Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer , Boks , Stockholm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm."

Transkript

1 Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ). På Tjenesten kan du få adgang til tv-serier, film, sport og andet indhold i forskellige pakker i video format, ved streaming eller download. Opdateret information om de aktuelle Viaplay produkter findes på viaplay.dk ( Hjemmesiden ). Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Du skal læse og acceptere vilkårene før du benytter Tjenesten. Ved at benytte Tjenesten accepterer du vilkårene. Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer , Boks , Stockholm. ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTEN Du kan opnå adgang til Tjenesten ved at; 1) gennemføre en individuel betaling med henblik på at få adgang til det valgte indhold i 24 timer ( Enkelt-køb ) eller 2) abonnere månedligt ved at vælge en eller flere indholdspakker og betale månedligt forud ( Abonnement ), indtil du framelder dig. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten refereres til som Abonnementsperioden eller 3) købe en anden tjeneste, der udbydes af Viaplay eller med Viaplay koncernforbundne selskaber, fx i forbindelse med et abonnement hos Viasat. 4) hvor det er muligt, abonnerer i en bindende periode med en eller flere indholdspakker og foretager betaling, som specificeret i tilbuddet. Minimumsperioden, som du er tvungent til at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling refereres til som Bindingsperioden. For at få adgang til Tjenesten skal du; a. være 18 år eller derover for at registrere en Viaplay konto; b. være bosiddende i Danmark ( Territoriet ); c. kunne bestå en sædvanlig kreditvurdering; d. stå inde for, at den information, som du har afgivet i forbindelse med registreringen er korrekt. Såfremt dine oplysninger ændrer sig, skal du straks meddele Viaplay herom; e. acceptere at Tjenesten leveres i det land hvor du er bosiddende. Viaplay er på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at du benytter eller prøver at benytte Tjenesten udenfor Territoriet; f. kun benytte Tjenesten til personligt og privat brug, ikke til kommercielt eller offentligt brug, med mindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt; g. sikre at du har adgang til enten et passende mobilt netværk og/eller bredbånds internet forbindelse på egen bekostning; h. sikre at ethvert apparat (f.eks. computer, smartphone, ipad ol.), som du anvender for at opnå adgang til Tjenesten, er registreret på Hjemmesiden; i. ikke benytte Tjenesten på ulovlig eller upassende vis og ikke tillade nogen anden at gøre dette; 1

2 j. registrere din adresse, idet al kommunikation mellem dig og Viaplay foregår med e- mailkommunikation; k. registrere dine betalingsoplysninger. UDSTYR, SYSTEMER OG FORBINDELSER Tjenestens kvalitet afhænger af dit udstyr, system og forbindelse. Før du gennemfører et Enkelt-køb eller abonnerer på Tjenesten, skal du selv sikre, at du har det nødvendige udstyr, systemer og forbindelse for at anvende Tjenesten korrekt. Minimums systemkrav er specificeret på Hjemmesiden. Overholdelse af disse er dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Tjenesten med succes. Viaplay kan fra tid til anden, efter eget skøn, bestemme de apparater, du har tilladelse til at benytte til at bruge Tjenesten. Du har kun ret til at registrere og bruge Tjenesten med maksimum 5 apparater, hvoraf du kan se simultant på 2 af apparaterne samtidigt. Du kan ikke ændre mere end ét registreret apparat ad gangen indenfor en periode på 90 dage. Det fremgår af Hjemmesiden, hvilken type apparater Tjenesten kan anvendes på samt hvilke apparater du er registreret med. Viaplay tager ikke ansvar for apparater, der er produceret, solgt eller drevet af andre end Viaplay. Viaplay garanterer heller ikke for disse apparaters ydelsesevne, kvalitet eller forenelighed med Tjenesten. Du accepterer, at tilgængeligheden af Tjenesten kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk, ISP, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller -svigt, og at Viaplay ikke er ansvarlig for sådanne problemer og/eller svigt. BRUGERNAVN OG KODEORD - SIKKERHED Din udveksling af data via Hjemmesiden sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Efter registrering vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Brugernavnet og adgangskoden må kun bruges af dig og kun på ét apparat ad gangen. På ethvert givet tidspunkt, men med rimeligt varsel, har Viaplay ret til at anmode om, at du ændrer din adgangskode. Du anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Tjenesten. Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Viaplay med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for Viaplay er grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret til, eller på anden måde misbruges af en uautoriseret person, har Viaplay ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd. 2

3 MINDREÅRIGE Viaplay understreger, at Tjenesten kan indeholde materiale der er uegnet for mindreårige og som kan virke stødende for andre end mindreårige. Hvis du ønsker at begrænse adgang for mindreårige ol., kan du aktivere forældrekontrol på din konto under Forældrekontrol. Her kan du regulere forældrekontrollen og fx erotisk materiale kan blokeres. Tjenesten er ikke beregnet til at blive brugt af mindreårige uden involvering, tilsyn og godkendelse af en forælder eller værge. Så hvis du ønsker at anvende forældrekontrol, bør du derfor ikke afsløre den firecifrede PIN-kode til mindreårige. BETALING OG RESTANCER Det er en forudsætning for brug af Tjenesten at du registrerer dine betalingsoplysninger på Hjemmesiden. Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes til overførsel via internettet, som betaling for Tjenesten, kan findes på Viaplay.dk. Ved din registrering af betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af Abonnement eller Enkelt-køb, på vegne af Viaplay. Enkelt-køb betales på købstidspunktet og vil blive trukket fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering. Du skal betale for Viaplay i hele aftaleperioden og beløbet trækkes fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering. Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde hvor Tjenesten overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester 62, stk Information om dine køb kan findes på Mine sider på Hjemmesiden. Du tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække din betaling, når denne forfalder. Forsinket betaling giver Viaplay ret til at opkræve renter i henhold til renteloven. Viaplay har endvidere ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har Viaplay ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor du er mere end 10 dage over forfald med betalingerne. PRISER Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid, som meddelt dig i overensstemmelse med disse vilkår. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet Fortrydelsesret kan ingen betalinger refunderes, og Viaplay giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende brug eller delvis brug af Tjenesten. 3

4 Du har ret til at ændre din pakke under Abonnements- eller Bindingsperioden. Hvis du vælger at opgradere dit abonnement, kan dette føre til en højere betaling for din nuværende forudbetalte periode. På den dag, du opgraderer dit abonnement, vil den nye betaling blive trukket fra dit betalingskort. Hvis du vælger at nedgradere dit abonnement til en pakke med lavere pakkepris, vil både prisændringer og pakkeændringen effektiviseres på den næste forfaldsdato. Enhver Bindingsperiode forbliver den samme. PRISÆNDRINGER Viaplay skal give dig mindst 30 dages varsel per eller offentliggørelse på Hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser under en Abonnementsperiode. Væsentlige ændringer varsles individuelt. Viaplay kan ændre priserne med kortere varsel eller under en Bindingsperiode, hvis Viaplays omkostninger for at gøre Tjenesten tilgængelig stiger, som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i lovgivning eller andre vedtægter, og hvor ændringen svarer til et beløb ikke større end de øgede omkostninger. Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, har du ret til at annullere alle ikke-bindende abonnementer fra den dag, ændringen træder i kraft, på betingelse af, at Viaplay har modtaget meddelelse om dette mindst 3 dage før ændringen effektiviseres. Hvis du er i en Bindingsperiode, har du ret til at opsige dit abonnement fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af, at Viaplay har modtaget mindst 7 dages varsel om dette inden 21 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen fra Viaplay. En ændring i priser som nævnt ovenfor omfatter også indførelsen af gebyrer m.v. GRATIS PRØVETILBUD Viaplay kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af Viaplay pakker ( Tilbuddet ). For at benytte dig af Tilbuddet, skal du opfylde følgende krav: (1) du har ikke været abonnementskunde hos Viaplay i løbet af de sidste 6 måneder; (2) du eller et andet medlem af din husholdning har ikke tidligere benyttet sig af Tilbuddet eller andet lignende kampagnetilbud. Tilbuddet giver dig ret til at benytte særlige Viaplay pakker uden omkostninger i en specifik periode, som begynder, når du har læst Tilbuddet og bekræftet kontoinformationerne på Hjemmesiden. Efter Tilbuddets afslutning, vil du blive opkrævet for pakken med de gældende priser, som er anført på Hjemmesiden, hvis du ikke aktivt vælger at opsige abonnementet. Skulle du vælge ikke at blive en betalende kunde, skal abonnementet opsiges i løbet af Tilbudsperioden. ÆNDRINGER I TILBUDDET Efter underretning via eller offentliggørelse på Hjemmesiden, har Viaplay ret til efter eget skøn at foretage ændringer i forhold til indhold af pakker, som du abonnerer på. En sådan ændring vil træde i kraft på det varslede tidspunkt, men ikke tidligere end 30 dage efter varslet er sendt eller offentliggjort. En ændring kan træde i kraft tidligere, hvis det er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse fra myndighederne, en ændring af loven eller en lignende situation af force majeure karakter. Hvis ændringen fører til en væsentlig ulempe for dig, kan du 4

5 annullere de berørte dele af aftalen på betingelse af, at Viaplay har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen er indtrådt. Da det er vores politik løbende at forbedre Tjenesten, betragtes ændringer og opdateringer til indholdet (såsom fjernelse eller tilføjelser af tv-serier, film eller sportsbegivenheder) og til præsentationen af Hjemmesiden ikke som ændringer i forbindelse med dette afsnit. AUTOMATISK ABONNEMENTSFORNYELSE Når du abonnerer på en pakke, bliver dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af din Abonnementsperiode eller Bindingsperiode, og Viaplay fortsætter, indtil du opsiger abonnementet, med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, som du indgav under registreringen. OPSIGELSE AF TJENESTEN Medmindre du er i en Bindingsperiode, er der ingen periode med forpligtelse til at bruge Tjenesten, og hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til afsnittet Opsigelse på Hjemmesiden. Opsigelse vil herefter blive gennemført; a. ved udløbet af den Abonnementsperiode, indenfor hvilken du oplyser Viaplay, at du ønsker at opsige; eller b. når du giver Viaplay varsel i overensstemmelse med Ændring af Tjeneste, Prisændringer m.v., til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser. Hvis du bruger Tjenesten med en Bindingsperiode, skal du abonnere på Tjenesten mindst til slutningen af sådan en Bindingsperiode. Du kan kun opsige dit abonnement til ophør under en Bindingsperiode ved at give Viaplay 7 dages varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af varsel fra Viaplay om at; a. der er en prisændring, som påvirker din Tjeneste; b. en ændring i Tjenesten fører til en betydelig ulempe for dig; c. der er en ændring/tilføjelse af væsentlig karakter af disse vilkår og betingelser, og ændringen ikke er ubestridt til fordel for forbrugeren. Medmindre din opsigelse falder indenfor nedenstående fortrydelsesfrist, vil Viaplay ikke tilbagebetale nogen indbetalinger. ANNULLERING AF VIAPLAY Viaplay forbeholder sig rettighederne til at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis Viaplay opsiger aftalen, vil du enten; a. have adgang til Tjenesten (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Viaplays eget skøn) for resten af din nuværende Abonnementsperiode, eller Bindingsperiode, men dit abonnement vil ikke blive fornyet, eller b. have adgang til de(n) enkelte Tjeneste(r), som du allerede har købt, ved hjælp af en engangsbetaling for den resterende tid af den pågældende Tjeneste. 5

6 Såfremt det forekommer, at annulleringen skyldes; a. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten; b. manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser; c. overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage; vil Viaplay have ret til at opsige Tjenesten øjeblikkeligt, og de resterende abonnementsbetaling(er) vil straks være forfaldne til Viaplay. FORTRYDELSESRET Til dit køb af abonnement på Viaplay, er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling af Viaplay, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Du kan imidlertid kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug, det vil sige ved at starte den første afspilning af indhold, fx film, sport serier, på Viaplay, idet du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten. Med din bestilling af Viaplay har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i en utvetydig erklæring meddele dette til Viaplays kundeservice på Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering: Til Viaplay Kundeservice, Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af (*) bestilt den (*) Forbrugerens navn (*) Forbrugerens adresse (*) Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) Dato (*) Viaplay refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Viaplay har modtaget din meddelelse om fortrydelse. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 6

7 Alt indhold i Tjenesten er beskyttet af danske og internationale love angående ophavsret. Alt materiale og indhold, der udgør en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af Viaplay. Viaplay giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke; a. kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det; b. downloader, videresender eller deler noget af indholdet fra Tjenesten, tager adgang til indholdet fra et apparat, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Tjenesten; c. omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med nogen sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten. Overtrædelse af disse regler og brud på Viaplays rettigheder vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, der giver Viaplay retten til straks at lukke Tjenesten og gøre Tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd. SIKKERHED Du må ikke forsøge at omgå Viaplays sikkerhedssystem eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem. Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke ned, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug af Tjenesten. Dette omfatter at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget computersystem, netværk, indhold eller oplysninger på Tjenesten, eller systemer, der danner Tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra Tjenesten. Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, der giver Viaplay retten til straks at lukke Tjenesten for dig og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsatte forbudte adfærd. VIAPLAYS ANSVAR Tjenesten udbydes på et Som beset og en Som tilgængelig basis, og Viaplay giver ingen garanti med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, på eller via Tjenesten. I den videst mulige udstrækning giver Viaplay ingen garanti, udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til funktion, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed af Tjenesten. 7

8 Under ingen omstændigheder vil Viaplay, dets datterselskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, licensgivere eller tredjemand være ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, skader eller følgeskader som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller nogen tredjeparts softwaretjeneste med adgang fra Hjemmesiden eller Tjenesten. ERSTATNING Du accepterer at holde Viaplay og de med Viaplay koncernforbundne selskaber og hver af deres direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, kontrahenter, partnere og ansatte skadesløse fra og mod eventuelle tab, ansvar, krav, efterspørgsel, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der udspringer af eller i forbindelse med en misligholdelse af disse vilkår og betingelser eller enhver overtrædelse af eventuelle love, regler eller tredjeparts rettigheder. FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Fortrolighedspolitik, som du kan se på Hjemmesiden. SOCIALE MEDIER Tjenesten kan give dig mulighed for at offentliggøre din profil, dele links med andre brugere af Tjenesten og integrere dine aktiviteter på Tjenesten med funktioner, der er udbudt af tredjeparts sociale netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til f.eks. Facebook og Twitter ( Sociale medier ). Hvis du vælger at bruge denne funktion, inklusive vælger forbindelse til en Facebook-konto, kan din Viaplay-profil blive offentligt tilgængelig for andre brugere. Du accepterer, at Viaplay ikke er ansvarlig for indholdet, når det opgives via sociale medier, og du bør referere til de relevante vilkår og betingelser for brug af Sociale medier på hjemmesiden. Hvis du bruger Sociale medier i forbindelse med Tjenesten, accepterer du, at du ikke må bruge dem på nogen måde, som Viaplay efter eget skøn, finder uacceptabel, herunder (uden begrænsning): a. at vise respektløshed imod, genere, mobbe, fornærme, udgive sig for eller spamme andre brugere; b. at offentliggøre eller skabe noget, som er fornærmende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt; c. brug til nogen form for illegalt, umoralsk eller skadeligt formål; eller d. krænke tredjeparts rettigheder. LINKS FRA VORES HJEMMESIDE Når du bruger Hjemmesiden kan den indeholde links til andre hjemmesider, der leveres af tredjeparter. Viaplay har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, der måtte ske ved brug af dem. ÆNDRINGER Viaplay forbeholder sig retten til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser. Ændringer vil fremgå på Hjemmesiden. Viaplay anbefaler, at du holder dig opdateret, ved jævnligt at besøge Hjemmesiden. Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer via mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet på den dag, hvor ændringen 8

9 træder i kraft, på betingelse af, at ændringen ikke er ubestridt til din fordel samt at Viaplay har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor, har du accepteret ændringen. OVERDRAGELSE Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Viaplay har ret til at overdrage denne aftale eller enhver del heraf til en tredjepart. DEN FULDE AFTALE Disse vilkår og betingelser, sammen med Viaplays Fortrolighedspolitik udgør den fulde aftale imellem dig og Viaplay, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige. FORCE MAJEURE Viaplay står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse betingelser og vilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Viaplays rimelige kontrol. AFBRYDELSE Skulle nogen bestemmelse i denne aftale være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i denne aftale. Anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves i det omfang, det er tilladt ved lov. TVISTER OG KLAGER I tilfælde af tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Viaplay på Viaplay træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter at klagen er indgivet. Viaplays afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet. Klagen kan indsendes til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller online via Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. KONTAKT Hvis du har spørgsmål ol. kan du kontakte Viaplay på tlf.: eller per mail Juli

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Vilkå r og betingelser

Vilkå r og betingelser Vilkå r og betingelser Opdateret 14.04.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 9. januar 2015. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår Privatkunder.

Abonnementsvilkår Privatkunder. svilkår Privatkunder. November 2007 version 1.4. svilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som kunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under varemærket 3, og herefter

Læs mere

Ordrebekræftelse. Ja tak (Jeg har altid mulighed for efterfølgende at frabede mig denne markedsføring.)

Ordrebekræftelse. Ja tak (Jeg har altid mulighed for efterfølgende at frabede mig denne markedsføring.) Ordrebekræftelse Ordrebekræftelse Tillægsaftale Nuværende kundenr.: Kundenr.: (tilsendes fra Viasat) Kundeoplysninger (brug blokbogstaver) Legitimation (sæt kryds): Kørekort Sygesikringskort Andet Fødselsdato:

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere