REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT"

Transkript

1 REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Erik Juul Jensen, Keolis Per Christophersen, Keolis Thor Symonds, Fårup Rute- og Turistfart Jens Martin Christensen, De blaa busser Lars Gaardbo, Keolis Arly Nielsen, Hjørring Claus Børsting, Arriva Ejner Immersen, Arriva Betty Thomassen, Keolis Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Jesper Christensen, Arriva Jens Ole Thomsen, Hjørring Citybus Bo Daugaard, Keolis Freddy Jepsen, Keolis Jens Otto Størup, NT Helene Birk Sørensen, NT Birgitte Peters, NT (punkt. 3 og 4) Per Mathiesen, NT (punkt 5) Ole Schleemann, NT (ref.) Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT 1. Godkendelse af dagsorden, mødereferat samt opfølgning på sidste møde Dagsorden blev godkendt. Til mødereferatet tilføjes Betty Thomassen, Keolis, som deltog på mødet i december. Opfølgning på sidste møde: Ulovlig parkering af biler på østsiden af Kennedy Arkaden. NT er i dialog med politiet herom. Der bør etableres stopforbud på østsiden af kys og kør området Side 1 af 5

2 Adgang til Viazonen via Sirius system. Installationen er i gang Afgangstavler på Hobro Busterminal (midlertidige terminal). De manglende afgangstavler er sat op Ønske om bedre belysning ved fodgængerfelt ved udkørslen til Jyllandsgade. Belysningen langs depotet skulle være ordnet. Vedr. belysningen ved fodgængerfeltet afventer vi en tilbagemelding fra Aalborg Kommune. Belysningen er tilstrækkelig i de lyse måneder, men bør overvejes igen til efteråret Toilettømning på Aalborg Busterminal. NT gav en status på mødet, og hovedtrækkene i et oplæg fra COWI blev gennemgået. NT tager en dialog med de entreprenører, der anvender muligheden for tømning på Aalborg Busterminal, om der skal laves en forbedret løsning i fællesskab. 2. Udbud og Kontrakter NT orienterede om højesteretsdommen vedr. Nordtra. Efter ønske fra chaufførgruppen, gennemgik NT, vilkår, proces og indhold i kontrakter og udbudsbetingelser (slides vedlagt). Al NT s udbudsmateriale er offentligt og tilgængeligt på NT s web her: Forslag til tilføjelser, ændringer mv. i kontrakter og udbudsvilkår må meget gerne indsendes til NT løbende og vil så indgå i arbejdet ved næste revision af materialet. På et kommende møde vil NT fremlægge sine ideer til ændringer af krav til uddannelse mv. i den kommende kontrakter. 3. NT til for dig - Resultater fra undersøgelser Projektet NT til for dig bliver formelt set afsluttet som et Socialfondsprojekt den I den forbindelse er NT i øjeblikket i gang med at få lavet en slutevaluering af projektet. Som en del af slutevalueringen er der gennemført en kundeundersøgelse i januar NT fremlagde hovedresultaterne fra undersøgelsen (slides vedlagt). Desuden blev udvalgte resultater fra kundeundersøgelsen i 2014 præsenteret (slides vedlagt). Begge undersøgelser viser, at specielt kundernes tilfredshed er meget høj specielt på de målepunkter, der omfatter chaufførernes arbejde, service mv. Der var stor ros til chauffører og entreprenører for arbejdet, og det fejres med basser på næste møde! Side 2 af 5

3 4. Håndteringen af klager fra billister I dag er det sådan, at alle indkomne kundehenvendelser bliver behandlet og vurderet. Hvis der er berettigede klager eller ros, der er omfattet af bonusmodellen, medtages de i bonusopgørelsen. NT skelner ikke til, om det er en henvendelse fra en kunde i bussen, en kunde uden for bussen, en cyklist eller en billist. Flere chauffører finder det urimeligt, at klager fra cyklister og billister kan tælle med som en berettiget klage. Klager fra bilister mv. blev drøftet. Der relativ få klager fra bilister mv., og disse klager skal behandles i bund. Hvis der er problemstillinger, der gentager sig, kan driftsgruppen for kvalitet kigge nærmere på sagerne og igangsætte fælles initiativer for at undgå klager fremadrettet. Der er blandt chauffører en oplevelse af, at det vælter ind med klager, der ikke burde sendes videre til entreprenøren, og det giver en stemning af, at det hele kan være lige meget. Dette billede kan NT ikke genkende, da vi de senere år har modtaget færre henvendelser, selvom tendensen generelt i samfundet er, at flere og flere klager. Det kan også spille ind, at entreprenørerne er ved at finde sine ben i den nye måde at håndtere klager på, så derfor kan der opstå lidt usikkerhed blandt chaufførerne. Det blev aftalt, at tilgangen, procedurer mv. vedr. kundehenvendelser tages op på en kommende møde. Herunder også arbejdet i driftsgruppen med henvendelser, den ændrede bonusmodel vedr. klager/ros samt justeringen af bonusmodellen for kundetilfredshed på baggrund af den nye kundeundersøgelses-metode. 5. Rejsekort. Afregning og tilkøbsbilletter Fra chaufførgruppen vil man gerne have belyst følgende spørgsmål/udfordringer vedr. rejsekortet. Afregning. Er det muligt, at entreprenørerne/chaufførerne under NT kan få samme betingelser som hos Movia i forhold til rejekort afregning? Hos Movia sker det dagligt. Hos NT går der dage, inden et salg kan blive endelig afregnet. Mulighederne blev drøftet på mødet. NT vil gerne bringe emnet op i entreprenørudvalget som et forslag fra CKU, og dér kan det drøftes om hyppigheden af afregningen skal ændres, idet der er fordele og ulemper ved en hurtigere afregning. Tilkøbsbillet. Chaufførgruppen vil gerne have belyst problemet omkring ukorrekt udstedelse af tilkøbsbilletter på fx rute 951, der kører til Holstebro. Problemstillingen blev drøftet på mødet. Spørgsmål sendes til trafikservice, der gerne hjælper, udarbejder en vejledning mv. Side 3 af 5

4 6. Cyklister i trafikken Det er blevet foreslået, at vi på mødet drøfter udfordringerne vedr. cyklister, der ikke overholder færdselsreglerne - fx. deres vigepligt. Det sker ofte, at cyklister på Østerbrogade i Nr. Sundby og ved Skipperen på vej ind til byen ikke holder tilbage for bussen. Problemstillingen blev drøftet på mødet. Det blev aftalt, at NT (inkl. repræsentanter fra CKU) tager en fælles kontakt til Aalborg Kommune, Dansk Cyklistforbund, politiet mv. med henblik på dialog om kampagner osv. 7. Letbanen og den øvrige kollektive trafik NT gennemgik status for letbaneprojektet. Med særlig fokus på, hvordan letbanen kommer til at spille sammen med busserne og den øvrige kollektiv trafik, blev de overvejelser, løsninger mv., som indgår i udredningsrapporten gennemgået. Udredningsrapporten blev udleveret på mødet, og kan hentes hér: 8. Udkørsel fra Aalborg busterminal ved Jyllandsgade Ved ind- og udkørslen på østsiden af Kennedy Arkaden, Aalborg, er der - bl.a. grundet etableringen af SOSU-skolen - kommet flere fodgængere i området. Det skaber til tider store forsinkelser, da chaufføren ikke kan nå over for grønt. Udfordringen blev drøftet på mødet. 9. Mødeplan for 2015 Der er planlagt følgende møder for resten af 2015: Torsdag den 7. maj kl : Fælles seminar med Entreprenørudvalget, Servicebestyrelsen og driftsgrupperne vedr. NT s strategiproces. Afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center Fredag den 3. juni kl Tirsdag den 29. september kl Torsdag den 10. december kl inkl. julefrokost 10. Kommende emner Følgende emner forventes at blive taget med på et af de kommende møder: Egenkontrol af skærme, stoppesteder mm. Resultater fra kvalitet- og kundetilfredshedsmålinger Side 4 af 5

5 Nye kontraktkrav til uddannelse og kompetenceudvikling af chauffører Fremtidens NT (en ny brandplatform) og en ny forretningsplan Procedure for kundehenvendelser Justeret bonusmodel for tilfredshed 11. Eventuelt Chauffører i Aalborg oplever, at dubleringsbusser ikke tager passagerer op. Der er taget kontakt til Aalborg Kommune, som administrerer dublerings- og ekstrakørsel i kommunen. Ekstrabusser til Østhavnen har ikke rejsekortudstyr. NT følger op på det. Realtidsstanderne på Nykøbing Busterminal skriver "Hjørring". NT følger op på det. Der er aftalt, at NT skal ligge inde med flere rejsekort-validatorer i Trafikservice, så chauffører hurtigt kan få skiftet en defekt validator. NT kunne oplyse, at der er bestilt flere validatorer, men de er ikke leveret endnu. Side 5 af 5

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 29. april 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. april 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Folmer Hjort Kristensen i stedet for Daniel Nyboe

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?

REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren REFERAT Dato J. nr. 6. december 2013 2013-1896 Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Workshoppen fandt sted

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen

Dialogforum, referat. Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00. Deltagere Navn Aktør. Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark. Martin Christensen Dialogforum, referat Tid 7. maj 2014 kl. 13.00 15.00 Sted LYNC Deltagere Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Tina Lykke Skafsgaard Hentze Energi Danmark Ane Rask Annemette L.

Læs mere