DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker"

Transkript

1 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010

2 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord Hovedresultater Baggrund for statistikken Resultaterne vedrørende månedlig nettoløn Gennemsnitlig månedlig nettoløn Tillæg Pension Engangstillæg og merarbejde Resultaterne vedrørende de arbejdsmæssige forhold Ugentlig arbejdstid Ansættelsesform Bilag 1. Definitioner

3 Forord Kære medlem Dansk Sygeplejeråd (DSR) har udarbejdet denne lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 for at give DSR s ledere et overblik over løn og ansættelsesforholdene for hele gruppen af ledende sygeplejersker i den offentlige sektor. Lønstatistikken kan desuden anvendes som et solidt grundlag for de lokale lønforhandlinger. Lønstatistikken er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt DSR s medlemmer ansat i ledende stillinger på offentlige arbejdspladser. Svarprocenten for undersøgelsen er 43. Ifølge statistikken, havde ledende sygeplejersker i regionerne en gennemsnitlig månedlig nettoløn på kr. i april 2010, mens lønnen i kommunerne var på kr. Indenfor staten tjente de ledende sygeplejersker i samme måned kr. Ifølge statistikken udgør den gennemsnitlige nettomånedsløn for sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau i regionerne kr. (april 2010). Den er dermed kr. højere end gennemsnitslønnen for sygeplejersker på samme ledelsesniveau i kommunerne, der i april 2010 tjente kr. Ledende statsansatte sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau tjente i samme måned kr. Nettolønnen indeholder ikke pension og særydelser. De ledende sygeplejersker i regionerne har i perioden haft en stigning i den gennemsnitlige nettomånedsløn på 3,4. Lønstigningen for lederne i kommunerne har i samme periode været på 2,8, mens de statsansatte ledere har oplevet en lønstigning på 2,6 fra 2009 til Alle lønninger, pensionsbidrag m.v. er opgjort for fuldtidsansatte sygeplejersker. Jeg håber, at lønstatistikken vil blive anvendt som et godt fundament for lønforhandlingerne for DSR s ledere. Med venlig hilsen Grete Christensen formand 2

4 1. Hovedresultater Løn fordelt på arbejdssted Den gennemsnitlige nettomånedsløn for ledende sygeplejersker i regionerne var i april kr., mens gennemsnitslønnen for de ledende sygeplejersker i kommunerne var kr. Inden for staten tjente de ledende sygeplejersker i samme måned kr. De ledende sygeplejersker i regionerne har oplevet en stigning i den gennemsnitlige nettomånedsløn på 3,4 fra 2009 til I samme periode har lønstigningen i kommunerne og inden for staten været på henholdsvis 2,8 og 2,6. Løn fordelt på stilling Chefsygeplejersker og vicechefsygeplejersker havde i april 2010 en gennemsnitsløn på kr. i regionerne, hvilket gør dem til den højest lønnede stillingsgruppe inden for regionerne. Administrative ledere i kommunerne havde en i samme måned en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. og er derfor den højest lønnede stillingsgruppe i kommunerne. Løn fordelt på ledelsesniveau Undersøgelsen viser en klar tendens til, at sygeplejersker, der befinder sig på et strategisk ledelsesniveau, tjener væsentligt mere end sygeplejersker på et taktisk eller et operationelt ledelsesniveau inden for både regionerne, kommunerne og staten. Ledelsesniveau nettoløn regioner nettoløn kommuner nettoløn staten Strategisk Taktisk Operationelt Ugentlig arbejdstid Næsten alle ledende sygeplejersker inden for den offentlige sektor har en aftalt ugentlig arbejdstid på 37. Blandt de ledende sygeplejersker med en aftale om en 37 s arbejdsuge, er der 4 ud af 5, der har en faktisk arbejdstid på over 37 om ugen. 28,6 af alle offentligt ansatte ledende sygeplejersker arbejder mellem 45 og 49 om ugen. 3

5 2. Baggrund for statistikken Dansk Sygeplejeråd (DSR) har udarbejdet denne lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejerskers løn og ansættelsesforhold siden Hensigten med at indsamle oplysninger og udarbejde materiale om ledende sygeplejerskers løn og ansættelsesforhold er primært at sikre DSR og de ledende sygeplejersker et godt og veldokumenteret grundlag til brug for lønforhandlinger. I undersøgelsen er der kun spurgt til lønforhold på hovedarbejdsstedet. Lønstatistikken er udarbejdet på baggrund af lønningerne i april måned Svarprocent Deltagelsen i spørgeskemaundersøgelsen er skitseret nedenfor. Spørgeskemaundersøgelsen, Antal ledere Antal besvarede Svarprocent Som det fremgår af tabellen ovenfor, var antallet af udsendte spørgeskemaer til lønstatistikken på og antallet af besvarelser på 1.733, hvilket resulterer i en svarprocent på 43. Det samlede antal offentligt ansatte ledende sygeplejersker fordelt på stillingskategorier svarer ikke til det samlede antal besvarelser, som fremgår af tabellerne på side 5, 6 og 7. Det skyldes, at ikke alle har besvaret spørgsmålet vedrørende fast månedsløn og stillingsbetegnelse, og de er dermed ikke med i beregningerne (jævnfør forklaringerne i bilag 1). Statistikken bygger på de ledende sygeplejerskers egne vurderinger af, hvilket ledelsesniveau de arbejder på. Lederne har kunnet indplacere sig på et strategisk, taktisk eller operationelt ledelsesniveau. Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning af arbejdet. Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet, mens operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. De regionalt ansatte sygeplejersker, som placerer sig selv i en ledende stillingskategori, men som ikke er ansvarlige for andre medarbejdere i deres afdeling, indgår ikke i statistikken. Ligeledes er de kommunalt ansatte sygeplejersker, der placerer sig selv i en ledende stillingskategori, men som ikke har personaleansvar, heller ikke inkluderet i statistikken. 4

6 3. Resultaterne vedrørende månedlig nettoløn 3.1 Gennemsnitlig månedlig nettoløn Nedenstående tabel viser blandt andet den gennemsnitlige månedlige nettoløn på baggrund af oplysninger fra april måned Alle lønoplysningerne er omregnet til fuldtidslønninger. Tabel 1: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling i regionerne, 2010 Stilling Antal nettoløn Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Administrativ leder Afdelingsleder Afdelingssygeplejerske Assisterende sygeplejefaglig leder Bestyrer/ forstander Chefsygeplejerske/ Vicechefsygeplejerske Oversygeplejerske Øvrige 2) Alle ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1) 2) Denne gruppe indeholder bl.a. centersygeplejersker, områdeledere, konsulenter, sygeplejefaglige ledere og vicedirektører/direktører. Det fremgår af tabel 1, at langt hovedparten af de ledende sygeplejersker i regionerne har en stilling som afdelingssygeplejerske eller oversygeplejerske. Tabel 1 viser også, at assisterende sygeplejefaglige ledere i april 2010 havde den laveste gennemsnitsløn i sammenligning med de øvrige stillingsgrupper i regionerne, mens chefsygeplejerskerne og vicechefsygeplejerskerne havde den højeste. Tabel 2: Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn i kr. fordelt efter stilling i regionerne, Stilling nettoløn 2009 nettoløn 2010 Lønstigning , Afdelingssygeplejerske ,1 Oversygeplejerske ,5 Øvrige 1) ,5 Alle ,4 1) Denne gruppe indeholder bl.a. administrative ledere, afdelingsledere, centersygeplejersker, chefsygeplejersker, områdeledere, konsulenter og vicechefsygeplejersker. Tabel 2 viser, at den gennemsnitlige nettomånedsløn for alle ledende sygeplejersker i regionerne er steget med 3,4 fra 2009 til 2010, og at oversygeplejerskerne har haft en højere lønstigning end afdelingssygeplejerskerne. 5

7 Tabel 3 viser den gennemsnitlige månedlige nettoløn for de ledende sygeplejersker i kommunerne fordelt på stillinger. Tabel 3: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling i kommunerne, 2010 Stilling Antal nettoløn Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Administrativ leder Afdelingsleder Afdelingssygeplejerske Assisterende områdeleder/ assisterende områdesygeplejerske Assisterende sygeplejefaglig leder Bestyrer/ forstander Gruppeleder Ledende sundhedsplejerske Områdeleder Sygeplejefaglig leder Øvrige Alle ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1). 2) Denne gruppe indeholder bl.a. assisterende ledende sundhedsplejersker, centersygeplejersker, konsulenter og områdesygeplejersker. Af besvarelserne ses, at områdeledere udgør den største selvstændige gruppe blandt de ledende sygeplejersker i kommunerne. Det ses desuden af tabel 1, at administrative ledere i april 2010 havde den højeste gennemsnitlige nettomånedsløn på kr., mens gruppeledere med en gennemsnitsløn på kr. havde den laveste. Tabel 4: Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn i kr. fordelt efter stilling i kommunerne, Stilling nettoløn 2009 nettoløn 2010 stigning Afdelingsleder ,8 Områdeleder ,3 Øvrige ,2 Alle ,8 Tabel 4 viser, at den gennemsnitlige nettomånedsløn for alle ledende sygeplejersker i kommunerne er steget med 2,8 fra 2009 til 2010, og at afdelingslederne har haft en højere lønstigning end områdelederne. 6

8 Gennemsnitslønnen for de ledende sygeplejersker inden for staten er præsenteret i tabel 5. Tabel 5: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter stilling inden for staten, 2010 Stilling Antal nettoløn Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Afdelingsleder/ Forstander/Direktør/Dekan Studierektor Øvrige Alle ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1) 2) Denne gruppe indeholder bl.a. oversygeplejersker, sekretariatschefer, studiechefer og sygeplejefaglige ledere. Ved at sammenligne tabel 1, 3 og 5 ses det, at de statsansatte ledere udgør en relativt lille gruppe i sammenligning med de kommunalt og regionalt ansatte ledere. Det lave antal statsansatte ledere i statistikken gør det nødvendigt med flere sammenbragte stillingskategorier, hvilket vanskeliggør en sammenligning af de enkelte gruppers gennemsnitsløn. Tabel 5 viser, at ledende sygeplejersker inden for staten har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. i april Tabel 6: Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn i kr. indenfor staten, netto nettoløn Stilling løn stigning Alle ,6 Det kan ses af tabel 6, at ledende sygeplejersker inden for staten har haft en lønstigning på 2,6 fra 2009 til Af tabel 7 fremgår den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt efter arbejdssted. Tabel 7: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter arbejdssted, 2010 Arbejdssted Antal nettoløn 1) Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) Regioner Kommuner Staten ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1). Det fremgår af tabel 7, at gennemsnitslønnen for ledende sygeplejersker er lidt højere inden for staten end den er i kommunerne og regionerne. Det skal dog bemærkes, at et lille antal besvarelser fra de ledende sygeplejersker indenfor staten giver en større usikkerhed på denne gruppes løntal. 7

9 Tabel 8 viser den gennemsnitlige månedlige nettoløn opgjort efter arbejdsstedets geografiske placering. Tabel 8: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter arbejdssteds placering, 2010 Region Andel, nettoløn (kommuner) nettoløn (regioner) nettoløn (staten) Hovedstaden 32, Midtjylland 24, Nordjylland 10, Syddanmark 18, Sjælland 13, Alle 100, Tabel 8 viser, at næsten hver tredje offentligt ansatte ledende sygeplejerske arbejder i Region Hovedstaden, mens kun ca. hver tiende arbejder i Region Nordjylland. Gennemsnitslønnen for ledende sygeplejersker med ansættelse i kommunerne og regionerne er højest i Region Sjælland, mens den er lavest i Region Nordjylland. Billedet er dog anderledes inden for staten, hvor de ledende sygeplejersker i Region Midtjylland har den højeste gennemsnitlige nettomånedsløn, mens de ledende sygeplejersker i Region Syddanmark har den laveste gennemsnitsløn. I tabel 9 kan den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på ledelsesniveau i regionerne aflæses. Tabel 9: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i regionerne, 2010 Andel, Nedre Ledelsesniveau nettoløn kvartil Median kvartil Strategisk 1) 20, Taktisk 2) 16, Operationelt 3) 63, Alle 100, ) Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning arbejdet og sikring af sammenhæng i arbejdet. Stillinger med strategisk ledelse er primært chefsygeplejersker, oversygeplejersker og afdelingsledere. 2) Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet. Stillinger med taktisk ledelse er primært afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker. 3) Operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. Stillinger med operationel ledelse er primært afdelingsledere, afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker. Forskellen i den gennemsnitlige månedlige nettoløn mellem sygeplejersker på et strategisk og et operationelt ledelsesniveau var i april 2010 på kr. Tabel 9 viser også, at der blandt de regionalt ansatte sygeplejersker, placeret på et strategisk ledelsesniveau, er stor spredning i lønniveauet. Den lavest lønnede fjerdedel har en gennemsnitlig nettomånedsløn på under kr., mens den højest lønnede fjerdedel har en gennemsnitsløn over kr. Tabel 10 og 11 viser, at der i kommunerne og inden for staten er en lignende spredning i lønniveauet blandt sygeplejersker på samme ledelsesniveau. 8

10 Den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt efter ledelsesniveau i kommunerne er præsenteret i tabel 10. Tabel 10: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i kommunerne, 2010 Ledelsesniveau nettoløn Andel, Nedre kvartil Median kvartil Strategisk 1) 39, Taktisk 2) 25, Operationelt 3) 34, Alle 100, ) Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning arbejdet og sikring af sammenhæng i arbejdet. Stillinger med strategisk ledelse er primært administrative ledere, bestyrere/ forstandere og områdeledere. 2) Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet. Stillinger med taktisk ledelse er primært administrative ledere, områdeledere og sygeplejefaglige ledere. 3) Operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. Stillinger med operationel ledelse er primært afdelingsledere, afdelingssygeplejersker og gruppeledere. Tabel 10 viser, at sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau i gennemsnit tjente kr. i april 2010, hvilket er kr. mere end gennemsnitslønnen for sygeplejersker på et operationelt ledelsesniveau. Tabel 11: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau i staten, 2010 Ledelsesniveau nettoløn Andel, Nedre kvartil Median kvartil Strategisk 1) 47, Taktisk 2) 23, Operationelt 3) 29, Alle 100, ) Strategisk ledelse omfatter ansvar for den overordnede planlægning arbejdet og sikring af sammenhæng i arbejdet. Stillinger med strategisk ledelse er primært administrative ledere, bestyrere/ forstandere og områdeledere. 2) Taktisk ledelse omfatter ansvar for opstilling og organisering af arbejdet. Stillinger med taktisk ledelse er primært administrative ledere, områdeledere og sygeplejefaglige ledere. 3) Operationel ledelse omfatter ansvaret for den praktiske udførelse af arbejdet. Stillinger med operationel ledelse er primært afdelingsledere, afdelingssygeplejersker og gruppeledere. Det kan aflæses af tabel 11, at sygeplejersker på et strategisk ledelsesniveau i staten har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr., hvilket er kr. mere end gennemsnitslønnen for statsansatte sygeplejersker på et operationelt ledelsesniveau. 9

11 I et forsøg på at indplacere de offentligt ansatte ledende sygeplejersker efter deres referenceforhold og hierarkiske indplacering er de blevet spurgt om følgende: Hvor mange ledelsesniveauer er der fra dig til det øverste ledelsesniveau inden for dit arbejdssted? og Hvor mange ledelsesniveauer er der fra dig til det øverste ledelsesniveau inden for dit ansættelsesområde?. På baggrund af svarene på disse to spørgsmål er svarene blevet inddelt efter, om lederne befinder sig på det øverste ledelsesniveau, det næstøverste ledelsesniveau, det tredjeøverste ledelsesniveau osv. De efterfølgende to tabeller (tabel 12 og 13) viser den gennemsnitlige nettomånedsløn fordelt på ledelsesniveauer for de offentligt ansatte ledende sygeplejersker. Tabel 12: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau på arbejdssted inden for kommuner, regioner og staten, 2010 Ledelsesniveauer 1) Andel, nettoløn (kommuner) nettoløn (regioner) nettoløn (staten) Ingen 15, ledelsesniveau 42, ledelsesniveauer 30, eller flere ledelsesniveauer 9, Ved ikke 2, Alle 100, ) De offentligt ansatte ledere har angivet, hvor mange ledelsesniveauer der er fra deres egen placering i ledelseshierarkiet og op til det øverste ledelsesniveau på deres arbejdssted. Det kan aflæses af tabel 12, at de ledende sygeplejersker i regionerne, som befinder sig på det øverste ledelsesniveau på deres arbejdssted, har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. Sygeplejersker ansat på det øverste ledelsesniveau inden for kommunerne og staten tjener henholdsvis kr. og kr. Det ses desuden, at de ledere, som befinder sig på det laveste ledelsesniveau i kommunerne og regionerne også har en lavere gennemsnitsløn end lederne på det øverste ledelsesniveau. Denne tendens kan ikke helt genfindes blandt lederne i staten, hvilket kan skyldes det relativt lille antal statsansatte ledere, der har deltaget i undersøgelsen. 10

12 Tabel 13 viser den gennemsnitlige nettomånedsløn fordelt på ledelsesniveauer inden for ansættelsesområdet blandt offentligt ansatte ledende sygeplejersker. Tabel 13: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter ledelsesniveau inden for ansættelsesområde inden for kommuner, regioner og staten, 2010 Ledelsesniveauer 1) Andel, nettoløn (kommuner) nettoløn (regioner) nettoløn (staten) Ingen 14, ledelsesniveau 37, ledelsesniveauer 30, eller flere ledelsesniveauer 13, Ved ikke 4, Alle 100, ) De offentligt ansatte ledere har angivet, hvor mange ledelsesniveauer der er fra deres egen placering i ledelseshierarkiet og op til det øverste ledelsesniveau inden for deres ansættelsesområde. Det fremgår af tabel 13, at de kommunalt ansatte ledere, der befinder sig på det øverste ledelsesniveau inden for deres ansættelsesområde, har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. Desuden viser tabel 13 en tydelig tendens i kommunerne og regionerne til, at lønnen stiger i takt med ledelsesniveauet, idet gruppen af ledere på det laveste ledelsesniveau har den laveste gennemsnitsløn. Denne tendens kan ikke ses blandt de statsansatte ledere, hvilket igen kan skyldes det lave antal af statsansatte ledere, der har deltaget i undersøgelsen. 11

13 Den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på løntrin i regionerne er vist i tabel 14. De tilsvarende tal for de ledende sygeplejersker i kommunerne er præsenteret i tabel 15, mens der ingen tabel findes for de statsansatte ledere, fordi løntrinsindplaceringen ikke anvendes indenfor staten. Tabel 14: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter løntrin i regionerne, 2010 Løntrin Andel, nettoløn 1) Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) L7 47, L8 3, L9 14, L10 5, L11 5, L12 3, L13 3, L14 8, L15 0, L16 0, Ved ikke 5, Alle 100, ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1). Det kan aflæses af tabel 14, at næsten halvdelen af de ledende sygeplejersker i regionerne er placeret i løntrin L7, mens kun 28,3 er placeret i løntrin L10 L16. Der ses i tabel 14 en tendens til at gennemsnitslønnen er stigende i takt med løntrinnet. Ledende sygeplejersker i regionerne på løntrin L7 havde i april 2010 en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr. Løntrin L7 er pr det laveste løntrin i regionerne, idet L5 og L6 ikke længere anvendes. De ledende sygeplejersker i regionerne, som er placeret på løntrin L16 havde i april 2010 en gennemsnitsløn på kr. 12

14 Tabel 15: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter løntrin i kommunerne, 2010 Løntrin Andel, nettoløn 1) Nedre kvartil 1) Median 1) kvartil 1) L5 2, L6 10, L7 3, L8 5, L9 4, L10 21, L11 4, L12 17, L13 7, L14 14, L15 3, L16 1, Ved ikke 4, Alle 100, ) Nettoløn er den faste løn eksklusiv pension (se definitionerne i bilag 1) Der ses i tabel 15 en klar tendens til, at gennemsnitslønnen stiger i takt med løntrinnet. Således viser det sig, at ledende sygeplejersker i kommunerne på løntrin L5, som er det laveste løntrin, i gennemsnit tjente kr. i månedlig nettoløn i april Til sammenligning tjente de ledende sygeplejersker på løntrin L16 i gennemsnit kr. Tabel 16, 17 og 18 viser henholdsvis de regionalt, kommunalt og statsligt ansatte ledende sygeplejerskers gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på intervaller for budgetstørrelse. Lederne er blevet spurgt til hvor stort et budget de er ansvarlige for, hvilket placerer dem i et af tabellernes syv intervaller. Tabel 16: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter størrelsen af det budget som lederen er ansvarlig for i regionerne, 2010 Antal Nedre Budget nettoløn kvartil Median kvartil Under 1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Over 100 mio. kr Alle Det fremgår af tabel 12, at de ledende sygeplejersker i regionerne, der har ansvar for et budget på over 100 mio. kr. har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr., mens ledende sygeplejersker med ansvar for et budget på 1 10 mio. kr. har en gennemsnitsløn på kr., hvilket er en forskel på kr. 13

15 Tabel 17: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter størrelsen af det budget som lederen er ansvarlig for i kommunerne, 2010 Antal Nedre Budget nettoløn kvartil Median kvartil Under 1 mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr Over 100 mio. kr Alle Tabel 18: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter størrelsen af det budget som lederen er ansvarlig for i staten, 2010 Antal Nedre Budget nettoløn kvartil Median kvartil Under 10 mio Over 10 mio Alle Tabel 17 og 18 viser, at tendensen, til at et større budgetansvar giver en højere løn, også gør sig gældende i kommunerne og inden for staten. Tabel 19, 20 og 21 giver indblik i hvilken forskel, der er på gennemsnitslønnen blandt ledende sygeplejersker i regionerne, kommunerne og staten afhængigt af det antal medarbejdere, som de er ansvarlige for. Tabel 19: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter antal medarbejdere som lederen er ansvarlig for i regionerne, 2010 Andel, Nedre Medarbejdere nettoløn kvartil Median kvartil Under 20 medarbejdere 24, medarbejdere 35, medarbejdere 15, medarbejdere 7, medarbejdere 9, Over 200 medarbejdere 8, Alle 100, Tabel 19 viser, at gruppen af regionalt ansatte ledere med ansvar for flere end 200 medarbejdere har en gennemsnitlig nettomånedsløn på kr., mens ledere med ansvar for under 20 medarbejdere i gennemsnit tjener kr. 14

16 Tabel 20: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter antal medarbejdere som lederen er ansvarlig for i kommunerne, 2010 Andel, Nedre Medarbejdere nettoløn kvartil Median kvartil Under 20 medarbejdere 17, medarbejdere 29, medarbejdere 19, medarbejdere 13, medarbejdere 9, Over 200 medarbejdere 10, Alle 100, Det fremgår af tabel 20, at gennemsnitslønnen for ledere i kommunerne med ansvar for mere end 200 medarbejdere er højere end gennemsnitslønnen for de ledere, der har ansvar for mindre end 200 medarbejdere. Tabel 21: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter antal medarbejdere som lederen er ansvarlig for i staten, 2010 Andel, Gns Nedre Medarbejdere nettoløn kvartil Median kvartil Under 20 medarbejdere 38, medarbejdere 41, medarbejdere 5, medarbejdere 8, medarbejdere 5, Alle 100, Det ses af tabel 21, at ca. 4 ud af 5 statsansatte ledere har ansvar for mindre end 39 medarbejdere. Det ses af tabellen, at statsansatte ledere med ansvar for et stort antal medarbejdere ( ) ikke har en højere løn end de ledere, de har ansvar for et relativt lille antal ansatte (mindre end 20). Dette kan skyldes det lille antal statsansatte ledere, der danner grundlag for tabellen. 15

17 Den gennemsnitlige månedlige nettoløn fordelt på aldersintervaller i regionerne er præsenteret i tabel 22. Tabel 22: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter alder i regionerne, 2010 Alder Aldersfordeling, Aldersfordeling, DSR 1) nettoløn Nedre kvartil Median kvartil år 0,3 9, år 0,9 11, år 5,1 13, år 11,8 13, år 20,8 16, år 29,9 15, år 21,9 12, år 9,2 6, Alle 100,0 100, ) Viser den procentvise aldersfordeling blandt DSR ʹs autoriserede medlemmer i beskæftigelse pr Omkring halvdelen af de ledende sygeplejersker i regionerne, som deltager i undersøgelsen, er mellem år, mens kun 32,6 af alle DSR s aktive autoriserede medlemmer befinder sig i samme aldersklasse. Det fremgår af tabel 22, at ledende sygeplejersker i regionerne i aldersgruppen over 60 år har den højeste gennemsnitsløn, mens aldersgruppen år har den laveste gennemsnitsløn. Tabel 23 viser hvordan de kommunalt ansatte ledende sygeplejerskers gennemsnitlige månedlige nettoløn fordeler sig på aldersintervaller. Tabel 23: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter alder i kommunerne, 2010 Alder Aldersfordeling, Aldersfordeling, DSR 1) nettoløn Nedre kvartil Median kvartil år 1,2 21, år 5,2 13, år 9,7 13, år 20,9 16, år 28,6 15, år 23,2 12, år 11,2 6, Alle 100,0 100, ) Viser den procentvise aldersfordeling blandt DSR ʹs autoriserede medlemmer i beskæftigelse pr Omkring halvdelen af de ledende sygeplejersker i kommunerne, som deltager i undersøgelsen er mellem 45 og 54 år. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn er højest for aldersgruppen over 60 år og lavest for aldersgruppen år. 16

18 Tabel 24: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter alder inden for staten, 2010 Alder Aldersfordeling, Aldersfordeling, DSR 1) nettoløn Nedre kvartil Median kvartil år 22,9 65, år 40,0 15, år 22,9 12, år 14,3 6, Alle 100,0 100, ) Viser den procentvise aldersfordeling blandt DSR ʹs autoriserede medlemmer i beskæftigelse pr Tabel 24 viser, at 40,0 af de statsansatte ledende sygeplejersker er mellem 50 og 54 år. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn er højest for aldersgruppen år og lavest for aldersgruppen år. Undersøgelsen viser, at 68,4 af alle offentligt ansatte ledende sygeplejersker har en gennemført en efter / videreuddannelse inden for ledelse. I tabel 25, 26 og 27 er gennemsnitslønnen for offentligt ansatte ledende sygeplejersker fordelt på typen af efteruddannelse præsenteret. Tabel 25: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter typen af efteruddannelse indenfor ledelse i regionerne, 2010 Type uddannelse Andel, nettoløn Nedre kvartil Median kvartil Diplomniveau 72, Kandidatniveau 1, Masterniveau 13, Andet niveau 12, Alle 100, Det fremgår af tabel 25, at 72,4 af de ledende sygeplejersker i regionerne, som har gennemført en efteruddannelse, har taget en efteruddannelse på diplomniveau, mens 13,2 har en efteruddannelse på masterniveau. Tabel 25 viser desuden at gennemsnitslønnen for regionalt ansatte ledere med en efteruddannelse på masterniveau er højere end gennemsnitslønnen for ledende sygeplejersker med en efteruddannelse på diplom eller kandidatniveau. 17

19 Tabel 26: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter typen af efteruddannelse i kommunerne, 2010 Type uddannelse Andel, nettoløn Nedre kvartil Median kvartil Diplomniveau 68, Kandidatniveau 1, Masterniveau 8, Andet niveau 21, Alle 100, Tabel 26 viser, at kommunalt ansatte ledere med en efteruddannelse på kandidat eller masterniveau i april 2010 tjente mere end ledere med en efteruddannelse på diplomniveau. Tabel 27: Månedlig nettoløn i kr. fordelt efter typen af efteruddannelse i staten, 2010 Type uddannelse Andel, nettoløn Nedre kvartil Median kvartil Diplomniveau 56, Kandidatniveau 4, Masterniveau 28, Andet niveau 12, Alle 100, Tabel 27 viser, at statsansatte ledere med en efteruddannelse på masterniveau i april 2010 tjente mere end ledere med en efteruddannelse på diplom eller kandidatniveau. Det er bemærkelsesværdigt, at statsansatte ledere med en efteruddannelse på kandidatniveau har en lavere gennemsnitsløn end ledere med en efteruddannelse på diplomniveau. Der skal dog tages forbehold for, at løntallene for de statsansatte ledere er forbundet med en vis usikkerhed, på grund af det lille antal statsansatte sygeplejersker, der har deltaget i undersøgelsen. 18

20 3.2 Tillæg Herunder fremgår de gennemsnitlige månedlige funktions og kvalifikationstillæg samt andre fast tillæg fordelt efter arbejdssted og stilling. Tillæggene indgår i alle de beregnede nettolønninger på de foregående sider. Tabel 28: Månedlige gennemsnitlige tillæg i kr. fordelt efter arbejdssted, 2010 Arbejdssted Antal besvarelser funktionstillæg kvalifikationstillæg andre faste tillæg samlede tillæg Kommune Region Stat Ved at sammenligne antallet af besvarelser i tabel 28 og tabel 7 bliver det klart, at det er en lille andel af de offentligt ansatte ledede sygeplejersker, der svarer, at de både får udbetalt funktions og kvalifikationstillæg samt andre faste tillæg. Tabel 28 viser desuden, at de gennemsnitlige samlede tillæg er højest for de kommunalt ansatte ledere. I tabel 29, 30 og 31 vises de gennemsnitlige månedlige funktions og kvalifikationstillæg samt andre faste tillæg fordelt efter stilling i henholdsvis regionerne, kommunerne og staten. Tabel 29: Månedlige gennemsnitlige tillæg i kr. fordelt efter stilling i regionerne, 2010 Stilling Antal besvarelser funktionstillæg kvalifikationstillæg andre faste tillæg samlede tillæg Afdelingsleder Afdelingssygeplejerske Chefsygeplejerske/ Vicechefsygeplejerske Oversygeplejerske Øvrige 1) Alle ) Denne gruppe omfatter bl.a. administrative ledere, bestyrere/forstandere, centersygeplejersker, områdeledere, assisterende sygeplejefaglige ledere, konsulenter, sygeplejefaglige ledere og vicedirektører/direktører. I regionerne skiller chefsygeplejerskerne og vicechefsygeplejerskerne sig ud ved at have de højeste gennemsnitlige funktions og kvalifikationstillæg samt det højeste beløb af gennemsnitlige andre faste tillæg. Det skal bemærkes, at chefsygeplejersker og vicechefsygeplejersker udgør en lille gruppe af de ledende sygeplejersker i regionerne. 19

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i alm. folkeskoler 1. januar 2012 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2012 er 1,268904 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere