04.10 Forbrugsartikler Vejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler"

Transkript

1 04.10 Forbrugsartikler Vejledning

2 Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning i, hvordan du foretager en korrekt tildeling på rammeaftale Forbrugsartikler. Med andre ord, hvordan vælger du den rette leverandør under hensyntagen til EU s udbudsregler samt de paradigmer og regelsæt, som gælder for denne rammeaftale. Bemærk, at denne vejledning er et supplement til rammeaftalens Bilag B, som udførligt beskriver, hvordan tildelingen skal foretages. Brug også det elektroniske tildelingsværktøj, som du kan hente via log ind på SKI.dk. Værktøjet hjælper dig gennem processen, når du skal foretage en direkte tildeling eller miniudbud. Vejledningen vil blive løbende opdateret, så den på bedst mulig vis understøtter kundernes behov for vejledning i at tildele på rammeaftale Nyeste version vil til enhver tid kunne hentes på SKI s hjemmeside.

3 To måder at købe ind på Der er to måder, hvorpå du kan købe ind på under rammeaftale Forbrugsartikler; Direkte tildeling ved enkelt ordre eller periodekøbsaftale og Miniudbud. Der er ikke frit valg mellem de forskellige tildelingsformer, ligesom der ikke er frit valg mellem leverandørerne. Tildelingskriteriet for både Direkte tildeling og Miniudbud er laveste pris. I den følgende beskrives, hvornår og hvordan du skal anvende Direkte tildeling, og hvornår og hvordan du skal anvende periodekøbsaftale via Miniudbud. Direkte tildeling På delaftale 1, 2 og 3 skal du anvende Direkte tildeling, når dit samlede køb på delaftalen er under 10 mio. kr. over en 4 årig periode. Dette svarer til at du skal anvende Direkte tildeling, når dit samlede køb på delaftalen er under 2,5 mio. kr. pr. år. Det betyder ligeledes, at det ikke nødvendigvis er værdien af din myndigheds enkelte køb på delaftalen, eller din enkelte samlede varekurv på delaftalen, der skal være under 2,5 mio. kr. pr. år. Det er således den samlede værdi af køb inden for delaftalens område over en 4 årig periode, der skal vurderes til at være under 10 mio. kr., for at du kan og skal anvende en Direkte tildeling. Enkelt ordre kan ligeledes som hovedregel bruges ved suppleringskøb, ved enkelt ordre eller ved indkøb af enkelte anskaffelser, så som maskiner eller tilbehør til disse. På delaftale 3 skal du altid anvende Direkte tildeling. Ved Direkte tildeling skal du altid vælge den leverandør, som tilbyder den laveste pris på det- eller de produkter, som du ønsker at købe. Altså på ordrens samlede varekurv. Enkeltkøb eller Periodekøb Periodekøb anvendes som hovedregel, når kunden ønsker den samme leverandør over en længere periode på 12, 24, 36 eller 48 måneder. Der anvendes periodekøb i de tilfælde, hvor du kender din myndigheds behov over en periode. Enkeltkøb gennemføres i de tilfælde, hvor din myndighed har behov for supplerende anskaffelser. Et periodekøb er et køb over tid med én leverandør. Du laver en kundespecifik varekurv, som vil være den gældende varekurv i hele aftaleperioden. Du kan herefter under periodekøbsaftalen bestille enkelte varer, som indgår i den samlede varekurv. Herefter vil varen blive leveret af den tildelte leverandør for periodekøbsaftalen. Varer, som ikke indgår i den samlede varekurv for periodekøbsaftalen, men som indgår i rammeaftalens øvrige sortiment, kan bestilles via Direkte tildeling på enkeltkøb. Alle leverandører kan tilbyde alle de udbudte produkter, så det vil altid være muligt at tildele din varekurv til èn leverandør. Tildelingen sker ud fra tildelingskriteriet laveste pris på den samlede varekurv, uanset om det er på en enkelt ordre eller for en periodekøbsaftale. Tildelingsværktøjet, som SKI har udarbejdet til rammeaftale forbrugsartikler, vil automatisk vise, hvilken leverandør, du skal tildele ud fra dit konkrete behov. Direkte tildeling Enkeltkøb Vejledningen nedenfor gælder for enkeltkøb og anvendes på alle 3 delaftaler. Trin 1: Definer dit behov Du starter din Direkte tildeling med at opgøre dit behov, dvs. hvilke produkter og hvilke mængder, du ønsker at købe indenfor et enkelt vareområde - fx rengøringsprodukter. Bemærk, at du ikke må købe produkter på tværs af rammeaftalens delaftaler, dvs. du foretager

4 tildeling pr. delaftale og kan fx ikke købe både rengøringsprodukter (delaftale 1) og engangsartikler/fødevareemballage (delaftale 2) i den samme tildeling. Trin 2: Identificer dine produkter til din varekurv Du kan benytte hjælpeværktøjet via log-ind på ski.dk til at angive, hvilke produkter og mængder, du ønsker at købe. Dit valg af produkter og mængder betegnes som din varekurv. Når du har sammensat din varekurv, klikker du på knappen Næste i hjælpeværktøjet, som herefter vil beregne hvilken leverandør, der har den laveste pris for de valgte varer. Hvis du benytter tildelingsværktøjet, kan du vælge at oplyse dine kontaktdata. De overføres automatisk til et dokument, som du kan bruge som dokumentation for din tildeling. Hvis du ikke ønsker at benytte tildelingsværktøjet, kan du i stedet benytte en oversigt over delaftalernes produkter i rammeaftalens bilag E.2 til at identificere de produkter, du ønsker at købe. Rammeaftalebilag E.2 er et Excelark, hvor du selv skal beregne hvilken leverandør, der har den laveste pris på din varekurv. Du kan med fordel copy/paste varelinjerne over i et nyt ark, der samtidig vil være din dokumentation for en korrekt tildeling. De varer, som indgår i varekurven fungerer herefter som bilag C.1.1. Trin 3: Sammenhold priser og tildel ordren Når du har fundet leverandøren med den laveste pris, tildeler du din ordre til denne leverandør. Det er vigtigt, at du kan dokumentere din tildeling af leverandør til enhver tid. Derfor anbefaler SKI, at du i tildelingsværktøjet klikker på pdf dokumentet på siden, hvorefter du får mulighed for at downloade dokumentationen for din tildeling. Hvis du ikke har anvendt SKIs hjælpeværktøj anbefales det, at du gemmer din beregning for valg af leverandør/ et kort notat som dokumentation for en korrekt tildeling. Du kan via log-in på hente SKI s E-katalog for de varer, som indgår i varekurven hos den leverandør, der tildeles varekurven. Trin 4: Bestil leverancen Tildelingsværktøjet hjælper dig med at foretage en korrekt tildeling, efter de af SKI fastsatte vilkår i bilag B til rammeaftalen. Du skal dog stadig foretage selve ordren direkte til leverandøren. Når du har sammensat din varekurv og fundet den billigste leverandør, afgiver du din bestilling på din varekurv ved at tage direkte kontakt til leverandøren pr telefon, via online ordreafgivelse (fx eget indkøbssystem og brug af E-kataloger) eller pr. . Du skal huske at angive farvevalg m.v. på de produkter, som i din varekurv er angivet med alle farver, alle størrelser eller alle typer eller lignede betegnelser. Med hjælpeværktøjet kan du: Se SKI s kontaktdata på leverandøren Få mulighed for at sende en mail med varekurven sammen med kontakt data til en mailadresse efter eget valg. Det anbefales, at du indsætter din egen adresse, da du herefter modtager en og får mulighed for at kvalitetssikre indhold, inden du videresender den til den tildelte leverandør. Er indhold korrekt, sletter du tekstlinjen med adressen og videresender en til den tildelte leverandør.

5 Direkte tildeling - Periodekøbsaftale Vejledningen nedenfor gælder for periodekøb og anvendes på alle 3 delaftaler. Du er som kunde forpligtet til at foretage Direkte tildeling, hvis din opgjorte varekurv i leveringsaftalens samlede levetid andrager en samlet ordre på UNDER DKK 2,5 mio. opgjort pr. år. Både du som kunde og den valgte leverandør er afskåret fra at foretage ændringer i bilag C.2, Leveringsaftale Direkte tildeling ved periodekøb. Bilaget er både du og leverandøren forpligtet til at anvende, og som kunde accepterer du automatisk bilaget ved afgivelse af bestilling. Tildeling af opgaven sker udelukkende på grundlag af leverandørens oprindelige tilbud på rammeaftalen. En Direkte tildeling indebærer dermed, at du ikke må indhente et nyt tilbud fra leverandørerne på rammeaftalen, eller på anden måde drøfte tildelingen med leverandøren/leverandørerne. Ved Direkte tildeling skal du vælge den leverandør, som tilbyder laveste pris på de af dig valgte varer, som nærmere beskrevet nedenstående samt i bilag B pt Hvor du sagligt kan begrunde et periodekøb under Direkte tildeling, kan du foretage flere bestillinger over tid ud fra dit samlede behov (varekurven). Du ønsker således at indgå i et eksklusivforhold med en leverandør for de varer, der er omfattet af varekurven for en længere bestemt periode (12, 24, 36 eller 48 måneder, dog maksimalt 24 måneder efter rammeaftalens ophør, jf. Periodekøbsaftalens punkt 17). Eksklusivforholdet sker til rammeaftalens indeksregulerede priser. Du påtager sig i den forbindelse en anskaffelsespligt på minimum 80 % af værdien af den tildelte ordre. Ved et periodekøb foretager du løbende bestillinger trin for trin som beskrevet nedenfor. Hvis du benytter tildelingsværktøjet, kan du vælge at oplyse dine kontaktdata. De overføres automatisk til et dokument, som du kan bruge som dokumentation for din tildeling. Hvis du ikke ønsker at benytte tildelingsværktøjet, kan du benytte en oversigt over delaftalernes produkter i rammeaftalens bilag E.2 til at identificere de produkter, du ønsker at købe. Rammeaftalebilag E.2 er et Excelark, hvor du selv skal beregne hvilken leverandør, der har den laveste pris på din varekurv. Du kan med fordel copy/paste varelinjerne over i et nyt ark, der samtidig vil være din dokumentation for en korrekt tildeling. De varer, som indgår i varekurven, fungerer herefter som bilag C.2.1. Forpligtelse - Læs Bilag C 2 punkt Du kan maksimalt anskaffe varer under periodekøbsaftalen for den af den vindende tilbudsgivers samlede pris med op til 50 % mere end den samlede pris på den af dig udbudte varekurv. Såfremt du anskaffer varer for 50 % mere end den af leverandøren samlede pris, på den af dig udbudte varekurv, ophører denne periodekøbsaftale automatisk. Eksempel: Hvis den vindende tilbudsgivers samlede pris på den af dig udbudte varekurv er DKK 1 mio., forpligter du dig til minimum at anskaffe for DKK 0,8 mio. frem til periodekøbsaftalens ophør. Du må maksimalt anskaffe varer under periodekøbsaftalen for DKK 1,50 mio. Din minimumsanskaffelsespligt bortfalder, såfremt periodekøbsaftalen ophører før ordinært udløb af de i Bilag C 2 punkt 17 nævnte grunde.

6 Direkte tildeling sådan gør du Trin 1 - Kundens behov Direkte tildeling påbegyndes ved, at du foretager en opgørelse af dit behov. Du kan med fordel tage udgangspunkt i dit historiske forbrug, og/eller et kvalificeret skøn over de forventede mængder i periodekøbsaftalens varighed. Dit opgjorte samlede behov betegnes i nærværende bilag som "varekurven". Trin 2 - Kunden identificerer varerne Du identificerer de varer, som skal indgå i varekurven (varer og mængder pr. varelinje), og som fremgår af rammeaftalens bilag E. Trin 3 - Varer, som indgår i den samlede varekurv Du vælger den/de vare(r), som skal indgå i varekurven. Du kan via log-in på hente SKI s E-katalog (bilag E.2.1) for hver leverandør for de varer, som indgår i varekurven, jf. nedenstående krav for korrekt tildeling. Varekurven vil herefter fungere som bilag C.2.1. Trin 4 - Kunden sammenholder priser og tildeler ordren Du sammenholder herefter priserne i varekurven mellem leverandørerne på rammeaftalen, med henblik på at finde den leverandør, som tilbyder den samlede varekurv til den samlet set laveste pris. Leverandøren med den samlede laveste pris tildeles ordren. Det anbefales, at du på baggrund af tildelingen udfærdiger et tildelingsnotat, som redegør for dit valg af leverandør. Trin 5 - Bestilling af Varekurven Du bestiller herefter varerne hos den tildelte leverandør. Dine leveringssted(er)/adresse skal være angivet i din bestilling, jf. Leveringsaftalen (bilag C.2).

7 Miniudbud Ved miniudbud gennemfører du en fornyet konkurrenceudsættelse mellem leverandørerne på delaftalen. Vær opmærksom på, at der IKKE kan foretages Miniudbud på delaftale 3. Når du benytter tildelingsformen Miniudbud skal du indgå en periodekøbsaftale. Et periodekøb er et køb over tid med én leverandør. Du laver en kundespecifik varekurv, som vil være den gældende varekurv i hele aftaleperioden. Du kan under periodekøbsaftalen bestille enkelte varer, som indgår i den samlede varekurv, som herefter vil blive leveret af den tildelte leverandør for periodekøbsaftalen. Ved et Miniudbud skal du anvende det Miniudbudsmateriale, som er udarbejdet af SKI. Miniudbuddet består af: Bilag B1: Opfordringsskrivelse Bilag B2: Miniudbudsbetingelser Bilag B3: Tro- og love erklæring Bilag C3: Periodekøbsaftale Bilag C3.1: Din varekurv Miniudbud sådan gør du Trin 1: Definer dit behov Du starter dit Miniudbud til periodekøb med at opgøre dit behov, dvs. hvilke produkter og hvilke mængder, du ønsker at købe indenfor et enkelt vareområde - fx rengøringsprodukter. Bemærk, at du ikke må købe produkter på tværs af rammeaftalens delaftaler, dvs. du skal foretage tildeling pr. delaftale og kan fx ikke købe rengøringsprodukter (delaftale 1) og engangsservice og fødevareemballage (delaftale 2) i en og samme tildeling. Trin 2: Sammensæt din varekurv Ved hjælp af hjælpeværktøjet på SKI s hjemmeside, angiver du hvilke produkter og mængder, du ønsker at købe. Hvis du ikke ønsker at benytte tildelingsværktøjet, kan du benytte en oversigt over delaftalernes produkter i rammeaftalens bilag E.2 til at identificere de produkter, du ønsker at købe. Rammeaftalebilag E.2 er et Excelark, hvor du med fordel kan copy/paste varelinjerne over i et nyt ark, hvor du samtidig angiver de mængder, du ønsker at købe. Dit valg af produkter og mængder betegnes som din varekurv. Trin 3: I gang sæt dit Miniudbud Når du har valgt de produkter, der skal indgå i din varekurv, klikker du på knappen Næste i hjælpeværktøjet, og din varekurv vises. Ikonet Pdf dokument nederst på siden indeholder information om, hvilke leverandører du skal invitere til Miniudbud, samt dokumentation for din varekurvs sammensætning. Klikker du på ikonet får du mulighed for at downloade dokumentationen for din tildeling. Herefter klikker du på knappen Næste og bliver bragt til sidste side, som indeholder de bilag, som du skal bruge til dit Miniudbud, teksten til din opfordringsskrivelse samt listen over leverandører, som skal inviteres til at deltage i Miniudbuddet. Miniudbudsbetingelserne indeholder de kundespecifikke data som fx navn på kontaktperson, antal eksemplarer af til-

8 buddet leverandørerne skal udarbejde, eller hvordan leverandørernes tilbud skal mærkes. Bilaget bliver automatisk udfyldt med de data, som du udfyldte, da du påbegyndte din tildeling i hjælpeværktøjet. Miniudbudsbetingelserne er de vilkår, som gælder for selve Miniudbuddet og er ufravigelige. Klikker du på Send får mulighed for at sende en med varekurven og bilagene til en mailadresse efter eget valg. Det anbefales, at du indsætter din egen adresse, da du herefter modtager en og får mulighed for at kvalitetssikre indhold, inden du videresender den til de leverandører, som skal inviteres til at deltage i Miniudbuddet. Er indholdet korrekt, sletter du tekstlinjen med leverandørernes adresser og sender en til leverandørerne enkeltvis. Hvis du ikke anvender SKI s tildelingsværktøj, skal du færdiggøre Miniudbudsmaterialet ved at udfylde de med fed markerede tekster i Miniudbudsdokumenterne nedenfor i overensstemmelse med de vejledende tekster, der er anført i de pågældende dokumenter. Bilag B1: Opfordringsskrivelse Bilag B2: Miniudbudsbetingelser Bilag B3: Tro- og love erklæring Bilag C3: Periodekøbsaftale Bilag C3.1: Din varekurv Herefter sendes dokumenterne til alle leverandører på delaftalen, med opfordring til at afgive tilbud på den konkrete varekurv. Dit Miniudbud er nu i gang sat. Trin 4: Leverandørernes aflevering af tilbud Leverandøren udarbejder tilbuddet i det angivne antal eksemplarer. Indholdet af tilbuddet skal forblive uåbnet og fortroligt indtil udløbet af den fastsatte frist. Der kan ikke modtages tilbud efter den fastsatte tilbudsfrist. Tilbudsfristen for Miniudbuddet er angivet i opfordringsskrivelsen. Tilbud kan ikke afgives pr. eller telefax. Leverandørerne er forpligtet af deres tilbud ved Miniudbuddet i tre måneder fra tilbudsafgivelse. Trin 5 - Evaluering af tilbuddene Du skal nu evaluere de indkomne tilbud på baggrund af tildelingskriteriet Laveste pris. Den Leverandør, der har afgivet den samlet set laveste pris på varekurven, tildeles periodekøbsaftalen. Du skal lægge de ved Miniudbuddet opnåede priser til grund. Trin 6 - Samtidig meddelelse om tildeling af varekurven Du underretter samtidig og skriftligt leverandørerne om resultatet af Miniudbuddet med oplysning om, hvilken leverandør din myndighed agter at indgå leveringsaftale med. SKI anbefaler, at du afholder en frivillig stand still-periode herefter. Dette sker ved, at du fremsender en underretning til leverandørerne indeholdende en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen, samt med angivelse af, hvornår stand stillperioden udløber (10 kalenderdage regnet fra dagen efter fremsendelsen af underretningen).

9 Trin 7 - Kontraktindgåelse efter afholdelse af Miniudbud Det anbefales, at din myndighed først underskriver periodekøbsaftalen efter udløb af en frivillig stand still -periode på 10 hele kalenderdage regnet fra dagen efter kundens afsendelse af en fyldestgørende underretning om tildelingsbeslutningen. (Eksempelvis; hvis du underretter leverandøren den 1. maj, udløber stand still-perioden den 11. maj, og din myndighed må tidligst underskrive leveringsaftalen den 12. maj). En fyldestgørende underretning indebærer, at Håndhævelseslovens frist for indgivelse af klager over et Miniudbud på 30 kalenderdage regnet fra dagen efter underretningen begynder at løbe. Afholdelse af en frivillig stand still-periode indebærer endvidere, at aftalen i tilfælde af en klagesag er undergivet andre regler, for så vidt angår adgangen til at få erklæret aftalen for uden virkning, med en forpligtelse til at bringe kontrakten til ophør, jf. Håndhævelseslovens regler herom. Brug af profylakse-bekendtgørelse inden du underskriver leveringsaftalen SKI skal gøre opmærksom på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anbefalet offentlige myndigheder at offentliggøre en såkaldt profylakse-bekendtgørelse - dvs. en frivillig bekendtgørelse og stand-still ved træk på en rammeaftale over EU s tærskelværdi. SKI anbefaler derfor, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling følges. Med en profylakse-bekendtgørelse kan du som kunde beskytte dig mod sanktionen uden virkning, såfremt en rammeaftale eller den indgåede leveringsaftale er eller bliver genstand for en klagesag. SKI har udarbejdet en praktisk vejledning i, hvordan offentliggørelse af en profylaksebekendtgørelse foretages. Vi har herudover udarbejdet en profylakse-skabelon til brug for denne rammeaftale. Læs mere på ski.dk/profylakse og hent den konkrete profylakseskabelon til brug for denne rammeaftale på ski.dk/forbrugsartikler. Hvis du har brug for hjælp Du er altid velkommen til at kontakte SKI s kundeservice på tlf , hvis du har brug for råd og vejledning fra SKI. Læs også mere om rammeaftalen på

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433246-2013:text:da:html Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 2.1 10. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324408-2014:text:da:html Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere