Dagsorden for 6. DSP styregruppemøde, fredag 24. april kl , med frokost , Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for 6. DSP styregruppemøde, fredag 24. april kl. 12.45 15.30, med frokost 12.00-12.45, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø"

Transkript

1 Dagsorden for 6. DSP styregruppemøde, fredag 24. april kl , med frokost , Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr /15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel Dagsorden 1. Kommentarer til dagsorden 2. Kommentarer til referat fra sidst Projekt om fælles regionale problemstillinger: Med baggrund i diskussionen på sidste møde har sekretariatet tilrettelagt en ny proces med henblik på identifikation af fysiske regionale problemstillinger. Bratislava Conference: Det blev besluttet pr. mail efter mødet, at DSP godt kunne betale rejsen og evt. omkostninger for Orbicon for at de deltager på vegne af DSP i Bratislava på International Conference of Contaminated Sites. 3. Nyt fra parterne 4. Identifikation af fælles regionale problemstillinger, der kan danne baggrund for en behovsbaseret produktudvikling Til orientering v. Nanna Thomsen og Christian Andersen, sekretariatet Det er tænkt, at problemanalysen tager afsæt i den unikke situation i hver region, og måske skal den gennemføres regionsvist, for til sidst at lave en sammenstilling og en syntese. Hensigten er 1) at biddrage til den enkelte regions udviklingsstrategi og 2) at udpege områder, hvor der kan være fælles udviklingsbehov. Sekretariatet planægger et møde med regionerne, COWI og CLEAN/ Inno-MT om proces-

2 sen den 21. april. Udkommet af projektet skal være en række problemformuleringer der er så konkrete, at de kan anvendes som udviklingsmål. Der skal dernæst ske en prioritering både i regionalt og i DSP regi af problemformuleringerne, inden evt. udvikling og innovationsarbejder kan sættes i gang. COWI bliver bedt om at komme med et projektoplæg som opfølgning på mødet den 21. april, som kan fremlægges til beslutning i jordchefkredsen 27. maj. Projektet vil kunne påregnes færdiggjort inden årets udgang. Side 2 5. Drøftelse af model for DSP efter 2015, bilag 1 og 2 Til drøftelse v. Kristian Johnsen, Region H. På branchemødet den 26. februar i Miljøstyrelsen blev DSPs fremtid diskuteret. Der blev draget en del konklusioner på mødet: Man ser hellere DSP som et netværk end som en medlemsbaseret organisation Man foretrækker at være repræsenteret via sin interesseorganisation Der er stor villighed til at lægge arbejde i partnerskabet Der er begrænset villighed til at opbygge en medlemsfinansieret organisation Der er en stigende interesse for at arbejde i udlandet De primære ønsker til DSP s leverancer er - 1) facilitering af eksportplatforme som det eks. er gjort i Kina, 2) formulering af OPI totalløsninger med brug af flere discipliner og fælles markedsmodning af produkter og 3) Understøttelse af repræsentation på konferencer og eksportrejser I regionerne er der velvilje til at videreføre DSP. Emnet vil derfor blive drøftet af de regionale udviklingsdirektører dem 8. maj. Det er afgørende for regionernes vilje til fortsat at finansiere DSP, at initiativet afspejler et reelt behov og ønske i branchen, og fra branchen ses at medvirke aktivt. Regionerne vil måske skulle være bredere repræsenteret end nu, men ikke på bekostning af repræsentation fra branchen. Formulering af et DSP for perioden kunne have følgende tidsplan: 26. februar branchemøde marts diskussion i jordchefgruppen 24. april diskussion i DSP styregruppe 8. maj oplæg til drøftelse i Udviklingsdirektørkredsen 11. maj DSP styregruppemøde med Netherland Soil Partnership om deres erfaringer Juni-august - konsultation af hovedaktører September DSP branchemøde 2 September Beslutningsoplæg til jordchefkredsen

3 September Fremlæggelse af oplæg i DSP styregruppe Oktober - Beslutningsoplæg til direktør kredsen Oktober - Beslutningsoplæg til Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU November - Beslutningsoplæg til danske Regioners bestyrelse Side 3 6. State-of-green profiler Til orientering v. Morten Christensen og Christian Andersen, sekretariatet State-of-green er Danmark udstillingsvindue for grønne løsninger. Sekretariatet arbejder pt på at der oprettes så mange profiler som muligt, og at der oprettes så mange solutions som muligt. Det skal desuden drøftes, hvorledes vi strategisk bruger det produktkatalog, der reelt etableres på denne måde. 7. Kommunikation Til drøftelse og beslutning v. Christian Andersen, sekretariatet Det indstilles, -at der tages stilling til, hvilket omfang styregruppens mødemateriale skal lægges ud på DSP hjemmesiden -at det drøftes, hvorledes udkommet fra særligt styregruppemøder udbredes i de repræsenterede organisationer - at det drøftes hvad vi vil med et nyhedsbrev Der er oprettet en dansk del af DSP s hjemmeside, hvor det er gjort muligt at udsende et nyhedsbrev, som man kan til- og afmelde sig. Herudover kan der lægges nyheder ud på hjemmesiden og linkedin gruppen bruges på samme måde til at gøre opmærksom på forskellige tiltag. Materialet til styregruppemøderne giver et væsentligt overblik over, hvad der sker i partnerskabet. Dette inkluderer dagsordener, referater og bilag. Det skal derfor diskuteres, i hvilket omfang dette materiale er velegnet til at kommunikere med det bredere bagland. 8. Den ny MUDP-lov og bestyrelse Til orientering v. MST Om muligheder der tegner sig med Udenrigsministeriets dedikerede vækstrådgivere & strategisk sektorsamarbejde, nyt om MUDP og puljer.

4 9. Kina Til beslutning og til orientering v. Christian Andersen, sekretariatet Side 4 Det indstilles, at DSP planlægger et DSP-Kina seminar på engelsk i forbindelse med AquaConsoil Der kører en del parallelle Kina-initiativer med et vist interesseoverlap - Wuxi, Chengdu, Grundvandspartnerskabet og ministerielle aktiviteter. For at binde disse forskellige aktiviteter sammen foreslås det at afholde et seminar om Kina 8. juni kl (inden Aquaconsoil starter), hvor målgruppen er de institutioner og firmaer, der er virksomme på og interesserede i markedet. Der vil formentligt være gæster fra Kina til stede. Kommunale initiativer i Kina: Desuden til orientering: GEO har endnu ikke fået kontrakt på fase 2 med Wuxi Urban Development Group (WUDG). Opgaven skal i udbud, som forventes afsluttet inden sommer. Sekretariatet arbejder på en shortliste af virksomheder, der er dedikerede og kompetente til at arbejde sammen med WUDG. Region Hovedstaden overvejer gennemførsel af træningskursus i Wuxi som led i TCC samarbejdet.

5 Region Midtjylland modtager besøg fra Sichuan provinsen i juni måned. Her planlægges et MoU underskrevet. Et evt. pilot projekt vil dermed nok tidligst gå i gang i MST overvejer deltagelse i China International Environmental Conference i Beijing juni. Der orienteres desuden om møde med Chinese Association of Environmental Industry Equipment 23. april. Side Ny udbudslov konsekvenser og muligheder Til orientering og drøftelse v. Peter Rank, sekretariatet Den ny udbudslov træder i kraft 1. oktober. Danske Regioner har haft bilaterale drøftelser med FRI om mulighederne for at reducere transaktionsomkostninger og imødekomme rådgivernes kritik af manglende risikovillighed på nye teknikker ved afværge. Der er mulighed for afholdelse af VMR-kurser med deltagelse af både regionsansatte og rådgivere. Konkurrencestyrelsen er på vej med vejledning på området. 11. Eventuelt 12. Næste møde Der er ekstraordinært styregruppemøde mandag den 11. maj i anledning af besøg fra den hollandske miljøstyrelse, hvor vi vil høre om deres erfaringer med Netherland Soil Partnership - Det næste ordinære møde fastlægges. Bilag 1. Udkast til sagsfremstilling om DSP efter 2015 til fremlæggelse for Danske Regioners kreds af regionale udviklingsdirektører, 8. maj eftersendes 2. svar fra branchemødet 26. februar

6 Deltagere - styregruppe 1. Kristian Johnsen, vicedirektør, Region Hovedstaden 2. Søren Buch Svenningsen, kontorchef, Miljøstyrelsen 3. Ulrik Ryssel Albertsen, konsulent, FRI 4. Mads Leerbech, projektleder, Dansk Miljøteknologi 5. Jørgen Mølgaard Christensen, projektleder, DGE/ BioRem Aps, for Innovationsnetværk for Miljøteknologi 6. Ida Olesen, områdechef, Region Syddanmark, for ATV jord & grundvand Side 6 Øvrige deltagere 7. Morten Sørensen, leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, suppleant for Kristian Johnsen 8. Carsten Bagge Jensen, enhedschef, Region Hovedstaden, bisidder for Kristian Johnsen 9. Nanna Rørbech, AC-tekniker, Miljøstyrelsen, bisidder for Søren Buch Svenningsen 10. Ole Frimodt, afdelingsleder, Orbicon, bisidder for Mads Leerbech 11. Inger Asp Fuglsang, forretningschef, NIRAS, bisidder for Ulrik Ryssel Albertsen 12. Maiken Fauerby, viceafdelingschef, Krüger, fagpanelet 13. Poul Bjerg, professor, DTU 14. Nanna Isbak Thomsen, konsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer 15. Morten Christensen, student, Danske Regioner 16. Christian Andersen, seniorkonsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (sekretær)

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 15. marts 2013, fra kl. 9.30 til 13.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Organisatorisk handlingsplan

Organisatorisk handlingsplan Organisatorisk handlingsplan De overordnede rammer og prioriteringer for SF s organisation er sat af landsmødet først og fremmest i arbejdsplanen for perioden 2012 14. Nærværende handlingsplan er en udbygning

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere