Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning"

Transkript

1 Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. til ovenstående Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning [XXX] (herefter klager) har klaget til Energiklagenævnet over Energinet.dk s afgørelse af 30. juni Ved afgørelsen gav Energinet.dk afslag på, at der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet på solcelleanlægget GSRN nr. [XXX] på ejendommen beliggende [XXX]. Energinet.dk har begrundet afslaget med, at det ikke kan lægges til grund, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 1 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk. 2. J.nr Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 30. juni Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Klager har til Energinet.dk oplyst, at klager og sælger pr. telefon den 18. november 2012 indgik aftale om køb af et solcelleanlæg. Klager har til Energinet.dk i af 21. januar 2014 redegjort for forløbet omkring købet således: Derefter kontaktede vi flere lev. vedr. enten varmepumpe eller solceller og kom i den forbindelse i kontakt med [sælger]. Dette var i start/midt november. Deres hjemmeside var bygget op så man kunne sammensætte sit anlæg online, men da vi viste, at der kunne være problemer omkring vores skiffertag, tog vi telefonisk kontakt til firmaet. De mente ikke det skulle være noget problem, men ville bede deres konsulent kontakte os. 1 Bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen). CVR/SE-nr

2 Inden konsulenten nåede at sende os det aftalte tilbud, vedtog folketinget de nye regler med meget kort frist til at tilmelde sig til den eksisterende nettomålerordning. Den 18. november kontaktede vi derfor telefonisk [sælger] for at høre, hvordan vi skulle forholde os. Vi fik oplyst, vi kunne bestille et anlæg online via deres hjemmeside, men at det var tilstrækkelig at købe tilmeldingen til nettomålerordningen online og derved bestille det anlæg som vi afventede tilbud på, og så efterfølgende rette evt. detaljer vedr. komponenter. Vi valgte at følge [sælgers] anbefalinger og købte kun tilmeldingen online den 18. november. Med den overbevisning at vi derved opfyldte reglerne for tilslutning af nettomålerordningen, da vi jo derved havde en bindende købsaftale om solcelleanlæg, som det fremgår af vedhæftede bilag. Side 2 af 13 Af ordrebekræftelse af 18. november 2012 for købet på sælgerens hjemmeside samme dag fremgik følgende: Ordrenummer: 1016 Ordredato: søndag 18 november, 2012 Betalingsmetode Bankoverførsel Produkter 1 x Tilmelding til Nettomålerordningen 500,00 DKK Sub-Total: 500,00 DKK Total: 500,00 DKK Heraf moms 25%: 100,00 DKK Sælgeren bekræftede pr. af 21. november 2012 at have modtaget ordren. Af en fremgik følgende: Mange tak for din ordre Du er nu med i solcelle nettomålingsomrdningen. I løbet af få dage vil du modtage din faktura med WN nummeret fra elselskabet.

3 Vore solcelle teknikker vil snarest kontakte dig om det videre forløb. Teknikkerne vil samtidig kunne rådgivning og eventuelt besigtige deres ejendom for montage muligheder. Klager modtog herefter Købs- & Monteringsaftale dateret den 18. november 2012 fra [sælger] om køb af solcelleanlæg. Klager har til Energinet.dk oplyst, at [sælger] står bag hjemmesiden [sælger]. Aftalen var underskrevet af sælgeren, men ikke af klager. Af tilbuddet fremgik følgende: Et stk. komplet Solcelle anlæg bestående af: 26 stk. Monokrystallinske solpaneler Solar Black In Black. i alt 6000 kwp. 2 stk. Delta Solivia 3.0 G4 EU G4TR invertere i alt 6 kwp. Komplet quick.fix montagebeslag tilpasset tagflade skiffer eternit Ansøgning til Energi-Net om installation af Mikro VE enhed. Optagelse af konsulentrapport vedr. montage Mulig stikprøvekontrol af montage af Teknologisk Institut Komplet montage iht. Konsulentrapport af [sælger] KSO certificerede montører. Komplet og færdig løsning Kunden leverer selv stillads til montørene Side 3 af 13 I alt inkl. moms og montering med 26 paneler Kr I alt kr Af af 15. december 2012 fra sælger til klager fremgår følgende: Hej [XXX] Hermed sender jeg Link til hjemmesiden Deltas samt DTI rapport på solpanel Mvh [sælger]

4 Klager besvarede pr. den 16. december 2012 sælgerens Hej [sælger] Det med Delta inverteren ser fint ud. Vedr. Solcellerne er vi kun blevet mere forvirret, Da du var på besøg ved os aftalte vi at solcellerne skulle være på min 6500kwp. så vi med alm. tab via kabler, alder m.m. stadig kunne producere 6000kwp. Du satte derfor antallet af solceller til 26 stk. Hertil at fint. Vi aftalte at de skulle være sorte med sort ramme, hvilket du også har skrevet i tilbudet Solar black in black men i tilbudet skriver du så ialt 6000kwp. De vedhæftet og eftersendte datablade incl. DTI rapport Referer til 3 forskellige Solceller Premium XM mono black 190 W 195 W 200 W 205 W; Pro L3 mono 250 W 255 W 260 W; og SSM-250M 250 W. Det er klart at Pro L3 og SSM-250M yder bedst, da de jo også har 60 celler pr enhed (mod Premium XM - 48 celler) så det vil vi da foretrække, men DET ER VIGTIGT AT DE ER SORTE MED SORT RAMME. altså er Premium XM måske den eneste mulighed, eller hvad.? Side 4 af 13 Vi har derfor følgende rettelser til tilbudet for at vi kan indgå en aftale.: Antal og typebenævenelse af solceller skal passe til i alt 6500 kwp. Solcellerne skal være sorte med sort ramme. Tagflade Skiffer eternit skal rettes til tagflade NATUR Skiffer. Vi regner med at ovenstående ændringer er uden indflydelse på pris og øvrige punkter i købs og Monteringsaftalen. Vi ser frem til at modtage er revideret aftale, så vi kan gå i banken og få finanseringen igangsat. Klager modtog herefter revideret Købs- & Monteringsaftale fra sælgeren. Aftalen er udateret og ikke underskrevet. Af aftalen fremgår følgende:

5 Et stk. komplet Solcelle anlæg bestående af: 26 stk. Monokrystallinske Solar Pro W Black In Black. Sort ramme sort glas i alt 6500 kwp. 2 stk. Delta Solivia 3.0 G4 EU G4TR invertere i alt 6 kwp. Komplet quick.fix montagebeslag tilpasset tagflade natur eternit Ansøgning til Energi-Net om installation af Mikro VE enhed. Optagelse af konsulentrapport vedr. montage Mulig stikprøvekontrol af montage af Teknologisk Institut Komplet montage iht. Konsulentrapport af [sælger] KSO certificerede montører. Komplet og færdig løsning Kunden leverer selv stillads til montørene Side 5 af 13 I alt inkl. moms og montering med 26 paneler Kr I alt kr Klager anmodede herefter den 15. maj 2013 Energinet.dk om registrering af solcelleanlægget i gruppe 6 (årsbaseret nettoafregning). Energinet.dk meddelte klager, at klagers ansøgning var blevet udtaget til stikprøvekontrol af, om der var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, og at behandlingen af anmodningen om årsbaseret nettoafregning afventede udfaldet heraf. Stikprøvekontrollen indebar, at klager skulle fremsende skriftlig dokumentation, f.eks. i form af købsfaktura for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november På denne baggrund fremsendte klager skriftlig dokumentation til Energinet.dk i form af ordrebekræftelsen på tilmelding til nettomålerordningen af 18. november 2012 samt den udaterede købs- og monteringsaftale. Den 8. januar 2014 anmodede Energinet.dk om yderligere skriftlig dokumentation til vurderingen af, om der var indgået en bindende aftale senest den 19. november Energinet.dk anmodede klager om at indsende købsaftale eller anden underskrevet skriftlig aftale, dateret senest den 19. november Den 10. januar 2014 kontaktede klager Energinet.dk pr. telefon og redegjorde for forløbet og oplyste blandt andet, at aftalen var indgået mundtligt. Energinet.dk og klager aftalte, at klager kunne fremsende sin redegørelse for forløbet. Klager fremsendte pr. af 21. januar 2014 sin redegørelse for forløbet, som er refereret ovenfor. I samme forbindelse oplyste klager følgende til Energinet.dk:

6 Jeg har ved gennemgang af den mailkorrenspondance jeg har kunnet finde, konstateret at den Købs og Monteringsaftale jeg sendte til jer i december er en revideret udgave vedr. nogle mindre forhold/formuleringer, som feks. naturskiffer kontra eternitskiffer. Den reviderede Købs og Monteringsaftale foreligger kun per. elektronisk formular og er derfor ikke med dato og underskrift. Vedhæfttr er den mailkorrenspondance jeg har omkring køb af tilslutning og aftale vedr. valg af komponenter og montering m.m. samt original købs- og monteringsaftale. Den 2. maj 2014 partshørte Energinet.dk klager over et udkast til afgørelse ( agterafgørelse ) om afslag på årsbaseret nettoafregning. På denne baggrund kontaktede klager den 3. juni 2014 Energinet.dk pr. telefon og oplyste, at han ønskede at sende yderligere materiale. Den 6. juni 2014 fremsendte klager en af 6. juni 2014, hvorved en tidligere ansat hos sælgeren bekræftede, at der den 18. november 2012 blev indgået en aftale. Side 6 af 13 Den 30. juni 2014 traf Energinet.dk afgørelse om at meddele afslag på årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på klagers solcelleanlæg. Afslaget blev begrundet således: Vurdering Som nævnt følger det af nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, at anlægsejeren skal fremvise skriftlig dokumentation for, at anlægget er købt senest den 19. november Som dokumentation for, at der er indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg, har du indsendt en ordrebekræftelse af 18. november 2012 fra [sælger] vedrørende "tilmelding til nettomålerordningen". Du har ligeledes indsendt en købs- og monteringsaftale fra [sælger]. Købs- og monteringsaftalen er ikke dateret og ikke underskrevet af dig. Energinet.dk har ved brev af 8. januar 2014 anmodet om yderligere dokumentation. Det fremgår af sagen, at du den 10. januar 2014 telefonisk har oplyst overfor Energinet.dk, at du indgik en mundtlig aftale. Du har endvidere oplyst, at din leverandør har lukket sin virksomhed, og du har derfor problemer med at skaffe yderligere dokumentation.

7 Du har ved den 21. januar 2014 til Energinet.dk redegjort for forløbet omkring dit køb af solcelleanlæg. Du har blandt andet oplyst, at den først indsendte købs- og monteringsaftale er en revideret udgave. Du har endvidere fremsendt en købs- og monteringsaftale dateret den 18. november 2012 og korrespondance med [sælger] af 15. og 16. december Energinet.dk har den 2. maj 2014 sendt dig en agter-afgørelse. Energinet.dk har i den forbindelse modtaget yderligere dokumentation fra dig i form af en fra [XXX] af 6. juni 2014, hvoraf fremgår: "Som tidligere ansat ved [sælger], kan jeg bekræfte at der pr. 18 november 2012 blev indgået købsaftale mellem kunde og virksomhed." samt en af 21. november 2012 fra [sælger] til dig, hvoraf følgende fremgår: "kære [XXX]. Mange tak for din ordre Du er nu med i solcelle nettomålingsordningen. I løbet af få dage vil du modtage din faktura med WN nummeret fra el-selskabet. Vore sol celle teknikker vil snarest kontakte dig om det videre forløb. Teknikkerne vil samtidig kunne rådgivning og eventuelt besigtige deres ejendom for montage muligheder." Side 7 af 13 Energinet.dk har udarbejdet en konkret vurdering af den indsendte dokumentation. Det fremgår af den fremsendte ordrebekræftelse, at du har betalt for tilmelding til nettomålerordningen den 18. november 2012, hvilket således ikke viser, at der er indgået aftale om køb af solcelleanlæg den dato. Ordrebekræftelsen for tilmelding til nettomålerordningen har ordrenummer I e- mail af 21. november 2012 henviser til ordrenr og oplyser, at I er med i nettomålerordningen samt at en tekniker til kontakte Jer for det videre forløb. I tillæg til ovenstående har du fremsendt to købs- og monteringsaftaler, samt oplyst telefonisk, at du har indgået en mundtlig aftale. Den ene købs- og monteringsaftale er ikke dateret. Den anden købs- og monteringsaftale er dateret den 18. november 2012, men aftalen er alene underskrevet af en repræsentant fra [sælger]. Som supplerende dokumentation har du fremsendt af 16. december 2012 til [sælger]. I en har du anført en række forhold som skulle ændres i tilbuddet. Du skriver blandt andet: "Vi har derfor følgende rettelser til tilbuddet for at vi kan indgå en aftale". Du har endvidere fremsendt en erklæring fra en tidligere ansat, dateret den 6. juni En erklæring efter fristen udgør ikke skriftlig dokumentation for at der er indgået en bindende aftale senest den 19. november 2012.

8 På baggrund af formuleringen i din af 16. december 2012, samt det forhold, at købs- og monteringsaftalen ikke er underskrevet af dig, er det Energinet.dk's vurdering, at købs- og monteringsaftalen af 18. november 2012 ikke udgør en endelig bindende aftale om køb af solcelleanlægget. På baggrund af den fremlagte dokumentation, vurderer Energinet.dk's derfor, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, ikke er opfyldt, idet der ikke er fremlagt tilstrækkelig skriftlig dokumentation for, at du har indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november Klager indbragte herefter Energinet.dk s afgørelse for Energiklagenævnet. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager ønsker, at den påklagede afgørelse ændres således, at solcelleanlægget bliver omfattet af overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet frem til og med den 19. november 2032, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1. Side 8 af 13 Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende synspunkter: Der blev indgået aftale om køb af solcelleanlæg den 18. november Det er ikke unaturligt, at der ikke er dato og underskrift på ordrebekræftelser, når der handles på internettet. Forskellen mellem de to købs- og monteringsaftaler består i små ændringer. Energinet.dk s udtalelse til sagen Energinet.dk henholder sig til den trufne afgørelse. Retsgrundlaget Bemyndigelsen til at udstede regler om, hvorledes elforbrug og elproduktion skal måles og opgøres, og bemyndigelsen til at undtage egenproducenter for visse betalingsforpligtelser m.v. fremgår af elforsyningslovens 2 8 a, stk. 2, og 8 b: 2 Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer.

9 8 a. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvorledes elforbruget og elproduktionen skal måles og opgøres. Udgifterne til målingen afholdes af elproducenten. 8 b. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugerne ikke skal betale beløb til dækning af omkostninger ved gennemførelse af de offentlige forpligtelser som nævnt i 8, stk. 1, der modsvarer den del af deres elforbrug, som de selv producerer på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion. Ministeren kan fastsætte regler om betingelser for undtagelse fra betalingsforpligtelsen, herunder om grænser for størrelser af produktionsanlæg og produktioner. Side 9 af 13 I medfør af disse bemyndigelsesbestemmelser har Energistyrelsen udstedt nettoafregningsbekendtgørelsen. Af nettoafregningsbekendtgørelsen 16 fremgår en række betingelser for, at visse mindre anlæg i en overgangsperiode fortsat kan opnå nettoafregning på årsbasis. Af 16 fremgår følgende: 16. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af 1) at ejeren opfylder betingelserne efter 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Stk. 3. En lejer af en bolig eller en ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kan indtræde i ejerens ret til nettoafregning på årsbasis efter stk. 1, hvis anlægget er tilsluttet lejerens forbrugsinstallation, og lejerens elforbrug afregnes individuelt, jf. 5, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, som ændret ved bekendtgørelse nr af 15. december Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt.

10 Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. 12. Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har i en tidligere sag taget stilling til en noget lignende problemstilling som i den foreliggende sag. Der kan i den forbindelse henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 18. juli 2014 (j.nr ). Sagen drejede sig om, hvorvidt der forelå en bindende aftale om køb af et elproduktionsanlæg (solcelleanlæg) senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. I forbindelse med Energinet.dk s behandling af klagers anmodning om årsbaseret nettoafregning anmodede Energinet.dk klager om at fremsende købsfaktura eller lignende skriftlig dokumentation for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november Klager fremsendte blandt andet et dateret tilbud af 18. oktober Det fremgik af tilbuddet, at tilbuddet var gældende i en måned. På tilbudsbrevet var det med håndskrift anført, at tilbuddet var accepteret straks efter modtagelsen. Tilbuddet var ikke underskrevet af klager. Endvidere havde klager fremsendt tro- og loveerklæringer fra klager og sælger. Henset til formålet med og kontrolhensynet bag overgangsordningen, og at der i den forbindelse måtte kræves en høj grad af sikkerhed for, at en bindende aftale var indgået senest den 19. november 2012, fandt Energiklagenævnet efter en samlet og konkret vurdering, at det ikke med den fornødne sikkerhed var dokumenteret, at der senest den 19. november 2012 var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg. Energiklagenævnet lagde blandt vægt på, at tro- og loveerklæringerne blev udfærdiget senere end skæringsdatoen den 19. november 2012, og at den i øvrigt fremlagte dokumentation ikke dokumenterede tidspunktet for aftaleindgåelsen. Side 10 af 13 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Nettoafregningsbekendtgørelsen indeholder i 16, stk. 1, en opregning af de betingelser, der skal være opfyldte, for at en ejer af et elproduktionsanlæg (herunder et solcelleanlæg) kan få nettoafregning på årsbasis for anlæg nettilsluttet efter den 19. november Energiklagenævnet bemærker, at nettoafregningsbekendtgørelsen ikke indeholder mulighed for dispensation fra betingelserne i 16, stk. 1. Energiklagenævnet og Energinet.dk har derfor ikke mulighed for at dispensere fra betingelserne i 16, stk. 1. Betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, skal fortolkes restriktivt. Det skyldes, at det drejer sig om en overgangsordning, der regulerer overgangen fra en gunstig til en mindre gunstig afregningsform for elektri- 3 Afgørelsen er offentliggjort i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside under fanen Afgørelser.

11 citet, der er egenproduceret på visse mindre anlæg. Formålet med overgangsordningen er at beskytte visse dispositioner, som anlægsejeren havde foretaget, inden reglerne blev ændret og trådte i kraft den 20. november En af disse betingelser er, at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. 16, stk. 1, nr. 2. Efter denne bestemmelses ordlyd gælder der ikke et formkrav om skriftlighed for aftalen. Efter bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, skal ejeren dog ved købsfaktura eller lignende kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Energiklagenævnet finder, at bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 2, er en bevisregel, der har til formål at varetage det kontrolhensyn, som overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning i perioden frem til 19. november 2032 er forbundet med. Side 11 af 13 Der er således en formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, hvis ejeren fremviser skriftlig dokumentation, som foreskrevet i 16, stk. 2. I den foreliggende sag lægger Energiklagenævnet på baggrund af den af klager fremlagte reviderede og udaterede købs- og monteringsaftale fra sælgeren til grund, at det solcelleanlæg, som klager har købt, og som klager har ansøgt Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for, består af 26 solcellepaneler af mærket Solar Pro W Black In Black på i alt 6500 kwp og to invertere af mærket Delta Solivia 3.0 G4 EU G4TR på i alt 6 kwp. Energiklagenævnet finder efter en samlet og konkret vurdering, at det ikke med den fornødne sikkerhed er dokumenteret, at der senest den 19. november 2012 er indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg på ejendommen. Henset til formålet med og kontrolhensynet bag overgangsordningen må der kræves en høj grad af sikkerhed for, at en bindende aftale er indgået senest den 19. november Energiklagenævnet har navnlig lagt vægt på følgende: Klager har under sagen ikke kunnet fremvise en aftale, købsfaktura eller anden skriftlig dokumentation, der ved forevisning for Energinet.dk kan godtgøre, at klager har indgået bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november Klager har gjort gældende, at der den 18. november 2012 blev indgået aftale om køb af et solcelleanlæg. Energiklagenævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at der den 18. november 2012 blev indgået bindende aftale om køb

12 af det solcelleanlæg, som der er ansøgt årsbaseret nettoafregning for. Nævnet har lagt vægt på, at klager i sin af 16. december 2012 skriver, at Vi har derfor følgende rettelser til tilbudet for at vi kan indgå aftale. En af rettelserne bestod i en ændring af anlæggets paneler og effekten heraf. I Købs- og Monteringsaftalen af 18. november 2012 er der tale om et anlæg med en effekt på 6000 kwp. I den reviderede og udaterede Købs- og Monteringsaftale har anlægget en effekt på 6500 kwp. Det er sidstnævnte anlæg, der er søgt årsbaseret nettoafregning for. Energiklagenævnet lægger til grund, at den reviderede og udaterede aftale er udarbejdet efter den 16. december 2012, jf. klagers af 16. december Energiklagenævnet finder, at der allerede af denne grund ikke er indgået en bindende aftale den 18. november 2012 om det solcelleanlæg med effekten på 6500 kwp, som klager har anmodet Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for. Klager har til støtte for, at aftale er indgået senest den 18. november 2012 henvist til ordrebekræftelsen fra sælgeren vedrørende Tilmelding til nettomålerordningen. Energiklagenævnet finder ikke, at ordrebekræftelsen viser, at der er indgået en aftale om et solcelleanlæg og i givet fald hvilket anlæg, der er købt. Side 12 af 13 Klager har endvidere henvist til en erklæring fra en tidligere ansat hos sælgeren. Af erklæringen fremgår, at der blev indgået aftale den 18. november Energiklagenævnet bemærker, at det afgørende for denne sag er, hvornår klager har indgået bindende aftale om køb af det solcelleanlæg, som danner grundlag for ansøgningen om årsbaseret nettoafregning. Efter klagers egne oplysninger blev aftalen af 18. november 2012 senere ændret. Efter indholdet af den tidligere ansattes erklæring, kan denne derfor ikke angå den aftale, der angår det aktuelle solcelleanlæg. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at erklæringen er udfærdiget under den verserende sag. Da det ikke kan lægges til grund, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, er en af betingelserne for, at klager kan få nettoafregning på årsbasis for sit solcelleanlæg, ikke opfyldt, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2. Det af klager anførte kan ikke føre til andet resultat. Alle betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, skal være opfyldte, for at en ejer af et solcelleanlæg kan opnå årsbaseret nettoafregning. Energiklagenævnet kan derfor ikke give medhold i klagen. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energinet.dk s afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energinet.dk s afgørelse af 30. juni 2014 stadfæstes.

13 Energiklagenævnets afgørelse er truffet i henhold til 16, stk. 5, jf. 12, i bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer (elforsyningsloven) 89, stk. 1. Energiklagenævnets afgørelse er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1 i formandsbemyndigelsen af 24. juli 2014 efter elforsyningsloven. Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Forretningsorden. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 5, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2, 1. pkt. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Side 13 af 13 Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter elforsyningsloven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningsloven 89, stk. 6. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere