Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra Sejlerafdelingen 2013"

Transkript

1 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for dette da bestyrelsen ikke har kendskab til nogen, men vi har også en søsterafdeling hvor vi igennem årene har haft en del berøringsflader. Der for skal vi mindes 2 fra Motorbådsafdelingen der er gået bort siden sidste generalforsamling. John Johansson der i mange år var meget aktiv i motorbådsafdelingen sad i en del år i bestyrelsen og i gennem mange år var han vor faste varmemester, der passede det gamle olie- og gasfyr. Henning Ratleff var også aktiv i motorbådsafdelingen og var en del år med i elveklubben. De seneste år så vi dem ikke længere i klubhuset, da de ligesom resten af motorbådsafdelingen havde trukket sig tilbage til Las Vegas. Lad os rejse os og holde et minuts stilhed.. Æret være deres minde. Medlemstilgangen og Økonomien Medlems antallet har gennem de seneste år været meget stabilt, men med en uheldig tendens til at være nedadgående, årets tal er 348. Vi er således stadig den største afdeling i klubben, som vi altid har været. Økonomien er trods sponsorflugt og svære tider rimelig fornuftig, dette vil komme frem ved årets regnskabsfremlæggelse. Vi har ikke længere de store indtægter bortset fra kontingentet, kapsejladserne og Baren. Vi må så trække på medlemmerne og deres frivillige indsats for at få det hele til at hænge sammen og det er der heldigvis der giver. Vi må også føre en stram økonomisk styring og være aktive med at søge fondsmidler og sponsorer til de projekter vi starter. Til vore kapsejladser er det stadig muligt at få sponsorer, hvis produktet er attraktivt og markedsføringen ordentlig, hvilket vi må sande fra Sjælland Rundt, hvor der i dag ikke er flere sponsorer tilbage til dette klubbens tidligere flagskib, som drev klubbens økonomi i mange år, dog lykkedes det os at få et positivt økonomisk resultat ud af sejladsen. Watski2star gav et fornuftigt overskud til klubben og Baltic Sea Challenge som året inden havde givet underskud - et underskud der blev dækket af Swan Club Danmark gav i år et overskud der kunne dække det tidligere underskud og en henlæggelse på kr. til evt. fremtidige underskud, alligevel blev det til et pænt overskud til klubben, som dog regnskabsmæssigt først kan fremgå af regnskabet for 2013, da regnskabet for sejladsen ikke var klart før vi havde afsluttet klubbens årsregnskab. Med udgang af 2012 ophørte DIF med at tilbyde deres økonomi- og medlemssystem Foreningspakken. I stedet for at købe adgang til det kommercielle system, der blev anbefalet, har vi valgt at benytte et gratis system der hedder VIG foreningsprogram som kan alt hvad vi har behov for. Dette har dog givet nogle tilpasningsproblemer, så vor kasserer har haft sine hovedbrud med at finde ud af hvordan det hele hang sammen. Der er mange tilpasningsmuligheder, men det skal nok komme på plads i løbet af året og så er der sparet en del penge.

2 Informationerne fra klubben skal helst udsendes som , men der er stadig mange, der ikke har oplyst deres adresse og heller ikke har tilmeldt sig PBS, gør det for det er en af de måder vi kan spare penge og arbejdsindsats på. Hjemmesiden skal vi have flere til at skrive på, den skal benyttes til at give information til medlemmerne sammen med korte s der gør opmærksom på hvad der sker. Det er vort håb at i fremtiden kunne spare de manuelle udsendelser, da det efterhånden er blevet en dyr affære. Baren Har nu været åben i over 2 år i klubbens eget regi og den har, nu da de fleste sponsorer er faldet fra, gjort det muligt at holde ungdomsafdelingen i gang og vort grej i orden. Vi har ansøgning inde hos myndighederne for en forlængelse af bevillingen der udløb 1. marts, så pt. kører vi på en foreløbig bevilling. Skal baren være åben fremover, behøver vi en gruppe af frivillige der kan påtage sig vagter, da jeres formand er ved at køre træt i at skulle være fast bundet til at være bartender 3 til 4 dage om ugen. Få har meldt sig til at tage vagter i ny og næ, men der skal en mere fast ordning til hvis det skal virke. Vi har valgt, at lokalet altid skal være åbent når Kronborg Havbad har åbent, så man kan gå op og tage en kop kaffe eller spise sin medbragte mad, dette har dog medført at ting forsvinder fra lokalet og at vort fadølsanlæg til tider benyttes uden der ligger penge for det fortærede. Et låsesystem eller et andet anlæg er under overvejelse, da øllet ikke kan frakobles uden at blive dårligt. Vi har stadig servering fredag fra og lørdag søndag fra Efter 1. maj vil der igen være åbent om onsdag i forbindelse med onsdagssejladserne. Vi har i 2012 ikke holdt julefrokost sammen med Kajakklubben Krogen, de ville gerne hoppe et år over og da vi selv var en del presset tidsmæssigt, opgav vi den. Derimod blev hjælperfesten afholdt for dem der har været aktive med at få klubben til at køre rundt, det blev en rigtig god aften. Seniorklubben er flyttet ind i klublokalet hvor de holder møde hver tirsdag eftermiddag, der er stort fremmøde til glæde for de mange ældre vi efterhånden har i klubben. Stor tak til Kirsten og Busse Bent for deres store indsats. Voksensejler undervisningen Er blevet kørt af Jannik Stamp i klubbens IF-er, han har desværre nu meldt sig ud af klubben, men Olav Thorhauge har lovet at træde til, så det vil også fremover blive muligt at komme på sejlerskole, men vi mangler dog stadig medlemmer der vil deltage i dette vigtige arbejde for klubben, da én båd ikke rækker lang. Der blev i 2012 ikke afholdt kapsejladsregel kursus eller undervisning til Duelighedsbevis/Speedbådskørekort, det skulle vi gerne få til at køre igen. Vi har i nogle år haft et samarbejde med Duelighedsklubben, der via internettet gav undervisning i den teoretiske del, så skulle vi give den praktiske undervisning og eksamen for dem der boede i vort område, da det ikke gav andet resultat end et par stykker der kom til den praktiske prøve hos os, opgav vi samarbejdet.

3 Ungdomsafdelingen har igen i år haft en rigtig god sæson, de har deltaget i mange stævner i ind- og udland. Det har givet pæne resultater, dog ingen mesterskaber. De mange unge vi har haft er ved at vokse ud af optimistjollen og der er tryk på for at få skaffet mindst en Feva XL jolle til og snart også behov for at få en bedre bådpark der kan fastholde de unge medlemmer til de selv har råd til at købe båd. Ungdomsafdelingen afholdt i 2012 Sommercamp, hvor de sammen med Havnen, der holdt maritimt loppemarked og Motorbådsafdelingen der holdt Fregatskydning, fik havnen og klubhuset til at bruse af liv. Desværre gav Sommercampen et økonomisk underskud, hvilket ikke er meningen, når der bliver lagt så mange kræfter i det. I øvrigt har sejlerne klaret sig godt til stævner med bl.a. en 2. plads i DM Feva mm. - og der har været en super tur til Harboe Cup/Skælskør med forældrene. Vi har løbende en dialog med ungdomsafdelingen om hvad et juniormedlemskab bør koste, de mener selv at vi er for billige, og at alle bør betale for et familiemedlemskab, bestyrelsens holdning har været, at det skulle være frivilligt, og en nødvendighed for de forældre der ville med på vandet og hjælpe til, for at være dækket forsikringsmæssigt af Sejlunionens ordning. Vi går med den nye bestyrelse i gang med at få en løsning på dette, da udgifterne til at drive ungdomsafdelingen er vokset markant og der må en mere stram budget styring til hvis vi skal kunne køre videre uden yderligere midler. Der har i årets løb været en del uro i ungdomsafdelingen og forældrene har bedt om større indflydelse på styringen, det har medført, at der nu er nedsat et ungdomsudvalg med Henrik Holst som formand, som skal forsøge at koordinere de mange forskellige aktiviteter der forgår i ungdomsafdelingen og få os mere synlige rundt om i kommunens skoler og klubber og hvor vi ellers kan gøre opmærksom på hvad vi kan tilbyde. Stor tak til alle dem der driver ungdomsafdelingen, både ledere og forældre og en særlig tak til Sebastian og Andreas for deres kæmpe arbejdsindsats og iver. Klubsejladserne Onsdagssejlerne kører som sædvanligt. Her kan alle være med og prøve kapsejladsens ædle kunst, og bagefter ha en hyggestund med socialt samvær i klubhuset under præmieoverrækkelsen, hvor man samtidig kan diskutere dagens sejlads. Der er som regel tændt op i grillen, så man kan tage lidt mad med, der kan tilberedes og spises i fællesskab. Det har skabt god stemning i klubhuset efter sejladserne. Roar, Axel og Eva/Tom har kørt sejladserne de seneste år, tak til dem for indsatsen. Stor tak til Kronborg Marine Bådsalg for at have sponseret præmierne til årets sejladser. Sjælland Rundt fortsætter - Sundet Rundt Twohanded og Hven-Hesselø er skrinlagt I 2012 var kun 30 tilmeldte og 8 på det nye tiltag Sundet Rundt og på forespørgsler fra pressen, udtalte formanden at nu var bunden nok ved at være nået Vi startede med 12 når vi det igen, stopper vi. Det gav reaktion fra mange fra sejlerne og bådpressen, som begyndte at skrive om

4 sejladsen de mente ikke vi måtte nedlægge sejladsen, den gennem tiderne, måske største danske sejlbegivenhed. Så vi giver den endnu en chance. Under overskriften Sjælland Rundt tilbage til rødderne har klubben udsendt en pressemeddelelse til en bred vifte af medier. Den blev vel modtaget af pressen og vi fik spalteplads i aviserne og på forsiden af diverse hjemmesider, sågar i et tysk sejlsportsblad, og vi har siden fået en hel del positiv respons og gamle Sjælland Rundt film på nettet blev pludseligt et hit. Nu må vi så se om det giver noget positivt til deltagerantallet. Næste Sjælland Rundt bliver kun rundt om Sjælland med de 2 baner vi altid har haft, ikke andre forstyrrende tiltag. Sejladsen flyttes til start torsdag d. 13. juni kl. 18. Baltic Sea Challenge Denne sejlads for både fra 35 fod og opefter laver vi i samarbejde med Swan Club Danmark. Sejladsen havde i 2012 lidt flere deltagere end året før og blev som første gang afviklet fra Statshavnen udfor Kulturværftet, måske et år for tidligt, da forholdene ikke var særlig gode. Der var 50% fremgang fra 8 12 ikke meget at prale af, men dog en fremgang. Største båd i år var en 60 fods Swan. Til dette års sejlads bliver forholdene forbedret, havnen er ved at være færdigbygget og der er lagt 4 flydebroer ud som skal være på plads inden 1. maj med strøm og vand, og bedre muligheder for at komme om bord og fra borde. I 2012 fik vi dag 1 afviklet 4 nogenlunde sejladser, men vi skal være skarpere i år på banelægningen, der består af op og ned baner samt chikane baner. Dag 2 lå vi længe derude i fuldkommen vindstille, og ved 13 tiden opgav vi al videre sejlads. Som noget nyt forsøgte vi i samarbejde med et nyt firma SportsXStream at transmittere direkte fra banen til en hjemmeside på nettet, alle både var udstyret med en GPS sender og bådene blev fulgt af filmhold i gummibåde der sendte direkte video via radiolink til land. Spændende ny måde at dække sejlads på. På land hyggede vi os med mole øl og festmiddag i teltet, som i år havde fået flot blåt gulvtæppe, det hyggede virkelig og gav en betydelig bedre akustik i teltet. Denne sejlads tror jeg kan udvikle sig positivt, hvis vi behandler den ordentlig. Sponsorerne tror på vore bestræbelser, på at få en ny stor sejlads op at stå og de elsker beliggenheden og rammerne i Kulturhavnen med Kronborg, Kulturværftet, Søfartsmuseet og Helsingør som baggrund. En bedre kulisse kan man ikke ønske sig. Sidste år indgik vi i samarbejde med Kerteminde, Århus, KDY om at lave en Big Boat serie. Nu er Kerteminde faldet fra og selve håndteringen af denne serie er overgået til sejlerne, som selv laver regler og udvælger de stævner, de mener skal indgå i serien. Det tror jeg er en betydelig bedre løsning end at klubberne skal blive enige. Foreningen blev stiftet 2. marts i år og de 3 ovennævnte stævner indgår i serien. Aarhus Big Boat Race og Baltic Sea Challenge blev de to stævner, der kommer til at gælde som udtagelse til sommerens Royal Ocean Cup på Bornholm. En stor tak til vore sponsorer på stævnet: Pantaenius som hovedsponsor. Garmin, Henry Lloyd, Kronborg Marine Bådudstyr og Columbus Marine som præmiesponsorer, Tak til Hans Just, Tuborg, North Sail og Quantum Sail for hjælp.

5 Fremover håber vi dette stævne kan blive en attraktion. Watski2Star der er et samarbejde mellem os og KDY havde igen pæn søgning, men det var året efter et år med kraftig vind, baneændring til ned i Sundet og stort frafald inden sejladsen, som reaktion på det nåede vi ikke længere end op på 87 deltagere, så det var første år vi ikke nåede vor grænse på 125 deltagende både. I år var vinden så svag at vi sendte dem rundt Hesselø først for at være sikker på at bådene ankom i rimelig tid for restauratøren der skulle servere mad, i Hundested blev vi så enige om at sende sejlerne samme vej hjem igen - i stedet for at sende uden om Hallands Väderö - for at kunne nå til Gallamiddagen i Helsingør. Efter sidste års sejlads er KDY og Watski (hovedsponsoren) blevet enige om at sejladsen skulle ha en ny start, så sejladsen er flyttet til Rungsted, Pitstoppet er afskaffet, og der startes med omvendt respit. Vi er stadig med i arrangementet, men det er lidt svært at se hvor vi kommer ind i billedet. KDY og HAS har stadig en kontrakt omkring samarbejdet, som kan opsiges ved udgangen af et år. Tak til Watski som hovedsponsor, til Harboe for at have leveret drikkevarer og Trac-Trac for at levere udstyr, så bådene kan følges på internettet og til Quantum Sejl for at levere nummerskilte. En stor tak til alle jer der har hjulpet til med at få alle vore aktiviteter til at fungere og som er grunden til at eksterne samarbejdspartnere synes det er attraktivt at lave arrangementer sammen med os. Det kan vi nok takke vore mange års Sjælland Rundt erfaring for. Motorbådsafdelingen vil bygge nyt klubhus Styrehuset af en Notbåd, der skal placeres på et fundament Havnen skal stille til rådighed. Motor vil samtidig trække sig ud af Helsingør Amatør Sejlklub, de har foreslået at de laver mageskifte med Kajakklubben, der så skulle flytte ind i klubhuset og overtage Motors andel af Klubben. Det har vi katagorisk sagt nej til, men er indgået i en positiv dialog om en mulig løsning. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal analysere sagen og rådgive bestyrelsen. Jørgen Vinding, Morten Hauch, Jan Madsen og formanden er medlemmer, senere når vi bliver mere konkrete vil vi indkalde økonomisk og juridisk bistand. Tak til vore klub sponsorer Kronborg Marine Bådsalg og Bådudstyr, Kronborg Havbad, Viatempo, Toplift, Handelsbanken, Esrumvejens bageri og Provianten Tak til vore samarbejdspartnere En stor tak til Havnekontoret og alt dets personale for deres store samarbejdsvilje og hjælp. Tak til KDY for samarbejdet omkring Watski2Star og Swan Club Danmark for samarbejdet omkring BalticSeaChallenge og tak til Kronborg Havbad og Skydeselskabet for samarbejdet omkring forplejningen ved vore forskellige arrangementer. Hermed vil jeg overgive beretningen til forsamlingen. Kim Christian Dragstrup, formand

De seneste år har vi ikke set noget til ham, men lige som han var ved at få styr på sit liv igen ville kroppen ikke længere.

De seneste år har vi ikke set noget til ham, men lige som han var ved at få styr på sit liv igen ville kroppen ikke længere. Helsingør Sejlklub Beretning fra Sejlerafdelingen 2014 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 5. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2012

Beretning fra Sejlerafdelingen 2012 Beretning fra Sejlerafdelingen 2012 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 14. marts i klubhuset. Vi mindes Siden sidste generalforsamling har vi måtte sige farvel til flere kære medlemmer Finn Teglstrup,

Læs mere

Vi må fortsætte med at føre en stram økonomisk styring og være aktive med at søge fondsmidler og sponsorer til de nye projekter vi starter.

Vi må fortsætte med at føre en stram økonomisk styring og være aktive med at søge fondsmidler og sponsorer til de nye projekter vi starter. Helsingør Sejlklub Formandens skriftlige Beretning Til generalforsamlingen afholdt d. 4. marts 2015 i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi dem fra sejlerafdelingen, der er gået bort i årets løb. I

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2010

Beretning fra Sejlerafdelingen 2010 Beretning fra Sejlerafdelingen 2010 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 3. marts i klubhuset. Siden sidste generalforsamling har vi måtte sige farvel til flere medlemmer end normalt, hvilket afspejler at

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formanden har ordet. Juli 2011

Formanden har ordet. Juli 2011 Juli 2011 Formanden har ordet Halvvejs gennem sommeren, må vi konstatere at den globale opvarmning ikke lige har slået igennem i Danmark. Når ens ferie er ved at at være opbrugt og det stadig ikke er behageligt

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Formandens beretning fra Sejlerafdelingen 2009

Formandens beretning fra Sejlerafdelingen 2009 Formandens beretning fra Sejlerafdelingen 2009 Vi mindes Et et vore tidligere meget aktive medlemmer gik bort i 2008. Jes Biering var et meget engageret og aktivt medlem i mange år, medlem af bestyrelsen

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet

Klubbens aftalegrundlag for bådlån blev gennemgået, og revidering besluttet BESLUTNINGSREFERAT Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 01/2010 Dato: Sted: 09. januar 2010 kl.10:00-18:00 Tuborg Havn Deltagere: Kim Andersen (Formanden) Flemming Ipsen (FI) Anders Olesen (AO) Keld Stentoft

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2011

Beretning fra Sejlerafdelingen 2011 Beretning fra Sejlerafdelingen 2011 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 9. marts i klubhuset. Vi mindes Siden sidste generalforsamling har vi måttet sige farvel til et af de yngre medlemmer, Jens Husby,

Læs mere

Inden vi starter med generalforsamlingen vil vi mindes vores afholdte medlem.

Inden vi starter med generalforsamlingen vil vi mindes vores afholdte medlem. Sejlerafdelingens beretning 2005 udkast Inden vi starter med generalforsamlingen vil vi mindes vores afholdte medlem. Vi starter med at mindes vores medlem Jørgen Petersen, bedre kendt som Jørgen Dok som

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM 2 3 KOLDING SEJLKLUB UNGDOM Kolding Sejlklub Ungdom/KSU Ungdoms/Junior afdelingen blev til ved en generalforsamling i 1932. Ungdomsafdelingen har i dag både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Næstformanden i ES beretning 2015

Næstformanden i ES beretning 2015 Det har været et travlt år. Næstformanden i ES beretning 2015 Det er nok en lidt sjov beretning, fordi jeg ikke har et udvalg at snakke om, men er lidt nød til, at berette hvad jeg har rodet med på Egå

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Visionsmøde nr. 1 Nappedam Bådelaug Tirsdag d. 12/ kl REFERAT

Visionsmøde nr. 1 Nappedam Bådelaug Tirsdag d. 12/ kl REFERAT Visionsmøde nr. 1 Nappedam Bådelaug Tirsdag d. 12/1 2016 kl. 19.30-21.00 REFERAT Deltagere: Mads Holmen, Mogens Just, Lis Buddig, Karsten Kristiansen, Michael Maj og Camilla Storm Afbud fra: Lars Bjørn

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Velkommen GENERALFORSAMLING HJÆLPERFEST. til. Klakring Forsamlingshus, den 28. nov. 2008

Velkommen GENERALFORSAMLING HJÆLPERFEST. til. Klakring Forsamlingshus, den 28. nov. 2008 Velkommen til GENERALFORSAMLING og HJÆLPERFEST Klakring Forsamlingshus, den 28. nov. 2008 Generalforsamling iht vedtægterne: a) Valg af dirigent. b) Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne

Læs mere

3 O iari. 2013 INDGÅET

3 O iari. 2013 INDGÅET DSK-LMKHXNC - fb-skan - -- - :49 - SEPBARCODE: OU8 / -^ O iari. INDGÅET Aabenraa kommune Skelbækvej 6 Aabenraa Att. Kultur & Fritidsudvalget Aabenraa. januar Ansøgning Titel: Arr.dato: Sted; Ansøger: Beløb

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/ Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFF (Social Netværks og Aktivitets Forening For T nteresserede) torsdag d. 11/6-2009. Omtrent 30 personer var mødt op til at give deres mening og støtte til kende,

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per

Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per AS BS møde d 19 jan 2016 kl 18.00 v2 Dagsorden Bestyrelsesmøde den 19 jan 2016 Deltagere: Peder, Christian, Palle, Hans Jørgen, Luc, Michael. Afbud: Søren, Per 1 Godkendelse af dagsorden OK 2 Referat af

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10

Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10 Fodboldafdelingen Referat af bestyrelsesmøde hos Bente og Jimmy onsdag den 17.03.10 Tilstede: Carsten Borup, René Pedersen, Ib Secher, Frank Madsen, Henrik Pedersen, Jan Knudsen, Jimmy Holst og Bente Holst.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere