Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra Sejlerafdelingen 2013"

Transkript

1 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for dette da bestyrelsen ikke har kendskab til nogen, men vi har også en søsterafdeling hvor vi igennem årene har haft en del berøringsflader. Der for skal vi mindes 2 fra Motorbådsafdelingen der er gået bort siden sidste generalforsamling. John Johansson der i mange år var meget aktiv i motorbådsafdelingen sad i en del år i bestyrelsen og i gennem mange år var han vor faste varmemester, der passede det gamle olie- og gasfyr. Henning Ratleff var også aktiv i motorbådsafdelingen og var en del år med i elveklubben. De seneste år så vi dem ikke længere i klubhuset, da de ligesom resten af motorbådsafdelingen havde trukket sig tilbage til Las Vegas. Lad os rejse os og holde et minuts stilhed.. Æret være deres minde. Medlemstilgangen og Økonomien Medlems antallet har gennem de seneste år været meget stabilt, men med en uheldig tendens til at være nedadgående, årets tal er 348. Vi er således stadig den største afdeling i klubben, som vi altid har været. Økonomien er trods sponsorflugt og svære tider rimelig fornuftig, dette vil komme frem ved årets regnskabsfremlæggelse. Vi har ikke længere de store indtægter bortset fra kontingentet, kapsejladserne og Baren. Vi må så trække på medlemmerne og deres frivillige indsats for at få det hele til at hænge sammen og det er der heldigvis der giver. Vi må også føre en stram økonomisk styring og være aktive med at søge fondsmidler og sponsorer til de projekter vi starter. Til vore kapsejladser er det stadig muligt at få sponsorer, hvis produktet er attraktivt og markedsføringen ordentlig, hvilket vi må sande fra Sjælland Rundt, hvor der i dag ikke er flere sponsorer tilbage til dette klubbens tidligere flagskib, som drev klubbens økonomi i mange år, dog lykkedes det os at få et positivt økonomisk resultat ud af sejladsen. Watski2star gav et fornuftigt overskud til klubben og Baltic Sea Challenge som året inden havde givet underskud - et underskud der blev dækket af Swan Club Danmark gav i år et overskud der kunne dække det tidligere underskud og en henlæggelse på kr. til evt. fremtidige underskud, alligevel blev det til et pænt overskud til klubben, som dog regnskabsmæssigt først kan fremgå af regnskabet for 2013, da regnskabet for sejladsen ikke var klart før vi havde afsluttet klubbens årsregnskab. Med udgang af 2012 ophørte DIF med at tilbyde deres økonomi- og medlemssystem Foreningspakken. I stedet for at købe adgang til det kommercielle system, der blev anbefalet, har vi valgt at benytte et gratis system der hedder VIG foreningsprogram som kan alt hvad vi har behov for. Dette har dog givet nogle tilpasningsproblemer, så vor kasserer har haft sine hovedbrud med at finde ud af hvordan det hele hang sammen. Der er mange tilpasningsmuligheder, men det skal nok komme på plads i løbet af året og så er der sparet en del penge.

2 Informationerne fra klubben skal helst udsendes som , men der er stadig mange, der ikke har oplyst deres adresse og heller ikke har tilmeldt sig PBS, gør det for det er en af de måder vi kan spare penge og arbejdsindsats på. Hjemmesiden skal vi have flere til at skrive på, den skal benyttes til at give information til medlemmerne sammen med korte s der gør opmærksom på hvad der sker. Det er vort håb at i fremtiden kunne spare de manuelle udsendelser, da det efterhånden er blevet en dyr affære. Baren Har nu været åben i over 2 år i klubbens eget regi og den har, nu da de fleste sponsorer er faldet fra, gjort det muligt at holde ungdomsafdelingen i gang og vort grej i orden. Vi har ansøgning inde hos myndighederne for en forlængelse af bevillingen der udløb 1. marts, så pt. kører vi på en foreløbig bevilling. Skal baren være åben fremover, behøver vi en gruppe af frivillige der kan påtage sig vagter, da jeres formand er ved at køre træt i at skulle være fast bundet til at være bartender 3 til 4 dage om ugen. Få har meldt sig til at tage vagter i ny og næ, men der skal en mere fast ordning til hvis det skal virke. Vi har valgt, at lokalet altid skal være åbent når Kronborg Havbad har åbent, så man kan gå op og tage en kop kaffe eller spise sin medbragte mad, dette har dog medført at ting forsvinder fra lokalet og at vort fadølsanlæg til tider benyttes uden der ligger penge for det fortærede. Et låsesystem eller et andet anlæg er under overvejelse, da øllet ikke kan frakobles uden at blive dårligt. Vi har stadig servering fredag fra og lørdag søndag fra Efter 1. maj vil der igen være åbent om onsdag i forbindelse med onsdagssejladserne. Vi har i 2012 ikke holdt julefrokost sammen med Kajakklubben Krogen, de ville gerne hoppe et år over og da vi selv var en del presset tidsmæssigt, opgav vi den. Derimod blev hjælperfesten afholdt for dem der har været aktive med at få klubben til at køre rundt, det blev en rigtig god aften. Seniorklubben er flyttet ind i klublokalet hvor de holder møde hver tirsdag eftermiddag, der er stort fremmøde til glæde for de mange ældre vi efterhånden har i klubben. Stor tak til Kirsten og Busse Bent for deres store indsats. Voksensejler undervisningen Er blevet kørt af Jannik Stamp i klubbens IF-er, han har desværre nu meldt sig ud af klubben, men Olav Thorhauge har lovet at træde til, så det vil også fremover blive muligt at komme på sejlerskole, men vi mangler dog stadig medlemmer der vil deltage i dette vigtige arbejde for klubben, da én båd ikke rækker lang. Der blev i 2012 ikke afholdt kapsejladsregel kursus eller undervisning til Duelighedsbevis/Speedbådskørekort, det skulle vi gerne få til at køre igen. Vi har i nogle år haft et samarbejde med Duelighedsklubben, der via internettet gav undervisning i den teoretiske del, så skulle vi give den praktiske undervisning og eksamen for dem der boede i vort område, da det ikke gav andet resultat end et par stykker der kom til den praktiske prøve hos os, opgav vi samarbejdet.

3 Ungdomsafdelingen har igen i år haft en rigtig god sæson, de har deltaget i mange stævner i ind- og udland. Det har givet pæne resultater, dog ingen mesterskaber. De mange unge vi har haft er ved at vokse ud af optimistjollen og der er tryk på for at få skaffet mindst en Feva XL jolle til og snart også behov for at få en bedre bådpark der kan fastholde de unge medlemmer til de selv har råd til at købe båd. Ungdomsafdelingen afholdt i 2012 Sommercamp, hvor de sammen med Havnen, der holdt maritimt loppemarked og Motorbådsafdelingen der holdt Fregatskydning, fik havnen og klubhuset til at bruse af liv. Desværre gav Sommercampen et økonomisk underskud, hvilket ikke er meningen, når der bliver lagt så mange kræfter i det. I øvrigt har sejlerne klaret sig godt til stævner med bl.a. en 2. plads i DM Feva mm. - og der har været en super tur til Harboe Cup/Skælskør med forældrene. Vi har løbende en dialog med ungdomsafdelingen om hvad et juniormedlemskab bør koste, de mener selv at vi er for billige, og at alle bør betale for et familiemedlemskab, bestyrelsens holdning har været, at det skulle være frivilligt, og en nødvendighed for de forældre der ville med på vandet og hjælpe til, for at være dækket forsikringsmæssigt af Sejlunionens ordning. Vi går med den nye bestyrelse i gang med at få en løsning på dette, da udgifterne til at drive ungdomsafdelingen er vokset markant og der må en mere stram budget styring til hvis vi skal kunne køre videre uden yderligere midler. Der har i årets løb været en del uro i ungdomsafdelingen og forældrene har bedt om større indflydelse på styringen, det har medført, at der nu er nedsat et ungdomsudvalg med Henrik Holst som formand, som skal forsøge at koordinere de mange forskellige aktiviteter der forgår i ungdomsafdelingen og få os mere synlige rundt om i kommunens skoler og klubber og hvor vi ellers kan gøre opmærksom på hvad vi kan tilbyde. Stor tak til alle dem der driver ungdomsafdelingen, både ledere og forældre og en særlig tak til Sebastian og Andreas for deres kæmpe arbejdsindsats og iver. Klubsejladserne Onsdagssejlerne kører som sædvanligt. Her kan alle være med og prøve kapsejladsens ædle kunst, og bagefter ha en hyggestund med socialt samvær i klubhuset under præmieoverrækkelsen, hvor man samtidig kan diskutere dagens sejlads. Der er som regel tændt op i grillen, så man kan tage lidt mad med, der kan tilberedes og spises i fællesskab. Det har skabt god stemning i klubhuset efter sejladserne. Roar, Axel og Eva/Tom har kørt sejladserne de seneste år, tak til dem for indsatsen. Stor tak til Kronborg Marine Bådsalg for at have sponseret præmierne til årets sejladser. Sjælland Rundt fortsætter - Sundet Rundt Twohanded og Hven-Hesselø er skrinlagt I 2012 var kun 30 tilmeldte og 8 på det nye tiltag Sundet Rundt og på forespørgsler fra pressen, udtalte formanden at nu var bunden nok ved at være nået Vi startede med 12 når vi det igen, stopper vi. Det gav reaktion fra mange fra sejlerne og bådpressen, som begyndte at skrive om

4 sejladsen de mente ikke vi måtte nedlægge sejladsen, den gennem tiderne, måske største danske sejlbegivenhed. Så vi giver den endnu en chance. Under overskriften Sjælland Rundt tilbage til rødderne har klubben udsendt en pressemeddelelse til en bred vifte af medier. Den blev vel modtaget af pressen og vi fik spalteplads i aviserne og på forsiden af diverse hjemmesider, sågar i et tysk sejlsportsblad, og vi har siden fået en hel del positiv respons og gamle Sjælland Rundt film på nettet blev pludseligt et hit. Nu må vi så se om det giver noget positivt til deltagerantallet. Næste Sjælland Rundt bliver kun rundt om Sjælland med de 2 baner vi altid har haft, ikke andre forstyrrende tiltag. Sejladsen flyttes til start torsdag d. 13. juni kl. 18. Baltic Sea Challenge Denne sejlads for både fra 35 fod og opefter laver vi i samarbejde med Swan Club Danmark. Sejladsen havde i 2012 lidt flere deltagere end året før og blev som første gang afviklet fra Statshavnen udfor Kulturværftet, måske et år for tidligt, da forholdene ikke var særlig gode. Der var 50% fremgang fra 8 12 ikke meget at prale af, men dog en fremgang. Største båd i år var en 60 fods Swan. Til dette års sejlads bliver forholdene forbedret, havnen er ved at være færdigbygget og der er lagt 4 flydebroer ud som skal være på plads inden 1. maj med strøm og vand, og bedre muligheder for at komme om bord og fra borde. I 2012 fik vi dag 1 afviklet 4 nogenlunde sejladser, men vi skal være skarpere i år på banelægningen, der består af op og ned baner samt chikane baner. Dag 2 lå vi længe derude i fuldkommen vindstille, og ved 13 tiden opgav vi al videre sejlads. Som noget nyt forsøgte vi i samarbejde med et nyt firma SportsXStream at transmittere direkte fra banen til en hjemmeside på nettet, alle både var udstyret med en GPS sender og bådene blev fulgt af filmhold i gummibåde der sendte direkte video via radiolink til land. Spændende ny måde at dække sejlads på. På land hyggede vi os med mole øl og festmiddag i teltet, som i år havde fået flot blåt gulvtæppe, det hyggede virkelig og gav en betydelig bedre akustik i teltet. Denne sejlads tror jeg kan udvikle sig positivt, hvis vi behandler den ordentlig. Sponsorerne tror på vore bestræbelser, på at få en ny stor sejlads op at stå og de elsker beliggenheden og rammerne i Kulturhavnen med Kronborg, Kulturværftet, Søfartsmuseet og Helsingør som baggrund. En bedre kulisse kan man ikke ønske sig. Sidste år indgik vi i samarbejde med Kerteminde, Århus, KDY om at lave en Big Boat serie. Nu er Kerteminde faldet fra og selve håndteringen af denne serie er overgået til sejlerne, som selv laver regler og udvælger de stævner, de mener skal indgå i serien. Det tror jeg er en betydelig bedre løsning end at klubberne skal blive enige. Foreningen blev stiftet 2. marts i år og de 3 ovennævnte stævner indgår i serien. Aarhus Big Boat Race og Baltic Sea Challenge blev de to stævner, der kommer til at gælde som udtagelse til sommerens Royal Ocean Cup på Bornholm. En stor tak til vore sponsorer på stævnet: Pantaenius som hovedsponsor. Garmin, Henry Lloyd, Kronborg Marine Bådudstyr og Columbus Marine som præmiesponsorer, Tak til Hans Just, Tuborg, North Sail og Quantum Sail for hjælp.

5 Fremover håber vi dette stævne kan blive en attraktion. Watski2Star der er et samarbejde mellem os og KDY havde igen pæn søgning, men det var året efter et år med kraftig vind, baneændring til ned i Sundet og stort frafald inden sejladsen, som reaktion på det nåede vi ikke længere end op på 87 deltagere, så det var første år vi ikke nåede vor grænse på 125 deltagende både. I år var vinden så svag at vi sendte dem rundt Hesselø først for at være sikker på at bådene ankom i rimelig tid for restauratøren der skulle servere mad, i Hundested blev vi så enige om at sende sejlerne samme vej hjem igen - i stedet for at sende uden om Hallands Väderö - for at kunne nå til Gallamiddagen i Helsingør. Efter sidste års sejlads er KDY og Watski (hovedsponsoren) blevet enige om at sejladsen skulle ha en ny start, så sejladsen er flyttet til Rungsted, Pitstoppet er afskaffet, og der startes med omvendt respit. Vi er stadig med i arrangementet, men det er lidt svært at se hvor vi kommer ind i billedet. KDY og HAS har stadig en kontrakt omkring samarbejdet, som kan opsiges ved udgangen af et år. Tak til Watski som hovedsponsor, til Harboe for at have leveret drikkevarer og Trac-Trac for at levere udstyr, så bådene kan følges på internettet og til Quantum Sejl for at levere nummerskilte. En stor tak til alle jer der har hjulpet til med at få alle vore aktiviteter til at fungere og som er grunden til at eksterne samarbejdspartnere synes det er attraktivt at lave arrangementer sammen med os. Det kan vi nok takke vore mange års Sjælland Rundt erfaring for. Motorbådsafdelingen vil bygge nyt klubhus Styrehuset af en Notbåd, der skal placeres på et fundament Havnen skal stille til rådighed. Motor vil samtidig trække sig ud af Helsingør Amatør Sejlklub, de har foreslået at de laver mageskifte med Kajakklubben, der så skulle flytte ind i klubhuset og overtage Motors andel af Klubben. Det har vi katagorisk sagt nej til, men er indgået i en positiv dialog om en mulig løsning. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal analysere sagen og rådgive bestyrelsen. Jørgen Vinding, Morten Hauch, Jan Madsen og formanden er medlemmer, senere når vi bliver mere konkrete vil vi indkalde økonomisk og juridisk bistand. Tak til vore klub sponsorer Kronborg Marine Bådsalg og Bådudstyr, Kronborg Havbad, Viatempo, Toplift, Handelsbanken, Esrumvejens bageri og Provianten Tak til vore samarbejdspartnere En stor tak til Havnekontoret og alt dets personale for deres store samarbejdsvilje og hjælp. Tak til KDY for samarbejdet omkring Watski2Star og Swan Club Danmark for samarbejdet omkring BalticSeaChallenge og tak til Kronborg Havbad og Skydeselskabet for samarbejdet omkring forplejningen ved vore forskellige arrangementer. Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingen. Kim Christian Dragstrup, formand

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Ron modtager Korpsets Hæderstegn

Ron modtager Korpsets Hæderstegn Ron modtager Korpsets Hæderstegn December 2012 På søledermødet i november fik Ron tildelt Korpsets hæderstegn. Ron har gennem mange år gjort en stor indsats for især søspejderne i både ind- og udland.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere