KULTURREGION STORSTRØM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURREGION STORSTRØM"

Transkript

1 Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles, Vibeke Grave, Poul-Henrik Pedersen, Martin Hillerup, Mogens Haugaard Nielsen Sekretariatsgruppen Jørgen Lykke Madsen, Benny Agergaard, Kim Dawartz, Charlotte Schønnemann, Anne Merethe Møller, Carsten Grønholt-Pedersen Sekretariat Jesper Kjærulff, Britt Steensgaard Jensen Afbud / Ikke til stede: 1

2 Indholdsfortegnelse er 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidst 3. Status forventet regnskab Ansættelse af Kulturkonsulent 5. Beskrivelse af Kulturspejderfunktionen samt foreløbig tidsplan for arbejdet som Kulturspejder 6. Status -projektmodning 7. Destinationsanalyse 8. Kulturministerbesøg status udkast og idéoplæg 9. Kulturkonference 10. Foreløbigt udkast til årshjul for Eventuelt Bilag Punkt 3: Foreløbigt regnskab for 2012 Punkt 4: Opgavebeskrivelse af sekretariat Punkt 5: Opgavebeskrivelse af Kulturspejderes funktion Punkt 10: Foreløbig årshjul for aktiviteter i 2013 i Kulturregion Storstrøm 2

3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 22. november

4 3. Status - forventet regnskab 2012 Resumé Forventet regnskab for 2012 fremsendes til efterretning. Foreløbigt regnskab for Kulturregion Storstrøm udviser pr. 31. december 2012 et mindreforbrug på kr. som fordeler sig således: Kulturaftalen Projekter I alt kr kr kr. Kulturregion storstrøms andel udgør kr. 50% af overskud på matchfinansieringen kr. I alt kr. Som på DPS møde den 22. november 2012 blev besluttet at anvende således: Forslag Beskrivelse Finansiering Talentakademi Storstrøm Fortsættelse samt videreudvikling af projektet kr. i herefter selvfinansierende Projektmodning Projektmodning af tidligere fremsendte kr. idéoplæg Synliggørelse og Markedsføring Herunder hjemmeside kr. Fremme af Kulturaftalens kr. initiativer Restbeløb overføres til 2013/ kr. Overskud fra projekter kr. I alt kr. Tilbagesendes til staten kr. Overskud jfr. regnskab kr. Bilag Foreløbigt regnskab for 2012 At orienteringen tages til efterretning 4

5 4. Ansættelse af kulturkonsulent Efter beslutning i DPS den 22. november 2012 fortsætter Sekretariatet for Kulturaftale Storstrøm i Vordingborg Kommune indtil udgangen af I den forbindelse er Britt Steensgaard ansat i en fuldtidsstilling og tiltræder pr. den 7. januar 2013 med arbejdsområdet indenfor Kulturaftale Storstrøm, herunder også som Kulturspejder for Vordingborg Kommune. Bilag Funktionsbeskrivelse for sekretariat At orienteringen tages til efterretning 5

6 5. Beskrivelse af Kulturspejderfunktionen samt foreløbig tidsplan for arbejdet som Kulturspejder I forbindelse med at løfte arbejdsområdet indenfor Kulturaftale Storstrøm, er der udpeget Kulturspejdere fra hver af Kulturregionens kommuner. Følgende er herefter kulturspejdere i Kulturregion Storstrøm: Vordingborg Næstved Faxe Lolland Guldborgsund Stevns Britt Steensgaard Jensen Helen Sværke Tina Møller Jakobsen Astrid Morsing Elisabeth Kreutzfeldt Carsten Grønholdt-Petersen Bilag Kulturspejdernes funktionsbeskrivelse er vedlagt som bilag. Tidsplanen for Kulturspejderne vil blive udarbejdet på et opstartsmøde den 22. januar. Dette møde skal danne afsæt for Kulturspejdernes viderearbejde, og heriblandt en egentlig tids- og arbejdsplan for deres virke. At orienteringen tages til efterretning 6

7 6. Status projektmodning Resumé På møde i DPS den 22. november 2012 blev det besluttet, at anvende kr. til projektmodning af 5 tidligere fremsendte projekter. Processen er nu igangsat. Projekterne er orienteret om den videre proces, og arbejder hen i mod et endeligt projektoplæg til behandling i Den Administrative Styregruppe og efterfølgende i Den Politiske Styregruppe. De udvalgte projekter er: Udvidelse af Talentakademi Storstrøm Kultur på Vej Inspirationslaboratorium The end of Desolation KulturLINK, mikroprojekter Projekterne Inspirationslaboratorium og The end of Desolation forventer at fremsende oplæg til deadline 15. marts Talentakademi Storstrøm har også igangsat processen med sine samarbejdspartnere. Der er på nuværende tidspunkt ingen tilbagemeldinger fra de øvrige projekter. Kulturaftalesekretariatet kontakter de enkelte projektejere for et tæt opfølgning. At orienteringen tages til efterretning 7

8 7. Destinationsanalyse Resumé Krav til destinationsanalyse og strategi blev godkendt på DPS s møde den 22. november I henhold til indsatsområdet omkring Kulturel Infrastruktur ønsker Kulturregion Storstrøm at udarbejde et strategisk grundlag for udvikling af natur- og kulturarven i et kommercielt, oplevelsesorienteret perspektiv. Målet med destinationsanalysen og -strategien er, at at at klarlægge muligheder for oplevelsesbaseret forretningsudvikling af Kulturregion Storstrøms natur- og kulturarv skabe bevidsthed om Kulturregion Storstrøms natur- og kulturarv gøre natur- og kulturarvsoplevelser i Kulturregion Storstrøm synlige Der forventes et tæt samarbejde med Kulturstyrelsen. Sekretariatet afventer pt. tilbagetilmelding fra Kathrine Lehmann fra Kulturstyrelsen. KulturLINK planlægger i foråret 2013 en opdatering af kulturlandskabsanalysen. Dette ville ligeledes være særdeles relevant at inddrage i det samlede arbejde Østdansk Turisme har efterfølgende taget kontakt til Sekretariatet, og vil ligeledes meget gerne deltage i ovenstående samarbejde. Sekretariatet anbefaler, at destinationsanalysen udarbejdes i 2013, afdækker kultur- og naturarvens oplevelsesøkonomiske potentialer i Kulturregion Storstrøm, samt kommer med anbefalinger til konkrete projekter. Sekretariatet udarbejder kravspecifikation til analysen. Inden arbejdet påbegyndes afklares og informeres Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen Storstrøm samt museerne om det påtænkte initiativ. Sekretariatet kan oplyse at Kulturstyrelsen i mail af 7. januar har bekræftet interesse for at indgå i arbejdet med destinationsanalysen Sekretariatet udfærdiger projekt- og procesbeskrivelse for involvering af aktører samt udfoldelse af den samlede analyse snarest muligt. at orienteringen tages til efterretning 8

9 8. Kulturministerbesøg - status Resumé Underskrivelsesceremoni med Kulturministeriet den 28. februar 2013 Status på underskrivelsesceremonien afventer en tilbagemelding fra Kulturministeriet primo uge efter udskiftning i ministerposten ultimo Nærmere info vil blive fremsendt snarest muligt, så det videre arbejde kan blive igangsat. Kulturministeriet kontaktes med henblik på godkendelsen af den endelige aftale uanset Ministerbesøg. at sagen tages til efterretning 9

10 9. Kulturkonference Resumé På DPS møde den 22.november 2012 blev det besluttet, at der skulle afholdes en kulturkonference i foråret Afholdelse af kulturkonference med henblik på drøftelsen af muligheder for fordeling af formandskab, sekretariat og arbejdsopgaver deltagerkommunerne imellem. Ligeledes kunne erfaringer og mulige ændringer i kriterier i forhold til de udmeldte puljer være relevant stof at inddrage i denne konference. Muligt indhold: Temadrøftelse vedr. Kulturaftalekonceptet Sekretariatets placering Fordeling af arbejdsopgaver kommunerne imellem fordele/ulemper Større kulturregion fremadrettet? Museumssamarbejdet Symfoni- og Kammerensembleaftalerne Orientering om igangværende/kommende projekter Sekretariatsgruppe overvejede på mødet den 7. januar 2013 om Kulturkonferencen kunne afholdes som et dagsarrangement. At sagen drøftes. Orienteringen tages til efterretning At Sekretariat og Kulturspejdere planlægger Kulturkonferencen til afholdelse i foråret

11 10. Foreløbigt udkast til årshjul for 2013 Resumé Drøftelse af møder for Sekretariatet fremsender ændring af forslag til ansøgningsfrister for ansøgere til puljerne under Kulturaftalen i , således at der afsættes tid til sagsbehandling i Den Administrative Styregruppe og mulighed for efterbehandling inden fremlæggelse for Den Politiske Styregruppe. Ansøgningsfrister Høring Kulturgruppen Evt. først fra 2014 Administrativ Styregruppe 15. marts april kl maj maj Kl august august kl november november Kl Den Politiske Styregruppe Besluttet 22/ april 2013, kl. 16,00-18, juni 2013, kl. 16,00-18, september 2013, Kl. 16,00-18,00 4. december 2013, kl. 16,00-18,00 Derudover afholdes almindeligt DAS møde 6. februar 2013, kl til en opsamling/status på Kulturaftaler/andre relevante samarbejdsrelationer, herunder muligt ministerbesøg. Bilag Foreløbigt årshjul for alle aftalte møder og ansøgningsfrister i 2013 i Kulturregion Storstrøm, At At indhold i årshjul tages til efterretning årshjul opdateres løbende og medtages som fast punkt og lægges på 11

12 11. Eventuelt Orientering om ny procedure for at godkende referater på fremadrettet. 12

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 18. januar 2011 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Indkaldte: Gitte Schilkowski pkt. 1 kl. 14.00 Britta Rasmussen pkt. 1 kl. 14.30 (ca.) Torben Holm pkt. 1 kl. 14.50 (ca.)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere