INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER"

Transkript

1 INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

2 Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk version): Manuskript Blå Himmel Redaktion Sund By sekretariatet Grafisk tilrettelæggelse Karin Friis Hansen, Kontur-design Illustrationer Colourbox Foto s. 7 og 9, Torben Kloster Forside og s. 3, Worldpress 365 days of focus Trykkeri Scanprint Udgivet af Sund By Netværket 2013

3 INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Inspirationsguiden er produktet af Sund By Netværkets arbejde med at understøtte kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med fokus på hverdagsinnovation og samarbejde på tværs. Netværkets 70 innovationsagenter har arbejdet med fem dogmeregler, eller leveregler, for innovation og har gennem forløbet ligeledes indgået i et erfaringsnetværk med de øvrige deltagere. Værktøjerne fra Netværk for Innovationsagenter, er præsenteret i denne inspirationsguide. Evalueringen af forløbet viser, at værktøjerne virker og kan bruges bredt i danske kommuner. Metoderne og erfaringerne er her omsat til en kortfattet publikation, fordi de fortjener en større udbredelse, også uden for sundhedsområdet. SUND BY NETVÆRKET Sund By sekretariatet C/o KL-huset Weidekampsgade København S Telefon

4 INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

5 Forord I foråret 2013 tog Sund By Netværket initiativ til et forløb, der kan kaldes et af Danmarks største innovationsprojekter. Samtlige danske kommuner blev inviteret til et intenst forløb, hvor deltagerne gennem action learning og enkle værktøjer arbejdede med innovation på forebyggelsesområdet. Anledningen var Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, - de faglige anbefalinger til arbejdet med forebyggende sundhedsarbejde i kommunerne. Netværk for Innovationsagenter er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sund By Netværket ville med forløbet imødekomme et behov for en alternativ tilgang til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, og bidrage til at understøtte kommunerne i at gribe opgaverne an på tværs af forvaltninger. Forløbet har undersøgt, hvad der sker, når vi flytter fokus fra: - sygdom til sundhed - behandling til forebyggelse - management til personligt lederskab - sundhedsforvaltning til alle forvaltninger - langsom til hurtig - analyse til handling. Deltagerne blev over fire dage samt vha. hjemmeopgaver mellem kursusdagene, trænet i en række værktøjer til innovativt projektarbejde og implementering af forebyggelsestiltag. Forløbet blev kaldt Netværk for Innovationsagenter, fordi For en ganske lille investering har innovationsagenterne skabt en række konkrete resultater, både økonomiske i form af sparede sygdomsforløb, og mere bløde resultater i form af øget livskvalitet, positiv læring, erfaringer hos deltagere og motivation i kommunerne for at afprøve værktøjerne og sætte projekter i værk. Evalueringen af forløbet viser, at værktøjerne virker og kan bruges bredt i danske kommuner. Det er baggrunden for denne inspirationsguide. Det er svært at omsætte metoderne og erfaringerne i en kortfattet publikation, men her gør vi alligevel forsøget, fordi metoderne fortjener en større udbredelse, også uden for sundhedsområdet. 2

6 deltagerne fik rollen som innovationsagent for et konkret projekt i egen kommune, og samtidig indgik i et erfaringsnetværk med de øvrige deltagere. I netværket har 70 innovationsagenter igangsat 28 projekter i 26 kommuner ved at bruge nogle enkle og kraftfulde redskaber fra iværksætter- og innovationsverdenen. Vi tør godt sige højt, at flere af de deltagende kommuner har opnået helt andre, og bedre resultater end havde de anvendt kommunens gængse projektskabelon, og været med til at skabe en ny innovationskultur i kommunen. Stor tak til de modige agenter, som åbenhjertigt har delt erfaringer undervejs, og som stiller sig til rådighed i projektkataloget på hjemmesiden. Stor opfordring til dig, der bliver inspireret af deres eksperimenter, projekter og erfaringer til at benytte dig af deres viden: Kontakt dem, når du har lavet din første pitch, og søg deres sparring. Forløbet blev udviklet af Sund By Netværket i samarbejde med Blå Himmel, en innovationsvirksomhed specialiseret i at designe innovationsforløb, udvikle innovationskapacitet og personligt lederskab i offentlige og private virksomheder. Blå Himmel gennemførte forløbet med udgangspunkt i den seneste internationale forskning i og erfaring med, hvordan du skaber succesfuld udvikling og innovation i praksis. I forløbet blev der arbejdet med fem dogmer for innovation, som præsenteres i denne inspirationsguide. På Sund By Netværkets hjemmeside dk/innovationsagenter kan du finde projektkataloget, artikler mm. fra forløbet i Peter Holm Vilstrup Formand for Sund By Netværket 3

7

8 Indhold Forord 2 Inspiration for innovationsagenter 6 Dogme 1: Flyv under radaren 8 Dogme 2: Pitch din idé 11 Dogme 3: Prøv med en prototype 14 Dogme 4: Åbn dit personlige lederskab 16 Dogme 5: Samarbejd på tværs 20 Værktøjerne virker få dem til at virke for dig 22 Bag om Netværk for Innovationsagenter 23 5

9 Inspiration for innovationsagenter Fem DOGMER for innnovationsagenter Når vi hører om en nyskabelse er historien ofte fortalt som en ren og blank succes. Vi får det indtryk, at nogle dygtige folk fik en god idé og gennemførte den efter en snorlige projektmodel. Det er sjældent tilfældet. Vejen til succesfulde innovationer er næsten altid lige så krøllet og rodet som en papirkurv fuld af kasserede skitser. For innovation er svært og går ofte galt. Det er helt OK. Innovation er nemlig et udskillelsesløb, hvor kun det bedste overlever og vokser sig stort. Men det er ærgerligt, når en god idé aldrig bliver realiseret, fordi den bliver forladt for tidligt, bliver underdrejet af driften eller lider skibsbrud på grund af manglende ressourcer eller dårlig implementering. Innovationskapacitet handler om kompetencer, værktøjer og processer til at omsætte den gode idé til praktiske resultater. Og innovationskapaciteten bor især i innovationsagenter. Forskellen på en god idé og et succesfuldt innovationsprojekt er meget ofte netop en innnovationsagent, der tager det personlige lederskab, går under radaren og pitcher sin idé til udvalgte medspillere, som så sammen udvikler en prototype, der så bliver forfinet og forankret på tværs gennem samudvikling og samproduktion. Derfor handler denne guide om netop den tilgang til innovation. Vi kalder det dogmer for innovationsagenter, fordi fem enkle leveregler og nogle medfølgende værktøjer kan øge din chance for succes enormt. Dogmerne indgår i Blå Himmels tilgang til at styrke innovationskapaciteten i offentlige og private virksomheder globalt og lokalt, og er blevet Sund By Netværkets tilgang til innovation. De fem dogmer er: - Flyv under radaren - Pitch din idé - Prøv med en prototype - Åbn dit personlige lederskab - Samarbejd på tværs Dogmerne er ikke en trin-for-trin model for innovation, men leveregler, der alle bør gennemstrømme hele dit innovationsprojekt fra start til slut. Dogmerne hænger godt sammen, fordi de udtrykker forskellige sider af den samme innovationsfilosofi: At innovationsprojekter får størst chance for at blive en succes, hvis de starter 6

10 med eksperimenterende handling og bruger den viden, vi allerede har internt i organisationen og eksternt hos vores brugere, kunder og samarbejdspartnere. Hvis du tager eller får rollen som innovationsagent, vil vi anbefale dig at prøve dogmerne samlet og systematisk i dit næste projekt. Øvelse gør innovationsagent. 7

11 Dogme 1: FLYV UNDER RADAREN Traditionelt vil enhver guide om organisationer og projekter sige, at du skal starte med at få dit projekt forankret i ledelsen, og allerhelst topledelsen. Få dig en sponsor, som kan sikre ressourcer, politisk forankring og fremdrift, lyder formlen. Det er et velment råd, og kan være en farbar vej for store innovationsprojekter i kernen af hovedforretningen. Men når vi dykker ned i historier om succesfulde innovationer er der et modsat og anarkistisk træk, som ofte går igen: Mange projekter er faktisk startet i det skjulte uden ledelsens medvirken og uden en power sponsor. Mange projekter bliver ligefremt holdt skjult for ledelsen i de første faser. For innovationsagenten kan det være et aktivt tilvalg at flyve under radaren hos ledelsen og de formelle beslutningsprocesser. Det er der tre gode grunde til: 1) Innovationsagenten undgår at få sin gode idé skudt ned af bureaukratiet, før ideen har vist sit værd eller opnået medvind hos de uformelle influenter. 2) Innovationsagenten slipper for at skulle gå Så grib rollen som innovationsagent, kortslut bureaukratiet og gå direkte til handling. Når du starter under radaren kan du straks komme i gang. Just do it. Dyk ned i ideen. Sæt først dit projekt på ledelsens radar, når du har en succes, som er parat til at blive bredt ud og sættes i værk i større skala. 8

12 gennem bureaukratiet og bruge tid på alle de ting, der følger med de formelle arbejdsgange, fx tunge analyser og lange beslutningsoplæg. I stedet kan innovationsagenten bruge sid tid på det sjovere arbejde med at prøve tingene i praksis. 3) Innovationsagenten kan nøjes med at præsentere de ideer, der faktisk virker. På den måde kan innovationsagenten skabe sig et ry som en dygtig innovator med en usædvanlig høj træfsikkerhed. Det kan være afgørende for at få innovation i gang i politiske organisationer præget af nulfejlskultur. Denne måde at arbejde på, er nu blevet så anerkendt, at den ligefrem bliver sat i system i mange organisationer. Det er fx værdsættelse af den kreative energi i at arbejde under radaren, der ligger bag Googles regel om, at alle ansatte må bruge 20% af deres arbejdstid på projekter, de selv vælger. En del af Googles vigtigste produkter i dag er startet som projekter udviklet under radaren i 20%-tiden. Hvor længe du kan og bør flyve under radaren afhænger af det enkelte projekt. Vælg din flyvehøjde ud fra omstændighederne, baseret på en vurdering af: Hvor moden er din idé, hvor meget kan du vise på hvor kort tid? Hvor stor er sandsynligheden for at få dit projekt godkendt, hvis du går over radaren nu? Hvordan passer din idé til den aktuelle dagsorden i organisationen? Hvilke ressourcer mangler du? Har du brug for at flyve højere og mere synligt for at få ressourcerne? Bliver dit projekts overlevelsesmuligheder bedre eller dårligere af at blive under radaren lidt endnu? 9

13 Præsentér ideen, når du har lavet nok til at vise, at det virker i prototypeform, og at det formentlig vil virke i en større skala. De fleste innovationsprojekter - og som regel de bedste er tværgående af natur, og du får derfor før eller siden brug for hjælp og ressourcer fra andre. Du kan godt finde hjælp under radaren. Det gør du fx ved at finde ildsjælene andre steder. I kommunens forvaltninger eller ude i institutionerne. I virksomhedens andre afdelinger eller hos samarbejdspartnere og kunder. Dyrk og plej et netværk af kontakter af brugere, borgere, kunder, frontpersonale, mellemledere og projektledere inden for dit problemfelt. Opsøg dem og find frem til dem, der ligesom dig kan se problemer og løsninger i et innovativt lys. Skab et lille forsøg med dem. Respekter og værdsæt vedholdende deres ideer og engagement. Så er I i gang. SÅDAN VÆLGER DU FLYVEHØJDE At gå under radaren er egentligt let. Du skal bare holde op med at spørge om lov, og gå i gang med dit projekt. Og så skal du minimere og lave en prototype. Hvis du gennem et lille demonstrationsprojekt kan vise, at din idé virker, kan selve demonstrationen senere være en langt mere spændende og pædagogisk fremstilling af ideen, som har større chance for at blive godkendt i den formelle beslutningsproces. Men for at få de første uformelle projektdeltagere med på holdet, skal du overbevise dem om, at din idé er god og værd at bruge tid på. Du får brug for en god pitch. Pitch skabelonen er baseret på NABC- modellen fra Stanford Research Institute i hjertet af USA s californiske iværksættermekka. NABC står for Needs, Approach, Benefit, Competition. Eller på dansk: Behov, Tilgang, Udbytte, Konkurrence. 10

14 Dogme 2: PITCH DIN IDÉ En pitch er en kort tale om din idé, som primært er tænkt som værktøj til at overbevise andre om, at din idé er værd at bruge tid og ressourcer på. Værktøjet stammer fra iværksætter-verdenen, hvor den håbefulde iværksætter ofte må fortælle om sin idé til mange potentielle investorer og partnere, der alle har travlt og derfor skal have ideerne serveret kort og klart. Begrebet elevator-pitch er et udtryk for, at en iværksætter skal kunne nå at fortælle sin idé på en elevatortur, mens den forsvarsløse tilhører er spærret inde og tvunget til at lytte. En god pitch har en disposition, der sikrer, at du kommer hele vejen rundt om din idé på en struktureret og appellerende måde. Det gør modellen bredt anvendelig. Pitch-skabeloner bruges i dag med succes af alle innovationsagenter, også af projektledere inden for store organisationer. Du kan også bruge pitch-værktøjet som et dialogredskab til dig selv. Når du arbejder med din pitch vil du opleve, at din idé bliver skarpere og at svaghederne bliver lettere at se. Du kan af og til bruge værktøjet til at forkaste din oprindelige idé og finde en bedre. Brug derfor pitch-værktøjet tidligt og ofte uanset om du arbejder selvstændigt eller i en projektgruppe. Du får tre gevinster ved at bruge pitch-modellen: 1) Fokus på målgruppen: Din pitch tager udgangspunkt i et behov hos en målgruppe. Det sikrer, at dit innovationsprojekt indfrier behov hos målgruppen, ikke hos projektmageren. 2) Fokus på værdiskabelse: Din pitch skitserer din idé til at imødekomme behovet og de konkrete handlinger, der skal til. Når I ser det i en kort fremstilling, bliver det nemmere at forholde sig kritisk til, om idéen og de konkrete handlinger reelt vil gøre den ønskede forskel for målgruppen. 3) Fokus på forankring: Når du kan fortælle kort og klart om din idé, bliver det meget nemmere at få andre med på holdet. En pitch, der rummer et element af historiefortælling, er mere appellerende, og når den starter med målgruppen og et klart behov bliver den endnu mere engagerende for dine projektdeltagere og partnere. 11

15 SÅDAN SKRIVER DU EN PITCH Brug følgende skabelon til din pitch. Udfyld de tomme felter til højre og skriv pitchen som en sammenhængende kort fortælling. I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov for Det giver sig bl.a. til udtryk i at Vi vil imødekomme dette behov ved at Konkret vil vi Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores brugere, at og udbyttet for vores organisation er Sammenlignet med der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er vores løsning Din pitch skal være kort. Den må maksimalt fylde én side (eller én slide). 12

16 Prøv følgende trin: 1) Start med at udfylde skabelonen første gang. Begynd gerne med stikord, men gør det så til sammenhængende, men korte sætninger. Sætningerne kan godt have opremsninger i punktform. 2) Læs din pitch højt. Skriv den igennem, så du bruger talesprog. Undgå alle de smarte ord og faglige begreber, som ofte gemmer dårlige ideer bag tågesnak og tit fremmedgør eller keder tilhørerne. 3) Tag tid. Din pitch bør kunne læses i hele sin længde på under tre minutter, gerne to. Bygningerne i Danmark er lave, og elevatorturene er korte. Skær ind til benet af hvert punkt. Sig kun det vigtigste, detaljerne kan du gemme til en egentlig projektplan. 4) Find en djævlens advokat, spørg en fra målgruppen eller spil selv rollen. Er ideen virkelig god? Er der en logisk sammenhæng fra målgruppens behov, over din tilgang til værdiskabende aktiviteter, udbyttet ved løsningen og forskellen fra alternative eller konkurrerende løsninger? Hvis din pitch er blevet kort og klar, bør du nu kunne vurdere styrker og svagheder i den centrale idé endnu klarere. Skal ideen eller tilgangen justeres? 5) Skal projektet forkastes eller sættes i værk? Du er nu klar til at droppe ideen eller gå videre med den og pitche den til partnere eller andre, du skal have med på holdet. Se en udfyldt pitch i projektkataloget på www. sund-bynet.dk/innovationsagaenter 13

17 Dogme 3: PRØV MED EN PROTOTYPE Prototyper behøver ikke være objekter i den klassiske forstand, hvor man producerer en fysisk genstand som model for en senere serieproduktion. Du kan bruge prototype-tilgangen i alle innovationsprojekter, fx informationstiltag, undervisning, tilbud til borgere eller regler og politiker. Tilgangen går ud på at afprøve din idé i et mindre, og grovere format med få ressourcer. Prototypen skal ikke være ren og pæn, det er jo bare en prøve. Dermed kan du teste centrale dele af ideen, før du investerer i det store arbejde med at gøre tingene ordentligt og færdigt. Der er tre klare fordele ved at arbejde med prototype: 1) Mindre spild: Fail fast and fail often, siger man i iværksætterkredse. Prototype-tankegangen gør det nemmere, hurtigere og billigere at innovere, fordi vi finder fejlene tidligt og hurtigere når frem til at forkaste eller forfine ideerne. Du minimerer spildet, og når hurtigere og billigere frem til et brugbart resultat. 2) Mere værdi: Pointen er, at du igennem prototype-tilgangen hele tiden skaber værdi: I stedet for at forsøge at analysere og planlægge dig til et stort projekt, så tester du omgående, hvor værdien er, hvor barriererne er, og hvor løsningerne ligger. Når du bruger mere af din tid fokuseret på at skabe værdi, så kommer du samlet set til at skabe mere værdi. 3) Mere læring: Når du arbejder med prototyper, arbejder du med en række gennemløb i en ring fra idé til test gennem måling/evaluering og justering af ideen. Hvert gennemløb producerer læring. Når du arbejder med prototyper som leveregel, bliver du bedre til at forenkle og formindske dine projekter, så du fokuserer på den centrale idé, hvor både værdien og usikkerheden ligger, også kaldet din værdihypotese. Du fokuserer hvert gennemløb på mest mulig læring for færrest mulige ressourcer. Og du gennemfører flere gennemløb hurtigere. Det bliver samlet til meget mere læring. SÅDAN LAVER DU PROTOTYPER Innovation handler om bevægelse, ikke stilstand. At arbejde med prototype-tilgangen som leveregel betyder, at du accepterer, at al innovation er en iterativ proces, hvor ting aldrig bliver færdige. Den fortløbende proces kan beskrives med symbolet for uendelighed, det liggende otte-tal. 14

18 1) IDÉFASEN: I den første ring af uendelighedstegnet arbejder du med at få din idé og skærpe den. Her bruger du pitch værktøjet. Pitchen er faktisk din allerførste forløber til en prototype. Du kan køre flere gange rundt i første ring indtil du har den rigtige idé og til din idé er skarp nok til at blive prøvet af i praksis. tilgange til produktudvikling. Modellen er en måde at forstå og iscenesætte projekter på, så de undgår en række af de faldgruber og stopklodser, gode ideer ellers ofte møder. 2) TEST-FASEN: Når du forlader papiret og prøver ideen i praksis springer du til næste ring i det liggende ottetal. Du bygger en model eller gennemspiller en generalprøve. Kunsten er at fokusere på din centrale værdihypotese og designe din prototype sådan, at du får testet den. Alt andet kan udelades og evt. bare illustreres for brugerne i skitseform. Det er så vigtigt, at du måler resultatet af din prototype, så du kan lære af den og justere før næste gennemløb i modellen. Du kan f.eks. måle klik på en hjemmeside, tilmeldinger, køb, brug eller tilfredshed. Din måling kan være kvantitativ, kvalitativ eller begge dele. 3) Du kan til enhver tid forkaste ideen og starte forfra i den første cirkel. Har testen ikke givet de ønskede resultater, så arbejd med en ny idé og skab en ny prototype. Der er masser af konkrete ideer, der venter på at blive sat i værk! Når du tester og forkaster nogle af dem, bliver du bedre til at vurdere de næste ideer, og du nærmer dig de bedste løsninger. Blå Himmels 8-tals model bygger på kreativitetsog læringsforskning, bl.a. Peter Senges Lærende organisation, MITs U-theory og på Silicon Valley I dit arbejde med ideer og prototyper vil du møde modstand og begå fejl. Det er krævende at bliver ved. Du får brug for et stærkt personligt lederskab. Værdihypotese Din værdihypotese er kernen i din innovationsidé. Det er din tese om, hvad der vil gøre en forskel for hvem og hvordan. Hvis du arbejder med et produkt eller service, vil værdihypotesen være, at din målgruppe vil forandre adfærd på en bestemt måde i tilknytning til dit produkt eller din service. Kunsten er nu, at få målt og evalueret det rigtige gennem din prototype. Hvis din værdihypotese handler om at målgruppen sparer tid, skal du måle på tidsbesparelsen og interessen for at spare tid gennem din innovation. Hvis din værdihypotese er, at din målgruppe vil spise sundere, skal du måle på målgruppens spisevaner. Man kan måle på alt muligt. Men brug prototypen til at få testet interessen for din idé, og om de centrale komponenter i ideen virker. 15

19 Dogme 4: ÅBN DIT PERSONLIGE LEDERSKAB Den største udfordring ved innovation er ikke manglen på viden og ideer, men manglende mod, vilje og evner til at føre ideen ud i livet! Det kræver mod at løbe en risiko, og al innovation er i sagens natur risikabelt. De innovative ideer kommer oftest fra folk, der arbejder tæt på problemerne fagfolk og projektledere. En aktuel undersøgelse blandt offentlige ledere i Danmark viser, at kilden til og igangsætterne af offentlig innovation langt overvejende er medarbejderne (FTFs lederpejling 2013). Samme tendens ses i den private sektor. Det er derfor, rollen som innovationsagent er så vigtig for innovation. Det meste innovation bliver igangsat og i den første fase drevet af ildsjæle, der tager personligt lederskab for opgaven. Da innovation sjældent starter hos topledelsen, er det vigtigt at skelne mellem personaleledelse og personlig ledelse. Som innovationsagent skal du styrke dit personlige lederskab for at kunne mestre den bredere og mere uformelle ledelse, som et innovationsprojekt kræver. Du kan udvikle dit personlige lederskab i tre dimensioner: Dit udgangspunkt, dit fokus og din kommunikation. Udgangspunkt Dit udgangspunkt handler om at lede indefra. Personligt lederskab starter med personlig integritet og en klar mission. Når ildsjæle lykkes med innovation, er det fordi de går til opgaven med uforfærdet og massiv energi og aldrig giver op. Ildsjælens energi opstår, når der er samklang mellem en indre personlig mission og den forhåndenværende opgave. Når innovationsprojektet er drevet af et indre hvorfor snarere end blot opgavens hvad og hvordan, så kan man fejle masser af gange med hvad og hvordan uden at føle sig som en fiasko. Så stil dig selv spørgsmålet: Hvorfor laver jeg dette innovationsprojekt? Fokus Dit udgangspunkt giver dig energi. Dit fokus handler om at bruge energien rigtigt. Energien flytter sig derhen, hvor du retter dit fokus. Ikke blot din egen energi, men også enegien hos de andre, du involverer i dit projekt. Innovationsagenten lykkes i kraft af et konstant og præcist fokus på det vigtigste i innovationsprojektet. Kommunikation Som innovationsagent skal du i høj grad lykkes i 16

20 kraft af samarbejde, og derfor bliver kommunikation vigtig. Innovative ideer og løsninger starter med, at du er åben for indtryk og lyttende i bred forstand. Siden får du brug for at formidle dine ideer og brænde igennem som person. Her må du udvikle din personlige kommunikation og formidling. 17

21 18 YES!

22 SÅDAN LEDER DU INDEFRA Hvis du vil arbejde med at styrke dit personlige lederskab, kan du arbejde med de tre dimensioner: Find dit udgangspunkt Brug noget tid, hvor du har ro. Så kan du søge indad og mærke efter. Hvad er vigtigt for dig? Hvad brænder du for? Hvor vil du gerne gøre en forskel? Hvor og hvornår oplever du begejstring og flow? Du kan veksle mellem at se på motivationen i din kerne som menneske og på motivationen i dit arbejde både i dine aktuelle og tidligere opgaver og projekter. Tag noter. Og tal om dem med nogen, der kender dig godt. Så finder du snart din mission. Skriv den ned. Vend tilbage til den ofte. Brug dit fokus At arbejde med dit fokus kræver, at du iagttager dig selv. Leg med det. Læg mærke til, hvordan du Eksperimenter også med din personlige kommunikation og formidling. Når du skal formidle noget, så prøv med forskellige tilgange. Eksperimenter, så du får et bredere klaviatur at spille på. Prøv med historier. Prøv med overdrivelser. Prøv at bruge kroppen i din fremstilling. Prøv med humor. kan flytte både din egen og andres energi blot med dit eget fokus. Her er en sjov og tankevækkende øvelse, som demonstrerer kraften i dit fokus: Prøv at stille dig ud på gulvet og sig YES! mens du laver en sejrsbevægelse med armene. Gør det tre gange i træk, raskt og eftertrykkeligt. Mærk energien. Kroppen fortæller din hjerne, at alt er godt. Dit fokus er på det gode. Brug det fokus nu. Prøv også øvelsen i teams fx ved dit næste møde. Træn din kommunikation Fundamentet for både innovation og kommunikation er åbenhed for omverdenen: Vis interesse, observer omgivelserne, stil åbne spørgsmål og dyrk et bredt netværk, der også inddrager brugere, borgere og samarbejdspartnere. Søg først at forstå, derefter at blive forstået. Et overraskende effektivt redskab til bedre personlig kommunikation er at arbejde med dine egne tanker om dine samtalepartnere. Prøv følgende næste gang du skal til et møde: Brug et minut inden på at lukke øjnene og finde ro. Forestil dig nu, at de mennesker, du skal ind til er dine bedste og kæreste venner, som du ikke har set længe. Gå så ind til mødet. Mærk stemningen. 19

23 Dogme 5: SAMARBEJD PÅ TVÆRS Problemer og løsninger følger sjældent vores organisationsdiagrammer. Innovative løsninger går ofte på tværs af de skillelinjer, som ligefrem kan være en årsag til eller del af udfordringen. Det kan kræve tværgående samarbejde at se problemet, at udvikle en løsning og måske også at drive løsningen bagefter. Det bør derfor være en leveregel for innovationsagenter at søge og dyrke det tværgående samarbejde i bred forstand, både inden for og uden for egen organisation. Samarbejdet kan handle om alle tre hovedfaser i innovation: At se problemet, at udvikle løsningen og at sætte innovationen i drift. Se problemet sammen Det kan være, at din jobfunktion gør dig til en løsning, der leder efter et problem: Skal du spare penge, leder du efter spild. Skal du skabe kvalitet, leder du efter fejl og mangler i design, produktion og service. Du kan hurtigere finde, hvad du leder efter i samarbejde med dem, der er tæt på problemerne. En god start er at se eller opleve problemet sammen. Samudvikling at finde løsningen i samarbejde Samudvikling (co-creation) er udvikling af innovative løsninger gennem samarbejde. Dine samarbejdspartnere kan være slutbrugeren (brugerdreven innovation) eller andre personer, der har viden, ressourcer eller andre betingelser for at bidrage, fx i kraft af direkte eller indirekte berøring med problemet eller løsningen. Gennem samarbejde kan din løsning blive bedre på mindst tre måder: 1) En bedre forståelse af problemet 2) En bedre løsning, hvor du hurtigere får skærpet ideen, så den passer til problemet og målgruppen 3) En mere velkommen løsning, fordi vigtige partnere er taget i ed og har fået ejerskab til løsningen. 20

24 Samproduktion at drive løsningen i samarbejde Samproduktion (co-production) er drift af løsninger i et samarbejde, hvor du trækker på eksterne ressourcer. Ressourcer kan komme mange steder fra, men det er oplagt at starte med målgruppen selv. I offentlig innovation kan det frisætte enorme ressourcer at ændre synet på borgeren fra klient til producent. Tænk fx bare på, hvordan sundhedsplejersken gearer sine egne ressourcer gennem samproduktion med nybagte mødre i Mødregrupper. SÅDAN DRIVER DU SAMUDVIKLING OG SAMPRODUKTION Når du skal samarbejde på tværs, skal du åbne op og give slip. Du skal være opsøgende og nysgerrig, men også være analytisk, kreativ og diplomatisk, så du kan udkrystallisere løsninger, hvor involverede partnere bliver tilgodeset og respekteret. Samudvikling og samproduktion handler også om, at du giver ansvar fra dig. Vær åben over for, at brugere, pårørende, foreninger, frivillige og private virksomheder har masser at bidrage med, der hvor jeres missioner krydser hinanden. Det handler ikke om blot at sende forslag i høring eller spørge målgruppen. Det handler om at stille sig selv til rådighed for et ligeværdigt samarbejde. Se problemet sammen Mobiliser ideer og input fra andre ved at skabe relationer, foretage observationer eller sæt jer sammen i en fælles brainstorm og diskussion. De største og første Aha oplevelser kan komme hurtigt, når først I taler sammen på tværs. Den dybere forståelse kommer senere, når I har skabt en længerevarende relation. Gå forrest i samudvikling Systematiser samarbejdet om en løsning. Inddrag interessenterne direkte i projekt-teamet eller i en styregruppe. Skab en platform, som andre kan agere på. Eller start med en ildsjæl, som kan repræsentere et perspektiv, en position eller en ressource, du mangler. Undersøg muligheder for samproduktion Tænk i nye partnerskaber og nye steder at hente ressourcer. Spørg dig selv: Hvem indgår direkte eller indirekte i situationer, hvor problemet og løsningen er i spil. Hvem har interesser i problemet og løsningen? Hvem har underudnyttede ressourcer, som kan bidrage? Hvem kan og bør tage et større ansvar? Tænk også i steder, bygninger, teknologier og medier. 21

25 VÆRKTØJERNE VIRKER FÅ DEM TIL AT VIRKE FOR DIG Guiden her er tænkt som en første inspiration og appetitvækker. Du skal bruge konkrete erfaringer på egen krop for at lære innovationens kunst, og du kan med fordel søge sparring fra erfarne innovatører. Men følger du de fem dogmer eller leveregler, har du langt bedre betingelser for at blive en succesfuld innovationsagent. Evalueringen af forløbet Netværk for Innovationsagenter viser, at de fem dogmer har virket særdeles godt for offentlige ledere og projektledere med ansvar for innovationsprojekter. Flere af deltagerne har taget metoderne til sig i en grad, hvor de er blevet ambassadører for dem i egen organisation og kommune. Blå Himmel har set metoderne sprede sig på samme måde i danske og internationale private virksomheder. Dogmerne gør det nemlig både nemmere og sjovere at innovere. Udover at bruge metoderne i et konkret projekt, kan I arbejde med at bruge dem bredere: som en fælles metode og et fælles sprog, som indgår i en overordnet programstyring af en række projekter inden for et område. i arbejdet med at omsætte politiker og strategier til praksis til at styrke jeres innovationskultur og innovationsprocesser Guiden er også tænkt som en inspiration til at takle nogle af de udfordringer, vi ofte ser i både offentlige og private virksomheder: Luftige politiker og strategier: Abstrakte politikker og strategier uden klar sammenhæng mellem mål og midler betyder, at politikker og strategier forbliver løsrevet fra hverdagen og ikke omsættes i handling. Den reelle forandring og implementering udebliver. Og de politiske ambitioner og visioner spiller ikke godt nok sammen med den praktiske faglighed, som findes blandt ledere, projektledere og frontpersonale overalt i organisationen. Mangel på værktøjer: Manglende struktur og metode i projektarbejdet betyder, at projekter ikke skaber den ønskede forandring, fordi der mangler fælles begreber og processer til at sikre kvaliteten og effektiviteten i innovationsprojekter. For lidt samarbejde på tværs: Manglende samarbejde på tværs betyder, at projekter, som kræver samudvikling og samproduktion ender som isolerede indsatser uden gennemslagskraft. Projekter kommer ikke videre end ildsjæle-stadiet og ender som spredte initiativer, der ikke forankres bredt nok. Hvis guiden, dogmerne eller værktøjerne lyder relevante for dig eller din organisation, er du meget velkommen til at kontakte Sund By Netværket eller Blå Himmel for en diskussion af mulighederne for at prøve dem i jeres organisation. 22

PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter. HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB - Fra Silicon Valley til Sønderborg og Vallensbæk

PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter. HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB - Fra Silicon Valley til Sønderborg og Vallensbæk PÅ TVÆRD for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB - Fra Silicon Valley til Sønderborg og Vallensbæk IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET for Innovationsagenter

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV

PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV PÅ TVÆRD for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV INNOVATIONSAGENT PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET for Innovationsagenter FIRE DAGE OG FIRE DIMENSIONER

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

DAGENS PROGRAM 13.00 13.15

DAGENS PROGRAM 13.00 13.15 DAGENS PROGRAM FRA TIL PROGRAMPUNKT 10.00 11.00 Velkommen og nyt fra bestyrelsen 11.00 11.15 Pause 11.15 12.15 Hverdagsinnovation og værktøjerne 12.15 13.00 Frokost 13.00 13.15 Start med at finde behovet

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Spørgsmål og svar (Q and A)

Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og svar (Q and A) Spørgsmål og bemærkninger fra høringsprocessen med tilhørende svar fra medborgerskabsudvalget. Q and A offentliggøres også på medborgerskabiaarhus.dk sammen med øvrige bilag

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Mini-guide til Den Gode Fortælling

Mini-guide til Den Gode Fortælling Mini-guide til Den Gode Fortælling version 1.0 maj 2012 Storytelling er et power- redskab, hvad enten du vil nå ud til nye donorer, styrke relationen til loyale støtter, rekruttere frivillige eller simpelthen

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Innovation og samarbejde med virksomheder Erfaringer fra praksis

Innovation og samarbejde med virksomheder Erfaringer fra praksis Innovation og samarbejde med virksomheder Erfaringer fra praksis 03-03-2016 2 03-03-2016 3 03-03-2016 4 Erfaringer og udfordringer ved at samarbejde Viden og erfaring samlet i bog En håndbog til kommuner

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Kirsten Greibe E-mail: kigre@aarhus.dk

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune JUNI 2017 Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune Hvilke styrker har I allerede, som I kan bringe endnu mere i anvendelse ift. at lykkes med de større tværgående projekter?

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere