FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR Transport og Engros. Formålet er at reducere eller helt fjerne arbejdsskader og nedslidning på bevægeapparatet, som redderne bliver udsat for, når de varetager patienthåndtering i ambulanceog sygetransporten, ved at udbrede kendskabet til forflytningsteknik og brug af tekniske hjælpemidler. BAR Transport og Engros har i samarbejde med Falck og Københavns Brandvæsen uddannet forflytningsinstruktører, som skal vejlede og inspirere øvrige medarbejdere til at forflytte og bruge tekniske hjælpemidler i stedet for at løfte. Branchevejledningen er et supplement til forflytningsinstruktørordningen. Billederne i vejledningen er fra et kursus i forflytningsteknik afholdt hos Arbejdsmiljø København med deltagere fra Falck og Københavns Brandvæsen.

3 En tradition under forandring En lang tradition indenfor ambulanceområdet er under forandring. Førhen bar løsningerne præg af, at intet var for tungt til, at det kunne eller skulle løftes. I dag er løsningerne, at så meget som muligt skal udføres og forflyttes med anvendelse af forflytningsteknikker og brug af tekniske hjælpemidler. Førhen var løsningerne, selv på planlagte opgaver indenfor patienttransport, præget af arbejdsmetoder fra akuttjenesten. I dag er der tale om løsninger, hvor ergonomiske hensyn vinder indpas, også på akutområdet. En helt nødvendig udvikling er i gang for at mindske nedslidning og skader på reddernes bevægeapparat. Ved forflytning forstås arbejdsmetoder, hvor man anvender glidemateriale til at glide, trække og skubbe i stedet for at løfte. Men det er ikke bare de fysiske arbejdsmetoder, der ændrer sig. Det er også relationen mellem patienten og redderen, der er under forandring. Ved forflytning tænker man i højere grad i et samarbejde med patienterne og udnytter deres ressourcer og naturlige bevægemønster. En lang række personløft indenfor sygetransport og ambulancetjeneste vil kunne undgås ved at have øje for mulighederne i at forflytte og bruge hjælpemidler. Denne branchevejledningen vil vise eksempler på nogle af de mest almindelige arbejdssituationer, en redder møder i sin hverdag, med fokus på forflytning frem for løft og bæring. 1

4 Hvad er forflytning? Forflytning er et alternativ til at løfte. Man kan i stedet trække, skubbe, rulle eller støtte patienten. Løft Passiverer patienten Arbejder i lodret plan Arbejder mod tyngden Forflytning Aktiverer patienten Arbejder i vandret plan Arbejder med tyngden Forflytning bygger på 2 grundprincipper: Det naturlige bevægemønster Samarbejde med de fysiske love 2

5 Det naturlige bevægemønster Alle ting, vi foretager os med kroppen, følger et bestemt mønster. Mønsteret er stort set ens for alle. Fx vil alle sørge for, at fødderne er trukket godt tilbage og overkroppen bøjet frem, når vi skal rejse os op fra en stol. De naturlige bevægemønstre, som du selv bruger, kan du udnytte når du hjælper andre, sådan at deres bevægelse følger det naturlige bevægemønster, når du hjælper dem. Det naturlige bevægemønster følger nogle enkle regler: Nedsæt friktion: Når vi selv kan bevæge os, vil vi som regel nedsætte friktionen ved at løfte den kropsdel der hænger fast i underlaget. Når du hjælper andre, kan du nedsætte friktionen ved hjælp af glidestykker. Tag én kropsdel ad gangen: Det bliver mindre belastende at tage et ben ad gangen i stedet for begge ben. Inddel bevægelsen i flere små etaper: Det kan gøre det lettere for dig, at flytte et lille stykke ad gangen. Ved vending fra at ligge på ryggen til at ligge på højre side er det naturlige bevægemønster: Hovedet drejes mod højre side Venstre arm føres hen over kroppen Venstre ben bøjes og føres ind over højre ben 3

6 Samarbejde med de fysiske love I forflytning udnytter man de fysiske love til at lette arbejdet: Flyt skråt nedad, så du arbejder med tyngdekraften Nedsæt gnidningsmodstanden under trykpunkter Koncentrer vægten på et lille område, når du vil nedsætte friktionen Viden om kroppens trykpunkter er nyttig, når man skal analysere sig frem til, hvor der er brug for at placere glidemateriale: Hoved Skuldre Baller Lægge Hæle Læs mere i bogen Forflytningskundskab - se litteraturlisten bagerst i vejledningen. 4

7 Fra gulv Sørg for plads. Flyt møbler. Eller flyt patienten, med et glidestykke og et lagen. 5

8 På trapper Vurder så præcist som muligt, om patienten selv kan klare at gå på trapper. Hvis patienten ikke kan gå sikkert, så brug et egnet teknisk hjælpemiddel (kun helt små børn på kg kan bæres uden at det belaster ryggen). Bæring af båre/spineboard skal foregå i et tempo, hvor alle kan nå at skifte arbejdsstilling, når der er behov for det. 6

9 Fra dyb lænestol Vurder så præcist som muligt patientens ressourcer. Hvis det er muligt, kan du nøjes med at guide patienten op. Forlæng dine arme med et lagen, et håndklæde, et tæppe eller andet. Det handler om, at du kan få en god arbejdsstilling. Hvis du ikke er sikker på, om patienten kan stå sikkert, bør du bruge en lift 7

10 Højere op i senge Giv eventuelt en støttende hånd, hvis patientens tilstand tillader, at de selv kan skubbe fra med benene. Brug glidestykker dér, hvor patientens krop trykker ned i underlaget (trykpunkter). Placér dig, så det er din egen vægt, der forflytter. Forlæng dine arme med et lagen, et håndklæde, et tæppe eller andet. Det handler om, at du kan få en god arbejdsstilling. Udnyt sengens elektriske funktioner. 8

11 9

12 Fra kørestol til båre/bærestol Brug et glidebræt, eller andet, til at udligne kløft mellem stol/seng/båre til bærestol. Forlæng dine arme med et lagen, et håndklæde, et tæppe eller andet. Det handler om, at du kan få en god arbejdsstilling. Brug glidemateriale. Brug en lift, hvis der er én til stede. 10

13 11

14 Fra båre til båre/hospitalsseng Sørg for, at seng og båre er i samme niveau og udlign kløften mellem båre og seng. Sænk evt. det niveau en smule, der flyttes til, så du udnytter tyngdekraften. Brug glidestykker dér, hvor patientens krop trykker ned i underlaget (trykpunkter). 12

15 Forlæng dine arme med et lagen, et håndklæde, et tæppe eller andet. Det handler om, at du kan få en god arbejdsstilling. Arbejd med kroppen, så det er din egen vægt, der forflytter, frem for dine muskler og led (vægtoverføring). Det handler om et godt samarbejde, når I er to til at forflytte. 13

16 Hæve båre Brug kroppens store muskler, når båren skal hæves. Det vil sige, ret ryggen og lad dine ben gøre arbejdet. Samarbejd, så I er to til at hæve begge ender (denne teknik bør kun bruges i det omfang bårens teknik tillader det). Såfremt båren er udstyret med løftefunktion benyttes denne. 14

17 Når forflytning ikke slår til Efterhånden er der kun tale om ganske få tilfælde, hvor et løft er nødvendigt. Hvis der ikke er et egnet teknisk hjælpemiddel til rådighed, og løftet skal udføres manuelt, bliver samarbejdet vigtigt. Bliv enige om hvad der skal ske, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Sørg også for et tempo, der tillader gode arbejdsstillinger og mulighed for at ændre arbejdsstillinger, når det bliver nødvendigt. 15

18 Implementering af forflytningsinstruktørordning Virksomheden kan vælge at uddanne forflytningsinstruktører for at sikre instruktion og vejledning til medarbejderne i forflytningsteknik og brug af tekniske hjælpemidler. Før man går i gang, er det en god idé at beskrive den nye funktions placering i organisationen: Formål og mål med forflytningsinstruktørordningen Den ledelsesmæssige tovholder for ordningen Kriterier for rekruttering af medarbejdere til ordningen Resurser (tid til arbejdet) Forflytningsinstruktørens opgaver Forflytningsinstruktørens ansvars- og kompetenceområder Uddannelse og krav til kvalifikationer (hvad skal forflytningsinstruktøren kunne?) Forflytningsinstruktørens samarbejdspartnere Information om forflytningsinstruktørens funktion og synliggørelse i virksomheden Vedligeholdelse af ordningen og videreuddannelse 16

19 Henvisninger og litteraturliste: Lovbekendtgørelse nr af 7 september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer Bekendtgørelse nr.559 af 17.juni 2004 om arbejdets udførelse Bekendtgørelse nr. 612 af 25.juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse nr.1109 af 15. dec.1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. (Se i øvrigt ATs hjemmeside om ændrede bekendtgørelser m.v.) Bek om samarbejdet om sikkerhed og sundhed AT-vejledning nr. D.1.1 Arbejdspladsvurdering AT-vejledning nr. D.3.1 Løft, træk og skub AT-vejledning nr. D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer AT-vejledning nr. D.3.4 Arbejdsrelaterede muskel- skeletbesvær Forflytningskundskab af Per Halvor Lunde, Gads Forlag, ISBN: Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tages der forbehold for den teknologiske udvikling. Vejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller via Fællessekretariatet for Branchearbejds-miljørådet for transport og engros Vejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbutikken Lersø Parkallé København Ø eller via Fællessekretariatet Hannemanns Allé København S Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Hannemanns Allé København S Tlf.: Arbejdsltagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: eller downloades på under brand- og redning Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2011 ISBN nummer Vare nr Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

20

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere