Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red."

Transkript

1 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1

2 2

3 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D 1

4 Pia Riis Olsen (red.) Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D 1. udgave 2012 Onkologisk Afdeling D Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade Aarhus C ISBN: EAN: Copyright: Forfatterne Forside illustration: Oliemaleriet City IV af Inge-Lise Vejlgaard, født og opvokset i Vestjylland. Bor i Hvide Sande. Er med i kunstnergruppen West-Art. Grafisk produktion: WERKs Grafiske Hus a s Bjødstrupvej Højbjerg Telefon Telefax Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelser. 2

5 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) Aarhus Universitetshospital 3

6 4

7 Indhold Introduktion Forord Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt Pia Riis Olsen Udviklingsområder vi har arbejdet med Pårørende til kræftpatienten Forældrestøttende sygepleje til kræftsyge forældre med mindre børn Jette Hald Bak Samtaler i familier hvor en forælder er uhelbredeligt syg - en deskriptiv undersøgelse Birgitte Elmose Fra pårørende til pårørende Karina Bak & Helle Fangel Bækkegaard Giv de pårørendes udtalelser om egne behov og forventninger betydning i sygeplejen Tina Hansen Omsorg for og samarbejde med pårørende til patienter i ambulant strålebehandling En proces fra myretue til fælles sti Kirsten Bro Lundsgaard, Hanne Nielsen & Dorte Oksbjerre Mortensen Pårørendes rolle ved kræftpatienter som behandles i hjemmet Margith Grøn, Helle Rolighed Jacobsen, Jette Enevoldsen & Lis Hartmann 5

8 Samtalegruppe for efterlevende som har mistet en ægtefælle hvad oplever deltagerne og hvilke krav stilles til gruppelederne Sygeplejerske Brita Jørgensen Socialt netværk og kræftpatienten Netværksgrupper for unge kvinder med brystkræft Rikke Louise Østergaard Fællesskab i sygdom og behandling Lene Vahle Mobilisering af et støttende netværk hos kræftpatienter Marianne Agerholm Larsen & Else Maria Lund Mille Netværksfokuseret sygepleje hvad og til hvem? Pia Riis Olsen Parallelle processer Familie- og pårørendeambassadører Christel Højberg & Tina Hansen Hjemmesidetekst til pårørende Alle i projektet Projektafrunding Man kan blive helt glad Bibi Hølge-Hazelton Fra en afdelingssygeplejerskes vinkel Else Juul Fra en oversygeplejerskes vinkel Morten Keller Forfatter- og vejlederliste

9 Forord Som hustru står man i Zenit og skal samle alle trådene. Jeg blev ved med at arbejde. Det var jeg nødt til, for hvis Søren ikke ville være i stand til at tjene penge, så var der kun mig. Men det var også vigtigt for min selvopholdelsesdrift, tror jeg. Det krævede meget logistik at skulle hente børn, tage ud på hospitalet to gange om dagen og sørge for at holde venner og familie ajour med Sørens sygdom. Folk var enormt kede af det og chokerede, og heldigvis blev nogle meget praktiske og lavede mad til fryseren eller kom og gjorde rent, og det var dejligt. I den situation er det vigtigt at kunne bede om hjælp og for eksempel få andre til at fortælle beskeder videre. Det var ikke altid, jeg have kræfter til at fortælle om Sørens sygdom, og så sagde jeg bare, at det gik, som de skulle, men jeg orkede ikke at gå i detaljer. Citat af Karen-Lise Mynster fra kapitlet Som hustru står man i zenit i bogen Der er også engle om at være tæt på en kræftsyg af Tine Bjerre Larsen. Kristelig Dagblads Forlag Ser vi de pårørende og deres behov? Tager vi højde for, at de er de nærmeste omsorgspersoner til den kræftsyge? Støtter vi de pårørende, så de kan støtte? Det er ikke nyt, at sundhedsprofessionelle stiller sig disse spørgsmål. Vi er opmærksomme på, at der ved siden af den kræftsyge står en eller flere pårørende, der har behov for at blive set og være involveret i hele sygdoms- og behandlingsforløbet. Vi ved, at kræftsygdommen påvirker hele familien og vender op og ned på livet hos alle, der er nært knyttet til en, der får kræft. Det var dog en oplevelse af, at vi stadig kan blive bedre til at møde de pårørendes behov, der satte gang i det fælles udviklings- og praksisforskningsprojekt Pårørende og kræftpatients sociale netværk i 2009 i Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Bogen er et foreløbigt slutprodukt af tre års arbejde fra Her fortæller sygeplejersker, hvordan de i praksis i deres egne afsnit og gennem deres egne projekter har arbejdet med at støtte patienternes pårørende og indføre nye tiltag, der også omfatter involvering af sociale netværk. 7

10 Begrebet pårørende betegner i projektet ikke blot personer, der har familiær tilknytning til den syge (ægtefælle, far, mor, søskende og/eller børn). Begrebet omfatter også personer, der fx er nærmeste venner, omgangskreds, naboer og som den syge har et nært forhold til personer, som også kan kaldes det private sociale netværk. Det sociale netværk i projektet omfatter også professionelle med en mere sagsorienteret relation til den syge og familien. Emnerne spænder vidt. Forfatterne tager læserne med i børns reaktioner og behov, når en forælder får kræft og i efterladtes behov, og hvad vi som professionelle kan gøre for at støtte. Vi hører også de pårørendes stemme og ønsker, så vi kan komme dem i møde i sygeplejen. Det bliver belyst, hvordan pårørende har en central rolle, der kan opleves som et fuldtidsjob, når patienten får per oral behandling i hjemmet og der skal holdes styr på alt, og et lærerigt eksempel bliver givet på et tilbud til pårørende, som ikke lykkedes. Et stort stråleterapiafsnit får sat skub i en proces, hvor personalet tager stilling til omsorg for og samarbejdet med pårørende til patienter, der kun opholder sig meget kort i afdelingen. Der kan også læses om, hvordan sygeplejersker organiserer, at patienter skaber nye værdifulde og støttende sociale netværk med ligestillede patienter enten når de alligevel opholder sig på hospitalet til behandling eller efter behandlingen er afsluttet. Et tilbud om planlægningssamtaler med deltagelse af patient, pårørende, evt. nær ven og relevante sundhedspersoner bliver beskrevet. Hvordan det både afvises og modtages af patienterne, og hvordan vilkårene i en travl afdeling med meget syge patienter kan spænde ben for idealet. Netværksfokuseret sygepleje som nyt begreb og som en ny og utraditionel sygeplejepraksis bliver præsenteret og hvordan denne form for sygepleje kan hjælpe og støtte hele familien. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. De er hver især udtryk for den viden og de processer, som de enkelte projekter har genereret. Dog udtrykker bogen samlet en fælles proces, som er blevet til gennem regelmæssige fremlæggelser, drøftelser, idéudveksling, sparring, undervisning og foredrag på hel- og halvdagsmøder i den samlede projektgruppe af sygeplejersker, afdelingssygeplejersker og vejledere i alt omkring 30 personer. 8

11 Parallelt med de enkelte projekter har det stærke fokus på pårørende også ført til andre produkter, som præsenteres i bogen. Blandt andet en enkel og imødekommende tekst til pårørende på afdelingens hjemmeside, og en pårørende- og familieambassadør uddannelse, som udruster ambassadørerne med nye kompetencer, der kan udvikle sygeplejen til de pårørende i de enkelte afsnit. Det er nu anden gang, afdelingen gennemfører et stort fælles 3-årigt udviklingsog praksisforskningsprojekt. Første gang var i projektet Den unge med kræft fra Denne model for organisering af udviklingsarbejde har vist sig at være særdeles berigende og engagerende for os. I bogen giver vi derfor vore erfaringer videre til inspiration for læserne. Projektets organisering og forløb bliver beskrevet, ligesom en afdelingssygeplejerske, en oversygeplejerske og projektlederne giver deres perspektiv på processen. En særlig tak til forhenværende chefsygeplejerske Kirsten Bruun, som med sit skulderklap og økonomiske tilskud gav os mod på igen at gå i lag med et 3-årigt projekt. En tak til alle projektaktive sygeplejersker, der har knoklet og bevæget sig ud i nye faglige udfordringer med deres projekter og formidling af dem. Ligeledes en tak til alle vejledere, der har ydet en stor indsats og til alle øvrige ledere og sygeplejersker i afdelingen, som har støttet og bakket op. Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, oktober 2011 Pia Riis Olsen Projektleder & redaktør 9

12 10

13 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk et udviklingsog praksisforskningsprojekt Projektleder og klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen Den 30. oktober 2008 afsluttede vi det 3-årige projekt: Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Projektet blev afsluttet med et symposium og udgivelse af en bog med samme titel som projektet. Bogen beskriver projektets proces og har kapitler skrevet af de sundhedspersoner, som var aktive i projektets mange udviklings- og forskningsprojekter (Hølge-Hazelton 2008). I projektet var kræftpatientens pårørende et af de mange emner, der blev arbejdet med. Dette kapitel beretter om, hvordan pårørende og kræftpatientens sociale netværk blev fokus for et nyt 3-årigt fælles projektforløb i afdelingen fra , og om hvordan det hele blev organiseret. Starten Opmuntret af arbejdsformen i og resultatet af projektet med de unge, og støttet af chefsygeplejerske Kirsten Bruun, besluttede sygeplejeledergruppen og det Sygeplejefaglige Udvalg (SUD) i afdelingen at igangsætte en proces, hvor viden fra ungeprojektet kunne implementeres gennem nye konkrete udviklingstiltag. Afdelingssygeplejerskerne drøftede forslag og ideer i deres personalegrupper og vendte tilbage med budskabet om, at det, der var størst ønske om og motivation til at arbejde med, var emnet: Pårørende. Det var ønsket, at arbejde med holdninger, fællesværdier og konkrete tiltag, og derigennem få større viden og forbedre indsatsen i forhold til patienternes pårørende og samtidigt opnå et fælles grundlag for en tydeligere profil på området. På et fælles ledermøde valgte vi at gøre emnet lidt bredere, så projektets titel blev Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. 11

14 Målet med projektet var: En fælles formulering/pjece fra afd. D til alle patienter og pårørende med evt. afsnitsspecifikke indstik At den fælles formulering sker på baggrund af processer i alle afdelingens afsnit, hvor personalet gennemdrøfter, hvordan de gerne vil samarbejde med de pårørende, hvad de specifikt kan tilbyde og hvordan dette budskab kan beskrives og signaleres At der iværksættes relevante tiltag i afsnittene, så disse tilbud kan realiseres Udgivelse af projektets arbejde i en bog Organisering af projektarbejdet Vi var fra starten opmærksomme på betydningen af denne gang at få afdelingssygeplejerskerne tydeligere involveret i hele projektforløbet end det havde været tilfældet i det foregående projekt om unge med kræft. Det viste sig at være en klog strategi, da vi opnåede en tydeligere kommunikation, et større engagement i en fælles sag og at de projektaktive sygeplejersker fik større opbakning og forståelse for den tid, de skulle bruge til projekter og møder. Ledelse og styring Det første år af projektet var sygeplejerske og seniorforsker Bibi Hølge-Hazelton projektleder. Bibi havde også ledet det tidligere projekt om unge. De efterfølgende to år har jeg som klinisk sygeplejespecialist og post doc været projektleder. Projektet har haft en overordnet styregruppe bestående af oversygeplejersken, en afdelingssygeplejerske og de to projektledere. Denne styregruppe har mødtes 2 til 3 gange om året, hvor projektets forløb, eventuelle problemer og løsninger er blevet drøftet. Da afdelingssygeplejerskerne har været tæt involverede i hele projektforløbet og været en del af den samlede projektgruppe, har de modtaget samtlige mails og har på den måde kunnet følge projektet på tætteste hold. Projektbeskrivelser og vejledning De enkelte afsnit fandt ud af hvilken problemstilling i forhold til det fælles emne, der var relevant for dem og deres patientgrupper at arbejde med i et konkret projekt. Ligeledes fandt de ud af, hvilke sygeplejersker, der havde lyst til at være bærende i projektet og så gik de i gang med at søge litteratur og udforme en projektbeskrivelse. 12

15 I afdelingen har vi en lang tradition for, at sygeplejersker arbejder med projektorganiseret udvikling af sygeplejen i klinikken. Vi har derfor en skriftlig vejledning, der anviser, hvilke krav der stilles til en projektformulering, til projektarbejdet og organiseringen, mulighed for vejledning og støtte fra kolleger med akademisk baggrund og til formidlings- og implementeringsprocessen (Onkologisk Afdeling, 2011). Denne rutine har også været brugt i dette 3-årige projekt. Vejlederne er organiserede i det Sygeplejefaglige Udvalg (SUD), som mødes hver måned og vurderer, drøfter og godkender alle projekter. Oversygeplejersken er også medlem af SUD. Når sygeplejerskerne har formuleret en foreløbig projektbeskrivelse, som afdelingssygeplejersken har givet sin skriftlige støtte til, fremsendes projektbeskrivelsen til SUD. Herefter tildeles en til to vejledere, som indgår et tæt samarbejde med de projektansvarlige sygeplejersker om at få skrevet den endelige projektbeskrivelse, som så endeligt godkendes i SUD. Til hvert enkelt projekt oprettes en projektstyregruppe bestående af den/de projektansvarlige sygeplejersker, afdelingssygeplejersken, evt. en specialeansvarlig sygeplejerske og vejlederne. Afdelingssygeplejersken sikrer, at der afsættes arbejdstid til, at de projektansvarlige sygeplejersker kan arbejde med projektet. Afhængigt af projektet varierer det, hvor meget tid der er brug for og hvornår, men gennemsnitligt afsættes en dag pr. måned eller to halve dage pr. måned. De projektansvarlige sygeplejersker ved, at der også skal påregnes at bruge fritid. Hel- og halvdagsmøder Hele projektgruppens ca. 30 deltagere har været inviteret til to møder hvert forår og hvert efterår i forløbet. Her har alle fortalt om, hvor langt de var i deres projekter, hvad de havde af udfordringer og oplevelser, og deltagerne har udvekslet viden og erfaringer, og givet hinanden sparring. Det har i reglen fyldt halvdelen af mødet og på resten af mødet har vi fået inspiration gennem oplæg fra både interne og eksterne foredragsholdere. Eksempelvis har der været undervisning i Sygeplejerske, patient og pårørende relationen, Hejmdal Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Århus og Det Palliative Teams arbejde med Pårørende og hele den kræftramte familie og i Netværksfokuseret sygepleje. Inden formidlingsprocessen startede, har der også været oplæg om Artikelskrivning. Da alle projekter var godt i gang med udførelsesfasen blev heldagsmødets for- 13

16 middag enkelte gange brugt til, at sygeplejerskerne kunne arbejde med deres projekter. Herefter mødtes vi til frokost og er så fortsat mødet sammen resten af dagen. På møderne er det også blevet drøftet, om vi skulle have en fælles pårørende pjece med mulighed for et afsnitsspecifikt indstik jfr. målsætningen. I lyset af at afdelingens hjemmeside skulle forandres til at rette sig mere mod patienter og pårørende, valgte vi i stedet at udarbejde en kort og imødekommende tekst til pårørende på hjemmesiden (Teksten kan læses i denne bog). Projektforløbet De tre år har projektarbejdet i grove træk fordelt sig sådan, at: 2009 blev brugt til at varme op, formulere projektemner og skrive projektbeskrivelser 2010 har været udførelsesåret 2011 har været afrunding og skrivning af kapitler til denne bog og eventuelle yderligere artikler og rapporter 2012 vil projektet i januar blive afsluttet med et sygeplejesymposium og udgivelse af bogen Herfra hvor vi står nu Kan vi se tilbage på et vellykket forløb, hvor pårørende og kræftpatientens sociale netværk har været genstand for opmærksomhed, diskussioner og nye tiltag i afdelingen. Vi tror på, at det er den slags langstrakte fælles processer, der har mulighed for at forandre handlinger og udvikle en stor og kompleks organisation med mange faggrupper, komplekse patientforløb og en travl hverdag. Vi har erfaret, at det er godt at tage sig tid tre år giver mulighed for også at drosle lidt ned i særligt travle perioder i klinikken, ved sygdom eller andre uforudsete hændelser, så de projektaktive og ildsjælene ikke brænder ud. Med disse erfaringer i bagagen er vi allerede nu ved at drøfte, hvad det næste 3- årige projekt i afdelingen skal handle om. Vi har fundet en form, der virker. Vi kan se, at det emne vi valgte at arbejde med for 3 år siden i mellemtiden har fået sundhedspolitisk aktualitet. Kræftplan III, der kom i 2010, anbefaler, at en øget helhedsindsats på kræftområdet omfatter patient og pårørendeinddragelse og det er efterfølgende politisk besluttet at sætte fokus på inddragelse af pårøren- 14

17 de til alvorligt syge patienter. Sundhedsstyrelsen har således i 2011 i samarbejde med en lang række sundhedsprofessionelle arbejdet på et notat, der beskriver udfordringer og muligheder overfor pårørende til alvorligt syge patienter med særlig vægt på børn som pårørende. Notatet vil blive udmøntet i operationelle nationale retningslinjer for sundhedspersonalets møde med pårørende (Sundhedsstyrelsen 2011). Ligeledes har Dansk Sundhedsinstitut i oktober 2011 publiceret en rapport, der omhandler opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering, og som peger på en lang række områder, som vi netop har arbejdet med i vores projekt (DSI 2011) Dette udviklings- og praksisforskningsprojekt bidrager således med viden og inspiration til, hvordan en sådan pårørendepolitik kan udmøntes i praksis. Litteratur Hølge-Hazelton, B Den unge med kræft et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Sundhedsstyrelsen Udpegning til arbejdsgruppe for pårørendeinddragelse i forbindelse med Kræftplan III. Notat af 28. april. Sundhedsplanlægningen. Dansk Sundhedsinstitut (DSI) Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering. DSI projekt Laura E. Navne & Marie B. Wiuf. 15

18 16

19 PÅRØRENDE til kræftpatienten Det er vigtigt at få fortalt forældrene, at de skal bringe sig i situationer, der muliggør, at børnene kan komme til at spørge, så det der sker i familien, kan blive i tale sat. Flere familier udtrykte, at det var uvant for dem at tale så konkret om, hvordan de havde det følelsesmæssigt. En far beskrev det som en slags blottelse overfor hinanden. Denne far sagde også, at det gode ved det var den følelse af nærhed, der efterfølgende opstod.... selv de mest velovervejede tilbud fra professionelle er ikke altid i stand til at ramme og rumme, det patienter og pårørende har brug for på det konkrete tidspunkt. Inviter til at tale om hinandens behov og ønsker. Vi taler åbent i vores familie hvad betyder det lige præcis i denne familie? Projektgruppen tog kontakt til de specialeansvarlige og bad dem tænke den pårørendes rolle og behov ind i forløbsbeskrivelserne. Nogle pårørende oplever, at det bliver taget for givet fra systemet, at de uden videre kan træde til som hjælpere, når patienten udskrives eller hjemsendes fra sygehuset, uden at der forinden er lavet en vurdering af deres kompetencer og om de er forberedte og instrueret i opgaverne.... deltagerne finder, at samtalegruppen har positiv betydning for deres sorgbearbejdning, men også at det er en forudsætning, at ledere af en sådan gruppe skal have en vis teoretisk baggrund for at kunne skabe struktur og trygge rammer i gruppen for derved at skabe refleksion og udvikling for den efterlevende. 17

20 18

21 Forældrestøttende sygepleje til kræftsyge forældre med mindre børn Sygeplejerske Jette Hald Bak, Afdeling D1. Dette kapitel henvender sig til alle med interesse for sygepleje til familier med mindre børn, hvor den ene forælder er ramt af en kræftsygdom. Hovedbudskabet er, at der i kølvandet på en kræftdiagnose, opstår særlige forældremæssige udfordringer i forhold til familiens børn. Disse udfordringer omhandler bl.a. det at være i stand til at kommunikere alderssvarende med børnene om sygdommen, samt at kunne aflæse, tolke og imødekomme børnenes følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner på sygdommen. Der er således behov for en sygepleje, med særligt fokus på at støtte den syge forælder i fortsat at kunne mestre forældrerollen, på trods af de udfordringer sygdom og behandling giver dem. Kapitlet er skrevet på baggrund af et igangværende udviklingsprojekt i Onkologisk Afdeling på Århus Sygehus og resultaterne har baggrund dels i et litteraturstudie og dels i et fokusgruppe interview, hvor fem yngre kvinder med livmoderhalskræft deltog. Indledning Når en forælder får kræft, bliver hele familien påvirket. Dette gælder også børnene, uanset hvor gamle de er. Sygdommen medfører uvished og bekymringer, både for forældre og børn. Det er velbeskrevet i litteraturen, at børn med en kræftsyg forælder har et særligt behov for støtte, da meget i deres liv forandres. Børnene er udsat for et forhøjet niveau af psykosocialt stress, hvor daglige rutiner og hverdagslivet bliver brudt og hvor børnene blandt andet oplever adskillelser fra forælderen på grund af hospitalsindlæggelser. Manglende støtte til barnet i livssituationen med en syg forælder giver risiko for, at barnet udvikler depression, angst, lav selvtillid, skyldfølelse og problemer i samspillet med andre mennesker (Storm 2009, Thastum et al. 2008, Gabriak, Bender & Pushkar 2007, Osborn 2007, Engelbrekt 2005, Lewandowsky 1996). 19

22 At få en kræftsygdom giver hos forældrene anledning til usikkerhed i forhold til deres børn og i forhold til deres rolle som forælder. Forældrene er meget bevidste om, at diagnosen kan bringe megen usikkerhed og bekymring ind i børnenes liv og at børnene har særligt brug for støtte i den situation, familien på grund af sygdommen er kommet i. Forældrene står således overfor nye og ukendte udfordringer i forhold til at varetage deres børns behov i en for hele familien belastende livssituation. Undersøgelser viser, at det oftest er forældrene, der er barnets foretrukne valg af samtalepartner, når barnet har brug for støtte (Storm 2009, Helseth & Ulfsæt 2003). Forældrenes oplevede følelse af usikkerhed i forhold til at udfylde rollen som børnenes primære støttepersoner i sygdomsforløbet peger i retning af, at der er behov for en sygepleje med særligt fokus på at støtte forælderen i at mestre de nye krav til forældrerollen, som sygdommen medfører. Med andre ord, skal vi yde en sygepleje, der støtter forældrene i at kunne respondere på deres børns behov for støtte og som samtidig bidrager til at opretholde forældrefølelsen på trods af sygdom og behandling. Metode Følgende tager dels afsæt i litteraturstudie og dels i en empirisk dataindsamling genne fokusgruppeinterview. Med henblik på at opnå viden om hvilke følelser, reaktioner og behov børn i forskellige aldersgrupper (op til 18 år) har for støtte, når de er pårørende til en alvorligt syg forælder, blev allerede eksisterende litteratur anvendt. Dette område er i forvejen velundersøgt og velbeskrevet, og har således været en egnet kilde til at opnå den nødvendige viden. For at afdække hvilken hjælp og støtte forældrene har behov for, så de bliver i stand til at støtte deres børn bedst muligt gennem sygdoms- og behandlingsforløbet, blev der dels anvendt eksisterende litteratur og dels indsamlet empiriske data. Den empiriske dataindsamling foregik ved et fokusgruppeinterview med fem yngre kvinder med livmoderhalskræft. Alle fem kvinder havde afsluttet deres behandling cirka 1 år tidligere end interviewet fandt sted, og var alle i kontrolforløb. Kvinderne havde alle hjemmeboende børn i alderen 1½ 21 år. Ved gennemgang af litteraturen fremstod der nogle klare temaer, der gør sig gældende i et familieliv, hvor den ene forælder har kræft. Dette både hos børnene og hos forældrene. 20

23 Børnenes temaer For børnenes vedkommende betyder forælderens diagnose, at der kommer angst, stress, usikkerhed og bekymring ind i deres liv. Det koster mange anstrengelser for børnene at mestre situationen og de forsøger at opretholde en balance i livet ved at gå ind og ud af situationen. Dette både bogstaveligt og følelsesmæssigt. Børnene bruger alt efter alder forskellige behagelige aktiviteter, der kan aflede dem fra at tænke på sygdomssituationen og dermed give dem et fri rum. Børn kan reagere både verbalt og adfærdsmæssigt på forælderens sygdom og de bruger hovedsageligt deres kræfter på at forsøge at håndtere de følelser, forælderens sygdom giver dem. Mindre børn har i høj grad brug for, at de voksne hjælper dem med at i tale sætte og tolke, det der sker i familien. De laver ofte fejltolkninger og har brug for at blive korrigeret heri og blive frigjort fra eventuel skyldfølelse. De større børn er meget videbegærlige og vil ofte gerne have meget information om sygdom og behandling. De reagerer ofte med regression, hvis de bliver utrygge og involverer sig ofte meget i aktiviteter uden for hjemmet. Generelt beskriver børnene, at det at have en syg forældre koster mange anstrengelser og at deres livskvalitet er skrøbelig, især på diagnosetidspunktet og hvis sygdomssituationen ændrer sig (Storm 2009, Thastum et al. 2008, Familierådgivningen 2005, Helseth & Ulfsæt 2003, Lewandowsky 1996). Forældrenes temaer Litteraturen beskriver hvordan det at få en kræftsygdom, giver anledning til usikkerhed hos forældrene i forhold til deres børn og i forhold til deres rolle som forælder. At få en kræftdiagnose bringer dem i en ny og ukendt situation, som medfører nye og ukendte udfordringer, også i forhold til forældrerollen. Forældrenes tanker og følelser centrerer sig om tre fremtrædende temaer: 1) en oplevelse af tvivl og usikkerhed i forhold til at kommunikere alderssvarende med deres børn om sygdom og behandling. Herunder også det, at kunne aflæse og imødekomme børnenes følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner på sygdomssituationen. Forældrene oplever endvidere 2) usikkerhed på egen kompetence som forælder i sygdomssituationen. De beskriver stor følelse af afsavn og tab af indflydelse på børnenes hverdagsliv under sygdommen, og deres forældrefølelse udfordres i sygdomsforløbet. Forældrene forsøger med alle deres kræfter 3) at opretholde et hverdagsliv der ligger så tæt på det normale som muligt, hvilket ofte kun lader sig gøre ved inddragelse af det sociale netværk (Cherith & McCance 2010, Helseth & Ulfsæt 2003). 21

24 Analyse af fokusgruppeinterview Ved fokusgruppeinterviewet var fire hovedtemaer dominerende i kvindernes fortællinger om deres sygdomsforløb. Hverdagslivet under sygdom og behandling. Her blev det beskrevet, hvor vigtigt det var for kvinderne at forsøge at opretholde en så normal ramme om børnene som muligt. For at dette kunne lykkes, var det nødvendigt at inddrage det sociale netværk, hovedsagelig til praktisk hjælp. Kvindernes oplevelser både fysisk og følelsesmæssigt var det andet tema. Fysisk oplevede kvinderne behandlingsbivirkninger som træthed, kvalme og hukommelsesbesvær, hvilket vanskeliggjorde at være fuldt ud tilstede som forælder for deres børn. Følelsesmæssigt var det følelser som afsavn, dårlig samvittighed og vanskeligheder ved at skulle overlade mor-opgaver til andre, der dominerede. Kvindernes største bekymring under forløbet var børnenes reaktioner på sygdommen og mangel på trivsel. Kommunikationen med børnene om sygdommen og børnenes reaktioner på sygdommen var et tredje tema. Det var en generel oplevelse blandt kvinderne, at det var svært at tale med børnene om sygdom og behandling. Kvinderne havde generelt mange overvejelser og var usikre på, hvordan de alderssvarende kunne tale med deres børn om sygdom og behandling. De observerede mange reaktioner hos deres børn på sygdommen, som f.eks. øget gråd tendens, fokusering på døden og angst for adskillelse. Nogle af børnene regredierede og mistede færdigheder, de før havde haft. Det blev tydeligt beskrevet, at børnene gik ind og ud af situationen og havde deres små fri rum gennem leg, sport, computerspil osv. Sygehusets støttende indsats i forhold til børnene var det fjerde og sidste tema, vi fremanalyserede. Det blev fremhævet som vigtigt, at der fra personalets side blev skabt tid og rum til samtale om børnene igennem hele forløbet. Det var betydningsfuldt, at personalet var i stand til at rådgive forældrene i, hvilke mulige reaktioner børnene kunne få på sygdommen og hvordan de bedst kunne kommunikere med deres børn om sygdommen. Der blev givet udtryk for et behov for en slags familiesamtale, særligt i de familier hvor der var større børn og teenagere. 22

25 Resultater og diskussion Resultaterne af litteraturstudiet og fokusgruppeinterviewet peger således i retning af, at sygeplejen til kræftsyge forældre bør have særligt fokus på: At støtte patienten i at opretholde forældrefølelsen, på trods af sygdom og behandling. At støtte og hjælpe patienten med at udvikle en strategi for alderstilpasset kommunikation med sine børn omkring sygdom og behandling. At støtte patienten i at inddrage det sociale netværk i sygdoms- og behandlingsforløbet. Opretholdelse af forældrefølelsen på trods af sygdom og behandling. At få en kræftdiagnose og derefter skulle gennemgå en intensiv og tidskrævende behandling betyder for mødrene, at livet bliver vendt fuldstændig op og ned. De bliver i en periode fjernet fra deres hverdagsliv og kan ikke udfolde livet som vanligt. Derfor kan det være meget vanskeligt for dem at opretholde det normale og deres normale jeg. Sygeplejerske, ph.d. Karen Marie Dalgaard (2007) ser et menneskes identitet som bestående af tre dimensioner: en kropslig-, en personlig- og en social dimension. Den kropslige dimension af identiteten omhandler den rent fysiske fremtoning og formåen, hvilket i vid udstrækning anvendes til at fortælle andre, hvem vi er. Den personlige dimension af identiteten omhandler det at være i stand til at udfolde livet i overensstemmelse med personlige værdier. Den sociale dimension af identiteten omhandler den mulighed, man har for at udfylde de sociale roller, man indgår i, både i arbejdsliv, familieliv, som ægtefælle og som forælder (Dalgaard 2007). Kvinderne der deltog i fokusgruppeinterviewet oplevede fysiske symptomer som træthed, kvalme og nedsat hukommelse. De oplevede, at de i behandlingsforløbet ikke kunne overkomme at tage vare på andre end sig selv, dette med baggrund i nedsat fysisk og psykisk formåen. Dette blev oplevet som en belastning i forhold til, at kvinderne ikke fysisk kunne magte at varetage forældreopgaven. Der er således i behandlingsforløbet en påvirkning af den fysiske dimension af kvindens identitetsfølelse. Under fokusgruppeinterviewet kom det frem, at alle kvinderne havde været nødt til at foretage en prioritering af, hvad deres kræfter skulle bruges til. Det var således ikke muligt for dem at udfolde livet, som de hidtil havde gjort. Det blev ligeledes tydeliggjort, at kvinderne i behandlingsforløbet havde stor følelse af afsavn, fordi de var meget adskilt fra deres børn. Det blev fremhævet som vigtigt, at 23

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Frem dens kræ sygepleje kort men godt

Frem dens kræ sygepleje kort men godt Den måge ser længst som yver højest Jonathan Livingstone Havmåge Frem dens kræ sygepleje kort men godt Et udviklings- og praksisforskningsprojekt Kræ afdelingen, Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Pia

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet

Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Bachelorprojekt Kommunikation om seksualitet Udarbejdet af: Sisse Laxager studienr.: 9.703 Charlotte Torp Olsen studienr.: 9.990 Vejleder: Kirsten Dalby Sygeplejerskeuddannelsen Herlev Professionshøjskolen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Familiebehandling - At finde sin vej i livet

Familiebehandling - At finde sin vej i livet Familiebehandling - At finde sin vej i livet Lise Wiemann & Helle Lindgaard Da de gik hen mod Sandhedens vej, tog troldmanden en udsøgt guldnøgle af sin hals og gav den til ridderen. Denne nøgle vil åbne

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere