Recalling Damascus. Vibeke Jerichau Nina Maria Kleivan Pernelle Magaard Karen Ozmec Britt Smelvær Iben West

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recalling Damascus. Vibeke Jerichau Nina Maria Kleivan Pernelle Magaard Karen Ozmec Britt Smelvær Iben West"

Transkript

1 Recalling Damascus Vibeke Jerichau Nina Maria Kleivan Pernelle Magaard Karen Ozmec Britt Smelvær Iben West

2

3 Recalling Damascus Vibeke Jerichau Nina Maria Kleivan Pernelle Magaard Karen Ozmec Britt Smelvær Iben West

4 Nina Maria Kleivan og Pernelle Magaard, Wunderschön

5 Recalling Damascus Denne udstilling fokuserer på Damaskus i Syrien, der er et af verdens aktuelle brændpunkter. Vi er 6 billedkunstnere, som alle har nydt godt af et eller flere arbejdsophold på Det Danske Institut. Udstillingen har titlen Recalling Damascus og handler om det Damaskus vi mødte - et Damaskus før borgerkrigens begyndelse. Tematisk tager vi udgangspunkt i mennesker, arkitektur, dagligt liv og den allesteds nærværende ornamentik. Udstillingen fortæller gennem forskellige medier om vores afsøgning af byen. Det er turistens åbne og interesserede, måske naive blik, der suger lyd - og billedsouvenirs til sig. Recalling Damascus omfatter videoværker, fotoprint, fotogravure, objekter og maleri.

6 Damaskus og Det Danske Institut Da det Danske Institut i Damaskus i oktober 2000 blev officielt etableret i det smukt restaurerede Bayt al-aqqâd i den gamle bydel i Syriens hovedstad, fik danske forskere, forfattere, journalister, mediefolk, studerende og ikke mindst danske kunstnere en sjælden fordelagtig mulighed for at komme ind under overfladen af den moderne arabiske verden. Gennem de følgende år blev Instituttet besøgt at et meget stort antal personer, der med vidt forskellige forudsætninger og meget forskellige mål i kortere eller længere tid gæstede byen og landet. Ved den officielle etablering af Instituttet var Syrien et af regionens mange autokratiske politiske systemer og kendt for en voldsom og systematisk undertrykkelse. Landets mangeårige præsident Hafiz al-asad, der var kommet til magten ved et kup i 1970, besluttede i forlængelse af Iraks besættelse af Kuwait i august 1990 at træde ind i den internationale militære alliance der efterfølgende så dagens lys under ledelse af USA. Gennem 1990 erne dekreterede han flere ændringer i landets økonomiske politik i klar erkendelse af, at sådanne ændringer var uomgængelige, hvis landet skulle have bistand til fortsat udvikling. I juni 2000 afgik Hafiz al-asad efter længere tids sygdom ved døden, og gennem de følgende uger blev der taget beslutninger i først Baath-partiets ledelse og siden i det syriske parlament, der banede vejen for at der i juli kunne afholdes valg af en ny præsident. Den gamle præsidents søn Bashar al-asad var eneste kandidat, og han kunne derfor i parlamentet afholde sin tiltrædelsestale, der blev imødeset med betydelig interesse af såvel den syriske befolkning som af det internationale samfund. I talen gjorde den nye præsident rede for, at tiden nu var inde til forandringer og reformer. Det blev gjort klart, at det etablerede system skulle ses efter i sømmene for at sikre, at Syrien kunne træde ind i den nye globaliserede verden, der var ved at etablere sig. I talen forklarede den nyvalgte præsident omhyggeligt, at der skulle gennemføres ændringer, der kunne modvirke den korruption og det magtmisbrug, som var blevet en alt for stor del af den almindelige syriske befolknings hverdag. Midlet til sikring af disse ændringer var en modernisering af den offentlige og statslige sektor, en liberalisering af landets økonomi og lancering af reformer i uddannelsessystemet, for på den måde at sikre at den syriske befolkning kunne tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige i en moderne verden. Politiske kredse i landet var hurtige til at opfange de nye signaler, og i løbet af 2000 og det meste af 2001 oplevede

7 landet en udvikling, der blev betegnet som Damaskusforåret. Førende intellektuelle formulerede allerede i oktober 2000 et manifest trykt i den libanesiske presse der opregnede en række krav, som den nye præsident blev opfordret til at imødekomme bl.a. krav om ophævelse af den militære undtagelsestilstand, der havde været i kraft siden Baath-partiet kuppede sig til magten i marts 1963, ret til fri åben debat og siden også krav om dannelse af nye politiske partier. Indledningsvis så det ud som om den nye præsident var indstillet på at ændre forholdene. Regimet lancerede den nye præsident og hans hustru som symboler for en ny tid, men i efteråret 2001 blev det klart, at dele af systemet følte sig politisk truet. Derfor blev et antal fremtrædende personligheder, der havde ført an i kravet om ændringer, arresteret og idømt fængselsstraffe. Dermed blev det gjort klart, at systemet nok var indstillet på ændringer og reformer, men ikke af det politiske system. Der blev nok etableret private og kommercielle radiostationer, åbnet private universiteter og investeret i øget import af nye varer som mobiltelefoner og computere samt øget import af alle andre kendte forbrugsvarer. Interessant nok ført det også til en mere åben debat af en række forhold vedrørende korruption, manglende professionalisering af den offentlige sektor og dens måde at arbejdede. I 2005 slog et møde i Baath-partiets ledelse fast, at den tidligere statslige kontrol af økonomien nu var historisk fortid og at landet ville basere sin fremtid på en liberal og privat økonomi. Disse tendenser slog voldsomt igennem i 00-erne i byer som Damaskus og Aleppo. Nye cafeer og restauranter blev åbnet, natklubber skød op og gamle historiske huse blev renoveret og åbnet som private hoteller, hvor det voksende antal turister kunne bo, medens de besøgte landet. Men den økonomiske vækst var begrænset til de større byer og til en del af befolkningen i disse. De krav om politiske reformer, der var blevet formuleret under Damaskus-foråret blev ikke indfriet og med mellemrum blev intellektuelle, kunstnere og andre arresteret og retsforfulgt. Regimet gjorde det på den måde klart, at det nok var indstillet på forandringer men ikke sådanne, der for alvor kunne true den privilegerede position den rige og velhavende del af befolkningen nød gennem sit tætte samarbejde med præsidenten og folkene omkring ham. Fra slutningen af 00-erne blev det for alvor tydeligt, at udviklingen ikke var holdbar. Landdistrikterne og yderområderne blev ramt af affolkning fordi der ikke blev investeret i udvikling i disse områder, der desuden også i flere om-

8 gange blev ramt at tørke. Fra 2007 og frem opgav flere og flere at blive boende i yderområderne og søgte mod de større byer først og fremmest Aleppo og Damaskus i håb om at finde arbejde, men også byer som Der a i syd, Suwaida i sydøst, Deir al-zur ved Eufrat og Homs og Hama i den centrale del af landet oplevede en voksende indvandring fra landdistrikterne. Dermed var forudsætningerne for det oprør, der brød ud i marts 2011 i Der a lagt. Den måde regimet valgte at handle på blev for den syriske befolkning en påmindelse om, at den unge præsident og kredsen omkring ham ikke for alvor var indstillet på grundlæggende ændringer. På brutal vis blev de fredelige demonstrationer rundt om i landet mødt med snigskytter og repression i et omfang uden sidestykke. Og selvom regimet med præsidenten i spidsen i flere omgange fortsatte med at stille reformer i udsigt var der mange, der opgav ethvert håb om, at der var alvor og vilje bag løfterne. De gentog derfor hvad demonstranterne allerede havde formuleret i Der a i midten af marts måned 2011: væk med regimet! Fra efteråret 2011 så en militant opposition dagens lys. Afhoppere fra regimets væbnede styrker organiserede Den Frie Syriske Hær, der gennem det følgende års tid så ud til at kunne true regimet. Regimet var fra begyndelsen klar i sin analyse: de civile demonstrationer rettet mod præsidenten var en del af en international terroristisk sammensværgelse rettet mod Syrien. Det var der ikke mange der troede på og med fuld ret. Men det forhold, at radikale militante islamister fra efteråret 2012 for alvor begyndte at gøre sig gældende ændrede billedet. Konflikten blev nu i mindre grad en konflikt mellem syrere med indbyrdes forskellige syn på, hvorledes fremtidens Syrien skal se ud alt imens antallet af civile dræbte og flygtninge bare er vokset og vokset. Hvorledes borgerkrigen vil og kan finde en afslutning er uvist men den stemning mange oplevede i Damaskus i begyndelsen af 2000-tallet er lige nu reduceret til en del af en svunden fortid. Ødelæggelserne i Damaskus er langt mindre end i Aleppo og andre større byer som Homs og Hama, men det kollektive traume meget store dele af befolkningen er blevet gidsler i som følge af borgerkrigen vil naturligvis sætte sine spor. Derfor måtte Det Danske Institut tidligt i krisen indstille sin virksomhed. Forhåbentlig kan det åbnes igen når et nyt og andet Syrien ser dagens lys. Jørgen Bæk Simonsen

9 Karen Ozmec, My Scarf is my Flag

10 Nina Maria Kleivan og Pernelle Magaard, Trouble in Paradise

11 Iben West, Damascus Incidents

12 peter laugesen Mønterne taler. Sedlerne taler. Ikke mere blæk, brudte fingre stammer, søger et sted hvorfra det, der bliver sagt, kan siges og høres. Brevet ruller ind men standser før stationen, står så der og ruller som et rustent lokomotiv, der i hundrede år ikke har set damp. Der er så mange billeder alle vegne, så mange minder om situationer, hvor noget skete eller fandt et sted, der ikke længere findes eller i det mindste ikke er til at finde. Ikke her, ikke nu. Ingen historie, ingen fortælling. Vejen er smal og husene gamle, forfaldent beskidte står de sorte med støvede vinduer, som gamle bøger på lange, snævert sammenpressede reoler og kartoteksskuffer af metal. Katte i haven.

13 diakritiske eksplosioner sprænger sproget som partiklerne entropiske flyver gennem sindet/ bevidsthedens non-alkoholiske supermarkeder i de fjerne smarte udkanter af byen hvor mange linjer med hvor mange bogstaver hvor mange diakritiske tegn i hvert lille skub og den forladte boplads i ørkenen som sandet har vindene har kastet til med langsomt vandrende stilhed åh bræg så igen morgenstund klokken fire bræg den trætte rejsende op ad trappen åh lad ham pisse mesterlige kamelged sandet har sin lange sindssyge drøm og det hele er glemt og bøgerne er gamle og ingen læser dem og ingen er gammel nok til at kunne huske alle betydningers stille sovende ørken fødderne i sandet de fyger til og det er for sent

14 peter laugesen house of judas on Straight Street Damascus where saint Paul came blind and shaken soon to awaken and bring to the world the happy message: oh take my old De Soto it will take you to heaven it will take you away it will take you high it will take you low it will take you where ever you wish to go

15 Hvid mands khaki hvid mands kaffebord primitiv verden indfødt sjaske klorvand over fin gammel marmor Protest! Revolution! Dinner drinks og dinner pludre pladre sødt og kaffe snurre deres vilde danse til dessert Protest! Revolution! Habibi habibi du kan få en pind og pip i

16 Vibeke Jerichau, Between Bloom

17 Britt Smelvær, Destination Damascus

18 Katalog udgivet i forbindelse med udstillingen Recalling Damascus Krydsfeltet, Kulturværftet, Helsingør 14. juni 19. oktober 2014 vibekejerichau.dk ninakleivan.dk ozmec.dk pernelle.maegaard.dk brittsmelvaer.dk Ibenwest.dk Tryk: Fluxprint Oplag: 1000 stk ISBN Tekst: Jørgen Bæk Simonsen, Peter Laugesen Foto: Ole Akhøj, Nina Maria Kleivan, Pernelle Magaard, Karen Ozmec, Britt Smelvær, Iben West Layout: Iben West 2014 Omslag: Vibeke Jerichau, My Space, Fotogravure, 2008 Udstillingen er støttet af: Det Danske Institut i Damaskus, L.F. Foghts Fond, Statens Kunstråd

19

20 Recalling Damascus Krydsfeltet, Kulturværftet Allegade 2, Helsingør 14. juni oktober 2014 Man - fre lør - søn Fri entré

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning

center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 center for bolig og velfærd Bolig og velfærd 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger realdania forskning 2010 Helene Ordrup sociolog Hans Kristensen sociolog Hedvig Vestergaard økonom

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Lars Erslev Andersen Manni Crone Peter Hansen Ann-Sophie Hemmingsen Ulla Holm Søren Hove Leila Stockmarr diis Dansk institut for

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Den nødvendige revolution

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED

MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED MAGT KAPITALISME FUCK DIG FAR RETFÆRDIGHEDHED SEX RØVERNE VOLD SCHILLER REVOLUTION HADER MIN BROR UNDERVISNINGSMATERIALE side 1 Kære undervisere og elever! Dette undervisningsmateriale handler om forestillingen

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989)

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN. 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) LØRDAG DEN 15. AUGUST 2009 MUREN OG M I R A K L E T 20 år efter Berlin-muren (1961-1989) 2 19 8 9 Samlet af JENS KAISER Året 1989 var verdenshistorisk. Følg udviklingen dag for dag i de begivenheder, der

Læs mere

På vej. mod mere brugerindflydelse

På vej. mod mere brugerindflydelse På vej mod mere brugerindflydelse At rejse skaber de små øjeblikke, der aldrig ophører 2 Kære læser Dette er et rejsemagasin, der handler om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse

Læs mere

Ledelse gør det personligt

Ledelse gør det personligt Birger Hørning og Gitte Lykkehus Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer Erhvervsskolernes Forlag Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Muhabet En oase i byen

Muhabet En oase i byen Muhabet En oase i byen En erfaringsopsamling og beskrivelse af værestedet Muhabet Udarbejdet af Marie Andersen, SPUK, Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter i samarbejde med Esther Malmborg,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere