DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker"

Transkript

1 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

2 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord Hovedresultater Baggrund for statistikken Resultaterne vedrørende månedlig nettoløn Gennemsnitlig månedlig nettoløn Tillæg Pension Engangstillæg og merarbejde Resultaterne vedrørende de arbejdsmæssige forhold Ugentlig arbejdstid Ansættelsesform Bilag 1. Definitioner

3 Forord Kære medlem Dansk Sygeplejeråd (DSR) har udarbejdet denne lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 for at give DSR s ledere et overblik over løn og ansættelsesforholdene for hele gruppen af ledende sygeplejersker i den offentlige sektor. Lønstatistikken kan desuden anvendes som et solidt grundlag for de lokale lønforhandlinger. Lønstatistikken er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt DSR s medlemmer ansat i ledende stillinger på offentlige arbejdspladser. Svarprocenten for undersøgelsen er 43. Ifølge statistikken, havde ledende sygeplejersker i regionerne en gennemsnitlig månedlig nettoløn på kr. i april 2010, mens lønnen i kommunerne var på kr. Indenfor staten tjente de ledende sygeplejersker i samme måned kr. Ifølge statistikken udgør den gennemsnitlige nettomånedsløn for sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau i regionerne kr. (april 2010). Den er dermed kr. højere end gennemsnitslønnen for sygeplejersker på samme ledelsesniveau i kommunerne, der i april 2010 tjente kr. Ledende statsansatte sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau tjente i samme måned kr. Nettolønnen indeholder ikke pension og særydelser. De ledende sygeplejersker i regionerne har i perioden haft en stigning i den gennemsnitlige nettomånedsløn på 3,4. Lønstigningen for lederne i kommunerne har i samme periode været på 2,8, mens de statsansatte ledere har oplevet en lønstigning på 2,6 fra 2009 til Alle lønninger, pensionsbidrag m.v. er opgjort for fuldtidsansatte sygeplejersker. Jeg håber, at lønstatistikken vil blive anvendt som et godt fundament for lønforhandlingerne for DSR s ledere. Med venlig hilsen Grete Christensen formand 2

4 1. Hovedresultater Løn fordelt på arbejdssted Den gennemsnitlige nettomånedsløn for ledende sygeplejersker i regionerne var i april kr., mens gennemsnitslønnen for de ledende sygeplejersker i kommunerne var kr. Inden for staten tjente de ledende sygeplejersker i samme måned kr. De ledende sygeplejersker i regionerne har oplevet en stigning i den gennemsnitlige nettomånedsløn på 3,4 fra 2009 til I samme periode har lønstigningen i kommunerne og inden for staten været på henholdsvis 2,8 og 2,6. Løn fordelt på stilling Chefsygeplejersker og vicechefsygeplejersker havde i april 2010 en gennemsnitsløn på kr. i regionerne, hvilket gør dem til den højest lønnede stillingsgruppe inden for regionerne. Administrative ledere i kommunerne havde en i samme måned en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. og er derfor den højest lønnede stillingsgruppe i kommunerne. Løn fordelt på ledelsesniveau Undersøgelsen viser en klar tendens til, at sygeplejersker, der befinder sig på et strategisk ledelsesniveau, tjener væsentligt mere end sygeplejersker på et taktisk eller et operationelt ledelsesniveau inden for både regionerne, kommunerne og staten. Ledelsesniveau nettoløn regioner nettoløn kommuner nettoløn staten Strategisk Taktisk Operationelt Ugentlig arbejdstid Næsten alle ledende sygeplejersker inden for den offentlige sektor har en aftalt ugentlig arbejdstid på 37. Blandt de ledende sygeplejersker med en aftale om en 37 s arbejdsuge, er der 4 ud af 5, der har en faktisk arbejdstid på over 37 om ugen. 28,6 af alle offentligt ansatte ledende sygeplejersker arbejder mellem 45 og 49 om ugen. 3

5 2. Baggrund for statistikken Dansk Sygeplejeråd (DSR) har udarbejdet denne lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejerskers løn og ansættelsesforhold siden Hensigten med at indsamle oplysninger og udarbejde materiale om ledende sygeplejerskers løn og ansættelsesforhold er primært at sikre DSR og de ledende sygeplejersker et godt og veldokumenteret grundlag til brug for lønforhandlinger. I undersøgelsen er der kun spurgt til lønforhold på hovedarbejdsstedet. Lønstatistikken er udarbejdet på baggrund af lønningerne i april måned Svarprocent Deltagelsen i spørgeskemaundersøgelsen er skitseret nedenfor. Spørgeskemaundersøgelsen, Antal ledere Antal besvarede Svarprocent Som det fremgår af tabellen ovenfor, var antallet af udsendte spørgeskemaer til lønstatistikken på og antallet af besvarelser på 1.733, hvilket resulterer i en svarprocent på 43. Det samlede antal offentligt ansatte ledende sygeplejersker fordelt på stillingskategorier svarer ikke til det samlede antal besvarelser, som fremgår af tabellerne på side 5, 6 og 7. Det skyldes, at ikke alle har besvaret spørgsmålet vedrørende fast månedsløn og stillingsbetegnelse, og de er dermed ikke med i beregningerne (jævnfør forklaringerne i bilag 1). Statistikken bygger på de ledende sygeplejerskers egne vurderinger af, hvilket ledelsesniveau de arbejder på. Lederne har kunnet indplacere sig på et strategisk, taktisk eller operationelt ledelsesniveau. Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning af arbejdet. Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet, mens operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. De regionalt ansatte sygeplejersker, som placerer sig selv i en ledende stillingskategori, men som ikke er ansvarlige for andre medarbejdere i deres afdeling, indgår ikke i statistikken. Ligeledes er de kommunalt ansatte sygeplejersker, der placerer sig selv i en ledende stillingskategori, men som ikke har personaleansvar, heller ikke inkluderet i statistikken. 4

6 3. Resultaterne vedrørende månedlig nettoløn 3.1 Gennemsnitlig månedlig nettoløn Nedenstående tabel viser blandt andet den gennemsnitlige månedlige nettoløn på baggrund af oplysninger fra april måned Alle lønoplysningerne er omregnet til fuldtidslønninger. Tabel 1: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling i regionerne, 2010 Stilling Antal nettoløn Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Administrativ leder Afdelingsleder Afdelingssygeplejerske Assisterende sygeplejefaglig leder Bestyrer/ forstander Chefsygeplejerske/ Vicechefsygeplejerske Oversygeplejerske Øvrige 2) Alle ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1) 2) Denne gruppe indeholder bl.a. centersygeplejersker, områdeledere, konsulenter, sygeplejefaglige ledere og vicedirektører/direktører. Det fremgår af tabel 1, at langt hovedparten af de ledende sygeplejersker i regionerne har en stilling som afdelingssygeplejerske eller oversygeplejerske. Tabel 1 viser også, at assisterende sygeplejefaglige ledere i april 2010 havde den laveste gennemsnitsløn i sammenligning med de øvrige stillingsgrupper i regionerne, mens chefsygeplejerskerne og vicechefsygeplejerskerne havde den højeste. Tabel 2: Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn i kr. fordelt efter stilling i regionerne, Stilling nettoløn 2009 nettoløn 2010 Lønstigning , Afdelingssygeplejerske ,1 Oversygeplejerske ,5 Øvrige 1) ,5 Alle ,4 1) Denne gruppe indeholder bl.a. administrative ledere, afdelingsledere, centersygeplejersker, chefsygeplejersker, områdeledere, konsulenter og vicechefsygeplejersker. Tabel 2 viser, at den gennemsnitlige nettomånedsløn for alle ledende sygeplejersker i regionerne er steget med 3,4 fra 2009 til 2010, og at oversygeplejerskerne har haft en højere lønstigning end afdelingssygeplejerskerne. 5

7 Tabel 3 viser den gennemsnitlige månedlige nettoløn for de ledende sygeplejersker i kommunerne fordelt på stillinger. Tabel 3: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling i kommunerne, 2010 Stilling Antal nettoløn Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Administrativ leder Afdelingsleder Afdelingssygeplejerske Assisterende områdeleder/ assisterende områdesygeplejerske Assisterende sygeplejefaglig leder Bestyrer/ forstander Gruppeleder Ledende sundhedsplejerske Områdeleder Sygeplejefaglig leder Øvrige Alle ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1). 2) Denne gruppe indeholder bl.a. assisterende ledende sundhedsplejersker, centersygeplejersker, konsulenter og områdesygeplejersker. Af besvarelserne ses, at områdeledere udgør den største selvstændige gruppe blandt de ledende sygeplejersker i kommunerne. Det ses desuden af tabel 1, at administrative ledere i april 2010 havde den højeste gennemsnitlige nettomånedsløn på kr., mens gruppeledere med en gennemsnitsløn på kr. havde den laveste. Tabel 4: Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn i kr. fordelt efter stilling i kommunerne, Stilling nettoløn 2009 nettoløn 2010 stigning Afdelingsleder ,8 Områdeleder ,3 Øvrige ,2 Alle ,8 Tabel 4 viser, at den gennemsnitlige nettomånedsløn for alle ledende sygeplejersker i kommunerne er steget med 2,8 fra 2009 til 2010, og at afdelingslederne har haft en højere lønstigning end områdelederne. 6

8 Gennemsnitslønnen for de ledende sygeplejersker inden for staten er præsenteret i tabel 5. Tabel 5: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling inden for staten, 2010 Stilling Antal nettoløn Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Afdelingsleder/ Forstander/Direktør/Dekan Studierektor Øvrige Alle ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1) 2) Denne gruppe indeholder bl.a. oversygeplejersker, sekretariatschefer, studiechefer og sygeplejefaglige ledere. Ved at sammenligne tabel 1, 3 og 5 ses det, at de statsansatte ledere udgør en relativt lille gruppe i sammenligning med de kommunalt og regionalt ansatte ledere. Det lave antal statsansatte ledere i statistikken gør det nødvendigt med flere sammenbragte stillingskategorier, hvilket vanskeliggør en sammenligning af de enkelte gruppers gennemsnitsløn. Tabel 5 viser, at ledende sygeplejersker inden for staten har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. i april Tabel 6: Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn i kr. indenfor staten, netto nettoløn Stilling løn stigning Alle ,6 Det kan ses af tabel 6, at ledende sygeplejersker inden for staten har haft en lønstigning på 2,6 fra 2009 til Af tabel 7 fremgår den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt efter arbejdssted. Tabel 7: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter arbejdssted, 2010 Arbejdssted Antal nettoløn 1) Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Regioner Kommuner Staten ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1). Det fremgår af tabel 7, at gennemsnitslønnen for ledende sygeplejersker er lidt højere inden for staten end den er i kommunerne og regionerne. Det skal dog bemærkes, at et lille antal besvarelser fra de ledende sygeplejersker indenfor staten giver en større usikkerhed på denne gruppes løntal. 7

9 Tabel 8 viser den gennemsnitlige månedlige nettoløn opgjort efter arbejdsstedets geografiske placering. Tabel 8: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter arbejdssteds placering, 2010 Region Andel, nettoløn (kommuner) nettoløn (regioner) nettoløn (staten) Hovedstaden 32, Midtjylland 24, Nordjylland 10, Syddanmark 18, Sjælland 13, Alle 100, Tabel 8 viser, at næsten hver tredje offentligt ansatte ledende sygeplejerske arbejder i Region Hovedstaden, mens kun ca. hver tiende arbejder i Region Nordjylland. Gennemsnitslønnen for ledende sygeplejersker med ansættelse i kommunerne og regionerne er højest i Region Sjælland, mens den er lavest i Region Nordjylland. Billedet er dog anderledes inden for staten, hvor de ledende sygeplejersker i Region Midtjylland har den højeste gennemsnitlige nettomånedsløn, mens de ledende sygeplejersker i Region Syddanmark har den laveste gennemsnitsløn. I tabel 9 kan den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på ledelsesniveau i regionerne aflæses. Tabel 9: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i regionerne, 2010 Andel, Nedre Ledelsesniveau nettoløn kvartil Median kvartil Strategisk 1) 20, Taktisk 2) 16, Operationelt 3) 63, Alle 100, ) Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning arbejdet og sikring af sammenhæng i arbejdet. Stillinger med strategisk ledelse er primært chefsygeplejersker, oversygeplejersker og afdelingsledere. 2) Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet. Stillinger med taktisk ledelse er primært afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker. 3) Operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. Stillinger med operationel ledelse er primært afdelingsledere, afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker. Forskellen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn mellem sygeplejersker på et strategisk og et operationelt ledelsesniveau var i april 2010 på kr. Tabel 9 viser også, at der blandt de regionalt ansatte sygeplejersker, placeret på et strategisk ledelsesniveau, er stor spredning i lønniveauet. Den lavest lønnede fjerdedel har en gennemsnitlig nettomånedsløn på under kr., mens den højest lønnede fjerdedel har en gennemsnitsløn over kr. Tabel 10 og 11 viser, at der i kommunerne og inden for staten er en lignende spredning i lønniveauet blandt sygeplejersker på samme ledelsesniveau. 8

10 Den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt efter ledelsesniveau i kommunerne er præsenteret i tabel 10. Tabel 10: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i kommunerne, 2010 Ledelsesniveau nettoløn Andel, Nedre kvartil Median kvartil Strategisk 1) 39, Taktisk 2) 25, Operationelt 3) 34, Alle 100, ) Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning arbejdet og sikring af sammenhæng i arbejdet. Stillinger med strategisk ledelse er primært administrative ledere, bestyrere/ forstandere og områdeledere. 2) Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet. Stillinger med taktisk ledelse er primært administrative ledere, områdeledere og sygeplejefaglige ledere. 3) Operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. Stillinger med operationel ledelse er primært afdelingsledere, afdelingssygeplejersker og gruppeledere. Tabel 10 viser, at sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau i gennemsnit tjente kr. i april 2010, hvilket er kr. mere end gennemsnitslønnen for sygeplejersker på et operationelt ledelsesniveau. Tabel 11: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i staten, 2010 Ledelsesniveau nettoløn Andel, Nedre kvartil Median kvartil Strategisk 1) 47, Taktisk 2) 23, Operationelt 3) 29, Alle 100, ) Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning arbejdet og sikring af sammenhæng i arbejdet. Stillinger med strategisk ledelse er primært administrative ledere, bestyrere/ forstandere og områdeledere. 2) Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet. Stillinger med taktisk ledelse er primært administrative ledere, områdeledere og sygeplejefaglige ledere. 3) Operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. Stillinger med operationel ledelse er primært afdelingsledere, afdelingssygeplejersker og gruppeledere. Det kan aflæses af tabel 11, at sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau i staten har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr., hvilket er kr. mere end gennemsnitslønnen for statsansatte sygeplejersker på et operationelt ledelsesniveau. 9

11 I et forsøg på at indplacere de offentligt ansatte ledende sygeplejersker efter deres referenceforhold og hierarkiske indplacering er de blevet spurgt om følgende: Hvor mange ledelsesniveauer er der fra dig til det øverste ledelsesniveau inden for dit arbejdssted? og Hvor mange ledelsesniveauer er der fra dig til det øverste ledelsesniveau inden for dit ansættelsesområde?. På baggrund af svarene på disse to spørgsmål er svarene blevet inddelt efter, om lederne befinder sig på det øverste ledelsesniveau, det næstøverste ledelsesniveau, det tredjeøverste ledelsesniveau osv. De efterfølgende to tabeller (tabel 12 og 13) viser den gennemsnitlige nettomånedsløn fordelt på ledelsesniveauer for de offentligt ansatte ledende sygeplejersker. Tabel 12: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau på arbejdssted inden for kommuner, regioner og staten, 2010 Ledelsesniveauer 1) Andel, nettoløn (kommuner) nettoløn (regioner) nettoløn (staten) Ingen 15, ledelsesniveau 42, ledelsesniveauer 30, eller flere ledelsesniveauer 9, Ved ikke 2, Alle 100, ) De offentligt ansatte ledere har angivet, hvor mange ledelsesniveauer der er fra deres egen placering i ledelseshierarkiet og op til det øverste ledelsesniveau på deres arbejdssted. Det kan aflæses af tabel 12, at de ledende sygeplejersker i regionerne, som befinder sig på det øverste ledelsesniveau på deres arbejdssted, har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. Sygeplejersker ansat på det øverste ledelsesniveau inden for kommunerne og staten tjener henholdsvis kr. og kr. Det ses desuden, at de ledere, som befinder sig på det laveste ledelsesniveau i kommunerne og regionerne også har en lavere gennemsnitsløn end lederne på det øverste ledelsesniveau. Denne tendens kan ikke helt genfindes blandt lederne i staten, hvilket kan skyldes det relativt lille antal statsansatte ledere, der har deltaget i undersøgelsen. 10

12 Tabel 13 viser den gennemsnitlige nettomånedsløn fordelt på ledelsesniveauer inden for ansættelsesområdet blandt offentligt ansatte ledende sygeplejersker. Tabel 13: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau inden for ansættelsesområde inden for kommuner, regioner og staten, 2010 Ledelsesniveauer 1) Andel, nettoløn (kommuner) nettoløn (regioner) nettoløn (staten) Ingen 14, ledelsesniveau 37, ledelsesniveauer 30, eller flere ledelsesniveauer 13, Ved ikke 4, Alle 100, ) De offentligt ansatte ledere har angivet, hvor mange ledelsesniveauer der er fra deres egen placering i ledelseshierarkiet og op til det øverste ledelsesniveau inden for deres ansættelsesområde. Det fremgår af tabel 13, at de kommunalt ansatte ledere, der befinder sig på det øverste ledelsesniveau inden for deres ansættelsesområde, har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. Desuden viser tabel 13 en tydelig tendens i kommunerne og regionerne til, at lønnen stiger i takt med ledelsesniveauet, idet gruppen af ledere på det laveste ledelsesniveau har den laveste gennemsnitsløn. Denne tendens kan ikke ses blandt de statsansatte ledere, hvilket igen kan skyldes det lave antal af statsansatte ledere, der har deltaget i undersøgelsen. 11

13 Den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på løntrin i regionerne er vist i tabel 14. De tilsvarende tal for de ledende sygeplejersker i kommunerne er præsenteret i tabel 15, mens der ingen tabel findes for de statsansatte ledere, fordi løntrinsindplaceringen ikke anvendes indenfor staten. Tabel 14: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter løntrin i regionerne, 2010 Løntrin Andel, nettoløn 1) Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) L7 47, L8 3, L9 14, L10 5, L11 5, L12 3, L13 3, L14 8, L15 0, L16 0, Ved ikke 5, Alle 100, ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1). Det kan aflæses af tabel 14, at næsten halvdelen af de ledende sygeplejersker i regionerne er placeret i løntrin L7, mens kun 28,3 er placeret i løntrin L10 L16. Der ses i tabel 14 en tendens til at gennemsnitslønnen er stigende i takt med løntrinnet. Ledende sygeplejersker i regionerne på løntrin L7 havde i april 2010 en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. Løntrin L7 er pr det laveste løntrin i regionerne, idet L5 og L6 ikke længere anvendes. De ledende sygeplejersker i regionerne, som er placeret på løntrin L16 havde i april 2010 en gennemsnitsløn på kr. 12

14 Tabel 15: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter løntrin i kommunerne, 2010 Løntrin Andel, nettoløn 1) Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) L5 2, L6 10, L7 3, L8 5, L9 4, L10 21, L11 4, L12 17, L13 7, L14 14, L15 3, L16 1, Ved ikke 4, Alle 100, ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1) Der ses i tabel 15 en klar tendens til, at gennemsnitslønnen stiger i takt med løntrinnet. Således viser det sig, at ledende sygeplejersker i kommunerne på løntrin L5, som er det laveste løntrin, i gennemsnit tjente kr. i månedlig nettoløn i april Til sammenligning tjente de ledende sygeplejersker på løntrin L16 i gennemsnit kr. Tabel 16, 17 og 18 viser henholdsvis de regionalt, kommunalt og statsligt ansatte ledende sygeplejerskers gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på intervaller for budgetstørrelse. Lederne er blevet spurgt til hvor stort et budget de er ansvarlige for, hvilket placerer dem i et af tabellernes syv intervaller. Tabel 16: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter størrelsen af det budget som lederen er ansvarlig for i regionerne, 2010 Antal Nedre Budget nettoløn kvartil Median kvartil Under 1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Over 100 mio. kr Alle Det fremgår af tabel 12, at de ledende sygeplejersker i regionerne, der har ansvar for et budget på over 100 mio. kr. har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr., mens ledende sygeplejersker med ansvar for et budget på 1 10 mio. kr. har en gennemsnitsløn på kr., hvilket er en forskel på kr. 13

15 Tabel 17: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter størrelsen af det budget som lederen er ansvarlig for i kommunerne, 2010 Antal Nedre Budget nettoløn kvartil Median kvartil Under 1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Over 100 mio. kr Alle Tabel 18: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter størrelsen af det budget som lederen er ansvarlig for i staten, 2010 Antal Nedre Budget nettoløn kvartil Median kvartil Under 10 mio Over 10 mio Alle Tabel 17 og 18 viser, at tendensen, til at et større budgetansvar giver en højere løn, også gør sig gældende i kommunerne og inden for staten. Tabel 19, 20 og 21 giver indblik i hvilken forskel, der er på gennemsnitslønnen blandt ledende sygeplejersker i regionerne, kommunerne og staten afhængigt af det antal medarbejdere, som de er ansvarlige for. Tabel 19: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter antal medarbejdere som lederen er ansvarlig for i regionerne, 2010 Andel, Nedre Medarbejdere nettoløn kvartil Median kvartil Under 20 medarbejdere 24, medarbejdere 35, medarbejdere 15, medarbejdere 7, medarbejdere 9, Over 200 medarbejdere 8, Alle 100, Tabel 19 viser, at gruppen af regionalt ansatte ledere med ansvar for flere end 200 medarbejdere har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr., mens ledere med ansvar for under 20 medarbejdere i gennemsnit tjener kr. 14

16 Tabel 20: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter antal medarbejdere som lederen er ansvarlig for i kommunerne, 2010 Andel, Nedre Medarbejdere nettoløn kvartil Median kvartil Under 20 medarbejdere 17, medarbejdere 29, medarbejdere 19, medarbejdere 13, medarbejdere 9, Over 200 medarbejdere 10, Alle 100, Det fremgår af tabel 20, at gennemsnitslønnen for ledere i kommunerne med ansvar for mere end 200 medarbejdere er højere end gennemsnitslønnen for de ledere, der har ansvar for mindre end 200 medarbejdere. Tabel 21: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter antal medarbejdere som lederen er ansvarlig for i staten, 2010 Andel, Gns Nedre Medarbejdere nettoløn kvartil Median kvartil Under 20 medarbejdere 38, medarbejdere 41, medarbejdere 5, medarbejdere 8, medarbejdere 5, Alle 100, Det ses af tabel 21, at ca. 4 ud af 5 statsansatte ledere har ansvar for mindre end 39 medarbejdere. Det ses af tabellen, at statsansatte ledere med ansvar for et stort antal medarbejdere ( ) ikke har en højere løn end de ledere, de har ansvar for et relativt lille antal ansatte (mindre end 20). Dette kan skyldes det lille antal statsansatte ledere, der danner grundlag for tabellen. 15

17 Den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på aldersintervaller i regionerne er præsenteret i tabel 22. Tabel 22: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter alder i regionerne, 2010 Alder Aldersfordeling, Aldersfordeling, DSR 1) nettoløn Nedre kvartil Median kvartil år 0,3 9, år 0,9 11, år 5,1 13, år 11,8 13, år 20,8 16, år 29,9 15, år 21,9 12, år 9,2 6, Alle 100,0 100, ) Viser den procentvise aldersfordeling blandt DSR ʹs autoriserede medlemmer i beskæftigelse pr Omkring halvdelen af de ledende sygeplejersker i regionerne, som deltager i undersøgelsen, er mellem år, mens kun 32,6 af alle DSR s aktive autoriserede medlemmer befinder sig i samme aldersklasse. Det fremgår af tabel 22, at ledende sygeplejersker i regionerne i aldersgruppen over 60 år har den højeste gennemsnitsløn, mens aldersgruppen år har den laveste gennemsnitsløn. Tabel 23 viser hvordan de kommunalt ansatte ledende sygeplejerskers gennemsnitlige månedlige nettoløn fordeler sig på aldersintervaller. Tabel 23: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter alder i kommunerne, 2010 Alder Aldersfordeling, Aldersfordeling, DSR 1) nettoløn Nedre kvartil Median kvartil år 1,2 21, år 5,2 13, år 9,7 13, år 20,9 16, år 28,6 15, år 23,2 12, år 11,2 6, Alle 100,0 100, ) Viser den procentvise aldersfordeling blandt DSR ʹs autoriserede medlemmer i beskæftigelse pr Omkring halvdelen af de ledende sygeplejersker i kommunerne, som deltager i undersøgelsen er mellem 45 og 54 år. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn er højest for aldersgruppen over 60 år og lavest for aldersgruppen år. 16

18 Tabel 24: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter alder inden for staten, 2010 Alder Aldersfordeling, Aldersfordeling, DSR 1) nettoløn Nedre kvartil Median kvartil år 22,9 65, år 40,0 15, år 22,9 12, år 14,3 6, Alle 100,0 100, ) Viser den procentvise aldersfordeling blandt DSR ʹs autoriserede medlemmer i beskæftigelse pr Tabel 24 viser, at 40,0 af de statsansatte ledende sygeplejersker er mellem 50 og 54 år. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn er højest for aldersgruppen år og lavest for aldersgruppen år. Undersøgelsen viser, at 68,4 af alle offentligt ansatte ledende sygeplejersker har en gennemført en efter / videreuddannelse inden for ledelse. I tabel 25, 26 og 27 er gennemsnitslønnen for offentligt ansatte ledende sygeplejersker fordelt på typen af efteruddannelse præsenteret. Tabel 25: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter typen af efteruddannelse indenfor ledelse i regionerne, 2010 Type uddannelse Andel, nettoløn Nedre kvartil Median kvartil Diplomniveau 72, Kandidatniveau 1, Masterniveau 13, Andet niveau 12, Alle 100, Det fremgår af tabel 25, at 72,4 af de ledende sygeplejersker i regionerne, som har gennemført en efteruddannelse, har taget en efteruddannelse på diplomniveau, mens 13,2 har en efteruddannelse på masterniveau. Tabel 25 viser desuden at gennemsnitslønnen for regionalt ansatte ledere med en efteruddannelse på masterniveau er højere end gennemsnitslønnen for ledende sygeplejersker med en efteruddannelse på diplom eller kandidatniveau. 17

19 Tabel 26: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter typen af efteruddannelse i kommunerne, 2010 Type uddannelse Andel, nettoløn Nedre kvartil Median kvartil Diplomniveau 68, Kandidatniveau 1, Masterniveau 8, Andet niveau 21, Alle 100, Tabel 26 viser, at kommunalt ansatte ledere med en efteruddannelse på kandidat eller masterniveau i april 2010 tjente mere end ledere med en efteruddannelse på diplomniveau. Tabel 27: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter typen af efteruddannelse i staten, 2010 Type uddannelse Andel, nettoløn Nedre kvartil Median kvartil Diplomniveau 56, Kandidatniveau 4, Masterniveau 28, Andet niveau 12, Alle 100, Tabel 27 viser, at statsansatte ledere med en efteruddannelse på masterniveau i april 2010 tjente mere end ledere med en efteruddannelse på diplom eller kandidatniveau. Det er bemærkelsesværdigt, at statsansatte ledere med en efteruddannelse på kandidatniveau har en lavere gennemsnitsløn end ledere med en efteruddannelse på diplomniveau. Der skal dog tages forbehold for, at løntallene for de statsansatte ledere er forbundet med en vis usikkerhed, på grund af det lille antal statsansatte sygeplejersker, der har deltaget i undersøgelsen. 18

20 3.2 Tillæg Herunder fremgår de gennemsnitlige månedlige funktions og kvalifikationstillæg samt andre fast tillæg fordelt efter arbejdssted og stilling. Tillæggene indgår i alle de beregnede nettolønninger på de foregående sider. Tabel 28: Månedlige gennemsnitlige tillæg i kr. fordelt efter arbejdssted, 2010 Arbejdssted Antal besvarelser funktionstillæg kvalifikationstillæg andre faste tillæg samlede tillæg Kommune Region Stat Ved at sammenligne antallet af besvarelser i tabel 28 og tabel 7 bliver det klart, at det er en lille andel af de offentligt ansatte ledede sygeplejersker, der svarer, at de både får udbetalt funktions og kvalifikationstillæg samt andre faste tillæg. Tabel 28 viser desuden, at de gennemsnitlige samlede tillæg er højest for de kommunalt ansatte ledere. I tabel 29, 30 og 31 vises de gennemsnitlige månedlige funktions og kvalifikationstillæg samt andre faste tillæg fordelt efter stilling i henholdsvis regionerne, kommunerne og staten. Tabel 29: Månedlige gennemsnitlige tillæg i kr. fordelt efter stilling i regionerne, 2010 Stilling Antal besvarelser funktionstillæg kvalifikationstillæg andre faste tillæg samlede tillæg Afdelingsleder Afdelingssygeplejerske Chefsygeplejerske/ Vicechefsygeplejerske Oversygeplejerske Øvrige 1) Alle ) Denne gruppe omfatter bl.a. administrative ledere, bestyrere/forstandere, centersygeplejersker, områdeledere, assisterende sygeplejefaglige ledere, konsulenter, sygeplejefaglige ledere og vicedirektører/direktører. I regionerne skiller chefsygeplejerskerne og vicechefsygeplejerskerne sig ud ved at have de højeste gennemsnitlige funktions og kvalifikationstillæg samt det højeste beløb af gennemsnitlige andre faste tillæg. Det skal bemærkes, at chefsygeplejersker og vicechefsygeplejersker udgør en lille gruppe af de ledende sygeplejersker i regionerne. 19

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte 2018

Lønstatistik for privatansatte 2018 Lønstatistik for privatansatte 2018 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Indhold 1. Udfyld felterne Ledere i en region eller kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling Lønstatistik for privatansatte 2017 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere)

Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere) Indholdsfortegnelse Indledning 3 Stærkt kort til din lønforhandling 3 Om lønstatistikken 2017 3 Månedsløn 4 Tillæg 6 Arbejdstid 7 Afspadsering

Læs mere

Statslønstatistik Rådata

Statslønstatistik Rådata Statslønstatistik 2017 - Rådata Månedsløn Tabel 1: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling, 2017 Stilling Antal af alle nettoløn Nedre Median Øvre Kvartil Adjunkt 22 9,6 34.078 32.784 34.000 35.684

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Lønbarometeret. Ordbog

Lønbarometeret. Ordbog Lønbarometeret Ordbog Anciennitet For kommuner og regioner kan du indtaste antal års anciennitet. Ancienniteten regnes som det antal år, du har haft arbejde i fast stilling som sygeplejerske eller radiograf

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Indhold 1. Udfyld felterne Ikke ledende i region/kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Undersøgelse 2018 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2018 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2018 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2018 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 1. Indledning Efterskoleforeningen har i januar

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Marts 2019 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hovedresultater og forskelle fra sidste undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 1. Indledning Efterskoleforeningen har i januar

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i maj 2016 gennemført en undersøgelse på efterskolerne

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 Boligselskabernes landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 UNI C marts 2010 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle inspektører:...

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne... s.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 UNI C, februar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2018. Spørgsmålene omhandler blandt

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 Boligorganisationernes landsforening Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 UNI C januar 2012 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 NOTAT Kontakt: Tue Thiellesen Bjerborg ttb@sl.dk Dok.nr. 4702468 Sagsnr. 2018-SLCFV-00786 04-12-2018 Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 Indledning Hovedformålet med Socialpædagogernes ligelønsregnskab

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 AE januar 2014 1 Indhold 1 Undersøgelsens metode... 5 2 Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

Løn på det private område

Løn på det private område Løn på det private område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk

Moos-Bjerre & Lange ApS Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf mbla.dk Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for den danske folkeskole er foretaget af Moos-Bjerre & Lange (MBLA) for Danmarks Private

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Februar Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren. Tænk længere

Februar Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren. Tænk længere Februar 2019 Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren Tænk længere Nyhed Samlet lønstatistik for ledere i uddannelses- og undervisningssektoren I denne publikation får du en

Læs mere

Resultater fra lønundersøgelsen blandt ledere ved VUC. Lønundersøgelse VUC

Resultater fra lønundersøgelsen blandt ledere ved VUC. Lønundersøgelse VUC Resultater fra lønundersøgelsen blandt ledere ved VUC Ref. PIL/- Lønundersøgelse VUC 11.01.2018 Lønundersøgelsen blev gennemført i september/oktober 2017. Den blev sendt ud til 152 medlemmer, hvoraf 90

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere