Oktober 2010 nr årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2"

Transkript

1 Askerød Tidende Oktober 2010 nr årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen Se side 5

2 Askerøds nye brandkadetter var i aktion i dag torsdag den 30. september ved multibanen. Der kom en del tilskuere der så vores nye brandkadetter i aktion. De slukkede en brand på en knallert, der truede med at antænde krattet ved multibanen. Askerøds nye brandkadetter: Ali - i rød trøje Muhammed Deniz Haider. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. Redaktionsudvalget. Forsidebilledet er taget af Christine Haase ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Design/Layout: Christine Haase Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til: som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Deadline for indlæg er den 20. i måneden Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendomskontoret. Har du lyst til at være med i ATs redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Behovet for et nyt Værested i Hundige Jørgen Fahlgren orienterer: I sportens verden samles spillerne før og under en kamp i en rundkreds mand ved mand, hånd i hånd, skulder ved skulder. Pludselig lyder det i kor: Hvad kæ m- per vi for? Sejr! Sådan er det næsten også i Askerød blandt beboerne og i Afdelingsbestyrelsen. Lige siden det kommunale Værested nytårsnat 2008 blev brændt ned til den askegrå asfalt, har askerødder kæmpet for en ny og bæredygtig klub for børn og unge i Askerød og omegn. Hvad kæmper vi for? Et nyt Værested! En klub drevet af Greve Kommune. Det er forståeligt, at kommunen, læs byrødderne, var forsigtige med at starte en ny klub lige efter de unges torskedumme afbrænding af den gamle, som for øvrigt slet ikke var gammel, men tværtimod splinterny, rummelig og smuk at se på. Fejlen var, at Værestedets åbningstider var yderst beskedne, aldersgruppen for deltagere blev indskrænket og aktiviteterne få. Det var det, der fik nogle få unge til at antænde huset nytårsnat Det var torskedumt gjort. Der går uden tvivl unge rundt i dag med en viden om, hvem der gjorde det. Men i det miljø angiver man ikke hinanden, heller ikke pyromaner. Set på den baggrund var det virkelig storsindet at give kr. til istandsættelse af de gamle Fra NetCaféens åbning 2009 Greve Nord Projekt- og bestyrelseslokaler i Stamhuset. Det var, hvad beboerne i Askerød besluttede på beboermødet den 15. september 2010 på Hundigeskolen. Det forventes, at hele Stamhuset er renoveret til 1. december eller januar.til den tid er det planen at tage et nyt Værested i brug. Det usikre er bare, om der er penge og mandskab til driften af en kommunal klub i hjertet af Askerød? En klub for børn og unge mellem år! Energibundtet Janne Jønck har siden oktober 2009 forsøgt og gjort det med stor succes. Større end NetCaféen kan rumme. Mandag og onsdag kl har mellem børn og unge fra Askerød og omegn, dvs. Hundige, besøgt stedet. Behovet for nye lokaler, længere åbningstider alle ugens 7 dage samt alsidige aktiviteter har være åbenlyst, både før og efter at det forrige Væredsted brændte. Det er endvidere positivt, at Greve Byråd besluttede at give kr. i 2010, kr. i 2011 samt kr. i 2012 (første halvdel) til hjælp til driften. Ti hjælp, ja! Og det viser begrænsningen af den nødvendige kommunale indsats. Siden dec har Byrådet vidst, at behovet var 2½ medarbejder eller 1 million kr. årligt. Byrådet har udover de nævnte beløb bevilliget en halv gademedarbejder til driften af Værestedet. Mange bække små.. Ifølge den ansvarlige leder af Greve Nord Projektet Bente Larsen strækker pengene højst til, at den nye klub kan have åbent 5 gange om ugen i 4 timer. Der vil være én uddannet medarbejder (Janne Jønck eller en gademedarbejder) plus en uuddannet tilstede i åbningstiden! Byrådet, Greve Nord Projektet, Afdelingsbestyrelsen i Askerød, samt UG-Udvalget (Udvalget til Udvikling af Greve Nord, dvs. Hundige-området) vil naturligvis 3

4 arbejde videre for, at bemandingen af den nye klub (Værestedet) vil kunne dække behovet for en daglig åbningstid på 6-7 timer alle ugens dage. Det vil være Tryghedsskabende for beboerne i hele Hundige-området. Beboerne i Askerød har vist vejen med generøst at bevillige kr. betingelsesløst til istandsættelse af klublokaler. Nu venter vi kun på, at Greve Byråd får et anfald af ansvarsfølelse for børn og unge i Hundige og påtager sig forpligtigelsen til at drive klubben. Gerne som en satellit af Godset og med tiden som en integreret del af den kommunale klubvirksomhed i Greve. Hvad kæmper vi for? Sejr! Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød Janne Jønck, som er Børne og Ungemedarbejder i Askrød. Janne har i samarbejde med børnene og de unge etableret NetCaféen i Askerød. De får nu nye lokaler til nytår, men åbningstiden vil stadig være begrænset i forhold til behovet. Ghettoliste stiger I løbet af det seneste år er antallet af udsatte boligområder steget fra 25 til 45, viser Socialministeriets såkaldte ghettoliste. På listen optræder boligområder, hvor mere end procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet og i stedet lever af f. eks. førtidspension eller kontanthjælp. Områderne har ofte en overrepræsentation af personer med indvandrerbaggrund, men det er ikke en betingelse for at komme på listen. Socialminister Benedikte Kiær bebuder et udspil, der skal vende den negative udvikling, i løbet af måneden. Jyllandsposten d. 1. oktober 2010 Askerød er ikke en ghetto. Askerød er ikke en ghetto i forhold til den nuværende definition. Der foregår dog løbende politiske diskussioner af, hvordan en ghetto skal defineres. Senest har DF( Dansk Folkeparti) foreslået en grænse på 25 procent af de voksne beboere, der står uden for arbejdsmarkedet, og f.eks. modtager førtidspension eller kontanthjælp, for at et boligområde skal kunne defineres som en ghetto. Regeringen kommer her i efteråret med en Ghettostrategi eller et udspil, som skal omhandle ghettoerne. Hvad det konkret går ud på, ved vi ikke endnu. At vende udviklingen, som Socialminister Benedikte Kiær udtrykker det, er jo flotte ord. Der har været talt om, at ændre beboersammensætningen. Der har været talt om ikke at familiesammenføre indvandrere, der bor i ghettoer. Der lægges op til en stramning på førtidspensions- og fleksjobområdet til efteråret. Problemet med de stadigt flere familier, som ikke kan klare huslejen og som sættes ud af deres boliger, skal vel også diskuteres. Men hvor i alverden har regeringen tænkt sig, at de fattige skal bo? De kan jo ikke købe en ejerbolig. Er ghettolistens stigning ikke snarere et udtryk for, at der bliver flere fattige i Danmark? Og hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det? Regeringen kunne begynde med at definere en fattigdomsgrænse. Så kunne man både lave en fattigdomsstrategi og en ghettostrategi. Der er mange fællesnævnere for disse 2 grupper. Lisbeth Tønnov 4

5 Billede af Basharat Basharat Mahmood får Askerød Prisen 2010 for sin indsats i Fodbold frem for Kriminalitet Dette er talen til Basharat, som blev holdt på Beboermødet d. 15. sept., i forbindelse med prisoverrækkelsen: Det har i årenes løb været kutyme at uddele ASKERØD PRISEN til en person, som har gjort en forskel i Askerød. Prisen bliver kun uddelt de år, en værdig modtager findes. I år 2010 bliver prisen givet til en person, som virkelig har gjort en forskel. Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen har valgt: Basharat Mahmood. : Kære Basharat! Du har gjort en forskel i Askerød, på flere planer: Du har ledet Fodbold frem for Kriminalitet de sidste 2 år bor børn og unge fra Askerød. Du har gjort en forskel : På det personlige plan: En forskel for de drenge, der 2 gange ugentligt har trænet og 1 gang ugentligt spillet kamp under din ledelse: Det er rart at beskæftige sig med noget, man er god til, og dét har du støttet de unge i. For Askerød: Alle ved, der er mange klubber i Askerød, især for de voksne. Du har bidraget med en klubaktivitet for de unge, som har manglet. Fodbold frem for Kriminalitet har også givet lidt mere tryghed i Askerød. Du har prøvet at vise en anden vej, via sportens verden. For Greve Nord Fordi du har vist, at du er én af de unge, der gør en forskel. Du er udtaget til at være fremtidig rollemodel, og du skal næste år bl. a. på Højskole først i Danmark og siden i Syrien sammen med andre rollemodeller. Endvidere er der en forskel, som du måske først nu forstår. Nemlig, at når man arbejder frivilligt, og med mennesker, udvikler man sig. Dit frivillige engagement har været med til at give dig selvtillid til at begynde en uddannelse som pædagog. Du er således begyndt på pædagogseminarium her i september måned. Derfor er prisen ikke penge til en tur i byen og disko-besøg, men til en boghandel, hvor du kan købe nogle af de bøger, som du har brug for til din uddannelse. Vi tror på, at du også fremover som pædagog vil komme til at gøre en forskel dér, hvor du er. Kære Basharat- tak for din indsats- og Tillykke med ASKERØD PRISEN 2010! Lisbeth Tønnov 5

6 NNyt fra Aktivbestyrelsen: Julekurv Som lovet i sidste nummer af AT, er der denne gang et ans øgningsskema til JULEKURV. Vi håber skemaet er nemt at udfylde, ellers er der måske en der kan hjælpe dig. Skemaet klippes ud af AT og afleveres i postkassen ved Ejendomskontoret mærket JULEKURV. Ansøgningen bliver behandlet fortroligt. Du hører nærmere fra os hvis du kommer i betragtning til en Julekurv. Venlig hilsen Aktivbestyrelsen. 6

7 Billardklubben har holdt en BOB-turnering Lørdag d. 11. september blev der holdt BOB-turnering i Pavillonen. Det startede kl med holdinddeling, og derefter gik turneringen i gang. Der var også amerikansk lotteri, og mange kom hjem med gode gaver. Festudvalget havde sørget for rigtig god aftensmad. Arrangementet var velbesøgt. Det var en rigtig god dag og aften, og mange beboere deltog. Hilsen Gert Keilow 7

8 Askerøds helt egne mini-brandmænd! Fra Greve Nord Projektet Torsdag d.9/9 var Askerøds ny udklækkede brandkadetter inviteret til fornemt arrangement i Store Kanikkestræde i forbindelse med deres indstilling til modtagelse af Livia-prisen. Drengene var blot nogle blandt mange fantastiske kandidater til prisen, men blev udvalgt da Livia fonden mente, at Brandkadetterne fortjente prisen, da det er vigtigt, at de hædres for deres mod til at prøve nye veje og vilje til at leve op til brandkadettens varemærke: respekt, mod og disciplin. Livia-priserne gives hvert år til personer og initiativer, der går nye veje for at løse samfundsmæssige konflikter. Der var stor opbakning til drengene ved prisuddelingen. Både nogle af de store frivillige drenge fra Askerød, repræsentanter fra Greve Kommune, en gademedarbejder og medarbejdere på Greve Nord Projektet var med som støtte. Med prisen fulgte en skulptur og en check på 5000 kr. Pengene overvejer drengene at bruge på en gokart-tur. Stort tillykke herfra!! 8

9 Åben rådgivning i Dalhuset 2. Åben rådgivning er flyttet med Greve Nord Projektet til Dalhuset 2. Åben rådgivning er et tilbud om anonym samtale til unge mellem 12 og 18. Man kan komme forbi, hvis man går og har nogle bekymringer eller bare har behov for en at tale med. Man må gerne tage en ven eller en veninde med. Tilbuddet gælder både drenge og piger. Du vil blive taget godt imod af Astrid H. Jensen, som har en årelang erfaring med børne- og ungearbejde. Der er åbent den 2. og den 4. torsdag i måneden, fra Du kan bare dukke op eller ringe først på Ny medarbejder i Greve Nord projektet Jeg hedder Hanne, og er lige startet som aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet. Som aktivitetskoordinator skal jeg støtte, koordinere og udvikle projekter og aktiviteter i Askerød og SYD-BO i samarbejde med beboerne, hvilket jeg glæder mig meget til! Aktiviteterne i et boligområde har en fantastisk evne til at skabe netværk, tryghed og forståelse på tværs af både alder, baggrund og hække, og for både frivillige og deltagere har det stor betydning for tilfredsheden ved at bo i området. Da aktiviteterne selvfølgelig skal tilrettelægges efter beboernes ønsker og behov, er jeg naturligvis meget åben overfor idéer og forslag. Man er derfor altid velkommen til at kontakte mig eller at kigge forbi kontoret i Dalhuset 2 hvor man endda kan være så heldig at få en kop kaffe med i købet! Jeg glæder mig meget til at møde jer alle! Hanne Sanderhoff Degn. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Hansen Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Hanne S. Degn Gersagerparken Lennart Theilgaard Suzanne Stromann

10 Her kan du køre ud om dagen. På grund af renoveringen kan det ske, at der holder lastbiler m.v. i vejen for din bil, når du skal på arbejde. Her kan du se, hvor du kan køre ud. Der er åbent ml. kl og De røde pile markere hvor der er åbent på nævnte tider. 10

11 Alm. INFO Nyt fra Ejendomskontoret STORSKRALD SKAL FREMOVER AFL EV ERES I CONTAINERNE VED DEN BLÅ HAL FOR ENDEN AF DIGEHUSET Vagttelefon X Der bliver desværre stadig sat meget storskrald ved Stamhuset. Der er derfor oprettet et frivilligt korps af beboere, som skal hjælpe med at guide beboerne med storskrald. Det koster os nemlig penge hver gang, byggemedarbejderne ikke kan komme ind på byggepladsen ved Stamhuset, og storskraldet derfor skal fjernes af en vognmand. Vær med som frivillig beboer til at hjælpe med at guide beboerne. Måske kommer der også folk udefra Askerød og sætter storskrald her. Så noteres bilnummeret. Henvend dig til ejendomskontoret, hvis du vil melde dig som frivillig. Fra IT- supporten Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee: Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret! Åbningstider: Man - torsdag: Fredag: Onsdag: Hvis I vil bruge Outlook eller Out- Søndag: look Express som jeres e- mail program, skal jeres udgående postserver hedde: Belysning i Askerød Giv besked til byggekontoret, sm tp-relay.ip.nianet.dk hvis der mange stibelysning! Hvis I ikke kan få det til at virke, Der bliver i øjeblikket skiftet lamper, og hovedet på de nedgrakan I ringe til: vede master er forsinket. Der Gert Keilow : skal dog etableres nødbelysning imens. Det kræver, at byggekontelefon-tid Hverdage: toret ved, hvor der mangler lys, Kl så det kan etableres. Arbejde i weekenden Udlån Der vil i en periode foregå opstilling samt nedtagning af stilladser i w eekenden, i forbindelse med renoveringen i Askerød. Trækvogn, w ienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Skraldem anden kommer fremover tidligt fredag morgen Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden På grund af renoveringen. Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi her med præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Depositum 200 kr. 11 Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Husk at have en forsikring. Husk det er vigtigt med en indboforsikring, specielt nu i forbindelse med Helhedsplanen! Bo-Vest Vort administrationsselskab BoVest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åben for personlig kontakt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: bo-vest.dk Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. E- mail: Med venlig hilsen Ejendom skontoret

12 2010 Aktivitets-kalender Det sker i oktober måned Se også under klubbernes programmer 5. oktober Den nye Containergård tages i brug 19. oktober Seniorklubben holder frokost på Køge Bugt Kro Det sker i nærmeste fremtid: 11. november Café Ask serverer andebryst. Tilmelding Børnehave for have/altanplanter i potte ved ejendomskontoret... I forbindelse med Helhedsplanen, skal vi som bekendt have nye altaner og de gamle skal tømmes. Har du planter i potter du ikke vil skille dig af med og/eller ikke kan få passet andetsteds, har du nu få mulighed for at stille dem i Ejendomskontorets baghave. Bag Ejendomskontoret, har vi en aflåst indhegnet have, med både lys og skygge, den er nu indrettet til pasnings- central for beboernes have/altan planter, man passer og vander selv sine planter, der er placeret en stor vandbeholder i baghaven. 12

13 Cafè Ask Nyt personale ansat i Café Ask Café Ask har ansat nyt personale. Marie Turay er blevet ansat som Cater-elev. Det er en 3-årig uddannelse, som veksler mellem skole og praktik i Caféen. Marie har været ansat som køkkenmedhjælper i Café Ask det sidste 1 ½ år, og kender således alleredehverdagen i Caféen. Hun blev ansat som elev d. 1. august Marie Turay D. 1. oktober bliver Ratzia- Sultana Ahmed ansat, som køkkenmedhjælper. Ratzia-Sultana bliver ansat for 6 måneder. Også hun har faktisk tidligere været ansat i Caféen. Razia-Sultana Ahmed Vi siger velkommen til de 2 nyansatte, som skal hjælpe til med at få Café Ask til at fungere. Hvis du på et eller andet tidspunkt skal bestille mad ud af huset til dig selv eller til et arrangement, kan du bare kontakte én af de ansatte i caféen, da alle kan tage mod bestillinger det ligger leder Inge Nielsen meget på sinde, at alle de ansatte er ligeværdige i forhold til disse arbejdsopgaver i Caféen. Der er i øjeblikket meget trangt i køkkenet i Caféen på grund af renoveringen. Marie siger, at de glæder sig enormt meget til at flytte ind i Stamhuset igen, når det bliver færdigt, forhåbentlig engang i november måned. Leder Inge Nielsen siger også, at det bliver svært at være så mange ansatte i den lille køkkenvogn, når det bliver koldt til vinter, for så kan døren ikke stå åben, og der er ikke ret meget plads.det kan nemt blive lidt klaustrofobisk. Ja - i det hele taget kan man godt fornemme, at de er ved at køre lidt trætte i al den renovering.ligesom mange andre i Askerød, som er ved at få renoveret! Så må vi så håbe, at resultatet er værd at vente på, for Café Ask genopstår jo som ganske nyrenoveret her sidst på året. Og her skulle arbejdsforholdene jo gerne være bedre end i den gamle Café Ask. Forholdene for brugerne, nemlig beboerne og gæster skulle også gerne blive bedre. Så det er bare at vente samt have tålmodighed. LT Ny Containergård i Askerød Som en del af renoveringen i Askerød er der i øjeblikket ved at blive lavet en helt ny og tidssvarende containergård. Containergården vil i fremtiden gøre det muligt at sortere affald endnu mere, end vi gør i dag. Containergården er under opførelse og forventes klar til ibrugtagning sidst i oktober eller først i november. Du skal dog stadig GÅ NED MED DIT STORSKRAL D I CON- TAINERNE V ED DEN BLÅ HAL FOR ENDEN AF DIGEHUSET. Det er meget vigtigt, at beboerne husker dette. Der er desværre stadig mange, der sætter storskrald ved Stamhuset. Dette er strengt forbudt, og vil medføre erstatningskrav, hvis 13 man finder ud af, hvem der stiller det. Askerød skal nemlig betale for at få det fjernet. Når containergården skal tages i brug af beboerne, vil der blive udleveret en briknøgle, som man kan bruge til at komme ind i containergården. Mere i næste nummer af Askerød Tidende.

14 Cafè Ask Caféen har rygerum DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Åbningstider Mandag og onsdag: Tirsdag og torsdag: Fredag: Mandag til torsdag: Frokost buffet: Tirsdag og torsdag aften: Varm mad: LÆKKER VARM MAD. UDBRINGNING Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage: For beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem: Priser: Varm mad (afhængig af retten) Kr Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) kr. 170 Dessert kr. 18 Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Til den almindelige sultne kr Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Kr. 120 Til den økonomiske: Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis kr. 170 Dessert el. forret kr. 18 Kaffe kr. 5 Kage kr. 5 Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Udlejning af stamhussal fortsætter efter renoveringens ophør Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon Stamhussal: Depositum : ved reservering kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg depositum: kr. 200 Leje: kr

15 Oktober måneds lækre menu Tirs. d. 5. Stegt flæsk m/kartofler, persillesovs & hjemmelavede rødbeder kr. 32,00 Chokoladekage m/is kr. 18,00 Tors. d. 7. Hjemmelavet pizza m/salat kr. 30,00 Aspargessuppe m/kødboller kr. 18,00 Tirs. d. 12. Ossobuco m/kartoffelmos kr. 35,00 Marcipan fromage kr. 18,00 Tors. d. 14. Kalvekød & grøntsager i w ok kr. 34,00 Avokado m/rejesalat kr. 18,00 Tirs. d. 19. Boller i karry m/løse ris & salat kr. 32,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors. d. 21. Ribbensteg m/kartofler, skysovs,hjemmelavet rødkål & agurkesalat kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tirs. d. 26. Karbonade m/kartofler, ærter & gulerødder kr. 32,00 Muldvarpeskud kr. 18,00 Tors. d. 28. Unghanebryst m/svampe-druesovs & kartoffelbåde kr. 34,00 Fløderand m/kirsebærsovs kr. 18,00 November måneds lækre menu Tirs. d. 2. Kylling i paprika m/salat Kartoffelbåde kr. 34,00 Marengs m/frugt og flødeskum kr. 18,00 Tors. d. 4. Frikadeller m/stv.hvidkål & Kartofler kr. 32,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tirs. d. 9. Skipperlabskovs m/rødbeder kr. 34,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors.d.11. Andebryst m/brun-,hvide kart. Rødkål,sovs kr. 40,00 Ris a la mande kr. 18,00 Tirs.d.16. Fiskefilet m7persillesovs,gulerødder kr. 34,00 Ananas m/hønsesalat,brød kr. 18,00 Tors.d.18. Ungarnsk gullash m/kart.mos kr. 34,00 Fløderand m/hindbær kr. 18,00 Tirs.d.23. Tartelet m/høns i asparges kr. 30,00 Hønsekødsuppe m/ brød kr. 18,00 Tors.d.25. Kalveculotte m/rødvinssovs Rodfrugter, kartoffelbåde kr. 38,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs. d. 30. Paneret flæsk m/persillesovs Kartofler, rødbeder kr. 34,00 Chokolademousse kr. 18,00 15

16 AKTIVITET MDR. KRATHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering GÆRDEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering AGERHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering KILDEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering DALHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering GRØFTEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier, Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering DIGEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering 16

17 17

18 Referat fra ekstraordinært beboermøde onsdag den 8. september 2010 kl , på Hundigeskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyl destgørende referat) 3. Valg af stemmeudvalg 4. Installation af vandmålere 5. Orientering om paraboler & TV kanaler 6. Beslutningsreferat til godkendelse Kl er der 43 husstande repræsenteret Formanden, Jørgen Fahlgren bød velkommen og præsenterede gæsterne fra SEAS NV E og Parabolsen. 1. Valg af dirigent Jørgen Fahlgren foreslog Vinie Hansen fra VA s bestyrelse som dirigent. Vinie Hansen blev valgt. Herefter konstaterede dirigenten, Vinie Hansen, at mødet var rettidigt og lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 2. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) Dirigenten, Vinie Hansen foreslog på afdelingsbestyrelsens vegne Lisbeth Tønnov som beslutnings Referat fra Ekstraordinært Afdelingsmøde onsdag d. 8. september 2010 referent og Susanne Kristensson til fyldestgørende referent. Begge blev valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Dirigenten, Vinie Hansen, foreslog 2 ansatte som stemmetæ llere. Inge Nielsen og Brian Olsen blev foreslået og valgt. 4. Installation af vandmålere Pernille Haugenæs gjorde opmærksom på, at der ikke på dagsordenen stod noget om at der skulle være afstemning om vandmålere. Yrsa Söth Jaeger sagde, at hun ville klage til Beboerklagenævnet, hvis punktet kom til afstemning, og at det ville tage mindst 2 år, inden vandmålerne kunne tages i brug og gjorde opmærksom på, at der ikke er noget lovkrav om installation af vandmålere. Samtidig anfægtede Yrsa Söth Jaeger gyldigheden af dette. Dirigenten, Vinie Hansen, svarede at punktet tidligere var taget af dagsordenen på beboermødet den og at det blev aftalt at der skulle afholdes et nyt møde vedr. vandmålere og gjorde opmærksom på, at der var udsendt bilag vedr. vandmålere. Dirigenten foreslog, at beboermødet skulle tage stilling til, om der skulle være afstemning vedr. vandmålere. Jørgen Fahlgren sagde, at afdelingsbestyrelsen havde taget stilling til at punktet skulle til afstemning på beboermødet. Yrsa Söth Jaeger sagde, at der tidligere havde været en indstilling på forslaget. Ann Barsøe sagde, at det ikke tidligere var blevet vedtaget at tage punktet op igen. Herefter spurgte dirigenten beboermødet om vandmålere skulle være et beslutningspunkt og forklarede afstemningsreglerne. Der var 42 stemmer for og 39 stemmer imod. Dermed vedtaget at punktet om installation af vandmålere behandles som et beslutningspunkt. Herefter forklarede dirigenten om muligheden for en urafstemning om installation af vandmålere. Morten Bergstrøm forklarede, at installation af vandmålere er en del af Helhedsplanen og at der kunne spares både vand og penge ved installation. Morten Bergstrøm oplyste, at finansieringen ikke tidligere havde været oplyst, men at installation af vandmålere ikke giver nogen yderligere huslejestigning, hvis det besluttes nu, fordi installation af vandmålere kan holdes inden for de 60 mill. kr., som beboermødet tidligere har besluttet at anvende til ekstraarbejder. Senere vil det give en huslejestigning. Christine Haase sagde, at der tidligere i foråret sprang et vandrør i Askerød og at dette måske var med til at Askerød har et stort vandforbrug og sagde at hun ville vente med at stemme om vandmålere. Jørgen Fahlgren sagde, 18

19 at han var ked af at afstemningen tidligere var så tæt og at investeringen i vandmålere, ville være tjent hjem på 2 år. Kl er der 44 husstande repræsenteret. Yrsa Söth Jaeger spurgte Morten Bergstrøm, om vandrørene under jorden skulle betales af beboerne og konstaterede at det helt sikkert vil blive dyrere, da BO-VEST også skal have penge for at lave vandregnskab. Yrsa Söth Jaeger havde hørt at 2 vandmålere, der målte koldt og varmt vand ikke var givtigt og mente, at hun kun ville spare en lille smule og at det er asocialt med vandmålere. Yrsa Söth Jaeger ville vente med at sætte vandmålere op til vandr ø- rene var blevet skiftet. Er vandmålerne først taget i brug skal de blive siddende og sagde at mange havde fortrudt installation af vandmålere så tænk jer rigtig godt om. Christine Haase oplyste, at Gersagerparken havde stemt nej til vandmålere. Per Rosendahl sagde til Christine Haase, at hun måske var blevet misinformeret, da det er forbruget i lejemålet der måles. Ann Barsøe spurgte til prisen på vand. Morten Bergstrøm informerede om, at de vandrør der ligger i krybekælderen skal Askerød selv betale og at de desværre ikke er med i Helhedsplanen og gjorde opmærksom på, at det er de lodrette vandrør der skiftes under Helhedsplanen. Der kan spares op til 20 % på forbruget af vand i lejemålene og at prisen er ca. kr. 50,- m3. Morten Bergstrøm gjorde opmærksom på, at der i 2011 måske kommer et lovforslag om installation af vandmålere og at det så er tvungent at installere disse. Aldo Bergamo oplyste, at der tidligere var kollektivt el og varme. Dengang blev der brugt meget lys og mange vinduer stod åbne. Der kan spares mange penge ved installation af vandmålere og gjorde opmærksom på, at der er mangel på rent drikkevand. Han var også sikker på, at beboerne ville spare, hvis de skulle betale for vandforbruget. Christine Haase sagde, at hun egentlig ikke var imod installation af vandmålere, men at hun var det p.g.a. de gamle vandrør. Dirigenten meddelte, at talerlisten ville blive lukket under Yrsa Söth Jaegers indlæg. Yrsa Söth Jaeger gjorde opmærksom på, at det kunne man ikke ifølge Askerøds forretningsorden og oplyste at folk i Askerød bliver syge af vandet og er blevet raske efter at være gået over til kildevand. Yrsa Söth Jaeger havde et ændringsforslag vedrørende tidspunkt for ibrugtagning. Dirigenten bad om at ændringsforslaget blev lavet skriftligt og gjorde opmærksom på at det ikke var ulovligt at lukke talerlisten. Herefter blev talerlisten lukket. Jørgen Fahlgren sagde, at argumentet med de ødelagte vandrør ikke duede og at Askerød bruger meget vand i forhold til andre afdelinger og sagde samtidig, at vi alligevel snart bliver tvunget til at installere vandmålere og opfordrede til at stemme ja til forslaget. Charlie sagde, at det kun ville være en fordel at få vandmålere op. Morten Bergstrøm sagde, at der ikke er noget vand der siver ud, og at vand + vandafledningsafgift er = kr. 50,- ifølge et prisbrev fra Greve Kommune samt at der ikke gives tilskud til vandmålere i Greve Kommune. Morten Bergstrøm gjorde opmærksom på at, hvis der blev stemt nej til vandmålere i dag, bliver der ikke opsat flere vandmålere under Helhedsplanen. Henrik sagde, at han ikke kunne forstå, at der var indkøbt vandmålere og syntes Afdelingsbestyrelsen skulle komme med en undskyldning. Morten Bergstrøm svarede, at indkøb af vandmålere var opstået på grund af at formuleringen omkring vandmålere, i licitationsmaterialet, måske ikke havde været klar nok og at det var en fejl, at der ikke havde været afstemning om dette tidligere. Med hensyn til, om det var farligt at drikke vand fra hanen i Askerød, sagde Morten Bergstrøm, at der køres temperatur gymnastik, hvorved eventuelle legionella bakterier dør. Derfor er det ikke sundhedsskadeligt at drikke vand fra hanerne. Christine Haase sagde, at håndværkernes vandforbrug ikke er indeholdt i Helhedsplanen. Morten Bergstrøm svarede, at håndværkernes vandforbrug er indeholdt i Helhedsplanen. Ann Barsøe ønskede information vedrørende vandpriser og grønne 19

20 afgifter. Yrsa Söth Jaegers ændringsforslag: På mødet i dag stemmes alene om selve installationen eksklusive radiosender. Selve ibrugtagning stemmer vi først om på et tidspunkt som ligger meget tættere på helhedsplanens afslutning, så det er den reelle beboermasse, som træffer en beslutning, der ikke vil kunne trækkes tilbage p.g.a. loven. Der er således mange år til at tænke i, og mange år til frivilligt at arbejde på et nedsat vandforbrug. Det er desuden en misvisende indkaldelse, og mange beboere er ikke klar over, at der skulle stemmes i dag, fordi den sædvanlige anbefaling fra afdelingsbestyrelsen mangler! Yrsa Söth Jaeger Gærdehuset 8, 3. tv Greve Kl var der 35 husstande repræsenteret. Mogens Krabbe sagde, at det var det værste volapyk der er set, kun for at være imod Afdelingsbestyrelsen og sagde at det var beskæmmende at høre på. Mogens Krabbe anbefalede at stemme nej til ændringsforslaget. Pernille Haugenæs syntes at forslaget om vandmålere skulle sendes til urafstemning. Yrsa Söth Jaeger sagde, at hun måske ikke havde forklaret det entydigt, men syntes, at de der skal leve med konsekvensen, skulle have lov til at bestemme. Christine Haase sagde at Afdelingsbestyrelsen ikke var enige og ønskede urafstemning. Dirigenten foreslog, at der var afstemning om urafstemning først. Afstemning om: Skal spørgsmålet om vandmålere sendes til urafstemning. 24 ja stemmer og 36 nej stemmer. Forslaget var hermed faldet. Afstemning om Yrsa Söth Jaegers ændringsforslag 20 ja stemmer og 40 nej stemmer. Hermed faldt ændringsforslaget. Afstemning om det oprindelige forslag (installation af vandmålere) 38 stemte ja og 8 stemte nej. Hermed blev forslaget om opsætning af vandmålere i alle lejemål vedtaget. 5. Orientering om paraboler & TV kanaler Jørgen Fahlgren bød velkommen til deltagerne fra SEAS NV E og firmaet Parabolsen. Dan Kirk fra SEAS gennemgik oplægget med valg af forskellige individuelle pakker. Oplyste også, at der kunne laves specielle sprogpakker og at det ikke var muligt at levere til f.eks. kun 1 lejemål. Dan Kirk bekræftede at fibernettet til TV kanalerne etableres gratis for Askerød. Vinie Hansen stillede følgende spørgsmål: er alle lejemål forpligtet til at aftage, hvem ejer fibernettet. Dan Kirk svarede at fibernettet ejes af SEAS NVE og at det også var muligt at levere Internet og telefoni, men sagde også, at de ikke kunne være med prismæssigt på Internet, da Askerød har en god og billig Internet løsning. Med hensyn til hvor lang tid Askerød skulle binde sig rent kontraktmæssigt, blev der svaret at det er en 5-årige kontrakt der indgås, samtidig blev 20 det pointeret at prisen i dag er garanteret til Med hensyn til antal stik i boligerne, vil dette blive aftalt. Lisbeth Tønnov sagde at alle i Askerød skulle tilgodeses og at de eventuelle manglende etniske kanaler, kunne tages ned på andre måder. Allan fra firmaet Parabolsen sagde, at alle paraboler kunne sløjfes og man kunne i stedet for opsætte 5-6 paraboler. Med hensyn til prisen på paraboler, kunne det ikke siges før det var specificeret. Finn Sørensen sagde, at det var ønskeligt at få Askerød parabol frit og at ejendomskontoret kun var interesseret i, at vore beboere kan få de kanaler de ønsker at se. Jørgen Fahlgren sagde, at de 2 firmaer supplerer hinanden og syntes at der skulle arbejdes videre med et forslag der tilgodeser alle. En beboer ønskede at YouSee også blev spurgt. Dirigenten, Vinie Hansen, spurgte forsamlingen, om de ønskede, at der blev udarbejdet et konkret forslag. Dette sagde forsamlingen ja til. Der arbejdes videre med et konkret forslag. 6. Beslutningsreferat til godkendelse. Beslutningsreferatet blev oplæst og godkendt. Dirigenten takkede for fremmødet. Møde slut kl Dirigent, Vinie Hansen Referent, Susanne Kristensson

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD 16. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud. Dato : Tid : Sted : Børnehaven

Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud. Dato : Tid : Sted : Børnehaven Bestyrelsesmøde i Hjerm Dagtilbud Dato : 26.5 2015 Tid : 18.30 21.30 Sted : Børnehaven Forplejning : Kristina Afbud fra : Helle Ordstyrer : Kristina Referent : Lisbeth Udeblivelse: Anders, Nicklas Dagsorden

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 05.12.09. Referat af: Referat nr. 1. BESTYRELSESMØDE tirsdag d. 01.12.09 kl. 19.00 22.15. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Marianne Larsen (ML) Aase Birthe Stisen (AAS) Afbud fra varmemester Hans P.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere