NR Klimaet bliver varmere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2-2007. Klimaet bliver varmere"

Transkript

1 NR Klimaet bliver varmere

2 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Poul Svenningsen, formand Michael Madsen, næstformand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Erik Bach adresser Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og fælles informationer. Aktivitetsgruppen Gennemfører fælles klubaktiviteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informationsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informationer. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed, (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle til klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum) Klubstander og havneordning Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 70 kr. Læsø-ordning : 500 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med relation hertil. Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen Klubmåler: Henning Sander Nielsen Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Søren Jensen - cheftræner Vagn Houman, Simon Sander Nielsen, Anders Vesterø Thuesen - trænere Nils Bak Andersen, Henning Sander, Finn Kristiansen - hjælpetrænere/forældre Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Poul Svenningsen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar til brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Palle Holst

3 Formanden har ordet! Formandens hilsner til forårssolen. Så tog foråret alligevel fusen på de fleste. Et helt lille forår har været her, men kun få nåede at reagere. Mens solen drønede ned i slutningen af marts og begyndelsen af april stod næsten alle bådene, og for den sags skyld også Kystens Perle, som upåvirkelige vinterøg, uden liv og tro på det dejlige vejr. Men ikke desto mindre har bøgen og samsøkartoflerne reageret. Så det er ganske vist, at det nu er forår! I marts måned var generalerne forsamlede, og kloge ord blev sagt. Den nye bestyrelse blev valgt og forslag til nye handleplaner blev stillet. Bestyrelsen må være glad for sin sammensætning, for alle genopstillede og blev genvalgt, ligesom samtlige poster fortsætter uændrede. Men det betyder alt andet end stilstand, da en række nye tiltag allerede i skrivende stund er sat i værk. Der er nedsat en ad hoc bådgruppe, der skal arbejde på anskaffelse af en klubbåd, der kan danne basis for lån fra såvel unge- som ældre sejlere uden egen båd, matchracesejlads og tursejlads. Ligeledes er der blevet dannet et husudvalg, der skal arbejde på såvel køkkenudvidelses-muligheder i klubhuset som egentlig udvidelse af klubhuset, evt. med ændring af tagkonstruktion mv. Der er blevet etableret ny kontakt til borgmesteren, med henblik på etablering af kranfaciliteter på havnen. Denne henvendelse blev imidlertid stærkt præget af politisk uro vedr. værftets og værftskajens fremtid. Vi har bedt borgmesteren om et møde desangående, idet vi støtter den etablerede lokalplan fra år 2000, der forbyder boligbyggeri på matriklen, men åbner mulighed for havnerelaterede aktiviteter, herunder f.eks. vinteropbevaring af både og opførelse af velfærdsbygning, til glæde for såvel turister som samtlige havnens brugere. Endvidere peger vi på, at der pt. på lejemålet af matriklen er vedhæftet en kommunal klausul om værftsdrift. Vi ønsker en havn med offentlig mulighed for fortøjning ved alle kajer og vi advarer mod privatisering af såvel værftsområdet og tilhørende kajer og fodgængerområder. Borgmesteren har svaret, og henvendelsen er gået videre til Tekn. Udv. Vi har taget initiativ til et formandsmøde for samtlige kommunens havne fra Skagen til Voerså den 23/5, for sammen at kunne udnytte såvel vore forskelligheder som vore ligheder. Men knap var denne invitation udsendt før der indløb en næsten enslydende invitation til et møde i Rønnerhavnen, den 23/4. SAM- ARBEJDE er altså ikke bare noget vi er interesserede i. Sæby blev repr. af Birger I, Mikael M, og Poul S. Side 6.> Side 3

4

5 Nyt fra Junior og Ungdomsafdelingen Hvis du er mellem 7 og 16 år, har du nu muligheden for at lære at sejle optimistjolle. Optimistjollesejlads er for dig der kan lide fart og spænding på vandet, eller bare en hyggelig sejltur med gode sejler-venner. Det hele sker i Sæby Sejlklub midt på Sæby havn Vi træner hver mandag og torsdag fra kl , så tag vennerne med og kig forbi Sæbys sejeste sejlklub. Signe & Sidsel Side 5

6 Alle former for riggerarbejde udføres. Salg af tov, maling og bådudstyr Gørtlervej 13, 9000 Aalborg Ole : Palle : Fra side 3 Vedr. bådtransport på havnen har visse politipatruljer forsøgt at sætte en træls kæp i hjulet på vore bådvogne og Taiebs fine uindregistrerede Volvo Valmet. Birger har forhørt sig officielt hos politiet, med det nedslående svar, at på trods af områdets status som havneområde, har vi IKKE tilladelse til kørsel med UINDREGISTREREDE KØRETØJER af nogen art! Hvis lovens håndlanger altså ønsker at tage klappen fra det blinde øje, og han har blæk i sin kuglepen kan han altså med retten på sin side udskrive en bøde på 1.000,- kr. En INDREGISTRERET traktor må godt flytte en TOM bådvogn - men ikke en FYLDT! Den må vi derimod godt flytte med håndkraft! Det forlyder dog ikke, at han i modsat fald har ret til at udskrive en parkeringbøde på 510,- kr. Så lidt positivt er der da. Poul Svenningsen Side 6

7 Havnefest/Stumpemarked Årets Havnefest er programsat til 6., 7. og 8. juli Klubben afholder stumpemarked, hvor medlemmerne kan få solgt ud af overflødige effekter - og få købt nogle nye. I år forsøger vi at genoptage en tidligere succes med at afholde Maritimt Stumpemarked i forbindelse med årets havnefest. Konceptet går i korthed ud på at folk der har tiloversblevne maritime effekter liggende, som de gerne vil af med, indleverer disse med angivelse af en salgspris. Bliver varen solgt får man efterfølgende en afregning på beløbet minus 15 % som går i klubbens kasse. Bliver varen ikke solgt får man den bare tilbageleveret. Markedet vil være i dagene juli. Det vil senere blive annonceret ved opslag i huset og/eller på broerne, hvornår der er åbent for indlevering af effekter. Erfaringsmæssigt er der tryk på især ved åbningen, og der vil blive brug for nogle hjælpere både ved indleveringen og til at ekspedere. Derfor ønskes gerne tilkendegivelser fra medlemmer, som kan afse lidt tid de pågældende dage. Henvendelse til Leif Olesen Side 7

8 Turen til Holland 2006 Boat Show i Bataviahaven Side 8 Vågnede op til hed morgen og ved 10 tiden cyklede vi ind til Batavia Haven hvor der lå 20 mindre og 10 større gamle skibe, de store sejlede ud og ind af havnen med betalende gæster. Der var omkr. 100 stande med motorbåde og ca. 200 med forskelligt. Talte med nordmand fra Langesund som havde stand med motorbåde. Aftenen sluttede med et kæmpe fyrværkeri. I morgen meldes om vejrændring med 50 mm regn og tordenstorm. Afg. fra Lelystad kl.1030 mod Amsterdam. Iflg. vores Navtex skulle det dårlige vejr først komme ved tiden og vi fik da også kun 3 4 dråber regn undervejs. Det kom dog i overflod med torden og lyn, efter vi langt om læn- Kanalrundfart ge fik en plads i den trange Sixhaven i Amsterdam. Havnefogeden lovede os pæleplads fra i morgen formiddag. Stod op til lidt blandingsvejr. Efter forhaling, cyklede vi hen og tog færgen over til City, hvor vi købte billetter til en kanalrundfart, derefter ind i den afdeling af City (den frække) hvor alt er tilladt??? Men man kan ikke sige,, det er et smudskvarter, alt er pænt og ryddeligt og masser af turister?? Her sidder man ikke på cafe, nej man ligger i bløde sofaer/senge og nyder sin drinks med sin kone, kæreste eller elsker/-inde -!, en del helt henne ved vinduerne med udsigt ud til og ind fra gaden -, intimt! D. 27/6 Efter forskellige sysler ombord gav vi hånd med farvel til den yderst behagelige, festlige og arbejdsomme havnemester og sejlede hen i den kanal, hvorfra vi i nat kl. ca skal i konvoj syd ud af Amsterdam. Brovagten på broen ved indsejlingen forestod indkrævning af konvoj afgift som var 8 euro. Velfortøjet i kanalen cyklede vi lidt rundt i denne bydel, bl.a. ud til en park og et beboelseskvarter, hvor boligerne var alt fra barakker, mobilhome og gl. busser til villaer -!

9 Stadsparken i Amsterdam Beboelseskvarter Britta nævnede noget om at ænderne hernede slet ikke lignede dem vi har i Danmark, så måtte jeg jo lige forklare, at hernede hedder de jo Holl-ænder!!! Efterhånden kom der flere og flere sejlbåde til, 12 i alt og et par store barger med nogle heavy rør ombord. Og kl. prc blev vi over VHF en kanal 69 bedt om at starte motoren og gøre os klar. Lidt efter passerede konvojen på en både sydfra og vi kunne påbegynde sejladsen. Opsamling til nat konvojen Side 9 Klar til start Meget træls var det med de 4 slæbebåde, der havde to store barger under bugsering. Flere steder var der krappe krumninger, hvor de havde meget besvær med at få dem bugseret rundt og gennem broerne var de ekstrem forsigtige. Det kom derfor til at tage meeeeget lang tid, normalt påregner man 3 timer til denne konvoj sejlads, men vi var først fremme i Aalsmeer kl. 0730, men det var en kanon oplevelse. Folk stod oppe på deres altaner og vinkede og fotograferede når vi sejlede forbi, selv om de sikkert kan opleve det hver nat men måske var det pga. bargerne?. Da vi nåede Aalsmeer ankrede vi op i søen (=meer) sammen med en anden Hollænder, gik til køjs og sov til ved middagstid. Vi valgte at

10 blive liggende og hygge os på ankerpladsen resten af dagen i det nu, tilbage komne sommervejr. Dagen efter sejlede vi ind til Aalsmeer, for at komme ud og se den store Aalsmeer Blumenauktion. Aalsmeer blomsterauktion Blomster klar til auktion Det er kæmpestort, 1 mil. m/2 under tag, ansatte (efter fusion med FloraHolland og en omsætningen på 1, mia. euro i Det er imponerende at auktionshallen er fyldt op 5 dage om ugen og at alle blomsterne er solgt i løbet af 4-5 timer, en kæmpe oplevelse. D.30/6 afg. fra Aalsmeer mod Gouda hvor vi skulle mødes med et svensk par fra Grunsund som vi traf i Sixhaven i Amsterdam, Agnetha og Bosse i en gl. Najad MADAME, som var på vej til Middelhavet. Kanalstrækningen fra Aalsmeer til Dordrecht var nok det mest idylliske på ruten, den ene by afløste den anden, med restauranter og boliger lige ned til kanalen og passage af broer, hvor der stort set ikke var ventetid. For Hollænderne er kanaltrafikken nærmest indbegrebet af deres kultur, derfor gør de alt for at denne trafik skal bestå og derfor afvikles den også så ubesværet som muligt. De eneste steder der er reelt ventetid, er ved jernbanebroerne og på de 2 ved Gouda er der voldsom meget trafik, der er derfor spærretid fra kl til 2113 så vi blev i Waddinxveen indtil ved 20 tiden. I Gouda stod Agnetha og Bosse og tog imod, de havde lavet lidt picnic som vi hyggede (læs drak) os med til langt ud på natten. Da de hørte, vi havde rødder på øen Fur, hvor de gennem tiderne er kommet rigtigt meget, viste det sig vi havde fælles bekendte. Verden er ikke så stor endda. Deres hjemmeside er. Vi blev i den hyggelige by Gouda i 3 dage, Agnetha og Bosse afsejlede videre mod Middelhavet på anden dagen. Cyklede rundt i byen Side 10

11 Alphen a/d Rijn Maartensgat Marina i Dordrecht langs de mange kanaler og var inde i et meget gammelt pandekagehus og spise ja, pandekager Hollænderne har det med pandekager, som vi har et med Wienerbrød. D. 3/7 afgik vi mod Dordrecht. Først måtte vi sluses fra kanalsystemet og så ud i floderne. Nu må vi så igen til at regne med tidevand, selv om det i begyndelsen ikke er de mange decimeter. Vi blev sluset ud i Hollandse Ijssel ved Julianasluis, hvor vi mødte en dansk sejlbåd for nordgående. Nu er der blevet mere plads til siderne, men til gengæld voldsom meget mere kommerciel trafik og flodbådene er store og til tider sammenbundne i forlængelse, utroligt de kan styre dem gennem broerne i den strøm. I Dordrecht fandt vi ind i en lille hyggelig marina, men under en dundrende kirkeklokke. Under vores sight seeing fandt vi en anden marina, som vi vil forhale til i morgen. Næste dag forhalede vi over i den anden marina og besluttede at tage hurtigfærgen op til Kinderdijk som er én af Hollands bedst bevarede vindmølleparker, 18 i alt. Selv om der er mange møller i Holland, så er der jo mange tusinder der er revet ned. I tidernes morgen blev møllerne brugt til at dræne markerne og pumpe vandet op i kanalerne, i dag foregår det ved hjælp af kæmpestore elektriske pumpeværker. Én af møllerne var indrettet som museum, nogle er fredede og andre så ud til at fungere som sommerhuse, eller boliger i al almindelighed, men til fælles var alle meget velholdte. Kinderdijk Fik arrangeret post fra Sæby Postkontor til Willemstad Havnekontor, som vi forventer at anløbe i mor- Side 11

12 gen.. Inden afg. fra Dordrecht besøgte vi den flotte katolske kirke (hvis klokkespil holdt os vågen den første nat) og besteg tårnet med de 300 trappetrin. Herfra var der et flot skue ud over Dordrecht og hvorfra vi også kunne skimte Rotterdam. Afg. kl. 13 mod Willemstad. Lidt syd for Dordrecht blev vi bordet af Rotterdam-Reinmond Immigration. Var selvfølgelig klar over og håbede også at vi kunne komme ud for det. To bevæbnede unge mænd kom ombord og bad på det høfligste om at måtte se pas, skibspapirer, Betryggende at der bliver holdt øje med EU s ydre grænser ejerskab, momskvittering, flagtilladelse, tilladelse til at benytte VHF og VHF certifikat, (ikke flodskipperbevis?). Alt lå til højre ret i et ringbind, så der var no problem. De bad så, om de kunne blive ombord en ½ times tid, da kollegerne havde en ufuldført opgave. Selvfølgelig og de blev i tillæg budt på en lille forfriskning. En fin oplevelse. Ank. 5/7 kl til Willemstad som ligger i den inddæmmede saltvandsø Haringvliet. Her venter vi så på post fra Sæby Postkontor til havnekontoret som aftalt. Oplevede den hyggelige by som ligger bag høje dæmninger. Cyklede ud til Volkerzluis som er én af Vesteuropas største anlæg. Da der efter 3 dage ikke var kommet noget post, aftalte vi med havnefogeden, at vi ville tage på weekend til Hellevoetzluis. Vinden var ikke gunstig, men efter mange dage i kanaler og floder trængte vore ører og motoren til et hvil, derfor krydsede vi de 22 nm. op til Hellevoetzluis. Her valgte vi dog, pga. det fine vejr, at gå til en ankerplads tæt ved havnen. Senere var der alarm på Navtex,en: Diver missing on poss. 51* 53 N - 3*32 E. Senere hørte vi, at han var omkommet efter dykning i et vrag ud for Hook van Holland.. Søndag form. sejlede vi ind til Hellevoetzluis Hellevoetzluis. Side 12

13 Der var nu blæst op til kuling fra S, så det var rart at komme ind i den inderste del af havnen. Om eftermiddagen cyklede vi ind i landet langs kanalen, hvor der lå mange store og mindre både, bl.a. et par gamle og meget velholdte Hirtshals/Skagen kuttere, som blev benyttet til beboelse - husbåd. Vi kom i snak med dem og blev budt på kaffe og kage ombord. De syntes det var sjovt, at have besøg af danskere og mindre sjovt blev det ikke, da jeg kunne fortælle, at jag havde været havneass. på Hirtshals Havn og kendte bådene og de tidligere ejere, som de havde navnene på i fartøjsoversigten, vi lovede at sætte dem i forbindelse med Grenå Ophugningsservice da de gerne ville supplere det maritime udstyr med noget originalt dansk og det har vi gjort. Side 13

14 Side 14

15 Magnetkompasset Ordet kompas betyder mål, passer og cirkel. Ved al navigation drejer det sig om, hvor er jeg, og hvilken retning skal jeg bevæge mig i for at komme til et givet sted. Det gjaldt i gamle dage, og det gælder i dag. Til at besvare de to spørgsmål er kompasset en stor hjælp. Men at man kunne navigere til søs, før man kendte til kompasset er sikkert. Fra ægyptiske malerier ved vi, at ægypterne sejlede på havene for 4500 år siden, og at de brugte håndloddet til stedbestemmelse. Ægypterne tog også på rejser i Rødehavet, så de har også haft brug for retningsbestemmelse, dertil var himmellegemer en stor hjælp. I Norden har vi også været tidligt med at besejle havene, vi kender det fra helleristninger, som er ca år gamle. Hvornår kompasset egentlig blev opfundet, er noget usikkert, men at det ligger mellem årene 1100 og 1200 er der stor enighed om. Hvem opfandt så kompasset? Det først skriftlige om kompasset, vi kender, er fra Middelhavsområdet, men om kompasset er kommet fra Kina via Silkevejen ved vi ikke. Måske er magnetens evne opdaget flere steder samtidig, og dermed er kompasset muligvis opfundet både i Kina og i Middelhavsområdet. Når man taler op magnetkompasset, er der tre begreber man ikke kommer uden om: Magnetisme, misvisning og deviation, og de hænger nøje samen. Kompasset er baseret på magnetisme. Man har kendt til magnetisme i mange år. Det er mere end 4000 år siden at kineserne fandt en stenart, der kunne noget særligt. De tilsleb stenen som en mand med den ene arm udstrakt og hængte figuren op, så den kunne bevæge sig frit. Den udstrakte arm pegede så mod syd. Kineserne anvendte denne viden til at finde rundt i deres store rige. For ca år siden fandt en mand i Magnesia i Lilleasien ligeledes en stenart, som kunne tiltrække jern. Godt nok kendte de gamle grækere til magnetisme, men det var sandsynligvis kineserne der først fandt på at gøre en jernnål magnetisk. Ved at stryge små jernnåle med den specielle sten, kan man fremstile små magnetnåle (kompasnåle). I et stykke jern, ligger der en masse jernmolekyler hulter til bulter. Ved at stryge jernstykket mange gange den samme vej med den specielle stenart, får man jernmolekylerne til at vende samme vej, jernet er blevet magnetisk Side 15

16 og kan bruges som kompas. Disse magnetnåle stak man gennem et strå eller fæstnede dem til et stykke træ og lage det ud i en skål med væske, hvor det kunne bevæge sig frit. Den ene ende af nålen vendte så altid den samme vej, den viste mod nord, og den anden ende vendte mod syd, kompasset var opdaget. Når træstykket kom ud mod skålens sider, var det tilfældigt, hvordan nålen så orienterede sig. Man satte så en lille tilspidset pind under træstykket, som træstykket med magnetnålen fastgjort på kunne dreje om uden at komme ud til skålens kanter. Se Note B: Dit eget magnetkompas. Molekyler i et stykke jern før det blev strøget Molekyler i et stykke jern efter det blev strøget Udover flydekompasset blev der også konstrueret tørkompasser. Her blev magnetnålen afbalanceret på en tilspidset pind, så den frit kunne dreje i et vandret plan. I begyndelsen blev retningen tegnet på kompaskassens bund. Det varede dog ikke længe, før man fandt på at tegne noget der mindede om en kompasrose på et stykke papir, og så klistrede det på oversiden af magnetnålen, så det bevægede sig med magnetnålen. På den måde kunne man aflæse alle retninger. Til beskyttelse af den tilspidsede pind og magnetnålen med den påklistrede kompasrose, pejleskive, byggede man en kompaskasse ofte af buksbom, fordi træ som bekendt er umagnetisk. Det franske ord for kompas boussole, er muligvis afledt heraf. Kompaskassen kom senere til at hedde nathuset. Man har været inde på den ide, at kompasset skulle holdes skjult for besætningen, for at officererne ikke skulle blive beskyldt for trolddom. Der var jo ingen forklaring på, hvorfor magnetnålen drejede som den gjorde, så der måtte ligge trolddom bag. I 1435 blev ordet kompas fundet på dokumenter i Hamburg og i 1532 fandt man ordet på engelske inventarlister. Omkring 1550 blev det almindeligt, at styre efter kompasset, og det fik sin faste plads foran rorsmanden, beskyttet i nathuset. Kompasset blev kardansk ophængt, så kompasrosen hele tiden var vandret. Side 16

17 Med tiden fandt man ud af, at fremstille kunstige magneter, der er noget kraftigere en dem man hidtil havde kendt. De ovennævnte simple former for kompasser blev naturligvis udviklet betydelig. Især i 1800-tallet skete der en stor udvikling af magnetkompasset. Tørkompasset er til søs et meget uroligt kompas, så man gik mere og mere over til væskekompasset. Væsken i væskekompasset afdæmper magnetnålens bevægelser og var dermed lettere at aflæse. Væskekompasset har også den fordel, at man kan sætte flere magnetnåle op ved siden af hinanden, og afstemme trykket på omdrejningspunktet med små flydere. Det danske firma Ivar C. Weilbach & Co har deltaget meget i væskekompassets udvikling. Vi er nu kommet frem til hvad et magnetkompas består af: En skål med en frostfri væske, der er kardanskophængt. En flyder som hviler på en fin spids, hvorpå den frit kan dreje. Under flyderen er der fastgjort flere kompasnåle og ovenpå flyderen er kompasrosen anbragt. På forkanten af kompasskålen er der angivet en styrestreg. Nu kan skibet dreje rundt om kompasrosen og styrestregen angive kursen. Kompasrosens magneter vender jo altid mod N S. Hvorfor gør de så det? Jo kompasmagneternes nordpol bliver tiltrukket af jordens magnetiske sydpol og vender derfor i retning herimod. Se note A. Den magnetiske sydpol ligger oppe omkring den geografiske nordpol. Kompasnålens nordpol vender altså ikke helt nøjagtigt mod den geografiske nordpol, men mod den magnetiske sydpol.. Vinkel forskellen imellem de to poler, set fra et givet punkt, kaldes misvisningen, og er angivet på søkortene. De magnetiske poler i jordens indre, som tiltrækker kompasnålen, bevæger sig, de flytter sig, derfor ændrer misvisningen sig. Misvisningen er ens på alle kurser. Misvisningen kendte man allerede til på Columbus tid (omkring år 1500), men magnetnålens påvirkning af jerndele omkring den, kendte man først betydelig senere. Hvilket har været skyld i mange forlis. Denne lokalkraft omkring kompasset, der skyldtes jerndele eller elektriske ledninger, kalder man deviation. Deviationen er forskellig på forskellige Side 17

18 kurser og kan blive ret stor. Kender man deviationen kan man rette den, ved at frembringe en deviation modsat den eksisterende og af samme størrelse. Herfor blev kompasset forsynet med en flytbar kugle på hver side. Det var så kompasretterens opgave, at ændre kuglernes afstand fra kompasset, for at mindske deviationen. For at kunne finde den rette placering af kuglerne måtte man foretage omsvajninger og tage pejlinger til punkter, som man kendte retninger til og så sammenligne det med hvad kompasset viste. Efter dette arbejde blev der udarbejdet en deviationstabel, som man skulle rette de forskellige kurser efter. Deviationen kan bestå af konstantdeviation, krængningsdeviation, halvcirkeldeviation og kvadrantdeviation, men det vil vi ikke komme nærmere ind på. Nu har vi et kompas, hvor nordpilen peger mod den magnetiske sydpol, der ligger oppe omkring den geografiske nordpol. Forskellen retter vi med misvisningen, der står i søkortet. Unøjagtigheder fra områderne rundt kompasset, retter vi for ved hjælp af deviationstabellen. Det skal nævnes, at misvisningen i vore farvande i dag er omkring 1 o, og det er kun få lystsejlere der anvender deviationstabeller. Vi bruger jo næsten alle GPS til navigationen. Kompasset var tidligere inddelt i 32 streger, derefter i 360 o og så i 400 o. men det holdt ikke længe, før man gik tilbage til at anvende 360 o. Der er spor af 32- streginddelingen i vort nuværende regelsæt, bl.a. når det drejer sig om lyset fra lanterner. F.eks. skal en sidelanterne lyse ret forud og til 22½ o agten for tværs. De 22½ svarer til 2 streger. Kirkebygningen i Danmark kan fortælle noget om, at man anvendte kompasset mellem årene 1100 og 1200, og at man ikke kendte noget konkret om misvisning. Man ønskede at bygge landsbykirkerne, så alteret vendte mod øst og kirkeskibet dermed vendte øst vest. Vi kan nu konstatere, at kirkerne fra den tid vender 5 til 10 grader forkert. Der har altså været en misvisning på de nævnte grader, da disse kirker blev bygget. Når du sejler, er det vigtigt at holde rigtig kurs, det der er bag dig, er historie. Note A: Det kan muligvis være problematisk at forstå, at det er den magnetiske sydpol, der tiltrækker kompasnålens nordpol. Det er lettere at forstå at den pol på kompasnålen, der vender mod nord heder nordenden. Men jeg har alligevel hørt erfarne sejlere stille spørgsmål hertil. Side 18

19 Så jeg har undersøgt disse problemstillinger flere steder: Tidligere navigationsdirektør for Søfartsuddannelse H.A. Guldhammer skriver i sin lærebog om navigation: Den ende af kompasnålen, der stiller sig mod nord, kaldes nordenden. Så nu har kompasnålens nordende fået navn. For at få klarlagt det med den magnetiske sydpol, skrev jeg til Tycho Brahe Planetariet, som er dem i Danmark, der ved mest om vort univers. Mit brev til Tycho Brahe Planetariet: Jeg har på flere websteder set, at den magnetiske sydpol oppe omkring den geografiske nordpol, bliver kaldt den magnetiske nordpol. Men hvordan kan en magnetisk nordpol tiltrække kompasnålens nordpol? En sydpol tiltrækker en nordpol og omvendt. Ifølge "Navigationens Historie III" udgivet af Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg side 20: "I 1830 lykkes det for englænderen James Ross at finde den magnetiske sydpol, altså den pol nær den geografiske nordpol, som tiltrækker nordpolen på kompasset." Er der nogen klar definition på, om det er den magnetiske sydpol eller den magnetiske nordpol, der ligger oppe omkring den geografiske nordpol? Vi er nogle fritidssejlere, der drøfter dette emne en hel del. Tycho Brahes svar: Du har fuldstændig ret i din antagelse, men som du sikkert ved, blander mange, der ikke kender forudsætningerne og magnetismens regler, som i dag udtrykker sig om dette. Den magnetiske sydpol ligger tæt ved den geografiske nordpol - længere er den ikke. "Fejlen" stammer selvfølgelig fra, at man er startet med at kalde den magnetiske pol, der peger mod nord, for nordpolen. mvh Bjørn Franck Jørgensen Allerede i 1830 og før, kunne man håndtere begreberne om magnetismens egenskaber, så vi må også kunne holde tingene adskilt og kalde de fysiske emner med deres rette benævnelser. Du kunne også gå ind på Google og søge på - magnetisk sydpol og vælg Fakta om jorden. Side 19

20 Så får du dette svar: Magnetisk sydpol i det nordl. Canada ved 76 N bredde, 101 V længde. Note B: Dit eget magnetkompas: Fremstil jeres eget magnetkompas til glæde for børn og børnebørn. 1. Stryg en stoppenål med en magnet fra øjet mod spidsen gentagende gange. (f.eks. ca. 15 gange) 2. Læg nålen på et blad i en skål med vand, så det kan dreje frit. 3. Nålen vender nu Nord/Syd, og I har konstrueret jeres eget magnetkompas. I kunne jo udskifte bladet med et stykke pap fra en mælkekarton, hvorpå I skrive verdenshjørnerne. På skålens side kan I slå en lodret streg som styrestreg. Hvilken ende der vender mod nord, afhænger af hvilken magnetpol I holder ned imod nålen. Hvis I bruger magnetens nordpol, vil nålen have sydpol, der hvor magneten slipper nålen. Og omvendt, hvis I bruger magnetens sydpol. Anker NESSIE CODAN FORSIKRING Lad CODAN blive din samarbejdspartner så er du godt sikret på havet, i havnen og i hjemmet. Kontakt assurandør ELSE NØHR på tlf for nærmere aftale. Et møde med Else Nøhr medfører et økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub. Side 20

21 Generalforsamlingsreferat Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling den 21. marts Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Poul Svenningsen bød velkommen til forsamlingen, der talte 14 medlemmer udover bestyrelsen, og efterlyste forslag til en dirigent. Jens Pristed blev foreslået og valgt med akklamation.. Jens Pristed forespurgte om nogen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Der kom ingen, og han tillod sig derfor at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Han gav derefter ordet til Poul Svenningsen for aflæggelse af beretning. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Poul Svenningsen aflagde beretning om aktiviteter i det forgangne år (se bilag a) Jens Pristed efterlyste derefter spørgsmål til beretningen. Niels-Ove Rolighed takkede for tildeling af ærespokalen, og gav også en tak til de som har leveret stof til klubbladet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab. Jørn Sørensen gennemgik tallene i det omdelte regnskab. (se bilag b) Derefter var der spørgsmål til størrelsen af renteindtægten, som kan synes lidt lav. Efter lidt debat blev man enige om at det ikke var umagen værd at ændre på noget. Der var spørgsmål til hvordan det bliver med tilskud i den ny Frederikshavn Kommune. Jørn Sørensen kunne meddele at det går den vej at det er foreninger med mange medlemmer under 25 år der vil få mest i tilskud. Da vi ikke kender ordningen i den nye kommune, er der ikke budgetteret med tilskud for Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. Jørn Sørensen gennemgik tallene i budgettet for (se bilag c) Der var ingen bemærkninger til dette. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for Fra salen blev der foreslået eventuelt at hæve til 600 kr. for Seniorer og 700 for Par. Der var diskussion om eventuelle fremtidige investeringer. Side 21

22 Bestyrelsen fastholder forslaget om uændret kontingent. Der var afstemning om forslaget fra salen. Det blev forkastet med 10 stemmer mod 6. Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår stigning på Læsømærker fra 500 kr. til 600 kr. Argumentet er at prisen på anløb over 3 år er steget fra 75 til 95 kr. alle 3 år har givet underskud. Dog ikke så stort i 2006 p.g.a. dårligt vejr i august. Der var meget debat for og imod selve ordningen. Bestyrelsens forslag blev efter afstemning vedtaget med 15 stemmer for og ingen imod. Det blev foreslået at bestyrelsen næste år kan stille forslag om at prisfastsættelsen overgår til bestyrelsen. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. Poul Svenningsen genopstiller. Jens Pristed efterlyste om der skulle være andre kandidater. Det var ikke tilfældet. Poul Svenningsen betragtes som valgt. Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter 2 år. Erik Bach og Jørn Sørensen er på valg. Begge genopstiller. Jens Pristed efterlyste andre kandidater. Der var ingen. Begge betragtes som valgte. Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. Hardy Sørensen og Niels-Ove Rolighed er på valg. Der kom ikke andre forslag. Niels-Ove Rolighed valgtes som første suppleant, og Hardy Sørensen valgtes som anden suppleant. Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Der kom ikke andre forslag. De betragtes begge som genvalgte. Hardy Sørensen valgtes som suppleant. Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer til udvalg. Der blev ikke valgt nogen. Bent Christensen gav tilsagn om at ville hjælpe i bygningsudvalget i den udstrækning han er hjemme. Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt. Niels Hjørnet foreslår at klubben indkøber et par både (kølbåde), H-både Side 22

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NR. 3-2005. Riv katten

NR. 3-2005. Riv katten NR. 3-2005 Riv katten Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Michael Madsen, formand 9846 4237 Poul Svenningsen, næstformand 9895 4129 Jørn Sørensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 3-2004 Popeye Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf. i klubhuset: 9846 1997 www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Anders Brønnum, formand 9846 1302 Poul Svenningsen, næstformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere