste medarbejdere selv har sat sig ind i systemet. Skulle man have brug for support kan Mette Mathiassen kontaktes, ligesom der er en brugermanual tilgængelig i Skolekom. Der vil yderligere bliver oprettet en ny konference Ungdomshuset, hvor referater, skrivelser mm vedr. Ungdomshuset vil være tilgængelig.

5 Orientering fra formanden Pkt. 100 Personaleforening Personaleforeningen har haft generalforsamling, hvor der grundet Pernille Roths fratrædelse blev valgt ny Kasserer. Kasper Knudsen blev enstemmigt valgt. Kontingent er fortsat kr. 50 om måneden. Efter et vellykket arrangement i 2011 er saldo pr. 1. jan kr. Da Jens/formand fratræder sin stilling, skal der vælges ny formand, derfor indkaldes til ekstraordinær møde. Der indkaldes til møde d. 17. april kl Udspil torsdag den 7. eller 14. juni Pkt Fastlæggelse af næste møde Næste møde er fastsat til torsdag d. 14. juni kl Pkt Eventuelt Ingen yderligere punkter. Mødet afsluttet kl Refererent: Anne Gitte Bang Jensen

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 Referat af Mammen Friskoles generalforsamling tirsdag den 21. april 2009. I mødet deltog: 33 forældrekredsmedlemmer 1 skolekredsmedlem 8 ansatte 1 tilsynsførendekandidat Formand Marianne Pedersen byder

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere