Oktober 2010 nr årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2"

Transkript

1 Askerød Tidende Oktober 2010 nr årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen Se side 5

2 Askerøds nye brandkadetter var i aktion i dag torsdag den 30. september ved multibanen. Der kom en del tilskuere der så vores nye brandkadetter i aktion. De slukkede en brand på en knallert, der truede med at antænde krattet ved multibanen. Askerøds nye brandkadetter: Ali - i rød trøje Muhammed Deniz Haider. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til AT. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. Redaktionsudvalget. Forsidebilledet er taget af Christine Haase ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Design/Layout: Christine Haase Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til: som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format. Deadline for indlæg er den 20. i måneden Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendomskontoret. Har du lyst til at være med i ATs redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Behovet for et nyt Værested i Hundige Jørgen Fahlgren orienterer: I sportens verden samles spillerne før og under en kamp i en rundkreds mand ved mand, hånd i hånd, skulder ved skulder. Pludselig lyder det i kor: Hvad kæ m- per vi for? Sejr! Sådan er det næsten også i Askerød blandt beboerne og i Afdelingsbestyrelsen. Lige siden det kommunale Værested nytårsnat 2008 blev brændt ned til den askegrå asfalt, har askerødder kæmpet for en ny og bæredygtig klub for børn og unge i Askerød og omegn. Hvad kæmper vi for? Et nyt Værested! En klub drevet af Greve Kommune. Det er forståeligt, at kommunen, læs byrødderne, var forsigtige med at starte en ny klub lige efter de unges torskedumme afbrænding af den gamle, som for øvrigt slet ikke var gammel, men tværtimod splinterny, rummelig og smuk at se på. Fejlen var, at Værestedets åbningstider var yderst beskedne, aldersgruppen for deltagere blev indskrænket og aktiviteterne få. Det var det, der fik nogle få unge til at antænde huset nytårsnat Det var torskedumt gjort. Der går uden tvivl unge rundt i dag med en viden om, hvem der gjorde det. Men i det miljø angiver man ikke hinanden, heller ikke pyromaner. Set på den baggrund var det virkelig storsindet at give kr. til istandsættelse af de gamle Fra NetCaféens åbning 2009 Greve Nord Projekt- og bestyrelseslokaler i Stamhuset. Det var, hvad beboerne i Askerød besluttede på beboermødet den 15. september 2010 på Hundigeskolen. Det forventes, at hele Stamhuset er renoveret til 1. december eller januar.til den tid er det planen at tage et nyt Værested i brug. Det usikre er bare, om der er penge og mandskab til driften af en kommunal klub i hjertet af Askerød? En klub for børn og unge mellem år! Energibundtet Janne Jønck har siden oktober 2009 forsøgt og gjort det med stor succes. Større end NetCaféen kan rumme. Mandag og onsdag kl har mellem børn og unge fra Askerød og omegn, dvs. Hundige, besøgt stedet. Behovet for nye lokaler, længere åbningstider alle ugens 7 dage samt alsidige aktiviteter har være åbenlyst, både før og efter at det forrige Væredsted brændte. Det er endvidere positivt, at Greve Byråd besluttede at give kr. i 2010, kr. i 2011 samt kr. i 2012 (første halvdel) til hjælp til driften. Ti hjælp, ja! Og det viser begrænsningen af den nødvendige kommunale indsats. Siden dec har Byrådet vidst, at behovet var 2½ medarbejder eller 1 million kr. årligt. Byrådet har udover de nævnte beløb bevilliget en halv gademedarbejder til driften af Værestedet. Mange bække små.. Ifølge den ansvarlige leder af Greve Nord Projektet Bente Larsen strækker pengene højst til, at den nye klub kan have åbent 5 gange om ugen i 4 timer. Der vil være én uddannet medarbejder (Janne Jønck eller en gademedarbejder) plus en uuddannet tilstede i åbningstiden! Byrådet, Greve Nord Projektet, Afdelingsbestyrelsen i Askerød, samt UG-Udvalget (Udvalget til Udvikling af Greve Nord, dvs. Hundige-området) vil naturligvis 3

4 arbejde videre for, at bemandingen af den nye klub (Værestedet) vil kunne dække behovet for en daglig åbningstid på 6-7 timer alle ugens dage. Det vil være Tryghedsskabende for beboerne i hele Hundige-området. Beboerne i Askerød har vist vejen med generøst at bevillige kr. betingelsesløst til istandsættelse af klublokaler. Nu venter vi kun på, at Greve Byråd får et anfald af ansvarsfølelse for børn og unge i Hundige og påtager sig forpligtigelsen til at drive klubben. Gerne som en satellit af Godset og med tiden som en integreret del af den kommunale klubvirksomhed i Greve. Hvad kæmper vi for? Sejr! Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød Janne Jønck, som er Børne og Ungemedarbejder i Askrød. Janne har i samarbejde med børnene og de unge etableret NetCaféen i Askerød. De får nu nye lokaler til nytår, men åbningstiden vil stadig være begrænset i forhold til behovet. Ghettoliste stiger I løbet af det seneste år er antallet af udsatte boligområder steget fra 25 til 45, viser Socialministeriets såkaldte ghettoliste. På listen optræder boligområder, hvor mere end procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet og i stedet lever af f. eks. førtidspension eller kontanthjælp. Områderne har ofte en overrepræsentation af personer med indvandrerbaggrund, men det er ikke en betingelse for at komme på listen. Socialminister Benedikte Kiær bebuder et udspil, der skal vende den negative udvikling, i løbet af måneden. Jyllandsposten d. 1. oktober 2010 Askerød er ikke en ghetto. Askerød er ikke en ghetto i forhold til den nuværende definition. Der foregår dog løbende politiske diskussioner af, hvordan en ghetto skal defineres. Senest har DF( Dansk Folkeparti) foreslået en grænse på 25 procent af de voksne beboere, der står uden for arbejdsmarkedet, og f.eks. modtager førtidspension eller kontanthjælp, for at et boligområde skal kunne defineres som en ghetto. Regeringen kommer her i efteråret med en Ghettostrategi eller et udspil, som skal omhandle ghettoerne. Hvad det konkret går ud på, ved vi ikke endnu. At vende udviklingen, som Socialminister Benedikte Kiær udtrykker det, er jo flotte ord. Der har været talt om, at ændre beboersammensætningen. Der har været talt om ikke at familiesammenføre indvandrere, der bor i ghettoer. Der lægges op til en stramning på førtidspensions- og fleksjobområdet til efteråret. Problemet med de stadigt flere familier, som ikke kan klare huslejen og som sættes ud af deres boliger, skal vel også diskuteres. Men hvor i alverden har regeringen tænkt sig, at de fattige skal bo? De kan jo ikke købe en ejerbolig. Er ghettolistens stigning ikke snarere et udtryk for, at der bliver flere fattige i Danmark? Og hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det? Regeringen kunne begynde med at definere en fattigdomsgrænse. Så kunne man både lave en fattigdomsstrategi og en ghettostrategi. Der er mange fællesnævnere for disse 2 grupper. Lisbeth Tønnov 4

5 Billede af Basharat Basharat Mahmood får Askerød Prisen 2010 for sin indsats i Fodbold frem for Kriminalitet Dette er talen til Basharat, som blev holdt på Beboermødet d. 15. sept., i forbindelse med prisoverrækkelsen: Det har i årenes løb været kutyme at uddele ASKERØD PRISEN til en person, som har gjort en forskel i Askerød. Prisen bliver kun uddelt de år, en værdig modtager findes. I år 2010 bliver prisen givet til en person, som virkelig har gjort en forskel. Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen har valgt: Basharat Mahmood. : Kære Basharat! Du har gjort en forskel i Askerød, på flere planer: Du har ledet Fodbold frem for Kriminalitet de sidste 2 år bor børn og unge fra Askerød. Du har gjort en forskel : På det personlige plan: En forskel for de drenge, der 2 gange ugentligt har trænet og 1 gang ugentligt spillet kamp under din ledelse: Det er rart at beskæftige sig med noget, man er god til, og dét har du støttet de unge i. For Askerød: Alle ved, der er mange klubber i Askerød, især for de voksne. Du har bidraget med en klubaktivitet for de unge, som har manglet. Fodbold frem for Kriminalitet har også givet lidt mere tryghed i Askerød. Du har prøvet at vise en anden vej, via sportens verden. For Greve Nord Fordi du har vist, at du er én af de unge, der gør en forskel. Du er udtaget til at være fremtidig rollemodel, og du skal næste år bl. a. på Højskole først i Danmark og siden i Syrien sammen med andre rollemodeller. Endvidere er der en forskel, som du måske først nu forstår. Nemlig, at når man arbejder frivilligt, og med mennesker, udvikler man sig. Dit frivillige engagement har været med til at give dig selvtillid til at begynde en uddannelse som pædagog. Du er således begyndt på pædagogseminarium her i september måned. Derfor er prisen ikke penge til en tur i byen og disko-besøg, men til en boghandel, hvor du kan købe nogle af de bøger, som du har brug for til din uddannelse. Vi tror på, at du også fremover som pædagog vil komme til at gøre en forskel dér, hvor du er. Kære Basharat- tak for din indsats- og Tillykke med ASKERØD PRISEN 2010! Lisbeth Tønnov 5

6 NNyt fra Aktivbestyrelsen: Julekurv Som lovet i sidste nummer af AT, er der denne gang et ans øgningsskema til JULEKURV. Vi håber skemaet er nemt at udfylde, ellers er der måske en der kan hjælpe dig. Skemaet klippes ud af AT og afleveres i postkassen ved Ejendomskontoret mærket JULEKURV. Ansøgningen bliver behandlet fortroligt. Du hører nærmere fra os hvis du kommer i betragtning til en Julekurv. Venlig hilsen Aktivbestyrelsen. 6

7 Billardklubben har holdt en BOB-turnering Lørdag d. 11. september blev der holdt BOB-turnering i Pavillonen. Det startede kl med holdinddeling, og derefter gik turneringen i gang. Der var også amerikansk lotteri, og mange kom hjem med gode gaver. Festudvalget havde sørget for rigtig god aftensmad. Arrangementet var velbesøgt. Det var en rigtig god dag og aften, og mange beboere deltog. Hilsen Gert Keilow 7

8 Askerøds helt egne mini-brandmænd! Fra Greve Nord Projektet Torsdag d.9/9 var Askerøds ny udklækkede brandkadetter inviteret til fornemt arrangement i Store Kanikkestræde i forbindelse med deres indstilling til modtagelse af Livia-prisen. Drengene var blot nogle blandt mange fantastiske kandidater til prisen, men blev udvalgt da Livia fonden mente, at Brandkadetterne fortjente prisen, da det er vigtigt, at de hædres for deres mod til at prøve nye veje og vilje til at leve op til brandkadettens varemærke: respekt, mod og disciplin. Livia-priserne gives hvert år til personer og initiativer, der går nye veje for at løse samfundsmæssige konflikter. Der var stor opbakning til drengene ved prisuddelingen. Både nogle af de store frivillige drenge fra Askerød, repræsentanter fra Greve Kommune, en gademedarbejder og medarbejdere på Greve Nord Projektet var med som støtte. Med prisen fulgte en skulptur og en check på 5000 kr. Pengene overvejer drengene at bruge på en gokart-tur. Stort tillykke herfra!! 8

9 Åben rådgivning i Dalhuset 2. Åben rådgivning er flyttet med Greve Nord Projektet til Dalhuset 2. Åben rådgivning er et tilbud om anonym samtale til unge mellem 12 og 18. Man kan komme forbi, hvis man går og har nogle bekymringer eller bare har behov for en at tale med. Man må gerne tage en ven eller en veninde med. Tilbuddet gælder både drenge og piger. Du vil blive taget godt imod af Astrid H. Jensen, som har en årelang erfaring med børne- og ungearbejde. Der er åbent den 2. og den 4. torsdag i måneden, fra Du kan bare dukke op eller ringe først på Ny medarbejder i Greve Nord projektet Jeg hedder Hanne, og er lige startet som aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet. Som aktivitetskoordinator skal jeg støtte, koordinere og udvikle projekter og aktiviteter i Askerød og SYD-BO i samarbejde med beboerne, hvilket jeg glæder mig meget til! Aktiviteterne i et boligområde har en fantastisk evne til at skabe netværk, tryghed og forståelse på tværs af både alder, baggrund og hække, og for både frivillige og deltagere har det stor betydning for tilfredsheden ved at bo i området. Da aktiviteterne selvfølgelig skal tilrettelægges efter beboernes ønsker og behov, er jeg naturligvis meget åben overfor idéer og forslag. Man er derfor altid velkommen til at kontakte mig eller at kigge forbi kontoret i Dalhuset 2 hvor man endda kan være så heldig at få en kop kaffe med i købet! Jeg glæder mig meget til at møde jer alle! Hanne Sanderhoff Degn. Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Hansen Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Stine Hartmann Hanne S. Degn Gersagerparken Lennart Theilgaard Suzanne Stromann

10 Her kan du køre ud om dagen. På grund af renoveringen kan det ske, at der holder lastbiler m.v. i vejen for din bil, når du skal på arbejde. Her kan du se, hvor du kan køre ud. Der er åbent ml. kl og De røde pile markere hvor der er åbent på nævnte tider. 10

11 Alm. INFO Nyt fra Ejendomskontoret STORSKRALD SKAL FREMOVER AFL EV ERES I CONTAINERNE VED DEN BLÅ HAL FOR ENDEN AF DIGEHUSET Vagttelefon X Der bliver desværre stadig sat meget storskrald ved Stamhuset. Der er derfor oprettet et frivilligt korps af beboere, som skal hjælpe med at guide beboerne med storskrald. Det koster os nemlig penge hver gang, byggemedarbejderne ikke kan komme ind på byggepladsen ved Stamhuset, og storskraldet derfor skal fjernes af en vognmand. Vær med som frivillig beboer til at hjælpe med at guide beboerne. Måske kommer der også folk udefra Askerød og sætter storskrald her. Så noteres bilnummeret. Henvend dig til ejendomskontoret, hvis du vil melde dig som frivillig. Fra IT- supporten Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee: Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn, kontakt ejendomskontoret! Åbningstider: Man - torsdag: Fredag: Onsdag: Hvis I vil bruge Outlook eller Out- Søndag: look Express som jeres e- mail program, skal jeres udgående postserver hedde: Belysning i Askerød Giv besked til byggekontoret, sm tp-relay.ip.nianet.dk hvis der mange stibelysning! Hvis I ikke kan få det til at virke, Der bliver i øjeblikket skiftet lamper, og hovedet på de nedgrakan I ringe til: vede master er forsinket. Der Gert Keilow : skal dog etableres nødbelysning imens. Det kræver, at byggekontelefon-tid Hverdage: toret ved, hvor der mangler lys, Kl så det kan etableres. Arbejde i weekenden Udlån Der vil i en periode foregå opstilling samt nedtagning af stilladser i w eekenden, i forbindelse med renoveringen i Askerød. Trækvogn, w ienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Skraldem anden kommer fremover tidligt fredag morgen Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden På grund af renoveringen. Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi her med præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er: Depositum 200 kr. 11 Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Husk at have en forsikring. Husk det er vigtigt med en indboforsikring, specielt nu i forbindelse med Helhedsplanen! Bo-Vest Vort administrationsselskab BoVest er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åben for personlig kontakt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: Torsdag: Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: bo-vest.dk Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. E- mail: Med venlig hilsen Ejendom skontoret

12 2010 Aktivitets-kalender Det sker i oktober måned Se også under klubbernes programmer 5. oktober Den nye Containergård tages i brug 19. oktober Seniorklubben holder frokost på Køge Bugt Kro Det sker i nærmeste fremtid: 11. november Café Ask serverer andebryst. Tilmelding Børnehave for have/altanplanter i potte ved ejendomskontoret... I forbindelse med Helhedsplanen, skal vi som bekendt have nye altaner og de gamle skal tømmes. Har du planter i potter du ikke vil skille dig af med og/eller ikke kan få passet andetsteds, har du nu få mulighed for at stille dem i Ejendomskontorets baghave. Bag Ejendomskontoret, har vi en aflåst indhegnet have, med både lys og skygge, den er nu indrettet til pasnings- central for beboernes have/altan planter, man passer og vander selv sine planter, der er placeret en stor vandbeholder i baghaven. 12

13 Cafè Ask Nyt personale ansat i Café Ask Café Ask har ansat nyt personale. Marie Turay er blevet ansat som Cater-elev. Det er en 3-årig uddannelse, som veksler mellem skole og praktik i Caféen. Marie har været ansat som køkkenmedhjælper i Café Ask det sidste 1 ½ år, og kender således alleredehverdagen i Caféen. Hun blev ansat som elev d. 1. august Marie Turay D. 1. oktober bliver Ratzia- Sultana Ahmed ansat, som køkkenmedhjælper. Ratzia-Sultana bliver ansat for 6 måneder. Også hun har faktisk tidligere været ansat i Caféen. Razia-Sultana Ahmed Vi siger velkommen til de 2 nyansatte, som skal hjælpe til med at få Café Ask til at fungere. Hvis du på et eller andet tidspunkt skal bestille mad ud af huset til dig selv eller til et arrangement, kan du bare kontakte én af de ansatte i caféen, da alle kan tage mod bestillinger det ligger leder Inge Nielsen meget på sinde, at alle de ansatte er ligeværdige i forhold til disse arbejdsopgaver i Caféen. Der er i øjeblikket meget trangt i køkkenet i Caféen på grund af renoveringen. Marie siger, at de glæder sig enormt meget til at flytte ind i Stamhuset igen, når det bliver færdigt, forhåbentlig engang i november måned. Leder Inge Nielsen siger også, at det bliver svært at være så mange ansatte i den lille køkkenvogn, når det bliver koldt til vinter, for så kan døren ikke stå åben, og der er ikke ret meget plads.det kan nemt blive lidt klaustrofobisk. Ja - i det hele taget kan man godt fornemme, at de er ved at køre lidt trætte i al den renovering.ligesom mange andre i Askerød, som er ved at få renoveret! Så må vi så håbe, at resultatet er værd at vente på, for Café Ask genopstår jo som ganske nyrenoveret her sidst på året. Og her skulle arbejdsforholdene jo gerne være bedre end i den gamle Café Ask. Forholdene for brugerne, nemlig beboerne og gæster skulle også gerne blive bedre. Så det er bare at vente samt have tålmodighed. LT Ny Containergård i Askerød Som en del af renoveringen i Askerød er der i øjeblikket ved at blive lavet en helt ny og tidssvarende containergård. Containergården vil i fremtiden gøre det muligt at sortere affald endnu mere, end vi gør i dag. Containergården er under opførelse og forventes klar til ibrugtagning sidst i oktober eller først i november. Du skal dog stadig GÅ NED MED DIT STORSKRAL D I CON- TAINERNE V ED DEN BLÅ HAL FOR ENDEN AF DIGEHUSET. Det er meget vigtigt, at beboerne husker dette. Der er desværre stadig mange, der sætter storskrald ved Stamhuset. Dette er strengt forbudt, og vil medføre erstatningskrav, hvis 13 man finder ud af, hvem der stiller det. Askerød skal nemlig betale for at få det fjernet. Når containergården skal tages i brug af beboerne, vil der blive udleveret en briknøgle, som man kan bruge til at komme ind i containergården. Mere i næste nummer af Askerød Tidende.

14 Cafè Ask Caféen har rygerum DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Telefon Åbningstider Mandag og onsdag: Tirsdag og torsdag: Fredag: Mandag til torsdag: Frokost buffet: Tirsdag og torsdag aften: Varm mad: LÆKKER VARM MAD. UDBRINGNING Bragt direkte til dig i din stue!! Tirsdage og torsdage: For beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem: Priser: Varm mad (afhængig af retten) Kr Rabatordning (betal for 5 måltider og få 6. gratis) kr. 170 Dessert kr. 18 Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om dagens menu eller om ordningen. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. Fra kl Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Til den almindelige sultne kr Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand Kr. 120 Til den økonomiske: Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis kr. 170 Dessert el. forret kr. 18 Kaffe kr. 5 Kage kr. 5 Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Udlejning af stamhussal fortsætter efter renoveringens ophør Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon Stamhussal: Depositum : ved reservering kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg depositum: kr. 200 Leje: kr

15 Oktober måneds lækre menu Tirs. d. 5. Stegt flæsk m/kartofler, persillesovs & hjemmelavede rødbeder kr. 32,00 Chokoladekage m/is kr. 18,00 Tors. d. 7. Hjemmelavet pizza m/salat kr. 30,00 Aspargessuppe m/kødboller kr. 18,00 Tirs. d. 12. Ossobuco m/kartoffelmos kr. 35,00 Marcipan fromage kr. 18,00 Tors. d. 14. Kalvekød & grøntsager i w ok kr. 34,00 Avokado m/rejesalat kr. 18,00 Tirs. d. 19. Boller i karry m/løse ris & salat kr. 32,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors. d. 21. Ribbensteg m/kartofler, skysovs,hjemmelavet rødkål & agurkesalat kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tirs. d. 26. Karbonade m/kartofler, ærter & gulerødder kr. 32,00 Muldvarpeskud kr. 18,00 Tors. d. 28. Unghanebryst m/svampe-druesovs & kartoffelbåde kr. 34,00 Fløderand m/kirsebærsovs kr. 18,00 November måneds lækre menu Tirs. d. 2. Kylling i paprika m/salat Kartoffelbåde kr. 34,00 Marengs m/frugt og flødeskum kr. 18,00 Tors. d. 4. Frikadeller m/stv.hvidkål & Kartofler kr. 32,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tirs. d. 9. Skipperlabskovs m/rødbeder kr. 34,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Tors.d.11. Andebryst m/brun-,hvide kart. Rødkål,sovs kr. 40,00 Ris a la mande kr. 18,00 Tirs.d.16. Fiskefilet m7persillesovs,gulerødder kr. 34,00 Ananas m/hønsesalat,brød kr. 18,00 Tors.d.18. Ungarnsk gullash m/kart.mos kr. 34,00 Fløderand m/hindbær kr. 18,00 Tirs.d.23. Tartelet m/høns i asparges kr. 30,00 Hønsekødsuppe m/ brød kr. 18,00 Tors.d.25. Kalveculotte m/rødvinssovs Rodfrugter, kartoffelbåde kr. 38,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs. d. 30. Paneret flæsk m/persillesovs Kartofler, rødbeder kr. 34,00 Chokolademousse kr. 18,00 15

16 AKTIVITET MDR. KRATHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering GÆRDEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering AGERHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering KILDEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering DALHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering GRØFTEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier, Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering DIGEHUSET Renovering af badeværelser Renovering af tagterrasser Facaderenovering Nye i ndgangspartier Hække, hegn og havel åge i forhaver Hække og havelåger i baghave Kloakrenovering 16

17 17

18 Referat fra ekstraordinært beboermøde onsdag den 8. september 2010 kl , på Hundigeskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyl destgørende referat) 3. Valg af stemmeudvalg 4. Installation af vandmålere 5. Orientering om paraboler & TV kanaler 6. Beslutningsreferat til godkendelse Kl er der 43 husstande repræsenteret Formanden, Jørgen Fahlgren bød velkommen og præsenterede gæsterne fra SEAS NV E og Parabolsen. 1. Valg af dirigent Jørgen Fahlgren foreslog Vinie Hansen fra VA s bestyrelse som dirigent. Vinie Hansen blev valgt. Herefter konstaterede dirigenten, Vinie Hansen, at mødet var rettidigt og lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. 2. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) Dirigenten, Vinie Hansen foreslog på afdelingsbestyrelsens vegne Lisbeth Tønnov som beslutnings Referat fra Ekstraordinært Afdelingsmøde onsdag d. 8. september 2010 referent og Susanne Kristensson til fyldestgørende referent. Begge blev valgt. 3. Valg af stemmeudvalg Dirigenten, Vinie Hansen, foreslog 2 ansatte som stemmetæ llere. Inge Nielsen og Brian Olsen blev foreslået og valgt. 4. Installation af vandmålere Pernille Haugenæs gjorde opmærksom på, at der ikke på dagsordenen stod noget om at der skulle være afstemning om vandmålere. Yrsa Söth Jaeger sagde, at hun ville klage til Beboerklagenævnet, hvis punktet kom til afstemning, og at det ville tage mindst 2 år, inden vandmålerne kunne tages i brug og gjorde opmærksom på, at der ikke er noget lovkrav om installation af vandmålere. Samtidig anfægtede Yrsa Söth Jaeger gyldigheden af dette. Dirigenten, Vinie Hansen, svarede at punktet tidligere var taget af dagsordenen på beboermødet den og at det blev aftalt at der skulle afholdes et nyt møde vedr. vandmålere og gjorde opmærksom på, at der var udsendt bilag vedr. vandmålere. Dirigenten foreslog, at beboermødet skulle tage stilling til, om der skulle være afstemning vedr. vandmålere. Jørgen Fahlgren sagde, at afdelingsbestyrelsen havde taget stilling til at punktet skulle til afstemning på beboermødet. Yrsa Söth Jaeger sagde, at der tidligere havde været en indstilling på forslaget. Ann Barsøe sagde, at det ikke tidligere var blevet vedtaget at tage punktet op igen. Herefter spurgte dirigenten beboermødet om vandmålere skulle være et beslutningspunkt og forklarede afstemningsreglerne. Der var 42 stemmer for og 39 stemmer imod. Dermed vedtaget at punktet om installation af vandmålere behandles som et beslutningspunkt. Herefter forklarede dirigenten om muligheden for en urafstemning om installation af vandmålere. Morten Bergstrøm forklarede, at installation af vandmålere er en del af Helhedsplanen og at der kunne spares både vand og penge ved installation. Morten Bergstrøm oplyste, at finansieringen ikke tidligere havde været oplyst, men at installation af vandmålere ikke giver nogen yderligere huslejestigning, hvis det besluttes nu, fordi installation af vandmålere kan holdes inden for de 60 mill. kr., som beboermødet tidligere har besluttet at anvende til ekstraarbejder. Senere vil det give en huslejestigning. Christine Haase sagde, at der tidligere i foråret sprang et vandrør i Askerød og at dette måske var med til at Askerød har et stort vandforbrug og sagde at hun ville vente med at stemme om vandmålere. Jørgen Fahlgren sagde, 18

19 at han var ked af at afstemningen tidligere var så tæt og at investeringen i vandmålere, ville være tjent hjem på 2 år. Kl er der 44 husstande repræsenteret. Yrsa Söth Jaeger spurgte Morten Bergstrøm, om vandrørene under jorden skulle betales af beboerne og konstaterede at det helt sikkert vil blive dyrere, da BO-VEST også skal have penge for at lave vandregnskab. Yrsa Söth Jaeger havde hørt at 2 vandmålere, der målte koldt og varmt vand ikke var givtigt og mente, at hun kun ville spare en lille smule og at det er asocialt med vandmålere. Yrsa Söth Jaeger ville vente med at sætte vandmålere op til vandr ø- rene var blevet skiftet. Er vandmålerne først taget i brug skal de blive siddende og sagde at mange havde fortrudt installation af vandmålere så tænk jer rigtig godt om. Christine Haase oplyste, at Gersagerparken havde stemt nej til vandmålere. Per Rosendahl sagde til Christine Haase, at hun måske var blevet misinformeret, da det er forbruget i lejemålet der måles. Ann Barsøe spurgte til prisen på vand. Morten Bergstrøm informerede om, at de vandrør der ligger i krybekælderen skal Askerød selv betale og at de desværre ikke er med i Helhedsplanen og gjorde opmærksom på, at det er de lodrette vandrør der skiftes under Helhedsplanen. Der kan spares op til 20 % på forbruget af vand i lejemålene og at prisen er ca. kr. 50,- m3. Morten Bergstrøm gjorde opmærksom på, at der i 2011 måske kommer et lovforslag om installation af vandmålere og at det så er tvungent at installere disse. Aldo Bergamo oplyste, at der tidligere var kollektivt el og varme. Dengang blev der brugt meget lys og mange vinduer stod åbne. Der kan spares mange penge ved installation af vandmålere og gjorde opmærksom på, at der er mangel på rent drikkevand. Han var også sikker på, at beboerne ville spare, hvis de skulle betale for vandforbruget. Christine Haase sagde, at hun egentlig ikke var imod installation af vandmålere, men at hun var det p.g.a. de gamle vandrør. Dirigenten meddelte, at talerlisten ville blive lukket under Yrsa Söth Jaegers indlæg. Yrsa Söth Jaeger gjorde opmærksom på, at det kunne man ikke ifølge Askerøds forretningsorden og oplyste at folk i Askerød bliver syge af vandet og er blevet raske efter at være gået over til kildevand. Yrsa Söth Jaeger havde et ændringsforslag vedrørende tidspunkt for ibrugtagning. Dirigenten bad om at ændringsforslaget blev lavet skriftligt og gjorde opmærksom på at det ikke var ulovligt at lukke talerlisten. Herefter blev talerlisten lukket. Jørgen Fahlgren sagde, at argumentet med de ødelagte vandrør ikke duede og at Askerød bruger meget vand i forhold til andre afdelinger og sagde samtidig, at vi alligevel snart bliver tvunget til at installere vandmålere og opfordrede til at stemme ja til forslaget. Charlie sagde, at det kun ville være en fordel at få vandmålere op. Morten Bergstrøm sagde, at der ikke er noget vand der siver ud, og at vand + vandafledningsafgift er = kr. 50,- ifølge et prisbrev fra Greve Kommune samt at der ikke gives tilskud til vandmålere i Greve Kommune. Morten Bergstrøm gjorde opmærksom på at, hvis der blev stemt nej til vandmålere i dag, bliver der ikke opsat flere vandmålere under Helhedsplanen. Henrik sagde, at han ikke kunne forstå, at der var indkøbt vandmålere og syntes Afdelingsbestyrelsen skulle komme med en undskyldning. Morten Bergstrøm svarede, at indkøb af vandmålere var opstået på grund af at formuleringen omkring vandmålere, i licitationsmaterialet, måske ikke havde været klar nok og at det var en fejl, at der ikke havde været afstemning om dette tidligere. Med hensyn til, om det var farligt at drikke vand fra hanen i Askerød, sagde Morten Bergstrøm, at der køres temperatur gymnastik, hvorved eventuelle legionella bakterier dør. Derfor er det ikke sundhedsskadeligt at drikke vand fra hanerne. Christine Haase sagde, at håndværkernes vandforbrug ikke er indeholdt i Helhedsplanen. Morten Bergstrøm svarede, at håndværkernes vandforbrug er indeholdt i Helhedsplanen. Ann Barsøe ønskede information vedrørende vandpriser og grønne 19

20 afgifter. Yrsa Söth Jaegers ændringsforslag: På mødet i dag stemmes alene om selve installationen eksklusive radiosender. Selve ibrugtagning stemmer vi først om på et tidspunkt som ligger meget tættere på helhedsplanens afslutning, så det er den reelle beboermasse, som træffer en beslutning, der ikke vil kunne trækkes tilbage p.g.a. loven. Der er således mange år til at tænke i, og mange år til frivilligt at arbejde på et nedsat vandforbrug. Det er desuden en misvisende indkaldelse, og mange beboere er ikke klar over, at der skulle stemmes i dag, fordi den sædvanlige anbefaling fra afdelingsbestyrelsen mangler! Yrsa Söth Jaeger Gærdehuset 8, 3. tv Greve Kl var der 35 husstande repræsenteret. Mogens Krabbe sagde, at det var det værste volapyk der er set, kun for at være imod Afdelingsbestyrelsen og sagde at det var beskæmmende at høre på. Mogens Krabbe anbefalede at stemme nej til ændringsforslaget. Pernille Haugenæs syntes at forslaget om vandmålere skulle sendes til urafstemning. Yrsa Söth Jaeger sagde, at hun måske ikke havde forklaret det entydigt, men syntes, at de der skal leve med konsekvensen, skulle have lov til at bestemme. Christine Haase sagde at Afdelingsbestyrelsen ikke var enige og ønskede urafstemning. Dirigenten foreslog, at der var afstemning om urafstemning først. Afstemning om: Skal spørgsmålet om vandmålere sendes til urafstemning. 24 ja stemmer og 36 nej stemmer. Forslaget var hermed faldet. Afstemning om Yrsa Söth Jaegers ændringsforslag 20 ja stemmer og 40 nej stemmer. Hermed faldt ændringsforslaget. Afstemning om det oprindelige forslag (installation af vandmålere) 38 stemte ja og 8 stemte nej. Hermed blev forslaget om opsætning af vandmålere i alle lejemål vedtaget. 5. Orientering om paraboler & TV kanaler Jørgen Fahlgren bød velkommen til deltagerne fra SEAS NV E og firmaet Parabolsen. Dan Kirk fra SEAS gennemgik oplægget med valg af forskellige individuelle pakker. Oplyste også, at der kunne laves specielle sprogpakker og at det ikke var muligt at levere til f.eks. kun 1 lejemål. Dan Kirk bekræftede at fibernettet til TV kanalerne etableres gratis for Askerød. Vinie Hansen stillede følgende spørgsmål: er alle lejemål forpligtet til at aftage, hvem ejer fibernettet. Dan Kirk svarede at fibernettet ejes af SEAS NVE og at det også var muligt at levere Internet og telefoni, men sagde også, at de ikke kunne være med prismæssigt på Internet, da Askerød har en god og billig Internet løsning. Med hensyn til hvor lang tid Askerød skulle binde sig rent kontraktmæssigt, blev der svaret at det er en 5-årige kontrakt der indgås, samtidig blev 20 det pointeret at prisen i dag er garanteret til Med hensyn til antal stik i boligerne, vil dette blive aftalt. Lisbeth Tønnov sagde at alle i Askerød skulle tilgodeses og at de eventuelle manglende etniske kanaler, kunne tages ned på andre måder. Allan fra firmaet Parabolsen sagde, at alle paraboler kunne sløjfes og man kunne i stedet for opsætte 5-6 paraboler. Med hensyn til prisen på paraboler, kunne det ikke siges før det var specificeret. Finn Sørensen sagde, at det var ønskeligt at få Askerød parabol frit og at ejendomskontoret kun var interesseret i, at vore beboere kan få de kanaler de ønsker at se. Jørgen Fahlgren sagde, at de 2 firmaer supplerer hinanden og syntes at der skulle arbejdes videre med et forslag der tilgodeser alle. En beboer ønskede at YouSee også blev spurgt. Dirigenten, Vinie Hansen, spurgte forsamlingen, om de ønskede, at der blev udarbejdet et konkret forslag. Dette sagde forsamlingen ja til. Der arbejdes videre med et konkret forslag. 6. Beslutningsreferat til godkendelse. Beslutningsreferatet blev oplæst og godkendt. Dirigenten takkede for fremmødet. Møde slut kl Dirigent, Vinie Hansen Referent, Susanne Kristensson

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 3. september 2014 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 3. september 2014 Referat Der er repræsenteret 27 hustande på beboermødet. 54 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase. Askerød Tidende Juli/August 2011 nr. 354 36. årgang Indkaldelse til Budgetbeboermøde Side 8 Indvielsen af Netcafeens nye lokaler. Side 13 MindeGudstjeneste for det Norske folk. Side 13 Kulturdag blev en

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST:

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST: REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Nina Jensen (nr. 117), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne:

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere