fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig altid bestræbt sig på at give korrekte oplysninger. På den baggrund har der løbende været kontakter og korrespondancer, med Undervisningsministeriet for at sikre at vores forståelse af lønsystemet er sammenfaldende med ministeriets. Det er på den baggrund med nogen undren at vi ser det af UVM udsendte brev vedr. mulighed for funktionstillæg til forstandere på produktionsskoler. Vi troede at vi var i dialog!! Vi vil i det efterfølgende ridse lønsystemet for ledere ved produktionsskoler op. Intervalløn. Organisationsaftalen 6. Løn til ledere. Stk 1-4. Hovedløndelen intervallønsystemet giver sjældent anledning til drøftelser. Det er godt beskrevet i Organisationsaftalen, og relativt let forståeligt. Lønfastsættelsen skal efterfølgende sendes til godkendelse i Uddannelseslederne i UDF jf. organisationsaftalen Løntillæg. Da LP rejste spørgsmålet om løntillæg for nogle år siden, var det ikke et spørgsmål ministeriet umiddelbart var blevet præsenteret for, for nyligt. Ministeriet havde i 2002 udsendt et bemyndigelsesbrev til produktionsskolernes bestyrelser. Heri bemyndiges bestyrelserne til at indgå aftaler med lederne om resultatløn samt tildeling af merarbejdsgodtgørelse Resultatløn. Bemyndigelsen er udsted på baggrund af fællesoverenskomsten. Fællesoverenskomsten kapitel samt bemyndigelsesbrev til produktionsskolerne af 14. februar 2002 afsnit A. Resultatløn. Resultatlønsaftalen skal efterfølgende sendes til godkendelse i Uddannelseslederne i UDF, jf. bemyndigelsesbrevet Merarbejdsgodtgørelse. Bemyndigelsen er udsted på baggrund at organisationsaftalen. Organisationsaftalen 3 Arbejdstid for ledere. Stk 1, samt bemyndigelsesbrev til produktionsskolerne af 14. februar 2002 afsnit B. Merarbejdsgodtgørelse til ledere 1

2 Tildeling af merarbejdsgodtgørelse er en bestyrelsesbeslutning Funktionstillæg. Baggrunden for funktionstillæget er organisationsaftalen og korrespondance mellem LP og Undervisningsministeriet. Organisationsaftalen 6. Løn til ledere. Bemærkninger side 11. Der kan ved lønfastsættelsen aftales midlertidige tillæg uden for intervallet. Brevveksling mellem LP og Forhandlingskontoret UVM: LP: Midlertidige tillæg uden for intervallet. Organisationsaftalens side 13: Der kan ved lønfastsættelsen aftales midlertidige tillæg uden for intervallet. Hvilke tillæg tænkes der på? Forhandlingskontoret: Midlertidige tillæg uden for intervallet: Der tænkes på funktionstillæg, som ophører når funktionen ophører. Da der er tale om midlertidige tillæg i forbindelse med lønfastsættelsen er følgende formentlig også gældende her. Lønfastsættelsen skal efterfølgende sendes til godkendelse i Uddannelseslederne i UDF jf. organisationsaftalen. I det for nyligt af Undervisningsministeriet udsendte brev til produktionsskolernes bestyrelser konkluderes der til slut i brevet at: Undervisningsministeriet skal således betone, at der ikke er adgang til at aftale varige løndele udover intervalløn til produktionsskoleforstandere. Heller ikke som funktionstillæg. Det vil sige at: Inervalløn er fast pensionsgivende løn. og at: Resultatløn, merarbejdsgodtgørelse og funktionstillæg er midlertidig ikke pensionsgivende løntillæg. LP: Definition og eksempler på funktionstillæg uden for intervallet. Jf. jeres tidligere svar. Forhandlingskontoret: Midlertidige tillæg uden for interval Funktionstillæg uden for interval kan f. eks. vedrøre særlige opgaver og funktioner samt rekruttering og fastholdelse i forbindelse med resultatløn(1), se bilag 2 i organisationsaftalen af 19. maj 2008 for ledere og lærere ved produktionsskoler. (1)(der nævnes resultatløn, men det er formentlig en skrivefejl. Der skal formentlig stå intervalløn for at give mening. LP) Det er vigtigt, at der er tale om tillæg/vederlag, der gives for en begrænset indsats/funktion, da aflønning af det normale arbejde ellers sker ved forhøjelse af lønnen inden for intervallet. Organisationsaftalen, Fællesoverenskomsten, Bemyndigelsesbrev mv. Ligger på foreningens hjemmeside. -0- (LP) 2

3 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august Tilmeldingsfrist den 1. april Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 06/02-14 Bestyrelsesmøde København 02/04-14 Bestyrelsesmøde Odense 05/05-14 Bestyrelsesmøde Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 3

4 Udklip. Fordi livet er en helhed Uddannelsesbladet Der er endnu et stykke vej op til det politiske mål om, at 95 procent af hver årgang tager en ungdomsuddannelse.... To af disse projekter er Klinkehuset under Sønderborg Produktionsskole og Pitstop under Varde Kommunale Ungdomsskole. udfordringende unge, der visiteres til Klinkehuset og Pitstop, har mange udfordringer.... Vi skal ikke længere grænse op til hinanden, men lappe ind over hinanden, og derfor skal den enkelte medarbejder være parat til at lægge sine faglige normer til side for at give plads til andre måder at gøre tingene på.... Der må som udgangspunkt ikke videregives oplysninger mellem selvstændige institutioner, og altså heller ikke mellem læge, psykolog og produktionsskole, medmindre der er tale om viden, der er nødvendig for, at man kan udføre sit arbejde.... Samtykkeerklæringen skal være specifik og udtrykkelig. Den unge skal altså vide præcis, hvad der bliver sagt til hvem.... De enkelte projekter har været dyrere end for eksempel en ordinær plads på en produktionsskole, men kommunerne har valgt at føre dem videre efter projektperiodens udløb. Sydbank giver penge til krigsudstyr Uge-Avisen Ribe STØTTE STØTTE - Blandt de unge elever på Produktionsskolen Lustrupholm er der opstået en stor interesse for at deltage i de kampscenarier, der er på stedet, samt den ligeså populære kamptræning.... Nu får vi muligheden for at give dem udstyr i kraft af donationen fra Sydbank, siger Bjørn Edelmann Nielsen, der selv er kriger og rådgiver for de unge på Produktionsskolen.... De tydelige grupperinger skaber tilhørsforhold, og det publikumsinvolverende skuespil får dermed væsentlig bedre rammer. Udstyret skal i vinterhalvåret bruges i træning for instruktører og elever, og i sommerhalvåret skal det indgå i den daglige træning med børn og unge blandt publikum. Produktionsskole åbner dørene Lokalavisen Hornsherred SKIBBY Produktionsskolen i Skibby vil gerne åbne dørene op for offentligheden. Derfor vil skolen i løbet af året afholde en række events, som alle bliver afholdt hver 2. onsdag i måneden. I februar afholdes der banko, mens Gitte Gilberg i marts holder foredrag om det bo sammen med en teenager. Hold dig orienteret om arrangementerne på Produktionsskoleleder stopper Ugeavisen Varde -Lige om lidt bliver jeg 64 år, og det er en forholdsvis høj alder til at blive ved med at arbejde med unge mennesker, funderer Peder Muusmann, der har valgt at opsige sin stilling som leder af produktionsskolen kaldet»hammeren«senest til sommer. Han har været med hele vejen fra start, da skolen i 1994 hed Blåbjerg Produktionsskole og via nogle år som Produktionsskolen Vest endte på 4 adressen Hammeren 3 -deraf tilnavnet.... -Jeg tror, det ville være gavnligt, hvis skoleperioden i fremtiden blev forlænget til to år. Det ville give ro til de unge og tid til afklaring af deres fremtid. Produktionsskole får ny forstander Frederiksborg Amts Avis HORNSHERRED: Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter (FPPU) i Skibby skal have ny forstander. Jørgen Nielsen har efter 2,5 år opsagt sin stilling som forstander for at tiltræde sit drømmejob som leder af skolevejledningen i Køge den 1. februar, og inden da arbejdede han som vejleder på produktionsskolen, oplyser Niels Elberling, der er formand for produktionsskolens bestyrelse Vi har fået 15 ansøgninger, der alle er velkvalificerede. Fem af dem kommer til samtale i morgen (tirsdag, red.), og så håber vi, at vi kan indstille én til jobbet overfor bestyrelsen, som holder møde onsdag, og hvis vi er rigtig heldige, kan vi nå at ansætte én til den 1. marts, men ellers til den 1. april, siger Niels Elberling. Kunstner udfordrer unges tankegang Vejle Amts Folkeblad GRINDSTED -For et år siden flyttede kunstneren Stine Ofelia Kildevang til Billund fra København.... Hendes første projekt skulle henvende sig til unge, og derfor havde hun i efteråret elever fra Produktionsskolen gennem projektet " Dig, mig og os," der handler om identitet.... -Det har været spændende, men anderledes. Det kan godt være lidt trættende, når man hele tiden skal tænke på at lave noget om, siger Melanie Højrup. Flytning skal give en ny start Aabenraa Ugeavis AABENRAA: Flyttekasserne er pakket og stablet oven på hinanden - og tomme bøjler vidner om, at det lakker mod enden for butikken " STU: en" i gågadens nordlige del.... " Vi er en produktionsskole for unge, der gerne vil ud i erhvervslivet.... Når de er hér i forretningen, så er det fordi vi gerne vil vise dem den virkelighed, de skal ud i. Det skal være et realistisk projekt, men hvor de unge er i fokus," forklarer Britta Westergaard. Det er ærgerligt at flytte, siger hun. Vred ex skabte uro Frederiksvark Ugeblad FREDERIKSVÆRK En ung mand skabte i torsdags uro på Produktionsskolen Nordsjælland, da han mødte op og ville konfrontere sin exkæreste og dennes nye kæreste med en kniv.... Derfor reagerede vi på det. Nu er vi ekstra opmærksomme, og møder han op igen, ringer vi igen til politiet. Det samme har vi opfordret de forudrettede til at gøre, hvis han er truende eller sender ubehagelige sms'er," siger Lübbert. Produktionshøjskolen fejrer 10 års meningsfuldt arbejde Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk BRØNDBY. 100 inviterede politikere, samarbejdspartnere og lærere var torsdag i sidste uge mødt op for at markere og fejre, at

5 Produktionshøjskolen i Brøndbyøster fyldte 10 år.... Tillykke fra Folkebladet.... Udover ni produktionsskoleværksteder tilbyder PHS en to-årig erhvervsgrunduddannelse (EGU) og en tre-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov. Læs mere om PHS på: phsbrondby. dk. To forskellige skoler til to forskellige grupper Viborg Stifts Folkeblad VIBORG: Fælles for Viborgs endnu ikkeeksisterende produktionsskole og det STU-tilbud (særligt tilrettelagt uddannelse, red.), der blev sat i verden i 2010, er, at de begge henvender sig til udfordrede unge. Mens den kommende produktionsskole bliver en selvejende institution, så er STUuddannelsen dog drevet af kommunen.... Hvor produktionsskolen fysisk skal ligge er heller ikke besluttet endnu, men banebyområdet har været på tale.... FaktaSTU og produktionsskole Man har politisk vedtaget, at der skal etableres en produktionsskole -den skal fungere som en selvejende institution Produktionsskolen henvender sig til»unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse«produktionsskolen skal forbedre målgruppens muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet STU-uddannelsen er»den særligt tilrettelagte uddannelse,«og den administreres af kommunen STU-uddannelsen blev etableret i 2010, og lige nu bruger man lokalerne på Vestervangsvej 4 Målgruppen for STU-uddannelsen er»unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov«. Fuld fart på borgerforeningen Herning Folkebla VORGOD-BARDE Siden borgerforeningerne i Vorgod og Barde blev slået sammen, er der kommet nyt liv i kludene, og formand Christian Christensen havde da også masser at berette på årets generalforsamling.... Skjern Produktionsskole fik opgaven med at lave holderne, og da bannerne kom, var der en projektgruppe til at tage fat.... I år fik vi pyntet gevaldigt op på Nørregårdsvej, og der ligger nu nogle store stammer, hvor kun fantasien sætter grænser for brugen.... I fællesforeningen har vi haft et møde om fordeling og tilskudsansøgninger, efter at idrætsforeningerne er slået sammen. Unge i Skibby samler lokalbefolkningen Lokalavisen Frederikssund, SKIBBY Fremover vil Produktionsskolens lokaler i Skibby blive benyttet til andet end eksempelvis mediegrafiks linje, køkken,-eller pædagogisk linje.... " Vi forsøger at lave nogle arrangementer, hvor folk kan have en ræssonerende tilgang til det de oplever," siger Maria Gram Poulsgaard og nævner forskellige foredrag, kreative værksteder og et arrangement som står i bilens tegn. " Kvinde kend din bil, vil dog ikke foregå her, men i stedet fra vores værksted i Frederikssund.... Men udover disse arrangementer vil det hele foregå på Produktionsskolen på Skuldelevvej i Skibby. 5 Produktionsskolen Lustrupholm for unge under 25 år Skærbæk Avis Produktionsskolen Lustrup -holm er et tilbud til unge under 25 år, som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.... God energi i køkkenet Produktionsskoleelever på linjen»køkken og Café«lærer om ernæring og samarbejde på køkkenlinjen, der også står for sommerens cafédrift på Ribe Vikinge -Center.... Den nye mand ved komfuret har allerede sat sit præg på køkkenet. Han lærer glad fra sig, uddelegerer opgaverne og er opsat på, at de unge skal støttes i deres evner. Produktionsskolen får ny formand Extra Posten Klaus Møller, som er formand for Nakskov Handel & Erhverv, har overtaget formandsposten i bestyrelsen for Lolland Produktionsskole efter byrådsmedlem Leif Luffe Nielsen.... -Jeg tror, vi har en god bestyrelse, og heldigvis også en skole, der kører helt straight. Der har aldrig været røde tal i regnskaberne, og vi har lige renoveret afdelingen i Maribo for over tre millioner kroner, fortalte Klaus Møller i sidste uge til Folketidende. Produktionsskolen er for unge, som ikke endeligt har besluttet sig for, hvilken uddannelse de vil have. NVPRO -nu som kunstskole By og Land SVINNINGE: Produktionsskolen NVPRO giver som de fleste andre virksomheder og institutioner løbende gaver i forbindelse med samarbejdspartneres forskellige mærkedage og har igennem flere år ønsket, at kunne give noget specielt med et særligt NVPRO-aftryk. NVPRO er en produktionsskole, som har elever i alderen år, der producerer i forbindelse med, at de bliver afklarede med, hvad vej de vil gå uddannelsesmæssigt.... Krop, stil og smedje De to linjer, som er involveret i kunstprojektet er Krop & Stil samt Smedelinjen. På Krop & Stil får den unge et bredt kendskab til frisørfaget og grundlæggende design. Bent gi'r op -alt skal væk Sorø Avis -Du kan lige så godt skrive det, som det er Løvegård, hvor vi havde friskole, og hvor vi efterfølgende kunne have lavet produktionsskole, er røget på tvangsauktion.... Byrådet har sagt nej til produktionsskole -også den, jeg så i stedet ville etablere på den tidligere Slaglille-Bjernede Skole.... -Jeg synes, det er synd for den gruppe unge mennesker, der kunne have noget rigtig positivt ud af produktionsskolen eller uddannelsescentret - blandt andet den gruppe, der bliver ved med at begå indbrud i den tidligere Netto-bygning og på Løvegård, siger han videre. Havnemøbel holder vandet tilbage Licitationen - Byggeriets Dagblad Først en uge efter Bodil-stormen i december blev Lemvig Havns urbane højvandssikring indviet, men

6 den var færdig nok til at kunne modstå vandmasserne, da stormen ramte.... -I sommer blev hele området brugt enormt meget Kommunens 5. klasser har dekoreret med mosaik, og derudover har produktionsskolen bygget møblerne på højvandsskærmen, så på den måde kan man sige, at det er blevet vores havn, siger han.... Herudover har Lemvig Maskin-og Køleteknik været med uvikler af porte, mens Produktionsskolen og WoodPro har været medudvikler af møbler. Aage Langeland

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014. Nr. 4. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl. 13.00

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012. Nr. 7. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en itrygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009. 58. årgang. Sørens død var en procedurefejl. ... side 6

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009. 58. årgang. Sørens død var en procedurefejl. ... side 6 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juni 2009 58. årgang Sørens død var en procedurefejl... side 6 Annonce 6 16 42 25 4 Kort nyt 5 Leder Flere penge til handicapboliger og bedre sagsbehandling

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet?

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet? NYHEDSBREV Svært at vende tilbage til arbejdet? Både på Facebook og i rådgivningssamtalerne fylder det, hvornår I skal vende tilbage, hvordan arbejdsgiverne håndterer jeres tab, og det faktum, at mange

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre

FOKUS PÅ AUTISME. Beskæftigelse skal udfordre FOKUS PÅ AUTISME Beskæftigelse skal udfordre Læs temaartikel side 6 Leder: Alting koster... 2 Kommunalreformen et år er gået... 4 Tema: Uddannelse og beskæftigelse skal udfordre... 6 Tema: Hvad betyder

Læs mere

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang NR. 1 JANUAR 2006 13. ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere