Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre"

Transkript

1 Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1

2 Forord FOA Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner gik i 2011 sammen om projektet Psykiatri på tværs med den ambition at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien. Mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende skal have den rette og effektive hjælp. Den får de ved, at behandlings- og socialpsykiatrien bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af fag og sektorer. Med et stærkere samarbejde på tværs kan det gode forløb for mennesker med psykiske lidelser forbedres og være med til at skabe arbejdspladser med større arbejdsglæde og højere tilfredshed blandt mennesker, der hver dag får hjælp i psykiatrien. Parterne bag projektet har i alt afsat 3,2 millioner kr. til projekter, der går på tværs af socialog behandlingspsykiatrien. Med puljen har medarbejdere og ledere i kommuner og regioner haft mulighed for at søge fælles projekter. 33 projekter har modtaget støtte til konkrete samarbejdsprojekter. I magasinet kan der læses om de resultater som de enkelte projekter har skabt. Resultater der viser, hvordan behandlings- og socialpsykiatrien med helt enkle greb kan samarbejde endnu bedre. Vi håber, at resultaterne fra Psykiatri på tværs vil give inspiration til, at alle arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien vil fortsætte arbejdet til gavn for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende og arbejdspladserne. God læselyst Med venlig hilsen FOA Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner Magasinet kan downloades elektronisk på Magasinet Psykiatri på tværs 2012 Redaktion: FOA Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner Layout: SIDEKICK Fotografer: Ulla Hilden og Piet Simonsen Illustrationer: Jakob Christensen Tryk: Dystan Produktion: 2 3

3 Indhold Forord 3 Side Nordjylland Styrket faglighed og vidensdeling 8 Nye metoder til samarbejde 10 Systemisk familiearbejde på tværs af baggrund 12 Medarbejderdrevet samarbejde 14 Styrket samarbejde omkring voksne med en spiseforstyrrelse 16 Midtjylland Samarbejde på tværs af Atlanten 20 ADHD - et liv på tværs 22 Kultursammenføring i akut døgntilbud 24 Øget inklusion af sårbare unge 26 Når viden skaber job 28 Tværsektorielle retningslinjer 30 Projekt Sundhedstjek 32 Syddanmark Samarbejde på tværs det gode forløb for borgere med samtidig sindslidelse og misbrug 36 Forenkling & effektivisering 38 Humørhjælp.nu 40 Vejen til bedre observation og behandling af smerter hos svært demente 42 Sjælland Netværk på tværs 46 Psykoedukation på tværs 48 Det gode samarbejde 50 Hovedstaden Konsensus i samarbejdet 54 Borgeren i centrum i eget liv 56 Kropsterapi på tværs 58 Opsøgende arbejde på tværs 60 Mødet i mellemrummet 62 Sammen kan vi mere 64 De gode historier om samarbejdet 66 Akutpsykiatri på tværs 68 Nye muligheder for unge med lidelser inden for psykoseområdet 70 Fælles indsats bedst for den enkelte 72 Fælles skolebænk 74 Shared Care på Vestegnen 76 Psykisk helbred hos danske skolebørn 78 Styrket samarbejde mellem psykiatri og hjemmepleje 80 Råd og tips til det gode samarbejde på tværs

4 Nordjylland 6 7

5 Nordjylland Styrket faglighed og vidensdeling mellem behandlingspsykiatri og kommuner i Region Nordjylland Keep it simple! At afholde temadage kan måske lyde som simpelt og traditionelt. Viden og faglige drøftelser i sammenhæng med dygtige oplægsholdere overfor et tværsektorielt publikum er et godt afsæt for samarbejdet. Med 780 deltagere til temadage om misbrug/dobbeltdiagnoseproblematik og ADHD har mange medarbejdere i regioner og kommuner modtaget enslydende information om de to væsentlige temaer. 6 temadage med stor relevans 4 temadage har sat fokus på, hvordan psykiatrien og kommuner bedst hjælper patienter med dobbeltdiagnoseproblematik (misbrug og psykiatrisk problemstilling). Oplægsholderen var en landskendt psykiater og misbrugsekspert. 2 temadage har sat fokus på højnelse af videndeling, samarbejde og sammenhæng i patientforløbet mellem primærsektor og specialistniveau i forhold til børn/unge (og voksne) med ADHD. Oplægsholderen var en professor i børne- og ungdomspsykiatri. Dobbeltproblematik Ca. hver tredje patient på de psykiatriske afdelinger har et misbrug af ét eller flere rusmidler. Misbrugsproblemer behandles primært i kommunerne. Psykiatriske sygdomme behandles primært i den regionale behandlingspsykiatri. Misbrug kan medføre, at patienter afvises i det psykiatriske system. Viden og faglige drøftelser på tværs af den kommunale og regionale indsats er nødvendig. Frugtbar kombination Det har i denne indsats været spændende og frugtbart at kombinere to i dagligdagen adskilte fora: Sektor-MED-Udvalg i Psykiatrien i Region Nordjylland, som sikrer tværfaglighed og Kontaktudvalg vedrørende sundhedsaftalen mellem region og kommuner i Region Nordjylland, som sikrer tværsektorialitet. Brug fora som findes allerede Vi vil råde andre til at forsøge at kombinere allerede i forvejen nedsatte organisatoriske fora og benytte disse til en udmøntning af projektindsatser. Der behøver ikke nødvendigvis nedsættes en ny projektorganisation for nye projekter. I region og kommuner er der i forvejen mange fora at arbejde med de fælles opgaver i. Projektets primære indsats har været afvikling af 6 temadage i samarbejde mellem region og kommuner. Psykiatriens Sektor-MED-udvalg og Kontaktudvalg vedr. sundhedsaftaler har via et nyligt nedsat Kompetenceforum (i regi af sundhedsaftalen/kontaktudvalg) tilrettelagt programmet, der i høj grad er understøttet af Psykiatriens kompetente uddannelseskonsulent. Kompetenceforum har normalt ingen økonomi, så bevillingen fra Psykiatri på tværs har været en unik mulighed for, at Kompetenceforum har kunnet definere områder med kompetenceudviklingsbehov og potentiale for medarbejdere i region og kommuner og ikke mindst omsætte til handling i form af at afholde temadage. Kontaktudvalg og Sektor-MED-udvalg har været initiativtagere på invitation til temadagene. Alle medarbejdere i region og kommuner med psykiatrirelevant arbejdsområde har været inviteret. Gode fælles resultater Jo bedre, fagligt stærk og samarbejdsfokuseret det kommunale og regionale niveau er på disse udfordrende områder, jo bedre forudsætninger for gensidigt gode resultater kan der opnås. Fx jo bedre Børne- og ungdomspsykiatrien er til at udrede, behandle og samarbejde om patienter med ADHDproblematik, jo bedre forudsætninger vil den kommunale og familiære indsats også kunne få for at yde optimal indsats i forhold til skole/uddannelse, fritid og anden udvikling. Og omvendt. Region Nordjylland samt 11 kommuner i Region Nordjylland (Aalborg, Mariager Fjord, Frederikshavn, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Brønderslev, Rebild, Thisted, Morsø, Hjørring, Læsø) Chefsygeplejerske Helle Jørgensen Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg FTR og næstformand i Sektor-MED-Udvalg Carin Juul Mølleparkvej 10, Postboks 210, 9000 Aalborg Uddannelses- og udviklingskonsulent Laila Skjoldager Psykiatrien i Region Nordjylland, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Gitte Andersen, socialrådgiver, Bevillingsenhed Voksen-Handicap Aalborg Kommune, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Helle Torp (visitator) Visitationen, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund Elin Brandt (sektionsleder), Handicap- og psykiatriafdelingen Thisted Kommune, Asylgade 15, 7700 Thisted 8 9

6 Nordjylland Nye metoder til samarbejde - bedre behandlingsmuligheder for borgere med psykiske lidelser og misbrug samt lavt kognitivt funktionsniveau Medarbejderne savnede konkrete arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer for hvordan de takler målgruppen på tværs af regioner og kommuner. De udtrykte også behov for undervisning og synliggørelse af, hvad og hvordan der udveksles erfaringer i de forskellige afdelinger. Læs hvordan projektet har fået koordineret temadage, aftalt behandlermetode og et nyt mål om, at der skal laves en samarbejdsaftale på området. Resultater i samarbejde og behandling Der er fundet en metode i samarbejdet, hvor alle behandlere mødes for at lægge en konkret langsigtet plan for hver enkelt borger. Det er et godt udgangspunkt og positivt at alle mødes. 5 borgere er blevet tilbudt behandlingsmetoden, men kun 4 har været motiveret for at deltage. En borger er kommet i metadonbehandling for at stabilisere psykisk lidelse og behandling. En borger er blevet stoffri, dog med nogle tilbagefald. En borger har nedsat sit alkoholmisbrug. Sidste borger er stadig i gang med forløbet, men afventer behandlingsdom, hvorefter der laves en konkret plan. Det forventes at der inden året er omme, underskrives en samarbejdsaftale mellem behandlingspsykiatrien, praktiserende læger, socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen. Løsninger kort fortalt Forstå hinandens områder og kompleksiteten i opgaven Tag fælles ansvar for behandlingen og fremme samarbejdet Giv bedre behandlingstilbud og sammenhæng i indsatsen for denne målgruppe Find en ressourceperson, der kan stå for koordinerende indsats på området Møder med mening Disse komplekse målgrupper kræver en stor fælles, koordineret samarbejdsindsats for ikke at lande mellem 2 stole. For at sikre en bedre behandling for borgerne har man valgt en samarbejdsmetode, hvor alle instanser samles i et møde for at lave en konkret behandlingsplan. Det er en meget tidskrævende metode, men når planen er lavet, giver det en bedre helhed i behandlingen. Faldgruberne blev tydeligere Behovene for nye løsninger blev synliggjort ud fra en dialog om faldgruber i samarbejdet omkring denne borgergruppe. Det har alle været borgere med flere psykiatriske diagnoser med psykotiske perioder, lavt kognitivt funktionsniveau og misbrug. Det er et område, der kræver en stor indsats fremadrettet, hvilket nok er på landsplan. Kræver tid og nye løsninger Det er meget tidskrævende at mødes på tværs og kræver en stor koordinerende indsats. Løsningen er en tovholder for at alle informeres løbende. Det er også en udfordring at finde den rette behandling til hver enkelt, fordi der er flere faglige verdener, der skal mødes og ikke ret mange erfaringer inden for dette område, der kan bidrage med løsninger på den medicinske behandling samtidig med misbrugsbehandling. I arbejdsgruppen har der været repræsentanter fra socialpsykiatri, behandlingspsykiatri og misbrugsområdet. De har arbejdet med 2 målsætninger: At man i samarbejde finder en behandlingsmetode, som kan bruges til psykisk syge borgere med lavt kognitivt funktionsniveau og misbrug, som er motiverede for at nedsætte deres misbrug eller komme helt ud af sit misbrug. At afprøve metoden med 5 borgere med denne problemstilling. Alle borgere skal gennemføre et forløb på minimum 3 mdr., hvor der lægges vægt på intensivt samarbejde mellem misbrugsbehandling (misbrugscentret), varetagelse af medicin (distriktspsykiatrien) og kognitive samtaleformer i hverdagen (medarbejdere på bosteder eller hjemmevejledere). Thisted Kommune og Region Nordjylland Susanne V. Boutrup, leder, Bostedet Algade Solsikkevej 2A, Koldby, 7752 Snedsted Mariane Leegaard, Bostedet Algade Solsikkevej 2A, Koldby, 7752 Snedsted Peter Lykke Sørensen, psykiater, Region Nordjylland Højtoftecentret, Thylandsvej 37, 7700 Thisted 10 11

7 Nordjylland Systemisk familiearbejde på tværs af baggrund Resultatet af projektet Man har hver især fået udvidet det faglige netværk med en ny stærk samarbejdspartner, hvor man kan trække på hinandens ekspertiser i den daglige praksis. Netop i samarbejdet mellem den behandlende psykiatri og socialpsykiatrien, er der frugtbar grobund for metodeudvikling, der understøtter en helhedsorienteret indsats i forhold til borgere med psykiatriske diagnoser og børn i hjemmet. Ny sparringspartner Den øgede opmærksomhed på hinandens tilbud kan være med til at sætte flere forslag i spil under den konkrete vurdering af, hvordan man starter eller fortsætter et støtteforløb i socialpsykiatrien. Fx er det nu helt naturligt at foreslå en kollega at bruge Team Børn af Psykisk Syge til sparring, der omhandler børnene. Gå et spadestik dybere Et godt råd er at komme i gang med at arbejde på tværs. Her tænkes især, at man skal gå et spadestik dybere og interesseree sig for valg af metode og faglig referenceramme. Dette gælder på tværs af fagområder eller administrative områder inden for samme instans, men i høj grad også på tværs af region og kommune. Det kan være positivt at blive forstyrret i måden, vi tænker udvikling hos borgeren i praksis. Arbejdet med elementerne i systemteorien og den narrative tilgang har vist sig særdeles relevante i arbejdet med etniske borgere og deres familier. En praksis som Team Børn af Psykisk Syge har udviklet på i årevis, men som også er anvendelig i socialpsykiatriens bostøtteindsats. Læs hvordan deltagerne har lært om hinandens tilbud og vil trække på specialviden hos hinanden fremover. Mening frem for årsag Det systemiske har introduceret parterne til forskellige begreber, metoder og modeller, som hjælper til at arbejde med mening i handling frem for årsag til handling. Man har lært betydningen af at lægge mærke til sammenhænge problemer optræder i og sammenhænge, hvor der ikke fokuseres på problemer. Måden man som professionelle bruger sproget og stiller nysgerrige og undersøgende spørgsmål til borgeren, spiller ind i forhold til at fremme recovery eller lindring. Mere konstruktiv tilgang til arbejdet Familierne er ofte ramt af traumer, som påvirker flere generationer, og som kan være meget svære at agere i som fagfolk. Den systemiske tankegang og de narrative metoder giver en mere konstruktiv tilgang og et respektfuldt møde med borgeren. Det fremmer et ligeværdigt samarbejde, som støtter den enkelte i at være ekspert i eget liv. Der har i en årrække været stor fokus på børn af psykisk syge, men der har manglet opmærksomhed og viden om etniske minoritetsbørn med psykisk syge forældre. I samarbejdet og metodeudviklingen mellem sektorer og på tværs af specialer er det oplagt at skabe en mere helhedsorienteret indsats. Team Børn af Psykisk Syge tilbyder familiesamtaler og samtalegrupper til børn med forældre, der har en psykisk lidelse. Teamet har introduceret et etnisk team fra bostøtten i systemisk tænkning og familiearbejdet. Metoden er en brugbar indgang i de etniske familier, hvor det ofte forventes, at man giver og bruger sig selv, før man bliver lukket ind og kan nedbryde barrierer. Metoden og tankegangen tager afstand fra ekspertrollen. Der bliver stillet spørgsmål, som støtter borgeren i at tænke på positive frem for problemmættede historier. Aalborg Kommune og Region Nordjylland Lene Kalstrup, Leder, SKP og Specialiseret Bostøtte Stigsborgvej 36 1.sal, 9400 Nørresundby Jan Sandberg/Louise Holm Brøndum, Team Børn af Psykisk Syge Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg 12 13

8 Nordjylland Medarbejderdrevet samarbejde En smartere måde Lederne skal skabe mulighed for samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og det er medarbejderne, der skaber resultater gennem samarbejde på sagsniveau. Man skal ikke arbejde harder men smarter med mere samarbejde, tydelighed i opgavefordeling og snitflader og fokus på egen faglighed. Det er de små skridt i den rigtige retning, som er realiserbare. Man har forskellige mål, opgaver, strukturer, arbejdsformer, traditioner, organisationsformer og magtpositioner. Man tilhører forskellige sektorer, politiske niveauer og faggrupper. Og man kan være uenige om hvem, der skal gøre hvad. Læs hvordan hver afdeling har gennemført konkrete tiltag for at imødekomme parternes ønsker til samarbejdet. I den fælles planlægning har man udarbejdet en metode til, hvordan man ganske enkelt kan forventningsafstemme og gennemføre enkle tiltag. Metoden letter samarbejdet, fordi man faktisk gør noget, som de andre efterspørger i stedet for det, man selv tænker, er relevant for de andre. 1. Ledere og medarbejdere fra afdelingerne sidder sammen og formulerer ønsker til de andre samarbejdspartnere 2. Hver afdeling afleverer sine ønskelister til samarbejdspartnerne 3. Hver afdeling tager stilling til ønsker fra hver af de andre afdelinger og formulerer konkrete tiltag de kan/vil gennemføre i forhold til at imødekomme samarbejdspartnernes ønsker 4. Alle ønsker og konkrete tiltag skives ind i et notat, som distribueres til alle de afdelinger, der deltager 5. Hver afdeling har et år til at gennemføre deres vedtagne konkrete tiltag 6. Midtvejsevaluering gennemføres og distribueres for at motivere og holde alle op på at gennemføre 7. Slutevaluering gennemføres for at vurdere, hvor langt man er kommet i forhold til hensigten 8. Evt. nyt samarbejdsmøde og nye tiltag til det kommende år, hvor afdelingerne kan nærme sig hinanden yderligere Konkrete resultater Alle afdelinger har nu gennemført små ændringer for at imødekomme deres samarbejdspartneres ønsker. Som eksempel kan nævnes oversendelse af misbrugsudredning til behandlingspsykiatrien i fælles sager med borgers samtykke. Et andet eksempel er at åbent sengeafsnit N26 giver telefonisk besked inden 48 timer til socialpsykiatrisk bosted Mariested, når en af Mariesteds beboere bliver overført og indlagt på N26. Herudover har man udarbejdet en Hvem gør hvad, som er en oversigt over alle aktørerne, deres ansvarsområde og kontaktoplysninger (inspireret af Brobyggerselskabet i Ålborg Kommune). Fælles leveregler Der udføres nu værdistyret netværksbaseret samarbejde med kendskab, respekt, tillid og ansvarlighed afdelingerne imellem Hver afdeling har gennemført konkrete tiltag ift. at imødekomme samarbejdsparternes ønsker til samarbejdet Man er opmærksom på fælles opgaver og fælles udfordringer Overordnet: Ledelserne faciliterer medarbejdernes muligheder for at samarbejde på tværs, og medarbejderne skaber resultaterne for borgerne. Interorganisatorisk Anvend organisationssociolog Janne Seemann s indsigt i interorganisatorisk samarbejde. Det handler ikke om enighed mellem afdelingerne, men om gensidig forståelse. Der er en række succesfaktorer, som man kan arbejde ud fra: Samarbejd på strategisk vigtige områder Invester i samarbejdet Værdifulde bidrag fra alle parter Nøgtern start og gradvis udvikling af samarbejdet Åben kommunikation Tillid og personlige relationer Medarbejderne skal spørge sig selv, hvad de selv kan gøre for at blive bedre til at samarbejde. Der er også samarbejdskompetencer som gennem ledelsen kan implementeres i medarbejderindsatsen. Men det allervigtigste er at involvere og engagere alle ledere, som skal facilitere medarbejdernes muligheder for tværgående samarbejde, møder og relationer. Frederikshavns Kommune og Region Nordjylland Projektleder i socialpsykiatrien Louise Rohde Kalkværksvej 6, 9900 Frederikshavn Leder af Socialpsykiatrien Ann Stouby Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn, 14 15

9 Nordjylland Styrket samarbejde omkring voksne med en spiseforstyrrelse Viden mangler, viljen er der I skrivende stund er den endelige evaluering af projektet ikke gennemført. Delevalueringer peger dog på, at det allerede er tydeligt for deltagerne, at der mangler viden om og tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser. Projektet har været medvirkende til at skabe en større lyst til et tværsektorielt/ tværfagligt samarbejde blandt deltagerne, og der er for første gang i denne region oprettet tværfaglige, tværsektorielle vejledningsgrupper. Ulighed i behandling og tilbud Der er stigning i antallet af voksne med en spiseforstyrrelse, anoreksi, bulimi og BED i Danmark Det er meget stedsbestemt hvilke tilbud, der findes og tilbydes. Dermed er der ikke optimale behandlings- og støttetilbud alle steder Spiller hinanden bedre Når der skabes rammer for tværsektorielt innovation og nytænkning, opstår der synergieffekt blandt deltagerne - til gavn for borgerne og arbejdsglæde blandt medarbejderne. Samarbejdskulturforandringer opnås bedst ved at medarbejderne kan se, at det giver mening at mødes på tværs og udveksle praksiserfaringer, få samme teoretisk viden og sammen udvikle en fælles forståelsesramme danskere lever i dag med en spiseforstyrrelse. I socialpsykiatrien er borgere med en spiseforstyrrelse en relativ ny målgruppe. Men personalet har ofte oplevet symptomer på spiseforstyrrelse hos borgere, som modtager bostøtte på grund af anden psykisk lidelse som skizofreni, affektiv lidelse eller personlighedsforstyrrelse. Læs hvordan man har arbejdet med udfordringen i, at der er stor spredning i viden og erfaring. Specialister på hver deres felt Deltagerne er udvalgt blandt personale fra behandlingspsykiatri, somatisk sygehus og kommunal socialpsykiatri, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, læger, diætister og psykologer. Personalet fra psykiatrien arbejder for de flestes vedkommende udelukkende med specialiseret behandling af spiseforstyrrelser, mens personalet fra somatisk afdeling ind i mellem møder denne patientgruppe. En spiseforstyrrelse er en kompleks lidelse, som ofte har et langvarigt forløb og medfører store lidelser for såvel den, som lider af spiseforstyrrelsen som for de pårørende. Omkring danskere lever i dag med en spiseforstyrrelse heraf med anoreksi, med bulimi og med overspisning. Spiseforstyrrelser varierer i sværhedsgrad, men at være ramt af svær anoreksi er lige så invaliderende som at lide af skizofreni. Anoreksi er desuden den psykiatriske sygdom, som medfører flest somatiske komplikationer og som har den højeste dødelighed. Imidlertid er der ikke altid den fornødne kompetence blandt de professionelle hjælpere og heller ikke den ønskede sammenhæng i behandlingsindsatsen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Formålet med dette projekt er at styrke det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Målet er øget forståelse for hinandens faglige perspektiver og større sammenhæng i indsatsen mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Projektet er tilrettelagt som et undervisningsforløb med 4 temadage samt 2 x 2½ times vejledning i grupper på 8 personer. Gode råd til nye projekter Stimulér netværksdannelse ved at gruppere deltagerne i faste teams, der sidder sammen til temadage og går til vejledning sammen Sammensæt teams af så mange faggrupper som muligt fra forskellige arbejdspladser i region og kommune. Det giver deltagerne mulighed for at bidrage med hver deres faglige vinkel og udfolde det tværfaglige, tværsektorielle perspektiv i praksis Aalborg Kommune og Region Nordjylland Anne Grethe Nørgaard Louisegade 2b, 1tv, 9000 Aalborg Inger Becker Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Michele Oxlade Tinghusgade 5, 9400 Nørresundby 16 17

10 Midtjylland 18 19

11 Midtjylland Samarbejde på tværs af Atlanten Værdifuldt videomøde Et videomøde med samarbejdspartnerne i Grønland viste sig værdifuldt. I forbindelse med en konkret udskrivelse af en patient til et socialpsykiatrisk bosted blev mere uddybende og detaljeret information om patienten videregivet. Et forsigtigt skøn er, at det har betydet, at patienten har kunnet være på bostedet og fortsat er i nogenlunde psykisk velbefindende tilstand. Det nytter noget at oprette stabil videoforbindelse på tværs af Atlanten for at vedligeholde og udbygge kontakt internt i familier. Blandt 2/3 af patienterne og deres pårørende har der entydigt været positive meldinger. Der er håb om en bedre fremtid for flere efter gentagne møder med brug af audiovisuelle medier i projektet. Men man skal samtidig være opmærksom på, at de pårørende bliver mere følelsesmæssigt involveret end før. Det svære møde skal overvindes Styrket kontakt mellem samarbejdspartnere, patienter og pårørende kommer ikke med et trylleslag. For at få adgang til tilstrækkeligt godt udstyr i Grønland skulle der indgås aftaler med mange forskellige instanser, før kontakten til de pårørende kunne finde sted. Kultur og følelser har også været en barriere. Mange føler sig dybt berørt af at have syge familiemedlemmer og vil undgå at blive konfronteret med dette ubehag. Men man kan håbe, at de positive historier spreder sig. For dem har der været flest af i projektet. Projektet fortsætter sin udbredning i , og det er håbet, at metoden kan spredes i takt med, at teknologien etableres på Grønland. Retspsykiatrisk afdelings afsnit R3 er beliggende på Aarhus Universitetshospital, Risskov og har plads til 18 indlagte patienter, der alle kommer fra Grønland. Det grønlandske selvstyre har indgået aftale med Region Midt om, at afsnit R3 varetager den opgave, som det psykiatriske sygehussystem og det ambulante system i Grønland ikke selv kan klare. De indlagte har dom til anbringelse, behandlingsdom eller fået afsagt kendelse om mentalundersøgelse. Hertil kommer frivilligt indlagte patienter, som er bedst tjent med undersøgelse eller intensiv behandling på R3. Projektet har fokuseret på udbygningen af kontakten mellem patienter indlagt på R3 og de pårørende hjemme i Grønland. Der har været afholdt i alt 16 videomøder mellem patienter og pårørende med et samlet forbrug på kr. for dette. For 2/3 af patienterne har det haft positiv betydning at få øget kontakt. For den anden gruppe har det berørt dem følelsesmæssigt problematisk og forstyrret deres dagligdag, således at de har frabedt sig at få denne mulighed for kontakt med deres nærmeste familie. Gensyn gav bedre samarbejde Et positivt eksempel handler om en nu 28-årig ung mand, der kort efter fødslen af sin søn bliver sigtet og dømt til anbringelse på Retspsykiatrisk afsnit i Risskov. Forskellige omstændigheder har gjort det umuligt for denne person at holde tæt kontakt med sin søn. Men via videoforbindelse er der genetableret kontakt til ekskæresten og deres fælles barn. Dette er en af de medvirkende faktorer til, at manden nu er bedre samarbejdende end set tidligere. På vej væk fra stoffer En nu 44-årig grønlandsk mand fik efter et længerevarende psykoterapeutisk forløb kontakt med sin mor og søster. De har begge en god indflydelse på hans mulighed for at holde sig væk fra stoffer. Han er således også i gang med et positivt forløb, og der er håb om at kunne vende tilbage til et normalt eller så godt som normalt liv senere. Region Midtjylland : Overlæge Georg Gouliaev, Århus Universitetshospital Risskov, R3 Skovagervej 2, 8240 Risskov Socialrådgiver Peter Fjeldgaard Sørensen Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov 20 21

12 Midtjylland ADHD - et liv på tværs Klar tilbagemelding fra 300 deltagere Der er afholdt to temadage - Borgere med ADHD og deres pårørende og Borgere med ADHD i job. Tilbagemeldingen fra de 300 deltagende medarbejdere fra region og kommune er klar: 9 ud af 10 vurderer, at de har opnået kompetencer, som de kan bruge i deres kontakt til borgere med ADHD. 7 ud af 10 svarer, at de har fået større kendskab til tilbudsviften målrettet borgere med ADHD. 5 ud af 10 mener, at temadagene har været fremmende for et samarbejde på tværs mellem region, kommune og andre aktører. Bedre koordination For at forbedre borgernes møde med det offentlige og for at styrke medarbejderne i deres kontakt med ADHD-borgerne, er det nødvendigt at tænke i mere sideløbende indsatser. Regionen og kommunen må ikke køre hver deres separate forløb for borgeren - koordination mellem alle involverede parter er det, der kan løfte indsatsen til et højere niveau for borgeren. Derfor skal der være klarhed om ansvarsfordelingen mellem region og kommune og medarbejderne. Både region og kommune skal have kompetencerne til at møde borgerne på en hensigtsmæssig måde. Der er masser af muligheder for borgere med ADHD for at få et selvstændigt liv. Men ingen indsats kan stå alene. Samarbejde på tværs af region og kommune er en nødvendighed. Erfaringerne fra to temadage med 300 deltagere viser, at det brede samarbejde på tværs af region og kommune kan gøre ADHD-borgernes forløb mere smidigt og brugbart, så det kan føre dem videre til den livssituation de ønsker. Personlige indsigter Projektet har givet medarbejderne i både region og kommune indsigt i de vanskeligheder, det giver for den enkelte borger at leve et liv med ADHD. Medarbejderne har fået kendskab til personlige livshistorier fra borgere med ADHD hvad, der har været svært og hvad, der har hjulpet dem videre. Der er kommet personlige beretninger om, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet med ADHD - både fra borgerne og fra virksomheder. Temadage giver overblik Medarbejderne skal have kendskab til de mange tilbud, der eksisterer for borgere med ADHD, og som borgerne kan have meget svært ved at orientere sig i. Den videre proces med at fremme samarbejdet på tværs og sikre større gennemskuelighed varetages af ADHD-netværket, hvor der er deltagere fra både regionen og de relevante afdelinger i kommunen. Nye ideer gennem større kendskab Igennem deltagelsen på temadagene har medarbejderne fået ideer til pædagogiske tilgange til arbejdet med borgere med ADHD. Der er kommet et større kendskab blandt medarbejderne til både tilbudsviften og til, hvordan ansvarsfordelingen mellem region og kommune er. Projektets formål har været at øge medarbejdernes kendskab til de eksisterende tilbud for borgere med ADHD samt at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at håndtere de problematikker, der ofte følger borgere med ADHD. Desuden har det været formålet på sigt at forbedre borgernes kontakt med det offentlige, så de kender til tilbuddene og ved, hvor de kan henvende sig. Dette skulle opnås igennem afholdelsen af to temadage for både borgere og medarbejdere. I projektet har der været rejst en række spørgsmål til at drive udviklingen i samarbejdet mellem region og kommune. Hvad gør regionen omkring diagnosticering, medicinering og behandling? Hvordan kan støttemulighederne i kommunalt regi bidrage? Hvordan kan alle tænke virksomheder og arbejdsmarkedet mere generelt ind i ADHD-borgernes forløb? Og hvordan giver man borgeren en nemmere og mere tydelig vej igennem det kommunale og regionale system? Viborg Kommune og Region Midtjylland Nils Throksø, Viborg Kommune Stokrosevej 1, 8800 Viborg Birgitte Amdisen, Region Midtjylland Søndersøparken 9, 1. sal, 8800 Viborg 22 23

Alle vinder. Inspiration og læring MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Magasinet kan downloades

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre MAGASIN OM PSYKIATRI PÅ TVÆRS Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team

Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team Samskabelse mellem borger, region og kommune med afsæt i Akut Ambulant Team Lene Mulvad, Anette Kjær Jensen, Lene Bjerg og Agnethe Clemmensen Psykiatri og Social Formålet med AAT-projektet Et akut, kortvarigt

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Psykiatriplan 2012-2014

Psykiatriplan 2012-2014 Psykiatriplan 2012-2014 Indhold Forord 2 Sådan læses psykiatriplanen 2 Vision og mission 2 Værdigrundlag 2 Målgruppe 3 Mål 1: Færre på førtidspension 4 Mål 2: Samarbejde på tværs 4 Mål 3: Opkvalificering

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere