Oktober 2010 nr årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2"

Transkript

1 Askerød Tidende Oktober 2010 nr årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen Se side 5

2 Askerøds nye brandkadetter var i aktion i dag torsdag den 30. september ved multibanen. Der kom en del tilskuere der så vores nye brandkadetter i aktion. De slukkede en brand på en knallert, der truede med at antænde krattet ved multibanen. Askerøds nye brandkadetter: Ali - i rød trøje Muhammed Deniz Haider. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. Redaktionsudvalget. Forsidebilledet er taget af Christine Haase ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Design/Layout: Christine Haase Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til: som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Deadline for indlæg er den 20. i måneden Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendomskontoret. Har du lyst til at være med i ATs redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Behovet for et nyt Værested i Hundige Jørgen Fahlgren orienterer: I sportens verden samles spillerne før og under en kamp i en rundkreds mand ved mand, hånd i hånd, skulder ved skulder. Pludselig lyder det i kor: Hvad kæ m- per vi for? Sejr! Sådan er det næsten også i Askerød blandt beboerne og i Afdelingsbestyrelsen. Lige siden det kommunale Værested nytårsnat 2008 blev brændt ned til den askegrå asfalt, har askerødder kæmpet for en ny og bæredygtig klub for børn og unge i Askerød og omegn. Hvad kæmper vi for? Et nyt Værested! En klub drevet af Greve Kommune. Det er forståeligt, at kommunen, læs byrødderne, var forsigtige med at starte en ny klub lige efter de unges torskedumme afbrænding af den gamle, som for øvrigt slet ikke var gammel, men tværtimod splinterny, rummelig og smuk at se på. Fejlen var, at Værestedets åbningstider var yderst beskedne, aldersgruppen for deltagere blev indskrænket og aktiviteterne få. Det var det, der fik nogle få unge til at antænde huset nytårsnat Det var torskedumt gjort. Der går uden tvivl unge rundt i dag med en viden om, hvem der gjorde det. Men i det miljø angiver man ikke hinanden, heller ikke pyromaner. Set på den baggrund var det virkelig storsindet at give kr. til istandsættelse af de gamle Fra NetCaféens åbning 2009 Greve Nord Projekt- og bestyrelseslokaler i Stamhuset. Det var, hvad beboerne i Askerød besluttede på beboermødet den 15. september 2010 på Hundigeskolen. Det forventes, at hele Stamhuset er renoveret til 1. december eller januar.til den tid er det planen at tage et nyt Værested i brug. Det usikre er bare, om der er penge og mandskab til driften af en kommunal klub i hjertet af Askerød? En klub for børn og unge mellem år! Energibundtet Janne Jønck har siden oktober 2009 forsøgt og gjort det med stor succes. Større end NetCaféen kan rumme. Mandag og onsdag kl har mellem børn og unge fra Askerød og omegn, dvs. Hundige, besøgt stedet. Behovet for nye lokaler, længere åbningstider alle ugens 7 dage samt alsidige aktiviteter har være åbenlyst, både før og efter at det forrige Væredsted brændte. Det er endvidere positivt, at Greve Byråd besluttede at give kr. i 2010, kr. i 2011 samt kr. i 2012 (første halvdel) til hjælp til driften. Ti hjælp, ja! Og det viser begrænsningen af den nødvendige kommunale indsats. Siden dec har Byrådet vidst, at behovet var 2½ medarbejder eller 1 million kr. årligt. Byrådet har udover de nævnte beløb bevilliget en halv gademedarbejder til driften af Værestedet. Mange bække små.. Ifølge den ansvarlige leder af Greve Nord Projektet Bente Larsen strækker pengene højst til, at den nye klub kan have åbent 5 gange om ugen i 4 timer. Der vil være én uddannet medarbejder (Janne Jønck eller en gademedarbejder) plus en uuddannet tilstede i åbningstiden! Byrådet, Greve Nord Projektet, Afdelingsbestyrelsen i Askerød, samt UG-Udvalget (Udvalget til Udvikling af Greve Nord, dvs. Hundige-området) vil naturligvis 3

4 arbejde videre for, at bemandingen af den nye klub (Værestedet) vil kunne dække behovet for en daglig åbningstid på 6-7 timer alle ugens dage. Det vil være Tryghedsskabende for beboerne i hele Hundige-området. Beboerne i Askerød har vist vejen med generøst at bevillige kr. betingelsesløst til istandsættelse af klublokaler. Nu venter vi kun på, at Greve Byråd får et anfald af ansvarsfølelse for børn og unge i Hundige og påtager sig forpligtigelsen til at drive klubben. Gerne som en satellit af Godset og med tiden som en integreret del af den kommunale klubvirksomhed i Greve. Hvad kæmper vi for? Sejr! Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød Janne Jønck, som er Børne og Ungemedarbejder i Askrød. Janne har i samarbejde med børnene og de unge etableret NetCaféen i Askerød. De får nu nye lokaler til nytår, men åbningstiden vil stadig være begrænset i forhold til behovet. Ghettoliste stiger I løbet af det seneste år er antallet af udsatte boligområder steget fra 25 til 45, viser Socialministeriets såkaldte ghettoliste. På listen optræder boligområder, hvor mere end procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet og i stedet lever af f. eks. førtidspension eller kontanthjælp. Områderne har ofte en overrepræsentation af personer med indvandrerbaggrund, men det er ikke en betingelse for at komme på listen. Socialminister Benedikte Kiær bebuder et udspil, der skal vende den negative udvikling, i løbet af måneden. Jyllandsposten d. 1. oktober 2010 Askerød er ikke en ghetto. Askerød er ikke en ghetto i forhold til den nuværende definition. Der foregår dog løbende politiske diskussioner af, hvordan en ghetto skal defineres. Senest har DF( Dansk Folkeparti) foreslået en grænse på 25 procent af de voksne beboere, der står uden for arbejdsmarkedet, og f.eks. modtager førtidspension eller kontanthjælp, for at et boligområde skal kunne defineres som en ghetto. Regeringen kommer her i efteråret med en Ghettostrategi eller et udspil, som skal omhandle ghettoerne. Hvad det konkret går ud på, ved vi ikke endnu. At vende udviklingen, som Socialminister Benedikte Kiær udtrykker det, er jo flotte ord. Der har været talt om, at ændre beboersammensætningen. Der har været talt om ikke at familiesammenføre indvandrere, der bor i ghettoer. Der lægges op til en stramning på førtidspensions- og fleksjobområdet til efteråret. Problemet med de stadigt flere familier, som ikke kan klare huslejen og som sættes ud af deres boliger, skal vel også diskuteres. Men hvor i alverden har regeringen tænkt sig, at de fattige skal bo? De kan jo ikke købe en ejerbolig. Er ghettolistens stigning ikke snarere et udtryk for, at der bliver flere fattige i Danmark? Og hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det? Regeringen kunne begynde med at definere en fattigdomsgrænse. Så kunne man både lave en fattigdomsstrategi og en ghettostrategi. Der er mange fællesnævnere for disse 2 grupper. Lisbeth Tønnov 4

5 Billede af Basharat Basharat Mahmood får Askerød Prisen 2010 for sin indsats i Fodbold frem for Kriminalitet Dette er talen til Basharat, som blev holdt på Beboermødet d. 15. sept., i forbindelse med prisoverrækkelsen: Det har i årenes løb været kutyme at uddele ASKERØD PRISEN til en person, som har gjort en forskel i Askerød. Prisen bliver kun uddelt de år, en værdig modtager findes. I år 2010 bliver prisen givet til en person, som virkelig har gjort en forskel. Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen har valgt: Basharat Mahmood. : Kære Basharat! Du har gjort en forskel i Askerød, på flere planer: Du har ledet Fodbold frem for Kriminalitet de sidste 2 år bor børn og unge fra Askerød. Du har gjort en forskel : På det personlige plan: En forskel for de drenge, der 2 gange ugentligt har trænet og 1 gang ugentligt spillet kamp under din ledelse: Det er rart at beskæftige sig med noget, man er god til, og dét har du støttet de unge i. For Askerød: Alle ved, der er mange klubber i Askerød, især for de voksne. Du har bidraget med en klubaktivitet for de unge, som har manglet. Fodbold frem for Kriminalitet har også givet lidt mere tryghed i Askerød. Du har prøvet at vise en anden vej, via sportens verden. For Greve Nord Fordi du har vist, at du er én af de unge, der gør en forskel. Du er udtaget til at være fremtidig rollemodel, og du skal næste år bl. a. på Højskole først i Danmark og siden i Syrien sammen med andre rollemodeller. Endvidere er der en forskel, som du måske først nu forstår. Nemlig, at når man arbejder frivilligt, og med mennesker, udvikler man sig. Dit frivillige engagement har været med til at give dig selvtillid til at begynde en uddannelse som pædagog. Du er således begyndt på pædagogseminarium her i september måned. Derfor er prisen ikke penge til en tur i byen og disko-besøg, men til en boghandel, hvor du kan købe nogle af de bøger, som du har brug for til din uddannelse. Vi tror på, at du også fremover som pædagog vil komme til at gøre en forskel dér, hvor du er. Kære Basharat- tak for din indsats- og Tillykke med ASKERØD PRISEN 2010! Lisbeth Tønnov 5

6 NNyt fra Aktivbestyrelsen: Julekurv Som lovet i sidste nummer af AT, er der denne gang et ans øgningsskema til JULEKURV. Vi håber skemaet er nemt at udfylde, ellers er der måske en der kan hjælpe dig. Skemaet klippes ud af AT og afleveres i postkassen ved Ejendomskontoret mærket JULEKURV. Ansøgningen bliver behandlet fortroligt. Du hører nærmere fra os hvis du kommer i betragtning til en Julekurv. Venlig hilsen Aktivbestyrelsen. 6

7 Billardklubben har holdt en BOB-turnering Lørdag d. 11. september blev der holdt BOB-turnering i Pavillonen. Det startede kl med holdinddeling, og derefter gik turneringen i gang. Der var også amerikansk lotteri, og mange kom hjem med gode gaver. Festudvalget havde sørget for rigtig god aftensmad. Arrangementet var velbesøgt. Det var en rigtig god dag og aften, og mange beboere deltog. Hilsen Gert Keilow 7

8 Askerøds helt egne mini-brandmænd! Fra Greve Nord Projektet Torsdag d.9/9 var Askerøds ny udklækkede brandkadetter inviteret til fornemt arrangement i Store Kanikkestræde i forbindelse med deres indstilling til modtagelse af Livia-prisen. Drengene var blot nogle blandt mange fantastiske kandidater til prisen, men blev udvalgt da Livia fonden mente, at Brandkadetterne fortjente prisen, da det er vigtigt, at de hædres for deres mod til at prøve nye veje og vilje til at leve op til brandkadettens varemærke: respekt, mod og disciplin. Livia-priserne gives hvert år til personer og initiativer, der går nye veje for at løse samfundsmæssige konflikter. Der var stor opbakning til drengene ved prisuddelingen. Både nogle af de store frivillige drenge fra Askerød, repræsentanter fra Greve Kommune, en gademedarbejder og medarbejdere på Greve Nord Projektet var med som støtte. Med prisen fulgte en skulptur og en check på 5000 kr. Pengene overvejer drengene at bruge på en gokart-tur. Stort tillykke herfra!! 8

9 Åben rådgivning i Dalhuset 2. Åben rådgivning er flyttet med Greve Nord Projektet til Dalhuset 2. Åben rådgivning er et tilbud om anonym samtale til unge mellem 12 og 18. Man kan komme forbi, hvis man går og har nogle bekymringer eller bare har behov for en at tale med. Man må gerne tage en ven eller en veninde med. Tilbuddet gælder både drenge og piger. Du vil blive taget godt imod af Astrid H. Jensen, som har en årelang erfaring med børne- og ungearbejde. Der er åbent den 2. og den 4. torsdag i måneden, fra Du kan bare dukke op eller ringe først på Ny medarbejder i Greve Nord projektet Jeg hedder Hanne, og er lige startet som aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet. Som aktivitetskoordinator skal jeg støtte, koordinere og udvikle projekter og aktiviteter i Askerød og SYD-BO i samarbejde med beboerne, hvilket jeg glæder mig meget til! Aktiviteterne i et boligområde har en fantastisk evne til at skabe netværk, tryghed og forståelse på tværs af både alder, baggrund og hække, og for både frivillige og deltagere har det stor betydning for tilfredsheden ved at bo i området. Da aktiviteterne selvfølgelig skal tilrettelægges efter beboernes ønsker og behov, er jeg naturligvis meget åben overfor idéer og forslag. Man er derfor altid velkommen til at kontakte mig eller at kigge forbi kontoret i Dalhuset 2 hvor man endda kan være så heldig at få en kop kaffe med i købet! Jeg glæder mig meget til at møde jer alle! Hanne Sanderhoff Degn. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Hansen Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Hanne S. Degn Gersagerparken Lennart Theilgaard Suzanne Stromann

10 Her kan du køre ud om dagen. På grund af renoveringen kan det ske, at der holder lastbiler m.v. i vejen for din bil, når du skal på arbejde. Her kan du se, hvor du kan køre ud. Der er åbent ml. kl og De røde pile markere hvor der er åbent på nævnte tider. 10

11 Alm. INFO Nyt fra Ejendomskontoret STORSKRALD SKAL FREMOVER AFL EV ERES I CONTAINERNE VED DEN BLÅ HAL FOR ENDEN AF DIGEHUSET Vagttelefon X Der bliver desværre stadig sat meget storskrald ved Stamhuset. Der er derfor oprettet et frivilligt korps af beboere, som skal hjælpe med at guide beboerne med storskrald. Det koster os nemlig penge hver gang, byggemedarbejderne ikke kan komme ind på byggepladsen ved Stamhuset, og storskraldet derfor skal fjernes af en vognmand. Vær med som frivillig beboer til at hjælpe med at guide beboerne. Måske kommer der også folk udefra Askerød og sætter storskrald her. Så noteres bilnummeret. Henvend dig til ejendomskontoret, hvis du vil melde dig som frivillig. Fra IT- supporten Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee: Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret! Åbningstider: Man - torsdag: Fredag: Onsdag: Hvis I vil bruge Outlook eller Out- Søndag: look Express som jeres e- mail program, skal jeres udgående postserver hedde: Belysning i Askerød Giv besked til byggekontoret, sm tp-relay.ip.nianet.dk hvis der mange stibelysning! Hvis I ikke kan få det til at virke, Der bliver i øjeblikket skiftet lamper, og hovedet på de nedgrakan I ringe til: vede master er forsinket. Der Gert Keilow : skal dog etableres nødbelysning imens. Det kræver, at byggekontelefon-tid Hverdage: toret ved, hvor der mangler lys, Kl så det kan etableres. Arbejde i weekenden Udlån Der vil i en periode foregå opstilling samt nedtagning af stilladser i w eekenden, i forbindelse med renoveringen i Askerød. Trækvogn, w ienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Skraldem anden kommer fremover tidligt fredag morgen Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden På grund af renoveringen. Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi her med præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Depositum 200 kr. 11 Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Husk at have en forsikring. Husk det er vigtigt med en indboforsikring, specielt nu i forbindelse med Helhedsplanen! Bo-Vest Vort administrationsselskab BoVest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åben for personlig kontakt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: bo-vest.dk Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. E- mail: Med venlig hilsen Ejendom skontoret

12 2010 Aktivitets-kalender Det sker i oktober måned Se også under klubbernes programmer 5. oktober Den nye Containergård tages i brug 19. oktober Seniorklubben holder frokost på Køge Bugt Kro Det sker i nærmeste fremtid: 11. november Café Ask serverer andebryst. Tilmelding Børnehave for have/altanplanter i potte ved ejendomskontoret... I forbindelse med Helhedsplanen, skal vi som bekendt have nye altaner og de gamle skal tømmes. Har du planter i potter du ikke vil skille dig af med og/eller ikke kan få passet andetsteds, har du nu få mulighed for at stille dem i Ejendomskontorets baghave. Bag Ejendomskontoret, har vi en aflåst indhegnet have, med både lys og skygge, den er nu indrettet til pasnings- central for beboernes have/altan planter, man passer og vander selv sine planter, der er placeret en stor vandbeholder i baghaven. 12

13 Cafè Ask Nyt personale ansat i Café Ask Café Ask har ansat nyt personale. Marie Turay er blevet ansat som Cater-elev. Det er en 3-årig uddannelse, som veksler mellem skole og praktik i Caféen. Marie har været ansat som køkkenmedhjælper i Café Ask det sidste 1 ½ år, og kender således alleredehverdagen i Caféen. Hun blev ansat som elev d. 1. august Marie Turay D. 1. oktober bliver Ratzia- Sultana Ahmed ansat, som køkkenmedhjælper. Ratzia-Sultana bliver ansat for 6 måneder. Også hun har faktisk tidligere været ansat i Caféen. Razia-Sultana Ahmed Vi siger velkommen til de 2 nyansatte, som skal hjælpe til med at få Café Ask til at fungere. Hvis du på et eller andet tidspunkt skal bestille mad ud af huset til dig selv eller til et arrangement, kan du bare kontakte én af de ansatte i caféen, da alle kan tage mod bestillinger det ligger leder Inge Nielsen meget på sinde, at alle de ansatte er ligeværdige i forhold til disse arbejdsopgaver i Caféen. Der er i øjeblikket meget trangt i køkkenet i Caféen på grund af renoveringen. Marie siger, at de glæder sig enormt meget til at flytte ind i Stamhuset igen, når det bliver færdigt, forhåbentlig engang i november måned. Leder Inge Nielsen siger også, at det bliver svært at være så mange ansatte i den lille køkkenvogn, når det bliver koldt til vinter, for så kan døren ikke stå åben, og der er ikke ret meget plads.det kan nemt blive lidt klaustrofobisk. Ja - i det hele taget kan man godt fornemme, at de er ved at køre lidt trætte i al den renovering.ligesom mange andre i Askerød, som er ved at få renoveret! Så må vi så håbe, at resultatet er værd at vente på, for Café Ask genopstår jo som ganske nyrenoveret her sidst på året. Og her skulle arbejdsforholdene jo gerne være bedre end i den gamle Café Ask. Forholdene for brugerne, nemlig beboerne og gæster skulle også gerne blive bedre. Så det er bare at vente samt have tålmodighed. LT Ny Containergård i Askerød Som en del af renoveringen i Askerød er der i øjeblikket ved at blive lavet en helt ny og tidssvarende containergård. Containergården vil i fremtiden gøre det muligt at sortere affald endnu mere, end vi gør i dag. Containergården er under opførelse og forventes klar til ibrugtagning sidst i oktober eller først i november. Du skal dog stadig GÅ NED MED DIT STORSKRAL D I CON- TAINERNE V ED DEN BLÅ HAL FOR ENDEN AF DIGEHUSET. Det er meget vigtigt, at beboerne husker dette. Der er desværre stadig mange, der sætter storskrald ved Stamhuset. Dette er strengt forbudt, og vil medføre erstatningskrav, hvis 13 man finder ud af, hvem der stiller det. Askerød skal nemlig betale for at få det fjernet. Når containergården skal tages i brug af beboerne, vil der blive udleveret en briknøgle, som man kan bruge til at komme ind i containergården. Mere i næste nummer af Askerød Tidende.

14 Cafè Ask Caféen har rygerum DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Åbningstider Mandag og onsdag: Tirsdag og torsdag: Fredag: Mandag til torsdag: Frokost buffet: Tirsdag og torsdag aften: Varm mad: LÆKKER VARM MAD. UDBRINGNING Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage: For beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem: Priser: Varm mad (afhængig af retten) Kr Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) kr. 170 Dessert kr. 18 Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Til den almindelige sultne kr Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Kr. 120 Til den økonomiske: Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis kr. 170 Dessert el. forret kr. 18 Kaffe kr. 5 Kage kr. 5 Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Udlejning af stamhussal fortsætter efter renoveringens ophør Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon Stamhussal: Depositum : ved reservering kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg depositum: kr. 200 Leje: kr

15 Oktober måneds lækre menu Tirs. d. 5. Stegt flæsk m/kartofler, persillesovs & hjemmelavede rødbeder kr. 32,00 Chokoladekage m/is kr. 18,00 Tors. d. 7. Hjemmelavet pizza m/salat kr. 30,00 Aspargessuppe m/kødboller kr. 18,00 Tirs. d. 12. Ossobuco m/kartoffelmos kr. 35,00 Marcipan fromage kr. 18,00 Tors. d. 14. Kalvekød & grøntsager i w ok kr. 34,00 Avokado m/rejesalat kr. 18,00 Tirs. d. 19. Boller i karry m/løse ris & salat kr. 32,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors. d. 21. Ribbensteg m/kartofler, skysovs,hjemmelavet rødkål & agurkesalat kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tirs. d. 26. Karbonade m/kartofler, ærter & gulerødder kr. 32,00 Muldvarpeskud kr. 18,00 Tors. d. 28. Unghanebryst m/svampe-druesovs & kartoffelbåde kr. 34,00 Fløderand m/kirsebærsovs kr. 18,00 November måneds lækre menu Tirs. d. 2. Kylling i paprika m/salat Kartoffelbåde kr. 34,00 Marengs m/frugt og flødeskum kr. 18,00 Tors. d. 4. Frikadeller m/stv.hvidkål & Kartofler kr. 32,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tirs. d. 9. Skipperlabskovs m/rødbeder kr. 34,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors.d.11. Andebryst m/brun-,hvide kart. Rødkål,sovs kr. 40,00 Ris a la mande kr. 18,00 Tirs.d.16. Fiskefilet m7persillesovs,gulerødder kr. 34,00 Ananas m/hønsesalat,brød kr. 18,00 Tors.d.18. Ungarnsk gullash m/kart.mos kr. 34,00 Fløderand m/hindbær kr. 18,00 Tirs.d.23. Tartelet m/høns i asparges kr. 30,00 Hønsekødsuppe m/ brød kr. 18,00 Tors.d.25. Kalveculotte m/rødvinssovs Rodfrugter, kartoffelbåde kr. 38,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs. d. 30. Paneret flæsk m/persillesovs Kartofler, rødbeder kr. 34,00 Chokolademousse kr. 18,00 15

16 AKTIVITET MDR. KRATHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering GÆRDEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering AGERHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering KILDEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering DALHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering GRØFTEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier, Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering DIGEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering 16

17 17

18 Referat fra ekstraordinært beboermøde onsdag den 8. september 2010 kl , på Hundigeskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyl destgørende referat) 3. Valg af stemmeudvalg 4. Installation af vandmålere 5. Orientering om paraboler & TV kanaler 6. Beslutningsreferat til godkendelse Kl er der 43 husstande repræsenteret Formanden, Jørgen Fahlgren bød velkommen og præsenterede gæsterne fra SEAS NV E og Parabolsen. 1. Valg af dirigent Jørgen Fahlgren foreslog Vinie Hansen fra VA s bestyrelse som dirigent. Vinie Hansen blev valgt. Herefter konstaterede dirigenten, Vinie Hansen, at mødet var rettidigt og lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 2. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) Dirigenten, Vinie Hansen foreslog på afdelingsbestyrelsens vegne Lisbeth Tønnov som beslutnings Referat fra Ekstraordinært Afdelingsmøde onsdag d. 8. september 2010 referent og Susanne Kristensson til fyldestgørende referent. Begge blev valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Dirigenten, Vinie Hansen, foreslog 2 ansatte som stemmetæ llere. Inge Nielsen og Brian Olsen blev foreslået og valgt. 4. Installation af vandmålere Pernille Haugenæs gjorde opmærksom på, at der ikke på dagsordenen stod noget om at der skulle være afstemning om vandmålere. Yrsa Söth Jaeger sagde, at hun ville klage til Beboerklagenævnet, hvis punktet kom til afstemning, og at det ville tage mindst 2 år, inden vandmålerne kunne tages i brug og gjorde opmærksom på, at der ikke er noget lovkrav om installation af vandmålere. Samtidig anfægtede Yrsa Söth Jaeger gyldigheden af dette. Dirigenten, Vinie Hansen, svarede at punktet tidligere var taget af dagsordenen på beboermødet den og at det blev aftalt at der skulle afholdes et nyt møde vedr. vandmålere og gjorde opmærksom på, at der var udsendt bilag vedr. vandmålere. Dirigenten foreslog, at beboermødet skulle tage stilling til, om der skulle være afstemning vedr. vandmålere. Jørgen Fahlgren sagde, at afdelingsbestyrelsen havde taget stilling til at punktet skulle til afstemning på beboermødet. Yrsa Söth Jaeger sagde, at der tidligere havde været en indstilling på forslaget. Ann Barsøe sagde, at det ikke tidligere var blevet vedtaget at tage punktet op igen. Herefter spurgte dirigenten beboermødet om vandmålere skulle være et beslutningspunkt og forklarede afstemningsreglerne. Der var 42 stemmer for og 39 stemmer imod. Dermed vedtaget at punktet om installation af vandmålere behandles som et beslutningspunkt. Herefter forklarede dirigenten om muligheden for en urafstemning om installation af vandmålere. Morten Bergstrøm forklarede, at installation af vandmålere er en del af Helhedsplanen og at der kunne spares både vand og penge ved installation. Morten Bergstrøm oplyste, at finansieringen ikke tidligere havde været oplyst, men at installation af vandmålere ikke giver nogen yderligere huslejestigning, hvis det besluttes nu, fordi installation af vandmålere kan holdes inden for de 60 mill. kr., som beboermødet tidligere har besluttet at anvende til ekstraarbejder. Senere vil det give en huslejestigning. Christine Haase sagde, at der tidligere i foråret sprang et vandrør i Askerød og at dette måske var med til at Askerød har et stort vandforbrug og sagde at hun ville vente med at stemme om vandmålere. Jørgen Fahlgren sagde, 18

19 at han var ked af at afstemningen tidligere var så tæt og at investeringen i vandmålere, ville være tjent hjem på 2 år. Kl er der 44 husstande repræsenteret. Yrsa Söth Jaeger spurgte Morten Bergstrøm, om vandrørene under jorden skulle betales af beboerne og konstaterede at det helt sikkert vil blive dyrere, da BO-VEST også skal have penge for at lave vandregnskab. Yrsa Söth Jaeger havde hørt at 2 vandmålere, der målte koldt og varmt vand ikke var givtigt og mente, at hun kun ville spare en lille smule og at det er asocialt med vandmålere. Yrsa Söth Jaeger ville vente med at sætte vandmålere op til vandr ø- rene var blevet skiftet. Er vandmålerne først taget i brug skal de blive siddende og sagde at mange havde fortrudt installation af vandmålere så tænk jer rigtig godt om. Christine Haase oplyste, at Gersagerparken havde stemt nej til vandmålere. Per Rosendahl sagde til Christine Haase, at hun måske var blevet misinformeret, da det er forbruget i lejemålet der måles. Ann Barsøe spurgte til prisen på vand. Morten Bergstrøm informerede om, at de vandrør der ligger i krybekælderen skal Askerød selv betale og at de desværre ikke er med i Helhedsplanen og gjorde opmærksom på, at det er de lodrette vandrør der skiftes under Helhedsplanen. Der kan spares op til 20 % på forbruget af vand i lejemålene og at prisen er ca. kr. 50,- m3. Morten Bergstrøm gjorde opmærksom på, at der i 2011 måske kommer et lovforslag om installation af vandmålere og at det så er tvungent at installere disse. Aldo Bergamo oplyste, at der tidligere var kollektivt el og varme. Dengang blev der brugt meget lys og mange vinduer stod åbne. Der kan spares mange penge ved installation af vandmålere og gjorde opmærksom på, at der er mangel på rent drikkevand. Han var også sikker på, at beboerne ville spare, hvis de skulle betale for vandforbruget. Christine Haase sagde, at hun egentlig ikke var imod installation af vandmålere, men at hun var det p.g.a. de gamle vandrør. Dirigenten meddelte, at talerlisten ville blive lukket under Yrsa Söth Jaegers indlæg. Yrsa Söth Jaeger gjorde opmærksom på, at det kunne man ikke ifølge Askerøds forretningsorden og oplyste at folk i Askerød bliver syge af vandet og er blevet raske efter at være gået over til kildevand. Yrsa Söth Jaeger havde et ændringsforslag vedrørende tidspunkt for ibrugtagning. Dirigenten bad om at ændringsforslaget blev lavet skriftligt og gjorde opmærksom på at det ikke var ulovligt at lukke talerlisten. Herefter blev talerlisten lukket. Jørgen Fahlgren sagde, at argumentet med de ødelagte vandrør ikke duede og at Askerød bruger meget vand i forhold til andre afdelinger og sagde samtidig, at vi alligevel snart bliver tvunget til at installere vandmålere og opfordrede til at stemme ja til forslaget. Charlie sagde, at det kun ville være en fordel at få vandmålere op. Morten Bergstrøm sagde, at der ikke er noget vand der siver ud, og at vand + vandafledningsafgift er = kr. 50,- ifølge et prisbrev fra Greve Kommune samt at der ikke gives tilskud til vandmålere i Greve Kommune. Morten Bergstrøm gjorde opmærksom på at, hvis der blev stemt nej til vandmålere i dag, bliver der ikke opsat flere vandmålere under Helhedsplanen. Henrik sagde, at han ikke kunne forstå, at der var indkøbt vandmålere og syntes Afdelingsbestyrelsen skulle komme med en undskyldning. Morten Bergstrøm svarede, at indkøb af vandmålere var opstået på grund af at formuleringen omkring vandmålere, i licitationsmaterialet, måske ikke havde været klar nok og at det var en fejl, at der ikke havde været afstemning om dette tidligere. Med hensyn til, om det var farligt at drikke vand fra hanen i Askerød, sagde Morten Bergstrøm, at der køres temperatur gymnastik, hvorved eventuelle legionella bakterier dør. Derfor er det ikke sundhedsskadeligt at drikke vand fra hanerne. Christine Haase sagde, at håndværkernes vandforbrug ikke er indeholdt i Helhedsplanen. Morten Bergstrøm svarede, at håndværkernes vandforbrug er indeholdt i Helhedsplanen. Ann Barsøe ønskede information vedrørende vandpriser og grønne 19

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

skræppebladet nr. 08 OKTOBER 2007 Mange oplevelser i Brabrand Kulturuge - her gadeteater

skræppebladet nr. 08 OKTOBER 2007 Mange oplevelser i Brabrand Kulturuge - her gadeteater skræppebladet t OKTOBER 2007 Mange oplevelser i Brabrand Kulturuge - her gadeteater nr. 08 kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere