INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER"

Transkript

1 INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

2 Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk version): Manuskript Blå Himmel Redaktion Sund By sekretariatet Grafisk tilrettelæggelse Karin Friis Hansen, Kontur-design Illustrationer Colourbox Foto s. 7 og 9, Torben Kloster Forside og s. 3, Worldpress 365 days of focus Trykkeri Scanprint Udgivet af Sund By Netværket 2013

3 INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Inspirationsguiden er produktet af Sund By Netværkets arbejde med at understøtte kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med fokus på hverdagsinnovation og samarbejde på tværs. Netværkets 70 innovationsagenter har arbejdet med fem dogmeregler, eller leveregler, for innovation og har gennem forløbet ligeledes indgået i et erfaringsnetværk med de øvrige deltagere. Værktøjerne fra Netværk for Innovationsagenter, er præsenteret i denne inspirationsguide. Evalueringen af forløbet viser, at værktøjerne virker og kan bruges bredt i danske kommuner. Metoderne og erfaringerne er her omsat til en kortfattet publikation, fordi de fortjener en større udbredelse, også uden for sundhedsområdet. SUND BY NETVÆRKET Sund By sekretariatet C/o KL-huset Weidekampsgade København S Telefon

4 INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

5 Forord I foråret 2013 tog Sund By Netværket initiativ til et forløb, der kan kaldes et af Danmarks største innovationsprojekter. Samtlige danske kommuner blev inviteret til et intenst forløb, hvor deltagerne gennem action learning og enkle værktøjer arbejdede med innovation på forebyggelsesområdet. Anledningen var Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, - de faglige anbefalinger til arbejdet med forebyggende sundhedsarbejde i kommunerne. Netværk for Innovationsagenter er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sund By Netværket ville med forløbet imødekomme et behov for en alternativ tilgang til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, og bidrage til at understøtte kommunerne i at gribe opgaverne an på tværs af forvaltninger. Forløbet har undersøgt, hvad der sker, når vi flytter fokus fra: - sygdom til sundhed - behandling til forebyggelse - management til personligt lederskab - sundhedsforvaltning til alle forvaltninger - langsom til hurtig - analyse til handling. Deltagerne blev over fire dage samt vha. hjemmeopgaver mellem kursusdagene, trænet i en række værktøjer til innovativt projektarbejde og implementering af forebyggelsestiltag. Forløbet blev kaldt Netværk for Innovationsagenter, fordi For en ganske lille investering har innovationsagenterne skabt en række konkrete resultater, både økonomiske i form af sparede sygdomsforløb, og mere bløde resultater i form af øget livskvalitet, positiv læring, erfaringer hos deltagere og motivation i kommunerne for at afprøve værktøjerne og sætte projekter i værk. Evalueringen af forløbet viser, at værktøjerne virker og kan bruges bredt i danske kommuner. Det er baggrunden for denne inspirationsguide. Det er svært at omsætte metoderne og erfaringerne i en kortfattet publikation, men her gør vi alligevel forsøget, fordi metoderne fortjener en større udbredelse, også uden for sundhedsområdet. 2

6 deltagerne fik rollen som innovationsagent for et konkret projekt i egen kommune, og samtidig indgik i et erfaringsnetværk med de øvrige deltagere. I netværket har 70 innovationsagenter igangsat 28 projekter i 26 kommuner ved at bruge nogle enkle og kraftfulde redskaber fra iværksætter- og innovationsverdenen. Vi tør godt sige højt, at flere af de deltagende kommuner har opnået helt andre, og bedre resultater end havde de anvendt kommunens gængse projektskabelon, og været med til at skabe en ny innovationskultur i kommunen. Stor tak til de modige agenter, som åbenhjertigt har delt erfaringer undervejs, og som stiller sig til rådighed i projektkataloget på hjemmesiden. Stor opfordring til dig, der bliver inspireret af deres eksperimenter, projekter og erfaringer til at benytte dig af deres viden: Kontakt dem, når du har lavet din første pitch, og søg deres sparring. Forløbet blev udviklet af Sund By Netværket i samarbejde med Blå Himmel, en innovationsvirksomhed specialiseret i at designe innovationsforløb, udvikle innovationskapacitet og personligt lederskab i offentlige og private virksomheder. Blå Himmel gennemførte forløbet med udgangspunkt i den seneste internationale forskning i og erfaring med, hvordan du skaber succesfuld udvikling og innovation i praksis. I forløbet blev der arbejdet med fem dogmer for innovation, som præsenteres i denne inspirationsguide. På Sund By Netværkets hjemmeside dk/innovationsagenter kan du finde projektkataloget, artikler mm. fra forløbet i Peter Holm Vilstrup Formand for Sund By Netværket 3

7

8 Indhold Forord 2 Inspiration for innovationsagenter 6 Dogme 1: Flyv under radaren 8 Dogme 2: Pitch din idé 11 Dogme 3: Prøv med en prototype 14 Dogme 4: Åbn dit personlige lederskab 16 Dogme 5: Samarbejd på tværs 20 Værktøjerne virker få dem til at virke for dig 22 Bag om Netværk for Innovationsagenter 23 5

9 Inspiration for innovationsagenter Fem DOGMER for innnovationsagenter Når vi hører om en nyskabelse er historien ofte fortalt som en ren og blank succes. Vi får det indtryk, at nogle dygtige folk fik en god idé og gennemførte den efter en snorlige projektmodel. Det er sjældent tilfældet. Vejen til succesfulde innovationer er næsten altid lige så krøllet og rodet som en papirkurv fuld af kasserede skitser. For innovation er svært og går ofte galt. Det er helt OK. Innovation er nemlig et udskillelsesløb, hvor kun det bedste overlever og vokser sig stort. Men det er ærgerligt, når en god idé aldrig bliver realiseret, fordi den bliver forladt for tidligt, bliver underdrejet af driften eller lider skibsbrud på grund af manglende ressourcer eller dårlig implementering. Innovationskapacitet handler om kompetencer, værktøjer og processer til at omsætte den gode idé til praktiske resultater. Og innovationskapaciteten bor især i innovationsagenter. Forskellen på en god idé og et succesfuldt innovationsprojekt er meget ofte netop en innnovationsagent, der tager det personlige lederskab, går under radaren og pitcher sin idé til udvalgte medspillere, som så sammen udvikler en prototype, der så bliver forfinet og forankret på tværs gennem samudvikling og samproduktion. Derfor handler denne guide om netop den tilgang til innovation. Vi kalder det dogmer for innovationsagenter, fordi fem enkle leveregler og nogle medfølgende værktøjer kan øge din chance for succes enormt. Dogmerne indgår i Blå Himmels tilgang til at styrke innovationskapaciteten i offentlige og private virksomheder globalt og lokalt, og er blevet Sund By Netværkets tilgang til innovation. De fem dogmer er: - Flyv under radaren - Pitch din idé - Prøv med en prototype - Åbn dit personlige lederskab - Samarbejd på tværs Dogmerne er ikke en trin-for-trin model for innovation, men leveregler, der alle bør gennemstrømme hele dit innovationsprojekt fra start til slut. Dogmerne hænger godt sammen, fordi de udtrykker forskellige sider af den samme innovationsfilosofi: At innovationsprojekter får størst chance for at blive en succes, hvis de starter 6

10 med eksperimenterende handling og bruger den viden, vi allerede har internt i organisationen og eksternt hos vores brugere, kunder og samarbejdspartnere. Hvis du tager eller får rollen som innovationsagent, vil vi anbefale dig at prøve dogmerne samlet og systematisk i dit næste projekt. Øvelse gør innovationsagent. 7

11 Dogme 1: FLYV UNDER RADAREN Traditionelt vil enhver guide om organisationer og projekter sige, at du skal starte med at få dit projekt forankret i ledelsen, og allerhelst topledelsen. Få dig en sponsor, som kan sikre ressourcer, politisk forankring og fremdrift, lyder formlen. Det er et velment råd, og kan være en farbar vej for store innovationsprojekter i kernen af hovedforretningen. Men når vi dykker ned i historier om succesfulde innovationer er der et modsat og anarkistisk træk, som ofte går igen: Mange projekter er faktisk startet i det skjulte uden ledelsens medvirken og uden en power sponsor. Mange projekter bliver ligefremt holdt skjult for ledelsen i de første faser. For innovationsagenten kan det være et aktivt tilvalg at flyve under radaren hos ledelsen og de formelle beslutningsprocesser. Det er der tre gode grunde til: 1) Innovationsagenten undgår at få sin gode idé skudt ned af bureaukratiet, før ideen har vist sit værd eller opnået medvind hos de uformelle influenter. 2) Innovationsagenten slipper for at skulle gå Så grib rollen som innovationsagent, kortslut bureaukratiet og gå direkte til handling. Når du starter under radaren kan du straks komme i gang. Just do it. Dyk ned i ideen. Sæt først dit projekt på ledelsens radar, når du har en succes, som er parat til at blive bredt ud og sættes i værk i større skala. 8

12 gennem bureaukratiet og bruge tid på alle de ting, der følger med de formelle arbejdsgange, fx tunge analyser og lange beslutningsoplæg. I stedet kan innovationsagenten bruge sid tid på det sjovere arbejde med at prøve tingene i praksis. 3) Innovationsagenten kan nøjes med at præsentere de ideer, der faktisk virker. På den måde kan innovationsagenten skabe sig et ry som en dygtig innovator med en usædvanlig høj træfsikkerhed. Det kan være afgørende for at få innovation i gang i politiske organisationer præget af nulfejlskultur. Denne måde at arbejde på, er nu blevet så anerkendt, at den ligefrem bliver sat i system i mange organisationer. Det er fx værdsættelse af den kreative energi i at arbejde under radaren, der ligger bag Googles regel om, at alle ansatte må bruge 20% af deres arbejdstid på projekter, de selv vælger. En del af Googles vigtigste produkter i dag er startet som projekter udviklet under radaren i 20%-tiden. Hvor længe du kan og bør flyve under radaren afhænger af det enkelte projekt. Vælg din flyvehøjde ud fra omstændighederne, baseret på en vurdering af: Hvor moden er din idé, hvor meget kan du vise på hvor kort tid? Hvor stor er sandsynligheden for at få dit projekt godkendt, hvis du går over radaren nu? Hvordan passer din idé til den aktuelle dagsorden i organisationen? Hvilke ressourcer mangler du? Har du brug for at flyve højere og mere synligt for at få ressourcerne? Bliver dit projekts overlevelsesmuligheder bedre eller dårligere af at blive under radaren lidt endnu? 9

13 Præsentér ideen, når du har lavet nok til at vise, at det virker i prototypeform, og at det formentlig vil virke i en større skala. De fleste innovationsprojekter - og som regel de bedste er tværgående af natur, og du får derfor før eller siden brug for hjælp og ressourcer fra andre. Du kan godt finde hjælp under radaren. Det gør du fx ved at finde ildsjælene andre steder. I kommunens forvaltninger eller ude i institutionerne. I virksomhedens andre afdelinger eller hos samarbejdspartnere og kunder. Dyrk og plej et netværk af kontakter af brugere, borgere, kunder, frontpersonale, mellemledere og projektledere inden for dit problemfelt. Opsøg dem og find frem til dem, der ligesom dig kan se problemer og løsninger i et innovativt lys. Skab et lille forsøg med dem. Respekter og værdsæt vedholdende deres ideer og engagement. Så er I i gang. SÅDAN VÆLGER DU FLYVEHØJDE At gå under radaren er egentligt let. Du skal bare holde op med at spørge om lov, og gå i gang med dit projekt. Og så skal du minimere og lave en prototype. Hvis du gennem et lille demonstrationsprojekt kan vise, at din idé virker, kan selve demonstrationen senere være en langt mere spændende og pædagogisk fremstilling af ideen, som har større chance for at blive godkendt i den formelle beslutningsproces. Men for at få de første uformelle projektdeltagere med på holdet, skal du overbevise dem om, at din idé er god og værd at bruge tid på. Du får brug for en god pitch. Pitch skabelonen er baseret på NABC- modellen fra Stanford Research Institute i hjertet af USA s californiske iværksættermekka. NABC står for Needs, Approach, Benefit, Competition. Eller på dansk: Behov, Tilgang, Udbytte, Konkurrence. 10

14 Dogme 2: PITCH DIN IDÉ En pitch er en kort tale om din idé, som primært er tænkt som værktøj til at overbevise andre om, at din idé er værd at bruge tid og ressourcer på. Værktøjet stammer fra iværksætter-verdenen, hvor den håbefulde iværksætter ofte må fortælle om sin idé til mange potentielle investorer og partnere, der alle har travlt og derfor skal have ideerne serveret kort og klart. Begrebet elevator-pitch er et udtryk for, at en iværksætter skal kunne nå at fortælle sin idé på en elevatortur, mens den forsvarsløse tilhører er spærret inde og tvunget til at lytte. En god pitch har en disposition, der sikrer, at du kommer hele vejen rundt om din idé på en struktureret og appellerende måde. Det gør modellen bredt anvendelig. Pitch-skabeloner bruges i dag med succes af alle innovationsagenter, også af projektledere inden for store organisationer. Du kan også bruge pitch-værktøjet som et dialogredskab til dig selv. Når du arbejder med din pitch vil du opleve, at din idé bliver skarpere og at svaghederne bliver lettere at se. Du kan af og til bruge værktøjet til at forkaste din oprindelige idé og finde en bedre. Brug derfor pitch-værktøjet tidligt og ofte uanset om du arbejder selvstændigt eller i en projektgruppe. Du får tre gevinster ved at bruge pitch-modellen: 1) Fokus på målgruppen: Din pitch tager udgangspunkt i et behov hos en målgruppe. Det sikrer, at dit innovationsprojekt indfrier behov hos målgruppen, ikke hos projektmageren. 2) Fokus på værdiskabelse: Din pitch skitserer din idé til at imødekomme behovet og de konkrete handlinger, der skal til. Når I ser det i en kort fremstilling, bliver det nemmere at forholde sig kritisk til, om idéen og de konkrete handlinger reelt vil gøre den ønskede forskel for målgruppen. 3) Fokus på forankring: Når du kan fortælle kort og klart om din idé, bliver det meget nemmere at få andre med på holdet. En pitch, der rummer et element af historiefortælling, er mere appellerende, og når den starter med målgruppen og et klart behov bliver den endnu mere engagerende for dine projektdeltagere og partnere. 11

15 SÅDAN SKRIVER DU EN PITCH Brug følgende skabelon til din pitch. Udfyld de tomme felter til højre og skriv pitchen som en sammenhængende kort fortælling. I vores dagligdag kan vi se, at der er et stort behov for Det giver sig bl.a. til udtryk i at Vi vil imødekomme dette behov ved at Konkret vil vi Når vi har implementeret vores løsning, opnår vores brugere, at og udbyttet for vores organisation er Sammenlignet med der allerede forsøger at håndtere dette behov, så er vores løsning Din pitch skal være kort. Den må maksimalt fylde én side (eller én slide). 12

16 Prøv følgende trin: 1) Start med at udfylde skabelonen første gang. Begynd gerne med stikord, men gør det så til sammenhængende, men korte sætninger. Sætningerne kan godt have opremsninger i punktform. 2) Læs din pitch højt. Skriv den igennem, så du bruger talesprog. Undgå alle de smarte ord og faglige begreber, som ofte gemmer dårlige ideer bag tågesnak og tit fremmedgør eller keder tilhørerne. 3) Tag tid. Din pitch bør kunne læses i hele sin længde på under tre minutter, gerne to. Bygningerne i Danmark er lave, og elevatorturene er korte. Skær ind til benet af hvert punkt. Sig kun det vigtigste, detaljerne kan du gemme til en egentlig projektplan. 4) Find en djævlens advokat, spørg en fra målgruppen eller spil selv rollen. Er ideen virkelig god? Er der en logisk sammenhæng fra målgruppens behov, over din tilgang til værdiskabende aktiviteter, udbyttet ved løsningen og forskellen fra alternative eller konkurrerende løsninger? Hvis din pitch er blevet kort og klar, bør du nu kunne vurdere styrker og svagheder i den centrale idé endnu klarere. Skal ideen eller tilgangen justeres? 5) Skal projektet forkastes eller sættes i værk? Du er nu klar til at droppe ideen eller gå videre med den og pitche den til partnere eller andre, du skal have med på holdet. Se en udfyldt pitch i projektkataloget på www. sund-bynet.dk/innovationsagaenter 13

17 Dogme 3: PRØV MED EN PROTOTYPE Prototyper behøver ikke være objekter i den klassiske forstand, hvor man producerer en fysisk genstand som model for en senere serieproduktion. Du kan bruge prototype-tilgangen i alle innovationsprojekter, fx informationstiltag, undervisning, tilbud til borgere eller regler og politiker. Tilgangen går ud på at afprøve din idé i et mindre, og grovere format med få ressourcer. Prototypen skal ikke være ren og pæn, det er jo bare en prøve. Dermed kan du teste centrale dele af ideen, før du investerer i det store arbejde med at gøre tingene ordentligt og færdigt. Der er tre klare fordele ved at arbejde med prototype: 1) Mindre spild: Fail fast and fail often, siger man i iværksætterkredse. Prototype-tankegangen gør det nemmere, hurtigere og billigere at innovere, fordi vi finder fejlene tidligt og hurtigere når frem til at forkaste eller forfine ideerne. Du minimerer spildet, og når hurtigere og billigere frem til et brugbart resultat. 2) Mere værdi: Pointen er, at du igennem prototype-tilgangen hele tiden skaber værdi: I stedet for at forsøge at analysere og planlægge dig til et stort projekt, så tester du omgående, hvor værdien er, hvor barriererne er, og hvor løsningerne ligger. Når du bruger mere af din tid fokuseret på at skabe værdi, så kommer du samlet set til at skabe mere værdi. 3) Mere læring: Når du arbejder med prototyper, arbejder du med en række gennemløb i en ring fra idé til test gennem måling/evaluering og justering af ideen. Hvert gennemløb producerer læring. Når du arbejder med prototyper som leveregel, bliver du bedre til at forenkle og formindske dine projekter, så du fokuserer på den centrale idé, hvor både værdien og usikkerheden ligger, også kaldet din værdihypotese. Du fokuserer hvert gennemløb på mest mulig læring for færrest mulige ressourcer. Og du gennemfører flere gennemløb hurtigere. Det bliver samlet til meget mere læring. SÅDAN LAVER DU PROTOTYPER Innovation handler om bevægelse, ikke stilstand. At arbejde med prototype-tilgangen som leveregel betyder, at du accepterer, at al innovation er en iterativ proces, hvor ting aldrig bliver færdige. Den fortløbende proces kan beskrives med symbolet for uendelighed, det liggende otte-tal. 14

18 1) IDÉFASEN: I den første ring af uendelighedstegnet arbejder du med at få din idé og skærpe den. Her bruger du pitch værktøjet. Pitchen er faktisk din allerførste forløber til en prototype. Du kan køre flere gange rundt i første ring indtil du har den rigtige idé og til din idé er skarp nok til at blive prøvet af i praksis. tilgange til produktudvikling. Modellen er en måde at forstå og iscenesætte projekter på, så de undgår en række af de faldgruber og stopklodser, gode ideer ellers ofte møder. 2) TEST-FASEN: Når du forlader papiret og prøver ideen i praksis springer du til næste ring i det liggende ottetal. Du bygger en model eller gennemspiller en generalprøve. Kunsten er at fokusere på din centrale værdihypotese og designe din prototype sådan, at du får testet den. Alt andet kan udelades og evt. bare illustreres for brugerne i skitseform. Det er så vigtigt, at du måler resultatet af din prototype, så du kan lære af den og justere før næste gennemløb i modellen. Du kan f.eks. måle klik på en hjemmeside, tilmeldinger, køb, brug eller tilfredshed. Din måling kan være kvantitativ, kvalitativ eller begge dele. 3) Du kan til enhver tid forkaste ideen og starte forfra i den første cirkel. Har testen ikke givet de ønskede resultater, så arbejd med en ny idé og skab en ny prototype. Der er masser af konkrete ideer, der venter på at blive sat i værk! Når du tester og forkaster nogle af dem, bliver du bedre til at vurdere de næste ideer, og du nærmer dig de bedste løsninger. Blå Himmels 8-tals model bygger på kreativitetsog læringsforskning, bl.a. Peter Senges Lærende organisation, MITs U-theory og på Silicon Valley I dit arbejde med ideer og prototyper vil du møde modstand og begå fejl. Det er krævende at bliver ved. Du får brug for et stærkt personligt lederskab. Værdihypotese Din værdihypotese er kernen i din innovationsidé. Det er din tese om, hvad der vil gøre en forskel for hvem og hvordan. Hvis du arbejder med et produkt eller service, vil værdihypotesen være, at din målgruppe vil forandre adfærd på en bestemt måde i tilknytning til dit produkt eller din service. Kunsten er nu, at få målt og evalueret det rigtige gennem din prototype. Hvis din værdihypotese handler om at målgruppen sparer tid, skal du måle på tidsbesparelsen og interessen for at spare tid gennem din innovation. Hvis din værdihypotese er, at din målgruppe vil spise sundere, skal du måle på målgruppens spisevaner. Man kan måle på alt muligt. Men brug prototypen til at få testet interessen for din idé, og om de centrale komponenter i ideen virker. 15

19 Dogme 4: ÅBN DIT PERSONLIGE LEDERSKAB Den største udfordring ved innovation er ikke manglen på viden og ideer, men manglende mod, vilje og evner til at føre ideen ud i livet! Det kræver mod at løbe en risiko, og al innovation er i sagens natur risikabelt. De innovative ideer kommer oftest fra folk, der arbejder tæt på problemerne fagfolk og projektledere. En aktuel undersøgelse blandt offentlige ledere i Danmark viser, at kilden til og igangsætterne af offentlig innovation langt overvejende er medarbejderne (FTFs lederpejling 2013). Samme tendens ses i den private sektor. Det er derfor, rollen som innovationsagent er så vigtig for innovation. Det meste innovation bliver igangsat og i den første fase drevet af ildsjæle, der tager personligt lederskab for opgaven. Da innovation sjældent starter hos topledelsen, er det vigtigt at skelne mellem personaleledelse og personlig ledelse. Som innovationsagent skal du styrke dit personlige lederskab for at kunne mestre den bredere og mere uformelle ledelse, som et innovationsprojekt kræver. Du kan udvikle dit personlige lederskab i tre dimensioner: Dit udgangspunkt, dit fokus og din kommunikation. Udgangspunkt Dit udgangspunkt handler om at lede indefra. Personligt lederskab starter med personlig integritet og en klar mission. Når ildsjæle lykkes med innovation, er det fordi de går til opgaven med uforfærdet og massiv energi og aldrig giver op. Ildsjælens energi opstår, når der er samklang mellem en indre personlig mission og den forhåndenværende opgave. Når innovationsprojektet er drevet af et indre hvorfor snarere end blot opgavens hvad og hvordan, så kan man fejle masser af gange med hvad og hvordan uden at føle sig som en fiasko. Så stil dig selv spørgsmålet: Hvorfor laver jeg dette innovationsprojekt? Fokus Dit udgangspunkt giver dig energi. Dit fokus handler om at bruge energien rigtigt. Energien flytter sig derhen, hvor du retter dit fokus. Ikke blot din egen energi, men også enegien hos de andre, du involverer i dit projekt. Innovationsagenten lykkes i kraft af et konstant og præcist fokus på det vigtigste i innovationsprojektet. Kommunikation Som innovationsagent skal du i høj grad lykkes i 16

20 kraft af samarbejde, og derfor bliver kommunikation vigtig. Innovative ideer og løsninger starter med, at du er åben for indtryk og lyttende i bred forstand. Siden får du brug for at formidle dine ideer og brænde igennem som person. Her må du udvikle din personlige kommunikation og formidling. 17

21 18 YES!

22 SÅDAN LEDER DU INDEFRA Hvis du vil arbejde med at styrke dit personlige lederskab, kan du arbejde med de tre dimensioner: Find dit udgangspunkt Brug noget tid, hvor du har ro. Så kan du søge indad og mærke efter. Hvad er vigtigt for dig? Hvad brænder du for? Hvor vil du gerne gøre en forskel? Hvor og hvornår oplever du begejstring og flow? Du kan veksle mellem at se på motivationen i din kerne som menneske og på motivationen i dit arbejde både i dine aktuelle og tidligere opgaver og projekter. Tag noter. Og tal om dem med nogen, der kender dig godt. Så finder du snart din mission. Skriv den ned. Vend tilbage til den ofte. Brug dit fokus At arbejde med dit fokus kræver, at du iagttager dig selv. Leg med det. Læg mærke til, hvordan du Eksperimenter også med din personlige kommunikation og formidling. Når du skal formidle noget, så prøv med forskellige tilgange. Eksperimenter, så du får et bredere klaviatur at spille på. Prøv med historier. Prøv med overdrivelser. Prøv at bruge kroppen i din fremstilling. Prøv med humor. kan flytte både din egen og andres energi blot med dit eget fokus. Her er en sjov og tankevækkende øvelse, som demonstrerer kraften i dit fokus: Prøv at stille dig ud på gulvet og sig YES! mens du laver en sejrsbevægelse med armene. Gør det tre gange i træk, raskt og eftertrykkeligt. Mærk energien. Kroppen fortæller din hjerne, at alt er godt. Dit fokus er på det gode. Brug det fokus nu. Prøv også øvelsen i teams fx ved dit næste møde. Træn din kommunikation Fundamentet for både innovation og kommunikation er åbenhed for omverdenen: Vis interesse, observer omgivelserne, stil åbne spørgsmål og dyrk et bredt netværk, der også inddrager brugere, borgere og samarbejdspartnere. Søg først at forstå, derefter at blive forstået. Et overraskende effektivt redskab til bedre personlig kommunikation er at arbejde med dine egne tanker om dine samtalepartnere. Prøv følgende næste gang du skal til et møde: Brug et minut inden på at lukke øjnene og finde ro. Forestil dig nu, at de mennesker, du skal ind til er dine bedste og kæreste venner, som du ikke har set længe. Gå så ind til mødet. Mærk stemningen. 19

23 Dogme 5: SAMARBEJD PÅ TVÆRS Problemer og løsninger følger sjældent vores organisationsdiagrammer. Innovative løsninger går ofte på tværs af de skillelinjer, som ligefrem kan være en årsag til eller del af udfordringen. Det kan kræve tværgående samarbejde at se problemet, at udvikle en løsning og måske også at drive løsningen bagefter. Det bør derfor være en leveregel for innovationsagenter at søge og dyrke det tværgående samarbejde i bred forstand, både inden for og uden for egen organisation. Samarbejdet kan handle om alle tre hovedfaser i innovation: At se problemet, at udvikle løsningen og at sætte innovationen i drift. Se problemet sammen Det kan være, at din jobfunktion gør dig til en løsning, der leder efter et problem: Skal du spare penge, leder du efter spild. Skal du skabe kvalitet, leder du efter fejl og mangler i design, produktion og service. Du kan hurtigere finde, hvad du leder efter i samarbejde med dem, der er tæt på problemerne. En god start er at se eller opleve problemet sammen. Samudvikling at finde løsningen i samarbejde Samudvikling (co-creation) er udvikling af innovative løsninger gennem samarbejde. Dine samarbejdspartnere kan være slutbrugeren (brugerdreven innovation) eller andre personer, der har viden, ressourcer eller andre betingelser for at bidrage, fx i kraft af direkte eller indirekte berøring med problemet eller løsningen. Gennem samarbejde kan din løsning blive bedre på mindst tre måder: 1) En bedre forståelse af problemet 2) En bedre løsning, hvor du hurtigere får skærpet ideen, så den passer til problemet og målgruppen 3) En mere velkommen løsning, fordi vigtige partnere er taget i ed og har fået ejerskab til løsningen. 20

24 Samproduktion at drive løsningen i samarbejde Samproduktion (co-production) er drift af løsninger i et samarbejde, hvor du trækker på eksterne ressourcer. Ressourcer kan komme mange steder fra, men det er oplagt at starte med målgruppen selv. I offentlig innovation kan det frisætte enorme ressourcer at ændre synet på borgeren fra klient til producent. Tænk fx bare på, hvordan sundhedsplejersken gearer sine egne ressourcer gennem samproduktion med nybagte mødre i Mødregrupper. SÅDAN DRIVER DU SAMUDVIKLING OG SAMPRODUKTION Når du skal samarbejde på tværs, skal du åbne op og give slip. Du skal være opsøgende og nysgerrig, men også være analytisk, kreativ og diplomatisk, så du kan udkrystallisere løsninger, hvor involverede partnere bliver tilgodeset og respekteret. Samudvikling og samproduktion handler også om, at du giver ansvar fra dig. Vær åben over for, at brugere, pårørende, foreninger, frivillige og private virksomheder har masser at bidrage med, der hvor jeres missioner krydser hinanden. Det handler ikke om blot at sende forslag i høring eller spørge målgruppen. Det handler om at stille sig selv til rådighed for et ligeværdigt samarbejde. Se problemet sammen Mobiliser ideer og input fra andre ved at skabe relationer, foretage observationer eller sæt jer sammen i en fælles brainstorm og diskussion. De største og første Aha oplevelser kan komme hurtigt, når først I taler sammen på tværs. Den dybere forståelse kommer senere, når I har skabt en længerevarende relation. Gå forrest i samudvikling Systematiser samarbejdet om en løsning. Inddrag interessenterne direkte i projekt-teamet eller i en styregruppe. Skab en platform, som andre kan agere på. Eller start med en ildsjæl, som kan repræsentere et perspektiv, en position eller en ressource, du mangler. Undersøg muligheder for samproduktion Tænk i nye partnerskaber og nye steder at hente ressourcer. Spørg dig selv: Hvem indgår direkte eller indirekte i situationer, hvor problemet og løsningen er i spil. Hvem har interesser i problemet og løsningen? Hvem har underudnyttede ressourcer, som kan bidrage? Hvem kan og bør tage et større ansvar? Tænk også i steder, bygninger, teknologier og medier. 21

25 VÆRKTØJERNE VIRKER FÅ DEM TIL AT VIRKE FOR DIG Guiden her er tænkt som en første inspiration og appetitvækker. Du skal bruge konkrete erfaringer på egen krop for at lære innovationens kunst, og du kan med fordel søge sparring fra erfarne innovatører. Men følger du de fem dogmer eller leveregler, har du langt bedre betingelser for at blive en succesfuld innovationsagent. Evalueringen af forløbet Netværk for Innovationsagenter viser, at de fem dogmer har virket særdeles godt for offentlige ledere og projektledere med ansvar for innovationsprojekter. Flere af deltagerne har taget metoderne til sig i en grad, hvor de er blevet ambassadører for dem i egen organisation og kommune. Blå Himmel har set metoderne sprede sig på samme måde i danske og internationale private virksomheder. Dogmerne gør det nemlig både nemmere og sjovere at innovere. Udover at bruge metoderne i et konkret projekt, kan I arbejde med at bruge dem bredere: som en fælles metode og et fælles sprog, som indgår i en overordnet programstyring af en række projekter inden for et område. i arbejdet med at omsætte politiker og strategier til praksis til at styrke jeres innovationskultur og innovationsprocesser Guiden er også tænkt som en inspiration til at takle nogle af de udfordringer, vi ofte ser i både offentlige og private virksomheder: Luftige politiker og strategier: Abstrakte politikker og strategier uden klar sammenhæng mellem mål og midler betyder, at politikker og strategier forbliver løsrevet fra hverdagen og ikke omsættes i handling. Den reelle forandring og implementering udebliver. Og de politiske ambitioner og visioner spiller ikke godt nok sammen med den praktiske faglighed, som findes blandt ledere, projektledere og frontpersonale overalt i organisationen. Mangel på værktøjer: Manglende struktur og metode i projektarbejdet betyder, at projekter ikke skaber den ønskede forandring, fordi der mangler fælles begreber og processer til at sikre kvaliteten og effektiviteten i innovationsprojekter. For lidt samarbejde på tværs: Manglende samarbejde på tværs betyder, at projekter, som kræver samudvikling og samproduktion ender som isolerede indsatser uden gennemslagskraft. Projekter kommer ikke videre end ildsjæle-stadiet og ender som spredte initiativer, der ikke forankres bredt nok. Hvis guiden, dogmerne eller værktøjerne lyder relevante for dig eller din organisation, er du meget velkommen til at kontakte Sund By Netværket eller Blå Himmel for en diskussion af mulighederne for at prøve dem i jeres organisation. 22

PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV

PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV PÅ TVÆRD for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV INNOVATIONSAGENT PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET for Innovationsagenter FIRE DAGE OG FIRE DIMENSIONER

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Kirsten Greibe E-mail: kigre@aarhus.dk

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder?

Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder? Festtaler, farvekonsulent eller innovationsleder? Innovationsledelse når der kræves ro, regler og renlighed! Anders Seneca Dall asd@aarhus.dk Selv en skildpadde kan stikke af! Innovation betyder god ledelse.

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere