Langfredag. 18.april Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30."

Transkript

1 Langfredag. 18.april Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt) Indgangsbøn DS 439 O, du Guds lam Hilsen: Nåde være med jer. Læsning af Matt 27,27-56 DS 190 Her ser jeg da at lam at gå Prædiken over Joh 18,33-38 DS 192 Hil dig, frelser og forsoner (Laubs melodi) Improperierne læses DS 207 Jesus, jeg dit kors vil holde Bøn Velsignelse. Herefter tændes de to store lys af præsten. DS 210: Syng højt, min sjæl, om Jesu død Udgangsbøn Postludium (alvorligt) Tekst 1. Kor. 2, 1-5; Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. I en prædiken til Langfredag fortæller Kaj Munk om en oplevelse, som har gjort dybt indtryk på ham. Det var et år, hvor vinteren kom tilbage, efter at foråret så småt var begyndt. En dag finder han en død vibe, som er sultet eller frosset ihjel. Han tager det lille lig op i sine hænder, og i prædikenen udtrykker han sin smerte med disse ord: Hvis I vidste, mine tilhørere, hvor denne grumme skæbne gør mig ondt. 1

2 Det får ham så til at stille spørgsmålet, hvad den lille fugl dog havde gjort, siden Gud har lønnet den døden. Fuglen var dog tro mod det, som var dens kald. Den var tro mod det kald, du havde lagt i dens bryst, tro mod våren, tro mod Danmark, og du lønnede den med sultedød og isnedød, siger han, eller er Gud i virkeligheden uden ansvar, når det kommer til stykket? Han går et skridt videre og funderer over dette med Jesu lidelse og død han, der som viben på så mange måder spredte lys og glæde, hvor han kom. Hvor du gik og stod, lyste livets kraft og glæde af dig. Svang viben sig over os her i nord med et Leve Danmark, så hørte jeg gennem alt, hvad du sagde og gjorde, et Leve Livet! Og nu hænger du på et kors, helt uforstået af dine egne, forrådt og sveget, fattig, åh så fattig, berøvet alt, endog æren, forkastet af dit eget folk Og Kaj Munk konkluderer: Langfredag er for os kristne et greb i struben. Vor forstand står stille, men ikke det alene, også vort hjerte føles, som om det vil holde op med at slå. Det er den stemning, som præger Langfredag. Sorgen, smerten, nederlaget. Derfor er flaget på halv i dag, og derfor holder vi ikke højmesse med nadver. Vi vil dvæle ved det, som er Langfredagens særlige præg. Lysene slukket på alteret, musikken er afdæmpet og alvorlig, vi har lyttet til lidelseshistorien fra evangelisten Matthæus, og om lidt skal vi høre de alvorlige anklager, som kaldes improperierne, hvor det igen og igen lyder fra Gud: Hvad har jeg gjort dig, mit folk? Hvormed har jeg bedrøvet dig? Svar mig dog! For et øjeblik siden lyttede vi til beretningen, der fortæller om mødet mellem den romerske statholder Pontius Pilatus og Jesus. Jeg har nævnt for jer, at i år skulle det handle om Jesus som konge her i påsken. Derfor var det netop denne beretning, vi skulle lytte til i dag. Er du jødernes konge? spørger Pilatus, da han står over for Jesus fra Nazaret. På en måde er der ingen som helst grund til at spørge på den måde, for enhver kan jo se, at det drejer sig om en anklaget forbryder, som er fuldstændig udleveret til statsholderens magt og forgodtbefindende. Han ligner alt andet end en konge. Men det er to vidt forskellige former for magt, der her står over for hinanden, siger biskop Martensen i sin bog Dåb og kristenliv, som jeg ofte vender tilbage til. Hvem var stærkest, Pilatus eller Jesus? spørger Martensen, og det er der jo ingen tvivl om, når vi ser sagen med jordiske briller. 2

3 Bag Pilatus står kejseren og de romerske legioner og statens almægtige magtapparat. Bag Jesus står tilsyneladende ingenting. Hans tilhængere er flygtet, og han er udleveret uden mulighed for forsvar. Den mægtige Pilatus sidder til doms over den afmægtige Jesus. Ved du ikke, at jeg har magt? spørger Pilatus. Men Jesus dømmer i en dybere forstand. Målt med sandheden er Pilatus svag. Han er angst for pøbelen, for kejseren, for menneskers omdømme. Han har magt til indgyde andre mennesker rædsel og til at underkaste dem tortur. Han kan knægte deres frihed. Men er dette magt? Jesus viser hen til en større magt, selv om den ikke er af denne verden. Det er derfor, Jesus er konge bare på en helt, helt anden måde end det, vi kender til fra denne verden. Mit rige er ikke af denne verden, siger Jesus. En almindelig konge eller fyrste ville have haft sine tilhængere, der havde kæmpet for ham og på den måde været med til at hindre, at han blev udleveret til fjenderne. Men konge jo, det er Jesus virkelig. Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst, siger Jesus, som snart efter dør med en krone på hovedet, omringet af de spottende ord Hil dig, jødernes konge! og med et skilt hængende over hovedet: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Men det afgørende Langfredag i forbindelse med Jesus som konge det er at se, hvordan han her sejrer over synd, død og fortabelse! Synden blev besejret den bliver lagt på hans skuldre af Gud selv, sådan som det var forudsagt allerede af profeten Esajas omkring 700 år før det skete. Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Apostlen Paulus, som på en særlig måde fik øjnene op for det her, siger det på denne måde: Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset. Og så kommer det ord, som på en særlig måde markerer, at Jesus er konge: Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Det var det, der skete Langfredag. Den usynlige sejr, kunne vi kalde det, for det så jo ud til at være det stik modsatte, og sådan var det jo også, Jesu egne disciple opfattede det. Da de så deres elskede herre og mester lide og dø, opgav de håbet. Vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel, sagde de bagefter. Det håb havde de altså ikke mere. For man kan ikke håbe, når døden har talt. Men det, der skete Langfredag, var i virkeligheden en sejr over det håbløse, og når vi til sidst i gudstjenesten i dag alligevel tænder lysenere, ja, så er det netop for at 3

4 markere denne sejr trods alt, ligesom vi markerer denne sejr, når flaget går til tops efter en begravelse. Jo, det, som skete Langfredag, var dette, at der blev gjort op med synden. Regningen for vore synder blev betalt. Straffen, som vi havde fortjent, ramte Jesus i dit og i mit sted. For at vi skal gå fri. Døden den blev også besejret, da Jesus opgav ånden. Det skal vi se på søndag, hvor det er Påskedag. Døden lukkede så at sige munden for højt op, da den forsøgte at snuppe Jesus. Sådan som det allerede blev forudsagt, da profeten Jonas i sin tid blev slugt af et havdyr, som måtte spytte ham ud igen. Fortabelsen som jo ellers havde været den visse udgang for hver enkelt af os den er simpelt hen afskaffet, når et menneske tror og dermed er gemt i Kristus Jesus. Det kan være så uendelig svært at fatte, men det er det, som er sandheden og virkeligheden. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, siger apostlen Paulus, og sådan er det. Rundt omkring i vore kirker hænger der mange kors, og på mange af disse kors kan man se den korsfæstede Jesus. Nogle af dem er så uhyggelige, så de næsten ikke er til at holde ud at se på, og i vor tid er der lavet film, som er så ækle og modbydelige, når det drejer sig om Jesu korsfæstelse, så jeg i hvert fald ikke vil se dem. Men de første kors i den kristne kirkes historie så anderledes ud. Oprindelig fandtes der slet ikke billeder af korset, men derimod kun af Jesus som den gode hyrde. Da korset dukker op i kunsten, ser man ikke Kristus som den lidende, men som kongen, der nærmest står på korset. Tænk bare på den store sten, som Harald Blåtand satte over sin far Gorm den Gamle i Jelling. Eller tænkt på de gyldne altre, som vi finder f.eks. i Sahl kirke oppe ved Hjerl Hede. De ældste krucifikser findes på nogle små olieflasker, som pave Gregor den Store sendte til longobardernes fyrstinde Theodolinde omkring år 600, og det, som er karakteristisk ved disse gamle romanske krucifikser, det er, at Jesus her fremstilles som kongen. Selvfølgelig vidste man da godt, at virkeligheden så anderledes ud, da Jesus hang på korset Langfredag, men set med troens øjne var det kongen, den sejrende, den triumferende, det handlede om. Kristus som konge det er det, vi vil sætte en tyk streg under her i dag. Ikke fordi vi tror, han så sådan ud, da han hang på korset, men fordi det understreger en særdeles væsentlig side af Jesu død Langfredag, nemlig sejren. Sejren over synden, døden og fortabelsen, som Jesus vandt og som gør, at vi kan synge, som vi skal gøre det til sidst i dag: 4

5 For Jesu navn hans fjender fly og styrte for hans sværd, mens kronen vinker over sky den mindste, han har kær. Og dermed bliver det også anderledes, når jeg står ved en af mine kæres grav. Jeg ved, at han eller hun var et menneske som mig og dermed det, Bibelen kalder en synder, dvs. én, der har forfejlet sit liv, og som dermed ikke har en chance over for Himlens Gud, der kræver renhed og retfærdighed og ikke tåler synd. Jeg ved, at når døden først har været der, er der ingen vej tilbage. Vi kan græde og klage nok så meget, når vi står ved en kiste eller en åben grav. Det giver os ikke den døde tilbage. Vi kan tænke på alt det, som dømmer og anklager og dermed udelukker fra evigt liv og salighed, kort sagt: fortabelsen, fordømmelsen, og vi kan tænke, at her er der ingen vej. Men takket være Jesu lidelse og død er det anderledes. Det, som dømmer, - det, som anklager, - det ramte ham i mit sted, for at jeg skal gå fri, så jeg nu kan sige med en salmelinje, man af og til kan se på gamle gravsten: Det er jo ej at dø, når livet følger med. Mine øjne vil hele tiden kun se det jordiske, det begrænsede, det umulige. Men troen ser en anden og større virkelighed! For mange år siden hørte jeg om en ung mand, som blev ramt af kræft. Det viste sig hurtigt, at sygdommen var uhelbredelig, så det blev bare værre og værre med ham for hver dag. På fodenden af sin seng havde han fået anbragt et lille flag, og når han fik besøg og modet var langt nede, skete det, at han sagde: Vil du ikke godt lige svinge lidt med flaget? så han på den måde kunne blive bekræftet i, at der er en sejr, som rækker ud over død og grav. Det er den sejr, vi også vil pege på i dag. Mens vi standser op, fordi Langfredag griber os i struben, som Kaj Munk siger det. Trods alt betyder Jesu død sejr over døden og evigt liv for enhver, som tror. Amen. 5

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere