L i N. En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L i N. En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge"

Transkript

1 L i N Y E i En guide til DIFs specialforbund og foreninger fra DIFs UNGDOMSNETVÆRK om involvering af unge E R

2 DIFs UNGDOMS NETVÆRK På spørgsmålet om hvorfor unge ikke deltager i ansvarsopgaver i foreningen svarer 67%, at det er fordi, de ikke er blevet spurgt. Abildgaard og Schøler: Unge har også meninger, Aalborg Universitet 2000 Har du 10 min? Alle forbund og foreninger søger efter opskriften på, hvordan man bedst rekrutterer og især fastholder unge i frivillige lederjobs i det frivillige foreningsliv. Man siger, at unge ikke har mod på at involvere sig i det frivillige ledelsesarbejde. Men de findes derude, de engagerede unge! Heriblandt forfatterne til denne pjece. Fælles for os er, at vi synes, det er vigtigt at fortælle, at der faktisk er unge, som godt vil tage del i det frivillige ledelsesarbejde. Vi tror på, at mange flere unge også i dit specialforbund eller forening - er potentielle idrætsledere, hvis de motiveres på den gode måde. Vi har ikke det færdige svar på, hvordan I skal involvere unge i jeres specialforbund, men vi kan bidrage med at kaste lys over spørgsmålet: Hvilke ingredienser skal der bruges til at involvere flere unge i frivilligt lederarbejde i idrætten? Vi vil med disse NYE LINIER give vores etablerede ledere og kolleger en fornemmelse af, hvad unge synes er interessant ved idrætsledelse, hvordan vi gerne vil samarbejde, hvad vi sætter pris på og ikke mindst, hvad vi synes, I skal tænke på, når I planlægger at involvere unge i idrætsledelse. Vores råd til jer er baseret på vores egne erfaringer og oplevelser fra arbejdet i ledende organer i specialforbund og tilknyttede udvalg samt fra foreningsarbejde. Hvem er vi? Vi er alle unge mellem 18 og 25 år og kommer hver især fra et specialforbund, hvor vi udfylder en post på ledelsesplan. Vi har været med i DIFs UngdomsNetværk i nogle år. Her har vi organiseret flere træf for andre unge i samme båd. På træffene bruger vi hinanden til at få diskuteret vores rolle som frivillige idrætsledere, bl.a. har vi haft emner som - kompetenceudvikling - rollen som ung leder i et etableret system - at bruge et netværk plus alt det løse. Træffene er en energiopladning for os. Vi vender altid hjem fyldt med inspiration og geniale ideer, som vi skal hjem i vores specialforbund og realisere. Vi har også lavet en undersøgelse i specialforbundene, hvor vi har taget ungdomstemperaturen m.h.t. uddannelse og involvering af unge. Og så er vi selvfølgelig fysisk aktive til møderne.. det er jo først og fremmest idrætten, der binder os sammen! Hvorfor lave lederarbejde? Tja jeg kan jo spørge: Hvorfor lave havearbejde? Jeg kan godt lide at se ting gro. En idé skal plejes, og ligesom en plante skal den have gode vækstbetingelser. Martin 22 år 2 3

3 UNGE IDRÆTSLEDERE UngdomsNetværkets top 5 over fede ting ved idrætsledelse: 1) Personlig udvikling 2) Udfordringer 3) Sjov 4) Fællesskab 5) Give andre fede oplevelser Og hvad vil unge så? Vores allerstørste motivation for at bruge tid og energi på frivilligt lederarbejde er, at vi får noget ud af det på det personlige plan. Det er langt fra det samme som at sige, at vi er egoistiske og kun involverer os for egen vindings skyld. Det er mere et udtryk for, vi gerne vil se, at ting flytter sig, og at vi har mulighed for at præge vores egen idrætsgren. At vi lærer noget, der udvikler os som mennesker, f.eks. at tage ansvar for noget, at organisere, at kommunikere, at uddelegere, at samarbejde og så videre. Altså både organisatoriske og sociale kompetencer. Det er også vigtigt for os, at der er et socialt fællesskab med nogle, vi går godt i spænd med, f.eks. andre unge. Motivationen over alle er dog, at det er sjovt at være med, hvor der sker noget! Unge kommer ikke for at blive opdraget i foreningens takt og tone eller i demokratiske omgangsformer, men ønsker at blive betragtet som ligeværdige samarbejdspartnere med egne ønsker og ideer. De færreste unge har lyst til at overtage en plads i bestyrelsen eller en fastlagt rolle i et eksisterende udvalg. Vi ønsker snarere at bruge foreningen som ramme for at udføre et selvvalgt projekt, som vi brænder for, evt. sammen med andre unge. Så hvis I forventer, at unge bare glider ind i billedet og overtager posten for at køre videre i samme spor som sin forgænger, skuffer I ikke alene den unge, men også jer selv. Hvis I derimod giver plads til unges ideer og oven i købet støtter dem og bakker op med know-how, interesse og måske endda økonomi, vil I kunne fastholde unges engagement. Vi er overbevist om, at det på sigt kan betale sig, og at mange unge vil komme til at fungere som stabile ledere på et senere tidspunkt. Hvad kan specialforbund og foreninger forvente af unge? 4 5

4 UNGDOMSKULTUR Er unge troløse, ustabile zappere? Ungdomsliv Nej og ja! Hvis man ser på os med traditionelle foreningsøjne, er vi måske nok en smule troløse. Vores generations kultur alt det I har opdraget os til er på mange måder i direkte modsætning til den traditionelle foreningskultur. Gennem vores vej i uddannelsessystemet er vi flasket op med gruppearbejde, tværfaglige projekter, problemorienteret projektarbejde, vejledere frem for lærere i traditionel forstand etc. De gammeldags strukturer med fastlåshed i tid eller emne er afløst af fleksibilitet og råderum. Strukturerne eller betingelserne for udfoldelse har ændret sig. Vi er måske knap så autoritetstro, som tidligere generationer var. Vi er opdraget til at stille spørgsmål, at være kritiske og til at undre os frem for blot at acceptere tingenes tilstand. Når vi summer det sammen, er det måske ikke så mærkeligt, at unge ikke føler sig gearet til at indgå i en traditionel ledelsesstruktur med årsmøder, valg for to år til bestyrelsen, nedsættelse af faste udvalg med forudbestemte opgaver etc. Men vi er glade for at komme i vores forening og tror på, at foreningen lever. Vi vil gerne være en del af vores forening, men ud fra de forudsætninger vores øvrige liv bygger på. Lidt firkantet beskrevet kan man stille de to kulturer op over for hinanden som her: Det etablerede foreningssystem Unge Stabilitet Det lange seje træk Hierarkisk system Fast forankrede værdier og traditioner Noise Unge opfattes som krævende, kværulerende, højtråbende. Tages som kritik af foreningen. Vi er i høj grad eksponenter for en ny kultur, hvor der ikke er tid til at vente på, at tingene sker af sig selv. Der sker mange ting i vores liv: Uddannelsen er krævende i forskellige perioder, vi rejser, vi flytter, tager på højskole, skifter kærester og venner og vi prøver måske kræfter med forskellige idrætsgrene. Vi er derfor ikke rigtig gearet til det lange seje træk, men vil gerne give den en ordentlig skalle i perioder, hvor vi kan overskue indsatsen, og hvor energien og motivationen er der. Det betyder ikke, at I skal lefle for os, fordi vi melder ud, at vi er on/off. I må gerne stille krav til os, bare de er realistiske i forhold til vores kapacitet. 6 Fleksibilitet Projektorienteret Ikke autoritetstro Stiller spørgsmål og sætter værdier til debat Voice Opfatter systemet som ikke lydhør over for deres ønsker. Føles som om man ikke kan trænge igennem systemet => exit Kultursammenstød I hvilket spejl kigger I, når I skal finde nye emner til jeres ledelse? Nogle ledere kigger efter kopier af sig selv. Dem har foreningslivet også brug for, men det er sjældent blandt unge, de finder deres folk. Vi synes, der skal et godt mix af både etablerede og unge til at sætte skub i aktiviteterne og holde hjulene i gang. Vores kvaliteter er primært, at vi kommer med en masse uspoleret gå-på-mod og energi. Vi er initiativrige og kan bringe fornyelse ind i idrætsledelse. Til gengæld mangler vi erfaring og overblik. Det har I etablerede ledere. REKRUTTERING Det betyder, at den optimale sammensætning består af både yngre og ældre ledere. Et succeskriterium er, at erfaringen og overblikket bliver brugt konstruktivt og ikke til at dunke os i hovedet med. Drop derfor: Det har vi prøvet før! Sig i stedet: Godt initiativ, må jeg høre lidt mere om det? For os at se, er der ingen vej udenom, hvis idrætten skal overleve som bevægelse med det frivillige arbejde som bærende element: Vi bliver nødt til at arbejde for et løbende generationsskifte, som bygger på et kompromis mellem på den ene side det etablerede foreningssystem og på den anden side de værdier, der findes der og vi unges muligheder, ønsker og behov for at dyrke og organisere vores idræt. Det er fedt, at man kan samarbejde med alle de forskellige mennesker, man møder inden for idrætsverdenen. Der er landmænd, kioskejere, direktører og politibetjente alle mennesker kan man lære en masse af at arbejde sammen med. Julie 24 år 7

5 Mentor I forbundet og i foreningen vrimler det med uskrevne regler og normer, som en ny ung ikke har en chance for at kende. Det er svært at gennemskue, hvad der menes, hvad der hentydes til og hvad der måtte være af skjulte dagsordener. Vi anbefaler derfor, at den unge får en mentor. Det er en leder, der har været med i nogle år og er inde i jargonen. Det må gerne være en voksen, som er ung af sind og har sans for at guide den unge gennem junglen og som han eller hun også kan stille dumme spørgsmål til uden at blive til grin. UNGE RÅD Samarbejd med andre idrætsgrene De fleste af os vil gerne have forskellige udfordringer. Samarbejd gerne med andre idrætsgrene eller andre organisationer om tværidrætslige arrangementer og turneringsformer. Alsidige tilbud tiltrækker unge. Synliggør kompetencer Gør det synligt, hvad man kan få med sig i bagagen, Kommunikér åbent hvis man yder et stykke frivilligt arbejde. Tag en snak Gør det attraktivt at være idrætsleder. Få unge ved, med jeres unge ledere om, hvad de har af forventninger til posten/engagementet og find frem til, hvad der sker i ledelsen og gør vejen fra beslutning til handling så hvad en idrætsleder egentlig går og laver. Vær derfor åben om, hvad der skal komme ud af det. Hvad bliver kort som mulig. Vi er oftest mest fokuserede på aktiviteten og mindre man bedre til, og hvordan kan man bruge bevidste om ledelsesarbejde. Hvis vi skal involvere os i ledelsesarbejde, det senere i livet? skal det være mere gennemskueligt, hvad det hele går ud på. Giv også plads til os i jeres forbundsblade - det er motiverende at få lov til at komme til orde. Kommunikér gerne med os på vores egen måde, f.eks. via SMS og Internet. Tjek jeres image De hvide kæmpe T-shirts tid er forbi. For ikke at tale om den blå blazer med forbundsnålen på brystlommen! Tænk ungt og tidssvarende, når I markedsfører jer. Vi vil gerne være stolte over at være med i et forbund eller en forening. Vi vil gerne føle os motiveret til at gøre reklame for vores idræt ved f.eks. at tage en tjekket T-shirt på, som også i andre sammenhænge er smart. Få unge til at tjekke varerne før I køber dem. Organisér arbejdet som projektorienterede opgaver Vi kan sjældent binde os for længere perioder af gangen, men vil gerne være med og køre på, når vi er der. Det betyder ikke, at man ikke kan stille krav til os, men det kræver, at rammerne for opgaven er aftalt på forhånd. Får vi oven i købet opbakning og støtte til at formulere vores egne ideer til projekter, er vores motivation langt højere, end hvis vi pålægges at køre videre med en gammel sag. Motivér på den gode måde Husk at vi er unge og stadig lidt grønne. Vi kan finde på at spørge om banale ting. Vi kan også lave fejl, og det skal der også være plads til. Vi vil gerne både have råderum og samtidig kærlig vejledning, som ikke nærmer sig kontrol eller styring. Vi vil gerne tage ansvar og lære nyt, men vi vil også gerne have en backup. Nogle gange kan vi det hele selv, andre gange vil vi gerne spørges og inddrages med nænsom hånd. Præsentér opgaverne på en positiv måde og ikke som det sure slid, kun den sidste idiot gider. Vis os mulighederne frem for begrænsningerne. Acceptér at vi er on/off Vores livssituation er afgørende for hvor meget og hvor længe af gangen, vi kan binde os. Tag det snarere som et positivt træk, at vi er vores ansvar så bevidst, at vi på forhånd melder ærligt ud, hvis vi synes, opgaven er for stor. Det er jo netop tegn på, at vi tager ansvaret meget alvorligt, når vi påtager os en ledelsesopgave. Acceptér at vi er mindre stabile i traditionel forstand, fordi vi skal passe studier og fritidsjobs samtidig med, at vi også selv skal være idrætsaktive, have kærester og en hel masse andet. Og spørg ikke: Hvorfor går du allerede?, når vi har været med et stykke tid, men sig hellere: Tak for denne gang, du er altid velkommen - vi har brug for dig! Tænk over formen Møder hvor sjovt kan det være? Ofte er det formen, der er afgørende for, om vi synes det har været et godt møde. Langtrukne stillesiddende møder med få pauser, dirigent, ordstyrer, talerække er ikke noget vi tænder på. Vi vil hellere have en mere dynamisk og involverende mødeform, og vi kan lide at være fysisk aktive i pauserne. Netværk, netværk, netværk. Det er guld værd at kende andre unge, der har lignende funktioner andre steder i forbund eller forening til erfaringsudveksling, støtte og kammeratskab. Det sociale fællesskab betyder utrolig meget, og det er mindre forpligtende at sige ja tak til en plads i et netværk end en fast plads i et udvalg. Giv derfor plads til en platform og et fristed for unge i jeres forbund, hvor unge kan støtte og hjælpe hinanden - det er en god investering! Netværket kan blive en rugekasse for nye ledere og nye initiativer i jeres idræt. 8

6 TJEKLISTE TAG UDFORDRINGEN OP Hvordan kommer vi i gang med at involvere unge? Hvad er formålet med at involvere jeres unge??vord Hvordan?? Før I går i gang med at involvere unge, så diskutér følgende punkter: - Hvem er jeres målgruppe? - Hvilke unge er det, I gerne vil involvere? Drenge Piger Begge køn De yngste unge på år De lidt ældre unge på år Eller er unge over 30 år? - Skabe nye aktiviteter? - Få unges input til det eksisterende arbejde? - Involvere unge i projekter? - Få uddelegeret opgaver til unge? - Give unge eget ansvar for visse opgaver? - Give unge en fælles platform for udvikling af nye tiltag og aktiviteter? - Give unge gode oplevelser? - Uddanne unge? - Find selv på flere.. Når I har besluttet, hvad der er jeres ærinde, så definér opgaverne nærmere sammen med jeres unge! Det er vigtigt, at tidshorisonten og energiforbruget er afklaret. Vær parate til at tage konsekvensen af jeres beslutning - også hvis det hen ad vejen betyder ændringer i vedtægterne, traditionerne eller økonomien! Vi ses i fremtiden! Vi har med denne pjece givet en udmelding til jer etablerede ledere i specialforbund og foreninger og forsøgt at give et indblik i, hvordan vi som unge i idrætsledelse ser på sagen. Vi håber selvfølgelig, at I vil tage os alvorligt og tage vores udmelding som en udfordring og en hjælp til at involvere endnu flere unge i idrætten. Vi lægger med andre ord op til et øget samarbejde mellem os og jer om en foryngelseskur - for idrættens skyld i fremtiden. Vi håber, I tager udfordringen op! Skulle I have lyst til at bruge DIFs UngdomsNetværk, er I velkommen til at henvende jer til konsulent i DIF Helle Carlsen, Udvikling & Rådgivning på telefon eller som gerne formidler kontakten videre til UngdomsNetværket. Hvem er tovholder? Hvilke voksne er tovholdere eller mentorer for jeres nye unge? Hvem hjælper de unge med at sikre, at deres røst bliver hørt i systemet? Hvem sørger for, at navlestrengen til ledelse i specialforbund eller forening ikke brister? Hvem holder de unge til ilden, når det kniber med gejsten? 10 11

7 LITTERATURLISTE/HENVISNINGER Ungdom og foreningsliv. Demokrati - fællesskab - læreprocesser, Jens Christian Nielsen m.fl. Roskilde Universitetsforlag Bog om to-årigt forskningsprojekt fra Center for Ungdomsforskning (samarbejde mellem DIF, DGI og DUF) om tendenserne i unges deltagelse i det frivillige foreningsliv. Nye tider nye foreningsformer? udgivet af DIF, DGI og DUF Kan rekvireres gratis i DIF eller downloades fra DIFs hjemmeside Pjece med væsentligste facts og konklusioner fra et to-årigt forskningsprojekt om unges deltagelse i det frivillige foreningsliv. NYE LINIER Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Udarbejdet af: Anne Mørup-Petersen, Sofie Hemmingsen og Per Høberg, DIFs UngdomsNetværk Redaktion: Helle Carlsen Godt Idrætsmiljø for Unge, DIF. Kan rekvireres i DIF eller downloades fra DIFs hjemmeside Folder om DIFs projekt af samme navn. Projektet gennemføres i samarbejde med en række specialforbund og henvender sig til foreninger, som ønsker at arbejde på at involvere unge i foreningslivet. Nærmere information hos konsulent Helle Carlsen, tlf , mail Hjælp til selvhjælp, Danmarks Badminton Forbund. Kan rekvireres i DBF eller downloades fra DBF s hjemmeside Folder om de kompetencer unge får ved at involvere sig i foreningsarbejde. Læs mere på forbundets hjemmeside Kompetenceguiden, Dansk Ungdoms Fællesråd, december Kan bestilles via Pjece om hvordan unge kan bruge deres foreningserfaring, når de søger uddannelse og job. Når fritid fører til fremtid, Dansk Ungdoms Fællesråd, Kan bestilles via En rapport om kompetenceudvikling i de frivillige børne- og ungdomsorganisationer. 09/2004 Layout: Danmarks Idræts-Forbund. Tryk: Formegon ApS Anne Mørup-Petersen Sofie Hemmingsen Per Høberg

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere