Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2"

Transkript

1 Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Bestem selv overenskomstkravene, side 4-6 Gartner glemte pension til voksenelev, side 10 Fællestillidsmand Harcelerer over leder i grønt3fpunkt, side 14 3F succes på Agromek, side 18 Tillidsrepræsentant valgt via sms, bagsiden Barskt job at passe forsøgsdyr læs side Magasinet for: Anlægsgartnere Blomsterbindere Groundsmen Dyrepassere Elever Frilandsgartnere Gartneriarbejdere Landarbejdere Greenkeepere Dyreassistenter Maskinførere Planteskolegartnere Servicegartnere Skovarbejdere Væksthusgartnere Kirkegårdsansatte Grønne gårdmænd Jordbrugsteknologer

2 32. årgang ISSN Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag numre årligt. Redaktionsudvalg: Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet og af Kommunikationsbureauet Citat. Ansvarshavende redaktør: Flemming H. Grønsund Medlemskab og abonnement for 3F medlemmer 75 kr. Abonnement virksomheder og organisationer 150 kr. årligt. Giro nr Tlf Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer er den 10. april Indlæg sendes til Flemming H. Grønsund på Artikler i grøn3fpunkt er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdning Den Grønne Landsbrancheklub Repræsentantskab Formand: Flemming H Grønsund, Uranienborg Allè 9, 2860 Søborg. Tlf , mobil , Kasserer: Sonja M Pedersen Prinsesse Maries Allè 3, 5000 Odense C, Kasserer træffes på tlf på hverdage mellem kl. 17 og 20. Brancher: Anlægsgartnere, privat sektor, samt ansatte i serviceerhvervene Aage Christiansen Tlf , Anni Alslev Pedersen Tlf , Finn Holm Olsen Gartneri og planteskole Tina Bak Hansen Tlf mobil , Jørgen Kruse Pedersen Tlf , Viktor Petersen Tlf Kommunalt ansatte Poul S. Dahl Tlf , Bjarne Strandhave Pedersen Tlf Erik Brochmann Tlf , Statsligt ansatte Henrik Jørgensen Tlf , Anne-Mette Egtved Nielsen Tlf , Lars Kvistgaard Tlf , Jordbruget Jørgen Horsbøl Rasmussen Tlf , Thomas Møller Tlf , Den Grønne Landsbrancheklub Bestyrelsesformand, forhandlingssekretær Peter K Holm Tlf , Næstformand, forhandlingssekretær Hanne Gram Tlf , Ungdomsrepræsentant Pia L.F. Olsen 2 Indhold Leder Moderat overenskomstresultat Dine overenskomstkrav på det grønne område OK Overenskomstkrav 2008 på det grønne område Delegeretmøde om overenskomstforslag på det grønne område 2. juni Overenskomstmæssige lønstigninger foråret Gartnere i København tjener 136 kr. pr. time Hestehandler dømt for at underbetale 17-årig pige Museum glemte at betale pensionsbidrag Virkar-bureauet Koda Job måtte efterbetale kr. til polsk pige Anlægsgartnervirksomhed glemte pension til voksenelev Overenskomsten også gælder virksomheder der er udmeldt af en arbejdsgiverforening Skovarbejder aflønnet som rengøringsassistent Elev fik i overtidsbetaling Snydt for voksenløn Trailerkort tur retur Vi er her for dyrene Svar på sidste nummers leder: Staten som Fupfirma? Aldrig igen Vi skal ikke bare passe os selv Mødeindkaldelse Ordinær generalforsamling år på Holsteinborg Nye medlemmer på Agromek Jeg har danset med delfiner F Århus Goddag, kære læser! Alle kan lære det Jobannoncer Moderne tider Forsidebillede: Dyrepasser Pia Sørensen med katten Emily. Læs artikel på side 12 og 13 se side 8 se side se side 16 se side 19 Deadline og udgivelsesplan for grønt3fpunkt 2007 Deadline Ude uge 10. april maj juli aug okt nov. 50

3 Leder af Flemming H. Grønsund Moderat overenskomstresultat Det private arbejdsmarked er dette forår ved at forhandle nye overenskomster. Som et nyt tiltag, bliver der nu mulighed for at shoppe mellem mere pension eller højere løn. Og tillidsrepræsentanterne får bedre vilkår. Årets resultat kan også få betydning for det grønne område, bare et år senere. Denne situation er utilfredsstillende. Overenskomstresultaterne fra de forskellige erhvervsområder dumper i skrivende stund ind i en lind strøm, efter at Dansk Industri og CO Industri har aftalt, hvilken vej de faglige vinde blæser. Mange LO- og 3F-medlemmer har ved dette forårs overenskomstforhandlinger haft berettiget store forventninger til et flot resultat i en tid, hvor de fleste virksomheder bugner af overskud. Blandt overenskomstresultaterne er der bl.a. aftalt mere betalt barsel, og mere betalt efteruddannelse, hvor også de almene fag er kommet med, her ud over er der oprettet en ny fritvalgs-ordning, som giver den enkelte ansatte mulighed for at placere en mindre del af lønpuljen på enten pension, søgnehelligdags og fridagsordningen eller som løntillæg. Fritvalgs-ordningen skal være med til at gøre overenskomsterne mere nærværende og individuelt orienteret, og er oprettet på baggrund af positive erfaringer fra blandt andet slagteribranchen, som har haft denne mulighed gennem flere år. Nyskabelsen hilses velkommen og ligeså efteruddannelsesmulighederne om end nogen med rette kan sige, at det er et område som arbejdsgiverne og politikerne børe sikre muligheden for. Derudover er der ikke meget at klappe i hænderne over. Det afdæmpede resultat på omkring 11% over 3 år, er mindre end, hvad medlemmerne kunne forvente. Det bliver derfor spændende om overenskomstresultaterne bliver godkendt ved urafstemningen eller om forhandlerne skal på overarbejde, for at undgå en storkonflikt. Det grønne område halter bagud? Gartnere, dyrepassere, skovarbejdere og øvrige ansatte inden for det grønne område, skal først forhandle overenskomst næste år, men dette års resultat vil naturligvis få afsmittende virkning. Der kan derfor med rette stilles spørgsmålstegn ved det fornuftige i, at det grønne område forhandler et år senere end det øvrige private arbejdsmarked. Uden at underkende vores egen styrke, må vi konstatere at bondesamfundet er blevet afløst af industri- og servicesamfundet. Det betyder at det ikke er det grønne område, der sætte dagsorden på arbejdsmarkedet. Den nuværende situation, medfører derfor at ansatte på det grønne område minimum er et år bagud, i forhold til de forbedringer de andre lønmodtagere opnår. Denne situation bør ændres ved forhandlingerne i 2007 så vi kommer i samme takt som det øvrige private arbejdsmarked. Særlige goder for LO medlemmer? Det lykkedes ikke ved dette års overenskomstforhandlinger at skabe særlige goder for LO medlemmerne, men er det et område de grønne fag skal satse på? Eller skal alle kræfter lægges på højere løn eller mere i pension? I dette nummer af grønt3fpunkt giver vi dig muligheden for at være med til at prioritere de krav, det grønne område skal udtage til næste års overenskomstforhandlinger. Der ud over afholder Den Grønne Landsbrancheklub delegeretmøde i Odense 2. juni, hvor overenskomstforslagene samles og forhandlingsudvalgene indstilles til kongressen i 3F. Alle medlemmer som gennem deres afdeling er medlemmer af landsbrancheklubben har mulighed for at deltage på mødet i Odense. Jeg vil kraftigt anbefale alle at møde op og gøre deres indflydelse gældende. Derved sikrer vi, at de overenskomstkrav der opstilles nyder den bedste opbakning på arbejdspladserne. GODE BILISTER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Bonuscheck på 210 mio. kr. til medlemmerne af GF-FORSIKRING Jens Myrup - medlem af GF Ring eller besøg billigere-bilforsikring.dk Billigere-bilforsikring.dk GF - Skov og Natur Torvet Sakskøbing 3

4 OK 2008 Dine overenskomstkrav på det grønne område Du kan være med til at prioriterer hvilke krav, forhandlerne på det grønne område skal satse på ved næste års overenskomstforhandlinger, og samtidig deltage i lodtrækningen om 4X4 billetter til Cirkus Benneweis Af Flemming H. Grønsund Forliget på industri,- og bygge- og anlægsområdet er netop faldet på plads med en moderat stigning på mindstelønnen på 8 kroner over 3 år, samt forbedringer på søgnehelligdags- og feriefridagskontoen på 1 % (fritvalgsordning), endvidere er der sket forbedringer for tillidsrepræsentanter, bedre løn og pension under sygdom og barsel, og endelig gives der øget adgang til efteruddannelse. På bygge- og anlægsområdet er der endvidere sikret bedre adgang til kontrol af overenskomsten hos virksomhederne. Nu skal medlemmerne stemme om forliget, så det er endnu uvist om overenskomsten bliver godkendt. Arbejdspladsernes forventninger om rimelige lønstigninger har gjort forhandlingerne til de vanskeligste i mange år, og muligheden for konflikt er derfor fortsat overhængende. De grønne forhandler næste år Det offentlige arbejdsmarked samt hovedparten af det grønne område skal først forhandle overenskomst i Særligt på det grønne område var de sidste overenskomstforhandlinger i 2005 en gyser, hvor de grønne brancher kun var få timer fra en landsomfattende konflikt, og med de igangværende overenskomstforhandlinger i mente, hvor resultatet må forventes at få afsmittende effekt, er der god sandsynlighed for, at næste års forhandlinger bliver lige så spændende. I ønsket om at sende vores forhandlere et signal, om hvor kræfterne særligt skal lægges ved overenskomstforhandlingerne 2008, har grønt3fpunkt udarbejdet en liste over emner, som du kan være med til at prioritere. Ved at vælge maksimalt 5 emner, som du mener, er de mest væsentlige i prioriteret rækkefølge, og sende listen med posten senest 10. april (portoen er betalt), er du med til at præge forhandlingerne i den retning, du ønsker. Samtidig deltager du i konkurrencen om 4 x 4 billetter til cirkus Benneweis på et selvvalgt tidspunkt, værdien pr. præmie er 800 kroner. Ønsker du at være anonym, er du naturligvis velkommen til at sende skemaet uden dit navn og adresse, men derved mister du muligheden for at vinde cirkus billetter. 4 OK 08 OK 08 OK 08 OK 08 OK 08 skridt for skridt på det grønne og offentlige område 2007 Arbejdspladser og 3F afdelinger udtager krav inden 12. maj. Den Grønne Landsbrancheklub afholder overenskomstkonference på Fyn, hvor de samlede krav opstilles til anbefaling i 3F afdelingerne og forbundets repræsentantskab. Endvidere indstiller de enkelte brancher personer til forhandlingsudvalgene. August 2007 afholdes repræsentantskabsmøde i forbundet, hvor 3F afdelingernes formænd mf. Deltager og beslutter de endelig overenskomstkrav. Uge 38 afholder forbundet kongres hvor forhandlingsudvalgene på det offentlige og private område vælges. Landsoverenskomsterne/brancheoverenskomsterne op siges i november eller december med 3 måneders varsel til udgangen af februar 2008 eller marts De nuværende overenskomster udløber 1. marts og betragtes som opsagt, såfremt overenskomstparterne ikke senest denne dato er nået til et forlig. Varsling. Hvis parterne ikke bliver enige om en ny aftale fortsætter de nuværende vilkår, indtil der udbryder konflikt. Hvis parterne ikke har indgået forlig eller forligsmanden har fremsat mæglingsforslag 1. marts bliver der udsendt konfliktvarsel. Forligsmanden. Hvis parterne har afbrudt forhandlingerne, så kan forligsmanden indkalde parterne til fornyet forhandling. Udsættelse. Skønner forligsmanden, at der er mulighed for, at parterne kan indgå forlig, kan han udsætte konflikten op til 2 X 2 uger, og en konflikt kan først iværksættes på 5. dagen efter afslutningen af udsættelsesperioden.

5 OK 2008 Overenskomstkrav 2008 på det grønne område Du skal højst sætte 5 markeringer i Ja med angivelse af prioritering 1-5 Du må gerne sætte flere uprioriterede kryds ved»nej«eller»ved ikke«spørgsmål alle brancher Ja Ved Nej ikke 01. Lønforhøjelser til alle 02. Reallønsgaranti (reguleringsordning og/eller sikkerhed for de overenskomstbestemte lønsstigninger) 03. Ret til en årlig lønforhandling på arbejdspladsen 04. Længere barsel- og forældreorlov 05. Længere fædreorlov 06. Fuld løn under sygdom uden lønloft og maximum perioder 07. Højere pension 08. Højere betaling for weekend- og helligdagsarbejde 09. Bedre betalte efteruddannelsesmuligheder 10. Arbejdstidsnedsættelse (fx 35 t/uge) 11. Bedre seniorordninger fx 5 ekstra betalte fridage om året efter du er fyldt 55 år eller udvidet adgang til betalt selvvalgt efteruddannelse ved afskedigelser 12. Frit valg i overenskomsterne med mulighed for selv at prioritere fordelingen af fx ydereligere fridage, pension eller højere ferietillæg. 13. Arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger fx fysioterapi eller fi tnesscenter 14. Særlige vilkår for 3F ansatte fx en arbejdsgiverbetalt uddannelsesfond kun for 3F medlemmer 15. Højere ferieprocent 16. Mere ferie 17. Højere søgnehelligdags/feriefridags betaling 18. Flere betalte hele fridage fx 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag 19. Højere betaling for weekend- og helligdagsarbejde 20. Højere overarbejdsbetaling 21. Bedre tillidsrepræsentant regler 22. Mulighed for real flekstid, bestem selv møde og slut tid 23. Andet skriv forslag: Spørgsmål kun offentlige ansatte 24. Flere penge til Ny Løn 25. Garanti for fastsatte midler til Ny Løn (staten) 26. Flere Børneomsorgsdage Spørgsmål kun for elever 27. Arbejdsmarkedspension for elever 28. Arbejdsgiver betaler materialer under skoleophold 29. Sikkerhed for voksenløn for elever over 25 år 30. Arbejdsgiverbetaling af skolehjem under skoleophold 31. Højere befordringsgodtgørelsen under skoleophold 32. Andet skriv forslag: Hvilket område arbejder du inden for (sæt x) Væksthusgartneri frilandsgartneri Kommune Planteskole/havecenter Stat Anlægsgartneri Skovarbejder privat Golfbaner Landbrug Indendørsbeplantning Dyrepasser/Dyreassistent Boligselskaber Andet skriv fagområde: Landsbykirkegård Mand Kvinde Elev 5

6 OK 2008 Delegeretmøde om overenskomstforslag på det grønne område 2. juni Gartnere og landarbejdere på det grønne område, både offentlige og privatansatte, mødes på Fyn i 3F GOPS lokaler for at udtage overenskomstkrav og indstille personer til forhandlingsudvalgene. Den Grønne Landsbrancheklub afholder delegeretmøde den 2. juni i Odense. På delegeretmøde skal arbejdspladsernes overenskomstkrav udtages, og der indstilles personer til forhandlingsudvalgene. Der vil også blive en orientering om den aktuelle overenskomstsituation fra forhandlingerne dette forår. Konferencen henvender sig til følgende brancher på det private og offentlige område: Anlægsgartnere, væksthus og planteskole, golfbaner, indendørsbeplantning, jordbrug, kirkegårdsansatte, elever, ansatte i stat og kommune. Delegeretmødet afholdes i 3F Odense GOPS, Skibhusvej 52 B, 2. sal, 5100 Odense C. Tilmelding foregår gennem den lokale 3F afdeling. Tilmeldingsgebyr på kr. 100 pr. deltager. Den Grønne Landsbrancheklub yder ikke rejserefusion eller eventuel løntab. Kontakt din lokale afdeling for at få flere informationer eller skriv til Navn: Adresse: Post nr. og By: 3F Afdeling: Udfyldes og du har mulighed for at vinde cirkus billetter. 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Postboks Valby

7 Overenskomstmæssige lønstigninger foråret 2007 Løn Anlægsgartnere: Alle timelønningerne stiger 1. marts med 2,90 kr. Pensionsbidraget stiger med 0,75 % til 11.55% den 1. april. Skurpengene stiger med 1,24 kr. til 47,48 kr. pr. dag»maksimumsatsen«for sygeløn/barselsløn stiger med 5 kr. til 130,00 kr. fra 1. juni. SH betalingen udgør pr. 1. januar ,45 % og dækker betalingen på feriefridage og SH dage. Gartneri/planteskole, Jordbrug og Skovbrug Alle timelønningerne stiger 1. juni med 2,25 kr. Pensionsbidraget stiger med 0,75 % til 11,55 % den 1. april. Skurpengene stiger 1. juni med 1,34 kr. til 53,93 kr. pr. dag»maksimumsatsen«for sygeløn/barselsløn stiger med 5 kr. til 130,00 kr. fra 1. juni. SH betalingen udgør pr. 1. januar ,75 % og dækker betalingen på feriefridage og SH dage. Alle tillæg i overenskomsten reguleres tilsvarende. Privatansatte lærlinge Ugelønnen til anlægsgartner lærlinge stiger den 1. marts til: 1. års: kr., 2. års: kr., 3. års: kr., 4. års: kr. Ugelønnen til gartner/planteskole lærlinge stiger d. 1. juni til: 1. års: kr., 2. års: kr., 3. års: kr., 4. års: kr. Timelønnen (excl. SH betaling) til JMF/jordbrugsassistent/dyrepasser lærlinge stiger den 1. juni til: 1. års: 55,64 kr., 2. års: 64,51 kr., 3. års: 75,68 kr., 4. års: 88,63 kr. Timelønnen (excl. SH betaling) til skovbrugs lærlinge stiger den 1. juni til: 1. års: 64,11 kr., 2. års: 75,21 kr., 3. års: 90,45 kr. Statsansatte stiger 1,99 % i løn den 1. april 2007 Procentreguleringen for de statslige lønninger stiger pr. 1. april med næsten 2 % til 1, Alle statens lønninger er beregnet ud fra»oktober 1997 niveau«. For at finde din aktuelle løn ganger du løn i 1997 niveau med reguleringsprocenten. Den gamle procentregulering fra 1. april 2006 var 1, Løntabellerne finder du på eller Kommunalt ansatte reguleres også pr. 1. april 2007 Procentreguleringen for det kommunale området stiger pr. 1. april til 1, Det er en stigning på 0,80%. Alle de kommunale lønninger er beregnet ud fra»marts 2000 niveau«. For at finde din aktuelle løn ganger du løn i»2000 niveau«med reguleringsprocenten. Det kan være lidt vanskeligt at beregne sin løn, da den ofte er sammensat af skalatrins-løn og løntillæg i»2000 niveau«. Løntabellerne finder du på eller Den Grønne Gruppes overenskomster og hele de offentlige område skal forhandle overenskomst næste gange i foråret TM Lønstatistik: Gartnere i København tjener 136 kr. pr. time Gennemsnitsløn for privatansatte gartnere i københavnsområdet opgjort i december måned Gennemsnitslønnen for samtlige brancheområder, undtagen lærlinge er 136,00 kr. Gennemsnitslønnen for faglærte gartnere er på 139,00 kr. Gennemsnitsløn i brancherne Gartnere i boligforeningerne 149 kr. time Greenkeeperne 142 kr. pr. time Anlægsgartnere 137 kr. pr. time Kontorbeplantning 131 kr. pr. time Planteskole og gartneri 127 kr. pr. time Kvinder har en gennemsnitlig timeløn på 134,00 kr. Den højeste er på 190,91 kr. pr. time den laveste 103 kr. Mænd har en gennemsnitlig timeløn på 138 kr. Den højeste er på 171,50 kr. og den laveste på 110,00 kr. Opgørelsen er udarbejdet på baggrund af 91 besvarelser, fordelt på 39 forskellige arbejdsgivere. Kilde: Privatansatte Gartneres Klub 3F BJMF. 7

8 Faglige sager krævede desuden kr. for manglende ansættelsesbevis, da det var en væsentlig hindring for at finde ud af, under hvilke betingelser, ansættelsesforholdet var indgået. Medlemmet var i foråret indstillet på at forlige sagen, men Palle Thisted har ikke villet mødes med os endsige holde sine telefoniske løfter om at betale lønnen. Derfor endte sagen i retten. Hestehandler Palle Thisted blev dømt til at betale , 50 kr. til Ronja Christensen, med procesrente fra 9. november 2006, samt sagens omkostninger på 2310 kr. Men selv ikke rettens afgørelse har fået Palle Thisted til at betale endnu. Derfor er sagen nu gået videre til skifteretten og Christian Juul fra 3F Silkeborg forventer, at firmaet inden fjorten dage vil bliver erklæret konkurs. Ronja Christensen vil herefter få udbetalt sine penge fra Lønmodtagernes Garantifond. CJ/PO Ronja Christensen venter stadig på sin løn fra hestehandler Palle Thisted. Hestehandler dømt for at underbetale 17-årig pige 3F forsøgte forgæves at få løntilgodehavende fra hestehandler. Derfor måtte sagen afgøres i retten i Viborg. Ronja Christensen havde løn til gode for december 2005 hos hestehandler Palle Thisted i Fårvang, og henvendte sig derfor til fagforeningen i maj Fagforeningen besøgte virksomheden to gange, skrev tre breve og sendte fire faxer samt ringede et utal af gange. De få gange det lykkedes at få kontakt til hestehandleren, lovede han at sende pengene, men det blev aldrig til noget. Ronja har været ansat hos Palle Thisted fra til , hvor hun ikke længere ønskede at arbejde for hestehandleren. Ronja fik i perioden 45 kr. i timen og en månedsløn på kr., på nær altså, for december. Der blev aldrig lavet en ansættelsesaftale og arbejdsgiveren er ikke medlem af en arbejdsgiverforening og har ikke indgået lokaloverenskomst. I starten troede 3F, det var en formsag at få ham til at lave lønsedler og betale den sidste månedsløn, men da han på forskellig vis prøvede at undgå 3F s henvendelser, opgjorde de i et brev den tilgodehavendet udfra landbrugets overenskomst. Og Museum glemte at betale pensionsbidrag 3F skaffede kr. i pensionsbidrag til to medarbejdere på Stenaldercentret i Ertebølle. På Stenaldercentret i Ertebølle har man i 11 år glemt at betale arbejdsmarkedspension til medarbejderne. Og det er sket på trods af at bestyrelsen bag den selvejende institution har underskrevet en overenskomst, som indbefatter arbejdsmarkedspension. Museets daglige leder Vagn Pedersen, blev opmærksom på problemet allerede for 6-7 år siden.»jeg har med jævne mellemrum nævnt problemet for bestyrelsen. Men jeg var bange for, at museet måtte lukke hvis kravet blev trumfet igennem. Jeg har, jo selv været med til at starte museet og er stolt af hvad vi gennem årerne har bygget op, så det ville være ærgerligt, hvis jeg skulle være med til at lukke det,«siger Vagn Pedersen, der først for cirka et halvt år siden blev medlem af 3F.»Da jeg blev ansat, mente bestyrelsen af jeg skulle være organiseret i Ledernes Hovedforbund. Og jeg har gennem årerne søgt hjælp hos dem med problemet. Men der var ingen hjælp at hente. Det er jeg rystet over. Det var faktisk først da 3F kom på banen, at der skete noget,«siger Vagn Pedersen. Da museet skulle ansætte en ny medarbejder, henvendte medarbejderen sig i 3F for at spørge til overenskomsten. Og det blev startskuddet til en faglig sag om den manglende arbejdsmarkedspension. 8

9 Faglige sager Rene Brodersen og Vagn Pedersen, ansatte ved Stenaldercentret i Ertebølle. Sagen endte med, at museet måtte indbetale kr. i arbejdsmarkedspension for de to medarbejdere Vagn Pedersen og hans kollega Rene Brodersen.»Jeg har kun fået for 5 år, og jeg skulle egentlig have haft for 11 år. Men det er da bedre end ingenting, så jeg er glad for resultatet og glad for at have fået hjælp fra 3F,«siger Vagn Pedersen. Faglig sekretær i 3F Midtfjord tilføjer, at museet rent faktisk ikke havde pengene og måtte have hjælp fra Farsø byråd for at kunne betale medarbejdernes retmæssige arbejdsmarkedspension. PO Vikar-bureauet Koda Job måtte efterbetale kr. til polsk pige Polske Anna blev blandt andet snydt for ferie-fridagesbetaling. Og arbejdsgiveren trak et stort beløb fra hendes løn, som betaling for bofællesskab og transport. Anna meldte sig ind i 3F i Horsens og omegn, da hun gennem Kode Job, havde fået gartneriarbejde til almindelig løn og arbejdsvilkår. Mens hun arbejdede for Koda Job, opdagede hun, at der manglede en stor del af hendes løn. Fagforeningen gennemgik hendes lønsedler, ansættelsesbevis og kontrakter, der var skrevet på både polsk og engelsk. I kontrakten stod der, at både bolig og transport var gratis. Ikke desto mindre betalte Anna for begge dele. Og det var selvom hun rent faktisk slet ikke gjorde brug af bofællesskabet, hun boede nemlig hos sin kæreste. Fagforeningen stillede et krav på kr. for manglende løn- og feriefridagsbetaling, samt tilbagebetaling af diverse andre betalinger. Da Anna havde kørt sine kolleger til og fra arbejde, mente fagforeningen også, at det måtte beregnes som arbejdstid. Da der var et par uger, hvor Anna ikke havde kørt kollegerne på arbejde, endte det med et forlig hvor Koda Job måtte betale Anna kr. Vilvorde Vilvorde Roskilde Tekniske Skoles grønne afdeling Vilvorde har masser af uddannelser for hoved og hænder... Aktuelle kurser på Vilvorde Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner Ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse Anvendelse af stauder i grønne anlæg Træer og buske om sommeren Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Ressourceberegninger ved hjælp af grønne anlæg Vedligeholdelse af væksthusteknik og -udstyr Planteproduktion Form. og produktion til viderekultur af småplanter Plantedyrkning i væksthus og planlægning Blomsterbinding 17 ugers grunduddannelse Kontakt uddannelses- og erhvervsvejlederne for yderligere på telefon , hverdage , hvis du vil vide mere. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Telefon for en grøn fremtid Roskilde Tekniske Skole 9

10 Faglige sager Anlægsgartnervirksomhed glemte pension til voksenelev Virksomheden måtte efterbetale kroner i bod og manglende pension En elev som havde gennemført hele sin uddannelse hos anlægsgartnervirksomheden Højer Anlæg, i Københavnsområdet, havde ikke fået indbetalt arbejdsmarkedspension under uddannelsen. Anlægsgartneroverenskomsten 15 stk. 4 præciserer, at voksenelever senest efter 6 måneders elevtid har ret til indbetaling af arbejdsmarkedets pension, men det havde virksomheden overset. Ved en gennemgang af lønsedlerne konstaterede 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, at medlemmet havde kroner til gode i pension, hertil kom manglende renter på kroner, samt en bod til fagforeningen for brud på overenskomsten. Samlet blev efterbetalingen på kroner. Det lønner sig Mange år før efterløn eller folkepensionen kan indbetalingen til en arbejdsmarkedspension virke uinteressant, men indbetalingen til den overenskomstaftalte pension er i dag så høj, at det har stor betydning for økonomien i alderdommen. Efterbetalingen for anlægsgartnereleven hos Højer Anlæg, som i dag er 40 år medfører at værdien øges fra kroner til kroner, hvis han går på efterløn som 63-årig.»Voksenelever og alle andre som har krav på indbetaling af arbejdsmarkedspension bør derfor være meget opmærksomme på, om virksomhederne husker at foretage indbetalingen. 3F sikrede Hans G. Jørgensen kroner i manglende pensionsbidrag, som arbejdsgiveren glemte at indbetale under hans uddannelse. Det lønner sig at tjekke sin lønseddel«, udtaler faglig sekretær, Flemming H. Grønsund, fra 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening. PO Overenskomsten gælder også virksomheder der er udmeldt af en arbejdsgiverforening Anlægs- og entreprenørvirksomheden GEAH, som havde udmeldt sig af Danske Anlægsgartnere, i juli måned 2006, troede at deres forpligtelser overfor anlægsgartner overenskomsten derved var ophørt. Men uanset om virksomhed ikke længere ønsker at være tilknyttet en arbejdsgiverforening, skal virksomheden, også efter udmeldelsen, følge overenskomstens bestemmelser indtil den ved konflikt eller enighed med 3F, bliver frigjort fra aftalen. På den baggrund konstaterede 3F, at GEAH manglede indbetaling af pension for flere medarbejdere for i alt ca kroner. Ved fagforeningens henvendelse blev forholdene bragt i orden og virksomheden indgik på fortsat at følge overenskomsten. FG Skovarbejder aflønnet som rengøringsassistent Fik efterbetalt kroner i manglende løn. ISS Park- og Landskabsservice aflønnede gennem flere år en faguddannet skovarbejder efter virksomhedens rengøringsoverenskomst. Medarbejderen kontaktede 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København da han undrede sig over den lave løn. Fagforeningen gennemgik lønsedlerne fra hans ansættelsesstart i marts 2004 og konstaterede, at skovarbejderen blev aflønnet efter den forkerte overenskomst. Samtidig konstaterede fagforeningen, at ISS havde glemt at indbetale pension for den ansatte de første 6 måneder af ansættelsen hvilket medførte en efterbetaling på kroner. Den samlede efterbetaling blev opgjort til ,00 kroner og ISS indvilligede i at efterbetale det fulde beløb, og overføre skovarbejderen til den korrekte overenskomst. ISS måtte på baggrund af den manglende pensionsindbetaling også efterbetale lønmodtagerens egetbidrag på kroner uden, at kunne modregne i den ansatte løn. FG 10

11 Faglige sager Dyrk en grøn fremtid! Landbrugsskolen & Gartnerskolen tilbyder Ungdomsuddannelse Opkvalificering Efteruddannelse Uddannelse Du kan tage en uddannelse som fx anlægsgartner, anlægsplejer eller greenkeeperassistent. Få mere at vide hos Helle Hjort: Opkvalificering og efteruddannelse Hos Selandia kan du opkvalificere og efteruddanne dig inden for gartneri eller naturpleje. Få mere at vide hos Marianne Lindblom: Elev fik i overtidsbetaling 3F-Roskildegnen har for nylig rejst betalingskrav på overfor en landmand i Osted. Sagen drejer sig om den 20-årig Tanja Jørgensen, som var elev hos landmanden og ikke fik den overtidsbetaling udbetalt, som hun havde krav på. Det var pigens far, som i november henvendte sig til os, fordi hans datter arbejdede hver anden lørdag og også på søn- og helligdage uden ekstra betaling. Hun havde henholdvis 37½ timers arbejdsuge og en 45 timers. Far og datter ville helst vente med at rejse betalingskravet, til hun var færdig med sin et-årige uddannelsesaftale og altså ikke arbejdede mere hos landmanden, fortæller Kaj Mikkelsen, faglig medarbejder i 3F- Roskildeegnen. Tanja Jørgensen, der i dag går på skole, har fået udbetalt de for overtidsbetalingen. TBL Snydt for voksenløn Selandia Center for Erhvervsrettet Uddanelse er ét af Danmarks største uddannelsescentre med mere end 50 ud dan nel - ser. Fordelen ved et stort center er bredden i uddannelserne, der giver dig mulighed for at vælge det forløb, der passer til dig. Samtidig prioriterer vi det nære faglige miljø højt. Du vil altid føle dig hjemme på Selandia, hvor du er med til at præge dagligdagen på enten Er hvervs sko len, ErhvervsAkademiet, Erhvervs gym na si et eller Erhvervskursuscentret. C.A. Olesensvej Slagelse Laboranteleverne på virksomheden LabScantox i Lille Skensved var over 25 år og fik voksenløn, og derfor undrede det dyrepasserelev Pernille Andersen, der også var fyldt 25, at hun fik betydeligt mindre i lønningsposen samme sted. Hun kontaktede sin lokale 3F-afdeling og kom til et møde for at få svar på sine spørgsmål.»vi gennemgik hendes uddannelsesaftale og kiggede på overenksomsten. Den anbefaler, at der bliver betalt voksenløn, og jeg kunne regne ud, at det for Pernilles vedkommende drejede sig om en regulering på seks måneder. Hun havde fået kroner, men skulle have haft , så det var noget af en forskel. Pernille ville helst selv forelægge hendes arbejdsgiver problemet, så det aftalte vi, at hun gjorde.og to dage efter blev jeg ringet op af hendes overordende, som sagde, at der var sket en fejl, og at de selvfølgelig var økonomisk ansvarlige. Virksomheden ville gerne have et møde med os, fordi de gerne ville have drøftet andre ting i overenskomsten, som de indrømemde, at de ikke var»så stive i««, siger Kaj Mikkelsen, faglig medarbejder i 3F-Roskildeegnen. Pernilles kollega Stine Lindgreen, som også er dyrepasselev i samme afdeling, fandt ud af, at hun heller ikke havde fået udbetalt voksenløn, så nu glæder begge elever sig til, at reguleringen bliver udbetalt. TBL Trailerkort tur retur Aftale om betalt trailerkort endte med skjulte trusler og fyreseddel En anlægsgartner ansat hos HedeDanmark indgik en aftale om, at virksomheden skulle betale den ansattes trailerkort mod, at han garanterede at blive i virksomheden et år efter, at kørekortet var erhvervet. Den ansatte nåede at få trailerkortet, inden arbejdslederen præsenterede den skriftlige traileraftale for ham. Desværre havde indholdet i aftalen i mellemtiden ændret karakter således, at HedeDanmark også kunne slippe ud af aftalen, hvis medarbejderen blev opsagt inden 1 år. Anlægsgartneren protesterede, men fik besked om, at hvis han ikke tiltrådte aftalen ville omkostningerne til trailerkortet på kroner blive modregnet i hans løn. Truslen medførte, at gartneren under protest underskrev aftalen. Få dage senere modtog gartneren en opsigelse. HedeDanmark gjorde samtidig krav på refusion af beløbet til trailerkortet. 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening kontaktede HedeDanmark og oplyste, at aftalen er indgået under falske forudsætninger og, at virksomheden havde overtrådt aftaleloven. For at undgå rykkergebyr havde anlægsgartneren imidlertid allerede indbetalt beløbet. Men på baggrund af fagforeningens henvendelse erkender HedeDanmark, at der er sket en fejl og refunderer beløbet. FG 11

12 En grøn arbejdsplads Vi er her for dyrene Som dyrepasser for forsøgsdyr vænner man sig hurtigt til, at dyr kommer og går. Det er en barsk virkelighed, men dyrepassernes job er det samme som alle andre steder. Der skal passes godt på dyrene, og de må ikke lide. Af Pia Olsen Dyrepasser Pia Sørensen bliver ofte konfronteret med folks fordomme, når hun fortæller om sit arbejde. Hun passer nemlig forsøgsdyr på Panum instituttet.»folk forestiller sig de frygteligste ting om dyr, der er spændt op og mishandlet på alle mulige måder. Men sådan er virkeligheden ikke. Vi passer godt på dyrene her og har en meget høj etik i forhold til, at de ikke må lide,«siger 32-årige Pia Sørensen. Der er cirka 40 dyrepassere og dyrepasserelever ansat på Panum instituttet. Og de passer et rigt udvalg af dyr: Skildpadder, mus, rotter, kaniner, katte, høns, frøer og grise. Dyrene bruges til mange forskellige forsøg, eksempelvis har rotterne sukkersyge, skildpadder og katte bruges til forskning i rygmarv og nervebaner, og grisene bliver opereret. Skildpadderne bruges til forskning i nervebaner. Små sumpskildpadder som Panum har fået fra Københavns Lufthavn, hvor nogen forsøgte at smugle dem ind i Danmark. Zoologisk have sagde nej tak til skildpadderne, men på Panum kunne de godt bruge dem. Inden nye mus bruges til forsøg, isolerer man dem i et sterilt plastiktelt for at se om de eventuelt udvikler sygdomme. Kun raske mus kan bruges.»når man arbejder her, bliver man naturligvis nødt til at forholde sig til, hvordan man har det med dyreforsøg. Personligt er jeg glad for, at lægestuderende ikke øver sig på mennesker, når de eksempelvis skal lære at operere. I andre tilfælde har jeg også selv lagt krop til forsøg. Jeg har været på forskellige diæter og fået taget blodprøver. Det er jo sådan forskerne bliver dygtigere til at behandle os, når vi er syge,«siger Pia Sørensen. Dyrepasser-jobbet er en gammel drøm Ønsket om at blive dyrepasser har Pia haft helt siden hun var barn. Hun elskede hunde og drømte om at arbejde på en hundepensionat. Men den slags jobs er der desværre ikke mange af. Det er altid de almindelige dyr som hunde, katte, grise og køer, der har været Pias foretrukne.»jeg har aldrig været specielt interesseret i de eksotiske dyr. Mit yndlingsdyr er hunde, og dem har vi heldigvis ikke herinde, det ville nok være lidt svært for mig. På arbejdet er det grisene, jeg er gladest for at passe,«fortæller 32-årige Pia Sørensen. Det er meget forskelligt, hvor lang tid dyrene er på Panum, det kan være alt fra et år til en uge. Som dyrepasser kan det ikke undgås, at man kommer til at knytte sig til nogen af dem.»der er jo altid nogle af dyrene, som man falder mere for end andre. I øjeblikket har jeg en gris, som vi kalder Tøsen og mine kollegaer kalder den Pia s gris. Allerede første dag den var her, var det mig, den fattede tillid til og det kunne jeg ikke stå for. Men jeg er også professionel og ved, at når det er tid, så er det tid.«siger 12

13 En grøn arbejdsplads Tøsen som Pias kolleger kalder for Pias gris. Pia, der også er vild med den lille hvid- og grå-stribede kat, Emily.»Alle vores katte har navne, og vi har hver vores favorit. Kattene bliver brugt til rygmarvsoperationer. Jeg har set sådan en operation en gang og det ser voldsomt ud. Men kattene lider ikke, for de bliver gjort hjernedøde inden indgrebet, så det er kun deres reflekser der virker. Men det er da klart, at den kat jeg bedst kan lide, ikke er den første jeg sender op på operationsbordet,«siger Pia Sørensen med et skævt smil. Vi er på dyrenes side Det er dyrepasserne og dyrlægen, der beslutter om et dyr skal aflives.»vi er her for dyrene, og hvis vi vurderer, at et dyr lider, så træffer vi beslutningen om at aflive det. Forskerne kan sagtens finde på at argumentere imod en aflivning og sige, at de jo har postet mange arbejdstimer Pia Sørensen hos hønsene. Hønsene får forskellig kost og så undersøger man tarmenes saltindhold. og penge ind i et forsøg. Men det er os, der skal gå og kigge på dyrene, så vi afliver dem, uanset hvad, hvis vi synes de lider for meget. Sådan er det bare,«siger Pia Sørensen, der i flere tilfælde har oplevet, at dyr blev aflivet, også selvom forskeren gerne ville have afventet dyrets udvikling.»vi smertebehandler dyrene, hvis de er blevet opereret. Dyr kan have smerter ligesom mennesker, og i det hele taget kan de have det ligeså skidt, som når vi andre er syge. Det er nemt at se om dyret trives eller ej. Hvis det ikke spiser som normalt, så ved vi, at der er noget galt,«forklarer Pia Sørensen. Ingen dyr slipper derfra i live Alle dyrene på Panum bliver aflivet og destrueret, når forsøget med dem er færdigt.»vi kan ikke risikere, at dyr kommer herfra med en eller anden bakterie. En del af dyrene bliver også købt i udlandet. Vores katte kommer eksempelvis fra USA, for der er ingen i Danmark, der opdrætter katte til forsøg. Og vores skildpadder er afrikanske sumpskildpadder, som ikke skal blande sig med dansk natur. Derfor bliver alle dyr herfra aflivet,«forklare Pia Sørensen. Alle dyr bør have samme gode behandling, mener Pia Sørensen.»Jeg giver ikke dyrene ekstra kærlighed, fordi de er forsøgsdyr. Alle dyr har krav på respekt og omsorg, det er min holdning,«siger Pia Sørensen, der er meget glad for at arbejde på Panum.»Det er en rigtig god arbejdsplads. Vi har det godt med hinanden og har også forskellige arrangementer, hvor vi hygger os uden for arbejdstiden,«slutter Pia Sørensen. Her havner alle dyrene. 13

14 Offentligt ansatte Svar på sidste nummers leder: Staten som Fupfirma? Af skovløber, fællestillidsmand og næstformand i Skov og Naturstyrelsens Hovedsamarbejdsudvalg Hans Okholm Silkeborg 3F Sådan var overskriften i februar-nummeret af grønt- 3fpunkt, hvor lederskribent Flemming H. Grønsund harcelerer over, at statsskoven har»lejet«polsk arbejdskraft uden løn. Samt antyder, at Skov og Naturstyrelsens ledelse dermed kvalificerer sig til fangevogter på Guantanamo. Skov og Naturstyrelsen udbasuneres som kriminelle og hælere, der bevidst forsøger at snyde sig til billig, udenlands arbejdskraft. Som valgt fællestillidsmand for statsskovarbejderne i Skov og Naturstyrelsen, og som næstformand i Skov og Naturstyrelsens Samarbejdsudvalg finder jeg det uhyrligt at skulle være vidne til den form for argumentation. Heldigvis har forbundet 3F en noget anderledes opfattelse af måden at forhandle og samarbejde på end Flemming H. Grønsund. Og det betyder, at der kan forhandles og ændres på de aftaler, som skal forbedre situationen for både ansatte og de mennesker, som er ansat hos entreprenører, som får opgaver i Skov og Naturstyrelsen. Det ville ikke ske hvis Flemming H. Grønsunds holdning var gængs. Derom ingen tvivl og jeg ville heller ikke være medlem i et sådant foretagende. Sagen set fra min side I foråret 2006 foreslog direktøren i Skov og Naturstyrelsen mig at lave en aftale, hvor vi indarbejdede ILO konventionens regler om løn efter danske regler i alle de kontrakter, som blev udbudt fra Skov og Naturstyrelsen. Situationen for Skov og Naturstyrelsen er den, at vi skal udbyde en stor del af vores arbejdsopgaver. Det forlanger regeringen. Og vi må ikke byde på egne opgaver. Derfor var formålet med aftalen at sikre ordentlige løn og arbejdsforhold for dem, som var ansat af de entreprenører, som Skov og Naturstyrelsen entrerede med. ILO aftalens regler blev indarbejdet, og der blev indarbejdet en klausul om, at overholdt man ikke aftalen, kunne Skov og Naturstyrelsen opsige kontrakten. Kære Hans Jeg har forståelse for, at du finder min leder provokerende, og har ikke forventninger om, at du skal være enig i alle mine betragtninger. Jeg er også opmærksom på, at staten er blevet pålagt at udbyde en del af sine opgaver til private virksomheder, hvilket er økonomisk uansvarligt og dybt problematisk. Men det ændrer ikke ved, at de virksomheder, som får udført arbejde af fremmede entreprenører har et større ansvar, særligt når virksomhederne kommer fra Østeuropa, hvor erfaringerne viser, at der ofte er problemer med at overholde reglerne om løn og arbejdsforhold. I den pågældende sag er der tale om en stor opgave med mange ansatte, og her burde Statsskoven efter min opfattelse udvise støre bevågenhed. Vi oplever samme problemer med store danske entreprenørvirksomheder, som også får udført opgaver af udenlandske virksomheder som byder deres ansatte kummerlige forhold. Deres udmeldinger er de samme, som vi hører fra Statsskoven, om at man ikke har noget ansvar. Manglen på medansvar betyder, at vores kollektive overenskomstgrundlag på sigt bliver udhulet, og derfor er vi, nødt til at stille større krav til arbejdsgiverne, der benytter eksterne entreprenører. Det er blandt andet et af hovedtemaerne ved forårets overenskomstforhandlinger på bygge og anlægsområdet. Det er en god idé, at I har indarbejdet ILO s konventioner i jeres udbudskontrakter, det gør jeres etiske retningslinier synlige. Det skal dog tilføjes, at Danmark i 1992 underskrevet den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Danmark har endvidere ratificeret de fleste af rettighederne i Den europæiske Socialpagt og ILO s konventioner, så derved har statens virksomheder vel også et særligt ansvar for at følge de regler, man selv har tilsluttet sig. Venlig hilsen Flemming H. Grønsund, Redaktør grønt3fpunkt Mig bekendt, er der ganske få offentlige virksomheder, som har indarbejdet ILO aftaler i deres udbudsmaterialer. Det var faktisk det, der var intentionen, både fra min og Skov og Naturstyrelsens side. Set i bakspejlet 14

15 Offentligt ansatte er der ingen tvivl om, at aftalen kan og skal forbedres. Det har alle i Skov og Naturstyrelsen interesse i. I fremtiden vil der nemlig fortsat blive udbudt opgaver, som firmaer byder på. Og de kan have ansat arbejdskraft blandt andet fra Polen. Det er jo ikke kriminelt, hvis bare de bliver behandlet ordentligt. Et møde med det på dagsordenen har været aftalt siden 1. november Forkortet af redaktionen. Aldrig igen Udenlandsk arbejdskraft i statsskovene sikres bedre Af Ingrid Pedersen Firmaer, der i fremtiden vinder udbud på arbejde i statsskovene, skal ikke regne med, at de kan hente billig, illegal arbejdskraft til at udføre arbejdet. 3F og Skov- og Naturstyrelsen, vil samarbejde om, at en sag som den i Nordjylland, hvor polakker arbejdede under slavelignende forhold, ikke gentager sig ved kommende udliciteringer.»vi troede selvfølgelig, at vi havde sikret os med den aftale, Samarbejdsudvalget lavede, som bl.a. siger, at ILO-konventioner skal overholdes,«siger forhandlingssekretær i 3F, Hanne Gram. Detaljerne i den nye aftale med Skov- og Naturstyrelsen er endnu ikke på plads, men Hanne Gram regner med, at det fremover bliver en del af kontrakten, når statsskovene udbyder arbejdsopgaver, at der bliver tilbageholdt penge til arbejdet er afsluttet. Viser det sig så, at kontakten bliver misligholdt, og de ansatte bliver snydt i løn, kan pengene hentes i det tilbageholdte beløb. Hun forventer desuden, at de ansatte bliver sikret mod at skulle betale ublu summer for indkvartering og transport til arbejdsstedet.»det nytter jo ikke noget at sikre dem en anstændig timeløn, hvis de bliver tvunget til at betale alt for dyrt for logi og mad,«understreger hun. Hvem arbejder hvor Desuden skal tillidsrepræsentanten orienteres om, hvilke firmaer, der har fået arbejdet, og hvor og hvornår de arbejder, og de enkelte medarbejdere skal have et skema, hvor løn og andre forhold er beskrevet. Den ansatte skriver under på skemaet og tillidsrepræsentanten får kopi. Hvis tillidsrepræsentanterne er usikre på, hvordan de skal forholde sig overfor udenlandske ansatte, kan de henvende sig i 3F og få hjælp, og 3F-afdelingerne bør i fremtiden lave lokaloverenskomst med de firmaer, der vinder arbejdet.»der har tidligere været lidt usikkerhed om, hvordan de skulle gribe den slags sager an. Det er der forhåbentlig ikke mere,«siger hun. Hanne Gram understreger, at forbundet tager afstand fra lederen i forrige nummer af grønt3fpunkt, men hun er glad for, at 3F i Ålborg afslørede de ulovlige forhold.»den megen fokus på den pågældende sag betyder, at Skov- og Naturstyrelsen vil gøre alt for at undgå, at noget lignende sker igen,«vurderer hun. Hun nævner, at hun gerne ser, at firmaer, der én gang har brudt reglerne, bliver afskåret fra at få arbejde en anden gang.»men det er nok svært at få igennem,«indrømmer hun. Hanne Gram understreger, at en offentlig virksomhed aldrig er forpligtet til at tage det billigste tilbud, når arbejdsopgaver sendes i udbud. Pligt Politiet har besluttet ikke at rejse tiltale mod Skov- og Naturstyrelsen, og det skuffer Allan Busk, næstformand i 3F, Ålborg, der opdagede de ulovlige forhold i de nordjyske statsskove.»vi synes, Skov- og Naturstyrelsen har svigtet sin tilsynspligt. Vi mener en statsinstitution har pligt til at holde øje med de fremmede entreprenører, de udliciter til,«siger Allan Busk. Også han forventer, at omtalen af sagen og den nye aftale mellem 3F og Skov- og Naturstyrelsen sikrer, at der ikke igen kommer illegal, underbetalt arbejdskraft i de statsejede skove. Fire ny anmeldelser Skov og Naturstyrelsen anmeldte 12. februar selv fire danske firmaer til politiet på grund af en mistanke om, at de fire firmaer også har anvendt ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Skov- og Naturstyrelsen ønsker ikke at oplyse navnet på de fire danske firmer. Kun er de er beliggende i Jylland og at de er meldt til politiet i Syd-og Sønderjylland og Midt- og Vestjylland. 15

16 Skovarbejdere Vi skal ikke bare passe os selv Mere fællesskab på uddannelsen og samarbejde mellem skolen og 3F. Det var resultatet af det første landsmøde for skovarbejderelever Af Tine Bjerre Larsen Sådan en mangler vi, tænkte Sune Storm Steinhardt, da han hørte, at murere, struktører og postarbejdere havde klubber, hvor de mødtes for at udveksle erfaringer. Skovarbejdereleverne er meget spredt geografisk, og derfor tog han i stedet for initiativ til et årligt landsmøde for alle 140 elever. Det første blev holdt i oktober 2006.»Der kom en tillidsrepræsentant fra Silkeborgs Statsskov, formanden for 3F talte om global solidaritet, og ungdomsafdelingen kom med et oplæg. Men vi havde også tid til at tale sammen og fandt ud af, at vi manglede fællesskab mellem holdene på uddannelsen«, siger Sune Storm Steinhardt, der er skovarbejderelev i Silkeborg kommune.»jeg ved ikke, om det er specielt for skovarbejderelever, at man holder sig for sig selv. Jeg tror, at det er»jeg gider ikke sidde med hænderne i skødet«, siger Sune Storm Steinhardt, skovarbejderelev og intiativtager til et årligt landsmøde for alle elever. en tendens i hele samfundet. De værdier, som vores forfædre har kæmpet for, opfatter mange bare som noget naturligt«. Ansættelsesstoppet i statsskovene skal ophæves For den 39-årige skovarbejderelev fra Silkeborg er det en selvfølge, at være medlem af en fagforening.»nogle af mine studiekammerater er medlemmer af andre fagforeninger, fordi de er billigere og forstår ikke, at de ikke kan hjælpe, når der opstår problemer. Andre har sådan en vestjydeagtig indstilling om, at»det bare koster penge«. Men det er vigtigt at stå sammen for at få gode forhold på lærepladserne og bedre løn. Jeg vil også gerne have det ansættelsesstop, der har været i statsskovene i 8-10 år, væk, fordi en masse viden går tabt. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor 40 procent af statsskovene i dag skal udliciteres«, siger Sune Storm Steinhardt. Han har fået flere til at melde sig ind i 3F, men er mest glad for, at det på landsmødet blev aftalt, at de faglige organisationer kommer ud og holder oplæg hver gang, et nyt hold skovelever starter på skolen.»der er behov for at få elevrepræsentanter fra hvert hold til at mødes til elevtræf en gang om året. Udover det faglige handler det om, at de tre hold, som starter om året, bliver rystet sammen, så vi får skabt en god stemning på uddannelsen«. På motorcykel til Bhutan Sune Storm Steinhardt er en af de ældre elever på skolen, men hans faglige engagement er ikke af nyere dato.»jeg gider ikke at sidde med hænderne i skødet. Hvis man vil have ting igennem, så må man råbe højt. Det har jeg altid gjort. Jeg har altid gerne ville være skovarbejder, men der er hele tiden kommet et job i vejen. Jeg har været stilladsarbejder, bryggeriarbejder og kranfører og rejst meget«. Når han er færdiguddannet om et år, skal rejselysten forenes med det faglige.»jeg skal på motorcykeltur til Bhutan. De er ved at lave et nyt skovskolesystem, og jeg vil tage ned for at give dem inspiration og dele ud af mine erfaringer. Kun at tænke på at tjene penge til mig selv, det siger mig ikke noget«. 16

17 Skovarbejdere Mødeindkaldelse Ordinær generalforsamling i Skovarbejdernes Landsklub Sted: 3F- Vejle. Sjællandsgade Vejle, tlf Dato: Den 20. april kl til ca. 14. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde inden 29. marts). 5. Valg til bestyrelsen: John Peitersen, Henry L. Nielsen ønsker ikke genvalg. EUD-elev Sune Steinhardt modtager genvalg. 5a. Bilagskontrollant for 2 år. Bilagskontrollant for 1 år. 5b. Valg til privatskovbrugets forhandlingsudvalg: På valg er: Per Thomsen, Kurt Kjær, Gustav G. Pedersen og Jens Kjeldsen. 6. Fastsættelse af kontingent for Evt. Herefter fremlægges bestyrelsens ændringsforslag til overenskomsten for privatskovbrug. Klubben er vært ved en let frokost på et passende tidspunkt. Alle medlemmer af Skovarbejdernes Landsklub kan deltage med stemmeret. Dog skal skyldig kontingent være betalt ved tilmelding. Søg din afdeling om refusion af rejseudgifter. Tilmelding til Per Thomsen, tlf , mobil , arbejde eller Henry Nielsen, tlf , mobil senest den 1. april På bestyrelsens vegne Kurt Kjær 40 år på Holsteinborg Forhenværende formand for skovarbejdernes landsklub, Ib Nielsen, har den 10. april 2007 været ansat på Holsteinborg, i 40 år, som skovarbejder. Han startede i 1967, som skovarbejder sammen med 16 andre. Siden 1975 arbejdede han som traktorfører og nu, som den sidste faste mand i skoven, går tiden med alt forefaldende arbejde. Os gamle i landsklubben husker dig, som en god og medlevende formand, der deltog i samarbejdet med de andre landsklubber. Når vi forhandlede overenskomst, var du med i diskussionerne. Du forstod, at uddelegere opgaverne i landsklubben, så andre også fik ørerne i maskinen. Når du, den 10. april fra kl. 13. sammen med fru Marianne, holder åbent hus på Næstved Landevej 765, skulle det ikke undre, om der står en flok af de mange, der gennem tiden har nydt jeres gæstfrihed. På landsklubbens vegne, Henry Nielsen 17

18 Landarbejdere Nye medlemmer på Agromek Standen på Agromek var en succes. Både lønmodtagere, landmænd, udenlandske medarbejdere og praktikanter besøgte flittigt 3F Af Ingrid Pedersen 14 nye medlemmer og omkring 30 unge under 18 år, der skal have forældrenes underskrift på indmeldelsen. Det var ét af resultaterne, da Jørgen Horsbøl Rasmussen og repræsentanter fra 3Fs grønne område deltog i landbrugets store erhvervsmesse, Agromek, i Herning en uge i slutningen af januar. 120 ÅR JUBILÆUM DANMARKS BEDSTE CIRKUS I år fejrer Cirkus Benneweis 120-års jubilæum med et fantastisk program med de allerbedste cirkusartister fra hele verden. Turnéen starter traditionens tro i Hillerød den 22. marts BESTIL BILLETTER PÅ TLF ELLER fik fat i rigtig mange både landmænd og lønmodtagere der havde spørgsmål om løn eller andre forhold, men som aldrig havde fundet vej til vores kontor,«siger Jørgen Horsbøll Rasmussen.»Det var en rigtig god måde at komme i kontakt med folk på,«siger han. En anden stor gruppe, der flittigt besøgte standen, var udenlandske medarbejdere og praktikanter, der ville sikre sig, at de fik den rigtige løn og i øvrigt ville vide, hvad en fagforening kan hjælpe med, hvis de får problemer med arbejdsgiveren. Jørgen Horsbøl Rasmussen nævner også, at han hilste på en del medlemmer, der i en periode har villet spare penge, og derfor har været meldt over i Kristelig Fagforening.»De finder så ud af, at når de skal have hjælp, kniber det. Så indser de, hvorfor kontingentet er lavere hos de gule, og så kommer de tilbage til os. De er meget velkomne,«fremhæver han. Alle, der var med til at passe standen, var meget begejstrede, og vil gerne deltage igen.»det er sjovt at møde medlemmer og diskutere med landmændene. Og så er vi her jo alle, fordi vi interesserer os for jordbruget, faget og alle de nye maskiner. Det er altid spændende at se, hvad der sker indenfor vores område, siger han. Vinder fra Vojens En landmandsfamilie fra Vojens vandt en rejse til Berlin, da den som én af 950 deltog i en quiz med forskellige spørgsmål om 3F og indsatsen for medlemmerne.»quizzen var udformet sådan, at man var nødt til at snakke med nogle af dem på standen for at finde svaret, så vi var i snak med rigtig mange mennesker,«siger forhandlingssekretær i Den Grønne Gruppe i 3F, Morten Fischer-Nielsen. Han er da heller ikke i tvivl om, at gruppen deltager igen næste år. Forbundet har i flere år ønsket at være med på Agromek, men har fået afslag på grund af pladsmangel på messen. Sidste år var 3F med for første gang, men i år var placeringen bedre, standen blev set og kontaktet af mange flere mennesker, og derfor blev deltagelse en meget større succes i år. 18

19 Af Sandie Hedegård Nielsen Jeg havde egentligt opgivet at få lov til det, jeg kom herned for, nemlig at passe delfiner. Hernede går der nemlig et år, før en trænerassistent får lov til at røre dyrene. Men så pludselig en dag, blev jeg smidt i vandet, ned til delfinerne. Jeg holdt fast i den enes finne, og så trak delfinen mig rundt i vandet. Jeg fik lov til at gøre nogle af de ting, som trænerne gør med delfinerne under showet. Delfinerne skubbede mig rundt ved at putte deres snude under mine fødder. Og så dansede jeg med dem i vandet. Det var en kæmpe oplevelse, som opvejer alle de gange jeg har vasket spande og gjort rent. Efter at de frivillige er vendt tilbage til skolen nu, hvor deres ferie er slut, har jeg fået lov til flere ting. Jeg har trænet de unge søløver og fodret en af delfinerne. Og jeg var med, da en af søløveungerne skulle opereres. I starten var jeg meget i tvivl, om jeg ville lære andet end at gøre rent, men med tiden har jeg fået lov til meget mere, end jeg havde drømt om. virker det ikke som om, at søløve- og delfinafdelingen arbejder sammen med resten af haven. Det er næsten som om, at de er en lille zoo for sig selv. Dyrepassere Jeg har danset med delfiner Efter to måneders praktik som dyrepasser i Lissabon ZOO er Sandie Hedegård Nielsen på vej hjem. Hun har lært utrolig meget. Ikke mindst hvorfor det er vigtigt med fagforeninger. Rejseskildring fra dyrepasserelev Dette er sidste rejseskildring fra dyrepasserelev Sandie Hedegård Nielsen. Du kan læse de første kapitler af Sandie s rejsebeskrivelser på under mappen»løn og arbejde«og»den Grønne Gruppe«Set i bakspejlet Jeg skulle have forberedt min praktik bedre. Folk hernede vidste ikke, hvad min arbejdsgiver derhjemme forventede af dem, og intet var planlagt for mig, da jeg kom. Det blev op til mig, hvad jeg ville lære, og jeg valgte at følge deres hverdag som var jeg en af deres trænerassistenter. At jeg tog herned er et af de bedste valg, jeg har truffet i mit liv. Jeg har fået suget en masse viden til mig og oplevet en anden kultur. Desuden har jeg fået en god anbefaling og er også blevet tilbudt job. En af trænerne spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme og arbejde hos dem, når jeg var udlært. Jeg var glad for tilbuddet, men først skal jeg hjem og afslutte min uddannelse. Jeg har lært meget Jeg har også fået et helt andet syn på Danmark. Før synes jeg, at vi betalte for meget i skat, men nu forstår jeg, hvorfor vi har den velfærd, som vi har i Danmark. Fagforeningen virker for mig endnu vigtigere nu, hvor jeg har set, hvor dårlige ansættelsesforholdene er andre steder. Her har de kun fire ugers ferie og ingen overarbejdsbetaling på trods af, at de arbejder over hver dag. Det som har gået mig mest på hernede er, at jeg er nødt til at spørge konstant, om jeg skal gøre ditten eller datten. Hvis jeg ser, at gulvet er beskidt derhjemme, så fejer jeg det. Men her skal man spørge om lov først, så man viser lederen respekt. Det er tydeligt, at der er et hierarki blandt de ansatte og frivillige. Hjemme i Odense ZOO arbejder de forskellige afdelinger sammen, når der er behov for det. Men her Delfinen Soda opfylder Sandies ønske om et ægte delfin-kys. 19

20 Fagligt 3F Århus Det er nu vi skal stille krav OK 2008! Der holdes følgende medlemsmøder hos 3F Århus Rymarken. Vi vil gerne have din tilmelding til nedenstående møder dagen før, så er vi sikre på, der også er mad til dig. Tlf /22 Gartneri og planteskole, Anlægsgartnerne, Golfbaner, Landbrug, indendørsbeplantning mv. Onsdag den 28. marts kl i mødelokalerne på Rymarken. Kommunale Gartnere Mandag den 19. marts kl i mødelokalerne på Rymarken Statens gartneriarbejdere, gartnere, dyrepassere, forsøgsmedarbejdere. Onsdag den 21. marts kl i mødelokalerne på Rymarken Dagsorden: 1. Hvad er der sket ved OK 2007 kort gennemgang at OK resultaterne 2. Hvordan er forhandlingssituationen for vores grønne overenskomster forberedelse møder og problemer. 3. Hvilke krav stiller vi til overenskomsterne. 4. 3F Kongres hvem skal vi indstille til forhandlingsudvalg? 5. Valg af repræsentanter til ekstraordinært delegeretmøde i Den Grønne Landsbrancheklub i 2. juni. 6. evt. Nøgleordet: Navn: Adresse: By: Arbejdsplads: 3F Afdeling: Vinder af sidste nummers krydsord Vinder af 2 biografbilletter blev: Søren Riis Andersen Æbleparken 14, st., 5270 Odense N Arbejder på»gartneriet Nordfyn«3F Odense GOPS Deltag i krydsorden og vind biografbiletter. Nøgleordet den markerede kolonne indsendes til Den Grønne Landsbrancheklub, co/3f Århus, Rymarken 4, postboks 1278, 8210 Århus V. eller på mail adressen, (i emnelinjen skrives krydsord), senest den 10. april Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 biografbilletter. 20

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Quick guide. til grønne elever 2008-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid.

Quick guide. til grønne elever 2008-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid. til grønne elever 2008-2010 voksenlærlinge indflydelse tvistighedsnævnet ferieregler prøvetid løntilskud overenskomst lønninger transportgodtgørelse skolehjem nyttige links praktikhåndbog overarbejde fridage

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vil du også tjekkes? Kom, lad os tjekke din lønseddel! Pengene ligger måske og venter på dig Det er ingen naturlov, at arbejdsugen er på 37 timer, eller at vi har

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2017 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere