NR Klimaet bliver varmere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2-2007. Klimaet bliver varmere"

Transkript

1 NR Klimaet bliver varmere

2 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Poul Svenningsen, formand Michael Madsen, næstformand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Erik Bach adresser Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og fælles informationer. Aktivitetsgruppen Gennemfører fælles klubaktiviteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informationsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informationer. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed, (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle til klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum) Klubstander og havneordning Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 70 kr. Læsø-ordning : 500 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med relation hertil. Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen Klubmåler: Henning Sander Nielsen Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Søren Jensen - cheftræner Vagn Houman, Simon Sander Nielsen, Anders Vesterø Thuesen - trænere Nils Bak Andersen, Henning Sander, Finn Kristiansen - hjælpetrænere/forældre Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Poul Svenningsen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar til brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Palle Holst

3 Formanden har ordet! Formandens hilsner til forårssolen. Så tog foråret alligevel fusen på de fleste. Et helt lille forår har været her, men kun få nåede at reagere. Mens solen drønede ned i slutningen af marts og begyndelsen af april stod næsten alle bådene, og for den sags skyld også Kystens Perle, som upåvirkelige vinterøg, uden liv og tro på det dejlige vejr. Men ikke desto mindre har bøgen og samsøkartoflerne reageret. Så det er ganske vist, at det nu er forår! I marts måned var generalerne forsamlede, og kloge ord blev sagt. Den nye bestyrelse blev valgt og forslag til nye handleplaner blev stillet. Bestyrelsen må være glad for sin sammensætning, for alle genopstillede og blev genvalgt, ligesom samtlige poster fortsætter uændrede. Men det betyder alt andet end stilstand, da en række nye tiltag allerede i skrivende stund er sat i værk. Der er nedsat en ad hoc bådgruppe, der skal arbejde på anskaffelse af en klubbåd, der kan danne basis for lån fra såvel unge- som ældre sejlere uden egen båd, matchracesejlads og tursejlads. Ligeledes er der blevet dannet et husudvalg, der skal arbejde på såvel køkkenudvidelses-muligheder i klubhuset som egentlig udvidelse af klubhuset, evt. med ændring af tagkonstruktion mv. Der er blevet etableret ny kontakt til borgmesteren, med henblik på etablering af kranfaciliteter på havnen. Denne henvendelse blev imidlertid stærkt præget af politisk uro vedr. værftets og værftskajens fremtid. Vi har bedt borgmesteren om et møde desangående, idet vi støtter den etablerede lokalplan fra år 2000, der forbyder boligbyggeri på matriklen, men åbner mulighed for havnerelaterede aktiviteter, herunder f.eks. vinteropbevaring af både og opførelse af velfærdsbygning, til glæde for såvel turister som samtlige havnens brugere. Endvidere peger vi på, at der pt. på lejemålet af matriklen er vedhæftet en kommunal klausul om værftsdrift. Vi ønsker en havn med offentlig mulighed for fortøjning ved alle kajer og vi advarer mod privatisering af såvel værftsområdet og tilhørende kajer og fodgængerområder. Borgmesteren har svaret, og henvendelsen er gået videre til Tekn. Udv. Vi har taget initiativ til et formandsmøde for samtlige kommunens havne fra Skagen til Voerså den 23/5, for sammen at kunne udnytte såvel vore forskelligheder som vore ligheder. Men knap var denne invitation udsendt før der indløb en næsten enslydende invitation til et møde i Rønnerhavnen, den 23/4. SAM- ARBEJDE er altså ikke bare noget vi er interesserede i. Sæby blev repr. af Birger I, Mikael M, og Poul S. Side 6.> Side 3

4

5 Nyt fra Junior og Ungdomsafdelingen Hvis du er mellem 7 og 16 år, har du nu muligheden for at lære at sejle optimistjolle. Optimistjollesejlads er for dig der kan lide fart og spænding på vandet, eller bare en hyggelig sejltur med gode sejler-venner. Det hele sker i Sæby Sejlklub midt på Sæby havn Vi træner hver mandag og torsdag fra kl , så tag vennerne med og kig forbi Sæbys sejeste sejlklub. Signe & Sidsel Side 5

6 Alle former for riggerarbejde udføres. Salg af tov, maling og bådudstyr Gørtlervej 13, 9000 Aalborg Ole : Palle : Fra side 3 Vedr. bådtransport på havnen har visse politipatruljer forsøgt at sætte en træls kæp i hjulet på vore bådvogne og Taiebs fine uindregistrerede Volvo Valmet. Birger har forhørt sig officielt hos politiet, med det nedslående svar, at på trods af områdets status som havneområde, har vi IKKE tilladelse til kørsel med UINDREGISTREREDE KØRETØJER af nogen art! Hvis lovens håndlanger altså ønsker at tage klappen fra det blinde øje, og han har blæk i sin kuglepen kan han altså med retten på sin side udskrive en bøde på 1.000,- kr. En INDREGISTRERET traktor må godt flytte en TOM bådvogn - men ikke en FYLDT! Den må vi derimod godt flytte med håndkraft! Det forlyder dog ikke, at han i modsat fald har ret til at udskrive en parkeringbøde på 510,- kr. Så lidt positivt er der da. Poul Svenningsen Side 6

7 Havnefest/Stumpemarked Årets Havnefest er programsat til 6., 7. og 8. juli Klubben afholder stumpemarked, hvor medlemmerne kan få solgt ud af overflødige effekter - og få købt nogle nye. I år forsøger vi at genoptage en tidligere succes med at afholde Maritimt Stumpemarked i forbindelse med årets havnefest. Konceptet går i korthed ud på at folk der har tiloversblevne maritime effekter liggende, som de gerne vil af med, indleverer disse med angivelse af en salgspris. Bliver varen solgt får man efterfølgende en afregning på beløbet minus 15 % som går i klubbens kasse. Bliver varen ikke solgt får man den bare tilbageleveret. Markedet vil være i dagene juli. Det vil senere blive annonceret ved opslag i huset og/eller på broerne, hvornår der er åbent for indlevering af effekter. Erfaringsmæssigt er der tryk på især ved åbningen, og der vil blive brug for nogle hjælpere både ved indleveringen og til at ekspedere. Derfor ønskes gerne tilkendegivelser fra medlemmer, som kan afse lidt tid de pågældende dage. Henvendelse til Leif Olesen Side 7

8 Turen til Holland 2006 Boat Show i Bataviahaven Side 8 Vågnede op til hed morgen og ved 10 tiden cyklede vi ind til Batavia Haven hvor der lå 20 mindre og 10 større gamle skibe, de store sejlede ud og ind af havnen med betalende gæster. Der var omkr. 100 stande med motorbåde og ca. 200 med forskelligt. Talte med nordmand fra Langesund som havde stand med motorbåde. Aftenen sluttede med et kæmpe fyrværkeri. I morgen meldes om vejrændring med 50 mm regn og tordenstorm. Afg. fra Lelystad kl.1030 mod Amsterdam. Iflg. vores Navtex skulle det dårlige vejr først komme ved tiden og vi fik da også kun 3 4 dråber regn undervejs. Det kom dog i overflod med torden og lyn, efter vi langt om læn- Kanalrundfart ge fik en plads i den trange Sixhaven i Amsterdam. Havnefogeden lovede os pæleplads fra i morgen formiddag. Stod op til lidt blandingsvejr. Efter forhaling, cyklede vi hen og tog færgen over til City, hvor vi købte billetter til en kanalrundfart, derefter ind i den afdeling af City (den frække) hvor alt er tilladt??? Men man kan ikke sige,, det er et smudskvarter, alt er pænt og ryddeligt og masser af turister?? Her sidder man ikke på cafe, nej man ligger i bløde sofaer/senge og nyder sin drinks med sin kone, kæreste eller elsker/-inde -!, en del helt henne ved vinduerne med udsigt ud til og ind fra gaden -, intimt! D. 27/6 Efter forskellige sysler ombord gav vi hånd med farvel til den yderst behagelige, festlige og arbejdsomme havnemester og sejlede hen i den kanal, hvorfra vi i nat kl. ca skal i konvoj syd ud af Amsterdam. Brovagten på broen ved indsejlingen forestod indkrævning af konvoj afgift som var 8 euro. Velfortøjet i kanalen cyklede vi lidt rundt i denne bydel, bl.a. ud til en park og et beboelseskvarter, hvor boligerne var alt fra barakker, mobilhome og gl. busser til villaer -!

9 Stadsparken i Amsterdam Beboelseskvarter Britta nævnede noget om at ænderne hernede slet ikke lignede dem vi har i Danmark, så måtte jeg jo lige forklare, at hernede hedder de jo Holl-ænder!!! Efterhånden kom der flere og flere sejlbåde til, 12 i alt og et par store barger med nogle heavy rør ombord. Og kl. prc blev vi over VHF en kanal 69 bedt om at starte motoren og gøre os klar. Lidt efter passerede konvojen på en både sydfra og vi kunne påbegynde sejladsen. Opsamling til nat konvojen Side 9 Klar til start Meget træls var det med de 4 slæbebåde, der havde to store barger under bugsering. Flere steder var der krappe krumninger, hvor de havde meget besvær med at få dem bugseret rundt og gennem broerne var de ekstrem forsigtige. Det kom derfor til at tage meeeeget lang tid, normalt påregner man 3 timer til denne konvoj sejlads, men vi var først fremme i Aalsmeer kl. 0730, men det var en kanon oplevelse. Folk stod oppe på deres altaner og vinkede og fotograferede når vi sejlede forbi, selv om de sikkert kan opleve det hver nat men måske var det pga. bargerne?. Da vi nåede Aalsmeer ankrede vi op i søen (=meer) sammen med en anden Hollænder, gik til køjs og sov til ved middagstid. Vi valgte at

10 blive liggende og hygge os på ankerpladsen resten af dagen i det nu, tilbage komne sommervejr. Dagen efter sejlede vi ind til Aalsmeer, for at komme ud og se den store Aalsmeer Blumenauktion. Aalsmeer blomsterauktion Blomster klar til auktion Det er kæmpestort, 1 mil. m/2 under tag, ansatte (efter fusion med FloraHolland og en omsætningen på 1, mia. euro i Det er imponerende at auktionshallen er fyldt op 5 dage om ugen og at alle blomsterne er solgt i løbet af 4-5 timer, en kæmpe oplevelse. D.30/6 afg. fra Aalsmeer mod Gouda hvor vi skulle mødes med et svensk par fra Grunsund som vi traf i Sixhaven i Amsterdam, Agnetha og Bosse i en gl. Najad MADAME, som var på vej til Middelhavet. Kanalstrækningen fra Aalsmeer til Dordrecht var nok det mest idylliske på ruten, den ene by afløste den anden, med restauranter og boliger lige ned til kanalen og passage af broer, hvor der stort set ikke var ventetid. For Hollænderne er kanaltrafikken nærmest indbegrebet af deres kultur, derfor gør de alt for at denne trafik skal bestå og derfor afvikles den også så ubesværet som muligt. De eneste steder der er reelt ventetid, er ved jernbanebroerne og på de 2 ved Gouda er der voldsom meget trafik, der er derfor spærretid fra kl til 2113 så vi blev i Waddinxveen indtil ved 20 tiden. I Gouda stod Agnetha og Bosse og tog imod, de havde lavet lidt picnic som vi hyggede (læs drak) os med til langt ud på natten. Da de hørte, vi havde rødder på øen Fur, hvor de gennem tiderne er kommet rigtigt meget, viste det sig vi havde fælles bekendte. Verden er ikke så stor endda. Deres hjemmeside er. Vi blev i den hyggelige by Gouda i 3 dage, Agnetha og Bosse afsejlede videre mod Middelhavet på anden dagen. Cyklede rundt i byen Side 10

11 Alphen a/d Rijn Maartensgat Marina i Dordrecht langs de mange kanaler og var inde i et meget gammelt pandekagehus og spise ja, pandekager Hollænderne har det med pandekager, som vi har et med Wienerbrød. D. 3/7 afgik vi mod Dordrecht. Først måtte vi sluses fra kanalsystemet og så ud i floderne. Nu må vi så igen til at regne med tidevand, selv om det i begyndelsen ikke er de mange decimeter. Vi blev sluset ud i Hollandse Ijssel ved Julianasluis, hvor vi mødte en dansk sejlbåd for nordgående. Nu er der blevet mere plads til siderne, men til gengæld voldsom meget mere kommerciel trafik og flodbådene er store og til tider sammenbundne i forlængelse, utroligt de kan styre dem gennem broerne i den strøm. I Dordrecht fandt vi ind i en lille hyggelig marina, men under en dundrende kirkeklokke. Under vores sight seeing fandt vi en anden marina, som vi vil forhale til i morgen. Næste dag forhalede vi over i den anden marina og besluttede at tage hurtigfærgen op til Kinderdijk som er én af Hollands bedst bevarede vindmølleparker, 18 i alt. Selv om der er mange møller i Holland, så er der jo mange tusinder der er revet ned. I tidernes morgen blev møllerne brugt til at dræne markerne og pumpe vandet op i kanalerne, i dag foregår det ved hjælp af kæmpestore elektriske pumpeværker. Én af møllerne var indrettet som museum, nogle er fredede og andre så ud til at fungere som sommerhuse, eller boliger i al almindelighed, men til fælles var alle meget velholdte. Kinderdijk Fik arrangeret post fra Sæby Postkontor til Willemstad Havnekontor, som vi forventer at anløbe i mor- Side 11

12 gen.. Inden afg. fra Dordrecht besøgte vi den flotte katolske kirke (hvis klokkespil holdt os vågen den første nat) og besteg tårnet med de 300 trappetrin. Herfra var der et flot skue ud over Dordrecht og hvorfra vi også kunne skimte Rotterdam. Afg. kl. 13 mod Willemstad. Lidt syd for Dordrecht blev vi bordet af Rotterdam-Reinmond Immigration. Var selvfølgelig klar over og håbede også at vi kunne komme ud for det. To bevæbnede unge mænd kom ombord og bad på det høfligste om at måtte se pas, skibspapirer, Betryggende at der bliver holdt øje med EU s ydre grænser ejerskab, momskvittering, flagtilladelse, tilladelse til at benytte VHF og VHF certifikat, (ikke flodskipperbevis?). Alt lå til højre ret i et ringbind, så der var no problem. De bad så, om de kunne blive ombord en ½ times tid, da kollegerne havde en ufuldført opgave. Selvfølgelig og de blev i tillæg budt på en lille forfriskning. En fin oplevelse. Ank. 5/7 kl til Willemstad som ligger i den inddæmmede saltvandsø Haringvliet. Her venter vi så på post fra Sæby Postkontor til havnekontoret som aftalt. Oplevede den hyggelige by som ligger bag høje dæmninger. Cyklede ud til Volkerzluis som er én af Vesteuropas største anlæg. Da der efter 3 dage ikke var kommet noget post, aftalte vi med havnefogeden, at vi ville tage på weekend til Hellevoetzluis. Vinden var ikke gunstig, men efter mange dage i kanaler og floder trængte vore ører og motoren til et hvil, derfor krydsede vi de 22 nm. op til Hellevoetzluis. Her valgte vi dog, pga. det fine vejr, at gå til en ankerplads tæt ved havnen. Senere var der alarm på Navtex,en: Diver missing on poss. 51* 53 N - 3*32 E. Senere hørte vi, at han var omkommet efter dykning i et vrag ud for Hook van Holland.. Søndag form. sejlede vi ind til Hellevoetzluis Hellevoetzluis. Side 12

13 Der var nu blæst op til kuling fra S, så det var rart at komme ind i den inderste del af havnen. Om eftermiddagen cyklede vi ind i landet langs kanalen, hvor der lå mange store og mindre både, bl.a. et par gamle og meget velholdte Hirtshals/Skagen kuttere, som blev benyttet til beboelse - husbåd. Vi kom i snak med dem og blev budt på kaffe og kage ombord. De syntes det var sjovt, at have besøg af danskere og mindre sjovt blev det ikke, da jeg kunne fortælle, at jag havde været havneass. på Hirtshals Havn og kendte bådene og de tidligere ejere, som de havde navnene på i fartøjsoversigten, vi lovede at sætte dem i forbindelse med Grenå Ophugningsservice da de gerne ville supplere det maritime udstyr med noget originalt dansk og det har vi gjort. Side 13

14 Side 14

15 Magnetkompasset Ordet kompas betyder mål, passer og cirkel. Ved al navigation drejer det sig om, hvor er jeg, og hvilken retning skal jeg bevæge mig i for at komme til et givet sted. Det gjaldt i gamle dage, og det gælder i dag. Til at besvare de to spørgsmål er kompasset en stor hjælp. Men at man kunne navigere til søs, før man kendte til kompasset er sikkert. Fra ægyptiske malerier ved vi, at ægypterne sejlede på havene for 4500 år siden, og at de brugte håndloddet til stedbestemmelse. Ægypterne tog også på rejser i Rødehavet, så de har også haft brug for retningsbestemmelse, dertil var himmellegemer en stor hjælp. I Norden har vi også været tidligt med at besejle havene, vi kender det fra helleristninger, som er ca år gamle. Hvornår kompasset egentlig blev opfundet, er noget usikkert, men at det ligger mellem årene 1100 og 1200 er der stor enighed om. Hvem opfandt så kompasset? Det først skriftlige om kompasset, vi kender, er fra Middelhavsområdet, men om kompasset er kommet fra Kina via Silkevejen ved vi ikke. Måske er magnetens evne opdaget flere steder samtidig, og dermed er kompasset muligvis opfundet både i Kina og i Middelhavsområdet. Når man taler op magnetkompasset, er der tre begreber man ikke kommer uden om: Magnetisme, misvisning og deviation, og de hænger nøje samen. Kompasset er baseret på magnetisme. Man har kendt til magnetisme i mange år. Det er mere end 4000 år siden at kineserne fandt en stenart, der kunne noget særligt. De tilsleb stenen som en mand med den ene arm udstrakt og hængte figuren op, så den kunne bevæge sig frit. Den udstrakte arm pegede så mod syd. Kineserne anvendte denne viden til at finde rundt i deres store rige. For ca år siden fandt en mand i Magnesia i Lilleasien ligeledes en stenart, som kunne tiltrække jern. Godt nok kendte de gamle grækere til magnetisme, men det var sandsynligvis kineserne der først fandt på at gøre en jernnål magnetisk. Ved at stryge små jernnåle med den specielle sten, kan man fremstile små magnetnåle (kompasnåle). I et stykke jern, ligger der en masse jernmolekyler hulter til bulter. Ved at stryge jernstykket mange gange den samme vej med den specielle stenart, får man jernmolekylerne til at vende samme vej, jernet er blevet magnetisk Side 15

16 og kan bruges som kompas. Disse magnetnåle stak man gennem et strå eller fæstnede dem til et stykke træ og lage det ud i en skål med væske, hvor det kunne bevæge sig frit. Den ene ende af nålen vendte så altid den samme vej, den viste mod nord, og den anden ende vendte mod syd, kompasset var opdaget. Når træstykket kom ud mod skålens sider, var det tilfældigt, hvordan nålen så orienterede sig. Man satte så en lille tilspidset pind under træstykket, som træstykket med magnetnålen fastgjort på kunne dreje om uden at komme ud til skålens kanter. Se Note B: Dit eget magnetkompas. Molekyler i et stykke jern før det blev strøget Molekyler i et stykke jern efter det blev strøget Udover flydekompasset blev der også konstrueret tørkompasser. Her blev magnetnålen afbalanceret på en tilspidset pind, så den frit kunne dreje i et vandret plan. I begyndelsen blev retningen tegnet på kompaskassens bund. Det varede dog ikke længe, før man fandt på at tegne noget der mindede om en kompasrose på et stykke papir, og så klistrede det på oversiden af magnetnålen, så det bevægede sig med magnetnålen. På den måde kunne man aflæse alle retninger. Til beskyttelse af den tilspidsede pind og magnetnålen med den påklistrede kompasrose, pejleskive, byggede man en kompaskasse ofte af buksbom, fordi træ som bekendt er umagnetisk. Det franske ord for kompas boussole, er muligvis afledt heraf. Kompaskassen kom senere til at hedde nathuset. Man har været inde på den ide, at kompasset skulle holdes skjult for besætningen, for at officererne ikke skulle blive beskyldt for trolddom. Der var jo ingen forklaring på, hvorfor magnetnålen drejede som den gjorde, så der måtte ligge trolddom bag. I 1435 blev ordet kompas fundet på dokumenter i Hamburg og i 1532 fandt man ordet på engelske inventarlister. Omkring 1550 blev det almindeligt, at styre efter kompasset, og det fik sin faste plads foran rorsmanden, beskyttet i nathuset. Kompasset blev kardansk ophængt, så kompasrosen hele tiden var vandret. Side 16

17 Med tiden fandt man ud af, at fremstille kunstige magneter, der er noget kraftigere en dem man hidtil havde kendt. De ovennævnte simple former for kompasser blev naturligvis udviklet betydelig. Især i 1800-tallet skete der en stor udvikling af magnetkompasset. Tørkompasset er til søs et meget uroligt kompas, så man gik mere og mere over til væskekompasset. Væsken i væskekompasset afdæmper magnetnålens bevægelser og var dermed lettere at aflæse. Væskekompasset har også den fordel, at man kan sætte flere magnetnåle op ved siden af hinanden, og afstemme trykket på omdrejningspunktet med små flydere. Det danske firma Ivar C. Weilbach & Co har deltaget meget i væskekompassets udvikling. Vi er nu kommet frem til hvad et magnetkompas består af: En skål med en frostfri væske, der er kardanskophængt. En flyder som hviler på en fin spids, hvorpå den frit kan dreje. Under flyderen er der fastgjort flere kompasnåle og ovenpå flyderen er kompasrosen anbragt. På forkanten af kompasskålen er der angivet en styrestreg. Nu kan skibet dreje rundt om kompasrosen og styrestregen angive kursen. Kompasrosens magneter vender jo altid mod N S. Hvorfor gør de så det? Jo kompasmagneternes nordpol bliver tiltrukket af jordens magnetiske sydpol og vender derfor i retning herimod. Se note A. Den magnetiske sydpol ligger oppe omkring den geografiske nordpol. Kompasnålens nordpol vender altså ikke helt nøjagtigt mod den geografiske nordpol, men mod den magnetiske sydpol.. Vinkel forskellen imellem de to poler, set fra et givet punkt, kaldes misvisningen, og er angivet på søkortene. De magnetiske poler i jordens indre, som tiltrækker kompasnålen, bevæger sig, de flytter sig, derfor ændrer misvisningen sig. Misvisningen er ens på alle kurser. Misvisningen kendte man allerede til på Columbus tid (omkring år 1500), men magnetnålens påvirkning af jerndele omkring den, kendte man først betydelig senere. Hvilket har været skyld i mange forlis. Denne lokalkraft omkring kompasset, der skyldtes jerndele eller elektriske ledninger, kalder man deviation. Deviationen er forskellig på forskellige Side 17

18 kurser og kan blive ret stor. Kender man deviationen kan man rette den, ved at frembringe en deviation modsat den eksisterende og af samme størrelse. Herfor blev kompasset forsynet med en flytbar kugle på hver side. Det var så kompasretterens opgave, at ændre kuglernes afstand fra kompasset, for at mindske deviationen. For at kunne finde den rette placering af kuglerne måtte man foretage omsvajninger og tage pejlinger til punkter, som man kendte retninger til og så sammenligne det med hvad kompasset viste. Efter dette arbejde blev der udarbejdet en deviationstabel, som man skulle rette de forskellige kurser efter. Deviationen kan bestå af konstantdeviation, krængningsdeviation, halvcirkeldeviation og kvadrantdeviation, men det vil vi ikke komme nærmere ind på. Nu har vi et kompas, hvor nordpilen peger mod den magnetiske sydpol, der ligger oppe omkring den geografiske nordpol. Forskellen retter vi med misvisningen, der står i søkortet. Unøjagtigheder fra områderne rundt kompasset, retter vi for ved hjælp af deviationstabellen. Det skal nævnes, at misvisningen i vore farvande i dag er omkring 1 o, og det er kun få lystsejlere der anvender deviationstabeller. Vi bruger jo næsten alle GPS til navigationen. Kompasset var tidligere inddelt i 32 streger, derefter i 360 o og så i 400 o. men det holdt ikke længe, før man gik tilbage til at anvende 360 o. Der er spor af 32- streginddelingen i vort nuværende regelsæt, bl.a. når det drejer sig om lyset fra lanterner. F.eks. skal en sidelanterne lyse ret forud og til 22½ o agten for tværs. De 22½ svarer til 2 streger. Kirkebygningen i Danmark kan fortælle noget om, at man anvendte kompasset mellem årene 1100 og 1200, og at man ikke kendte noget konkret om misvisning. Man ønskede at bygge landsbykirkerne, så alteret vendte mod øst og kirkeskibet dermed vendte øst vest. Vi kan nu konstatere, at kirkerne fra den tid vender 5 til 10 grader forkert. Der har altså været en misvisning på de nævnte grader, da disse kirker blev bygget. Når du sejler, er det vigtigt at holde rigtig kurs, det der er bag dig, er historie. Note A: Det kan muligvis være problematisk at forstå, at det er den magnetiske sydpol, der tiltrækker kompasnålens nordpol. Det er lettere at forstå at den pol på kompasnålen, der vender mod nord heder nordenden. Men jeg har alligevel hørt erfarne sejlere stille spørgsmål hertil. Side 18

19 Så jeg har undersøgt disse problemstillinger flere steder: Tidligere navigationsdirektør for Søfartsuddannelse H.A. Guldhammer skriver i sin lærebog om navigation: Den ende af kompasnålen, der stiller sig mod nord, kaldes nordenden. Så nu har kompasnålens nordende fået navn. For at få klarlagt det med den magnetiske sydpol, skrev jeg til Tycho Brahe Planetariet, som er dem i Danmark, der ved mest om vort univers. Mit brev til Tycho Brahe Planetariet: Jeg har på flere websteder set, at den magnetiske sydpol oppe omkring den geografiske nordpol, bliver kaldt den magnetiske nordpol. Men hvordan kan en magnetisk nordpol tiltrække kompasnålens nordpol? En sydpol tiltrækker en nordpol og omvendt. Ifølge "Navigationens Historie III" udgivet af Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg side 20: "I 1830 lykkes det for englænderen James Ross at finde den magnetiske sydpol, altså den pol nær den geografiske nordpol, som tiltrækker nordpolen på kompasset." Er der nogen klar definition på, om det er den magnetiske sydpol eller den magnetiske nordpol, der ligger oppe omkring den geografiske nordpol? Vi er nogle fritidssejlere, der drøfter dette emne en hel del. Tycho Brahes svar: Du har fuldstændig ret i din antagelse, men som du sikkert ved, blander mange, der ikke kender forudsætningerne og magnetismens regler, som i dag udtrykker sig om dette. Den magnetiske sydpol ligger tæt ved den geografiske nordpol - længere er den ikke. "Fejlen" stammer selvfølgelig fra, at man er startet med at kalde den magnetiske pol, der peger mod nord, for nordpolen. mvh Bjørn Franck Jørgensen Allerede i 1830 og før, kunne man håndtere begreberne om magnetismens egenskaber, så vi må også kunne holde tingene adskilt og kalde de fysiske emner med deres rette benævnelser. Du kunne også gå ind på Google og søge på - magnetisk sydpol og vælg Fakta om jorden. Side 19

20 Så får du dette svar: Magnetisk sydpol i det nordl. Canada ved 76 N bredde, 101 V længde. Note B: Dit eget magnetkompas: Fremstil jeres eget magnetkompas til glæde for børn og børnebørn. 1. Stryg en stoppenål med en magnet fra øjet mod spidsen gentagende gange. (f.eks. ca. 15 gange) 2. Læg nålen på et blad i en skål med vand, så det kan dreje frit. 3. Nålen vender nu Nord/Syd, og I har konstrueret jeres eget magnetkompas. I kunne jo udskifte bladet med et stykke pap fra en mælkekarton, hvorpå I skrive verdenshjørnerne. På skålens side kan I slå en lodret streg som styrestreg. Hvilken ende der vender mod nord, afhænger af hvilken magnetpol I holder ned imod nålen. Hvis I bruger magnetens nordpol, vil nålen have sydpol, der hvor magneten slipper nålen. Og omvendt, hvis I bruger magnetens sydpol. Anker NESSIE CODAN FORSIKRING Lad CODAN blive din samarbejdspartner så er du godt sikret på havet, i havnen og i hjemmet. Kontakt assurandør ELSE NØHR på tlf for nærmere aftale. Et møde med Else Nøhr medfører et økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub. Side 20

21 Generalforsamlingsreferat Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling den 21. marts Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Poul Svenningsen bød velkommen til forsamlingen, der talte 14 medlemmer udover bestyrelsen, og efterlyste forslag til en dirigent. Jens Pristed blev foreslået og valgt med akklamation.. Jens Pristed forespurgte om nogen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Der kom ingen, og han tillod sig derfor at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Han gav derefter ordet til Poul Svenningsen for aflæggelse af beretning. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Poul Svenningsen aflagde beretning om aktiviteter i det forgangne år (se bilag a) Jens Pristed efterlyste derefter spørgsmål til beretningen. Niels-Ove Rolighed takkede for tildeling af ærespokalen, og gav også en tak til de som har leveret stof til klubbladet. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab. Jørn Sørensen gennemgik tallene i det omdelte regnskab. (se bilag b) Derefter var der spørgsmål til størrelsen af renteindtægten, som kan synes lidt lav. Efter lidt debat blev man enige om at det ikke var umagen værd at ændre på noget. Der var spørgsmål til hvordan det bliver med tilskud i den ny Frederikshavn Kommune. Jørn Sørensen kunne meddele at det går den vej at det er foreninger med mange medlemmer under 25 år der vil få mest i tilskud. Da vi ikke kender ordningen i den nye kommune, er der ikke budgetteret med tilskud for Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. Jørn Sørensen gennemgik tallene i budgettet for (se bilag c) Der var ingen bemærkninger til dette. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for Fra salen blev der foreslået eventuelt at hæve til 600 kr. for Seniorer og 700 for Par. Der var diskussion om eventuelle fremtidige investeringer. Side 21

22 Bestyrelsen fastholder forslaget om uændret kontingent. Der var afstemning om forslaget fra salen. Det blev forkastet med 10 stemmer mod 6. Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår stigning på Læsømærker fra 500 kr. til 600 kr. Argumentet er at prisen på anløb over 3 år er steget fra 75 til 95 kr. alle 3 år har givet underskud. Dog ikke så stort i 2006 p.g.a. dårligt vejr i august. Der var meget debat for og imod selve ordningen. Bestyrelsens forslag blev efter afstemning vedtaget med 15 stemmer for og ingen imod. Det blev foreslået at bestyrelsen næste år kan stille forslag om at prisfastsættelsen overgår til bestyrelsen. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. Poul Svenningsen genopstiller. Jens Pristed efterlyste om der skulle være andre kandidater. Det var ikke tilfældet. Poul Svenningsen betragtes som valgt. Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter 2 år. Erik Bach og Jørn Sørensen er på valg. Begge genopstiller. Jens Pristed efterlyste andre kandidater. Der var ingen. Begge betragtes som valgte. Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. Hardy Sørensen og Niels-Ove Rolighed er på valg. Der kom ikke andre forslag. Niels-Ove Rolighed valgtes som første suppleant, og Hardy Sørensen valgtes som anden suppleant. Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Der kom ikke andre forslag. De betragtes begge som genvalgte. Hardy Sørensen valgtes som suppleant. Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer til udvalg. Der blev ikke valgt nogen. Bent Christensen gav tilsagn om at ville hjælpe i bygningsudvalget i den udstrækning han er hjemme. Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt. Niels Hjørnet foreslår at klubben indkøber et par både (kølbåde), H-både Side 22

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere