UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---"

Transkript

1 JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? Af Pernille Skinnerup, advokat --- o0o --- BAGGRUND I denne artikel vil jeg beskrive nogle situationer, som kan opstå, når en hest skifter ejer, uden at hele købesummen er blevet betalt ved levering af hesten. BOKS: Hvornår er en hest leveret? Hvornår går ejerskabet til hesten over fra sælger til køber? Hvilke rettigheder har en sælger over hesten efter levering? Køb med ejendomsforbehold Hvilke muligheder har sælger for at få restkøbesummen betalt? Selvtægt Hvad værdi har ejercertifikatet? Min gennemgang nedenfor baserer sig på lovgivning og retspraksis og uddrag fra sager om handler mellem privatpersoner fra min egen advokatpraksis. Igennem årene har jeg fået en del henvendelser fra sælgere, der har solgt deres hest på afbetaling eller givet henstand med en del af betalingen. Nogle har gjort det, presset af FRYDENBORGVEJ 27 E HILLERØD TELEFON FAX INTERNET CVR.nr

2 krisen, andre fordi de stolede på køberen, atter andre fordi de bare skulle af med hesten her og nu. Lad mig slå fast med det samme; det er en rigtigt dårlig idé at sælge en hest på afdrag. Jeg er gået så vidt, at jeg end ikke vil lægge navn til at udarbejde kontrakter, hvor dette sker. Der hersker mange misforståelser/myter omkring disse transaktioner, og mange sælgere tror, at sælgeren bevarer visse rettigheder over hesten, selvom den er overdraget til køber, men det er ikke tilfældet, hvilket jeg vil beskrive i større detalje nedenfor. HVORNÅR ER EN HEST LEVERET En stor del af købelovens almindelige bestemmelser baserer sig på hundredårige gamle traditioner, sædvaner, kutymer, afvejning af risici og rimelighedsbetragtninger. Det gælder også købelovens paragraf om udveksling af ydelser, samtidighedsgrundsætningen, 14. Heraf fremgår det, at ingen af parterne er pligtig at levere deres egen ydelse til den anden, med mindre den anden samtidig stiller sin del af aftalen til rådighed. Det betyder på almindeligt dansk, at en sælger af en hest ikke er pligtig at levere hesten, medmindre han samtidig får købesummen til rådighed. Det kan ske ved kontant betaling, banknoteret check eller ved en bankoverførsel, der skaber sikkerhed for, at købesummen er til sælgers disposition, det øjeblik han slipper træktovet. Hvis sælger ikke sørger for dette inden levering af hesten, er der som udgangspunkt tale om et kreditkøb, jf. nedenfor. At levere en salgsgenstand i købelovens forstand har også en anden konsekvens. Risikoen for genstandens hændelige undergang eller forringelse går på dette tidspunkt over fra sælger til køber. Der har i retspraksis indenfor hestejura udviklet sig regler for, hvornår en hest er leveret i købelovens forstand, og det er følgende: BOKS: A. Hvis køber afhenter hesten på sælgers bopæl/det sted, hvor sælger har hesten opstaldet, er hesten leveret på det tidspunkt, hvor køber får hestens træktov i hånden. Hvis der herefter sker noget med hesten, herunder under transporten, er det købers risiko. B. Hvis sælger påtager sig at levere hesten på købers bopæl, overgår risikoen for hestens hændelige undergang på det tidspunkt, hvor hesten er læsset af hjemme hos køber, og køber har fået overdraget træktovet. C. Har køber selv arrangeret transporten, overgår risikoen til køber på det tidspunkt, hvor sælger har givet transportøren træktovet i hånden

3 D. Er det aftalt, at transporten skal foregå ved selvstændig vognmand, har sælger leveret hesten på det tidspunkt, hvor hesten er læsset på den selvstændige vognmands bil. HVORNÅR GÅR EJERSKABET TIL HESTEN OVER FRA SÆLGER TIL KØBER Hvis ikke sælger har sikret sig, at han har disposition over hele købesummen senest samtidig med, at han overdrager hesten i købers varetægt, er der tale om, at sælger har indrømmet køber henstand med opfyldelse af sin del af aftalen, og der er herefter tale om et kreditkøb. Det øjeblik, køber får dispositionsret over hesten og fysisk er eller sætter sig i besiddelse af hesten i kreditkøb, går ejerskabet til hesten over fra sælger til køber. Sælger har overdraget ejerskabet af hesten til køber, mens køber med sælgers samtykke - ikke har præsteret (hele) sin ydelse. Det indebærer nogle meget væsentlige konsekvenser for sælgers mulighed for efterfølgende at rette for sig. HVILKE RETTIGHEDER HAR EN SÆLGER OVER HESTEN EFTER LEVERING Hvis det lykkes køber at overtale sælger til at sælge hesten på kredit, på afdrag eller i øvrigt uden at betale hele købesummen på én gang samtidig med, at køber får overgivet hesten, er ejerskabet til hesten købers, uanset at køber efterfølgende misligholder sin del af aftalen. Det fremgår direkte af købelovens 28, stk. 2, at hvis den solgte genstand = hesten allerede er overgivet til køber, kan sælger ikke hæve købet, og kræve hesten retur, hvis køber misligholder og ikke betaler i overensstemmelse med afdragsprofilen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger har taget et gyldigt forbehold i så henseende, eller genstanden afvises af køberen. Det betyder på almindeligt dansk, at sælger ikke kan forlange at få sin ydelse tilbage = hesten, selv om købesummen ikke måtte blive betalt/afdraget måtte udeblive, uanset hvor groft det er, og hvor meget, man føler sig snydt. I helt særlige tilfælde kan parterne imidlertid udarbejde en kontrakt, der sikrer sælger ejendomsretten til hesten, skulle afdragsprofilen blive misligholdt af køber. KØB MED EJENDOMSFORBEHOLD Sælger og køber kan indgå en eksplicit aftale om, at sælger bevarer ejerskabet til hesten, indtil hele købesummen er betalt. Det kræver blandt andet følgende betingelser opfyldt; 1. en klar og udtrykkelig (skriftlig) aftale mellem køber og sælger - 3 -

4 2. at der er taget ejendomsforbehold skal eksplicit fremgå af den af begge parter vedtagne aftale, herunder hvad konsekvensen er i tilfælde af misligholdelse 3. ejendomsforbeholdet skal være vedtaget af parterne senest samtidig med overgivelsen af hesten i købers varetægt 4. ejendomsforbeholdet skal vedrøre en specifik genstand, der er mulig at identificere entydigt 5. ejendomsforbeholdet kan kun hævdes til fyldestgørelse af sælgerens krav i henhold til selve købsaftalen Domstolene er meget strenge, når det skal vurderes, om der er taget et gyldigt ejendomsforbehold i lovens forstand. Er betingelserne efter rettens bedømmelse ikke alle opfyldt, er der tale om et salg på kredit, og sælger kan ikke hente hesten hjem. I forbrugerkøb er betingelserne for at tage et gyldigt ejendomsforbehold endnu strengere. HVILKE MULIGHEDER HAR EN SÆLGER FOR AT FÅ RESTKØBESUMMEN BETALT Konsekvensen af, at sælger har ydet køber henstand med (dele af) betalingen for hesten er, at køber kan gøre, hvad han vil med hesten sælge den videre, lade den ifole, lade den aflive. Sælger kan naturligvis rejse krav om betaling af den ubetalte del af købesummen og andet tab erstattet af køber, men hesten kan sælger ikke disponere over. Betaler køber ikke det, han skal, til sælger, og indgiver sælger derfor begæring til fogedretten om hjælp til at inddrive fordringen, kan sælger begære udlæg i købers ejendele, herunder sin egen hest (!) og kræve den solgt på auktion, men det er det tætteste sælger kommer på hesten, efter at have overdraget den til køber - på kredit. SELVTÆGT Det er sket før og det vil helt sikkert ske igen at sælgere, som har solgt en hest, uden at få hele købesummen betalt, og som ikke har taget et gyldigt ejendomsforbehold, tager ud og henter hesten. Det er ulovligt og strafbart i henhold til straffeloven, og sælger kan hvis sælger dømmes - blive idømt at betale en bøde. Det har ikke været min oplevelse, at det er sager, som politiet ved købers anmeldelse af, at det er ved at ske eller netop sket har taget det som en høj prioritet. Omvendt har det heller ikke været min oplevelse, at fogeden og politiet efterfølgende, hvis en køber har bedt om hjælp til at sætte sig i besiddelse af hesten igen, har taget det som en høj prioritet/en sag der skulle fremmes mest muligt

5 En del sager har med andre ord fundet sin løsning ved, at sælger har taget sagen i egen hånd, men det er IKKE anbefalelsesværdigt, det er ikke lovligt, og det er strafsanktioneret. HVAD VÆRDI HAR EJERCERTIFIKATET? Mange sælgere tror, at så længe de beholder ejercertifikatet, har de også visse rettigheder over hesten og de har i alt fald en klemme på køber, hvis han sælger hesten videre. Som det fremgår ovenfor, giver ejercertifikatet ingen rettigheder over hesten som sådan. Medmindre købsaftalen kan fortolkes derhen, at der DERMED er taget et gyldigt ejendomsforbehold, jf. gyldighedsbetingelserne opremset ovenfor, er en besiddelse af ejercertifikatet blot udtryk for, at sælger engang har været ejer af hesten. Det er som sådan også udtryk for, at køber ikke har levet op til sin forpligtelse til at få ejerskiftet hesten inden 30 dage efter, at ejerskabet gik over fra sælger til køber, men lad det nu være. At sælger er i besiddelse af ejercertifikatet, kan imidlertid give køber betydelige problemer med at sælge hesten videre, idet de fleste avlsforbund vil kræve, at der foreligger en ubrudt-række af registrerede sælgere/købere/ejere af hesten for at registrere det nye ejerskifte. Man skal derfor som kommende køber af en hest være helt sikker på, at den man køber af, er i besiddelse af et ejercertifikat på hesten, klar til underskrift, når sundhedserklæring er gennemlæst, handelsundersøgelse gennemført, evt. forsikring tegnet, købekontrakt er læst, forstået og underskrevet, og hele købesummen er klar til at blive betalt/overført samtidig med, at køber modtager træktovet på hesten. Psk/

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet.

KENDELSE. Klagerne var interesseret i at købe en ejendom i et byggeprojekt i Tyrkiet. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at handlen går tilbage, således

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere