Køb Forældreforeningens vin - og hjælp os med at hjælpe børn og unge med kræft og deres familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb Forældreforeningens vin - og hjælp os med at hjælpe børn og unge med kræft og deres familier"

Transkript

1 .. Postbesørget blad (8245 ARC) Postboks 55, 8464 Galten Tlf Køb Forældreforeningens vin - og hjælp os med at hjælpe børn og unge med kræft og deres familier Forældreforeningens fortræffelige vine kan købes af alle, der kan lide gode vine og samtidigt ønsker at støtte et godt formål. Alle indtægter fra salget går ubeskåret til Forældreforeningens arbejde. Flaskerne er forsynet med Forældreforeningens egen præsentable etiket med guldpræg, og på bagsiden fortælles ganske kort om foreningens formål. Yderligere oplysninger om vinene samt bestillingsmateriale kan fås ved henvendelse til vort sekretariat eller ved at besøge vores hjemmeside - se side 30 her i bladet. 32

2 Børn & unge med kræft Nr. 42 November 2001 ISSN X Du kan bl.a. læse om: Unge på træf i Sønderjylland, side 4 Giv plads til vreden, side 18 Spar i skat, side 28

3 Nr. 42. November årgang ISSN X eksemplarer Forsidefoto: Ole Laasby Bladet Bladet udgives af Forældreforeningen børn & unge med kræft. Eftertryk og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Forældreforeningen deler ikke nødvendigvis holdninger og synspunkter, der gives udtryk for i signerede artikler, ligesom vi ikke påtager os ansvar for indholdet heri. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller bearbejde manuskripter, der indsendes uopfordret. Bladet er trykt på dansk produceret genbrugspapir i et oplag på eksemplarer. Bladet udkommer 4 gange om året og distribueres til alle forældremedlemmer, CanTeen-medlemmer, ungdomsmedlemmer/ Senvirkningerne samt støttemedlemmer og diverse kontaktpersoner. Bladet udleveres ligeledes til alle interesserede via Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscentre samt behandlingshospitaler og ambulatorier. Ydermere sendes bladet til relevante interesseorganisationer, institutioner, samarbejdspartnere, sponsorer og de større biblioteker, lægekredsformænd, amter og kommuner samt medlemmer af Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger. Endelig sendes bladet til en fast kreds af journalister såvel indenfor den trykte presse som de elektroniske medier samt en række personer og organisationer indenfor de sociale og sundhedsmæssige områder. Tak! En stor tak til Kræftens Bekæmpelse som med økonomisk støtte er med til at finansiere udgivelsen af bladet....og husk nu! Næste ordinære udgave af bladet kommer i marts måned 2002, og materiale til dette nummer skal sendes ultimo januar til: Forældreforeningen børn & unge med kræft Århusvej 195 Postboks Galten Tlf.: Fax: Att.: Kurt Hansen, ansvarshavende redaktør. Indholdsfortegnelse: Leder Unge fra Midt- og Nordjylland på træf i Sønderjylland Ideen bør brede sig Nyd et dejligt ophold i Ferieboligen Nyt i noter & forskning Kejserens nye bukser og Klodshans Familieweekend og Ungdomstræf i Nordjylland Kaspers børneside Giv plads til vreden Patrick og Prinsen Forældreforeningens telefontider CanTeen brygger på en hjemmeside Brev til Heidi Kender du mig? Hvad koster et lyspunkt? Lokalbestyrelser, landsbestyrelse og forretningsudvalg Bliv medlem af Forældreforeningen Noget om Forældreforeningen Sådan kan din virksomhed støtte Køb Forældreforeningens vin

4 Leder: Samvær skaber samværd Når et barn bliver ramt af en kræftsygdom, indvirker det gennemgribende på hele familiens liv, og denne indvirkning bliver ikke mindre efterhånden som dagene, ugerne, månederne og årene går. Den børnekræftramte familie lever under fundamentalt anderledes vilkår end andre familier. For de kræftramte børn og unges vedkommende er det først og fremmest skolegangen eller uddannelsen der bliver afbrudt, men også forholdet til kammerater og eventuelle kærester bliver påvirket. Det samme gør et aktivt fritidsliv med f.eks. sport, spejder osv. For forældrene bliver tilværelsen også rystet i sin grundvold. Alle dagligdags rutiner og forholdet til omverdenen må tages op til revision, og at få et nogenlunde normalt liv, herunder arbejdslivet, til at hænge sammen, er en opgave i sig selv. Det samme gør sig gældende for familiens økonomi, der jo som oftest er baseret på stabile indkomster fra begge. Forældrene er som oftest nødsaget til at tage orlov fra arbejdet på skift for at kunne være sammen med deres barn enten hjemme eller under barnets langvarige hospitalsophold. Når endelig barnet har en behandlingsfri periode, kan familien heller ikke leve et normalt socialt liv i samvær med andre familier. Det skyldes risikoen for, at det immunsvækkede barn bliver smittet med f.eks. forkølelse, der kan få katastrofale følger for det videre behandlingsforløb. Det er således ikke nogen let tilværelse, der møder familien, når et barn får en kræftsygdom. Forældreforeningen børn & unge med kræft formidler bl.a. personlig kontakt og støtte til børnekræftramte familier. Det gør foreningen f.eks. ved at afholde en række faglige, sociale og rekreative arrangementer, hvor medlemsfamilierne kan mødes med andre familier, der er i samme situation. Disse arrangementer er højt værdsat af foreningens medlemsfamilier, der jo alle har et indgående kendskab til børnekræft og specielt deres barns sygdom, dens behandling og konsekvenser. Der er således ikke det store behov for alenlange forklaringer, og foreningens medlemsfamilier kan derfor umiddelbart samles om at udveksle erfaringer om alle de problemer, de møder i dagliglivet og ikke mindst i følelseslivet. Mange mennesker har svært ved at tale med selv de nærmeste pårørende om følelser som bl.a. angst og sorg. Det skyldes måske, at disse følelser er så svære at sætte i ord. Når børnekræftramte familier mødes, er alle stillet lige. De har samme erfaringer, og de har oplevet den samme angst. Derfor opstår der i Forældreforeningen børn & unge med kræft et fællesskab, der medfører at mange familier også mødes i en form for selvhjælpsgrupper udenfor Forældreforeningens regi. Når det er svært for voksne at tale om f.eks. angst og sorg med selv de nærmeste pårørende, er det ikke mindre vanskeligt for unge, der har eller har haft en kræftsygdom. De føler, at ingen forstår dem og deres problemer, heller ikke forældrene. Men det gør de andre unge i ungdomsgruppen CanTeen, der er et tilbud til unge, der har eller haft en kræftsygdom. Her finder de unge motivation og styrke til at komme videre under og efter deres kræftsygdom. CanTeen er også åben for raske søskende, der bliver kraftigt berørt af en søsters eller brors kræftsygdom. De føler sig ofte overset og glemt, da forældrene bruger al deres tid og alle kræfter på det syge barn. I CanTeen har de mulighed for at snakke med andre søskende om deres fælles problemer. Motivation og styrke til at komme videre findes også i gruppen Senvirkningerne, hvor tidligere unge kræftpatienter mødes under afslappede former og bl.a. diskuterer den række af problemer, der kan opstå i årene efter endt behandling. Forældreforeningen børn & unge med kræft samler således alle familier og grupper, der er eller har været berørt af børnekræft. Det sker i ønsket om at skabe samværd gennem samvær og derigennem give lyspunkter i en tilværelse med mange prøvelser og udfordringer. Forældreforeningen ønsker alle medlemsfamilier, støtter, samarbejdspartnere og frivillige i lokalafdelingerne en rigtig glædelig jul! Med venlig hilsen, Kurt Hansen, formand 3

5 Unge fra Midt- og Nordjylland på træf i Sønderjylland Lørdag morgen den 13. oktober startede en langtursbus fra Aalborg Rutebilstation og satte kursen sydpå. Det blev samtidig starten på 5 hyggelige og indholdsrige efterårsdage for 23 CanTeen medlemmer, der hoppede på undervejs for at standse ved Løjt FerieCenter, der ligger i Løjt Kirkeby ved Aabenraa. Centret blev 4 Efter lange og grundige forberedelser faldt alle brikker på plads, så 23 CanTeen medlemmer fra afd. Midtjylland og afd. Nordjylland kunne tage tour-bussen til et fælles træf i Aabenraa. i de kommende dage base for gruppen, som var ledsaget af fire voksne fra de to afdelinger. Godt samvær i centrum I indbydelsen til træffet hedder det, at programmet vil indeholde spændende og positive oplevelser, rige muligheder for socialt samvær, samtaler og gruppearbejder. Hvert af punkterne er centrale for arbejdet i CanTeen, der består af unge mellem ca. 14 og 20 år og som alle er eller har været i behandling for en kræftsygdom - eller er søskende til en kræftramt bror eller søster. Det gode samvær betyder meget for de unge, der i gruppen kan tale frit om de problemer og oplevelser, de har eller har haft som kræftpatienter. Her behøves ingen lange forklaringer, da de unge umiddelbart forstår hinanden. De unge i CanTeen deltager ofte i møder og andre kortere arrangementer, men når de er sammen i længere tid, får de bedre muligheder for at danne sociale netværk. Disse betyder meget, når tanker og problemer trænger sig på, og når man synes, at det kun er jævnaldrende i samme situation, man kan tale frit med. Noget på opleveren Busturen ned gennem Jylland var naturligvis den første oplevelse, hvor de der hoppede på undervejs blev budt højlydt velkommen af kammeraterne. Ved ankomsten til Løjt FerieCenter blev gruppen indlogeret i 5 huse, hvor de boede alle 5 dage. Det var blevet sidst på eftermiddagen, så efter en gensidig præsentation af ledere og deltagere, var der middag og samvær i centret. Om søndagen var morgenmaden programsat så sent som kl. 8-9, men derefter gik det så slaw i slaw med

6 Ved synet af dette CanTeen-bål ville B. S. Christiansen og Det Danske Spejderkorps korse sig. Der må mindst en flammekaster til for at få fut i kævlerne. Prøv med småt, tørt kvas inderst næste gang? Friske CanTeen medlemmer og tre voksne i en kreativ opstilling med hjul i Sønderjylland. Men hvor er Holger? I Frøslevlejren mødtes tre krigsveteraner fra henholdsvis 2. verdenskrig og kræftkrigen. Vores guide fortalte på klingende sønderjysk meget levende om bl.a. livet i Frøslevlejren. forskellige aktiviteter, herunder en større diskussion om et oplæg til en ny CanTeen folder samt til udarbejdelse af en hjemmeside. De unge lægger stor vægt på, at deres informationsmateriale afspejler tidens ungdomskultur, og når det gælder hjemmesiden, ved de bedre end nogen, hvordan sådan én skal skrues sammen. Mange CanTeen medlemmer er ofte på Nettet, og hvis ikke en side er nem at finde og overskuelig at drible rundt i, kan man lige så godt undvære den. Så det bliver meget interessant at se resultatet. Arbejdsdag Hvis ikke man træner, bliver ånden sløv og kødet slapt, så derfor var mandag regulær arbejdsdag. Tidligt op, morgenmad og møde i mødelokale 902. Her blev der diskuteret forskellige relevante emner med udgangspunkt i deltagernes fælles sygdomsmæssige baggrund fulgt op af fælles oplæg og gruppearbejder. Nogle måneder før træffet i Aabenraa døde en kammerat, som igennem mange år var medlem af CanTeen. Dødsfaldet påvirker gruppen meget, og det satte sit præg på diskussionen, der drejede sig om savnet af en kammerat og angsten for måske selv at få et tilbagefald af sin sygdom. Stemningen blandt de unge var noget trykket, men i løbet af eftermiddagen lykkedes det at få skabt en god stemning, da man i gruppearbejder tog udgangspunkt i, hvordan man på trods af svære problemer, alligevel kan komme til at se positivt på tilværelsen. Socialrådgiver Janni Poort fra Kræftens Bekæmpelse var tovholder og styrmand i dagens program, der sædvanen tro sluttede med socialt samvær, som i de forskellige huse atter trak ud på de små timer. Den tapre landsoldat Om tirsdagen var bussen blevet fyldt op med diesel, motoren havde fået et kærligt klap, og så gik det til nogle af de væsentlige seværdigheder i Syd- og Sønderjylland, som det så turistprofessionelt hedder i programmet. Der var ikke mange af de unge, der som bl.a. Herman Bang led af traumer fra nederlaget i 1864, men det bliver historien jo ikke mindre interessant af. De unges skepsis over for besøget ved muséet ved Dybbøl Banke blev hurtigt vendt til interesse, dels med et virkeligt godt diasshow, og dels fordi tapre landsoldater og kanonerer i datidens uniformer opførte nogle livagtige scener med masser af krudt i. Ungdommelig guide på år efter det forsmædelige nederlag ved Dybbøl fik Danmark med 5

7 En afstemning blandt deltagerne reddede i sidste øjeblik Annette fra at blive sendt helt til bunds i Aabenraa Fjord. CanTeen træffet indeholdt såmænd også et kursus i receptionsdeltagelse på bonede gulve. Af mange gode grunde blev kurset dog afholdt udendørs. hjælp fra resten af verden stækket den preussiske ørn. Men forinden var gået nogle barske år, som for mange betød ophold i koncentrationslejre. En af dem var Frøslevlejren ved Padborg, som var næste stop for CanTeen medlemmerne. Her blev de mødt af en livlig, dejlig dame på 82 år, som guidede gruppen gennem lejren og fortalte om mange af de oplevelser, hun selv havde haft. Frøslevlejren blev på dansk initiativ opført i 1944 og blev af tyskerne brugt som koncentrationslejr for danske frihedskæmpere. Ca danske fanger passerede i krigens sidste år gennem lejren. 6 Shoppestop i Flensburg og Duborg Der er ikke langt fra Padborg til Flensburg, og uden besvær fandt bussen vej til den nordtyske handelsby, der har en lang, flot gågade med internationalt snit med mange flotte forretninger og små fikse spisesteder. Alt blev behørigt undersøgt, og adskillige Deutsche Mark skiftede hænder. Det gjorde de også i grænsebutikkerne Poetsch og Otto Duborg, som jo er kodet ind i de fleste danske langtursbussers autopilot. Slik og andre søde sager var det samme som i Danmark, her blot i større dåser, poser og pakker. Et af CanTeen medlemmerne regnede således ud, at hun havde sparet kr. 2,98 på en pose Piratos. Hvis man køber 100 poser, kan man således spare næsten 300 kroner!! Ved hjemkomst blev der spist med kniv og gaffel i centrets Restaurant Strand med efterfølgende fælles socialt samvær, hvor der blev spist slik med fingrene og hygget til langt ud på de små timer. Tourbusretour Et ungdomstræf har desværre sin naturlige afslutning, og onsdag formiddag den 17. oktober summede de 5 huse i Løjt FerieCenter af kaos. Det var slut. Der var abfahrt. Og det var rigtig godt træls, som det nu hedder på midt- og nordjysk. Men hjem kom dog alle 23, som kunne se tilbage på nogle dejlige dage med samvær i centrum og spændende oplevelser som prikken over i erne. Med samværet og de mange gode oplevelser - og ufortæret slik - i bagagen, var der kun én ting at gøre, da grænselandet forsvandt i bakspejlet: at glæde sig til de næste arrangementer og træf sammen med nuværende og nye gode kammerater i CanTeen. Med venlig hilsen, Kurt Hansen

8 Parvis gruppearbejde med efterfølgende plenum tog udgangspunkt i, hvordan man på trods af svære problemer kan komme til at se positivt på tilværelsen. Med fuldendt balance og overlegen køreteknik forcerer humør- og charmørbomben Ebbe enhver forhindrig for at komme tørhjulet i land. Kom lige og gi en hånd! Jeg tror s gu, at lavetten er punkteret. Jo der var masser af besværligheder for de danske Jenser ved Dybbøl i Så holder jeg geværet helt stille, og når jeg siger NU, slipper I fasanerne løs. CanTeen på sightseeing i det store udland med fremmedartet sprog, klima og bevoksning. Gågaden i Flensborg fristede med internationale butikker og listige spisesteder. Akkurat ligesom i Vejle! 7

9 Ideen bør Af Inger Anneberg brede sig - Vi kan ikke gå tilbage til den måde, det var på i gamle dage, siger to af sygeplejerskerne på afsnittet. Et endnu større og bedre ungdomsmiljø for kræftramte unge på sygehuset. Det er en af visionerne hos sygeplejerskerne Nuka Hove og Susanne Thykjær, der begge har været aktive i oprettelsen af Ungdomsafsnittet på Onkologisk Afdeling D1, på Århus Kommunehospital. Ungdomsafsnittet er den første egentlige afdeling for unge med kræft på et dansk sygehus. To sengestuer med plads til to unge på hver udgør de fysiske rammer. Men bag det beskedne fysiske omfang ligger et opgør med traditionerne for, hvordan man behandler unge med kræft på de danske sygehuse. De fleste steder indlægges unge over 15 stadig på voksenafsnit, hvor netop deres specielle kræftdiagnose hører hjemme. På Ungdomsafsnittet på D1 har man brudt med denne opdeling. Her ligger unge med forskellige kræftformer sammen på stuerne, ligesom på en børneafdeling, og så kommer lægerne fra de forskellige afdelinger og specialer og behandler de unge på afsnittet. Fordelen er, at de unge deler stue, så deres egen ungdomskultur kan præge stedet, og at personalet har fået muligheden 8 To år efter oprettelsen skal Ungdomsafsnittet på Århus Kommunehospital evalueres - men hvad med fremtiden? for at give dem og deres forældre en helt anden opmærksomhed, end de kan få, når de ligger på almindelige voksenafdelinger. - Jeg ved, fra min tid som sygeplejerske i en gruppe, der passede både ældre og unge, at unge med kræft ikke trives særlig godt med at dele stue med ældre patienter. Det er næsten altid de unge, der bukker under for de ældres krav. De bliver stille og tager en masse hensyn. Som personale følte vi os ofte meget utilstrækkelige, fordi vi ikke kunne nå ind til de unge, vi kunne ikke få dem i tale under de betingelser. På samme måde med deres forældre, vi havde aldrig tid nok, siger Susanne Thykjær. Evaluering på vej Denne følelse af utilstrækkelighed er På Ungdomsafsnittet er stuerne hyggelige, og indbydende, og alle har adgang til bl.a. bærbare computere. imidlertid slut nu, hvor projekt Unge med kræft har været i gang i næsten to år. - Før projektet manglede vi en basal viden om de unge, siger Nuka Hove. - De har jo en anden måde at kommunikere på, et andet reaktionsmønster end ældre med kræft. I dag kan vi komme dem i møde på en helt anden måde. - Vi er fagligt set blevet dygtigere, og de unge og deres forældre møder os på en langt mere positiv og åben facon nu, siger Susanne Thykjær. Nu skal projektet, der er betalt af Århus Amt som et toårigt pilotprojekt, evalueres. Blandt andet bliver både de unge patienter og deres forældre interviewet om deres erfaringer med at være patient og pårørende på Ungdomsafsnittet. Modelfoto: Niels Chr. Hansen

10 Rapporten forventes klar i begyndelsen af det nye år. Pilotprojektet skal afsluttes den 31. marts 2002, og inden da skal Amtet tage stilling til, hvad der skal ske i fremtiden. Undervisning i seksualitet Problemet med seksualitet i forbindelse med en kræftsygdom er ofte tabu hos de voksne kræftpatienter. Og det kan også meget let blive det hos de unge og personalet på et ungdomsafsnit. Derfor er personalegruppen, der er knyttet til Ungdomsafsnittet på afdeling D1 også blevet undervist i præcis dét område. - Det er da let at tale udenom, f.eks. hvis den unge ikke allerede har en kæreste, siger Susanne Thykjær. - Så har vi måske ingen direkte anledning til at sige, at f.eks. en kemokur godt kan betyde en ændring i ens seksualitet, man kan blive midlertidig impotent, føle mindre lyst m.v., men det er meget vigtigt at give grønt lys for, at der kan tales om dette emne og spørges til det, understreger hun. Andre områder, hvor personalet har modtaget efteruddannelse, er følgende: Ungdomskultur og moderne ungdom Unge og kommunikation Unge i krise De unges netværk Personalet i krise Personalet har modtaget supervision af en pædagogisk konsulent, der er knyttet til projektet. Man har løbende lavet beskrivelser af, hvordan arbejdet fungerer i praksis, for på den måde at blive mere bevidste om, hvordan man handler i hverdagen. Det skal vokse Nuka Hove og Susanne Thykjær lægger ikke skjul på, hvordan de gerne ser projektet udvikle sig i fremtiden: - Det er utænkeligt, at vi kommer til at gå tilbage til gamle dage, hvor de unge virkelig led under at være indlagt på stue sammen med ældre. Vi ønsker at holde fast i idealerne, men det kræver de nødvendige ressourcer, f.eks. nok personale. - Vores ønske er, at vi fremover får lov til at koncentrere os 100 procent om de unge, og at vi med tiden kan få et endnu bedre ungdomsmiljø, end det der kan vokse ud af blot fire sengepladser, understreger Nuka Hove. Personalet, der er knyttet til Ungdomsafsnittet på D1 har fået en speciel efteruddannelse, for at kunne udvikle en særlig sygepleje til unge med kræft. Men samtidig har de også skullet indgå i de faste vagter på afdelingen og er altså også gået ind og har passet voksne kræftpatienter. - Med kun fire sengepladser er vores ungdomsmiljø for lille, og derfor bliver vi nødt til også at gå i andre vagter, siger Susanne Thykjær. - Vores ønske er at de øvrige unge kræftpatienter, der f.eks. ligger på andre af amtets sygehuse, også bliver knyttet til et fælles ungdomsmiljø. Vi synes, vi har meget stor succes med at samle de unge på deres eget afsnit, også selv om de har forskellige kræftformer. - På andre sygehuse bliver tanken om at behandle forskellige slags kræftformer hos unge på samme afsnit ofte stadig afvist. Men her på Kommunehospitalet er vi blevet bakket utroligt op af vores læger. De har givet os 100 pct. støtte, siger Nuka Hove. Begge sygeplejersker fremhæver, at det tværfaglige samarbejde er en betingelse for, at et ungdomsafsnit kan fungere på tværs af forskellige kræftdiagnoser. - Et andet eksempel på et godt samarbejde er den opbakning, vi har fået fra vores hospitalskøkken. De unge har tit meget specielle madønsker og behov, og det bliver i stor grad imødekommet hos køkkenpersonalet. Den velvilje på tværs af faggrænser, er meget positiv at opleve i hverdagen. Foto: Jonna Fuglsang Keldsen Et endnu bedre ungdomsmiljø for kræftramte unge på sygehuset. - Det er en af visionerne hos sygeplejerskerne Susanne Thykjær (tv) og Noka Hove. Tid til forældre og netværk Ligesom det kendes fra børnekræftafdelinger, har man på Ungdomsafsnittet indført netværksmøde, når den unges behandling har været i gang nogle uger. Netværksmødet betyder, at den unge inviterer både venner, familie og andre relevante personer, f.eks. socialrådgiver og lærere, til et fælles møde, hvor kontaktlægen og kontaktsygeplejersken fortæller om sygdommen og dens konsekvenser, og hvor det er tilladt at spørge om alt. Men Ungdomsafsnittet har også arbejdet meget bevidst på at skabe en bedre kontakt til forældrene, som altid er medindlagt hvis den unge er under 18, men også ofte er til stede, 9

11 når de unge er over 18 år. - Før i tiden opsøgte forældrene os ofte, når de kunne se deres snit til det, f.eks. i køkkenet eller i skyllerummet, bare for at få lov at tale lidt uden at den unge lyttede med, fortæller Susanne Thykjær. Det behov for at tale privat med personalet har man arbejdet på at komme i møde. I stedet for at samtalerne med forældrene foregår i det skjulte og under vanskelige forhold, har personalet hos de unge på D1 Det mener Forældreforeningen Kurt Hansen, formand for Forældreforeningen børn & unge med kræft, støtter tanken om, at de erfaringer, der nu er kommet via Ungdomsafsnittet, bør fortsætte, - gerne i en udvidet form. - Jeg tror alle parter er enige om, at vi ikke kan vende tilbage til forholdene, som de var før, hvor de unge på Kommunehospitalet lå spredt på forskellige voksenafdelinger. Det er meget positivt, hvad der er sket i de to år med Ungdomsafsnittet, og vi tror, at man fremover skal satse endnu mere på at få denne ungdomskultur til at slå igennem. Det kan vi blandt andet gøre, hvis patientgrundlaget bliver større, end det er i dag. I dag er alderskriteriet, at de unge er fra 15 til 20 år. Vi tror, det bør udvides, f.eks. op til 24 år. Vi kunne endvidere forestille os, at unge fra Amtssygehuset også indført begrebet forældrefri tid, hvor de lægger op til at forældrene kan aftale et egentlig møde med den unges kontaktsygeplejerske. Ikke for at tale OM den unge men for at tale om, hvordan det er at være forældre til en ung med kræft. - Omvendt har de unge også et behov for at tale med os, uden at forældrene er til stede. Vi har prøvet at tilgodese begge parters behov, siger Susanne Thykjær. - Det har vist sig at være særdeles godt. Både forældrene og de unge er mindre frustrerede end tidligere. Ambulant opfølgning Projektet har også givet personalet kom med i projektet, så alle kræftpatienter i denne aldersgruppe i Århus Amt bliver behandlet ét sted. Men vi er godt klar over, at dette ikke er så enkelt. Der vil stadig være mange barrierer og konkrete praktiske problemer, der skal løses, hvis man skal samle unge fra to forskellige sygehuse. - Nu afventer vi med spænding den evalueringsrapport, der er på vej. Vi håber også, at andre sygehuse rundt om i landet får mod til at udvikle noget lignende. Og vi ved, at man f.eks. i Aalborg, på Sygehus Syd, hvor unge og voksne kræftpatienter behandles, følger det her projekt med stor interesse og har allerede gjort sig mange tanker om at gøre noget lignende. Det er særligt oplagt nu, hvor netop dette sygehus er ved at bygge et helt nyt onkologisk afsnit, påpeger Kurt Hansen. mulighed for at følge de unge i det ambulante efterforløb. Når de unge er færdige med behandlingen på Ungdomsafsnittet på D1, kommer de til kontrol i afdelingens ambulatorium. De unge har selv ønsket, at møde nogen de kender, når de kommer i ambulatoriet. - Formålet er selvfølgelig at snakke med dem om, hvordan de har det og hjælpe dem med eventuelle problemer her og nu, siger Susanne Thykjær. - Vi kan også følge nogle emner op, som vi har snakket om, mens de var indlagt. Helt målrettet spørger vi den unge om, hvordan det var at være indlagt hos os. Det handler om at blive klogere på, hvordan det er at være ung med kræft. Klogere på, hvad der er god ungdomssygepleje. Nyd et dejligt ophold i Ferieboligen Mange familier med et kræftramt barn ønsker sig en uge eller blot et par dage på lang afstand fra hospitalet, behandlinger og den daglige gænge. Det er der mulighed for at få i Forældreforeningens Feriebolig ved Tange Sø i Ans, Midtjylland. Henvendelser om et ophold i Ferieboligen bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages. Og så vidt det er muligt, vil der blive taget hensyn til individuelle ønsker. Familier med et barn i behandling for kræft vil dog blive prioriteret før andre familier. Kontakt sekretariatet: Tlf.:

12 Nyt i noter & forskning Computerspil og spisevaner Selv om der er en klar tendens til, at børn spiser sundere end deres forældre, mener Kræftens Bekæmpelse godt, at det kan blive endnu bedre. Derfor har organisationen udviklet et computerspil til børn med det formål at få dem til at spise mere frugt og grønt. Spillet skal få de fem til otte-årige til at lege sig til mere viden om de grønne spisevaner. Spillet kan købes for kr. 99,00 hos Kræftens Bekæmpelse på tlf Man kan også læse om spillets hovedpersoner, Alvin og UgiUgi, på hjemmesiden: Røntgen udsætter børn for kræftrisiko Rygundersøgelser med røntgenstråler betyder, at børn og unge bliver udsat for en unødig høj risiko for livstruende kræft. Det viser nye forskningsresultater, som røntgenprofessor Niels Egund, Århus Kommunehospital, netop har fremlagt for ledende politikere i Århus Amt. - Dette er meget mere alvorligt, end vi hidtil har troet. De gængse stråledoser kan sundhedsmæssigt være uforsvarlig høje set i forhold til helbredsgevinsten ved undersøgelsen. Det betyder, at et unødigt højt antal senere i livet vil udvikle en dødelig cancer, siger professoren. Århus Kommunehospital har derfor med øjeblikkelig virkning indført nye procedurer, som reducerer bestrålingen af børn 20 til 30 gange. - Børn og unges væv er yderst sårbart. Derfor skal hver røntgenundersøgelse af et barn nu overvejes ekstremt nøje. Jeg kan kun opfordre til, at alle andre gør det samme. Eksempelvis burde kiropraktorer overhovedet ikke have ret til at undersøge børn med røntgen, siger professoren. Han understreger, at analysen kun drejer sig om hofte- og rygundersøgelser, hvor underlivet og halsen bliver bestrålet. Amtsborgmester Johannes Flensted Jensen (S) har opfordret de praktiserende kiropraktorer til at stoppe med at foretage disse undersøgelser af børn. Men formanden for Dansk Kiropraktor Forening (DKF) Henrik Laugesen afviser advarslen. - Vi opfylder alle regler og etiske retningslinier. Før vi tager et billede, overvejer vi nøje, om det er nødvendigt for behandlingen eller ej. (Morgenavisen Jyllands-Posten, ) Egne stamceller er uegnede ved behandling af leukæmi Succes med leukæmibehandling bruges som falsk reklame for biobank, siger børnelæge. Når den danske biotekvirksomhed Mesibo hævder, at nedfrosset navlesnorsblod fra et barn kan bruges, hvis barnet senere får leukæmi, så er det falsk reklame. Det siger overlæge ved Rigshospitalets børneafdeling, Carsten Heilmann. Det er den nye stamcelleteknik, som giver anledning til udtalelsen. Mange kvinder vil gemme deres nyfødtes stamceller, som en slags sygdomsforsikring for barnet, også selv om man skal give kroner for det, og i dag kan nybagte forældre få nedfrosset de såkaldte stamceller, der gemmer sig i blodet fra moderkagen. Stamcellerne bliver gemt i en biobank, og meningen er, at cellerne på længere sigt kan bruges til behandling, hvis barnet f.eks. får kræft. - Muligheden for at fryse navlesnorsblod ned fra sit eget barn er basalt og biologisk set interessant. Når man gemmer blodet, er det med henblik på, at blodets indhold af stamceller måske kan komme barnet til gode senere i livet. Men det skal understreges, at det foreløbigt baserer sig på en ikke færdig-udviklet teknologi, siger Carsten Heilmann. Navlesnorsblod anvendes ganske vist til børn i forbindelse med leukæmibehandling. Men lægerne foretrækker at give det syge barn stamceller fra en søskende eller fra en ikke beslægtet donor. Når vævstypen ikke er helt perfekt, sker der nemlig det, at de sunde, fremmede stamceller lettere udkonkurrerer det eventuelt syge væv, der er tilbage i barnets knoglemarv, en såkaldt graft-versusleukemia effekt. Foruden de nye biobanker, hvor forældre mod betaling kan få nedfrosset deres barns stamceller, findes der i Europa og USA en række non-profit biobanker, der opbevarer navlesnorsblod anonymt. Blodet er doneret til banken af forældre, der har sagt ja til at afgive det ved fødslen af deres barn. I de anonyme navlesnorsbanker lykkes det sommetider at finde forligelige stamceller til behandling af børn med leukæmi. En anden mulighed er, at forældre til et leukæmiramt barn bliver gravide igen, og at navlesnorsblod opsamles ved fødslen af den nye søster eller bror. Teknikken har været brugt på Rigshospitalet siden 1994, hvor der tappes navlesnorsblod fra søskende 5-7 gange årligt. Navlesnorsblod fra søskende er vævstypeforligeligt i ét ud af fire tilfælde. Derudover er der også mulighed for at finde egnede stamceller til behandling af leukæmi hos børn i et af de registre, der har kontakt med frivillige knoglemarvsdonorer. (Dagens Medicin , samt Urban ) 11

13 Det ser unægteligt ud, som om kejseren kunne bruge et par nye bukser og lidt andet kejserligt outfit. Tørningspillet er et af de udendørs sommer- og egnsspil, som hvert år trækker fulde bænkerader. Friluftsspillene er i familie med vintersæsonens indendørs dilettantforestillinger, som ethvert forsamlingshus med respekt for sig selv byder på. I år var Forældreforeningens afdeling Midtjylland inviteret til generalprøve på Tørningspillet, som havde fundet uforgængeligt råstof hos H. C. Andersen. Kejserens nye bukser Når man modtager en invitation til helt gratis at overvære generalprøven på årets store begivenhed i Tørning Mølle, er det svært at sige nej. Ligeså let er det at finde lokaliteten, som må være kendt af de fleste jyder. Hvis ikke skal man blot dreje dreje fra mod Vojens ved motorvejsafkørsel 68, passere Hammelev ca. 1 km længere fremme, dreje fra mod Tørning Mølle og køre yderligere ca. 1 km. Så er man der. Det var der rigtig mange af afdelingens medlemmer der havde gjort, og de havde taget bedsteforældre, andre pårørende, CanTeen medlemmer og Senvirkningerne med. Først skal vi have lidt historie Tørning Mølle er i dag en selvejende institution, der varetager historiske og museale interesser i forbindelse med det kompleks af bygninger og anlæg, der danner Tørning 12 Mølle. Møllen har altid haft nær tilknytning til Tørningborgen, der formentlig er bygget allerede i tallet. Herfra beherskede man de vigtigste veje mellem Sønderjylland og Nørrejylland, og borgen var således central i kampene mellem danske konger og holstenske grever. I 1428 overtog Kong Hans borgen, men da fokus efterhånden forsvandt fra Tørningborgen, forfaldt den og nedbrændte i Tørning Mølle udnytter de vældige vandkræfter i Tørning Å, der gennemstrømmes af liter vand i sekundet. Vandet ledes af forskellige kanaler til møllens turbiner, og nogle hævder, at industriens vugge stod i Tørning. Her blev der i 1771 etableret en blikfabrik, og siden fulgte et lærredsvæveri, blegeanstalt, oliemølle, glasstøberi, spejlglasfabrik og en papirfabrik. Det hele brændte i 1907, og i dag er kun det lille elmuseum tilbage. Nu skal vi have drama I disse historiske rammer opføres Tørningspillet, i år med gårdspladsen mellem stalden og Herredfogedens Hus som scene og Møllerens Hus som kejserslot. Dette års forestilling var en moderne udgave og sammenskrivning af de kendte eventyr af H. C. Andersen, Kejserens nye klæder og Klodshans. Det er den kendte TV- og altmuligtmand Thorkild Demuth, der har skrevet om med stor respekt for forlægget. Han var også instruktør og har sikkert haft sit hyr med de mange amatørskuespillere fra 5 år og opefter. Forestillingen skabte på mange snurrige måder forbindelse til nutiden. Klodshans kom ikke ridende på en rigtig ged, men på en budcykel,

14 Det er MIG, der er Klodshans, og jeg er sikker på, at Hendes Kejserlige Højhed prinsesse Prinselille vil blive så imponeret over min ged, at hun ikke giver mig en kurv. Den grå Ferguson har altid spillet en stor rolle i dansk landbrug. Det gjorde den også i årets friluftsspil i Tørning Mølle. og Klodshans men det er jo også en slags ged. Som andre transportmidler blev benyttet en aldrende Ford og alle danske landmænds kære grå Ferguson. Handlingen var let genkendelig fra H. C. Andersens eventyr, og selvfølgelig endte det med, at Klodshans fik Hendes Kejserlige Højhed prinsesse Prinselille til kone, og at de levede lykkeligt til deres dages ende. Forestilling for hele familien Kejserens nye bukser og Klodshans var en forestilling for hele familien, og i knap to timer afløste det ene flotte optrin det andet. Skuespillerne var i flotte og sjove kostumer i en skøn blanding af mange stilarter, hvor baseballkasketter og cowboyhatte repræsenterede nogle af dem. Begejstringen var stor på bænkene, og den store applaus efter forestillingen gjaldt såvel skuespillerne og instruktøren som Teater- og Musikgruppen Tørning Mølle, der havde arrangeret hele molevitten. Til sidst skal nogle have tak Det kan være svært for familier med et kræftramt barn - og specielt et isoleret barn - at deltage i positive fælles sociale oplevelser. Risikoen for smitte betyder, at familierne ikke kan deltage i arrangementer, hvor der også kommer almindelige familier. Smitte med selv den mindste forkølelse kan få katastrofale følger. Derfor er det dejligt, at Forældreforeningen takket være et tæt samarbejde med Teater- og Musikgruppen Tørning Mølle fik mulighed for at overvære generalprøven på årets friluftsspil. Mange tak for en dejlig aften og en dejlig forestilling! Med venlig hilsen, Kurt Hansen Som alle gode eventyr sluttede også årets Tørningspil i fryd og gammen. Prinsesse Prinselille og Klodshans gi r hinanden håndslag på at leve lykkeligt til deres dages ende. Og hvorfor ikke konfirmere aftalen med en duet? 13

15 Så går jagten på grøntsagerne til aftenens suppe. Dem havde kokken plantet i samme bed. En stjernestund med en sjæler på gulvet sammen med mor og far er det dejligste i verden. Familieweekend og Ungdomstræf i Nordjylland Da lokalafdeling Nordjylland inviterede til familieweekend, slog afdelingen to fluer med ét smæk. Udover en dejlig familieweekend, lagde Sæby Søbad FerieCenter også faciliteter til et landsdækkende ungdomstræf. 14 Godt humør og samvær sætter med garanti krydderi på tilværelsen. Det blev derfor en stærk cocktail, da lokalafdeling Nordjylland i weekenden den 14. til den 16. september arrangerede familieweekend på Sæby Søbad Feriecenter. Ca. 200 børn og voksne fordelt på ca. 40 familier havde taget imod invitationen, og de fik en oplevelse, hvor der ikke blev sparet på krydderierne. Perfekte forhold Weekenden startede allerede om fredagen, hvor de mange deltagere mødtes i løbet af eftermiddagen og familierne hver fik tildelt en ferielejlighed. Husene i Sæby Søbad Ferie- Center ligger samlet, og udover særdeles velegnede faciliteter med restaurant, svømmehal, aktivitetslokaler etc. er områderne udendørs og i det hele taget den smukke natur en perfekt ramme om et så stort arrangement. Forældreforeningen havde som sædvanligt hele feriecentret for sig selv. Det har ikke noget at gøre med, at foreningen og dens medlemmer har nok i sig selv, men at det kan få katastrofale følger, hvis et kræftramt barn bliver smittet med f.eks. influenza eller blot en almindelig forkølelse. Af samme årsag benytter foreningens medlemmer heller ikke offentlige transportmidler, når de skal til og fra arrangementer. Fagligt program for forældre Lørdag formiddag startede de mange

16 Med stilsikker sans gav Senvirkningerne et nummer i 8-stemmig sang, der ikke udføres meget bedre af Wiener Sängerknaben. Råvarerne til suppen rengøres, skrælles og snittes af det frivillige køkkenpersonale. Se, nu er mit selvlavede bolche så stort, og om lidt er det helt væk. Børnene lavede selv bolcher, og ikke uventet gik afsætningen strygende. aktiviteter, og efter velkomst af lokalleder Jytte Pejtersen, var der programsat et indlæg af Bonnie Rita Andersen, som er leder af Børne- Centret SIV. Centret tilbyder aflastende ophold til familier, der har behov for styrke og livsmod efter deres barns krævende hospitalsophold. Indlægget måtte desværre aflyses på grund af sygdom. I stedet fik FerieCentrets restauratør Lars Jeppesen fremtryllet nogle kajakker, og under kyndig vejledning blev Kattegat padlet til skum, mens andre forældre og børn dystede i fodbold og rundbold. Efter en god frokost overværede de voksne et foredrag af seminarielærer, psykolog og socialrådgiver Jytte Birk Sørensen, der havde nogle meget interessante betragtninger omkring angst som menneskets grundvilkår og livstema samt om sorg og krisesituationer. Jytte Birk Sørensen tog udgangspunkt i forældre til børn og unge med en livstruende sygdom og i forældre, der har mistet et barn. Børn og unge i fuld sving Om lørdagen havde børn og unge deres eget program, der i høj grad var lagt udendørs. Børnene fra 5 år og opefter skulle lave forretten til aftenens middag. Den (altså forretten) bestod af suppe, og børnene fandt grøntsagerne, rensede, skrællede og kogte, så det var en lyst. Resultatet stod helt mål med anstrengelserne. Det var planen, at der skulle serveres snobrød til suppen, men de blev spist lige så hurtigt som de blev bagt. Om eftermiddagen lavede de mindre børn bolcher, malede T-shirts, tegnede og hyggede sig. Landsdækkende ungdomstræf Familieweekenden blev også benyttet til at afholde ungdomstræf for Senvirknings-medlemmer fra hele landet. De arbejdede bl.a i workshops efter oplæg af konsulent Stefan Thorup Paschke fra Kræftens Bekæmpelse, ligesom de overværede Jytte Birk Sørensens foredrag om eftermiddagen. Festaften med masser af Tequila Lørdag aften samledes alle i Ferie- Centrets restaurant, hvor den delvis hjemmelavede middag blev indtaget. Under middagen underholdt 15

17 Med lidt instruktion i padleteknik og balance bliver kursen her sat mod Læsø. Hjemmelavet til den store guldmedalje og tildelt maximalt antal kokkehuer. Og så smager det ekstra godt, når man i tallerkenen får øje på netop den porre, man selv har fundet, renset og snittet. Troldmanden Store Kassa havde bagagen fuld af mærkelige rekvisitter, som han tryllede og trollede med til stor begejstring. Det er første gang, jeg er blevet indianermalet i ansigtet. Så I kan godt forstå, at jeg er bekymret over, at jeg ikke rigtig kan genkende mig selv. duoen Tequila, og da selskabet havde slået mave, fyldte det herlige orkester dansegulvet. Musikken blev på et tidspunkt afløst af troldmanden Store Kassa, som kunne de mest fantastiske tricks. Tak for denne gang Søndag er traditionelt rejse-hjem-dag, og sådan var det også, da de ca. 200 deltagere i løbet af søndagen vendte deres biler hjemad. Familieweekenden var en stor succes, og det skyldes selvfølgelig flere ting. Lokalleder Jytte Pejtersen var for 15. gang primus motor, godt hjulpet af 12 frivillige hjælpere, heraf 6 pædagogstuderende fra Viborg. Herudover bidrager alle deltagerne selvfølgelig til at skabe en dejlig atmosfære, som er karakteristisk, når familier, der har eller har haft et kræftramt barn mødes. Den sociale dimension ved foreningens arrangementer et meget stor, og de deltagende familier vil gennem samvær og erfaringsudveksling være i stand til at træffe mere kvalificerede valg og skabe en bedre tilværelse, når de af og til mødes med andre familier, der er i samme situation. Lokalafdeling Nordjylland takker alle, der økonomisk, med naturalier og arbejdskraft har medvirket til at gøre familieweekenden til et festligt og berigende lyspunkt i hverdagen. Tak til alle hjælpere samt til personalet på Sæby Søbad FerieCenter og Restaurant Sæby Søbad. Jytte Pejtersen, afd. Nordjylland 16

18 Denne side er kun for børn og barnlige sjæle FIND STJERNEORDET F D E DE I kan sende svaret ind til bladet i en lukket kuvert og deltage i udtrækningen af 3 gavekort på kr. 100 til Fætter BR. Vinderne får direkte besked. Kuverten sendes til: Forældreforeningen børn & unge med kræft, Postboks 55, 8464 Galten. Mærk kuverten: Stjerne-ordet 42, og husk at skrive afsenderbetegnelse bag på. Løsningen på sidste udgaves Stjerne-ord var: SOMMER 9 STJERNEORDET ER: START FIND VEJ TIL KASPER 17

19 Simone og hendes far er ved at lave mad. Simone ville gerne hjælpe, når hun ind imellem havde kræfter til det. Billedet er taget i august 2000, efter Simone var kommet sig over en kraftig infektion, hvor hun var sengeliggende i over en måned. Giv plads til vreden Af Inger Anneberg 18 Et weekendkursus for forældre, der har mistet et kræftramt barn, kan bruges til at give sine egne erfaringer videre - og få trøst og opbakning gennem andres. Kurset blev holdt på Skanderborg Vandrerhjem den november. 13 forældre deltog, seks par og en enlig. Kurset blev ledet af Helge Hallmann og Inger Johansen fra Kræftens Bekæmpelse i Århus. Forældrene mødtes fredag eftermiddag og den første dag gik med at fortælle, hvordan man som familie havde håndteret sygdomsforløbet og det at miste barnet. Lørdag arbejdede man med en række temaer, og deltagerne var delt op i grupper. Temaerne var: parforhold søskende det sociale netværk tilknytning til arbejdsmarkedet hvilken betydning det døde barn har for mig/os nu. Søndagen blev brugt til at tale om følgende emne: Hvad har hjulpet mig/os med at komme videre, og hvad kan hjælpe mig/os i tiden fremover? En del af kurset arbejdede fædre og mødre hver for sig med de forskellige oplæg. Det er aftalt med kursisterne, at der laves en opfølgningseftermiddag i januar. Her skal bl.a. afklares, om deltagerne vil starte en selvhjælpsgruppe, hvor man fremover jævnligt kan mødes på skift hos hinanden. - Vi kan varmt anbefale andre forældre, der har mistet, at tage på sådan et weekendkursus, som blev arrangeret af Forældreforeningen børn & unge med kræft. Det blev styret dygtigt og professionelt af kursus-lederne, og vi fik virkelig meget ud af at møde andre, der har været igennem samme problemer og voldsomme følelser, som vi selv har. Selvfølgelig findes der mennesker i vores egen hverdag, som også kender til problemer og tab, men dét at der kan gå mange måneders lidelser forud for barnets død, og hvor man føler, at barnet er blevet pint unødigt, er ikke en erfaring, som ret mange andre kan genkende. Derfor var vi glade for at få talt med andre, der kunne forstå vores frustrationer. Og vi synes også, vi har nogle bud på, hvordan man kan komme videre. Lene og John Lorensen mistede Simone den 12. januar Simones storesøster hedder Stine, hun blev student denne sommer. Simone, der blev 10 1/2 år, havde diagnosen Ewing Sarkom (PNET) en sjælden knoglekræft, som i hendes tilfælde også havde en vanskelig placering, som en tumor i brysthulen. Hun blev indlagt på A4, Skejby Sygehus, i februar 2000, kemobehandlet og siden opereret i Odense. Før operationen havde hun i flere uger en alvorlig infektion med pseudomonas. I efteråret 2001 fik hun højdosis kemokur forud for en knoglemarvstransplantation med egen marv. Simones forløb er beskrevet på hjemmesiden, dk/lorensen. Simones død blev dybt traumatisk for hendes forældre, og det var blandt andet nogle af disse erfaringer, der blev vendt med andre forældre på kurset. - Vi vidste ikke, at kræften stadig var der, før til allersidst. Lægerne kaldte det tilbagefald. Vi vil nok

20 snarere kalde det en genopblusning, vi tror ikke den overhovedet har været væk. - Efter hendes knoglemarvstransplantation havde både hun og vi fået at vide, at det nu var et spørgsmål om at komme til kræfter igen, træne og så videre, så ville hun kunne begynde i skolen efter vinterferien. Hun var færdigbehandlet, men den sidste måned var hun faktisk konstant sløj. Hun havde feber, kunne ikke gå, blev ved med at være træt. Da hun blev genindlagt, trak hun vejret så dårligt, at hun til sidst selv bad om at komme i respirator. Men aftalen var, at hun skulle vækkes igen. På det tidspunkt havde ingen fortalt os, at ultralyds scanningen fra om formiddagen viste, at hjerteskyggen var forstørret med tumorlignende masse, men vi fik først besked dagen efter. Faktisk var det sådan, at hun havde en tumor ved hjertet, som en ny scanning og biopsi bekræftede. Men vi fik først den besked, få timer før hun døde. At vide mest muligt På kurset skulle forældrene også fortælle om barnets død og tiden forud. John Lorensen siger: - Vi fik aldrig mulighed for at sige ordentlig farvel til Simone. Da hun blev lagt i respirator fik vi at vide, at hun skulle vækkes igen. Hun fik heller aldrig mulighed for at snakke angsten for døden igennem med nogen. Vi synes, hun fik ødelagt sine sidste måneder, for selv om man behandlede en krop for kræft, glemte man at det var et lille menneske, der boede i den krop. For os og Simone var de sidste 1 1/2 måned et helvede at komme igennem. Simones forældre mener, at det allerede fra begyndelsen burde være lagt meget mere ærligt frem, at sygdommen havde en dårlig prognose. Det har spillet en stor rolle i den senere bearbejdelse efter hendes død, at de har følt sig dårligt informerede. De vidste for lidt om, hvad de reelt var oppe imod. - Vi synes, vi er blevet under-informerede og misinformerede en stor del af forløbet. Man har undladt at fortælle os alt - også det, der ikke var rart at høre, men vi tror det ville have hjulpet os at få mere klar information. Vi synes generelt, at man bør blive bedre til at informere forældrene, især når det gælder områder, der har stor betydning for ens barns behandling. Hvorfor ikke fortælle om de reelle udsigter der er, frem for at man skal finde en masse information på internettet og via andre forældre. Dette gør, at man let bliver forvirret og føler sig fejlinformeret, siger John Lorensen. Godt og skidt om kurset Deltagerne har evalueret kurset på Skanderborg Vandrerhjem, og noget af det der kom frem var følgende: Det er godt for ægtepar at kunne gennemføre sådan en weekend sammen. Det er en voldsom oplevelse at høre om andres sorg, og det kan også være frustrerende at høre om systemet. Det er positivt at høre andres meninger og deres mestring af problemerne. Vi har fået noget at bygge videre på, skriver en af deltagerne. Jeg har fået åbnet op for mine følelser, fået lov til at mærke mig selv. Det er godt, at psykologerne holdt deres egen forståelse for sig selv - og har ladet os deltagere give hinanden gode råd og ladet os snakke sammen. Kurset behøver ikke at rumme sociale lege for at ryste deltagerne sammen. Legene virker ikke passende. Derimod ros til afspændingsøvelsen. Den første dag var lidt for sammenpressset og for lang. At klage Simones forældre har for øjeblikket en klagesag over forløbet til behandling i Patientklagenævnet. - På kurset anbefalede vi de andre forældre at klage, hvis man går med en ophobning af vrede og frustration. Klagesagen har været med til, at vi har fået bearbejdet vores vrede. Vi har kunnet sige direkte hvad vi følte overfor personalet, og det betyder at vreden bliver lagt på plads, selv om den jo stadig er der. Men den udvikler sig ikke til bitterhed. - Vi har måttet gennemgå hele forløbet i detaljer, blandt andet gennem et fire timer langt møde med embedslægen, og vi har set journalen og holdt fire møder med lægerne på Skejby Sygehus. Det har alt sammen været med til at kanalisere vores vrede ud. Jeg har også brugt op mod 100 timer herhjemme til at lave en hjemmeside. Det er også en måde at bearbejde sorgen på, fordi man så er nødt til at læse alle papirer, dagbogsnotater osv. igennem igen. Det med at skrive har været en god løsning for mig. - Det at få vreden frem i lyset, kan være en måde at bearbejde sorgen på. Vi har følt os meget uretfærdigt behandlet, og det må man aflevere til rette sted. Vi ved godt, at vi ikke får Simone igen, men vi tror alligevel, at vores klage kommer andre familier til gode fremover. Møde mellem mændene Kursets forældre var flere gange delt op i køn, og det var John Lorensen glad for: - Det var en positiv oplevelse at få lov til at tale med andre fædre om ens tanker og oplevelser. Jeg tror mange mænd siger mindre, når deres koner også er der til at snakke. Ved at være sammen med de andre fædre, får man lov at snakke på sin egen facon. For mig var det vigtigt at høre, at andre mænd har haft samme tanker og følelser som jeg selv. F.eks. også om livet efter døden. - Ser vi vores børn igen? - Det tror jeg personligt, jeg kommer til. Jeg ved, jeg vil møde Simone igen i himlen eller i en anden dimension, og det var godt at få lov til også at tale om den tro. 19

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2014 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2014 2 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere