Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet."

Transkript

1 3. SEKTION Arkitektur NR MARTS 2005 Agro Enkelt og harmonisk Respekt for landskab og historie side 4-6 side 8-10 Arkitekterne Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen har bedømt landbrugsarkitektur rundt i landet. Læs om de to flotte ejendomme, der er tildelt årets Agro Arkitektur Pris siders tillæg

2 2 Agro ArkitekturPris 05 LandbrugsAvisen 18. MARTS 2005 Arkitektur med fokus på omgivelser og landskab En af fremtidens udfordringer er at få passet driftsbygninger, der flyttes vækfra gården, ind i landskabet, så kulturarven bevares, siger landskonsulent Kræn Ole Birkkjær, Landscentret. Af Ole W. Rasmussen Kommer man kørende ad landevejen, ser man landbruget i form af dets bygninger stalde, stuehuse og øvrige anlæg. Men man ser også, hvordan og hvor godt eller mindre godt det samlede anlæg fra bygninger til læhegn og den øvrige beplantning er lagt ind i landskabet. Selve gårdanlægget bygninger med videre skal fortsat være i fokus i vurderingen af, hvad god landbrugsarkitektur er. Men for agronomer og arkitekter som henholdsvis produktionsplanlæggere og bygningsplanlæggere samt formgivere bliver det nødvendigt i langt højere grad også at inddrage nogle helhedsvurderinger, der lige så vel som bygningernes udseende omfatter gårdens placering i landskabet og tilpasning til naturen. Det mener landskonsulent Kræn Ole Birkkjær, Landscentret Byggeri og Teknik. Han har siden 1994 stået for uddelingen af den årlige Agro Arkitektur Pris, der fremhæver og belønner godt landbrugsbyggeri. Store bygninger»det er nødvendigt, fordi landbrugsbygningerne bliver meget store. Ofte 100 til 150 meter lange, og de griber virkelig ind i landskabet. Hertil kommer fodersiloer, der rager op i højden, og til sammen kræver det noget helt andet i form af landskabsplanlægning end den firlængede gård,«siger Kræn Ole Birkkjær.»Der ligger en spændende udfordring i, hvordan vi får passet de nye udflyttergårde og hermed mener jeg driftsbygninger, der flyttes væk fra gården ind i landskabet på en måde, så vi samtidig bevarer kulturarven bygnings- og landskabsmæssigt. Når produktionsbygningerne flyttes ud på marken må vi se på, hvordan det lykkes at få dem placeret, og hvordan vi udformer beplantningen, så der også skabes sammenhæng med hovedejendommen. Sådanne helhedsbetragtninger bliver væsentlige, hvis landbruget i fremtiden skal skabe sig rum til udvikling,«mener Kræn Ole Birkkjær. Større kommuner Ikke mindst er det vigtigt i relation til strukturreformen, der vil resultere i betydeligt større kommuner, som formentlig bliver dem, der skal give tilladelserne, når landbrug vil udvikle og udvide. Skal produktionsbygninger flyttes ud på marken, kræver det en zonetilladelse med alt hvad deraf følger i form af høringsfaser med videre. Man kan sagtens forestille sig, at en sådan tilladelse er nemmere at få, hvis der er lavet en helhedsplan, og også at det er et godt aktiv, at der er lavet en landskabsvurdering i forhold til byggeprojektet, mener Kræn Ole Birkkjær.»Så kan vi lige så godt få indarbejdet en landskabsanalyse i ansøgningerne ved større udflytninger. Med den nye kommunestruktur er det vigtigt, at landbruget er på forkant og spiller aktivt med, frem for at overlade det til andre at opstille rammerne. Det er jo en form for landbrugs-lokalplan, der skal laves, og helhedsplaner kan bringe landmanden i offensiven i planlægningen af sine bygninger og anlæg i det åbne land«. Fokus på at sanere Han mener, at man bør overveje at lade det være en opgave for en landsdækkende rådgivning at udføre landskabsanalyser og -vurderinger, fordi man her har opbygget ekspertiser og netværk samt råder over værktøjet til det, blandt andet i form af kortmaterialer.»en vinkel på kommende Agro Arkitektur Priser kan også være, hvad man gør for at rydde op på ejendommen i form af at sanere og fjerne bygninger og anlæg eller hele gårde, der er blevet tilovers. Vi skal brede området ud, så fokus ikke kun er på bygningernes udformning, men også på bygningernes sammenhæng med landskabet og omgivelserne og hele kulturarven«mener Kræn Ole Birkkjær Ikke kun bygningernes udseende men også gårdens placering i landskabet og tilpasning til naturen bliver væsentlig, hvis landbruget i fremtiden skal skabe sig rum til udvikling, mener Kræn Ole Birkkjær. Foto: Jens Tønnesen.

3 3 18. MARTS 2005 LandbrugsAvisen Nye forretningsområder i overflødige bygninger Aldrig har der i landbrugets historie været så mange overflødiggjorte landbrugsbygninger som nu, både i landsbyerne og det åbne land. Af landskonsulent Kræn Ole Birkkjær, Landscentret, Byggeri og Teknik I dag er der i landbruget godt 100 mio. kvadratmeter avlsog driftsbygninger, hvoraf vi til den nuværende landbrugsproduktion anvender 40 mio. kvadratmeter. Af de 60 mio. kvadratmeter tiloversblevne landbrugsbygninger bør halvdelen over en årrække fjernes, gerne til genbrug af gode materialer som mursten, tagsten, tømmer, støbejernsvinduer med videre. Men for de sidste 30 mio. kvadratmeter er der potentiale for anden anvendelse. Fonden Realdania udskrev i slutningen af 2003 idékonkurrencen»bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer«. Konkurrencen er nu afsluttet, og af de oprindelige 234 idéforslag blev 20 udvalgt til en yderligere bearbejdning. Nitten blev idé- og forretningsmæssigt færdigbearbejdet, hvoraf fem er udpeget som vindere og nu i realiseringsfasen. Et af de fem vinderprojekter er Hvoruptorp Torvelade, der er udarbejdet af Aalborg Amts Landboforening og Dansk Landbrugsrådgivning. Idéen med Hvoruptorp- Torvelade, der ligger tæt ved Nørresundby, er at skabe et unikt indkøbssted for hele Nordjylland. I landlige omgivelser tæt ved mark og sø omdannes den gamle bevaringsværdige lade til indkøbssted for forbrugere, der ønsker kvalitet og oplevelser. Torveladen giver mulighed for, at lokale producenter kan sælge deres varer direkte til forbrugerne. Fælles for brugerne af Torveladen er et ønske om et alternativ til eksisterende indkøbsmuligheder. Placeringen vigtig Nogle vigtige forhold, der bør tages i betragtning ved overvejelser om anden anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger, er hvor de ligger i forhold til nemme adgangsforhold, gode vejforbindelser og infrastrukturen som sådan. En anden vigtig betragtning er bevaringsværdigheden, både teknisk og kulturarvsmæssigt. Det kan være vanskeligt at definere, hvornår en gårdejendom eller en bygning er bevaringsværdig. Et kriterium er ikke nødvendigvis bygningernes alder og oprindelse, men lige så meget deres evne til at fortælle historien om mennesker, begivenheder og epoker, der var engang. Gården Hvoruptorp kan fortælle historien om et helt lille samfund med mange funktioner og ansatte i den travle tid af året. Klarupgaard En velegnet placering har også Klarupgaard, hvor ideen er at indrette 27 boliger for forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder i Aalborg. Gården ligger kun fire km fra Aalborg Universitet. Klarupgaard-projektet nåede ikke med blandt de fem vinderprojekter, men er med blandt de 19 forslag, der blev udvalgt til videreudvikling i projektets anden fase og som har været vist på en udstilling på Dansk Arkitektur Center i København. I den kommende tid vil Landscentret, Byggeri og Teknik og den nye afdeling for landdistriktsudvikling tage rundt til en række landbrugscentre for at præsentere ideerne til genanvendelse af tomme gårdbygninger for interesserede landmænd. Agro Arkitektur Prisen Forslag til boliger på Klarupgård ved Aalborg i forbindelse med RealDanias konkurrence»bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer«. I denne sektion af Landbrugs- Avisen kan du læse om de to byggerier, der modtager årets Agro Arkitektur Pris Vrejlev Kloster og Kaas Hovedgaard. Agro Arkitektur Prisen blev indstiftet i 1994 til anerkendelse af god arkitektur i dansk landbrugsbyggeri. Landbruget som helhed er en mægtig bygherre, og de enkelte byggeprojekter sætter som regel deres tydelige og afgørende præg i det danske landskab. Interessen for gårdenes udseende og deres placering i landskabet er stigende i disse år. For at støtte denne interesse og opmuntre landmændene til en bedre arkitektur til glæde for omverdenen tog Landscentret, Byggeri og Teknik i 1994 initiativ til Agro Arkitektur Prisen. Prisen er på kr. og uddeles til landmænd eller bygherrer, som de seneste år har gjort noget særligt for at forskønne deres gårde. Der kan være tale om nybyggeri, restaurering, renovering eller tilhørende beplantning omkring avls- og driftsbygninger samt beboelse. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på såvel helhedsindtrykket af det samlede gårdanlæg som enkeltbygninger med gode bygningsdetaljer Bedømmelse De indstillede byggerier er vurderet af en komite bestående af: Lektor, arkitekt m.a.a. Per Kruse, Århus, lektor, landskabsarkitekt m.a.a., m.d.l., Preben Skaarup, Århus og cand. scient. Sigurd Christensen, Han Herred Naturcenter, Fjerritslev. Konsulent Lili Hedemand og landskonsulent Kræn Ole Birkkjær, Landscentret, Byggeri og Teknik, varetager sekretariatsfunktionen. Prisen er i år uddelt med økonomisk støtte fra: A/S L. Hammerich & Co (Troldtekt træbeton) Alm. Brand Codan Forsikring Dansk Eternit A/S DLR Kredit A/S ivarsson & Co. a/s Lindab Profil A/S Nykredit A/S Opticolor Holbæk Byggemateriale Compagni a/s Realkredit Danmark Topdanmark Forsikring A/S Tryg Forsikring

4 4 Agro ArkitekturPris 05 LandbrugsAvisen 18. MARTS 2005 Første Vinderprojekt Bestyrer Klaus Østergaard forklarer udformningen af stalden for et af bedømmelseskomiteens medlemmer, Sigurd Christensen. Kaas Hovedgård Respekt for landskab og historie Af Ole W. Rasmussen Da der blev gravet ud til den nye kvægstald på Kaas Hovedgård fandt man rester af et hus fra ældre bronzealder og så skulle det selvfølgelig først graves ud. Det foregik i et spændende samarbejde med Skive Museum, fortæller gårdens bestyrer, Klaus Østergaard. Bronzealderfundet er langt fra det eneste historiske vidnesbyrd på herregården ved Lihme i det vestlige Salling helt ud til Limfjorden. Der er masser af historie at fortælle, og både den og det smukke og særprægede landskab omkring gården har haft indflydelse på udformningen og placeringen af kvægstalden, der nu er belønnet med Agro Arkitektur Prisen Rustikt udseende» Vi var rundt og besøge en række stalde for at se, hvordan man udformer og indretter åbne stalde, og vi havde en ide om en stakhjelmsagtig bygning, som kendes netop fra gamle godser. Gerne beklædt med træ for at få et rustikt udseende, der passer til omgivelserne med skov og lyng«, fortæller Klaus Østergaard. En visualisering af stalden, som Bygnings- og Maskinkontoret i Viborg lavede, gjorde det klart, at den nye bygning skulle sænkes, så den ikke blev så dominerende i landskabet. Det er gjort ved at flytte jord frem for blot at grave ud.»den gamle avlsgård lå også og»krøb«i landskabet, og den effekt ville vi gerne bevare,«siger Klaus Østergaard. Produktionsmæssigt trækkes der også tråde tilbage i tiden. Den nye stald er indrettet til en besætning på 53 Hereford-køer og 100 styk opdræt plus 30 får.»gården er en gammel studegård, hvor man indkøbte stude, som man fedede op og solgte til Tyskland. Så på en måde er det den produktion, vi har genoptaget,«siger Klaus Østergaard. Herregårds-slagtere Kaas Hovedgård er første gang nævnt i 1278 og hovedbygningen kan dateres tilbage til En tidligere hovedbygning blev nedbrændt af Skipper Klement og hans folk i Omkring århundredskiftet kom gården i kløerne på herregårdsslagtere og jordtilligendet forsvandt. Det er dog siden lykkedes at købe 30 hektar tilbage, og det er det egentlige landbrugsareal i dag. Ganske vist er der 470 hektar i alt, men heraf er 110 hektar fredet egeskov, 220 hektar er hede, og hertil kommer Kås Sø på 55 hektar. Resten er dels salte, dels ferske enge ned til Limfjorden. Hele ejendommen blev fredet i Gården ejes af Færch Holding A/S et familieaktieselskab, der blandt andet står bag Færch Plast i Holstebro og gården anvendes til repræsentative formål, møder, kurser med videre og som fritidsbolig. Ny placering Den nye stald erstatter en gammel ladebygning fra 1760, som ikke kunne bevares længere og som er revet ned. Men det er ikke sket uden store diskussioner, og en tilladelse fra Kulturmiljørådet i Viborg Amt var også nødvendig. Med en række avisudklip kan Klaus Østergaard dokumentere, at lokalbefolkningen også havde en mening om ændringerne på Kaas Hovedgaard. Blandt andet fordi vejen, som før gik mellem driftsbygningerne og hovedbygningen, nu er lagt om på den anden side af den nye stald. Det har så medført, at den nye stald ikke ligger lige ud for hovedbygningen som den gamle, men er flyttet væk fra synsfeltet.»det er af hensyn til udsigten fra hovedbygningen, men giver samtidig også et godt indkig til gården fra den offentlige vej,«siger Klaus Østergaard. Stalden er malet sort for at gøre den mindre iøjnefaldende i landskabet, og det er gjort med en svensk falu-maling af linolie og kobber, som giver en mat overflade, og som er både arbejds- og miljøvenlig kr. ekstra For at få lethed i bygningen er der i gavlene lavet søjler af vinduer fra sokkel til kip.»det første projekt var med en taghældning på 20 grader, men blev ændret til 25 grader af hensyn til søjlerne. Det passer også bedre til de øvrige bygninger, der har meget stejle taghældninger,«siger Klaus Østergaard. Vinduerne er sammen med tagrenderne af stål og stålspærene af grå fir med til at give lethed og kontrast til det mørke træ. Til taget var planen oprindeligt tagpap, men for at undgå kondens er der i stedet valgt en lidt dyrere løsning i form af besandede stålplader med antikondensbelægning. Den besandede overflade er også med til at give et rustikt udseende. Bræddebeklædningen af facaderne er også en dyrere løsning end stålplader, og alt i alt anslår Klaus Østergaard, at der er brugt kr. på at kæle for bygningen. I alt har den kostet 2,5 mio. kr. inklusiv nedrivning af laden og en gammel kostald og en svinestald. - Men skulle den bygges igen, er der heller ikke noget, jeg ville lave anderledes, siger han

5 5 18. MARTS 2005 LandbrugsAvisen Facaderne er malet med svensk sort falu-maling. Facaderne på kvægstalden er beklædt med træ. Stalden er indrettet til en besætning på 53 Hereford-køer plus opdræt. Begge gavle er forsynet med et glasparti i hele bygningens højde, og det er med til at give et varieret dagslys inde i stalden.

6 6 Agro ArkitekturPris 05 LandbrugsAvisen 18. MARTS 2005 Efter at de gamle lade- og staldlænger er fjernet, ar vejen ført syd om den nye staldbygning. Bedømmelseskomiteen: Bygning i balance med landskabet Til Kås Hovedgård hører og drives 30 hektar ager og 440 hektar fredede arealer, som strækker sig helt ud på Kås Hoved. De fredede arealer indeholder enge, strandenge, hede og skove. Til området hører også Kås Sø på cirka 55 hektar. Bygningsanlægget ejes i dag af Færch Holding, og hovedbygningen bliver blandt andet brugt som kursusejendom og repræsentation for Færch Koncernen. Den nye staldbygning giver plads til 50 moderdyr af Hereford racen, foder- og serviceafdeling mv. Endvidere er der 50 moderfår, som huses i mindre lokaliteter rundt om i de fredede arealer. Moderdyrene og deres afkom er et vigtigt aktiv i forhold til den nødvendige landskabspleje i det meget specielle og unikke terræn ud mod Limfjorden. Med den nye staldbygning og dens placering er der skabt en helt ny anlægsorden på Kås Hovedgård. Over for hovedbygningen fra 1635 har der ligget en»agerrumslade«med et par mindre sidebygninger. Tidligere gik vejen ned til Limfjorden imellem hovedbygningen og avls- og driftsbygningerne. Renovering Hovedbygning og park har gennemgået en gennemgribende renovering, hvorunder de gamle voldgrave er blevet oprenset, reetableret og et nyt vejanlæg er under opbygning. Til erstatning for de nu nedrevne bygninger er der opført en ny kvm staldbygning. Bygningen er placeret i østvestlig retning på langs af landskabets højdekurver og øst for den planlagte aksiale ankomst til hovedgården fra den nye vejføring i syd. Det giver en hensigtsmæssig adskillelse af arbejdstrafik og ankomst til selve hovedbygningen med en visuel opdeling i anlæggets offentlige og private rum. Denne opdeling ville kunne forstærkes af en hensigtsmæssig beplantning. Bygningen er opført som en træbeklædt stålkonstruktion med tagbeklædning af sorte stålplader. Interiøret er indrettet med tre dybstrøelsesarealer og ædeplads mod den åbne nordside og med et foldsystem umiddelbart uden for bygningen mod syd. I vestgavlen er indrettet værksted og depotrum. I langsiden mod syd er træbeklædningen opsat med afstand for naturlig ventilation, og det er fra denne facade, at dyrene har adgang til de åbne markarealer. I begge gavle er indplaceret et glasparti i bygningens fulde højde, ligesom der er lysindtag i næsten hele bygningens længde. Velplaceret Staldbygningen er velplaceret i den landskabelige sammenhæng og fremstår overordentlig enkel og velproportioneret i sin udformning med en overbevisende afklaret og djærv detaljering. Lysindtagene i tag og gavle samt det lettere diffuse lys i langsiden mod syd giver sammen med åbningen i nordfacaden et varierende dagslys i staldarealet. En behagelig og let arbejdsatmosfære - et godt sted at være. Betragtes bygningen fra distancen, fremtræder den sluttet og afklaret i balance med landskabet. Betragtes den indefra, er oplevelsen en let rumlighed med åbenhed mod landskabet. Oplevelser af stor kvalitet, som vil veksle med årstidernes og lysets skiften. I dag, hvor de gamle lade- og staldlænger er fjernet, er vejen på fornem vis ført syd om den nye staldbygning. Her løber vejen som tidligere nævnt i samme kotehøjde, indtil den dykker ned mod de fredede hede- og engarealer. Hermed respekterer den nye vejføring kulturmiljøet rundt om hovedbygningen samt de højere beliggende gravhøje syd for vejen og ud mod det store terrænspring ned til Limfjorden. BYGHERRE Færch Holding A/S Lille Østergade 8A 7500 Holstebro Kås Hovedgård Kåsvej 44, Lihme 7860 Spøttrup RÅDGIVER Bygningskonsulent Helge Kromann Byggeri & Teknik I/S Asmildklostervej Viborg LEVERANDØRER Jord-, støbe- og murerarbejde: Tømrer: El VVS Inventar Tagplader Ventilation Stålspær Maling Niels Chresten Ransborg, Vinderup Ramsdahl Tømrer & Snedkerfirma, Spøttrup Nørre Lem Elforretning Brians VVS, Spøttrup Jyden Bur Lafarge Teknik, Aalborg Turbovent Kaas Stålkonstruktion, Pandrup Roslev Trælasthandel

7 7 18. MARTS 2005 LandbrugsAvisen Et smukkere landbrugsbyggeri er også et smukkere Danmark Per Kruse, Preben Skaarup o Sigurd Christensen - tilsamme bedømmelseskomiteen ba Agro Arkitektur Prisen. Af Ole W. Rasmussen Smagsdommer falder selvfølgelig lige for, når tre arkitekter én gang om året drager rundt i landet for at besigtige udvalgte landbrug og afgøre, hvad der er godt landbrugsbyggeri. Det er såmænd dem selv, der nævner ordet. Men lektor, arkitekt Per Kruse, Århus, lektor, landskabsarkitekt Preben Skaarup, Århus og cand. scient. Sigurd Christensen, Han Herred Naturcenter tilsammen bedømmelseskomiteen bag Agro Arkitektur Prisen - ser et bredere formål med»smagsdommeriet«end blot at belønne heldige eller dygtige bygherrer.»vi vil gerne have et smukkere landbrugsbyggeri, fordi vi skal gøre Danmark smukkere,«lyder det. For landskabet i Danmark er frem for alt kulturlandskabet, som det fremtræder med marker, gårde, herregårde og husmandsbrug. Der er ikke så meget andet, og hvordan det skal se ud, bestemmes af få procent af befolkningen.»men kan det være rigtigt, at tre-fire procent af befolkningen skal dominere hele landskabet. Om få år vil det være sådan, at alt byggeri i landzone er besluttet af to procent af befolkningen. Vi har jo stort set kun kulturlandskabet i Danmark og procent af befolkningen har ikke ret stor indflydelse på det. Men det er jo vores alles land,«siger Sigurd Christensen som svar på, hvorfor andre skal beskæftige sig med, hvordan landruget bygger og indretter sig.»i princippet kunne en husdyrproduktion ligge i industrizone. Men så længe de ligger decentralt, må landmændene også acceptere omgivelsernes interesse for, hvordan det ser ud,«tilføjer han.»vi har et ansvar for, hvad vi leverer videre til eftertiden, et ansvar for kulturarven,«mener Per Kruse. Men landmændene er heller ikke historieløse, understreger de.»landmænd er generelt meget bevidste om kulturarven. De har en kærlighed til den firlængede gård, er optaget af slægten på gården og har et ønske om at agere i forhold til kulturlandskabet. Men i måden, de gør det på, tror de måske nogle gange for meget på, at de kan selv. Den firlængede gård, de holder af, har netop været planlagt i respekt for helheden,«siger Preben Skaarup. Gårdens beplantning Det er netop denne helhedstænkning og planlægning, der prægede tidligere tiders landbrugsbyggeri, blandt andet udstykningen af husmandsbrug, de tre arkitekturbedømmere har savnet i moderne landbrugsbyggeri og som de forsøger at slå til lyd for. Udstykningerne af husmandsbrugene var netop udtryk for en omfattende og detaljeret planlægning også af gårdens beplantning helt ned til, hvilke æble- og pæresorter, der skulle plantes i frugthaven. Det kan man se af, at de samme sorter går igen i gamle husmandshaver.»men med industrialiseringen af landbruget er der sket et tab af den tradition. I takt med industrialiseringen af byggeriet har arkitekterne sluppet det. I 1960 erne og 1970 erne forsvandt arkitekterne også fra parcelhusbyggeriet, og det kan ses på resultaterne,«mener Preben Skaarup.»Det hænger også sammen med rækkefølgen, når man planlægger et byggeri. Man går i gang med at se på det produktionstekniske, indhenter derefter økonomisk og teknisk rådgivning og så i bedste fald kommer en arkitekt med i tredje omgang og måske til sidst tager man sig af beplantningen,«siger Sigurd Christensen. Store dimensioner»knopskydningen, der præger så mange landbrug, er set med vore øjne udtryk for, at der ikke er gjort nok for at tænke helhed i planlægningen. Men når man ser, hvordan landbrugene bliver stadig færre og stadig større, bliver det så meget mere nødvendigt at lave helhedsplaner, for bygningerne er oppe i dimensioner, der svarer til de gamle herregårdsanlæg. Landbruget har dog på det punkt været hæmmet af en lovgivning, der pålagde at nye driftsbygninger ikke måtte lægges længere væk end 25 m fra gården. Men den oprindelige firlængede gård bliver jo en myg sammen med de nye bygninger på måske 40 x 70 m,«siger Per Kruse.»Bygningerne, for eksempel kostaldene, er stort set blevet dobbelt så store siden vi begyndte at uddele Agro Arkitektur prisen. Men de er ikke blevet dobbelt på pæne,«siger Sigurd Christensen.»De store kostalde er ofte designet af hensyn til flowet i stalden«, siger Per Kruse.»Ja, og betragter man standardkostalden ser man mange med for eksempel tre rækker sengebåse i den ene side og to i den anden og en fodergang i mellem. Men hele bygningen bliver skæv, og det ser ikke godt ud,«siger Sigurd Christensen. Hensyn til landskabet»med Agro Arkitektur prisen forsøger vi at pege på gode eksempler på smukke og funktionelle bygninger. Men vi kan jo kun pege på det, der er bygget, og vi mangler måske at se nogle rigtigt gode eksempler som samtidig også viser nye veje. For eksempel hvordan man bygger i bestemte typer landskaber,«siger Preben Skaarup. Netop sammenhængen mellem landbrugets bygninger og det landskab, de ligger i, er så afgørende, understreger de tre arkitektur-bedømmere. Per Kruse mener således, at det kunne være emnet for at forskningsprojekt at undersøge, hvad et landskab tåler af store byggerier og henviser til, at der så ofte efterlyses samspil mellem forskning og erhverv.»ser man kun på bygningen og ikke den sammenhæng, den fungerer i, bliver det en form for ikon-arkitektur. Man må respektere det landskab, den ligger i.det handler om at aflæse det danske landskab. Er det marks, hede eller et morænelandskab, man skal bygge i. Jeg mener, der skal bygges forskelligt i et fladt og et bakket landskab og i marsklandet kunne det for eksempel være rigtigt at bygge med en højere tagrejsning og lavere vægge. Man kan håbe, at de nye udflyttergårde, der opstår når driftsbygningerne flyttes ud, bliver smukke helheder og man kunne ønske at myndighedernes tilladelse til byggeriet også afhang af arkitekturen,«mener Preben Skaarup. Som eksempel på en udflytning, der ikke er blevet en smuk helhed, nævner han et anlæg, der er samlet ved en vejbro, så man kigger lige ned på bygninger og gylletank.»tanken har sikkert været, at her kan det ikke genere så meget, når der er tekniske anlæg i forvejen. Men der kommer aldrig noget godt ud af at være i forsvarsposition fra starten,«siger han. Sigurd Christensen:»Her kan man sammenligne med de gamle herregårde. Da de blev opført, udså man sig gerne et sted, hvor man kunne dominere landskabet frem for blot at finde et sted, hvor man kan undgå at ødelægge for meget.«ligesom Per Kruse, Preben Skaarup og Sigurd Christensen mener, at landmændene er bevidste om den kulturarv og det kulturlandskab, de administrerer sporer de også, at der er en stigende interesse for god arkitektur på landet gennem de godt ti år, Agro Arkitektur»Generelt er interessen stigende. Landmanden har en vilje til at skabe god arkitektur, men det er svært at komme videre uden rådgivning,«siger»rådgivningen er vigtig og med fokus på agro arkitekturen har vi forsøgt gennem foredrag og kurser at klæde rådgiverne landbrugsbyggeriet i en æstetisk helhed, lyder det fra Per»De fleste landmænd har øje for, at de administrerer noget, der er af værdi for andre end dem selv. I løbet af den tid, jeg har været med i bedømmelsesudvalget synes jeg, at pilen peger opad i forståelsen for og brugsarkitektur. Også selv om der er skuffelser. Men selv om alverdens arkitekter medvirker, er der heller ingen garanti for, at resultatet bliver verdens ottende vidunder,«siger Per Øget interesse Prisen har været uddelt. Sigurd Christensen. på til også at se Skaarup. betydningen af god land- Kruse.

8 8 Agro ArkitekturPris 05 LandbrugsAvisen 18. MARTS 2005 Driftsbygningerne på Vrejlev Kloster har konstant været udvidet og bygget om af hensyn til den aktuelle landbrugsdrift. Staldbygningen bagest var således forsynet med en ekstra trempel af træ for at skabe mere plads på loftet. Andet Vinderprojekt Vrejlev Kloster Enkelt og harmonisk Af Ole W. Rasmussen En gårdsplads med tydelig præg af de omliggende bygningers formering ved knopskydning, en lade, der trængte til renovering, stalde bygget og udvidet i flere tempi og med uens taghældninger, et halvtag over en rampe til udlevering af mælkejunger samt et ønske om at få fjernet den tunge trafik fra gårdpladsen. Tilsammen er det årsagen til, at Kirsten Blichert og Troels Holst gav sig i kast med en omfattende ombygning og renovering af driftsbygningerne på Vrejlev Kloster ved Vrå. Bevare gårdspladsen Formålet har været at få ryddet op, at få erstattet dårlige bygninger og i det hele taget få anlægget til at fremstå så enkelt som muligt, og resultatet er nu belønnet med den en halvdel af årets Agro Arkitektur Pris. Et væsentligt element i renoveringen er en ny, stor lade, der anvendes til foder og halm og som blandecentral til fodring af kreaturer. Vrejlev Kloster har en malkebesætning på 370 køer plus opdræt. Den nye lade, der er muret og har tegltag, erstatter en lade fra 1860 erne, som var forlænget i 1910 og 1911 og ikke frembød noget særlig ensartet skue. Tværtimod var taget prydet af tre forskellige slags tagsten: Cementsten, vingetegl og falstagsten, fortæller Troels Holst. Den gamle lade kunne selvfølgelig blot være fjernet og en ny opført et andet sted i en enklere konstruktion og af billigere materialer. Malkekøerne går således i en moderne stald fra 1997, der ikke er en del af det egentlige gårdanlæg, men ligger bagved.»men vi ville gerne bevare gårdsplads-miljøet. Havde vi blot revet den gamle lade ned ville vi ikke have fået det lukkede rum omkring gårdspladsen, og at det var rigtigt at bevare det, fik vi bekræftet i den periode, bygningen ikke var der,«siger Kirsten Blichert. Ekstra trempel Stalden ved siden af laden er ikke ny, men renoveret, for også den var ændret gennem årene. Den er fra 1908 og er engang i 1930 erne forsynet med en ekstra trempel af træ oven på den murede uden tvivl for at skabe mere plads på loftet til halm. Trætrempelen er nu fjernet og bygningen forsynet med saksespær, nyt tag og en taghældning på 40 grader.»tømreren og jeg var egentlig blevet enige om en hældning på 45 grader, men det ville myndighederne ikke tillade,«siger Troels Holst. Det nye tag blev lavet som kassetter, der så kunne løftes på plads med en kran.»på den måde kunne vi dække hele bygningen med kvm tag i løbet af en formiddag,«siger Troels Holst. Stalden fungerede som kostald frem til den nye blev bygget i Nu huser den ungdyrene om vinteren. Om sommeren går de i Vildmosen. Det er ikke kun bygningerne omkring gårdspladsen, der er ændret eller fornyet. Selve den store gårdplads er også lagt om og forsynet med brolægning. Et meget tidskrævende arbejde, der endda knap er helt færdig. Men det største problem har været at finde tilstrækkelig med egnede brosten, konstaterer Troels Holst. Tidligere nonnekloster Både den renoverede lade og ikke mindst den nye lade fremtræder meget enkelt med ensartede tagflader og hvide, kalkede facader i harmoni med klostrets oprindelige bygninger. Og det er helt bevidst.»fordi hovedbygningen er så monumental har vi ønsket, at de øvrige bygninger er så enkle, som muligt, siger Troels Holst. Vrejlev Kloster var frem til Reformationen nonnekloster for samme orden som det nærliggende munkekloster, Børglum Kloster. Et søster-kloster så at sige. Troels Holsts far købte det i 1937 af Frederik den Syvendes Stiftelse - nu Grevinde Danner Stiftelsen-, og Troels Holst overtog gennem et generationsskifte i Der er 225 hektar jord, hvor der blandt andet produceres tdr. kartofler til kartoffelmel. Hertil kommer yderligere tre ejendomme med 200 hektar plus 100 hektar, der forpagtes

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Agro Arkitektur Prisen

Agro Arkitektur Prisen Agro Arkitektur Prisen 2006 Agro Arkitektur Prisen 2 Formål I 1994 indstiftedes»agro Arkitektur Prisen«til anerkendelse af god arkitektur i dansk landbrugsbyggeri. Landscentret, Byggeri og Teknik tog initiativet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Landbruget og dets bygninger i landskabet, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Landbruget og dets bygninger i landskabet, som er finansieret af: Landbruget og dets bygninger i landskabet 2012 Det nedenstående materiale er del af projekt Landbruget og dets bygninger i landskabet, som er finansieret af: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri

LindabTopline. Det stærke og smukke tag. til renovering og nybyggeri LindabTopline Produktbrochure LindabTopline Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri DK 5.01.01 SEP 04 2 LindabTopline Så flot kan det gøres Der er ikke noget som et nyt tag, der kan ændre

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Lejrskole for overvægtige børn

Lejrskole for overvægtige børn Lejrskole for overvægtige børn RINDSHOLM MØLLE Transformation af Rindsholm Mølle ved Viborg HVORFOR_OPGAVENS RELEVANS Lokation Rindsholm Mølle Øvrige vandmøller i området Møllen anno 1935 På mit studieforløb

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom SALGSOPSTILLING Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde Lystejendom Kontantpris: 4.800.000 Udbetaling: 240.000 Adresse Adresse: Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014.

Materialet er indforstået - der refereres til vores møde herom i forvaltningen 07-01-2014. John Wegner 18. januar 2014 Til Varde kommune Angående BR10 ansøgning om nedrivning af beboelsesejendom. Vedrørende Dejrupvej 91, 6855 Outrup. Matr.nr. 2h Dejrup By, Outrup. Dette dokument supplerer min

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere